KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018

Thứ bảy - 15/04/2017 08:33

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ công văn số 178/SGDĐT-KTQLCLGD, ngày 29/3/2017 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 THPT năm học 2017-2018, Trường THPT Chuyên Thái Bình hướng dẫn cụ thể kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018. Theo nội dung công văn thì năm học 2017-2018, trường THPT Chuyên Thái Bình sẽ tuyển sinh 475 học sinh, trong đó: - 11 lớp chuyên x 35 học sinh/lớp = 385 học sinh; - 02 lớp không chuyên x 45 học sinh/lớp = 90 học sinh. Ngày thi: 06, 07/6/2017
SỞ GDĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 

Số: 16/ KHTS-2017                           
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

             Thái Bình, ngày 11  tháng 4  năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2017-2018
 
Căn cứ công văn số 178/SGDĐT-KTQLCLGD, ngày 29/3/2017 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 THPT năm học 2017-2018, Trường THPT Chuyên Thái Bình hướng dẫn cụ thể kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 như sau:
1. Nguyên tắc tuyển sinh:
a) Tuổi của học sinh tuyển sinh vào lớp đầu cấp trường THPT chuyên thực hiện theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
b) Đảm bảo lựa chọn được những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả học tập xuất sắc ở cấp trung học cơ sở, đủ năng lực học lớp chuyên.
c) Đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng.
2. Điều kiện dự tuyển:
- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;
- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 475 học sinh, trong đó:
- 11 lớp chuyên x 35 học sinh/lớp = 385 học sinh;
- 02 lớp không chuyên x 45 học sinh/lớp = 90 học sinh.
4. Đăng ký dự tuyển: Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển một môn chuyên.
5. Hồ sơ dự tuyển: Bản sao giấy khai sinh; Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời; Đơn xin dự tuyển (theo mẫu); Học bạ trung học cơ sở.
6. Tổ chức tuyển sinh: Thực hiện qua 02 vòng.
6.1. Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển theo quy định tại điểm a, mục 4, Điều 23 của Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Cách thức tính điểm vòng sơ tuyển.
   Việc sơ tuyển thực hiện với cách thức tính điểm theo tinh thần công văn số 217/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 23/4/2012 của Sở GD-ĐT Thái Bình. Cụ thể:
- Học sinh đoạt giải Toán trên mạng, Tiếng Anh trên mạng (khu vực và quốc gia) từ giải Ba trở lên; học sinh đoạt giải Nhất HSG lớp 9 THCS cấp tỉnh được tính thành 04 điểm;
- Học sinh đoạt giải Nhì HSG lớp 9 THCS cấp tỉnh được tính thành 03 điểm;
- Học sinh đoạt giải Ba HSG lớp 9 THCS cấp tỉnh được tính thành 02 điểm;
- Học sinh đoạt giải KK HSG lớp 9 THCS cấp tỉnh được tính thành 01 điểm;
- Xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm THCS:
                                          
Số TT Hạnh kiểm Học lực Thành điểm
1 Tốt Giỏi 10
2 Tốt Khá 09
3 Khá Giỏi 09
4 Khá Khá 08
 
(Quy ra điểm của từng năm lớp 6,7,8,9 rồi cộng lại)
 - Xếp loại tốt nghiệp THCS: Loại giỏi tính thành 10 điểm, loại khá tính thành 07 điểm.
  * Điểm sơ tuyển là tổng điểm tối thiểu của các mục trên: 39 điểm.
6.2. Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển vòng 1.
a) Môn thi và đề thi:
- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 01 môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn;
- Đề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh chuyên kết hợp tự luận và trắc nghiệm.
b) Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi:
- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10;
- Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi chuyên tính hệ số 2.
c) Thời gian làm bài thi:
- Các bài thi môn không chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút, môn Tiếng Anh áp dụng hình thức trắc nghiệm khách quan (thí sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm) thời gian là 60 phút;
- Các bài thi chuyên: Môn Hóa học và môn Tiếng Anh là 120 phút, các môn khác là 150 phút.
d) Điểm xét tuyển:
- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm các bài thi không chuyên và điểm bài thi môn chuyên (đã tính hệ số);
- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1).
e) Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.
- Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
- Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
7. Lịch đăng ký và nhận kết quả sơ tuyển, số báo danh:
 - Mua hồ sơ sơ tuyển: Từ ngày 23-30/5/2017 tại Trường THPT chuyên Thái Bình (368A đường Phan Bá Vành, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình).
- Nộp Hồ sơ sơ tuyển: Từ 07h ngày 28/5/2017 đến 18h ngày 30/5/2017 tại Trường THPT chuyên Thái Bình.
- Nhận kết quả sơ tuyển và số báo danh: Ngày 03/6/2017 tại Trường THPT chuyên Thái Bình hoặc tại trang Website www.chuyenthaibinh.edu.vn.
- Nhận sơ đồ phòng thi: 15h ngày 05/6/2017 tại Trường Đại học Thái Bình (Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình).
8. Lịch thi:
                        
Ngày thi Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài Giờ thu bài
06/6/2017 Sáng Hóa và tiếng Anh 120 phút 07 giờ 55 08 giờ 00 10 giờ 00
Các môn chuyên còn lại 150 phút 07 giờ 55 08 giờ 10 10 giờ 30
Chiều Tiếng Anh không chuyên (Thi TN) 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 15 giờ 30
07/6/2017 Sáng Ngữ văn không chuyên 120 phút 07 giờ 55 08 giờ 00 10 giờ 00
Chiều Toán không chuyên 120 phút 14 giờ 25 14 giờ 30 16 giờ 30
 
 
9. Địa điểm thi: Trường Đại học Thái Bình (Học sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước thời gian tính giờ làm bài 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi).
Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Thái Bình năm học 2017-2018 sẽ được thông báo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trường THPT chuyên Thái Bình kính mong Quý ông/bà Hiệu trưởng các trường THCS, Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố thông báo Kế hoạch này đến các em học sinh có đủ điều kiện, có nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Thái Bình năm học 2017-2018 được biết.
Trân trọng./.
                                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG 
                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi gửi:        
- Ban Giám đốc Sở GDĐT (để b/c);                                           
- Phòng KT&QLCLGD (để b/c);      
- Các phòng GDĐT huyện, thành phố;
- Trường THCS CLC các huyện, thành phố;
- Lưu VP.                                                                                                                                                                     
                                                                                           BÙI TUẤN ANH

Tác giả bài viết: NTS

 Từ khóa: lớp 10

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây