DANH SACH SỐ BÁO DANH, CƠ CẤU PHÒNG THI, ĐỊA ĐIỂM THI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

Chủ nhật - 04/06/2023 22:10
Trường THPT Chuyên Thái Bình thông báo cơ cấu phòng thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.Theo đó, các thi sinh đăng ký thi chuyên Anh, Lịch sử sẽ thi tại Trường THCS Tây Sơn, thành phố Thái Bình; thí sinh dự thi các môn chuyên còn lại thi tại THPT Chuyên Thái Bình
DANH SÁCH SỐ BÁO DANH, ĐỊA ĐIỂM THI

Tổng số phòng thi:  44  phòng thi và 2 phòng dự phòng, trong đó

DANH SÁCH SỐ BÁO DANH
 

STT SBD Họ tên Ngày sinh Giới tính Phòng thi Địa điểm thi
1 300001 Hoàng Nguyễn Thanh An 27/11/2008 Nữ P01 THPT Chuyên Thái Bình
2 300002 Lê Đức An 25/08/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
3 300003 Mai Lại Thu An 06/11/2008 Nữ P01 THPT Chuyên Thái Bình
4 300004 Vũ Nhất An 20/12/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
5 300005 Bùi Duy Anh 19/01/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
6 300006 Đoàn Trung Anh 22/10/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
7 300007 Đỗ Việt Anh 01/04/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
8 300008 Lưu Đức Chung Anh 04/06/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
9 300009 Nguyễn Đoàn Việt Anh 02/11/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
10 300010 Nguyễn Hiền Anh 07/06/2008 Nữ P01 THPT Chuyên Thái Bình
11 300011 Nguyễn Hồng Vương Anh 11/10/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
12 300012 Nguyễn Thu Anh 12/08/2008 Nữ P01 THPT Chuyên Thái Bình
13 300013 Nguyễn Trung Anh 07/01/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
14 300014 Nguyễn Tuấn Anh 04/03/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
15 300015 Trần Hoàng Anh 21/08/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
16 300016 Trần Tuấn Anh 26/09/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
17 300017 Lại Quốc Bảo 16/05/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
18 300018 Nguyễn Duy Bình 19/06/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
19 300019 Nguyễn Quỳnh Chi 18/05/2008 Nữ P01 THPT Chuyên Thái Bình
20 300020 Vũ Quỳnh Chi 20/04/2008 Nữ P01 THPT Chuyên Thái Bình
21 300021 Hoàng Mạnh Cường 19/07/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
22 300022 Ngô Mạnh Cường 05/02/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
23 300023 Nguyễn Vũ Huyền Diệu 04/08/2008 Nữ P01 THPT Chuyên Thái Bình
24 300024 Phạm Hoàng Diệu 19/07/2008 Nam P01 THPT Chuyên Thái Bình
25 300025 Đặng Phương Dung 22/02/2008 Nữ P02 THPT Chuyên Thái Bình
26 300026 Bùi Đình Dũng 15/12/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
27 300027 Nguyễn Hoàng Duy 06/10/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
28 300028 Phạm Thuỳ Dương 01/10/2008 Nữ P02 THPT Chuyên Thái Bình
29 300029 Trần Công Đạt 01/07/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
30 300030 Bùi Anh Đức 15/04/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
31 300031 Bùi Minh Đức 23/09/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
32 300032 Khổng Văn Việt Đức 10/04/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
33 300033 Nguyễn Minh Đức 27/11/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
34 300034 Vũ Minh Đức 10/08/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
35 300035 Võ Hương Giang 27/02/2008 Nữ P02 THPT Chuyên Thái Bình
36 300036 Trần Phạm Tâm Hà 15/04/2008 Nữ P02 THPT Chuyên Thái Bình
37 300037 Vũ Ngọc Hà 27/09/2008 Nữ P02 THPT Chuyên Thái Bình
38 300038 Nguyễn Đức Hải 25/04/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
39 300039 Nguyễn Phú Hiệp 17/01/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
40 300040 Đỗ Minh Hiếu 14/01/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
41 300041 Nguyễn Đức Hiếu 12/10/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
42 300042 Vũ Minh Hiếu 31/03/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
43 300043 Vũ Trịnh Trung Hiếu 03/07/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
44 300044 Nguyễn Vương Quốc Hoàng 14/09/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
45 300045 Vũ Huy Hoàng 07/10/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
46 300046 Phạm Tuấn Hùng 01/05/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
47 300047 Phạm Gia Huy 08/01/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
48 300048 Phạm Quang Huy 13/02/2008 Nam P02 THPT Chuyên Thái Bình
49 300049 Thái Gia Huy 13/07/2008 Nam P03 THPT Chuyên Thái Bình
50 300050 Vũ Quang Huy 07/01/2008 Nam P03 THPT Chuyên Thái Bình
51 300051 Đường Minh Huyền 15/05/2008 Nữ P03 THPT Chuyên Thái Bình
52 300052 Ngô Tuấn Hưng 31/03/2008 Nam P03 THPT Chuyên Thái Bình
53 300053 Phạm Quỳnh Hương 22/02/2008 Nữ P03 THPT Chuyên Thái Bình
54 300054 Phạm Lê Khanh 27/04/2008 Nữ P03 THPT Chuyên Thái Bình
55 300055 Bùi Gia Khánh 22/07/2008 Nam P03 THPT Chuyên Thái Bình
56 300056 Đỗ Duy Khánh 05/08/2008 Nam P03 THPT Chuyên Thái Bình
57 300057 Trần Duy Khánh 26/12/2008 Nam P03 THPT Chuyên Thái Bình
58 300058 Vũ Duy Khánh 10/12/2008 Nam P03 THPT Chuyên Thái Bình
59 300059 Đặng Anh Khoa 21/08/2008 Nam P03 THPT Chuyên Thái Bình
60 300060 Dương Vũ Đăng Khôi 05/12/2008 Nam P03 THPT Chuyên Thái Bình
61 300061 Nguyễn Thị Minh Khuê 23/05/2008 Nữ P03 THPT Chuyên Thái Bình
62 300062 Hà Trung Kiên 16/05/2008 Nam P03 THPT Chuyên Thái Bình
63 300063 Phạm Trung Kiên 06/11/2008 Nam P03 THPT Chuyên Thái Bình
64 300064 Đoàn Ngọc Linh 13/08/2008 Nữ P03 THPT Chuyên Thái Bình
65 300065 Lê Khánh Linh 25/08/2008 Nữ P03 THPT Chuyên Thái Bình
66 300066 Ngô Hà Linh 14/07/2008 Nữ P03 THPT Chuyên Thái Bình
67 300067 Ngô Khánh Linh 25/09/2008 Nữ P03 THPT Chuyên Thái Bình
68 300068 Nguyễn Khánh Linh 15/11/2008 Nữ P03 THPT Chuyên Thái Bình
69 300069 Trần Phương Linh 07/02/2008 Nữ P03 THPT Chuyên Thái Bình
70 300070 Vũ Khánh Linh 16/01/2008 Nữ P03 THPT Chuyên Thái Bình
71 300071 Vũ Thị Khánh Linh 05/11/2008 Nữ P03 THPT Chuyên Thái Bình
72 300072 Phạm Bá Long 21/11/2008 Nam P03 THPT Chuyên Thái Bình
73 300073 Phạm Hoàng Long 22/06/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
74 300074 Ðặng Ðức Lương 15/06/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
75 300075 Đoàn Trần Giang Ly 30/04/2008 Nữ P04 THPT Chuyên Thái Bình
76 300076 Đinh Phương Mai 08/12/2008 Nữ P04 THPT Chuyên Thái Bình
77 300077 Nguyễn Thị Thanh Mai 03/05/2008 Nữ P04 THPT Chuyên Thái Bình
78 300078 Bùi Đức Mạnh 28/04/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
79 300079 Bùi Quang Minh 22/01/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
80 300080 Đỗ Thị Hồng Minh 23/01/2008 Nữ P04 THPT Chuyên Thái Bình
81 300081 Hoàng Tuấn Minh 21/10/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
82 300082 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 25/12/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
83 300083 Nguyễn Tuấn Minh 30/05/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
84 300084 Trần Nhật Minh 18/10/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
85 300085 Võ Đức Minh 12/02/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
86 300086 Cao Vũ Hải Nam 30/06/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
87 300087 Nguyễn Bảo Nam 15/11/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
88 300088 Lại Tuấn Nghĩa 05/01/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
89 300089 Lại Minh Ngọc 29/05/2008 Nữ P04 THPT Chuyên Thái Bình
90 300090 Lưu Hà Khánh Ngọc 05/12/2008 Nữ P04 THPT Chuyên Thái Bình
91 300091 Hoàng Công Nguyên 03/02/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
92 300092 Vũ Lâm Nguyên 21/07/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
93 300093 Nguyễn Thảo Nhi 27/05/2008 Nữ P04 THPT Chuyên Thái Bình
94 300094 Vũ Thị Thùy Nhi 19/03/2008 Nữ P04 THPT Chuyên Thái Bình
95 300095 Trịnh Đình Phát 01/01/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
96 300096 Đào An Phú 04/05/2008 Nam P04 THPT Chuyên Thái Bình
97 300097 Nguyễn Trường Phúc 11/09/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
98 300098 Nguyễn Thảo Phương 28/10/2008 Nữ P05 THPT Chuyên Thái Bình
99 300099 Phạm Hồng Phương 19/04/2008 Nữ P05 THPT Chuyên Thái Bình
100 300100 Lê Vũ Đăng Quang 31/08/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
101 300101 Nguyễn Đình Quang 03/07/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
102 300102 Bùi Danh Thái 29/05/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
103 300103 Đỗ Việt Thành 09/06/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
104 300104 Lại Minh Thành 17/06/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
105 300105 Lê Đức Thành 15/06/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
106 300106 Phạm Nguyễn Minh Thành 10/06/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
107 300107 Hoàng Văn Thiệp 19/03/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
108 300108 Phạm Thị Thủy Tiên 18/05/2008 Nữ P05 THPT Chuyên Thái Bình
109 300109 Nguyễn Hà Thu Trang 13/05/2008 Nữ P05 THPT Chuyên Thái Bình
110 300110 Nguyễn Trần Bảo Trâm 13/02/2008 Nữ P05 THPT Chuyên Thái Bình
111 300111 Nguyễn Đức Triệu 16/02/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
112 300112 Lại Phạm Quang Trung 28/10/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
113 300113 Phạm Đồng Anh Tuấn 05/01/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
114 300114 Phạm Mỹ Tuệ 30/11/2008 Nữ P05 THPT Chuyên Thái Bình
115 300115 Nguyễn Lâm Uyên 06/11/2008 Nữ P05 THPT Chuyên Thái Bình
116 300116 Hoàng Công Văn 05/12/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
117 300117 Lê Hoàng Việt 07/05/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
118 300118 Tạ Quang Việt 12/01/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
119 300119 Vũ Quang Việt 24/03/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
120 300120 Trịnh Đức Vinh 11/06/2008 Nam P05 THPT Chuyên Thái Bình
121 300121 Vũ Huy Vượng 29/02/2008 Nam P06 THPT Chuyên Thái Bình
122 300122 Tạ Thảo Vy 24/05/2008 Nữ P06 THPT Chuyên Thái Bình
123 300123 Khổng Thị Hải Yến 19/01/2008 Nữ P06 THPT Chuyên Thái Bình
124 300124 Trịnh Hải Yến 17/09/2008 Nữ P06 THPT Chuyên Thái Bình
125 300125 Dương Nguyễn Hiền Anh 23/03/2008 Nữ P06 THPT Chuyên Thái Bình
126 300126 Lại Lê Việt Anh 10/04/2008 Nam P06 THPT Chuyên Thái Bình
127 300127 Lê Đức Anh 09/12/2008 Nam P06 THPT Chuyên Thái Bình
128 300128 Lê Hải Anh 08/03/2008 Nam P06 THPT Chuyên Thái Bình
129 300129 Nguyễn Đỗ Hiền Anh 13/03/2008 Nữ P06 THPT Chuyên Thái Bình
130 300130 Nguyễn Ngọc Diệp Anh 13/05/2008 Nữ P06 THPT Chuyên Thái Bình
131 300131 Nguyễn Quang Anh 02/07/2008 Nam P06 THPT Chuyên Thái Bình
132 300132 Nguyễn Tuấn Anh 11/02/2008 Nam P06 THPT Chuyên Thái Bình
133 300133 Phạm Ðình Tuấn Anh 27/08/2008 Nam P06 THPT Chuyên Thái Bình
134 300134 Phạm Tuấn Anh 02/08/2008 Nam P06 THPT Chuyên Thái Bình
135 300135 Trần Nguyễn Tiến Anh 07/06/2008 Nam P06 THPT Chuyên Thái Bình
136 300136 Đàm Thiện Ân 15/04/2008 Nam P06 THPT Chuyên Thái Bình
137 300137 Đặng Gia Bảo 05/06/2008 Nam P06 THPT Chuyên Thái Bình
138 300138 Đỗ Quốc Bảo 02/09/2008 Nam P06 THPT Chuyên Thái Bình
139 300139 Giang Thanh Bảo 17/11/2008 Nam P06 THPT Chuyên Thái Bình
140 300140 Vũ Tuấn Bảo 31/07/2008 Nam P06 THPT Chuyên Thái Bình
141 300141 Đặng Ngọc Minh Châu 26/02/2008 Nữ P06 THPT Chuyên Thái Bình
142 300142 Phạm Mai Chi 06/01/2008 Nữ P06 THPT Chuyên Thái Bình
143 300143 Hà Kiều Chinh 13/01/2008 Nữ P06 THPT Chuyên Thái Bình
144 300144 Nguyễn Hoàng Dung 25/12/2008 Nữ P06 THPT Chuyên Thái Bình
145 300145 Bùi Trung Dũng 08/03/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
146 300146 Trịnh Trí Dũng 17/07/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
147 300147 Nguyễn Mỹ Duyên 25/12/2008 Nữ P07 THPT Chuyên Thái Bình
148 300148 Bùi Đăng Dương 28/05/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
149 300149 Khiếu Trần Đức Dương 06/02/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
150 300150 Nguyễn Quỳnh Dương 18/06/2008 Nữ P07 THPT Chuyên Thái Bình
151 300151 Vũ Công Đạt 09/01/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
152 300152 Nguyễn Minh Đăng 03/11/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
153 300153 Đặng Minh Đức 21/10/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
154 300154 Đặng Ngọc Đức 19/06/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
155 300155 Nguyễn Chung Đức 05/12/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
156 300156 Nguyễn Minh Đức 09/12/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
157 300157 Trương Minh Đức 12/05/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
158 300158 Trần Ngọc Hà 17/11/2008 Nữ P07 THPT Chuyên Thái Bình
159 300159 Dương Đức Hải 11/06/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
160 300160 Đỗ Bắc Hải 19/06/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
161 300161 Hà Đình Hải 13/02/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
162 300162 Vũ Quang Hiếu 09/02/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
163 300163 Vũ Phạm Việt Hùng 27/10/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
164 300164 Nguyễn Đức Huy 06/04/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
165 300165 Đoàn Việt Hưng 17/02/2008 Nam P07 THPT Chuyên Thái Bình
166 300166 Bùi Phương Linh 04/07/2008 Nữ P07 THPT Chuyên Thái Bình
167 300167 Nguyễn Hà Linh 01/02/2008 Nữ P07 THPT Chuyên Thái Bình
168 300168 Phạm Thị Mai Linh 27/04/2008 Nữ P07 THPT Chuyên Thái Bình
169 300169 Phan Thị Phương Linh 08/02/2008 Nữ P08 THPT Chuyên Thái Bình
170 300170 Kiều Duy Mạnh 05/03/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
171 300171 Đỗ Tuấn Minh 09/12/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
172 300172 Hà Tiến Minh 09/07/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
173 300173 Hoàng Đức Minh 01/02/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
174 300174 Hoàng Lê Tuấn Minh 24/08/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
175 300175 Nguyễn Nguyên Minh 07/01/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
176 300176 Phạm Quang Minh 20/03/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
177 300177 Nguyễn Đình Nam 14/12/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
178 300178 Nguyễn Xuân Nam 26/01/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
179 300179 Nguyễn Khánh Ngọc 08/09/2008 Nữ P08 THPT Chuyên Thái Bình
180 300180 Nguyễn Trung Nguyên 11/02/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
181 300181 Trần Đức Nguyên 09/01/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
182 300182 Nguyễn Long Nhật 19/02/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
183 300183 Hà Thành Phát 19/08/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
184 300184 Nguyễn Ngọc Phát 26/12/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
185 300185 Nguyễn Hiểu Phong 31/01/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
186 300186 Nguyễn Vũ Phúc 24/12/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
187 300187 Hà Thế Phương 27/10/2008 Nam P08 THPT Chuyên Thái Bình
188 300188 Trần Đỗ Hồng Phương 05/03/2008 Nữ P08 THPT Chuyên Thái Bình
189 300189 Trần Vũ Quang 23/01/2008 Nam P09 THPT Chuyên Thái Bình
190 300190 Hoàng Minh Quân 17/02/2008 Nam P09 THPT Chuyên Thái Bình
191 300191 Nguyễn Minh Quân 23/05/2008 Nam P09 THPT Chuyên Thái Bình
192 300192 Nguyễn Vũ Quỳnh 18/07/2008 Nữ P09 THPT Chuyên Thái Bình
193 300193 Nguyễn Tuấn Sang 27/11/2008 Nam P09 THPT Chuyên Thái Bình
194 300194 Cao Trần Thái Sơn 27/02/2008 Nam P09 THPT Chuyên Thái Bình
195 300195 Đặng Hoàng Thạch 02/03/2008 Nam P09 THPT Chuyên Thái Bình
196 300196 Lê Việt Thái 16/02/2008 Nam P09 THPT Chuyên Thái Bình
197 300197 Hoàng Thị Trang 23/09/2008 Nữ P09 THPT Chuyên Thái Bình
198 300198 Nguyễn Thị Kiều Trang 04/02/2008 Nữ P09 THPT Chuyên Thái Bình
199 300199 Nguyễn Minh Trí 04/11/2008 Nam P09 THPT Chuyên Thái Bình
200 300200 Phạm Đình Trung 28/01/2008 Nam P09 THPT Chuyên Thái Bình
201 300201 Nguyễn Minh Tuấn 16/08/2008 Nam P09 THPT Chuyên Thái Bình
202 300202 Trần Anh Tuấn 16/01/2008 Nam P09 THPT Chuyên Thái Bình
203 300203 Vũ Ngọc Tuyên 17/06/2008 Nam P09 THPT Chuyên Thái Bình
204 300204 Nguyễn Ngọc Cát Tường 18/11/2008 Nữ P09 THPT Chuyên Thái Bình
205 300205 Nguyễn Phương Uyên 09/05/2008 Nữ P09 THPT Chuyên Thái Bình
206 300206 Vũ Công Thành Vinh 27/01/2008 Nam P09 THPT Chuyên Thái Bình
207 300207 Nguyễn Thị Hải Yến 19/02/2008 Nữ P09 THPT Chuyên Thái Bình
208 300208 Trịnh Tuấn An 24/06/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
209 300209 Lại Thế Anh 21/02/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
210 300210 Lê Phương Anh 01/05/2008 Nữ P10 THPT Chuyên Thái Bình
211 300211 Lều Đức Anh 17/09/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
212 300212 Lều Thị Ngọc Anh 17/09/2008 Nữ P10 THPT Chuyên Thái Bình
213 300213 Nguyễn Nhật Anh 04/05/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
214 300214 Nguyễn Phú Tuấn Anh 09/04/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
215 300215 Nguyễn Phương Anh 19/01/2008 Nữ P10 THPT Chuyên Thái Bình
216 300216 Nguyễn Việt Anh 22/03/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
217 300217 Tống Hà Bảo Anh 02/12/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
218 300218 Vũ Vân Anh 14/07/2008 Nữ P10 THPT Chuyên Thái Bình
219 300219 Giang Thành Bảo 17/11/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
220 300220 Trần Hải Bình 15/02/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
221 300221 Đỗ Thành Công 10/04/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
222 300222 Nguyễn Mạnh Cường 14/03/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
223 300223 Bùi Thị Bích Diệp 25/09/2008 Nữ P10 THPT Chuyên Thái Bình
224 300224 Nguyễn Anh Dũng 01/05/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
225 300225 Phan Anh Dũng 17/04/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
226 300226 Lương Ngọc Dương 02/12/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
227 300227 Đinh Xuân Đức 02/11/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
228 300228 Phạm Anh Đức 07/10/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
229 300229 Vũ Thị Thanh Hà 10/08/2008 Nữ P10 THPT Chuyên Thái Bình
230 300230 Nguyễn Minh Hằng 07/06/2008 Nữ P10 THPT Chuyên Thái Bình
231 300231 Nguyễn Tường Hiếu 22/09/2008 Nam P10 THPT Chuyên Thái Bình
232 300232 Phùng Minh Hiếu 14/07/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
233 300233 Phạm Thị Minh Hòa 04/10/2008 Nữ P11 THPT Chuyên Thái Bình
234 300234 Đỗ Văn Hoàng 25/02/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
235 300235 Vũ Hoàng 08/01/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
236 300236 Nguyễn Mạnh Hùng 23/12/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
237 300237 Đặng Đình Huy 15/08/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
238 300238 Nguyễn Đức Huy 20/01/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
239 300239 Bùi Hoàng Huynh 25/05/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
240 300240 Bùi Phạm Thái Hưng 16/12/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
241 300241 Phạm Duy Hưng 12/10/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
242 300242 Trần Quang Hưng 31/01/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
243 300243 Hà Thị Thu Hương 02/04/2008 Nữ P11 THPT Chuyên Thái Bình
244 300244 Vũ An Khánh 27/12/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
245 300245 Phạm Bá Tuấn Kiệt 22/10/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
246 300246 Hoàng Hà Linh 19/12/2008 Nữ P11 THPT Chuyên Thái Bình
247 300247 Nguyễn Giang Linh 07/07/2008 Nữ P11 THPT Chuyên Thái Bình
248 300248 Trịnh Phương Linh 09/01/2008 Nữ P11 THPT Chuyên Thái Bình
249 300249 Nguyễn Đức Lương 06/04/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
250 300250 Bùi Diệu Minh 28/12/2008 Nữ P11 THPT Chuyên Thái Bình
251 300251 Bùi Hoàng Minh 28/10/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
252 300252 Đoàn Ngọc Minh 30/10/2008 Nữ P11 THPT Chuyên Thái Bình
253 300253 Mai Đức Minh 23/05/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
254 300254 Nguyễn Tuấn Minh 26/12/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
255 300255 Vũ Duy Minh 13/04/2008 Nam P11 THPT Chuyên Thái Bình
256 300256 Đoàn Đức Nam 04/01/2008 Nam P12 THPT Chuyên Thái Bình
257 300257 Lại Thị Phương Ngân 09/02/2008 Nữ P12 THPT Chuyên Thái Bình
258 300258 Bùi Trung Nghĩa 16/10/2008 Nam P12 THPT Chuyên Thái Bình
259 300259 Trần Minh Ngọc 16/06/2008 Nữ P12 THPT Chuyên Thái Bình
260 300260 Bùi Thị Yến Nhi 07/01/2008 Nữ P12 THPT Chuyên Thái Bình
261 300261 Bùi Thị Yến Nhi 01/02/2008 Nữ P12 THPT Chuyên Thái Bình
262 300262 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/05/2008 Nữ P12 THPT Chuyên Thái Bình
263 300263 Nguyễn Yến Nhi 15/09/2008 Nữ P12 THPT Chuyên Thái Bình
264 300264 Trần Yến Nhi 30/07/2008 Nữ P12 THPT Chuyên Thái Bình
265 300265 Hoàng Vũ Phong 06/01/2008 Nam P12 THPT Chuyên Thái Bình
266 300266 Tạ Hoàng Phúc 19/03/2008 Nam P12 THPT Chuyên Thái Bình
267 300267 Trần Tuấn Quang 10/05/2008 Nam P12 THPT Chuyên Thái Bình
268 300268 Nguyễn Anh Quân 21/08/2008 Nam P12 THPT Chuyên Thái Bình
269 300269 Trần Hoàng Quân 02/01/2008 Nam P12 THPT Chuyên Thái Bình
270 300270 Hà Lê Sơn 10/04/2008 Nam P12 THPT Chuyên Thái Bình
271 300271 Ngô Minh Sơn 11/02/2008 Nam P12 THPT Chuyên Thái Bình
272 300272 Nguyễn Thành Tài 11/08/2008 Nam P12 THPT Chuyên Thái Bình
273 300273 Nguyễn Hoàng Như Thảo 14/10/2008 Nữ P13 THPT Chuyên Thái Bình
274 300274 Trần Bùi Thu Thảo 15/08/2008 Nữ P13 THPT Chuyên Thái Bình
275 300275 Vũ Phương Thảo 02/06/2008 Nữ P13 THPT Chuyên Thái Bình
276 300276 Nguyễn Hải Thiên 02/08/2008 Nam P13 THPT Chuyên Thái Bình
277 300277 Hoàng Đức Thịnh 22/09/2008 Nam P13 THPT Chuyên Thái Bình
278 300278 Nguyễn Nam Tiến 10/09/2008 Nam P13 THPT Chuyên Thái Bình
279 300279 Bùi Thị Phương Trà 18/02/2008 Nữ P13 THPT Chuyên Thái Bình
280 300280 Đỗ Thị Minh Trang 19/02/2008 Nữ P13 THPT Chuyên Thái Bình
281 300281 Phạm Minh Trang 17/06/2008 Nữ P13 THPT Chuyên Thái Bình
282 300282 Vũ Thị Linh Trang 11/01/2008 Nữ P13 THPT Chuyên Thái Bình
283 300283 Vũ Nguyễn Minh Triết 06/01/2008 Nam P13 THPT Chuyên Thái Bình
284 300284 Vũ Đức Trọng 28/11/2008 Nam P13 THPT Chuyên Thái Bình
285 300285 Phạm Quang Trung 10/11/2008 Nam P13 THPT Chuyên Thái Bình
286 300286 Lương Quang Tuấn 26/10/2008 Nam P13 THPT Chuyên Thái Bình
287 300287 Vũ Hoàng Việt 01/01/2008 Nam P13 THPT Chuyên Thái Bình
288 300288 Mai Ngọc Yến 24/02/2008 Nữ P13 THPT Chuyên Thái Bình
289 300289 Nguyễn Hải Yến 10/04/2008 Nữ P13 THPT Chuyên Thái Bình
290 300290 Nguyễn Bảo An 08/11/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
291 300291 Nguyễn Văn An 08/08/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
292 300292 Cao Bảo Anh 18/07/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
293 300293 Hoàng Thị Minh Anh 04/02/2008 Nữ P14 THPT Chuyên Thái Bình
294 300294 Lê Thu Anh 31/01/2008 Nữ P14 THPT Chuyên Thái Bình
295 300295 Nguyễn Diệu Anh 17/05/2008 Nữ P14 THPT Chuyên Thái Bình
296 300296 Nguyễn Ngọc Tú Anh 16/12/2008 Nữ P14 THPT Chuyên Thái Bình
297 300297 Phạm Hải Anh 17/07/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
298 300298 Phạm Trâm Anh 09/02/2008 Nữ P14 THPT Chuyên Thái Bình
299 300299 Phan Hoàng Anh 25/11/2008 Nữ P14 THPT Chuyên Thái Bình
300 300300 Trần Ngọc Anh 27/12/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
301 300301 Bùi Duy Bách 11/07/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
302 300302 Nguyễn Xuân Bách 22/10/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
303 300303 Lê Thế Bảo 30/10/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
304 300304 Nguyễn Linh Chi 29/06/2008 Nữ P14 THPT Chuyên Thái Bình
305 300305 Lê Thị Doan 25/10/2008 Nữ P14 THPT Chuyên Thái Bình
306 300306 Bùi Tiến Dũng 04/09/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
307 300307 Nguyễn Tiến Dũng 29/05/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
308 300308 Phạm Tiến Dũng 24/02/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
309 300309 Đỗ Đại Dương 24/12/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
310 300310 Triệu Công Dương 18/05/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
311 300311 Đỗ Thành Đạt 18/12/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
312 300312 Nguyễn Tiến Đạt 09/01/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
313 300313 Nguyễn Tiến Đạt 10/07/2008 Nam P14 THPT Chuyên Thái Bình
314 300314 Nguyễn Hải Đăng 18/03/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
315 300315 Cao Quang Đức 11/10/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
316 300316 Nguyễn Sinh Đức 08/04/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
317 300317 Trần Vũ Anh Đức 12/10/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
318 300318 Vũ Minh Đức 20/01/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
319 300319 Nguyễn Hoàng Hải 15/10/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
320 300320 Trịnh Trung Hải 27/03/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
321 300321 Nguyễn Hồng Hạnh 02/04/2008 Nữ P15 THPT Chuyên Thái Bình
322 300322 Hà Minh Hiếu 25/01/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
323 300323 Nguyễn Phạm Gia Hiếu 30/07/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
324 300324 Dương Việt Hoàng 17/07/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
325 300325 Hoàng Thu Hồng 05/06/2008 Nữ P15 THPT Chuyên Thái Bình
326 300326 Tạ Quang Huy 22/06/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
327 300327 Vũ Thị Thu Huyền 25/02/2008 Nữ P15 THPT Chuyên Thái Bình
328 300328 Dương Thái Hưng 02/07/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
329 300329 Phạm Thành Hưng 15/09/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
330 300330 Lê Mai Hương 23/09/2008 Nữ P15 THPT Chuyên Thái Bình
331 300331 Nguyễn Ngọc Khánh 19/08/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
332 300332 Trần Anh Khoa 23/10/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
333 300333 Trần Minh Khoa 17/07/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
334 300334 Lương Chi Lan 22/11/2008 Nữ P15 THPT Chuyên Thái Bình
335 300335 Trần Xuân Lâm 19/11/2008 Nam P15 THPT Chuyên Thái Bình
336 300336 Bùi Phương Linh 18/02/2008 Nữ P15 THPT Chuyên Thái Bình
337 300337 Nguyễn Phương Linh 15/11/2008 Nữ P15 THPT Chuyên Thái Bình
338 300338 Nguyễn Thị Hà Linh 23/10/2008 Nữ P16 THPT Chuyên Thái Bình
339 300339 Nguyễn Vũ Việt Long 04/11/2008 Nam P16 THPT Chuyên Thái Bình
340 300340 Trần Đức Thiên Lương 30/12/2008 Nam P16 THPT Chuyên Thái Bình
341 300341 Lê Viết Mạnh 31/08/2008 Nam P16 THPT Chuyên Thái Bình
342 300342 Bùi Ngọc Minh 24/01/2008 Nam P16 THPT Chuyên Thái Bình
343 300343 Nguyễn Hà My 04/05/2008 Nữ P16 THPT Chuyên Thái Bình
344 300344 Nguyễn Nhật Nam 18/09/2008 Nam P16 THPT Chuyên Thái Bình
345 300345 Vũ Hà Ngân 29/12/2008 Nữ P16 THPT Chuyên Thái Bình
346 300346 Nguyễn Hồng Ngọc 24/03/2008 Nữ P16 THPT Chuyên Thái Bình
347 300347 Nguyễn Yến Nhi 07/07/2008 Nữ P16 THPT Chuyên Thái Bình
348 300348 Nguyễn Huy Phú 14/08/2008 Nam P16 THPT Chuyên Thái Bình
349 300349 Trần Minh Phúc 12/01/2008 Nam P16 THPT Chuyên Thái Bình
350 300350 Nguyễn Thu Phương 15/03/2008 Nữ P16 THPT Chuyên Thái Bình
351 300351 Mai Anh Quân 16/02/2008 Nam P16 THPT Chuyên Thái Bình
352 300352 Nguyễn Minh Quân 27/06/2008 Nam P16 THPT Chuyên Thái Bình
353 300353 Phan Hiệp Quân 16/04/2008 Nam P16 THPT Chuyên Thái Bình
354 300354 Nguyễn Văn Quý 08/04/2008 Nam P16 THPT Chuyên Thái Bình
355 300355 Đỗ Thị Diễm Quỳnh 19/01/2008 Nữ P16 THPT Chuyên Thái Bình
356 300356 Võ Trường Sơn 16/04/2008 Nam P16 THPT Chuyên Thái Bình
357 300357 Lê Tâm Tâm 26/05/2008 Nữ P16 THPT Chuyên Thái Bình
358 300358 Nguyễn Trọng Tân 19/08/2008 Nam P17 THPT Chuyên Thái Bình
359 300359 Nguyễn Công Thanh 08/12/2008 Nam P17 THPT Chuyên Thái Bình
360 300360 Phạm Đình Ngọc Thanh 21/01/2008 Nam P17 THPT Chuyên Thái Bình
361 300361 Trịnh Đức Thanh 21/09/2008 Nam P17 THPT Chuyên Thái Bình
362 300362 Bùi Ngọc Thành 27/04/2008 Nam P17 THPT Chuyên Thái Bình
363 300363 Nguyễn Tiến Thành 17/09/2008 Nam P17 THPT Chuyên Thái Bình
364 300364 Nguyễn Trung Thành 06/01/2008 Nam P17 THPT Chuyên Thái Bình
365 300365 Nguyễn Phương Thảo 12/04/2008 Nữ P17 THPT Chuyên Thái Bình
366 300366 Phạm Thị Phương Thảo 06/11/2008 Nữ P17 THPT Chuyên Thái Bình
367 300367 Trần Phương Thảo 02/08/2008 Nữ P17 THPT Chuyên Thái Bình
368 300368 Nguyễn Lê Anh Thư 04/10/2008 Nữ P17 THPT Chuyên Thái Bình
369 300369 Nguyễn Thiên Thư 13/04/2008 Nữ P17 THPT Chuyên Thái Bình
370 300370 Bùi Đức Tiến 22/11/2008 Nam P17 THPT Chuyên Thái Bình
371 300371 Bùi Minh Tiến 21/05/2008 Nam P17 THPT Chuyên Thái Bình
372 300372 Lại Thu Trang 28/01/2008 Nữ P17 THPT Chuyên Thái Bình
373 300373 Lưu Thanh Trang 01/02/2008 Nữ P17 THPT Chuyên Thái Bình
374 300374 Phí Đức Trung 24/10/2008 Nam P17 THPT Chuyên Thái Bình
375 300375 Đỗ Nguyễn Phương Uyên 04/01/2008 Nữ P17 THPT Chuyên Thái Bình
376 300376 Bùi Duy Vượng 28/06/2008 Nam P17 THPT Chuyên Thái Bình
377 300377 Ngô Nguyễn Thái An 03/08/2008 Nam P18 THPT Chuyên Thái Bình
378 300378 Bùi Thị Hà Anh 24/08/2008 Nữ P18 THPT Chuyên Thái Bình
379 300379 Lưu Thị Quỳnh Anh 22/09/2008 Nữ P18 THPT Chuyên Thái Bình
380 300380 Nguyễn Thị Tú Anh 14/03/2008 Nữ P18 THPT Chuyên Thái Bình
381 300381 Nguyễn Trần Phương Anh 31/01/2008 Nữ P18 THPT Chuyên Thái Bình
382 300382 Phạm Đức Anh 03/06/2008 Nam P18 THPT Chuyên Thái Bình
383 300383 Phan Ngọc Quang Anh 18/04/2008 Nam P18 THPT Chuyên Thái Bình
384 300384 Đặng Hoàng Bắc 22/02/2008 Nam P18 THPT Chuyên Thái Bình
385 300385 Hoàng Vũ Minh Châu 14/09/2008 Nữ P18 THPT Chuyên Thái Bình
386 300386 Ðặng Quỳnh Chi 05/06/2008 Nữ P18 THPT Chuyên Thái Bình
387 300387 Ngô Quỳnh Chi 13/02/2008 Nữ P18 THPT Chuyên Thái Bình
388 300388 Đào Xuân Chính 27/06/2008 Nam P18 THPT Chuyên Thái Bình
389 300389 Đoàn Đức Công 01/07/2008 Nam P18 THPT Chuyên Thái Bình
390 300390 Phạm Tiến Cường 07/02/2008 Nam P18 THPT Chuyên Thái Bình
391 300391 Đoàn Ngọc Diệp 03/12/2008 Nữ P18 THPT Chuyên Thái Bình
392 300392 Bùi Ngọc Dũng 26/01/2008 Nam P18 THPT Chuyên Thái Bình
393 300393 Đỗ Minh Dũng 09/02/2008 Nam P18 THPT Chuyên Thái Bình
394 300394 Phạm Anh Dũng 20/03/2008 Nam P18 THPT Chuyên Thái Bình
395 300395 Nguyễn Phú Đăng 30/07/2008 Nam P18 THPT Chuyên Thái Bình
396 300396 Vũ Đình Đức 28/11/2008 Nam P18 THPT Chuyên Thái Bình
397 300397 Hoàng Ngọc Hà 17/08/2008 Nữ P18 THPT Chuyên Thái Bình
398 300398 Lương Thị Ngọc Hà 13/04/2008 Nữ P18 THPT Chuyên Thái Bình
399 300399 Nguyễn Hoàng Hà 11/04/2008 Nữ P18 THPT Chuyên Thái Bình
400 300400 Nguyễn Ngọc Hà 05/03/2008 Nữ P18 THPT Chuyên Thái Bình
401 300401 Ngô Quang Hải 09/12/2008 Nam P19 THPT Chuyên Thái Bình
402 300402 Nguyễn Huy Hải 09/12/2008 Nam P19 THPT Chuyên Thái Bình
403 300403 Ngô Minh Hằng 25/04/2008 Nữ P19 THPT Chuyên Thái Bình
404 300404 Lưu Minh Hiếu 27/10/2008 Nam P19 THPT Chuyên Thái Bình
405 300405 Nguyễn Thị Thanh Hoa 26/08/2008 Nữ P19 THPT Chuyên Thái Bình
406 300406 Đỗ Huy Hoàng 11/09/2008 Nam P19 THPT Chuyên Thái Bình
407 300407 Phạm Bùi Khánh Huyền 04/02/2008 Nữ P19 THPT Chuyên Thái Bình
408 300408 Phạm Khánh Huyền 26/05/2008 Nữ P19 THPT Chuyên Thái Bình
409 300409 Nguyễn Minh Khánh 10/02/2008 Nữ P19 THPT Chuyên Thái Bình
410 300410 Đỗ Hoàng Linh 02/04/2008 Nữ P19 THPT Chuyên Thái Bình
411 300411 Lê Mai Linh 16/03/2008 Nữ P19 THPT Chuyên Thái Bình
412 300412 Nguyễn Trần Phương Linh 11/07/2008 Nữ P19 THPT Chuyên Thái Bình
413 300413 Nguyễn Vũ Hà Linh 25/01/2008 Nữ P19 THPT Chuyên Thái Bình
414 300414 Phạm Vũ Hoàng Linh 24/07/2008 Nữ P19 THPT Chuyên Thái Bình
415 300415 Trịnh Gia Linh 10/01/2008 Nữ P19 THPT Chuyên Thái Bình
416 300416 Trần Phương Mai 28/10/2008 Nữ P19 THPT Chuyên Thái Bình
417 300417 Bùi Nhật Minh 30/07/2008 Nam P19 THPT Chuyên Thái Bình
418 300418 Phạm Ngọc Minh 08/12/2008 Nữ P19 THPT Chuyên Thái Bình
419 300419 Phạm Phương Minh 21/01/2008 Nữ P19 THPT Chuyên Thái Bình
420 300420 Trần Hải Minh 16/08/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
421 300421 Hoàng Thị Nguyệt 01/02/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
422 300422 Nguyễn An Phú 13/06/2008 Nam P20 THPT Chuyên Thái Bình
423 300423 Lê Anh Phương 21/05/2008 Nam P20 THPT Chuyên Thái Bình
424 300424 Lê Minh Phương 04/01/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
425 300425 Nguyễn Thu Phương 16/06/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
426 300426 Phạm Hà Phương 25/11/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
427 300427 Đỗ Ngọc Thu Sương 15/02/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
428 300428 Phạm Hữu Thọ 10/11/2008 Nam P20 THPT Chuyên Thái Bình
429 300429 Nguyễn Thị Thu 18/09/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
430 300430 Hà Phương Thúy 16/05/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
431 300431 Hà Minh Thư 23/09/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
432 300432 Nguyễn Anh Thư 26/01/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
433 300433 Trần Bảo Thư 02/01/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
434 300434 Trương Trần Minh Thư 11/12/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
435 300435 Lê Mai Trang 05/04/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
436 300436 Nguyễn Huyền Vy 01/08/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
437 300437 Nguyễn Thị Hải Yến 24/03/2008 Nữ P20 THPT Chuyên Thái Bình
438 300438 Đào Thị Thanh An 24/01/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
439 300439 Ngô Minh An 29/07/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
440 300440 Nguyễn Huyền An 22/02/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
441 300441 Vũ Việt An 03/11/2008 Nam P21 THPT Chuyên Thái Bình
442 300442 Bùi Lan Anh 17/02/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
443 300443 Bùi Vũ Hà Anh 27/04/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
444 300444 Dương Thị Ngọc Anh 07/05/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
445 300445 Đàm Phương Anh 20/06/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
446 300446 Đào Phương Anh 28/06/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
447 300447 Đặng Bùi Hà Anh 09/10/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
448 300448 Đặng Phương Anh 11/02/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
449 300449 Đặng Thị Mai Anh 14/04/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
450 300450 Đoàn Phương Anh 08/08/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
451 300451 Đỗ Ngọc Anh 05/11/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
452 300452 Hà Quỳnh Anh 27/10/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
453 300453 Hoàng Minh Anh 29/03/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
454 300454 Hoàng Ngọc Huyền Anh 29/09/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
455 300455 Nguyễn Phương Anh 10/11/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
456 300456 Nguyễn Quỳnh Anh 26/01/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
457 300457 Nguyễn Thị Hà Anh 16/01/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
458 300458 Nguyễn Thị Ngọc Anh 08/01/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
459 300459 Nguyễn Việt Anh 17/12/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
460 300460 Ninh Phạm Phương Anh 29/07/2008 Nữ P21 THPT Chuyên Thái Bình
461 300461 Phạm Lê Hồng Anh 18/03/2008 Nam P21 THPT Chuyên Thái Bình
462 300462 Phạm Phương Anh 27/10/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
463 300463 Phạm Thị Hoài Anh 26/06/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
464 300464 Phạm Thị Phương Anh 28/10/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
465 300465 Phạm Việt Anh 09/07/2008 Nam P22 THPT Chuyên Thái Bình
466 300466 Trần Bảo Anh 05/09/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
467 300467 Trần Hải Anh 08/12/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
468 300468 Trần Phương Anh 16/12/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
469 300469 Vũ Hoàng Anh 04/06/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
470 300470 Nguyễn Thị Ánh 29/03/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
471 300471 Tô Ngô Vân Ánh 13/10/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
472 300472 Đoàn Gia Bảo 09/04/2008 Nam P22 THPT Chuyên Thái Bình
473 300473 Trần Thanh Bình 20/01/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
474 300474 Lê Thị Minh Châu 16/04/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
475 300475 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 26/09/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
476 300476 Nguyễn Tạ Bảo Châu 25/01/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
477 300477 Đặng Kim Chi 08/02/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
478 300478 Hoàng Thùy Chi 21/04/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
479 300479 Phạm Quỳnh Chi 28/05/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
480 300480 Đỗ Văn Thành Chương 25/11/2008 Nam P22 THPT Chuyên Thái Bình
481 300481 Đỗ Thị Huyền Diệu 06/08/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
482 300482 Nguyễn Minh Dịu 31/03/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
483 300483 Vũ Thùy Dương 05/04/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
484 300484 Vũ Thùy Dương 03/09/2008 Nữ P22 THPT Chuyên Thái Bình
485 300485 Bùi Huy Đạt 09/12/2008 Nam P22 THPT Chuyên Thái Bình
486 300486 Lê Thành Đạt 21/11/2008 Nam P23 THPT Chuyên Thái Bình
487 300487 Hoàng Lê Hồng Đức 09/10/2008 Nam P23 THPT Chuyên Thái Bình
488 300488 Nguyễn Hương Giang 15/10/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
489 300489 Vũ Linh Giang 13/01/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
490 300490 Dư Cảnh Hà 02/11/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
491 300491 Dương Thị Thái Hà 30/09/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
492 300492 Đào Thái Hà 26/06/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
493 300493 Đặng Thanh Hà 20/12/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
494 300494 Nguyễn Thanh Hà 17/07/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
495 300495 Quách Thảo Hà 02/10/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
496 300496 Trần Nguyễn Phương Hà 31/01/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
497 300497 Hoàng Thanh Hải 21/12/2008 Nam P23 THPT Chuyên Thái Bình
498 300498 Hà Thị Hằng 16/04/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
499 300499 Nguyễn Minh Hằng 13/05/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
500 300500 Phạm Minh Hằng 15/05/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
501 300501 Trần Thu Hiền 27/11/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
502 300502 Lê Diệu Hoa 30/01/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
503 300503 Phạm Thanh Hòa 16/12/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
504 300504 Đào Huy Hoàng 20/01/2008 Nam P23 THPT Chuyên Thái Bình
505 300505 Ngô Việt Hoàng 29/01/2008 Nam P23 THPT Chuyên Thái Bình
506 300506 Trần Minh Hoàng 01/08/2008 Nam P23 THPT Chuyên Thái Bình
507 300507 Trịnh Quang Huy 30/08/2008 Nam P23 THPT Chuyên Thái Bình
508 300508 Nguyễn Khánh Huyền 27/12/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
509 300509 Phạm Thị Diệu Huyền 23/05/2008 Nữ P23 THPT Chuyên Thái Bình
510 300510 Bùi Tuấn Hưng 16/04/2008 Nam P24 THPT Chuyên Thái Bình
511 300511 Đinh Tuấn Hưng 14/08/2008 Nam P24 THPT Chuyên Thái Bình
512 300512 Đặng Thu Hương 15/07/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
513 300513 Đỗ Mai Hương 01/03/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
514 300514 Nguyễn Thị Thanh Hương 01/12/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
515 300515 Trần Thị Mai Hương 04/01/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
516 300516 Trần Thị Xuân Hương 01/05/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
517 300517 Hoàng Thị Thúy Hường 26/05/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
518 300518 Lê Gia Khánh 31/10/2008 Nam P24 THPT Chuyên Thái Bình
519 300519 Phan Bảo Khánh 09/10/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
520 300520 Phạm Lê Minh Khôi 19/08/2008 Nam P24 THPT Chuyên Thái Bình
521 300521 Trần Thị Thúy Lan 13/09/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
522 300522 Nguyễn Hồng Lâm 21/09/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
523 300523 Nguyễn Ngọc Lâm 13/11/2008 Nam P24 THPT Chuyên Thái Bình
524 300524 Hoàng Bích Liên 23/07/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
525 300525 Bùi Hà Linh 29/08/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
526 300526 Bùi Khánh Linh 20/10/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
527 300527 Bùi Khánh Linh 02/12/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
528 300528 Bùi Thị Phương Linh 11/05/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
529 300529 Đào Thùy Linh 26/12/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
530 300530 Đoàn Trần Khánh Linh 23/10/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
531 300531 Hoàng Bùi Diệu Linh 19/12/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
532 300532 Khiếu Khánh Linh 02/12/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
533 300533 Lê Hà Linh 16/04/2008 Nữ P24 THPT Chuyên Thái Bình
534 300534 Lê Khánh Linh 29/02/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
535 300535 Nguyễn Đỗ Diệu Linh 19/08/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
536 300536 Nguyễn Hải Phương Linh 06/11/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
537 300537 Nguyễn Khánh Linh 03/11/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
538 300538 Nguyễn Phương Linh 15/03/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
539 300539 Nguyễn Thị Mai Linh 12/05/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
540 300540 Nguyễn Thị Quỳnh Linh 26/01/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
541 300541 Phạm Thị Diệu Linh 31/01/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
542 300542 Phạm Trần Phương Linh 12/04/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
543 300543 Trần Hà Linh 07/12/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
544 300544 Trần Phương Linh 03/12/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
545 300545 Trần Phương Linh 12/06/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
546 300546 Vũ Hà Linh 23/08/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
547 300547 Vũ Trần Thùy Linh 08/10/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
548 300548 Hoàng Thành Long 27/02/2008 Nam P25 THPT Chuyên Thái Bình
549 300549 Nguyễn Khánh Ly 24/03/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
550 300550 Trần Thị Trà Ly 18/02/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
551 300551 Lại Tuyết Mai 11/02/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
552 300552 Vũ Ngọc Mai 20/11/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
553 300553 Đỗ Nhật Minh 09/08/2008 Nam P25 THPT Chuyên Thái Bình
554 300554 Phí Ngọc Tuấn Minh 23/10/2008 Nam P25 THPT Chuyên Thái Bình
555 300555 Trần Tuệ Minh 23/07/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
556 300556 Nguyễn Hải My 24/09/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
557 300557 Vũ Hà My 25/11/2008 Nữ P25 THPT Chuyên Thái Bình
558 300558 Mai Nguyễn Việt Mỹ 08/08/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
559 300559 Trần Tuệ Mỹ 20/10/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
560 300560 Mai Hải Nam 01/09/2008 Nam P26 THPT Chuyên Thái Bình
561 300561 Đỗ Vũ Thu Nga 17/01/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
562 300562 Mai Thị Kim Ngân 20/09/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
563 300563 Nguyễn Thị Trang Ngân 28/06/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
564 300564 Lê Thị Minh Ngọc 16/04/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
565 300565 Phạm Bảo Ngọc 01/12/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
566 300566 Phạm Minh Ngọc 12/06/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
567 300567 Vũ Bảo Ngọc 31/10/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
568 300568 Cao Thị Thảo Nguyên 30/08/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
569 300569 Hà Thị Yến Nhi 14/08/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
570 300570 Nguyễn Yến Nhi 13/08/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
571 300571 Đặng Gia Như 19/08/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
572 300572 Phạm Hà Như 22/10/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
573 300573 Nguyễn Minh Phong 26/10/2008 Nam P26 THPT Chuyên Thái Bình
574 300574 Lương Hồng Phúc 14/08/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
575 300575 Lý Kim Phụng 25/01/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
576 300576 Bùi Minh Phương 16/09/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
577 300577 Chu Lan Phương 17/09/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
578 300578 Lê Vũ Thu Phương 21/10/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
579 300579 Ngô Mai Phương 18/12/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
580 300580 Nguyễn Lan Phương 14/04/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
581 300581 Nguyễn Thảo Phương 17/12/2008 Nữ P26 THPT Chuyên Thái Bình
582 300582 Trương Minh Phương 04/04/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
583 300583 Trương Thị Phương 20/03/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
584 300584 Vũ Huyền Phương 07/07/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
585 300585 Vũ Huyền Phương 22/05/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
586 300586 Vũ Quỳnh Phương 29/02/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
587 300587 Vũ Thị Minh Phương 17/10/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
588 300588 Phạm Minh Quang 21/02/2008 Nam P27 THPT Chuyên Thái Bình
589 300589 Nguyễn Ngọc Thảo Quyên 25/06/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
590 300590 Trịnh Thảo Quỳnh 22/08/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
591 300591 Nguyễn Quang Sáng 14/10/2008 Nam P27 THPT Chuyên Thái Bình
592 300592 Ngô Tấn Tài 14/07/2008 Nam P27 THPT Chuyên Thái Bình
593 300593 Nguyễn Thị Minh Tâm 22/07/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
594 300594 Vũ Thị Minh Tâm 13/10/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
595 300595 Hà Nhật Thành 29/01/2008 Nam P27 THPT Chuyên Thái Bình
596 300596 Lê Phương Thảo 27/06/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
597 300597 Vũ Phương Thảo 06/07/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
598 300598 Nguyễn Việt Thắng 06/06/2008 Nam P27 THPT Chuyên Thái Bình
599 300599 Bùi Bảo Thư 03/10/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
600 300600 Bùi Vũ Anh Thư 23/12/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
601 300601 Bùi Vũ Quỳnh Thư 23/07/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
602 300602 Đỗ Minh Thư 20/06/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
603 300603 Hà Minh Thư 13/05/2008 Nữ P27 THPT Chuyên Thái Bình
604 300604 Lê Thị Anh Thư 20/07/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
605 300605 Nguyễn Đặng Minh Thư 29/04/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
606 300606 Trần Minh Thư 06/02/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
607 300607 Vũ Anh Thư 16/09/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
608 300608 Nhâm Hương Trà 04/07/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
609 300609 Đỗ Thị Quỳnh Trang 07/08/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
610 300610 Khiếu Thùy Trang 11/08/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
611 300611 Nguyễn Mai Trang 07/11/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
612 300612 Nguyễn Minh Trang 09/12/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
613 300613 Nguyễn Thị Thu Trang 28/05/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
614 300614 Phạm Thùy Trang 07/11/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
615 300615 Trần Thu Trang 06/12/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
616 300616 Trình Minh Triết 20/07/2008 Nam P28 THPT Chuyên Thái Bình
617 300617 Trần Anh Trung 02/01/2008 Nam P28 THPT Chuyên Thái Bình
618 300618 Nguyễn Minh Tú 29/08/2008 Nam P28 THPT Chuyên Thái Bình
619 300619 Ngô Minh Tuệ 15/10/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
620 300620 Nguyễn Việt Tùng 20/06/2008 Nam P28 THPT Chuyên Thái Bình
621 300621 Trần Long Vĩ 26/11/2008 Nam P28 THPT Chuyên Thái Bình
622 300622 Trịnh Tuấn Vũ 30/08/2008 Nam P28 THPT Chuyên Thái Bình
623 300623 Hoàng Hải Yến 12/06/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
624 300624 Nguyễn Thị Hải Yến 12/11/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
625 300625 Vũ Diệu Yến 25/10/2008 Nữ P28 THPT Chuyên Thái Bình
626 300626 Dương Quỳnh Anh 06/01/2008 Nữ P43 THCS Tây Sơn
627 300627 Nguyễn Phạm Thục Anh 12/11/2008 Nữ P43 THCS Tây Sơn
628 300628 Nguyễn Thị Ngọc Anh 16/10/2008 Nữ P43 THCS Tây Sơn
629 300629 Nguyễn Thiên Anh 30/04/2008 Nam P43 THCS Tây Sơn
630 300630 Phạm Thị Mai Anh 30/03/2008 Nữ P43 THCS Tây Sơn
631 300631 Phạm Tuấn Dũng 21/02/2008 Nam P43 THCS Tây Sơn
632 300632 Vũ Minh Dũng 06/11/2008 Nam P43 THCS Tây Sơn
633 300633 Nguyễn Trường Đạt 11/11/2008 Nam P43 THCS Tây Sơn
634 300634 Bùi Vân Giang 11/04/2008 Nữ P43 THCS Tây Sơn
635 300635 Hoàng Ngọc Thái Hà 12/03/2008 Nam P43 THCS Tây Sơn
636 300636 Tống Thị Minh Hà 27/05/2008 Nữ P43 THCS Tây Sơn
637 300637 Nhâm Đức Hải 14/12/2008 Nam P43 THCS Tây Sơn
638 300638 Đỗ Minh Hằng 01/07/2008 Nữ P43 THCS Tây Sơn
639 300639 Bùi Minh Hiển 01/10/2008 Nam P43 THCS Tây Sơn
640 300640 Nguyễn Long Hiển 23/09/2008 Nam P43 THCS Tây Sơn
641 300641 Nguyễn Minh Hiếu 04/09/2008 Nam P43 THCS Tây Sơn
642 300642 Hoàng Huy Hoàng 06/11/2008 Nam P43 THCS Tây Sơn
643 300643 Bùi Tuấn Huy 24/10/2008 Nam P43 THCS Tây Sơn
644 300644 Đặng Thị Thanh Huyền 02/06/2008 Nữ P43 THCS Tây Sơn
645 300645 Vũ Minh Huyền 24/12/2008 Nữ P43 THCS Tây Sơn
646 300646 Vũ Thu Huyền 09/06/2008 Nữ P43 THCS Tây Sơn
647 300647 Vương Khánh Huyền 10/01/2008 Nữ P43 THCS Tây Sơn
648 300648 Phạm Duy Hưng 05/08/2008 Nam P43 THCS Tây Sơn
649 300649 Đặng Gia Khánh 04/05/2008 Nam P44 THCS Tây Sơn
650 300650 Dương Thùy Linh 26/04/2008 Nữ P44 THCS Tây Sơn
651 300651 Hồ Hà Khánh Linh 10/03/2008 Nữ P44 THCS Tây Sơn
652 300652 Khúc Ngọc Linh 19/10/2008 Nữ P44 THCS Tây Sơn
653 300653 Ngô Khánh Linh 01/02/2008 Nữ P44 THCS Tây Sơn
654 300654 Nguyễn Phương Linh 05/12/2008 Nữ P44 THCS Tây Sơn
655 300655 Nguyễn Thị Thùy Linh 29/12/2008 Nữ P44 THCS Tây Sơn
656 300656 Nguyễn Trần Hà Linh 16/07/2008 Nữ P44 THCS Tây Sơn
657 300657 Phí Nguyễn Hà Linh 29/11/2008 Nữ P44 THCS Tây Sơn
658 300658 Trần Phương Linh 19/07/2008 Nữ P44 THCS Tây Sơn
659 300659 Phan Khánh Ly 01/11/2008 Nữ P44 THCS Tây Sơn
660 300660 Đào Tuấn Nam 02/09/2008 Nam P44 THCS Tây Sơn
661 300661 Lê Trung Nguyên 22/09/2008 Nam P44 THCS Tây Sơn
662 300662 Phạm Nguyễn Hải Nhật 18/06/2008 Nam P44 THCS Tây Sơn
663 300663 Phan Tấn Phát 30/07/2008 Nam P44 THCS Tây Sơn
664 300664 Nguyễn An Phúc 19/03/2008 Nam P44 THCS Tây Sơn
665 300665 Vũ Việt Phương 25/03/2008 Nam P44 THCS Tây Sơn
666 300666 Đào Đỗ Minh Quang 17/09/2008 Nam P44 THCS Tây Sơn
667 300667 Vũ Nguyễn Hà Thanh 07/09/2008 Nữ P44 THCS Tây Sơn
668 300668 Hà Nguyễn Thiên Thảo 11/03/2008 Nữ P44 THCS Tây Sơn
669 300669 Nguyễn Anh Thư 05/11/2008 Nữ P44 THCS Tây Sơn
670 300670 Phạm Ngọc Anh Thư 09/09/2008 Nữ P44 THCS Tây Sơn
671 300671 Đào Ngân An 02/07/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
672 300672 Đào Hoàng Anh 04/06/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
673 300673 Đặng Châu Anh 31/12/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
674 300674 Đỗ Thị Phương Anh 03/03/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
675 300675 Lương Phương Anh 23/01/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
676 300676 Nguyễn Huệ Anh 01/01/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
677 300677 Nguyễn Kim Anh 21/07/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
678 300678 Nguyễn Thùy Anh 02/10/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
679 300679 Nguyễn Việt Anh 26/08/2008 Nam P29 THPT Chuyên Thái Bình
680 300680 Phạm Ngọc Anh 19/05/2008 Nam P29 THPT Chuyên Thái Bình
681 300681 Trần Hồng Anh 24/02/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
682 300682 Trần Mai Anh 05/01/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
683 300683 Vũ Bùi Minh Anh 08/01/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
684 300684 Vũ Liên Anh 09/02/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
685 300685 Vũ Quang Bách 06/11/2008 Nam P29 THPT Chuyên Thái Bình
686 300686 Nguyễn Thanh Bình 02/07/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
687 300687 Phạm An Bình 24/02/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
688 300688 Đào Minh Châu 05/12/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
689 300689 Nguyễn Linh Chi 01/08/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
690 300690 Trần Yến Chi 08/11/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
691 300691 Lương Ngọc Diệp 25/09/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
692 300692 Trần Thùy Dung 13/03/2008 Nữ P29 THPT Chuyên Thái Bình
693 300693 Nguyễn Thái Dương 28/02/2008 Nam P29 THPT Chuyên Thái Bình
694 300694 Nguyễn Anh Đức 29/05/2008 Nam P29 THPT Chuyên Thái Bình
695 300695 Nguyễn Minh Đức 02/11/2008 Nam P30 THPT Chuyên Thái Bình
696 300696 Phạm Minh Đức 25/07/2008 Nam P30 THPT Chuyên Thái Bình
697 300697 Bùi Thanh Hà 14/08/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
698 300698 Hoàng Thu Hà 05/07/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
699 300699 Hoàng Vũ Ngân Hà 23/02/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
700 300700 Ngô Thái Hà 21/08/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
701 300701 Trần Thị Ngân Hà 08/03/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
702 300702 Tô Mạnh Hải 17/06/2008 Nam P30 THPT Chuyên Thái Bình
703 300703 Nguyễn Thị Hạnh 24/03/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
704 300704 Vũ Nguyễn Minh Hằng 19/11/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
705 300705 Bùi Thị Hoa 08/02/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
706 300706 Nguyễn Nhật Huy 04/03/2008 Nam P30 THPT Chuyên Thái Bình
707 300707 Nguyễn Quang Huy 02/02/2008 Nam P30 THPT Chuyên Thái Bình
708 300708 Phạm Quang Huy 13/01/2008 Nam P30 THPT Chuyên Thái Bình
709 300709 Vũ Minh Huy 22/10/2008 Nam P30 THPT Chuyên Thái Bình
710 300710 Vũ Ngọc Huyền 11/02/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
711 300711 Phạm Minh Hương 18/11/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
712 300712 Nguyễn Mai Khương 18/02/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
713 300713 Bùi Diệu Linh 20/11/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
714 300714 Dương Phương Linh 22/04/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
715 300715 Đoàn Thị Hồng Linh 29/10/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
716 300716 Đỗ Khánh Linh 24/04/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
717 300717 Nguyễn Ngọc Phương Linh 11/01/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
718 300718 Nguyễn Phương Linh 20/09/2008 Nữ P30 THPT Chuyên Thái Bình
719 300719 Phạm Hà Linh 20/10/2008 Nữ P31 THPT Chuyên Thái Bình
720 300720 Phạm Khánh Linh 11/11/2008 Nữ P31 THPT Chuyên Thái Bình
721 300721 Phạm Thị Hà Linh 30/04/2008 Nữ P31 THPT Chuyên Thái Bình
722 300722 Phạm Thùy Linh 12/05/2008 Nữ P31 THPT Chuyên Thái Bình
723 300723 Vũ Nguyễn Hải Linh 30/01/2008 Nam P31 THPT Chuyên Thái Bình
724 300724 Đào Phương Ly 19/05/2008 Nữ P31 THPT Chuyên Thái Bình
725 300725 Bùi Thị Quỳnh Mai 04/08/2008 Nữ P31 THPT Chuyên Thái Bình
726 300726 Đỗ Ngọc Minh 14/08/2008 Nữ P31 THPT Chuyên Thái Bình
727 300727 Nguyễn Đức Quang Minh 04/12/2008 Nam P31 THPT Chuyên Thái Bình
728 300728 Nguyễn Hiếu Minh 09/07/2008 Nam P31 THPT Chuyên Thái Bình
729 300729 Vũ Hoàng Minh 30/08/2008 Nam P31 THPT Chuyên Thái Bình
730 300730 Đồng Trà My 07/07/2008 Nữ P31 THPT Chuyên Thái Bình
731 300731 Nguyễn Thành Nam 30/09/2008 Nam P31 THPT Chuyên Thái Bình
732 300732 Phan Thu Ngân 09/06/2008 Nữ P31 THPT Chuyên Thái Bình
733 300733 Dương Minh Ngọc 20/11/2008 Nữ P31 THPT Chuyên Thái Bình
734 300734 Đỗ Văn Phú 21/05/2008 Nam P31 THPT Chuyên Thái Bình
735 300735 Phạm Quỳnh Phương 28/06/2008 Nữ P32 THPT Chuyên Thái Bình
736 300736 Vũ Thị Huyền Phương 10/02/2008 Nữ P32 THPT Chuyên Thái Bình
737 300737 Trương Mạnh Quyền 18/12/2008 Nam P32 THPT Chuyên Thái Bình
738 300738 Trần Thị Như Quỳnh 02/04/2008 Nữ P32 THPT Chuyên Thái Bình
739 300739 Bùi Sỹ Thành 25/03/2008 Nam P32 THPT Chuyên Thái Bình
740 300740 Bùi Thị Phương Thảo 12/02/2008 Nữ P32 THPT Chuyên Thái Bình
741 300741 Lại Phương Thảo 14/12/2008 Nữ P32 THPT Chuyên Thái Bình
742 300742 Tô Phương Thảo 04/12/2008 Nữ P32 THPT Chuyên Thái Bình
743 300743 Phạm Minh Thư 16/07/2008 Nữ P32 THPT Chuyên Thái Bình
744 300744 Đào Thùy Trang 09/02/2008 Nữ P32 THPT Chuyên Thái Bình
745 300745 Phạm Thị Mai Trang 05/08/2008 Nữ P32 THPT Chuyên Thái Bình
746 300746 Phạm Thanh Tú 05/09/2008 Nữ P32 THPT Chuyên Thái Bình
747 300747 Trần Việt Tuấn 07/10/2008 Nam P32 THPT Chuyên Thái Bình
748 300748 Lê Minh Vũ 09/05/2008 Nam P32 THPT Chuyên Thái Bình
749 300749 Lê Nguyên Vũ 09/05/2008 Nam P32 THPT Chuyên Thái Bình
750 300750 Nguyễn Bảo Vy 19/12/2008 Nữ P32 THPT Chuyên Thái Bình
751 300751 Đinh Bùi Thảo An 22/08/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
752 300752 Phạm Ngân An 14/06/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
753 300753 Trần Thái An 04/09/2008 Nam P33 THCS Tây Sơn
754 300754 Trần Vũ Duy An 22/07/2008 Nam P33 THCS Tây Sơn
755 300755 Vũ Lê Hải An 07/04/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
756 300756 Bùi Hà Kiều Anh 24/07/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
757 300757 Bùi Quang Anh 15/01/2008 Nam P33 THCS Tây Sơn
758 300758 Đặng Trâm Anh 19/11/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
759 300759 Đinh Thị Phương Anh 18/10/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
760 300760 Hoàng Lê Phương Anh 17/10/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
761 300761 Lê Ngọc Lan Anh 01/02/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
762 300762 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 09/06/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
763 300763 Nguyễn Bá Anh 27/09/2008 Nam P33 THCS Tây Sơn
764 300764 Nguyễn Châu Anh 30/05/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
765 300765 Nguyễn Hà Anh 31/12/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
766 300766 Nguyễn Hà Diệp Anh 09/04/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
767 300767 Nguyễn Hoàng Anh 20/07/2008 Nam P33 THCS Tây Sơn
768 300768 Nguyễn Lê Minh Anh 22/12/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
769 300769 Nguyễn Ngọc Đức Anh 16/04/2008 Nam P33 THCS Tây Sơn
770 300770 Nguyễn Thị Hoàng Anh 01/07/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
771 300771 Nguyễn Trang Anh 05/04/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
772 300772 Nguyễn Trần Phương Anh 17/09/2008 Nữ P33 THCS Tây Sơn
773 300773 Nguyễn Trung Anh 28/10/2008 Nam P33 THCS Tây Sơn
774 300774 Nguyễn Việt Anh 26/07/2008 Nam P33 THCS Tây Sơn
775 300775 Phạm Hoài Anh 03/11/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
776 300776 Phạm Hoàng Anh 03/06/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
777 300777 Phạm Hồng Anh 12/12/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
778 300778 Phạm Minh Anh 01/02/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
779 300779 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 31/05/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
780 300780 Phạm Phương Anh 17/01/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
781 300781 Phạm Tú Anh 13/05/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
782 300782 Phan Vũ Tú Anh 13/01/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
783 300783 Phan Vũ Tuệ Anh 30/10/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
784 300784 Tạ Mai Anh 11/12/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
785 300785 Trần Khả Anh 15/06/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
786 300786 Trần Mai Đức Anh 28/06/2008 Nam P34 THCS Tây Sơn
787 300787 Trần Thị Phương Anh 01/02/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
788 300788 Trương Công Đức Anh 02/09/2008 Nam P34 THCS Tây Sơn
789 300789 Vũ Thanh Đức Anh 09/01/2008 Nam P34 THCS Tây Sơn
790 300790 Bùi Thị Ngọc Ánh 17/03/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
791 300791 Phạm Thị Ngọc Ánh 13/11/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
792 300792 Vũ Thị Ngọc Ánh 16/04/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
793 300793 Nguyễn Bùi Quang Bách 20/03/2008 Nam P34 THCS Tây Sơn
794 300794 Đỗ Gia Bảo 09/07/2008 Nam P34 THCS Tây Sơn
795 300795 Phạm Diệp Bình 21/10/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
796 300796 Phạm Nguyễn Thanh Bình 12/10/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
797 300797 Ngô Minh Châu 20/05/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
798 300798 Phạm Minh Châu 19/08/2008 Nữ P34 THCS Tây Sơn
799 300799 Phạm Thái Lê Châu 21/10/2008 Nữ P35 THCS Tây Sơn
800 300800 Đặng Mai Chi 05/09/2008 Nữ P35 THCS Tây Sơn
801 300801 Nguyễn Bảo Chi 22/02/2008 Nữ P35 THCS Tây Sơn
802 300802 Nguyễn Bảo Quỳnh Chi 10/04/2008 Nữ P35 THCS Tây Sơn
803 300803 Phạm Ngọc Diệp Chi 15/10/2008 Nữ P35 THCS Tây Sơn
804 300804 Phùng Khánh Chi 08/10/2008 Nữ P35 THCS Tây Sơn
805 300805 Tô Lê Linh Chi 24/11/2008 Nữ P35 THCS Tây Sơn
806 300806 Vũ Linh Chi 14/04/2008 Nữ P35 THCS Tây Sơn
807 300807 Nguyễn Kiều Chinh 25/07/2008 Nữ P35 THCS Tây Sơn
808 300808 Vũ Mạnh Cường 04/09/2008 Nam P35 THCS Tây Sơn
809 300809 Phạm Minh Diện 16/03/2008 Nam P35 THCS Tây Sơn
810 300810 Hòa Hương Diệu 20/07/2008 Nữ P35 THCS Tây Sơn
811 300811 Bùi Anh Dũng 27/11/2008 Nam P35 THCS Tây Sơn
812 300812 Nguyễn Tiến Dũng 24/06/2008 Nam P35 THCS Tây Sơn
813 300813 Tống Thị Duyên 25/01/2008 Nữ P35 THCS Tây Sơn
814 300814 Nguyễn Minh Thái Dương 16/03/2008 Nam P35 THCS Tây Sơn
815 300815 Phạm Hà Dương 17/01/2008 Nữ P35 THCS Tây Sơn
816 300816 Phạm Ngọc Thái Dương 03/04/2008 Nam P35 THCS Tây Sơn
817 300817 Trần Lê Thùy Dương 27/01/2008 Nữ P35 THCS Tây Sơn
818 300818 Trần Tuấn Dương 16/09/2008 Nam P35 THCS Tây Sơn
819 300819 Vũ Mạnh Dương 15/09/2008 Nam P35 THCS Tây Sơn
820 300820 Bùi Tiến Đạt 16/09/2008 Nam P35 THCS Tây Sơn
821 300821 Nguyễn Tiến Đạt 17/02/2008 Nam P35 THCS Tây Sơn
822 300822 Phạm Thành Đạt 15/11/2008 Nam P35 THCS Tây Sơn
823 300823 Bùi Tuấn Đức 08/01/2008 Nam P36 THCS Tây Sơn
824 300824 Đỗ Văn Đức 16/11/2008 Nam P36 THCS Tây Sơn
825 300825 Nguyễn Việt Đức 08/01/2008 Nam P36 THCS Tây Sơn
826 300826 Ngô Hương Giang 18/07/2008 Nữ P36 THCS Tây Sơn
827 300827 Nguyễn Hà Giang 10/03/2008 Nữ P36 THCS Tây Sơn
828 300828 Mai Thị Thanh Hà 04/10/2008 Nữ P36 THCS Tây Sơn
829 300829 Nguyễn Ngọc Hà 18/12/2008 Nữ P36 THCS Tây Sơn
830 300830 Phạm Thị Thu Hà 18/01/2008 Nữ P36 THCS Tây Sơn
831 300831 Nguyễn Hữu Hải 14/09/2008 Nam P36 THCS Tây Sơn
832 300832 Nguyễn Thị Thu Hải 12/02/2008 Nữ P36 THCS Tây Sơn
833 300833 Đào Minh Hào 26/10/2008 Nam P36 THCS Tây Sơn
834 300834 Hoàng Minh Hằng 11/07/2008 Nữ P36 THCS Tây Sơn
835 300835 Quách Minh Hằng 22/04/2008 Nữ P36 THCS Tây Sơn
836 300836 Đặng Bảo Hân 30/06/2008 Nữ P36 THCS Tây Sơn
837 300837 Nguyễn Thu Hiền 01/03/2008 Nữ P36 THCS Tây Sơn
838 300838 Tống Phương Hiền 04/08/2008 Nữ P36 THCS Tây Sơn
839 300839 Trương Thị Thu Hiền 22/10/2008 Nữ P36 THCS Tây Sơn
840 300840 Đào Minh Hiển 18/01/2008 Nam P36 THCS Tây Sơn
841 300841 Nhâm Gia Hiển 16/10/2008 Nam P36 THCS Tây Sơn
842 300842 Phạm Gia Hiếu 04/01/2008 Nam P36 THCS Tây Sơn
843 300843 Vũ Minh Hiếu 27/05/2008 Nam P36 THCS Tây Sơn
844 300844 Vũ Mỹ Hoa 03/12/2008 Nữ P36 THCS Tây Sơn
845 300845 Dương Duy Hoàng 26/10/2008 Nam P36 THCS Tây Sơn
846 300846 Phan Đức Huy Hoàng 02/11/2008 Nam P36 THCS Tây Sơn
847 300847 Tô Việt Hoàng 03/02/2008 Nam P37 THCS Tây Sơn
848 300848 Phạm Thu Hồng 23/10/2008 Nữ P37 THCS Tây Sơn
849 300849 Bùi Đức Huy 26/08/2008 Nam P37 THCS Tây Sơn
850 300850 Trần Quang Huy 12/07/2008 Nam P37 THCS Tây Sơn
851 300851 Trương Quang Huy 07/11/2008 Nam P37 THCS Tây Sơn
852 300852 Đào Khánh Huyền 03/06/2008 Nữ P37 THCS Tây Sơn
853 300853 Đinh Thị Thanh Huyền 31/03/2008 Nữ P37 THCS Tây Sơn
854 300854 Lê Bùi Thanh Huyền 14/07/2008 Nữ P37 THCS Tây Sơn
855 300855 Hoàng Gia Hưng 24/08/2008 Nam P37 THCS Tây Sơn
856 300856 Trần Duy Hưng 05/03/2008 Nam P37 THCS Tây Sơn
857 300857 Trần Mai Hương 01/05/2008 Nữ P37 THCS Tây Sơn
858 300858 Nguyễn Ngọc Bảo Khanh 31/10/2008 Nam P37 THCS Tây Sơn
859 300859 Đàm Gia Khánh 22/03/2008 Nam P37 THCS Tây Sơn
860 300860 Phạm Duy Khánh 01/07/2008 Nam P37 THCS Tây Sơn
861 300861 Nguyễn Tuấn Khôi 16/10/2008 Nam P37 THCS Tây Sơn
862 300862 Đỗ Mạnh Kiên 04/05/2008 Nam P37 THCS Tây Sơn
863 300863 Đào Ngọc Lam 13/03/2008 Nữ P37 THCS Tây Sơn
864 300864 Tô Trần Bảo Lan 21/10/2008 Nữ P37 THCS Tây Sơn
865 300865 Vũ Nguyễn Bảo Lâm 25/09/2008 Nam P37 THCS Tây Sơn
866 300866 Đặng Hoàng Lân 26/09/2008 Nam P37 THCS Tây Sơn
867 300867 Bùi Hoàng Linh 21/08/2008 Nữ P37 THCS Tây Sơn
868 300868 Đặng Diệu Linh 14/10/2008 Nữ P37 THCS Tây Sơn
869 300869 Đặng Trần Phương Linh 06/06/2008 Nữ P37 THCS Tây Sơn
870 300870 Đặng Việt Linh 01/01/2008 Nữ P37 THCS Tây Sơn
871 300871 Đỗ Hà Linh 20/07/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
872 300872 Hoàng Khánh Linh 29/06/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
873 300873 Hoàng Vũ Hà Linh 26/04/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
874 300874 Lý Khánh Linh 13/01/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
875 300875 Mai Khánh Linh 30/08/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
876 300876 Nguyễn Hà Linh 02/08/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
877 300877 Nguyễn Huyền Linh 07/10/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
878 300878 Nguyễn Khánh Linh 06/07/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
879 300879 Nguyễn Ngọc Hà Linh 29/09/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
880 300880 Nguyễn Phương Linh 20/06/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
881 300881 Nguyễn Phương Linh 08/12/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
882 300882 Nguyễn Quang Linh 11/09/2008 Nam P38 THCS Tây Sơn
883 300883 Nguyễn Ý Linh 15/12/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
884 300884 Phạm Diệu Linh 20/04/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
885 300885 Phạm Phương Linh 31/01/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
886 300886 Phạm Thuỳ Linh 02/01/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
887 300887 Phạm Vĩnh Linh 03/10/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
888 300888 Tạ Nguyễn Hà Linh 27/02/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
889 300889 Vũ Tuệ Linh 23/03/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
890 300890 Đỗ Tiến Long 10/04/2008 Nam P38 THCS Tây Sơn
891 300891 Nguyễn Thành Long 03/06/2008 Nam P38 THCS Tây Sơn
892 300892 Phạm Ngọc Hải Long 15/10/2008 Nam P38 THCS Tây Sơn
893 300893 Mai Đức Luận 13/06/2008 Nam P38 THCS Tây Sơn
894 300894 Vũ Thị Thanh Lương 16/09/2008 Nữ P38 THCS Tây Sơn
895 300895 Nguyễn Khánh Ly 05/02/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
896 300896 Trịnh Thị Khánh Ly 13/07/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
897 300897 Nguyễn Ngọc Mai 02/11/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
898 300898 Phạm Bảo Chi Mai 12/11/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
899 300899 Trần Thị Phương Mai 20/02/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
900 300900 Bùi Thảo Minh 10/07/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
901 300901 Đinh Nhật Minh 26/10/2008 Nam P39 THCS Tây Sơn
902 300902 Đoàn Văn Minh 07/10/2008 Nam P39 THCS Tây Sơn
903 300903 Nguyễn Ngọc Minh 18/02/2008 Nam P39 THCS Tây Sơn
904 300904 Nguyễn Tiến Minh 07/07/2008 Nam P39 THCS Tây Sơn
905 300905 Phạm Hồng Minh 16/10/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
906 300906 Trần Phương Minh 26/10/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
907 300907 Vũ Tuệ Minh 26/04/2008 Nam P39 THCS Tây Sơn
908 300908 Bùi Nguyễn Hà My 14/02/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
909 300909 Hoàng Ngọc Trà My 12/08/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
910 300910 Nguyễn Hà My 24/05/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
911 300911 Phạm Phương Thảo My 22/10/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
912 300912 Phùng Hà My 18/10/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
913 300913 Nguyễn Hải Nam 15/12/2008 Nam P39 THCS Tây Sơn
914 300914 Trần Tuấn Nam 01/10/2008 Nam P39 THCS Tây Sơn
915 300915 Vũ Quỳnh Nga 13/05/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
916 300916 Nguyễn Hoàng Ngân 07/07/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
917 300917 Nguyễn Hoàng Út Ngân 12/01/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
918 300918 Nguyễn Phương Ngân 28/04/2008 Nữ P39 THCS Tây Sơn
919 300919 Nguyễn Đức Nghĩa 06/08/2008 Nam P40 THCS Tây Sơn
920 300920 Phí Trọng Nghĩa 28/02/2008 Nam P40 THCS Tây Sơn
921 300921 Hà Bảo Ngọc 29/09/2008 Nữ P40 THCS Tây Sơn
922 300922 Lương Nguyễn Bảo Ngọc 05/01/2008 Nữ P40 THCS Tây Sơn
923 300923 Nguyễn Minh Ngọc 12/04/2008 Nữ P40 THCS Tây Sơn
924 300924 Phạm Minh Ngọc 08/10/2008 Nữ P40 THCS Tây Sơn
925 300925 Phan Linh Ngọc 20/06/2008 Nữ P40 THCS Tây Sơn
926 300926 Lại Minh Nguyên 21/03/2008 Nam P40 THCS Tây Sơn
927 300927 Nguyễn Thảo Nguyên 21/03/2008 Nữ P40 THCS Tây Sơn
928 300928 Vũ Yến Nhật 20/01/2008 Nữ P40 THCS Tây Sơn
929 300929 Vũ Yến Nhi 04/10/2008 Nữ P40 THCS Tây Sơn
930 300930 Phạm Phương Nhung 13/02/2008 Nữ P40 THCS Tây Sơn
931 300931 Phạm Gia Phong 03/07/2008 Nam P40 THCS Tây Sơn
932 300932 Phạm Thanh Phong 07/10/2008 Nam P40 THCS Tây Sơn
933 300933 Trần Nhật Phong 18/04/2008 Nam P40 THCS Tây Sơn
934 300934 Vũ Đức Đại Phong 04/01/2008 Nam P40 THCS Tây Sơn
935 300935 Đào Thiện Phúc 24/03/2008 Nam P40 THCS Tây Sơn
936 300936 Lê Gia Phúc 18/07/2008 Nam P40 THCS Tây Sơn
937 300937 Nguyễn Bảo Phúc 08/10/2008 Nam P40 THCS Tây Sơn
938 300938 Đỗ Minh Phương 11/09/2008 Nam P40 THCS Tây Sơn
939 300939 Hoàng Mai Phương 07/10/2008 Nữ P40 THCS Tây Sơn
940 300940 Nguyễn Lan Phương 05/06/2008 Nữ P40 THCS Tây Sơn
941 300941 Nguyễn Lương Hà Phương 23/08/2008 Nữ P40 THCS Tây Sơn
942 300942 Nguyễn Nhật Quang 09/07/2008 Nam P40 THCS Tây Sơn
943 300943 Hà Minh Quân 14/07/2008 Nam P41 THCS Tây Sơn
944 300944 Nguyễn Trọng Quân 25/09/2008 Nam P41 THCS Tây Sơn
945 300945 Phạm Như Quỳnh 02/02/2008 Nữ P41 THCS Tây Sơn
946 300946 Dương Trung Sơn 01/06/2008 Nam P41 THCS Tây Sơn
947 300947 Đặng Minh Sơn 30/09/2008 Nam P41 THCS Tây Sơn
948 300948 Bùi Hoàng Tâm 02/04/2008 Nam P41 THCS Tây Sơn
949 300949 Phạm Thanh Tâm 29/01/2008 Nữ P41 THCS Tây Sơn
950 300950 Bùi Quốc Thái 25/11/2008 Nam P41 THCS Tây Sơn
951 300951 Đỗ Tiến Thành 02/02/2008 Nam P41 THCS Tây Sơn
952 300952 Đoàn Kim Thảo 30/05/2008 Nữ P41 THCS Tây Sơn
953 300953 Ngô Phương Thảo 25/09/2008 Nữ P41 THCS Tây Sơn
954 300954 Phạm Thanh Thảo 11/08/2008 Nữ P41 THCS Tây Sơn
955 300955 Vũ Thị Phương Thảo 04/02/2008 Nữ P41 THCS Tây Sơn
956 300956 Trần Quốc Thắng 18/02/2008 Nam P41 THCS Tây Sơn
957 300957 Lại Anh Thư 27/06/2008 Nữ P41 THCS Tây Sơn
958 300958 Lưu Anh Thư 11/02/2008 Nữ P41 THCS Tây Sơn
959 300959 Nguyễn Minh Thư 01/05/2008 Nữ P41 THCS Tây Sơn
960 300960 Nguyễn Thị Anh Thư 01/06/2008 Nữ P41 THCS Tây Sơn
961 300961 Phạm Hà Kim Thư 29/03/2008 Nữ P41 THCS Tây Sơn
962 300962 Trần Anh Thư 16/01/2008 Nữ P41 THCS Tây Sơn
963 300963 Trần Anh Thư 25/07/2008 Nữ P42 THCS Tây Sơn
964 300964 Trần Minh Thư 20/08/2008 Nữ P42 THCS Tây Sơn
965 300965 Đoàn Ngọc An Thy 01/11/2008 Nữ P42 THCS Tây Sơn
966 300966 Ngô Thu Trang 28/01/2008 Nữ P42 THCS Tây Sơn
967 300967 Vũ Hoàng Trang 25/05/2008 Nữ P42 THCS Tây Sơn
968 300968 Nguyễn Đức Trung 14/09/2008 Nam P42 THCS Tây Sơn
969 300969 Phạm Mạnh Trường 14/03/2008 Nam P42 THCS Tây Sơn
970 300970 Phạm Vũ Ngọc Tú 19/12/2008 Nữ P42 THCS Tây Sơn
971 300971 Bùi Anh Tuấn 25/06/2008 Nam P42 THCS Tây Sơn
972 300972 Hà Anh Tuấn 13/12/2008 Nam P42 THCS Tây Sơn
973 300973 Đào Thanh Tùng 25/01/2008 Nam P42 THCS Tây Sơn
974 300974 Nguyễn Ngọc Thu Uyên 06/10/2008 Nữ P42 THCS Tây Sơn
975 300975 Nguyễn Khánh Vân 26/10/2008 Nữ P42 THCS Tây Sơn
976 300976 Nguyễn Thanh Vân 14/12/2008 Nữ P42 THCS Tây Sơn
977 300977 Tô Hồng Việt 26/04/2008 Nam P42 THCS Tây Sơn
978 300978 Phạm Quang Vinh 14/11/2008 Nam P42 THCS Tây Sơn
979 300979 Đỗ Thảo Vy 08/10/2008 Nữ P42 THCS Tây Sơn
980 300980 Phạm Bảo Yến 17/06/2008 Nữ P42 THCS Tây Sơn
981 300981 Trần Trần Bảo Yến 06/05/2008 Nữ P42 THCS Tây Sơn
982 300982 Vũ Hải Yến 18/10/2008 Nữ P42 THCS Tây Sơn

 

 

Tác giả bài viết: CTB

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây