Danh sách thí sinh đăng kí sơ tuyển vào lớp 10 năm học 2017 - 2018

Thứ hai - 29/05/2017 00:25

Danh sách thí sinh đăng kí sơ tuyển vào lớp 10 năm học 2017 - 2018

Danh sách thí sinh đã đăng kí sơ tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÍ SƠ TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017 - 2018
 
Thí sinh kiểm tra kĩ thông tin đăng kí dự thi  trong danh sách dưới đây (tìm theo mã hồ sơ).
Nếu có sai sót cần báo ngay với Văn phòng nhà trường để sửa (Chậm nhất vào 15 giờ 00, ngày 01/6/2017)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sẽ được công bố vào ngày 02/6/2017.
Danh sách phòng thi, số báo danh công bố vào ngày 03/6/2017.
Thí sinh và phụ huynh chú ý theo dõi thông tin trên website của nhà trường.
 
Môn Toán
TT MÃ HS Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK
1 T001 Bùi Lan Phương Nữ 05/01/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 49 Toán
2 T002 Hoàng Thị Trà My Nữ 28/03/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 50 Toán
3 T003 Nguyễn Đức Hải Nam 26/11/2002 Tp Thái Bình Đông Động, ĐH 50 Toán
4 T004 Phạm Huy Hoàng Nam 25/12/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 49 Toán
5 T005 Phạm Thị Hạnh Nữ 17/11/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 50 Toán
6 T006 Nguyễn Hà Phong Nam 11/10/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 48 Toán
7 T007 Phạm Minh Hoàng Nam 24/06/2002 Đông Hưng, TB Phl, ĐH 50 Toán
8 T008 Nguyễn Anh Đức Nam 23/07/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Toán
9 T009 Đặng Minh Quân Nam 09/03/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 47 Toán
10 T010 Cao Hoàng Tâm Nam 14/04/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54 Toán
11 T011 Phạm Thị Mỹ Duyên Nữ 25/05/2002 Kiến Xương, TB Vũ Hòa, KX 50 Toán
12 T012 Hoàng Mạnh Huy Nam 30/03/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 45 Toán
13 T013 Nguyễn Thành Lộc Nam 11/03/2002 Kiến Xương, TB Vũ Trung, KX 54 Toán
14 T014 Lộ Trung Hiếu Nam 26/10/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 50 Toán
15 T015 Nguyễn Thị Nguyệt Hạ Nữ 07/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Toán
16 T016 Lê Duy Hưng Nam 09/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Toán
17 T017 Lê Xuân Thường Nam 07/03/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 54 Toán
18 T018 Nguyễn Trung Đức Nam 08/07/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Toán
19 T019 Trần Thị Chiêm Nữ 04/12/2002 Nam Định Trực Thái, Trực Ninh, Nđ 50 Toán
20 T020 Trần Việt Hà Nữ 14/02/2002 Hưng Hà, TB Pđl, HH 50 Toán
21 T021 Phạm Thành Phong Nam 19/08/2002 Tp Thái Bình Minh Lãng, VT 47 Toán
22 T022 Phạm Thái Phong Nam 19/08/2002 Tp Thái Bình Minh Lãng, VT 43 Toán
23 T023 Đoàn Việt Trung Nam 08/10/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Toán
24 T024 Đặng Minh Đức Nam 13/08/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 54 Toán
25 T025 Phan Quỳnh Chi Nữ 01/10/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 51 Toán
26 T026 Vũ Lê Hải Xuân Nữ 25/10/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 54 Toán
27 T027 Đặng Ngọc Minh Nam 08/07/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 54 Toán
28 T028 Đặng Quỳnh Mai Nữ 06/09/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 51 Toán
29 T029 Trần Thị Diệu Quỳnh Nữ 31/05/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 53 Toán
30 T030 Nguyễn Thanh Lâm Nam 14/07/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Toán
31 T031 Nguyễn Văn Quang Nam 13/09/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 45 Toán
32 T032 Đặng Nhật Khánh Nam 04/08/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 49 Toán
33 T033 Vũ Tiến Thành Nam 19/08/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 49 Toán
34 T034 Trần Thanh Hiền Nữ 27/12/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 54 Toán
35 T035 Trần Lê Phương Thảo Nữ 24/09/2002 Tp Thái Bình Lqđ, KX 54 Toán
36 T036 Tô Thùy Linh Nữ 31/10/2002 Đông Hưng, TB Đông Hoàng, ĐH 48 Toán
37 T037 Nguyễn Thành Đạt Nam 30/09/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 50 Toán
38 T038 Đồng Thị Khánh Linh Nữ 14/10/2002 Tp Thái Bình Tân Phong, VT 50 Toán
39 T039 Nguyễn Đức Trọng Nam 22/03/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 52 Toán
40 T040 Phạm Hoàng Dũng Nam 17/02/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 51 Toán
41 T041 Phạm Thị Ngọc Diệp Nữ 30/05/2002 Tp Thái Bình Quang Dương, ĐH 47 Toán
42 T042 Lê Thị Mai Anh Nữ 13/12/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Toán
43 T043 Đỗ Minh Quân Nam 19/04/2002 Đông Hưng, TB Hhb, ĐH 48 Toán
44 T044 Phạm Phương Anh Nữ 07/03/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 54 Toán
45 T045 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 06/08/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 49 Toán
46 T046 Đậu Lan Chinh Nữ 27/03/2002 Ucraina Ltv, TP 50 Toán
47 T047 Phạm Thị Trang Nữ 29/10/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 49 Toán
48 T048 Ngô Hoàng Anh Nam 28/10/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 46 Toán
49 T049 Nguyễn Minh Châu Nữ 21/03/2002 Tiền Hải, TB Giang Phong, TH 50 Toán
50 T050 Vũ Hữu Nam Anh Nam 12/02/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 54 Toán
51 T051 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 24/12/2002 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 49 Toán
52 T052 Bùi Tiến Mạnh Nam 14/09/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Toán
53 T053 Nguyễn Văn Quyết Nam 31/01/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 50 Toán
54 T054 Trần Thị Thu Huế Nữ 18/05/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 50 Toán
55 T055 Nguyễn Minh Giang Nữ 28/02/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 50 Toán
56 T056 Đoàn Thị Bích Ngọc Nữ 05/07/2002 Hải Phòng Đông Động, ĐH 50 Toán
57 T057 Vũ Thị Diệu Linh Nữ 24/02/2002 Đông Hưng, TB Đông Giang, ĐH 50 Toán
58 T058 Hà Thị Anh Nữ 13/03/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Toán
59 T059 Lưu Hồng Phúc Nam 12/08/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Toán
60 T060 Vũ Hải Đăng Nam 29/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54 Toán
61 T061 Nguyễn Khánh Linh Nữ 28/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52 Toán
62 T062 Phạm Xuân Trường Nam 17/06/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53 Toán
63 T063 Trần Đức Duy Nam 19/07/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 49 Toán
64 T064 Nguyễn Năng Nhật Nam 03/05/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 51 Toán
65 T065 Nguyễn Minh Châu Nữ 24/08/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
66 T066 Trần Duy Hiển Nam 12/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
67 T067 Phạm Bá Đức Cường Nam 14/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
68 T068 Trần Mạnh Thắng Nam 12/07/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
69 T069 Bùi Thị Minh Hiền Nữ 29/12/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Toán
70 T070 Phạm Huyền My Nữ 12/06/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 51 Toán
71 T071 Dương Thị Thùy Linh Nữ 28/12/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Toán
72 T072 Nguyễn Hà Thanh Nữ 23/10/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Toán
73 T073 Nguyễn Đức Hùng Nam 03/02/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 50 Toán
74 T074 Trịnh Nguyễn Yến Dung Nữ 20/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52 Toán
75 T075 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 14/08/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 52 Toán
76 T076 Bùi Thị Lê Nữ 15/04/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Toán
77 T077 Phạm Thị Hoài Thu Nữ 15/03/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52 Toán
78 T078 Hồ Ngọc Đại Nam 22/02/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Toán
79 T079 Đào Thị Quỳnh Anh Nữ 07/02/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 53 Toán
80 T080 Lê Ngọc Yến Nữ 03/03/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 54 Toán
81 T081 Phạm Trọng Trường Nam 17/08/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
82 T082 Phí Thị Nga Nữ 04/01/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 53 Toán
83 T083 Đặng Thành Trung Nam 25/07/2002 Đông Hưng, TB Ltv, TP 50 Toán
84 T084 Nguyễn Nhật Minh Nam 23/09/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
85 T085 Nguyễn Lâm Anh Nữ 09/04/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Toán
86 T086 Tăng Thanh Phương Nữ 22/11/2002 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 54 Toán
87 T087 Trần Thái Hoàng Long Nam 10/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
88 T088 Nguyễn Thủy Tiên Nữ 17/04/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 52 Toán
89 T089 Phạm Minh Tuấn Nam 08/11/2002 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 50 Toán
90 T090 Phạm Minh Đăng Khoa Nam 05/08/2002 Lâm Đồng Tt Vũ Thư 50 Toán
91 T091 Nguyễn Văn Hoàng Nam 17/05/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Toán
92 T092 Nguyễn Duy Quang Nam 01/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
93 T093 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 20/12/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 48 Toán
94 T094 Phạm Thái An Nam 15/10/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Toán
95 T095 Nguyễn Thu Hà Nữ 28/01/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Toán
96 T096 Trần Phương Anh Nữ 11/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
97 T097 Nguyễn Thành Long Nam 11/07/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
98 T098 Nguyễn Việt Anh Nam 22/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53 Toán
99 T099 Phạm Ngọc Hân Nữ 27/09/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 52 Toán
100 T100 Đặng Xuân Trường Nam 17/04/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 43 Toán
101 T101 Phạm Thị Hường Nữ 06/06/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Toán
102 T102 Phan Thị Ngọc Ban Nữ 07/06/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 47 Toán
103 T103 Đặng Thị Hải Quyên Nữ 26/06/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Toán
104 T104 Đào Phương Liên Nữ 16/04/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Toán
105 T105 Tạ Đức Hiếu Nam 16/06/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Toán
106 T106 Đinh Tiến Thành Nam 25/07/2002 Tp Thái Bình 14-10, TH 51 Toán
107 T107 Phạm Gia Khiêm Nam 15/11/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 53 Toán
108 T108 Nguyễn Hải Phong Nam 23/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 53 Toán
109 T109 Mai Anh Tuấn Nam 30/01/2002 Tp Thái Bình Lqđ, KX 54 Toán
110 T110 Nguyễn Tiến Quang Nam 29/04/2002 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 50 Toán
111 T111 Bùi Duy Tân Nam 17/11/2002 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 50 Toán
112 T112 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 05/04/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 54 Toán
113 T113 Đoàn Thị Thương Huyền Nữ 12/10/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Toán
114 T114 Đoàn Thị Tùng Lâm Nữ 04/01/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 51 Toán
115 T115 Trần Thị Lan Nữ 16/10/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 53 Toán
116 T116 Nguyễn Thành Trung Nam 05/12/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54 Toán
117 T117 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 05/07/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 43 Toán
118 T118 Phạm Thùy Linh Nữ 29/10/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 51 Toán
119 T119 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 28/12/2002 Quỳnh Phụ, TB Ldp, HH 50 Toán
120 T120 Trần Gia Long Nam 05/11/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 43 Toán
121 T121 Nguyễn Đức Hiếu Nam 06/05/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52 Toán
122 T122 Hà Thị Vân Anh Nữ 06/03/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
123 T123 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 19/12/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Toán
124 T124 Hoàng Phương Linh Nữ 02/09/2002 Hà Nội Ltv, TP 50 Toán
125 T125 Bùi Thị Phương Thanh Nữ 15/08/2002 Tp Thái Bình Đông Mỹ, TP 50 Toán
126 T126 Đặng Văn Quang Nam 01/02/2002 Liên Bang Nga Hhb, ĐH 48 Toán
127 T127 Phạm Cẩm Tú Nữ 10/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
128 T128 Phạm Thị Hương Nữ 27/01/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 48 Toán
129 T129 Phan Minh Đức Nam 16/12/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 49 Toán
130 T130 Nguyễn Trọng Quyết Nam 25/01/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54 Toán
131 T131 Trần Thị Phương Thảo Nữ 11/09/2002 Quỳnh Phụ, TB Hoàng Diệu, TP 47 Toán
132 T132 Phạm Hải Nam Nam 27/06/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 47 Toán
133 T133 Đặng Thị Thu Nữ 26/02/2002 Vũ Thư, TB Tam Quang, VT 49 Toán
134 T134 Trương Đăng Biển Nam 08/06/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 53 Toán
135 T135 Phạm Tú Anh Nữ 09/12/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 52 Toán
136 T136 Đặng Thị Trà My Nữ 18/09/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 49 Toán
137 T137 Vũ Duy Kiên Nam 19/10/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Toán
138 T138 Nguyễn Thị Vân Khánh Nữ 09/05/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Toán
139 T139 Trần Công Du Nam 25/07/2002 Kiến Xương, TB Thanh Nê, KX 53 Toán
140 T140 Vũ Phạm Anh Đức Nam 08/03/2002 Thái Thụy, TB Ltv, TP 50 Toán
141 T141 Lưu Minh Hương Nữ 02/09/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 52 Toán
142 T142 Phạm Việt Dũng Nam 27/01/2002 Đông Hưng, TB Ltv, TP 50 Toán
143 T143 Vũ Minh Dũng Nam 03/06/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
144 T144 Phí Vũ Quang Hưng Nam 09/07/2002 Đông Hưng, TB Ltv, TP 50 Toán
145 T145 Vũ Đức Anh Nam 03/11/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 50 Toán
146 T146 Lê Văn Thành Nam 16/01/2002 Tp Thái Bình Đông Mỹ, TP 47 Toán
147 T147 Đặng Thảo Chi Nữ 14/06/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54 Toán
148 T148 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 12/09/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54 Toán
149 T149 Bùi Phương Thảo Nữ 22/06/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54 Toán
150 T150 Phí Thị Mỹ Châu Nữ 04/01/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 54 Toán
151 T151 Mai Việt Hoàng Nam 09/02/2002 Tp Thái Bình Vũ Sơn, KX 50 Toán
152 T152 Lương Thu Hà Nữ 02/10/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Toán
153 T153 Phạm Thị Hoài Thương Nữ 27/01/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 44 Toán
154 T154 Lưu Hải Yến Nữ 30/07/2002 Tp Thái Bình Vũ Tây, KX 50 Toán
155 T155 Bùi Minh Quang Nam 26/08/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
156 T156 Phạm Quỳnh Trang Nữ 22/12/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 53 Toán
157 T157 Nguyễn Đình Tuấn Nam 04/02/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54 Toán
158 T158 Đỗ Thành Trung Nam 22/06/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 54 Toán
159 T159 Bùi Mạnh Đức Nam 03/07/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Toán
160 T160 Nguyễn Phương Thảo Nữ 26/08/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 43 Toán
161 T161 Lưu Thị Thanh Phương Nữ 31/03/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Toán
162 T162 Đoàn Phương Nhung Nữ 02/12/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 42 Toán
163 T163 Nguyễn Ngọc Trường Sơn Nam 24/11/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 43 Toán
164 T164 Bùi Đức Thiện Nam 22/05/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
165 T165 Hoàng Thị Thanh Dung Nữ 20/02/2002 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 46 Toán
166 T166 Phạm Thị Thu Hà Nữ 11/06/2002 Liên Bang Nga Ltv, TP 52 Toán
167 T167 Nguyễn Thu Hương Nữ 26/02/2002 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 50 Toán
168 T168 Đỗ Thị Hải Anh Nữ 11/06/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Toán
169 T169 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 18/09/2002 Tp Thái Bình Vũ Sơn, KX 50 Toán
170 T170 Vũ Thị Vân Anh Nữ 09/01/2002 Tiền Hải, TB Minh Thành, TP 50 Toán
171 T171 Hoàng Thùy Dương Nữ 29/05/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
172 T172 Lê Thị Lan Anh Nữ 10/08/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 51 Toán
173 T173 Nguyễn Hải Phong Nam 28/10/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 49 Toán
174 T174 Đoàn Thế Thiện Nam 06/09/2002 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 48 Toán
175 T175 Vũ Trần Dũng Nam 02/06/2002 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 50 Toán
176 T176 Ngô Thị Vân An Nữ 22/01/2002 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 50 Toán
177 T177 Bùi Thu Hoài Nữ 14/01/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 49 Toán
178 T178 Vũ Hoàng Anh Nam 01/01/2002 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Toán
179 T179 Nguyễn Văn Đạt Nam 29/04/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 46 Toán
180 T180 Nguyễn Xuân Cảnh Nam 19/08/2002 Tp Thái Bình Tân Bình, TP 43 Toán
181 T181 Đỗ Phương Thảo Nữ 23/08/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Toán
182 T182 Bùi Phương Giang Nữ 14/12/2002 Đông Hưng, TB Phl, ĐH 50 Toán
183 T183 Nguyễn Xuân Đạt Nam 22/05/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 48 Toán
184 T184 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 15/09/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Toán
185 T185 Bùi Thị Thanh An Nữ 26/07/2002 Tp Thái Bình Đông Mỹ, TP 50 Toán
186 T186 Hà Thị Phượng Nữ 22/06/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Toán
187 T187 Nguyễn Nhật Minh Nam 15/03/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
188 T188 Nguyễn Hà Phương Thùy Nữ 09/09/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 53 Toán
189 T189 Trịnh Thị Phương Anh Nữ 04/05/2002 Đông Hưng, TB Pcx, ĐH 50 Toán
190 T190 Phạm Đức Minh Nam 14/10/2002 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 43 Toán
191 T191 Nguyễn Quang Hưng Nam 10/09/2002 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 48 Toán
192 T192 Nguyễn Tiến Thành Nam 06/07/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Toán
193 T193 Nguyễn Duy Long Nam 21/12/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Toán
194 T194 Nguyễn Hải Anh Nữ 27/10/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 43 Toán
195 T195 Phạm Đức Quân Nam 02/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
196 T196 Phan Văn Thanh Nam 28/07/2002 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, TP 43 Toán
197 T197 Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 13/02/2002 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
198 T198 Vũ Quỳnh Vân Nữ 31/05/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Toán
199 T199 Vũ Hữu Thắng Nam 14/12/2001 Tiền Hải, TB Ltv, TP 50 Toán
200 T200 Trương Thu Hương Nữ 30/05/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 44 Toán
201 T201 Nguyễn Cao Tài Minh Nam 07/11/2002 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, TP 48 Toán
202 T202 Nguyễn Xuân Hiệp Nam 14/09/2002 Vũ Thư, TB Hiệp Hòa, VT 50 Toán
203 T203 Lại Trọng Chiến Nam 08/10/2002 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 50 Toán
204 T204 Nguyễn Thúy An Nữ 01/04/2002 Đông Hưng, TB Hhb, ĐH 48 Toán
205 T205 Nguyễn Thế Phước Nam 04/04/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 52 Toán
206 T206 Đặng Thị Thùy Trang Nữ 13/12/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 52 Toán
207 T207 Đặng Thị Kim Tiến Nữ 01/12/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 50 Toán
208 T208 Đào Thanh Hằng Nữ 02/01/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 52 Toán
209 T209 Nguyễn Thị Nhinh Nữ 13/11/2002 Đông Hưng, TB Liên Giang, ĐH 54 Toán
210 T210 Phạm Bảo Minh Nam 21/11/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54 Toán
211 T211 Nguyễn Anh Thư Nữ 15/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
212 T212 Trần Trung Hiếu Nam 28/05/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 43 Toán
213 T213 Nguyễn Thùy Dương Nữ 25/02/2002 Tp Thái Bình Vũ Quý, KX 50 Toán
214 T214 Nguyễn Đức An Nam 30/06/2002 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 50 Toán
215 T215 Vũ Tuấn Dương Nam 26/01/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Toán
216 T216 Vũ Thị Thu Nga Nữ 25/05/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
217 T217 Đỗ Như Hoàng Nam 13/06/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Toán
218 T218 Nguyễn Vũ Đức Nam 02/04/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 49 Toán
219 T219 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 28/10/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 50 Toán
220 T220 Mai Quốc Việt Nam 06/01/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Toán
221 T221 Hà Thị Thu Phương Nữ 06/05/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 50 Toán
222 T222 Bùi Kim Ly Nữ 24/04/2002 Kiến Xương, TB Quang Trung, KX 49 Toán
223 T223 Trương Duy Phương Nam 22/10/2002 Tiền Hải, TB Nam Hải, TH 50 Toán
224 T224 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 29/08/2002 Tp Thái Bình Tân Bình, TP 50 Toán
225 T225 Cao Tiến Đạt Nam 28/11/2002 Đông Hưng, TB Dương Tiến, ĐH 50 Toán
226 T226 Tạ Quốc Trí Nam 20/10/2002 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 49 Toán
227 T227 Hà Văn Chín Nam 05/07/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 46 Toán
228 T228 Bùi Đức Hùng Nam 18/07/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Toán
229 T229 Bùi Phương Linh Nữ 06/08/2002 Hưng Hà, TB Ltv, TP 50 Toán
230 T230 Lại Thị Thu Trang Nữ 05/09/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Toán
231 T231 Vũ Thị Thu Hoài Nữ 24/08/2002 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 50 Toán
232 T232 Nguyễn Trần Duy Hùng Nam 06/10/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Toán
233 T233 Đoàn Gia Phong Nam 13/05/2002 Hồ Chí Minh Tây Sơn, TP 49 Toán
234 T234 Bùi Đại Nghĩa Nam 12/02/2002 Kiến Xương, TB Vũ Bình, KX 44 Toán
235 T235 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 28/01/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 48 Toán
236 T236 Đỗ Thị Phương Thảo Nữ 12/05/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 44 Toán
237 T237 Vũ Trường Sơn Nam 11/10/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Toán
238 T238 Đỗ Phương Thảo Nữ 24/03/2002 Đông Hưng, TB Tây Sơn, TP 50 Toán
239 T239 Đỗ Mạnh Cường Nam 13/08/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán
240 T240 Nguyễn Đình Thi Nam 30/08/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 50 Toán
241 T241 Nguyễn Tiến Đạt Nam 23/06/2002 Kiến Xương, TB Hòa Bình, KX 50 Toán
242 T242 Phạm Anh Tuấn Nam 28/09/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 43 Toán
243 T243 Đinh Thị Hương Nữ 20/02/2002 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 50 Toán
244 T244 Trần Thúy Hiền Nữ 15/01/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 52 Toán
245 T245 Lã Quý Sang Nam 27/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Toán
246 T246 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 22/07/2002 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 50 Toán
247 T247 Nguyễn Thái Hưng Nam 21/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Toán


Môn Vật lí
TT MÃ HS Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK
1 L001 Trần Đăng Mạnh Nam 27/08/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50
2 L002 Nguyễn Văn Đức Nam 20/07/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50
3 L003 Hoàng Thị Linh Nữ 07/08/2002 Vũ Thư, TB Trung An, VT 50
4 L004 Nguyễn Văn Hoan Nam 07/02/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 53
5 L005 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 27/10/2002 Đông Hưng, TB Minh Thành, TP 50
6 L006 Hoàng Hải Đăng Nam 10/10/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 54
7 L007 Nguyễn Ngọc Thành Nam 13/10/2002 Tp Thái Bình Minh Lãng, VT 50
8 L008 Nguyễn Thị Hiền Nữ 23/11/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50
9 L009 Bùi Mai Linh Nữ 03/08/2002 Kiến Xương, TB Vũ Hòa, KX 50
10 L010 Lê Nguyễn Hân Du Nữ 24/02/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 54
11 L011 Nguyễn Huy Hoàng Nam 04/11/2002 Thái Thụy, TB Trần Phú, TP 42
12 L012 Vũ Trọng Hiếu Nam 11/06/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 49
13 L013 Lại Mai Linh Nữ 03/08/2002 Tp Thái Bình Lqđ, KX 53
14 L014 Phạm Phú Cường Nam 27/01/2002 Tp Thái Bình Lqđ, KX 53
15 L015 Phạm Ngọc Thanh Trúc Nữ 18/04/2002 Tp Thái Bình Lqđ, KX 50
16 L016 Bùi Bích Diệu Nữ 02/03/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50
17 L017 Chu Thị Hồng Hải Nữ 12/03/2002 Tp Thái Bình Lqđ, KX 53
18 L018 Bùi Phi Hùng Nam 10/03/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50
19 L019 Vũ Thị Kim Thúy Nữ 06/07/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54
20 L020 Vũ Mai Linh Nữ 09/08/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 54
21 L021 Lê Đức Quý Nam 21/01/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50
22 L022 Phạm Hoài Nam Nam 14/04/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 53
23 L023 Phạm Thế Bảo Phúc Nam 28/01/2002 Vũ Thư, TB Cva, VT 50
24 L024 Phạm Văn Thành Nam 06/12/2002 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 50
25 L025 Đào Tuyết Mai Nữ 20/02/2002 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 50
26 L026 Vũ Thị Thu Trang Nữ 15/11/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 52
27 L027 Phạm Trung Quân Nam 16/04/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 50
28 L028 Phạm Tùng Dương Nam 11/01/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 43
29 L029 Lê Thanh Doan Nữ 15/06/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 48
30 L030 Nguyễn Quang Huy Nam 29/10/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50
31 L031 Phạm Thị Yến Ngọc Nữ 06/11/2002 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 50
32 L032 Vũ Thị Hồng Xuyến Nữ 30/01/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50
33 L033 Đinh Ngọc Mai Nữ 01/05/2002 Sơn La Võ Thị Sáu, Phù Yên, Sơn La 50
34 L034 Lê Tiến Thịnh Nam 15/03/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53
35 L035 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 30/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50
36 L036 Bùi Thu Phương Nữ 04/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50
37 L037 Phạm Thu Quỳnh Nữ 21/07/2002 Vũ Thư, TB Xuân Hòa, VT 52
38 L038 Phạm Như Quỳnh Nữ 31/10/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 52
39 L039 Nguyễn Văn Quyết Nam 27/10/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54
40 L040 Nguyễn Thị Thư Nữ 12/04/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54
41 L041 Đặng Hà Tuyên Nam 12/12/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 50
42 L042 Lê Thị Thương Nữ 10/11/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 53
43 L043 Lê Việt Hùng Nam 28/08/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53
44 L044 Vũ Mai Anh Nữ 15/12/2002 Tp Thái Bình Vũ Vinh, VT 50
45 L045 Mai Trọng Nguyên Nam 02/10/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 51
46 L046 Đặng Thị Minh Trang Nữ 05/04/2002 Đông Hưng, TB Hoàng Diệu, TP 50
47 L047 Phạm Văn Kiên Nam 10/05/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 52
48 L048 Tống Duy Kiên Nam 28/03/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54
49 L049 Vũ Thị Hoài Thu Nữ 27/08/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 54
50 L050 Phạm Hà Thành Nam 18/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52
51 L051 Ngô Thị Yến Ngọc Nữ 12/08/2002 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 54
52 L052 Vũ Ngọc Linh Nam 25/03/2002 Hà Nội Trần Phú, TP 43
53 L053 Đoàn Quang Vinh Nam 01/08/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 48
54 L054 Trần Xuân Bách Nam 21/03/2002 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 50
55 L055 Vũ Hoàng Long Nam 27/09/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 51
56 L056 Giang Văn Thức Nam 01/08/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 50
57 L057 Đặng Thị Tuyết Hạnh Nữ 17/03/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 54
58 L058 Nguyễn Trung Hiếu Nam 14/09/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50
59 L059 Hoàng Ngọc Chinh Nam 04/03/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 48
60 L060 Văn Thị Thanh Xuân Nữ 27/03/2002 Đắc Lắc Phq, ĐH 54
61 L061 Nguyễn Hữu Đạt Nam 06/06/2002 Kiến Xương, TB Vũ Trung, KX 47
62 L062 Đỗ Minh Quân Nam 24/07/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54
63 L063 Đàm Quang Sáng Nam 10/04/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53
64 L064 Ngô Phương Thảo Nữ 15/11/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50
65 L065 Tống Diệu Linh Nữ 24/02/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 54
66 L066 Phạm Công Minh Nam 23/05/2002 Vũ Thư, TB Trung An, VT 51
67 L067 Hoàng Minh Anh Nữ 08/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50
68 L068 Lê Duy Nam Nam 16/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54
69 L069 Nguyễn Văn Ba Nam 02/11/2002 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 50
70 L070 Hoàng Đình Đức Huy Nam 20/05/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52
71 L071 Trần Ngọc Dương Nam 16/05/2002 Tp Thái Bình Bách Thuận, VT 50
72 L072 Nguyễn Thị Thanh Tú Nữ 30/09/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50
73 L073 Đỗ Quang Giáp Nam 29/03/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 45
74 L074 Trần Quyết Nam 06/05/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53
75 L075 Phạm Đỗ Anh Hiếu Nam 16/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50
76 L076 Mai Hải Yến Nữ 29/10/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 51
77 L077 Đỗ Công Lâm Nam 15/09/2002 Hải Phòng Trần Phú, TP 48
78 L078 Nhâm Sỹ Đức Quang Nam 20/06/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54
79 L079 Phạm Văn Quynh Nam 15/11/2002 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 52
80 L080 Bùi Thị Ánh Nữ 22/01/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50
81 L081 Ngô Thị Thu Hiền Nữ 16/01/2002 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 54
82 L082 Phan Phương Anh Nữ 30/05/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50
83 L083 Nguyễn Thị Nam Phương Nữ 29/07/2002 Tp Thái Bình Trọng Quan, ĐH 50
84 L084 Phạm Phúc Chuẩn Nam 19/08/2002 Vũ Thư, TB Cva, VT 52
85 L085 Nguyễn Văn Phương Nam 02/09/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50
86 L086 Bùi Diệu Hương Nữ 03/07/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 47
87 L087 Trần Khánh Huyền Nữ 26/04/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 49
88 L088 Nguyễn Đức Duy Nam 01/11/2002 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 50
89 L089 Đặng Hồng Quân Nam 31/10/2002 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 44
90 L090 Vũ Minh Quân Nam 09/06/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50
91 L091 Hoàng Minh Thu Nữ 03/11/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50
92 L092 Nguyễn Văn Thiện Nam 27/01/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 52
93 L093 Vũ Diệu Anh Nữ 02/03/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54
94 L094 Đoàn Minh Đức Nam 02/11/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 43
95 L095 Nguyễn Thiên Học Nam 02/09/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 53
96 L096 Nguyễn Khánh Linh Nữ 19/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50
97 L097 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 10/02/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 50
98 L098 Trần Ngọc Đăng Nam 24/10/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 45
99 L099 Bùi Doãn Anh Nam 01/03/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54
100 L100 Hoàng Anh Nam 15/08/2002 Phú Thọ Ltv, TP 54
101 L101 Hà Trung Kiên Nam 15/01/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 50
102 L102 Vũ Thị Ngọc Mai Nữ 07/05/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 49
103 L103 Phạm Lê Hương Ly Nữ 19/09/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 48
104 L104 Phan Thu Trang Nữ 12/04/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50
105 L105 Trần Đại Tưởng Nam 26/12/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50
106 L106 Bùi Thị Mai Hương Nữ 30/09/2002 Tp Thái Bình Việt Thuận, VT 54
107 L107 Lưu Minh Hiếu Nam 05/03/2002 Vũ Thư, TB Hồng Phong, VT 41
108 L108 Bùi Quang Duy Nam 15/10/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 54
109 L109 Ngô Duy Đạt Nam 07/12/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50
110 L110 Lê Trung Hiếu Nam 12/11/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54
111 L111 Đào Văn Đức Nam 17/02/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50
112 L112 Phạm Như Toàn Nam 09/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52
113 L113 Trần Thị Ngọc Phượng Nữ 07/02/2002 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 50
114 L114 Lưu Thị Thu Trang Nữ 20/04/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54
115 L115 Phạm Công Tiến Nam 30/01/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54
116 L116 Nguyễn Linh Chi Nữ 14/02/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50
117 L117 Nguyễn Quang Hóa Nam 05/07/2002 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 51
118 L118 Nguyễn Duy Anh Nam 21/12/2002 Tp Thái Bình Lhp, HH 47
119 L119 Nguyễn Đăng Khoa Nam 13/02/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50
120 L120 Hà Nam Thái Nam 13/02/2002 Tp Thái Bình Lhp, TP 50
121 L121 Nguyễn Huy Hoàng Nam 25/01/2002 Đắk Nông 14-10, TH 50
122 L122 Rương Văn Tỉnh Nam 08/12/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 49
123 L123 Nguyễn Tiến Thành Nam 06/07/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 47
124 L124 Nguyễn Đức Mạnh Nam 29/03/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 45


Môn Hóa học
TT MÃ HS Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK
1 H001 Trần Minh Anh Thư Nữ 27/02/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Hoá
2 H002 Dương Thành Nam Nam 29/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Hoá
3 H003 Hoàng Tố Lan Nữ 10/03/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Hoá
4 H004 Phạm Đức Thắng Nam 10/10/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Hoá
5 H005 Lê Đức Anh Nam 09/04/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 48 Hoá
6 H006 Phạm Quang Hưng Nam 19/11/2002 Sơn La Lqđ, Mộc Châu, Sơn La 53 Hoá
7 H007 Trần Quang Trường Nam 07/05/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 41 Hoá
8 H008 Trần Quốc Đạt Nam 31/03/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 49 Hoá
9 H009 Nguyễn Phương Linh Nữ 09/03/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Hoá
10 H010 Chu Minh Anh Nam 28/04/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 52 Hoá
11 H011 Đào Mạnh Đức Nam 10/10/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 50 Hoá
12 H012 Nguyễn Hưng Khang Nam 10/08/2002 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 50 Hoá
13 H013 Trần Văn Quang Nam 21/01/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 47 Hoá
14 H014 Đỗ Tiến Đạt Nam 13/02/2002 Quỳnh Phụ, TB An Vũ, QP 53 Hoá
15 H015 Đàm Thị Hà Nữ 15/12/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Hoá
16 H016 Trần Thị Thu Hường Nữ 09/08/2002 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 50 Hoá
17 H017 Tô Hoàng Hải Nam 22/01/2002 Bạc Liêu Đông Hoàng, ĐH 50 Hoá
18 H018 Nguyễn Đăng Linh Nam 02/07/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 52 Hoá
19 H019 Trần Quang Đô Nam 05/01/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 54 Hoá
20 H020 Trần Minh Thành Nam 18/05/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 51 Hoá
21 H021 Trần Quốc Hoàn Nam 07/03/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50 Hoá
22 H022 Hoàng Quang Anh Nam 02/01/2002 Tp Thái Bình Cva, VT 50 Hoá
23 H023 Hoàng Hải Thanh Nữ 21/05/2002 Vũ Thư, TB Cva, VT 51 Hoá
24 H024 Hoàng Hải Linh Nam 20/03/2002 Tp Thái Bình Trung An, VT 52 Hoá
25 H025 Phạm Đình Hoàng Nam 14/06/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Hoá
26 H026 Phan Văn Chương Nam 30/03/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Hoá
27 H027 Trần Thành Duy Nam 11/12/2002 Hà Nội Nguyễn Trường Tộ, Đđ, Hn 50 Hoá
28 H028 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 21/07/2002 Vũ Thư, TB Ltv, TP 50 Hoá
29 H029 Phan Thị Ngọc Thạch Nữ 25/05/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Hoá
30 H030 Phạm Thị Minh Anh Nữ 17/11/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 49 Hoá
31 H031 Nguyễn Phú Long Nam 28/01/2002 Vũ Thư, TB Cva, VT 49 Hoá
32 H032 Trần Khánh Linh Nữ 12/03/2002 Tiền Hải, TB Ltv, TP 50 Hoá
33 H033 Cao Thị Mỹ Phương Nữ 25/01/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50 Hoá
34 H034 Vũ Khánh Linh Nữ 21/05/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53 Hoá
35 H035 Đoàn Tuấn Nghĩa Nam 14/06/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Hoá
36 H036 Trần Thu Nga Nữ 01/09/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Hoá
37 H037 Lương Tâm Anh Nữ 04/05/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Hoá
38 H038 Phạm Thị Thu Hòa Nữ 27/09/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 53 Hoá
39 H039 Bùi Đức Cảnh Nam 01/11/2002 Tp Thái Bình Lqđ, KX 49 Hoá
40 H040 Phạm Thế Nam Nam 30/04/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Hoá
41 H041 Hồ Mỹ Duyên Nữ 28/02/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
42 H042 Đào Tiến Dũng Nam 15/03/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
43 H043 Hà Nhật Minh Nam 16/08/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
44 H044 Phạm Quốc Huy Nam 17/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
45 H045 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 14/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
46 H046 Nguyễn Kim Chi Nữ 21/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
47 H047 Đỗ Ngọc Trâm Nữ 19/02/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 51 Hoá
48 H048 Phan Thúy Quỳnh Nữ 30/08/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Hoá
49 H049 Trần Lâm Phương Nữ 24/04/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Hoá
50 H050 Trương Hồng Minh Nữ 21/03/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50 Hoá
51 H051 Nguyễn Mai Phương Nữ 04/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Hoá
52 H052 Nguyễn Tiến Dũng Nam 01/05/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 49 Hoá
53 H053 Phạm Xuân Tiến Nam 28/06/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 53 Hoá
54 H054 Nguyễn Ngọc Minh Nam 26/02/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
55 H055 Trần Thị Thanh Diễm Nữ 27/05/2002 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 50 Hoá
56 H056 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 20/06/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 53 Hoá
57 H057 Nguyễn Thành Vinh Nam 20/09/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
58 H058 Nguyễn Minh Hiếu Nam 11/04/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
59 H059 Đinh Công Khang Nam 17/09/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Hoá
60 H060 Trần Đình Vang Nam 18/05/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 49 Hoá
61 H061 Lại Minh Sang Nam 14/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Hoá
62 H062 Lê Huyền Trang Nữ 25/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
63 H063 Trần Thành Vinh Nam 09/08/2002 Liên Bang Nga Hoàng Diệu, TP 50 Hoá
64 H064 Nguyễn Minh Phúc Nam 04/09/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
65 H065 Đinh Văn Hiệp Nam 28/08/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 47 Hoá
66 H066 Nguyễn Tiến Đạt Nam 01/03/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53 Hoá
67 H067 Đỗ Ngọc Anh Tuấn Nam 16/10/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 50 Hoá
68 H068 Phạm Thị Huyền Trang Nữ 21/12/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 51 Hoá
69 H069 Hà Hoài Linh Nữ 06/02/2002 Đông Hưng, TB Ltv, TP 52 Hoá
70 H070 Nguyễn Anh Đức Nam 11/07/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Hoá
71 H071 Đặng Quang Huy Nam 13/11/2002 Hưng Hà, TB Kỳ Bá, TP 50 Hoá
72 H072 Lê Hoàng Nam Nam 06/11/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 43 Hoá
73 H073 Nguyễn Tiến Dũng Nam 19/03/2002 Vũ Thư, TB Ltv, TP 50 Hoá
74 H074 Mai Quang Trường Nam 02/12/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Hoá
75 H075 Phí Hải Anh Nữ 27/10/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Hoá
76 H076 Bùi Nhất Sinh Nam 09/10/2002 Hồ Chí Minh Phú Xuân, TP 43 Hoá
77 H077 Ngô Việt Bách Nam 10/12/2002 Tp Thái Bình Nđc, TT 50 Hoá
78 H078 Ngô Minh Việt Nam 17/07/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 49 Hoá
79 H079 Trần Thị Thu Hiền Nữ 07/04/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Hoá
80 H080 Hoàng Mai Linh Nữ 19/09/2002 Vũ Thư, TB Thái Hưng, HH 49 Hoá
81 H081 Trần Hà Anh Nữ 01/01/2003 Tp Thái Bình Ltv, TP 51 Hoá
82 H082 Lại Khánh Linh Nữ 18/09/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Hoá
83 H083 Lại Minh Quang Nam 08/07/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Hoá
84 H084 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 28/03/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Hoá
85 H085 Vũ Thị Hoài Linh Nữ 03/07/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 49 Hoá
86 H086 Mai Ngọc Anh Nữ 26/06/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Hoá
87 H087 Bùi Phương Anh Nữ 20/03/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Hoá
88 H088 Nguyễn Thị Diệp Nữ 10/11/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Hoá
89 H089 Phạm Ngọc Minh Nữ 13/09/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 50 Hoá
90 H090 Hà Phương Lam Nữ 26/08/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Hoá
91 H091 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 16/10/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Hoá
92 H092 Nguyễn Bích Phương Nữ 21/06/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 53 Hoá
93 H093 Nguyễn Duy Linh Nam 12/11/2002 Tp Thái Bình Song Lãng, VT 52 Hoá
94 H094 Đỗ Đức Lương Nam 21/01/2002 Hồ Chí Minh Ltv, TP 50 Hoá
95 H095 Nguyễn Thùy Dương Nữ 05/10/2002 Hải Phòng Vũ Tây, KX 50 Hoá
96 H096 Hà Hồng Việt Nam 05/04/2002 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 50 Hoá
97 H097 Lê Bảo Nguyên Nam 25/12/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 47 Hoá
98 H098 Trần Đức Mạnh Nam 13/05/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 42 Hoá
99 H099 Ngô Khánh Linh Nữ 12/06/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Hoá
100 H100 Trần Mỹ Hạnh Nữ 18/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
101 H101 Trần Quốc Đức Nam 24/01/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 45 Hoá
102 H102 Lê Thị Trà My Nữ 17/05/2002 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 50 Hoá
103 H103 Nguyễn Đức Chinh Nam 24/03/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
104 H104 Trần Quang Vinh Nam 19/11/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Hoá
105 H105 Phạm Phương Anh Nữ 23/10/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Hoá
106 H106 Nguyễn Văn Tráng Nam 03/03/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 52 Hoá
107 H107 Nguyễn Thu Hà Nữ 14/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
108 H108 Vũ Quỳnh Trang Nữ 07/11/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Hoá
109 H109 Nguyễn Thái Dương Nam 08/12/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Hoá
110 H110 Phạm Văn Bắc Nam 18/03/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
111 H111 Vũ Đức Hiếu Nam 13/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
112 H112 Trần Mai Phương Nữ 05/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
113 H113 Nguyễn Tuấn Linh Nam 10/03/2002 Kiến Xương, TB 14-10, TH 50 Hoá
114 H114 Đặng Hoàng Sơn Nam 15/07/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
115 H115 Nguyễn Thúy An Nữ 14/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Hoá
116 H116 Khổng Thị Minh Ngọc Nữ 18/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 51 Hoá
117 H117 Trần Thị Ngọc Anh Nữ 29/08/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Hoá
118 H118 Trần Mai Giang Nữ 10/11/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Hoá
119 H119 Trần Kim Liên Nữ 13/07/2002 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 51 Hoá
120 H120 Nguyễn Tường Minh Nam 06/11/2002 Kiến Xương, TB Ltv, TP 53 Hoá
121 H121 Dương Thu Hà Nữ 02/01/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 50 Hoá
122 H122 Phạm Thị Hà Anh Nữ 22/03/2002 Vũ Thư, TB Cva, VT 50 Hoá
123 H123 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 03/03/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 48 Hoá
124 H124 Phan Thành Long Nam 28/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52 Hoá
125 H125 Trương Thị Thanh Mai Nữ 16/02/2002 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 50 Hoá
126 H126 Đặng Hoàng Hải Nam 18/01/2003 Đông Hưng, TB Tây Sơn, TP 50 Hoá
127 H127 Phạm Trọng Thiện Nam 04/06/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 51 Hoá
128 H128 Phạm Thị Kim Oanh Nữ 23/08/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Hoá
129 H129 Bùi Quý Đức Nam 05/02/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Hoá
130 H130 Phạm Gia Nghĩa Nam 30/06/2002 Vũ Thư, TB Hồng Phong, VT 53 Hoá
131 H131 Nguyễn Phương Anh Nữ 27/10/2002 Vũ Thư, TB Phú Xuân, TP 44 Hoá
132 H132 Vũ Thu Huế Nữ 09/07/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Hoá
133 H133 Đinh Đức Hạnh Nữ 08/10/2002 Đông Hưng, TB Lqđ, KX 50 Hoá
134 H134 Vũ Thị May Nữ 28/03/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 47 Hoá
135 H135 Nguyễn Như Tiến Nam 28/01/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Hoá
136 H136 Trần Mai Anh Nữ 22/05/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
137 H137 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 27/04/2002 Tp Thái Bình Lhp, HH 43 Hoá


Môn Sinh học
TT MÃ HS Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK
1 SI001 Nguyễn Tân Anh Nam 18/01/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 49 Sinh
2 SI002 Trần Thị Tâm Đan Nữ 20/10/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Sinh
3 SI003 Nguyễn Thu Hiền Nữ 23/04/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 49 Sinh
4 SI004 Nhâm Hà My Nữ 24/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52 Sinh
5 SI005 Trần Minh Phúc Nam 30/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Sinh
6 SI006 Đỗ Vũ Thu Anh Nữ 18/09/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Sinh
7 SI007 Phạm Quốc Vương Nam 05/07/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 51 Sinh
8 SI008 Vũ Thanh Thảo Nữ 21/10/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Sinh
9 SI009 Nguyễn Mạnh Thắng Nam 29/10/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 50 Sinh
10 SI010 Phạm Thị Nhung Nữ 24/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 47 Sinh
11 SI011 Trần Thị Thu Thảo Nữ 29/09/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50 Sinh
12 SI012 Nguyễn Trọng Thành Nam 31/08/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50 Sinh
13 SI013 Lưu Thị Quỳnh Anh Nữ 02/03/2002 Vũ Thư, TB Tây Sơn, TP 50 Sinh
14 SI014 Vũ Thị Ngọc Nữ 25/05/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Sinh
15 SI015 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 18/10/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50 Sinh
16 SI016 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 30/11/2002 Đông Hưng, TB Tây Sơn, TP 46 Sinh
17 SI017 Đào Ánh An Nữ 18/02/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 51 Sinh
18 SI018 Vũ Văn Kiệt Nam 27/05/2002 Thái Nguyên Tây Sơn, TP 47 Sinh
19 SI019 Nguyễn Xuân Trường Nam 18/07/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 47 Sinh
20 SI020 Phạm Anh Nguyễn Nữ 17/07/2002 Tp Thái Bình Tân Phong, VT 51 Sinh
21 SI021 Phạm Thị Anh Thơ Nữ 06/08/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Sinh
22 SI022 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 19/12/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 48 Sinh
23 SI023 Vũ Ngọc Đức Nam 19/08/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Sinh
24 SI024 Vũ Nguyễn Việt Hà Nam 05/09/2002 Kiên Giang Trần Phú, TP 49 Sinh
25 SI025 Bùi Ngọc Diệp Nữ 20/08/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Sinh
26 SI026 Lương Xuân Trường Nam 24/10/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Sinh
27 SI027 Vũ Thị Thu Hà Nữ 25/10/2002 Tp Thái Bình Trung An, VT 54 Sinh
28 SI028 Nguyễn Khánh Linh Nữ 29/09/2002 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 51 Sinh
29 SI029 Vũ Lan Hương Nữ 07/10/2002 Hà Nội Trần Phú, TP 50 Sinh
30 SI030 Đỗ Thị Thu Trang Nữ 06/06/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 49 Sinh
31 SI031 Trần Thị Ngọc Nữ 10/06/2002 Kiến Xương, TB Vũ Bình, KX 50 Sinh
32 SI032 Cao Đức Huy Nam 01/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 51 Sinh
33 SI033 Nguyễn Minh Quân Nam 20/05/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Sinh
34 SI034 Trần Thị Thủy Nữ 17/05/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 49 Sinh
35 SI035 Vũ Nguyễn Hà Phương Nữ 18/06/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Sinh
36 SI036 Hoàng Thị Huyền Nữ 23/04/2002 Hưng Hà, TB Lkđ, HH 50 Sinh
37 SI037 Phạm Thị Thu Hà Nữ 07/12/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 50 Sinh
38 SI038 Bùi Phan Thanh Thúy Nữ 02/10/2002 Đắk Lắk Tây Sơn, TP 51 Sinh
39 SI039 Phạm Thị Thu Trang Nữ 11/03/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Sinh
40 SI040 Trương Lệ Thu Nữ 25/07/2002 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 50 Sinh
41 SI041 Phạm Thùy Linh Nữ 10/06/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Sinh
42 SI042 Nguyễn Đức Anh Nam 11/03/2002 Tp Thái Bình Lqđ, KX 50 Sinh
43 SI043 Đỗ Việt Anh Nam 06/11/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 47 Sinh
44 SI044 Phạm Thị Ánh Nguyệt Nữ 25/11/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 49 Sinh
45 SI045 Nguyễn Thái Bình Nam 25/01/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Sinh
46 SI046 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 02/12/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Sinh
47 SI047 Đoàn Thị Hương Giang Nữ 23/09/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 45 Sinh
48 SI048 Phạm Lâm Huy Nam 04/07/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 45 Sinh
49 SI049 Lương Thị Diệu Linh Nữ 17/08/2002 Tp Thái Bình Vũ Lạc, TP 49 Sinh
50 SI050 Bùi Mai Hương Nữ 05/10/2002 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 50 Sinh
51 SI051 Trần Nhật Ánh Nữ 11/12/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 42 Sinh
52 SI052 Trần Đại Tráng Nam 27/01/2002 Hưng Hà, TB Trần Lãm, TP 50 Sinh
53 SI053 Nguyễn Thảo Linh Nữ 12/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Sinh
54 SI054 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 03/11/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 50 Sinh
55 SI055 Đặng Ngọc Anh Nữ 15/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Sinh
56 SI056 Phạm Linh Chi Nữ 02/05/2002 Tp Thái Bình Lhp, TP 50 Sinh
57 SI057 Trần Ngọc Quân Nam 26/01/2002 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 50 Sinh
58 SI058 Phạm Phúc Hải Nam 22/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52 Sinh
59 SI083 Phạm Thanh Hằng Nữ 22/07/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 48 Sinh
60 SI084 Phạm Tiến Mạnh Nam 28/11/2002 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 52 Sinh
61 SI085 Phạm Thị Thủy Nữ 12/04/2002 Thái Thụy, TB Thụy Phong, TT 50 Sinh
62 SI086 Bùi Văn Dương Nam 06/08/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Sinh
63 SI087 Phan Thị Bình An Nữ 30/06/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Sinh
64 SI088 Phan Hải Hà Nữ 16/01/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 50 Sinh
65 SI089 Tạ Ngọc Kiên Nam 26/09/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Sinh
66 SI090 Nguyễn Vũ Thùy Dương Nữ 03/11/2002 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 50 Sinh
67 SI091 Đặng Hồng Yến Nữ 30/04/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Sinh
68 SI092 Lê Đỗ Kiều Thương Nữ 29/01/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 44 Sinh
69 SI093 Nguyễn Quang Dũng Nam 01/07/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 48 Sinh
70 SI094 Nguyễn Công Hiệu Nam 26/09/2002 Thái Nguyên Kỳ Bá, TP 47 Sinh
71 SI095 Phạm Thu Hòa Nữ 22/07/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Sinh
72 SI096 Vũ Bá Quang Huy Nam 09/09/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 46 Sinh
73 SI097 Nguyễn Việt Đức Nam 13/04/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 48 Sinh
74 SI098 Nguyễn Đức Lưu Nam 27/07/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 52 Sinh
75 SI099 Nguyễn Thị Ngân Nữ 14/11/2002 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 52 Sinh
76 SI100 Trần Thị Quỳnh Anh Nữ 14/11/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 53 Sinh
77 SI59 Hoàng Long Đạt Nam 30/01/2002 Lai Châu Song An, VT 53 Sinh
78 SI60 Hoàng Thị Quỳnh Trang Nữ 25/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Sinh
79 SI61 Phạm Trung Kiên Nam 24/09/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50 Sinh
80 SI62 Trần Khánh Linh Nữ 16/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Sinh
81 SI63 Phạm Hoàng Mến Nữ 17/06/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Sinh
82 SI64 Đào Thị Khánh Huyền Nữ 12/07/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 49 Sinh
83 SI65 Phạm Đoàn Thu Uyên Nữ 18/10/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Sinh
84 SI66 Phạm Văn Cường Nam 14/08/2002 Tp Thái Bình Vũ Đoài, VT 47 Sinh
85 SI67 Phạm Mai Phương Nữ 31/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Sinh
86 SI68 Phùng Thị Ngọc Anh Nữ 08/06/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Sinh
87 SI69 Hoàng Phương Chinh Nữ 25/09/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 49 Sinh
88 SI70 Đào Mai Linh Nữ 26/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52 Sinh
89 SI71 Nguyễn Trường Giang Nam 23/08/2002 Tiền Hải, TB Ltv, TP 50 Sinh
90 SI72 Phạm Thị Tường Vi Nữ 06/12/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Sinh
91 SI73 Nguyễn Đức Minh Nam 15/04/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Sinh
92 SI74 Bùi Quang Thành Nam 24/01/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Sinh
93 SI75 Nguyễn Hà Phương Nữ 05/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Sinh
94 SI76 Phạm Thùy Trang Nữ 02/10/2002 Gia Lai Đông Hòa, TP 50 Sinh
95 SI77 Phạm Quang Phúc Nam 29/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 51 Sinh
96 SI78 Nguyễn Thu Trang Nữ 25/04/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 50 Sinh
97 SI79 Bùi Thị Thùy Ngân Nữ 16/03/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 48 Sinh
98 SI80 Hà Thu Hương Nữ 08/06/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 50 Sinh
99 SI81 Dương Thị Cẩm Ly Nữ 28/06/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 44 Sinh
100 SI82 Bùi Hương Thảo Nữ 14/06/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Sinh

Môn Tin học
TT MÃ HS Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK
1 TI075 Bùi Hoàng An Nam 22/05/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
2 TI249 Phạm Thái An Nam 15/10/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Tin
3 TI066 Đặng Vinh An Nam 26/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
4 TI132 Phạm Duy Anh Nam 29/08/2002 Hà Nội Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
5 TI240 Phạm Đăng Anh Nam 01/05/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
6 TI116 Đinh Đức Anh Nam 28/09/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 45 Tin
7 TI239 Nguyễn Đức Anh Nam 25/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
8 TI057 Nguyễn Lâm Anh Nữ 09/04/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
9 TI172 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 18/09/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
10 TI181 Vũ Mai Anh Nữ 12/02/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 49 Tin
11 TI136 Phan Hà Nhật Anh Nữ 09/05/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 54 Tin
12 TI001 Đỗ Phương Anh Nữ 29/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Tin
13 TI124 Lê Phương Anh Nữ 19/04/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Tin
14 TI121 Nguyễn Phương Anh Nữ 29/07/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Tin
15 TI106 Vũ Quang Anh Nam 20/08/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
16 TI065 Bùi Hoàng Việt Anh Nam 15/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
17 TI230 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 21/03/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 50 Tin
18 TI017 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 29/04/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 50 Tin
19 TI052 Hoàng Gia Chi Bảo Nam 03/06/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
20 TI110 Bùi Quốc Bảo Nam 10/01/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 48 Tin
21 TI049 Hoàng Hải Bình Nam 28/12/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 52 Tin
22 TI237 Đỗ Minh Châu Nữ 06/02/2002 Tiền Hải, TB Đông Cơ, TH 50 Tin
23 TI035 Nguyễn Minh Châu Nữ 24/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
24 TI025 Nguyễn Ngọc Châu Nam 17/10/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Tin
25 TI180 Đào Xuân Chiến Nam 20/03/2002 Thành phố TB Vũ Lạc, TP 47 Tin
26 TI197 Nguyễn Thị Chinh Nữ 19/04/2002 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Tin
27 TI153 Trần Kim Cúc Nữ 12/07/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 48 Tin
28 TI234 Phạm Đức Cương Nam 24/05/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
29 TI054 Trần Ngọc Cương Nam 26/04/2002 Vũ Thư, TB Minh Khai, VT 50 Tin
30 TI038 Phạm Bá Đức Cường Nam 14/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
31 TI022 Tống Hùng Cường Nam 13/01/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Tin
32 TI096 Đỗ Mạnh Cường Nam 13/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
33 TI190 Trần Danh Doanh Nam 23/06/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Tin
34 TI229 Nguyễn Bá Dũng Nam 25/01/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Tin
35 TI221 Lại Cao Dũng Nam 08/10/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Tin
36 TI085 Nguyễn Đình Dũng Nam 22/03/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Tin
37 TI013 Nguyễn Long Dũng Nam 09/06/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 42 Tin
38 TI131 Vũ Minh Dũng Nam 03/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
39 TI151 Dương Tiến Dũng Nam 24/07/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 43 Tin
40 TI135 Phạm Việt Dũng Nam 27/01/2002 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
41 TI050 Trần Ngọc Duy Nam 22/01/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Tin
42 TI218 Nguyễn Thị Hà Duyên Nữ 30/12/2002 Ucraina Kỳ Bá, TP 50 Tin
43 TI141 Đặng Minh Dương Nam 28/08/2002 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 44 Tin
44 TI178 Nguyễn Thái Dương Nam 24/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 49 Tin
45 TI087 Nguyễn Linh Đan Nữ 14/10/2002 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
46 TI248 Khiếu Anh Đào Nam 04/03/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 42 Tin
47 TI186 Trần Thị Đào Nữ 08/02/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 49 Tin
48 TI024 Nguyễn Mạnh Đạt Nam 03/09/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 48 Tin
49 TI223 Phạm Minh Đạt Nam 20/04/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 48 Tin
50 TI080 Hà Hoàng Tiến Đạt Nam 08/06/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
51 TI196 Bùi Anh Độ Nam 26/02/2002 Vũ Thư, TB Vũ An, KX 47 Tin
52 TI059 Nguyễn Duy Đông Nam 27/02/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Tin
53 TI058 Nguyễn Anh Đức Nam 11/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
54 TI134 Vũ Phạm Anh Đức Nam 08/03/2002 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
55 TI098 Lương Đình Đức Nam 16/07/2002 Thành phố TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
56 TI129 Bùi Mạnh Đức Nam 03/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
57 TI147 Bùi Minh Đức Nam 14/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
58 TI228 Phạm Minh Đức Nam 06/07/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
59 TI145 Trương Minh Đức Nam 02/04/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
60 TI030 Nguyễn Trung Đức Nam 01/12/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Tin
61 TI152 Hoàng Văn Đức Nam 11/05/2002 Bình Phước Tây Sơn, TP 42 Tin
62 TI083 Nguyễn Vũ Đức Nam 02/04/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 49 Tin
63 TI156 Lại Thanh Giang Nam 17/02/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Tin
64 TI226 Trịnh Thị Giang Nữ 31/10/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 50 Tin
65 TI091 Nguyễn Thu Hà Nữ 02/10/2002 LB Nga Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
66 TI238 Triệu Thị Thu Hà Nữ 27/08/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 47 Tin
67 TI100 Đỗ Trung Hạ Nam 11/07/2002 Thành phố TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
68 TI015 Đào Văn Hải Nam 07/04/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 48 Tin
69 TI206 Vũ Việt Hải Nam 31/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
70 TI073 Nhâm Bích Hạnh Nữ 23/07/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
71 TI246 Vũ Thị Thu Hạnh Nữ 18/01/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 47 Tin
72 TI079 Hà Thị Hảo Nữ 24/10/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
73 TI201 Đào Thanh Hằng Nữ 02/01/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 52 Tin
74 TI099 Phạm Ngọc Hân Nữ 27/09/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 52 Tin
75 TI220 Tăng Lê Nhã Hân Nữ 22/10/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
76 TI056 Phan Văn Hiệp Nam 13/07/2002 Đắk Lắk Vũ Chính, TP 50 Tin
77 TI213 Đỗ Hoàng Hiếu Nam 18/06/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
78 TI212 Trần Minh Hiếu Nam 16/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 49 Tin
79 TI187 Trần Minh Hiếu Nam 24/02/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 51 Tin
80 TI231 Trần Sỹ Hiếu Nam 27/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
81 TI067 Trần Thị Hiếu Nữ 25/06/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Tin
82 TI225 Nguyễn Trung Hiếu Nam 18/12/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 45 Tin
83 TI209 Phạm Trung Hiếu Nam 15/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
84 TI120 Đậu Văn Hiếu Nam 09/02/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Tin
85 TI084 Trần Thị Hoài Nữ 08/09/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
86 TI194 Bùi Thu Hoài Nữ 14/01/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 49 Tin
87 TI102 Nguyễn Khải Hoàn Nam 15/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 49 Tin
88 TI062 Phạm Khánh Hoàn Nữ 10/11/2002 Tiền Hải, TB Trần Phú, TP 50 Tin
89 TI199 Vũ Ngọc Hoàn Nam 13/03/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 44 Tin
90 TI214 Nghiêm Đăng Hoàng Nam 14/12/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 50 Tin
91 TI182 Nguyễn Huy Hoàng Nam 18/04/2002 Thành phố TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
92 TI020 Vũ Huy Hoàng Nam 13/12/2002 Thái Thụy, TB Trần Phú, TP 47 Tin
93 TI200 Lê Phúc Hoàng Nam 26/03/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
94 TI188 Nguyễn Quý Hoàng Nam 08/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Tin
95 TI081 Nguyễn Văn Hoàng Nam 01/10/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 48 Tin
96 TI061 Nguyễn Minh Huân Nam 06/12/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 47 Tin
97 TI191 Đặng Anh Hùng Nam 13/08/2002 Thành phố TB Song An, VT 47 Tin
98 TI004 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 26/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
99 TI118 Dương Việt Hùng Nam 19/10/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 50 Tin
100 TI078 Bùi Quang Huy Nam 21/12/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 49 Tin
101 TI250 Đặng Quang Huy Nam 13/11/2002 Hưng Hà, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
102 TI125 Đoàn Quang Huy Nam 07/04/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 48 Tin
103 TI043 Hà Quang Huy Nam 09/02/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
104 TI046 Nguyễn Kim Quang Huy Nam 27/08/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
105 TI033 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 12/01/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 43 Tin
106 TI112 Đào Duy Hưng Nam 30/04/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
107 TI019 Lương Ngọc Hưng Nam 31/08/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
108 TI122 Phí Vũ Quang Hưng Nam 09/07/2002 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
109 TI071 Nguyễn Thái Hưng Nam 21/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
110 TI021 Phan Thành Hưng Nam 16/07/2002 Thành phố TB Tân Phong, VT 50 Tin
111 TI247 Trương Thành Hưng Nam 23/05/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
112 TI014 Nguyễn Tiến Hưng Nam 01/12/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 48 Tin
113 TI029 Phan Thị Thu Hương Nữ 11/07/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Tin
114 TI040 Trịnh Quang Khải Nam 08/09/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Tin
115 TI086 Trần Thị Thu Khanh Nữ 21/09/2002 Vũ Thư, TB Phú Xuân, TP 50 Tin
116 TI219 Vũ Ngọc Khánh Nam 02/09/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Tin
117 TI009 Đặng Nhật Khánh Nam 04/08/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Tin
118 TI166 Bùi Minh Kiên Nam 24/12/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Tin
119 TI137 Trần Phúc Lâm Nam 11/11/2002 Thành phố TB Tân Bình, TP 50 Tin
120 TI076 Trần Tùng Lâm Nam 01/05/2002 Hà Tây Hoàng Diệu, TP 44 Tin
121 TI070 Phạm Diệu Linh Nữ 14/04/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
122 TI089 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 12/06/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Tin
123 TI146 Bùi Duy Linh Nam 26/09/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 46 Tin
124 TI109 Nguyễn Vũ Hoài Linh Nam 18/04/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Tin
125 TI032 Nguyễn Khánh Linh Nữ 03/07/2002 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Tin
126 TI093 Nguyễn Khánh Linh Nữ 08/04/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 42 Tin
127 TI123 Tạ Khánh Linh Nữ 28/01/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Tin
128 TI127 Đỗ Mai Linh Nữ 26/09/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Tin
129 TI103 Hoàng Phương Linh Nữ 02/09/2002 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
130 TI128 Đặng Thị Phương Linh Nữ 11/12/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Tin
131 TI163 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 22/02/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
132 TI155 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 24/04/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 44 Tin
133 TI167 Phạm Thùy Linh Nữ 17/11/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Tin
134 TI177 Nguyễn Tuấn Linh Nam 14/12/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 48 Tin
135 TI107 Nguyễn Duy Long Nam 21/12/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Tin
136 TI130 Lưu Hoàng Long Nam 05/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
137 TI060 Trần Thái Hoàng Long Nam 10/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
138 TI105 Đào Mạnh Long Nam 06/12/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
139 TI051 Phạm Văn Minh Long Nam 14/03/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 48 Tin
140 TI074 Nguyễn Thành Long Nam 11/07/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
141 TI185 Trần Xuân Long Nam 13/08/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 49 Tin
142 TI216 Phạm Thị Lương Nữ 09/09/2002 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Tin
143 TI044 Phạm Thiên Lương Nam 09/09/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
144 TI064 Phạm Thị Lý Nữ 17/05/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
145 TI227 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 08/03/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 49 Tin
146 TI045 Đỗ Duy Mạnh Nam 26/10/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
147 TI036 Đinh Đức Mạnh Nam 26/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
148 TI176 Trần Minh Mạnh Nam 01/04/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 48 Tin
149 TI028 Bùi Tiến Mạnh Nam 14/09/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
150 TI171 Hoàng Anh Minh Nam 15/02/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
151 TI204 Phạm Bảo Minh Nam 21/11/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Tin
152 TI189 Lê Đức Minh Nam 06/06/2002 Thành phố TB Vũ Lạc, TP 47 Tin
153 TI150 Phạm Ngọc Minh Nam 19/07/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
154 TI164 Nguyễn Nhật Minh Nam 15/03/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
155 TI245 Nguyễn Nhật Minh Nam 23/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
156 TI092 Nguyễn Quang Minh Nam 26/08/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
157 TI215 Đặng Văn Minh Nam 24/08/2002 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Tin
158 TI192 Bùi Trà My Nữ 28/06/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 49 Tin
159 TI115 Bùi Đức Nam Nam 23/03/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
160 TI198 Trần Phương Nam Nam 05/05/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
161 TI126 Trần Phương Nam Nam 14/11/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 50 Tin
162 TI005 Hoàng Quốc Nam Nam 21/05/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 48 Tin
163 TI077 Nguyễn Văn Nam Nam 23/05/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 43 Tin
164 TI235 Đào Trọng Nghĩa Nam 01/01/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Tin
165 TI088 Trần Trọng Nghĩa Nam 05/10/2002 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 45 Tin
166 TI016 Hoàng Huy Ngọ Nam 11/08/2002 Đắk Lắk Vũ Phúc, TP 50 Tin
167 TI242 Nguyễn Ngọc Nhâm Nam 14/02/2002 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 48 Tin
168 TI149 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 31/10/2002 Hải Dương Kỳ Bá, TP 50 Tin
169 TI203 Vũ Thị Hồng Nhung Nữ 01/01/2002 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 50 Tin
170 TI037 Hoàng Hưng Phát Nam 08/03/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 47 Tin
171 TI026 Bùi Tiến Phi Nam 29/04/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Tin
172 TI183 Hà Quang Phong Nam 26/12/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Tin
173 TI047 Tạ Duy Phúc Nam 19/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 48 Tin
174 TI108 Vũ Đức Phúc Nam 25/09/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Tin
175 TI010 Đinh Hoàng Phúc Nam 17/01/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
176 TI193 Lưu Hồng Phúc Nam 12/08/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Tin
177 TI094 Nguyễn Thái Phúc Nam 11/12/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
178 TI133 Tô Hoàng Phương Nữ 29/07/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
179 TI041 Phạm Thị Mai Phương Nữ 26/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
180 TI090 Trần Thị Minh Phương Nữ 15/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
181 TI082 Nguyễn Thị Phương Nữ 04/08/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 49 Tin
182 TI169 Trần Thị Phương Nữ 18/05/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Tin
183 TI113 Phạm Thu Phương Nữ 27/03/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
184 TI063 Nguyễn Duy Quang Nam 01/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
185 TI211 Nguyễn Đức Quang Nam 11/02/2002 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
186 TI174 Nguyễn Minh Quang Nam 07/12/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 47 Tin
187 TI072 Từ Minh Quang Nam 14/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
188 TI142 Trần Nhật Quang Nam 19/11/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
189 TI175 Phạm Đức Quân Nam 02/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
190 TI003 Phạm Hồng Quân Nam 11/02/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
191 TI243 Vũ Hồng Quân Nam 29/01/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Tin
192 TI007 Quyền Đình Quyết Nam 19/11/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 43 Tin
193 TI144 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 19/03/2002 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Tin
194 TI179 Nguyễn Phương Quỳnh Nữ 15/12/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
195 TI097 Đặng Thị Quỳnh Nữ 16/03/2002 Kiến Xương, TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
196 TI114 Lã Quý Sang Nam 27/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
197 TI031 Vũ Hoàng Sơn Nam 15/05/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 48 Tin
198 TI207 Phạm Ngọc Sơn Nam 27/08/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 47 Tin
199 TI236 Thái Trung Sơn Nam 04/07/2002 Nghệ An Phạm Huy Quang, ĐH 48 Tin
200 TI018 Bùi Ngọc Trường Sơn Nam 26/03/2002 Thành phố TB Chu Văn An, VT 50 Tin
201 TI168 Nguyễn Đình Tài Nam 08/11/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Tin
202 TI095 Trần Huyền Tâm Nữ 10/08/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
203 TI224 Hoàng Văn Tâm Nam 06/02/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 49 Tin
204 TI154 Đỗ Văn Tân Nam 01/01/2002 Kiến Xương, TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
205 TI157 Vũ Hải Thanh Nam 27/07/2002 Kiến Xương, TB Quang Lịch, KX 47 Tin
206 TI210 Phạm Đạt Thành Nam 12/01/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 49 Tin
207 TI069 Đinh Tiến Thành Nam 27/07/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
208 TI170 Nguyễn Tiến Thành Nam 06/07/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
209 TI034 Nguyễn Tuấn Thành Nam 03/10/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Tin
210 TI205 Phạm Tuấn Thành Nam 01/10/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
211 TI195 Đỗ Phương Thảo Nữ 23/08/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Tin
212 TI002 Huỳnh Nguyễn Phương Thảo Nữ 23/03/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
213 TI068 Phạm Phương Thảo Nữ 16/02/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Tin
214 TI023 Phạm Hữu Thắng Nam 22/02/2002 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 50 Tin
215 TI165 Vũ Hữu Thắng Nam 14/12/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
216 TI039 Trần Mạnh Thắng Nam 12/07/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
217 TI119 Lê Công Quốc Thắng Nam 17/09/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 48 Tin
218 TI055 Hà Việt Thắng Nam 07/01/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 50 Tin
219 TI138 Bùi Xuân Thắng Nam 28/10/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
220 TI173 Trần Thanh Thụy Nữ 17/03/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 47 Tin
221 TI008 Nguyễn Anh Thư Nữ 15/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
222 TI006 Bùi Xuân Tiến Nam 10/08/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 43 Tin
223 TI158 Trần Thị Kiều Trang Nữ 04/11/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Tin
224 TI184 Trần Mai Trang Nữ 09/12/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 50 Tin
225 TI148 Đặng Minh Trang Nữ 29/11/2002 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 49 Tin
226 TI232 Phạm Thu Trang Nữ 08/09/2002 Thành phố TB Đông Xuân, ĐH 50 Tin
227 TI162 Phạm Thị Thu Trang Nữ 05/10/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Tin
228 TI011 Trần Thị Thu Trang Nữ 26/01/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
229 TI244 Trần Thùy Trang Nữ 18/01/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 49 Tin
230 TI027 Phạm Thị Thục Trinh Nữ 16/05/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
231 TI048 Trần Công Trịnh Nam 27/12/2002 Tiền Hải, TB Minh Thành, TP 43 Tin
232 TI159 Vũ Thành Trung Nam 12/10/2002 LB Nga Tây Sơn, TP 43 Tin
233 TI233 Đào Việt Trung Nam 13/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
234 TI053 Phạm Trọng Trường Nam 17/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
235 TI111 Phạm Cẩm Tú Nữ 10/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
236 TI160 Mai Đăng Tuân Nam 24/02/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 47 Tin
237 TI208 Nguyễn Anh Tuấn Nam 06/05/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 49 Tin
238 TI042 Nguyễn Hoàng Tùng Nam 15/11/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
239 TI202 Bùi Thanh Tùng Nam 23/04/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 46 Tin
240 TI140 Hà Thanh Tùng Nam 22/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Tin
241 TI117 Nguyễn Thanh Tùng Nam 24/05/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
242 TI241 Đào Thanh Tuyết Nữ 10/06/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 48 Tin
243 TI012 Hoàng Đức Văn Nam 05/10/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 49 Tin
244 TI139 Vũ Thị Hồng Vân Nữ 09/01/2002 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 50 Tin
245 TI217 Nguyễn Thanh Vân Nữ 19/11/2002 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Tin
246 TI101 Đặng Ngọc Việt Nam 01/11/2002 Thành phố TB Lê Hồng Phong, TP 46 Tin
247 TI222 Nguyễn Cảnh Vinh Nam 19/09/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 48 Tin
248 TI143 Trần Quang Vinh Nam 19/11/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
249 TI104 Phạm Bá Vương Nam 02/03/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
250 TI161 Phạm Thu Yến Nữ 20/04/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Tin


Môn Ngữ văn
TT MÃ HS Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK
1 V001 Lê Hồng Vân Nữ 21/01/2002 Kiến Xương, TB Trần Phú, TP 50 Văn
2 V002 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 19/11/2002 Kiến Xương, TB Trần Phú, TP 50 Văn
3 V003 Bùi Minh Trang Nữ 10/05/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Văn
4 V004 Nguyễn Thu Trang Nữ 25/11/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Văn
5 V005 Trần Nhật Mai Nữ 01/12/2001 Tiền Hải, TB Trần Phú, TP 49 Văn
6 V006 Hoàng Đức Hải Nam 18/02/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 47 Văn
7 V007 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 04/11/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 51 Văn
8 V008 Nguyễn Minh Hoàng Nam 17/10/2002 Thái Thụy, TB Trần Lãm, TP 50 Văn
9 V009 Nguyễn Phương Thảo Nữ 21/02/2002 Thái Thụy, TB Trần Phú, TP 49 Văn
10 V010 Trần Vũ Khánh Linh Nữ 11/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 47 Văn
11 V011 Đặng Thị Thùy Vân Nữ 08/08/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 50 Văn
12 V012 Phạm Thùy Trang Nữ 02/01/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Văn
13 V013 Bùi Nguyệt Giang Nữ 05/10/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Văn
14 V014 Trần Trà My Nữ 27/10/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Văn
15 V015 Trịnh Thị Phương Thảo Nữ 02/02/2002 Vũ Thư, TB Trung An, VT 49 Văn
16 V016 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 30/09/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Văn
17 V017 Vũ Tuấn Anh Nam 21/11/2002 Hà Nội Khương Mai, Thanh Xuân, Hn 50 Văn
18 V018 Nguyễn Tô Phương Linh Nữ 20/06/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
19 V019 Lương Hoàng Yến Nữ 26/07/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Văn
20 V020 Đỗ Thị Mai Anh Nữ 30/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Văn
21 V021 Đỗ Thị Thu Hải Nữ 21/01/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
22 V022 Nguyễn Thị Trang Nữ 17/08/2002 Hưng Hà, TB Trần Phú, TP 47 Văn
23 V023 Trần Huyền Giang Nữ 14/05/2002 Kiến Xương, TB Vũ Bình, KX 50 Văn
24 V024 Phạm Thị Thanh Thanh Hằng Nữ 01/01/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
25 V025 Vũ Tú Anh Nữ 18/07/2002 Hà Nội Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam 50 Văn
26 V026 Vũ Vân Anh Nữ 18/07/2002 Hà Nội Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam 50 Văn
27 V027 Phạm Thị Phương Loan Nữ 20/03/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Văn
28 V028 Phạm Thị Thanh Nữ 16/10/2002 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 50 Văn
29 V029 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 20/01/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 51 Văn
30 V030 Lê Thị Khánh Ly Nữ 31/07/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 50 Văn
31 V031 Lê Ngọc Ánh Nữ 17/11/2002 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 50 Văn
32 V032 Phạm Yến Thương Nữ 19/09/2002 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 50 Văn
33 V033 Vũ Thị Vui Nữ 16/02/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 48 Văn
34 V034 Đinh Thu Giang Nữ 03/09/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Văn
35 V035 Phạm Thị Mai Hương Nữ 23/11/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 48 Văn
36 V036 Tô Ánh Hồng Nữ 20/09/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Văn
37 V037 Hoàng Xuân Lịch Nam 26/11/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 50 Văn
38 V038 Đặng Phương Nga Nữ 19/02/2002 Đông Hưng, TB Đông Giang, ĐH 50 Văn
39 V039 Mai Thị Phương Nữ 18/03/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50 Văn
40 V040 Phạm Quỳnh Hương Nữ 06/09/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 51 Văn
41 V041 Mai Thị Vân Anh Nữ 18/03/2002 Tp Thái Bình Lqđ, KX 50 Văn
42 V042 Đặng Anh Quân Nam 03/07/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Văn
43 V043 Phạm Hoàng Anh Nữ 23/10/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 52 Văn
44 V044 Đào Thị Phương Thanh Nữ 16/06/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 50 Văn
45 V045 Vũ Thị Ngọc Châu Nữ 19/12/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 49 Văn
46 V046 Bùi Thị Thư Nữ 22/07/2002 Tp Thái Bình Quang Dương, ĐH 48 Văn
47 V047 Vũ Thị Thanh Phương Nữ 10/01/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 50 Văn
48 V048 Bùi Phương Huyền Nữ 24/10/2002 Tp Thái Bình Quang Dương, ĐH 48 Văn
49 V049 Chu Việt Chinh Nữ 16/03/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 51 Văn
50 V050 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 15/04/2002 Tp Thái Bình Quang Dương, ĐH 47 Văn
51 V051 Vũ Thị Mai Nữ 01/05/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 50 Văn
52 V052 Hà Thị Trinh Nữ 27/08/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 49 Văn
53 V053 Hà Thị Hường Nữ 26/06/2002 Tp Thái Bình Vũ Hội, VT 50 Văn
54 V054 Nguyễn Huyền Trang Nữ 23/02/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 49 Văn
55 V055 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 30/08/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 51 Văn
56 V056 Lại Thị Hương Giang Nữ 03/08/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 43 Văn
57 V057 Lưu Thị Thanh Oanh Nữ 04/04/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Văn
58 V058 Vũ Thị Hạnh Nữ 12/07/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Văn
59 V059 Lại Tuấn Hiệp Nam 28/03/2002 Tp Thái Bình Tân Phong, VT 49 Văn
60 V060 Trần Thị Kim Phượng Nữ 28/11/2002 Tp Thái Bình Phúc Khánh, TP 50 Văn
61 V061 Hà Minh Dũng Nam 14/06/2002 Tp Thái Bình Tân Phong, VT 42 Văn
62 V062 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 21/12/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 49 Văn
63 V063 Đỗ Phương Anh Nữ 13/08/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Văn
64 V064 Nguyễn Phương Anh Nữ 22/04/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Văn
65 V065 Đỗ Thùy Trang Nữ 05/02/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Văn
66 V066 Lại Thị Tươi Nữ 07/09/2002 Tp Thái Bình Tân Bình, TP 50 Văn
67 V067 Tô Hoàng Anh Nữ 20/03/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Văn
68 V068 Lê Thị Phương Loan Nữ 24/11/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 44 Văn
69 V069 Phạm Thảo Linh Nữ 03/03/2002 Lai Châu Tân Phong, VT 43 Văn
70 V070 Trương Mỹ Linh Nữ 19/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Văn
71 V071 Nguyễn Thùy Ngân Nữ 31/01/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 46 Văn
72 V072 Hà Kiều Trang Nữ 11/05/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Văn
73 V073 Phạm Vân Trang Nữ 14/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53 Văn
74 V074 Phạm Thị Hồng Nữ 17/10/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Văn
75 V075 Trần Thị Nga Nữ 23/11/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 49 Văn
76 V076 Trần Thị Hảo Nữ 11/01/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Văn
77 V077 Nguyễn Thị Huyền My Nữ 26/03/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Văn
78 V078 Bùi Thị Thu Huyền Nữ 25/08/2002 Vũ Thư, TB Cva, VT 50 Văn
79 V079 Nguyễn Thị Thanh Chúc Nữ 10/04/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 53 Văn
80 V080 Hoàng Đức Huy Nam 27/06/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 43 Văn
81 V081 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 16/10/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 50 Văn
82 V082 Phạm Đức Phát Nam 05/07/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 43 Văn
83 V083 Hà Thị Thảo Mai Nữ 14/01/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 48 Văn
84 V084 Lê Thị Hương Giang Nữ 18/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 54 Văn
85 V085 Phạm Đức Anh Nam 18/07/2001 Đông Hưng, TB Đông Kinh, ĐH 50 Văn
86 V086 Trần Hải Linh Nữ 09/10/2002 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 50 Văn
87 V087 Trần Thị Mai Phương Nữ 07/05/2002 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 50 Văn
88 V088 Phạm Khánh Hoàn Nữ 10/11/2002 Tiền Hải, TB Trần Phú, TP 50 Văn
89 V089 Đoàn Cẩm Tú Nữ 11/04/2002 Liên Bang Nga Kỳ Bá, TP 50 Văn
90 V090 Vũ Việt Hoàng Nam 19/01/2002 Tiền Hải, TB Ltv, TP 50 Văn
91 V091 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 02/02/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 43 Văn
92 V092 Trương Thị Thùy Diễm Nữ 02/12/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 48 Văn
93 V093 Trần Đức Trung Nam 23/08/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 49 Văn
94 V094 Phạm Thị Minh Khuê Nữ 14/11/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Văn
95 V095 Phạm Thị Minh Nhâm Nữ 12/02/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 43 Văn
96 V096 Hà Thị Thảo Nữ 26/11/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Văn
97 V097 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 01/06/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Văn
98 V098 Bùi Bích Ngọc Nữ 06/03/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 45 Văn
99 V099 Phạm Khánh Đoan Nữ 18/07/2002 TP HCM Hoàng Diệu, TP 46 Văn
100 V100 Phạm Thị Mỹ Duyên Nữ 26/06/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 43 Văn
101 V101 Phí Hà Thu Nữ 26/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 48 Văn
102 V102 Phạm Diệu Hằng Nữ 13/03/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Văn
103 V103 Vũ Thành Đạt Nam 28/01/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 53 Văn
104 V104 Nguyễn Thùy Linh Nữ 30/06/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 50 Văn
105 V105 Phan Thị Ngọc Ánh Nữ 18/07/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Văn
106 V106 Phạm Thị Phương Loan Nữ 12/08/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Văn
107 V107 Tạ Thị Hằng Thu Nữ 20/09/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Văn
108 V108 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 12/06/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Văn
109 V109 Đỗ Thị Ngọc Anh Nữ 01/08/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 44 Văn
110 V110 Đỗ Thị Thu Hằng Nữ 13/03/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 42 Văn
111 V111 Phạm Bằng Giang Nam 01/01/2002 Tp Thái Bình Tân Bình, TP 45 Văn
112 V112 Phạm Thùy Dương Nữ 25/10/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Văn
113 V113 Phạm Minh Hằng Nữ 17/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Văn
114 V114 Vũ Thị Ngô Thu Nữ 20/01/2002 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 50 Văn
115 V115 Đoàn Thị Thu Nữ 16/09/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 53 Văn
116 V116 Phạm Thùy Linh Nữ 28/12/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Văn
117 V117 Nguyễn Yến Nhi Nữ 04/12/2002 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, TP 44 Văn
118 V118 Vũ Phương Anh Nữ 20/09/2002 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
119 V119 Nguyễn Đình Trung Nam 18/08/2002 Đông Hưng, TB An Vinh, QP 50 Văn
120 V120 Trần Thị Linh Giang Nữ 20/06/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 49 Văn
121 V121 Phạm Thảo Hiền Nữ 02/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Văn
122 V122 Trịnh Thị Quỳnh Mai Nữ 29/12/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 50 Văn
123 V123 Phạm Thị Quỳnh Như Nữ 04/04/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 50 Văn
124 V124 Hoàng Thanh Hằng Nữ 15/05/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 48 Văn
125 V125 Nguyễn Hoàng Mai Nữ 12/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Văn
126 V126 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 16/05/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Văn
127 V127 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 29/12/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 48 Văn
128 V128 Dương Thu Hằng Nữ 09/07/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 43 Văn
129 V129 Trần Khánh Dung Nữ 16/01/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Văn
130 V130 Trương Minh Thư Nữ 04/10/2002 Thanh Hóa Ltv, TP 50 Văn
131 V131 Đỗ Thùy Nhung Nữ 29/05/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Văn
132 V132 Nguyễn Minh Thủy Nữ 13/04/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 45 Văn
133 V133 Hoàng Phương Lan Nữ 23/09/2002 Tp Thái Bình Vũ Hội, VT 50 Văn
134 V134 Nguyễn Lan Anh Nữ 29/04/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 49 Văn
135 V135 Đỗ Khánh Linh Nữ 16/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Văn
136 V136 Khiếu Vũ Việt Nam 17/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Văn
137 V137 Trần Phương Ngọc Nữ 12/06/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Văn
138 V138 Trần Hoàng Hải Nam 01/02/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Văn
139 V139 Đỗ Phạm Hồng Ngọc Nữ 29/11/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 49 Văn
140 V140 Trương Thị Diệu Linh Nữ 26/02/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 48 Văn
141 V141 Đào Thị Thu Trang Nữ 06/04/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Văn
142 V142 Trần Hà Anh Nữ 29/04/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 47 Văn
143 V143 Đỗ Thị Phương Anh Nữ 23/08/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 49 Văn
144 V144 Nguyễn Thị Hải Vân Nữ 20/12/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Văn
145 V145 Bùi Phương Anh Nữ 04/10/2002 Tp Thái Bình Phúc Khánh, TP 50 Văn
146 V146 Nguyễn Việt Hà Nữ 25/07/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Văn
147 V147 Lê Thị Tuyết Anh Nữ 06/03/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Văn
148 V148 Vũ Thu Hương Nữ 08/04/2002 Tp Thái Bình Vũ Hội, VT 50 Văn
149 V149 Lê Thị Thu Huyền Nữ 11/05/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Văn
150 V150 Phạm Thị Thắm Nữ 28/02/2002 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 50 Văn
151 V151 Trần Hà Anh Nữ 30/04/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Văn
152 V152 Nguyễn Phương Lan Nhi Nữ 30/09/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 49 Văn
153 V153 Nguyễn Thị Linh Nữ 27/12/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Văn
154 V154 Đoàn Nhật Minh Nam 18/03/2002 Tp Thái Bình Vũ Hội, VT 43 Văn
155 V155 Bùi Tiến Đạt Nam 01/11/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 43 Văn
156 V156 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 08/11/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 49 Văn
157 V157 Bùi Thảo Phương Nữ 18/02/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
158 V158 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 07/07/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 47 Văn
159 V159 Hà Thu Huyền Nữ 05/02/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 43 Văn
160 V160 Hà Thúy Hằng Nữ 16/04/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 43 Văn
161 V161 Tô Thị Hương Nhài Nữ 13/03/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
162 V162 Nguyễn Quý Công Nam 28/09/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 45 Văn
163 V163 Nguyễn Ngân Hà Nữ 20/09/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Văn
164 V164 Bùi Thị Huyền Trang Nữ 29/04/2002 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 53 Văn
165 V165 Nguyễn Bảo Quỳnh Nữ 07/01/2003 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 49 Văn
166 V166 Doãn Nhật Minh Nữ 18/04/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Văn
167 V167 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 10/03/2002 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 50 Văn
168 V168 Đỗ Thị Thúy Nữ 23/08/2002 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 50 Văn
169 V169 Phạm Thị Ngọc Lan Nữ 17/01/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 50 Văn
170 V170 Vũ Hoàng Mai Anh Nữ 25/11/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Văn
171 V171 Nguyễn Thị Trà My Nữ 25/03/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 45 Văn
172 V172 Nguyễn Khánh Linh Nữ 02/06/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 49 Văn
173 V173 Quách Duệ Mai Nữ 03/11/2002 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
174 V174 Hoàng Thu Hà Nữ 24/06/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 49 Văn
175 V175 Vũ Hạnh Trang Nữ 15/10/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 49 Văn
176 V176 Đặng Thái Hà Nữ 04/08/2002 Tiền Hải, TB Giang Phong, TH 50 Văn
177 V177 Nguyễn Thu Phương Nữ 07/10/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Văn
178 V178 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 25/03/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 44 Văn
179 V179 Phùng Vũ Ngọc Anh Nữ 27/08/2002 Nam Định Tây Sơn, TP 49 Văn
180 V180 Bùi Ngân Anh Nữ 01/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Văn
181 V181 Phạm Thị Thu Thủy Nữ 19/03/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52 Văn
182 V182 Phí Trường Hải Nam 27/09/2002 Hà Nội Kỳ Bá, TP 46 Văn
183 V183 Đỗ Bảo Ngọc Nữ 25/09/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 49 Văn
184 V184 Hà Kiều An Nữ 02/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Văn
185 V185 Phạm Thị Thu Hòa Nữ 23/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 49 Văn
186 V186 Trần Thị Lan Anh Nữ 30/07/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 49 Văn
187 V187 Nguyễn Thảo Anh Nữ 07/03/2002 Quỳnh Phụ, TB Vũ Hội, VT 51 Văn
188 V188 Nguyễn Linh Chi Nữ 10/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
189 V189 Phạm Thu Hà Nữ 20/10/2002 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 49 Văn
190 V190 Nguyễn Phương Linh Nữ 07/12/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Văn
191 V191 Nguyễn Trang Nhung Nữ 16/04/2002 Thái Thụy, TB Trần Phú, TP 50 Văn
192 V192 Trần Thu Nguyệt Nữ 17/08/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Văn
193 V193 Phạm Kiều Oanh Nữ 12/06/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 50 Văn
194 V194 Đoàn Hải Anh Nữ 02/03/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Văn
195 V195 Đặng Hồng Nhung Nữ 26/02/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 43 Văn
196 V196 Vũ Bảo Trâm Anh Nữ 07/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Văn
197 V197 Đoàn Ánh Ngọc Nữ 13/11/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 47 Văn
198 V198 Dương Thị Thanh Bình Nữ 09/11/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 52 Văn
199 V199 Hà Phương Thảo Nữ 06/01/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 50 Văn
200 V200 Đỗ Anh Thư Nữ 07/07/2002 Vũ Thư, TB Kỳ Bá, TP 51 Văn
201 V201 Quách Thế Hùng Nam 28/11/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 50 Văn
202 V202 Trần Thu Huyền Nữ 23/05/2002 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, TP 48 Văn
203 V203 Nguyễn Thị Thảo Nữ 07/07/2002 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, TP 49 Văn
204 V204 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 28/02/2002 Tp Thái Bình Đông Mỹ, TP 47 Văn
205 V205 Đặng Hoài Nam Nam 20/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Văn
206 V206 Trần Ngọc Thảo Linh Nữ 03/06/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 43 Văn
207 V207 Vũ Thị Hồng Duyên Nữ 25/07/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 53 Văn
208 V208 Nguyễn Thị Đức Nữ 11/01/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Văn
209 V209 Phạm Anh Phương Nữ 13/09/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Văn
210 V210 Nguyễn Trần Phương Minh Nữ 30/08/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 44 Văn
211 V211 Hoàng Minh Nhật Nam 02/12/2002 Hưng Hà, TB Trần Phú, TP 43 Văn
212 V212 Vũ Thị Linh Anh Nữ 10/08/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Văn
213 V213 Trần Vân Anh Nữ 03/04/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 44 Văn
214 V214 Vũ Yến Nhi Nữ 11/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Văn
215 V215 Mai Thị Thanh Tâm Nữ 23/09/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 46 Văn
216 V216 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 17/09/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54 Văn
217 V217 Bùi Thị Yến Ngọc Nữ 22/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 51 Văn
218 V218 Nguyễn Minh Đức Nam 30/11/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 46 Văn
219 V219 Trịnh Thảo Nhi Nữ 29/07/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 49 Văn
220 V220 Đào Thu Quỳnh Nữ 21/09/2002 Tp Thái Bình Phúc Khánh, TP 50 Văn
221 V221 Nguyễn Mỹ Duyên Nữ 01/05/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 44 Văn
222 V222 Bùi Thị Thu Hiền Nữ 12/06/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Văn
223 V223 Nguyễn Thu Thủy Nữ 17/01/2002 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
224 V224 Trần Mỹ Hiền Nữ 29/06/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 50 Văn
225 V225 Đào Thủy Ngân Nữ 25/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 45 Văn
226 V226 Bùi Thị Ngọc Mai Nữ 08/01/2002 Tp Thái Bình Đông Mỹ, TP 50 Văn
227 V227 Bùi Anh Thư Nữ 13/06/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 49 Văn
228 V228 Phạm Thị Thu Nga Nữ 24/02/2002 Ucraina Kỳ Bá, TP 42 Văn
229 V229 Phạm Ngọc Bích Nữ 02/03/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 46 Văn
230 V230 Trần Thị Như Quỳnh Nữ 18/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 48 Văn
231 V231 Trịnh Linh Hương Nữ 19/03/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Văn
232 V232 Bùi Thị Thanh Huyền Nữ 22/12/2002 Tp Thái Bình Đông Mỹ, TP 50 Văn
233 V233 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 17/02/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Văn
234 V234 Lê Thị Huyền Trang Nữ 31/03/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 43 Văn
235 V235 Trần Thị Diệu Nữ 13/05/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 50 Văn
236 V236 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 31/01/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Văn
237 V237 Nguyễn Vân Hà Nữ 23/07/2002 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
238 V238 Phan Thị Thanh An Nữ 15/05/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Văn
239 V239 Nguyễn Thị Chi Nữ 21/11/2002 Tp Thái Bình Đông Mỹ, TP 50 Văn
240 V240 Phạm Thị Thu Phương Nữ 05/01/2002 Tp Thái Bình Đông Mỹ, TP 50 Văn
241 V241 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 15/09/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Văn
242 V242 Hà Nguyệt Minh Nữ 29/10/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 48 Văn
243 V243 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 10/11/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 51 Văn
244 V244 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 29/12/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 49 Văn
245 V245 Nguyễn Hương Giang Nữ 18/07/2002 Hà Nội Pđl, HH 47 Văn
246 V246 Tạ Hoàng Nguyên Nam 01/04/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Văn
247 V247 Hà Thị Kiều Linh Nữ 28/06/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 52 Văn
248 V248 Tô Thu Hà Nữ 16/12/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 44 Văn
249 V249 Trần Phương Anh Nữ 22/09/2002 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
250 V250 Phạm Thu Phương Nữ 28/01/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 44 Văn
251 V251 Quách Thị Ngọc Anh Nữ 05/05/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Văn
252 V252 Lê Đức Mạnh Nam 17/08/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Văn
253 V253 Lê Phương Ngọc Nữ 13/09/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Văn
254 V254 Hoàng Phương Linh Nữ 02/11/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 50 Văn
255 V255 Trần Nhật Minh Nam 24/04/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Văn
256 V256 Đỗ Lưu Ly Nữ 26/12/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 49 Văn
257 V257 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 29/12/2002 Hưng Hà, TB Thống Nhất, HH 50 Văn
258 V258 Bùi Thị Nhung Nữ 14/05/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 43 Văn
259 V259 Nguyễn Phương Chi Nữ 10/06/2002 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Hoa, QP 52 Văn
260 V260 Lê Thị Diệu Linh Nữ 18/04/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 43 Văn
261 V261 Đoàn Thu Hà Nữ 12/04/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 53 Văn
262 V262 Tô Vũ Hoàng Nam 27/10/2002 Tp Thái Bình Lhp, TP 50 Văn
263 V263 Hoàng Mai Linh Nữ 06/07/2002 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
264 V264 Phạm Thu Hà Nữ 25/12/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 46 Văn
265 V265 Bùi Vân Khánh Nữ 11/05/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 48 Văn
266 V266 Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ 13/03/2002 Tp Thái Bình Tân Phong, VT 50 Văn
267 V267 Vũ Thị Hạnh Nữ 07/11/2002 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 50 Văn
268 V268 Vũ Văn Tiến Nam 31/08/2002 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 48 Văn
269 V269 Đặng Phương Linh Nữ 21/10/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 43 Văn
270 V270 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 05/06/2002 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Văn
271 V271 Vũ Thị Thùy Dương Nữ 04/11/2002 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 50 Văn
272 V272 Phạm Duy Nam Nam 25/03/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 49 Văn
273 V273 Nguyễn Phương Thảo Nữ 12/07/2002 Hưng Yên Trần Lãm, TP 44 Văn
274 V274 Đinh Thảo Anh Nữ 23/01/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Văn
275 V275 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 07/08/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 47 Văn
276 V276 Phạm Thu Hiền Nữ 22/12/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 48 Văn
277 V277 Nguyễn Lê Vy Anh Nữ 25/10/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 44 Văn
278 V278 Phạm Lương Quỳnh Anh Nữ 21/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Văn
279 V279 Vũ Thanh Tùng Nam 10/10/2002 Tp Thái Bình Phúc Khánh, TP 48 Văn
280 V280 Nguyễn Phương Thảo Nữ 01/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Văn
281 V281 Lưu Bảo Trâm Nữ 07/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Văn
282 V282 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 18/12/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Văn
283 V283 Phạm Như Quang Nam 08/03/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 45 Văn
284 V284 Hồ Xuân Thủy Nam 17/04/2002 Tp Thái Bình Lhp, TP 50 Văn
285 V285 Bùi Bích Phương Nữ 21/11/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 47 Văn
286 V286 Đặng Thị Linh Nữ 06/12/2002 Tp Thái Bình Đông Xuân, ĐH 48 Văn
287 V287 Vũ Diệu Linh Nữ 18/01/2002 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
288 V288 Nguyễn Minh Quang Nam 30/10/2002 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 50 Văn
289 V289 Phạm Quyền Linh Nam 30/01/2002 Kiến Xương, TB Hòa Bình, KX 50 Văn
290 V290 Nguyễn Thị Trang Nữ 07/11/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 47 Văn
291 V291 Nguyễn Thị Linh Giang Nữ 16/08/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Văn
292 V293 Phạm Trương Toàn Nam 17/08/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 42 Văn
293 V294 Trần Thị Quỳnh Nữ 02/05/2002 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 50 Văn
294 V295 Phạm Hoàng Long Nam 30/03/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 50 Văn
295 V296 Hoàng Trung Phong Nam 13/12/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 49 Văn
296 V297 Vũ Phương Thảo Nữ 10/08/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 46 Văn
297 V298 Phạm Thị Bích Hằng Nữ 10/10/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 43 Văn
298 V299 Tống Thị Hải Nữ 07/06/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 49 Văn
299 V300 Đào Yến Nhi Nữ 24/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 49 Văn
300 V301 Lương Thị Mỹ Duyên Nữ 21/12/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 48 Văn
301 V302 Vũ Minh Anh Nữ 02/06/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 43 Văn


Môn Lịch sử
TT MÃ HS Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK
1 SU001 Nguyễn Trung Hiếu Nam 16/08/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 46 Sử
2 SU002 Đặng Thị Thu Phương Nữ 10/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 44 Sử
3 SU003 Trần Phương Nam Nam 20/10/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 48 Sử
4 SU004 Trần Vũ Khánh Linh Nữ 11/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 47 Sử
5 SU005 Nguyễn Việt Thái Nam 14/04/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 47 Sử
6 SU006 Vũ Ngọc Vinh Nam 11/05/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 43 Sử
7 SU007 Nguyễn Thị Huệ Chi Nữ 02/05/2002 Thái Thụy, TB Thái Hà, TT 48 Sử
8 SU008 Phạm Hồng Thái Nam 19/04/2002 Kiến Xương, TB Trần Phú, TP 48 Sử
9 SU009 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 07/05/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 43 Sử
10 SU010 Hoàng Thị Mơ Nữ 01/10/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 47 Sử
11 SU011 Đoàn Hữu Hoài Nam 24/02/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 43 Sử
12 SU012 Nguyễn Diệu Thu Nữ 27/06/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 44 Sử
13 SU013 Bùi Thái Dương Nam 17/04/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Sử
14 SU014 Vũ Hoài Nam Nam 08/04/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 43 Sử
15 SU015 Trương Ánh Hồng Nữ 07/01/2002 Hà Nội Lqđ, KX 50 Sử
16 SU016 Lại Minh Quang Nam 19/06/2002 Tp Thái Bình Đông Mỹ, TP 50 Sử
17 SU017 Đặng Ngọc Sang Nam 17/02/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 43 Sử
18 SU018 Phạm Thị Thanh Chuyên Nữ 31/07/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 50 Sử
19 SU019 Hoàng Công Trung Nam 15/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 47 Sử
20 SU020 Phạm Vân Trang Nữ 12/10/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Sử
21 SU021 Trần Trung Hiếu Nam 25/05/2002 Hưng Hà, TB Minh Thành, TP 48 Sử
22 SU022 Nguyễn Duy Phát Nam 09/05/2002 Hà Nội Trần Phú, TP 47 Sử
23 SU023 Nguyễn Tùng Anh Nam 26/07/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 48 Sử
24 SU024 Trần Hoàng Thái Nam 23/08/2002 Tp Thái Bình Tân Phong, VT 50 Sử
25 SU025 Tô Kiều Trang Nữ 21/07/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 44 Sử
26 SU026 Đỗ Thị Quỳnh Như Nữ 10/10/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Sử
27 SU027 Phạm Hoàng Nam Nam 22/12/2001 Liên Bang Nga Trần Phú, TP 48 Sử
28 SU028 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 22/05/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Sử
29 SU029 Nguyễn Phương Thảo Nữ 18/10/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 43 Sử
30 SU030 Nhâm Phương Nam Nam 01/11/2002 Kiến Xương, TB Trần Phú, TP 45 Sử
31 SU031 Phạm Đức Việt Nam 28/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 42 Sử
32 SU032 Vũ Trung Hiếu Nam 25/06/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 47 Sử
33 SU033 Ngô Thị Mai Linh Nữ 16/03/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 43 Sử
34 SU034 Lưu Việt Thái Nam 01/01/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 43 Sử
35 SU035 Nguyễn Kiều Oanh Nữ 13/09/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 47 Sử
36 SU036 Đỗ Thị Cẩm Bình Nữ 15/06/2002 Thái Thụy, TB Tây Sơn, TP 48 Sử
37 SU037 Phạm Thị Khánh Huyền Nữ 16/11/2002 Kiến Xương, TB Trần Lãm, TP 43 Sử
38 SU038 Đào Hoàng Hà Nam 14/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 43 Sử
39 SU039 Trần Xuân Mai Nữ 31/01/2003 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Sử
40 SU040 Đặng Thị Đào Nữ 11/09/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 43 Sử
41 SU041 Nguyễn Trung Đức Nam 18/08/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 43 Sử
42 SU042 Phan Thị Hà Vi Nữ 11/09/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 47 Sử
43 SU043 Bùi Hoàng Việt Anh Nam 15/08/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Sử
44 SU044 Trần Khánh Linh Nữ 05/11/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 42 Sử
45 SU045 Trần Xuân Lộc Nam 19/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 46 Sử
46 SU046 Nguyễn Xuân Tùng Nam 02/12/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 47 Sử
47 SU047 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 09/12/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Sử
48 SU048 Đinh Quốc Bảo Nam 27/08/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 43 Sử
49 SU049 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 11/03/2002 Tp Thái Bình Tân Phong, VT 50 Sử
50 SU050 Đặng Thị Mỹ Hoàn Nữ 20/06/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 41 Sử
51 SU051 Trần Thị Thanh Mai Nữ 25/07/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 43 Sử
52 SU052 Phan Như Bình Nam 22/09/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 47 Sử
53 SU053 Dương Ngọc Ánh Nữ 27/05/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 49 Sử
54 SU054 Lềm Nguyễn Thùy Linh Nữ 26/11/2002 Sơn La Tt Vũ Thư 50 Sử
55 SU055 Lại Thị Dung Nữ 25/04/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 49 Sử
56 SU056 Đoàn Thị Lan Anh Nữ 24/08/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Sử
57 SU057 Vũ Thị Nga Nữ 22/10/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 45 Sử
58 SU058 Bùi Thị Hoài Thu Nữ 09/08/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 43 Sử
59 SU059 Hoàng Duy Đông Nam 01/04/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Sử
60 SU060 Trịnh Hồng Nhung Nữ 25/11/2002 Lai Châu Cva, VT 53 Sử
61 SU061 Lại Huy Hoàng Nam 30/09/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Sử
62 SU062 Nguyễn Thị Ngọc Minh Nữ 05/09/2002 Bình Dương Hoàng Diệu, TP 43 Sử
63 SU063 Lê Quang Huy Nam 06/01/2002 Hưng Hà, TB Bắc Sơn, HH 43 Sử
64 SU064 Phạm Việt Hùng Nam 10/08/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 49 Sử
65 SU065 Bùi Trần Thùy Anh Nữ 31/03/2002 Thái Thụy, TB Thái Xuyên, TT 43 Sử
66 SU066 Nguyễn Khúc Khánh Huyền Nữ 13/08/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54 Sử
67 SU067 Nguyễn Kim Ngân Nữ 09/04/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 49 Sử
68 SU068 Nguyễn Đức Thắng Nam 11/12/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Sử
69 SU069 Hoàng Bảo Tuấn Nam 20/02/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Sử
70 SU070 Hoàng Bảo Toàn Nam 18/08/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Sử
71 SU071 Vũ Hiền Anh Nữ 28/02/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 43 Sử
72 SU072 Nguyễn Văn Đạt Nam 16/06/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50 Sử
73 SU073 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 13/11/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Sử
74 SU074 Dương Thanh Nhàn Nữ 18/02/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53 Sử
75 SU075 Đỗ Đình Hiếu Nam 29/10/2002 Tp Thái Bình Vũ Lạc, TP 49 Sử
76 SU076 Cao Thị Khánh Linh Nữ 28/10/2002 Tp Thái Bình Vũ phúc, TP 43 Sử
77 SU077 Lã Thị Thục Anh Nữ 16/10/2002 Kon Tum Kỳ Bá, TP 50 Sử
78 SU078 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 25/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Sử
79 SU079 Phạm Nam Khánh Nam 19/08/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 43 Sử
80 SU080 Tống Thị Thúy Nữ 09/07/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Sử
81 SU081 Bùi Phan Hoài Thương Nữ 21/10/2002 Quảng Ninh Tây Sơn, TP 50 Sử
82 SU082 Trần Thảo Ngọc Nữ 13/06/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 44 Sử
83 SU083 Trần Thị Lan Anh Nữ 09/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Sử
84 SU084 Lương Thế Vinh Nam 21/09/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 43 Sử
85 SU085 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 16/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52 Sử
86 SU086 Khổng Thị Thùy Linh Nữ 11/02/2002 Tp Thái Bình Đông Mỹ, TP 49 Sử
87 SU087 Đồng Xuân Bách Nam 02/10/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Sử
88 SU088 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 08/06/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 43 Sử
89 SU089 Đào Thị Phương Thảo Nữ 12/07/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 50 Sử
90 SU090 Nhâm Đức Lương Nam 15/09/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 47 Sử
91 SU091 Lê Thùy Dung Nữ 04/07/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Sử
92 SU092 Vũ Đức Thịnh Nam 24/11/2002 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 50 Sử
93 SU093 Trần Hoài Linh Nữ 01/10/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 44 Sử
94 SU094 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 17/12/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 43 Sử
95 SU095 Nguyễn Trường Khải Nam 09/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 45 Sử
96 SU096 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 01/05/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 45 Sử
97 SU097 Hà Minh Quý Nam 10/01/2002 Tp Thái Bình Đông Mỹ, TP 50 Sử
98 SU098 Phạm Tú Anh Nam 01/05/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 43 Sử
99 SU099 Đỗ Hồng Đức Nam 03/08/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 45 Sử
100 SU100 Lại Đức Công Nam 28/06/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 49 Sử
101 SU101 Lương Thế Hải Nam 03/07/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 49 Sử
102 SU102 Nguyễn Thị Hiền Nữ 22/02/2002 Tp Thái Bình Việt Hùng, VT 50 Sử
103 SU103 Phan Thế Trung Nam 10/04/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Sử
104 SU104 Phạm Huy Hoàng Nam 15/09/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Sử
105 SU105 Lại Khánh Linh Nữ 23/09/2002 Hưng Yên Ltv, TP 53 Sử
106 SU106 Đỗ Kiều Trang Nữ 03/11/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 43 Sử
107 SU107 Trần Thị Huyền Trang Nữ 01/11/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 43 Sử
108 SU108 Vũ Đình Quyết Nam 22/03/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Sử
109 SU109 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 05/03/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Sử
110 SU110 Đinh Việt Hoàng Nam 27/01/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 48 Sử
111 SU111 Phan Thái Sơn Nam 20/07/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 50 Sử
112 SU112 Phạm Đình Phúc Nam 07/11/2002 Tp Thái Bình Phúc Khánh, TP 43 Sử
113 SU113 Hoàng Minh Anh Nữ 17/11/2002 Tp Thái Bình Lhp, TP 43 Sử
114 SU114 Bùi Văn Thịnh Nam 24/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 43 Sử
115 SU115 Bùi Duy Chiến Nam 05/06/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 43 Sử
116 SU116 Nguyễn Thế Anh Nam 27/06/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 47 Sử
117 SU117 Lê Ngọc Bách Nam 12/12/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 43 Sử
118 SU118 Lại Thị Minh Phương Nữ 10/06/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 45 Sử
119 SU119 Nguyễn Thu Thủy Nữ 20/03/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Sử
120 SU120 Nguyễn Văn Ngọc Nam 29/05/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 45 Sử
121 SU121 Phạm Nguyệt Hà Nữ 12/04/2002 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 46 Sử
122 SU122 Nguyễn Thị Hảo Nữ 29/03/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Sử
123 SU123 Nguyễn Thái Sơn Nam 19/08/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 43 Sử
124 SU124 Trần Nguyên Đức Nam 01/11/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 50 Sử
125 SU125 Nguyễn Tiến Quốc Nam 14/01/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 43 Sử
126 SU126 Hà Duy Hiến Nam 03/12/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 43 Sử
127 SU127 Hà Văn Hưng Nam 25/08/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 48 Sử
128 SU128 Phạm Hải Nam Nam 17/07/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 43 Sử
129 SU129 Trần Quốc Việt Nam 17/09/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Sử
130 SU130 Trần Xuân Hiếu Nam 06/02/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 43 Sử
131 SU131 Nguyễn Thị Hồng Anh Nữ 14/01/2003 Tp Thái Bình Lhp, TP 43 Sử
132 SU132 Phạm Tuấn Minh Nam 30/10/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 44 Sử
133 SU134 Trần Thị Nga Nữ 19/06/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 49 Sử
134 SU135 Phạm Phương Linh Nữ 15/08/2002 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 48 Sử
135 SU136 Lê Ngọc Huyền Nữ 26/10/2002 Tp Thái Bình Vũ Quý, KX 43 Sử
136 SU137 Trần Thị Bích Loan Nữ 12/06/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 42 Sử
137 SU138 Trần Thu Hoài Nữ 27/11/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 49 Sử
138 SU139 Trần Thị Hạnh Nữ 03/01/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 50 Sử
139 SU140 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 17/11/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 43 Sử
140 SU141 Phạm Thị Minh Thuận Nữ 12/07/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 49 Sử
141 SU142 Hà Thúy Hằng Nữ 21/11/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 44 Sử
142 SU143 Nguyễn Thùy Linh Nữ 10/01/2003 Liên Bang Nga Ltv, TP 49 Sử
143 SU144 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 08/02/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 44 Sử
144 SU145 Vũ Xuân Dương Nam 13/12/2002 Tp Thái Bình Lhp, TP 43 Sử
145 SU146 Trần Thị Trang Nữ 24/06/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Sử
146 SU147 Bùi Hữu Hoàng Nam 04/05/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 48 Sử
147 SU148 Bùi Minh Quân Nam 17/05/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 43 Sử
148 SU149 Phạm Thu Hà Nữ 25/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Sử
149 SU150 Vũ Hà My Nữ 01/11/2002 Tp Thái Bình Tân Hòa, VT 47 Sử
150 SU151 Nguyễn Quốc Việt Nam 07/04/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 44 Sử
151 SU152 Đỗ Tuấn Kiệt Nam 10/08/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Sử
152 SU153 Vũ Tiến Lộc Nam 16/11/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 45 Sử
153 SU154 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 16/10/2002 Vũ Thư, TB Hồng Phong, VT 48 Sử
154 SU155 Lưu Thị Minh Nguyệt Nữ 12/09/2002 Vũ Thư, TB Hồng Phong, VT 47 Sử
155 SU156 Nguyễn Huy Hoàng Nam 11/05/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 43 Sử
156 SU157 Đỗ Huy Hùng Nam 22/04/2002 Tp Thái Bình Hưng Đạo, TH 47 Sử
157 SU158 Phạm Gia Huy Nam 21/10/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Sử
158 SU159 Đặng Việt Anh Nam 21/03/2002 Tp Thái Bình Đông Mỹ, TP 49 Sử
159 SU160 Nguyễn Thanh Phúc Nam 05/01/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Sử
160 SU161 Nguyễn Thành Hưng Nam 18/03/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 42 Sử
161 SU162 Hoàng Minh Thành Nam 15/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 49 Sử
162 SU163 Phạm Thị Nguyên Nhung Nữ 15/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54 Sử
163 SU164 Nguyễn Đức Hiếu Nam 30/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 43 Sử
164 SU165 Đỗ Ngọc Bích Loan Nữ 26/06/2002 Đắc Lắc Trần Phú, TP 44 Sử
165 SU166 Nguyễn Văn Lương Nam 25/05/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 43 Sử
166 SU167 Nguyễn Đức Mạnh Nam 16/09/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 44 Sử
167 SU168 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 04/05/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 43 Sử
168 SU169 Lê Mai Khánh Thương Nữ 24/12/2002 Thái Thụy, TB Phúc Khánh, TP 45 Sử
169 SU170 Phạm Tiến Dũng Nam 08/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 49 Sử
170 SU171 Phạm Thị Hải Yến Nữ 14/10/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 50 Sử
171 SU172 Bùi Duy Hưng Nam 30/03/2002 Tp Thái Bình Tân Hòa, VT 47 Sử
172 SU173 Trần Thị Ngọc Lan Nữ 02/11/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 43 Sử
173 SU174 Trần Khánh Huyền Nữ 19/12/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 49 Sử
174 SU175 Nguyễn Thu Hà Nữ 31/08/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 46 Sử
175 SU176 Trần Quang Huy Nam 18/08/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 43 Sử
176 SU177 Vũ Thị Thương Nữ 28/12/2002 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 49 Sử
177 SU178 Nhâm Thị Quỳnh Anh Nữ 02/05/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 44 Sử
178 SU179 Nguyễn Việt Tân Nam 10/10/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 43 Sử
179 SU180 Bùi Thị Minh Tâm Nữ 18/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Sử
180 SU181 Hoàng Liên Sơn Nam 09/03/2002 Tp Thái Bình Phúc Khánh, TP 50 Sử
181 SU182 Hoàng Thị Hồng Nữ 13/08/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 44 Sử
182 SU183 Phạm Đăng Anh Nam 01/05/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Sử
183 SU184 Trần Mai An Nữ 22/10/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 44 Sử
184 SU185 Bùi Công Hiếu Nam 27/01/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 48 Sử
185 SU186 Nguyễn Quốc Đạt Nam 12/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 47 Sử
186 SU187 Nguyễn Trọng Tuân Nam 06/04/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 49 Sử
187 SU188 Lê Hoàng Việt Nam 17/04/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 43 Sử
188 SU189 Đặng Thị Huyền Trang Nữ 25/12/2002 Hưng Hà, TB Phúc Khánh, TP 48 Sử
189 SU190 Vũ Thùy Linh Nữ 11/11/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 47 Sử
190 SU191 Nguyễn Phan Thành Long Nam 11/06/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 43 Sử
191 SU192 Vũ Thị Thanh Huyền Nữ 19/04/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 44 Sử
192 SU193 Dương Thị Quỳnh Anh Nữ 17/06/2002 Tp Thái Bình Lhp, TP 44 Sử
193 SU194 Phạm Hải Linh Nữ 04/04/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 43 Sử
194 SU195 Trịnh Gia Hưng Nam 10/08/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 43 Sử
195 SU196 Nguyễn Huyền Trang Nữ 21/03/2002 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 43 Sử
196 SU197 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 22/11/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 43 Sử
197 SU198 Nguyễn Minh Dương Nam 29/11/2002 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 43 Sử


Môn Địa lí
TT MÃ HS Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK
1 D001 Phạm Phong Đức Nam 02/12/2002 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 47 Địa
2 D002 Vũ Phương Linh Nữ 13/10/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 44 Địa
3 D003 Nguyễn Hương Hòa Nữ 21/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Địa
4 D004 Nguyễn Thị Dung Nữ 07/03/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 50 Địa
5 D005 Trần Thị Thùy Trang Nữ 07/09/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 50 Địa
6 D006 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 18/08/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 47 Địa
7 D007 Trần Vũ Khánh Linh Nữ 11/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 47 Địa
8 D008 Ngô Sinh Hùng Nam 12/06/2002 Thái Thụy, TB Tây Sơn, TP 53 Địa
9 D009 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 18/06/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50 Địa
10 D010 Hoàng Văn Động Nam 01/03/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 46 Địa
11 D011 Vũ Văn Nam Nam 20/07/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 42 Địa
12 D012 Phạm Hoài Nam Nam 21/06/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Địa
13 D013 Nguyễn Minh Hiển Nam 10/10/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 47 Địa
14 D014 Bùi Thị Quỳnh Nga Nữ 29/11/2002 Đồng Nai Tây Sơn, TP 43 Địa
15 D015 Tống Hải Yến Nữ 09/04/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 48 Địa
16 D016 Nguyễn Thu Thảo Nữ 09/07/2002 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 50 Địa
17 D017 Nguyễn Minh Đức Nam 14/06/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Địa
18 D018 Nguyễn Phương Hiền Nữ 09/03/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Địa
19 D019 Nguyễn Thị Hải Vân Nữ 08/04/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 43 Địa
20 D020 Trần Anh Tuấn Nam 22/08/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 49 Địa
21 D021 Tạ Khánh Linh Nữ 10/02/2002 Thái Thụy, TB Tiền Phong, TP 50 Địa
22 D022 Đặng Minh Thành Nam 04/06/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 49 Địa
23 D023 Phạm Huy Anh Nam 27/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 47 Địa
24 D024 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 06/12/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 47 Địa
25 D025 Bùi Hoàng Khánh Linh Nữ 03/08/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 49 Địa
26 D026 Lê Thảo Anh Nữ 07/07/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Địa
27 D027 Vũ Tiến Hiếu Nam 26/11/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 45 Địa
28 D028 Nguyễn Vũ Bảo Anh Nữ 09/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Địa
29 D029 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ 01/05/2002 Hồ Chí Minh Hoàng Diệu, TP 50 Địa
30 D030 Bùi Thị Thúy Ngần Nữ 02/12/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 48 Địa
31 D031 Phạm Thị Thúy Nữ 21/06/2002 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 53 Địa
32 D032 Hoàng Phương Thảo Nữ 27/09/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 52 Địa
33 D033 Tô Trần Thùy Dương Nữ 19/06/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 49 Địa
34 D034 Bùi Thiện Tài Nam 16/08/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 47 Địa
35 D035 Tạ Minh Quang Nam 05/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 48 Địa
36 D036 Tạ Duy Hà Nam 02/01/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 48 Địa
37 D037 Đinh Nhật Long Nam 15/04/2002 Đà Nẵng Hoàng Diệu, TP 48 Địa
38 D038 Hoàng Thảo Chi Nữ 29/09/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 43 Địa
39 D039 Bùi Quang Phúc Nam 19/11/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 43 Địa
40 D040 Đào Trung Hải Nam 03/02/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Địa
41 D041 Nguyễn Tuấn Anh Nam 13/11/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 43 Địa
42 D042 Nguyễn Mai Anh Nữ 05/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Địa
43 D043 Trương Thị Thanh Nữ 05/03/2002 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 49 Địa
44 D044 Phạm Anh Tú Nam 30/07/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 49 Địa
45 D045 Đào Thị Phương Mai Nữ 13/05/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 50 Địa
46 D046 Phạm Thanh Hằng Nữ 22/07/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 48 Địa
47 D047 Phan Trung Hiếu Nam 19/09/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 49 Địa
48 D048 Nguyễn Khánh Ly Nữ 08/04/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Địa
49 D049 Nguyễn Thảo Linh Nữ 06/02/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Địa
50 D050 Đinh Thị Anh Nữ 09/11/2002 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 47 Địa
51 D051 Trần Thị Mai Nữ 21/10/2002 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 50 Địa
52 D052 Nguyễn Hương Giang Nữ 14/04/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 50 Địa
53 D053 Đào Thu Trang Nữ 24/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Địa
54 D054 Lương Trang Nhung Nữ 28/03/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 50 Địa
55 D055 Vũ Tuấn Khanh Nam 01/09/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Địa
56 D056 Phan Quốc Việt Nam 26/02/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Địa
57 D057 Vũ Đức Minh Nam 16/05/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 49 Địa
58 D058 Bùi Thị Lâm Chi Nữ 03/09/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 46 Địa
59 D059 Nguyễn Vũ Vân Anh Nữ 24/10/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 50 Địa
60 D060 Đoàn Quang Huy Nam 01/10/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Địa
61 D061 Lương Thị Vân Anh Nữ 23/02/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53 Địa
62 D062 Bùi Thị Phương Chi Nữ 11/04/2002 Tp Thái Bình Đông Mỹ, TP 50 Địa
63 D063 Tô Ngọc Huyền Nữ 31/08/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 49 Địa
64 D064 Trần Thị Châu Loan Nữ 19/01/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 49 Địa
65 D065 Trần Thị Thương Nữ 29/09/2002 Bình Thuận Vũ Tiến, VT 50 Địa
66 D066 Trần Thị Phương Thảo Nữ 25/01/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 49 Địa
67 D100 Vũ Quốc Đạt Nam 23/04/2002 Tp Thái Bình Lhp, TP 43 Địa
68 D101 Trịnh Quỳnh Anh Nữ 09/07/2002 Hưng Yên Trần Phú, TP 48 Địa
69 D102 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 06/02/2002 Hưng Hà, TB Lhp, HH 47 Địa
70 D103 Chu Thị Ngọc Trâm Nữ 18/06/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 43 Địa
71 D104 Trần Ngọc Quang Nam 03/08/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 49 Địa
72 D105 Nguyễn Minh Đức Nam 27/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Địa
73 D106 Vũ Minh Hà Nữ 10/04/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 50 Địa
74 D107 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 11/02/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 52 Địa
75 D108 Nguyễn Việt Hoàng Nam 13/02/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Địa
76 D109 Nguyễn Hoàng Nam 15/07/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 44 Địa
77 D110 Nguyễn Hoàng Long Nam 01/06/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Địa
78 D111 Đỗ Khánh Linh Nữ 16/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Địa
79 D67 Đặng Đình Mạnh Nam 10/03/2002 Hưng Hà, TB Tiền Phong, TP 43 Địa
80 D68 Đặng Thị Thoa Nữ 16/02/2002 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 48 Địa
81 D69 Phạm Thị Phương Linh Nữ 25/03/2002 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 50 Địa
82 D70 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 23/12/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 44 Địa
83 D71 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 02/12/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 48 Địa
84 D72 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 22/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 49 Địa
85 D73 Trần Nguyễn Yến Vy Nữ 13/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Địa
86 D74 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 30/03/2002 Tp Thái Bình Tân Bình, TP 50 Địa
87 D75 Đặng Xuân Trình Nam 07/03/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 50 Địa
88 D76 Phạm Linh Chi Nữ 23/09/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 43 Địa
89 D77 Hoàng Văn Huy Nam 23/10/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 42 Địa
90 D78 Nguyễn Lan Anh Nữ 23/05/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 45 Địa
91 D79 Nguyễn Xuân Hưng Nam 17/07/2002 Tiền Hải, TB Minh Thành, TP 46 Địa
92 D80 Đỗ Trọng Phong Nam 23/02/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 42 Địa
93 D81 Nguyễn Minh Anh Nữ 22/06/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 50 Địa
94 D82 Đặng Thành Minh Nam 23/08/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Địa
95 D83 Đinh Dũng Anh Nam 04/03/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 48 Địa
96 D84 Nguyễn Hoàng Hồng Hạnh Nữ 03/01/2002 Hưng Hà, TB Trần Đức Thông, HH 43 Địa
97 D85 Vũ Quỳnh Trang Nữ 24/08/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Địa
98 D86 Lê Trung Hiếu Nam 15/06/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 43 Địa
99 D87 Vũ Thị Hương Nữ 07/01/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Địa
100 D88 Phạm Thị Bích Cẩm Nữ 16/12/2002 Tiền Hải, TB Giang Phong, TH 48 Địa
101 D89 Đặng Hồng Nhung Nữ 04/03/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 43 Địa
102 D90 Đào Thị Hoàng Anh Nữ 03/03/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 43 Địa
103 D91 Bùi Thị Lan Anh Nữ 11/03/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 49 Địa
104 D92 Bùi Mạnh Dũng Nam 16/07/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 43 Địa
105 D93 Hoàng Thị Thảo Nữ 20/11/2002 Bình Phước Vũ Phúc, TP 47 Địa
106 D94 Đào Xuân Thắng Nam 31/08/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 43 Địa
107 D95 Hà Văn Rạng Nam 16/07/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 42 Địa
108 D96 Khổng Thị Mai Tuyết Nữ 16/02/2002 Hà Nội Đông Mỹ, TP 47 Địa
109 D97 Nguyễn Hải Hà Nữ 13/02/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 43 Địa
110 D98 Vũ Thị Lan Anh Nữ 08/10/2002 Tp Thái Bình Đông Xuân, ĐH 48 Địa
111 D99 Nguyễn Tiến Chinh Nam 22/12/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 43 Địa


Môn Tiếng Anh
TT MÃ HS Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK
1 A001 Nguyễn Hữu Cương Nam 04/11/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 50 Anh
2 A002 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 07/08/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 50 Anh
3 A003 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 27/07/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 54 Anh
4 A004 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 12/04/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 52 Anh
5 A005 Tạ Thanh Diệu Nữ 22/07/2002 Nam Định Trần Đăng Ninh, Nđ 50 Anh
6 A006 Nguyễn Quế Anh Nữ 13/01/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
7 A007 Vũ Phương Thảo Nữ 15/11/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
8 A008 Trần Duy Linh Nam 16/06/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 50 Anh
9 A009 Nguyễn Đức Long Nam 02/04/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 43 Anh
10 A010 Nguyễn Tùng Linh Nữ 23/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
11 A011 Bùi Quốc Bảo Nam 25/01/2002 Tp Thái Bình Phl, ĐH 50 Anh
12 A012 Lê Trà My Nữ 07/09/2002 Tp Thái Bình Vũ Trung, KX 50 Anh
13 A013 Phạm Thu Hương Nữ 04/06/2002 Đông Hưng, TB Phl, ĐH 50 Anh
14 A014 Đoàn Lê Phương Linh Nữ 12/11/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 51 Anh
15 A015 Vũ Thảo Trang Nữ 09/09/2002 Tiền Hải, TB Đông Quí, TH 50 Anh
16 A016 Nguyễn Thị Hường Nữ 19/06/2002 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Anh
17 A017 Ngô Thị Bích Ngọc Nữ 06/11/2002 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Anh
18 A018 Phạm Minh Thành Nam 21/09/2002 Đông Hưng, TB Đông Hoàng, ĐH 50 Anh
19 A019 Đinh Thị Vân Anh Nữ 01/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
20 A020 Vũ Hoàng Tuấn Anh Nam 02/04/2002 Tiền Hải, TB Tây Tiến, TH 50 Anh
21 A021 Lại Thị Diễm Hằng Nữ 28/06/2002 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 49 Anh
22 A022 Nguyễn Thu Hương Nữ 18/06/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 45 Anh
23 A023 Nguyễn Huyền Trang Nữ 05/07/2002 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 53 Anh
24 A024 Phạm Hồng Quế Nữ 26/11/2002 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 50 Anh
25 A025 Đào Hoàng Long Nam 22/08/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 53 Anh
26 A026 Tống Thị Minh Trang Nữ 03/06/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 50 Anh
27 A027 Trần Lan Hương Nữ 10/11/2002 Hưng Hà, TB Hồng An, HH 50 Anh
28 A028 Đỗ Thảo Ngọc Nữ 10/09/2002 Thái Thụy, TB Nđc, TT 50 Anh
29 A029 Lê Thị Thùy Trang Nữ 22/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
30 A030 Phạm Thanh Tâm Nữ 04/07/2002 Đồng Nai Đông Xuyên, TH 50 Anh
31 A031 Đặng Lan Anh Nữ 09/01/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50 Anh
32 A032 Nguyễn Minh Quang Nam 29/01/2000 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
33 A033 Bùi Thị Khánh Hòa Nữ 18/10/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 51 Anh
34 A034 Bùi Ngọc Sơn Nam 27/03/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50 Anh
35 A035 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 26/03/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 52 Anh
36 A036 Bùi Trần Mai Anh Nữ 10/10/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Anh
37 A037 Hoàng Mai Linh Nữ 06/07/2002 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, TP 49 Anh
38 A038 Phan Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 12/03/2002 Đồng Nai Ltv, TP 50 Anh
39 A039 Phạm Ngọc Diệu Nữ 19/06/2002 Tiền Hải, TB Nam Hà, TH 49 Anh
40 A040 Phạm Thu Hằng Nữ 31/12/2002 Tp Thái Bình Đông Hoàng, ĐH 50 Anh
41 A041 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 05/03/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Anh
42 A042 Phan Lê Ngọc Anh Nữ 25/10/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Anh
43 A043 Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ 13/03/2002 Tp Thái Bình Tân Phong, VT 50 Anh
44 A044 Nguyễn Phương Mai Nữ 16/09/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
45 A045 Vũ Thị Mai Hương Nữ 10/01/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 50 Anh
46 A046 Vũ Mai Trang Nữ 28/08/2002 Tp Thái Bình Quang Dương, ĐH 50 Anh
47 A047 Bùi Thanh Loan Nữ 18/10/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
48 A048 Vũ Thị Lâm Nữ 28/05/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Anh
49 A049 Phạm Ngọc Anh Nữ 22/02/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 50 Anh
50 A050 Phạm Bùi Thùy Linh Nữ 21/04/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 53 Anh
51 A051 Bùi Thị Phương Anh Nữ 05/11/2002 Tp Thái Bình Quang Dương, ĐH 50 Anh
52 A052 Bùi Mạnh Phúc Nam 26/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 52 Anh
53 A053 Phùng Thị Thùy Linh Nữ 03/10/2002 Tp Thái Bình Đồng Tiến, QP 50 Anh
54 A054 Vũ Thị Thu Hiền Nữ 02/02/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
55 A055 Lê Thị Thanh An Nữ 23/02/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Anh
56 A056 Trần Diệu Phương Nữ 14/09/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Anh
57 A057 Ngô Thùy Trang Nữ 07/11/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
58 A058 Nguyễn Kiều Trang Nữ 24/02/2002 Hà Nội Lqđ, KX 50 Anh
59 A059 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 21/05/2002 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 47 Anh
60 A060 Trần Minh Anh Nữ 01/04/2002 Liên Bang Nga Ltv, TP 53 Anh
61 A061 Phạm Thị Thanh Hà Nữ 11/03/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Anh
62 A062 Bùi Thị Diễm Quỳnh Nữ 19/08/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54 Anh
63 A063 Vũ Hồng Giang Nữ 04/12/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 49 Anh
64 A064 Lê Đức Minh Nam 17/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 52 Anh
65 A065 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 23/12/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 50 Anh
66 A066 Vũ Thị Kiều Anh Nữ 26/09/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 50 Anh
67 A067 Trần Thúy Vi Nữ 12/03/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 49 Anh
68 A068 Đặng Tú Uyên Nữ 26/04/2002 Đông Hưng, TB Đông Giang, ĐH 47 Anh
69 A069 Bùi Phương Thảo Nữ 22/04/2002 Thái Thụy, TB Ltv, TP 49 Anh
70 A070 Nguyễn Phương Anh Nữ 21/05/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
71 A071 Phạm Anh Dũng Nam 29/08/2002 Tp Thái Bình Tân Phong, VT 50 Anh
72 A072 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 27/07/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Anh
73 A073 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 16/08/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Anh
74 A074 Nguyễn Minh Hiếu Nam 18/04/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 52 Anh
75 A075 Nguyễn Phú Đạt Nam 04/12/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
76 A076 Hoàng Ngọc Trâm Anh Nữ 24/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
77 A077 Bùi Thị Minh Bảo Nữ 07/02/2002 Liên Bang Nga Vũ Thắng, KX 50 Anh
78 A078 Nguyễn Thị Hương Nữ 13/03/2002 Tp Thái Bình Tân Bình, TP 53 Anh
79 A079 Khiếu Thị Hồng Nhung Nữ 04/05/2002 Tp Thái Bình Tân Bình, TP 50 Anh
80 A080 Phạm Thị Mai Thương Nữ 26/05/2002 Hải Phòng Phl, ĐH 50 Anh
81 A081 Đoàn Đình Phúc Nam 28/08/2002 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 50 Anh
82 A082 Lê Quỳnh Anh Nữ 01/07/2002 Hà Nội Ltv, TP 50 Anh
83 A083 Nguyễn Thu Trang Nữ 02/06/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Anh
84 A084 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 15/10/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50 Anh
85 A085 Phạm Minh Trang Nữ 24/04/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Anh
86 A086 Phạm Thị Tuyết Ngân Nữ 04/04/2002 Kiến Xương, TB Lqđ, KX 50 Anh
87 A087 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 07/09/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 50 Anh
88 A088 Nguyễn Nam Khánh Nam 15/06/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 43 Anh
89 A089 Đinh Thanh Hiền Nữ 04/05/2002 Đông Hưng, TB Hhb, ĐH 50 Anh
90 A090 Bùi Bích Phương Nữ 25/08/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Anh
91 A091 Trần Phương Anh Nữ 13/03/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 50 Anh
92 A092 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 28/08/2002 Tiền Hải, TB Nam Trung, TH 51 Anh
93 A093 Nguyễn Duy Minh Nam 28/10/2002 Liên Bang Nga Thanh Phú, VT 50 Anh
94 A094 Phạm Tuấn Khang Nam 30/06/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 42 Anh
95 A095 Phạm Thị Giang Nữ 13/12/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Anh
96 A096 Trần Quang Đức Nam 24/09/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Anh
97 A097 Phạm Hải Dương Nam 19/07/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53 Anh
98 A098 Vũ Thị Tú Anh Nữ 20/02/2002 Tp Thái Bình Vũ Hội, VT 51 Anh
99 A099 Trần Thu Hiền Nữ 25/10/2002 Tp Thái Bình Vũ Hội, VT 50 Anh
100 A100 Trần Diễn Hà Nữ 26/06/2002 Tp Thái Bình Vũ Hội, VT 50 Anh
101 A101 Trần Hoàng Quân Nam 17/09/2002 Liên Bang Nga Ltv, TP 50 Anh
102 A102 Lê Hoàng Linh Nam 16/12/2001 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
103 A103 Tô Tiến Thành Nam 09/05/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
104 A104 Vũ Thị Mai Hương Nữ 09/07/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 52 Anh
105 A105 Nguyễn Duy Hoàng Nam 08/12/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 52 Anh
106 A106 Giang Ngọc Hải Anh Nữ 19/07/2002 Liên Bang Nga Ltv, TP 50 Anh
107 A107 Ngô Thị Diệu Linh Nữ 15/11/2002 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 49 Anh
108 A108 Bùi Quốc Thịnh Nam 05/10/2002 Hà Nội Trần Phú, TP 48 Anh
109 A109 Nguyễn Vũ Bảo Anh Nữ 09/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
110 A110 Nguyễn Thị Huệ Nữ 03/10/2002 Hưng Hà, TB Lưu khánh đàm, HH 45 Anh
111 A111 Nguyễn Bích Diệp Nữ 17/04/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Anh
112 A112 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 15/10/2002 Tiền Hải, TB Nam Thịnh, TH 54 Anh
113 A113 Lê Trung Anh Nam 20/07/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
114 A114 Nguyễn Lâm Anh Nữ 05/04/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 43 Anh
115 A115 Đặng Hà Phương Nữ 18/10/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Anh
116 A116 Đỗ Kim Anh Nữ 08/04/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
117 A117 Nguyễn Thị Thu Nữ 08/08/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Anh
118 A118 Nguyễn Thu Hiền Nữ 21/01/2002 Tiền Hải, TB Minh Thành, TP 50 Anh
119 A119 Hoàng Thị Thu Huyền Nữ 26/10/2002 Kiến Xương, TB Ltv, TP 54 Anh
120 A120 Trần Bảo Chi Nữ 20/09/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
121 A121 Nguyễn Việt Dũng Nam 24/11/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 48 Anh
122 A122 Nguyễn Thị Linh Nữ 19/07/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Anh
123 A123 Nguyễn Phương Anh Nữ 22/11/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 50 Anh
124 A124 Khiếu Minh Quang Nam 25/06/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 50 Anh
125 A125 Đặng Vũ Thu Hà Nữ 01/05/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 50 Anh
126 A126 Vũ Phạm Tuấn Anh Nam 21/10/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53 Anh
127 A127 Nguyễn Minh Hằng Nữ 10/12/2002 Phú Thọ Thái Hưng, TT 51 Anh
128 A128 Trần Thị Minh Hà Nữ 04/12/2002 Tp Thái Bình Thanh Tân, KX 50 Anh
129 A129 Bùi Mạnh Hùng Nam 13/11/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 49 Anh
130 A130 Trần Mai Chi Nữ 24/10/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 54 Anh
131 A131 Trần Quang Huy Nam 09/02/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
132 A132 Trần Huy Quang Nam 27/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54 Anh
133 A133 Đặng Quý Ngọ Nam 29/04/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
134 A134 Phạm Tú Trinh Nữ 20/07/2002 Tp Thái Bình 14-10, TH 50 Anh
135 A135 Đỗ Thị Thu Trà Nữ 12/12/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
136 A136 Lại Hiền Giang Nữ 07/06/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
137 A137 Vũ Hải Bình Nữ 24/02/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54 Anh
138 A138 Phạm Đức Thắng Nam 26/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53 Anh
139 A139 Phạm Phương Mai Nữ 05/12/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 53 Anh
140 A140 Nguyễn Thị Thu Nữ 19/10/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 50 Anh
141 A141 Phạm Thanh Hoa Nữ 11/08/2002 Kiến Xương, TB Trần Lãm, TP 50 Anh
142 A142 Bùi Vũ Ánh Ngọc Nữ 11/06/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 50 Anh
143 A143 Nguyễn Thị Mai Lan Nữ 10/11/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 47 Anh
144 A144 Phạm Châu Anh Nữ 17/10/2002 Quỳnh Phụ, TB Ltv, TP 50 Anh
145 A145 Trịnh Đức Dũng Nam 14/06/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 49 Anh
146 A146 Vũ Hoàng Nam Nam 13/05/2002 Hồ Chí Minh Trần Lãm, TP 46 Anh
147 A147 Trần Thanh Mai Nữ 29/01/2002 Tp Thái Bình Vũ Lạc, TP 50 Anh
148 A148 Vũ Thu Hà Nữ 01/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
149 A149 Hoàng Thị Mỹ Quyên Nữ 08/09/2002 Tp Thái Bình Vũ Phúc, TP 50 Anh
150 A150 Nguyễn Thị Thư Nữ 01/11/2002 Hưng Hà, TB Ldp, HH 45 Anh
151 A151 Phạm Bá Tùng Lâm Nam 20/06/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
152 A152 Tống Minh Vương Nam 05/12/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 53 Anh
153 A153 Trần Thị Thùy Hiên Nữ 12/04/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Anh
154 A154 Trần Thị Thanh Nga Nữ 25/08/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 43 Anh
155 A155 Nguyễn Văn Quân Nam 15/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
156 A156 Đinh Minh Thư Nữ 12/04/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
157 A157 Nguyễn Đào Quỳnh Trang Nữ 10/11/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 53 Anh
158 A158 Đào Phương Thảo Nữ 08/04/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
159 A159 Đinh Dũng Anh Nam 04/03/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 48 Anh
160 A160 Trần Mai Chi Nữ 29/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
161 A161 Trần Thùy Dương Nữ 21/12/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
162 A162 Chử Nguyên Châu Anh Nữ 08/10/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 50 Anh
163 A163 Vũ Trần Thảo Chi Nữ 29/05/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Anh
164 A164 Vũ Anh Thơ Nữ 03/05/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
165 A165 Trần Phương Hoa Nữ 24/01/2003 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
166 A166 Bùi Phương Mai Nữ 05/11/2002 Tp Thái Bình Vũ Hội, VT 50 Anh
167 A167 Phạm Anh Quân Nam 08/11/2002 Tp Thái Bình Tân Bình, TP 50 Anh
168 A168 Lê Thị Yến Nhi Nữ 12/12/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Anh
169 A169 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 03/12/2002 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 47 Anh
170 A170 Nguyễn Hoàng Phi Nam 14/11/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 46 Anh
171 A171 Nguyễn Thị Lan Nữ 28/03/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Anh
172 A172 Ngô Quang Thanh Nam 20/07/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 47 Anh
173 A173 Nguyễn Đình Long Nam 23/05/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Anh
174 A174 Trần Thị Thu Huyền Nữ 03/09/2002 Phú Thọ Trần Phú, TP 50 Anh
175 A175 Đào Thị Việt Hà Nữ 23/08/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 50 Anh
176 A176 Đinh Yến Thu Nữ 25/09/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 47 Anh
177 A177 Nguyễn Thị Tú Quyên Nữ 11/06/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 50 Anh
178 A178 Đoàn Khánh Huyền Nữ 24/06/2002 Tp Thái Bình Ldp, HH 50 Anh
179 A179 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 19/04/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 50 Anh
180 A180 Vũ Thị Kim Oanh Nữ 17/04/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Anh
181 A181 Trần Minh Châu Nữ 25/05/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 51 Anh
182 A182 Phạm Hương Lan Nữ 11/08/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Anh
183 A183 Bùi Đình Hoàng Nam 15/12/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 49 Anh
184 A184 Mai Ánh Dương Nữ 15/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54 Anh
185 A185 Đào Thị Hải Anh Nữ 16/07/2002 Thái Thụy, TB Ltv, TP 50 Anh
186 A186 Nguyễn Thanh Hải Nam 26/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54 Anh
187 A187 Lê Xuân Hòa Nam 09/08/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 48 Anh
188 A188 Nguyễn Anh Đức Nam 20/09/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 49 Anh
189 A189 Nguyễn Quang Anh Nam 30/11/2002 Tp Thái Bình Lhp, TP 50 Anh
190 A190 Trần Thu Ngân Nữ 20/08/2002 Vũ Thư, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
191 A191 Phạm Phương Huyền Nữ 12/07/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Anh
192 A192 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 25/06/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 52 Anh
193 A193 Trần Thị Phương Anh Nữ 05/09/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 52 Anh
194 A194 Phạm Minh Hằng Nữ 08/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
195 A195 Phạm Thái Hà Nữ 31/10/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
196 A196 An Quỳnh Hoa Nữ 19/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
197 A197 Vũ Thị Yến Nữ 17/03/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 50 Anh
198 A198 Tạ Trung Hiếu Nam 23/02/2002 Nam Định Ltv, TP 50 Anh
199 A199 Nguyễn Hương Giang Nữ 08/06/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 52 Anh
200 A200 Lê Hồng Ngọc Nữ 07/11/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
201 A201 Phạm Minh Thắng Nam 30/03/2002 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 53 Anh
202 A202 Đỗ Trọng Kiên Nam 22/04/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Anh
203 A203 Phạm Minh Anh Nữ 29/08/2002 Hà Nội Tt Vũ Thư 50 Anh
204 A204 Bùi Thị Phương Anh Nữ 28/07/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
205 A205 Đặng Thùy Ngân Nữ 04/09/2002 Tp Thái Bình Vũ Đông, TP 50 Anh
206 A206 Bùi Duy Mạnh Nam 09/10/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 50 Anh
207 A207 Quách Ngọc Anh Nữ 13/04/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 49 Anh
208 A208 Nguyễn Phạm Hiếu Anh Nam 05/08/2002 Đông Hưng, TB Ltv, TP 49 Anh
209 A209 Nguyễn Khánh Ly Nữ 19/10/2002 Vũ Thư, TB Phú Xuân, TP 50 Anh
210 A210 Lại Thị Thương Nữ 19/12/2002 Tp Thái Bình Trọng Quan, ĐH 50 Anh
211 A211 Đào Thị Thu Huyền Nữ 28/10/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Anh
212 A212 Trần Đức Cường Nam 20/05/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
213 A213 Nguyễn Minh Anh Nữ 22/06/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 50 Anh
214 A214 Phạm Thu Phương Nữ 19/07/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Anh
215 A215 Hoàng Thu Hà Nữ 13/05/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 50 Anh
216 A216 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 11/03/2002 Tp Thái Bình Việt Thuận, VT 50 Anh
217 A217 Bùi Bảo Ngọc Nữ 31/08/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
218 A218 Vũ Tiến Đạt Nam 01/10/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 44 Anh
219 A219 Nguyễn Minh Hiếu Nam 11/06/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 45 Anh
220 A220 Trần Thị Huế Nữ 21/12/2002 Tp Thái Bình Đông Thọ, TP 48 Anh
221 A221 Trần Thảo Vân Nữ 18/02/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
222 A222 Nguyễn Thị Mỹ Hà Nữ 22/12/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
223 A223 Nguyễn Đỗ Yến Nhi Nữ 24/09/2002 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 50 Anh
224 A224 Phạm Huy Hiệu Nam 29/07/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Anh
225 A225 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 21/04/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 52 Anh
226 A226 Hà Minh Cường Nam 27/10/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Anh
227 A227 Vũ Đức Mạnh Nam 21/06/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53 Anh
228 A228 Đào Thu Hà Nữ 28/11/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
229 A229 Nguyễn Thư Trang Nữ 17/12/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 46 Anh
230 A230 Nguyễn Phi Hùng Nam 28/07/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 49 Anh
231 A231 Nguyễn Vương Bảo Hà Nam 16/04/2002 Phú Thọ Kỳ Bá, TP 47 Anh
232 A232 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 05/09/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Anh
233 A233 Phạm Bùi Phương Linh Nữ 28/10/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 51 Anh
234 A234 Nguyễn Hoàng Minh Nam 06/09/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
235 A235 Vũ Thị Hương Thu Nữ 05/04/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52 Anh
236 A236 Chu Hiền An Nữ 26/09/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 43 Anh
237 A237 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 14/05/2002 Tp Thái Bình Vũ Đoài, VT 50 Anh
238 A238 Lê Minh Vũ Nam 11/08/2002 Kiến Xương, TB Quang Lịch, KX 50 Anh
239 A239 Nguyễn Tuấn Nam Nam 14/01/2002 Tp Thái Bình Vũ Đoài, VT 50 Anh
240 A240 Nguyễn Thu Hiền Nữ 09/03/2002 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 48 Anh
241 A241 Phạm Tú Linh Nữ 13/09/2002 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 50 Anh
242 A242 Phùng Minh Hoàng Nam 25/04/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 51 Anh
243 A243 Phạm Ngọc Anh Nữ 28/08/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 50 Anh
244 A244 Trịnh Ngọc Lâm Nam 07/09/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
245 A245 Nguyễn Ngô Yến Nhi Nữ 07/09/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
246 A246 Nguyễn Minh Châu Nữ 13/06/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54 Anh
247 A247 Lưu Đức Mạnh Nam 10/12/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
248 A248 Nguyễn Tuấn Anh Nam 20/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 44 Anh
249 A249 Phạm Thái Hà Nữ 03/04/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
250 A250 Tống Tiến Đạt Nam 26/06/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 48 Anh
251 A251 Vũ Tuấn Đạt Nam 12/12/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 43 Anh
252 A252 Vũ Xuân Khánh Nam 22/06/2002 Tp Thái Bình Phúc Khánh, TP 48 Anh
253 A253 Lê Thị Thảo Linh Nữ 15/10/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 45 Anh
254 A254 Vũ Ngọc Toản Nam 26/06/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
255 A255 Đặng Thị Diệu Linh Nữ 01/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Anh
256 A256 Trần Tuấn Hùng Nam 31/03/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
257 A257 Hoàng Minh Tài Nam 10/09/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
258 A258 Trần Huy Long Nam 25/12/2002 Quỳnh Phụ, TB Ltv, TP 50 Anh
259 A259 Trần Trung Nghĩa Nam 21/09/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 47 Anh
260 A260 Đoàn Quỳnh Trang Nữ 16/09/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 44 Anh
261 A261 Vi Tuấn Anh Nam 16/11/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 50 Anh
262 A262 Phạm Tiến Tài Nam 23/08/2002 Kiến Xương, TB Vũ Lạc, TP 50 Anh
263 A263 Bùi Phương Thảo Nữ 28/09/2002 Tp Thái Bình Tt Vũ Thư 50 Anh
264 A264 Nguyễn Duy Linh Nam 26/02/2002 Lâm Đồng Vũ Lạc, TP 42 Anh
265 A265 Nguyễn Linh Chi Nữ 31/10/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 53 Anh
266 A266 Vũ Thị Thái An Nữ 23/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52 Anh
267 A267 Nhâm Hải Anh Nữ 03/02/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
268 A268 Lê Khánh Linh Nữ 30/08/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Anh
269 A269 Ngô Thế Dương Nam 23/08/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 45 Anh
270 A270 Đinh Phúc Sơn Nam 28/07/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 49 Anh
271 A271 Đỗ Thị Thu Hà Nữ 06/02/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Anh
272 A272 Tạ Trần Quốc Huy Nam 18/07/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54 Anh
273 A273 Trần Thục Hiền Nữ 13/02/2002 Hà Nội Ltv, TP 50 Anh
274 A274 Phạm Tuấn Minh Nam 14/05/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Anh
275 A275 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 14/12/2002 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 52 Anh
276 A276 Đặng Thị Hạnh Nữ 01/07/2002 Tp Thái Bình Đông Hòa, TP 50 Anh
277 A277 Nguyễn Minh Hòa Nữ 30/10/2002 Tp Thái Bình Lhp, TP 50 Anh
278 A278 Bùi Ngọc Phương Anh Nữ 26/02/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54 Anh
279 A279 Lương Tuấn Anh Nam 10/05/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 53 Anh
280 A280 Nguyễn Phương Anh Nữ 19/11/2002 Nghệ An Kỳ Bá, TP 50 Anh
281 A281 Nguyễn Diệu Linh Nữ 09/02/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
282 A282 Trần Thị Hạnh Nữ 02/02/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 53 Anh
283 A283 Vũ Thị Diệu Anh Nữ 15/11/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
284 A284 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 16/05/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 54 Anh
285 A285 Nguyễn Văn Ngọc Nam 13/02/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 50 Anh
286 A286 Phạm Xuân Trọng Nam 06/11/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 44 Anh
287 A287 Vũ Thị Thu Phương Nữ 16/01/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Anh
288 A288 Phạm Thế Duyệt Nam 19/03/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 48 Anh
289 A289 Phạm Thị Diệu Minh Nữ 12/12/2002 Tp Thái Bình Phq, ĐH 50 Anh
290 A290 Trần Đình Phúc Nam 23/04/2002 Đông Hưng, TB Đông Mỹ, TP 50 Anh
291 A291 Vũ Tiến Đạt Nam 31/08/2002 Tp Thái Bình Tiền Phong, TP 50 Anh
292 A292 Phạm Thị Diễm Phúc Nữ 14/12/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 54 Anh
293 A293 Trần Thị Thùy Trang Nữ 07/08/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Anh
294 A294 Lê Thị Bích Ngọc Nữ 20/05/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Anh
295 A295 Nguyễn Thị Thơm Nữ 18/02/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 50 Anh
296 A296 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 25/02/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 51 Anh
297 A297 Vũ Minh Châu Nữ 19/08/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 52 Anh
298 A298 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 28/07/2002 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 50 Anh
299 A299 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 24/08/2002 Tp Thái Bình Phúc Thành, VT 50 Anh
300 A300 Phạm Thị Mai Phương Nữ 16/02/2003 Tp Thái Bình Ltv, TP 54 Anh
301 A301 Nguyễn Phương Thảo Nữ 25/08/2002 Tp Thái Bình Phúc Khánh, TP 50 Anh
302 A302 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 10/03/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 44 Anh
303 A303 Nguyễn Ngọc Thủy Nữ 15/07/2002 Quỳnh Phụ, TB An Đồng, QP 51 Anh
304 A304 Lê Đình Nghĩa Nam 01/05/2002 Hải Dương Kỳ Bá, TP 50 Anh
305 A305 Bùi Quang Vũ Nam 13/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 52 Anh
306 A306 Trần Thị Phương Thúy Nữ 24/08/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Anh
307 A307 Phạm Huy Minh Sơn Nam 31/03/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 48 Anh
308 A308 Đoàn Minh Tiến Nam 24/11/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 44 Anh
309 A309 Nguyễn Hoàng Minh Anh Nữ 25/10/2002 Khánh Hòa Tân Bình, TP 50 Anh
310 A310 Đặng Thị Lan Hương Nữ 30/05/2002 Hưng Hà, TB Tt Hh, HH 46 Anh
311 A311 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 28/07/2002 Tp Thái Bình Phúc Khánh, TP 50 Anh
312 A312 Nguyễn Như Ngọc Nữ 06/08/2002 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 50 Anh
313 A313 Bùi Vũ Minh Hoàng Nam 21/04/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
314 A314 Nguyễn Thu Giang Nữ 05/03/2002 Tp Thái Bình Vũ Sơn, KX 50 Anh
315 A315 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 24/10/2002 Đồng Nai Trung An, VT 53 Anh
316 A316 Nguyễn Thị Hường Nữ 05/10/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 49 Anh
317 A317 Phạm Văn Huân Nam 13/10/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 48 Anh
318 A318 Vũ Đình Chiến Nam 07/04/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 43 Anh
319 A319 Nguyễn Thị Doan Nữ 04/02/2002 Tiền Hải, TB Đông Trà, TH 50 Anh
320 A320 Mai Thanh Chúc Nữ 01/05/2002 Tp Thái Bình Vũ Sơn, KX 50 Anh
321 A321 Nguyễn Công Dương Nam 07/01/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
322 A322 Phạm Tùng Lâm Nam 13/07/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Anh
323 A323 Trần Ngọc Hà Nữ 04/11/2002 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 50 Anh
324 A324 Nguyễn Phương Anh Nữ 26/02/2002 Vũ Thư, TB Trung An, VT 50 Anh
325 A325 Phạm Hoàng Hạnh Nữ 11/10/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
326 A326 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 30/09/2002 Tp Thái Bình Vũ Quý, KX 50 Anh
327 A327 Bùi Minh Khuê Nữ 08/10/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Anh
328 A328 Kiều Thị Hồng Mến Nữ 14/08/2002 Tp Thái Bình Hồng Phong, VT 50 Anh
329 A329 Nguyễn Minh Phúc Nam 10/10/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 52 Anh
330 A330 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 28/11/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 53 Anh
331 A331 Phạm Thùy Linh Nữ 17/09/2002 Tp Thái Bình Trần Lãm, TP 43 Anh
332 A332 Đặng Thu Hiền Nữ 30/10/2002 Kiến Xương, TB Hồng Thái, KX 50 Anh
333 A333 Đỗ Thị Huế Nữ 10/05/2002 Tiền Hải, TB Nam Trung, TH 50 Anh
334 A334 Hoàng Thị Hoài Nữ 18/10/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 47 Anh
335 A335 Đinh Thanh Lam Nữ 21/10/2002 Tiền Hải, TB Đông Trà, TH 50 Anh
336 A336 Hà Bùi Tố Uyên Nữ 01/05/2002 Thái Nguyên Phq, ĐH 52 Anh
337 A337 Phạm Đình Hiệp Nam 09/01/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Anh
338 A338 Vũ Thị Quỳnh Anh Nữ 04/10/2002 Hàn Quốc Ltv, TP 50 Anh
339 A339 Syadina Binti Yeop Azrin Nữ 24/03/2002 Malaysia Nđc, TT 54 Anh
340 A340 Phạm Tuấn Anh Nam 26/03/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 50 Anh
341 A341 Nguyễn Thị Vân Khánh Nữ 23/07/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 47 Anh
342 A342 Đỗ Hải Quỳnh Nữ 19/12/2002 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 50 Anh
343 A343 Bùi Tuấn Quang Nam 22/02/2002 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 50 Anh
344 A344 Vũ Dy Niên Nam 18/12/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 52 Anh
345 A345 Chu Hoàng Hiên Nữ 25/10/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 47 Anh
346 A346 Vũ Hương Giang Nữ 22/07/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 53 Anh
347 A347 Trần Thị Phương Anh Nữ 02/03/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
348 A348 Nguyễn Minh Dương Nam 09/07/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
349 A349 Đỗ Thế Vinh Nam 25/02/2002 Thanh Hóa Vũ Lạc, TP 50 Anh
350 A350 Nguyễn Gia Khánh Nam 30/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 47 Anh
351 A351 Lê Thị Thu Phương Nữ 09/08/2002 Tp Thái Bình Lhp, TP 50 Anh
352 A352 Hà Thị Thanh Thúy Nữ 01/04/2002 Bình Dương Tây Sơn, TP 50 Anh
353 A353 Bùi Trà My Nữ 04/05/2002 Tp Thái Bình Hoàng Diệu, TP 50 Anh
354 A354 Trần Hồng Ngọc Nữ 30/07/2002 Vũ Thư, TB Tt Vũ Thư 50 Anh
355 A355 Đỗ Thu Hà Nữ 09/11/2002 Tp Thái Bình Kỳ Bá, TP 47 Anh
356 A356 Đỗ Duy Đông Nam 29/07/2002 Quỳnh Phụ, TB Trần Phú, TP 50 Anh
357 A357 Trần Thùy Linh Nữ 28/11/2002 Hàn Quốc Ltv, TP 53 Anh
358 A358 Ngô Khánh Linh Nữ 07/10/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 49 Anh
359 A359 Phan Thị Quỳnh Nữ 14/10/2002 Đông Hưng, TB Phq, ĐH 52 Anh
360 A360 Phan Mạnh Hoàng Nam 16/09/2002 Tp Thái Bình Phúc Khánh, TP 50 Anh
361 A361 Đào Thị Mai Anh Nữ 09/07/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 50 Anh
362 A362 Trịnh Minh Nghĩa Nam 19/02/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 49 Anh
363 A363 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 15/11/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Anh
364 A364 Tô Phạm Vân Khánh Nữ 02/09/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 50 Anh
365 A365 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 21/01/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 53 Anh
366 A366 Nguyễn Minh Đức Nam 27/11/2002 Tp Thái Bình Trần Phú, TP 50 Anh
367 A367 Ngô Trần Cẩm Ly Nữ 04/12/2002 Tp Thái Bình Phú Xuân, TP 47 Anh
368 A368 Nguyễn Xuân Định Nam 16/03/2002 Tp Thái Bình Vũ Chính, TP 50 Anh
369 A369 Nguyễn Thị Kiều Anh Nữ 29/10/2002 Vũ Thư, TB Xuân Hòa, VT 53 Anh
370 A370 Đào Phương Thảo Nữ 11/07/2002 Tp Thái Bình Ltv, TP 50 Anh
371 A371 Trần Thị Hồng Gấm Nữ 31/10/2002 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 49 Anh
372 A372 Nguyễn Bùi Khuê Tú Nữ 27/05/2002 Tp Thái Bình Tây Sơn, TP 43 Anh
373 A373 Tăng Thị Vân Anh Nữ 04/07/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
374 A374 Vũ Quý Vượng Nam 23/04/2002 Tp Thái Bình Minh Thành, TP 50 Anh
375 A375 Bùi Thị Huyền Trang Nữ 06/08/2002 Hưng Hà, TB Kỳ Bá, TP 44 Anh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây