DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ hai - 21/05/2018 00:13
Trường THPT Chuyên Thái Bình công bố danh sách đầy đủ các thí sinh đăng ký sơ tuyển năm học 2018 - 2019
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019
 
Thí sinh kiểm tra kĩ thông tin đăng kí dự thi  trong danh sách dưới đây (Danh sách tạm xếp theo tên, Thí sinh tìm theo mã hồ sơ hoặc theo tên từ ô Tìm kiếm).
Nếu có sai sót cần báo ngay với Văn phòng nhà trường để sửa (Chậm nhất vào 12 giờ 00, ngày 23/5/2018)
Số điện thoại tiếp nhận thông tin: 0989536727
Nếu không có thông tin phản hồi của thí sinh, nhà trường sẽ sử dụng danh sách này để gán Số báo danh và xếp phòng thi. Mọi sửa đổi về thông tin cá nhân của thí sinh sau đó sẽ được cập nhật, tuy nhiên sẽ không thay đổi Số báo danh và phòng thi đã xếp.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sẽ được công bố vào ngày 23/5/2018.
Danh sách phòng thi, số báo danh công bố vào ngày 25/5/2018.


 
 
TT MÃ HS Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK
1 A297 Nguyễn Phúc Bảo Anh Nữ 24/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
2 A327 Nguyễn Châu Anh Nam 31/03/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
3 A253 Nguyễn Hoàng Duy Anh Nam 21/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
4 A269 Phạm Duy Anh Nam 24/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 38 Anh
5 A040 Đinh Bùi Hải Anh Nữ 04/02/2003 Thành phố, TB Song Lãng, VT 40 Anh
6 A328 Nguyễn Hoàng Anh Nam 21/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
7 A353 Đào Lan Anh Nữ 10/02/2003 Vũ Thư, TB Vũ Vân, VT 40 Anh
8 A318 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 11/11/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 39 Anh
9 A081 Đặng Mai Anh Nữ 13/01/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40 Anh
10 A227 Nguyễn Mai Anh Nữ 22/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
11 A364 Hà Minh Anh Nữ 30/08/2003 Thành phố, TB Vũ Ninh, KX 40 Anh
12 A024 Lê Minh Anh Nữ 17/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
13 A006 Vũ Ngân Anh Nữ 17/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
14 A219 Đào Ngọc Anh Nữ 14/09/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Anh
15 A075 Đặng Ngọc Anh Nam 31/10/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
16 A054 Đỗ Ngọc Anh Nữ 07/11/2003 Tiền Hải, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
17 A256 Đỗ Ngọc Anh Nữ 10/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
18 A085 Nguyễn Chu Phương Anh Nữ 03/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
19 A358 Hà Phương Anh Nữ 10/04/2003 Đông Hưng, TB Phong Huy Lĩnh, ĐH 40 Anh
20 A145 Nguyễn Phương Anh Nữ 16/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
21 A266 Nguyễn Phương Anh Nữ 17/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
22 A294 Nguyễn Phương Anh Nữ 28/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
23 A022 Phạm Phương Anh Nữ 25/06/2003 Tiền Hải, TB Nam Hà, TH 40 Anh
24 A068 Thái Phương Anh Nữ 18/03/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
25 A211 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 29/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
26 A213 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 30/10/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 39 Anh
27 A301 Phạm Thị Phương Anh Nữ 03/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
28 A105 Quách Thị Phương Anh Nữ 09/12/2003 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40 Anh
29 A150 Vũ Thị Phương Anh Nữ 16/01/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Anh
30 A247 Nguyễn Trần Phương Anh Nữ 25/10/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 40 Anh
31 A042 Đỗ Thị Quỳnh Anh Nữ 06/01/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Anh
32 A167 Nguyễn Thị Thảo Anh Nữ 01/01/2003 Quỳnh Phụ, TB An Ấp, QP 40 Anh
33 A262 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nữ 24/11/2003 Kiến Xương, TB Vũ Hòa, KX 40 Anh
34 A313 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ 03/12/2003 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Anh
35 A088 Mai Tuấn Anh Nam 16/12/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 39 Anh
36 A182 Phạm Minh Tuấn Anh Nam 01/04/2003 Hưng Hà, TB Thái Phương, HH 40 Anh
37 A267 Trần Tuấn Anh Nam 27/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36 Anh
38 A106 Nguyễn Thị Tuyết Anh Nữ 16/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
39 A093 Đỗ Thị Vân Anh Nữ 09/01/2003 Thành phố, TB Minh Lãng, VT 40 Anh
40 A119 Vũ Thị Vân Anh Nữ 04/09/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
41 A336 Hoàng Việt Anh Nam 08/02/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Anh
42 A177 Bùi Thị Yến Anh Nữ 10/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Anh
43 A113 Bùi Hồng Ánh Nữ 14/12/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Anh
44 A225 Đoàn Lê Minh Ánh Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Vũ Vinh, VT 40 Anh
45 A302 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 25/09/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Anh
46 A149 Nguyễn Trương Bách Nam 05/03/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 36 Anh
47 A303 Nguyễn Thanh Bình Nam 24/11/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
48 A246 Nguyễn Bảo Châu Nữ 21/08/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
49 A157 Đặng Minh Châu Nữ 07/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
50 A037 Nguyễn Đỗ Minh Châu Nữ 12/11/2003 Đắk Lắk Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
51 A060 Vũ Thị Bảo Chi Nữ 28/04/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
52 A028 Đỗ Lan Chi Nữ 06/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
53 A046 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 10/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
54 A057 Phùng Phương Chi Nữ 02/08/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Anh
55 A198 Nguyễn Quế Chi Nữ 18/11/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Anh
56 A295 Phạm Yến Chi Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
57 A125 Nguyễn Thị Thu Cúc Nữ 02/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
58 A346 Nguyễn Trọng Cương Nam 23/12/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
59 A050 Đoàn Thị Diễm Nữ 20/12/2003 Thành phố, TB Việt Thuận, VT 40 Anh
60 A096 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 03/07/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
61 A069 Mai Thị Dinh Nữ 25/06/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
62 A278 Nguyễn Thu Dịu Nữ 17/07/2003 Đông Hưng, TB Nguyên Xá, ĐH 40 Anh
63 A296 Vũ Thị Nhật Dung Nữ 26/01/2003 Quỳnh Phụ, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
64 A041 Trương Thanh Dung Nữ 09/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
65 A009 Nguyễn Thùy Dung Nữ 30/04/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
66 A044 Nguyễn Mạnh Dũng Nam 30/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
67 A134 Phạm Minh Dũng Nam 11/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
68 A249 Bùi Ngọc Dũng Nam 23/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Anh
69 A200 Hà Vũ Tiến Dũng Nam 25/06/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Anh
70 A066 Phạm Đức Duy Nam 29/07/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
71 A207 Nguyễn Nhật Duy Nam 30/11/2003 Thành phố, TB Bách Thuận, VT 40 Anh
72 A131 Lê Mỹ Duyên Nữ 11/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
73 A158 Hoàng Phương Duyên Nữ 18/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 42 Anh
74 A014 Phạm Ánh Dương Nữ 12/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 44 Anh
75 A002 Trần Xuân Ánh Dương Nữ 29/12/2003 Tiền Hải, TB An Ninh, TH 40 Anh
76 A010 Bùi Hải Dương Nam 22/04/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 38 Anh
77 A156 Phạm Thái Dương Nam 18/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
78 A082 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 01/01/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
79 A133 Đỗ Vĩ Đại Nam 21/11/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
80 A160 Tạ Quốc Đạt Nam 20/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
81 A251 Bùi Thành Đạt Nam 12/09/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 38 Anh
82 A058 Trịnh Thành Đạt Nam 13/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Anh
83 A098 Phạm Tiến Đạt Nam 06/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
84 A121 Trần Tiến Đạt Nam 03/06/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 37 Anh
85 A226 Phạm Tuấn Đạt Nam 28/04/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Anh
86 A175 Phạm Hải Đăng Nam 26/05/2003 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 41 Anh
87 A359 Bùi Anh Đức Nam 29/09/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 37 Anh
88 A344 Nguyễn Anh Đức Nam 12/09/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 40 Anh
89 A218 Đào Hồng Đức Nam 03/02/2003 Hưng Hà, TB Kỳ Bá, TP 36 Anh
90 A043 Trần Hữu Đức Nam 25/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 38 Anh
91 A112 Trần Việt Đức Nam 10/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
92 A161 Đỗ Hải Giang Nữ 30/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
93 A192 Đặng Hoàng Giang Nam 20/11/2002 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
94 A074 Lê Hoàng Giang Nam 30/05/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Anh
95 A238 Vũ Hoàng Giang Nam 09/02/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Anh
96 A076 Đỗ Hương Giang Nữ 03/07/2003 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Ngọc, QP 40 Anh
97 A243 Phạm Hương Giang Nữ 24/02/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
98 A179 Trần Thị Hương Giang Nữ 11/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Anh
99 A276 Trần Hương Giang Nữ 13/04/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
100 A090 Vũ Thị Linh Giang Nữ 20/01/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Anh
101 A341 Nguyễn Thủy Giang Nữ 21/10/2003 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
102 A146 Đào Quang Giáp Nam 16/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Anh
103 A071 Vũ Diệu Hà Nữ 31/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
104 A072 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 20/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
105 A099 Nguyễn Vũ Ngọc Hà Nữ 25/11/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 40 Anh
106 A349 Nguyễn Thị Nguyệt Hà Nữ 14/05/2003 Vũ Thư, TB Minh Khai, VT 39 Anh
107 A252 Bùi Thị Phương Hà Nữ 28/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
108 A019 Phạm Thu Hà Nữ 03/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
109 A003 Đào Thị Thu Hà Nữ 25/05/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
110 A138 Hoàng Thúy Hà Nữ 07/12/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Anh
111 A077 Nguyễn Việt Hà Nữ 04/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
112 A159 Phí Thị Việt Hà Nữ 16/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
113 A036 Nguyễn Minh Hạnh Nữ 19/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
114 A155 Hồ Ngọc Hạnh Nam 28/09/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Anh
115 A190 Nguyễn Nguyên Hạnh Nữ 08/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
116 A291 Vũ Minh Hằng Nữ 24/10/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Anh
117 A084 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 20/04/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
118 A114 Vũ Thị Hằng Nữ 18/06/2003 Đông Hưng, TB Đông Các, ĐH 40 Anh
119 A139 Phạm Thảo Hiền Nữ 13/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
120 A309 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 13/09/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
121 A097 Nguyễn Thúy Hiền Nữ 12/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
122 A268 Hoàng Ngọc Hiệp Nam 11/05/2003 Tiền Hải, TB Bắc Hải, TH 40 Anh
123 A232 Đỗ Minh Hiếu Nam 17/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Anh
124 A017 Phạm Trần Hiếu Nam 03/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Anh
125 A333 Mai Trung Hiếu Nam 14/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Anh
126 A012 Nguyễn Xuân Hiếu Nam 10/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
127 A130 Bùi Thị Hồng Hoa Nữ 08/03/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Anh
128 A362 Bùi Ngọc Hoa Nữ 27/02/2003 Hàn Quốc Kỳ Bá, TP 40 Anh
129 A034 Hoàng Phương Hoa Nữ 30/07/2003 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 40 Anh
130 A174 Lê Khánh Hòa Nữ 22/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
131 A216 Trần Minh Hòa Nữ 30/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
132 A031 Nguyễn Minh Hoàn Nam 30/01/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
133 A136 Lương Đức Hoàng Nam 04/01/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
134 A180 Vũ Huy Hoàng Nam 10/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
135 A108 Ngô Minh Hoàng Nam 23/11/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Anh
136 A080 Phạm Việt Hoàng Nam 15/06/2003 Ninh Bình Hoàng Diệu, TP 40 Anh
137 A111 Đồng Thị Thu Hồi Nữ 21/09/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
138 A102 Bùi Minh Hồng Nữ 24/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
139 A089 Trần Thị Thanh Hồng Nữ 23/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
140 A203 Bùi Quốc Huân Nam 01/12/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40 Anh
141 A326 Bùi Mạnh Hùng Nam 12/09/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
142 A244 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 18/02/2003 Thái Bình Tây Sơn, TP 37 Anh
143 A281 Nguyễn Tuấn Hùng Nam 08/10/2003 Hưng Hà, TB Minh Thành, TP 40 Anh
144 A329 Khổng Minh Huy Nam 15/10/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Anh
145 A183 Phạm Minh Huy Nam 13/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
146 A129 Nguyễn Ngọc Huy Nam 20/01/2003 Đông Hưng, TB Hồng Việt, ĐH 40 Anh
147 A154 Trần Quang Huy Nam 25/11/2003 Thành phố, TB Chu Văn An, VT 40 Anh
148 A338 Trịnh Quang Huy Nam 08/11/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Anh
149 A153 Nguyễn Văn Huy Nam 02/05/2003 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 40 Anh
150 A250 Vũ Văn Huy Nam 17/11/2003 Thái Bình Đông Hòa, TP 39 Anh
151 A073 Trịnh Khánh Huyền Nữ 27/12/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
152 A195 Trần Ngọc Huyền Nữ 26/01/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
153 A137 Nguyễn Trần Ngọc Huyền Nữ 14/10/2003 Vũ Thư, TB Song An, VT 42 Anh
154 A144 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 09/05/2003 Hưng Hà, TB Minh Tân, HH 40 Anh
155 A282 Lương Thị Huyền Nữ 10/07/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Anh
156 A237 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 23/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 44 Anh
157 A224 Trần Việt Hưng Nam 29/03/2003 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 40 Anh
158 A307 Mai Thị Lan Hương Nữ 07/07/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Anh
159 A178 Đào Thị Mai Hương Nữ 24/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
160 A312 Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 10/10/2003 Hàn Quốc Minh Thành, TP 40 Anh
161 A172 Lê Thu Hương Nữ 23/10/2003 Ninh Bình Trương Hán Siêu, Ninh Bình 40 Anh
162 A280 Phạm Thị Thanh Hường Nữ 12/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
163 A001 Chử Xuân Khải Nam 05/11/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 40 Anh
164 A143 Nguyễn Lâm Khánh Nam 21/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
165 A095 Lê Ngọc Khánh Nữ 02/08/2003 Thái Bình Nghĩa Tân, CG, Hà Nội 40 Anh
166 A029 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ 03/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
167 A361 Nguyễn Thành Liêm Nam 07/02/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 39 Anh
168 A151 Bùi Khánh Linh Nữ 11/06/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Anh
169 A011 Đỗ Khánh Linh Nữ 18/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
170 A334 Hoàng Khánh Linh Nữ 04/08/2003 Kiến Xương, TB Thị trấn, VT 41 Anh
171 A308 Nguyễn Khánh Linh Nữ 14/06/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Anh
172 A315 Nguyễn Khánh Linh Nữ 25/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Anh
173 A025 Bùi Nguyễn Khánh Linh Nữ 16/10/2003 Bắc Ninh Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
174 A189 Phạm Khánh Linh Nữ 06/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
175 A201 Đinh Thị Khánh Linh Nữ 12/03/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 42 Anh
176 A023 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 09/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
177 A300 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 18/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
178 A170 Trần Khánh Linh Nữ 08/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
179 A299 Lê Trịnh Khánh Linh Nữ 28/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Anh
180 A210 Bùi Thị Lệ Linh Nữ 05/06/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 39 Anh
181 A152 Phạm Thị Mai Linh Nữ 29/01/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Anh
182 A038 Nguyễn Phạm Mỹ Linh Nữ 27/12/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
183 A350 Phạm Ngọc Linh Nữ 08/11/2003 Thành phố, TB Hiệp Hòa, VT 40 Anh
184 A279 Lương Phương Linh Nữ 21/08/2003 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 40 Anh
185 A020 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 01/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
186 A065 Nguyễn Phương Linh Nữ 15/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
187 A325 Nguyễn Phương Linh Nữ 28/08/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 43 Anh
188 A265 Phạm Phương Linh Nữ 08/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
189 A322 Đào Thị Linh Nữ 25/09/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Anh
190 A059 Nguyễn Thị Linh Nữ 28/09/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Anh
191 A311 Đỗ Thùy Linh Nữ 19/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 39 Anh
192 A292 Nguyễn Thùy Linh Nữ 07/04/2003 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 40 Anh
193 A354 Nguyễn Thùy Linh Nữ 09/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 36 Anh
194 A335 Đặng Thị Thùy Linh Nữ 02/10/2003 Thành phố, TB Đông Xuân, ĐH 40 Anh
195 A191 Hà Thị Thùy Linh Nữ 07/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
196 A186 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 29/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 44 Anh
197 A245 Trần Thùy Linh Nữ 23/03/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Anh
198 A298 Nguyễn Vũ Linh Nam 03/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Anh
199 A357 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 13/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Anh
200 A355 Nguyễn Thanh Loan Nữ 01/01/2003 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
201 A064 Nguyễn Tô Hoàng Long Nam 12/07/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Anh
202 A239 Nguyễn Kim Long Nam 13/08/2003 Thành phố, TB Tân Phong, VT 38 Anh
203 A045 Bùi Quang Long Nam 05/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
204 A205 Phạm Xuân Luận Nam 29/08/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Anh
205 A289 Vũ Chi Mai Nữ 13/12/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Anh
206 A290 Vũ Hà Mai Nữ 13/12/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
207 A287 Mạnh Phương Mai Nữ 22/11/2003 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 43 Anh
208 A248 Trần Phương Mai Nữ 05/02/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
209 A140 Phạm Thị Mai Nữ 30/01/2003 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 40 Anh
210 A184 Phạm Thị Thùy Mai Nữ 15/09/2003 Kiến Xương, TB Bình Nguyên, KX 40 Anh
211 A337 Bùi Xuân Mai  Nữ 18/02/2003 TT-Huế 14-10, TH 40 Anh
212 A314 Phạm Thị Xuân Mai Nữ 13/02/2003 Đắk Lắk Bách Thuận, VT 42 Anh
213 A132 Nguyễn Công Minh Nam 12/07/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 35 Anh
214 A242 Nguyễn Đức Minh Nam 05/02/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Anh
215 A323 Lê Hoàng Minh Nam 23/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
216 A273 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 06/11/2003 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
217 A235 Phạm Ngọc Minh Nữ 01/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
218 A126 Phạm Thị Ngọc Minh Nữ 04/02/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
219 A171 Nguyễn Đỗ Nhật Minh Nữ 02/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Anh
220 A018 Hoàng Nhật Minh Nam 22/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
221 A236 Nguyễn Hà My Nữ 14/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 44 Anh
222 A063 Lều Thị Hà My Nữ 18/04/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 39 Anh
223 A285 Bùi Đặng Tiểu Mỹ Nữ 27/02/2003 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 38 Anh
224 A026 Phạm Bá Nam Nam 25/12/2003 Đông Hưng, TB Đông Các, ĐH 37 Anh
225 A061 Nguyễn Hải Nam Nam 10/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
226 A116 Nguyễn Thành Nam Nam 28/05/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Anh
227 A055 Phạm Thành Nam Nam 01/11/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Anh
228 A188 Trịnh Tuấn Nam Nam 21/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Anh
229 A220 Chu Thị Phương Nga Nữ 05/11/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
230 A271 Mai Hoàng Ngân Nữ 22/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
231 A339 Mai Hồng Ngân Nữ 04/02/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
232 A087 Đào Thị Kim Ngân Nữ 25/05/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Anh
233 A234 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 17/07/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Anh
234 A032 Phan Thị Kim Ngân Nữ 20/05/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Anh
235 A222 Đặng Thị Phương Ngân Nữ 16/01/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40 Anh
236 A214 Lê Thanh Ngân Nữ 07/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
237 A039 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 17/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
238 A049 Phan Thảo Ngân Nữ 27/08/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
239 A259 Trần Thị Ngân Nữ 20/03/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
240 A274 Mai Nguyễn Phương Nghi Nữ 22/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
241 A204 Đặng Minh Nghĩa Nam 03/05/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
242 A261 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 08/02/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
243 A047 Phùng Bảo Ngọc Nữ 20/11/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Anh
244 A272 Lê Bích Ngọc Nữ 15/09/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 38 Anh
245 A330 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 12/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Anh
246 A107 Phạm Huyền Ngọc Nữ 03/05/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Anh
247 A343 Bùi Trần Minh Ngọc Nữ 24/12/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40 Anh
248 A165 Vũ Ngọc Ngọc Nam 27/09/2003 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 37 Anh
249 A233 Nguyễn Yến Ngọc Nữ 27/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
250 A078 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 25/04/2003 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40 Anh
251 A202 Phạm Bình Nhi Nữ 13/11/2003 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Anh
252 A035 Hoàng Khánh Nhi Nữ 07/01/2003 Thành phố, TB Song Lãng, VT 41 Anh
253 A229 Hoàng Yến Nhi Nữ 07/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
254 A092 Lại Thị Yến Nhi Nữ 23/10/2003 Thành phố, TB Minh Lãng, VT 40 Anh
255 A120 Phí Thị Hồng Nhung Nữ 08/12/2003 Thành phố, TB Vũ Tiến, VT 38 Anh
256 A221 Vũ Thị Hồng Nhung Nữ 27/10/2003 Thành phố, TB Vũ Thắng, KX 40 Anh
257 A270 Trương Thị Trang Nhung Nữ 27/08/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
258 A206 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 15/07/2003 Thái Thụy, TB Thái Giang, TT 40 Anh
259 A053 Đoàn Thị Kim Oanh Nữ 27/11/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
260 A342 Vũ Gia Phong Nam 20/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Anh
261 A142 Lương Đức Phúc Nam 26/08/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 38 Anh
262 A331 Vũ Hoàng Phúc Nam 29/11/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 38 Anh
263 A127 Đỗ Hồng Phúc Nam 20/02/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 41 Anh
264 A181 Ngô Quang Phúc Nam 05/02/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
265 A254 Nguyễn Hà Phương Nữ 29/07/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Anh
266 A135 Nguyễn Thị Hà Phương Nữ 12/02/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Anh
267 A062 Đặng Mai Phương Nữ 27/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
268 A187 Nguyễn Mai Phương Nữ 30/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Anh
269 A277 Phạm Mai Phương Nữ 24/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
270 A115 Ngô Minh Phương Nữ 14/11/2003 Hưng Hà, TB Thị trấn, VT 40 Anh
271 A079 Phạm Minh Phương Nữ 01/05/2003 Thành phố, TB Vũ Lễ, KX 40 Anh
272 A223 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 28/04/2003 Thành phố, TB Vũ Thắng, KX 40 Anh
273 A086 Phạm Nguyễn Mỹ Phương Nữ 09/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Anh
274 A185 Vũ Mỹ Phương Nữ 25/11/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
275 A176 Đỗ Thu Phương Nữ 28/11/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 43 Anh
276 A275 Nhâm Thu Phương Nữ 27/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
277 A324 Phạm Thu Phương Nữ 09/09/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
278 A094 Phạm Thu Phương Nữ 27/05/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Anh
279 A194 Lê Thị Thu Phương Nữ 14/04/2003 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40 Anh
280 A356 Trần Thu Phương Nữ 30/01/2003 Thành phố, TB Minh Khai, VT 41 Anh
281 A027 Bùi Tiểu Phương Nữ 01/01/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
282 A083 Tạ Duy Quang Nam 17/01/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Anh
283 A286 Mai Nhân Anh Quân Nam 01/06/2003 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 40 Anh
284 A052 Bùi Minh Quân Nam 03/05/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
285 A048 Phạm Thị Thanh Quý Nữ 08/11/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Anh
286 A283 Cao Thiên Quý Nam 11/02/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Anh
287 A306 Lê Nguyễn Thái Sơn Nam 27/02/2003 LB Nga Phạm Huy Quang, ĐH 42 Anh
288 A304 Nguyễn Văn Tài Nam 12/11/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
289 A240 Kiều Thanh Tâm Nữ 06/08/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Anh
290 A208 Phạm Hữu Thanh Nam 06/10/2003 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Anh
291 A004 Nguyễn Thị Minh Thanh Nữ 28/09/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Anh
292 A319 Trần Phương Thanh Nữ 21/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
293 A164 Nguyễn Quang Thanh Nam 01/06/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
294 A109 Đồng Thúy Thanh Nữ 01/12/2003 Thành phố, TB Tân Phong, VT 40 Anh
295 A100 Phạm Thúy Thanh Nữ 04/12/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
296 A310 Nguyễn Công Thành Nam 04/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
297 A351 Nguyễn Đức Minh Thành Nam 22/03/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Anh
298 A173 Nguyễn Tiến Thành Nam 30/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Anh
299 A320 Phạm Đình Hương Thảo Nữ 26/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Anh
300 A258 Đinh Phương Thảo Nữ 26/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
301 A163 Hoàng Phương Thảo Nữ 01/11/2003 Thành phố, TB Trung An, VT 40 Anh
302 A015 Lê Phương Thảo Nữ 27/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
303 A162 Nguyễn Phương Thảo Nữ 08/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
304 A056 Phạm Phương Thảo Nữ 16/01/2004 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
305 A007 Phạm Phương Thảo Nữ 18/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Anh
306 A030 Ngô Thị Phương Thảo Nữ 11/09/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 40 Anh
307 A305 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 15/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
308 A118 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 09/12/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
309 A124 Trần Thị Phương Thảo Nữ 15/08/2003 Thành phố, TB Vũ Tiến, VT 39 Anh
310 A347 Vũ Phương Thảo Nữ 23/03/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
311 A230 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 30/09/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 37 Anh
312 A033 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 27/03/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Anh
313 A122 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 24/11/2003 Bình Thuận Vũ Tiến, VT 39 Anh
314 A147 Nguyễn Thu Thảo Nữ 20/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
315 A209 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 11/01/2003 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 40 Anh
316 A317 Phạm Đỗ Hoàng Thắng Nam 16/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
317 A360 Nguyễn Nhật Thắng Nam 21/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
318 A021 Nguyễn Việt Thắng Nam 10/04/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Anh
319 A255 Nguyễn Đức Thọ Nam 09/02/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Anh
320 A293 Nguyễn Thị Anh Thu Nữ 23/02/2003 Đắk Lắk Tiền Phong, TP 36 Anh
321 A231 Phạm Minh Thu Nữ 13/11/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Anh
322 A169 Trần Thị Minh Thu Nữ 07/09/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Anh
323 A197 Phạm Thị Phương Thùy Nữ 08/04/2003 Kiến Xương, TB Bình Nguyên, KX 40 Anh
324 A264 Lưu Thu Thủy Nữ 15/09/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
325 A166 Mai Anh Thư Nữ 16/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Anh
326 A212 Trần Ngọc Anh Thư Nữ 20/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
327 A168 Trần Thị Minh Thư Nữ 07/09/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Anh
328 A110 Đồng Minh Thưởng Nữ 01/12/2003 Thành phố, TB Tân Phong, VT 40 Anh
329 A005 Đinh Thị Thủy Tiên Nữ 22/06/2003 Hà Tây Phú Minh, PX, Hà Nội 40 Anh
330 A257 Phạm Khánh Toàn Nam 12/12/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 37 Anh
331 A332 Cao Hiếu Trang Nữ 10/11/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
332 A363 Đoàn Huyền Trang Nữ 07/02/2003 Thái Bình Vũ Ninh, KX 40 Anh
333 A091 Đỗ Thị Huyền Trang Nữ 07/11/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Anh
334 A128 Trần Huyền Trang Nữ 26/05/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 44 Anh
335 A141 Đặng Mai Trang Nữ 09/05/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Anh
336 A340 Lê Thị Phương Trang Nữ 01/06/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 39 Anh
337 A217 Vũ Quỳnh Trang Nữ 05/03/2003 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 40 Anh
338 A013 Vũ Quỳnh Trang Nữ 15/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
339 A123 Trần Thị Trang Nữ 08/05/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Anh
340 A215 Hoàng Thu Trang Nữ 11/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
341 A263 Phạm Thu Trang Nữ 27/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
342 A345 Lê Thị Thu Trang Nữ 09/03/2003 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 43 Anh
343 A284 Nguyễn Thùy Trang Nữ 20/05/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
344 A321 Bùi Thị Ánh Trinh Nữ 27/11/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Anh
345 A260 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 07/10/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
346 A199 Lại Quốc Trường Nam 25/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
347 A288 Trần Thanh Tùng Nam 07/09/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Anh
348 A241 Hoàng Ánh Tuyết Nữ 27/12/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 36 Anh
349 A193 Hà Thị Ánh Tuyết Nữ 17/02/2003 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40 Anh
350 A352 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 10/09/2003 Vũ Thư, TB Vũ Vân, VT 40 Anh
351 A316 Trần Du Tự Nam 24/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Anh
352 A103 Trần Thị Hồng Tươi Nữ 02/04/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Anh
353 A148 Đào Thị Thu Uyên Nữ 08/06/2003 Tp HCM Trần Lãm, TP 40 Anh
354 A016 Hà Thị Tố Uyên Nữ 09/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Anh
355 A348 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 22/08/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
356 A117 Phạm Thị Hà Vi Nữ 14/06/2003 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 40 Anh
357 A101 Hà Đức Việt Nam 12/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 44 Anh
358 A228 Nguyễn Đức Việt Nam 22/08/2003 Thành phố, TB Tân Phong, VT 40 Anh
359 A008 Phạm Thị Vinh Nữ 15/01/2003 Thái Nguyên Vũ Chính, TP 40 Anh
360 A051 Phạm Thị Thanh Vy Nữ 12/01/2003 Tp HCM Việt Thuận, VT 40 Anh
361 A104 Bùi Chu Bảo Yến Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 40 Anh
362 A070 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ 15/05/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
363 A196 Nguyễn Hải Yến Nữ 04/01/2003 Nam Định Tân Lập, VT 40 Anh
364 A067 Lê Thị Hoàng Yến Nữ 04/05/2003 Quảng Bình Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
365 D057 Nguyễn Diệu An Nữ 06/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
366 D040 Phạm Phương Hà An Nữ 13/01/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Địa
367 D133 Ninh Đức Tùng An Nam 12/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Địa
368 D134 Ninh Đức Anh Nam 12/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Địa
369 D097 Phạm Hà Anh Nữ 23/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
370 D014 Trần Thị Hải Anh Nữ 10/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
371 D117 Đặng Hoàng Anh Nam 07/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Địa
372 D028 Tạ Hoàng Anh Nam 16/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 39 Địa
373 D091 Trần Hoàng Anh Nữ 24/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
374 D062 Trần Kiều Anh Nữ 09/04/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Địa
375 D120 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 19/11/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Địa
376 D084 Trần Thị Lan Anh Nữ 30/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Địa
377 D026 Nguyễn Linh Anh Nữ 01/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
378 D064 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 18/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Địa
379 D003 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 10/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 38 Địa
380 D142 Lê Ngọc Phương Anh Nữ 28/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
381 D041 Lưu Thị Phương Anh Nữ 31/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
382 D126 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 24/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Địa
383 D121 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ 02/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Địa
384 D115 Bùi Thế Anh Nam 25/07/2003 Đông Hưng, TB Hoàng Diệu, TP 40 Địa
385 D153 Nguyễn Thế Anh Nam 08/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Địa
386 D116 Ninh Thế Anh Nam 26/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Địa
387 D035 Đỗ Tuấn Anh Nam 15/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
388 D131 Phan Thị Vân Anh Nữ 02/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
389 D033 Vũ Vân Anh Nữ 01/08/2003 Quảng Ninh Đông Hòa, TP 40 Địa
390 D069 Nguyễn Việt Anh Nam 15/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Địa
391 D132 Trương Thị Ngọc Ánh Nữ 04/11/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Địa
392 D113 Đỗ Gia Bình Nam 25/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Địa
393 D018 Nguyễn Thị Hải Bình Nữ 20/08/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Địa
394 D107 Ngô Nguyễn Bảo Châu Nữ 27/07/2003 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 41 Địa
395 D024 Bùi Minh Châu Nữ 06/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
396 D047 Nguyễn Kim Chi Nữ 08/01/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Địa
397 D106 Trần Kim Chi Nữ 30/12/2003 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 40 Địa
398 D123 Hà Linh Chi Nữ 07/11/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Địa
399 D038 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 30/03/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 38 Địa
400 D009 Nguyễn Yến Chi Nữ 29/05/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Địa
401 D108 Nguyễn Thị Chúc Nữ 26/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 37 Địa
402 D067 Nguyễn Thành Chung Nam 23/04/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Địa
403 D081 Chu Minh Cường Nam 20/06/2003 Kiến Xương, TB Quang Trung, KX 38 Địa
404 D128 Nguyễn Sỹ Cường Nam 28/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 37 Địa
405 D078 Vũ Anh Dũng Nam 08/10/2003 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 36 Địa
406 D143 Lại Minh Dũng Nam 31/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Địa
407 D046 Mai Mạnh Duy Nam 19/11/2003 Thái Thụy, TB Minh Thành, TP 40 Địa
408 D063 Bùi Thùy Dương Nữ 18/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Địa
409 D004 Hà Thị Thùy Dương Nữ 01/11/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 37 Địa
410 D070 Nguyễn Thành Đạt Nam 23/08/2003 Tiền Hải, TB Trần Phú, TP 36 Địa
411 D049 Hà Tiến Đạt Nam 22/08/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Địa
412 D029 Nguyễn Tiến Đạt Nam 16/09/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 42 Địa
413 D152 Vũ Tiến Đạt Nam 21/12/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Địa
414 D148 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 19/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Địa
415 D135 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 15/12/2003 Quỳnh Phụ, TB Kỳ Bá, TP 41 Địa
416 D127 Đoàn Minh Đức Nam 07/06/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Địa
417 D149 Lê Thị Huyền Giang Nữ 20/10/2003 Hà Nam Vũ Vân, VT 40 Địa
418 D094 Hoàng Hương Giang Nữ 17/04/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 36 Địa
419 D051 Bùi Minh Giang Nữ 14/02/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 37 Địa
420 D079 Đào Thị Thu Giang Nữ 24/05/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Địa
421 D150 Lê Thị Bảo Hà Nữ 16/10/2003 Nam Định Tiền Phong, TP 39 Địa
422 D020 Tăng Hoàng Hà Nữ 24/11/2003 Thái Thụy, TB Trần Phú, TP 40 Địa
423 D050 Quách Vũ Ngân Hà Nữ 10/10/2003 Hòa Bình Minh Quang, VT 37 Địa
424 D010 Đoàn Thư Hà Nữ 20/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
425 D114 Hoàng Việt Hà Nữ 01/08/2003 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 38 Địa
426 D027 Nguyễn Việt Hà Nữ 13/05/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 42 Địa
427 D021 Lê Ngọc Hải Nam 21/01/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Địa
428 D103 Vũ Thị Hải Nữ 28/08/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 37 Địa
429 D066 Vũ Mai Hạnh Nữ 27/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
430 D124 Bùi Đức Hiền Nam 22/01/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 37 Địa
431 D109 Lê Thu Hiền Nữ 12/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Địa
432 D154 Nguyễn Thu Hiền Nữ 17/12/2002 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
433 D073 Vũ Thúy Hiền Nữ 14/03/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 38 Địa
434 D059 Bùi Hữu Hiếu Nam 06/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Địa
435 D061 Phạm Quốc Hiếu Nam 02/05/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Địa
436 D137 Cao Trung Hiếu Nam 27/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Địa
437 D006 Hà Trung Hiếu Nam 10/09/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 38 Địa
438 D086 Trần Việt Hoàng Nam 03/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
439 D112 Phạm Quang Hưng Nam 22/09/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 37 Địa
440 D118 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 20/06/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 37 Địa
441 D074 Hoàng Thu Hương Nữ 20/09/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 36 Địa
442 D071 Tạ Thu Hương Nữ 01/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Địa
443 D019 Nguyễn Thị Hường Nữ 12/02/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 39 Địa
444 D110 Bùi Duy Khánh Nam 29/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 37 Địa
445 D083 Lê Nguyên Khánh Nam 31/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Địa
446 D048 Phạm Đức Khiêm Nam 16/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 39 Địa
447 D157 Phạm Thị Tuyết Lan Nữ 22/02/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Địa
448 D144 Nguyễn Bảo Linh Nữ 27/03/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Địa
449 D058 Trần Bảo Linh Nữ 18/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 38 Địa
450 D053 Nguyễn Thị Cát Linh Nữ 22/07/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 41 Địa
451 D101 Lương Khánh Linh Nữ 20/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
452 D119 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 15/08/2003 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 40 Địa
453 D145 Nguyễn Mai Linh Nữ 25/12/2003 Quỳnh Phụ, TB Kỳ Bá, TP 36 Địa
454 D146 Chu Phương Linh Nữ 19/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
455 D077 Nguyễn Phương Linh Nữ 03/02/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Địa
456 D001 Bùi Thảo Linh Nữ 23/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 38 Địa
457 D151 Khúc Hoàng Long Nam 05/11/2003 Quảng Bình Minh Thành, TP 36 Địa
458 D076 Hoàng Nhật Mai Nữ 08/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
459 D017 Hoàng Quỳnh Mai Nữ 07/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
460 D042 Trần Bình Minh Nam 10/12/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 40 Địa
461 D111 Nguyễn Đức Minh Nam 12/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
462 D015 Nguyễn Bình Gia Minh Nam 27/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Địa
463 D025 Phạm Vũ Nhật Minh Nữ 15/10/2003 Hà Nội Trần Phú, TP 39 Địa
464 D129 Nguyễn Đức Hải Nam Nam 12/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 37 Địa
465 D087 Phạm Hải Nam Nam 03/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Địa
466 D122 Phạm Hoàng Nam Nam 04/10/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Địa
467 D080 Đỗ Thành Nam Nam 24/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 36 Địa
468 D065 Bùi Huyền Nga Nữ 21/10/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 39 Địa
469 D125 Lưu Hải Ngân Nữ 07/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
470 D102 Nguyễn Hoàng Ngân Nữ 10/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Địa
471 D039 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 17/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
472 D005 Cao Đại Nghĩa Nam 15/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Địa
473 D140 Hà Trần Bảo Ngọc Nữ 09/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Địa
474 D045 Nguyễn Thị Ngọc Nhi Nữ 10/08/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 40 Địa
475 D036 Trần Thị Yến Nhi Nữ 10/12/2003 Đông Hưng, TB Thị trấn, VT 36 Địa
476 D037 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 30/03/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Địa
477 D088 Bùi Hải Phong Nam 05/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Địa
478 D030 Đặng Xuân Phong Nam 22/04/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 43 Địa
479 D141 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 28/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
480 D147 Nguyễn Sinh Phúc Nam 29/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
481 D090 Đặng Việt Quang Nam 11/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Địa
482 D007 Nguyễn Lương Quý Nam 29/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Địa
483 D095 Khúc Ngọc Quý Nam 07/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
484 D139 Vũ Thị Diễm Quỳnh Nữ 23/03/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 36 Địa
485 D092 Trần Ngọc Quỳnh Nữ 06/11/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Địa
486 D054 Trần Nguyệt Quỳnh Nữ 10/08/2003 Thanh Hóa Vũ Tiến, VT 40 Địa
487 D100 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 27/04/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Địa
488 D031 Nguyễn Minh Tân Nam 14/12/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 39 Địa
489 D098 Bùi Huy Thành Nam 01/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Địa
490 D136 Nguyễn Trường Thành Nam 27/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
491 D008 Lê Phương Thảo Nữ 20/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Địa
492 D034 Nguyễn Phương Thảo Nữ 27/11/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Địa
493 D105 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 18/12/2003 Đông Hưng, TB Đông Tân, ĐH 38 Địa
494 D022 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 16/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
495 D096 Vũ Thị Thảo Nữ 26/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Địa
496 D032 Nguyễn Đức Thắng Nam 07/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
497 D012 Nguyễn Văn Thắng Nam 03/11/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Địa
498 D093 Phạm Cao Thiên Nam 17/01/2003 Hải Dương Kỳ Bá, TP 39 Địa
499 D056 Nguyễn Hưng Thịnh Nam 29/12/2003 Hà Nội Trần Phú, TP 38 Địa
500 D013 Phạm Thị Minh Thu Nữ 01/04/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 41 Địa
501 D052 Trần Diệu Thúy Nữ 28/09/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 41 Địa
502 D055 Trần Minh Thúy Nữ 12/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
503 D099 Trần Anh Thư Nữ 20/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Địa
504 D104 Vũ Anh Thư Nữ 10/08/2003 Đồng Nai Đông Hòa, TP 39 Địa
505 D155 Bùi Thị Thương Nữ 23/07/2003 Thành phố, TB Song An, VT 38 Địa
506 D068 Nguyễn Xuân Toàn Nam 18/02/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Địa
507 D002 Nguyễn Thị Hương Trà Nữ 09/08/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Địa
508 D043 Đỗ Mai Trang Nữ 04/07/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Địa
509 D138 Vũ Thu Trang Nữ 01/01/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Địa
510 D085 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 27/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
511 D082 Vũ Quý Trịnh Nam 18/07/2003 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
512 D023 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 28/02/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40 Địa
513 D011 Tạ Thanh Trúc Nữ 04/09/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Địa
514 D016 Nguyễn Mạnh Trung Nam 30/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
515 D156 Lương Thị Thu Uyên Nữ 18/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Địa
516 D044 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 18/10/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 40 Địa
517 D130 Đặng Anh Việt Nam 03/12/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 37 Địa
518 D060 Nguyễn Thành Vinh Nam 13/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Địa
519 D075 Nguyễn Anh Vũ Nam 26/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
520 D072 Lương Triều Vỹ Nam 02/01/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 37 Địa
521 D089 Nguyễn Ngọc Phương Yến Nữ 24/09/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Địa
522 H071 Đào Thu An Nữ 27/02/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
523 H046 Đặng Thị Hà Anh Nữ 22/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
524 H021 Phạm Hoàng Anh Nam 17/09/2003 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
525 H115 Phạm Kiều Anh Nữ 13/12/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 39 Hoá
526 H018 Nguyễn Mai Anh Nữ 26/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Hoá
527 H026 Đỗ Minh Anh Nữ 28/03/2003 Thành phố, TB Song Lãng, VT 40 Hoá
528 H010 Trần Minh Anh Nữ 30/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
529 H060 Bùi Phương Anh Nữ 25/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Hoá
530 H036 Bùi Phương Anh Nữ 22/05/2003 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 43 Hoá
531 H005 Nguyễn Phương Anh Nữ 25/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
532 H134 Trần Phương Anh Nữ 12/04/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Hoá
533 H128 Lại Thế Anh Nam 18/12/2003 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 38 Hoá
534 H123 Lê Phạm Tiến Anh Nam 02/11/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Hoá
535 H029 Đoàn Việt Anh Nam 15/03/2003 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 42 Hoá
536 H022 Phạm Việt Anh Nam 11/01/2003 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
537 H044 Trần Việt Anh Nam 01/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Hoá
538 H030 Vũ Việt Anh Nam 14/10/2003 Quỳnh Phụ, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
539 H062 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 21/07/2003 Thái Bình Trần Phú, TP 36 Hoá
540 H013 Vũ Thị Ngọc Ánh Nữ 09/04/2003 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 38 Hoá
541 H055 Vũ Ngọc Ánh Nữ 26/08/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Hoá
542 H061 Nguyễn Quang Ánh Nam 08/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Hoá
543 H111 Lê Xuân Bách Nam 13/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
544 H074 Đoàn Thanh Bình Nữ 16/11/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Hoá
545 H105 Lại Bảo Châu Nữ 24/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
546 H047 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Nữ 14/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Hoá
547 H133 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Nữ 04/09/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Hoá
548 H104 Hoàng Ngọc Chiến Nam 07/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 38 Hoá
549 H108 Nguyễn Thành Công Nam 08/03/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
550 H003 Nguyễn Thị Hoàng Diệp Nữ 03/03/2003 Quỳnh Phụ, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
551 H059 Trần Thị Thảo Dung Nữ 26/06/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
552 H122 Bùi Anh Dũng Nam 15/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Hoá
553 H087 Bùi Đình Dũng Nam 19/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Hoá
554 H113 Nguyễn Tiến Dũng Nam 31/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Hoá
555 H024 Nguyễn Tiến Dũng Nam 25/11/2003 Điện Biên Trần Phú, TP 40 Hoá
556 H112 Vũ Tiến Dũng Nam 08/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Hoá
557 H014 Bùi Văn Duy Nam 01/03/2003 Kiến Xương, TB Vũ Trung, KX 36 Hoá
558 H004 Trần Thị Hạnh Duyên Nữ 20/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
559 H097 Phạm Thị Ánh Dương Nữ 04/09/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Hoá
560 H091 Nguyễn Cảnh Dương Nam 08/02/2003 Đông Hưng, TB Phương Cường Xá, ĐH 40 Hoá
561 H083 Tăng Thùy Dương Nữ 14/12/2003 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Hoá
562 H077 Nguyễn Xuân Dương Nam 09/06/2003 Quỳnh Phụ, TB Tân Bình, TP 39 Hoá
563 H110 Vũ Quang Đạo Nam 22/10/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 36 Hoá
564 H025 Đỗ Minh Đức Nam 14/10/2003 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 40 Hoá
565 H109 Nguyễn Minh Đức Nam 15/09/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 38 Hoá
566 H027 Bùi Xuân Minh Đức Nam 02/07/2003 Tp HCM Phú Xuân, TP 39 Hoá
567 H126 Đồng Thị Hương Giang Nam 04/11/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 38 Hoá
568 H095 Khổng Thị Ngọc Hà Nữ 18/08/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
569 H100 Nguyễn Thị Phương Hà Nữ 02/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Hoá
570 H048 Nguyễn Thái Hà Nữ 07/09/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Hoá
571 H080 Mai Thanh Hà Nữ 26/03/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
572 H056 Nguyễn Thu Hà Nữ 08/09/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Hoá
573 H120 Bùi Hoàng Hải Nam 08/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
574 H067 Lê Thanh Hải Nữ 28/07/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
575 H020 Nguyễn Đức Hạnh Nam 15/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
576 H079 Mai Thanh Hảo Nữ 26/03/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
577 H121 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 12/12/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Hoá
578 H076 Nguyễn Phúc Hiền Nữ 13/06/2003 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
579 H089 Phạm Thế Hiển Nam 28/10/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Hoá
580 H039 Vũ Tuấn Trọng Hiệp Nam 14/12/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 41 Hoá
581 H035 Bùi Trung Hiếu Nam 20/03/2003 Vũ Thư, TB Phúc Khánh, TP 33 Hoá
582 H032 Mai Xuân Hiếu Nam 13/05/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Hoá
583 H119 Đỗ Thị Ngọc Hoa Nữ 11/11/2003 Thành phố, TB Tân Hòa, VT 40 Hoá
584 H070 Đào Ngọc Hoan Nam 15/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
585 H106 Trần Việt Hoàng Nam 04/03/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 43 Hoá
586 H054 Hoàng Anh Hùng Nam 14/03/2003 Thành phố, TB Minh Lãng, VT 40 Hoá
587 H049 Phùng Khánh Huy Nam 12/11/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Hoá
588 H041 Hà Khánh Huyền Nữ 11/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
589 H033 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 26/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
590 H096 Vũ Mai Hương Nữ 15/08/2003 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
591 H094 Ngô Cao Khiêm Nam 01/03/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 41 Hoá
592 H002 Nguyễn Thanh Lâm Nam 24/09/2003 Thành phố, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Hoá
593 H043 Nguyễn Phạm Tùng Lâm Nam 02/04/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
594 H065 Trần Diệp Linh Nữ 13/12/2003 Thành phố, TB Nam Trung, TH 40 Hoá
595 H015 Đặng Thị Diệu Linh Nữ 14/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
596 H132 Trần Đăng Linh Nam 10/11/2002 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 36 Hoá
597 H129 Vũ Hải Linh Nam 06/09/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Hoá
598 H118 Hà Thị Hoài Linh Nữ 28/12/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 37 Hoá
599 H102 Đinh Khánh Linh Nữ 08/10/2003 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 40 Hoá
600 H066 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 12/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Hoá
601 H125 Tạ Hữu Long Nam 23/03/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 39 Hoá
602 H009 Phạm Nguyễn Quyết Long Nam 04/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
603 H073 Trần Xuân Lộc Nam 10/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Hoá
604 H001 Lã Quý Lương Nam 15/05/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
605 H008 Quách Khành Ly Nữ 11/09/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
606 H019 Hoàng Ngọc Mai Nữ 23/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
607 H078 Phạm Thị Xuân Mai Nữ 15/01/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Hoá
608 H037 Đặng Chí Minh Nam 19/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
609 H052 Phạm Ngọc Minh Nam 30/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
610 H116 Lê Phú Minh Nam 21/12/2003 Thành phố, TB Song An, VT 40 Hoá
611 H012 Nguyễn Hải Nam Nam 23/08/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Hoá
612 H130 Hà Thanh Nga Nữ 04/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
613 H042 Giang Bảo Ngọc Nữ 06/02/2004 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
614 H127 Trần Bảo Ngọc Nữ 28/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Hoá
615 H082 Phan Thị Thảo Ngọc Nữ 25/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Hoá
616 H045 Nguyễn Thị Vân Ngọc Nữ 21/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Hoá
617 H090 Đoàn Thị Hạnh Nguyên Nữ 18/04/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 44 Hoá
618 H075 Lưu Thảo Nguyên Nữ 08/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
619 H085 Ngô Thị Tuyết Nhi Nữ 12/06/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
620 H034 Mai Thị Hồng Nhung Nữ 26/12/2003 Lai Châu Đoàn Kết, Lai Châu 40 Hoá
621 H051 Ngô Minh Ninh Nam 17/11/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Hoá
622 H086 Lê Hoàng Phúc Nam 20/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Hoá
623 H131 Nguyễn Sinh Phúc Nam 29/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
624 H038 Nguyễn Mai Phương Nữ 28/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
625 H050 Nguyễn Minh Phương Nữ 17/10/2003 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
626 H058 Nguyễn Minh Phương Nữ 17/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
627 H057 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 15/03/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Hoá
628 H072 Lê Minh Quang Nam 11/02/2003 Thành phố, TB Ngô Sĩ Liên, HK, Hà Nội 38 Hoá
629 H017 Vũ Minh Quang Nam 16/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
630 H028 Bùi Minh Sơn Nam 17/10/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Hoá
631 H007 Phí Mạnh Thành Nam 05/08/2003 Hà Nội Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
632 H011 Nguyễn Xuân Thành Nam 14/03/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Hoá
633 H040 Nguyễn Phương Thảo Nữ 27/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 41 Hoá
634 H117 Nguyễn Phương Thảo Nữ 24/04/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Hoá
635 H103 Nguyễn Phương Thảo Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
636 H107 Trần Phương Thảo Nữ 08/01/2003 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
637 H063 Đỗ Đức Thắng Nam 10/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
638 H053 Lê Minh Thắng Nam 03/06/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 42 Hoá
639 H084 Nguyễn Minh Thắng Nam 13/02/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Hoá
640 H068 Đặng Việt Thắng Nam 15/12/2003 Vũ Thư, TB Xuân Hòa, VT 43 Hoá
641 H098 Trịnh Thanh Thúy Nữ 27/07/2003 Vũ Thư, TB Trung An, VT 40 Hoá
642 H006 Phạm Minh Thư Nữ 01/10/2003 Thành phố, TB Đoàn Kết, Lai Châu 42 Hoá
643 H114 Phạm Quỳnh Trang Nữ 19/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
644 H092 Phan Thị Thu Trang Nữ 10/10/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Hoá
645 H081 Phạm Đoàn Vân Trang Nữ 30/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Hoá
646 H069 Đặng Quang Trường Nam 15/10/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 38 Hoá
647 H099 Nguyễn Trọng Tú Nam 13/04/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Hoá
648 H016 Nguyễn Anh Tuấn Nam 21/07/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
649 H124 Tô Minh Tuấn Nam 09/12/2003 Đông Hưng, TB Đông Hoàng, ĐH 40 Hoá
650 H101 Lê Thanh Tùng Nam 26/12/2003 Nam Định Trần Phú, TP 36 Hoá
651 H031 Trương Hà Tuyết Nữ 22/10/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Hoá
652 H088 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 07/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Hoá
653 H093 Phan Thị Hồng Vân Nữ 02/12/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Hoá
654 H023 Lưu Hoàng Vũ Nam 24/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
655 H064 Lưu Phong Vũ Nam 10/05/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
656 L011 Bùi Gia An Nam 15/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40
657 L118 Nguyễn Khánh An Nam 30/07/2003 Thành phố, TB Vũ Vinh, VT 40
658 L094 Vũ Thanh Hà Anh Nam 07/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
659 L146 Bùi Hoàng Anh Nam 19/01/2003 Thái Thụy, TB Tây Sơn, TP 37
660 L033 Đỗ Hoàng Anh Nam 08/06/2003 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 40
661 L045 Nguyễn Hoàng Anh Nam 19/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
662 L116 Phùng Thị Lan Anh Nữ 09/09/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36
663 L169 Bùi Ngọc Anh Nữ 20/06/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 36
664 L126 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 22/10/2003 Đông Hưng, TB Minh Thành, TP 40
665 L124 Vũ Ngọc Anh Nữ 29/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40
666 L123 Phạm Nhật Anh Nữ 07/08/2003 Thái Bình Đông Kinh, ĐH 40
667 L167 Dương Phương Anh Nữ 03/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 35
668 L148 Bùi Thị Phương Anh Nữ 28/12/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40
669 L092 Dương Quang Anh Nam 11/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38
670 L128 Đỗ Quang Anh Nam 25/09/2003 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 42
671 L003 Vũ Quỳnh Anh Nữ 08/12/2003 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Ngọc, QP 41
672 L095 Bùi Bá Tiến Anh Nam 06/01/2003 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 40
673 L081 Nguyễn Trâm Anh Nữ 06/12/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40
674 L109 Đặng Tuấn Anh Nam 28/08/2003 Thành phố, TB 14-10, TH 42
675 L013 Phạm Văn Anh Nam 26/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43
676 L112 Trần Việt Anh Nam 21/11/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 38
677 L154 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 23/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 44
678 L149 Nguyễn Xuân Bách Nam 19/03/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 37
679 L030 Nguyễn Nguyên Bảo Nam 14/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40
680 L074 Nguyễn An Bình Nữ 31/12/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 41
681 L111 Thân Công Bình Nam 14/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
682 L038 Bùi Văn Cảnh Nam 08/02/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
683 L145 Trần Thị Phương Chi Nữ 09/04/2002 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 39
684 L028 Mai Thế Chinh Nam 18/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
685 L060 Lại Mạnh Cường Nam 19/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41
686 L077 Trần Hoàng Diệu Nam 21/02/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40
687 L097 Trần Vỹ Diệu Nữ 19/08/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40
688 L068 Bùi Thị Hồng Dung Nữ 07/05/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 39
689 L050 Phạm Minh Dũng Nam 09/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37
690 L034 Vũ Hoàng Duy Nam 19/09/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40
691 L107 Trần Mỹ Duyên Nữ 08/05/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40
692 L100 Trịnh Thị Duyên Nữ 04/11/2003 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40
693 L129 Vũ Đình Dương Nam 19/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
694 L139 Lê Quốc Đạt Nam 10/02/2003 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 40
695 L064 Phạm Tiến Đạt Nam 12/10/2003 Thành phố, TB Vũ Ninh, KX 40
696 L119 Đoàn Tuấn Đạt Nam 17/05/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39
697 L086 Tô Xuân Đạt Nam 24/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
698 L080 Phạm Ngọc Đăng Nam 05/11/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40
699 L058 Lê Trọng Đoàn Nam 01/09/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 39
700 L098 Nguyễn Thế Đô Nam 30/06/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 38
701 L007 Trần Anh Đức Nam 08/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36
702 L150 Trần Mạnh Đức Nam 26/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40
703 L090 Khiếu Minh Đức Nam 25/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
704 L087 Nguyễn Minh Đức Nam 09/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39
705 L171 Vũ Minh Đức Nam 17/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 39
706 L125 Nguyễn Tiến Đức Nam 05/02/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40
707 L072 Đinh Hà Giang Nữ 24/07/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40
708 L114 Đổng Thị Trà Giang Nữ 07/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
709 L065 Trần Hoàng Hà Nam 20/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40
710 L106 Lê Thị Việt Hà Nữ 14/08/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40
711 L075 Trần Thị Thu Hiên Nữ 29/03/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 37
712 L161 Trần Thị Hiền Nữ 23/07/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42
713 L073 Nguyễn Vinh Hiển Nam 19/07/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40
714 L014 Vũ Đức Hiếu Nam 16/11/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42
715 L036 Đỗ Nguyễn Trung Hiếu Nam 26/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40
716 L104 Vũ Trọng Hiệu Nam 11/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43
717 L032 Đoàn Thị Hoa Nữ 14/03/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 37
718 L078 Nguyễn Minh Hóa Nam 20/01/2003 Đông Hưng, TB Hồng Việt, ĐH 39
719 L093 Phạm Minh Hoàng Nam 24/02/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40
720 L164 Trương Nhất Hoàng Nam 16/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38
721 L005 Nguyễn Việt Hoàng Nam 25/04/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 43
722 L067 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 16/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
723 L147 Nguyễn Phi Hùng Nam 18/04/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40
724 L105 Nguyễn Quốc Hùng Nam 20/03/2003 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 41
725 L165 Vũ Đức Huy Nam 10/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36
726 L122 Hà Quang Huy Nam 23/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40
727 L042 Nguyễn Quang Huy Nam 13/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
728 L054 Bùi Tấn Huy Nam 04/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41
729 L082 Bùi Văn Huy Nam 18/10/2003 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 44
730 L066 Nguyễn Thu Huyền Nữ 21/05/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43
731 L061 Phí Duy Hưng Nam 28/09/2003 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 40
732 L085 Nguyễn Minh Hưng Nam 01/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
733 L026 Nguyễn Quốc Việt Hưng Nam 04/08/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
734 L008 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 09/12/2003 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 40
735 L029 Trần Đình Khải Nam 05/08/2003 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 40
736 L037 Nguyễn Hữu Khải Nam 12/01/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36
737 L057 Nguyễn Văn Khải Nam 07/02/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 39
738 L040 Nguyễn Nam Khánh Nam 07/05/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 44
739 L041 Đặng Thị Thanh Khuê Nữ 07/10/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40
740 L027 Phạm Trung Kiên Nam 23/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
741 L096 Nguyễn Tùng Lâm Nam 11/01/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 41
742 L120 Trương Nhật Lệ Nữ 26/08/2003 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 36
743 L088 Phạm Khánh Linh Nữ 06/08/2003 Đông Hưng, TB Trần Phú, TP 35
744 L035 Trần Phạm Khánh Linh Nữ 27/10/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36
745 L010 Vũ Mạnh Linh Nam 20/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 38
746 L052 Phạm Phương Linh Nữ 25/01/2004 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40
747 L031 Lương Thị Thùy Linh Nữ 25/11/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40
748 L021 Bùi Đức Long Nam 16/02/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40
749 L069 Nguyễn Khánh Ly Nữ 31/08/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43
750 L076 Tạ Khánh Ly Nữ 14/05/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40
751 L117 Phan Thị Khánh Ly Nữ 14/01/2003 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 43
752 L168 Vũ Thị Khánh Ly Nữ 15/03/2003 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 40
753 L016 Nguyễn Hùng Mạnh Nam 16/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
754 L166 Vũ Tiến Mạnh Nam 18/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36
755 L158 Đỗ Hoàng Minh Nam 29/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 35
756 L051 Bùi Nguyệt Minh Nữ 18/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40
757 L017 Nguyễn Văn Thành Minh Nam 24/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
758 L018 Phan Trần Minh Nam 24/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
759 L001 Nguyễn Hoài Nam Nam 08/04/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40
760 L136 Đỗ Nhữ Hoàng Nam Nam 11/02/2003 Hà Nội 14-10, TH 43
761 L140 Vũ Hoàng Nam Nam 13/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40
762 L063 Ngô Phương Nam Nam 18/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
763 L084 Phạm Phương Nam Nam 01/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
764 L138 Đỗ Thành Nam Nam 05/04/2003 Vũ Thư, TB Song An, VT 36
765 L134 Thái Tuấn Nam Nam 05/06/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40
766 L044 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 04/08/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41
767 L043 Trần Đức Nghĩa Nam 04/01/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40
768 L020 Vũ Minh Nghĩa Nam 24/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40
769 L079 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 12/01/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40
770 L110 Vũ Bá Lâm Nhi Nữ 22/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40
771 L055 Trần Thị Oanh Nữ 27/06/2003 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40
772 L132 Đặng Thanh Phong Nam 30/09/2003 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40
773 L099 Nguyễn Xuân Phú Nam 16/08/2003 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 41
774 L162 Phạm Đình Phúc Nam 15/01/2003 Vũ Thư, TB Minh Khai, VT 35
775 L157 Nguyễn Đắc Minh Phúc Nam 29/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40
776 L163 Nguyễn Sinh Phúc Nam 29/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
777 L015 Vũ Tiến Phúc Nam 28/05/2003 Thành phố, TB Đông Xuân, ĐH 36
778 L012 Ngô Mai Phương Nữ 01/02/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40
779 L023 Nhâm Trần Mai Phương Nữ 16/05/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40
780 L170 Phạm Mai Minh Phương Nữ 21/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40
781 L137 Trần Minh Phương Nữ 08/10/2003 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 40
782 L135 Phạm Thu Phương Nữ 23/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40
783 L152 Nguyễn Minh Quang Nam 14/02/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40
784 L047 Phạm Minh Quang Nam 31/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42
785 L002 Bùi Huy Quân Nam 29/08/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 36
786 L153 Hoàng Đức Minh Quân Nam 07/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40
787 L101 Đinh Trọng Quân Nam 12/01/2003 Đông Hưng, TB Quỳnh Trang, QP 40
788 L049 Nguyễn Văn Quân Nam 25/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
789 L056 Nguyễn Thế Quý Nam 09/11/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 37
790 L048 Phạm Xuân Quý Nam 16/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
791 L141 Bùi Thị Ngọc Quỳnh Nữ 06/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40
792 L019 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 25/08/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43
793 L121 Phạm Như Quỳnh Nữ 29/10/2003 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 41
794 L006 Hoàng Tiến Sơn Nam 31/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40
795 L071 Trần Minh Thanh Nam 01/01/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40
796 L108 Mai Tiến Thành Nam 08/09/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 38
797 L113 Phạm Trung Thành Nam 30/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
798 L083 Nguyễn Tuấn Thành Nam 13/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
799 L130 Nguyễn Thu Thảo Nữ 06/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42
800 L009 Phạm Hồng Thắm Nữ 30/10/2003 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 40
801 L159 Trần Đức Thắng Nam 09/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36
802 L102 Hoàng Quốc Thắng Nam 24/12/2003 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 40
803 L115 Nguyễn Thế Thắng Nam 10/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 37
804 L070 Khổng Tiến Thắng Nam 06/02/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
805 L142 Nguyễn Như Thiệm Nam 24/07/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 39
806 L022 Bùi Đức Thịnh Nam 22/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 39
807 L062 Hoàng Thị Thanh Thịnh Nữ 21/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
808 L024 Đặng Văn Thịnh Nam 24/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
809 L143 Phạm Công Tính Nam 01/04/2003 Thành phố, TB Đông Mỹ, TP 37
810 L059 Lê Quý Toàn Nam 03/03/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 39
811 L089 Lê Quỳnh Trang Nữ 19/05/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 39
812 L127 Hoàng Thị Quỳnh Trang Nữ 18/10/2003 Vũ Thư, TB Tiền Phong, TP 40
813 L151 Phạm Thùy Trang Nữ 06/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36
814 L053 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 29/03/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 41
815 L160 Nguyễn Minh Triết Nam 06/12/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 39
816 L133 Nguyễn Quỳnh Trúc Nữ 26/02/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42
817 L155 Nguyễn Năng Tuấn Nam 11/02/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
818 L039 Đặng Ngọc Tuấn Nam 10/07/2003 Thái Nguyên Đông Hòa, TP 37
819 L144 Lê Trần Quang Tuấn Nam 16/05/2003 Gia Lai Trần Phú, TP 36
820 L103 Mai Thanh Tùng Nam 21/08/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 44
821 L046 Trần Thanh Tùng Nam 21/06/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40
822 L091 Mai Văn Tùng Nam 05/10/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40
823 L131 Nguyễn Hoàng Việt Nam 02/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
824 L025 Phạm Công Vinh Nam 17/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
825 L156 Đặng Quang Vinh Nam 08/04/2003 Thành phố, TB Đồng Tiến, QP 40
826 L004 Lương Quang Vinh Nam 28/01/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40
827 SI002 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 23/01/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 38 Sinh
828 SI073 Đỗ Phương Anh Nữ 07/09/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Sinh
829 SI055 Nguyễn Phương Anh Nữ 01/09/2003 Hưng Hà, TB Minh Tân, HH 40 Sinh
830 SI081 Vũ Thị Phương Anh Nữ 04/11/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 38 Sinh
831 SI102 Vũ Phương Anh Nữ 15/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Sinh
832 SI009 Nguyễn Quang Anh Nam 18/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
833 SI068 Hoàng Bùi Quế Anh Nữ 22/09/2003 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
834 SI025 Đỗ Quỳnh Anh Nữ 22/08/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Sinh
835 SI030 Phí Thúy Anh Nữ 17/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
836 SI094 Nguyễn Lê Tuấn Anh Nam 16/10/2003 Bình Thuận Lương Thế Vinh, TP 42 Sinh
837 SI034 Nguyễn Vân Anh Nữ 15/12/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 38 Sinh
838 SI046 Phạm Thị Hồng Ánh Nữ 05/02/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Sinh
839 SI103 Phạm Ngọc Ánh Nữ 17/02/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sinh
840 SI074 Nguyễn Ngọc Bích Nữ 24/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
841 SI063 Trương Ngọc Bích Nữ 13/11/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 38 Sinh
842 SI007 Nguyễn Khánh Bình Nữ 14/08/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 41 Sinh
843 SI005 Nguyễn Lại Sơn Bình Nam 09/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Sinh
844 SI078 Đinh Hà Chi Nữ 20/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Sinh
845 SI111 Nguyễn Mai Chi Nữ 15/10/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Sinh
846 SI107 Đỗ Phương Chi Nữ 13/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
847 SI075 Trần Thị Mai Diễm Nữ 30/06/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 43 Sinh
848 SI096 Đặng Huyền Diệu Nữ 10/02/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 37 Sinh
849 SI014 Đặng Thùy Dung Nữ 27/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Sinh
850 SI076 Đặng Kim Duyên Nữ 04/05/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Sinh
851 SI092 Trần Cảnh Thái Dương Nam 03/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
852 SI026 Nguyễn Thế Dương Nam 11/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Sinh
853 SI011 Đoàn Thùy Dương Nữ 17/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sinh
854 SI006 Chu Thị Thùy Dương Nữ 08/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
855 SI065 Trương Thị Thùy Dương Nữ 13/03/2003 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Sinh
856 SI001 Vũ Thùy Dương Nữ 02/03/2003 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 40 Sinh
857 SI113 Phí Đình Đức Nam 11/01/2003 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
858 SI044 Hà Mạnh Đức Nam 03/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Sinh
859 SI060 Phạm Ngân Giang Nữ 03/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
860 SI117 Vũ Thị Quỳnh Giang Nữ 04/03/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Sinh
861 SI016 Phạm Thu Giang Nữ 08/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
862 SI038 Bùi Song Hà Nữ 12/07/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Sinh
863 SI041 Trần Thái Hà Nam 28/12/2003 Thành phố, TB Chu Văn An, VT 40 Sinh
864 SI033 Phạm Thị Thanh Hà Nữ 13/10/2003 Thành phố, TB Tân Phong, VT 39 Sinh
865 SI112 Vũ Thu Hà Nữ 17/02/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Sinh
866 SI101 Hà Thị Mỹ Hạnh Nữ 13/09/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Sinh
867 SI119 Bùi Minh Hằng Nữ 20/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Sinh
868 SI037 Vũ Thị Phương Hiền Nữ 27/10/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 38 Sinh
869 SI084 Lương Thị Thúy Hiền Nữ 07/06/2003 Vũ Thư, TB Phúc Khánh, TP 40 Sinh
870 SI024 Hoàng Văn Hiệp Nam 25/04/2003 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 40 Sinh
871 SI105 Vũ Huy Hiếu Nam 19/10/2003 Ninh Bình Thị trấn, VT 38 Sinh
872 SI087 Đặng Minh Hoàn Nam 10/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Sinh
873 SI008 Đào Phi Hùng Nam 11/04/2003 LB Nga Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
874 SI039 Lại Vũ Tuấn Hùng Nam 11/10/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Sinh
875 SI028 Nguyễn Sơn Huy Nam 14/08/2003 Lai Châu Lê Danh Phương, HH 44 Sinh
876 SI050 Đặng Thị Huyền Nữ 21/02/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 40 Sinh
877 SI072 Bùi Thị Hương Nữ 28/07/2003 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 38 Sinh
878 SI082 Bùi Văn Khanh Nam 06/06/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Sinh
879 SI066 Phạm Thị Ngọc Khánh Nữ 09/10/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 37 Sinh
880 SI077 Vũ Đăng Khoa Nam 01/11/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 39 Sinh
881 SI097 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 09/05/2003 Thành phố, TB Trung An, VT 40 Sinh
882 SI106 Hoàng Mạnh Lâm Nam 02/12/2003 Vũ Thư, TB Tam Quang, VT 43 Sinh
883 SI067 Phạm Khánh Linh Nữ 18/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
884 SI071 Phạm Khánh Linh Nữ 27/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
885 SI053 Phạm Trần Khánh Linh Nữ 07/09/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40 Sinh
886 SI027 Nguyễn Mai Linh Nữ 27/08/2003 Vũ Thư, TB Phú Xuân, TP 38 Sinh
887 SI015 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 21/02/2003 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Sinh
888 SI090 Đào Phương Linh Nữ 11/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
889 SI003 Bùi Thảo Linh Nữ 12/08/2003 Tiền Hải, TB Trần Phú, TP 40 Sinh
890 SI088 Đinh Thùy Linh Nữ 16/09/2003 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 44 Sinh
891 SI059 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 26/07/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Sinh
892 SI048 Nguyễn Hoàng Long Nam 30/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Sinh
893 SI115 Đoàn Mạnh Long Nam 11/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
894 SI056 Lương Khánh Ly Nữ 24/04/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Sinh
895 SI093 Tô Thị Ngọc Mai Nữ 04/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sinh
896 SI047 Đỗ Phương Mai Nữ 30/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
897 SI045 Hoàng Thị Mai Nữ 06/03/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 44 Sinh
898 SI013 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 20/12/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 37 Sinh
899 SI085 Nguyễn Minh Mạnh Nam 05/03/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Sinh
900 SI018 Chu Công Minh Nam 24/10/2003 Tiền Hải, TB Tây Sơn, TP 37 Sinh
901 SI057 Vũ Thị Huyền Minh Nữ 27/10/2003 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 44 Sinh
902 SI064 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 06/05/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Sinh
903 SI100 Nguyễn Nhật Minh Nam 21/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 39 Sinh
904 SI099 Tạ Nhật Minh Nam 14/01/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Sinh
905 SI083 Ngô Đoàn Thùy Minh Nữ 14/01/2004 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Sinh
906 SI042 Nguyễn Thị Huyền My Nữ 27/08/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 40 Sinh
907 SI089 Bùi Thị My Nữ 02/12/2003 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 40 Sinh
908 SI019 Hoàng Minh Nghĩa Nam 23/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sinh
909 SI022 Đỗ Hồng Nhung Nữ 12/07/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Sinh
910 SI049 Nguyễn Đức Phát Nam 24/05/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Sinh
911 SI010 Hà Thanh Phong Nam 23/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
912 SI017 Cao Thị Anh Phương Nữ 14/09/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Sinh
913 SI086 Bùi Hà Phương Nữ 23/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
914 SI031 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 21/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sinh
915 SI098 Lưu Xuân Phương Nam 26/10/2003 Đông Hưng, TB Phú Châu, ĐH 38 Sinh
916 SI109 Hoàng Vũ Hồng Quang Nam 26/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Sinh
917 SI070 Mai Đỗ Quyên Nữ 23/04/2003 Thành phố, TB Trung An, VT 40 Sinh
918 SI091 Nguyễn Thái Sơn Nam 18/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
919 SI114 Đặng Thanh Tâm Nữ 20/11/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Sinh
920 SI108 Phạm Thị Hoàng Thanh Nữ 16/11/2003 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
921 SI104 Hoàng Khắc Thanh Nam 13/02/2003 Vũ Thư, TB Tam Quang, VT 42 Sinh
922 SI118 Nguyễn Thị Thanh Nữ 19/08/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Sinh
923 SI032 Trịnh Đăng Phương Thảo Nữ 17/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Sinh
924 SI110 Nguyễn Phương Thảo Nữ 24/10/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Sinh
925 SI035 Nguyễn Phương Thảo Nữ 27/12/2003 LB Nga Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
926 SI058 Bùi Đình Thịnh Nam 14/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 39 Sinh
927 SI062 Bùi Gia Thịnh Nam 28/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
928 SI069 Lê Minh Thu Nữ 19/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
929 SI052 Ngô Thị Thu Thủy Nữ 13/11/2003 Thành phố, TB Đông Lâm, TH 40 Sinh
930 SI116 Đào Ngọc Anh Thư Nữ 26/11/2003 Vũ Thư, TB Vũ Vân, VT 40 Sinh
931 SI021 Hà Thị Minh Thư Nữ 15/08/2003 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40 Sinh
932 SI079 Tô Thanh Thưởng Nam 01/01/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Sinh
933 SI040 Nguyễn Đức Toàn Nam 10/02/2003 Hà Giang Phạm Huy Quang, ĐH 41 Sinh
934 SI095 Phan Khánh Toàn Nam 01/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
935 SI012 Trần Thị Huyền Trang Nữ 20/12/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 38 Sinh
936 SI023 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 11/07/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Sinh
937 SI029 Vũ Đức Trọng Nam 23/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
938 SI020 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn Nam 06/02/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Sinh
939 SI051 Phạm Trần Minh Tuấn Nam 02/09/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Sinh
940 SI054 Phạm Cát Tường Nam 07/06/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40 Sinh
941 SI061 Đặng Anh Vân Nữ 31/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sinh
942 SI080 Trần Đại Việt Nam 10/05/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Sinh
943 SI036 Tạ Quốc Việt Nam 10/11/2003 Hà Giang Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
944 SI004 Hoàng Thị Hải Yến Nữ 26/12/2003 Thành phố, TB Nguyên Xá, VT 40 Sinh
945 SI043 Phạm Thị Hải Yến Nữ 19/10/2003 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 41 Sinh
946 SU003 Nguyễn Song Thái An Nữ 10/09/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Sử
947 SU043 Đỗ Thu An Nữ 09/10/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 36 Sử
948 SU007 Phạm Châu Anh Nữ 24/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 44 Sử
949 SU051 Đặng Hà Anh Nữ 29/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 38 Sử
950 SU004 Phạm Thị Hoài Anh Nữ 26/07/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Sử
951 SU091 Vũ Hương Anh Nữ 15/05/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sử
952 SU086 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 20/09/2003 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 36 Sử
953 SU083 Vũ Việt Lan Anh Nữ 09/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Sử
954 SU015 Vũ Lan Anh Nữ 19/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
955 SU104 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 17/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
956 SU071 Trần Minh Anh Nữ 07/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Sử
957 SU068 Thái Phương Anh Nữ 18/03/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
958 SU092 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 02/01/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 39 Sử
959 SU034 Vũ Thị Quỳnh Anh Nữ 27/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sử
960 SU080 Trần Tiến Anh Nam 19/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Sử
961 SU046 Nguyễn Việt Anh Nam 03/11/2003 Nam Định Thị trấn, VT 37 Sử
962 SU048 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 26/07/2003 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 41 Sử
963 SU093 Đặng Hà Bắc Nam 22/07/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 37 Sử
964 SU047 Nguyễn Minh Châu Nữ 18/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sử
965 SU016 Vũ Minh Châu Nữ 25/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
966 SU110 Hoàng Anh Dũng Nam 16/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 36 Sử
967 SU035 Dương Nhật Duy Nam 28/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 34 Sử
968 SU072 Lê Thị Hồng Duyên Nữ 11/11/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 39 Sử
969 SU112 Trần Thị Ánh Dương Nữ 05/12/2003 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 38 Sử
970 SU019 Trần Thái Bình Dương Nam 22/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 35 Sử
971 SU020 Đoàn Thùy Dương Nữ 24/05/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40 Sử
972 SU054 Phạm Thị Thùy Dương Nữ 25/03/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 40 Sử
973 SU066 Đỗ Đức Đạt Nam 30/08/2003 Thành phố, TB Song An, VT 40 Sử
974 SU111 Trần Tiến Đạt Nam 16/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
975 SU097 Bùi Tuấn Đạt Nam 12/09/2003 Thái Bình Kỳ Bá, TP 40 Sử
976 SU063 Phạm Tuấn Đạt Nam 25/11/2003 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
977 SU084 Nguyễn Văn Đạt Nam 26/05/2003 Hưng Hà, TB Kỳ Bá, TP 37 Sử
978 SU006 Đặng Minh Đức Nam 10/11/2003 Thành phố, TB Trung An, VT 37 Sử
979 SU078 Bùi Hương Giang Nữ 10/10/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Sử
980 SU062 Trịnh Hương Giang Nữ 21/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Sử
981 SU045 Phạm Nam Giang Nam 11/12/2003 Thái Bình Kỳ Bá, TP 39 Sử
982 SU108 Vũ Quỳnh Hà Nữ 12/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
983 SU013 Nguyễn Thu Hà Nữ 26/09/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
984 SU076 Trịnh Thị Thu Hà Nữ 15/10/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Sử
985 SU094 Phạm Hoàng Hải Nam 02/08/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 36 Sử
986 SU064 Phạm Thu Hằng Nữ 05/11/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 36 Sử
987 SU009 Bùi Thị Thu Hằng Nữ 16/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sử
988 SU030 Phạm Thu Hiền Nữ 24/05/2003 LB Nga Lương Thế Vinh, TP 43 Sử
989 SU033 Trần Minh Hiếu Nam 04/10/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 38 Sử
990 SU022 Nguyễn Thanh Hiếu Nam 25/03/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 37 Sử
991 SU044 Hà Minh Hòa Nữ 10/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 44 Sử
992 SU095 Lê Việt Hoàng Nam 09/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Sử
993 SU011 Trần Xuân Hoạt Nam 12/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
994 SU001 Đặng Văn Hùng Nam 24/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Sử
995 SU096 Phạm Quang Huy Nam 31/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 39 Sử
996 SU057 Quách Khánh Huyền Nữ 06/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
997 SU113 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 05/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sử
998 SU029 Hoàng Thị Lan Hương Nữ 19/04/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 37 Sử
999 SU039 Phạm Gia Khánh Nam 04/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36 Sử
1000 SU100 Chu Thành Kiên Nam 13/03/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 36 Sử
1001 SU075 Đặng Thị Ánh Linh Nữ 19/07/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 38 Sử
1002 SU088 Nguyễn Hoàng Linh Nam 30/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
1003 SU102 Vũ Trọng Hoàng Linh Nam 25/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 37 Sử
1004 SU049 Phạm Khánh Linh Nữ 16/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Sử
1005 SU036 Vũ Khánh Linh Nữ 30/04/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 39 Sử
1006 SU038 Hà Linh Linh Nữ 14/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sử
1007 SU031 Bùi Lý Linh Nữ 09/03/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 42 Sử
1008 SU025 Bùi Mai Linh Nữ 08/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
1009 SU053 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 01/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36 Sử
1010 SU090 Lê Phương Linh Nữ 10/12/2003 Hải Phòng Kỳ Bá, TP 40 Sử
1011 SU109 Nguyễn Thùy Linh Nữ 09/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 36 Sử
1012 SU101 Nguyễn Thùy Linh Nữ 27/09/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 37 Sử
1013 SU082 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 30/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sử
1014 SU114 Phạm Thị Hồng Loan Nữ 31/05/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 37 Sử
1015 SU032 Lê Trần Tuấn Long Nam 15/05/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 36 Sử
1016 SU002 Dương Văn Lương Nam 13/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Sử
1017 SU052 Cao Hoàng Mai Nữ 30/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sử
1018 SU065 Đỗ Đức Minh Nam 07/05/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
1019 SU037 Phạm Đức Minh Nam 17/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Sử
1020 SU107 Đỗ Ngọc Minh Nam 07/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36 Sử
1021 SU070 Nguyễn Hà My Nữ 08/12/2003 Vũ Thư, TB Phúc Khánh, TP 40 Sử
1022 SU105 Nguyễn Thành Nam Nam 18/04/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 39 Sử
1023 SU014 Bùi Thanh Nga Nữ 21/10/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Sử
1024 SU056 Lại Thị Nga Nữ 29/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
1025 SU067 Lư Thị Kim Ngân Nữ 16/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Sử
1026 SU061 Đoàn Thị Thanh Ngân Nữ 11/05/2003 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 42 Sử
1027 SU059 Hoàng Thị Hồng Ngọc Nữ 28/01/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Sử
1028 SU021 Nguyễn Dương Thảo Nguyên Nữ 28/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Sử
1029 SU050 Trần Thị Nguyệt Nữ 11/07/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 36 Sử
1030 SU018 Bùi Thanh Nhàn Nữ 28/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
1031 SU026 Nguyễn Thị Bảo Nhi Nữ 04/11/2003 Quỳnh Phụ, TB An Lễ, QP 36 Sử
1032 SU073 Đặng Thị Oanh Nữ 16/12/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 36 Sử
1033 SU103 Bùi Trọng Phan Nam 26/08/2003 Thái Bình Đông Hòa, TP 40 Sử
1034 SU077 Bùi Thị Bích Phương Nữ 30/12/2003 Hải Dương Vũ Phúc, TP 39 Sử
1035 SU023 Đỗ Minh Phương Nữ 13/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Sử
1036 SU005 Đỗ Phạm Minh Phương Nữ 14/01/2003 Tiền Hải, TB Trần Phú, TP 39 Sử
1037 SU028 Trần Thị Minh Phương Nữ 01/01/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 43 Sử
1038 SU055 Trần Nguyễn Nam Phương Nữ 05/01/2003 Vũ Thư, TB Trung An, VT 40 Sử
1039 SU041 Đàm Thu Phương Nữ 23/05/2003 Thái Thụy, TB Tây Sơn, TP 36 Sử
1040 SU081 Phạm Tuấn Phương Nam 23/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sử
1041 SU040 Nguyễn Duy Quý Nam 19/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Sử
1042 SU087 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 25/05/2003 Tiền Hải, TB Giang Phong, TH 36 Sử
1043 SU069 Nhâm Trúc Quỳnh Nữ 12/04/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sử
1044 SU098 Lương Hoàng Bảo Sơn Nam 11/10/2003 Thái Bình Trần Phú, TP 38 Sử
1045 SU024 Trần Thanh Tâm Nữ 11/08/2003 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 43 Sử
1046 SU106 Nguyễn Phương Thảo Nữ 16/03/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 38 Sử
1047 SU058 Đoàn Thị Phương Thảo Nữ 22/02/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Sử
1048 SU008 Đỗ Thị Phương Thảo Nữ 20/08/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Sử
1049 SU074 Dương Quang Thắng Nam 07/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Sử
1050 SU089 Nguyễn Thị Thu Nữ 08/04/2003 Nam Định Tam Quang, VT 43 Sử
1051 SU079 Vũ Thùy Tiên Nữ 04/05/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 37 Sử
1052 SU099 Trần Lê Huyền Trang Nữ 02/08/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40 Sử
1053 SU010 Nguyễn Kiều Trang Nữ 15/11/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 37 Sử
1054 SU027 Lê Thị Kiều Trang Nữ 05/08/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 43 Sử
1055 SU060 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 21/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Sử
1056 SU012 Bùi Thu Trang Nữ 30/08/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 38 Sử
1057 SU042 Vũ Thị Kiều Trinh Nữ 05/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sử
1058 SU085 Lại Hồng Vân Nữ 18/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sử
1059 SU017 Lê Hải Yến Nữ 14/02/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
1060 TI001 Nguyễn Ngọc Đức Nam 06/03/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 39 Tin
1061 TI002 Đào Tiến Đức Nam 08/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Tin
1062 TI003 Đặng Vũ Bảo Minh Nam 09/03/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1063 TI004 Tạ Cao Hưng Nam 11/03/2003 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 40 Tin
1064 TI005 Phạm Nhật Minh Nam 05/10/2003 Kiến Xương, TB Minh Thành, TP 40 Tin
1065 TI006 Nguyễn Minh Quân Nam 07/05/2003 Quỳnh Phụ, TB An Ninh, QP 40 Tin
1066 TI007 Phạm Thanh Tùng Nam 24/03/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
1067 TI008 Nguyễn Xuân Phong Nam 23/01/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
1068 TI009 Phạm Thị Lan Anh Nữ 14/08/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
1069 TI010 Vũ Hoàng Kiên Nam 01/02/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1070 TI011 Phạm Phương Hoa Nữ 28/10/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
1071 TI012 Trịnh Huyền Trang Nữ 20/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1072 TI013 Nguyễn Minh Hiếu Nam 18/01/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Tin
1073 TI014 Đinh Bùi Lâm Anh Nữ 22/12/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1074 TI015 Tô Đức Phúc Nam 28/01/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Tin
1075 TI016 Phạm Sơn Tùng Nam 14/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Tin
1076 TI017 Nguyễn Thanh Tú Nam 27/03/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
1077 TI018 Đào Minh Đức Nam 05/08/2003 Đông Hưng, TB Đông Các, ĐH 40 Tin
1078 TI019 Nguyễn Lê Minh Hiếu Nam 22/03/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Tin
1079 TI020 Lê Đức Minh Nam 09/11/2003 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1080 TI021 Trần Thanh Hải Anh Nam 23/06/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Tin
1081 TI022 Ngô Duy Khang Nam 04/05/2003 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1082 TI023 Đỗ Phương Anh Nữ 28/02/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Tin
1083 TI024 Nguyễn Đức Thịnh Nam 08/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1084 TI025 Vũ Minh Quân Nam 04/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Tin
1085 TI026 Nguyễn Ngọc Toàn Nam 24/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1086 TI027 Nguyễn Thị Lương Nữ 05/02/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
1087 TI028 Chu Đức Anh Nam 26/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Tin
1088 TI029 Nguyễn Thanh Phương Nam 17/12/2003 Quỳnh Phụ, TB TT Quỳnh Côi, QP 40 Tin
1089 TI030 Bùi Hải Long Nam 12/03/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Tin
1090 TI031 Bùi Thị Thu Hà Nữ 25/08/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
1091 TI032 Nguyễn Gia Phú Nam 05/11/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Tin
1092 TI033 Nguyễn Minh Hiếu Nam 06/11/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 38 Tin
1093 TI034 Đặng Duy Minh Nam 03/06/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Tin
1094 TI035 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 13/04/2003 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 40 Tin
1095 TI036 Vũ Phương Thảo Nữ 04/08/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
1096 TI037 Bùi Tuấn Phương Nữ 04/12/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Tin
1097 TI038 Phạm Tiến Duy Nam 19/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1098 TI039 Phạm Việt Quân Nam 08/05/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Tin
1099 TI040 Nguyễn Thành Trung Nam 24/07/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1100 TI041 Nguyễn Xuân Bình Nam 05/12/2003 Thành phố, TB Song Lãng, VT 40 Tin
1101 TI042 Phạm Đức Huy Nam 26/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1102 TI043 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ 26/08/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1103 TI044 Phạm Văn Cường Nam 27/01/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 38 Tin
1104 TI045 Vũ Thị Hồng Tươi Nữ 01/12/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
1105 TI046 Phạm Xuân Quyết Nam 13/05/2003 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 38 Tin
1106 TI047 Phạm Tiến Thành Nam 21/07/2003 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 39 Tin
1107 TI048 Đặng Chí Minh Nam 19/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1108 TI049 Nguyễn Sơn Tùng Nam 20/12/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 38 Tin
1109 TI050 Lê Thu Phương Nữ 11/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1110 TI051 Lương Quang Tùng Nam 22/02/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Tin
1111 TI052 Phạm Tùng Anh Nam 04/11/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 39 Tin
1112 TI053 Phạm Trung Hiếu Nam 29/11/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 39 Tin
1113 TI054 Phạm Minh Trang Nữ 16/11/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1114 TI055 Nguyễn Anh Đức Nam 07/03/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1115 TI056 Bùi Thu Phương Nữ 01/05/2003 Bình Dương Chu Văn An, VT 40 Tin
1116 TI057 Lại Vũ Thu Nguyệt Nữ 26/04/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1117 TI058 Lại Vũ Thủy Ngân Nữ 26/04/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1118 TI059 Nguyễn Tiến Đạt Nam 11/05/2003 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 40 Tin
1119 TI060 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 26/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1120 TI061 Nguyễn Hoàng Phương Nam 13/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1121 TI062 Nguyễn Thanh Tùng Nam 22/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1122 TI063 Bùi Thùy Dung Nữ 05/10/2003 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40 Tin
1123 TI064 Vũ Kim Phượng Nữ 06/02/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
1124 TI065 Hoàng Vũ Trường Giang Nam 21/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Tin
1125 TI066 Nguyễn Khánh Ly Nữ 01/01/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
1126 TI067 Nguyễn Đăng Khoa Nam 21/08/2003 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40 Tin
1127 TI068 Nguyễn Ngân Anh Nữ 23/04/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1128 TI069 Nguyễn Diệu Hiền Nữ 09/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Tin
1129 TI070 Ngô Đức Thuận Nam 13/10/2003 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 40 Tin
1130 TI071 Đào Việt Thái Nam 16/02/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Tin
1131 TI072 Phạm Hồng Ngọc Nữ 11/04/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Tin
1132 TI073 Lại Đức Việt Anh Nam 19/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Tin
1133 TI074 Nguyễn Tấn Dũng Nam 13/09/2003 Hưng Hà, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1134 TI075 Trần Xuân Duy Nam 26/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1135 TI076 Trần Thị Phương Anh Nữ 04/10/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1136 TI077 Vũ Đỗ Thành Đạt Nam 10/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1137 TI078 Phạm Thị Trang Anh Nữ 03/04/2003 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1138 TI079 Nguyễn Việt Hoàng Nam 18/10/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Tin
1139 TI080 Trần Ngọc Hưng Nam 22/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 38 Tin
1140 TI081 Phan Ngọc Mai Nữ 07/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Tin
1141 TI082 Vũ Đình Đại Nam 09/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1142 TI083 Lê Hồng Ngọc Nam 11/01/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Tin
1143 TI084 Trần Minh Thành Nam 14/01/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1144 TI085 Vũ Duy Thanh Nam 01/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1145 TI086 Nguyễn Công Minh Nam 22/07/2003 Thành phố, TB Trần Quốc Tuấn, Nam TL, Hà Nội 40 Tin
1146 TI087 Vũ Hoàng Long Nam 26/10/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
1147 TI088 Hà Chấn Hiệp Nam 23/09/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
1148 TI089 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 03/05/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
1149 TI090 Hoàng Thị Thanh Trúc Nữ 04/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Tin
1150 TI091 Tô Hoàng Long Nam 05/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1151 TI092 Tô Phương Nam Nam 11/12/2003 Gia Lai Tây Sơn, TP 38 Tin
1152 TI093 Hoàng Anh Minh Nam 24/04/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1153 TI094 Bùi Hồng Hoa Nữ 07/06/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1154 TI095 Nguyễn Hữu Đông Nam 18/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 38 Tin
1155 TI096 Đỗ Thế Hoàn Nam 25/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Tin
1156 TI097 Phạm Thị Trà My Nữ 02/01/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Tin
1157 TI098 Nguyễn Văn Huỳnh Nam 14/06/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
1158 TI099 Phan Thế Anh Nam 21/09/2003 Thái Bình Trần Lãm, TP 39 Tin
1159 TI100 Phạm Duy Hải Nam 27/04/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1160 TI101 Phạm Thế Tiên Nam 16/06/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
1161 TI102 Phan Quỳnh Anh Nữ 02/11/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1162 TI103 Phạm Quang Tuấn Nam 08/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1163 TI104 Lê Minh Chiến Nam 30/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1164 TI105 Phạm Mai Chi Nữ 27/01/2003 Kiến Xương, TB Bình Nguyên, KX 40 Tin
1165 TI106 Trần Xuân Thắng Nam 05/07/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Tin
1166 TI107 Nguyễn Đức Thành Nam 22/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Tin
1167 TI108 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 27/09/2003 LB Nga Đông Thọ, TP 36 Tin
1168 TI109 Phạm Minh Tiến Nam 06/07/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
1169 TI110 Phạm Đăng Việt Nam 30/12/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40 Tin
1170 TI111 Dương Văn Mạnh Nam 11/05/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 40 Tin
1171 TI112 Phan Thị Duyên Nữ 02/04/2003 Sơn La Vũ Chính, TP 40 Tin
1172 TI113 Vũ Đình Hoàng Nam 14/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
1173 TI114 Phạm Công Đông Nam 04/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
1174 TI115 Đoàn Phương Nguyên Nữ 12/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Tin
1175 TI116 Dương Thế Vinh Nam 14/07/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
1176 TI117 Đặng Sinh Phúc Nam 24/01/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Tin
1177 TI118 Nguyễn Việt Hoàng Nam 25/02/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
1178 TI119 Bùi Lê Minh Quang Nam 21/07/2003 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1179 TI120 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 19/09/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 37 Tin
1180 TI121 Đỗ Thị Thái Bình Nữ 19/06/2003 Tp HCM Nguyễn Đức Cảnh, TT 40 Tin
1181 TI122 Nguyễn Minh Đức Nam 12/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1182 TI123 Trần Anh Tú Nam 16/05/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 39 Tin
1183 TI124 Vũ Mạnh Cường Nam 28/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Tin
1184 TI125 Phạm Duy Thành Nam 21/09/2003 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1185 TI126 Phạm Thị Minh Trang Nữ 02/09/2003 Thái Bình Trần Lãm, TP 39 Tin
1186 TI127 Vũ Mai Chi Nữ 12/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1187 TI128 Tạ Ngọc Hải Nam Nam 12/02/2003 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1188 TI129 Nguyễn Thế Phong Nam 25/03/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
1189 TI130 Phạm Thị Diễm Quỳnh Nữ 28/11/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1190 TI131 Vũ Thị Huyền Trang Nữ 27/06/2003 Thái Bình Kỳ Bá, TP 37 Tin
1191 TI132 Nguyễn Như Phong Nam 31/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Tin
1192 TI133 Hà Thị Duyên Nữ 12/11/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
1193 TI134 Vũ Đăng Tân Nam 06/10/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 39 Tin
1194 TI135 Vũ Minh Tiến Nam 09/12/2003 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
1195 TI136 Phạm Trần Việt Anh Nam 08/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1196 TI137 Phan Trường Chinh Nam 21/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1197 TI138 Đỗ Minh Thái Nam 05/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1198 TI139 Nguyễn Đăng Hiệu Nam 01/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1199 TI140 Đào Ngọc Bảo Nam 08/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1200 TI141 Ngô Thị Hải Ly Nữ 11/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1201 TI142 Trần Ngọc Anh Nam 02/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
1202 TI143 Vũ Đức Hoàng Nam 08/04/2003 Thái Nguyên Kỳ Bá, TP 40 Tin
1203 TI144 Nguyễn Quang Vũ Nam 14/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1204 TI145 Trịnh Minh Đức Nam 01/09/2003 Thái Bình Trần Phú, TP 36 Tin
1205 TI146 Nguyễn Đức Thắng Nam 07/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1206 TI147 Nguyễn Việt Tuấn Nam 19/10/2003 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1207 TI148 Đặng Phan Bích Thuần Nữ 21/12/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
1208 TI149 Đinh Văn Huy Nam 31/10/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
1209 TI150 Đinh Đức Thành Nam 21/05/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1210 TI151 Nguyễn Văn Duy Nam 02/08/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 35 Tin
1211 TI152 Nguyễn Công Thành Nam 15/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1212 TI153 Đỗ Tùng Dương Nam 21/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1213 TI154 Hoàng Khánh Huyền Nữ 14/08/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Tin
1214 TI155 Phạm Thị Phương Nhung Nữ 16/03/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Tin
1215 TI156 Trần Hoàng Minh Nam 14/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1216 TI157 Vũ Nguyễn Duy Long Nam 15/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
1217 TI158 Nguyễn Tuấn Đức Nam 11/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1218 TI159 Hà Văn Trung Nam 13/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
1219 TI160 Trần Minh Đức Nam 28/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1220 TI161 Bùi Ngọc Đức Anh Nam 09/07/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 38 Tin
1221 TI162 Dương Mạnh Hùng Nam 30/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1222 TI163 Phạm Anh Quân Nam 12/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
1223 TI164 Khổng Minh Hiếu Nam 18/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Tin
1224 TI165 Nguyễn Quang Trung Nam 07/05/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 39 Tin
1225 TI166 Mai Lâm Minh Nam 25/12/2003 Tp HCM Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1226 TI167 Lưu Trung Anh Nam 21/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 44 Tin
1227 TI168 Phạm Công Hiệp Nam 02/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1228 TI169 Lã Hoàng Nhật Hà Nữ 29/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
1229 TI170 Nguyễn Ngọc Khoa Nam 25/07/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 37 Tin
1230 TI171 Nguyễn Tùng Dương Nam 14/10/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 38 Tin
1231 TI172 Vũ Thị Thu Thảo Nữ 29/05/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Tin
1232 TI173 Nguyễn Thị Hằng Nữ 20/08/2003 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1233 TI174 Lê Viết Thái Nam 17/03/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Tin
1234 TI175 Nguyễn Vũ Hải Anh Nữ 13/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1235 TI176 Khúc Tuấn Anh Nam 09/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Tin
1236 TI177 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 17/03/2003 Đông Hưng, TB Đông Các, ĐH 40 Tin
1237 TI178 Bùi Việt Duy Nam 11/01/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
1238 TI179 Bùi Văn Đạt Nam 29/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
1239 TI180 Nguyễn Văn Thuấn Nam 28/07/2003 Thái Bình Hoàng Diệu, TP 40 Tin
1240 TI181 Nguyễn Duy Công Nam 05/12/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Tin
1241 TI182 Trịnh Bảo Ngọc Nữ 08/12/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1242 TI183 Bùi Hữu Kiên Nam 17/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1243 TI184 Phạm Đình Kiên Nam 11/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1244 TI185 Đỗ Đức Hiếu Nam 04/09/2003 Thái Bình Thị trấn, VT 40 Tin
1245 TI186 Hoàng Thu Phương Nữ 01/07/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Tin
1246 TI187 Tô Ngọc Khánh Duy Nam 28/10/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Tin
1247 TI188 Bùi Văn Mạnh Nam 29/03/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 39 Tin
1248 TI189 Bù Đức Mạnh Nam 11/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1249 TI190 Hà Minh Hiếu Nam 29/10/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
1250 TI191 Nguyễn Đình Thiệu Nam 21/03/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 39 Tin
1251 TI192 Phạm Hữu Mạnh Nam 08/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
1252 TI193 Trần Hoàng Nam Nam 10/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Tin
1253 TI194 Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 09/09/2003 Thành phố, TB Đông Xuân, ĐH 40 Tin
1254 TI195 Đỗ Thị Hồng Quyên Nữ 10/06/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Tin
1255 TI196 Phạm Xuân Trường Nam 14/10/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40 Tin
1256 TI197 Nguyễn Thế Tùng Nam 09/04/2003 Quảng Ninh Tân Hòa, VT 40 Tin
1257 TI198 Trần Vũ Anh Nam 25/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 37 Tin
1258 TI199 Đinh Phương Anh Nữ 11/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
1259 TI200 Hoàng Lê Việt Anh Nam 07/11/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Tin
1260 TI201 Hoàng Hải Nam Nam 04/11/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Tin
1261 TI202 Đào Minh Đức Nam 18/05/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Tin
1262 TI203 Phùng Quý Toàn Nam 14/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Tin
1263 TI204 Nguyễn Tấn Đạt Nam 10/02/2003 Thái Bình Kỳ Bá, TP 37 Tin
1264 TI205 Vũ Chí Cường Nam 07/05/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
1265 TI206 Hà Đức Hạnh Nam 10/03/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Tin
1266 TI207 Lê Quý Dương Nam 20/04/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
1267 TI208 Nguyễn Việt Đức Nam 30/05/2003 Thành phố, TB Vũ Ninh, KX 38 Tin
1268 TI209 Trần Phương Thảo Nữ 01/10/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Tin
1269 TO135 Vũ Thanh An Nữ 27/02/2003 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 40 Toán
1270 TO093 Đặng Trường An Nam 19/02/2003 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 40 Toán
1271 TO032 Đồng Đức Anh Nam 15/05/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1272 TO157 Đặng Hải Anh Nữ 07/06/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Toán
1273 TO110 Hà Huy Anh Nam 31/10/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 36 Toán
1274 TO106 Nguyễn Ngân Anh Nữ 23/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1275 TO163 Đinh Phương Anh Nữ 11/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1276 TO045 Vũ Thị Phương Anh Nữ 10/11/2003 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Toán
1277 TO142 Vũ Quang Anh Nam 18/02/2003 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 40 Toán
1278 TO159 Đặng Quỳnh Anh Nữ 07/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 37 Toán
1279 TO026 Trần Thị Trâm Anh Nữ 02/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1280 TO071 Trần Tuấn Anh Nam 27/01/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 43 Toán
1281 TO148 Chu Việt Anh Nam 03/09/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Toán
1282 TO057 Dương Thị Ngọc Ánh Nữ 30/10/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Toán
1283 TO122 Đỗ Thái Bình Nam 09/10/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Toán
1284 TO151 Nguyễn Xuân Bình Nam 05/12/2003 Thành phố, TB Song Lãng, VT 40 Toán
1285 TO125 Đào Thị Khánh Chi Nữ 18/11/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Toán
1286 TO126 Hoàng Lâm Mai Chi Nữ 29/12/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 37 Toán
1287 TO164 Phan Trường Chinh Nam 21/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1288 TO064 Nguyễn Kim Cúc Nữ 17/10/2003 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 40 Toán
1289 TO072 Đoàn Ngọc Cường Nam 02/05/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 43 Toán
1290 TO081 Lê Xuân Dân Nam 19/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Toán
1291 TO100 Hoàng Anh Dũng Nam 25/08/2003 Hải Dương Bình Minh, Hải Dương 40 Toán
1292 TO112 Lại Anh Dũng Nam 10/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 41 Toán
1293 TO002 Nguyễn Đức Duy Nam 08/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Toán
1294 TO089 Trần Quang Duy Nam 08/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 44 Toán
1295 TO134 Phạm Hải Dương Nữ 02/10/2003 Thành phố, TB Đông Mỹ, TP 38 Toán
1296 TO138 Đỗ Thùy Dương Nữ 25/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Toán
1297 TO114 Đỗ Tùng Dương Nam 21/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1298 TO147 Vũ Đỗ Thành Đạt Nam 10/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1299 TO036 Hoàng Tiến Đạt Nam 24/10/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1300 TO010 Nguyễn Tiến Đạt Nam 01/11/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 42 Toán
1301 TO137 Trần Văn Đạt Nam 25/01/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Toán
1302 TO046 Trần Quốc Đệ Nam 26/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 43 Toán
1303 TO023 Nguyễn Duy Đông Nam 09/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Toán
1304 TO128 Nguyễn Anh Đức Nam 07/03/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1305 TO055 Phạm Minh Đức Nam 15/02/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1306 TO117 Nguyễn Tuấn Đức Nam 11/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1307 TO053 Phạm Văn Đức Nam 14/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1308 TO130 Phạm Hương Giang Nữ 10/04/2003 Đông Hưng, TB Tân Bình, TP 40 Toán
1309 TO150 Lê Thị Hương Giang Nữ 06/07/2003 Đông Hưng, TB Đông Hà, ĐH 40 Toán
1310 TO080 Nguyễn Minh Giang Nữ 11/05/2003 Hà Nội Kỳ Bá, TP 36 Toán
1311 TO007 Vũ Hồng Hà Nữ 13/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1312 TO070 Phạm Thị Thu Hà Nữ 11/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1313 TO082 Vũ Quang Hải Nam 25/06/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Toán
1314 TO015 Nguyễn Việt Hàn Nam 10/02/2003 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Ngọc, QP 40 Toán
1315 TO085 Phạm Thị Minh Hạnh Nữ 15/02/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1316 TO024 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 22/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1317 TO158 Phạm Công Hiệp Nam 02/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1318 TO038 Trịnh Đức Hiệp Nam 17/02/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 42 Toán
1319 TO102 Nguyễn Minh Hiếu Nam 18/04/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Toán
1320 TO152 Phạm Minh Hiếu Nam 08/11/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1321 TO044 Nguyễn Xuân Hiếu Nam 14/09/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 43 Toán
1322 TO075 Đoàn Mai Hoa Nữ 29/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Toán
1323 TO063 Nguyễn Thị Hoài Nữ 21/02/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Toán
1324 TO162 Phạm Minh Hoàng Nam 24/02/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Toán
1325 TO042 Vũ Nhật Hoàng Nam 17/01/2003 Thái Bình Đông Các, ĐH 40 Toán
1326 TO084 Khổng Trọng Hoàng Nam 22/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Toán
1327 TO111 Vũ Viết Hoàng Nam 17/10/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Toán
1328 TO062 Hoàng Việt Hồng Nữ 25/02/2003 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 40 Toán
1329 TO034 Phạm Trần Huân Nam 29/04/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Toán
1330 TO153 Hà Đức Hùng Nam 06/12/2002 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Toán
1331 TO087 Nguyễn Phi Hùng Nam 27/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 38 Toán
1332 TO131 Đỗ Quang Huy Nam 28/10/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Toán
1333 TO012 Lưu Quang Huy Nam 17/11/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1334 TO033 Đặng Khánh Huyền Nữ 30/10/2003 Hưng Hà, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1335 TO016 Lê Thị Khánh Huyền Nữ 21/02/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Toán
1336 TO013 Lã Thị Thanh Huyền Nữ 22/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1337 TO067 Bùi Thị Huyền Nữ 15/07/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 40 Toán
1338 TO086 Đỗ Thị Thu Huyền Nữ 18/08/2002 Gia Lai Giang Phong, TH 42 Toán
1339 TO052 Trần Văn Hưng Nam 29/06/2003 Thái Thụy, TB Bình Liêu, Quảng Ninh 40 Toán
1340 TO133 Trần Viết Hưng Nam 30/05/2003 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40 Toán
1341 TO068 Phạm Thị Thu Hương Nữ 24/03/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1342 TO136 Tạ Thị Thu Hương Nữ 05/10/2003 Tiền Hải, TB Giang Phong, TH 40 Toán
1343 TO025 Ngô Duy Khang Nam 04/05/2003 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1344 TO104 Phạm Duy Khánh Nam 05/10/2003 Thành phố, TB Vũ Ninh, KX 39 Toán
1345 TO115 Phạm Ngọc Khánh Nam 02/07/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 37 Toán
1346 TO066 Trần Quốc Khoa Nam 12/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1347 TO143 Phạm Đình Kiên Nam 11/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1348 TO008 Vũ Hoàng Kiên Nam 01/02/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1349 TO048 Trịnh Trung Kiên Nam 01/01/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1350 TO039 Đặng Tuấn Kiệt Nam 12/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1351 TO123 Tạ Duy Lâm Nam 19/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Toán
1352 TO037 Lê Diệu Linh Nữ 11/08/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1353 TO076 Nguyễn Diệu Linh Nữ 17/07/2003 Đông Hưng, TB Hoàng Diệu, TP 39 Toán
1354 TO132 Nguyễn Hoàng Linh Nam 30/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1355 TO160 Bùi Khánh Linh Nữ 23/10/2003 Hà Nội Hoàng Diệu, TP 36 Toán
1356 TO027 Nguyễn Khánh Linh Nữ 28/10/2003 Tp HCM Hồng Thái, KX 40 Toán
1357 TO061 Vũ Khánh Linh Nữ 16/11/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Toán
1358 TO060 Bùi Phương Linh Nữ 02/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1359 TO118 Vũ Thùy Linh Nữ 03/03/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Toán
1360 TO028 Vũ Tuấn Linh Nam 13/07/2003 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 37 Toán
1361 TO139 Lê Quý Long Nam 09/03/2003 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 40 Toán
1362 TO166 Phạm Văn Long Nam 18/08/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1363 TO161 Nguyễn Quang Lợi Nam 27/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Toán
1364 TO141 Đinh Văn Lợi Nam 04/08/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 37 Toán
1365 TO105 Trần Trung Luyện Nam 10/03/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 41 Toán
1366 TO083 Trần Văn Lương Nam 02/03/2003 Thành phố, TB Trung An, VT 40 Toán
1367 TO149 Lại Vũ Trang Ly Nữ 06/07/2003 Hà Giang Vũ Ninh, KX 37 Toán
1368 TO001 Phạm Ngọc Mai Nữ 12/01/2003 Tiền Hải, TB Nam Thịnh, TH 40 Toán
1369 TO077 Phạm Phương Mai Nữ 30/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1370 TO124 Vũ Thu Mai Nữ 10/02/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Toán
1371 TO097 Bùi Đức Mạnh Nam 19/02/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 36 Toán
1372 TO144 Bùi Đức Mạnh Nam 11/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1373 TO095 Đặng Trần Đức Mạnh Nam 24/10/2003 Quỳnh Phụ, TB TT Quỳnh Côi, QP 40 Toán
1374 TO003 Trần Trung Mạnh Nam 26/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1375 TO049 Nguyễn Đức Minh Nam 15/05/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1376 TO120 Trần Hoàng Minh Nam 14/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1377 TO127 Mai Lâm Minh Nam 25/12/2003 Tp HCM Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1378 TO006 Vũ Nhật Minh Nam 22/12/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 37 Toán
1379 TO030 Tống Quang Minh Nam 28/02/2003 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 36 Toán
1380 TO040 Nguyễn Trà My Nữ 12/10/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Toán
1381 TO092 Dương Hoàng Nam Nam 09/04/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Toán
1382 TO009 Nguyễn Hoàng Nam Nam 25/01/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Toán
1383 TO069 Trịnh Bảo Ngọc Nữ 08/12/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1384 TO108 Cao Thị Bích Ngọc Nữ 27/06/2003 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 40 Toán
1385 TO107 Vũ Thị Phương Nhung Nữ 17/06/2003 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 40 Toán
1386 TO088 Bùi Thị Nương Nữ 11/05/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1387 TO155 Lại Thế Phái Nam 04/03/2003 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 40 Toán
1388 TO156 Nguyễn Đức Phú Nam 18/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36 Toán
1389 TO099 Lê Diệu Phương Nữ 29/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 37 Toán
1390 TO065 Nguyễn Đình Phương Nam 03/09/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1391 TO098 Bùi Lê Minh Quang Nam 21/07/2003 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1392 TO058 Nguyễn Minh Quang Nam 09/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Toán
1393 TO169 Bùi Văn Quang Nam 17/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36 Toán
1394 TO020 Vũ Minh Quân Nam 04/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Toán
1395 TO018 Phạm Ngọc Quân Nam 20/08/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 44 Toán
1396 TO029 Khúc Thục Quyên Nữ 29/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1397 TO031 Dương Hải Quyền Nam 11/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Toán
1398 TO004 Phan Văn Quyến Nam 31/12/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Toán
1399 TO146 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 04/06/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 37 Toán
1400 TO116 Hoàng Duy Thái Nam 05/02/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Toán
1401 TO109 Đỗ Minh Thái Nam 05/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1402 TO167 Vũ Duy Thanh Nam 01/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1403 TO145 Phạm Ngọc Thanh Nam 13/01/2003 Kiến Xương, TB Vũ Thắng, KX 39 Toán
1404 TO005 Vũ Phương Thanh Nữ 16/06/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 44 Toán
1405 TO113 Nguyễn Công Thành Nam 15/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1406 TO051 Bùi Đức Thành Nam 30/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1407 TO091 Bùi Phương Thảo Nữ 26/04/2003 Đông Hưng, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1408 TO073 Hoàng Thu Thảo Nữ 01/02/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1409 TO078 Đoàn Đức Thắng Nam 09/01/2003 Quỳnh Phụ, TB Nguyễn Bỉnh Khiêm, VB, Hải Phòng 40 Toán
1410 TO011 Hà Đức Thắng Nam 06/10/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 42 Toán
1411 TO054 Nguyễn Xuân Thắng Nam 27/06/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 39 Toán
1412 TO017 Đỗ Nguyên Đăng Thi Nam 09/07/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Toán
1413 TO019 Nguyễn Đức Thịnh Nam 08/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1414 TO154 Quách Thị Phương Thu Nữ 07/07/2003 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 40 Toán
1415 TO059 Nguyễn Trọng Thủy Nam 23/09/2003 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 37 Toán
1416 TO096 Nguyễn Văn Thuyên Nam 14/01/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 44 Toán
1417 TO129 Tưởng Huyền Thương Nữ 07/09/2003 Vũ Thư, TB Phú Xuân, TP 37 Toán
1418 TO074 Bùi Mạnh Toàn Nam 06/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Toán
1419 TO022 Nguyễn Ngọc Toàn Nam 24/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1420 TO056 Đào Quang Toàn Nam 28/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Toán
1421 TO140 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 21/04/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Toán
1422 TO094 Phạm Thị Huyền Trang Nữ 22/06/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 38 Toán
1423 TO101 Nguyễn Minh Trang Nữ 07/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Toán
1424 TO079 Nguyễn Thị Trang Nữ 17/03/2003 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Toán
1425 TO021 Nguyễn Thùy Trang Nữ 20/06/2003 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1426 TO121 Đinh Minh Triều Nam 22/01/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Toán
1427 TO119 Vũ Đăng Trung Nam 13/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Toán
1428 TO050 Nguyễn Thành Trung Nam 11/04/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 42 Toán
1429 TO103 Phạm Xuân Trường Nam 24/03/2003 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 36 Toán
1430 TO165 Nguyễn Việt Tuấn Nam 19/10/2003 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 40 Toán
1431 TO043 Bùi Thanh Tùng Nam 07/01/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Toán
1432 TO041 Nguyễn Thảo Vân Nữ 26/12/2003 Quỳnh Phụ, TB An Bài, QP 40 Toán
1433 TO014 Vũ Thảo Vân Nữ 10/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Toán
1434 TO035 Nguyễn Quang Vũ Nam 14/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
1435 TO047 Vũ Thị Hải Yến Nữ 11/10/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Toán
1436 TO090 Nguyễn Thị Thủy Yến Nữ 19/08/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Toán
1437 V129 Đỗ Châu Anh Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 39 Văn
1438 V214 Trần Châu Anh Nữ 29/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1439 V057 Nguyễn Thị Diệu Anh Nữ 16/01/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 37 Văn
1440 V287 Đào Lê Đức Anh Nam 21/02/2004 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1441 V090 Trần Đức Anh Nam 21/01/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 38 Văn
1442 V231 Trần Hà Anh Nữ 31/10/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40 Văn
1443 V245 Hoàng Vũ Hà Anh Nữ 21/11/2003 Thái Bình Tây Sơn, TP 40 Văn
1444 V305 Phạm Hải Anh Nam 09/03/2003 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 40 Văn
1445 V049 Phạm Hải Anh Nữ 11/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 39 Văn
1446 V114 Phạm Hồng Anh Nữ 19/03/2003 Thành phố, TB Trọng Quan, ĐH 40 Văn
1447 V098 Vũ Thị Hồng Anh Nữ 30/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1448 V186 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 23/04/2003 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Văn
1449 V022 Ngô Đình Kỳ Anh Nam 05/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
1450 V267 Phạm Thị Lan Anh Nữ 09/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Văn
1451 V091 Nguyễn Mai Anh Nữ 02/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Văn
1452 V087 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 26/12/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
1453 V218 Trần Mai Anh Nữ 25/06/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 39 Văn
1454 V099 Đặng Minh Anh Nữ 17/09/2003 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40 Văn
1455 V184 Đỗ Minh Anh Nữ 16/09/2001 LB Nga Minh Thành, TP 36 Văn
1456 V296 Lưu Thị Minh Anh Nữ 14/02/2003 Hàn Quốc Tân Phong, VT 40 Văn
1457 V097 Phạm Thị Minh Anh Nữ 23/03/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
1458 V067 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 15/01/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Văn
1459 V255 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 19/09/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Văn
1460 V219 Hà Thị Ngọc Anh Nữ 01/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Văn
1461 V256 Hoàng Thị Ngọc Anh Nữ 12/02/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Văn
1462 V063 Trần Thị Ngọc Anh Nữ 18/08/2003 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 36 Văn
1463 V289 Nguyễn Nguyệt Anh Nữ 21/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Văn
1464 V075 Bùi Phương Anh Nữ 17/08/2003 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1465 V228 Bùi Phương Anh Nữ 25/03/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Văn
1466 V166 Nguyễn Bùi Phương Anh Nữ 03/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Văn
1467 V277 Lưu Phương Anh Nữ 29/05/2003 Đông Hưng, TB Đông Các, ĐH 40 Văn
1468 V226 Nguyễn Phương Anh Nữ 03/03/2003 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1469 V306 Bùi Thị Phương Anh Nữ 15/10/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Văn
1470 V145 Hoàng Thị Phương Anh Nữ 15/11/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 37 Văn
1471 V030 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 06/11/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Văn
1472 V012 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 14/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1473 V048 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 20/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1474 V273 Phạm Thị Phương Anh Nữ 29/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
1475 V017 Lê Quang Anh Nam 19/12/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Văn
1476 V044 Bùi Quỳnh Anh Nữ 17/12/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Văn
1477 V167 Vũ Quỳnh Anh Nữ 05/10/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 37 Văn
1478 V046 Hoàng Thiên Anh Nữ 10/11/2003 LB Nga Minh Thành, TP 40 Văn
1479 V143 Nguyễn Thắng Tiến Anh Nam 24/02/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40 Văn
1480 V160 Nguyễn Trúc Anh Nữ 22/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1481 V128 Nguyễn Tú Anh Nữ 12/09/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1482 V066 Hoàng Vân Anh Nữ 23/03/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Văn
1483 V083 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 04/06/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
1484 V135 Phạm Thị Vân Anh Nữ 07/08/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 39 Văn
1485 V257 Dương Việt Anh Nữ 25/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Văn
1486 V261 Phạm Ngọc Hải Ánh Nữ 18/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 38 Văn
1487 V149 Đoàn Minh Ánh Nữ 06/04/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Văn
1488 V116 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 16/11/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Văn
1489 V115 Hoàng Đức Bình Nam 07/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Văn
1490 V026 Vũ Thị Thanh Bình Nữ 31/01/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Văn
1491 V127 Trần Thị Bình Nữ 25/01/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Văn
1492 V272 Hoảng Yên Bình Nữ 19/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
1493 V310 Bùi Bảo Châu Nữ 16/07/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Văn
1494 V151 Lâm Bảo Châu Nữ 27/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Văn
1495 V192 Phan Thị Hà Châu Nữ 07/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Văn
1496 V122 Bùi Thị Hoàng Châu Nữ 03/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1497 V252 Phạm Khánh Chi Nữ 04/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
1498 V270 Trần Kim Chi Nữ 06/12/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 38 Văn
1499 V244 Bùi Mai Chi Nữ 22/04/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 39 Văn
1500 V047 Hoàng Mai Chi Nữ 01/09/2003 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
1501 V182 Vũ Mai Chi Nữ 19/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1502 V210 Phạm Phương Chi Nữ 09/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Văn
1503 V280 Lê Thị Thảo Chi Nữ 11/06/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Văn
1504 V177 Nguyễn Tô Vân Chi Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
1505 V238 Khiếu Ngọc Diệp Nữ 10/10/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Văn
1506 V001 Nguyễn Thị Dung Nữ 04/02/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
1507 V274 Nguyễn Quang Dũng Nam 31/07/2003 Quỳnh Phụ, TB Vũ Lạc, TP 33 Văn
1508 V317 Trần Quang Dũng Nam 29/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Văn
1509 V224 Mai Tiến Dũng Nam 12/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 37 Văn
1510 V276 Hoàng Đức Duy Nam 19/11/2002 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Văn
1511 V292 Bùi Phương Duyên Nữ 20/02/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Văn
1512 V174 Phạm Thị Duyên Nữ 14/08/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 38 Văn
1513 V007 Nguyễn Thị Thùy Duyên Nữ 10/11/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 39 Văn
1514 V089 Trần Thế Duyệt Nam 01/01/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 40 Văn
1515 V294 Mai Hoàng Dương Nam 13/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36 Văn
1516 V180 Bùi Thị Thu Dương Nữ 04/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1517 V130 Nguyễn Thùy Dương Nữ 16/09/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
1518 V108 Nguyễn Thị Cẩm Đào Nữ 19/01/2003 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 40 Văn
1519 V072 Bùi Xuân Đạt Nam 29/01/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Văn
1520 V029 Trần Đại Đũng Nam 23/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 35 Văn
1521 V123 Trần Bảo Đức Nam 10/12/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Văn
1522 V279 Trần Huyền Giang Nữ 21/10/2003 Quảng Ninh Hoàng Diệu, TP 40 Văn
1523 V126 Trần Thị Hương Giang Nữ 06/02/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 42 Văn
1524 V194 Trần Thị Hương Giang Nữ 14/09/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 38 Văn
1525 V086 Phạm Thị Giang Nữ 16/12/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Văn
1526 V027 Phạm Thị Trà Giang Nữ 09/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Văn
1527 V246 Nguyễn Thị Khánh Hà Nữ 04/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1528 V300 Lại Nguyệt Hà Nữ 31/05/2003 Vũ Thư, TB Phú Xuân, TP 36 Văn
1529 V293 Nguyễn Thị Nguyệt Hà Nữ 16/09/2003 Quỳnh Phụ, TB Trần Phú, TP 38 Văn
1530 V074 Nguyễn Nhật Hà Nữ 23/10/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
1531 V169 Đỗ Thu Hà Nữ 27/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1532 V207 Phạm Thu Hà Nữ 06/04/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Văn
1533 V188 Phạm Thu Hà Nữ 17/05/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Văn
1534 V176 Quản Thu Hà Nữ 04/06/2003 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Văn
1535 V235 Lê Thị Thu Hà Nữ 03/04/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Văn
1536 V211 Nghiêm Thị Thu Hà Nữ 10/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Văn
1537 V302 Trần Thu Hà Nữ 27/02/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1538 V161 Mai Nguyễn Việt Hà Nữ 08/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1539 V242 Võ Hoàng Hải Nam 14/02/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Văn
1540 V101 Nguyễn Minh Hằng Nữ 31/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Văn
1541 V025 Vũ Thị Minh Hằng Nữ 25/08/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Văn
1542 V301 Đinh Thị Thanh Hằng Nữ 05/04/2003 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 38 Văn
1543 V102 Phạm Thị Hằng Nữ 12/04/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Văn
1544 V136 Nguyễn Ngô Thu Hằng Nữ 21/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 37 Văn
1545 V131 Vũ Thị Thu Hằng Nữ 24/06/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 37 Văn
1546 V178 Tạ Thị Thanh Hiền Nữ 27/05/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 36 Văn
1547 V023 Nguyễn Thị Thảo Hiền Nữ 17/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
1548 V073 Phạm Thu Hiền Nữ 06/08/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
1549 V040 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 30/07/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Văn
1550 V134 Trần Thu Hiền Nữ 30/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1551 V069 Nguyễn Hữu Hiển Nam 19/02/2003 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 38 Văn
1552 V254 Lữ Trung Hiếu Nam 28/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 37 Văn
1553 V183 Trần Thị Thanh Hoa Nữ 16/11/2003 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Văn
1554 V076 Từ Thị Thanh Hòa Nữ 07/04/2003 Thái Bình Trần Lãm, TP 40 Văn
1555 V190 Trần Huy Hoàng Nam 31/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1556 V234 Đoàn Việt Hoàng Nam 27/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1557 V064 Trần Thị Huệ Nữ 24/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
1558 V140 Bùi Đức Huy Nam 24/03/2003 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 40 Văn
1559 V100 Trần Ngọc Huy Nam 05/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1560 V035 Trần Văn Huy Nam 24/04/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
1561 V153 Hoàng Diệu Huyền Nữ 16/10/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
1562 V189 Bùi Minh Huyền Nữ 29/08/2003 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 44 Văn
1563 V041 Nguyễn Minh Huyền Nữ 08/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
1564 V299 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 10/02/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 39 Văn
1565 V262 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 15/02/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
1566 V024 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 10/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Văn
1567 V018 Đỗ Vũ Thanh Huyền Nữ 10/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1568 V010 Bùi Thị Huyền Nữ 16/01/2003 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 40 Văn
1569 V065 Phạm Thị Huyền Nữ 09/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
1570 V213 Nguyễn Thu Huyền Nữ 27/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1571 V248 Nguyễn Thu Huyền Nữ 31/03/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Văn
1572 V061 Hà Thương Huyền Nữ 16/11/2003 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 39 Văn
1573 V195 Lê Hà Trang Huyền Nữ 07/11/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Văn
1574 V191 Nguyễn Bảo Hương Nữ 08/07/2003 Hà Nội Phan Chu Trinh, Hà Nội 40 Văn
1575 V206 Nhâm Diệu Hương Nữ 17/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1576 V124 Hoàng Thị Lan Hương Nữ 07/12/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 43 Văn
1577 V155 Phạm Mai Hương Nữ 04/09/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40 Văn
1578 V045 Bùi Thị Mai Hương Nữ 07/03/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Văn
1579 V038 Khiếu Thị Mai Hương Nữ 18/09/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Văn
1580 V316 Phạm Thị Mai Hương Nữ 30/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1581 V313 Đỗ Thu Hương Nữ 28/09/2003 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 40 Văn
1582 V308 Hoàng Thị Thu Hương Nữ 27/08/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Văn
1583 V312 Trần Thị Thúy Hường Nữ 11/12/2003 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 39 Văn
1584 V031 Đoàn Ngọc Khánh Nữ 04/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
1585 V009 Ngô Vân Khánh Nữ 23/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1586 V314 Nguyễn Vân Khánh Nữ 19/01/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Văn
1587 V060 Nguyễn Thị Khuyên Nữ 07/11/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 40 Văn
1588 V269 Trần Thúy Lan Nữ 06/12/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 38 Văn
1589 V266 Phạm Như Lệ Nữ 08/05/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
1590 V052 Hoàng Phương Liên Nữ 21/04/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Văn
1591 V039 Nguyễn Thị Liên Nữ 25/03/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40 Văn
1592 V298 Nguyễn Bảo Linh Nữ 27/03/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Văn
1593 V307 Trần Diệu Linh Nữ 25/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Văn
1594 V259 Nguyễn Hương Linh Nữ 14/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Văn
1595 V170 Phạm Hương Linh Nữ 15/12/2003 LB Nga Trần Phú, TP 39 Văn
1596 V002 Nhâm Hồ Khánh Linh Nữ 22/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1597 V144 Nguyễn Khánh Linh Nữ 02/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Văn
1598 V217 Nguyễn Khánh Linh Nữ 09/06/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 39 Văn
1599 V220 Nguyễn Khánh Linh Nữ 25/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Văn
1600 V037 Phạm Khánh Linh Nữ 04/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
1601 V230 Phạm Khánh Linh Nữ 21/10/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Văn
1602 V212 Phí Khánh Linh Nữ 05/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
1603 V121 Trần Thị Khánh Linh Nữ 30/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1604 V021 Trịnh Khánh Linh Nữ 03/01/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Văn
1605 V201 Phạm Mai Linh Nữ 30/06/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Văn
1606 V148 Trần Mai Linh Nữ 23/06/2003 Sơn La Lý Tự Trọng, Sơn La 40 Văn
1607 V068 Cao Nhật Linh Nữ 16/11/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 37 Văn
1608 V110 Bùi Phương Linh Nữ 09/01/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
1609 V209 Bùi Phương Linh Nữ 22/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1610 V013 Trần Lê Phương Linh Nữ 28/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 37 Văn
1611 V034 Nguyễn Phương Linh Nữ 14/11/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 40 Văn
1612 V054 Nguyễn Phương Linh Nữ 28/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1613 V019 Phạm Trần Phương Linh Nữ 13/10/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 40 Văn
1614 V056 Lại Thùy Linh Nữ 03/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
1615 V147 Phạm Thùy Linh Nữ 24/07/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Văn
1616 V229 Hà Thị Thùy Linh Nữ 20/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 38 Văn
1617 V103 Phan Thị Thùy Linh Nữ 24/06/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Văn
1618 V062 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 13/04/2003 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 39 Văn
1619 V050 Nguyễn Thị Luyến Nữ 18/10/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 39 Văn
1620 V260 Phạm Hải Ly Nữ 13/01/2003 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 43 Văn
1621 V181 Trịnh Chi Mai Nữ 10/10/2003 Hà Nội Thị trấn, VT 39 Văn
1622 V095 Nguyễn Thị Phương Mai Nữ 26/07/2003 Thái Bình Tân Bình, TP 40 Văn
1623 V281 Vũ Thị Quỳnh Mai Nữ 28/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Văn
1624 V092 Bùi Thị Thanh Mai Nữ 14/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Văn
1625 V156 Nguyễn Xuân Mai Nữ 25/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1626 V263 Lê Thị Trà Mi Nữ 16/02/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Văn
1627 V071 Nguyễn Thị Hải Minh Nữ 12/02/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
1628 V036 Đinh Nguyệt Minh Nữ 30/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
1629 V105 Đặng Thị Phương Minh Nữ 05/04/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 42 Văn
1630 V003 Dương Hà My Nữ 09/06/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Văn
1631 V093 Nguyễn Hạ My Nữ 02/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
1632 V133 Tạ Hằng Nga Nữ 19/06/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Văn
1633 V158 Phạm Thị Thu Nga Nữ 03/04/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Văn
1634 V241 Phạm Thị Việt Nga Nữ 13/08/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 37 Văn
1635 V125 Trần Ánh Ngọc Nữ 01/03/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Văn
1636 V081 Phạm Thị Bảo Ngọc Nữ 08/08/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
1637 V137 Phan Vũ Hải Ngọc Nữ 22/08/2003 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 36 Văn
1638 V185 Vũ Thị Hồng Ngọc Nữ 20/02/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
1639 V112 Phạm Thị Minh Ngọc Nữ 12/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
1640 V173 Đỗ Phương Ngọc Nữ 17/09/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Văn
1641 V082 Vũ Thị Thanh Ngọc Nữ 10/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
1642 V250 Phan Thị Ngọc Nữ 13/02/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Văn
1643 V285 Nguyễn Đức Duy Nguyên Nam 16/11/2003 Hà Nội Trần Phú, TP 35 Văn
1644 V053 Nguyễn Nam Hoàng Nguyên Nam 30/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Văn
1645 V119 Vũ Thảo Nguyên Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Văn
1646 V084 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 16/05/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
1647 V146 Nguyễn Phương Nhi Nữ 30/03/2003 Hà Nam Trần Phú, TP 36 Văn
1648 V150 Phan Thảo Nhi Nữ 28/10/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Văn
1649 V008 Bùi Yến Nhi Nữ 26/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1650 V268 Nguyễn Yến Nhi Nữ 08/02/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 39 Văn
1651 V225 Trần Yến Nhi Nữ 21/07/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
1652 V175 Đặng Thị Thảo Nhiên Nữ 13/05/2003 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40 Văn
1653 V205 Đỗ Thị Hồng Nhung Nữ 25/01/2003 Hưng Hà, TB Tiền Phong, TP 40 Văn
1654 V077 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 08/12/2003 Kiến Xương, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
1655 V264 Phạm Thị Hoàng Oanh Nữ 08/05/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1656 V271 Đào Thanh Phong Nam 10/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Văn
1657 V251 Bùi Diệu Phương Nữ 19/03/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Văn
1658 V168 Bùi Thị Lan Phương Nữ 04/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
1659 V283 Đặng Thị Mai Phương Nữ 16/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1660 V239 Đinh Thị Mai Phương Nữ 10/09/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
1661 V208 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 01/09/2003 Vũng Tàu Minh Thành, TP 40 Văn
1662 V236 Trần Thị Thả Phương Nữ 02/03/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
1663 V120 Bùi Thảo Phương Nữ 15/05/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 39 Văn
1664 V309 Nguyễn Thị Phương Nữ 15/01/2003 Vũ Thư, TB Trung An, VT 40 Văn
1665 V043 Nguyễn Thu Phương Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1666 V179 Bùi Thị Xuân Phương Nữ 24/11/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
1667 V164 Hà Việt Quang Nam 25/12/2003 Thái Thụy, TB Minh Thành, TP 37 Văn
1668 V088 Tống Minh Quân Nam 22/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Văn
1669 V106 Phạm Mai Quyên Nữ 07/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Văn
1670 V247 Phạm Thị Quyên Nữ 31/05/2003 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 44 Văn
1671 V157 Nguyễn Thị Thục Quyên Nữ 13/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1672 V142 Bùi Đức Quyền Nam 16/01/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 37 Văn
1673 V258 Đặng Diễm Quỳnh Nữ 07/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1674 V016 Đặng Diễm Quỳnh Nữ 15/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1675 V011 Phạm Thị Diễm Quỳnh Nữ 29/08/2003 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 37 Văn
1676 V282 Đoàn Thị Như Quỳnh Nữ 05/05/2003 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1677 V118 Đoàn Thị Quỳnh Nữ 17/10/2003 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 40 Văn
1678 V196 Phạm Thu Quỳnh Nữ 23/02/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 39 Văn
1679 V249 Phạm Hoàng Sơn Nam 13/09/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 39 Văn
1680 V139 Vũ Tuấn Tài Nam 09/03/2003 Thái Bình Tân Bình, TP 36 Văn
1681 V080 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 19/01/2003 Quảng Bình Tân Bình, TP 38 Văn
1682 V113 Lại Thị Hoài Thanh Nữ 18/12/2003 Thành phố, TB Tân Phong, VT 40 Văn
1683 V303 Nguyễn Thị Minh Thanh Nữ 06/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1684 V028 Nguyễn Tiến Thành Nam 07/01/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 39 Văn
1685 V070 Bùi Xuân Thành Nam 29/01/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Văn
1686 V243 Lê Phương Thảo Nữ 14/03/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 38 Văn
1687 V187 Lê Phương Thảo Nữ 31/03/2003 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Văn
1688 V138 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Nữ 03/04/2003 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Văn
1689 V223 Nguyễn Phương Thảo Nữ 16/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1690 V094 Nguyễn Phương Thảo Nữ 22/10/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
1691 V015 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 16/04/2003 Thanh Hóa Nguyên Xá, VT 40 Văn
1692 V163 Đào Thị Phương Thảo Nữ 15/09/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Văn
1693 V117 Lương Thanh Thảo Nữ 25/09/2003 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 40 Văn
1694 V311 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 26/07/2003 Vũ Thư, TB Song An, VT 36 Văn
1695 V295 Đặng Thị Thắm Nữ 19/10/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Văn
1696 V200 Đỗ Mai Thi Nữ 07/11/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Văn
1697 V204 Đào Đức Thịnh Nam 10/04/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 38 Văn
1698 V233 Phạm Đức Thịnh Nam 31/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Văn
1699 V104 Bùi Kim Thoa Nữ 29/05/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 38 Văn
1700 V096 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 29/07/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
1701 V033 Nguyễn Hoài Thu Nữ 10/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1702 V059 Nguyễn Thanh Thùy Nữ 08/02/2003 Thành phố, TB Lê Quý Đôn, KX 42 Văn
1703 V297 Phạm Phương Thủy Nữ 05/05/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 38 Văn
1704 V078 Phạm Thu Thủy Nữ 03/04/2003 Đồng Nai Lê Danh Phương, HH 43 Văn
1705 V198 Đặng Anh Thư Nữ 22/08/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 39 Văn
1706 V240 Lại Anh Thư Nữ 07/07/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Văn
1707 V193 Phan Anh Thư Nữ 28/10/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40 Văn
1708 V111 Lương Thị Minh Thư Nữ 14/10/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Văn
1709 V304 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 06/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1710 V237 Nguyễn Thị Thư Nữ 10/06/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Văn
1711 V055 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ 29/05/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 38 Văn
1712 V315 Phạm Minh Tiến Nam 27/08/2003 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 40 Văn
1713 V253 Trần Thanh Trà Nữ 09/02/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Văn
1714 V222 Phạm Thu Trà Nữ 10/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1715 V216 Trần Hoàng Trang Nữ 26/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1716 V290 Đào Huyền Trang Nữ 05/12/2003 Quỳnh Phụ, TB Tt Quỳnh Côi, QP 40 Văn
1717 V199 Lê Huyền Trang Nữ 21/10/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Văn
1718 V288 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 15/11/2003 Vũ Thư, TB Trung An, VT 39 Văn
1719 V291 Vũ Huyền Trang Nữ 26/03/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 39 Văn
1720 V006 Nguyễn Kiều Trang Nữ 11/04/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1721 V004 Phạm Kiều Trang Nữ 14/11/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Văn
1722 V132 Vũ Thị Kiều Trang Nữ 19/07/2003 Kiến Xương, TB Vũ Đông, TP 40 Văn
1723 V020 Phạm Mai Trang Nữ 13/02/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Văn
1724 V278 Dương Thị Trang Nữ 16/03/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Văn
1725 V265 Bùi Thu Trang Nữ 16/10/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
1726 V085 Nguyễn Thu Trang Nữ 03/05/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Văn
1727 V171 Nguyễn Thu Trang Nữ 22/08/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 37 Văn
1728 V107 Phạm Thu Trang Nữ 12/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
1729 V058 Hoàng Thị Thu Trang Nữ 15/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Văn
1730 V032 Lê Thị Thu Trang Nữ 13/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
1731 V159 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 07/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Văn
1732 V202 Lưu Thùy Trang Nữ 21/05/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
1733 V215 Đinh Ngọc Thùy Trang Nữ 29/06/2003 Sơn La Vũ Thắng, KX 40 Văn
1734 V286 Phạm Ngọc Thùy Trang Nữ 29/09/2003 Đồng Nai Đông Hòa, TP 40 Văn
1735 V284 Vũ Thùy Trang Nữ 06/12/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1736 V197 Nguyễn Vân Trang Nữ 27/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1737 V275 Phạm Vân Trang Nữ 21/10/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
1738 V232 Lại Nguyễn Quỳnh Trâm Nữ 26/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Văn
1739 V221 Đặng Nguyễn Bảo Trân Nữ 23/01/2003 Kiên Giang Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
1740 V154 Nguyễn Minh Trúc Nữ 23/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
1741 V203 Lê Quang Trường Nam 17/01/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 39 Văn
1742 V051 Vũ Ánh Tuyết Nữ 02/01/2004 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 41 Văn
1743 V152 Hà Thị Tươi Nữ 20/07/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 39 Văn
1744 V227 Đoàn Hồng Vân Nữ 16/09/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 38 Văn
1745 V165 Vũ Quỳnh Vân Nữ 19/10/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 37 Văn
1746 V109 Đỗ Thùy Vân Nữ 31/03/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
1747 V005 Nguyễn Thùy Vân Nữ 19/12/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 37 Văn
1748 V141 Nguyễn Thanh Xuân Nữ 04/01/2003 Hà Nội Minh Phú, ĐH 39 Văn
1749 V014 Nguyễn Thị Xuân Nữ 21/11/2003 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 40 Văn
1750 V079 Nguyễn Bình Yên Nữ 14/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
1751 V162 Đỗ Hải Yến Nữ 06/05/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 39 Văn
1752 V172 Phạm Hải Yến Nữ 12/05/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 38 Văn
1753 V042 Phí Hải Yến Nữ 26/11/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 40 Văn

Tác giả bài viết: NTS

 Từ khóa: tuyển sinh 2018

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây