DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2024-2025

Thứ tư - 29/05/2024 20:22
Căn cứ dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống phần mềm tuyển sinh và xác nhận của thí sinh, Trường THPT Chuyên Thái Bình thông báo các thí sinh có đủ điều kiện tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên năm học 2024 - 2025 theo quy định
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH CÁC LỚP CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 NHƯ SAU:
TOÁN HỌC
STT Mã học sinh  Họ Tên Giới tính  Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Lớp chuyên ĐK
1 HS1008042726 Bùi Thúy  An Nữ 28/03/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán học
2 HS1003984213 Nguyễn Văn  An Nam 20/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán học
3 HS1007280551 Bùi Công  Anh Nam 27/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Toán học
4 HS1008042729 Bùi Phương  Anh Nữ 08/01/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán học
5 HS1008042696 Phạm Đình Duy Anh Nam 28/06/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán học
6 HS1007280553 Phạm Nguyên  Anh Nam 27/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Toán học
7 HS1007754982 Phạm Phúc Hoàng Anh Nam 17/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Toán học
8 HS1007468235 Trần Kiều  Anh Nữ 24/12/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Tây Đô Toán học
9 HS1007730122 Trần Tuấn  Anh Nam 10/04/2009 Ðông Hưng, TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
10 HS1008042728 Vũ Hải  Anh Nữ 23/02/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán học
11 HS1007847675 Vũ Thị Hồng Anh Nữ 19/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Hội Toán học
12 HS1017040650 Đỗ Gia  Bảo Nam 24/10/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Toán học
13 HS1007728980 Phan Gia  Bảo Nam 08/07/2009 Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn Toán học
14 HS1008042767 Đinh Thanh  Bình Nam 05/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang Toán học
15 HS1007754722 Phí Khánh  Bình Nữ 09/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
16 HS1007730229 Bùi Minh  Châu Nữ 30/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
17 HS1017040652 Nguyễn Kiên  Cường Nam 16/01/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Toán học
18 HS1007729043 Nguyễn Phú  Cường Nam 09/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lê Quý Đôn Toán học
19 HS1007730149 Bùi Tiến  Dũng Nam 21/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
20 HS1007921810 Nguyễn Minh  Dũng Nam 16/09/2009 Quỳnh Phụ, TB THCS An Ninh Toán học
21 HS1017040658 Nguyễn Thế  Dũng Nam 10/09/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Toán học
22 HS1007730128 Phạm Anh  Dũng Nam 26/06/2009 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Toán học
23 HS1007730145 Nguyễn Đức  Duy Nam 16/08/2009 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Toán học
24 HS1007710356 Nguyễn Thùy  Dương Nữ 01/08/2009 Tiền Hải, TB THCS Trần Phú Toán học
25 HS1007280562 Trần Huy  Đạo Nam 10/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Toán học
26 HS1007730116 Nguyễn Thành  Đạt Nam 06/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
27 HS1015344837 Trần Văn Hải Đăng Nam 04/03/2009 Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương Toán học
28 HS1017040661 Vũ Hải  Đăng Nam 29/04/2009 BV phụ sản TB THCS 14-10 Toán học
29 HS1004433586 Nguyễn Minh  Đức Nam 03/08/2009 Quỳnh Phụ, TB TH&THCS An Ấp Toán học
30 HS1017040662 Phạm Anh  Đức Nam 18/05/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Toán học
31 HS1008104271 Nguyễn Thu  Nữ 29/04/2009 Thái Thụy TB TH&THCS Thái Hưng Toán học
32 HS1007754996 Vũ Thanh  Nữ 21/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Toán học
33 HS1007245463 Vũ Hoàng  Hiệp Nam 15/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Toán học
34 HS1008162977 Nguyễn Như  Hiếu Nam 12/03/2009 Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán học
35 HS1015344840 Phạm Minh  Hiếu Nam 07/11/2009 BV phụ sản TB THCS Lê Danh Phương Toán học
36 HS1017040666 Phan Trung  Hiếu Nam 22/04/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Toán học
37 HS1012487745 Lê Qúy  Hoàng Nam 16/05/2009 Hưng Hà, TB TH&THCS Lê Quý Đôn Toán học
38 HS1008042741 Nguyễn Vũ  Hoàng Nam 01/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang Toán học
39 HS1007730137 Phạm Nguyên  Hồng Nam 04/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
40 HS1017040669 Đỗ Trường  Huy Nam 17/10/2009 BV phụ sản TB THCS 14-10 Toán học
41 HS1007683135 Hoàng Gia  Huy Nam 23/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Lạc Toán học
42 HS1007280570 Lê   Huy Nam 05/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Toán học
43 HS1017040670 Vũ Minh  Huy Nam 17/10/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Toán học
44 HS1007245607 Vũ Viết  Huy Nam 08/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Toán học
45 HS1008042780 Nguyễn Hữu Minh Hưng Nam 10/02/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán học
46 HS1007730135 Phạm Gia  Hưng Nam 29/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
47 HS1008162861 Vương Khánh  Hưng Nam 01/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán học
48 HS1007730139 Phạm Minh  Khôi Nam 07/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
49 HS1008042784 Bùi Tuấn  Kiệt Nam 25/02/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán học
50 HS1007730141 Đặng Anh  Kiệt Nam 17/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
51 HS1008042743 Hoàng Nhân  Kiệt Nam 06/08/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán học
52 HS1007730155 Bùi Hồng  Kỳ Nam 10/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
53 HS1007730165 Lê Quang  Lâm Nam 16/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
54 HS1004005631 Hoàng Khánh  Linh Nữ 14/09/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Đông Hà Toán học
55 HS1015344851 Nguyễn Hà  Linh Nữ 21/04/2009 Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương Toán học
56 HS1007730210 Vũ Thùy  Linh Nữ 11/04/2009 Bà Rịa-Vũng Tàu THCS Lương Thế Vinh Toán học
57 HS1007730144 Lê Vũ Bảo Long Nam 19/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
58 HS1008042788 Nguyễn Thành  Long Nam 29/07/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán học
59 HS1017452229 Phan Hải  Long Nam 01/01/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Toán học
60 HS1007245450 Vũ Minh  Long Nam 13/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Toán học
61 HS1007730126 Đào Nhật  Minh Nam 02/12/2009 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
62 HS1007730143 Đặng Lê  Minh Nam 29/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
63 HS1008162990 Đỗ Hoàng  Minh Nam 01/09/2009 Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán học
64 HS1008056922 Lê Ngọc  Minh Nữ 24/11/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Toán học
65 HS1017040680 Nguyễn Ngọc  Minh Nữ 31/03/2009 BV phụ sản TB THCS 14-10 Toán học
66 HS1007755141 Nguyễn Nhật  Minh Nam 13/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Toán học
67 HS1017040681 Nguyễn Quang  Minh Nam 22/10/2009 BV phụ sản TB THCS 14-10 Toán học
68 HS1007730172 Nguyễn Thế Bảo Minh Nam 06/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
69 HS1017040682 Nguyễn Tuấn  Minh Nam 12/11/2009 Hà Nội THCS 14-10 Toán học
70 HS1008042856 Nguyễn Xuân Bảo Minh Nam 01/02/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán học
71 HS1008162994 Phạm Nhật  Minh Nam 30/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán học
72 HS1007730169 Phan Tuấn  Minh Nam 12/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
73 HS1015344859 Trần Bình  Minh Nam 07/07/2009 Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương Toán học
74 HS1008104284 Đinh Hải  Nam Nam 04/08/2009 Thái Thụy TB TH&THCS Thái Hưng Toán học
75 HS1012505489 Hà Hải  Nam Nam 23/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Hòa Toán học
76 HS1003984234 Hoàng Đình  Nam Nam 20/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán học
77 HS1007730157 Trần Thảo  Nhi Nữ 22/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
78 HS1015344863 Lương Hoa  Như Nữ 18/05/2009 BV phụ sản TB THCS Lê Danh Phương Toán học
79 HS1008042795 Nguyễn Quang  Phú Nam 08/02/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán học
80 HS1007730256 Đỗ Trọng  Phúc Nam 12/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
81 HS1007730166 Trần Hồng  Phúc Nam 12/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
82 HS1008034813 Phạm Hữu  Phước Nam 28/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Chính Toán học
83 HS1007456099 Bùi Thanh  Phương Nam 25/04/2009 Ðồng Nai THCS Đông Mỹ Toán học
84 HS1008162876 Bùi Thanh  Phương Nam 18/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán học
85 HS1012012653 Nguyễn Vinh  Quang Nam 03/06/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Đông Tân Toán học
86 HS1008104291 Trương Hồng  Quang Nam 21/05/2009 Thái Thụy TB TH&THCS Thái Hưng Toán học
87 HS1017040691 Chu Hoàng  Quân Nam 23/07/2009 BV phụ sản TB THCS 14-10 Toán học
88 HS1015344865 Lương Diễm  Quỳnh Nữ 18/05/2009 BV phụ sản TB THCS Lê Danh Phương Toán học
89 HS1008162878 Nguyễn Đắc  Sinh Nam 19/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán học
90 HS1007691564 Lê Bảo  Thanh Nữ 06/08/2009 Hà Nội TH&THCS Minh Tân Toán học
91 HS1008162954 Bùi Thị Thu Thảo Nữ 20/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán học
92 HS1008042835 Lê Phương  Thảo Nữ 22/11/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán học
93 HS1007245077 Hoàng Đức  Thắng Nam 09/09/2009 Hà Nội THCS Tây Sơn Toán học
94 HS1008163003 Đặng Thị Ngọc Thu Nữ 28/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán học
95 HS1008042722 Nguyễn Thị Phương Thùy Nữ 28/07/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán học
96 HS1015344869 Bùi Thu  Thuỷ Nữ 26/10/2009 BV phụ sản TB THCS Lê Danh Phương Toán học
97 HS1007755163 Bùi Minh  Thư Nữ 05/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Toán học
98 HS1008163012 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 29/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán học
99 HS1007730146 Nguyễn Bảo  Trâm Nữ 24/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
100 HS1008163018 Nguyễn Quang  Trường Nam 02/02/2009 Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán học
101 HS1007730160 Lê Anh  Nam 27/07/2009 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Toán học
102 HS1007730147 Lê Tuấn  Nam 27/07/2009 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Toán học
103 HS1007730156 Vũ Nam  Tùng Nam 17/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
104 HS1007940376 Nhâm Phương  Uyên Nữ 06/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phong Huy Lĩnh Toán học
105 HS1008163006 Hoàng Nguyễn Quốc Việt Nam 16/01/2009 Hà Nội THCS Thị trấn Vũ Thư Toán học
106 HS1007222250 Nguyễn Quang  Vinh Nam 02/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Lãm Toán học
107 HS1007730150 Lê Hà  Vy Nữ 18/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Toán học
108 HS1004216283 Trần Thị  Yến Nữ 10/03/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Việt Hùng Toán học

TIN HỌC
STT Mã học sinh  Họ Tên Giới tính  Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Lớp chuyên ĐK
1 HS1003771710 Bùi Hồng  Anh Nữ 15/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Tin học
2 HS1008042730 Bùi Tùng  Anh Nam 11/03/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Tin học
3 HS1015344878 Bùi Việt  Anh Nam 17/12/2009 BV phụ sản TB THCS Lê Danh Phương Tin học
4 HS1007683080 Đỗ Bảo  Anh Nam 18/05/2009 Kiến Xương, TB THCS Vũ Lạc Tin học
5 HS1003820129 Phạm Đức  Anh Nam 24/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Chính Tin học
6 HS1012505464 Vũ Hà Hải Anh Nữ 09/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Hòa Tin học
7 HS1004162916 Đặng Hà  Ân Nữ 23/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Tin học
8 HS1017588963 Trần Xuân  Bách Nam 28/10/2009   THCS Bùi Viện Tin học
9 HS1007755050 Ngô Quốc  Bảo Nam 31/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Tin học
10 HS1007280558 Trần Bảo  Châu Nam 18/04/2009 Thái Thụy TB THCS Phú Xuân Tin học
11 HS1004005623 Hoàng Quốc  Cường Nam 29/05/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Đông Hà Tin học
12 HS1004170110 Đỗ Trọng  Dũng Nam 15/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Tin học
13 HS1007754787 Lưu Hà Minh Dũng Nam 28/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Tin học
14 HS1007259439 Nguyễn Hiếu  Dũng Nam 28/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Tin học
15 HS1017040657 Nguyễn Tấn  Dũng Nam 10/03/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Tin học
16 HS1007245602 Phạm Nguyễn  Dũng Nam 13/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Tin học
17 HS1007456056 Vũ Quốc  Dũng Nam 30/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Mỹ Tin học
18 HS1004130415 Bùi Thùy  Dương Nữ 29/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Tin học
19 HS1007730461 Phạm Tùng  Dương Nam 03/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học
20 HS1007938992 Lê Tiến  Đạt Nam 10/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu Tin học
21 HS1007938994 Phí Ngọc Tiến Đạt Nam 06/10/2009 Ðông Hưng, TB THCS Hoàng Diệu Tin học
22 HS1007391614 Trần Thành  Đạt Nam 22/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Phúc Tin học
23 HS1007959308 Lã Đức Phương Đông Nam 04/07/2009 Ðông Hưng, TB TH&THCS Đông Kinh Tin học
24 HS1007245215 Lê Anh  Đức Nam 01/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Tin học
25 HS1008162855 Nguyễn Minh  Đức Nam 18/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học
26 HS1007730121 Phạm Minh  Đức Nam 15/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học
27 HS1007754863 Phạm Minh  Đức Nam 15/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Tin học
28 HS1007280564 Hà Trường  Giang Nam 30/08/2009 Hưng Hà, TB THCS Phú Xuân Tin học
29 HS1007730093 Nguyễn Hương  Giang Nữ 13/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học
30 HS1007755120 Nguyễn Trường  Giang Nam 23/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Tin học
31 HS1007245220 Bùi Công  Hải Nam 30/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Tin học
32 HS1007793910 Khiếu Hữu  Hải Nam 05/10/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Tân Bình Tin học
33 HS1007755122 Phạm Hoàng  Hải Nam 01/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Tin học
34 HS1007259392 Vũ Đức  Hải Nam 09/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Tin học
35 HS1012505473 Lê Như  Hạnh Nữ 31/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Hòa Tin học
36 HS1007938998 Phạm Nguyễn Gia Hân Nữ 22/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu Tin học
37 HS1012505477 Vũ Minh  Hiếu Nam 05/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Hòa Tin học
38 HS1007730164 Trần Mạnh  Hùng Nam 03/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học
39 HS1004162926 Phạm Gia  Huy Nam 07/02/2010 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học
40 HS1007730486 Phan Thái  Hưng Nam 26/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học
41 HS1007391627 Trịnh Phương  Khánh Nữ 31/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Phúc Tin học
42 HS1007754944 Vũ Gia  Khánh Nam 16/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Tin học
43 HS1004306192 Tô Nhật  Khôi Nam 08/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Tin học
44 HS1007158332 Đỗ Tuấn  Kiệt Nam 28/06/2009 Hà Nội THCS Tân Hòa Tin học
45 HS1007391632 Bùi Trần Bảo Linh Nam 03/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Phúc Tin học
46 HS1007730138 Đặng Diệu  Linh Nữ 26/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học
47 HS1007754808 Hoàng Bảo  Linh Nữ 13/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Tin học
48 HS1008042785 Lưu Diệu  Linh Nữ 25/08/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Tin học
49 HS1007881467 Vũ Thuỳ  Linh Nữ 29/03/2009 Quỳnh Phụ, TB THCS Quỳnh Ngọc Tin học
50 HS1013029074 Đào Thanh  Long Nam 29/01/2009 Tiền Hải, TB THCS Nam Trung Tin học
51 HS1008163280 Nguyễn Phúc  Luân Nam 29/07/2009 Hà Nội THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học
52 HS1004162995 Vũ Phúc  Mai Nữ 22/07/2009 Hà Nội THCS Trần Phú Tin học
53 HS1012509726 Phạm Văn  Mạnh Nam 05/08/2009 Vũ Thư, TB THCS Bách Thuận Tin học
54 HS1008042821 Bùi Đức  Minh Nam 20/11/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Tin học
55 HS1007755140 Nguyễn Hoàng  Minh Nam 31/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Tin học
56 HS1007730151 Nguyễn Phương  Minh Nữ 27/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học
57 HS1004306286 Nguyễn Quang  Minh Nam 13/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Tin học
58 HS1004005635 Phạm Trọng  Minh Nam 28/05/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Đông Hà Tin học
59 HS1007391636 Tống Hải  Minh Nam 01/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Phúc Tin học
60 HS1008162942 Trần Gia  Minh Nam 31/10/2009 Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học
61 HS1007939018 Nguyễn Hoàng  Nam Nam 26/03/2009 Hà Nội THCS Hoàng Diệu Tin học
62 HS1007754957 Nguyễn Thái An Nam Nam 14/09/2009 Hà Nội THCS Kỳ Bá Tin học
63 HS1007158346 Vũ Thùy  Ngân Nữ 29/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Hòa Tin học
64 HS1007755147 Phạm Gia  Nghĩa Nam 05/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Tin học
65 HS1007755145 Đoàn Thảo  Ngọc Nữ 07/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Tin học
66 HS1007730231 Hoàng Yến  Ngọc Nữ 30/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học
67 HS1007259369 Phạm Gia  Phong Nam 23/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Tin học
68 HS1007730134 Phạm Công  Phú Nam 27/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học
69 HS1008162875 Nguyễn Minh  Phương Nữ 25/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học
70 HS1007730195 Lê Minh  Quân Nam 19/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học
71 HS1007754898 Bùi Nguyễn Bảo Sơn Nam 17/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Tin học
72 HS1007754825 Nguyễn Vũ  Sơn Nam 06/12/2009 Nghệ An THCS Kỳ Bá Tin học
73 HS1004147760 Trần Danh  Thái Nam 06/05/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Tân Bình Tin học
74 HS1007730120 Phạm Đỗ  Thành Nam 22/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học
75 HS1007754765 Phan Phúc  Thành Nam 23/04/2009 Kiến Xương, TB THCS Kỳ Bá Tin học
76 HS1007755160 Bùi Phương  Thảo Nữ 14/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học
77 HS1008162881 Phan Phương  Thảo Nữ 16/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học
78 HS1009652792 Hà Mai Phương Thùy Nữ 16/01/2009 Thừa Thiên-Huế THCS Đông Hòa Tin học
79 HS1007660169 Đào Thị Anh Thư Nữ 18/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Hội Tin học
80 HS1007939030 Đinh Vũ Anh Thư Nữ 03/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu Tin học
81 HS1008042800 Nguyễn Đức  Tiến Nam 06/01/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Tin học
82 HS1008163015 Phạm Việt  Tiến Nam 07/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học
83 HS1008163019 Nguyễn Thắng  Trường Nam 03/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học
84 HS1004147762 Nguyễn Minh  Nam 10/04/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Tân Bình Tin học
85 HS1007730130 Phạm Anh  Tuấn Nam 29/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học
86 HS1007754971 Mai Thế  Tùng Nam 09/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Tin học
87 HS1008163007 Đỗ Bá  Vinh Nam 21/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học
88 HS1007280546 Nguyễn Công  Vinh Nam 12/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Tin học
89 HS1007730467 Phạm Đình  Vinh Nam 15/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Tin học

VẬT LÍ
STT Mã học sinh  Họ Tên Giới tính  Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Lớp chuyên ĐK
1 HS1004170101 Dương Xuân Việt Anh Nam 10/06/2009 Quỳnh Phụ, TB THCS Trần Phú Vật lí
2 HS1008056890 Đào Duy  Anh Nam 02/02/2009 Hà Nội THCS Nguyễn Đức Cảnh Vật lí
3 HS1004170099 Đinh Tuấn  Anh Nam 27/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Vật lí
4 HS1007730211 Lã Trần Hồng Anh Nữ 03/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
5 HS1004170098 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ 15/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
6 HS1007728959 Nguyễn Việt  Anh Nam 09/08/2009 Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn Vật lí
7 HS1008197981 Phan Nhật  Anh Nam 01/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Phong Vật lí
8 HS1012481062 Vũ Ngọc  Ánh Nữ 24/09/2009 Đồng Tháp THCS Minh lãng Vật lí
9 HS1007245595 Phan Quý  Bảo Nam 29/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Vật lí
10 HS1007198197 Đỗ Tiến  Bình Nam 24/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Lập Vật lí
11 HS1007754986 Vũ Huy  Bình Nam 02/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Vật lí
12 HS1007960163 Lê Bảo  Châu Nữ 12/03/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Vũ Vân Vật lí
13 HS1007730225 Lại Thành  Chung Nam 03/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
14 HS1007830029 Lương Thế  Cương Nam 13/05/2009 Quỳnh Phụ, TB TH&THCS An Thái Vật lí
15 HS1008042770 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 16/03/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí
16 HS1007245212 Đỗ Tùng  Diệp Nam 11/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Vật lí
17 HS1007755055 Bùi Tiến  Dũng Nam 24/10/2009 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Vật lí
18 HS1010754357 Nguyễn Ngọc  Dũng Nam 30/12/2009 Vũ Thư, TB THCS Trung An Vật lí
19 HS1008049178 Nguyễn Tiến  Dũng Nam 21/10/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Vũ Vân Vật lí
20 HS1007391612 Vũ Minh  Dũng Nam 24/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Phúc Vật lí
21 HS1007755115 Nguyễn Hoàng  Duy Nam 10/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Vật lí
22 HS1007730221 Nguyễn Sinh Bảo Duy Nam 22/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
23 HS1007730115 Bùi Minh  Đăng Nam 02/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
24 HS1007730125 Đinh Minh  Đức Nam 10/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
25 HS1010754359 Nguyễn Ngọc Anh Đức Nam 09/10/2009 Vũ Thư, TB THCS Trung An Vật lí
26 HS1007754671 Nguyễn Trung  Đức Nam 17/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Vật lí
27 HS1007245216 Trần Minh  Đức Nam 21/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Vật lí
28 HS1007730204 Phạm Trường  Giang Nam 18/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
29 HS1007198196 Vũ Duy Mạnh Hải Nam 25/05/2009 Nam Định THCS Tân Lập Vật lí
30 HS1008056905 Lê Thanh  Hằng Nữ 03/12/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Vật lí
31 HS1004162875 Nguyễn Thu  Hiền Nữ 19/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Vật lí
32 HS1007754867 Nguyễn Thanh  Hiếu Nam 23/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Vật lí
33 HS1007754799 Phạm Đức  Hoàng Nam 04/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Vật lí
34 HS1004168522 Đinh Quang  Huy Nam 30/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Vật lí
35 HS1008042742 Trần Gia  Huy Nam 04/02/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí
36 HS1008394152 Trần Lê Gia Huy Nam 03/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí
37 HS1008056913 Nguyễn Thanh  Huyền Nữ 24/02/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Vật lí
38 HS1007730218 Nguyễn Duy  Hưng Nam 12/02/2009 LB Nga THCS Lương Thế Vinh Vật lí
39 HS1008042708 Phạm Duy  Hưng Nam 11/12/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí
40 HS1008042781 Vũ Năng  Hưng Nam 18/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí
41 HS1007730136 Hoàng Bảo  Khánh Nam 28/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
42 HS1004306190 Lưu Nam  Khánh Nam 28/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Vật lí
43 HS1004306191 Nguyễn Quang  Khánh Nam 13/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
44 HS1007730216 Bùi Đăng  Khoa Nam 09/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
45 HS1007729046 Trần Đăng  Khôi Nam 31/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lê Quý Đôn Vật lí
46 HS1003984229 Phạm Tuấn  Kiệt Nam 15/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh lãng Vật lí
47 HS1007755131 Nguyễn Tùng  Lâm Nam 29/04/2009 Hà Nội THCS Kỳ Bá Vật lí
48 HS1007755133 Trần Tùng  Lâm Nam 14/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Vật lí
49 HS1015344848 Vũ Đình  Lâm Nam 01/07/2009 Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương Vật lí
50 HS1007755134 Trần Thái Hoàng Lân Nam 20/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
51 HS1017040674 Lê Bùi Diệu Linh Nữ 15/09/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Vật lí
52 HS1008197962 Lê Khánh  Linh Nữ 27/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Phong Vật lí
53 HS1007730167 Phạm Thị Diệu Linh Nữ 19/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
54 HS1007259363 Phan Gia  Linh Nữ 20/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Vật lí
55 HS1008163288 Bùi Nhật  Long Nam 14/05/2009 Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Vật lí
56 HS1007730170 Nguyễn Đặng Hải Long Nam 12/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
57 HS1007729060 Phạm Ngọc Quang Long Nam 27/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lê Quý Đôn Vật lí
58 HS1004170073 Đỗ Bảo  Ly Nữ 05/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
59 HS1015344855 Nguyễn Thị Phương Mai Nữ 11/12/2009 BVPS Hà Nội THCS Lê Danh Phương Vật lí
60 HS1007730217 Lê Quang  Minh Nam 10/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
61 HS1007754688 Nguyễn Nhật  Minh Nam 11/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Vật lí
62 HS1017040685 Nguyễn Tiến  Nam Nam 25/08/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Vật lí
63 HS1015344861 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Nữ 12/08/2009 BV phụ sản TB THCS Lê Danh Phương Vật lí
64 HS1008042793 Trần Thảo  Nguyên Nữ 05/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí
65 HS1007280582 Nguyễn Tiến  Nhân Nam 25/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Vật lí
66 HS1017040688 Nguyễn Hải  Ninh Nam 27/07/2009 BV phụ sản TB THCS 14-10 Vật lí
67 HS1004170080 Vũ Thành  Phong Nam 20/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
68 HS1007730200 Đào Hoàng  Phúc Nam 07/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
69 HS1007730209 Trần Viết  Phước Nam 08/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
70 HS1004162948 Đỗ Minh  Quang Nam 18/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Vật lí
71 HS1007245619 Nguyễn Vũ  Quang Nam 09/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Vật lí
72 HS1007280585 Bùi Mạnh  Quân Nam 05/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Vật lí
73 HS1017040692 Phan Minh  Quốc Nam 12/03/2009 BV phụ sản TB THCS 14-10 Vật lí
74 HS1007280586 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 02/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Vật lí
75 HS1007730142 Trần Anh  Thái Nam 12/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
76 HS1008162907 Nguyễn Phương  Thanh Nữ 09/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Vật lí
77 HS1017040696 Đỗ Đại Khắc Thành Nam 15/08/2009 BV Hòa Bình THCS 14-10 Vật lí
78 HS1004165986 Nguyễn Việt  Thành Nam 23/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Vật lí
79 HS1008042756 Phạm Phương  Thảo Nữ 02/02/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí
80 HS1007730464 Đinh Đức  Thắng Nam 03/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
81 HS1008066095 Đào Hưng  Thịnh Nam 20/12/2009 Quỳnh Phụ, TB THCS Đồng Tiến Vật lí
82 HS1007728926 Nguyễn Duy  Thưởng Nam 10/02/2009 Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn Vật lí
83 HS1008042836 Nguyễn Phạm Thanh Trúc Nữ 10/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí
84 HS1003984239 Nguyễn Đình  Tùng Nam 18/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Vật lí
85 HS1007730270 Đỗ Phương  Uyên Nữ 06/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí
86 HS1007280594 Đào Quốc  Việt Nam 29/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Vật lí
87 HS1008104300 Nguyễn Hoàng  Nam 29/08/2009 Thái Thụy TB TH&THCS Thái Hưng Vật lí
88 HS1004535550 Cao Bảo  Yến Nữ 06/06/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Tự Tân Vật lí

HÓA HỌC
STT Mã học sinh  Họ Tên Giới tính  Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Lớp chuyên ĐK
1 HS1007245508 Trần Vũ Thái An Nam 11/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Hóa học
2 HS1007730485 Đỗ Tuấn  Anh Nam 21/03/2009 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Hóa học
3 HS1004170034 Lê Đức  Anh Nam 02/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Hóa học
4 HS1007730468 Ngô Tuệ  Anh Nữ 06/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
5 HS1007755107 Nguyễn Trần Bảo Anh Nữ 01/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Hóa học
6 HS1007730108 Phạm Hà  Anh Nữ 05/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
7 HS1012479374 Phạm Hoàng  Anh Nam 12/03/2009 BV phụ sản TB TH&THCS Đông Lâm Hóa học
8 HS1007728976 Phạm Thị Lan Anh Nữ 16/02/2009 Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn Hóa học
9 HS1004163105 Tô Hà  Anh Nữ 11/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Hóa học
10 HS1007730214 Trần Vũ Kim Anh Nữ 14/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
11 HS1003984217 Nguyễn Thế  Bách Nam 30/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh lãng Hóa học
12 HS1007730228 Lương Đức  Bảo Nam 12/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
13 HS1007730222 Vũ Gia  Bảo Nam 19/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
14 HS1007730111 Vũ Hải  Bình Nam 04/07/2009 Thái Thụy TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
15 HS1008104263 Phạm Ngọc Minh Châu Nữ 16/10/2009 Thái Thụy TB TH&THCS Thái Hưng Hóa học
16 HS1017040653 Phí Ngọc  Châu Nam 23/02/2009 BV phụ sản TB THCS 14-10 Hóa học
17 HS1010754356 Phùng Thảo  Chi Nữ 04/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trung An Hóa học
18 HS1007450303 Trần Thị Thanh Doan Nữ 03/04/2009 Vũ Thư, TB THCS Vũ Tiến Hóa học
19 HS1007730119 Nguyễn Đức  Doanh Nam 05/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
20 HS1008162973 Bùi Tài Mỹ Duyên Nữ 19/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Hóa học
21 HS1007730489 Nguyễn Tùng  Dương Nam 07/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
22 HS1004244846 Phạm Thùy  Dương Nữ 27/03/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Đồng Thanh Hóa học
23 HS1004133586 Vũ Hoàng  Dương Nam 21/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Hóa học
24 HS1004127199 Đỗ Thành  Đạt Nam 11/04/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Hồng Lý Hóa học
25 HS1007754729 Nguyễn Quang  Đăng Nam 18/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Hóa học
26 HS1004168513 Phạm Hồng  Đăng Nam 26/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
27 HS1007755119 Hà Minh  Đức Nam 04/12/2009 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Hóa học
28 HS1007730123 Hoàng Minh  Đức Nam 22/11/2009 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Hóa học
29 HS1007730161 Nguyễn Minh  Đức Nam 24/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
30 HS1017040663 Phạm Minh  Đức Nam 19/11/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Hóa học
31 HS1008197952 Phạm Minh  Đức Nam 29/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Phong Hóa học
32 HS1003820135 Phan Minh  Đức Nam 26/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Hóa học
33 HS1007730090 Vũ Anh  Đức Nam 15/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
34 HS1008042739 Phạm Hương  Giang Nữ 14/04/2009 Hà Nội THCS Phạm Huy Quang Hóa học
35 HS1007730163 Trần Nhật  Nữ 08/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
36 HS1007338560 Trần Phương  Nữ 04/06/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Hòa Bình Hóa học
37 HS1007730479 Phạm Bảo  Hân Nữ 14/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
38 HS1013438814 Lê Trung  Hiếu Nam 08/06/2009 Hưng Yên THCS Minh lãng Hóa học
39 HS1008056907 Phạm Hữu  Hiếu Nam 25/01/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Hóa học
40 HS1007754937 Trần Minh  Hiếu Nam 10/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Hóa học
41 HS1007847687 Trần Khánh  Hòa Nữ 21/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Hội Hóa học
42 HS1015344842 Phạm Huy  Hoàng Nam 10/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lê Tư Thành Hóa học
43 HS1007730095 Vũ Đức  Hoàng Nam 29/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
44 HS1008104274 Đinh Ngọc  Huy Nam 09/02/2009 Thái Thụy TB TH&THCS Thái Hưng Hóa học
45 HS1004306234 Nguyễn Gia  Huy Nam 29/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Hóa học
46 HS1003820142 Phạm Quang  Huy Nam 06/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Chính Hóa học
47 HS1007754802 Trần Quang  Huy Nam 10/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Hóa học
48 HS1007730133 Đinh Gia  Hưng Nam 15/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
49 HS1007730254 Nguyễn Vũ  Hưng Nam 14/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
50 HS1008056915 Vũ Gia  Hưng Nam 30/07/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Hóa học
51 HS1007754676 Nguyễn Lan  Hương Nữ 15/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Hóa học
52 HS1007728931 Nguyễn Nguyên  Khang Nam 03/11/2009 Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn Hóa học
53 HS1004147792 Phạm Minh  Khôi Nam 12/04/2009 Hà Nội TH&THCS Tân Bình Hóa học
54 HS1007730484 Nguyễn Gia  Kiệt Nam 16/05/2009 Ðông Hưng, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
55 HS1007730230 Đoàn Hồng  Lâm Nam 13/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
56 HS1007730488 Đỗ Khánh  Linh Nữ 22/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
57 HS1007730153 Nguyễn Nhật  Linh Nữ 02/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
58 HS1008162941 Phạm Thuỳ  Linh Nữ 21/01/2009 Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Hóa học
59 HS1007280575 Vũ Hải  Long Nam 08/09/2009 Quảng Ninh THCS Phú Xuân Hóa học
60 HS1007755139 Dương Nhật  Minh Nam 07/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Hóa học
61 HS1013067287 Nguyễn Công  Minh Nam 14/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
62 HS1017040686 Nguyễn Hải  Nam Nam 09/10/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Hóa học
63 HS1004216273 Phạm Ngọc  Nam Nam 01/02/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Việt Hùng Hóa học
64 HS1007755144 Phan Thái  Nam Nam 21/10/2009 Kiến Xương, TB THCS Kỳ Bá Hóa học
65 HS1008049199 Vũ Bích  Ngân Nữ 22/05/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Vũ Vân Hóa học
66 HS1007960225 Phạm Minh  Nhật Nam 02/11/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Vũ Vân Hóa học
67 HS1004166020 Trương Tấn  Phát Nam 16/11/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Song An Hóa học
68 HS1003984236 Vũ Minh Việt Phát Nam 15/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh lãng Hóa học
69 HS1008042828 Vũ Trường  Phong Nam 16/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang Hóa học
70 HS1004170140 Nguyễn Anh  Phúc Nam 05/10/2009 Thái Thụy TB THCS Trần Phú Hóa học
71 HS1008049203 Trần Mạnh  Phúc Nam 29/10/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Vũ Vân Hóa học
72 HS1008042796 Lê Minh  Phương Nữ 10/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang Hóa học
73 HS1004306272 Phạm Hà  Phương Nữ 19/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
74 HS1008049204 Vũ Hà Mỹ Sang Nữ 03/12/2009 Ðồng Nai TH&THCS Vũ Vân Hóa học
75 HS1007730205 Phạm Chí  Thành Nam 14/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
76 HS1017040697 Tạ Phương  Thảo Nữ 27/07/2009 BV phụ sản TB THCS 14-10 Hóa học
77 HS1008042757 Nguyễn Văn  Thắng Nam 03/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang Hóa học
78 HS1012479991 Phạm Duy  Thọ Nam 22/09/2009 Tiền Hải, TB TH&THCS Đông Lâm Hóa học
79 HS1007730197 Bùi Minh  Thùy Nữ 03/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
80 HS1007730158 Lê Thanh  Thúy Nữ 21/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
81 HS1004163131 Nguyễn Thành  Trung Nam 23/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Hóa học
82 HS1007729053 Nguyễn Khắc  Trường Nam 23/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lê Quý Đôn Hóa học
83 HS1007245627 Lương Đức  Tùng Nam 29/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Hóa học
84 HS1007730186 Nguyễn Lâm  Tùng Nam 10/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học
85 HS1012505510 Dương Tú  Uyên Nữ 06/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Hòa Hóa học
86 HS1007280593 Nguyễn Tú  Uyên Nữ 21/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Hóa học
87 HS1011943514 Đoàn Ngọc  Vinh Nam 16/03/2009 Thái Bình TH&THCS Quỳnh Nguyên Hóa học
88 HS1004107336 Đỗ Quang  Vinh Nam 28/12/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Hiệp Hòa Hóa học

SINH HỌC
STT Mã học sinh  Họ Tên Giới tính  Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Lớp chuyên ĐK
1 HS1007244919 Dương Hoàng  An Nam 17/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Sinh học
2 HS1008056846 Lê Ngọc  Anh Nữ 03/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Sinh học
3 HS1007730109 Nguyễn Minh  Anh Nữ 25/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
4 HS1007754843 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 05/01/2009 Vũ Thư, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
5 HS1012155739 Phùng Lê Tiến Anh Nam 21/09/2009 Quỳnh Phụ, TB THCS Trần Phú Sinh học
6 HS1007785163 Tạ Đào Đức Anh Nam 13/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tiền Phong Sinh học
7 HS1007730471 Trần Ngọc  Anh Nữ 19/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
8 HS1008162918 Đào Minh  Châu Nữ 06/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Sinh học
9 HS1007754921 Đặng Thị Minh Châu Nữ 12/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
10 HS1007730113 Hoàng Bảo  Châu Nữ 04/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
11 HS1004168559 Lưu Bảo  Châu Nữ 19/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Sinh học
12 HS1004306310 Vũ Cao Minh Chí Nam 02/04/2009 TP Hồ Chí Minh THCS Trần Phú Sinh học
13 HS1007730089 Nguyễn Thanh  Chúc Nữ 01/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
14 HS1004306180 Phạm Gia  Cường Nam 10/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
15 HS1015344836 Đinh Tiến  Dũng Nam 03/03/2009 BV phụ sản TB THCS Lê Danh Phương Sinh học
16 HS1008056992 Cao Thái  Duy Nam 01/05/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Sinh học
17 HS1007937780 Phạm Thuỳ  Dương Nữ 28/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang Sinh học
18 HS1008260488 Trần Thị Thuỳ Dương Nữ 07/03/2009 Vũ Thư, TB THCS Duy Nhất Sinh học
19 HS1007245468 Dương Minh  Đạo Nam 27/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Sinh học
20 HS1008162853 Nguyễn Hải  Đăng Nam 01/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Sinh học
21 HS1008042775 Cao Đình  Đức Nam 23/10/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Sinh học
22 HS1007712114 Nguyễn Anh  Đức Nam 28/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
23 HS1008042738 Nguyễn Minh  Đức Nam 02/07/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Sinh học
24 HS1007245465 Phạm Trọng  Đức Nam 23/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
25 HS1017040711 Vũ Ngọc  Hân Nữ 28/01/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Sinh học
26 HS1008056908 Đinh Gia  Hòa Nữ 29/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Sinh học
27 HS1004168575 Nguyễn Việt  Hùng Nam 21/06/2009 Vũ Thư, TB THCS Trần Phú Sinh học
28 HS1007960176 Lê Thu  Huyền Nữ 31/01/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Vũ Vinh Sinh học
29 HS1008056863 Đặng Bảo  Khánh Nam 06/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Sinh học
30 HS1007728984 Trần Ngọc  Liên Nữ 01/09/2009 Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn Sinh học
31 HS1003984295 Hoàng Khánh  Linh Nữ 23/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh lãng Sinh học
32 HS1007755135 Lê Nhật  Linh Nữ 27/08/2009 Thái Thụy TB THCS Kỳ Bá Sinh học
33 HS1004170126 Nguyễn Hà  Linh Nữ 10/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
34 HS1007730100 Nguyễn Khánh  Linh Nữ 26/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
35 HS1007776541 Nguyễn Phương  Linh Nữ 16/02/2009 Hưng Hà, TB THCS Phạm Kính Ân Sinh học
36 HS1007754809 Phạm Hà  Linh Nữ 11/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
37 HS1007391633 Đặng Tiến  Long Nam 26/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Phúc Sinh học
38 HS1012590604 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 28/07/2009 Bình Dương THCS Nguyễn Đức Cảnh Sinh học
39 HS1008162869 Phạm Thị Thanh Mai Nữ 03/11/2009 Nghệ An THCS Thị trấn Vũ Thư Sinh học
40 HS1008042790 Nguyễn Huy Quang Minh Nam 01/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang Sinh học
41 HS1007755171 Trần Nhật  Minh Nữ 05/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Sinh học
42 HS1007730199 Vũ Hà  My Nữ 07/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
43 HS1007730255 Nguyễn Nhật  Nam Nam 08/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
44 HS1004166018 Vũ Bảo  Ngọc Nữ 11/10/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Song An Sinh học
45 HS1007755149 Ngô Phạm Khôi Nguyên Nam 11/08/2009 Hà Nội THCS Kỳ Bá Sinh học
46 HS1004170137 Nguyễn Đăng  Nguyên Nam 18/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
47 HS1008056926 Bùi Quang Minh Nhật Nam 19/10/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Sinh học
48 HS1010754419 Trần Bảo Ngọc Nhi Nữ 10/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trung An Sinh học
49 HS1003984238 Nguyễn Tuấn  Phong Nam 27/01/2009 Vũ Thư, TB THCS Minh lãng Sinh học
50 HS1007755152 Hoàng Minh  Phương Nữ 12/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
51 HS1007754963 Lại Mai  Phương Nữ 16/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
52 HS1007754700 Đỗ Phú Hoàng Quân Nam 16/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
53 HS1007937719 Đặng Khánh  Sơn Nam 14/09/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Sinh học
54 HS1007280587 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 21/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Sinh học
55 HS1007730463 Bùi Phương  Thảo Nữ 14/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
56 HS1008163002 Trịnh Thanh  Thảo Nữ 24/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Sinh học
57 HS1007730162 Trần Anh  Thơ Nữ 27/10/2009 Tiền Hải, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
58 HS1007730466 Trịnh Bảo  Thy Nữ 29/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
59 HS1007280592 Bùi Thủy  Tiên Nữ 10/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Sinh học
60 HS1007730219 Phạm Nguyễn Hiền Trang Nữ 05/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
61 HS1008056934 Phạm Nguyễn Huyền Trang Nữ 22/04/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Sinh học
62 HS1007785200 Hà Thanh  Trúc Nữ 04/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tiền Phong Sinh học
63 HS1007754969 Lê Thanh  Trúc Nữ 21/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
64 HS1004244866 Lê Văn  Nam 18/02/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Đồng Thanh Sinh học
65 HS1004306267 Trần Ngọc Anh Tuấn Nam 30/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
66 HS1007730202 Đinh Khánh  Vân Nữ 12/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
67 HS1004216281 Phạm Thị  Vân Nữ 10/11/2009 Nam Định TH&THCS Việt Hùng Sinh học
68 HS1007754972 Trần Thu  Vân Nữ 11/02/2009 Tiền Hải, TB THCS Kỳ Bá Sinh học
69 HS1007730475 Hoàng Khánh  Vy Nữ 22/09/2009 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Sinh học
70 HS1007754838 Nguyễn Phương  Vy Nữ 01/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
71 HS1007765640 Phạm Thảo  Vy Nữ 17/02/2009 Vũ Thư, TB THCS Minh Quang Sinh học
72 HS1007730473 Vũ Hà  Vy Nữ 02/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Sinh học
73 HS1015379038 Đinh Hải  Yến Nữ 04/12/2009 Tiền Hải, TB THCS Bùi Viện Sinh học

NGỮ VĂN
STT Mã học sinh  Họ Tên Giới tính  Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Lớp chuyên ĐK
1 HS1007785123 Trần Thị Thuý An Nữ 11/05/2009 Hà Nội THCS Tiền Phong Ngữ văn
2 HS1007730087 Đặng Vũ Quỳnh Anh Nữ 04/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
3 HS1007245499 Đỗ Nguyễn Lan Anh Nữ 02/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Ngữ văn
4 HS1007754649 Đỗ Quỳnh  Anh Nữ 10/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
5 HS1007730207 Hoàng Phương  Anh Nữ 02/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
6 HS1007730086 Hoàng Thị Minh Anh Nữ 01/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
7 HS1004306131 Lương Hoàng  Anh Nữ 06/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
8 HS1013217478 Nguyễn Đặng Hà Anh Nữ 21/04/2009 Vũ Thư, TB THCS Trung An Ngữ văn
9 HS1007785164 Nguyễn Đoàn Minh Anh Nữ 25/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
10 HS1004132915 Nguyễn Minh  Anh Nam 12/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
11 HS1016359592 Nguyễn Phương  Anh Nữ 10/10/2009 Bắc Ninh TH&THCS Song An Ngữ văn
12 HS1004306176 Phạm Đỗ Minh Anh Nữ 11/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
13 HS1003427066 Phạm Nguyễn Châu Anh Nữ 22/02/2009 Kiến Xương, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
14 HS1007755109 Phạm Phương  Anh Nữ 17/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
15 HS1008042697 Phí Lê Hà Anh Nữ 08/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang Ngữ văn
16 HS1007730477 Phùng Lê Hà Anh Nữ 24/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
17 HS1004306307 Trần Châu  Anh Nữ 16/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
18 HS1007730084 Trần Hoàng  Anh Nữ 10/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
19 HS1004306140 Trần Minh  Anh Nữ 06/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
20 HS1007245591 Trần Thùy  Anh Nữ 12/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Ngữ văn
21 HS1007245342 Bùi Khánh  Bình Nữ 05/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Ngữ văn
22 HS1008163285 Đỗ Thanh  Bình Nữ 02/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Ngữ văn
23 HS1008197942 Nguyễn Thanh  Bình Nữ 16/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Phong Ngữ văn
24 HS1004170105 Đào Huyền  Châu Nữ 18/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
25 HS1004133580 Đỗ Hà  Châu Nữ 18/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
26 HS1006534336 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 08/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
27 HS1007280559 Trần Hà Bảo Châu Nữ 12/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Ngữ văn
28 HS1007785092 Vũ Trần Minh Châu Nữ 06/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tiền Phong Ngữ văn
29 HS1007754853 Vương Hoàng Minh Châu Nữ 12/08/2009 Thừa Thiên-Huế THCS Kỳ Bá Ngữ văn
30 HS1004162974 Bùi Phương  Chi Nữ 04/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
31 HS1007245210 Nguyễn Hà  Chi Nữ 22/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
32 HS1007280560 Phạm Mai  Chi Nữ 31/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Ngữ văn
33 HS1007259386 Phạm Tùng  Chi Nữ 29/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Ngữ văn
34 HS1007730114 Vũ Hương  Chi Nữ 10/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
35 HS1007778796 Nguyễn Trần  Chính Nam 04/07/2009 Thái Thụy TB THCS Tiền Phong Ngữ văn
36 HS1007754993 Nguyễn Vũ Ngọc Diệp Nữ 24/09/2009 Ninh Bình THCS Kỳ Bá Ngữ văn
37 HS1008197948 Cao Thành  Doanh Nam 27/08/2009 Nam Định THCS Tây Sơn Ngữ văn
38 HS1007754858 Đỗ Hoàng Ngọc Dung Nữ 26/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
39 HS1007754860 Trần Minh  Duy Nam 04/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
40 HS1007729008 Bùi Mỹ  Duyên Nữ 04/04/2009 Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn Ngữ văn
41 HS1007456064 Lê Thị Mai Duyên Nữ 13/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Mỹ Ngữ văn
42 HS1007710815 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 26/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Đông Ngữ văn
43 HS1017040742 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 13/02/2009 Đông Hưng, TB THCS 14-10 Ngữ văn
44 HS1007754664 Nguyễn Thùy  Dương Nữ 13/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
45 HS1007730091 Nguyễn Thùy  Dương Nữ 13/06/2009 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
46 HS1007280561 Bùi Thu  Đào Nữ 26/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Ngữ văn
47 HS1007683113 Trần Xuân  Đạt Nam 31/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Lạc Ngữ văn
48 HS1004170053 Lê Anh  Đức Nam 19/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
49 HS1003820212 Phan Trung  Đức Nam 29/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Chính Ngữ văn
50 HS1007785133 Phạm Hồng  Gấm Nữ 25/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tiền Phong Ngữ văn
51 HS1004168515 Bùi Hương  Giang Nữ 21/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
52 HS1004535556 Nguyễn Hương  Giang Nữ 07/01/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Tự Tân Ngữ văn
53 HS1007280565 Bùi Thanh  Nữ 22/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Ngữ văn
54 HS1007245217 Bùi Thu  Nữ 28/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Ngữ văn
55 HS1007280566 Nguyễn Mai Ngọc Nữ 30/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Ngữ văn
56 HS1007222276 Nguyễn Minh  Nữ 23/09/2009 Hà Nội THCS Trần Lãm Ngữ văn
57 HS1007904843 Nguyễn Ngọc  Nữ 08/04/2009 Quỳnh Phụ, TB THCS thị trấn Quỳnh Côi Ngữ văn
58 HS1004165973 Nguyễn Thu  Nữ 15/01/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Song An Ngữ văn
59 HS1007754730 Phạm Ngân  Nữ 18/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
60 HS1007245403 Trịnh Hồng  Nữ 02/09/2009 Hà Nội THCS Tây Sơn Ngữ văn
61 HS1007730094 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 02/04/2009 TP Hồ Chí Minh THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
62 HS1007754935 Phạm Thị Ngọc Hân Nữ 14/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
63 HS1007755124 Bùi Minh  Hiền Nữ 06/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
64 HS1012505478 Hà Thị Thanh Hoa Nữ 17/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Hòa Ngữ văn
65 HS1009652768 Bùi Minh  Hòa Nữ 23/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Hòa Ngữ văn
66 HS1004170119 Nguyễn Thảo  Hòa Nữ 20/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
67 HS1003999638 Nguyễn Thúy  Hòa Nữ 12/09/2009 Thái Thụy TB TH&THCS Thụy Hưng Ngữ văn
68 HS1007280610 Phạm Gia  Huy Nam 25/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Ngữ văn
69 HS1007683137 Phạm Gia  Huy Nam 01/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Lạc Ngữ văn
70 HS1007937744 Phạm Trần Minh Huy Nam 11/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang Ngữ văn
71 HS1012505480 Phạm Thị Ngọc Huyền Nữ 08/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Hòa Ngữ văn
72 HS1007245223 Tưởng Khánh  Huyền Nữ 27/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Ngữ văn
73 HS1007259450 Nguyễn Vân  Khánh Nữ 22/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Ngữ văn
74 HS1007259329 Nguyễn Trọng  Khuê Nam 17/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Ngữ văn
75 HS1008037358 Bùi Phương  Làn Nữ 10/04/2009 Vũ Thư, TB THCS Nguyên Xá Ngữ văn
76 HS1007755132 Đặng Hồng  Lâm Nữ 14/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
77 HS1007280572 Bùi Phương  Linh Nữ 20/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Ngữ văn
78 HS1017040753 Đặng Đoàn Diệu Linh Nữ 04/08/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Ngữ văn
79 HS1008201505 Đặng Hoàng  Linh Nữ 09/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phúc Khánh Ngữ văn
80 HS1007158339 Đỗ Phương  Linh Nữ 18/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Hòa Ngữ văn
81 HS1007245171 Hoàng Khánh  Linh Nữ 02/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Ngữ văn
82 HS1007730098 Lê Đào Phương Linh Nữ 15/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
83 HS1008198004 Ngô Phương  Linh Nữ 10/06/2009 Vũ Thư, TB THCS Tân Phong Ngữ văn
84 HS1014900808 Nguyễn Bảo  Linh Nữ 12/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
85 HS1003902923 Nguyễn Diệu  Linh Nữ 19/09/2009 Điện Biên THCS Vũ Chính Ngữ văn
86 HS1017040754 Nguyễn Phương  Linh Nữ 04/06/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Ngữ văn
87 HS1008197920 Nguyễn Phương  Linh Nữ 28/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Phong Ngữ văn
88 HS1004535564 Nguyễn Quốc Phương Linh Nữ 19/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Khai Ngữ văn
89 HS1004170127 Phạm Hoàng  Linh Nữ 09/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
90 HS1007730140 Phạm Khánh  Linh Nữ 18/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
91 HS1007280574 Phùng Mai  Linh Nữ 22/01/2009 TP Hồ Chí Minh THCS Phú Xuân Ngữ văn
92 HS1004147793 Vũ Diệu  Linh Nữ 17/09/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Tân Bình Ngữ văn
93 HS1007280573 Vũ Phương  Linh Nữ 28/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Ngữ văn
94 HS1017040757 Nguyễn Quỳnh  Lương Nữ 24/04/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Ngữ văn
95 HS1007683492 Trần Khánh  Ly Nữ 05/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Lạc Ngữ văn
96 HS1006300286 Trần Thị Khánh Ly Nữ 12/10/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Dũng Nghĩa Ngữ văn
97 HS1007755009 Đỗ Đặng Xuân Mai Nữ 12/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
98 HS1004168535 Nguyễn Phương  Mai Nữ 13/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
99 HS1007730227 Hoàng Vũ Tuệ Minh Nữ 30/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
100 HS1007280577 Đinh Ngọc Thảo My Nữ 29/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Ngữ văn
101 HS1008042712 Vũ Đặng Trà My Nữ 06/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang Ngữ văn
102 HS1012505614 Trần Thị Thanh Nga Nữ 24/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Hòa Ngữ văn
103 HS1004305957 Đào Ngọc Bảo Ngân Nữ 04/01/2009 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
104 HS1012505490 Hà Khánh  Ngân Nữ 08/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Hòa Ngữ văn
105 HS1007755146 Bùi Minh  Ngọc Nữ 01/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
106 HS1003882984 Đặng Thị Hồng Ngọc Nữ 07/07/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Vũ Trung Ngữ văn
107 HS1007755148 Lê Khương Bảo Ngọc Nữ 18/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
108 HS1007683169 Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc Nữ 14/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Lạc Ngữ văn
109 HS1004306062 Phạm Bảo  Ngọc Nữ 07/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
110 HS1007754890 Phan Minh  Ngọc Nữ 29/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
111 HS1007730472 Tô Thảo  Ngọc Nữ 08/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
112 HS1007754750 Trần Yến  Ngọc Nữ 23/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
113 HS1007158381 Vũ Thị Bích Ngọc Nữ 02/07/2009 Vũ Thư, TB THCS Tân Hòa Ngữ văn
114 HS1008162946 Mai Phan Phương Nguyên Nữ 30/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Ngữ văn
115 HS1007280496 Nguyễn Thảo  Nguyên Nữ 07/05/2009 Quảng Trị THCS Phú Xuân Ngữ văn
116 HS1007259409 Đoàn Mỹ  Nhi Nữ 11/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Ngữ văn
117 HS1017040761 Lê Đặng Quỳnh Nhi Nữ 12/02/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Ngữ văn
118 HS1007245263 Phùng Yến  Nhi Nữ 18/02/2009 Ninh Bình THCS Tây Sơn Ngữ văn
119 HS1007730224 Đặng Minh  Phong Nam 27/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
120 HS1007245019 Lê Minh  Phúc Nam 21/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Ngữ văn
121 HS1007754892 Bùi Thị Yến Phương Nữ 07/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
122 HS1004306293 Đoàn Hồng  Phương Nữ 31/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
123 HS1004306294 Hoàng Hà  Phương Nữ 11/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
124 HS1017040764 Ngô Hà  Phương Nữ 26/07/2009 BV phụ sản TB THCS 14-10 Ngữ văn
125 HS1007245028 Nguyễn Minh  Phương Nữ 02/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Ngữ văn
126 HS1004147757 Nguyễn Thu  Phương Nữ 10/09/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Tân Bình Ngữ văn
127 HS1007245618 Phan Minh  Phương Nữ 16/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Ngữ văn
128 HS1004170142 Tống Mai  Phương Nữ 26/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
129 HS1004170143 Vũ Quỳnh  Phương Nữ 14/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
130 HS1007939025 Vũ Thị Mai Phương Nữ 10/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu Ngữ văn
131 HS1004170145 Nguyễn Hương  Quỳnh Nữ 18/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
132 HS1004162963 Nguyễn Thu  Quỳnh Nữ 16/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
133 HS1008201562 Trần Như  Quỳnh Nữ 12/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phúc Khánh Ngữ văn
134 HS1007730223 Bùi Thanh  Tâm Nữ 08/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
135 HS1007755026 Phạm Minh  Tâm Nữ 30/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
136 HS1007754762 Bùi Phương  Thảo Nữ 31/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
137 HS1007158390 Lại Phương  Thảo Nữ 11/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Hòa Ngữ văn
138 HS1003411785 Nguyễn Phương  Thảo Nữ 12/08/2009 Kiến Xương, TB TH&THCS Thanh Tân Ngữ văn
139 HS1007391643 Nguyễn Thu  Thảo Nữ 08/10/2009 Quỳnh Phụ, TB THCS Vũ Phúc Ngữ văn
140 HS1007710353 Phí Hương  Thảo Nữ 02/05/2009 Lai Châu THCS Trần Phú Ngữ văn
141 HS1007754901 Vũ Thanh  Thảo Nữ 06/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
142 HS1007391644 Nguyễn Thị Huyền Thu Nữ 06/10/2009 Ðông Hưng, TB THCS Vũ Phúc Ngữ văn
143 HS1007729468 Nguyễn Thu  Thuỷ Nữ 11/01/2009 Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn Ngữ văn
144 HS1008034820 Ngô Phương  Thúy Nữ 26/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Chính Ngữ văn
145 HS1003984242 Phạm Thanh  Thúy Nữ 12/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh lãng Ngữ văn
146 HS1007391646 Tống Thanh  Thúy Nữ 26/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Phúc Ngữ văn
147 HS1007755088 Bùi Anh  Thư Nữ 15/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
148 HS1007754826 Bùi Thị Anh Thư Nữ 12/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
149 HS1007280514 Đỗ Nguyễn Anh Thư Nữ 28/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Ngữ văn
150 HS1007391648 Hoàng Nguyễn Minh Thư Nữ 06/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Phúc Ngữ văn
151 HS1007785198 Lê Hồ Anh Thư Nữ 08/08/2009 Thanh Hóa THCS Tiền Phong Ngữ văn
152 HS1007259465 Nguyễn Anh  Thư Nữ 17/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Ngữ văn
153 HS1007158393 Nguyễn Anh  Thư Nữ 01/07/2009 Vũ Thư, TB THCS Tân Hòa Ngữ văn
154 HS1008197934 Nguyễn Anh  Thư Nữ 28/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Phong Ngữ văn
155 HS1007280590 Phan Thị Minh Thư Nữ 13/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Ngữ văn
156 HS1007847627 Tống Trần Minh Thư Nữ 04/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Hội Ngữ văn
157 HS1007754767 Trần Anh  Thư Nữ 03/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
158 HS1004223499 Hoàng Thị Huyền Trang Nữ 29/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
159 HS1007754768 Lưu Huyền  Trang Nữ 24/06/2009 TP Hồ Chí Minh THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
160 HS1007245624 Nguyễn Mai  Trang Nữ 10/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Ngữ văn
161 HS1004170087 Phạm Quỳnh  Trang Nữ 06/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Ngữ văn
162 HS1012505506 Trần Hà  Trang Nữ 12/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Hòa Ngữ văn
163 HS1007730201 Trần Huyền  Trang Nữ 17/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
164 HS1008042723 Bùi Thị Ngọc Trâm Nữ 23/08/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Ngữ văn
165 HS1004306209 Nguyễn Minh  Tùng Nam 01/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
166 HS1007245628 Vũ Minh  Tuyết Nữ 22/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Ngữ văn
167 HS1008163020 Bùi Tú  Uyên Nữ 24/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Ngữ văn
168 HS1007755097 Nguyễn Thảo  Uyên Nữ 19/01/2009 Hải Phòng THCS Kỳ Bá Ngữ văn
169 HS1004147764 Vũ Thu  Uyên Nữ 16/04/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Tân Bình Ngữ văn
170 HS1007245333 Bùi Bích  Vân Nữ 25/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Ngữ văn
171 HS1007730478 Lưu Hồng  Vân Nữ 18/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
172 HS1007754709 Trần Bảo  Vân Nữ 30/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
173 HS1007280595 Đặng Mai Yến Vy Nữ 15/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Ngữ văn
174 HS1007754839 Phạm Phương  Vy Nữ 23/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
175 HS1004306211 Dương Tiểu  Yến Nữ 12/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn
176 HS1007730188 Đặng Hải  Yến Nữ 03/02/2009 Vũ Thư, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn
177 HS1003820287 Trần Ngọc   Yến Nữ 23/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Chính Ngữ văn

LỊCH SỬ
STT Mã học sinh  Họ Tên Giới tính  Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Lớp chuyên ĐK
1 HS1007259425 Lương Vũ Bình An Nữ 14/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Lịch sử
2 HS1007259472 Nguyễn Lê Thuận An Nữ 19/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Lịch sử
3 HS1007245507 Lê Đức  Anh Nam 16/01/2009 Ninh Bình THCS Tây Sơn Lịch sử
4 HS1007730110 Lê Nguyễn Minh Anh Nữ 19/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
5 HS1007730482 Nguyễn Bảo  Anh Nữ 14/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
6 HS1007280555 Nguyễn Hải  Anh Nữ 15/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Lịch sử
7 HS1007280552 Nguyễn Ngọc  Anh Nữ 16/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Lịch sử
8 HS1004305949 Nguyễn Ngọc  Anh Nữ 23/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
9 HS1013067288 Nguyễn Thùy  Anh Nữ 21/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
10 HS1004306132 Phạm Hà  Anh Nữ 16/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
11 HS1013067290 Trần Bảo  Anh Nữ 22/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
12 HS1003820204 Trần Nguyễn Hà Anh Nữ 12/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Lịch sử
13 HS1007245209 Vũ Trúc Quỳnh Anh Nữ 15/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Lịch sử
14 HS1004132919 Bùi Ngọc  Ánh Nữ 27/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
15 HS1004170044 Phạm Ngọc  Ánh Nữ 29/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
16 HS1004306078 Hoàng Gia  Bảo Nam 10/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
17 HS1004170103 Ngô Thiên  Bảo Nam 02/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
18 HS1007730112 Phạm Bảo  Châu Nữ 07/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
19 HS1013502895 Lê Phương  Chi Nữ 24/05/2009 Hưng Hà, TB THCS Trần Lãm Lịch sử
20 HS1007245598 Trần Ngọc Bảo Chi Nữ 22/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Lịch sử
21 HS1004162921 Từ Yến  Chi Nữ 18/06/2009 Hà Nội THCS Trần Phú Lịch sử
22 HS1004170050 Trần Trí  Duy Nam 30/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
23 HS1007245491 Nguyễn Thu  Duyên Nữ 09/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
24 HS1007729009 Đặng Thùy  Dương Nữ 28/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lê Quý Đôn Lịch sử
25 HS1007755114 Nguyễn Hải  Dương Nam 03/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Lịch sử
26 HS1007338557 Đinh Mạnh  Đức Nam 19/12/2009 Ðông Hưng, TB TH&THCS Hòa Bình Lịch sử
27 HS1004170114 Vũ Minh  Đức Nam 31/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
28 HS1007755121 Phạm Thị Trà Giang Nữ 15/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Lịch sử
29 HS1008042849 Trần Thu  Giang Nữ 11/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
30 HS1007754796 Ngô Thanh  Nữ 04/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Lịch sử
31 HS1007754932 Nguyễn Ngọc  Nữ 02/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Lịch sử
32 HS1006300281 Nguyễn Thị Thu Nữ 19/05/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Dũng Nghĩa Lịch sử
33 HS1007245219 Phạm Thị Thu Nữ 13/08/2009 Hưng Hà, TB THCS Tây Sơn Lịch sử
34 HS1004173583 Quản Vũ Gia Hiếu Nam 26/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
35 HS1007755126 Trần Vũ Như Hoa Nữ 24/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
36 HS1007259397 Hồ Quý Khanh Hòa Nữ 06/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Lịch sử
37 HS1007222274 Dương Khải  Hoàn Nam 18/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
38 HS1007785176 Tạ Đức  Hoàng Nam 20/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tiền Phong Lịch sử
39 HS1004173587 Quản Vũ Gia Huy Nam 26/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
40 HS1007222430 Trần Thị Thu Huyền Nữ 09/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Lãm Lịch sử
41 HS1007904846 Đào Nguyễn Tuấn Hưng Nam 07/10/2009 BV phụ sản TB THCS thị trấn Quỳnh Côi Lịch sử
42 HS1007939004 Lê Thu  Hương Nữ 07/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu Lịch sử
43 HS1007245608 Đinh Gia  Khánh Nam 29/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Lịch sử
44 HS1007730097 Đoàn Ngọc  Khánh Nữ 18/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
45 HS1004168526 Nguyễn Mạnh  Khiêm Nam 06/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
46 HS1007755069 Phạm Sỹ  Khiêm Nam 18/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
47 HS1007754947 Đoàn Tuấn  Kiệt Nam 03/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Lịch sử
48 HS1004306145 Bùi Phương  Linh Nữ 26/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
49 HS1004305973 Bùi Vũ Tú Linh Nữ 11/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
50 HS1004306122 Đỗ Hương  Linh Nữ 08/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
51 HS1004305987 Lê Thảo  Linh Nữ 03/12/2009 Bình Dương THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
52 HS1004147743 Nguyễn Hà  Linh Nữ 27/03/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Tân Bình Lịch sử
53 HS1007259362 Nguyễn Trần Hải Linh Nữ 13/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Lịch sử
54 HS1017040717 Phạm Khánh  Linh Nữ 03/03/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Lịch sử
55 HS1004168531 Vũ Hà  Linh Nữ 19/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
56 HS1017040722 Phạm Thành  Long Nam 11/06/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Lịch sử
57 HS1007391635 Trịnh Diệu  Ly Nữ 07/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Phúc Lịch sử
58 HS1004306299 Đinh Diệu Thanh Mai Nữ 10/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
59 HS1007785185 Nguyễn Hương  Mai Nữ 09/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tiền Phong Lịch sử
60 HS1017040724 Nguyễn Phương  Mai Nữ 31/12/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Lịch sử
61 HS1007754881 Nguyễn Quỳnh  Mai Nữ 15/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Lịch sử
62 HS1008163281 Phạm Thanh  Mai Nữ 29/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Lịch sử
63 HS1004170074 Bùi Khôi  Minh Nam 17/05/2009 Hà Nội THCS Trần Phú Lịch sử
64 HS1004168538 Lê Nhật  Minh Nam 03/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
65 HS1007730487 Phạm Trần Quang Minh Nam 30/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
66 HS1007245616 Quách Nguyễn Hoàng Minh Nam 27/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Lịch sử
67 HS1007259367 Trần Đức  Minh Nam 25/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Lịch sử
68 HS1007754886 Nguyễn Hoàng  Nam Nam 18/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Lịch sử
69 HS1004170079 Tạ Phạm Thành Nam Nam 07/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
70 HS1007730490 Vũ Hoàng  Nam Nam 17/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
71 HS1007939066 Vũ Kim  Ngân Nữ 21/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu Lịch sử
72 HS1007730173 Lê Nguyễn Minh Ngọc Nữ 02/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
73 HS1004170136 Nguyễn Bảo  Ngọc Nữ 30/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
74 HS1017040729 Nguyễn Phan Thảo Nguyên Nữ 24/09/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Lịch sử
75 HS1007280446 Trần Ngọc Thảo Nguyên Nữ 21/11/2009 Hà Nội THCS Phú Xuân Lịch sử
76 HS1003862516 Hoàng Yến  Nhi Nữ 24/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Hội Lịch sử
77 HS1017040732 Phạm Uyên  Nhi Nữ 30/03/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 Lịch sử
78 HS1004162945 Phan Vân  Nhi Nữ 25/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
79 HS1007730190 Vũ Tâm  Nhi Nữ 10/01/2009 Thái Thụy TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
80 HS1003820187 Nguyễn Thị  Oanh Nữ 26/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Chính Lịch sử
81 HS1007754895 Tạ Ngọc  Phong Nam 07/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Lịch sử
82 HS1007222246 Phạm Minh  Phương Nữ 30/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Lãm Lịch sử
83 HS1007245620 Nguyễn Đăng  Quang Nam 26/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Lịch sử
84 HS1007259414 Hoàng   Quân Nam 10/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Lịch sử
85 HS1004223531 Đàm Lam  Thảo Nữ 03/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Lịch sử
86 HS1007755161 Tô Phương  Thảo Nữ 04/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Lịch sử
87 HS1010754387 Trịnh Phương  Thảo Nữ 19/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trung An Lịch sử
88 HS1007245623 Hoàng Phúc  Thịnh Nam 08/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử
89 HS1007939029 Phạm Ngọc Anh Thư Nữ 22/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu Lịch sử
90 HS1007244922 Phùng Anh  Thư Nữ 09/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Lịch sử
91 HS1007259466 Vũ Ngọc Anh Thư Nữ 16/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Lịch sử

ĐỊA LÍ
STT Mã học sinh  Họ Tên Giới tính  Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Lớp chuyên ĐK
1 HS1008056981 Nguyễn Việt  An Nữ 01/01/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Địa lí
2 HS1007244961 Đinh Hoàng Tâm Anh Nữ 26/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Địa lí
3 HS1007730212 Lê Quỳnh  Anh Nữ 05/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí
4 HS1007754775 Lương Trâm  Anh Nữ 13/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Địa lí
5 HS1007730206 Mai Tú  Anh Nữ 09/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí
6 HS1008162847 Nguyễn Hoàng  Anh Nữ 28/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Địa lí
7 HS1004168557 Nguyễn Tú  Anh Nữ 22/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Địa lí
8 HS1007754778 Trần Thị Minh Anh Nữ 01/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Địa lí
9 HS1004162971 Trần Minh  Ánh Nữ 27/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Địa lí
10 HS1007222253 Phạm Ngọc Minh Châu Nữ 08/01/2009 Gia Lai THCS Trần Lãm Địa lí
11 HS1007778795 Nguyễn Quỳnh  Chi Nữ 29/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tiền Phong Địa lí
12 HS1004168510 Nguyễn Đức Tiến Dũng Nam 25/02/2009 Hà Nội THCS Trần Phú Địa lí
13 HS1004162923 Đỗ Thùy  Dương Nữ 10/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Địa lí
14 HS1007729087 Nguyễn Ngọc  Dương Nam 05/07/2009 Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn Địa lí
15 HS1004163070 Trần Thanh  Hòa Nữ 26/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Địa lí
16 HS1008162896 Chu Ngọc  Huyền Nữ 10/01/2009 Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Địa lí
17 HS1008162984 Phạm Ngọc  Hưng Nam 22/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư Địa lí
18 HS1004306207 Trần Thị Vân Hương Nữ 15/05/2009 Hưng Hà, TB THCS Trần Phú Địa lí
19 HS1008163275 Nguyễn Thanh  Hường Nữ 13/11/2009 Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Địa lí
20 HS1007939010 Bùi Hoàng  Linh Nữ 14/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu Địa lí
21 HS1017040719 Đặng Nhật  Linh Nữ 01/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS 14-10 Địa lí
22 HS1007785181 Hà Diệu  Linh Nữ 11/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tiền Phong Địa lí
23 HS1007785183 Nguyễn Hà  Linh Nữ 03/05/2009 Hà Nội THCS Tiền Phong Địa lí
24 HS1004168530 Nguyễn Lương Diệu Linh Nữ 18/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Địa lí
25 HS1004170071 Nguyễn Ngọc Gia Linh Nữ 21/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Địa lí
26 HS1007222262 Đào Quỳnh  Mai Nữ 07/03/2009 Hà Nội THCS Trần Lãm Địa lí
27 HS1007785186 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 30/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tiền Phong Địa lí
28 HS1004147798 Vũ Thị  Mai Nữ 10/06/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Tân Bình Địa lí
29 HS1004168536 Nguyễn Đức Tiến Mạnh Nam 25/02/2009 Hà Nội THCS Trần Phú Địa lí
30 HS1007222270 Bùi Trần Bình Minh Nam 27/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Địa lí
31 HS1007754685 Đặng Ánh  Minh Nữ 22/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Địa lí
32 HS1004306090 Nguyễn Lê Bảo Minh Nam 17/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Địa lí
33 HS1008201591 Nguyễn Ngọc  Minh Nữ 07/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí
34 HS1007765617 Phạm Phương  My Nữ 01/10/2009 Vũ Thư, TB THCS Minh Quang Địa lí
35 HS1007259407 Phạm Thị Huyền My Nữ 08/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Địa lí
36 HS1017040726 Nguyễn Trung  Nam Nam 01/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS 14-10 Địa lí
37 HS1008057041 Trần Thị Quỳnh Nga Nữ 30/05/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Địa lí
38 HS1008042826 Trần Phương  Ngân Nữ 30/10/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Địa lí
39 HS1007280581 Nguyễn Như  Ngọc Nữ 01/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Địa lí
40 HS1007245023 Bùi Thảo  Nguyên Nữ 21/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Địa lí
41 HS1004253653 Lê Thị Minh Phương Nữ 08/09/2009 Thái Thụy TB THCS Trần Phú Địa lí
42 HS1007755151 Nguyễn Hà  Phương Nữ 21/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí
43 HS1007259424 Phạm Mai  Phương Nữ 04/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành Địa lí
44 HS1007847801 Vũ Thị Lan Phương Nữ 19/04/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Vũ Đoài Địa lí
45 HS1007755155 Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh Nữ 10/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Địa lí
46 HS1007755173 Bùi Phương  Thảo Nữ 27/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Địa lí
47 HS1008201594 Phạm Phương  Thảo Nữ 08/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phúc Khánh Địa lí
48 HS1007765629 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 27/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Quang Địa lí
49 HS1007245622 Vũ Thị Thanh Thảo Nữ 18/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn Địa lí
50 HS1008201590 Đỗ Anh  Thư Nữ 10/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí
51 HS1007956381 Nguyễn Minh  Thư Nữ 06/04/2009 BV phụ sản TB TH&THCS An Vũ Địa lí
52 HS1007280589 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 27/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân Địa lí
53 HS1004170148 Nguyễn Phạm Anh Thư Nữ 22/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú Địa lí
54 HS1007755165 Trần Nguyễn Bảo Trang Nữ 05/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Địa lí
55 HS1007754770 Nguyễn Thanh  Tuyền Nữ 04/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá Địa lí
56 HS1007198172 Nguyễn Thị Phương Uyên Nữ 31/07/2009 Vũ Thư, TB THCS Tân Lập Địa lí
57 HS1008056886 Đinh Bảo  Vân Nữ 08/01/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Địa lí
58 HS1007730187 Trần Hồng  Vân Nữ 28/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí
59 HS1007730480 Lê Hoàng  Vy Nữ 19/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí
60 HS1007765641 Bùi Thị Hải Yến Nữ 02/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Quang Địa lí

TIẾNG ANH
STT Mã học sinh  Họ Tên Giới tính  Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Lớp chuyên ĐK NV 2 lớp C.Anh
1 HS1008162843 Bùi Hà  Anh Nữ 30/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh  
2 HS1008162968 Bùi Ngọc Nguyên Anh Nữ 30/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh T.Hàn
3 HS1008053122 Bùi Phương  Anh Nữ 26/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS VIệt THuận T.Anh  
4 HS1007728912 Đặng Châu  Anh Nữ 18/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lê Quý Đôn T.Anh  
5 HS1010754392 Hoàng Hà  Anh Nữ 27/03/2009 Hà Nội THCS Trung An T.Anh T.Trung
6 HS1007280556 Khiếu Minh  Anh Nữ 08/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân T.Anh T.Trung
7 HS1007730107 Lê Minh  Anh Nữ 03/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Trung
8 HS1008042838 Ngô Vũ Huyền Anh Nữ 15/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh T.Hàn
9 HS1015345002 Nguyễn Lan  Anh Nữ 11/01/2009 Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương T.Anh T.Trung
10 HS1007730220 Nguyễn Minh  Anh Nữ 19/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Trung
11 HS1003820203 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 18/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Chính T.Anh T.Trung
12 HS1004162868 Phạm Hà  Anh Nữ 17/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Anh T.Trung
13 HS1008032487 Phạm Phương  Anh Nữ 02/11/2009 Thái Thụy TB TH&THCS Thụy Hưng T.Anh  
14 HS1008042841 Phạm Quỳnh  Anh Nữ 03/07/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh T.Hàn
15 HS1004068146 Phạm Thị Quỳnh Anh Nữ 24/01/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Đông Các T.Anh T.Hàn
16 HS1007730088 Trần Ngọc  Anh Nữ 27/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Hàn
17 HS1004306027 Trần Hoàng  Bách Nam 13/09/2009 Hà Nội THCS Trần Phú T.Anh T.Trung
18 HS1008056898 Đào Quỳnh  Chi Nữ 18/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Nguyễn Đức Cảnh T.Anh T.Hàn
19 HS1004168507 Đặng Kim  Chi Nữ 25/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Anh T.Pháp
20 HS1007730465 Đỗ Quỳnh  Chi Nữ 29/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Pháp
21 HS1007730117 Trần Ngọc  Diệp Nữ 21/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Hàn
22 HS1007730127 Nguyễn Trí  Dũng Nam 08/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Pháp
23 HS1007730159 Nguyễn Hoàng  Duy Nam 27/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Trung
24 HS1007730092 Lê Hải  Duyên Nữ 03/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Trung
25 HS1007728990 Vũ Đức  Dương Nam 17/10/2009 Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn T.Anh  
26 HS1008197997 Phạm Tiến  Đạt Nam 16/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Phong T.Anh T.Hàn
27 HS1007755118 Lê Mạnh Hải Đăng Nam 25/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Anh T.Hàn
28 HS1017040743 Nguyễn Hồ Anh Đức Nam 15/06/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 T.Anh  
29 HS1007245601 Nguyễn Minh  Đức Nam 11/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn T.Anh  
30 HS1017040744 Phạm Minh  Đức Nam 21/06/2009 BV phụ sản TB THCS 14-10 T.Anh  
31 HS1007755174 Trương Tiến  Đức Nam 18/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Anh  
32 HS1017040746 Nguyễn Ngọc Linh Giang Nữ 08/08/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 T.Anh  
33 HS1008583331 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 05/01/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Phúc Thành T.Anh  
34 HS1003820259 Phạm Thị Hương Giang Nữ 21/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Chính T.Anh T.Trung
35 HS1003984221 Trần Châu  Giang Nữ 01/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh lãng T.Anh T.Hàn
36 HS1007683120 Lê Nguyệt  Nữ 29/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành T.Anh  
37 HS1007222263 Phạm Minh  Nữ 14/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Lãm T.Anh T.Hàn
38 HS1007730483 Trần Thị Hồng Nữ 08/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Trung
39 HS1017040747 Vũ Ngọc Gia Hân Nữ 17/09/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 T.Anh  
40 HS1015379129 Nguyễn Minh  Hiển Nam 25/02/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Đông Phong T.Anh T.Hàn
41 HS1003762090 Vũ Nguyễn Minh Hiếu Nam 12/10/2009 Tiền Hải, TB THCS Đông Hoàng T.Anh T.Trung
42 HS1007730131 Hoàng Tuấn  Hùng Nam 13/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Hàn
43 HS1007939007 Lương Nhật  Huy Nam 04/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu T.Anh  
44 HS1004535496 Cao Ngọc  Huyền Nữ 27/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh T.Trung
45 HS1008162983 Lê Thị Thu Huyền Nữ 19/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh T.Hàn
46 HS1004447178 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 08/06/2009 BV phụ sản TB TH&THCS Vũ Thị Thục T.Anh T.Trung
47 HS1003384405 Phạm Khánh  Huyền Nữ 04/08/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Vũ An T.Anh  
48 HS1007939005 Cao Thu  Hương Nữ 05/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu T.Anh T.Hàn
49 HS1007940395 Hoàng Quốc  Khánh Nam 27/08/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phong Huy Lĩnh T.Anh  
50 HS1007755004 Tạ Quang  Khánh Nam 10/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Anh  
51 HS1008056865 Phan Đăng  Khoa Nam 08/10/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh T.Anh  
52 HS1004162929 Nguyễn Hoàng Minh Khôi Nam 15/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Anh  
53 HS1007730154 Nguyễn Hải  Lâm Nam 11/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Hàn
54 HS1007730099 Lại Phương  Linh Nữ 16/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Trung
55 HS1004306146 Nguyễn Đặng Gia Linh Nữ 25/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Anh T.Pháp
56 HS1008042745 Nguyễn Vũ Diệu Linh Nữ 25/02/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh T.Hàn
57 HS1012487750 Phạm Diệu  Linh Nữ 28/01/2009 Hưng Hà, TB TH&THCS Lê Quý Đôn T.Anh T.Trung
58 HS1007728971 Phạm Diệu Kiều Linh Nữ 20/02/2009 Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn T.Anh T.Hàn
59 HS1017040718 Phạm Khánh  Linh Nữ 02/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS 14-10 T.Anh  
60 HS1003375608 Phạm Trang  Linh Nữ 07/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Anh  
61 HS1007730148 Trần Diệp  Linh Nữ 17/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Pháp
62 HS1007958709 Vũ Thị Diệu Linh Nữ 09/06/2009 Quỳnh Phụ, TB TH&THCS An Dục T.Anh  
63 HS1015345022 Đỗ Ngọc  Mai Nữ 05/10/2009 Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương T.Anh T.Trung
64 HS1007754951 Hà Hiền  Mai Nữ 24/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Anh T.Pháp
65 HS1008197980 Lê Bảo Ngọc Mai Nữ 04/01/2009 Vũ Thư, TB THCS Tân Phong T.Anh T.Pháp
66 HS1007712627 Nguyễn Đào Hương Mai Nữ 06/01/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh T.Trung
67 HS1007729028 Nguyễn Phương  Mai Nữ 10/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lê Quý Đôn T.Anh  
68 HS1007730168 Tô Nguyễn Thanh Mai Nữ 17/09/2009 Hưng Hà, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Hàn
69 HS1007785068 Trần Xuân  Mai Nữ 14/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tiền Phong T.Anh  
70 HS1017040866 Hoàng Nhật  Minh Nam 17/04/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 T.Anh  
71 HS1004170131 Khiếu Trần Đức Minh Nam 06/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Anh  
72 HS1008056870 Nguyễn Tất  Minh Nam 13/07/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh T.Anh T.Pháp
73 HS1007754885 Vũ Phúc Nhật Minh Nam 06/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Anh T.Trung
74 HS1007196737 Nguyễn Khoa  Nam Nam 01/05/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Thụy Chính T.Anh  
75 HS1017040758 Nguyễn Nhật  Nam Nam 12/10/2009 Hưng Yên THCS 14-10 T.Anh T.Trung
76 HS1007730215 Tô Hoàng Hải Nam Nam 12/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Trung
77 HS1007755012 Vũ Trần Duy Nam Nam 05/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Anh  
78 HS1007730180 Đặng Giang  Ngân Nữ 20/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Trung
79 HS1008042859 Bùi Thị  Ngọc Nữ 26/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh T.Trung
80 HS1007937714 Ðặng Thảo  Ngọc Nữ 18/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh T.Trung
81 HS1007847701 Phạm Minh  Ngọc Nữ 31/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Hội T.Anh T.Pháp
82 HS1007044803 Phạm Thị Ánh Ngọc Nữ 13/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Điệp Nông T.Anh T.Trung
83 HS1007728989 Vũ Đỗ Bảo Ngọc Nữ 21/09/2009 Tiền Hải, TB THCS Lê Quý Đôn T.Anh T.Hàn
84 HS1008260501 Nguyễn Minh  Nhật Nam 18/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Duy Nhất T.Anh  
85 HS1004306278 Lại Vũ Lâm Nhi Nữ 03/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Anh T.Pháp
86 HS1007730469 Trần Gia  Như Nữ 27/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Pháp
87 HS1015345025 Mẫn Nguyễn Vũ Phong Nam 04/08/2009 Bắc Ninh THCS Lê Danh Phương T.Anh  
88 HS1007730182 Đỗ Hiểu  Phương Nữ 09/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Trung
89 HS1008042754 Đỗ Thị Minh Phương Nữ 05/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh T.Trung
90 HS1007280584 Hoàng Lan  Phương Nữ 19/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Anh T.Trung
91 HS1004162947 Lê Thanh  Phương Nữ 18/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Anh  
92 HS1004005638 Nguyễn Mai  Phương Nữ 28/11/2009 Ðông Hưng, TB TH&THCS Đông Hà T.Anh  
93 HS1003331286 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 23/05/2009 Kiến Xương, TB THCS Quang Bình T.Anh T.Hàn
94 HS1007730183 Nguyễn Thu  Phương Nữ 09/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Trung
95 HS1007394833 Trần Thị Anh Phương Nữ 07/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Song Lãng T.Anh  
96 HS1007754755 Vũ Hà  Phương Nữ 27/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Anh T.Pháp
97 HS1007730491 Trần Thanh  Tân Nữ 19/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Pháp
98 HS1012505501 Hà Quang  Tập Nam 14/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Hòa T.Anh T.Pháp
99 HS1004163091 Phạm Minh  Thái Nam 19/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Anh  
100 HS1007222255 Phan Tiến  Thành Nam 12/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Lãm T.Anh  
101 HS1003957539 Hồ Phương  Thảo Nữ 02/11/2009 Quỳnh Phụ, TB TH&THCS Mỹ Lộc T.Anh T.Pháp
102 HS1008162880 Ngô Phương  Thảo Nữ 28/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh T.Hàn
103 HS1007754832 Nguyễn Phương  Thảo Nữ 23/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Anh T.Hàn
104 HS1007730470 Phí Thị Phương Thảo Nữ 18/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Pháp
105 HS1007730132 Nguyễn Xuân  Thắng Nam 12/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Trung
106 HS1007730196 Phạm Minh  Thư Nữ 11/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Trung
107 HS1007730189 Phạm Minh  Thư Nữ 04/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Trung
108 HS1003999656 Lã Thị Huyền Trang Nữ 17/04/2009 Thái Thụy TB TH&THCS Thụy Hưng T.Anh  
109 HS1007730184 Phạm Huyền  Trang Nữ 09/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Hàn
110 HS1007754835 Vũ Mai  Trang Nữ 21/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Anh T.Trung
111 HS1007730185 Giang Minh  Trí Nam 23/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh T.Trung
112 HS1007733165 Trần Thanh  Trúc Nữ 21/10/2009 Kiến Xương, TB TH&THCS Quang Hưng T.Anh T.Pháp
113 HS1004306072 Đỗ Minh  Nam 17/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Anh T.Pháp
114 HS1017040769 Tạ Bích  Vân Nữ 31/12/2009 BV phụ sản TB THCS 14-10 T.Anh  
115 HS1007710811 Vũ Quốc  Việt Nam 02/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Đông T.Anh  
116 HS1012509739 Trịnh Thị  Vui Nữ 10/01/2009 Vũ Thư, TB THCS Bách Thuận T.Anh  

TIẾNG PHÁP
STT Mã học sinh  Họ Tên Giới tính  Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Lớp chuyên ĐK
1 HS1004170090 Hoàng Gia Bảo An Nam 21/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Pháp
2 HS1007755101 Bùi Đức  Anh Nam 26/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
3 HS1007755103 Bùi Quỳnh  Anh Nữ 14/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
4 HS1004168554 Đặng Ngọc  Anh Nữ 10/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Pháp
5 HS1008201542 Đặng Quang  Anh Nam 15/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phúc Khánh T.Pháp
6 HS1007259428 Đinh Phương  Anh Nữ 27/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành T.Pháp
7 HS1007754650 Huỳnh Nguyễn Thảo Anh Nữ 11/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
8 HS1007755106 Nguyễn Gia Quốc Anh Nam 05/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
9 HS1012505462 Nguyễn Phương  Anh Nữ 30/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Hòa T.Pháp
10 HS1007244864 Nguyễn Quỳnh  Anh Nữ 19/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Pháp
11 HS1007956348 Phạm Phương  Anh Nữ 18/10/2009 Quỳnh Phụ, TB TH&THCS An Vũ T.Pháp
12 HS1007280550 Phan Hồng  Anh Nam 06/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân T.Pháp
13 HS1007245021 Trần Ngọc Hoàng Anh Nam 05/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn T.Pháp
14 HS1007730085 Trần Thị Quỳnh Anh Nữ 26/10/2009 Hải Phòng THCS Lương Thế Vinh T.Pháp
15 HS1007222197 Vũ Minh  Anh Nữ 17/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Lãm T.Pháp
16 HS1007245596 Nguyễn Ngọc  Bích Nữ 12/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn T.Pháp
17 HS1007938985 Nguyễn Ngọc  Bích Nữ 07/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu T.Pháp
18 HS1004306080 Trần Nguyễn Minh Châu Nữ 23/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Pháp
19 HS1007755052 Phạm Việt  Cường Nam 12/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
20 HS1007245490 Bùi Hà Minh Đức Nam 19/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn T.Pháp
21 HS1004163068 Vũ Tiến  Đức Nam 12/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Pháp
22 HS1004247546 Trịnh Hương  Giang Nữ 04/10/2009 BV phụ sản TB TH&THCS Tam Quang T.Pháp
23 HS1008042813 Vũ Hương  Giang Nữ 11/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang T.Pháp
24 HS1008201524 Đinh Ngân  Nữ 12/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phúc Khánh T.Pháp
25 HS1007754933 Trần Thái  Nữ 25/05/2009 Hà Nội THCS Kỳ Bá T.Pháp
26 HS1007754866 Đặng Minh  Hiếu Nam 24/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
27 HS1007245605 Khổng Vũ  Hiếu Nam 01/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn T.Pháp
28 HS1007754735 Phạm Thái  Hòa Nam 24/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
29 HS1013991114 Trần Vũ Mai Hoàng Nữ 13/11/2009 Kon Tum THCS Nam Hải T.Pháp
30 HS1004170121 Bùi Đức  Hưng Nam 28/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Pháp
31 HS1007730213 Đinh Gia  Hưng Nam 02/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Pháp
32 HS1004170063 Phạm Ngọc Minh Hưng Nam 28/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Pháp
33 HS1004535530 Trịnh Thị Thúy Hường Nữ 28/03/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Tự Tân T.Pháp
34 HS1008201579 Ngô Duy  Hướng Nam 07/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phúc Khánh T.Pháp
35 HS1007755130 Trần Nguyên  Khoa Nam 01/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
36 HS1004168527 Bùi Nguyên  Khôi Nam 29/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Pháp
37 HS1012505511 Nguyễn Minh  Khuê Nữ 07/10/2009 TP Hồ Chí Minh THCS Phạm Huy Quang T.Pháp
38 HS1004170067 Vũ Ngọc Minh Khuê Nữ 29/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Pháp
39 HS1004170068 Trần Thanh  Lam Nữ 29/10/2009 Hà Nội THCS Trần Phú T.Pháp
40 HS1004162935 Mầu Phúc  Lâm Nam 16/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Pháp
41 HS1007222264 Nguyễn Duy  Lâm Nam 03/05/2009 Hà Nội THCS Trần Phú T.Pháp
42 HS1007754873 Nguyễn Đại  Lâm Nam 03/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
43 HS1008162988 Bùi Khánh  Linh Nữ 02/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Pháp
44 HS1003862508 Trần Nguyễn Mai Linh Nữ 12/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Pháp
45 HS1007754745 Lê Ngọc Như Mai Nữ 07/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
46 HS1007222243 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 11/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Lãm T.Pháp
47 HS1007259404 Lê Công  Minh Nam 17/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
48 HS1007754687 Nguyễn Như Nhật Minh Nữ 27/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
49 HS1007754692 Đỗ Hải  Nam Nam 09/08/2009 Hà Nội THCS Kỳ Bá T.Pháp
50 HS1007754960 Phạm Quỳnh  Nga Nữ 11/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
51 HS1007259457 Phạm Xuân  Nguyên Nam 24/08/2009 Nam Định THCS Minh Thành T.Pháp
52 HS1004170138 Nguyễn Gia  Nhi Nữ 01/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Pháp
53 HS1007730192 Đỗ Vũ Đại Phong Nam 01/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Pháp
54 HS1004306296 Vũ Hà  Phương Nữ 22/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Pháp
55 HS1007755153 Đỗ Mạnh Việt Quang Nam 18/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
56 HS1007391641 Nguyễn Minh  Quang Nam 17/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Phúc T.Pháp
57 HS1008201536 Hà Thanh  Tâm Nữ 02/06/2009 Thái Thụy TB THCS Phúc Khánh T.Pháp
58 HS1004305981 Bùi Đình  Thành Nam 02/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Pháp
59 HS1007755090 Lưu Tuấn  Thành Nam 21/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
60 HS1007730208 Phạm Tô Hoàng Thành Nam 09/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Pháp
61 HS1007280456 Chu Diệu  Thảo Nữ 29/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân T.Pháp
62 HS1007754900 Lê Phương  Thảo Nữ 21/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Pháp
63 HS1007245621 Lê Vũ Uyên Thảo Nữ 19/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn T.Pháp
64 HS1007245461 Nguyễn Đức  Thịnh Nam 25/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn T.Pháp
65 HS1007198187 Đỗ Minh  Thư Nữ 22/03/2009 Vũ Thư, TB THCS Tân Lập T.Pháp
66 HS1008201518 Trần Thị Minh Thư Nữ 07/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phúc Khánh T.Pháp
67 HS1007245154 Nguyễn Công Phúc Trường Nam 17/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn T.Pháp
68 HS1007710351 Nguyễn Đức  Việt Nam 29/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Pháp
69 HS1007754908 Nguyễn Mai  Vy Nữ 05/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Pháp
70 HS1003984244 Lê Gia  Vỹ Nam 16/08/2009 Vũ Thư, TB THCS Minh lãng T.Pháp

TIẾNG TRUNG QUỐC
STT Mã học sinh  Họ Tên Giới tính  Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Lớp chuyên ĐK
1 HS1012531539 Nguyễn Bùi Bảo An Nam 11/03/2009 Đắk Lắk THCS Kỳ Bá T.Trung
2 HS1004306075 Vũ Bảo  An Nam 13/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Trung
3 HS1008104260 Đào Quỳnh  Anh Nữ 03/03/2009 Tiền Hải, TB TH&THCS Thái Hưng T.Trung
4 HS1008201497 Hoàng Mai  Anh Nữ 20/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phúc Khánh T.Trung
5 HS1008163289 Hoàng Tuệ  Anh Nữ 30/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Trung
6 HS1007754980 Mai Phương  Anh Nữ 28/06/2009 Hải Phòng THCS Kỳ Bá T.Trung
7 HS1007778791 Phạm Hiểu  Anh Nữ 24/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tiền Phong T.Trung
8 HS1014029476 Trần Việt  Anh Nam 01/02/2009 Tiền Hải, TB TH&THCS Đông Lâm T.Trung
9 HS1007606678 Nguyễn Vũ Ngọc Ánh Nữ 19/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hợp Hưng T.Trung
10 HS1008197943 Phạm Thăng Quốc Cần Nam 24/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Phong T.Trung
11 HS1007754780 Nguyễn Mai Bảo Châu Nữ 07/09/2009 Hà Nội THCS Kỳ Bá T.Trung
12 HS1012478784 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 10/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lê Quý Đôn T.Trung
13 HS1004147730 Phạm Minh  Châu Nữ 23/03/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Tân Bình T.Trung
14 HS1017040654 Tô Minh  Châu Nữ 17/07/2009 BV phụ sản TB THCS 14-10 T.Trung
15 HS1004162918 Hoàng Quỳnh  Chi Nữ 19/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Trung
16 HS1007754991 Phạm Quỳnh  Chi Nữ 14/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Trung
17 HS1007476601 Trần Thị Lương Duyên Nữ 30/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Chính T.Trung
18 HS1007730476 Nguyễn Thùy  Dương Nữ 22/12/2009 Kiến Xương, TB THCS Lương Thế Vinh T.Trung
19 HS1004132927 Đặng Minh  Đức Nam 28/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Trung
20 HS1004170115 Phạm Hương  Giang Nữ 13/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Trung
21 HS1004306029 Trần Thi  Nam 21/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Trung
22 HS1007730129 Mai Hồng  Hải Nữ 19/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Trung
23 HS1007847608 Tống Thu  Hằng Nữ 22/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Hội T.Trung
24 HS1008042850 Bùi Đức  Hiệu Nam 05/06/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang T.Trung
25 HS1017040749 Nguyễn Mai  Hoa Nữ 21/09/2009 BV phụ sản TB THCS 14-10 T.Trung
26 HS1004170118 Trần Minh  Hòa Nữ 16/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Trung
27 HS1007456058 Trần Mai  Hoàn Nữ 09/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Đông Mỹ T.Trung
28 HS1008162936 Trần Khánh  Huyền Nữ 06/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Trung
29 HS1007158331 Lại Khánh  Hưng Nam 30/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Hòa T.Trung
30 HS1007755067 Bùi Quang  Khải Nam 03/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Trung
31 HS1007730198 Vũ Duy  Khánh Nam 19/05/2009 Quỳnh Phụ, TB THCS Lương Thế Vinh T.Trung
32 HS1007960179 Bùi Thanh  Lam Nữ 07/10/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Vũ Vinh T.Trung
33 HS1007422612 Đỗ Phương  Linh Nữ 17/03/2009 Tiền Hải, TB TH&THCS Bắc Hải T.Trung
34 HS1007754949 Trần Nhật  Linh Nữ 08/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu T.Trung
35 HS1004170130 Lê Đức  Mạnh Nam 06/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Trung
36 HS1007730102 Bùi Phạm Ngọc Minh Nữ 09/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Trung
37 HS1008201558 Hoàng Công  Minh Nam 13/11/2009 Hà Nội THCS Phúc Khánh T.Trung
38 HS1007730103 Nguyễn Đăng  Minh Nam 03/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Trung
39 HS1007280576 Trần Ngọc  Minh Nữ 02/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân T.Trung
40 HS1007245181 Trương Tuấn  Minh Nam 26/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn T.Trung
41 HS1007755143 Đặng Ngọc Bảo Nam Nam 31/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Trung
42 HS1007793909 Hoàng Hiếu  Nghĩa Nam 02/12/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Tân Bình T.Trung
43 HS1003984235 Doãn Phạm Bảo Ngọc Nữ 07/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh lãng T.Trung
44 HS1015483110 Bùi Ngọc  Nhi Nữ 31/03/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh T.Trung
45 HS1009778065 Hữu Ngọc Yến Nhi Nữ 18/01/2009 TP Hồ Chí Minh THCS Vũ Đông T.Trung
46 HS1009436255 Nguyễn Thảo  Nhi Nữ 12/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Trung
47 HS1007730191 Phạm Hồng  Nhung Nữ 16/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Trung
48 HS1004166044 Bùi Minh  Phương Nữ 24/01/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Song An T.Trung
49 HS1008162949 Đỗ Hà  Phương Nữ 28/09/2009 Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Trung
50 HS1007754754 Nhâm Nguyễn Hải Phương Nữ 20/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Trung
51 HS1007730193 Phạm Minh  Phương Nữ 22/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Trung
52 HS1007754817 Vũ Hà  Phương Nữ 17/07/2009 Hà Nội THCS Kỳ Bá T.Trung
53 HS1008163276 Hoàng Thị Xuân Quỳnh Nữ 11/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Trung
54 HS1007245267 Phạm Hoàng  Thái Nam 04/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn T.Trung
55 HS1004306149 Phan Trung  Thành Nam 26/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Trung
56 HS1007904985 Đặng Trần Như Thảo Nữ 29/01/2009 BV phụ sản TB THCS thị trấn Quỳnh Côi T.Trung
57 HS1017040698 Lê Trần Phương Thảo Nữ 15/11/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 T.Trung
58 HS1007222254 Nguyễn Minh  Thiên Nam 08/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Lãm T.Trung
59 HS1007198188 Đinh Thanh  Thủy Nữ 31/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Lập T.Trung
60 HS1007259467 Nguyễn Tô Thu Thủy Nữ 07/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành T.Trung
61 HS1007755157 Lê Ngọc Anh Thư Nữ 15/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Trung
62 HS1010754426 Phạm Minh  Thư Nữ 10/02/2009 Vũ Thư, TB THCS Trung An T.Trung
63 HS1004306197 Trương Nguyễn Minh Thư Nữ 24/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Trung
64 HS1008042761 Vũ Thu  Trà Nữ 31/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang T.Trung
65 HS1007939034 Đặng Thảo  Trang Nữ 14/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu T.Trung
66 HS1007730152 Nguyễn Minh  Trang Nữ 09/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Trung
67 HS1017040736 Phan Quỳnh  Trang Nữ 05/03/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 T.Trung
68 HS1003882989 Vũ Thanh  Nữ 01/07/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Vũ Trung T.Trung
69 HS1007755034 Lê Thị Thanh Vân Nữ 25/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Trung
70 HS1007259422 Phan Quốc  Vượng Nam 12/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành T.Trung
71 HS1007259344 Đặng Thị Thảo Vy Nữ 27/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành T.Trung
72 HS1008042868 Phạm Hoàng  Yến Nữ 23/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang T.Trung

TIẾNG HÀN QUỐC
STT Mã học sinh  Họ Tên Giới tính  Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Lớp chuyên ĐK
1 HS1007754841 Nguyễn Thái  An Nam 02/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Hàn
2 HS1008162925 Trần Hoàng  An Nữ 20/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Hàn
3 HS1008162845 Bùi Nguyễn Hải Anh Nữ 16/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Hàn
4 HS1004147722 Bùi Quang Tiến Anh Nam 16/11/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Tân Bình T.Hàn
5 HS1004105822 Dương Việt  Anh Nam 20/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Hàn
6 HS1007245593 Đỗ Tâm  Anh Nữ 31/03/2009 Thái Thụy TB THCS Tây Sơn T.Hàn
7 HS1007245177 Hà Kiều  Anh Nữ 03/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn T.Hàn
8 HS1007754981 Nguyễn Hoàng  Anh Nữ 01/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Hàn
9 HS1008162964 Nguyễn Mai  Anh Nữ 23/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Hàn
10 HS1008042842 Nguyễn Tâm  Anh Nữ 15/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phạm Huy Quang T.Hàn
11 HS1004147771 Nguyễn Thái Thùy Anh Nữ 06/07/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Tân Bình T.Hàn
12 HS1008162927 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 31/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Hàn
13 HS1003820130 Trần Vân  Anh Nữ 17/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Chính T.Hàn
14 HS1003646746 Trần Hữu  Bình Nam 01/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Hàn
15 HS1004162972 Nguyễn Minh  Châu Nữ 18/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành T.Hàn
16 HS1007245501 Vũ Minh  Châu Nữ 20/11/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn T.Hàn
17 HS1008201572 Bùi Phương  Chi Nữ 04/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phúc Khánh T.Hàn
18 HS1007222273 Hoàng Linh  Chi Nữ 31/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Lãm T.Hàn
19 HS1008162970 Nguyễn Ngọc Phương Chi Nữ 15/09/2009 Vũ Thư, TB TH&THCS Hòa Bình T.Hàn
20 HS1004162976 Phạm Hoàng Yên Chi Nữ 22/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Hàn
21 HS1007938987 Trần Quỳnh  Chi Nữ 09/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu T.Hàn
22 HS1007754924 Hoàng Minh  Chiến Nam 08/07/2009 Ðông Hưng, TB THCS Kỳ Bá T.Hàn
23 HS1016745063 Đào Việt  Dũng Nam 16/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Hàn
24 HS1007785132 Lưu Trần Đức Dũng Nam 18/08/2009 Hải Dương THCS Tiền Phong T.Hàn
25 HS1004147784 Lê Thùy  Dương Nữ 10/09/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Tân Bình T.Hàn
26 HS1008034815 Nguyễn Viết  Đạt Nam 03/02/2009 Kiến Xương, TB THCS Vũ Chính T.Hàn
27 HS1007938995 Phạm Tuấn  Đạt Nam 20/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu T.Hàn
28 HS1007683121 Nguyễn Hoàng  Nữ 27/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Lạc T.Hàn
29 HS1007730203 Trần Thu  Nữ 30/05/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Hàn
30 HS1007730474 Nguyễn Nhật  Hiền Nữ 10/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Hàn
31 HS1007198189 Đặng Trung  Hiếu Nam 13/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tân Lập T.Hàn
32 HS1007259396 Phạm Ngọc  Hoa Nữ 03/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Minh Thành T.Hàn
33 HS1008162978 Nguyễn An  Hòa Nữ 14/02/2009 Hà Nội THCS Thị trấn Vũ Thư T.Hàn
34 HS1007730096 Khúc Nguyễn Thanh Huyền Nữ 05/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Hàn
35 HS1007280569 Vũ Thiên  Hương Nữ 25/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân T.Hàn
36 HS1007754804 Trần Hà Minh Khang Nam 05/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Hàn
37 HS1007755170 Chu Gia  Khánh Nam 06/04/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Hàn
38 HS1006534300 Phạm Anh  Kiệt Nam 23/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Hàn
39 HS1004170124 Phạm Xuân Anh Kiệt Nam 06/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Phú T.Hàn
40 HS1008198003 Trương Tuấn  Kiệt Nam 01/06/2009 TP Hồ Chí Minh THCS Tân Phong T.Hàn
41 HS1017040752 Cao Phan Hà Linh Nữ 03/04/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 T.Hàn
42 HS1007785184 Lê Ngọc Phương Linh Nữ 16/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tiền Phong T.Hàn
43 HS1008042853 Phan Diệu  Linh Nữ 18/04/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang T.Hàn
44 HS1007245227 Tống Phương  Mai Nữ 23/03/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tây Sơn T.Hàn
45 HS1007730101 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 22/06/2009 Quỳnh Phụ, TB THCS Lương Thế Vinh T.Hàn
46 HS1007946001 Đặng Ngọc  Minh Nữ 08/05/2009 Hưng Hà, TB TH&THCS Văn Lang T.Hàn
47 HS1007847657 Nguyễn Thị Trà My Nữ 03/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Hội T.Hàn
48 HS1007280578 Nguyễn Hoàng  Nam Nam 18/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân T.Hàn
49 HS1008056924 Phạm Kim  Ngân Nữ 26/09/2009 Thái Thụy TB THCS Nguyễn Đức Cảnh T.Hàn
50 HS1007280583 Trần Yến  Nhi Nữ 07/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Phú Xuân T.Hàn
51 HS1013067289 Nguyễn Gia  Phúc Nam 20/09/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lương Thế Vinh T.Hàn
52 HS1007754896 Nguyễn Hồng  Phúc Nữ 03/10/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Hàn
53 HS1007939023 Bùi Lan  Phương Nữ 23/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Hoàng Diệu T.Hàn
54 HS1003359005 Cao Hà  Phương Nữ 12/12/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Lê Quý Đôn T.Hàn
55 HS1004170141 Hà Bích  Phương Nữ 25/01/2009 Ðông Hưng, TB THCS Lương Thế Vinh T.Hàn
56 HS1008056881 Nguyễn Khánh  Phương Nữ 07/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Nguyễn Đức Cảnh T.Hàn
57 HS1004147806 Nguyễn Đại  Quế Nam 29/08/2009 Tp.Thái Bình TB TH&THCS Tân Bình T.Hàn
58 HS1004306066 Mai Đức  Tâm Nam 14/02/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Phúc T.Hàn
59 HS1008042863 Nguyễn Thị Minh Thanh Nữ 15/07/2009 Ðông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang T.Hàn
60 HS1007222268 Lại Quốc  Thịnh Nam 25/01/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Trần Lãm T.Hàn
61 HS1017040767 Nguyễn Thu  Thủy Nữ 20/11/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 T.Hàn
62 HS1012479357 Phạm Anh  Thư Nữ 16/01/2009 Hà Nội TH&THCS Phong Châu T.Hàn
63 HS1009640434 Phạm Thị Thanh Thư Nữ 29/12/2009 Ðồng Nai TH&THCS Đông Kinh T.Hàn
64 HS1007785199 Nguyễn Trần Ngân Thương Nữ 27/07/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Tiền Phong T.Hàn
65 HS1007754834 Lương Mai  Trang Nữ 05/06/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Kỳ Bá T.Hàn
66 HS1008162957 Phạm Thảo  Trang Nữ 20/07/2009 Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Hàn
67 HS1017040768 Bùi Khánh  Trâm Nữ 02/01/2009 Tiền Hải, TB THCS 14-10 T.Hàn
68 HS1007847629 Lê Ngọc  Trâm Nữ 19/08/2009 Tp.Thái Bình TB THCS Vũ Hội T.Hàn
69 HS1012507492 Vũ Anh  Tuấn Nam 12/07/2009 Bà Rịa-Vũng Tàu TH&THCS Đồng Thanh T.Hàn 

Nguồn tin: THPT Chuyên Thái Bình:

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây