DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2023-2024

Thứ bảy - 03/06/2023 11:19
Căn cứ dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống phần mềm tuyển sinh, Trường THPT Chuyên Thái Bình xác nhận các thí sinh có đủ điều kiện tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên năm học 2023 - 2024 theo quy định gồm các thí sinh trong danh sách sau:
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI
STT Họ đệm, Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Mã lớp chuyên ĐK KC (C/K) Điểm sơ tuyển
1 Đào Ngân  An Nữ 02/07/2008 H. Tiền Hải, TB THCS Nam Thắng Địa lí K 42
2 Đặng Châu  Anh Nữ 31/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Địa lí C 40
3 Đào Hoàng  Anh Nữ 04/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân Địa lí C 39
4 Trần Hồng  Anh Nữ 24/02/2008 LB Nga THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
5 Nguyễn Huệ  Anh Nữ 01/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí K 40
6 Nguyễn Kim  Anh Nữ 21/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Địa lí C 40
7 Vũ Liên  Anh Nữ 09/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu Địa lí C 40
8 Trần Mai  Anh Nữ 05/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu Địa lí C 40
9 Vũ Bùi Minh Anh Nữ 08/01/2008 Tp.Thái Bình, TB  TH&THCS Tân Bình Địa lí C 40
10 Phạm Ngọc  Anh Nam 19/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
11 Lương Phương  Anh Nữ 23/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 39
12 Đỗ Thị Phương Anh Nữ 03/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
13 Nguyễn Thùy  Anh Nữ 02/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
14 Nguyễn Việt  Anh Nam 26/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí K 40
15 Vũ Quang  Bách Nam 06/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Địa lí C 40
16 Phạm An  Bình Nữ 24/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Địa lí C 40
17 Nguyễn Thanh  Bình Nữ 02/07/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Địa lí C 40
18 Đào Minh  Châu Nữ 05/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
19 Nguyễn Linh  Chi Nữ 01/08/2008 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
20 Trần Yến  Chi Nữ 08/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Địa lí C 40
21 Lương Ngọc  Diệp Nữ 25/09/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Địa lí K 42
22 Trần Thùy  Dung Nữ 13/03/2008 Hà Nam THCS Hoàng Diệu Địa lí C 40
23 Nguyễn Thái  Dương Nam 28/02/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Kỳ Bá Địa lí C 40
24 Nguyễn Anh  Đức Nam 29/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu Địa lí C 40
25 Nguyễn Minh  Đức Nam 02/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Địa lí C 39
26 Phạm Minh  Đức Nam 25/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Địa lí C 40
27 Trần Thị Ngân Nữ 08/03/2008 Tp.Thái Bình, TB TH-THCS Vũ Vinh Địa lí K 41
28 Hoàng Vũ Ngân Nữ 23/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Địa lí C 40
29 Ngô Thái  Nữ 21/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu Địa lí C 40
30 Bùi Thanh  Nữ 14/08/2008 H. Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn Địa lí C 40
31 Hoàng Thu  Nữ 05/07/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Địa lí C 41
32 Tô Mạnh  Hải Nam 17/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
33 Nguyễn Thị  Hạnh Nữ 24/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Chính Địa lí C 40
34 Vũ Nguyễn Minh Hằng Nữ 19/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Địa lí C 40
35 Bùi Thị  Hoa Nữ 08/02/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Địa lí K 44
36 Vũ Minh  Huy Nam 22/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Địa lí C 40
37 Nguyễn Nhật  Huy Nam 04/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí K 40
38 Nguyễn Quang  Huy Nam 02/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Địa lí C 40
39 Phạm Quang  Huy Nam 13/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
40 Vũ Ngọc  Huyền Nữ 11/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Lãm Địa lí C 40
41 Phạm Minh  Hương Nữ 18/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Địa lí C 40
42 Nguyễn Mai  Khương Nữ 18/02/2008 H. Tiền Hải, TB TH&THCS Vân Trường Địa lí K 43
43 Bùi Diệu  Linh Nữ 20/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Địa lí C 40
44 Phạm Hà  Linh Nữ 20/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Địa lí C 38
45 Phạm Thị Hà Linh Nữ 30/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu Địa lí C 40
46 Vũ Nguyễn Hải Linh Nam 30/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu Địa lí C 40
47 Đoàn Thị Hồng Linh Nữ 29/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Lãm Địa lí C 40
48 Đỗ Khánh  Linh Nữ 24/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
49 Phạm Khánh  Linh Nữ 11/11/2008 Tp.Thái Bình, TB TH&THCS Vũ Sơn Địa lí C 38
50 Dương Phương  Linh Nữ 22/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
51 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 11/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Địa lí C 40
52 Nguyễn Phương  Linh Nữ 20/09/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Địa lí K 39
53 Phạm Thùy  Linh Nữ 12/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu Địa lí C 40
54 Đào Phương  Ly Nữ 19/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tiền Phong Địa lí C 40
55 Bùi Thị Quỳnh Mai Nữ 04/08/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Địa lí K 43
56 Nguyễn Hiếu  Minh Nam 09/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tiền Phong Địa lí C 40
57 Vũ Hoàng  Minh Nam 30/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Địa lí C 40
58 Đỗ Ngọc  Minh Nữ 14/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
59 Nguyễn Đức Quang Minh Nam 04/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Địa lí C 40
60 Đồng Trà  My Nữ 07/07/2008 H. Vũ Thư, TB TH-THCS Vũ Đoài Địa lí K 40
61 Nguyễn Thành  Nam Nam 30/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
62 Phan Thu  Ngân Nữ 09/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Địa lí C 40
63 Dương Minh  Ngọc Nữ 20/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
64 Đỗ Văn  Phú Nam 21/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Địa lí C 40
65 Vũ Thị Huyền Phương Nữ 10/02/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Hoàng Diệu Địa lí K 40
66 Phạm Quỳnh  Phương Nữ 28/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Quý Đôn Địa lí C 42
67 Trương Mạnh  Quyền Nam 18/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Địa lí C 40
68 Trần Thị Như Quỳnh Nữ 02/04/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Nguyên Xá Địa lí C 40
69 Bùi Sỹ  Thành Nam 25/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Địa lí C 40
70 Lại Phương  Thảo Nữ 14/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
71 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 12/02/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Địa lí K 40
72 Tô Phương  Thảo Nữ 04/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Địa lí K 40
73 Phạm Minh  Thư Nữ 16/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Địa lí C 40
74 Phạm Thị Mai Trang Nữ 05/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Địa lí C 40
75 Đào Thùy  Trang Nữ 09/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tiền Phong Địa lí C 37
76 Phạm Thanh  Nữ 05/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí C 40
77 Trần Việt  Tuấn Nam 07/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Địa lí K 40
78 Lê Minh  Nam 09/05/2008 Hà Nội THCS Kỳ Bá Địa lí C 40
79 Lê Nguyên  Nam 09/05/2008 Hà Nội THCS Kỳ Bá Địa lí C 40
80 Nguyễn Bảo  Vy Nữ 19/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Địa lí C 40
81 Nguyễn Bảo  An Nam 08/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS 14-10 Hóa học K 42
82 Nguyễn Văn  An Nam 08/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Hóa học C 40
83 Cao Bảo  Anh Nam 18/07/2008 Vĩnh Phúc THCS Lê Quý Đôn Hóa học K 40
84 Nguyễn Diệu  Anh Nữ 17/05/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Hóa học K 40
85 Phạm Hải  Anh Nam 17/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
86 Phan Hoàng  Anh Nữ 25/11/2008 H. Kiến Xương, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
87 Hoàng Thị Minh Anh Nữ 04/02/2008 H. Vũ Thư, TB  TH&THCS Tam Quang Hóa học K 40
88 Trần Ngọc  Anh Nam 27/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Hóa học C 40
89 Lê Thu  Anh Nữ 31/01/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Hóa học C 40
90 Phạm Trâm  Anh Nữ 09/02/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Hóa học K 40
91 Nguyễn Ngọc Tú Anh Nữ 16/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Hóa học K 41
92 Bùi Duy  Bách Nam 11/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
93 Nguyễn Xuân  Bách Nam 22/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
94 Lê Thế  Bảo Nam 30/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
95 Nguyễn Linh  Chi Nữ 29/06/2008 Tp.Thái Bình, TB TH&THCS Quỳnh Thọ Hóa học K 40
96 Lê Thị  Doan Nữ 25/10/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Vũ Hội Hóa học C 44
97 Bùi Tiến  Dũng Nam 04/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
98 Nguyễn Tiến  Dũng Nam 29/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tân Hòa Hóa học C 37
99 Phạm Tiến  Dũng Nam 24/02/2008 H. Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn Hóa học K 40
100 Triệu Công  Dương Nam 18/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
101 Đỗ Đại  Dương Nam 24/12/2008 H. Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn Hóa học K 40
102 Đỗ Thành  Đạt Nam 18/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Hóa học K 40
103 Nguyễn Tiến  Đạt Nam 10/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
104 Nguyễn Tiến  Đạt Nam 09/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
105 Nguyễn Hải  Đăng Nam 18/03/2008 Thái Bình TH&THCS An Hiệp Hóa học K 43
106 Trần Vũ Anh Đức Nam 12/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Hóa học C 40
107 Vũ Minh  Đức Nam 20/01/2008 Tp.Thái Bình, TB TH-THCS Vũ Vân Hóa học C 42
108 Cao Quang  Đức Nam 11/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
109 Nguyễn Sinh  Đức Nam 08/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
110 Nguyễn Hoàng  Hải Nam 15/10/2008 Tp.Thái Bình, TB TH-THCS Vũ Vinh Hóa học K 40
111 Trịnh Trung  Hải Nam 27/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Hóa học K 40
112 Nguyễn Hồng  Hạnh Nữ 02/04/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Tân Hòa Hóa học C 40
113 Nguyễn Phạm Gia Hiếu Nam 30/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Hóa học C 40
114 Hà Minh  Hiếu Nam 25/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
115 Dương Việt  Hoàng Nam 17/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
116 Hoàng Thu  Hồng Nữ 05/06/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Hóa học K 43
117 Tạ Quang  Huy Nam 22/06/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Minh lãng Hóa học C 36
118 Vũ Thị Thu Huyền Nữ 25/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Hóa học K 43
119 Dương Thái  Hưng Nam 02/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Lạc Hóa học K 40
120 Phạm Thành  Hưng Nam 15/09/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Hóa học K 40
121 Lê Mai  Hương Nữ 23/09/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Minh lãng Hóa học C 42
122 Nguyễn Ngọc  Khánh Nam 19/08/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Hóa học K 40
123 Trần Anh  Khoa Nam 23/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Hội Hóa học K 41
124 Trần Minh  Khoa Nam 17/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Hóa học C 40
125 Lương Chi  Lan Nữ 22/11/2008 Tp.Thái Bình, TB TH&THCS Song An Hóa học C 40
126 Trần Xuân  Lâm Nam 19/11/2008 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Hóa học K 42
127 Nguyễn Thị Hà Linh Nữ 23/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Hóa học C 42
128 Bùi Phương  Linh Nữ 18/02/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Hóa học K 40
129 Nguyễn Phương  Linh Nữ 15/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
130 Nguyễn Vũ Việt Long Nam 04/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Hóa học C 39
131 Trần Đức Thiên Lương Nam 30/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Quý Đôn Hóa học K 40
132 Lê Viết  Mạnh Nam 31/08/2008 Tp.Thái Bình, TB TH-THCS Vũ Vinh Hóa học K 41
133 Bùi Ngọc  Minh Nam 24/01/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Hóa học K 43
134 Nguyễn Hà  My Nữ 04/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
135 Nguyễn Nhật  Nam Nam 18/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
136 Vũ Hà  Ngân Nữ 29/12/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
137 Nguyễn Hồng  Ngọc Nữ 24/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
138 Nguyễn Yến  Nhi Nữ 07/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
139 Nguyễn Huy  Phú Nam 14/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Hóa học C 44
140 Trần Minh  Phúc Nam 12/01/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
141 Nguyễn Thu  Phương Nữ 15/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
142 Mai Anh  Quân Nam 16/02/2008 Nam Định THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
143 Phan Hiệp  Quân Nam 16/04/2008 H. Kiến Xương, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
144 Nguyễn Minh  Quân Nam 27/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS VIệt THuận Hóa học K 39
145 Nguyễn Văn  Quý Nam 08/04/2008 Tp.Thái Bình, TB  TH&THCS Tân Bình Hóa học C 40
146 Đỗ Thị Diễm Quỳnh Nữ 19/01/2008 H. Tiền Hải, TB TH&THCS Thái Hưng Hóa học K 40
147 Võ Trường  Sơn Nam 16/04/2008 H. Tiền Hải, TB THCS Phạm Huy Quang Hóa học C 40
148 Lê Tâm  Tâm Nữ 26/05/2008 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
149 Nguyễn Trọng  Tân Nam 19/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Hóa học K 42
150 Nguyễn Công  Thanh Nam 08/12/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Hóa học K 40
151 Trịnh Đức  Thanh Nam 21/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Hóa học C 40
152 Phạm Đình Ngọc Thanh Nam 21/01/2008 H. Hưng Hà, TB THCS thị trấn Quỳnh Côi Hóa học K 41
153 Bùi Ngọc  Thành Nam 27/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Hóa học C 40
154 Nguyễn Tiến  Thành Nam 17/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
155 Nguyễn Trung  Thành Nam 06/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Hóa học C 41
156 Nguyễn Phương  Thảo Nữ 12/04/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Hóa học C 40
157 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 06/11/2008 Tp.Thái Bình, TB TH-THCS Vũ Vân Hóa học C 38
158 Trần Phương  Thảo Nữ 02/08/2008 Hải Phòng THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
159 Nguyễn Lê Anh Thư Nữ 04/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
160 Nguyễn Thiên  Thư Nữ 13/04/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Hóa học C 40
161 Bùi Đức  Tiến Nam 22/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
162 Bùi Minh  Tiến Nam 21/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 41
163 Lưu Thanh  Trang Nữ 01/02/2008   THCS Trọng Điểm Hóa học C 39
164 Lại Thu  Trang Nữ 28/01/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Minh lãng Hóa học C 40
165 Phí Đức  Trung Nam 24/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 41
166 Đỗ Nguyễn Phương Uyên Nữ 04/01/2008 H. Tiền Hải, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 42
167 Bùi Duy  Vượng Nam 28/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Hóa học C 40
168 Phạm Thị Mai Anh Nữ 30/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Lịch sử C 40
169 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 16/10/2008 Hà Nội THCS Trần Phú Lịch sử C 40
170 Dương Quỳnh  Anh Nữ 06/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 40
171 Nguyễn Thiên  Anh Nam 30/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Lịch sử C 40
172 Nguyễn Phạm Thục Anh Nữ 12/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 40
173 Vũ Minh  Dũng Nam 06/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Lịch sử K 40
174 Phạm Tuấn  Dũng Nam 21/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 43
175 Nguyễn Trường  Đạt Nam 11/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 41
176 Bùi Vân  Giang Nữ 11/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 41
177 Tống Thị Minh Nữ 27/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Phúc Lịch sử C 40
178 Hoàng Ngọc Thái Nam 12/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Chính Lịch sử C 39
179 Nhâm Đức  Hải Nam 14/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Lịch sử K 37
180 Đỗ Minh  Hằng Nữ 01/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Lịch sử C 40
181 Nguyễn Long  Hiển Nam 23/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Lịch sử C 40
182 Bùi Minh  Hiển Nam 01/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 42
183 Nguyễn Minh  Hiếu Nam 04/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Lãm Lịch sử C 37
184 Hoàng Huy  Hoàng Nam 06/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Lịch sử C 40
185 Bùi Tuấn  Huy Nam 24/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân Lịch sử C 37
186 Vương Khánh  Huyền Nữ 10/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Lịch sử C 37
187 Vũ Minh  Huyền Nữ 24/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tiền Phong Lịch sử C 40
188 Đặng Thị Thanh Huyền Nữ 02/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Lịch sử C 39
189 Vũ Thu  Huyền Nữ 09/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 40
190 Phạm Duy  Hưng Nam 05/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 40
191 Đặng Gia  Khánh Nam 04/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 42
192 Phí Nguyễn Hà Linh Nữ 29/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 43
193 Nguyễn Trần Hà Linh Nữ 16/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Lịch sử C 40
194 Hồ Hà Khánh Linh Nữ 10/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Lịch sử C 39
195 Ngô Khánh  Linh Nữ 01/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 40
196 Khúc Ngọc  Linh Nữ 19/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 40
197 Nguyễn Phương  Linh Nữ 05/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Lịch sử C 40
198 Trần Phương  Linh Nữ 19/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 40
199 Dương Thùy  Linh Nữ 26/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử K 40
200 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 29/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân Lịch sử C 39
201 Phan Khánh  Ly Nữ 01/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tân Phong Lịch sử C 40
202 Đào Tuấn  Nam Nam 02/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 40
203 Lê Trung  Nguyên Nam 22/09/2008 Hải Phòng THCS Phú Xuân Lịch sử C 37
204 Phạm Nguyễn Hải Nhật Nam 18/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Lãm Lịch sử C 39
205 Phan Tấn  Phát Nam 30/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Lịch sử C 40
206 Nguyễn An  Phúc Nam 19/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Lịch sử C 40
207 Vũ Việt  Phương Nam 25/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Lịch sử C 40
208 Đào Đỗ Minh Quang Nam 17/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Lịch sử C 39
209 Vũ Nguyễn Hà Thanh Nữ 07/09/2008 Kiên Giang THCS Trần Phú Lịch sử K 40
210 Hà Nguyễn Thiên Thảo Nữ 11/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Lịch sử C 40
211 Phạm Ngọc Anh Thư Nữ 09/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Lịch sử C 39
212 Nguyễn Anh  Thư Nữ 05/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Chính Lịch sử C 40
213 Nguyễn Huyền  An Nữ 22/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Chính Ngữ văn K 40
214 Ngô Minh  An Nữ 29/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
215 Đào Thị Thanh An Nữ 24/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
216 Vũ Việt  An Nam 03/11/2008 H. Kiến Xương, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
217 Trần Bảo  Anh Nữ 05/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Ngữ văn C 40
218 Đặng Bùi Hà Anh Nữ 09/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
219 Nguyễn Thị Hà Anh Nữ 16/01/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Ngữ văn C 40
220 Bùi Vũ Hà Anh Nữ 27/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
221 Trần Hải  Anh Nữ 08/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
222 Phạm Thị Hoài Anh Nữ 26/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
223 Vũ Hoàng  Anh Nữ 04/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
224 Phạm Lê Hồng Anh Nam 18/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Ngữ văn C 40
225 Hoàng Ngọc Huyền Anh Nữ 29/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 43
226 Bùi Lan  Anh Nữ 17/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân Ngữ văn C 40
227 Đặng Thị Mai Anh Nữ 14/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Phúc Ngữ văn C 40
228 Hoàng Minh  Anh Nữ 29/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
229 Đỗ Ngọc  Anh Nữ 05/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Ngữ văn C 40
230 Dương Thị Ngọc Anh Nữ 07/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Hòa Ngữ văn C 40
231 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 08/01/2008 H. Vũ Thư, TB  TH&THCS Tân Bình Ngữ văn C 40
232 Đàm Phương  Anh Nữ 20/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Ngữ văn C 40
233 Đào Phương  Anh Nữ 28/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Đông Ngữ văn C 40
234 Đặng Phương  Anh Nữ 11/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Ngữ văn C 40
235 Đoàn Phương  Anh Nữ 08/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Ngữ văn K 36
236 Nguyễn Phương  Anh Nữ 10/11/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
237 Phạm Phương  Anh Nữ 27/10/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Ngữ văn C 40
238 Ninh Phạm Phương Anh Nữ 29/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
239 Phạm Thị Phương Anh Nữ 28/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Ngữ văn C 40
240 Trần Phương  Anh Nữ 16/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
241 Hà Quỳnh  Anh Nữ 27/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
242 Nguyễn Quỳnh  Anh Nữ 26/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tân Phong Ngữ văn C 40
243 Nguyễn Việt  Anh Nữ 17/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn K 40
244 Phạm Việt  Anh Nam 09/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phúc Khánh Ngữ văn C 40
245 Nguyễn Thị  Ánh Nữ 29/03/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Ngữ văn C 40
246 Tô Ngô Vân Ánh Nữ 13/10/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Ngữ văn C 42
247 Đoàn Gia  Bảo Nam 09/04/2008 Hải Phòng THCS Minh Thành Ngữ văn C 40
248 Trần Thanh  Bình Nữ 20/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
249 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 26/09/2008 H. Tiền Hải, TB THCS Phúc Khánh Ngữ văn C 40
250 Nguyễn Tạ Bảo Châu Nữ 25/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Ngữ văn C 44
251 Lê Thị Minh Châu Nữ 16/04/2008 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
252 Đặng Kim  Chi Nữ 08/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phúc Khánh Ngữ văn K 40
253 Phạm Quỳnh  Chi Nữ 28/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
254 Hoàng Thùy  Chi Nữ 21/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
255 Đỗ Văn Thành Chương Nam 25/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
256 Đỗ Thị Huyền Diệu Nữ 06/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
257 Nguyễn Minh  Dịu Nữ 31/03/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Ngữ văn K 40
258 Vũ Thùy  Dương Nữ 03/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
259 Vũ Thùy  Dương Nữ 05/04/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Minh Thành Ngữ văn C 40
260 Bùi Huy  Đạt Nam 09/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
261 Lê Thành  Đạt Nam 21/11/2008 H. Hưng Hà, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 39
262 Hoàng Lê Hồng Đức Nam 09/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Phúc Ngữ văn C 39
263 Nguyễn Hương  Giang Nữ 15/10/2008 Nam Định THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
264 Vũ Linh  Giang Nữ 13/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Ngữ văn C 40
265 Dư Cảnh  Nữ 02/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
266 Trần Nguyễn Phương Nữ 31/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
267 Đào Thái  Nữ 26/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn K 44
268 Dương Thị Thái Nữ 30/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Hòa Ngữ văn C 40
269 Đặng Thanh  Nữ 20/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Ngữ văn C 40
270 Nguyễn Thanh  Nữ 17/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
271 Quách Thảo  Nữ 02/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Lãm Ngữ văn C 40
272 Hoàng Thanh  Hải Nam 21/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Lãm Ngữ văn C 39
273 Nguyễn Minh  Hằng Nữ 13/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
274 Phạm Minh  Hằng Nữ 15/05/2008 Hà Nội THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
275 Hà Thị  Hằng Nữ 16/04/2008 Tuyên Quang THCS Vũ Đông Ngữ văn C 40
276 Trần Thu  Hiền Nữ 27/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
277 Lê Diệu  Hoa Nữ 30/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phúc Khánh Ngữ văn C 40
278 Phạm Thanh  Hòa Nữ 16/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
279 Đào Huy  Hoàng Nam 20/01/2008 H. Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn Ngữ văn C 40
280 Trần Minh  Hoàng Nam 01/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phúc Khánh Ngữ văn C 40
281 Ngô Việt  Hoàng Nam 29/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Lạc Ngữ văn C 41
282 Trịnh Quang  Huy Nam 30/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
283 Phạm Thị Diệu Huyền Nữ 23/05/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 44
284 Nguyễn Khánh  Huyền Nữ 27/12/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Tân Phong Ngữ văn C 40
285 Bùi Tuấn  Hưng Nam 16/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tân Phong Ngữ văn C 40
286 Đinh Tuấn  Hưng Nam 14/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
287 Đỗ Mai  Hương Nữ 01/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
288 Trần Thị Mai Hương Nữ 04/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 38
289 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 01/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
290 Đặng Thu  Hương Nữ 15/07/2008 H. Kiến Xương, TB THCS Quang Bình Ngữ văn C 40
291 Trần Thị Xuân Hương Nữ 01/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Chính Ngữ văn C 44
292 Hoàng Thị Thúy Hường Nữ 26/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Phúc Ngữ văn C 40
293 Phan Bảo  Khánh Nữ 09/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
294 Lê Gia  Khánh Nam 31/10/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Tây Sơn Ngữ văn C 40
295 Phạm Lê Minh Khôi Nam 19/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phúc Khánh Ngữ văn C 40
296 Trần Thị Thúy Lan Nữ 13/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
297 Nguyễn Hồng  Lâm Nữ 21/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn K 40
298 Nguyễn Ngọc  Lâm Nam 13/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 38
299 Hoàng Bích  Liên Nữ 23/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân Ngữ văn C 40
300 Hoàng Bùi Diệu Linh Nữ 19/12/2008 H. Thái Thụy, TB THCS 14-10 Ngữ văn C 40
301 Nguyễn Đỗ Diệu Linh Nữ 19/08/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Ngữ văn C 41
302 Phạm Thị Diệu Linh Nữ 31/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Hòa Ngữ văn C 40
303 Bùi Hà  Linh Nữ 29/08/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Ngữ văn C 40
304 Lê Hà  Linh Nữ 16/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS 14-10 Ngữ văn C 41
305 Trần Hà  Linh Nữ 07/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
306 Vũ Hà  Linh Nữ 23/08/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Tân Hòa Ngữ văn C 40
307 Bùi Khánh  Linh Nữ 02/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Hòa Ngữ văn C 40
308 Bùi Khánh  Linh Nữ 20/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
309 Khiếu Khánh  Linh Nữ 02/12/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
310 Lê Khánh  Linh Nữ 29/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Phúc Ngữ văn C 40
311 Nguyễn Khánh  Linh Nữ 03/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Ngữ văn C 38
312 Đoàn Trần Khánh Linh Nữ 23/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Lạc Ngữ văn C 40
313 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 12/05/2008 H. Kiến Xương, TB THCS Minh Thành Ngữ văn K 40
314 Nguyễn Hải Phương Linh Nữ 06/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
315 Nguyễn Phương  Linh Nữ 15/03/2008 LB Nga THCS Minh Thành Ngữ văn C 40
316 Bùi Thị Phương Linh Nữ 11/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
317 Trần Phương  Linh Nữ 12/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu Ngữ văn C 40
318 Trần Phương  Linh Nữ 03/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
319 Phạm Trần Phương Linh Nữ 12/04/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Tây Sơn Ngữ văn C 40
320 Nguyễn Thị Quỳnh Linh Nữ 26/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
321 Đào Thùy  Linh Nữ 26/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Đông Ngữ văn C 40
322 Vũ Trần Thùy Linh Nữ 08/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
323 Hoàng Thành  Long Nam 27/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Phúc Ngữ văn C 40
324 Nguyễn Khánh  Ly Nữ 24/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Chính Ngữ văn C 40
325 Trần Thị Trà Ly Nữ 18/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Chính Ngữ văn C 40
326 Vũ Ngọc  Mai Nữ 20/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Hồng Phong Ngữ văn C 39
327 Lại Tuyết  Mai Nữ 11/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
328 Đỗ Nhật  Minh Nam 09/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Hồng Phong Ngữ văn C 38
329 Phí Ngọc Tuấn Minh Nam 23/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn K 40
330 Trần Tuệ  Minh Nữ 23/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
331 Vũ Hà  My Nữ 25/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phúc Khánh Ngữ văn C 40
332 Nguyễn Hải  My Nữ 24/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
333 Trần Tuệ  Mỹ Nữ 20/10/2008 Tp.Thái Bình, TB TH-THCS Đông Thọ Ngữ văn C 40
334 Mai Nguyễn Việt Mỹ Nữ 08/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
335 Mai Hải  Nam Nam 01/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
336 Đỗ Vũ Thu Nga Nữ 17/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
337 Mai Thị Kim Ngân Nữ 20/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Hội Ngữ văn C 37
338 Nguyễn Thị Trang Ngân Nữ 28/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
339 Phạm Bảo  Ngọc Nữ 01/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 37
340 Vũ Bảo  Ngọc Nữ 31/10/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Ngữ văn C 40
341 Phạm Minh  Ngọc Nữ 12/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tiền Phong Ngữ văn K 38
342 Lê Thị Minh Ngọc Nữ 16/04/2008 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
343 Cao Thị Thảo Nguyên Nữ 30/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Lãm Ngữ văn C 40
344 Nguyễn Yến  Nhi Nữ 13/08/2008 Tp.Thái Bình, TB  Tiểu học và THCS Vũ An Ngữ văn C 40
345 Hà Thị Yến Nhi Nữ 14/08/2008 Tp.Thái Bình, TB TH-THCS Đông Thọ Ngữ văn C 36
346 Đặng Gia  Như Nữ 19/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS 14-10 Ngữ văn C 40
347 Phạm Hà  Như Nữ 22/10/2008 H. Vũ Thư, TB TH&THCS Phúc Thành Ngữ văn C 39
348 Nguyễn Minh  Phong Nam 26/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phúc Khánh Ngữ văn C 39
349 Lương Hồng  Phúc Nữ 14/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
350 Lý Kim  Phụng Nữ 25/01/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Hoàng Diệu Ngữ văn C 40
351 Vũ Huyền  Phương Nữ 22/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 41
352 Vũ Huyền  Phương Nữ 07/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
353 Chu Lan  Phương Nữ 17/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Ngữ văn C 40
354 Nguyễn Lan  Phương Nữ 14/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 41
355 Ngô Mai  Phương Nữ 18/12/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
356 Bùi Minh  Phương Nữ 16/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân Ngữ văn C 40
357 Vũ Thị Minh Phương Nữ 17/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
358 Trương Minh  Phương Nữ 04/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Lạc Ngữ văn C 40
359 Vũ Quỳnh  Phương Nữ 29/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Ngữ văn C 39
360 Nguyễn Thảo  Phương Nữ 17/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Ngữ văn C 40
361 Trương Thị  Phương Nữ 20/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Hòa Ngữ văn K 40
362 Lê Vũ Thu Phương Nữ 21/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
363 Phạm Minh  Quang Nam 21/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Hòa Ngữ văn C 43
364 Nguyễn Ngọc Thảo Quyên Nữ 25/06/2008 H. Tiền Hải, TB TH&THCS Vân Trường Ngữ văn C 40
365 Trịnh Thảo  Quỳnh Nữ 22/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phúc Khánh Ngữ văn C 40
366 Nguyễn Quang  Sáng Nam 14/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn C 40
367 Ngô Tấn  Tài Nam 14/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phúc Khánh Ngữ văn C 40
368 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 22/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
369 Vũ Thị Minh Tâm Nữ 13/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phúc Khánh Ngữ văn C 37
370 Hà Nhật  Thành Nam 29/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
371 Lê Phương  Thảo Nữ 27/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
372 Vũ Phương  Thảo Nữ 06/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Ngữ văn K 40
373 Nguyễn Việt  Thắng Nam 06/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
374 Lê Thị Anh Thư Nữ 20/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh lãng Ngữ văn C 41
375 Vũ Anh  Thư Nữ 16/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Hội Ngữ văn C 40
376 Bùi Vũ Anh Thư Nữ 23/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Ngữ văn C 40
377 Bùi Bảo  Thư Nữ 03/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phúc Khánh Ngữ văn C 40
378 Nguyễn Đặng Minh Thư Nữ 29/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân Ngữ văn C 40
379 Đỗ Minh  Thư Nữ 20/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
380 Hà Minh  Thư Nữ 13/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Ngữ văn C 40
381 Trần Minh  Thư Nữ 06/02/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Ngữ văn C 40
382 Bùi Vũ Quỳnh Thư Nữ 23/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Ngữ văn C 41
383 Nhâm Hương  Trà Nữ 04/07/2008 Tp.Thái Bình, TB Tiểu học và THCS Đông Hoàng Ngữ văn K 40
384 Nguyễn Mai  Trang Nữ 07/11/2008 H. Vũ Thư, TB TH&THCS Phúc Thành Ngữ văn C 40
385 Nguyễn Minh  Trang Nữ 09/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
386 Đỗ Thị Quỳnh Trang Nữ 07/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
387 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 28/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
388 Trần Thu  Trang Nữ 06/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Ngữ văn C 40
389 Khiếu Thùy  Trang Nữ 11/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn C 40
390 Phạm Thùy  Trang Nữ 07/11/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Ngữ văn C 43
391 Trình Minh  Triết Nam 20/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
392 Trần Anh  Trung Nam 02/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân Ngữ văn C 40
393 Nguyễn Minh  Nam 29/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân Ngữ văn C 40
394 Ngô Minh  Tuệ Nữ 15/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
395 Nguyễn Việt  Tùng Nam 20/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 38
396 Trần Long  Nam 26/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Ngữ văn C 40
397 Trịnh Tuấn  Nam 30/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Đông Ngữ văn K 40
398 Vũ Diệu  Yến Nữ 25/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Hòa Ngữ văn C 40
399 Hoàng Hải  Yến Nữ 12/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Chính Ngữ văn C 40
400 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 12/11/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Ngữ văn K 40
401 Ngô Nguyễn Thái An Nam 03/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Sinh C 38
402 Phạm Đức  Anh Nam 03/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 39
403 Bùi Thị Hà Anh Nữ 24/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
404 Nguyễn Trần Phương Anh Nữ 31/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
405 Phan Ngọc Quang Anh Nam 18/04/2008 Ninh Bình THCS Trần Phú Sinh C 40
406 Lưu Thị Quỳnh Anh Nữ 22/09/2008 H. Quỳnh Phụ, TB THCS Trần Phú Sinh C 40
407 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ 14/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh K 40
408 Đặng Hoàng  Bắc Nam 22/02/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Sinh K 40
409 Hoàng Vũ Minh Châu Nữ 14/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh K 40
410 Ðặng Quỳnh  Chi Nữ 05/06/2008 H. Đông Hưng, TB TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC SƠ SỞ ĐÔNG HÀ Sinh C 40
411 Ngô Quỳnh  Chi Nữ 13/02/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Nguyên Xá Sinh K 44
412 Đào Xuân  Chính Nam 27/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Sinh C 40
413 Đoàn Đức  Công Nam 01/07/2008 H. Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương Sinh C 40
414 Phạm Tiến  Cường Nam 07/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 43
415 Đoàn Ngọc  Diệp Nữ 03/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 38
416 Phạm Anh  Dũng Nam 20/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
417 Đỗ Minh  Dũng Nam 09/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 44
418 Bùi Ngọc  Dũng Nam 26/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
419 Nguyễn Phú  Đăng Nam 30/07/2008 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
420 Vũ Đình  Đức Nam 28/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Sinh K 42
421 Nguyễn Hoàng  Nữ 11/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
422 Hoàng Ngọc  Nữ 17/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
423 Nguyễn Ngọc  Nữ 05/03/2008 Tp.Thái Bình, TB  TH&THCS Tân Bình Sinh C 40
424 Lương Thị Ngọc Nữ 13/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Sinh C 40
425 Nguyễn Huy  Hải Nam 09/12/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Sinh K 40
426 Ngô Quang  Hải Nam 09/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
427 Ngô Minh  Hằng Nữ 25/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Sinh C 40
428 Lưu Minh  Hiếu Nam 27/10/2008 H. Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương Sinh C 40
429 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 26/08/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Sinh K 43
430 Đỗ Huy  Hoàng Nam 11/09/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Sinh K 40
431 Phạm Bùi Khánh Huyền Nữ 04/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
432 Phạm Khánh  Huyền Nữ 26/05/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Minh Quang Sinh C 41
433 Nguyễn Minh  Khánh Nữ 10/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 42
434 Trịnh Gia  Linh Nữ 10/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
435 Nguyễn Vũ Hà Linh Nữ 25/01/2008 Yên Bái THCS Trần Phú Sinh C 40
436 Đỗ Hoàng  Linh Nữ 02/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Sinh C 40
437 Phạm Vũ Hoàng Linh Nữ 24/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Sinh C 40
438 Lê Mai  Linh Nữ 16/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Sinh C 40
439 Nguyễn Trần Phương Linh Nữ 11/07/2008 Hải Dương THCS Kỳ Bá Sinh K 40
440 Trần Phương  Mai Nữ 28/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 44
441 Trần Hải  Minh Nữ 16/08/2008 H. Quỳnh Phụ, TB THCS Kỳ Bá Sinh K 40
442 Phạm Ngọc  Minh Nữ 08/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
443 Bùi Nhật  Minh Nam 30/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
444 Phạm Phương  Minh Nữ 21/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
445 Hoàng Thị  Nguyệt Nữ 01/02/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Sinh K 42
446 Nguyễn An  Phú Nam 13/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
447 Lê Anh  Phương Nam 21/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Sinh C 40
448 Phạm Hà  Phương Nữ 25/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
449 Lê Minh  Phương Nữ 04/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
450 Nguyễn Thu  Phương Nữ 16/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn Sinh C 40
451 Đỗ Ngọc Thu Sương Nữ 15/02/2008 H. Thái Thụy, TB TH&THCS Thái Hưng Sinh K 43
452 Phạm Hữu  Thọ Nam 10/11/2008 H. Quỳnh Phụ, TB THCS Đông Hải Sinh K 40
453 Nguyễn Thị  Thu Nữ 18/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Sinh K 40
454 Hà Phương  Thúy Nữ 16/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Sinh C 42
455 Nguyễn Anh  Thư Nữ 26/01/2008 H. Vũ Thư, TB TH&THCS Hòa Bình Sinh K 40
456 Trần Bảo  Thư Nữ 02/01/2008 Nam Định THCS Lương Thế Vinh Sinh C 40
457 Hà Minh  Thư Nữ 23/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu Sinh C 40
458 Trương Trần Minh Thư Nữ 11/12/2008 H. Quỳnh Phụ, TB THCS Lê Danh Phương Sinh C 41
459 Lê Mai  Trang Nữ 05/04/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Sinh C 40
460 Nguyễn Huyền  Vy Nữ 01/08/2008 H. Tiền Hải, TB TH&THCS Vân Trường Sinh K 40
461 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 24/03/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Sinh K 42
462 Trần Vũ Duy An Nam 22/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Song Lãng T.Anh C 42
463 Vũ Lê Hải An Nữ 07/04/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Nguyễn Đức Cảnh T.Anh K 44
464 Phạm Ngân  An Nữ 14/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
465 Trần Thái  An Nam 04/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn T.Anh C 44
466 Đinh Bùi Thảo An Nữ 22/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh K 40
467 Nguyễn Bá  Anh Nam 27/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Chính T.Anh C 38
468 Nguyễn Châu  Anh Nữ 30/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 43
469 Nguyễn Hà Diệp Anh Nữ 09/04/2008 H. Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương T.Anh K 43
470 Trương Công Đức Anh Nam 02/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
471 Trần Mai Đức Anh Nam 28/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
472 Nguyễn Ngọc Đức Anh Nam 16/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS thị trấn Quỳnh Côi T.Anh K 40
473 Vũ Thanh Đức Anh Nam 09/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
474 Nguyễn Hà  Anh Nữ 31/12/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh C 40
475 Phạm Hoài  Anh Nữ 03/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn T.Anh C 40
476 Nguyễn Hoàng  Anh Nam 20/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 44
477 Phạm Hoàng  Anh Nữ 03/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh C 36
478 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 01/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh C 40
479 Phạm Hồng  Anh Nữ 12/12/2008 Tp.Thái Bình, TB TH&THCS Đông Hoàng T.Anh C 40
480 Trần Khả  Anh Nữ 15/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
481 Bùi Hà Kiều Anh Nữ 24/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành T.Anh C 37
482 Lê Ngọc Lan Anh Nữ 01/02/2008 H. Tiền Hải, TB TH&THCS Vũ Lăng T.Anh K 40
483 Tạ Mai  Anh Nữ 11/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
484 Nguyễn Lê Minh Anh Nữ 22/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân T.Anh C 40
485 Phạm Minh  Anh Nữ 01/02/2008 Tp.Thái Bình, TB TH&THCS Vũ Quý T.Anh C 40
486 Hoàng Lê Phương Anh Nữ 17/10/2008 Hà Nội THCS Hoàng Diệu T.Anh C 40
487 Phạm Phương  Anh Nữ 17/01/2008 Hà Nội THCS Trần Phú T.Anh K 40
488 Đinh Thị Phương Anh Nữ 18/10/2008 Tp.Thái Bình, TB  TH&THCS Vũ Trung T.Anh C 40
489 Trần Thị Phương Anh Nữ 01/02/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Vũ Tiến T.Anh K 40
490 Nguyễn Trần Phương Anh Nữ 17/09/2008 H. Quỳnh Phụ, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
491 Bùi Quang  Anh Nam 15/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 39
492 Phạm Ngọc Quỳnh Anh Nữ 31/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
493 Lê Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 09/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn T.Anh C 40
494 Nguyễn Trang  Anh Nữ 05/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn T.Anh C 40
495 Đặng Trâm  Anh Nữ 19/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn T.Anh C 40
496 Nguyễn Trung  Anh Nam 28/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu T.Anh C 40
497 Phạm Tú  Anh Nữ 13/05/2008 H. Tiền Hải, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
498 Phan Vũ Tú Anh Nữ 13/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 42
499 Phan Vũ Tuệ Anh Nữ 30/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
500 Nguyễn Việt  Anh Nam 26/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
501 Bùi Thị Ngọc Ánh Nữ 17/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Ninh T.Anh K 41
502 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 13/11/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh C 40
503 Vũ Thị Ngọc Ánh Nữ 16/04/2008 H. Vũ Thư, TB  TH&THCS Tự Tân T.Anh C 40
504 Nguyễn Bùi Quang Bách Nam 20/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh C 40
505 Đỗ Gia  Bảo Nam 09/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 42
506 Phạm Diệp  Bình Nữ 21/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh C 40
507 Phạm Nguyễn Thanh Bình Nữ 12/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh K 40
508 Phạm Thái Lê Châu Nữ 21/10/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 T.Anh C 40
509 Ngô Minh  Châu Nữ 20/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu T.Anh C 40
510 Phạm Minh  Châu Nữ 19/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Lãm T.Anh C 40
511 Nguyễn Bảo  Chi Nữ 22/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh K 42
512 Phạm Ngọc Diệp Chi Nữ 15/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Hòa T.Anh C 40
513 Phùng Khánh  Chi Nữ 08/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
514 Tô Lê Linh Chi Nữ 24/11/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 T.Anh C 40
515 Vũ Linh  Chi Nữ 14/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tân Hòa T.Anh C 40
516 Đặng Mai  Chi Nữ 05/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
517 Nguyễn Bảo Quỳnh Chi Nữ 10/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Quý Đôn T.Anh K 40
518 Nguyễn Kiều  Chinh Nữ 25/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh C 40
519 Vũ Mạnh  Cường Nam 04/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 43
520 Phạm Minh  Diện Nam 16/03/2008 H. Vũ Thư, TB TH&THCS Song An T.Anh C 40
521 Hòa Hương  Diệu Nữ 20/07/2008 H. Quỳnh Phụ, TB Tiểu học và THCS An Dục T.Anh K 40
522 Bùi Anh  Dũng Nam 27/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh C 39
523 Nguyễn Tiến  Dũng Nam 24/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh K 36
524 Tống Thị  Duyên Nữ 25/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Hội T.Anh C 40
525 Phạm Hà  Dương Nữ 17/01/2008 Hà Nội THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
526 Vũ Mạnh  Dương Nam 15/09/2008 Tp.Thái Bình, TB  TH&THCS Vũ Trung T.Anh C 40
527 Nguyễn Minh Thái Dương Nam 16/03/2008 H. Hưng Hà, TB THCS Nguyễn Tông Quai T.Anh K 40
528 Phạm Ngọc Thái Dương Nam 03/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
529 Trần Lê Thùy Dương Nữ 27/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh C 40
530 Trần Tuấn  Dương Nam 16/09/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh C 40
531 Phạm Thành  Đạt Nam 15/11/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh K 43
532 Bùi Tiến  Đạt Nam 16/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh K 40
533 Nguyễn Tiến  Đạt Nam 17/02/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Minh lãng T.Anh C 43
534 Bùi Tuấn  Đức Nam 08/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh C 40
535 Đỗ Văn  Đức Nam 16/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 39
536 Nguyễn Việt  Đức Nam 08/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh C 40
537 Nguyễn Hà  Giang Nữ 10/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh K 40
538 Ngô Hương  Giang Nữ 18/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
539 Nguyễn Ngọc  Nữ 18/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân T.Anh C 40
540 Mai Thị Thanh Nữ 04/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Quý Đôn T.Anh C 40
541 Phạm Thị Thu Nữ 18/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Ninh T.Anh C 40
542 Nguyễn Hữu  Hải Nam 14/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS 14-10 T.Anh C 40
543 Nguyễn Thị Thu Hải Nữ 12/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành T.Anh C 40
544 Đào Minh  Hào Nam 26/10/2008 H. Tiền Hải, TB TH&THCS Vũ Lăng T.Anh K 40
545 Hoàng Minh  Hằng Nữ 11/07/2008 H. Vũ Thư, TB TH&THCS Song An T.Anh C 39
546 Quách Minh  Hằng Nữ 22/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh C 40
547 Đặng Bảo  Hân Nữ 30/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
548 Tống Phương  Hiền Nữ 04/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh C 41
549 Nguyễn Thu  Hiền Nữ 01/03/2008 H. Vũ Thư, TB TH&THCS Phúc Thành T.Anh K 40
550 Trương Thị Thu Hiền Nữ 22/10/2008 Tp.Thái Bình, TB TH&THCS Phúc Thành T.Anh K 40
551 Nhâm Gia  Hiển Nam 16/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 39
552 Đào Minh  Hiển Nam 18/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh K 40
553 Phạm Gia  Hiếu Nam 04/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
554 Vũ Minh  Hiếu Nam 27/05/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh K 40
555 Vũ Mỹ  Hoa Nữ 03/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu T.Anh C 40
556 Dương Duy  Hoàng Nam 26/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS An Vinh T.Anh K 42
557 Phan Đức Huy Hoàng Nam 02/11/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh K 36
558 Tô Việt  Hoàng Nam 03/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS 14-10 T.Anh C 40
559 Phạm Thu  Hồng Nữ 23/10/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
560 Bùi Đức  Huy Nam 26/08/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh K 40
561 Trần Quang  Huy Nam 12/07/2008 H. Tiền Hải, TB TH&THCS Bắc Hải T.Anh K 40
562 Trương Quang  Huy Nam 07/11/2008 Hà Nội THCS Trần Phú T.Anh C 36
563 Đào Khánh  Huyền Nữ 03/06/2008 H. Vũ Thư, TB TH-THCS Vũ Vân T.Anh C 42
564 Lê Bùi Thanh Huyền Nữ 14/07/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 T.Anh C 40
565 Đinh Thị Thanh Huyền Nữ 31/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS thị trấn Quỳnh Côi T.Anh K 40
566 Trần Duy  Hưng Nam 05/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn T.Anh C 40
567 Hoàng Gia  Hưng Nam 24/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Song Lãng T.Anh K 40
568 Trần Mai  Hương Nữ 01/05/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh C 40
569 Nguyễn Ngọc Bảo Khanh Nam 31/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Phúc T.Anh C 39
570 Phạm Duy  Khánh Nam 01/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân T.Anh C 40
571 Đàm Gia  Khánh Nam 22/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh K 40
572 Nguyễn Tuấn  Khôi Nam 16/10/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Đông La T.Anh K 40
573 Đỗ Mạnh  Kiên Nam 04/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
574 Đào Ngọc  Lam Nữ 13/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
575 Tô Trần Bảo Lan Nữ 21/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
576 Vũ Nguyễn Bảo Lâm Nam 25/09/2008 Hà Nội THCS Trần Phú T.Anh C 40
577 Đặng Hoàng  Lân Nam 26/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn T.Anh C 40
578 Đặng Diệu  Linh Nữ 14/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh K 41
579 Phạm Diệu  Linh Nữ 20/04/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Tân Hòa T.Anh K 40
580 Đỗ Hà  Linh Nữ 20/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Phúc T.Anh C 40
581 Nguyễn Ngọc Hà Linh Nữ 29/09/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh K 40
582 Nguyễn Hà  Linh Nữ 02/08/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
583 Tạ Nguyễn Hà Linh Nữ 27/02/2008 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
584 Hoàng Vũ Hà Linh Nữ 26/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 43
585 Bùi Hoàng  Linh Nữ 21/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh C 40
586 Nguyễn Huyền  Linh Nữ 07/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
587 Hoàng Khánh  Linh Nữ 29/06/2008 Hà Nội THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
588 Lý Khánh  Linh Nữ 13/01/2008 Tuyên Quang TH&THCS An Vũ T.Anh K 40
589 Mai Khánh  Linh Nữ 30/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
590 Nguyễn Khánh  Linh Nữ 06/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
591 Nguyễn Phương  Linh Nữ 08/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
592 Nguyễn Phương  Linh Nữ 20/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
593 Phạm Phương  Linh Nữ 31/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
594 Đặng Trần Phương Linh Nữ 06/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 43
595 Nguyễn Quang  Linh Nam 11/09/2008 H. Quỳnh Phụ, TB THCS Quỳnh Hội T.Anh K 41
596 Phạm Thuỳ  Linh Nữ 02/01/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh K 40
597 Vũ Tuệ  Linh Nữ 23/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
598 Đặng Việt  Linh Nữ 01/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS 14-10 T.Anh C 40
599 Phạm Vĩnh  Linh Nữ 03/10/2008 Tp.Thái Bình, TB Tiểu học và THCS An Dục T.Anh K 42
600 Nguyễn Ý  Linh Nữ 15/12/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 T.Anh K 40
601 Phạm Ngọc Hải Long Nam 15/10/2008 Tp.Thái Bình, TB TH&THCS Thái Hưng T.Anh K 41
602 Nguyễn Thành  Long Nam 03/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu T.Anh K 40
603 Đỗ Tiến  Long Nam 10/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Lãm T.Anh C 40
604 Mai Đức  Luận Nam 13/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Phúc T.Anh C 40
605 Vũ Thị Thanh Lương Nữ 16/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành T.Anh C 40
606 Nguyễn Khánh  Ly Nữ 05/02/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Tiền Phong T.Anh C 40
607 Trịnh Thị Khánh Ly Nữ 13/07/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh K 40
608 Phạm Bảo Chi Mai Nữ 12/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh C 40
609 Nguyễn Ngọc  Mai Nữ 02/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn T.Anh C 40
610 Trần Thị Phương Mai Nữ 20/02/2008 H. Đông Hưng, TB THCS TRỌNG QUAN T.Anh C 40
611 Phạm Hồng  Minh Nữ 16/10/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Nguyễn Đức Cảnh T.Anh K 41
612 Nguyễn Ngọc  Minh Nam 18/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
613 Đinh Nhật  Minh Nam 26/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh K 40
614 Trần Phương  Minh Nữ 26/10/2008 Hải Phòng THCS Phạm Huy Quang T.Anh K 40
615 Bùi Thảo  Minh Nữ 10/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
616 Nguyễn Tiến  Minh Nam 07/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh C 40
617 Vũ Tuệ  Minh Nam 26/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh K 39
618 Đoàn Văn  Minh Nam 07/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu T.Anh C 40
619 Nguyễn Hà  My Nữ 24/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh C 40
620 Bùi Nguyễn Hà My Nữ 14/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh C 40
621 Phùng Hà  My Nữ 18/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân T.Anh C 40
622 Phạm Phương Thảo My Nữ 22/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
623 Hoàng Ngọc Trà My Nữ 12/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
624 Nguyễn Hải  Nam Nam 15/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Đông T.Anh C 40
625 Trần Tuấn  Nam Nam 01/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Quý Đôn T.Anh K 40
626 Vũ Quỳnh  Nga Nữ 13/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
627 Nguyễn Hoàng  Ngân Nữ 07/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
628 Nguyễn Phương  Ngân Nữ 28/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh C 40
629 Nguyễn Hoàng Út Ngân Nữ 12/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
630 Nguyễn Đức  Nghĩa Nam 06/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn T.Anh C 40
631 Phí Trọng  Nghĩa Nam 28/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh C 39
632 Hà Bảo  Ngọc Nữ 29/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh K 40
633 Lương Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 05/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
634 Phan Linh  Ngọc Nữ 20/06/2008 H. Tiền Hải, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
635 Nguyễn Minh  Ngọc Nữ 12/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh C 40
636 Phạm Minh  Ngọc Nữ 08/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
637 Lại Minh  Nguyên Nam 21/03/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Tân Hòa T.Anh K 40
638 Nguyễn Thảo  Nguyên Nữ 21/03/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 T.Anh C 40
639 Vũ Yến  Nhật Nữ 20/01/2008 Thừa Thiên Huế THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
640 Vũ Yến  Nhi Nữ 04/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
641 Phạm Phương  Nhung Nữ 13/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
642 Vũ Đức Đại Phong Nam 04/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu T.Anh C 40
643 Phạm Gia  Phong Nam 03/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tiền Phong T.Anh C 40
644 Trần Nhật  Phong Nam 18/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
645 Phạm Thanh  Phong Nam 07/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh C 40
646 Nguyễn Bảo  Phúc Nam 08/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh C 40
647 Lê Gia  Phúc Nam 18/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS 14-10 T.Anh K 40
648 Đào Thiện  Phúc Nam 24/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh K 40
649 Nguyễn Lương Hà Phương Nữ 23/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
650 Nguyễn Lan  Phương Nữ 05/06/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh K 40
651 Hoàng Mai  Phương Nữ 07/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh K 40
652 Đỗ Minh  Phương Nam 11/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn T.Anh C 40
653 Nguyễn Nhật  Quang Nam 09/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
654 Hà Minh  Quân Nam 14/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tân Hòa T.Anh C 40
655 Nguyễn Trọng  Quân Nam 25/09/2008 LB Nga THCS Tân Hòa T.Anh C 37
656 Phạm Như  Quỳnh Nữ 02/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phúc Khánh T.Anh C 40
657 Đặng Minh  Sơn Nam 30/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú T.Anh C 40
658 Dương Trung  Sơn Nam 01/06/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Nguyễn Đức Cảnh T.Anh K 41
659 Bùi Hoàng  Tâm Nam 02/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành T.Anh C 39
660 Phạm Thanh  Tâm Nữ 29/01/2008 Nam Định THCS Phúc Khánh T.Anh C 40
661 Bùi Quốc  Thái Nam 25/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh C 40
662 Đỗ Tiến  Thành Nam 02/02/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh K 40
663 Đoàn Kim  Thảo Nữ 30/05/2008 Bà Rịa- Vũng Tàu  TH&THCS Tân Bình T.Anh C 40
664 Ngô Phương  Thảo Nữ 25/09/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh C 40
665 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 04/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu T.Anh C 40
666 Phạm Thanh  Thảo Nữ 11/08/2008 Tp.Thái Bình, TB  TH&THCS Vũ Trung T.Anh C 40
667 Trần Quốc  Thắng Nam 18/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn T.Anh C 40
668 Lại Anh  Thư Nữ 27/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang T.Anh K 40
669 Lưu Anh  Thư Nữ 11/02/2008 Hà Nội  TH&THCS Tây Đô T.Anh K 40
670 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 01/06/2008 H. Quỳnh Phụ, TB THCS Bùi Viện T.Anh C 40
671 Trần Anh  Thư Nữ 25/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh C 40
672 Trần Anh  Thư Nữ 16/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Hội T.Anh C 40
673 Phạm Hà Kim Thư Nữ 29/03/2008 Bình Dương THCS Phú Xuân T.Anh C 40
674 Nguyễn Minh  Thư Nữ 01/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh K 44
675 Trần Minh  Thư Nữ 20/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh T.Anh K 43
676 Đoàn Ngọc An Thy Nữ 01/11/2008 Bình Phước THCS Vũ Lạc T.Anh C 40
677 Vũ Hoàng  Trang Nữ 25/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS 14-10 T.Anh K 40
678 Ngô Thu  Trang Nữ 28/01/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Minh lãng T.Anh C 43
679 Nguyễn Đức  Trung Nam 14/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh K 41
680 Phạm Mạnh  Trường Nam 14/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Hòa T.Anh K 40
681 Phạm Vũ Ngọc Nữ 19/12/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phương Cường Xá T.Anh K 40
682 Bùi Anh  Tuấn Nam 25/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh C 40
683 Hà Anh  Tuấn Nam 13/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu T.Anh C 40
684 Đào Thanh  Tùng Nam 25/01/2008 Hà Nội THCS Kỳ Bá T.Anh C 38
685 Nguyễn Ngọc Thu Uyên Nữ 06/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
686 Nguyễn Khánh  Vân Nữ 26/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Hội T.Anh C 40
687 Nguyễn Thanh  Vân Nữ 14/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá T.Anh C 40
688 Tô Hồng  Việt Nam 26/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tây Sơn T.Anh C 40
689 Phạm Quang  Vinh Nam 14/11/2008 H. Hưng Hà, TB THCS Tây Sơn T.Anh C 40
690 Đỗ Thảo  Vy Nữ 08/10/2008 H. Vũ Thư, TB TH&THCS Song An T.Anh C 40
691 Phạm Bảo  Yến Nữ 17/06/2008 H. Vũ Thư, TB TH&THCS Việt Hùng T.Anh K 40
692 Trần Trần Bảo Yến Nữ 06/05/2008 LB Nga TH-THCS Thanh Phú T.Anh C 40
693 Vũ Hải  Yến Nữ 18/10/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư T.Anh C 40
694 Nguyễn Ngọc Diệp Anh Nữ 13/05/2008 Hà Nội THCS Kỳ Bá Tin học C 40
695 Lê Đức  Anh Nam 09/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Tin học C 40
696 Lê Hải  Anh Nam 08/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Tin học C 40
697 Nguyễn Đỗ Hiền Anh Nữ 13/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
698 Dương Nguyễn Hiền Anh Nữ 23/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Tin học C 40
699 Nguyễn Quang  Anh Nam 02/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Tin học C 40
700 Trần Nguyễn Tiến Anh Nam 07/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học K 40
701 Phạm Ðình Tuấn Anh Nam 27/08/2008 H. Đông Hưng, TB TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC SƠ SỞ ĐÔNG HÀ Tin học C 40
702 Nguyễn Tuấn  Anh Nam 11/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phong Huy Lĩnh Tin học C 39
703 Phạm Tuấn  Anh Nam 02/08/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học C 40
704 Lại Lê Việt Anh Nam 10/04/2008 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
705 Đàm Thiện  Ân Nam 15/04/2008 Đồng Nai THCS 14-10 Tin học K 39
706 Đặng Gia  Bảo Nam 05/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
707 Đỗ Quốc  Bảo Nam 02/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
708 Giang Thanh  Bảo Nam 17/11/2008 Hà Nội THCS 14-10 Tin học C 40
709 Vũ Tuấn  Bảo Nam 31/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu Tin học C 40
710 Đặng Ngọc Minh Châu Nữ 26/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
711 Phạm Mai  Chi Nữ 06/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Tin học C 40
712 Hà Kiều  Chinh Nữ 13/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu Tin học C 40
713 Nguyễn Hoàng  Dung Nữ 25/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu Tin học C 40
714 Trịnh Trí  Dũng Nam 17/07/2008 H. Tiền Hải, TB THCS Kỳ Bá Tin học C 36
715 Bùi Trung  Dũng Nam 08/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Hội Tin học K 40
716 Nguyễn Mỹ  Duyên Nữ 25/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Hòa Tin học C 40
717 Bùi Đăng  Dương Nam 28/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Tin học K 40
718 Khiếu Trần Đức Dương Nam 06/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Tin học K 40
719 Nguyễn Quỳnh  Dương Nữ 18/06/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học K 40
720 Vũ Công  Đạt Nam 09/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Tin học C 39
721 Nguyễn Minh  Đăng Nam 03/11/2008 Hải Phòng THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
722 Nguyễn Chung  Đức Nam 05/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Tin học C 40
723 Đặng Minh  Đức Nam 21/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học C 40
724 Nguyễn Minh  Đức Nam 09/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
725 Trương Minh  Đức Nam 12/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Tin học C 38
726 Đặng Ngọc  Đức Nam 19/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
727 Trần Ngọc  Nữ 17/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học C 40
728 Đỗ Bắc  Hải Nam 19/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Tin học C 39
729 Hà Đình  Hải Nam 13/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Tin học K 40
730 Dương Đức  Hải Nam 11/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân Tin học C 40
731 Vũ Quang  Hiếu Nam 09/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
732 Vũ Phạm Việt Hùng Nam 27/10/2008 Tp.Thái Bình, TB TH&THCS Vũ Sơn Tin học K 40
733 Nguyễn Đức  Huy Nam 06/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Hòa Tin học C 40
734 Đoàn Việt  Hưng Nam 17/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Lạc Tin học C 40
735 Nguyễn Hà  Linh Nữ 01/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
736 Phạm Thị Mai Linh Nữ 27/04/2008 H. Tiền Hải, TB THCS Tiền Phong Tin học C 40
737 Bùi Phương  Linh Nữ 04/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học C 40
738 Phan Thị Phương Linh Nữ 08/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Lạc Tin học C 40
739 Kiều Duy  Mạnh Nam 05/03/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học C 40
740 Hoàng Đức  Minh Nam 01/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Tin học C 40
741 Nguyễn Nguyên  Minh Nam 07/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
742 Phạm Quang  Minh Nam 20/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
743 Hà Tiến  Minh Nam 09/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Tin học C 40
744 Đỗ Tuấn  Minh Nam 09/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Hội Tin học C 40
745 Hoàng Lê Tuấn Minh Nam 24/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học C 40
746 Nguyễn Đình  Nam Nam 14/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Chính Tin học K 40
747 Nguyễn Xuân  Nam Nam 26/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học C 40
748 Nguyễn Khánh  Ngọc Nữ 08/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
749 Trần Đức  Nguyên Nam 09/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tiền Phong Tin học C 40
750 Nguyễn Trung  Nguyên Nam 11/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Tin học K 38
751 Nguyễn Long  Nhật Nam 19/02/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Tin học C 40
752 Nguyễn Ngọc  Phát Nam 26/12/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
753 Hà Thành  Phát Nam 19/08/2008 Sơn La THCS Kỳ Bá Tin học K 40
754 Nguyễn Hiểu  Phong Nam 31/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
755 Nguyễn Vũ  Phúc Nam 24/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Tin học C 39
756 Trần Đỗ Hồng Phương Nữ 05/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu Tin học C 40
757 Hà Thế  Phương Nam 27/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Hoàng Diệu Tin học C 39
758 Trần Vũ  Quang Nam 23/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Tin học C 40
759 Hoàng Minh  Quân Nam 17/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học C 40
760 Nguyễn Minh  Quân Nam 23/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tiền Phong Tin học C 40
761 Nguyễn Vũ  Quỳnh Nữ 18/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
762 Nguyễn Tuấn  Sang Nam 27/11/2008 H. Kiến Xương, TB THCS Kỳ Bá Tin học K 40
763 Cao Trần Thái Sơn Nam 27/02/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học C 40
764 Đặng Hoàng  Thạch Nam 02/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Lạc Tin học K 40
765 Lê Việt  Thái Nam 16/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
766 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 04/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Hòa Tin học C 40
767 Hoàng Thị  Trang Nữ 23/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Phúc Tin học C 40
768 Nguyễn Minh  Trí Nam 04/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
769 Phạm Đình  Trung Nam 28/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
770 Trần Anh  Tuấn Nam 16/01/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Tin học C 40
771 Nguyễn Minh  Tuấn Nam 16/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Tin học C 40
772 Vũ Ngọc  Tuyên Nam 17/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Tin học C 40
773 Nguyễn Ngọc Cát Tường Nữ 18/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Tin học C 40
774 Nguyễn Phương  Uyên Nữ 09/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Tin học C 40
775 Vũ Công Thành Vinh Nam 27/01/2008 H. Hưng Hà, TB THCS Kỳ Bá Tin học C 38
776 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 19/02/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Tin học K 40
777 Lê Đức  An Nam 25/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Toán C 40
778 Vũ Nhất  An Nam 20/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Toán K 40
779 Hoàng Nguyễn Thanh An Nữ 27/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán C 40
780 Mai Lại Thu An Nữ 06/11/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán K 40
781 Lưu Đức Chung Anh Nam 04/06/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán C 40
782 Bùi Duy  Anh Nam 19/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 44
783 Nguyễn Hiền  Anh Nữ 07/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Toán C 40
784 Trần Hoàng  Anh Nam 21/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán C 40
785 Nguyễn Thu  Anh Nữ 12/08/2008 Tp.Thái Bình, TB TH&THCS Phúc Thành Toán K 40
786 Đoàn Trung  Anh Nam 22/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Toán C 40
787 Nguyễn Trung  Anh Nam 07/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
788 Nguyễn Tuấn  Anh Nam 04/03/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 44
789 Trần Tuấn  Anh Nam 26/09/2008 H. Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương Toán K 40
790 Nguyễn Đoàn Việt Anh Nam 02/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
791 Đỗ Việt  Anh Nam 01/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
792 Nguyễn Hồng Vương Anh Nam 11/10/2008 Tp.Thái Bình, TB TH&THCS Hồng Việt Toán K 40
793 Lại Quốc  Bảo Nam 16/05/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán C 43
794 Nguyễn Duy  Bình Nam 19/06/2008 H. Vũ Thư, TB  TH&THCS Tân Bình Toán C 40
795 Nguyễn Quỳnh  Chi Nữ 18/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Toán C 40
796 Vũ Quỳnh  Chi Nữ 20/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Toán C 40
797 Hoàng Mạnh  Cường Nam 19/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS thị trấn Quỳnh Côi Toán K 40
798 Ngô Mạnh  Cường Nam 05/02/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán K 40
799 Phạm Hoàng  Diệu Nam 19/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phong Huy Lĩnh Toán K 40
800 Nguyễn Vũ Huyền Diệu Nữ 04/08/2008 Tp.Thái Bình, TB Tiểu học và THCS Phương Công Toán K 40
801 Đặng Phương  Dung Nữ 22/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 41
802 Bùi Đình  Dũng Nam 15/12/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán K 40
803 Nguyễn Hoàng  Duy Nam 06/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
804 Phạm Thuỳ  Dương Nữ 01/10/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán C 41
805 Trần Công  Đạt Nam 01/07/2008 BVPS Thái Bình THCS Phạm Đôn Lễ Toán K 41
806 Bùi Anh  Đức Nam 15/04/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán K 40
807 Bùi Minh  Đức Nam 23/09/2008 H. Tiền Hải, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
808 Nguyễn Minh  Đức Nam 27/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Toán K 40
809 Vũ Minh  Đức Nam 10/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán K 40
810 Khổng Văn Việt Đức Nam 10/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Mỹ Toán C 39
811 Võ Hương  Giang Nữ 27/02/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán K 40
812 Vũ Ngọc  Nữ 27/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
813 Trần Phạm Tâm Nữ 15/04/2008 H. Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương Toán K 40
814 Nguyễn Đức  Hải Nam 25/04/2008 H. Đông Hưng, TB TH&THCS An Châu Toán K 38
815 Nguyễn Phú  Hiệp Nam 17/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Danh Phương Toán K 40
816 Nguyễn Đức  Hiếu Nam 12/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phú Xuân Toán C 40
817 Đỗ Minh  Hiếu Nam 14/01/2008 H. Kiến Xương, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
818 Vũ Minh  Hiếu Nam 31/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 44
819 Vũ Trịnh Trung Hiếu Nam 03/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Lãm Toán K 40
820 Vũ Huy  Hoàng Nam 07/10/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Toán K 41
821 Nguyễn Vương Quốc Hoàng Nam 14/09/2008 H. Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương Toán K 41
822 Phạm Tuấn  Hùng Nam 01/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Toán C 40
823 Phạm Gia  Huy Nam 08/01/2008 Hải Phòng THCS 14-10 Toán K 40
824 Thái Gia  Huy Nam 13/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
825 Phạm Quang  Huy Nam 13/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
826 Vũ Quang  Huy Nam 07/01/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Toán K 44
827 Đường Minh  Huyền Nữ 15/05/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Toán K 40
828 Ngô Tuấn  Hưng Nam 31/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán K 40
829 Phạm Quỳnh  Hương Nữ 22/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán C 40
830 Phạm Lê  Khanh Nữ 27/04/2008 H. Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương Toán C 40
831 Đỗ Duy  Khánh Nam 05/08/2008 H. Kiến Xương, TB THCS VIệt THuận Toán K 40
832 Trần Duy  Khánh Nam 26/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
833 Vũ Duy  Khánh Nam 10/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán K 40
834 Bùi Gia  Khánh Nam 22/07/2008 Hà Nội THCS Thị trấn Vũ Thư Toán K 40
835 Đặng Anh  Khoa Nam 21/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Toán C 40
836 Dương Vũ Đăng Khôi Nam 05/12/2008 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
837 Nguyễn Thị Minh Khuê Nữ 23/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Toán C 40
838 Hà Trung  Kiên Nam 16/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
839 Phạm Trung  Kiên Nam 06/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Toán C 40
840 Ngô Hà  Linh Nữ 14/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
841 Lê Khánh  Linh Nữ 25/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Toán C 40
842 Ngô Khánh  Linh Nữ 25/09/2008 H. Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương Toán K 41
843 Nguyễn Khánh  Linh Nữ 15/11/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán K 40
844 Vũ Thị Khánh Linh Nữ 05/11/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán K 44
845 Vũ Khánh  Linh Nữ 16/01/2008 Hà Nội THCS Thị trấn Vũ Thư Toán C 41
846 Đoàn Ngọc  Linh Nữ 13/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Danh Phương Toán K 40
847 Trần Phương  Linh Nữ 07/02/2008 H. Tiền Hải, TB THCS Nam Thịnh Toán K 42
848 Phạm Bá  Long Nam 21/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
849 Phạm Hoàng  Long Nam 22/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS thị trấn Quỳnh Côi Toán K 40
850 Ðặng Ðức  Lương Nam 15/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phong Huy Lĩnh Toán K 40
851 Đoàn Trần Giang Ly Nữ 30/04/2008 Hà Tĩnh THCS Lê Danh Phương Toán K 40
852 Đinh Phương  Mai Nữ 08/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Lãm Toán C 40
853 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 03/05/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Phạm Huy Quang Toán K 43
854 Bùi Đức  Mạnh Nam 28/04/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Toán K 40
855 Võ Đức  Minh Nam 12/02/2008 H. Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương Toán K 40
856 Nguyễn Hữu Hoàng Minh Nam 25/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Toán K 39
857 Đỗ Thị Hồng Minh Nữ 23/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Toán C 40
858 Trần Nhật  Minh Nam 18/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 43
859 Bùi Quang  Minh Nam 22/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Toán K 40
860 Hoàng Tuấn  Minh Nam 21/10/2008 H. Hưng Hà, TB THCS 14-10 Toán K 42
861 Nguyễn Tuấn  Minh Nam 30/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 42
862 Nguyễn Bảo  Nam Nam 15/11/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán C 41
863 Cao Vũ Hải Nam Nam 30/06/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán K 40
864 Lại Tuấn  Nghĩa Nam 05/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán K 42
865 Lưu Hà Khánh Ngọc Nữ 05/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Danh Phương Toán K 43
866 Lại Minh  Ngọc Nữ 29/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán C 42
867 Hoàng Công  Nguyên Nam 03/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
868 Vũ Lâm  Nguyên Nam 21/07/2008 H. Kiến Xương, TB TH&THCS Bình Minh Toán K 40
869 Nguyễn Thảo  Nhi Nữ 27/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Vũ Phúc Toán K 40
870 Vũ Thị Thùy Nhi Nữ 19/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Toán C 44
871 Trịnh Đình  Phát Nam 01/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Toán K 44
872 Đào An  Phú Nam 04/05/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Toán K 42
873 Nguyễn Trường  Phúc Nam 11/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Mỹ Toán C 40
874 Phạm Hồng  Phương Nữ 19/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Danh Phương Toán K 40
875 Nguyễn Thảo  Phương Nữ 28/10/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán C 41
876 Lê Vũ Đăng Quang Nam 31/08/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Toán C 40
877 Nguyễn Đình  Quang Nam 03/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS 14-10 Toán K 42
878 Bùi Danh  Thái Nam 29/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
879 Lê Đức  Thành Nam 15/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
880 Lại Minh  Thành Nam 17/06/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Tân Hòa Toán K 39
881 Phạm Nguyễn Minh Thành Nam 10/06/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán K 43
882 Đỗ Việt  Thành Nam 09/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS 14-10 Toán K 40
883 Hoàng Văn  Thiệp Nam 19/03/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán K 42
884 Phạm Thị Thủy Tiên Nữ 18/05/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán K 40
885 Nguyễn Hà Thu Trang Nữ 13/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán C 43
886 Nguyễn Trần Bảo Trâm Nữ 13/02/2008 H. Quỳnh Phụ, TB THCS Lương Thế Vinh Toán K 40
887 Nguyễn Đức  Triệu Nam 16/02/2008 Điện Biên  Tiểu học và THCS Vũ An Toán K 40
888 Lại Phạm Quang Trung Nam 28/10/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán K 43
889 Phạm Đồng Anh Tuấn Nam 05/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán C 40
890 Phạm Mỹ  Tuệ Nữ 30/11/2008 BVPS TW THCS An Bài Toán C 40
891 Nguyễn Lâm  Uyên Nữ 06/11/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán K 40
892 Hoàng Công  Văn Nam 05/12/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Toán K 40
893 Lê Hoàng  Việt Nam 07/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Toán C 40
894 Tạ Quang  Việt Nam 12/01/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán K 41
895 Vũ Quang  Việt Nam 24/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Toán K 42
896 Trịnh Đức  Vinh Nam 11/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Toán K 40
897 Vũ Huy  Vượng Nam 29/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Lãm Toán K 40
898 Tạ Thảo  Vy Nữ 24/05/2008 H. Thái Thụy, TB TH&THCS Thái Hưng Toán K 44
899 Khổng Thị Hải Yến Nữ 19/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Toán C 40
900 Trịnh Hải  Yến Nữ 17/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Toán C 40
901 Trịnh Tuấn  An Nam 24/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phúc Khánh Vật lí C 40
902 Tống Hà Bảo Anh Nam 02/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh Thành Vật lí C 40
903 Lều Đức  Anh Nam 17/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Quý Đôn Vật lí C 40
904 Lều Thị Ngọc Anh Nữ 17/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Quý Đôn Vật lí C 43
905 Nguyễn Nhật  Anh Nam 04/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Vật lí K 36
906 Lê Phương  Anh Nữ 01/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
907 Nguyễn Phương  Anh Nữ 19/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Quý Đôn Vật lí K 41
908 Lại Thế  Anh Nam 21/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
909 Nguyễn Phú Tuấn Anh Nam 09/04/2008 Tp.Thái Bình, TB  TH&THCS Tân Bình Vật lí C 40
910 Vũ Vân  Anh Nữ 14/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Quý Đôn Vật lí K 44
911 Nguyễn Việt  Anh Nam 22/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 42
912 Giang Thành  Bảo Nam 17/11/2008 Hà Nội THCS 14-10 Vật lí C 40
913 Trần Hải  Bình Nam 15/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Quý Đôn Vật lí K 40
914 Đỗ Thành  Công Nam 10/04/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Tân Phong Vật lí C 40
915 Nguyễn Mạnh  Cường Nam 14/03/2008 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Vật lí K 40
916 Bùi Thị Bích Diệp Nữ 25/09/2008 H. Tiền Hải, TB THCS Nam Thanh Vật lí K 40
917 Nguyễn Anh  Dũng Nam 01/05/2008 H. Tiền Hải, TB THCS Kỳ Bá Vật lí C 40
918 Phan Anh  Dũng Nam 17/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
919 Lương Ngọc  Dương Nam 02/12/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Vật lí K 40
920 Phạm Anh  Đức Nam 07/10/2008 Hải Phòng THCS 14-10 Vật lí K 40
921 Đinh Xuân  Đức Nam 02/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Vật lí C 40
922 Vũ Thị Thanh Nữ 10/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Vật lí C 40
923 Nguyễn Minh  Hằng Nữ 07/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
924 Phùng Minh  Hiếu Nam 14/07/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 42
925 Nguyễn Tường  Hiếu Nam 22/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
926 Phạm Thị Minh Hòa Nữ 04/10/2008 BVPS Thái Bình THCS An Bài Vật lí K 40
927 Đỗ Văn  Hoàng Nam 25/02/2008 H. Quỳnh Phụ, TB THCS thị trấn Quỳnh Côi Vật lí K 42
928 Vũ   Hoàng Nam 08/01/2008 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
929 Nguyễn Mạnh  Hùng Nam 23/12/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí C 40
930 Đặng Đình  Huy Nam 15/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
931 Nguyễn Đức  Huy Nam 20/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 38
932 Bùi Hoàng  Huynh Nam 25/05/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Tân Phong Vật lí C 40
933 Phạm Duy  Hưng Nam 12/10/2008 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 41
934 Trần Quang  Hưng Nam 31/01/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Vũ Tiến Vật lí K 40
935 Bùi Phạm Thái Hưng Nam 16/12/2008 Hưng Yên THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
936 Hà Thị Thu Hương Nữ 02/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
937 Vũ An  Khánh Nam 27/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí K 40
938 Phạm Bá Tuấn Kiệt Nam 22/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Lãm Vật lí C 40
939 Nguyễn Giang  Linh Nữ 07/07/2008 Tp.Thái Bình, TB TH-THCS Thanh Phú Vật lí C 40
940 Hoàng Hà  Linh Nữ 19/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Vật lí C 40
941 Trịnh Phương  Linh Nữ 09/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
942 Nguyễn Đức  Lương Nam 06/04/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí C 42
943 Bùi Diệu  Minh Nữ 28/12/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí C 40
944 Vũ Duy  Minh Nam 13/04/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Vật lí K 41
945 Mai Đức  Minh Nam 23/05/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí K 43
946 Bùi Hoàng  Minh Nam 28/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Vật lí C 40
947 Đoàn Ngọc  Minh Nữ 30/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Lãm Vật lí K 40
948 Nguyễn Tuấn  Minh Nam 26/12/2008 Hà Nội THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
949 Đoàn Đức  Nam Nam 04/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
950 Lại Thị Phương Ngân Nữ 09/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
951 Bùi Trung  Nghĩa Nam 16/10/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Vật lí K 41
952 Trần Minh  Ngọc Nữ 16/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
953 Nguyễn Yến  Nhi Nữ 15/09/2008 H. Đông Hưng, TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí K 41
954 Bùi Thị Yến Nhi Nữ 01/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Vật lí K 40
955 Bùi Thị Yến Nhi Nữ 07/01/2008 H. Quỳnh Phụ, TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí C 44
956 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 18/05/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Vật lí C 40
957 Trần Yến  Nhi Nữ 30/07/2008 H. Vũ Thư, TB TH&THCS Hòa Bình Vật lí K 40
958 Hoàng Vũ  Phong Nam 06/01/2008 Bình Dương THCS Phạm Huy Quang Vật lí K 40
959 Tạ Hoàng  Phúc Nam 19/03/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 43
960 Trần Tuấn  Quang Nam 10/05/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Vật lí K 40
961 Nguyễn Anh  Quân Nam 21/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Đông Hòa Vật lí C 40
962 Trần Hoàng  Quân Nam 02/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
963 Hà Lê  Sơn Nam 10/04/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS An Vinh Vật lí K 40
964 Ngô Minh  Sơn Nam 11/02/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Vật lí C 40
965 Nguyễn Thành  Tài Nam 11/08/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Trung An Vật lí K 40
966 Nguyễn Hoàng Như Thảo Nữ 14/10/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Kỳ Bá Vật lí C 40
967 Vũ Phương  Thảo Nữ 02/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí K 43
968 Trần Bùi Thu Thảo Nữ 15/08/2008 Lai Châu THCS Tây Sơn Vật lí C 40
969 Nguyễn Hải  Thiên Nam 02/08/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lê Quý Đôn Vật lí K 40
970 Hoàng Đức  Thịnh Nam 22/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh lãng Vật lí C 40
971 Nguyễn Nam  Tiến Nam 10/09/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
972 Bùi Thị Phương Trà Nữ 18/02/2008 H. Vũ Thư, TB THCS Thị trấn Vũ Thư Vật lí C 40
973 Vũ Thị Linh Trang Nữ 11/01/2008 H. Kiến Xương, TB THCS Lê Quý Đôn Vật lí C 40
974 Phạm Minh  Trang Nữ 17/06/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Minh lãng Vật lí C 40
975 Đỗ Thị Minh Trang Nữ 19/02/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Vật lí K 41
976 Vũ Nguyễn Minh Triết Nam 06/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Lương Thế Vinh Vật lí C 40
977 Vũ Đức  Trọng Nam 28/11/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Phạm Huy Quang Vật lí C 42
978 Phạm Quang  Trung Nam 10/11/2008 H. Vũ Thư, TB TH&THCS Việt Hùng Vật lí C 40
979 Lương Quang  Tuấn Nam 26/10/2008 H. Hưng Hà, TB THCS Lê Danh Phương Vật lí K 42
980 Vũ Hoàng  Việt Nam 01/01/2008 Tp.Thái Bình, TB THCS Trần Phú Vật lí C 40
981 Nguyễn Hải  Yến Nữ 10/04/2008 H. Tiền Hải, TB THCS 14-10 Vật lí K 41
982 Mai Ngọc  Yến Nữ 24/02/2008 H. Thái Thụy, TB THCS Nguyễn Đức Cảnh Vật lí K 41

Tác giả bài viết: CTB

Nguồn tin: THPT Chuyên Thái Bình; Sở GD&ĐT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây