Công văn số 192/SGDĐT-KT&KĐCLGD V/v Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 THPT năm học 2015-2016

Thứ ba - 05/05/2015 00:22

Công văn số 192/SGDĐT-KT&KĐCLGD V/v Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 THPT năm học 2015-2016

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Sở GDĐT hướng dẫn cụ thể công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 THPT năm học 2015-2016 ...
Tải về toàn bộ nội dung công văn
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Sở GDĐT hướng dẫn cụ thể công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 THPT năm học 2015-2016. Về tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình, công văn nêu rõ như sau:

"...
B. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
1. Nguyên tắc tuyển sinh:
a) Tuổi của học sinh tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2015-2016 là 15 tuổi (sinh từ tháng 01/2000 đến tháng 12/2000). Riêng các trường hợp ít hơn hoặc nhiều hơn 15 tuổi, thực hiện theo Điều 37 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện hành;
b) Đảm bảo lựa chọn được những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả học tập xuất sắc ở cấp trung học cơ sở, đủ năng lực học lớp chuyên;
c) Đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng.
2. Điều kiện dự tuyển:
- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;
- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 475 học sinh, trong đó:
- 11 lớp chuyên x 35 học sinh/lớp = 385 học sinh;
- 02 lớp không chuyên x 45 học sinh/lớp = 90 học sinh.
4. Đăng ký dự tuyển: Tất cả học sinh đủ điều kiện dự tuyển, có hộ khẩu thường trú tại Thái Bình đều được đăng ký dự tuyển một môn chuyên. Trường hợp hộ khẩu thường trú tại tỉnh khác, Hiệu trưởng THPT chuyên lập danh sách trình Giám đốc Sở duyệt.
5. Hồ sơ dự tuyển: Bản sao giấy khai sinh; Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời; Đơn xin dự tuyển; Học bạ trung học cơ sở.
6. Tổ chức tuyển sinh: Thực hiện qua 02 vòng.
- Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển. Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí sau:
+ Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực và quốc tế;
+ Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm cấp trung học cơ sở;
+ Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở.
Quy định cách thức quy ra điểm và mức sơ tuyển cần đạt của các tiêu chí để chọn học sinh vào thi tuyển vòng 2 thực hiện như Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2014-2015.
- Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển vòng 1.
a) Môn thi và đề thi:
- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và 01 môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc môn Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài: một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn;
- Đề thi theo hình thức tự luận; môn Ngữ văn (bài thi không chuyên) đề thi gồm hai phần: đọc hiểu và làm văn.
b) Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi:
- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10;
- Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi chuyên tính hệ số 2.
c) Thời gian làm bài thi:
- Các bài thi môn không chuyên: Môn Toán, Ngữ văn: 120 phút; môn Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm khách quan (học sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm), thời gian là 60 phút;
- Các bài thi chuyên: Môn Hóa học và Tiếng Anh (theo hình thức tự luận và trắc nghiệm) là 120 phút; các môn khác là 150 phút.
d) Điểm xét tuyển:
- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);
- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1).
e) Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.
- Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên: có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
- Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
7. Ngày thi: 08, 09 tháng 6 năm 2015.
8. Tổ chức thực hiện
a) Sở GDĐT thành lập hội đồng ra đề và sao in đề thi, hội đồng chấm thi và phúc khảo;       
b) Hiệu trưởng trường THPT chuyên lập kế hoạch tuyển sinh chi tiết trình Giám đốc Sở duyệt trước ngày 15/5/2015, công bố rộng rãi cho học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân toàn tỉnh biết.
c) Các trường THPT công lập: mỗi trường chọn cử 10 giáo viên đi coi thi; các môn Ngữ văn, Toán, mỗi trường, mỗi môn cử 2 giáo viên đi chấm thi; các môn Lịch sử, Ðịa lí, Tiếng Anh, Vật lí, Hoá học, Sinh học, mỗi trường, mỗi môn cử 01 giáo viên đi chấm thi (lựa chọn những giáo viên giỏi chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao); lập danh sách và nộp về Phòng KT&QLCLGD (đ/c Nguyễn Minh Tuân nhận) trước ngày 20/5/2015.
(Lưu ý: Học sinh đã trúng tuyển vào trường THPT chuyên, Sở sẽ loại khỏi danh sách dự thi vào các trường THPT để tránh tình trạng có nhiều thí sinh ảo, học sinh ảo ở các trường THPT).
..."
 Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây