Chào mừng kỷ niệm 50 hệ chuyên, 30 năm thành lập THPT Chuyên Thái Bình

Hướng tới kỷ niệm 50 năm hệ chuyên, 
30 năm thành lập THPT Chuyên Thái Bình

Danh sách học sinh khối 10 năm học 2010-2012

Chủ nhật - 04/03/2012 19:58
                                          DANH SÁCH KHỐI 10 NĂM HỌC 2011-2012

STT Họ và tên Ng.Sinh Giới Lớp Nơi sinh Ban Ghi chú
1 Nguyễn Đình An 26/11/96 Nam 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
2 Phạm Thị Thúy An 17/04/96 Nữ 10Toán 1 Thành phố, TB A  
3 Nguyễn Diệp Anh 10/09/96 Nam 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
4 Nguyễn Minh Anh 01/06/96 Nam 10Toán 1 Thành Phố, TB A  
5 Nguyễn Ngọc Anh 13/06/96 Nam 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
6 Phạm Hoàng Mai Anh 04/03/96 Nữ 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
7 Phạm Thị Trung Anh 17/05/96 Nữ 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
8 Nguyễn Hải Linh Chi 26/03/96 Nữ 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
9 Nguyễn Hoàng Linh Chi 01/10/97 Nữ 10Toán 1 Hưng Hà, TB A  
10 Đào Duy Chiến 24/12/96 Nam 10Toán 1 Thành phố, TB A  
11 Bùi Văn Chương 02/09/96 Nam 10Toán 1 Kiến Xương, TB A  
12 Phạm Ngọc Diệp 26/01/96 Nữ 10Toán 1 Thái Thụy, TB A  
13 Trịnh Thị Thùy Dương 26/01/96 Nữ 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
14 Đào Minh Đức 01/08/96 Nam 10Toán 1 Thái Thụy, TB A  
15 Đinh Hoàng Đức 09/07/96 Nam 10Toán 1 Thành phố, TB A  
16 Đỗ Thị Hà 21/02/96 Nữ 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
17 Đỗ Mỹ Hạnh 12/10/96 Nữ 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
18 Nguyễn Thị Huyền 25/09/96 Nữ 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
19 Lương Thu Hương 05/11/96 Nữ 10Toán 1 Hưng Hà, TB A  
20 Phạm Thị Bích Hường 09/08/96 Nữ 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
21 Phạm Hữu Nam 20/11/96 Nam 10Toán 1 Thành phố, TB A  
22 Nguyễn Bảo Ngọc 15/04/96 Nữ 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
23 Vũ Minh Ngọc 16/01/96 Nữ 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
24 Phạm Hải Yến Nhi 03/04/96 Nữ 10Toán 1 Kiến Xương, TB A  
25 Đặng Tuấn Quang 03/11/96 Nam 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
26 Bùi Hồng Quân 23/12/96 Nam 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
27 Trần Hồng Quân 29/06/96 Nam 10Toán 1 Thành phố, TB A  
28 Ngô Minh Quyền 13/08/96 Nam 10Toán 1 Kiến Xương, TB A  
29 Trương Trung Quyết 06/07/96 Nam 10Toán 1 Thành phố, TB A  
30 Vũ Cao Sang 29/05/96 Nam 10Toán 1 Kiến Xương, TB A  
31 Nguyễn Tùng Sơn 23/11/96 Nam 10Toán 1 Thành phố, TB A  
32 Nguyễn Phương Thúy 14/07/96 Nữ 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
33 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 06/01/96 Nữ 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
34 Nguyễn Việt Trinh 26/01/96 Nữ 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
35 Vũ Thị Việt Trinh 07/10/96 Nữ 10Toán 1 Tiền Hải, TB A  
36 Nguyễn Thành Trung 07/05/96 Nam 10Toán 1 Thái Thụy, TB A  
37 Nguyễn Thanh Tùng 13/12/96 Nam 10Toán 1 Thành phố, TB A  
  Nam = 18, Nữ = 19           Tổng = 37
1 Đỗ Tuấn Anh 28/05/96 Nam 10Toán 2 Thành phố, TB A  
2 Hoàng Kỳ Anh 26/04/96 Nam 10Toán 2 Thành phố, TB A  
3 Vũ Nhật Anh 11/04/96 Nam 10Toán 2 Quỳnh Phụ, TB A  
4 Ninh Khương Duy 20/06/96 Nam 10Toán 2 Hải Hưng A  
5 Dương Thị Thùy Duyên 22/10/96 Nữ 10Toán 2 Thành phố, TB A  
6 Lộ Bằng Giang 01/04/96 Nam 10Toán 2 Thành phố, TB A  
7 Trần Thị Cảnh Giang 24/09/96 Nữ 10Toán 2 Gia Lai A  
8 Đặng Thị Thu Hà 11/09/96 Nữ 10Toán 2 Hưng Hà, TB A  
9 Phạm Thảo Hà 24/02/96 Nữ 10Toán 2 Đông Hưng, TB A  
10 Nguyễn Hoàng Hải 26/04/96 Nam 10Toán 2 Thành phố, TB A  
11 Phạm Trung Hiếu 13/11/96 Nam 10Toán 2 LB Nga A  
12 Nguyễn Thị Hoa 17/09/96 Nữ 10Toán 2 Thành phố, TB A  
13 Nguyễn Tô Huy Hoàng 08/05/96 Nam 10Toán 2 Kiến Xương, TB A  
14 Vũ Việt Hùng 05/02/96 Nam 10Toán 2 Hưng Hà, TB A  
15 Nguyễn Trọng Huy 20/04/96 Nam 10Toán 2 Đông Hưng, TB A  
16 Nguyễn Duy Khánh 11/06/96 Nam 10Toán 2 Tiền Hải, TB A  
17 Phạm Hải Linh 30/11/96 Nam 10Toán 2 Đông Hưng, TB A  
18 Hòa Thị Lương 09/03/96 Nữ 10Toán 2 Quỳnh Phụ, TB A  
19 Diệp Phương Mai 27/12/96 Nữ 10Toán 2 Hưng Hà, TB A  
20 Vũ Đức Minh 19/04/96 Nam 10Toán 2 Thành phố, TB A  
21 Thái Thị Huyền Na 05/07/96 Nữ 10Toán 2 Hưng Hà, TB A  
22 Nguyễn Hoàng Nam 20/11/96 Nam 10Toán 2 Thành phố, TB A  
23 Vũ Thành Nam 20/10/96 Nam 10Toán 2 Tiền Hải, TB A  
24 Đỗ Thị Minh Phương 10/07/96 Nữ 10Toán 2 Vũ Thư, TB A  
25 Nguyễn Thị Hà Phương 14/11/96 Nữ 10Toán 2 Quỳnh Phụ, TB A  
26 Nguyễn Việt Phương 15/07/96 Nữ 10Toán 2 Kiến Xương, TB A  
27 Phạm Văn Quang 09/02/96 Nam 10Toán 2 Kiến Xương, TB A  
28 Đào Như Quỳnh 14/12/96 Nữ 10Toán 2 Thành phố, TB A  
29 Tô Thị Thanh Thảo 14/09/96 Nữ 10Toán 2 Đông Hưng, TB A  
30 Vũ Thị Thảo 05/07/96 Nữ 10Toán 2 Thái Thụy, TB A  
31 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/08/96 Nữ 10Toán 2 Thành phố, TB A  
32 Đặng Quang Thức 17/02/96 Nam 10Toán 2 Kiến Xương, TB A  
33 Bùi Thị Thương 11/01/96 Nữ 10Toán 2 Đông Hưng, TB A  
34 Phạm Quỳnh Trang 09/02/96 Nữ 10Toán 2 Đông Hưng, TB A  
35 Hà Mạnh Trung 26/03/96 Nam 10Toán 2 Thành phố, TB A  
36 Đặng Thị Quỳnh Vân 26/02/96 Nữ 10Toán 2 Thành phố, TB A  
37 Nguyễn Thị Xuyến 24/08/96 Nữ 10Toán 2 Thành phố, TB A  
38 Hoàng Thị Yến 12/02/96 Nữ 10Toán 2 Vũ Thư, TB A  
  Nam = 18, Nữ = 20           Tổng = 38
1 Bùi Việt Anh 20/11/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
2 Nguyễn Ngọc Anh 25/11/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
3 Phạm Tuấn Anh 01/01/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
4 Phạm Thị Ngọc ánh 15/04/96 Nữ 10Tin Nghệ An A  
5 Đoàn Thị Bắc 29/02/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
6 Trương Mai Duyên 01/07/96 Nữ 10Tin Vũ Thư, TB A  
7 Đinh Thị Mỹ Hạnh 23/06/96 Nữ 10Tin Thái Thụy, TB A  
8 Hà Thu Hiển 11/06/96 Nữ 10Tin Đông Hưng, TB A  
9 Đỗ Xuân Hồng 20/04/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
10 Phùng Thế Hùng 15/03/96 Nam 10Tin Tiền Hải, TB A  
11 Nhâm Xuân Huy 04/06/96 Nam 10Tin Đông Hưng, TB A  
12 Phạm Thị Quỳnh Hương 28/06/96 Nữ 10Tin LB Nga A  
13 Dương Thị Thu Hường 23/06/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
14 Hoàng Lâm 25/04/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
15 Phạm Mạnh Linh 18/09/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
16 Trần Mạnh Linh 11/12/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
17 Đặng Thị Lương 03/05/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
18 Phạm Hương Ly 25/11/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
19 Đặng Tuyết Mai 16/04/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
20 Vũ Tiến Mạnh 22/04/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
21 Phạm Thanh Nga 30/12/96 Nữ 10Tin Đông Hưng, TB A  
22 Nguyễn Phương Ngọc 18/09/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
23 Đỗ Tuấn Phong 22/11/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
24 Ngyễn Thị Minh Phương 25/11/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
25 Nguyễn Thị Minh Tâm 24/11/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
26 Phạm Phương Thanh 16/02/96 Nữ 10Tin Hưng Hà, TB A  
27 Phạm Quang Thắng 11/02/96 Nam 10Tin Kiến Xương, TB A  
28 Chu Thị Thoa 04/12/96 Nữ 10Tin Đông Hưng, TB A  
29 Nguyễn Thị Thu Trang 05/09/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
30 Lại Văn Tuân 13/04/96 Nam 10Tin Kiến Xương, TB A  
31 Phạm Minh Tuấn 20/08/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
32 Đặng Thanh Tùng 04/11/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
33 Đoàn Đức Việt 02/12/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
34 Nhâm Thị Hải Yến 13/04/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
35 Trần Thị Yến 18/11/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
  Nam = 15 , Nữ = 20            Tổng = 35 
1 Nguyễn Phương Anh 29/11/96 Nữ 10Lý Đông Hưng, TB A  
2 Dương Mạnh Cường 14/10/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
3 Phạm Thùy Dung 14/04/96 Nữ 10Lý Đông Hưng, TB A  
4 Vũ Trung Đoàn 30/06/96 Nam 10Lý Tiền Hải, TB A  
5 Đầu Minh Đức 02/12/96 Nam 10Lý Tiền Hải, TB A  
6 Hoàng Trường Giang 04/06/96 Nam 10Lý Đông Hưng, TB A  
7 Vũ Thu Giang 19/04/96 Nữ 10Lý Thành Phố, TB A  
8 Vũ Thị Thu Hà 27/10/96 Nữ 10Lý Đông Hưng, TB A  
9 Nguyễn Viết Hải 15/11/95 Nam 10Lý Thái Thụy, TB A  
10 Hoàng Đức Hiền 27/02/96 Nam 10Lý Hưng Hà, TB A  
11 Nguyễn Trung Hiếu 09/09/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
12 Phạm Đức Hoan 24/02/96 Nam 10Lý Vũ Thư, TB A  
13 Lê Mạnh Hùng 14/06/96 Nam 10Lý Đồng Nai A  
14 Phạm Huy Hùng 07/03/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
15 Đặng Thị Thanh Huyền 29/02/96 Nữ 10Lý Đông Hưng, TB A  
16 Nguyễn Ngọc Kiên 09/06/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
17 Nguyễn Thị Linh 27/03/96 Nữ 10Lý Hưng Hà, TB A  
18 Phí Thị Mai Linh 23/11/96 Nữ 10Lý Đông Hưng, TB A  
19 Nguyễn Thành Long 02/03/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
20 Nguyễn Thắng Lợi 28/03/96 Nam 10Lý Vũ Thư, TB A  
21 Nguyễn Hoàng Minh 23/02/96 Nam 10Lý Vũ Thư, TB A  
22 Vũ Đức Minh 27/07/96 Nam 10Lý Đông Hưng, TB A  
23 Đỗ Hà My 17/03/96 Nữ 10Lý Vũ Thư, TB A  
24 Nguyễn Phương Nam 30/09/96 Nam 10Lý Quỳnh Phụ, TB A  
25 Vũ Phương Nam 14/09/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
26 Phạm Tiến Nghĩa 18/12/96 Nam 10Lý Đông Hưng, TB A  
27 Nhâm Minh Phúc 27/02/96 Nam 10Lý Đông Hưng, TB A  
28 Nguyễn Ngọc Phương 16/11/96 Nữ 10Lý Hà Nội A  
29 Trần Thị Thanh Phương 07/11/96 Nữ 10Lý Đông Hưng, TB A  
30 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15/02/96 Nữ 10Lý Vũ Thư, TB A  
31 Phạm Trường Thành 04/08/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
32 Nguyễn Đức Thắng 22/09/96 Nam 10Lý Sơn La A  
33 Hoàng Huyền Trang 07/05/96 Nữ 10Lý Vũ Thư, TB A  
34 Nguyễn Quỳnh Trang 23/09/96 Nữ 10Lý Vũ Thư, TB A  
35 Phạm Thị Thu Trang 27/08/96 Nữ 10Lý Thái Thụy, TB A  
36 Vũ Xuân Trường 31/08/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
37 Vũ Huy Tùng 13/09/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
38 Đặng Thị Thanh Uyên 21/07/96 Nữ 10Lý Thành Phố, TB A  
39 Hà Hải Yến 21/04/96 Nữ 10Lý Tiền Hải, TB A  
  Nam =  23, Nữ =  16           Tổng =  39
1 Ngô Trường An 10/09/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
2 Phạm Tuấn Anh 20/01/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB  A  
3 Trần Ngọc Anh 02/10/96 Nam 10Hoá Vũ Thư, TB A  
4 Trần Phương Anh 21/10/96 Nữ 10Hoá Thành phố, TB A  
5 Nguyễn Vũ Cường 21/02/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
6 Nguyễn Thị Hồng Diệu 20/02/96 Nữ 10Hoá Quỳnh Phụ, TB A  
7 Phạm Ngọc Dũng 16/06/96 Nam 10Hoá Bình Long A  
8 Nguyễn Phúc Định 25/04/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
9 Nguyễn Thị Minh Đức 06/06/96 Nữ 10Hoá Thành phố, TB A  
10 Lê Thị Ngọc Hà 29/11/96 Nữ 10Hoá Vũ Thư, TB A  
11 Trần Vũ Hiệp 19/10/96 Nam 10Hoá Đông Hưng, TB A  
12 Hoàng Thị Hoa 25/11/96 Nữ 10Hoá Quỳnh Phụ, TB A  
13 Nguyễn Thị Hồng Hoa 03/06/97 Nữ 10Hoá Thành phố, TB A  
14 Lương Việt Hoàng 07/04/96 Nam 10Hoá Kiến Xương, TB A  
15 Phạm Thái Hoàng 01/08/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
16 Phạm Việt Hùng 21/07/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
17 Trương Thanh Huyền 26/09/96 Nữ 10Hoá Đông Hưng, TB A  
18 Nguyễn Tiến Hưng 18/02/96 Nam 10Hoá Đông Hưng, TB A  
19 Tô Lan Hương 18/09/96 Nữ 10Hoá Thành phố, TB A  
20 Bùi Trung Kiên 04/11/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
21 Nguyễn Ngọc Chi Linh 22/10/96 Nữ 10Hoá Thành phố, TB A  
22 Nguyễn Thị Khánh Linh 06/04/96 Nữ 10Hoá Đông Hưng, TB A  
23 Trần Nhật Linh 22/08/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
24 Vũ Thị Mỹ Linh 12/02/96 Nữ 10Hoá Hưng Hà, TB A  
25 Hoàng Gia Long 14/09/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
26 Nguyễn Thành long 28/10/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
27 Phạm Ngọc Long 05/11/96 Nam 10Hoá Quỳnh Phụ, TB A  
28 Nguyễn Tiến Mạnh 08/08/96 Nam 10Hoá Thái Thụy, TB A  
29 Phan Thành Minh 21/10/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
30 Đoàn Thị Ngân 18/02/96 Nữ 10Hoá Thành phố, TB  A  
31 Tô Bảo Ngọc 20/11/96 Nữ 10Hoá Thành phố, TB A  
32 Ngô Thị Minh Phương 27/07/96 Nữ 10Hoá Vũ Thư, TB A  
33 Trần Thị Ngọc Quỳnh 13/09/96 Nữ 10Hoá Tiền Hải, TB A  
34 Vũ Thị Thanh Trúc 30/11/96 Nữ 10Hoá Thành phố, TB A  
35 Trần Đình Anh Tuấn 11/11/96 Nam 10Hoá Vũ Thư, TB A  
36 Phạm Thanh Tùng 02/10/96 Nam 10Hoá Thái Thụy, TB A  
37 Trương Thanh Tùng 24/12/96 Nam 10Hoá Vũ Thư, TB A  
38 Nguyễn Thị Kim Yến 09/02/96 Nữ 10Hoá Đông Hưng, TB A  
39 Trần Thị Hải Yến 31/01/96 Nữ 10Hoá Quảng Ninh A  
  Nam =  21 , Nữ =  18           Tổng =  39
1 Đặng Hoàng Anh 01/01/96 Nữ 10Sinh Vũ Thư, TB B  
2 Nguyễn Phương Anh 02/10/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 16/07/96 Nữ 10Sinh Kiến Xương, TB B  
4 Phạm Thị Hải Anh 31/10/96 Nữ 10Sinh Vũ Thư, TB B  
5 Nguyễn Hồng Diệp 16/04/96 Nữ 10Sinh Thái Thụy, TB B  
6 Lại Văn Duy 07/10/96 Nam 10Sinh Vũ Thư, TB B  
7 Vũ Hồng Duyên 08/01/96 Nữ 10Sinh Thái Thụy, TB B  
8 Phạm Thị Thu Hà 10/11/96 Nữ 10Sinh Kiến Xương, TB B  
9 Trần Thanh Hà 12/07/96 Nam 10Sinh Thành Phố, TB B  
10 Lê Thị Hồng Hạnh 27/06/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
11 Nguyễn Diệu Hiền 21/10/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
12 Trần Thị Hiền 03/10/96 Nữ 10Sinh Quỳnh Phụ, TB B  
13 Đinh Chí Hiếu 21/02/96 Nam 10Sinh Thành Phố, TB B  
14 Vũ Thị Mai Hoa 19/12/96 Nữ 10Sinh Đông Hưng, TB B  
15 Lại Nam Hoàng 10/12/96 Nam 10Sinh Kiến Xương, TB B  
16 Đỗ Trọng Hùng 26/05/96 Nam 10Sinh Quỳnh Phụ, TB B  
17 Phạm Thị Thanh Huyền 10/02/96 Nữ 10Sinh Vũ Thư, TB B  
18 Nguyễn Thị Thu Hương 24/01/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
19 Đặng Quang Khánh 10/09/96 Nam 10Sinh ĐăkLắk B  
20 Nguyễn Hoàng Lâm 07/04/96 Nam 10Sinh Hưng Hà, TB B  
21 Phạm Thảo Linh 24/06/96 Nữ 10Sinh Kiến Xương, TB B  
22 Vũ Thị Linh 16/05/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
23 Lê Chi Mai 26/03/96 Nữ 10Sinh Kiến Xương, TB B  
24 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 28/09/96 Nữ 10Sinh Quỳnh Phụ, TB B  
25 Lê Huyền Nhi 22/11/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
26 Mai Kiều Oanh 20/01/96 Nữ 10Sinh Đông Hưng, TB B  
27 Trần Thu Phương 07/10/96 Nữ 10Sinh Đông Hưng, TB B  
28 Dương Thị Lệ Quyên 25/07/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
29 Lê Thị Lệ Quyên 14/02/96 Nữ 10Sinh Kiến Xương, TB B  
30 Hoàng Minh Sang 03/06/96 Nam 10Sinh Thành Phố, TB B  
31 Nhâm Thanh Tùng 29/04/96 Nam 10Sinh Thành Phố, TB B  
32 Nguyễn Thị Uyên 21/11/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
33 Phạm Thị Thanh Xuân 17/09/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
34 Vũ Thị Hải Yến 28/03/96 Nữ 10Sinh Vũ Thư, TB B  
  Nam = 9 , Nữ =  25           Tổng =  34
1 Lê Đức Trung Anh 07/06/96 Nam 10A 1 Thành Phố, TB A  
2 Mai Thị Vân Anh 04/01/96 Nữ 10A 1 Kiến Xương, TB A  
3 Nguyễn Phương Anh 17/11/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 30/10/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
5 Phạm Thị Ngọc Anh 22/06/96 Nữ 10A 1 Thành Phố, TB A  
6 Dương Quang Bách 05/05/96 Nam 10A 1 Thành Phố, TB A  
7 Hà Trí Dũng 21/02/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
8 Ngô Mỹ Duyên 30/06/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
9 Phạm Hoàng Dương 12/08/96 Nam 10A 1 Hưng Hà, TB A  
10 Đào Ngân Hà 15/06/96 Nữ 10A 1 Thái Thụy, TB A  
11 Phạm Thế Hải 14/12/96 Nam 10A 1 Thành Phố, TB A  
12 Nguyễn Thanh Hằng 06/10/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
13 Tạ Thị Khánh Hòa 21/07/96 Nữ 10A 1 Thái Thụy, TB A  
14 Nguyễn Thu Hoài 13/08/96 Nữ 10A 1 Kiến Xương, TB A  
15 Vũ Thái Hoàng 20/01/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
16 Nguyễn Trần Hùng 31/05/96 Nam 10A 1 Vũ Thư, TB A  
17 Bùi Thị Minh Huyền 19/07/96 Nữ 10A 1 Vũ Thư, TB A  
18 Đồng Thị Thanh Huyền 26/06/96 Nữ 10A 1 Vũ Thư, TB A  
19 Trịnh Thu Huyền 16/10/96 Nữ 10A 1 Vũ Thư, TB A  
20 Lại Quốc Hưng 26/09/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
21 Đặng Thu Hường 27/07/96 Nữ 10A 1 Đông Hưng, TB A  
22 Hoàng Duy Khánh 08/09/96 Nam 10A 1 Thành Phố, TB A  
23 Nguyễn Thành Lâm 07/01/96 Nam 10A 1 Kiến Xương, TB A  
24 Vũ Tiến Lâm 19/02/96 Nam 10A 1 Vũ Thư, TB A  
25 Nguyễn Thị Linh 17/11/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
26 Nguyễn Thùy Linh 06/04/96 Nữ 10A 1 Tiền Hải, TB A  
27 Phạm Nhật Linh 26/11/96 Nữ 10A 1 Đông Hưng, TB A  
28 Hoàng Thị Ly 28/01/96 Nữ 10A 1 Vũ Thư, TB A  
29 Phạm Đức Mạnh 21/04/96 Nam 10A 1 Vũ Thư, TB A  
30 Phạm Thị Kiều Mi 08/08/96 Nữ 10A 1 Thành Phố, TB A  
31 Nguyễn Thị Diễm My 28/07/96 Nữ 10A 1 Tiền Hải, TB A  
32 bùi Hồng Nam 25/08/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
33 Bùi Thị Nữ 23/01/96 Nữ 10A 1 Đông Hưng, TB A  
34 Nguyễn Duy Quang 19/06/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
35 Nguyễn Thiện Quang 09/08/96 Nam 10A 1 Thành Phố, TB A  
36 Nguyễn Đình Triệu Quang 11/02/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
37 Trần Duy Quang 03/03/96 Nam 10A 1 Tiền Hải, TB A  
38 Lê Văn Quân 23/02/96 Nam 10A 1 Đông Hưng, TB A  
39 Ngô Thị Ngọc Quỳnh 14/11/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
40 Trần Thị Phương Thảo 24/12/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
41 Phạm Đình Thịnh 04/07/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
42 Nguyễn Minh Thúy 09/02/96 Nữ 10A 1 Thành Phố, TB A  
43 Nguyễn Công Tình 21/08/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
44 Cù Quỳnh Trang 29/08/96 Nữ 10A 1 Thành Phố, TB A  
45 Đặng Quỳnh Trang 28/11/96 Nữ 10A 1 Kiến Xương, TB A  
46 Đỗ Thị Thu Trang 18/06/96 Nữ 10A 1 Đông Hưng, TB A  
47 Lại Thu Trang 09/02/96 Nữ 10A 1 Vũ Thư, TB A  
48 Phạm Thị Trang 09/12/96 Nữ 10A 1 Kiến Xương, TB A  
49 Phạm Thùy Trang 11/01/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
50 Trần Thị Quỳnh Trang 09/12/96 Nữ 10A 1 Đông Hưng, TB A  
51 Vũ Thị Hồng Trang 09/03/96 Nữ 10A 1 Thành Phố, TB A  
52 Nguyễn Thành Trung 23/10/96 Nam 10A 1 Thành Phố, TB A  
53 Giang Thanh Tuấn 21/07/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
54 Trần Anh Tuấn 26/09/96 Nam 10A 1 Thành Phố, TB A  
55 Nguyễn Thị Thu Uyên 23/08/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
56 Phạm Thị Tố uyên 13/07/96 Nữ 10A 1 Thành Phố, TB A  
57 Bùi Hải Yến 05/08/96 Nữ 10A 1 Vũ Thư, TB A  
  Nam = 23 , Nữ =  34           Tổng =  57
1 Bùi Thị Mai Anh 31/07/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
2 Nguyễn Tuấn Anh 28/02/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
3 Đặng Lan Anh 03/02/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
4 Phạm Vũ Minh Anh 07/12/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
5 Phạm Linh Chi 29/03/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
6 Nguyễn Mạnh Cường 15/10/96 Nam 10A 2 Yên Bái A  
7 Phạm Hồng Diên 26/09/96 Nữ 10A 2 Vũ Thư, TB A  
8 Ngô Mạnh Dinh 16/12/96 Nam 10A 2 Kiến Xương, TB A  
9 Nguyễn Văn Du 15/08/96 Nam 10A 2 Thành phố, TB A  
10 Trần Thị Thuỳ Dung 20/11/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
11 Phạm Hữu Duy 10/04/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
12 Ngô Xuân Đạt 14/11/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
13 Nguyễn Trường Đạt 10/01/96 Nam 10A 2 Hà Nội A  
14 Hoàng Thu Hà 24/09/96 Nữ 10A 2 Thái Thụy, TB A  
15 Nguyễn Thị Thu Hà 26/06/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
16 Vũ Đức Hải 13/06/96 Nam 10A 2 Thành phố, TB A  
17 Nguyễn Thị Thanh Hằng 18/11/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
18 Vũ Minh Hằng 21/02/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
19 Vũ Ngọc Hân 12/03/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
20 Bùi  Thanh Hiền 02/05/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
21 Hà Thị Thu Hiền 25/05/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
22 Trần Việt Hoàn 23/11/96 Nam 10A 2 Đông Hưng, TB A  
23 Trần Duy Hoàng 12/09/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
24 Đào Quốc Huy 28/01/96 Nam 10A 2 Vũ Thư, TB A  
25 Vũ Quang Huy 01/09/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
26 Nguyễn Khánh Huyền 22/11/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB Da  
27 Đỗ Khánh Huyền 21/04/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
28 Trương Quang Hưng 11/03/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
29 Đỗ Thị Thuý Lan 30/10/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
30 Hà Thị Liên 03/10/96 Nữ 10A 2 Vũ Thư, TB A  
31 Chu Phương Linh 11/08/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
32 Nguyễn Diệu Linh 05/07/96 Nữ 10A 2 Quỳnh Phụ, TB A  
33 Trần Tuấn Linh 01/11/96 Nam 10A 2 Thành phố, TB A  
34 Vũ Thùy Linh 21/11/96 Nữ 10A 2 Đông Hưng, TB A  
35 Đỗ Thị Lý 21/10/96 Nữ 10A 2 Đông Hưng, TB A  
36 Nguyễn Trường Minh 23/04/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
37 Trần Nguyễn Nhật Minh 29/10/96 Nữ 10A 2 Hưng Hà, TB A  
38 Phạm Hải Nam 15/12/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
39 Nguyễn Hoài Nam 28/03/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
40 Phạm Thị Nga 18/04/96 Nữ 10A 2 Đông Hưng, TB A  
41 Phạm Thị Hồng Ngoan 20/08/96 Nữ 10A 2 Vũ Thư, TB A  
42 Nguyễn Như Quang Phát 04/01/96 Nam 10A 2 Vũ Thư, TB A  
43 Bùi Thị Nhã Phương 25/05/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
44 Đinh Thị Quỳnh 12/01/96 Nữ 10A 2 Thái Thụy, TB A  
45 Nguyễn Hải Quỳnh 20/08/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
46 Phạm Thị Phương Thảo 15/01/97 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
47 Nguyễn Minh Thắng 12/01/96 Nam 10A 2 Thành phố, TB A  
48 Nguyễn Minh Thắng 23/08/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
49 Phạm Thị Thủy 25/06/96 Nữ 10A 2 Vũ Thư, TB A  
50 Trần Thị Thanh Thủy 04/04/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
51 Bùi Huyền Trang 23/06/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
52 Nguyễn Thị Linh Trang 02/12/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
53 Nguyễn Thùy Trang 22/01/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
54 Trần Thanh Trâm 01/01/96 Nữ 10A 2 Vũ Thư, TB A  
55 Nguyễn Thị Tươi 01/08/96 Nữ 10A 2 Đông Hưng, TB A  
56 Nguyễn Thị Vân 26/01/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
57 Nguyễn Đình Vượng 02/08/96 Nam 10A 2 Thành phố, TB A  
58 Lương Thị Yến 05/09/96 Nữ 10A 2 Quỳnh Phụ, TB A  
  Nam = 21 , Nữ =  37           Tổng = 58
1 Nguyễn Thị Thu An 22/09/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
2 Lại Phương Anh 02/11/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
3 Lại Thị Vân Anh 29/09/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
4 Nguyễn Phương Anh 23/08/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
5 Phạm Thị Ngọc Anh 17/10/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
6 Phạm Thị Phương Anh 17/03/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
7 Phạm Thị Thu Bắc 08/08/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
8 Phạm Minh Châu 28/12/96 Nữ 10Văn Đông Hưng, TB Da  
9 Mai Quỳnh Chi 13/03/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
10 Đỗ Thu Hà 22/07/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
11 Nhâm Thị Thu Hà 07/11/96 Nữ 10Văn Đông Hưng, TB Da  
12 Trần Vũ Việt Hà 01/07/96 Nữ 10Văn Quảng Ninh Da  
13 Lâm Thị Thuý Hằng 25/12/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
14 Nguyễn Thị Thu Hằng 05/12/96 Nữ 10Văn Hưng Hà, TB Da  
15 Trần Thị Thu Hằng 21/10/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
16 Hoàng Thu Hiền 13/11/96 Nữ 10Văn Tiền Hải, TB Da  
17 Nguyễn Thu Hiền 09/01/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
18 Phạm Thị Hoài 26/03/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
19 Khiếu Thị Thanh Huyền 22/03/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
20 Nguyễn Thị Huyền 29/01/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
21 Thái Phương Huyền 08/05/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
22 Phạm Thế Hưng 26/01/96 Nam 10Văn Thành Phố, TB Da  
23 Hoàng Mai  Hương 13/03/96 Nữ 10Văn Đồng Nai Da  
24 Đặng Thị Thùy Linh 12/11/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
25 Khổng Thị Hải Linh 29/06/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
26 Phạm Thị Diệu Linh 10/02/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
27 Phạm Thị Mỹ Linh 18/09/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
28 Hà Tuyết Mai 09/03/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
29 Đỗ Thị Thuý Nga 18/06/96 Nữ 10Văn Đông Hưng, TB Da  
30 Bùi Linh Nhi 21/11/96 Nữ 10Văn Đông Hưng, TB Da  
31 Vũ Thị Oanh 17/09/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
32 Bùi Linh Phương 26/03/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
33 Vũ Mai Phương 23/11/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
34 Bùi Thị Thạch Thảo 25/04/96 Nữ 10Văn Đông Hưng, TB Da  
35 Vũ Phương Thảo 29/02/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
36 Đỗ Thu Trang 28/12/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
37 Nguyễn Thị Trang 12/02/95 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
38 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 04/03/96 Nữ 10Văn Đông Hưng, TB Da  
39 Phạm Thu Trang 07/07/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
40 Nguyễn Thị Hồng Tươi 26/09/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
  Nam = 1 , Nữ = 39            Tổng =  40
1 Nguyễn Đức Anh 11/06/96 Nam 10Sử Thành phố, TB C  
2 Vũ Thị Quỳnh Anh 11/04/96 Nữ 10Sử Thành Phố, TB C  
3 Ngô Thu Hà 03/06/96 Nữ 10Sử Kiến Xương, TB C  
4 Nguyễn Thị Việt Hà 06/01/96 Nữ 10Sử Kiến Xương, TB C  
5 Bùi Thị Hải 01/02/96 Nữ 10Sử Thành Phố, TB C  
6 Khiếu Minh Hoàn 29/07/96 Nam 10Sử Thành phố, TB C  
7 Nguyễn Thu Huyền 08/08/96 Nữ 10Sử Thành Phố, TB C  
8 Nguyễn Thị Loan 22/02/96 Nữ 10Sử Kiến Xương, TB C  
9 Vũ Thị Tuyết Mai 07/05/96 Nữ 10Sử Vũ Thư, TB C  
10 Nguyễn Khánh Minh 19/06/96 Nữ 10Sử Vũ Thư, TB C  
11 Bùi Thị Ngọc Oanh 13/03/06 Nữ 10Sử Thành phố, TB C  
12 Lê Đức Phong 19/07/96 Nam 10Sử Lào Cai C  
13 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 23/09/96 Nữ 10Sử Kiến Xương, TB C  
14 Phạm Minh Phương 17/09/96 Nữ 10Sử Thành Phố, TB C  
15 Phạm Thu Phương 06/10/96 Nữ 10Sử Vũ Thư, TB C  
16 Bùi Văn Quảng 05/05/94 Nam 10Sử Kiến Xương, TB C  
17 Đào Thị Thuận 08/05/96 Nữ 10Sử Thành Phố, TB C  
18 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 08/01/96 Nữ 10Sử Kiến Xương, TB C  
19 Lê Thị Phương Thúy 07/04/96 Nữ 10Sử Vũ Thư, TB C  
20 Bùi Công Thưởng 26/06/96 Nam 10Sử Thành phố, TB C  
21 Trần Huệ Trang 02/04/96 Nữ 10Sử Thành Phố, TB C  
22 Dương Thị Hồng Vân 19/05/96 Nữ 10Sử Thành phố, TB C  
23 Nguyễn Thị Yến 16/03/96 Nữ 10Sử Vũ Thư, TB C  
  Nam = 5 , Nữ =  18           Tổng =  23
1 Nguyễn Thị Vân Anh 08/05/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
2 Phạm Thị Lâm Anh 08/11/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
3 Vũ Thị Hồng Anh 31/12/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
4 Nguyễn Quốc Bảo 23/12/96 Nam 10Địa Thành Phố, TB C  
5 Trương Thị Hải Bình 27/11/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
6 Vũ Thế Đức 05/07/96 Nam 10Địa Thành Phố, TB C  
7 Nguyễn Thị Hà 02/01/96 Nữ 10Địa Quỳnh Phụ, TB C  
8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/01/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
9 Trần Minh Hiếu 18/09/96 Nam 10Địa Hưng Hà, TB C  
10 Phạm Thị Huê 07/12/96 Nữ 10Địa Vũ Thư, TB C  
11 Phạm Thị Minh Huệ 27/07/96 Nữ 10Địa Tiền Hải, TB C  
12 Nguyễn Thị Thanh Huyền 18/08/96 Nữ 10Địa Vũ Thư, TB C  
13 Nguyễn Thu Huyền 16/08/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
14 Phạm Trung Hưng 18/01/96 Nam 10Địa Kiến Xương, TB C  
15 Lưu Khánh Linh 19/07/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
16 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 15/11/96 Nữ 10Địa Tiền Hải, TB C  
17 Phạm Thị Ngoãn 04/09/96 Nữ 10Địa Vũ Thư, TB C  
18 Nguyễn Mai Phương 30/01/97 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
19 Vũ Thị Thanh 06/06/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
20 Phạm Đức Thành 02/05/96 Nam 10Địa Kiến Xương, TB C  
21 Bùi Thân Thiết 28/05/96 Nam 10Địa Thành Phố, TB C  
22 Bùi Thị Thu Thủy 26/09/96 Nữ 10Địa Vũ Thư, TB C  
23 Nguyễn Thị Thanh Xuân 23/09/96 Nữ 10Địa Vũ Thư, TB C  
  Nam = 6 , Nữ = 17            Tổng =  23
1 Bùi Hoàng Việt Anh 16/09/94 Nam 10Anh 1 CH Séc Da  
2 Hoàng Huệ Anh 13/01/97 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
3 Lê Việt Anh 11/10/96 Nữ 10Anh 1 Vũ Thư, TB Da  
4 Mai Thị Mai Anh 15/02/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
5 Nguyễn Trung Anh 11/04/96 Nam 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
6 Vũ Thị Hoàng Anh 14/12/96 Nữ 10Anh 1 Tiền Hải, TB Da  
7 Lưu Hòa Bình 15/01/96 Nam 10Anh 1 Kiến Xương, TB Da  
8 Nguyễn Thị Thanh Hà 16/08/96 Nữ 10Anh 1 Tiền Hải, TB Da  
9 Nguyễn Thu Hà 08/01/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
10 Đinh Vũ Mỹ Hằng 09/10/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
11 Phạm Thị Hiền 01/10/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
12 Trần Trung Hiếu 12/02/96 Nam 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
13 Trần Thị Thu Huyền 09/03/96 Nữ 10Anh 1 Đông Hưng, TB Da  
14 Bùi Duy Hưng 10/12/96 Nam 10Anh 1 Thái Thụy, TB Da  
15 Phạm Văn Khoa 01/10/96 Nam 10Anh 1 Thái Thụy, TB Da  
16 Bùi Thị Mỹ Linh 18/11/96 Nữ 10Anh 1 Đông Hưng, TB Da  
17 Ngô Thị Mỹ Linh 14/07/96 Nữ 10Anh 1 Vũ Thư, TB Da  
18 Nguyễn Thị Khánh Linh 06/01/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
19 Phí Huệ Linh 02/03/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
20 Trần Thị Thanh Minh 20/03/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
21 Nguyễn Phương Nam 27/11/96 Nam 10Anh 1 Gia Lai Da  
22 Phạm Thị Thanh Nga 20/02/96 Nữ 10Anh 1 Tiền Hải, TB Da  
23 Bùi Thị Bích Ngọc 12/06/96 Nữ 10Anh 1 Tiền Hải, TB Da  
24 Nguyễn Lan Nhi 19/12/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
25 Hoàng Yến Phương 01/05/96 Nữ 10Anh 1 Tiền Hải, TB Da  
26 Nguyễn Hồng Sơn 04/04/96 Nam 10Anh 1 Vũ Thư, TB Da  
27 Tô Minh Tâm 06/06/96 Nam 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
28 Nguyễn Thị Thảo 09/02/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
29 Trần Phương Thảo 24/09/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
30 Lê Thị Huyền Trang 12/10/96 Nữ 10Anh 1 Tiền Hải, TB Da  
31 Nguyễn Thái Hà Trang 25/07/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
32 Phạm Thu Trang 22/09/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
33 Trần Thị Huyền Trang 24/03/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
34 Hoàng Việt Trinh 06/04/96 Nữ 10Anh 1 Kiến Xương, TB Da  
35 Bùi Thị Khánh Vân 20/11/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
  Nam = 9 , Nữ =  26           Tổng =  35
1 Nguyễn Thị Trường An 27/09/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
2 Huỳnh Nguyễn Phương Anh 24/12/96 Nữ 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
3 Nguyễn Kim Anh 28/08/96 Nữ 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 24/08/96 Nữ 10Anh 2 LB Nga Da  
5 Nguyễn Thị Diễm 17/12/96 Nữ 10Anh 2 Thái Thụy, TB Da  
6 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 12/12/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
7 Đỗ Trần Ngân Giang 04/09/96 Nữ 10Anh 2 Hà Nội Da  
8 Nguyễn Thị Thúy Hằng 14/05/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
9 Ngô Thị Thu Hiền 11/10/96 Nữ 10Anh 2 Tiền Hải, TB Da  
10 Đào Thị Kim Huệ 22/10/96 Nữ 10Anh 2 Hưng Hà, TB Da  
11 Trần Thị Thu Huyền 30/04/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
12 Nguyễn Thị Lan Hương 10/08/96 Nữ 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
13 Nguyễn Thị Lan 24/11/96 Nữ 10Anh 2 Kiến Xương, TB Da  
14 Phạm Thị Ngọc Lan 11/01/96 Nữ 10Anh 2 Vũ Thư, TB Da  
15 Thái Thị Khánh Ly 08/04/96 Nữ 10Anh 2 Tiền Hải, TB Da  
16 Bùi Đức Nam 05/10/96 Nam 10Anh 2 Thái Thụy, TB Da  
17 Vũ Thị Hồng Ngọc 07/08/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
18 Hoàng Thị Thanh Nhàn 21/11/96 Nữ 10Anh 2 Thái Thụy, TB Da  
19 Phạm Thị Lệ Nhật 16/12/96 Nữ 10Anh 2 Tiền Hải, TB Da  
20 Đặng Xuân Phương 30/09/96 Nam 10Anh 2 Nam Hà Da  
21 Nguyễn Thị Quý Phương 05/10/96 Nữ 10Anh 2 Kiến Xương, TB Da  
22 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/11/96 Nữ 10Anh 2 Tiền Hải, TB Da  
23 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/03/96 Nữ 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
24 Nguyễn Lê Duy Tân 16/09/96 Nam 10Anh 2 Vũ Thư, TB Da  
25 Nguyễn Thị Hồng Thái 13/10/96 Nữ 10Anh 2 Thái Thụy, TB Da  
26 Bùi Thị Trang Thanh 15/10/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
27 Nguyễn Đình Thành 18/12/96 Nam 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
28 Đặng Hoa Thạch Thảo 05/12/96 Nữ 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
29 Bùi Thị Yến Thi 25/04/96 Nữ 10Anh 2 Vũ Thư, TB Da  
30 Đặng Thị Thuỳ 13/10/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
31 Bùi Phạm Anh Thư 02/08/96 Nữ 10Anh 2 Tiền Hải, TB Da  
32 Phạm Văn Toàn 07/01/96 Nam 10Anh 2 Vũ Thư, TB Da  
33 Bùi Huyền Trang 20/07/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
34 Đặng Thị Huyền Trang 29/10/96 Nữ 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
35 Phạm Thị Thu Trang 19/01/96 Nữ 10Anh 2 Tiền Hải, TB Da  
36 Nguyễn Văn Triệu 08/03/96 Nam 10Anh 2 Hưng Hà, TB Da  
37 Trần Đỗ Viễn Trinh 06/02/96 Nữ 10Anh 2 TP HCM Da  
38 Hà Thị Tươi 20/09/96 Nữ 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
  Nam = 6 , Nữ = 32           Tổng =  38
1 Cù Phương Anh 23/12/96 Nữ 10Pháp Thành phố, TB Dp  
2 Ngô Đức Anh 02/02/96 Nam 10Pháp Thành phố, TB Dp  
3 Phạm Lê Diệu Anh 07/10/96 Nữ 10Pháp Thành phố, TB Dp  
4 Ngô Thị Duyên 03/06/96 Nữ 10Pháp Vũ Thư, TB Dp  
5 Mai Thị Thu Hà 15/07/96 Nữ 10Pháp Hưng Hà, TB Dp  
6 Phạm Thị Hà 05/08/96 Nữ 10Pháp Vũ Thư, TB Dp  
7 Vũ Thị Mai Hiên 24/07/96 Nữ 10Pháp Thành phố, TB Dp  
8 Phạm Tùng Lâm 24/09/96 Nam 10Pháp Thành phố, TB Dp  
9 Hồ Trọng Linh 03/07/96 Nam 10Pháp Thành phố, TB Dp  
10 Lê Khánh Linh 06/09/96 Nữ 10Pháp Thành phố, TB Dp  
11 Nguyễn Thị Loan 03/05/96 Nữ 10Pháp Vũ Thư, TB Dp  
12 Nguyễn Thị Thanh Loan 29/07/96 Nữ 10Pháp Quỳnh Phụ, TB Dp  
13 Phạm Thị Nguyệt 27/01/96 Nữ 10Pháp Vũ Thư, TB Dp  
14 Phạm Ngân Phương 07/11/96 Nữ 10Pháp Thái Thụy, TB Dp  
15 Nguyễn Thị Minh Phương 13/02/96 Nữ 10Pháp Hưng Hà, TB Dp  
16 Nguyễn Thị Phượng 08/08/96 Nữ 10Pháp Vũ Thư, TB Dp  
17 Phạm Phương Thảo 16/10/96 Nữ 10Pháp Vũ Thư, TB Dp  
18 Trần Thị Thu Thảo 09/10/96 Nữ 10Pháp Kiến Xương, TB Dp  
19 Phạm Khánh Trang 04/08/96 Nữ 10Pháp Thành phố, TB Dp  
20 Bùi Hải Yến 06/09/96 Nữ 10Pháp Thành phố, TB Dp  
  Nam = 3 , Nữ = 17            Tổng =  20

Tác giả bài viết: Phạm Tiến Hường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây