Nội dung giảm tải chương trình môn Vật lí THPT

Thứ năm - 12/04/2012 08:28

Nội dung giảm tải chương trình môn Vật lí THPT

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa (SGK) của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011 và được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng phù hợp.

NỘI DUNG GIẢM TẢI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÍ THPT

Lớp 10

Stt

Chương

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 1.  

I

Bài 1: Chuyển động cơ

8

Bài tập 9 trang 11 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

I

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

16

Mục II.3. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Chỉ cần nêu công thức (3.3) và kết luận.

 1.  

I

Bài 5: Chuyển động tròn đều

29

Mục III.1. Hướng của vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều.

Chỉ cần nêu kết luận về hướng của vectơ gia tốc.

Bài tập 12 trang 34 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

II

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

54

Bài tập 9 trang 58 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

II

Bài 13: Lực ma sát

75

Mục II. Lực ma sát lăn và mục III. Lực ma sát nghỉ.

Đọc thêm.

Câu hỏi 3 trang 78 SGK.

Không yêu cầu HS phải trả lời.

Bài tập 5 trang 78 và bài tập 8 trang 79 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

II

Bài 14: Lực hướng tâm

80

Mục II. Chuyển động li tâm.

Không dạy.

Câu hỏi 3 trang 82 SGK.

Không yêu cầu HS phải trả lời.

Bài tập 4 trang 82 và bài tập 7 trang 83 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

III

Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

104

Mục  I.1. Thí nghiệm.

Không dạy.

Bài tập 5 trang 106 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

III

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh trục cố định.

111

Mục II.3. Mức quán tính trong chuyển động quay.

Không dạy.

Câu hỏi 4 trang 114 SGK.

Không yêu cầu HS phải trả lời.

 Bài tập 10 trang 115 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

IV

Bài 25: Động năng

134

Mục II. Công thức tính động năng.

Chỉ cần nêu công thức và kết luận.

 1.  

IV

Bài 26: Thế năng

137

Mục I.3. Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công.

Đọc thêm.

 1.  

IV

Bài 27: Cơ năng

142

Mục I.2. Sự bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường.

Chỉ cần nêu công thức (27.5) và kết luận.

 1.  

VI

Bài 33: Các nguyên lý của nhiệt động lực học

175

Mục II.1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch.

Không dạy.

 1.  

VII

Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn

188

Cả bài.

Đọc thêm.

 

Lớp 11

Stt

Chương

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 1.  

I

Bài 4: Công của lực điện

22

Bài tập 8 trang 25 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

I

Bài 6: Tụ điện

30

Công thức năng lượng điện trường trong mục II.4. Năng lượng tụ điện.

Không dạy.

Bài tập 8 trang 33 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

II

Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện

36

Mục V. Pin và acquy.

Đọc thêm.

 1.  

II

Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch

50

Mục I. Thí nghiệm.

Không dạy.

Mục II. Định luật Ôm đối với toàn mạch.

Chỉ cần nêu công thức (9.5) và kết luận.

 1.  

II

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

55

Mục I. Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện) và mục II.3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng.

Không dạy.

 1.  

III

Bài 13: Dòng điện trong kim loại

74

Bài tập 7, bài tập 8 trang 78 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

III

Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

79

Mục I. Thuyết điện li.

Không dạy vì đã học ở môn Hóa học.

Câu hỏi 1 trang 85 SGK.

Không yêu cầu HS phải trả lời.

Bài tập 10 trang 85 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

III

Bài 15: Dòng điện trong chất khí

86

Mục III.3. Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực.

Không dạy.

Mục IV. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực

Chỉ cần nêu được khái niệm sơ lược về quá trình phóng điện tự lực.

Câu hỏi 2 trang 93 SGK.

Không yêu cầu HS phải trả lời.

Bài tập 9 trang 93 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

III

Bài 16: Dòng điện trong chân không

95

Cả bài.

Đọc thêm.

 1.  

III

Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

101

Mục V. Tranzito lưỡng cực p-n-p. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.

Đọc thêm.

Câu hỏi 5 trang 106 SGK.

Không yêu cầu HS phải trả lời.

Bài tập 7 trang 106 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 

 1.  

III

Bài 18: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuyếch đại của tranzito

108

Phần B. Khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito.

Không dạy.

Bài 4,5,6 trang 114 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

IV

Bài 19: Từ trường

118

Mục V. Từ trường Trái Đất.

Không dạy.

 1.  

IV

Bài 22: Lực Lo-ren-xơ

134

Mục I.2 Xác định lực Lo-ren-xơ.

Chỉ cần nêu kết luận và công thức (22.3).

Mục II. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều.

Không dạy.

 1.  

V

Bài 24: Suất điện động cảm ứng

149

Mục I.2. Định luật Fa-ra-đây.

Chỉ cần nêu công thức (24.3), (24.4) và kết luận.

Bài tập 6 trang 152 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

V

Bài 25: Tự cảm

153

Công thức (25.4) của mục III.2. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm.

Không dạy.

Bài tập 8 trang 157 SGK.

 

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

VII

Bài 28: Lăng kính

176

Mục III. Các công thức lăng kính.

Không dạy.

 

 1.  

VII

Bài 30: Giải toán về  hệ thấu kính

191

Cả bài.

Không dạy.

Lớp 12

Stt

Chương

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 1.  

I

Bài 3: Con lắc đơn

14

Mục III. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng.

Chỉ cần khảo sát định tính.

Bài tập 6 trang 17 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

II

Bài 8: Giao thoa sóng

41

Mục II. Cực đại và cực tiểu. 

Chỉ cần nêu công thức (8.2),  công thức (8.3) và kết luận.

 1.  

III

Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

62

Mục III. Giá trị hiệu dụng.

Chỉ cần nêu công thức (12.9) và kết luận.

Bài tập 3 và bài tập 10 trang 66 SGK

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

III

Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

67

Cả bài.

Chỉ cần nêu các công thức liên quan đến các kết luận và các kết luận.

Bài tập 5 và bài tập 6 trang 74 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

III

Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều

81

Mục I.1. Biểu thức công suất.

Chỉ cần đưa ra công thức (15.1).

 1.  

III

Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp

86

Mục II.2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp.

Chỉ cần nêu công thức (16.2), (16.3) và kết luận.

 1.  

III

Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

92

Mục II.2. Cách mắc mạch ba pha.

Không dạy vì đã học ở môn Công nghệ.

 1.  

III

Bài 18: động cơ không đồng bộ ba pha

95

Mục II. Động cơ không đồng bộ ba pha.

Không dạy vì đã học ở môn Công nghệ.

 1.  

IV

Bài 21: Điện từ trường

108

Mục I.2.a. Từ trường của mạch dao động và mục II.2. Thuyết điện từ Mắc – xoen.

Không dạy.

 1.  

VI

Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang

163

Bài tập 5 trang 165 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

VI

Bài 34: Sơ lược về Laze

170

Mục I.2. Sự phát xạ cảm ứng và mục I.3. Cấu tạo của laze.

Không dạy.

 1.  

VII

Bài 37: Phóng xạ

188

Mục II.2. Định luật phóng xạ.

Chỉ cần nêu công thức (37.6) và kết luận.

 1.  

VII

Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

200

Mục III. Phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất.

Không dạy.

 1.  

VIII

Bài 40: Các hạt sơ cấp

206

Cả bài.

Đọc thêm.

 1.  

VIII

Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

210

Cả bài.

Đọc thêm.

 

­­Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm: Tại đây

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Sơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây