Danh sách thí sinh đăng ký sơ tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình năm học 2019-2020

Thứ hai - 20/05/2019 23:06
Trường THPT Chuyên Thái Bình thông báo danh sách các thí sinh đăng ký sơ tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình năm học 2019-2020
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
 
Thí sinh kiểm tra kĩ thông tin đăng kí sơ tuyển trong danh sách dưới đây (Danh sách tạm xếp theo tên, Thí sinh tìm theo mã hồ sơ hoặc theo tên từ ô Tìm kiếm).
Nếu có sai sót cần báo ngay với Văn phòng nhà trường để sửa (Chậm nhất vào 11 giờ 00, ngày 23/5/2019)
Số điện thoại tiếp nhận thông tin: 0377493640; 0989536727
Nếu không có thông tin phản hồi của thí sinh, nhà trường sẽ sử dụng danh sách này để gán Số báo danh và xếp phòng thi. Mọi sửa đổi về thông tin cá nhân của thí sinh sau đó sẽ được cập nhật, tuy nhiên sẽ không thay đổi Số báo danh và phòng thi đã xếp.

Danh sách phòng thi, số báo danh công bố vào ngày 24/5/2019.
 
TT MÃ HS Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THSC Điểm ST Lớp ĐK
1 A070 Nguyễn Hoài An Nữ 18/09/2004 BV Phụ sản TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Anh
2 A150 Vũ Thị Khánh An Nữ 19/08/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Anh
3 A060 Ngô Quốc An Nam 23/05/2004 Thành phố TB Tân Phong, VT 41 Anh
4 A208 Vũ Thị Thu An Nữ 13/08/2004 BV Phụ sản TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
5 A147 Đặng Châu Anh Nữ 25/03/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
6 A225 Hoàng Dung Anh Nữ 09/02/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
7 A256 Nguyễn Thị Duyên Anh Nữ 30/03/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
8 A040 Đặng Công Đức Anh Nam 07/07/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Anh
9 A212 Hoàng Hà Anh Nữ 02/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
10 A036 Đào Hải Anh Nữ 05/04/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
11 A014 Nguyễn Hải Anh Nữ 01/11/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
12 A089 Lại Thu Hoài Anh Nữ 11/04/2004 BV Phụ sản TB Tân Phong, VT 40 Anh
13 A091 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 03/12/2003 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Anh
14 A156 Vũ Hoàng Anh Nam 02/01/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
15 A065 Hoàng Lan Anh Nữ 22/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
16 A087 Nguyễn Mai Anh Nữ 06/05/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 41 Anh
17 A049 Trần Mai Anh Nữ 19/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
18 A219 Đỗ Minh Anh Nữ 24/09/2004 Tuyên Quang Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
19 A100 Trần Hoài Minh Anh Nữ 21/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Anh
20 A131 Bùi Mai Minh Anh Nữ 09/10/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
21 A120 Dư Ngọc Anh Nữ 02/03/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Anh
22 A258 Nguyễn Nhật Anh Nam 29/06/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
23 A123 Bùi Phương Anh Nữ 16/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Anh
24 A274 Nguyễn Hà Phương Anh Nữ 21/09/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 39 Anh
25 A246 Hoàng Phương Anh Nữ 29/11/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Anh
26 A082 Ngô Phương Anh Nữ 22/06/2004 Vũ Thư, TB Minh Khai, VT 40 Anh
27 A265 Phạm Phương Anh Nữ 16/12/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 39 Anh
28 A171 Nguyễn Trâm Anh Nữ 18/12/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Anh
29 A209 Nguyễn Tú Anh Nữ 08/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
30 A092 Hà Tuấn Anh Nam 31/08/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 37 Anh
31 A240 Nguyễn Tuấn Anh Nam 06/11/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Anh
32 A166 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 24/07/2004 Đông Hưng, TB Đông Hải, QP 40 Anh
33 A160 Phạm Việt Anh Nam 04/09/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 36 Anh
34 A245 Phạm Việt Anh Nam 18/11/2004 Đông Hưng, TB Đông Kinh, ĐH 40 Anh
35 A096 Đỗ Ngọc Ánh Nữ 16/12/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Anh
36 A255 Phạm Ngọc Ánh Nữ 23/08/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 40 Anh
37 A088 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 12/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
38 A217 Trần Ngọc Ba Nam 01/10/2004 Hưng Hà, TB Hồng An, HH 40 Anh
39 A013 Phạm Lương Hải Băng Nữ 27/01/2004 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 43 Anh
40 A182 Nguyễn Nhâm Bình Nữ 31/01/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
41 A086 Tống Thanh Bình Nữ 10/08/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
42 A041 Nguyễn Minh Châu Nam 16/08/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
43 A042 Trần Thị Minh Châu Nữ 22/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
44 A020 Nguyễn Hà Chi Nữ 08/02/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
45 A187 Hoàng Khánh Chi Nữ 04/07/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
46 A051 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 29/04/2004 Vũ Thư, TB Trung An, VT 39 Anh
47 A281 Nguyễn Linh Chi Nữ 02/11/2004 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
48 A024 Nguyễn Linh Chi Nữ 28/04/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Anh
49 A039 Phạm Linh Chi Nữ 02/09/2004 Vũ Thư, TB Trung An, VT 40 Anh
50 A283 Phạm Linh Chi Nữ 22/12/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Anh
51 A249 Nguyễn Mai Chi Nữ 09/01/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
52 A076 Trần Mai Chi Nữ 12/01/2004 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
53 A129 Nguyễn Tùng Chi Nữ 28/04/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
54 A221 Phạm Tuấn Cường Nam 08/02/2004 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 40 Anh
55 A012 Nguyễn Công Danh Nam 30/11/2004 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 40 Anh
56 A243 Vũ Kiến Danh Nam 20/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
57 A149 Trần Bích Diệp Nữ 02/05/2004 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
58 A170 Tạ Thị Ngọc Diệp Nữ 14/10/2004 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Anh
59 A231 Trần Thị Huyền Diệu Nữ 08/03/2004 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 40 Anh
60 A257 Vũ Thị Ngọc Dung Nữ 10/11/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 38 Anh
61 A269 Phạm Thị Dung Nữ 20/06/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 39 Anh
62 A291 Nguyễn Đức Dũng Nam 06/06/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Anh
63 A155 Lại Quang Dũng Nam 20/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 44 Anh
64 A142 Nguyễn Quang Dũng Nam 06/04/2004 Quỳnh Phụ, TB An Bài, QP 40 Anh
65 A053 Nguyễn Tiến Dũng Nam 24/11/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Anh
66 A017 Trần Trí Dũng Nam 06/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
67 A016 Bùi Khánh Duy Nam 12/06/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
68 A262 Lê Mỹ Duyên Nữ 30/01/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
69 A210 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 25/03/2004 BV Phụ sản TB Phú Xuân, Tp.TB 41 Anh
70 A134 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 14/09/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Anh
71 A003 Trần Hải Dương Nam 27/11/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Anh
72 A011 Phạm Thùy Dương Nữ 11/01/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 40 Anh
73 A220 Phạm Thùy Dương Nữ 17/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
74 A279 Đỗ Tùng Dương Nam 23/05/2004 BV Phụ sản TB Tân Hòa, VT 39 Anh
75 A071 Lê Xuân Đào Nữ 03/04/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 40 Anh
76 A083 Phạm Đình Đạt Nam 03/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 39 Anh
77 A238 Bùi Đức Đạt Nam 18/05/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 37 Anh
78 A272 Trần Tiến Đạt Nam 11/02/2004 BV Phụ sản TB Vũ Chính, Tp.TB 38 Anh
79 A010 Trần Tiến Đạt Nam 28/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Anh
80 A022 Nguyễn Hải Đăng Nam 07/02/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
81 A084 Nguyễn Hoàng Đông Nam 18/10/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
82 A008 Bùi Minh Đức Nam 28/07/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
83 A068 Ngô Minh Đức Nam 14/07/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 35 Anh
84 A023 Nguyễn Tiến Đức Nam 28/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
85 A102 Nguyễn Hương Giang Nữ 13/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
86 A113 Phạm Hương Giang Nữ 20/04/2004 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 40 Anh
87 A112 Phạm Hương Giang Nữ 22/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
88 A004 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 08/05/2004 Quỳnh Phụ, TB An Dục, QP 40 Anh
89 A176 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 15/05/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
90 A271 Phạm Ngọc Hà Nữ 25/11/2004 Vũ Thư, TB Vũ Vân, VT 40 Anh
91 A063 Phan Thu Hà Nữ 03/01/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
92 A077 Bùi Việt Hà Nữ 17/11/2004 Kiến Xương, TB Bình Minh, KX 40 Anh
93 A045 Lâm Việt Hà Nữ 17/07/2004 Thành phố TB Tân Hòa, VT 40 Anh
94 A138 Nguyễn Việt Hà Nữ 01/07/2004 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 40 Anh
95 A015 Nguyễn Việt Hà Nữ 02/07/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
96 A059 Nguyễn Việt Hà Nữ 09/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
97 A132 Phạm Thị Việt Hà Nữ 22/01/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Anh
98 A052 Nguyễn Thanh Hải Nam 14/04/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
99 A223 Trần Mai Hạnh Nữ 04/03/2004 Thái Thụy, TB Thụy Phong, TT 40 Anh
100 A118 Nguyễn Mỹ Hạnh Nữ 28/06/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Anh
101 A180 Trần Ngọc Hân Nữ 08/10/2004 Tiền Hải, TB Giang Phong, TH 40 Anh
102 A165 Bùi Thị Hiền Nữ 06/12/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Anh
103 A108 Nguyễn Thị Hiền Nữ 08/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
104 A057 Lê Thu Hiền Nữ 27/08/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
105 A161 Lê Thị Thu Hiền Nữ 27/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
106 A005 Đặng Đức Hiển Nam 01/12/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Anh
107 A230 Vũ Thế Hiển Nam 16/09/2004 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Anh
108 A044 Lại Hoàng Hiệp Nam 18/01/2004 Thành phố TB Tân Hòa, VT 40 Anh
109 A204 Phạm Minh Hiếu Nam 15/09/2004 Đông Hưng, TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Anh
110 A196 Trần Trung Hiếu Nam 07/08/2004 BV Phụ sản TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Anh
111 A094 Nguyễn Văn Hiếu Nam 28/01/2004 BV Đa khoa TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
112 A248 Nguyễn Thị Mai Hoa Nữ 01/12/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
113 A006 Trần Thị Thanh Hoa Nữ 27/07/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Anh
114 A261 Nguyễn Mạnh Hòa Nam 26/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
115 A168 Phạm Duy Hoàng Nam 26/10/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 40 Anh
116 A058 Phạm Việt Hoàng Nam 09/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
117 A031 Đào Thị Ánh Hồng Nữ 15/12/2004 BV Phụ sản TB Đông Hòa, Tp.TB 39 Anh
118 A080 Hoàng Thị Kim Hồng Nữ 16/10/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
119 A107 Bùi Đức Hùng Nam 13/10/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Anh
120 A122 Nguyễn Minh Hùng Nam 24/06/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
121 A179 Nguyễn Việt Hùng Nam 19/12/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 39 Anh
122 A234 Bùi Đình Huy Nam 29/10/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
123 A163 Vũ Gia Huy Nam 11/02/2004 Hà Nội Trần Phú, Tp.TB 37 Anh
124 A282 Trần Nhật Huy Nam 28/04/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Anh
125 A072 Bùi Tuấn Huy Nam 30/03/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
126 A140 Tô Khánh Huyền Nữ 19/08/2004 Thành phố TB Đông Hoàng, ĐH 40 Anh
127 A117 Hà Phương Huyền Nữ 12/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
128 A207 Bùi Thu Huyền Nữ 14/12/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
129 A292 Nguyễn Thu Huyền Nữ 28/10/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 40 Anh
130 A158 Lê Thị Thu Huyền Nữ 21/04/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Anh
131 A035 Trần Vân Huyền Nữ 18/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
132 A252 Vũ Quang Hưng Nam 10/01/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
133 A251 Phạm Việt Hưng Nam 04/02/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
134 A151 Vũ Thị Lan Hương Nữ 25/11/2004 Thành phố TB Đông Mỹ, Tp.TB 40 Anh
135 A032 Bùi Thị Mai Hương Nữ 25/11/2004 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
136 A232 Đặng Thị Thanh Hương Nữ 11/10/2004 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 40 Anh
137 A028 Lương Thái Khang Nam 06/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
138 A285 Nguyễn Kiều Khanh Nữ 13/08/2004 Hải Phòng Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
139 A241 Nguyễn Duy Khánh Nam 19/06/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
140 A105 Hà Gia Khánh Nam 13/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
141 A178 Lương Gia Khánh Nam 25/04/2004 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Anh
142 A215 Nguyễn Quang Khánh Nam 27/08/2004 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 39 Anh
143 A073 Đỗ Trường Khánh Nam 16/10/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Anh
144 A101 Đinh Hồng Khuyên Nữ 27/08/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
145 A081 Phan Trung Kiên Nam 06/11/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
146 A276 Lê Tuấn Kiên Nam 12/11/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
147 A062 Lê Mỹ Kim Nữ 02/05/2004 BV Phụ sản TB Tân Phong, VT 40 Anh
148 A046 Nguyễn Thị Thanh Lam Nữ 02/05/2004 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Anh
149 A047 Hà Thị Mai Lan Nữ 20/04/2004 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Anh
150 A095 Trần Thanh Lâm Nam 16/07/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 39 Anh
151 A242 Đặng Ngọc Tùng Lâm Nam 02/01/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Anh
152 A247 Hoàng Diệu Linh Nữ 28/08/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
153 A192 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 13/10/2004 Thành phố TB Phúc Khánh, Tp.TB 39 Anh
154 A184 Vũ Diệu Linh Nữ 24/11/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
155 A185 Phan Khang Linh Nam 06/05/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
156 A078 Bùi Khánh Linh Nữ 22/04/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 40 Anh
157 A213 Ngô Khánh Linh Nữ 21/10/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
158 A259 Ngô Thị Khánh Linh Nữ 17/08/2004 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
159 A110 Trần Khánh Linh Nữ 20/08/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
160 A103 Bùi Phạm Mỹ Linh Nữ 20/02/2004 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Anh
161 A157 Nguyễn Đàm Phương Linh Nữ 02/03/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Anh
162 A124 Đặng Phương Linh Nữ 26/03/2004 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Anh
163 A061 Lê Phương Linh Nữ 20/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
164 A126 Phạm Phương Linh Nữ 31/08/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Anh
165 A286 Phạm Thùy Linh Nữ 10/08/2004 Đăk Lăk Nguyên Xá, VT 40 Anh
166 A043 Nguyễn Phương Thùy Linh Nữ 05/05/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
167 A154 Phạm Công Yến Linh Nữ 12/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
168 A226 Nguyễn Phương Loan Nữ 11/06/2004 Kiến Xương, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
169 A174 Lê Nguyên Đức Long Nam 22/06/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
170 A097 Trần Đức Long Nam 27/12/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
171 A164 Hoàng Gia Long Nam 05/08/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 40 Anh
172 A229 Đỗ Thành Long Nam 19/11/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Anh
173 A037 Trần Hương Ly Nữ 27/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
174 A018 Nguyễn Chi Mai Nữ 18/11/2004 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 39 Anh
175 A121 Phạm Chi Mai Nữ 03/04/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
176 A250 Tạ Lạc Mai Nữ 17/10/2004 Hải Dương Thái Hưng, TT 40 Anh
177 A195 Ninh Thị Ngọc Mai Nữ 23/05/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Anh
178 A116 Đặng Phương Mai Nữ 27/08/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Anh
179 A099 Tô Phương Mai Nữ 02/06/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Anh
180 A280 Phạm Quỳnh Mai Nữ 26/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
181 A273 Phạm Thị Sao Mai Nữ 12/09/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 37 Anh
182 A288 Nguyễn Ngọc Xuân Mai Nữ 25/02/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
183 A270 Trần Đức Mạnh Nam 28/01/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Anh
184 A202 Phạm Thị Hải Minh Nữ 14/11/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Anh
185 A007 Lê Hoàng Minh Nam 12/11/2004 Sơn La Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
186 A133 Đỗ Ngọc Minh Nam 12/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
187 A127 Phạm Hoàng Nguyệt Minh Nữ 19/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Anh
188 A029 Nguyễn Phương Minh Nữ 23/05/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Anh
189 A026 Đặng Vũ Tuấn Minh Nam 24/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
190 A159 Phạm Hà My Nữ 10/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
191 A263 Phan Thị Hà My Nữ 15/01/2004 Thành phố TB Vũ Hội, VT 42 Anh
192 A115 Vũ Hương Trà My Nữ 05/01/2004 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
193 A264 Mai Thị Trà My Nữ 14/08/2004 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
194 A189 Phạm Thị Trà My Nữ 06/11/2004 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 40 Anh
195 A169 Vũ Trà My Nữ 05/07/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Anh
196 A191 Nguyễn Mai Na Nữ 29/02/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 38 Anh
197 A106 Trần Duy Nam Nam 25/07/2004 Đông Hưng, TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Anh
198 A228 Nguyễn Giang Nam Nam 30/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Anh
199 A143 Vũ Hải Nam Nam 15/06/2004 Quỳnh Phụ, TB An Bài, QP 40 Anh
200 A139 Hà Thị Hải Ngân Nữ 17/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
201 A278 Đỗ Thị Hạnh Ngân Nữ 04/05/2004 Thành phố TB Minh Lãng, VT 40 Anh
202 A067 Bùi Hoàng Ngân Nữ 20/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
203 A148 Nguyễn Thị Hoàng Ngân Nữ 05/05/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 40 Anh
204 A075 Phạm Thị Song Ngân Nữ 28/08/2004 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40 Anh
205 A201 Nguyễn Thu Ngân Nữ 06/09/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
206 A141 Phạm Thu Ngân Nữ 27/03/2004 BV Phụ sản TB Đông Hoàng, ĐH 40 Anh
207 A290 Trần Bảo Ngọc Nam 11/09/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 36 Anh
208 A054 Trần Bích Ngọc Nữ 08/10/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Anh
209 A260 Đinh Hồng Ngọc Nữ 30/06/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
210 A167 Lương Thị Hồng Ngọc Nữ 02/04/2004 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
211 A277 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 02/03/2004 Vũ Thư, TB Tự Tân, VT 40 Anh
212 A130 Phạm Mai Ngọc Nữ 28/07/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 40 Anh
213 A172 Phạm Minh Ngọc Nữ 17/04/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Anh
214 A125 Hoàng Vân Ngọc Nữ 31/08/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Anh
215 A177 Phạm Thị Thảo Nguyên Nữ 16/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Anh
216 A056 Phạm Thị Thư Nguyên Nữ 24/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
217 A128 Đặng Ngọc Hiền Nhi Nữ 10/10/2004 Hưng Hà, TB Văn Lang, HH 39 Anh
218 A181 Đoàn Tuyết Nhi Nữ 02/11/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
219 A254 Vũ Ngọc Yến Nhi Nữ 10/07/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 36 Anh
220 A268 Tạ Thị Hồng Nhung Nữ 25/11/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 39 Anh
221 A050 Đào Phương Nhung Nữ 20/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
222 A193 Nguyễn Phương Nhung Nữ 10/10/2004 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
223 A216 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 03/10/2004 BV Đa khoa TB Đông Thọ, Tp.TB 39 Anh
224 A227 Trần Thế Phong Nam 24/03/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 38 Anh
225 A119 Nguyễn Đức Phúc Nam 15/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
226 A146 Nguyễn Mai Phương Nữ 17/01/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Anh
227 A190 Nguyễn Thị Phương Nữ 31/08/2004 Vũ Thư, TB Trung An, VT 40 Anh
228 A152 Đặng Thị Phượng Nữ 05/02/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
229 A218 Hoàng Duy Quang Nam 24/11/2004 BV Phụ sản TB Vũ Phúc, Tp.TB 38 Anh
230 A104 Bùi Đại Quang Nam 24/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
231 A019 Nguyễn Đăng Quang Nam 05/02/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
232 A002 Nguyễn Minh Quang Nam 28/11/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
233 A275 Trần Nhật Quân Nam 11/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
234 A145 Đặng Thị Khánh Quyên Nữ 13/12/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
235 A183 Đào Mai Quỳnh Nữ 25/08/2004 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 40 Anh
236 A293 Đào Thái Sơn Nam 28/11/2004 Hà Nội Vũ Hội, VT 40 Anh
237 A188 Hà Thị Minh Tâm Nữ 22/11/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
238 A206 Tạ Thị Thùy Tâm Nữ 07/06/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
239 A233 Tô Tiến Thành Nam 14/02/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 38 Anh
240 A009 Đỗ Nguyên Thảo Nữ 23/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
241 A098 Ngô Phương Thảo Nữ 11/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
242 A030 Nguyễn Phương Thảo Nữ 19/05/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Anh
243 A203 Đặng Thị Phương Thảo Nữ 06/03/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
244 A194 Đỗ Thị Phương Thảo Nữ 15/12/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
245 A079 Trần Phương Thảo Nữ 03/04/2004 Hải Phòng Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
246 A222 Vũ Phương Thảo Nữ 20/04/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
247 A214 Nguyễn Thị Thảo Nữ 14/04/2004 Thái Thụy, TB Thụy Xuân, TT 40 Anh
248 A038 Phạm Hoài Thu Nữ 01/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
249 A199 Phạm Nguyễn Ngọc Thùy Nữ 14/06/2004 Tiền Giang Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
250 A153 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 21/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
251 A211 Trần Thu Thủy Nữ 24/08/2004 Vũ Thư, TB Hòa Bình, VT 39 Anh
252 A162 Phạm Thanh Thúy Nữ 12/02/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
253 A034 Nguyễn Anh Thư Nữ 28/06/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
254 A136 Trần Anh Thư Nữ 28/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
255 A064 Lê Thị Ánh Thư Nữ 03/05/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
256 A048 Bùi Minh Thư Nữ 22/01/2004 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
257 A025 Hà Vũ Minh Thư Nữ 06/06/2004 BV Phụ sản  TƯ Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
258 A205 Bùi Thị Phương Thư Nữ 12/07/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
259 A224 Bùi Thị Vân Thư Nữ 27/03/2004 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 39 Anh
260 A284 Phạm Minh Trang Nữ 23/07/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Anh
261 A144 Trần Phương Trang Nữ 17/12/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Anh
262 A069 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 07/05/2004 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40 Anh
263 A085 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 13/11/2004 Thái Thụy, TB Thụy Chính, TT 40 Anh
264 A266 Trần Quỳnh Trang Nữ 29/01/2004 Thành phố TB Vũ Hội, VT 39 Anh
265 A114 Phạm Thị Trang Nữ 17/01/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
266 A173 Hoàng Thu Trang Nữ 11/03/2004 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 40 Anh
267 A197 Tạ Thu Trang Nữ 23/10/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Anh
268 A074 Trịnh Thị Thu Trang Nữ 21/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
269 A239 Trần Thu Trang Nữ 30/06/2004 Nam Định Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
270 A021 Ngô Thị Thùy Trang Nữ 02/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
271 A090 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 15/03/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 40 Anh
272 A235 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 16/04/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
273 A137 Nguyễn Minh Trí Nam 05/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Anh
274 A093 Nguyễn Đức Trung Nam 04/04/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 39 Anh
275 A111 Nguyễn Quang Trung Nam 16/03/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
276 A109 Bùi Nam Trường Nam 29/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
277 A186 Phạm Minh Tuấn Nam 14/02/2004 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
278 A253 Nguyễn Nam Tùng Nam 18/07/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
279 A200 Nguyễn Văn Tuyền Nam 28/01/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 37 Anh
280 A001 Trương Mỹ Uyên Nữ 24/07/2004 BV Phụ sản  TƯ 14-10, TH 41 Anh
281 A289 Phạm Thị Uyên Nữ 02/09/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 39 Anh
282 A198 Hoàng Nguyễn Ánh Vân Nữ 15/07/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Anh
283 A244 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 17/01/2005 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
284 A027 Đỗ Quỳnh Vân Nữ 17/04/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
285 A236 Đỗ Đức Việt Nam 30/11/2004 Đông Hưng, TB Hợp Hưng, ĐH 40 Anh
286 A135 Lý Quang Vinh Nam 23/06/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 39 Anh
287 A175 Nguyễn Thành Vinh Nam 31/10/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Anh
288 A287 Nguyễn Cẩm Thảo Vy Nữ 07/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
289 A055 Lại Thủy Vy Nữ 19/05/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Anh
290 A237 Quản Thị Thanh Xuân Nữ 31/12/2004 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Anh
291 A033 Nguyễn Hải Yến Nữ 16/08/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Anh
292 A267 Trần Thị Hải Yến Nữ 13/06/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Anh
293 A066 Trần Hải Yến Nữ 09/08/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Anh
294 D084 Trần Thanh An Nữ 19/01/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Địa
295 D240 Nguyễn Cẩm Anh Nữ 18/08/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 43 Địa
296 D073 Bùi Hà Anh Nữ 29/10/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Địa
297 D064 Phạm Hải Anh Nữ 22/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
298 D100 Nguyễn Hồng Anh Nữ 17/11/2004 Đăk Nông Hoàng Diệu, Tp.TB 39 Địa
299 D223 Vũ Hoàng Lan Anh Nữ 31/07/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Địa
300 D188 Ngô Lan Anh Nữ 13/10/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Địa
301 D015 Hoàng Minh Anh Nữ 03/08/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Địa
302 D116 Phạm Minh Anh Nữ 20/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Địa
303 D016 Lê Thị Minh Anh Nữ 07/03/2004 Tp. HCM Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
304 D227 Nguyễn Ngân Anh Nữ 26/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 36 Địa
305 D245 Hà Ngọc Anh Nữ 30/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
306 D132 Nguyễn Ngọc Anh Nam 14/04/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 42 Địa
307 D047 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 23/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
308 D151 Bùi Thị Ngọc Anh Nữ 21/07/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
309 D217 Hà Thị Ngọc Anh Nữ 15/10/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
310 D081 Phí Thị Ngọc Anh Nữ 12/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
311 D239 Trần Ngọc Anh Nữ 25/02/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 36 Địa
312 D018 Đào Phương Anh Nữ 27/06/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 38 Địa
313 D020 Phạm Hoàng Phương Anh Nữ 01/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
314 D060 Nguyễn Phương Anh Nữ 29/08/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
315 D046 Trần Thị Phương Anh Nữ 18/09/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Địa
316 D164 Vũ Thị Phương Anh Nữ 16/06/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Địa
317 D231 Vũ Quang Anh Nam 15/04/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 36 Địa
318 D077 Hoàng Quỳnh Anh Nữ 19/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
319 D107 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 18/12/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 39 Địa
320 D053 Nguyễn Thế Thiện Anh Nam 27/03/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 39 Địa
321 D106 Nguyễn Tố Anh Nữ 14/09/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
322 D165 Phan Trâm Anh Nữ 19/07/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Địa
323 D118 Nguyễn Trung Anh Nữ 09/05/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 35 Địa
324 D236 Hoàng Tuấn Anh Nam 16/11/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 36 Địa
325 D089 Nguyễn Vân Anh Nữ 17/10/2004 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 39 Địa
326 D173 Trần Việt Anh Nam 08/12/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 36 Địa
327 D076 Đặng Hoàng Vương Anh Nam 27/12/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 39 Địa
328 D150 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 07/09/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 38 Địa
329 D185 Đặng Quang Ba Nam 08/04/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Địa
330 D037 Bùi Thế Bách Nam 23/04/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
331 D234 Lê Thị Hồng Bích Nữ 26/04/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Địa
332 D109 Nguyễn Đức Bình Nam 04/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
333 D146 Trần Thanh Bình Nam 05/07/2004 BV Phụ sản TB Hoàng Diệu, Tp.TB 37 Địa
334 D128 Đào Đức Cảnh Nam 20/10/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 38 Địa
335 D194 Nguyễn Thị Bảo Châu Nữ 12/05/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 39 Địa
336 D219 Trần Bảo Châu Nữ 20/08/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 39 Địa
337 D140 Bùi Ngọc Minh Châu Nữ 20/07/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
338 D007 Nghiêm Kim Chi Nữ 13/05/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
339 D210 Phạm Thị Kim Chi Nữ 09/07/2004 BV Phụ sản TB Lê Quý Đôn, KX 40 Địa
340 D144 Phan Thị Linh Chi Nữ 06/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
341 D097 Lê Văn Chiến Nam 10/02/2004 Thành phố TB Đông Mỹ, Tp.TB 39 Địa
342 D152 Nguyễn Hữu Công Nam 24/03/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 37 Địa
343 D158 Ngô Mạnh Cường Nam 17/05/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 38 Địa
344 D129 Phạm Mạnh Cường Nam 20/04/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
345 D147 Bùi Trọng Thành Danh Nam 29/01/2004 BV Phụ sản TB An Vinh, QP 40 Địa
346 D036 Đặng Quang Dũng Nam 24/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
347 D136 Lê Quang Dũng Nam 16/10/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 37 Địa
348 D170 Hoàng Tiến Dũng Nam 05/05/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Địa
349 D214 Trần Trung Dũng Nam 10/10/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Địa
350 D197 Nguyễn Việt Dũng Nam 26/08/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
351 D235 Vũ Việt Dũng Nam 23/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
352 D039 Vũ Đăng Duy Nam 25/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
353 D049 Nguyễn Thảo Duyên Nữ 27/09/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 37 Địa
354 D228 Vũ Mạnh Dương Nam 03/12/2004 Tiền Hải, TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 40 Địa
355 D192 Đinh Thùy Dương Nữ 05/01/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 38 Địa
356 D091 Trương Thùy Dương Nữ 12/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Địa
357 D005 Nguyễn Tùng Dương Nam 01/08/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Địa
358 D254 Đặng Duy Đạt Nam 07/10/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 37 Địa
359 D035 Hoàng Tiến Đạt Nam 02/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 38 Địa
360 D200 Phan Tiến Đạt Nam 18/12/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Địa
361 D160 Phan Giang Minh Đức Nam 03/07/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 36 Địa
362 D079 Khổng Minh Đức Nam 10/03/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
363 D002 Trần Minh Đức Nam 02/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
364 D177 Lương Thanh Đức Nam 18/12/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Địa
365 D229 Nguyễn Trung Đức Nam 09/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 37 Địa
366 D108 Ngô Thị Hồng Gấm Nữ 06/09/2004 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 38 Địa
367 D123 Hoàng Đức Giang Nam 01/11/2004 Thành phố TB Minh Quang, VT 38 Địa
368 D101 Trần Thị Thu Giang Nữ 18/01/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Địa
369 D174 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 04/05/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Địa
370 D196 Phạm Hoàng Thu Hà Nữ 06/10/2004 Cao Bằng Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
371 D253 Chu Thị Thu Hà Nữ 16/02/2004 Tiền Hải, TB An Ninh, TH 40 Địa
372 D112 Nguyễn Thị Thúy Hà Nữ 04/02/2004 BV Phụ sản TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Địa
373 D180 Nguyễn Đức Hải Nam 23/09/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 36 Địa
374 D120 Vũ Minh Hải Nữ 02/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
375 D117 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 19/04/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 35 Địa
376 D058 Ngô Mỹ Hạnh Nữ 26/09/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 40 Địa
377 D029 Trần Thu Hiền Nữ 20/03/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
378 D249 Đào Nghĩa Hiệp Nam 14/01/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 38 Địa
379 D241 Tô Đức Hiếu Nam 30/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
380 D075 Bùi Minh Hiếu Nam 11/12/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Địa
381 D040 Nhâm Minh Hiếu Nam 03/09/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Địa
382 D189 Phạm Minh Hiếu Nam 29/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
383 D004 Nguyễn Trung Hiếu Nam 01/10/2004 Vũ Thư, TB Hòa Bình, VT 40 Địa
384 D209 Trần Thị Thanh Hoa Nữ 14/10/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 38 Địa
385 D184 Nguyễn Khánh Hòa Nữ 05/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Địa
386 D085 Phạm Thị Khánh Hòa Nữ 06/10/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 39 Địa
387 D153 Ngô Thị Hoàn Nữ 15/12/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 39 Địa
388 D080 Bùi Lương Hoàng Nam 13/06/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
389 D027 Phạm Trọng Hoàng Nam 21/01/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 39 Địa
390 D082 Nguyễn Lương Hùng Nam 20/08/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 37 Địa
391 D237 Hoàng Phi Hùng Nam 28/12/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Địa
392 D086 Phạm Đức Huy Nam 06/11/2004 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
393 D195 Đào Quang Huy Nam 08/10/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 37 Địa
394 D019 Trần Quang Huy Nam 04/03/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 38 Địa
395 D045 Trần Quang Huy Nam 30/07/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 39 Địa
396 D105 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 05/04/2004 Tuyên Quang Kỳ Bá, Tp.TB 42 Địa
397 D138 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 19/12/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 40 Địa
398 D137 Trần Thanh Huyền Nữ 30/04/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 40 Địa
399 D248 Nguyễn Thu Huyền Nữ 10/12/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
400 D182 Phạm Vũ Anh Hưng Nam 30/08/2004 Tp. HCM Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
401 D038 Nguyễn Đức Hưng Nam 13/01/2004 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 36 Địa
402 D010 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 13/06/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Địa
403 D169 Phạm Thị Lan Hương Nữ 22/09/2004 Hà Nội Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
404 D171 Phạm Linh Hương Nữ 11/06/2004 Vũ Thư, TB Minh Khai, VT 40 Địa
405 D041 Nguyễn Thu Hương Nữ 30/09/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Địa
406 D001 Bùi Thị Thu Hương Nữ 10/08/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Địa
407 D057 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 17/07/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 43 Địa
408 D115 Trần Quang Khải Nam 25/11/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Địa
409 D242 Trần Minh Khang Nam 15/06/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Địa
410 D052 Bùi Gia Khánh Nam 01/04/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 37 Địa
411 D055 Đặng Gia Khánh Nam 01/12/2004 BV Phụ sản TB Hoàng Diệu, Tp.TB 39 Địa
412 D145 Vũ Minh Khánh Nam 02/09/2004 Đông Hưng, TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Địa
413 D078 Nguyễn Gia Khiêm Nam 03/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Địa
414 D157 Hoàng Mai Lan Nữ 09/11/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Địa
415 D026 Nguyễn Ngọc Lan Nữ 24/06/2004 Quỳnh Phụ, TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Địa
416 D042 Trần Thị Lanh Nữ 23/01/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Địa
417 D096 Phạm Thọ Lâm Nam 07/11/2004 Thành phố TB Đông Mỹ, Tp.TB 37 Địa
418 D094 Nguyễn Tùng Lâm Nữ 12/03/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
419 D126 Bùi Xuân Lâm Nam 16/07/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Địa
420 D113 Hoàng Ngọc Bảo Linh Nữ 08/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
421 D220 Phạm Bùi Diệu Linh Nữ 22/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
422 D119 Phan Diệu Linh Nữ 16/06/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 37 Địa
423 D067 Đỗ Đức Linh Nam 17/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
424 D175 Lương Thị Hải Linh Nữ 29/09/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Địa
425 D232 Đào Khánh Linh Nữ 19/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 37 Địa
426 D201 Nguyễn Khánh Linh Nữ 12/10/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Địa
427 D033 Đào Mai Linh Nữ 29/09/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Địa
428 D230 Đào Trần Mai Linh Nữ 20/08/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 38 Địa
429 D092 Lê Ngọc Linh Nữ 04/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
430 D099 Dư Thị Phương Linh Nữ 09/01/2004 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
431 D068 Tô Phương Linh Nữ 18/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
432 D102 Trần Phương Linh Nữ 27/10/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Địa
433 D098 Khổng Thị Linh Nữ 12/07/2004 Thành phố TB Đông Mỹ, Tp.TB 39 Địa
434 D031 Lưu Thùy Linh Nữ 17/09/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
435 D074 Ngô Thùy Linh Nữ 07/06/2004 Hải Phòng Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
436 D186 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 07/09/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 38 Địa
437 D087 Vũ Thùy Linh Nữ 06/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Địa
438 D206 Vũ Thùy Linh Nữ 24/05/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Địa
439 D062 Bùi Xuân Linh Nam 30/04/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Địa
440 D215 Lê Thanh Loan Nữ 11/11/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 37 Địa
441 D022 Bùi Hải Long Nam 12/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 35 Địa
442 D193 Hoàng Bùi Hải Long Nam 24/10/2004 Tiền Hải, TB An Ninh, TH 40 Địa
443 D155 Nguyễn Hải Long Nam 07/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 38 Địa
444 D205 Lê Hoàng Long Nam 12/09/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 38 Địa
445 D065 Đỗ Đại Việt Long Nam 09/11/2003 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
446 D154 Phạm Ngọc Mai Nữ 22/05/2004 Thành phố TB Phúc Khánh, Tp.TB 40 Địa
447 D054 Trần Ngọc Mai Nữ 17/12/2004 BV Phụ sản TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
448 D238 Phạm Thị Thanh Mai Nữ 29/04/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 37 Địa
449 D104 Hoàng Xuân Mai Nữ 22/12/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Địa
450 D103 Hà Đức Mạnh Nam 29/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Địa
451 D226 Phạm Tô Đức Mạnh Nam 25/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
452 D190 Nguyễn Thế Mạnh Nam 14/11/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Địa
453 D021 Vũ Cao Minh Nam 01/10/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
454 D202 Nguyễn Trần Đức Minh Nam 03/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 36 Địa
455 D066 Đoàn Hà Minh Nữ 26/04/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Địa
456 D071 Trần Hồng Minh Nữ 13/12/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 37 Địa
457 D222 Vũ Thị Ngọc Minh Nữ 24/01/2004 Hưng Hà, TB Hoàng Diệu, Tp.TB 39 Địa
458 D244 Trịnh Quang Minh Nam 08/02/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 38 Địa
459 D070 Trần Thu Minh Nữ 23/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
460 D156 Lê Thị Hà My Nữ 05/08/2004 BV Phụ sản TB Vũ Phúc, Tp.TB 39 Địa
461 D061 Trần Thị Hà My Nữ 16/10/2004 Kiến Xương, TB Vũ Lạc, Tp.TB 39 Địa
462 D143 Đoàn Trà My Nữ 13/12/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Địa
463 D028 Nguyễn Đoàn Hải Nam Nam 23/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
464 D013 Vũ Thành Nam Nam 06/11/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Địa
465 D149 Vũ Thành Nam Nam 27/12/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 36 Địa
466 D014 Trần Tuấn Nam Nam 06/09/2004 Hòa Bình Phúc Khánh, Tp.TB 40 Địa
467 D166 Trịnh Phương Nga Nữ 07/04/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 39 Địa
468 D024 Đỗ Kim Ngân Nữ 27/07/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
469 D148 Chu Thị Kim Ngân Nữ 14/10/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Địa
470 D247 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 13/02/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 43 Địa
471 D006 Phạm Thị Bích Ngọc Nữ 25/04/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 41 Địa
472 D179 Mai Thị Hồng Ngọc Nữ 23/12/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 38 Địa
473 D208 Đỗ Mai Ngọc Nữ 17/08/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 36 Địa
474 D183 Bùi Minh Ngọc Nữ 10/03/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
475 D162 Đinh Minh Ngọc Nữ 17/10/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 38 Địa
476 D059 Nguyễn Linh Nhi Nữ 15/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
477 D131 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 03/08/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 36 Địa
478 D134 Trần Thị Kim Oanh Nữ 07/01/2004 Tiền Hải, TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
479 D204 Ngô Thế Phong Nam 08/12/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 36 Địa
480 D187 Trần Đăng Phú Nam 30/11/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 37 Địa
481 D083 Đặng Bảo Phúc Nam 27/07/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
482 D093 Phạm Trường Phúc Nam 22/10/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 36 Địa
483 D161 Đặng Thị Lan Phương Nữ 23/04/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Địa
484 D056 Hoàng Minh Phương Nữ 09/02/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Địa
485 D163 Phạm Minh Phương Nữ 13/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
486 D023 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 22/07/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 36 Địa
487 D252 Nguyễn Thu Phương Nữ 31/10/2004 Hà Nội Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
488 D225 Trần Đăng Quang Nam 20/05/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 35 Địa
489 D063 Lưu Đức Quang Nam 18/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
490 D199 Vũ Hồng Quân Nam 26/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
491 D135 Hoàng Minh Quân Nam 14/07/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 39 Địa
492 D251 Đỗ Ngọc Quý Nam 02/01/2004 Ninh Bình Hoàng Diệu, Tp.TB 35 Địa
493 D050 Trần Thị Diễm Quỳnh Nữ 08/09/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 36 Địa
494 D114 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 07/11/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 36 Địa
495 D176 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 28/02/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Địa
496 D198 Nguyễn Thị Thu Quỳnh Nữ 16/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 39 Địa
497 D216 Phạm Đức Sơn Nam 03/07/2004 BV Phụ sản TB Vũ Phúc, Tp.TB 37 Địa
498 D025 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 05/03/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
499 D072 Nguyễn Quang Thái Nam 13/03/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 36 Địa
500 D212 Nguyễn Đình Thanh Nam 06/10/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 36 Địa
501 D191 Bùi Thị Phương Thanh Nữ 21/03/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Địa
502 D032 Dương Thị Thu Thanh Nữ 20/12/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 38 Địa
503 D088 Đỗ Tiến Thành Nam 28/06/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 39 Địa
504 D141 Nguyễn Văn Thành Nam 28/12/2003 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Địa
505 D009 Hồ Dạ Thảo Nữ 05/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
506 D250 Hoàng Phương Thảo Nữ 04/04/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 39 Địa
507 D090 Đỗ Nguyễn Phương Thảo Nữ 25/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
508 D030 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 22/10/2004 Điện Biên Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Địa
509 D125 Bùi Thanh Thảo Nữ 19/10/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 39 Địa
510 D110 Phạm Thanh Thảo Nữ 21/07/2004 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 42 Địa
511 D111 Phạm Thanh Thảo Nữ 28/10/2004 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 39 Địa
512 D011 Nguyễn Thị Thảo Nữ 21/08/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Địa
513 D017 Phan Thành Thắng Nam 16/01/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
514 D095 Vũ Văn Thắng Nam 19/12/2004 Thành phố TB Đông Mỹ, Tp.TB 37 Địa
515 D203 Đỗ Hưng Thịnh Nam 15/01/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 37 Địa
516 D246 Phạm Đình Thọ Nam 21/10/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Địa
517 D012 Nguyễn Phương Thúy Nữ 17/11/2004 Đông Hưng, TB Hoàng Diệu, Tp.TB 39 Địa
518 D127 Lê Thanh Thúy Nữ 17/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
519 D130 Trịnh Văn Thưởng Nam 08/07/2004 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Địa
520 D168 Trịnh Xuân Toàn Nam 26/12/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Địa
521 D181 Trần Đăng Tôn Nam 27/01/2004 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 38 Địa
522 D044 Nguyễn Văn Tới Nam 19/03/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 39 Địa
523 D233 Trần Hà Trang Nữ 30/09/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 37 Địa
524 D124 Đặng Huyền Trang Nữ 02/05/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 36 Địa
525 D207 Trần Huyền Trang Nữ 17/08/2004 Quỳnh Phụ, TB Minh Thành, Tp.TB 38 Địa
526 D051 Dương Thị Kiều Trang Nữ 23/09/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 36 Địa
527 D034 Nguyễn Thị Linh Trang Nữ 02/09/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Địa
528 D211 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 14/11/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
529 D048 Trần Thanh Trang Nữ 27/02/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 38 Địa
530 D008 Bùi Thu Trang Nữ 02/08/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 36 Địa
531 D122 Trần Thị Thùy Trang Nữ 05/07/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 37 Địa
532 D003 Phạm Thị Vân Trang Nữ 25/06/2004 BV Phụ sản TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
533 D213 Nguyễn Ngọc Tú Nam 18/02/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 36 Địa
534 D142 Nguyễn Anh Tuấn Nam 29/12/2004 Ninh Bình Kỳ Bá, Tp.TB 38 Địa
535 D172 Phạm Minh Tuấn Nam 23/05/2004 Vũ Thư, TB Minh Khai, VT 40 Địa
536 D218 Phạm Phú Tuệ Nam 02/05/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
537 D159 Nguyễn Thị Minh Uyên Nữ 14/10/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 37 Địa
538 D243 Phạm Thị Uyên Nữ 21/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
539 D221 Vũ Tú Uyên Nữ 24/03/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Địa
540 D178 Chu Thị Thanh Vân Nữ 22/02/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Địa
541 D167 Nguyễn Thị Lan Vi Nữ 31/05/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Địa
542 D139 Phạm Quốc Việt Nam 02/06/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
543 D043 Trần Xuân Vũ Nam 16/02/2004 Thành phố TB Vũ Tiến, VT 37 Địa
544 D224 Phạm Thảo Vy Nữ 02/09/2004 Tp. HCM Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Địa
545 D069 Trần Thanh Xuân Nữ 18/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
546 D121 Hồ Thị Xuân Nữ 17/10/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Địa
547 D133 Hứa Hoàng Yến Nữ 15/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
548 H107 Đào Bùi Hòa An Nam 24/04/2004 Tp. HCM Tây Sơn, Tp.TB 37 Hoá
549 H073 Nguyễn Đặng Đức Anh Nam 25/05/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Hoá
550 H031 Đổng Đức Anh Nam 19/10/2004 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 40 Hoá
551 H062 Nguyễn Đức Anh Nam 17/06/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 33 Hoá
552 H093 Dương Đặng Hải Anh Nữ 06/02/2004 BV Phụ sản TB Vũ Quý, KX 40 Hoá
553 H105 Hà Hải Anh Nữ 10/12/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Hoá
554 H108 Phạm Hải Anh Nữ 10/04/2004 Vũ Thư, TB Tự Tân, VT 40 Hoá
555 H089 Đặng Ngọc Hoàng Anh Nam 30/08/2004 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Hoá
556 H112 Phạm Kim Anh Nữ 17/07/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Hoá
557 H091 Đặng Thị Lan Anh Nữ 18/10/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Hoá
558 H013 Nguyễn Lâm Anh Nữ 04/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
559 H022 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 20/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Hoá
560 H076 Phạm Phương Anh Nữ 22/01/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 39 Hoá
561 H080 Trần Phương Anh Nữ 31/07/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Hoá
562 H069 Cù Quang Anh Nam 18/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
563 H045 Lại Vũ Tuấn Anh Nam 15/04/2004 Thành phố TB Lê Quý Đôn, KX 40 Hoá
564 H099 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 23/08/2004 Nam Định Phúc Khánh, Tp.TB 40 Hoá
565 H038 Phạm Thị Vân Anh Nữ 19/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Hoá
566 H018 Phạm Kim Ánh Nữ 30/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
567 H010 Lê Ngọc Ánh Nữ 13/04/2004 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Hoá
568 H029 Nguyễn Huy Bách Nam 22/10/2004 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
569 H020 Phạm Xuân Bảo Nam 20/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Hoá
570 H041 Nguyễn Lương Bằng Nam 29/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
571 H110 Bùi Huy Bình Nam 12/05/2004 Đồng Nai Trần Phú, Tp.TB 39 Hoá
572 H095 Bùi Linh Chi Nữ 07/08/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Hoá
573 H082 Trần Duy Chiến Nam 02/09/2004 BV Phụ sản TB 14-10, TH 40 Hoá
574 H058 Phạm Thành Công Nam 17/09/2004 Đông Hưng, TB Đông Thọ, Tp.TB 40 Hoá
575 H097 Nghiêm Đức Cường Nam 18/11/2004 Thành phố TB Tân Lập, VT 40 Hoá
576 H085 Bùi Mạnh Cường Nam 07/02/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Hoá
577 H103 Đỗ Mạnh Cường Nam 26/05/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 39 Hoá
578 H065 Lê Anh Dũng Nam 24/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
579 H087 Vũ Anh Dũng Nam 28/12/2004 BV Phụ sản TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
580 H077 Đỗ Thị Duyên Nữ 15/10/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
581 H040 Hoàng Tùng Dương Nam 25/06/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
582 H001 Phạm Tiến Đạt Nam 19/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
583 H008 Đỗ Anh Đức Nam 20/05/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
584 H084 Phạm Minh Đức Nam 13/09/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Hoá
585 H009 Nguyễn Trọng Đức Nam 04/06/2004 Thành phố TB Vũ Hội, VT 42 Hoá
586 H011 Nguyễn Trung Đức Nam 26/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Hoá
587 H104 Đặng Thị Hương Giang Nữ 24/09/2004 BV Phụ sản TB Minh Lãng, VT 39 Hoá
588 H090 Nguyễn Thu Giang Nữ 07/08/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Hoá
589 H039 Nguyễn Trường Giang Nam 05/07/2004 Hà Nội Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
590 H034 Võ Đức Hà Nam 13/12/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Hoá
591 H004 Nguyễn Mạnh Thái Hà Nam 09/02/2004 Quỳnh Phụ, TB An Hiệp, QP 42 Hoá
592 H025 Đỗ Minh Hạnh Nữ 04/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
593 H101 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 10/10/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Hoá
594 H049 Vũ Minh Hiển Nam 20/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
595 H003 Nguyễn Tiến Hiệp Nam 07/11/2004 Tuyên Quang An Hiệp, QP 42 Hoá
596 H016 Lương Xuân Hiệp Nam 19/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
597 H012 Nguyễn Minh Hiếu Nam 14/02/2004 BV Đa khoa TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
598 H088 Đỗ Trung Hiếu Nam 19/06/2004 Vũ Thư, TB Vũ Vân, VT 40 Hoá
599 H006 Lê Thị Hoài Nữ 11/11/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 38 Hoá
600 H056 Nguyễn Thanh Hoàng Nam 13/06/2004 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 38 Hoá
601 H007 Bùi Tuyên Huấn Nam 10/07/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Hoá
602 H046 Đào Việt Hùng Nam 15/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
603 H067 Lê Gia Huy Nam 27/08/2004 Thanh Hóa Tây Sơn, Tp.TB 40 Hoá
604 H043 Giang Lương Gia Huy Nam 15/09/2004 LB Nga Trần Phú, Tp.TB 43 Hoá
605 H102 Nguyễn Quang Huy Nam 21/06/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Hoá
606 H051 Tống Quang Huy Nam 21/02/2004 Tp. HCM Nga An, Thanh Hóa 39 Hoá
607 H035 Lại Quốc Huy Nam 19/02/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Hoá
608 H053 Trần Quang Hưng Nam 03/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Hoá
609 H019 Phạm Gia Khánh Nam 15/08/2004 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 44 Hoá
610 H015 Võ Hồng Khiêm Nam 25/02/2004 Gia Lai Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
611 H111 Nguyễn Thị Phương Lan Nữ 27/04/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 36 Hoá
612 H057 Đặng Khánh Linh Nữ 12/09/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
613 H030 Trần Thị Khánh Linh Nữ 13/02/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 42 Hoá
614 H052 Vũ Thị Khánh Linh Nữ 21/06/2004 BV Phụ sản  TƯ Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
615 H014 Nguyễn Phương Linh Nữ 22/11/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Hoá
616 H072 Mai Thùy Linh Nữ 04/02/2004 Kiến Xương, TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Hoá
617 H064 Phạm Ngọc Thùy Linh Nữ 30/07/2004 Quỳnh Phụ, TB An Bài, QP 40 Hoá
618 H021 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 30/01/2004 Hưng Hà, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 44 Hoá
619 H047 Lại Mạnh Long Nam 27/11/2004 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
620 H075 Phạm Thị Khánh Ly Nữ 02/07/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 38 Hoá
621 H024 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 19/10/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Hoá
622 H032 Nguyễn Thị Mai Nữ 23/11/2004 Quảng Ninh Đông Hà, ĐH 39 Hoá
623 H037 Nguyễn Quang Minh Nam 10/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Hoá
624 H086 Phạm Trà My Nữ 10/07/2004 Thành phố TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
625 H063 Đào Nhật Mỹ Nữ 13/10/2004 Hà Nội Minh Thành, Tp.TB 40 Hoá
626 H061 Phạm Hữu Nam Nam 04/01/2004 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Hoá
627 H054 Chu Thanh Ngân Nữ 26/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
628 H048 Trần Bảo Ngọc Nữ 11/09/2004 Hà Nội Trần Phú, Tp.TB 40 Hoá
629 H033 Vũ Thị Khánh Ngọc Nữ 03/09/2004 Thành phố TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
630 H083 Vũ Thị Khánh Ngọc Nữ 25/04/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Hoá
631 H042 Phạm Long Nhật Nam 20/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Hoá
632 H071 Vũ Phượng Nhi Nữ 04/12/2004 Thành phố TB Đông Động, ĐH 40 Hoá
633 H017 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 08/09/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
634 H059 Nguyễn Trần Hải Phong Nam 08/09/2004 Thành phố TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
635 H081 Đặng Hoàng Phúc Nam 12/05/2004 BV Phụ sản TB 14-10, TH 40 Hoá
636 H005 Bùi Hà Phương Nữ 15/06/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 39 Hoá
637 H109 Trần Anh Quân Nam 08/02/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Hoá
638 H074 Hà Hồng Quân Nam 02/01/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Hoá
639 H092 Trần Thị Diễm Quỳnh Nữ 14/09/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Hoá
640 H106 Nguyễn Danh Sơn Nam 20/12/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 42 Hoá
641 H050 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 08/04/2004 Thành phố TB Lê Quý Đôn, KX 39 Hoá
642 H060 Phạm Phú Tài Nam 20/01/2004 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Hoá
643 H026 Nguyễn Hồng Thái Nam 03/12/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 38 Hoá
644 H070 Ninh Duy Thành Nam 17/12/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Hoá
645 H068 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 20/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Hoá
646 H094 Nguyễn Văn Cường Thắng Nam 08/07/2004 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 38 Hoá
647 H002 Dương Đình Thắng Nam 10/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
648 H044 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 16/10/2004 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Hoá
649 H055 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 13/06/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Hoá
650 H096 Nguyễn Tuấn Trường Nam 17/08/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 38 Hoá
651 H078 Đào Vũ Trường Nam 17/09/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 40 Hoá
652 H100 Hoàng Anh Tuấn Nam 12/03/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Hoá
653 H028 Vũ Anh Tuấn Nam 15/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
654 H036 Bùi Đình Tuấn Nam 23/12/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Hoá
655 H027 Hoàng Vũ Lâm Tùng Nam 06/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
656 H023 Hồ Sỹ Tùng Nam 01/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
657 H079 Trương Lâm Tường Nam 26/06/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Hoá
658 H098 Nguyễn Hà Vy Nữ 04/11/2004 Quỳnh Phụ, TB An Ninh, QP 40 Hoá
659 L055 Phạm Bình An Nam 08/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43
660 L041 Hà Trường An Nam 04/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40
661 L013 Nguyễn Duy Anh Nam 20/07/2004 LB Nga Lương Thế Vinh, Tp.TB 41
662 L015 Bùi Hoàng Anh Nam 10/07/2004 Ninh Bình Trần Phú, Tp.TB 37
663 L043 Bùi Hoàng Anh Nam 16/02/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 36
664 L001 Hoàng Minh Hồng Anh Nữ 28/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
665 L063 Lưu Kỳ Anh Nam 21/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
666 L027 Vũ Minh Anh Nữ 29/08/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
667 L052 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 27/07/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40
668 L014 Vũ Quỳnh Anh Nữ 20/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
669 L056 Bùi Tuấn Anh Nam 20/07/2004 Vũ Thư, TB Hồng Phong, VT 42
670 L009 Nguyễn Việt Anh Nam 09/08/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
671 L042 Nguyễn Linh Chi Nữ 30/07/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
672 L023 Lê Quý Công Nam 05/01/2004 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40
673 L029 Lê Đỗ Ngọc Diệp Nữ 24/08/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40
674 L005 Lê Thị Kim Duyên Nữ 28/02/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 40
675 L033 Trần Đăng Dương Nam 19/09/2004 BV Phụ sản TB 14-10, TH 40
676 L008 Nguyễn Phúc Trùng Dương Nam 27/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43
677 L017 Bùi Hoàng Đạt Nam 15/09/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 36
678 L065 Nguyễn Tiến Đạt Nam 08/03/2004 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 40
679 L024 Nguyễn Thiên Hải Đăng Nam 26/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
680 L047 Phan Minh Đức Nam 21/05/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 40
681 L037 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 30/06/2004 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 40
682 L066 Vũ Hoàng Hải Nam 14/09/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42
683 L045 Nguyễn Xuân Hạnh Nam 01/05/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 43
684 L010 Đỗ Trung Hiếu Nam 10/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
685 L044 Nguyễn Phạm Huy Hoàng Nam 16/02/2004 BV Phụ sản TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
686 L016 Vũ Nguyễn Quốc Hùng Nam 02/09/2004 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 37
687 L012 Trần Đức Huy Nam 04/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
688 L069 Ngô Quang Huy Nam 14/09/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40
689 L062 Nguyễn Quốc Huy Nam 18/10/2004 Đông Hưng, TB Đông Thọ, Tp.TB 36
690 L048 Phạm Khánh Huyền Nữ 17/08/2004 BV Phụ sản TB Phạm Huy Quang, ĐH 41
691 L030 Trần Tiến Hưng Nam 25/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 39
692 L019 Nguyễn Việt Hưng Nam 18/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
693 L032 Trần Chung Khải Nam 11/08/2004 BV Phụ sản TB Phạm Huy Quang, ĐH 42
694 L002 Trương Long Khánh Nam 24/07/2004 BV Phụ sản  TƯ 14-10, TH 41
695 L011 Trần Trung Kiên Nam 10/09/2004 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41
696 L006 Hoàng Mạnh Lâm Nam 18/12/2003 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42
697 L058 Phạm Hoàng Linh Nữ 06/06/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40
698 L025 Phan Nguyễn Khánh Linh Nữ 04/11/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40
699 L057 Trần Khánh Linh Nữ 08/03/2004 Vũ Thư, TB Hồng Phong, VT 40
700 L068 Nguyễn Hà Phương Linh Nữ 12/11/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 36
701 L038 Nguyễn Đại Lợi Nam 11/11/2004 Đồng Nai Thanh Phú, VT 38
702 L050 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 02/08/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40
703 L007 Nguyễn Ngọc Phương Mai Nữ 01/07/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42
704 L051 Nguyễn Văn Mạnh Nam 22/06/2004 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40
705 L039 Khiếu Đức Minh Nam 28/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
706 L028 Hoàng Phúc Đức Minh Nam 10/07/2004 BV Phụ sản TB Lê Quý Đôn, KX 42
707 L054 Hà Quang Minh Nam 25/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41
708 L072 Phan Thanh Minh Nam 12/12/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 44
709 L064 Đỗ Hải Nam Nam 21/10/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40
710 L036 Nguyễn Sinh Nam Nam 24/10/2004 BV Phụ sản TB 14-10, TH 40
711 L060 Lê Phương Nga Nữ 29/06/2004 BV Phụ sản TB Lê Quý Đôn, KX 42
712 L022 Đặng Thị Nga Nữ 19/03/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 42
713 L034 Hồ Thanh Ngân Nữ 15/02/2004 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 40
714 L021 Bùi Vũ Đức Nghĩa Nam 05/09/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
715 L018 Phạm Minh Phúc Nam 25/05/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41
716 L031 Nguyễn Minh Phương Nam 03/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
717 L046 Nguyễn Văn Thái Nam 16/02/2004 Đăk Lăk Bách Thuận, VT 41
718 L070 Đỗ Đặng Minh Thành Nam 14/10/2004 Điện Biên Thị trấn Vũ Thư, VT 40
719 L026 Nguyễn Hoàng Phương Thảo Nữ 21/01/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42
720 L053 Nguyễn Văn Thuật Nam 19/02/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41
721 L071 Nguyễn Trọng Tiến Nam 03/02/2004 Vũ Thư, TB Tự Tân, VT 40
722 L067 Nguyễn Trọng Minh Trí Nam 30/10/2004 Kon Tum Tây Sơn, Tp.TB 38
723 L061 Ngô Thành Trung Nam 28/11/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40
724 L004 Nguyễn Xuân Trưởng Nam 31/03/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 41
725 L040 Phạm Anh Tú Nam 24/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
726 L020 Phạm Anh Tuân Nam 12/03/2004 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 43
727 L059 Hoàng Anh Tuấn Nam 12/03/2004 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 40
728 L003 Phạm Thế Tùng Nam 05/05/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 41
729 L049 Lý Thái Việt Nam 25/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 39
730 L035 Lê Nguyên Vũ Nam 16/09/2004 Nam Định Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
731 SI024 Nguyễn Thuận An Nữ 11/12/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Sinh
732 SI051 Nguyễn Tuấn An Nam 26/06/2004 Quỳnh Phụ, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sinh
733 SI006 Lê Đặng Châu Anh Nữ 04/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Sinh
734 SI019 Bùi Hoàng Diệu Anh Nữ 09/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Sinh
735 SI065 Đoàn Vũ Kim Anh Nữ 07/05/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sinh
736 SI052 Đinh Lâm Anh Nữ 02/09/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Sinh
737 SI049 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 13/07/2004 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 42 Sinh
738 SI056 Vũ Ngọc Minh Anh Nữ 23/02/2004 Tp. HCM Tân Bình, Tp.TB 39 Sinh
739 SI032 Đỗ Thị Minh Anh Nữ 30/09/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 40 Sinh
740 SI016 Phan Đặng Phương Anh Nữ 05/09/2004 Vũ Thư, TB Minh Khai, VT 40 Sinh
741 SI057 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 06/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sinh
742 SI047 Nguyễn Thanh Bình Nam 09/03/2004 Thanh Hóa Trần Phú, Tp.TB 40 Sinh
743 SI011 Nguyễn Thanh Bình Nữ 22/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sinh
744 SI055 Cao Mai Chi Nữ 02/01/2005 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sinh
745 SI058 Bùi Tiến Chinh Nam 05/10/2004 BV Đa khoa TB Thị trấn Vũ Thư, VT 38 Sinh
746 SI041 Nguyễn Thùy Dung Nữ 19/07/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 43 Sinh
747 SI059 Vũ Hoàng Dũng Nam 25/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Sinh
748 SI020 Nguyễn Tiến Đức Nam 19/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sinh
749 SI036 Lại Trung Đức Nam 04/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sinh
750 SI028 Bùi Thị Hoàng Giang Nữ 05/11/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Sinh
751 SI060 Phạm Hương Giang Nữ 31/07/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Sinh
752 SI042 Trần Quý Giang Nam 09/02/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 40 Sinh
753 SI061 Trịnh Thị Hà Nữ 30/10/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Sinh
754 SI017 Nguyễn Đặng Mỹ Hạnh Nữ 03/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sinh
755 SI010 Vũ Thị Thanh Hằng Nữ 28/12/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Sinh
756 SI014 Phạm Văn Hiếu Nam 06/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Sinh
757 SI054 Trương Thị Mỹ Hoa Nữ 19/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Sinh
758 SI037 Phạm Hữu Huân Nam 06/10/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Sinh
759 SI005 Đào Mạnh Hùng Nam 10/10/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Sinh
760 SI053 Phạm Quang Huy Nam 09/07/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Sinh
761 SI048 Vũ Minh Huyền Nữ 24/10/2004 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sinh
762 SI003 Lê Thị Thu Hường Nữ 20/10/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 43 Sinh
763 SI064 Hà Huyền Linh Nữ 23/08/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 38 Sinh
764 SI029 Phạm Khánh Linh Nữ 15/07/2004 Kiến Xương, TB Ka Long, Quảng Ninh 40 Sinh
765 SI038 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 23/07/2004 Quỳnh Phụ, TB An Tràng, QP 43 Sinh
766 SI035 Hoàng Nhật Linh Nữ 12/10/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Sinh
767 SI023 Phạm Phương Linh Nữ 17/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Sinh
768 SI004 Nguyễn Thị Phương Mai Nữ 25/01/2004 Kiến Xương, TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Sinh
769 SI062 Vũ Thị Thanh Mai Nữ 16/01/2004 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Sinh
770 SI018 Nguyễn Xuân Mai Nữ 22/01/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Sinh
771 SI040 Nguyễn Đức Mạnh Nam 03/05/2004 Quảng Ninh Phú Xuân, Tp.TB 40 Sinh
772 SI008 Phạm Trọng Mạnh Nam 15/04/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Sinh
773 SI027 Lại Đức Minh Nam 21/06/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sinh
774 SI022 Đào Tuyết Minh Nữ 17/01/2004 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 40 Sinh
775 SI066 Mai Hoài Nam Nam 04/08/2004 Vũ Thư, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sinh
776 SI012 Trần Thúy Nga Nữ 11/07/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Sinh
777 SI050 Trần Ngọc Thanh Ngân Nữ 12/09/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Sinh
778 SI033 Ngô Thị Kim Oanh Nữ 07/04/2004 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 44 Sinh
779 SI015 Nguyễn Vũ Minh Phúc Nam 08/08/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Sinh
780 SI063 Hà Minh Quang Nam 02/08/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Sinh
781 SI034 Phạm Thúy Quỳnh Nữ 24/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Sinh
782 SI045 Nguyễn Thị Mỹ Tâm Nữ 20/04/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Sinh
783 SI026 Dương Hà Thành Nam 20/11/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 38 Sinh
784 SI031 Nguyễn Viết Thành Nam 05/01/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sinh
785 SI013 Trần Xuân Thành Nam 29/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sinh
786 SI021 Đặng Phương Thoan Nữ 02/04/2004 BV Phụ sản TB Vũ Hội, VT 42 Sinh
787 SI039 Phạm Thu Thủy Nữ 03/01/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 39 Sinh
788 SI002 Trần Thị Thư Nữ 08/10/2004 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Sinh
789 SI030 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 15/04/2004 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 38 Sinh
790 SI001 Bùi Huyền Trang Nữ 04/01/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Sinh
791 SI009 Bùi Thị Minh Trang Nữ 08/08/2004 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Sinh
792 SI025 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 23/01/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Sinh
793 SI046 Hà Minh Trí Nam 22/06/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 37 Sinh
794 SI044 Đỗ Xuân Trường Nam 16/02/2004 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 38 Sinh
795 SI007 Bùi Thiện Vân Nữ 18/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sinh
796 SI043 Trần Thị Yến Nữ 08/08/2004 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 41 Sinh
797 SU014 Nguyễn Minh An Nữ 12/08/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 38 Sử
798 SU047 Phùng Sinh An Nữ 08/11/2004 Quỳnh Phụ, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sử
799 SU027 Đặng Châu Anh Nữ 09/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
800 SU024 Nguyễn Vũ Châu Anh Nữ 03/04/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Sử
801 SU069 Vũ Mai Anh Nữ 06/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
802 SU062 Ngô Phạm Phương Anh Nữ 05/02/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Sử
803 SU057 Trần Phương Anh Nữ 14/11/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Sử
804 SU017 Phạm Quang Anh Nam 11/12/2004 BV Phụ sản  TƯ Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
805 SU033 Bùi Quỳnh Anh Nữ 05/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
806 SU058 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 24/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 37 Sử
807 SU016 Nguyễn Thị Chang Nữ 24/08/2004 Vũ Thư, TB Trung An, VT 40 Sử
808 SU009 Lý Kim Chi Nữ 17/10/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Sử
809 SU022 Hoàng Thị Quỳnh Chi Nữ 14/06/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sử
810 SU061 Bùi Thảo Chi Nữ 05/11/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Sử
811 SU007 Vũ Việt Dũng Nam 03/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Sử
812 SU005 Đinh Quang Duy Nam 07/06/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Sử
813 SU045 Phạm Thị Ánh Dương Nữ 04/12/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Sử
814 SU018 Hoàng Hải Đăng Nam 14/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
815 SU043 Đào Minh Đức Nam 02/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 37 Sử
816 SU020 Đỗ Minh Đức Nam 04/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
817 SU060 Nguyễn Đỗ Trung Đức Nam 16/11/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 36 Sử
818 SU013 Phạm Hoài Giang Nữ 14/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Sử
819 SU019 Bùi Hoàng Giang Nam 21/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sử
820 SU065 Trần Hương Giang Nữ 04/12/2004 Hưng Hà, TB Quỳnh Mai, HBT, HN 40 Sử
821 SU042 Vũ Thị Ngọc Hà Nữ 21/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 41 Sử
822 SU012 Trần Ngọc Hà Nữ 15/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
823 SU041 Đỗ Nguyễn Thúy Hiền Nữ 17/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Sử
824 SU029 Nguyễn Minh Hiếu Nam 01/02/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 36 Sử
825 SU053 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 08/01/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Sử
826 SU035 Nguyễn Mĩ Hoa Nữ 22/11/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Sử
827 SU028 Hồ Thị Kim Huệ Nữ 29/07/2004 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 42 Sử
828 SU034 Lê Quang Huy Nam 08/09/2004 Vũ Thư, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sử
829 SU066 Phạm Thị Thu Huyền Nữ 31/12/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Sử
830 SU044 Phạm Lan Hương Nữ 06/02/2004 Hà Nội Tân Hòa, VT 38 Sử
831 SU010 Ngô Thị Thu Hương Nữ 20/07/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 39 Sử
832 SU036 Nguyễn Trịnh Ngọc Khánh Nữ 27/04/2004 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 42 Sử
833 SU056 Nguyễn Thị Liên Nữ 29/05/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Sử
834 SU025 Trương Hoàng Linh Nữ 04/02/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
835 SU032 Tống Khánh Linh Nữ 07/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Sử
836 SU039 Trần Khánh Linh Nữ 04/01/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 43 Sử
837 SU026 Trịnh Khánh Linh Nữ 29/06/2004 BV Phụ sản TB 14-10, TH 42 Sử
838 SU002 Nguyễn Phương Linh Nữ 25/09/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 38 Sử
839 SU006 Nguyễn Thảo Linh Nữ 15/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Sử
840 SU046 Phạm Cẩm Ly Nữ 22/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
841 SU055 Đàm Đức Mạnh Nam 15/11/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Sử
842 SU071 Đoàn Mai Minh Nữ 01/11/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 37 Sử
843 SU038 Bùi Trà My Nữ 18/03/2004 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
844 SU031 Hoàng Vũ Trà My Nữ 12/07/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Sử
845 SU023 Ngô Hoàng Ngân Nữ 22/11/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Sử
846 SU050 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 18/04/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 42 Sử
847 SU059 Vũ Thảo Nguyên Nữ 25/10/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Sử
848 SU011 Vũ Thanh Nhàn Nữ 21/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
849 SU070 Nguyễn Đình Phúc Nam 30/05/2004 Kiến Xương, TB Trần Phú, Tp.TB 38 Sử
850 SU063 Nguyễn Tuấn Phúc Nam 28/11/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Sử
851 SU052 Hà Thị Khánh Phương Nữ 21/01/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 39 Sử
852 SU051 Trần Thu Phương Nữ 20/04/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 37 Sử
853 SU001 Trần Minh Quang Nam 31/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sử
854 SU049 Hoàng Phương Thảo Nữ 12/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
855 SU004 La Phương Thảo Nữ 27/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Sử
856 SU048 Nguyễn Phương Thảo Nữ 25/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
857 SU015 Vũ Thanh Thảo Nữ 13/06/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Sử
858 SU008 Bùi Thị Anh Thơ Nữ 03/04/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Sử
859 SU003 Hoàng Thị Anh Thư Nữ 21/12/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 40 Sử
860 SU067 Trần Anh Thư Nữ 23/11/2004 Thành phố TB Vũ Tây, KX 40 Sử
861 SU030 Hà Thị Quỳnh Trang Nữ 02/01/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Sử
862 SU054 Nguyễn Ngọc Thu Trang Nữ 27/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
863 SU068 Đặng Thị Ngọc Trâm Nữ 14/08/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Sử
864 SU040 Mai Khánh Tú Nam 28/02/2004 Nam Định Vũ Sơn, KX 38 Sử
865 SU021 Phạm Đình Tuấn Nam 06/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
866 SU037 Trần Thanh Vân Nữ 25/11/2004 BV Phụ sản  TƯ Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
867 SU064 Nguyễn Thảo Vy Nữ 26/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Sử
868 TI043 Đào Diệu An Nữ 30/10/2004 Thành phố TB Tân Phong, VT 40 Tin
869 TI024 Nguyễn Bá Đức Anh Nam 14/11/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
870 TI054 Nguyễn Đức Anh Nam 17/01/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
871 TI095 Nguyễn Đức Anh Nam 18/03/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
872 TI101 Nguyễn Lâm Anh Nữ 12/03/2004 Kiến Xương, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
873 TI109 Nguyễn Minh Anh Nữ 17/11/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
874 TI092 Bùi Ngọc Anh Nam 29/02/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
875 TI120 Nguyễn Quốc Anh Nam 22/12/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Tin
876 TI005 Bùi Thị Quỳnh Anh Nữ 02/02/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
877 TI155 Nguyễn Thế Anh Nam 09/07/2004 Thành phố TB An Ninh, QP 40 Tin
878 TI083 Trần Trọng Thế Anh Nam 28/04/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Tin
879 TI110 Bùi Tuấn Anh Nam 18/09/2004 BV Phụ sản TB Trọng Quan, ĐH 40 Tin
880 TI133 Ngô Tuấn Anh Nam 28/07/2004 BV Đa khoa TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Tin
881 TI066 Bùi Đặng Vi Anh Nữ 03/05/2004 Bình Phước Trần Lãm, Tp.TB 39 Tin
882 TI094 Nguyễn Việt Anh Nữ 18/03/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
883 TI160 Nguyễn Việt Anh Nam 31/07/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 39 Tin
884 TI064 Đặng Nguyễn Việt Anh Nam 16/10/2004 Vũ Thư, TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Tin
885 TI090 Phạm Việt Anh Nam 01/01/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
886 TI151 Phạm Minh Ánh Nữ 11/02/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 36 Tin
887 TI139 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 15/09/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
888 TI046 Đặng Ngọc Bách Nam 31/07/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
889 TI033 Nguyễn Bảo Châu Nữ 06/04/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Tin
890 TI004 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 15/04/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Tin
891 TI032 Phạm Thị Kim Chi Nữ 09/10/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
892 TI011 Phạm Mai Chi Nữ 25/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
893 TI132 Vũ Đình Cường Nam 09/05/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Tin
894 TI021 Bùi Hoàng Việt Cường Nam 25/03/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Tin
895 TI065 Phạm Việt Cường Nam 02/01/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 38 Tin
896 TI150 Nguyễn Quang Danh Nam 26/11/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
897 TI104 Trần Đăng Diện Nam 21/02/2004 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40 Tin
898 TI117 Nguyễn Bá Dũng Nam 11/09/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Tin
899 TI152 Vũ Đức Dũng Nam 18/07/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
900 TI149 Đặng Tiến Dũng Nam 12/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
901 TI135 Ngô Tiến Dũng Nam 08/09/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
902 TI028 Vũ Trọng Dũng Nam 05/03/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 39 Tin
903 TI119 Phạm Văn Dũng Nam 15/09/2004 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
904 TI040 Lê Xuân Dũng Nam 06/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
905 TI137 Hà Quốc Duy Nam 28/11/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 36 Tin
906 TI118 Tô Đức Dương Nam 30/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
907 TI070 Đỗ Tuấn Dương Nam 16/09/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 39 Tin
908 TI115 Đào Tùng Dương Nam 26/03/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
909 TI067 Nguyễn Đức Đạt Nam 03/10/2004 BV Phụ sản TB Vũ An, KX 40 Tin
910 TI049 Bùi Quang Đạt Nam 25/07/2004 BV Phụ sản TB Đông Hoàng, ĐH 37 Tin
911 TI153 Lê Thành Đạt Nam 17/12/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Tin
912 TI126 Trần Thành Đạt Nam 15/02/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Tin
913 TI102 Phạm Tiến Đạt Nam 27/06/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Tin
914 TI114 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 21/08/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Tin
915 TI044 Vũ Tuấn Đạt Nam 11/10/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 38 Tin
916 TI089 Nguyễn Bá Đoan Nam 18/07/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
917 TI057 Bùi Đức Độ Nam 25/02/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
918 TI016 Đoàn Đình Đông Nam 14/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
919 TI038 Trần Anh Đức Nam 02/10/2004 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
920 TI154 Hà Mạnh Đức Nam 12/08/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Tin
921 TI103 Nguyễn Hà Minh Đức Nam 01/06/2004 BV Phụ sản TB Đông Thọ, Tp.TB 38 Tin
922 TI079 Phùng Minh Đức Nam 15/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Tin
923 TI078 Tạ Quang Đức Nam 21/09/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
924 TI071 Hà Văn Đức Nam 20/05/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
925 TI143 Bùi Hương Giang Nữ 11/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
926 TI129 Phạm Ngọc Hà Nữ 25/01/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
927 TI036 Hoàng Thái Hà Nữ 12/10/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
928 TI148 Phan Vũ Việt Hà Nữ 21/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Tin
929 TI130 Trần Đình Hải Nam 31/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
930 TI106 Nguyễn Minh Hải Nam 12/04/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Tin
931 TI147 Hoàng Trung Hải Nam 23/02/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
932 TI073 Trịnh Văn Hải Nam 22/02/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Tin
933 TI082 Bùi Xuân Hải Nam 22/06/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
934 TI007 Phan Mỹ Hạnh Nữ 29/01/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Tin
935 TI045 Phan Thị Hiền Nữ 27/09/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Tin
936 TI022 Bùi Ngọc Hiển Nam 07/03/2004 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
937 TI053 Dương Văn Hiếu Nam 20/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
938 TI134 Phạm Xuân Hoan Nam 26/02/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 39 Tin
939 TI161 Đoàn Mạnh Hoàng Nam 17/10/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 36 Tin
940 TI072 Trịnh Văn Hoàng Nam 22/02/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Tin
941 TI010 Trương Văn Hoàng Nam 10/12/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Tin
942 TI145 Hà Ngọc Huy Nam 31/08/2004 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 40 Tin
943 TI086 Phạm Xuân Huy Nam 25/09/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
944 TI116 Cao Thị Ngọc Huyền Nữ 26/09/2004 Thái Nguyên Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
945 TI013 Hoàng Duy Hưng Nam 23/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Tin
946 TI141 Trịnh Hữu Hưng Nam 06/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 38 Tin
947 TI027 Tô Hồng Khánh Nam 03/10/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
948 TI107 Đoàn Nam Khánh Nam 12/03/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Tin
949 TI014 Phạm Ngọc Khánh Nữ 05/06/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
950 TI047 Phạm Đăng Khoa Nam 29/07/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Tin
951 TI052 Vũ Đăng Khoa Nam 21/06/2004 Kiến Xương, TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Tin
952 TI008 Nguyễn Phúc Bảo Lâm Nam 30/08/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 38 Tin
953 TI055 Bùi Hoàng Phúc Lâm Nữ 04/10/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 40 Tin
954 TI023 Nguyễn Duy Tùng Lâm Nam 11/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
955 TI136 Nguyễn Tùng Lâm Nam 16/05/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
956 TI128 Vũ Thị Mỹ Lệ Nữ 01/02/2004 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 40 Tin
957 TI080 Vũ Thị Lịm Nữ 16/02/2004 Vũ Thư, TB Trung An, VT 40 Tin
958 TI056 Nguyễn Diệu Linh Nữ 07/08/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Tin
959 TI121 Nguyễn Diệu Linh Nữ 25/11/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Tin
960 TI002 Quách Hải Linh Nam 12/05/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Tin
961 TI131 Phạm Ngọc Linh Nữ 23/03/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
962 TI035 Phan Phương Linh Nữ 01/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
963 TI091 Phạm Thảo Vân Linh Nữ 31/01/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 37 Tin
964 TI093 Bùi Đức Long Nam 31/01/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Tin
965 TI037 Nguyễn Lê Việt Long Nam 27/11/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Tin
966 TI012 Trần Đức Lương Nam 05/02/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 39 Tin
967 TI108 Đỗ Khánh Ly Nữ 17/10/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
968 TI111 Hoàng Anh Minh Nam 29/11/2004 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
969 TI029 Nguyễn Đức Minh Nam 23/03/2004 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
970 TI157 Phạm Thị Ngọc Minh Nữ 08/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
971 TI142 Đào Quang Minh Nam 30/09/2004 BV Đa khoa TB Tiền Phong, Tp.TB 39 Tin
972 TI081 Đặng Tuấn Minh Nam 27/12/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 40 Tin
973 TI075 Nguyễn Trọng Nam Nam 08/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
974 TI159 Lê Vũ Thúy Ngân Nữ 07/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
975 TI030 Phạm Thị Ngọc Nữ 03/07/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Tin
976 TI076 Trần Hạnh Nguyên Nữ 15/05/2004 BV Đa khoa TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Tin
977 TI019 Phạm Yến Nhi Nữ 17/02/2004 BV Đa khoa TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
978 TI031 Trần Yến Nhi Nữ 09/04/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
979 TI058 Trần Ngọc Nhy Nam 21/09/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Tin
980 TI059 Phạm Thanh Phong Nam 24/01/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
981 TI001 Lê Viết Hải Phúc Nam 15/02/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
982 TI003 Phạm Hồng Phúc Nam 27/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
983 TI039 Nguyễn Hữu Phúc Nam 12/01/2004 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
984 TI099 Lê Thu Phương Nữ 01/08/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
985 TI077 Nguyễn Mạnh Quang Nam 21/04/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
986 TI123 Chu Minh Quang Nam 09/08/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
987 TI124 Khiếu Minh Quang Nam 17/01/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Tin
988 TI068 Nguyễn Vinh Quang Nam 18/08/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
989 TI144 Bùi Công Sơn Nam 15/03/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
990 TI062 Nguyễn Thái Sơn Nam 03/12/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Tin
991 TI061 Bùi Thanh Sơn Nam 16/02/2003 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Tin
992 TI097 Trần Xuân Sơn Nam 04/07/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
993 TI098 Phạm Thế Tài Nam 18/04/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Tin
994 TI113 Vũ Đức Tấn Nam 19/07/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
995 TI017 Nguyễn Thị Hồng Thái Nữ 19/05/2004 Quỳnh Phụ, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
996 TI138 Lê Thị Thanh Nữ 28/01/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Tin
997 TI156 Bùi Xuân Thanh Nam 10/09/2004 Thành phố TB Minh Lãng, VT 39 Tin
998 TI085 Đào Duy Thành Nam 26/11/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Tin
999 TI100 Vũ Viết Thành Nam 16/03/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Tin
1000 TI050 Trần Việt Thành Nam 21/02/2004 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 39 Tin
1001 TI042 Trần Thị Phương Thảo Nữ 23/09/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Tin
1002 TI018 Nguyễn Nhật Thăng Nam 05/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
1003 TI087 Vũ Văn Thăng Nam 06/11/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
1004 TI006 Nguyễn Bá Thắng Nam 21/04/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
1005 TI069 Cao Hồng Thắng Nam 22/04/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 37 Tin
1006 TI015 Phạm Tiến Thắng Nam 25/10/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
1007 TI051 Nguyễn Quang Thế Nam 18/01/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 36 Tin
1008 TI084 Nguyễn Hữu Thọ Nam 17/07/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Tin
1009 TI140 Nguyễn Đức Thuận Nam 12/11/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 38 Tin
1010 TI127 Trần Minh Thư Nữ 27/01/2004 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 40 Tin
1011 TI025 Vương Lê Trác Thức Nam 10/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
1012 TI112 Vũ Ngọc Tiến Nam 25/06/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Tin
1013 TI048 Nguyễn Xuân Tiến Nam 18/10/2004 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 38 Tin
1014 TI096 Lê Thu Trang Nữ 05/01/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Tin
1015 TI009 Nguyễn Ngọc Thu Trang Nữ 27/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
1016 TI158 Nguyễn Đức Trọng Nam 01/10/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 36 Tin
1017 TI034 Đặng Quang Trung Nam 29/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
1018 TI125 Phạm Xuân Trung Nam 09/07/2004 Lạng Sơn Vũ Lạc, Tp.TB 40 Tin
1019 TI074 Nguyễn Quốc Trưởng Nam 20/02/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 39 Tin
1020 TI063 Nguyễn Ngọc Tú Nam 27/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Tin
1021 TI020 Lương Anh Tuấn Nam 25/03/2004 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
1022 TI060 Trần Đình Tùng Nam 20/07/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Tin
1023 TI105 Trương Phương Uyên Nữ 13/05/2004 Vũ Thư, TB Hòa Bình, VT 40 Tin
1024 TI088 Nguyễn Thùy Vân Nữ 12/10/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
1025 TI041 Bùi Tiến Việt Nam 01/01/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Tin
1026 TI122 Vũ Trung Việt Nam 10/02/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Tin
1027 TI162 Bùi Xuân Việt Nam 14/02/2004 Thành phố TB Vũ Sơn, KX 40 Tin
1028 TI026 Bùi Xuân Việt Nam 29/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Tin
1029 TI146 Nguyễn Trần Quang Vinh Nam 07/09/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 38 Tin
1030 T036 Ngô Duy Anh Nam 31/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Toán
1031 T029 Nguyễn Bá Đức Anh Nam 14/11/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1032 T123 Nguyễn Đức Anh Nam 18/03/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1033 T105 Bùi Hoàng Anh Nam 21/10/2004 Tiền Hải, TB Bắc Hải, TH 39 Toán
1034 T068 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 10/03/2004 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Toán
1035 T061 Phạm Thị Minh Anh Nữ 03/08/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1036 T114 Dương Ngọc Anh Nữ 11/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 36 Toán
1037 T070 Nguyễn Trọng Thế Anh Nam 07/01/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Toán
1038 T085 Trần Trọng Thế Anh Nam 28/04/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Toán
1039 T039 Nguyễn Tuấn Anh Nam 04/09/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 40 Toán
1040 T118 Phạm Vân Anh Nữ 25/08/2004 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Toán
1041 T124 Nguyễn Việt Anh Nữ 18/03/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1042 T015 Vũ Thái Bình Nam 20/12/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Toán
1043 T121 Nguyễn Thanh Bình Nam 16/07/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Toán
1044 T001 Bùi Thị Thanh Bình Nữ 15/01/2004 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 41 Toán
1045 T042 Nguyễn Vũ Phương Chi Nữ 25/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1046 T067 Đặng Quỳnh Chi Nữ 10/03/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Toán
1047 T113 Bùi Tiến Chinh Nam 05/10/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 38 Toán
1048 T057 Lưu Thiện Việt Cường Nam 01/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1049 T023 Nguyễn Đức Dũng Nam 20/04/2004 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Toán
1050 T043 Nguyễn Quang Dũng Nam 22/12/2004 Lai Châu Phạm Huy Quang, ĐH 41 Toán
1051 T126 Đặng Tiến Dũng Nam 12/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1052 T056 Trần Khánh Duy Nam 26/04/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1053 T071 Vũ Hà Mỹ Duyên Nữ 20/06/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 43 Toán
1054 T107 Tô Đức Dương Nam 30/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1055 T111 Nguyễn Thành Đại Nam 25/08/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 37 Toán
1056 T054 Trần Trọng Đại Nam 07/02/2004 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 39 Toán
1057 T100 Lại Quốc Đạt Nam 16/01/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Toán
1058 T017 Phạm Tiến Đạt Nam 27/10/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Toán
1059 T006 Vũ Văn Đạt Nam 02/06/2004 BV Phụ sản TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1060 T003 Vũ Đình Đăng Nam 25/09/2004 Thành phố TB Vũ Hội, VT 40 Toán
1061 T005 Nguyễn Duy Hải Đăng Nam 09/01/2004 Hưng Hà, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 43 Toán
1062 T033 Lê Xuân Khánh Đăng Nam 27/07/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1063 T058 Nguyễn Khoa Điềm Nam 18/05/2004 Hưng Hà, TB Minh Tân, HH 39 Toán
1064 T096 Đoàn Đình Đông Nam 14/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1065 T079 Nguyễn Thị Hà Giang Nữ 19/05/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 36 Toán
1066 T026 Bùi Hương Giang Nữ 11/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1067 T018 Nguyễn Hương Giang Nữ 24/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1068 T016 Nguyễn Như Giáp Nam 17/06/2004 Thanh Hóa Lương Thế Vinh, Tp.TB 44 Toán
1069 T127 Phan Vũ Việt Hà Nữ 21/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Toán
1070 T083 Nguyễn Ngọc Hải Nam 09/07/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Toán
1071 T125 Hoàng Trung Hải Nam 23/02/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1072 T084 Bùi Xuân Hải Nam 22/06/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1073 T050 Đặng Thu Hằng Nữ 20/10/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1074 T004 Trần Nữ Thảo Hiền Nữ 11/05/2004 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 40 Toán
1075 T132 Nguyễn Trung Hiếu Nam 15/07/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Toán
1076 T134 Dương Văn Hiếu Nam 20/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1077 T086 Bùi Phạm Minh Hoàng Nam 28/02/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Toán
1078 T101 Lê Việt Hoàng Nam 10/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 37 Toán
1079 T089 Bùi Lê Hùng Nam 11/07/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1080 T137 Phạm Đình Huy Nam 20/10/2001 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Toán
1081 T082 Phạm Hoàng Huy Nam 01/10/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 40 Toán
1082 T090 Bùi Lê Huy Nam 11/07/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 42 Toán
1083 T012 Lại Phạm Quang Huy Nam 16/07/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Toán
1084 T073 Lương Diệu Huyền Nữ 01/07/2004 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 40 Toán
1085 T047 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 12/08/2004 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Toán
1086 T014 Nguyễn Thị Huyền Nữ 04/01/2004 Quỳnh Phụ, TB Thị trấn QC, QP 41 Toán
1087 T102 Bùi Gia Hưng Nam 13/03/2004 Quảng Ninh Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Toán
1088 T130 Bùi Ngọc Hưng Nam 15/02/2004 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 40 Toán
1089 T044 Vũ Lan Hương Nữ 21/08/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Toán
1090 T060 Đoàn Quang Khải Nam 17/12/2004 Hưng Hà, TB Minh Tân, HH 40 Toán
1091 T115 Đỗ Hữu Khang Nam 08/03/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1092 T008 Phạm Xuân Khang Nam 11/10/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Toán
1093 T048 Phạm An Khánh Nam 26/03/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 37 Toán
1094 T010 Khúc Gia Khánh Nam 27/08/2004 Tiền Hải, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Toán
1095 T136 Phạm Ngọc Khánh Nữ 05/06/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1096 T059 Nguyễn Trung Kiên Nam 21/10/2004 Hưng Hà, TB Minh Tân, HH 40 Toán
1097 T109 Nguyễn Đức Lâm Nam 19/06/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1098 T024 Nguyễn Duy Tùng Lâm Nam 11/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1099 T135 Phan Nguyễn Tùng Lâm Nam 29/09/2004 Quảng Ninh Trần Phú, Tp.TB 35 Toán
1100 T103 Nguyễn Đình Linh Nam 07/01/2004 BV Phụ sản TB An Ấp, QP 41 Toán
1101 T009 Nguyễn Phương Linh Nữ 13/01/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1102 T041 Phan Phương Linh Nữ 01/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1103 T106 Trần Bảo Long Nam 12/01/2004 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 40 Toán
1104 T027 Bùi Đức Long Nam 31/01/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Toán
1105 T081 Nguyễn Hoàng Long Nam 11/07/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 39 Toán
1106 T011 Chu Nhật Mai Nữ 12/05/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1107 T046 Lê Phương Mai Nữ 01/01/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1108 T025 Cao Đức Mạnh Nam 23/11/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1109 T072 Mai Đức Mạnh Nam 08/01/2004 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 40 Toán
1110 T097 Hoàng Anh Minh Nam 29/11/2004 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1111 T031 Nguyễn Đức Minh Nam 23/03/2004 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1112 T116 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 16/01/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1113 T131 Phạm Thị Ngọc Minh Nữ 08/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1114 T087 Bùi Nguyễn Minh Nam 27/06/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43 Toán
1115 T052 Bùi Nhật Minh Nữ 25/01/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1116 T119 Lê Tuấn Minh Nam 29/09/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Toán
1117 T035 Phạm Hoài Nam Nam 08/04/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Toán
1118 T077 Nguyễn Trọng Nam Nam 08/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1119 T110 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 02/09/2004 Đông Hưng, TB Mê Linh, ĐH 40 Toán
1120 T095 Lê Vũ Thúy Ngân Nữ 07/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1121 T094 Cao Trọng Nghĩa Nam 21/04/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 37 Toán
1122 T055 Trần Trọng Nghĩa Nam 08/11/2004 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Toán
1123 T037 Phạm Bảo Ngọc Nữ 31/03/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 44 Toán
1124 T066 Lê Minh Ngọc Nữ 29/07/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Toán
1125 T051 Phạm Như Ngọc Nữ 20/01/2004 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1126 T007 Hoàng Đức Nhã Nam 06/10/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 36 Toán
1127 T112 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 01/11/2004 Đông Hưng, TB An Châu, ĐH 44 Toán
1128 T038 Trần Yến Nhi Nữ 09/04/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1129 T045 Nguyễn Thảo Nhung Nữ 28/01/2004 Đông Hưng, TB An Châu, ĐH 40 Toán
1130 T032 Phạm Hồng Phúc Nam 27/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1131 T022 Nguyễn La Nhân Phúc Nam 16/01/2004 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 40 Toán
1132 T021 Trịnh Hà Phương Nữ 12/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Toán
1133 T065 Đỗ Thanh Phương Nữ 24/06/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Toán
1134 T120 Phạm Duy Quang Nam 31/01/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 38 Toán
1135 T099 Đặng Thanh Quang Nam 14/07/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 43 Toán
1136 T088 Bùi Xuân Sơn Nam 03/01/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Toán
1137 T020 Nguyễn Xuân Tài Nam 04/04/2004 Đông Hưng, TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 40 Toán
1138 T092 Trương Mỹ Tâm Nữ 15/07/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 42 Toán
1139 T108 Vũ Đức Tấn Nam 19/07/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1140 T078 Nguyễn Thị Hồng Thái Nữ 19/05/2004 Quỳnh Phụ, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1141 T104 Nguyễn Văn Thái Nam 26/09/2004 Đông Hưng, TB Phú Lương, ĐH 40 Toán
1142 T128 Vũ Viết Thành Nam 16/03/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Toán
1143 T002 Mai Thị Hương Thảo Nữ 23/12/2004 Đông Hưng, TB Đông La, ĐH 40 Toán
1144 T034 Bùi Đức Thắng Nam 29/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1145 T053 Nguyễn Thị Thục Nữ 23/10/2004 Hưng Hà, TB Văn Lang, HH 39 Toán
1146 T019 Ngô Mạnh Thủy Nam 10/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 37 Toán
1147 T098 Trần Thu Thủy Nữ 12/01/2004 Thái Thụy, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Toán
1148 T093 Vũ Thanh Thúy Nữ 08/02/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1149 T030 Vương Lê Trác Thức Nam 10/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1150 T069 Hà Văn Tiến Nam 17/01/2004 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 39 Toán
1151 T075 Vũ Thị Huyền Trang Nữ 06/08/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Toán
1152 T080 Bùi Mai Trang Nữ 01/07/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1153 T076 Trần Minh Trang Nữ 11/07/2004 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 40 Toán
1154 T091 Lê Thu Trang Nữ 05/01/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Toán
1155 T063 Lê Bảo Trung Nam 27/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Toán
1156 T040 Đặng Quang Trung Nam 29/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1157 T133 Nguyễn Quang Trung Nam 22/06/2004 BV Phụ sản TB TT Quỳnh Côi, QP 40 Toán
1158 T122 Vũ Minh Trường Nam 25/05/2004 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 40 Toán
1159 T013 Bùi Hoàng Tùng Nam 10/10/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1160 T028 Phạm Hoàng Tùng Nam 11/04/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1161 T062 Bùi Gia Tường Nam 27/08/2004 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 40 Toán
1162 T064 Phạm Thu Uyên Nữ 01/01/2004 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 40 Toán
1163 T074 Ngô Thanh Vân Nữ 03/05/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1164 T129 Vũ Thị Thảo Vân Nữ 08/02/2004 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 40 Toán
1165 T049 Lê Thị Thùy Vân Nữ 23/03/2004 BV Phụ sản TB Đông Hoàng, ĐH 40 Toán
1166 T117 Vũ Thị Hải Yến Nữ 28/12/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1167 V071 Đỗ Ngọc An Nữ 30/10/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1168 V034 Lê Khánh Bảo Anh Nữ 18/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1169 V164 Bùi Cẩm Anh Nữ 06/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1170 V191 Nguyễn Bùi Châu Anh Nữ 21/03/2004 Hưng Yên Dị Sử, Mỹ Hào, HY 40 Văn
1171 V085 Nguyễn Hoàng Diệu Anh Nữ 17/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Văn
1172 V070 Phí Thị Hà Anh Nữ 11/01/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1173 V069 Phí Thị Hải Anh Nữ 11/01/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1174 V087 Trần Hải Anh Nữ 19/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1175 V049 Phí Vũ Hải Anh Nữ 21/03/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1176 V143 Lại Hồng Anh Nữ 22/02/2004 Thành phố TB Vũ Ninh, KX 40 Văn
1177 V075 Phạm Hương Anh Nữ 20/06/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 36 Văn
1178 V005 Lương Kiều Anh Nữ 23/11/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1179 V168 Nguyễn Kiều Anh Nữ 10/02/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Văn
1180 V058 Hoàng Thị Kim Anh Nữ 26/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 39 Văn
1181 V189 Đoàn Vũ Kim Anh Nữ 07/05/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1182 V117 Phạm Lan Anh Nữ 13/02/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 40 Văn
1183 V090 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 01/03/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1184 V187 Nguyễn Mai Anh Nữ 29/08/2004 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1185 V163 Đặng Thị Mai Anh Nữ 15/11/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1186 V101 Lê Nguyễn Minh Anh Nữ 04/04/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Văn
1187 V176 Hoàng Ngọc Anh Nữ 12/08/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 40 Văn
1188 V208 Lê Ngọc Anh Nữ 31/08/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 37 Văn
1189 V170 Tô Ngọc Anh Nữ 25/11/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1190 V094 Nguyễn Nguyệt Anh Nữ 07/11/2004 Hà Tây Trần Lãm, Tp.TB 36 Văn
1191 V203 Bùi Phương Anh Nữ 12/03/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1192 V026 Khiếu Phương Anh Nữ 04/12/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 38 Văn
1193 V029 Nguyễn Phương Anh Nữ 15/04/2004 BV Phụ sản TB Phú Xuân, Tp.TB 38 Văn
1194 V140 Nguyễn Phương Anh Nữ 30/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1195 V183 Phạm Phương Anh Nữ 02/08/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 36 Văn
1196 V057 Phí Phương Anh Nữ 30/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1197 V066 Vũ Phương Anh Nữ 27/07/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1198 V002 Bùi Quỳnh Anh Nữ 23/05/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Văn
1199 V194 Trần Thị Quỳnh Anh Nữ 05/06/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Văn
1200 V169 Tô Tâm Anh Nữ 01/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1201 V031 Nguyễn Thảo Anh Nữ 22/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1202 V084 Phạm Thảo Anh Nữ 05/02/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Văn
1203 V115 Bùi Thị Anh Nữ 31/01/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 41 Văn
1204 V152 Phạm Nguyễn Thủy Anh Nữ 01/09/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1205 V053 Vũ Vân Anh Nữ 19/09/2004 Thành phố TB Phúc Khánh, Tp.TB 39 Văn
1206 V127 Nguyễn Thị Minh Ánh Nữ 13/03/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 38 Văn
1207 V138 Phạm Thị Minh Ánh Nữ 24/12/2003 BV Phụ sản TB Phúc Khánh, Tp.TB 39 Văn
1208 V061 Nguyễn Thúy Bắc Nữ 31/07/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Văn
1209 V054 Nguyễn Thị Diệu Bằng Nữ 10/02/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Văn
1210 V185 Võ Nguyễn Thái Bình Nữ 23/03/2004 Đồng Tháp Kỳ Bá, Tp.TB 38 Văn
1211 V193 Phạm Thị Minh Châu Nữ 21/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1212 V032 Hà Thị Diệu Chi Nữ 03/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1213 V110 Bùi Hà Chi Nữ 05/09/2004 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 40 Văn
1214 V065 Phạm Hà Chi Nữ 30/06/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Văn
1215 V160 Lại Linh Chi Nữ 13/09/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Văn
1216 V021 Nguyễn Minh Chi Nữ 16/02/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1217 V043 Lê Thảo Chi Nữ 30/07/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Văn
1218 V019 Vũ Thùy Chi Nữ 07/10/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1219 V135 Khổng Yến Chi Nữ 25/06/2004 Thành phố TB Phúc Khánh, Tp.TB 40 Văn
1220 V196 Phạm Thị Kim Cúc Nữ 11/10/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Văn
1221 V041 Bùi Ngọc Diệp Nữ 03/12/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1222 V106 Trần Thị Minh Dịu Nữ 07/02/2004 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Văn
1223 V036 Khiếu Phong Du Nam 10/01/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Văn
1224 V210 Hoàng Thị Dung Nữ 11/10/2004 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 39 Văn
1225 V128 Đỗ Lương Duyên Nữ 14/09/2004 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 41 Văn
1226 V001 Nguyễn Mai Duyên Nữ 07/10/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1227 V040 Đồng Phương Duyên Nữ 02/08/2004 Thành phố TB Tân Phong, VT 40 Văn
1228 V171 Phạm Thị Duyên Nữ 26/04/2004 BV Đa khoa TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Văn
1229 V078 Lê Thị Ánh Dương Nữ 29/11/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 44 Văn
1230 V074 Phạm Thùy Dương Nữ 29/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1231 V209 Nguyễn Văn Đức Nam 23/03/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Văn
1232 V082 Nguyễn Hương Giang Nữ 13/07/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1233 V050 Nguyễn Hương Giang Nữ 27/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1234 V076 Nguyễn Vân Giang Nữ 13/10/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1235 V073 Trần Mỹ Hà Nữ 22/10/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 40 Văn
1236 V037 Phạm Phương Hà Nữ 28/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1237 V149 Phạm Thu Hà Nữ 03/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Văn
1238 V113 Trần Thu Hà Nữ 16/07/2004 Đông Hưng, TB Đông Thọ, Tp.TB 38 Văn
1239 V013 Nguyễn Đặng Đình Hải Nam 22/12/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 39 Văn
1240 V132 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 20/03/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 39 Văn
1241 V003 Nguyễn Thanh Hiền Nữ 06/10/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Văn
1242 V014 Dương Thúy Hiền Nữ 22/02/2004 BV Đa khoa TB Tiền Phong, Tp.TB 35 Văn
1243 V162 Tạ Thị Thúy Hiền Nữ 22/04/2004 BV Phụ sản TB 14-10, TH 40 Văn
1244 V137 Trần Trung Hiếu Nam 01/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 36 Văn
1245 V064 Hà Thị Hoa Nữ 16/02/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Văn
1246 V158 Vũ Phạm Minh Hòa Nữ 05/02/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1247 V206 Hà Thị Mỹ Hoan Nữ 16/04/2004 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 40 Văn
1248 V077 Nguyễn Huy Hoàng Nam 11/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1249 V199 Phạm Tiến Hoàng Nam 16/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Văn
1250 V177 Hoàng Minh Hồng Nữ 12/05/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Văn
1251 V180 Phạm Phương Hồng Nữ 25/10/2004 Thái Thụy, TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Văn
1252 V174 Hà Thị Hồng Nữ 10/09/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1253 V080 Thái Trần Vân Huế Nữ 29/02/2004 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1254 V155 Nguyễn Thị Huệ Nữ 18/08/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Văn
1255 V004 Đoàn Hữu Hùng Nam 20/09/2004 Thái Thụy, TB Phú Xuân, Tp.TB 36 Văn
1256 V201 Bùi Lâm Hùng Nam 26/11/2004 Vũ Thư, TB Tự Tân, VT 40 Văn
1257 V175 Nguyễn Thành Huy Nam 10/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1258 V182 Lê Thị Khánh Huyền Nữ 02/09/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Văn
1259 V079 Nhâm Phương Huyền Nữ 09/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Văn
1260 V055 Nguyễn Thị Huyền Nữ 14/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Văn
1261 V141 Nguyễn Thu Huyền Nữ 03/06/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Văn
1262 V088 Đoàn Thị Thu Huyền Nữ 10/10/2004 Tiền Hải, TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Văn
1263 V133 Nguyễn Mai Hương Nữ 01/07/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Văn
1264 V139 Phạm Mai Hương Nữ 12/04/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Văn
1265 V098 Phạm Minh Hương Nữ 08/02/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Văn
1266 V018 Bùi Lâm Quỳnh Hương Nữ 23/05/2004 BV Đa khoa TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1267 V146 Phạm Thu Hương Nữ 18/09/2004 Kiến Xương, TB Trần Lãm, Tp.TB 37 Văn
1268 V045 Vũ Thị Thu Hương Nữ 21/04/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1269 V048 Nguyễn Duy Khánh Nam 14/09/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 40 Văn
1270 V016 Nguyễn Ngọc Kiểm Nam 02/04/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Văn
1271 V051 Phạm Hoàng Lan Nữ 02/04/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 38 Văn
1272 V184 Nguyễn Ngọc Lan Nữ 07/10/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Văn
1273 V144 Phan Thị Ngọc Lan Nữ 25/02/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 39 Văn
1274 V129 Phạm Thị Phương Lanh Nữ 08/03/2004 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Văn
1275 V157 Phan Diệu Linh Nữ 14/09/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 37 Văn
1276 V172 Vũ Thị Diệu Linh Nữ 09/03/2004 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 40 Văn
1277 V105 Hoàng Hà Linh Nữ 24/05/2004 Thành phố TB 14-10, TH 40 Văn
1278 V131 Bùi Khánh Linh Nữ 13/10/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 39 Văn
1279 V124 Nguyễn Khánh Linh Nữ 18/01/2004 Tiền Hải, TB Trần Phú, Tp.TB 39 Văn
1280 V181 Nguyễn Khánh Linh Nữ 18/09/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Văn
1281 V104 Nguyễn Khánh Linh Nữ 20/11/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 37 Văn
1282 V006 Phạm Khánh Linh Nữ 22/12/2004 Quỳnh Phụ, TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1283 V047 Phạm Thị Khánh Linh Nữ 16/07/2004 Thành phố TB Phúc Khánh, Tp.TB 40 Văn
1284 V136 Tống Khánh Linh Nữ 20/08/2004 BV Đa khoa TB Vũ Phúc, Tp.TB 42 Văn
1285 V025 Vũ Khánh Linh Nữ 16/11/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1286 V118 Tô Hoàng Mỹ Linh Nữ 12/04/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1287 V030 Nguyễn Phương Linh Nữ 22/08/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 39 Văn
1288 V023 Phạm Phương Linh Nữ 04/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1289 V056 Trần Phương Linh Nữ 17/12/2004 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1290 V107 Vũ Ngọc Thùy Linh Nữ 04/09/2004 Kiến Xương, TB Phúc Khánh, Tp.TB 39 Văn
1291 V119 Nguyễn Thùy Linh Nữ 11/04/2004 Hà Nội Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1292 V125 Nguyễn Phạm Thùy Linh Nữ 27/10/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1293 V038 Trần Thị Thùy Linh Nữ 16/07/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 40 Văn
1294 V198 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 31/03/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 39 Văn
1295 V095 Mai Lê Phương Loan Nữ 10/02/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Văn
1296 V024 Nguyễn Tiến Long Nam 05/12/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1297 V044 Nguyễn Thị Hiền Lương Nữ 29/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1298 V022 Nguyễn Khánh Ly Nữ 15/11/2004 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1299 V156 Nguyễn Minh Lý Nữ 01/01/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 39 Văn
1300 V147 Trần Thị Hoàng Mai Nữ 10/08/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1301 V173 Vũ Thị Hồng Mai Nữ 11/11/2004 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Văn
1302 V151 Vũ Hồng Mai Nữ 06/11/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 39 Văn
1303 V166 Lê Ngọc Mai Nữ 29/05/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 39 Văn
1304 V179 Đặng Trần Ngọc Mai Nữ 16/03/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1305 V046 Nguyễn Quỳnh Mai Nữ 05/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1306 V214 Đặng Thị Sao Mai Nữ 15/07/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 36 Văn
1307 V150 Ngô Ngọc Minh Nữ 06/02/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1308 V017 Nguyễn Trần Ngọc Minh Nữ 05/02/2004 Ninh Bình Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1309 V205 Nguyễn Tuấn Minh Nam 21/08/2004 Vũ Thư, TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1310 V100 Nguyễn Thị Hà My Nữ 06/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1311 V099 Nguyễn Hải Nam Nam 26/08/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1312 V116 Phạm Kim Ngân Nữ 09/02/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 38 Văn
1313 V109 Bùi Thị Thúy Ngần Nữ 28/03/2004 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Văn
1314 V093 Trần Ánh Ngọc Nữ 13/10/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 38 Văn
1315 V167 Trần Bảo Ngọc Nữ 27/08/2004 Sơn La Kỳ Bá, Tp.TB 36 Văn
1316 V081 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 22/06/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1317 V097 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 01/05/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1318 V120 Phạm Lê Minh Ngọc Nữ 25/05/2004 Hưng Hà, TB Phúc Khánh, Tp.TB 40 Văn
1319 V121 Trương Thảo Ngọc Nữ 05/05/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Văn
1320 V145 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 28/03/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 38 Văn
1321 V015 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 04/11/2004 Hưng Hà, TB Hồng An, HH 40 Văn
1322 V092 Trần Nguyễn Thảo Nhi Nữ 09/10/2004 BV Phụ sản TB Vũ Đông, Tp.TB 39 Văn
1323 V215 Vũ Thị Ý Nhi Nữ 27/02/2004 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 40 Văn
1324 V091 Đặng Yến Nhi Nữ 14/10/2004 BV Phụ sản TB Vũ Đông, Tp.TB 39 Văn
1325 V111 Vũ Nguyễn Yến Nhi Nữ 02/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Văn
1326 V142 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 26/04/2004 Kiến Xương, TB Hòa Bình, KX 39 Văn
1327 V112 Vũ Hồng Nhung Nữ 07/10/2004 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Văn
1328 V063 Dương Thị Nhung Nữ 14/04/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Văn
1329 V027 Khiếu Thị Nhung Nữ 24/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Văn
1330 V086 Bùi Đức Phúc Nam 16/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 37 Văn
1331 V020 Phan Hồng Phúc Nam 12/08/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 41 Văn
1332 V200 Trần Văn Phúc Nam 08/09/2004 Vũ Thư, TB Tự Tân, VT 40 Văn
1333 V192 Trần Thị Huyền Phương Nữ 17/08/2004 Hưng Yên Kỳ Bá, Tp.TB 38 Văn
1334 V028 Nguyễn Mai Phương Nữ 15/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1335 V072 Đặng Thị Minh Phương Nữ 17/10/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1336 V108 Hà Thị Minh Phương Nữ 11/01/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 40 Văn
1337 V089 Nguyễn Thị Ngọc Phương Nữ 11/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1338 V102 Nguyễn Thảo Phương Nữ 24/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Văn
1339 V052 Nguyễn Thị Phương Nữ 12/06/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Văn
1340 V178 Hoàng Như Quỳnh Nữ 06/11/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Văn
1341 V007 Lê Xuân Quỳnh Nữ 20/08/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1342 V010 Đỗ Thế Tài Nam 09/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 43 Văn
1343 V148 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 26/04/2004 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Văn
1344 V068 Vũ Đình Tân Nam 11/01/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 44 Văn
1345 V211 Nguyễn Văn Thái Nam 26/02/2004 Tp. HCM Phúc Khánh, Tp.TB 40 Văn
1346 V039 Hoàng Phương Thanh Nữ 01/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1347 V067 Đoàn Phương Thảo Nữ 10/12/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1348 V159 Nguyễn Phương Thảo Nữ 18/04/2004 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 40 Văn
1349 V204 Trương Thị Phương Thảo Nữ 17/01/2004 Tp. HCM Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1350 V153 Vũ Thạch Thảo Nữ 29/04/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Văn
1351 V083 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 12/01/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Văn
1352 V165 Trần Nguyễn Mai Thi Nữ 17/02/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 43 Văn
1353 V202 Phạm Thị Thu Nữ 21/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
1354 V161 Phạm Thị Thanh Thủy Nữ 11/10/2004 Kiến Xương, TB Tân Bình, Tp.TB 40 Văn
1355 V096 Phạm Thị Thủy Nữ 03/01/2004 Thanh Hóa Phú Xuân, Tp.TB 39 Văn
1356 V059 Phạm Thị Diệu Thúy Nữ 19/07/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Văn
1357 V195 Tô Thị Thúy Nữ 11/01/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Văn
1358 V009 Trần Thị Thúy Nữ 15/03/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Văn
1359 V060 Trần Phạm Anh Thư Nữ 28/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Văn
1360 V062 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 16/01/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Văn
1361 V011 Đào Thị Minh Thư Nữ 23/06/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Văn
1362 V213 Lê Thị Thương Nữ 01/02/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1363 V186 Phạm Thị Thương Nữ 02/09/2004 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Văn
1364 V035 Đỗ Nguyễn Thủy Tiên Nữ 01/08/2004 Hà Nội Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Văn
1365 V042 Tống Huyền Trang Nữ 02/12/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Văn
1366 V188 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 08/07/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Văn
1367 V207 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 22/08/2004 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 40 Văn
1368 V123 Đỗ Minh Trang Nữ 01/07/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1369 V190 Phạm Quỳnh Trang Nữ 05/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1370 V134 Nguyễn Thùy Trang Nữ 05/11/2004 Thành phố TB Phúc Khánh, Tp.TB 40 Văn
1371 V122 Trần Thùy Trang Nữ 13/11/2004 Thành phố TB Vũ Sơn, KX 40 Văn
1372 V012 Vũ Lại Ngọc Trinh Nữ 20/09/2004 Tiền Hải, TB Phú Xuân, Tp.TB 38 Văn
1373 V103 Nguyễn Hoàng Trung Nam 04/11/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1374 V008 Cao Xuân Trường Nam 24/12/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 38 Văn
1375 V197 Trần Thị Tố Uyên Nữ 22/06/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Văn
1376 V130 Hoàng Thị Mỹ Vân Nữ 22/05/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Văn
1377 V033 Trần Thị Phương Vân Nữ 09/10/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 44 Văn
1378 V114 Phan Thị Thanh Vân Nữ 14/09/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Văn
1379 V212 Vũ Thị Thảo Vân Nữ 08/08/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 35 Văn
1380 V154 Trần Thị Lê Vi Nữ 11/07/2004 BV Phụ sản TB Vũ Phúc, Tp.TB 39 Văn
1381 V126 Trần Hùng Việt Nam 13/10/2004 BV Phụ sản  TƯ Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn

Nguồn tin: THPT Chuyên Thái Bình:

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây