global html
 

Danh sách học sinh khối 10 năm học 2010-2012

Thứ hai - 05/03/2012 07:58
                                          DANH SÁCH KHỐI 10 NĂM HỌC 2011-2012

STT Họ và tên Ng.Sinh Giới Lớp Nơi sinh Ban Ghi chú
1 Nguyễn Đình An 26/11/96 Nam 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
2 Phạm Thị Thúy An 17/04/96 Nữ 10Toán 1 Thành phố, TB A  
3 Nguyễn Diệp Anh 10/09/96 Nam 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
4 Nguyễn Minh Anh 01/06/96 Nam 10Toán 1 Thành Phố, TB A  
5 Nguyễn Ngọc Anh 13/06/96 Nam 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
6 Phạm Hoàng Mai Anh 04/03/96 Nữ 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
7 Phạm Thị Trung Anh 17/05/96 Nữ 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
8 Nguyễn Hải Linh Chi 26/03/96 Nữ 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
9 Nguyễn Hoàng Linh Chi 01/10/97 Nữ 10Toán 1 Hưng Hà, TB A  
10 Đào Duy Chiến 24/12/96 Nam 10Toán 1 Thành phố, TB A  
11 Bùi Văn Chương 02/09/96 Nam 10Toán 1 Kiến Xương, TB A  
12 Phạm Ngọc Diệp 26/01/96 Nữ 10Toán 1 Thái Thụy, TB A  
13 Trịnh Thị Thùy Dương 26/01/96 Nữ 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
14 Đào Minh Đức 01/08/96 Nam 10Toán 1 Thái Thụy, TB A  
15 Đinh Hoàng Đức 09/07/96 Nam 10Toán 1 Thành phố, TB A  
16 Đỗ Thị Hà 21/02/96 Nữ 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
17 Đỗ Mỹ Hạnh 12/10/96 Nữ 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
18 Nguyễn Thị Huyền 25/09/96 Nữ 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
19 Lương Thu Hương 05/11/96 Nữ 10Toán 1 Hưng Hà, TB A  
20 Phạm Thị Bích Hường 09/08/96 Nữ 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
21 Phạm Hữu Nam 20/11/96 Nam 10Toán 1 Thành phố, TB A  
22 Nguyễn Bảo Ngọc 15/04/96 Nữ 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
23 Vũ Minh Ngọc 16/01/96 Nữ 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
24 Phạm Hải Yến Nhi 03/04/96 Nữ 10Toán 1 Kiến Xương, TB A  
25 Đặng Tuấn Quang 03/11/96 Nam 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
26 Bùi Hồng Quân 23/12/96 Nam 10Toán 1 Vũ Thư, TB A  
27 Trần Hồng Quân 29/06/96 Nam 10Toán 1 Thành phố, TB A  
28 Ngô Minh Quyền 13/08/96 Nam 10Toán 1 Kiến Xương, TB A  
29 Trương Trung Quyết 06/07/96 Nam 10Toán 1 Thành phố, TB A  
30 Vũ Cao Sang 29/05/96 Nam 10Toán 1 Kiến Xương, TB A  
31 Nguyễn Tùng Sơn 23/11/96 Nam 10Toán 1 Thành phố, TB A  
32 Nguyễn Phương Thúy 14/07/96 Nữ 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
33 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 06/01/96 Nữ 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
34 Nguyễn Việt Trinh 26/01/96 Nữ 10Toán 1 Đông Hưng, TB A  
35 Vũ Thị Việt Trinh 07/10/96 Nữ 10Toán 1 Tiền Hải, TB A  
36 Nguyễn Thành Trung 07/05/96 Nam 10Toán 1 Thái Thụy, TB A  
37 Nguyễn Thanh Tùng 13/12/96 Nam 10Toán 1 Thành phố, TB A  
  Nam = 18, Nữ = 19           Tổng = 37
1 Đỗ Tuấn Anh 28/05/96 Nam 10Toán 2 Thành phố, TB A  
2 Hoàng Kỳ Anh 26/04/96 Nam 10Toán 2 Thành phố, TB A  
3 Vũ Nhật Anh 11/04/96 Nam 10Toán 2 Quỳnh Phụ, TB A  
4 Ninh Khương Duy 20/06/96 Nam 10Toán 2 Hải Hưng A  
5 Dương Thị Thùy Duyên 22/10/96 Nữ 10Toán 2 Thành phố, TB A  
6 Lộ Bằng Giang 01/04/96 Nam 10Toán 2 Thành phố, TB A  
7 Trần Thị Cảnh Giang 24/09/96 Nữ 10Toán 2 Gia Lai A  
8 Đặng Thị Thu Hà 11/09/96 Nữ 10Toán 2 Hưng Hà, TB A  
9 Phạm Thảo Hà 24/02/96 Nữ 10Toán 2 Đông Hưng, TB A  
10 Nguyễn Hoàng Hải 26/04/96 Nam 10Toán 2 Thành phố, TB A  
11 Phạm Trung Hiếu 13/11/96 Nam 10Toán 2 LB Nga A  
12 Nguyễn Thị Hoa 17/09/96 Nữ 10Toán 2 Thành phố, TB A  
13 Nguyễn Tô Huy Hoàng 08/05/96 Nam 10Toán 2 Kiến Xương, TB A  
14 Vũ Việt Hùng 05/02/96 Nam 10Toán 2 Hưng Hà, TB A  
15 Nguyễn Trọng Huy 20/04/96 Nam 10Toán 2 Đông Hưng, TB A  
16 Nguyễn Duy Khánh 11/06/96 Nam 10Toán 2 Tiền Hải, TB A  
17 Phạm Hải Linh 30/11/96 Nam 10Toán 2 Đông Hưng, TB A  
18 Hòa Thị Lương 09/03/96 Nữ 10Toán 2 Quỳnh Phụ, TB A  
19 Diệp Phương Mai 27/12/96 Nữ 10Toán 2 Hưng Hà, TB A  
20 Vũ Đức Minh 19/04/96 Nam 10Toán 2 Thành phố, TB A  
21 Thái Thị Huyền Na 05/07/96 Nữ 10Toán 2 Hưng Hà, TB A  
22 Nguyễn Hoàng Nam 20/11/96 Nam 10Toán 2 Thành phố, TB A  
23 Vũ Thành Nam 20/10/96 Nam 10Toán 2 Tiền Hải, TB A  
24 Đỗ Thị Minh Phương 10/07/96 Nữ 10Toán 2 Vũ Thư, TB A  
25 Nguyễn Thị Hà Phương 14/11/96 Nữ 10Toán 2 Quỳnh Phụ, TB A  
26 Nguyễn Việt Phương 15/07/96 Nữ 10Toán 2 Kiến Xương, TB A  
27 Phạm Văn Quang 09/02/96 Nam 10Toán 2 Kiến Xương, TB A  
28 Đào Như Quỳnh 14/12/96 Nữ 10Toán 2 Thành phố, TB A  
29 Tô Thị Thanh Thảo 14/09/96 Nữ 10Toán 2 Đông Hưng, TB A  
30 Vũ Thị Thảo 05/07/96 Nữ 10Toán 2 Thái Thụy, TB A  
31 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/08/96 Nữ 10Toán 2 Thành phố, TB A  
32 Đặng Quang Thức 17/02/96 Nam 10Toán 2 Kiến Xương, TB A  
33 Bùi Thị Thương 11/01/96 Nữ 10Toán 2 Đông Hưng, TB A  
34 Phạm Quỳnh Trang 09/02/96 Nữ 10Toán 2 Đông Hưng, TB A  
35 Hà Mạnh Trung 26/03/96 Nam 10Toán 2 Thành phố, TB A  
36 Đặng Thị Quỳnh Vân 26/02/96 Nữ 10Toán 2 Thành phố, TB A  
37 Nguyễn Thị Xuyến 24/08/96 Nữ 10Toán 2 Thành phố, TB A  
38 Hoàng Thị Yến 12/02/96 Nữ 10Toán 2 Vũ Thư, TB A  
  Nam = 18, Nữ = 20           Tổng = 38
1 Bùi Việt Anh 20/11/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
2 Nguyễn Ngọc Anh 25/11/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
3 Phạm Tuấn Anh 01/01/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
4 Phạm Thị Ngọc ánh 15/04/96 Nữ 10Tin Nghệ An A  
5 Đoàn Thị Bắc 29/02/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
6 Trương Mai Duyên 01/07/96 Nữ 10Tin Vũ Thư, TB A  
7 Đinh Thị Mỹ Hạnh 23/06/96 Nữ 10Tin Thái Thụy, TB A  
8 Hà Thu Hiển 11/06/96 Nữ 10Tin Đông Hưng, TB A  
9 Đỗ Xuân Hồng 20/04/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
10 Phùng Thế Hùng 15/03/96 Nam 10Tin Tiền Hải, TB A  
11 Nhâm Xuân Huy 04/06/96 Nam 10Tin Đông Hưng, TB A  
12 Phạm Thị Quỳnh Hương 28/06/96 Nữ 10Tin LB Nga A  
13 Dương Thị Thu Hường 23/06/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
14 Hoàng Lâm 25/04/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
15 Phạm Mạnh Linh 18/09/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
16 Trần Mạnh Linh 11/12/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
17 Đặng Thị Lương 03/05/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
18 Phạm Hương Ly 25/11/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
19 Đặng Tuyết Mai 16/04/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
20 Vũ Tiến Mạnh 22/04/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
21 Phạm Thanh Nga 30/12/96 Nữ 10Tin Đông Hưng, TB A  
22 Nguyễn Phương Ngọc 18/09/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
23 Đỗ Tuấn Phong 22/11/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
24 Ngyễn Thị Minh Phương 25/11/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
25 Nguyễn Thị Minh Tâm 24/11/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
26 Phạm Phương Thanh 16/02/96 Nữ 10Tin Hưng Hà, TB A  
27 Phạm Quang Thắng 11/02/96 Nam 10Tin Kiến Xương, TB A  
28 Chu Thị Thoa 04/12/96 Nữ 10Tin Đông Hưng, TB A  
29 Nguyễn Thị Thu Trang 05/09/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
30 Lại Văn Tuân 13/04/96 Nam 10Tin Kiến Xương, TB A  
31 Phạm Minh Tuấn 20/08/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
32 Đặng Thanh Tùng 04/11/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
33 Đoàn Đức Việt 02/12/96 Nam 10Tin Thành Phố, TB A  
34 Nhâm Thị Hải Yến 13/04/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
35 Trần Thị Yến 18/11/96 Nữ 10Tin Thành Phố, TB A  
  Nam = 15 , Nữ = 20            Tổng = 35 
1 Nguyễn Phương Anh 29/11/96 Nữ 10Lý Đông Hưng, TB A  
2 Dương Mạnh Cường 14/10/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
3 Phạm Thùy Dung 14/04/96 Nữ 10Lý Đông Hưng, TB A  
4 Vũ Trung Đoàn 30/06/96 Nam 10Lý Tiền Hải, TB A  
5 Đầu Minh Đức 02/12/96 Nam 10Lý Tiền Hải, TB A  
6 Hoàng Trường Giang 04/06/96 Nam 10Lý Đông Hưng, TB A  
7 Vũ Thu Giang 19/04/96 Nữ 10Lý Thành Phố, TB A  
8 Vũ Thị Thu Hà 27/10/96 Nữ 10Lý Đông Hưng, TB A  
9 Nguyễn Viết Hải 15/11/95 Nam 10Lý Thái Thụy, TB A  
10 Hoàng Đức Hiền 27/02/96 Nam 10Lý Hưng Hà, TB A  
11 Nguyễn Trung Hiếu 09/09/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
12 Phạm Đức Hoan 24/02/96 Nam 10Lý Vũ Thư, TB A  
13 Lê Mạnh Hùng 14/06/96 Nam 10Lý Đồng Nai A  
14 Phạm Huy Hùng 07/03/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
15 Đặng Thị Thanh Huyền 29/02/96 Nữ 10Lý Đông Hưng, TB A  
16 Nguyễn Ngọc Kiên 09/06/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
17 Nguyễn Thị Linh 27/03/96 Nữ 10Lý Hưng Hà, TB A  
18 Phí Thị Mai Linh 23/11/96 Nữ 10Lý Đông Hưng, TB A  
19 Nguyễn Thành Long 02/03/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
20 Nguyễn Thắng Lợi 28/03/96 Nam 10Lý Vũ Thư, TB A  
21 Nguyễn Hoàng Minh 23/02/96 Nam 10Lý Vũ Thư, TB A  
22 Vũ Đức Minh 27/07/96 Nam 10Lý Đông Hưng, TB A  
23 Đỗ Hà My 17/03/96 Nữ 10Lý Vũ Thư, TB A  
24 Nguyễn Phương Nam 30/09/96 Nam 10Lý Quỳnh Phụ, TB A  
25 Vũ Phương Nam 14/09/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
26 Phạm Tiến Nghĩa 18/12/96 Nam 10Lý Đông Hưng, TB A  
27 Nhâm Minh Phúc 27/02/96 Nam 10Lý Đông Hưng, TB A  
28 Nguyễn Ngọc Phương 16/11/96 Nữ 10Lý Hà Nội A  
29 Trần Thị Thanh Phương 07/11/96 Nữ 10Lý Đông Hưng, TB A  
30 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15/02/96 Nữ 10Lý Vũ Thư, TB A  
31 Phạm Trường Thành 04/08/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
32 Nguyễn Đức Thắng 22/09/96 Nam 10Lý Sơn La A  
33 Hoàng Huyền Trang 07/05/96 Nữ 10Lý Vũ Thư, TB A  
34 Nguyễn Quỳnh Trang 23/09/96 Nữ 10Lý Vũ Thư, TB A  
35 Phạm Thị Thu Trang 27/08/96 Nữ 10Lý Thái Thụy, TB A  
36 Vũ Xuân Trường 31/08/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
37 Vũ Huy Tùng 13/09/96 Nam 10Lý Thành Phố, TB A  
38 Đặng Thị Thanh Uyên 21/07/96 Nữ 10Lý Thành Phố, TB A  
39 Hà Hải Yến 21/04/96 Nữ 10Lý Tiền Hải, TB A  
  Nam =  23, Nữ =  16           Tổng =  39
1 Ngô Trường An 10/09/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
2 Phạm Tuấn Anh 20/01/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB  A  
3 Trần Ngọc Anh 02/10/96 Nam 10Hoá Vũ Thư, TB A  
4 Trần Phương Anh 21/10/96 Nữ 10Hoá Thành phố, TB A  
5 Nguyễn Vũ Cường 21/02/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
6 Nguyễn Thị Hồng Diệu 20/02/96 Nữ 10Hoá Quỳnh Phụ, TB A  
7 Phạm Ngọc Dũng 16/06/96 Nam 10Hoá Bình Long A  
8 Nguyễn Phúc Định 25/04/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
9 Nguyễn Thị Minh Đức 06/06/96 Nữ 10Hoá Thành phố, TB A  
10 Lê Thị Ngọc Hà 29/11/96 Nữ 10Hoá Vũ Thư, TB A  
11 Trần Vũ Hiệp 19/10/96 Nam 10Hoá Đông Hưng, TB A  
12 Hoàng Thị Hoa 25/11/96 Nữ 10Hoá Quỳnh Phụ, TB A  
13 Nguyễn Thị Hồng Hoa 03/06/97 Nữ 10Hoá Thành phố, TB A  
14 Lương Việt Hoàng 07/04/96 Nam 10Hoá Kiến Xương, TB A  
15 Phạm Thái Hoàng 01/08/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
16 Phạm Việt Hùng 21/07/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
17 Trương Thanh Huyền 26/09/96 Nữ 10Hoá Đông Hưng, TB A  
18 Nguyễn Tiến Hưng 18/02/96 Nam 10Hoá Đông Hưng, TB A  
19 Tô Lan Hương 18/09/96 Nữ 10Hoá Thành phố, TB A  
20 Bùi Trung Kiên 04/11/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
21 Nguyễn Ngọc Chi Linh 22/10/96 Nữ 10Hoá Thành phố, TB A  
22 Nguyễn Thị Khánh Linh 06/04/96 Nữ 10Hoá Đông Hưng, TB A  
23 Trần Nhật Linh 22/08/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
24 Vũ Thị Mỹ Linh 12/02/96 Nữ 10Hoá Hưng Hà, TB A  
25 Hoàng Gia Long 14/09/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
26 Nguyễn Thành long 28/10/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
27 Phạm Ngọc Long 05/11/96 Nam 10Hoá Quỳnh Phụ, TB A  
28 Nguyễn Tiến Mạnh 08/08/96 Nam 10Hoá Thái Thụy, TB A  
29 Phan Thành Minh 21/10/96 Nam 10Hoá Thành phố, TB A  
30 Đoàn Thị Ngân 18/02/96 Nữ 10Hoá Thành phố, TB  A  
31 Tô Bảo Ngọc 20/11/96 Nữ 10Hoá Thành phố, TB A  
32 Ngô Thị Minh Phương 27/07/96 Nữ 10Hoá Vũ Thư, TB A  
33 Trần Thị Ngọc Quỳnh 13/09/96 Nữ 10Hoá Tiền Hải, TB A  
34 Vũ Thị Thanh Trúc 30/11/96 Nữ 10Hoá Thành phố, TB A  
35 Trần Đình Anh Tuấn 11/11/96 Nam 10Hoá Vũ Thư, TB A  
36 Phạm Thanh Tùng 02/10/96 Nam 10Hoá Thái Thụy, TB A  
37 Trương Thanh Tùng 24/12/96 Nam 10Hoá Vũ Thư, TB A  
38 Nguyễn Thị Kim Yến 09/02/96 Nữ 10Hoá Đông Hưng, TB A  
39 Trần Thị Hải Yến 31/01/96 Nữ 10Hoá Quảng Ninh A  
  Nam =  21 , Nữ =  18           Tổng =  39
1 Đặng Hoàng Anh 01/01/96 Nữ 10Sinh Vũ Thư, TB B  
2 Nguyễn Phương Anh 02/10/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 16/07/96 Nữ 10Sinh Kiến Xương, TB B  
4 Phạm Thị Hải Anh 31/10/96 Nữ 10Sinh Vũ Thư, TB B  
5 Nguyễn Hồng Diệp 16/04/96 Nữ 10Sinh Thái Thụy, TB B  
6 Lại Văn Duy 07/10/96 Nam 10Sinh Vũ Thư, TB B  
7 Vũ Hồng Duyên 08/01/96 Nữ 10Sinh Thái Thụy, TB B  
8 Phạm Thị Thu Hà 10/11/96 Nữ 10Sinh Kiến Xương, TB B  
9 Trần Thanh Hà 12/07/96 Nam 10Sinh Thành Phố, TB B  
10 Lê Thị Hồng Hạnh 27/06/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
11 Nguyễn Diệu Hiền 21/10/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
12 Trần Thị Hiền 03/10/96 Nữ 10Sinh Quỳnh Phụ, TB B  
13 Đinh Chí Hiếu 21/02/96 Nam 10Sinh Thành Phố, TB B  
14 Vũ Thị Mai Hoa 19/12/96 Nữ 10Sinh Đông Hưng, TB B  
15 Lại Nam Hoàng 10/12/96 Nam 10Sinh Kiến Xương, TB B  
16 Đỗ Trọng Hùng 26/05/96 Nam 10Sinh Quỳnh Phụ, TB B  
17 Phạm Thị Thanh Huyền 10/02/96 Nữ 10Sinh Vũ Thư, TB B  
18 Nguyễn Thị Thu Hương 24/01/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
19 Đặng Quang Khánh 10/09/96 Nam 10Sinh ĐăkLắk B  
20 Nguyễn Hoàng Lâm 07/04/96 Nam 10Sinh Hưng Hà, TB B  
21 Phạm Thảo Linh 24/06/96 Nữ 10Sinh Kiến Xương, TB B  
22 Vũ Thị Linh 16/05/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
23 Lê Chi Mai 26/03/96 Nữ 10Sinh Kiến Xương, TB B  
24 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 28/09/96 Nữ 10Sinh Quỳnh Phụ, TB B  
25 Lê Huyền Nhi 22/11/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
26 Mai Kiều Oanh 20/01/96 Nữ 10Sinh Đông Hưng, TB B  
27 Trần Thu Phương 07/10/96 Nữ 10Sinh Đông Hưng, TB B  
28 Dương Thị Lệ Quyên 25/07/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
29 Lê Thị Lệ Quyên 14/02/96 Nữ 10Sinh Kiến Xương, TB B  
30 Hoàng Minh Sang 03/06/96 Nam 10Sinh Thành Phố, TB B  
31 Nhâm Thanh Tùng 29/04/96 Nam 10Sinh Thành Phố, TB B  
32 Nguyễn Thị Uyên 21/11/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
33 Phạm Thị Thanh Xuân 17/09/96 Nữ 10Sinh Thành Phố, TB B  
34 Vũ Thị Hải Yến 28/03/96 Nữ 10Sinh Vũ Thư, TB B  
  Nam = 9 , Nữ =  25           Tổng =  34
1 Lê Đức Trung Anh 07/06/96 Nam 10A 1 Thành Phố, TB A  
2 Mai Thị Vân Anh 04/01/96 Nữ 10A 1 Kiến Xương, TB A  
3 Nguyễn Phương Anh 17/11/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 30/10/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
5 Phạm Thị Ngọc Anh 22/06/96 Nữ 10A 1 Thành Phố, TB A  
6 Dương Quang Bách 05/05/96 Nam 10A 1 Thành Phố, TB A  
7 Hà Trí Dũng 21/02/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
8 Ngô Mỹ Duyên 30/06/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
9 Phạm Hoàng Dương 12/08/96 Nam 10A 1 Hưng Hà, TB A  
10 Đào Ngân Hà 15/06/96 Nữ 10A 1 Thái Thụy, TB A  
11 Phạm Thế Hải 14/12/96 Nam 10A 1 Thành Phố, TB A  
12 Nguyễn Thanh Hằng 06/10/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
13 Tạ Thị Khánh Hòa 21/07/96 Nữ 10A 1 Thái Thụy, TB A  
14 Nguyễn Thu Hoài 13/08/96 Nữ 10A 1 Kiến Xương, TB A  
15 Vũ Thái Hoàng 20/01/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
16 Nguyễn Trần Hùng 31/05/96 Nam 10A 1 Vũ Thư, TB A  
17 Bùi Thị Minh Huyền 19/07/96 Nữ 10A 1 Vũ Thư, TB A  
18 Đồng Thị Thanh Huyền 26/06/96 Nữ 10A 1 Vũ Thư, TB A  
19 Trịnh Thu Huyền 16/10/96 Nữ 10A 1 Vũ Thư, TB A  
20 Lại Quốc Hưng 26/09/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
21 Đặng Thu Hường 27/07/96 Nữ 10A 1 Đông Hưng, TB A  
22 Hoàng Duy Khánh 08/09/96 Nam 10A 1 Thành Phố, TB A  
23 Nguyễn Thành Lâm 07/01/96 Nam 10A 1 Kiến Xương, TB A  
24 Vũ Tiến Lâm 19/02/96 Nam 10A 1 Vũ Thư, TB A  
25 Nguyễn Thị Linh 17/11/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
26 Nguyễn Thùy Linh 06/04/96 Nữ 10A 1 Tiền Hải, TB A  
27 Phạm Nhật Linh 26/11/96 Nữ 10A 1 Đông Hưng, TB A  
28 Hoàng Thị Ly 28/01/96 Nữ 10A 1 Vũ Thư, TB A  
29 Phạm Đức Mạnh 21/04/96 Nam 10A 1 Vũ Thư, TB A  
30 Phạm Thị Kiều Mi 08/08/96 Nữ 10A 1 Thành Phố, TB A  
31 Nguyễn Thị Diễm My 28/07/96 Nữ 10A 1 Tiền Hải, TB A  
32 bùi Hồng Nam 25/08/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
33 Bùi Thị Nữ 23/01/96 Nữ 10A 1 Đông Hưng, TB A  
34 Nguyễn Duy Quang 19/06/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
35 Nguyễn Thiện Quang 09/08/96 Nam 10A 1 Thành Phố, TB A  
36 Nguyễn Đình Triệu Quang 11/02/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
37 Trần Duy Quang 03/03/96 Nam 10A 1 Tiền Hải, TB A  
38 Lê Văn Quân 23/02/96 Nam 10A 1 Đông Hưng, TB A  
39 Ngô Thị Ngọc Quỳnh 14/11/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
40 Trần Thị Phương Thảo 24/12/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
41 Phạm Đình Thịnh 04/07/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
42 Nguyễn Minh Thúy 09/02/96 Nữ 10A 1 Thành Phố, TB A  
43 Nguyễn Công Tình 21/08/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
44 Cù Quỳnh Trang 29/08/96 Nữ 10A 1 Thành Phố, TB A  
45 Đặng Quỳnh Trang 28/11/96 Nữ 10A 1 Kiến Xương, TB A  
46 Đỗ Thị Thu Trang 18/06/96 Nữ 10A 1 Đông Hưng, TB A  
47 Lại Thu Trang 09/02/96 Nữ 10A 1 Vũ Thư, TB A  
48 Phạm Thị Trang 09/12/96 Nữ 10A 1 Kiến Xương, TB A  
49 Phạm Thùy Trang 11/01/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
50 Trần Thị Quỳnh Trang 09/12/96 Nữ 10A 1 Đông Hưng, TB A  
51 Vũ Thị Hồng Trang 09/03/96 Nữ 10A 1 Thành Phố, TB A  
52 Nguyễn Thành Trung 23/10/96 Nam 10A 1 Thành Phố, TB A  
53 Giang Thanh Tuấn 21/07/96 Nam 10A 1 Thành phố, TB A  
54 Trần Anh Tuấn 26/09/96 Nam 10A 1 Thành Phố, TB A  
55 Nguyễn Thị Thu Uyên 23/08/96 Nữ 10A 1 Thành phố, TB A  
56 Phạm Thị Tố uyên 13/07/96 Nữ 10A 1 Thành Phố, TB A  
57 Bùi Hải Yến 05/08/96 Nữ 10A 1 Vũ Thư, TB A  
  Nam = 23 , Nữ =  34           Tổng =  57
1 Bùi Thị Mai Anh 31/07/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
2 Nguyễn Tuấn Anh 28/02/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
3 Đặng Lan Anh 03/02/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
4 Phạm Vũ Minh Anh 07/12/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
5 Phạm Linh Chi 29/03/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
6 Nguyễn Mạnh Cường 15/10/96 Nam 10A 2 Yên Bái A  
7 Phạm Hồng Diên 26/09/96 Nữ 10A 2 Vũ Thư, TB A  
8 Ngô Mạnh Dinh 16/12/96 Nam 10A 2 Kiến Xương, TB A  
9 Nguyễn Văn Du 15/08/96 Nam 10A 2 Thành phố, TB A  
10 Trần Thị Thuỳ Dung 20/11/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
11 Phạm Hữu Duy 10/04/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
12 Ngô Xuân Đạt 14/11/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
13 Nguyễn Trường Đạt 10/01/96 Nam 10A 2 Hà Nội A  
14 Hoàng Thu Hà 24/09/96 Nữ 10A 2 Thái Thụy, TB A  
15 Nguyễn Thị Thu Hà 26/06/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
16 Vũ Đức Hải 13/06/96 Nam 10A 2 Thành phố, TB A  
17 Nguyễn Thị Thanh Hằng 18/11/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
18 Vũ Minh Hằng 21/02/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
19 Vũ Ngọc Hân 12/03/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
20 Bùi  Thanh Hiền 02/05/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
21 Hà Thị Thu Hiền 25/05/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
22 Trần Việt Hoàn 23/11/96 Nam 10A 2 Đông Hưng, TB A  
23 Trần Duy Hoàng 12/09/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
24 Đào Quốc Huy 28/01/96 Nam 10A 2 Vũ Thư, TB A  
25 Vũ Quang Huy 01/09/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
26 Nguyễn Khánh Huyền 22/11/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB Da  
27 Đỗ Khánh Huyền 21/04/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
28 Trương Quang Hưng 11/03/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
29 Đỗ Thị Thuý Lan 30/10/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
30 Hà Thị Liên 03/10/96 Nữ 10A 2 Vũ Thư, TB A  
31 Chu Phương Linh 11/08/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
32 Nguyễn Diệu Linh 05/07/96 Nữ 10A 2 Quỳnh Phụ, TB A  
33 Trần Tuấn Linh 01/11/96 Nam 10A 2 Thành phố, TB A  
34 Vũ Thùy Linh 21/11/96 Nữ 10A 2 Đông Hưng, TB A  
35 Đỗ Thị Lý 21/10/96 Nữ 10A 2 Đông Hưng, TB A  
36 Nguyễn Trường Minh 23/04/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
37 Trần Nguyễn Nhật Minh 29/10/96 Nữ 10A 2 Hưng Hà, TB A  
38 Phạm Hải Nam 15/12/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
39 Nguyễn Hoài Nam 28/03/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
40 Phạm Thị Nga 18/04/96 Nữ 10A 2 Đông Hưng, TB A  
41 Phạm Thị Hồng Ngoan 20/08/96 Nữ 10A 2 Vũ Thư, TB A  
42 Nguyễn Như Quang Phát 04/01/96 Nam 10A 2 Vũ Thư, TB A  
43 Bùi Thị Nhã Phương 25/05/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
44 Đinh Thị Quỳnh 12/01/96 Nữ 10A 2 Thái Thụy, TB A  
45 Nguyễn Hải Quỳnh 20/08/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
46 Phạm Thị Phương Thảo 15/01/97 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
47 Nguyễn Minh Thắng 12/01/96 Nam 10A 2 Thành phố, TB A  
48 Nguyễn Minh Thắng 23/08/96 Nam 10A 2 Thành Phố, TB A  
49 Phạm Thị Thủy 25/06/96 Nữ 10A 2 Vũ Thư, TB A  
50 Trần Thị Thanh Thủy 04/04/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
51 Bùi Huyền Trang 23/06/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
52 Nguyễn Thị Linh Trang 02/12/96 Nữ 10A 2 Thành Phố, TB A  
53 Nguyễn Thùy Trang 22/01/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
54 Trần Thanh Trâm 01/01/96 Nữ 10A 2 Vũ Thư, TB A  
55 Nguyễn Thị Tươi 01/08/96 Nữ 10A 2 Đông Hưng, TB A  
56 Nguyễn Thị Vân 26/01/96 Nữ 10A 2 Thành phố, TB A  
57 Nguyễn Đình Vượng 02/08/96 Nam 10A 2 Thành phố, TB A  
58 Lương Thị Yến 05/09/96 Nữ 10A 2 Quỳnh Phụ, TB A  
  Nam = 21 , Nữ =  37           Tổng = 58
1 Nguyễn Thị Thu An 22/09/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
2 Lại Phương Anh 02/11/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
3 Lại Thị Vân Anh 29/09/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
4 Nguyễn Phương Anh 23/08/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
5 Phạm Thị Ngọc Anh 17/10/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
6 Phạm Thị Phương Anh 17/03/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
7 Phạm Thị Thu Bắc 08/08/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
8 Phạm Minh Châu 28/12/96 Nữ 10Văn Đông Hưng, TB Da  
9 Mai Quỳnh Chi 13/03/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
10 Đỗ Thu Hà 22/07/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
11 Nhâm Thị Thu Hà 07/11/96 Nữ 10Văn Đông Hưng, TB Da  
12 Trần Vũ Việt Hà 01/07/96 Nữ 10Văn Quảng Ninh Da  
13 Lâm Thị Thuý Hằng 25/12/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
14 Nguyễn Thị Thu Hằng 05/12/96 Nữ 10Văn Hưng Hà, TB Da  
15 Trần Thị Thu Hằng 21/10/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
16 Hoàng Thu Hiền 13/11/96 Nữ 10Văn Tiền Hải, TB Da  
17 Nguyễn Thu Hiền 09/01/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
18 Phạm Thị Hoài 26/03/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
19 Khiếu Thị Thanh Huyền 22/03/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
20 Nguyễn Thị Huyền 29/01/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
21 Thái Phương Huyền 08/05/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
22 Phạm Thế Hưng 26/01/96 Nam 10Văn Thành Phố, TB Da  
23 Hoàng Mai  Hương 13/03/96 Nữ 10Văn Đồng Nai Da  
24 Đặng Thị Thùy Linh 12/11/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
25 Khổng Thị Hải Linh 29/06/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
26 Phạm Thị Diệu Linh 10/02/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
27 Phạm Thị Mỹ Linh 18/09/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
28 Hà Tuyết Mai 09/03/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
29 Đỗ Thị Thuý Nga 18/06/96 Nữ 10Văn Đông Hưng, TB Da  
30 Bùi Linh Nhi 21/11/96 Nữ 10Văn Đông Hưng, TB Da  
31 Vũ Thị Oanh 17/09/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
32 Bùi Linh Phương 26/03/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
33 Vũ Mai Phương 23/11/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
34 Bùi Thị Thạch Thảo 25/04/96 Nữ 10Văn Đông Hưng, TB Da  
35 Vũ Phương Thảo 29/02/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
36 Đỗ Thu Trang 28/12/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
37 Nguyễn Thị Trang 12/02/95 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
38 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 04/03/96 Nữ 10Văn Đông Hưng, TB Da  
39 Phạm Thu Trang 07/07/96 Nữ 10Văn Thành Phố, TB Da  
40 Nguyễn Thị Hồng Tươi 26/09/96 Nữ 10Văn Vũ Thư, TB Da  
  Nam = 1 , Nữ = 39            Tổng =  40
1 Nguyễn Đức Anh 11/06/96 Nam 10Sử Thành phố, TB C  
2 Vũ Thị Quỳnh Anh 11/04/96 Nữ 10Sử Thành Phố, TB C  
3 Ngô Thu Hà 03/06/96 Nữ 10Sử Kiến Xương, TB C  
4 Nguyễn Thị Việt Hà 06/01/96 Nữ 10Sử Kiến Xương, TB C  
5 Bùi Thị Hải 01/02/96 Nữ 10Sử Thành Phố, TB C  
6 Khiếu Minh Hoàn 29/07/96 Nam 10Sử Thành phố, TB C  
7 Nguyễn Thu Huyền 08/08/96 Nữ 10Sử Thành Phố, TB C  
8 Nguyễn Thị Loan 22/02/96 Nữ 10Sử Kiến Xương, TB C  
9 Vũ Thị Tuyết Mai 07/05/96 Nữ 10Sử Vũ Thư, TB C  
10 Nguyễn Khánh Minh 19/06/96 Nữ 10Sử Vũ Thư, TB C  
11 Bùi Thị Ngọc Oanh 13/03/06 Nữ 10Sử Thành phố, TB C  
12 Lê Đức Phong 19/07/96 Nam 10Sử Lào Cai C  
13 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 23/09/96 Nữ 10Sử Kiến Xương, TB C  
14 Phạm Minh Phương 17/09/96 Nữ 10Sử Thành Phố, TB C  
15 Phạm Thu Phương 06/10/96 Nữ 10Sử Vũ Thư, TB C  
16 Bùi Văn Quảng 05/05/94 Nam 10Sử Kiến Xương, TB C  
17 Đào Thị Thuận 08/05/96 Nữ 10Sử Thành Phố, TB C  
18 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 08/01/96 Nữ 10Sử Kiến Xương, TB C  
19 Lê Thị Phương Thúy 07/04/96 Nữ 10Sử Vũ Thư, TB C  
20 Bùi Công Thưởng 26/06/96 Nam 10Sử Thành phố, TB C  
21 Trần Huệ Trang 02/04/96 Nữ 10Sử Thành Phố, TB C  
22 Dương Thị Hồng Vân 19/05/96 Nữ 10Sử Thành phố, TB C  
23 Nguyễn Thị Yến 16/03/96 Nữ 10Sử Vũ Thư, TB C  
  Nam = 5 , Nữ =  18           Tổng =  23
1 Nguyễn Thị Vân Anh 08/05/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
2 Phạm Thị Lâm Anh 08/11/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
3 Vũ Thị Hồng Anh 31/12/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
4 Nguyễn Quốc Bảo 23/12/96 Nam 10Địa Thành Phố, TB C  
5 Trương Thị Hải Bình 27/11/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
6 Vũ Thế Đức 05/07/96 Nam 10Địa Thành Phố, TB C  
7 Nguyễn Thị Hà 02/01/96 Nữ 10Địa Quỳnh Phụ, TB C  
8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/01/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
9 Trần Minh Hiếu 18/09/96 Nam 10Địa Hưng Hà, TB C  
10 Phạm Thị Huê 07/12/96 Nữ 10Địa Vũ Thư, TB C  
11 Phạm Thị Minh Huệ 27/07/96 Nữ 10Địa Tiền Hải, TB C  
12 Nguyễn Thị Thanh Huyền 18/08/96 Nữ 10Địa Vũ Thư, TB C  
13 Nguyễn Thu Huyền 16/08/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
14 Phạm Trung Hưng 18/01/96 Nam 10Địa Kiến Xương, TB C  
15 Lưu Khánh Linh 19/07/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
16 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 15/11/96 Nữ 10Địa Tiền Hải, TB C  
17 Phạm Thị Ngoãn 04/09/96 Nữ 10Địa Vũ Thư, TB C  
18 Nguyễn Mai Phương 30/01/97 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
19 Vũ Thị Thanh 06/06/96 Nữ 10Địa Thành Phố, TB C  
20 Phạm Đức Thành 02/05/96 Nam 10Địa Kiến Xương, TB C  
21 Bùi Thân Thiết 28/05/96 Nam 10Địa Thành Phố, TB C  
22 Bùi Thị Thu Thủy 26/09/96 Nữ 10Địa Vũ Thư, TB C  
23 Nguyễn Thị Thanh Xuân 23/09/96 Nữ 10Địa Vũ Thư, TB C  
  Nam = 6 , Nữ = 17            Tổng =  23
1 Bùi Hoàng Việt Anh 16/09/94 Nam 10Anh 1 CH Séc Da  
2 Hoàng Huệ Anh 13/01/97 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
3 Lê Việt Anh 11/10/96 Nữ 10Anh 1 Vũ Thư, TB Da  
4 Mai Thị Mai Anh 15/02/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
5 Nguyễn Trung Anh 11/04/96 Nam 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
6 Vũ Thị Hoàng Anh 14/12/96 Nữ 10Anh 1 Tiền Hải, TB Da  
7 Lưu Hòa Bình 15/01/96 Nam 10Anh 1 Kiến Xương, TB Da  
8 Nguyễn Thị Thanh Hà 16/08/96 Nữ 10Anh 1 Tiền Hải, TB Da  
9 Nguyễn Thu Hà 08/01/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
10 Đinh Vũ Mỹ Hằng 09/10/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
11 Phạm Thị Hiền 01/10/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
12 Trần Trung Hiếu 12/02/96 Nam 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
13 Trần Thị Thu Huyền 09/03/96 Nữ 10Anh 1 Đông Hưng, TB Da  
14 Bùi Duy Hưng 10/12/96 Nam 10Anh 1 Thái Thụy, TB Da  
15 Phạm Văn Khoa 01/10/96 Nam 10Anh 1 Thái Thụy, TB Da  
16 Bùi Thị Mỹ Linh 18/11/96 Nữ 10Anh 1 Đông Hưng, TB Da  
17 Ngô Thị Mỹ Linh 14/07/96 Nữ 10Anh 1 Vũ Thư, TB Da  
18 Nguyễn Thị Khánh Linh 06/01/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
19 Phí Huệ Linh 02/03/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
20 Trần Thị Thanh Minh 20/03/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
21 Nguyễn Phương Nam 27/11/96 Nam 10Anh 1 Gia Lai Da  
22 Phạm Thị Thanh Nga 20/02/96 Nữ 10Anh 1 Tiền Hải, TB Da  
23 Bùi Thị Bích Ngọc 12/06/96 Nữ 10Anh 1 Tiền Hải, TB Da  
24 Nguyễn Lan Nhi 19/12/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
25 Hoàng Yến Phương 01/05/96 Nữ 10Anh 1 Tiền Hải, TB Da  
26 Nguyễn Hồng Sơn 04/04/96 Nam 10Anh 1 Vũ Thư, TB Da  
27 Tô Minh Tâm 06/06/96 Nam 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
28 Nguyễn Thị Thảo 09/02/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
29 Trần Phương Thảo 24/09/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
30 Lê Thị Huyền Trang 12/10/96 Nữ 10Anh 1 Tiền Hải, TB Da  
31 Nguyễn Thái Hà Trang 25/07/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
32 Phạm Thu Trang 22/09/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
33 Trần Thị Huyền Trang 24/03/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
34 Hoàng Việt Trinh 06/04/96 Nữ 10Anh 1 Kiến Xương, TB Da  
35 Bùi Thị Khánh Vân 20/11/96 Nữ 10Anh 1 Thành phố, TB Da  
  Nam = 9 , Nữ =  26           Tổng =  35
1 Nguyễn Thị Trường An 27/09/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
2 Huỳnh Nguyễn Phương Anh 24/12/96 Nữ 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
3 Nguyễn Kim Anh 28/08/96 Nữ 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 24/08/96 Nữ 10Anh 2 LB Nga Da  
5 Nguyễn Thị Diễm 17/12/96 Nữ 10Anh 2 Thái Thụy, TB Da  
6 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 12/12/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
7 Đỗ Trần Ngân Giang 04/09/96 Nữ 10Anh 2 Hà Nội Da  
8 Nguyễn Thị Thúy Hằng 14/05/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
9 Ngô Thị Thu Hiền 11/10/96 Nữ 10Anh 2 Tiền Hải, TB Da  
10 Đào Thị Kim Huệ 22/10/96 Nữ 10Anh 2 Hưng Hà, TB Da  
11 Trần Thị Thu Huyền 30/04/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
12 Nguyễn Thị Lan Hương 10/08/96 Nữ 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
13 Nguyễn Thị Lan 24/11/96 Nữ 10Anh 2 Kiến Xương, TB Da  
14 Phạm Thị Ngọc Lan 11/01/96 Nữ 10Anh 2 Vũ Thư, TB Da  
15 Thái Thị Khánh Ly 08/04/96 Nữ 10Anh 2 Tiền Hải, TB Da  
16 Bùi Đức Nam 05/10/96 Nam 10Anh 2 Thái Thụy, TB Da  
17 Vũ Thị Hồng Ngọc 07/08/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
18 Hoàng Thị Thanh Nhàn 21/11/96 Nữ 10Anh 2 Thái Thụy, TB Da  
19 Phạm Thị Lệ Nhật 16/12/96 Nữ 10Anh 2 Tiền Hải, TB Da  
20 Đặng Xuân Phương 30/09/96 Nam 10Anh 2 Nam Hà Da  
21 Nguyễn Thị Quý Phương 05/10/96 Nữ 10Anh 2 Kiến Xương, TB Da  
22 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/11/96 Nữ 10Anh 2 Tiền Hải, TB Da  
23 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/03/96 Nữ 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
24 Nguyễn Lê Duy Tân 16/09/96 Nam 10Anh 2 Vũ Thư, TB Da  
25 Nguyễn Thị Hồng Thái 13/10/96 Nữ 10Anh 2 Thái Thụy, TB Da  
26 Bùi Thị Trang Thanh 15/10/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
27 Nguyễn Đình Thành 18/12/96 Nam 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
28 Đặng Hoa Thạch Thảo 05/12/96 Nữ 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
29 Bùi Thị Yến Thi 25/04/96 Nữ 10Anh 2 Vũ Thư, TB Da  
30 Đặng Thị Thuỳ 13/10/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
31 Bùi Phạm Anh Thư 02/08/96 Nữ 10Anh 2 Tiền Hải, TB Da  
32 Phạm Văn Toàn 07/01/96 Nam 10Anh 2 Vũ Thư, TB Da  
33 Bùi Huyền Trang 20/07/96 Nữ 10Anh 2 Đông Hưng, TB Da  
34 Đặng Thị Huyền Trang 29/10/96 Nữ 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
35 Phạm Thị Thu Trang 19/01/96 Nữ 10Anh 2 Tiền Hải, TB Da  
36 Nguyễn Văn Triệu 08/03/96 Nam 10Anh 2 Hưng Hà, TB Da  
37 Trần Đỗ Viễn Trinh 06/02/96 Nữ 10Anh 2 TP HCM Da  
38 Hà Thị Tươi 20/09/96 Nữ 10Anh 2 Thành phố, TB Da  
  Nam = 6 , Nữ = 32           Tổng =  38
1 Cù Phương Anh 23/12/96 Nữ 10Pháp Thành phố, TB Dp  
2 Ngô Đức Anh 02/02/96 Nam 10Pháp Thành phố, TB Dp  
3 Phạm Lê Diệu Anh 07/10/96 Nữ 10Pháp Thành phố, TB Dp  
4 Ngô Thị Duyên 03/06/96 Nữ 10Pháp Vũ Thư, TB Dp  
5 Mai Thị Thu Hà 15/07/96 Nữ 10Pháp Hưng Hà, TB Dp  
6 Phạm Thị Hà 05/08/96 Nữ 10Pháp Vũ Thư, TB Dp  
7 Vũ Thị Mai Hiên 24/07/96 Nữ 10Pháp Thành phố, TB Dp  
8 Phạm Tùng Lâm 24/09/96 Nam 10Pháp Thành phố, TB Dp  
9 Hồ Trọng Linh 03/07/96 Nam 10Pháp Thành phố, TB Dp  
10 Lê Khánh Linh 06/09/96 Nữ 10Pháp Thành phố, TB Dp  
11 Nguyễn Thị Loan 03/05/96 Nữ 10Pháp Vũ Thư, TB Dp  
12 Nguyễn Thị Thanh Loan 29/07/96 Nữ 10Pháp Quỳnh Phụ, TB Dp  
13 Phạm Thị Nguyệt 27/01/96 Nữ 10Pháp Vũ Thư, TB Dp  
14 Phạm Ngân Phương 07/11/96 Nữ 10Pháp Thái Thụy, TB Dp  
15 Nguyễn Thị Minh Phương 13/02/96 Nữ 10Pháp Hưng Hà, TB Dp  
16 Nguyễn Thị Phượng 08/08/96 Nữ 10Pháp Vũ Thư, TB Dp  
17 Phạm Phương Thảo 16/10/96 Nữ 10Pháp Vũ Thư, TB Dp  
18 Trần Thị Thu Thảo 09/10/96 Nữ 10Pháp Kiến Xương, TB Dp  
19 Phạm Khánh Trang 04/08/96 Nữ 10Pháp Thành phố, TB Dp  
20 Bùi Hải Yến 06/09/96 Nữ 10Pháp Thành phố, TB Dp  
  Nam = 3 , Nữ = 17            Tổng =  20

Tác giả bài viết: Phạm Tiến Hường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây