Công bố điểm chuẩn Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025

Công bố điểm chuẩn Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025

 •   16/06/2024 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 14514
Ngày 16/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điểm chuẩn Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình và các trường THPT công lập năm học 2024-2025.Tra cứu điểm thi tại: https://thaibinh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi
DANH SÁCH SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI VÀ SƠ ĐỒ TRƯỜNG THI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2024-2025

DANH SÁCH SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI VÀ SƠ ĐỒ TRƯỜNG THI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2024-2025

 •   04/06/2024 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 16841
Căn cứ thông tin từ hệ thống phần mềm tuyển sinh, Trường THPT Chuyên Thái Bình thông báo số báo danh, cơ cấu phòng thi, địa điểm thi và sơ đồ trường thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình năm học 2024 - 2025
THÔNG BÁO SỐ 84/TB-SGDĐT CỦA SỞ GD&ĐT VỀ VIỆC TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024-2025

THÔNG BÁO SỐ 84/TB-SGDĐT CỦA SỞ GD&ĐT VỀ VIỆC TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2024-2025

 •   26/03/2024 11:02:00 PM
 •   Đã xem: 1505
Thực hiện Quyết định số 341/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo phương thức tuyển sinh, bài thi, hình thức và thời gian làm bài thi, thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN VÀ CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2023-2024

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN VÀ CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2023-2024

 •   18/06/2023 08:59:00 AM
 •   Đã xem: 6389
Ngày 18/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên và các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, số thí sinh trúng tuyển vào trường THPT Chuyên là 475 em; số thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào các trường THPT công lập khác trên địa bàn tỉnh là 14.222 em.
THÔNG BÁO SỐ 3: KẾ HOẠCH SỐ 01 CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH VỀ VIỆC TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO SỐ 3: KẾ HOẠCH SỐ 01 CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH VỀ VIỆC TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

 •   14/04/2023 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 29028
Trường THPT Chuyên Thái Bình thông báo về Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 (Kế hoạch 01)
THÔNG BÁO SỐ 02: THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO SỐ 02: THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

 •   08/04/2023 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 4871
Trường THPT Chuyên Thái Bình thông báo một số thông tin về quy chế tuyển sinh và chính sách đối với học sinh THPT Chuyên Thái Bình
THÔNG BÁO SỐ 1: KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2024

THÔNG BÁO SỐ 1: KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2024

 •   01/04/2023 07:06:00 PM
 •   Đã xem: 3685
Ngày 31/3/2023, UBND tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Theo đó kỳ thi năm nay sẽ tiến hành vào các ngày 08,09,10/6/2023.Trường THPT Chuyên Thái Bình xin thông báo toàn văn Quyết định và Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 (Thông báo số 1)
SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH TẠI CÁC ĐIỂM THI

SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH TẠI CÁC ĐIỂM THI

 •   07/06/2022 08:13:00 AM
 •   Đã xem: 7138
Trường THPT Chuyên thông báo sơ đồ các phòng thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Thí sinh dự thi chuyên Anh sẽ thi tại Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thái Bình
DANH SÁCH SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

DANH SÁCH SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

 •   06/06/2022 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 18567
Trường THPT Chuyên Thái Bình thông báo Danh sách số báo danh, phòng thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.Theo đó, các thi sinh đăng ký thi chuyên Anh sẽ thi tại Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thái Bình; thí sinh dự thi các môn chuyên còn lại thi tại THPT Chuyên Thái Bình.
Anh CTB

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬP HỌC CỦA HỌC SINH KHỐI 10

 •   11/06/2021 10:43:00 PM
 •   Đã xem: 12556
Trường THPT Chuyên Thái Bình thông báo về việc nhập học của học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 - 2022
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình năm học 2021 - 2022

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình năm học 2021 - 2022

 •   09/06/2021 04:25:00 PM
 •   Đã xem: 21029
Sở Giáo dục và đào tạo Thái Bình thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình năm học 2021 - 2022
Các văn bản dành cho thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Các văn bản dành cho thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

 •   02/06/2021 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 7483
Nội quy thí sinh trong phòng thi, Tờ khai y tế, Các vật dụng được phép mang vào phòng thi
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI VÀ THU HỒ SƠ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI VÀ THU HỒ SƠ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2021-2022

 •   21/05/2021 05:01:00 PM
 •   Đã xem: 11475
Trường THPT Chuyên Thái Bình thông báo về việc điều chỉnh lịch thi và quy trình thu hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG PHÁT HÀNH HỒ SƠ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG PHÁT HÀNH HỒ SƠ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2021-2022

 •   11/05/2021 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 7143
Trường THPT Chuyên Thái Bình thông báo về việc tạm dừng phát hành hồ sơ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022.
CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH

 •   05/05/2021 06:06:00 PM
 •   Đã xem: 10751
SỞ Giáo dục và Đào tạo Thái Bình thông báo về cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình năm học 2021 - 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

 •   04/05/2021 10:56:00 PM
 •   Đã xem: 3338
Trường THPT Chuyên Thái Bình thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2021-2022

 •   20/04/2021 07:21:00 PM
 •   Đã xem: 12598
Trường THPT Chuyên Thái Bình thông báo Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022
DANH SÁCH SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI KỲ THI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI KỲ THI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

 •   13/07/2020 09:30:00 PM
 •   Đã xem: 23123
Thông báo danh sách số báo danh, phòng thi của thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình năm học 2020 - 2021
DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020- 2021

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020- 2021

 •   11/07/2020 03:25:00 PM
 •   Đã xem: 17004
Trường THPT Chuyên Thái Bình thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vào lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình năm học 2020 - 2021 (Vòng sơ khảo)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây