Hội thi Tin học trẻ

Thứ bảy - 14/04/2012 10:17

Hội thi Tin học trẻ

HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp huyện, thành phố và tham gia Hội thi “Phần mềm sáng tạo Tin học” tỉnh Thái Bình Năm học 2011 – 2012 ---- Thực hiện Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động số 19 CTr/LN ngày 24/8/2011 giữa Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2011 - 2012, sau khi thống nhất với các sở, ngành liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai hướng dẫn tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp huyện, thành phố và tham gia Hội thu “Phần mềm sáng tạo Tin học” tỉnh Thái Bình năm học 2011 - 2012
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TỈNH THÁI BÌNH
***
Số :        HD/ĐTN
 
Thái Bình, ngày  12 tháng 3 năm 2012
 
HƯỚNG DẪN
Tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp huyện, thành phố
và tham gia Hội thi “Phần mềm sáng tạo Tin học” tỉnh Thái Bình
Năm học 2011 – 2012
----
   
Thực hiện Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động số 19 CTr/LN ngày 24/8/2011 giữa Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2011 - 2012, sau khi thống nhất với các sở, ngành liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai hướng dẫn tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp huyện, thành phố và tham gia Hội thu “Phần mềm sáng tạo Tin học” tỉnh Thái Bình năm học 2011 - 2012, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Phát hiện, tập hợp và phát huy những tài năng trẻ về tin học;
- Phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng về công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi;
- Tuyển chọn và bồi dưỡng đội tuyển cấp tỉnh tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVIII năm 2012.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo tốt công tác tổ chức Hội thi cấp huyện, thành phố và trực thuộc.
- Tổ chức Hội thu “Phần mềm sáng tạo Tin học” tỉnh Thái Bình năm học 2011 - 2012, tuyển chọn các thí sinh xuất sắc, các phần mềm sáng tạo và chuẩn bị các điều kiện tham gia Hội thi toàn quốc.
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
1. Nội dung:
Hội thi Tin học trẻ cấp huyện, thành phố tổ chức 02 nội dung thi: Nội dung thi kiến thức và kỹ năng về tin học; nội dung thi phần mềm sáng tạo (PMST), học sinh có thể đăng ký tham gia 1 hoặc cả 2 nội dung thi.
1.1. Nội dung kiến thức và kỹ năng về tin học: 
a) Học sinh tiểu học: thời gian thi 120 phút
- Thi trắc nghiệm (thời gian thi 30 phút): Kiến thức chung về máy tính, phần cứng và phần mềm; Những thuật ngữ cơ bản về máy tính, hệ điều hành, chương trình ứng dụng...
          - Thực hành ứng dụng (thời gian thi 90 phút): Yêu cầu thí sinh rèn luyện kỹ năng tư duy, kỹ năng sử dụng bàn phím, chuột để vẽ tranh và soạn thảo văn bản; chơi những trò chơi đơn giản hoặc giải các bài toán đố. Sử dụng các phần mềm đồ họa: MS Paint, Photoshop CS, Corel Draw 10,..các phần mềm soạn thảo văn bản: MS Word 2003
b) Học sinh Trung học cơ sở: thời gian thi 150 phút
          - Thi trắc nghiệm (thời gian thi 30 phút): Kiến thức chung về máy tính (phần cứng, phần mềm) và lập trình.
          - Thi lập trình (thời gian thi 120 phút): Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal (hoặc Free Pascal), dùng các phần mềm Borland Pascal, Turbo Pascal do Hội đồng Giám khảo cung cấp để làm môi trường soạn thảo, biên dịch và hỗ trợ tìm ra kết quả của một số bài toán cho trước.
c) Học sinh Trung học phổ thông: thời gian thi 150 phút
          - Thi lập trình: Viết chương trình giải các bài toán cho trước bằng ngôn ngữ Pascal và sử dụng phần mềm Borland Pascal, Turbo Pascal do Hội đồng giám khảo cung cấp.
1.2. Nội dung thi phần mềm sáng tạo tin học (PMST):
Phát động rộng rãi tới đông đảo học sinh biết và tham gia nội dung thi phần mềm sáng tạo Tin học, đảm bảo các yêu cầu:
- PMST phải do học sinh hoặc nhóm học sinh tự làm, được đóng gói cài đặt cùng với mã nguồn dưới dạng đĩa CD, ổ đĩa USB có xác nhận của Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện, thành phố. Nếu phần mềm tham khảo mã nguồn mở, trong bản thuyết minh phần mềm sáng tạo phải chỉ rõ những phần tham khảo, địa chỉ tham khảo, những ý tưởng tham khảo bộ mã nguồn mở.
- PMST có thể là dạng các ứng dụng chạy trên máy đơn, mạng cục bộ hoặc là dạng website.
- Đối với các PMST đã dự thi, nếu đăng ký dự thi năm 2012 thì PMST đó phải được bổ sung, nâng cấp. Các thí sinh có thể làm PMST và đăng ký dự thi theo nhóm, đại diện mỗi nhóm tham gia là 3 thí sinh/1 phần mềm dự thi. Một thí sinh có thể đăng ký dự thi nhiều sản phẩm PMST.
- Nội dung PMST hướng vào việc phục vụ công tác dạy và học, công tác quản lý nhà trường, lớp học, về giao thông đô thị, vui chơi giải trí lành mạnh… PMST khi viết có thể dùng cho máy đơn hoặc đưa lên mạng Internet để sử dụng. Ban Tổ chức khuyến khích thí sinh viết phần mềm theo những nội dung sau:
+ Phần mềm giới thiệu những nét văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử… phục vụ cho công tác giáo dục;
+ Phần mềm giới thiệu các giải pháp về giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, văn minh đô thị;
+ Phần mềm giới thiệu các giải pháp tăng cường khả năng tự học của học sinh;
+ Phần mềm giới thiệu về hoạt động Đoàn, Hội, Đội và các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trên địa bàn dân cư và trong trường học;
+ Phần mềm giới thiệu các giải pháp tăng cường công tác quản lý và tổ chức lớp học trong các trường học ở 3 cấp: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;
+ Phần mềm vui chơi, giải trí giúp nâng cao kiến thức tổng hợp, nhu cầu văn hóa, văn nghệ lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi, học sinh.
+ Các phần mềm khác phù hợp với khả năng sáng tạo của học sinh.
- Các phần mềm tham gia dự thi, tác giả hoặc nhóm tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền.
* Các tiêu chí chính để đánh giá phần mềm sáng tạo:
- Tính sáng tạo: ý tưởng mới, giải pháp mới.
- Tính thực tiễn: Khả năng áp dụng vào thực tế cao.
- Giao diện: Thân thiện, mỹ thuật.
- Cài đặt sản phẩm: Giải pháp, trợ giúp, đóng gói cài đặt.
- Hoàn thiện sản phẩm: Hồ sơ thuyết minh, phong cách trình bày.
Chi tiết về nội dung thi được quy định tại Thể lệ Hội thi.
2. Biện pháp tổ chức:
2.1. Giai đoạn 1: Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc là đầu mối phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi; đồng thời lâp danh sách các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba nội dung thi kiến thức kỹ năng Tin học và tổng hợp các sản phẩm PMST gửi tham gia Hội thu cấp tỉnh.
- Nội dung thi Phần mềm sáng tạo, không hạn chế số lượng thí sinh đăng ký dự thi ở cả 3 cấp học (kể cả học sinh chuyên Tin của Trường THPT chuyên Thái Bình).
* Thời gian: Cấp huyện, thành phố và trực thuộc tổ chức Hội thi chậm nhất đến ngày 10/6/2012.
 2.2. Giai đoạn 2: Tổ chức Hội thu “Phần mềm sáng tạo Tin học”, tuyển chọn thí sinh xuất sắc thành lập đội tuyển, tổ chức ôn luyện tham gia Hội thi toàn quốc.
Trên cơ sở danh sách thí sinh đã được tuyển chọn từ Hội thi cấp huyện, thành phố và trực thuộc. Liên ngành cấp tỉnh thành lập Hội đồng Giám khảo để xét chọn các thí sinh xuất sắc nhất trong nội dung thi kiến thức kỹ năng Tin học và chấm các sản phẩm PMST, thành lập đội tuyển tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVIII năm 2012.
* Thời gian: Cấp huyện, thành phố và trực thuộc gửi danh sách các thí sinh đạt giải cao kèm theo kết quả dự thi tại Hội thi cấp huyện, thành phố và các sản phẩm phần mềm sáng tạo về Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn trước ngày 20/6/2012.
III. GIẢI THƯỞNG
Liên ngành cấp tỉnh tổ chức xét trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia Hội thu “Phần mềm sáng tạo Tin học”, cụ thể:
1. Nguyên tắc xét giải thưởng:
- Tính giải thưởng theo từng khối: Khối Tiểu học, khối THCS, khối THPT.
- Giải thưởng được xét trên bảng điểm tổng hợp của Hội đồng Giám khảo Hội thi trên cơ sở đánh giá đầy đủ các tiêu chí được quy định ở phần trên.
2. Cơ cấu giải thưởng:
2.1. Giải thưởng cho các sản phẩm phần mềm sáng tạo:
 
      Đối tượng

Giải

Cơ cấu giải thưởng

Khối Tiểu học Khối THCS Khối THPT
Giải nhất 1 1 1
Giải nhì 2 2 2
Giải ba 3 3 3
Khuyến khích 5 5 5
 
 
Tùy thuộc vào kết quả chấm thi, Hội đồng Giám khảo có thể đề xuất với Ban Chỉ đạo Hội thi tăng hoặc giảm các giải thưởng.
2.2. Các giải thưởng khác:
- Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho những đơn vị triển khai tổ chức tốt hội thi tại cơ sở và tổ chức Hội thi cấp huyện, thành phố, có nhiều sản phẩm phần mềm sáng tạo tham gia Hội thu cấp tỉnh.
- Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải cho thí sinh trẻ tuổi nhất.
Trên đây là hướng dẫn tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp huyện, thành phố và Hội thu “Phần mềm sáng tạo Tin học” tỉnh Thái Bình năm học 2011 - 2012, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị BTV các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc phối hợp với các ngành liên quan tại địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao./.
 
 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT Sở GD-ĐT, VP TĐ.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
 
 
Trần Lê Huy
 

Tác giả bài viết: BCH ĐOÀN

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây