DANH SÁCH, SỐ BÁO DANH CỦA THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2017-2018

Thứ năm - 01/06/2017 16:35

DANH SÁCH, SỐ BÁO DANH CỦA THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2017-2018

Hội đồng tuyển sinh THPT Chuyên Thái Bình năm học 2017-2018 công bố danh sách thí sinh ghi tên dự thi vào trường kèm số báo danh, phòng thi của các thí sinh.
Sau khi sơ tuyển, Hội đồng tuyển sinh THPT Chuyên Thái Bình năm học 2017-2018 công bố danh sách thí sinh ghi tên dự thi vào trường và số báo danh, phòng thi

Sơ đồ phòng thi thí sinh xem trực tiếp tại trường thi hoặc tại trường THPT Chuyên Thái Bình.

 
DANH SÁCH, SỐ BÁO DANH THÍ SINH GHI TÊN DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
NĂM HỌC 2017-2018

 
 
MÃ HS SBD Phòng Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK
A236 120001 1 Chu Hiền An Nữ 26/09/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 43 Anh
A055 120002 1 Lê Thị Thanh An Nữ 23/02/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Anh
A266 120003 1 Vũ Thị Thái An Nữ 23/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52 Anh
A278 120004 1 Bùi Ngọc Phương Anh Nữ 26/02/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54 Anh
A204 120005 1 Bùi Thị Phương Anh Nữ 28/07/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A051 120006 1 Bùi Thị Phương Anh Nữ 05/11/2002 Thành phố TB Quang Dương, ĐH 50 Anh
A036 120007 1 Bùi Trần Mai Anh Nữ 10/10/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A162 120008 1 Chử Nguyên Châu Anh Nữ 08/10/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A185 120009 1 Đào Thị Hải Anh Nữ 16/07/2002 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A361 120010 1 Đào Thị Mai Anh Nữ 09/07/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 50 Anh
A031 120011 1 Đặng Lan Anh Nữ 09/01/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
A159 120012 1 Đinh Dũng Anh Nam 04/03/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 48 Anh
A019 120013 1 Đinh Thị Vân Anh Nữ 01/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A116 120014 1 Đỗ Kim Anh Nữ 08/04/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A106 120015 1 Giang Ngọc Hải Anh Nữ 19/07/2002 Liên Bang Nga Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A076 120016 1 Hoàng Ngọc Trâm Anh Nữ 24/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A082 120017 1 Lê Quỳnh Anh Nữ 01/07/2002 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A113 120018 1 Lê Trung Anh Nam 20/07/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A279 120019 1 Lương Tuấn Anh Nam 10/05/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 53 Anh
A309 120020 1 Nguyễn Hoàng Minh Anh Nữ 25/10/2002 Khánh Hòa Tân Bình, TP 50 Anh
A114 120021 1 Nguyễn Lâm Anh Nữ 05/04/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 43 Anh
A213 120022 1 Nguyễn Minh Anh Nữ 22/06/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A216 120023 1 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 11/03/2002 Thành phố TB Việt Thuận, VT 50 Anh
A208 120024 1 Nguyễn Phạm Hiếu Anh Nam 05/08/2002 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 49 Anh
A324 120025 1 Nguyễn Phương Anh Nữ 26/02/2002 Vũ Thư, TB Trung An, VT 50 Anh
A070 120026 1 Nguyễn Phương Anh Nữ 21/05/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A280 120027 1 Nguyễn Phương Anh Nữ 19/11/2002 Nghệ An Kỳ Bá, TP 50 Anh
A123 120028 1 Nguyễn Phương Anh Nữ 22/11/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
A189 120029 1 Nguyễn Quang Anh Nam 30/11/2002 Thành phố TB Lê Hồng Phong, TP 50 Anh
A006 120030 2 Nguyễn Quế Anh Nữ 13/01/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
A284 120031 2 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 16/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54 Anh
A112 120032 2 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 15/10/2002 Tiền Hải, TB Nam Thịnh, TH 54 Anh
A315 120033 2 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 24/10/2002 Đồng Nai Trung An, VT 53 Anh
A369 120034 2 Nguyễn Thị Kiều Anh Nữ 29/10/2002 Vũ Thư, TB Xuân Hòa, VT 53 Anh
A073 120035 2 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 16/08/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Anh
A326 120036 2 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 30/09/2002 Thành phố TB Vũ Quý, KX 50 Anh
A275 120037 2 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 14/12/2002 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 52 Anh
A248 120038 2 Nguyễn Tuấn Anh Nam 20/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 44 Anh
A109 120039 2 Nguyễn Vũ Bảo Anh Nữ 09/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A267 120040 2 Nhâm Hải Anh Nữ 03/02/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A144 120041 2 Phạm Châu Anh Nữ 17/10/2002 Quỳnh Phụ, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A203 120042 2 Phạm Minh Anh Nữ 29/08/2002 Hà Nội Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A049 120043 2 Phạm Ngọc Anh Nữ 22/02/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 50 Anh
A243 120044 2 Phạm Ngọc Anh Nữ 28/08/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Anh
A340 120045 2 Phạm Tuấn Anh Nam 26/03/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
A042 120046 2 Phan Lê Ngọc Anh Nữ 25/10/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Anh
A038 120047 2 Phan Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 12/03/2002 Đồng Nai Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A207 120048 2 Quách Ngọc Anh Nữ 13/04/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 49 Anh
A373 120049 2 Tăng Thị Vân Anh Nữ 04/07/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A060 120050 2 Trần Minh Anh Nữ 01/04/2002 Liên Bang Nga Lương Thế Vinh, TP 53 Anh
A091 120051 2 Trần Phương Anh Nữ 13/03/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A347 120052 2 Trần Thị Phương Anh Nữ 02/03/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A193 120053 2 Trần Thị Phương Anh Nữ 05/09/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 52 Anh
A261 120054 2 Vi Tuấn Anh Nam 16/11/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
A020 120055 2 Vũ Hoàng Tuấn Anh Nam 02/04/2002 Tiền Hải, TB Tây Tiến, TH 50 Anh
A126 120056 2 Vũ Phạm Tuấn Anh Nam 21/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53 Anh
A283 120057 2 Vũ Thị Diệu Anh Nữ 15/11/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
A066 120058 2 Vũ Thị Kiều Anh Nữ 26/09/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 50 Anh
A338 120059 3 Vũ Thị Quỳnh Anh Nữ 04/10/2002 Hàn Quốc Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A098 120060 3 Vũ Thị Tú Anh Nữ 20/02/2002 Thành phố TB Vũ Hội, VT 51 Anh
A232 120061 3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 05/09/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Anh
A084 120062 3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 15/10/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
A339 120063 3 Syadina Binti Yeop Azrin Nữ 24/03/2002 Malaysia Nguyễn Đức Cảnh, TT 54 Anh
A011 120064 3 Bùi Quốc Bảo Nam 25/01/2002 Thành phố TB Phong Huy Lĩnh, ĐH 50 Anh
A077 120065 3 Bùi Thị Minh Bảo Nữ 07/02/2002 Liên Bang Nga Vũ Thắng, KX 50 Anh
A137 120066 3 Vũ Hải Bình Nữ 24/02/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54 Anh
A246 120067 3 Nguyễn Minh Châu Nữ 13/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54 Anh
A181 120068 3 Trần Minh Châu Nữ 25/05/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 51 Anh
A297 120069 3 Vũ Minh Châu Nữ 19/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52 Anh
A265 120070 3 Nguyễn Linh Chi Nữ 31/10/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Anh
A120 120071 3 Trần Bảo Chi Nữ 20/09/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A130 120072 3 Trần Mai Chi Nữ 24/10/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 54 Anh
A160 120073 3 Trần Mai Chi Nữ 29/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A163 120074 3 Vũ Trần Thảo Chi Nữ 29/05/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
A318 120075 3 Vũ Đình Chiến Nam 07/04/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 43 Anh
A320 120076 3 Mai Thanh Chúc Nữ 01/05/2002 Thành phố TB Vũ Sơn, KX 50 Anh
A001 120077 3 Nguyễn Hữu Cương Nam 04/11/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 50 Anh
A226 120078 3 Hà Minh Cường Nam 27/10/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Anh
A212 120079 3 Trần Đức Cường Nam 20/05/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A111 120080 3 Nguyễn Bích Diệp Nữ 17/04/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A039 120081 3 Phạm Ngọc Diệu Nữ 19/06/2002 Tiền Hải, TB Nam Hà, TH 49 Anh
A005 120082 3 Tạ Thanh Diệu Nữ 22/07/2002 Nam Định Trần Đăng Ninh, Nam Định 50 Anh
A319 120083 3 Nguyễn Thị Doan Nữ 04/02/2002 Tiền Hải, TB Đông Trà, TH 50 Anh
A092 120084 3 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 28/08/2002 Tiền Hải, TB Nam Trung, TH 51 Anh
A121 120085 3 Nguyễn Việt Dũng Nam 24/11/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 48 Anh
A071 120086 3 Phạm Anh Dũng Nam 29/08/2002 Thành phố TB Tân Phong, VT 50 Anh
A145 120087 3 Trịnh Đức Dũng Nam 14/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 49 Anh
A288 120088 4 Phạm Thế Duyệt Nam 19/03/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 48 Anh
A184 120089 4 Mai Ánh Dương Nữ 15/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54 Anh
A269 120090 4 Ngô Thế Dương Nam 23/08/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 45 Anh
A321 120091 4 Nguyễn Công Dương Nam 07/01/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A348 120092 4 Nguyễn Minh Dương Nam 09/07/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A059 120093 4 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 21/05/2002 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 47 Anh
A097 120094 4 Phạm Hải Dương Nam 19/07/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53 Anh
A161 120095 4 Trần Thùy Dương Nữ 21/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A075 120096 4 Nguyễn Phú Đạt Nam 04/12/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A250 120097 4 Tống Tiến Đạt Nam 26/06/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 48 Anh
A291 120098 4 Vũ Tiến Đạt Nam 31/08/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 50 Anh
A218 120099 4 Vũ Tiến Đạt Nam 01/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 44 Anh
A251 120100 4 Vũ Tuấn Đạt Nam 12/12/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 43 Anh
A368 120101 4 Nguyễn Xuân Định Nam 16/03/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Anh
A356 120102 4 Đỗ Duy Đông Nam 29/07/2002 Quỳnh Phụ, TB Trần Phú, TP 50 Anh
A188 120103 4 Nguyễn Anh Đức Nam 20/09/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 49 Anh
A366 120104 4 Nguyễn Minh Đức Nam 27/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A096 120105 4 Trần Quang Đức Nam 24/09/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Anh
A371 120106 4 Trần Thị Hồng Gấm Nữ 31/10/2002 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 49 Anh
A136 120107 4 Lại Hiền Giang Nữ 07/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A199 120108 4 Nguyễn Hương Giang Nữ 08/06/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 52 Anh
A314 120109 4 Nguyễn Thu Giang Nữ 05/03/2002 Thành phố TB Vũ Sơn, KX 50 Anh
A095 120110 4 Phạm Thị Giang Nữ 13/12/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
A063 120111 4 Vũ Hồng Giang Nữ 04/12/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 49 Anh
A346 120112 4 Vũ Hương Giang Nữ 22/07/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Anh
A175 120113 4 Đào Thị Việt Hà Nữ 23/08/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A228 120114 4 Đào Thu Hà Nữ 28/11/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A125 120115 4 Đặng Vũ Thu Hà Nữ 01/05/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A271 120116 4 Đỗ Thị Thu Hà Nữ 06/02/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A355 120117 5 Đỗ Thu Hà Nữ 09/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 47 Anh
A215 120118 5 Hoàng Thu Hà Nữ 13/05/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 50 Anh
A041 120119 5 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 05/03/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Anh
A222 120120 5 Nguyễn Thị Mỹ Hà Nữ 22/12/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
A231 120121 5 Nguyễn Vương Bảo Hà Nam 16/04/2002 Phú Thọ Kỳ Bá, TP 47 Anh
A249 120122 5 Phạm Thái Hà Nữ 03/04/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A195 120123 5 Phạm Thái Hà Nữ 31/10/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A061 120124 5 Phạm Thị Thanh Hà Nữ 11/03/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Anh
A100 120125 5 Trần Diễn Hà Nữ 26/06/2002 Thành phố TB Vũ Hội, VT 50 Anh
A323 120126 5 Trần Ngọc Hà Nữ 04/11/2002 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 50 Anh
A128 120127 5 Trần Thị Minh Hà Nữ 04/12/2002 Thành phố TB Thanh Tân, KX 50 Anh
A148 120128 5 Vũ Thu Hà Nữ 01/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A186 120129 5 Nguyễn Thanh Hải Nam 26/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54 Anh
A276 120130 5 Đặng Thị Hạnh Nữ 01/07/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Anh
A299 120131 5 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 24/08/2002 Thành phố TB Phúc Thành, VT 50 Anh
A325 120132 5 Phạm Hoàng Hạnh Nữ 11/10/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A282 120133 5 Trần Thị Hạnh Nữ 02/02/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 53 Anh
A021 120134 5 Lại Thị Diễm Hằng Nữ 28/06/2002 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 49 Anh
A127 120135 5 Nguyễn Minh Hằng Nữ 10/12/2002 Phú Thọ Thái Hưng, TT 51 Anh
A194 120136 5 Phạm Minh Hằng Nữ 08/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A040 120137 5 Phạm Thu Hằng Nữ 31/12/2002 Thành phố TB Đông Hoàng, ĐH 50 Anh
A345 120138 5 Chu Hoàng Hiên Nữ 25/10/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Anh
A153 120139 5 Trần Thị Thùy Hiên Nữ 12/04/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
A332 120140 5 Đặng Thu Hiền Nữ 30/10/2002 Kiến Xương, TB Hồng Thái, KX 50 Anh
A089 120141 5 Đinh Thanh Hiền Nữ 04/05/2002 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 50 Anh
A118 120142 5 Nguyễn Thu Hiền Nữ 21/01/2002 Tiền Hải, TB Minh Thành, TP 50 Anh
A240 120143 5 Nguyễn Thu Hiền Nữ 09/03/2002 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 48 Anh
A099 120144 5 Trần Thu Hiền Nữ 25/10/2002 Thành phố TB Vũ Hội, VT 50 Anh
A273 120145 5 Trần Thục Hiền Nữ 13/02/2002 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A054 120146 6 Vũ Thị Thu Hiền Nữ 02/02/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
A337 120147 6 Phạm Đình Hiệp Nam 09/01/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
A074 120148 6 Nguyễn Minh Hiếu Nam 18/04/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 52 Anh
A219 120149 6 Nguyễn Minh Hiếu Nam 11/06/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 45 Anh
A198 120150 6 Tạ Trung Hiếu Nam 23/02/2002 Nam Định Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A224 120151 6 Phạm Huy Hiệu Nam 29/07/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
A196 120152 6 An Quỳnh Hoa Nữ 19/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A141 120153 6 Phạm Thanh Hoa Nữ 11/08/2002 Kiến Xương, TB Trần Lãm, TP 50 Anh
A165 120154 6 Trần Phương Hoa Nữ 24/01/2003 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A033 120155 6 Bùi Thị Khánh Hòa Nữ 18/10/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 51 Anh
A187 120156 6 Lê Xuân Hòa Nam 09/08/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 48 Anh
A277 120157 6 Nguyễn Minh Hòa Nữ 30/10/2002 Thành phố TB Lê Hồng Phong, TP 50 Anh
A334 120158 6 Hoàng Thị Hoài Nữ 18/10/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 47 Anh
A183 120159 6 Bùi Đình Hoàng Nam 15/12/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Anh
A313 120160 6 Bùi Vũ Minh Hoàng Nam 21/04/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A105 120161 6 Nguyễn Duy Hoàng Nam 08/12/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Anh
A360 120162 6 Phan Mạnh Hoàng Nam 16/09/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 50 Anh
A242 120163 6 Phùng Minh Hoàng Nam 25/04/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 51 Anh
A317 120164 6 Phạm Văn Huân Nam 13/10/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 48 Anh
A333 120165 6 Đỗ Thị Huế Nữ 10/05/2002 Tiền Hải, TB Nam Trung, TH 50 Anh
A220 120166 6 Trần Thị Huế Nữ 21/12/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 48 Anh
A110 120167 6 Nguyễn Thị Huệ Nữ 03/10/2002 Hưng Hà, TB Lưu Khánh Đàm, HH 45 Anh
A129 120168 6 Bùi Mạnh Hùng Nam 13/11/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 49 Anh
A230 120169 6 Nguyễn Phi Hùng Nam 28/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 49 Anh
A256 120170 6 Trần Tuấn Hùng Nam 31/03/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A272 120171 6 Tạ Trần Quốc Huy Nam 18/07/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54 Anh
A131 120172 6 Trần Quang Huy Nam 09/02/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A211 120173 6 Đào Thị Thu Huyền Nữ 28/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
A178 120174 6 Đoàn Khánh Huyền Nữ 24/06/2002 Thành phố TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
A119 120175 7 Hoàng Thị Thu Huyền Nữ 26/10/2002 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, TP 54 Anh
A087 120176 7 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 07/09/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
A311 120177 7 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 28/07/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 50 Anh
A191 120178 7 Phạm Phương Huyền Nữ 12/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
A174 120179 7 Trần Thị Thu Huyền Nữ 03/09/2002 Phú Thọ Trần Phú, TP 50 Anh
A310 120180 7 Đặng Thị Lan Hương Nữ 30/05/2002 Hưng Hà, TB Trị trấn HH  46 Anh
A078 120181 7 Nguyễn Thị Hương Nữ 13/03/2002 Thành phố TB Tân Bình, TP 53 Anh
A022 120182 7 Nguyễn Thu Hương Nữ 18/06/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 45 Anh
A013 120183 7 Phạm Thu Hương Nữ 04/06/2002 Đông Hưng, TB Phong Huy Lĩnh, ĐH 50 Anh
A027 120184 7 Trần Lan Hương Nữ 10/11/2002 Hưng Hà, TB Hồng An, HH 50 Anh
A045 120185 7 Vũ Thị Mai Hương Nữ 10/01/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 50 Anh
A104 120186 7 Vũ Thị Mai Hương Nữ 09/07/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Anh
A016 120187 7 Nguyễn Thị Hường Nữ 19/06/2002 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Anh
A316 120188 7 Nguyễn Thị Hường Nữ 05/10/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 49 Anh
A094 120189 7 Phạm Tuấn Khang Nam 30/06/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 42 Anh
A350 120190 7 Nguyễn Gia Khánh Nam 30/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Anh
A088 120191 7 Nguyễn Nam Khánh Nam 15/06/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 43 Anh
A341 120192 7 Nguyễn Thị Vân Khánh Nữ 23/07/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 47 Anh
A364 120193 7 Tô Phạm Vân Khánh Nữ 02/09/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Anh
A252 120194 7 Vũ Xuân Khánh Nam 22/06/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 48 Anh
A327 120195 7 Bùi Minh Khuê Nữ 08/10/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Anh
A202 120196 7 Đỗ Trọng Kiên Nam 22/04/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Anh
A335 120197 7 Đinh Thanh Lam Nữ 21/10/2002 Tiền Hải, TB Đông Trà, TH 50 Anh
A171 120198 7 Nguyễn Thị Lan Nữ 28/03/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Anh
A143 120199 7 Nguyễn Thị Mai Lan Nữ 10/11/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 47 Anh
A182 120200 7 Phạm Hương Lan Nữ 11/08/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A151 120201 7 Phạm Bá Tùng Lâm Nam 20/06/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A322 120202 7 Phạm Tùng Lâm Nam 13/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
A244 120203 7 Trịnh Ngọc Lâm Nam 07/09/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A048 120204 8 Vũ Thị Lâm Nữ 28/05/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
A255 120205 8 Đặng Thị Diệu Linh Nữ 01/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Anh
A014 120206 8 Đoàn Lê Phương Linh Nữ 12/11/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 51 Anh
A037 120207 8 Hoàng Mai Linh Nữ 06/07/2002 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, TP 49 Anh
A102 120208 8 Lê Hoàng Linh Nam 16/12/2001 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A268 120209 8 Lê Khánh Linh Nữ 30/08/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A253 120210 8 Lê Thị Thảo Linh Nữ 15/10/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 45 Anh
A358 120211 8 Ngô Khánh Linh Nữ 07/10/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Anh
A107 120212 8 Ngô Thị Diệu Linh Nữ 15/11/2002 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 49 Anh
A281 120213 8 Nguyễn Diệu Linh Nữ 09/02/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
A264 120214 8 Nguyễn Duy Linh Nam 26/02/2002 Lâm Đồng Vũ Lạc, TP 42 Anh
A122 120215 8 Nguyễn Thị Linh Nữ 19/07/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Anh
A363 120216 8 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 15/11/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Anh
A330 120217 8 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 28/11/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Anh
A010 120218 8 Nguyễn Tùng Linh Nữ 23/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A233 120219 8 Phạm Bùi Phương Linh Nữ 28/10/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 51 Anh
A050 120220 8 Phạm Bùi Thùy Linh Nữ 21/04/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 53 Anh
A331 120221 8 Phạm Thùy Linh Nữ 17/09/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 43 Anh
A241 120222 8 Phạm Tú Linh Nữ 13/09/2002 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 50 Anh
A053 120223 8 Phùng Thị Thùy Linh Nữ 03/10/2002 Thành phố TB Đồng Tiến, QP 50 Anh
A008 120224 8 Trần Duy Linh Nam 16/06/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 50 Anh
A357 120225 8 Trần Thùy Linh Nữ 28/11/2002 Hàn Quốc Lương Thế Vinh, TP 53 Anh
A065 120226 8 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 23/12/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 50 Anh
A047 120227 8 Bùi Thanh Loan Nữ 18/10/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A025 120228 8 Đào Hoàng Long Nam 22/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 53 Anh
A173 120229 8 Nguyễn Đình Long Nam 23/05/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A009 120230 8 Nguyễn Đức Long Nam 02/04/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 43 Anh
A258 120231 8 Trần Huy Long Nam 25/12/2002 Quỳnh Phụ, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A367 120232 8 Ngô Trần Cẩm Ly Nữ 04/12/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 47 Anh
A209 120233 9 Nguyễn Khánh Ly Nữ 19/10/2002 Vũ Thư, TB Phú Xuân, TP 50 Anh
A169 120234 9 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 03/12/2002 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 47 Anh
A166 120235 9 Bùi Phương Mai Nữ 05/11/2002 Thành phố TB Vũ Hội, VT 50 Anh
A044 120236 9 Nguyễn Phương Mai Nữ 16/09/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A139 120237 9 Phạm Phương Mai Nữ 05/12/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 53 Anh
A147 120238 9 Trần Thanh Mai Nữ 29/01/2002 Thành phố TB Vũ Lạc, TP 50 Anh
A206 120239 9 Bùi Duy Mạnh Nam 09/10/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Anh
A247 120240 9 Lưu Đức Mạnh Nam 10/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A227 120241 9 Vũ Đức Mạnh Nam 21/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53 Anh
A328 120242 9 Kiều Thị Hồng Mến Nữ 14/08/2002 Thành phố TB Hồng Phong, VT 50 Anh
A064 120243 9 Lê Đức Minh Nam 17/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 52 Anh
A093 120244 9 Nguyễn Duy Minh Nam 28/10/2002 Liên Bang Nga Thanh Phú, VT 50 Anh
A234 120245 9 Nguyễn Hoàng Minh Nam 06/09/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A365 120246 9 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 21/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53 Anh
A289 120247 9 Phạm Thị Diệu Minh Nữ 12/12/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
A274 120248 9 Phạm Tuấn Minh Nam 14/05/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
A353 120249 9 Bùi Trà My Nữ 04/05/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
A012 120250 9 Lê Trà My Nữ 07/09/2002 Thành phố TB Vũ Trung, KX 50 Anh
A239 120251 9 Nguyễn Tuấn Nam Nam 14/01/2002 Thành phố TB Vũ Đoài, VT 50 Anh
A146 120252 9 Vũ Hoàng Nam Nam 13/05/2002 TP Hồ Chí Minh Trần Lãm, TP 46 Anh
A154 120253 9 Trần Thị Thanh Nga Nữ 25/08/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 43 Anh
A205 120254 9 Đặng Thùy Ngân Nữ 04/09/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 50 Anh
A086 120255 9 Phạm Thị Tuyết Ngân Nữ 04/04/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
A190 120256 9 Trần Thu Ngân Nữ 20/08/2002 Vũ Thư, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
A304 120257 9 Lê Đình Nghĩa Nam 01/05/2002 Hải Dương Kỳ Bá, TP 50 Anh
A259 120258 9 Trần Trung Nghĩa Nam 21/09/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 47 Anh
A362 120259 9 Trịnh Minh Nghĩa Nam 19/02/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 49 Anh
A133 120260 9 Đặng Quý Ngọ Nam 29/04/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A217 120261 9 Bùi Bảo Ngọc Nữ 31/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A142 120262 10 Bùi Vũ Ánh Ngọc Nữ 11/06/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A028 120263 10 Đỗ Thảo Ngọc Nữ 10/09/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Anh
A200 120264 10 Lê Hồng Ngọc Nữ 07/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A294 120265 10 Lê Thị Bích Ngọc Nữ 20/05/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
A017 120266 10 Ngô Thị Bích Ngọc Nữ 06/11/2002 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Anh
A312 120267 10 Nguyễn Như Ngọc Nữ 06/08/2002 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 50 Anh
A285 120268 10 Nguyễn Văn Ngọc Nam 13/02/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
A354 120269 10 Trần Hồng Ngọc Nữ 30/07/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A004 120270 10 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 12/04/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 52 Anh
A035 120271 10 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 26/03/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 52 Anh
A168 120272 10 Lê Thị Yến Nhi Nữ 12/12/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
A223 120273 10 Nguyễn Đỗ Yến Nhi Nữ 24/09/2002 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 50 Anh
A245 120274 10 Nguyễn Ngô Yến Nhi Nữ 07/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A072 120275 10 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 27/07/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
A079 120276 10 Khiếu Thị Hồng Nhung Nữ 04/05/2002 Thành phố TB Tân Bình, TP 50 Anh
A302 120277 10 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 10/03/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 44 Anh
A003 120278 10 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 27/07/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 54 Anh
A002 120279 10 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 07/08/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 50 Anh
A344 120280 10 Vũ Dy Niên Nam 18/12/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Anh
A180 120281 10 Vũ Thị Kim Oanh Nữ 17/04/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A170 120282 10 Nguyễn Hoàng Phi Nam 14/11/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 46 Anh
A052 120283 10 Bùi Mạnh Phúc Nam 26/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 52 Anh
A081 120284 10 Đoàn Đình Phúc Nam 28/08/2002 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 50 Anh
A329 120285 10 Nguyễn Minh Phúc Nam 10/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 52 Anh
A292 120286 10 Phạm Thị Diễm Phúc Nữ 14/12/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Anh
A290 120287 10 Trần Đình Phúc Nam 23/04/2002 Đông Hưng, TB Đông Mỹ, TP 50 Anh
A090 120288 10 Bùi Bích Phương Nữ 25/08/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
A115 120289 10 Đặng Hà Phương Nữ 18/10/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Anh
A351 120290 10 Lê Thị Thu Phương Nữ 09/08/2002 Thành phố TB Lê Hồng Phong, TP 50 Anh
A300 120291 11 Phạm Thị Mai Phương Nữ 16/02/2003 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54 Anh
A214 120292 11 Phạm Thu Phương Nữ 19/07/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A056 120293 11 Trần Diệu Phương Nữ 14/09/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Anh
A287 120294 11 Vũ Thị Thu Phương Nữ 16/01/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Anh
A343 120295 11 Bùi Tuấn Quang Nam 22/02/2002 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 50 Anh
A124 120296 11 Khiếu Minh Quang Nam 25/06/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 50 Anh
A032 120297 11 Nguyễn Minh Quang Nam 29/01/2000 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A132 120298 11 Trần Huy Quang Nam 27/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54 Anh
A155 120299 11 Nguyễn Văn Quân Nam 15/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A167 120300 11 Phạm Anh Quân Nam 08/11/2002 Thành phố TB Tân Bình, TP 50 Anh
A101 120301 11 Trần Hoàng Quân Nam 17/09/2002 Liên Bang Nga Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A024 120302 11 Phạm Hồng Quế Nữ 26/11/2002 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 50 Anh
A149 120303 11 Hoàng Thị Mỹ Quyên Nữ 08/09/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 50 Anh
A177 120304 11 Nguyễn Thị Tú Quyên Nữ 11/06/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A062 120305 11 Bùi Thị Diễm Quỳnh Nữ 19/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54 Anh
A342 120306 11 Đỗ Hải Quỳnh Nữ 19/12/2002 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 50 Anh
A359 120307 11 Phan Thị Quỳnh Nữ 14/10/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Anh
A034 120308 11 Bùi Ngọc Sơn Nam 27/03/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
A270 120309 11 Đinh Phúc Sơn Nam 28/07/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Anh
A307 120310 11 Phạm Huy Minh Sơn Nam 31/03/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 48 Anh
A257 120311 11 Hoàng Minh Tài Nam 10/09/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
A262 120312 11 Phạm Tiến Tài Nam 23/08/2002 Kiến Xương, TB Vũ Lạc, TP 50 Anh
A179 120313 11 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 19/04/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A030 120314 11 Phạm Thanh Tâm Nữ 04/07/2002 Đồng Nai Đông Xuyên, TH 50 Anh
A172 120315 11 Ngô Quang Thanh Nam 20/07/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 47 Anh
A018 120316 11 Phạm Minh Thành Nam 21/09/2002 Đông Hưng, TB Đông Hoàng, ĐH 50 Anh
A103 120317 11 Tô Tiến Thành Nam 09/05/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A069 120318 11 Bùi Phương Thảo Nữ 22/04/2002 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 49 Anh
A263 120319 11 Bùi Phương Thảo Nữ 28/09/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Anh
A158 120320 12 Đào Phương Thảo Nữ 08/04/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A370 120321 12 Đào Phương Thảo Nữ 11/07/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A301 120322 12 Nguyễn Phương Thảo Nữ 25/08/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 50 Anh
A007 120323 12 Vũ Phương Thảo Nữ 15/11/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
A192 120324 12 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 25/06/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Anh
A138 120325 12 Phạm Đức Thắng Nam 26/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53 Anh
A201 120326 12 Phạm Minh Thắng Nam 30/03/2002 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 53 Anh
A108 120327 12 Bùi Quốc Thịnh Nam 05/10/2002 Hà Nội Trần Phú, TP 48 Anh
A164 120328 12 Vũ Anh Thơ Nữ 03/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A295 120329 12 Nguyễn Thị Thơm Nữ 18/02/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 50 Anh
A176 120330 12 Đinh Yến Thu Nữ 25/09/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 47 Anh
A117 120331 12 Nguyễn Thị Thu Nữ 08/08/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
A140 120332 12 Nguyễn Thị Thu Nữ 19/10/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Anh
A235 120333 12 Vũ Thị Hương Thu Nữ 05/04/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52 Anh
A352 120334 12 Hà Thị Thanh Thúy Nữ 01/04/2002 Bình Dương Tây Sơn, TP 50 Anh
A306 120335 12 Trần Thị Phương Thúy Nữ 24/08/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
A303 120336 12 Nguyễn Ngọc Thủy Nữ 15/07/2002 Quỳnh Phụ, TB An Đồng, QP 51 Anh
A156 120337 12 Đinh Minh Thư Nữ 12/04/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A150 120338 12 Nguyễn Thị Thư Nữ 01/11/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 45 Anh
A210 120339 12 Lại Thị Thương Nữ 19/12/2002 Thành phố TB Trọng Quan, ĐH 50 Anh
A298 120340 12 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 28/07/2002 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 50 Anh
A080 120341 12 Phạm Thị Mai Thương Nữ 26/05/2002 Hải Phòng Phong Huy Lĩnh, ĐH 50 Anh
A308 120342 12 Đoàn Minh Tiến Nam 24/11/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 44 Anh
A254 120343 12 Vũ Ngọc Toản Nam 26/06/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
A135 120344 12 Đỗ Thị Thu Trà Nữ 12/12/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A375 120345 12 Bùi Thị Huyền Trang Nữ 06/08/2002 Hưng Hà, TB Kỳ Bá, TP 44 Anh
A260 120346 12 Đoàn Quỳnh Trang Nữ 16/09/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 44 Anh
A029 120347 12 Lê Thị Thùy Trang Nữ 22/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Anh
A057 120348 13 Ngô Thùy Trang Nữ 07/11/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
A157 120349 13 Nguyễn Đào Quỳnh Trang Nữ 10/11/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 53 Anh
A023 120350 13 Nguyễn Huyền Trang Nữ 05/07/2002 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 53 Anh
A058 120351 13 Nguyễn Kiều Trang Nữ 24/02/2002 Hà Nội Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
A296 120352 13 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 25/02/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 51 Anh
A225 120353 13 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 21/04/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 52 Anh
A083 120354 13 Nguyễn Thu Trang Nữ 02/06/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
A229 120355 13 Nguyễn Thư Trang Nữ 17/12/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 46 Anh
A085 120356 13 Phạm Minh Trang Nữ 24/04/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Anh
A026 120357 13 Tống Thị Minh Trang Nữ 03/06/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 50 Anh
A293 120358 13 Trần Thị Thùy Trang Nữ 07/08/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Anh
A046 120359 13 Vũ Mai Trang Nữ 28/08/2002 Thành phố TB Quang Dương, ĐH 50 Anh
A015 120360 13 Vũ Thảo Trang Nữ 09/09/2002 Tiền Hải, TB Đông Quí, TH 50 Anh
A134 120361 13 Phạm Tú Trinh Nữ 20/07/2002 Thành phố TB 14-10, TH 50 Anh
A286 120362 13 Phạm Xuân Trọng Nam 06/11/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 44 Anh
A237 120363 13 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 14/05/2002 Thành phố TB Vũ Đoài, VT 50 Anh
A372 120364 13 Nguyễn Bùi Khuê Tú Nữ 27/05/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 43 Anh
A068 120365 13 Đặng Tú Uyên Nữ 26/04/2002 Đông Hưng, TB Đông Giang, ĐH 47 Anh
A336 120366 13 Hà Bùi Tố Uyên Nữ 01/05/2002 Thái Nguyên Phạm Huy Quang, ĐH 52 Anh
A043 120367 13 Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ 13/03/2002 Thành phố TB Tân Phong, VT 50 Anh
A221 120368 13 Trần Thảo Vân Nữ 18/02/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Anh
A067 120369 13 Trần Thúy Vi Nữ 12/03/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 49 Anh
A349 120370 13 Đỗ Thế Vinh Nam 25/02/2002 Thanh Hóa Vũ Lạc, TP 50 Anh
A305 120371 13 Bùi Quang Vũ Nam 13/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 52 Anh
A238 120372 13 Lê Minh Vũ Nam 11/08/2002 Kiến Xương, TB Quang Lịch, KX 50 Anh
A152 120373 13 Tống Minh Vương Nam 05/12/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Anh
A374 120374 13 Vũ Quý Vượng Nam 23/04/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Anh
A197 120375 13 Vũ Thị Yến Nữ 17/03/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 50 Anh
D91 120376 14 Bùi Thị Lan Anh Nữ 11/03/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 49 Địa
D90 120377 14 Đào Thị Hoàng Anh Nữ 03/03/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 43 Địa
D83 120378 14 Đinh Dũng Anh Nam 04/03/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 48 Địa
D050 120379 14 Đinh Thị Anh Nữ 09/11/2002 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 47 Địa
D026 120380 14 Lê Thảo Anh Nữ 07/07/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Địa
D061 120381 14 Lương Thị Vân Anh Nữ 23/02/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53 Địa
D78 120382 14 Nguyễn Lan Anh Nữ 23/05/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 45 Địa
D042 120383 14 Nguyễn Mai Anh Nữ 05/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Địa
D81 120384 14 Nguyễn Minh Anh Nữ 22/06/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Địa
D74 120385 14 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 30/03/2002 Thành phố TB Tân Bình, TP 50 Địa
D72 120386 14 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 22/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 49 Địa
D041 120387 14 Nguyễn Tuấn Anh Nam 13/11/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 43 Địa
D028 120388 14 Nguyễn Vũ Bảo Anh Nữ 09/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Địa
D059 120389 14 Nguyễn Vũ Vân Anh Nữ 24/10/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 50 Địa
D023 120390 14 Phạm Huy Anh Nam 27/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Địa
D009 120391 14 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 18/06/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Địa
D71 120392 14 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 02/12/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 48 Địa
D101 120393 14 Trịnh Quỳnh Anh Nữ 09/07/2002 Hưng Yên Trần Phú, TP 48 Địa
D98 120394 14 Vũ Thị Lan Anh Nữ 08/10/2002 Thành phố TB Đông Xuân, ĐH 48 Địa
D88 120395 14 Phạm Thị Bích Cẩm Nữ 16/12/2002 Tiền Hải, TB Giang Phong, TH 48 Địa
D058 120396 14 Bùi Thị Lâm Chi Nữ 03/09/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 46 Địa
D062 120397 14 Bùi Thị Phương Chi Nữ 11/04/2002 Thành phố TB Đông Mỹ, TP 50 Địa
D038 120398 14 Hoàng Thảo Chi Nữ 29/09/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 43 Địa
D76 120399 14 Phạm Linh Chi Nữ 23/09/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 43 Địa
D99 120400 14 Nguyễn Tiến Chinh Nam 22/12/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 43 Địa
D004 120401 14 Nguyễn Thị Dung Nữ 07/03/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 50 Địa
D92 120402 14 Bùi Mạnh Dũng Nam 16/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Địa
D033 120403 14 Tô Trần Thùy Dương Nữ 19/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 49 Địa
D100 120404 15 Vũ Quốc Đạt Nam 23/04/2002 Thành phố TB Lê Hồng Phong, TP 43 Địa
D010 120405 15 Hoàng Văn Động Nam 01/03/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 46 Địa
D017 120406 15 Nguyễn Minh Đức Nam 14/06/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Địa
D105 120407 15 Nguyễn Minh Đức Nam 27/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Địa
D001 120408 15 Phạm Phong Đức Nam 02/12/2002 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 47 Địa
D052 120409 15 Nguyễn Hương Giang Nữ 14/04/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 50 Địa
D97 120410 15 Nguyễn Hải Hà Nữ 13/02/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 43 Địa
D036 120411 15 Tạ Duy Hà Nam 02/01/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 48 Địa
D106 120412 15 Vũ Minh Hà Nữ 10/04/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Địa
D040 120413 15 Đào Trung Hải Nam 03/02/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Địa
D84 120414 15 Nguyễn Hoàng Hồng Hạnh Nữ 03/01/2002 Hưng Hà, TB Trần Đức Thông, HH 43 Địa
D046 120415 15 Phạm Thanh Hằng Nữ 22/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 48 Địa
D018 120416 15 Nguyễn Phương Hiền Nữ 09/03/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Địa
D013 120417 15 Nguyễn Minh Hiển Nam 10/10/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Địa
D86 120418 15 Lê Trung Hiếu Nam 15/06/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 43 Địa
D047 120419 15 Phan Trung Hiếu Nam 19/09/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 49 Địa
D027 120420 15 Vũ Tiến Hiếu Nam 26/11/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 45 Địa
D003 120421 15 Nguyễn Hương Hòa Nữ 21/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Địa
D109 120422 15 Nguyễn Hoàng Nam 15/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 44 Địa
D108 120423 15 Nguyễn Việt Hoàng Nam 13/02/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Địa
D008 120424 15 Ngô Sinh Hùng Nam 12/06/2002 Thái Thụy, TB Tây Sơn, TP 53 Địa
D060 120425 15 Đoàn Quang Huy Nam 01/10/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Địa
D77 120426 15 Hoàng Văn Huy Nam 23/10/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 42 Địa
D063 120427 15 Tô Ngọc Huyền Nữ 31/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Địa
D006 120428 15 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 18/08/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 47 Địa
D79 120429 15 Nguyễn Xuân Hưng Nam 17/07/2002 Tiền Hải, TB Minh Thành, TP 46 Địa
D87 120430 15 Vũ Thị Hương Nữ 07/01/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Địa
D055 120431 15 Vũ Tuấn Khanh Nam 01/09/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Địa
D029 120432 16 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ 01/05/2002 TP Hồ Chí Minh Hoàng Diệu, TP 50 Địa
D70 120433 16 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 23/12/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 44 Địa
D025 120434 16 Bùi Hoàng Khánh Linh Nữ 03/08/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 49 Địa
D111 120435 16 Đỗ Khánh Linh Nữ 16/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Địa
D049 120436 16 Nguyễn Thảo Linh Nữ 06/02/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Địa
D69 120437 16 Phạm Thị Phương Linh Nữ 25/03/2002 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 50 Địa
D021 120438 16 Tạ Khánh Linh Nữ 10/02/2002 Thái Thụy, TB Tiền Phong, TP 50 Địa
D007 120439 16 Trần Vũ Khánh Linh Nữ 11/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Địa
D002 120440 16 Vũ Phương Linh Nữ 13/10/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 44 Địa
D064 120441 16 Trần Thị Châu Loan Nữ 19/01/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 49 Địa
D037 120442 16 Đinh Nhật Long Nam 15/04/2002 Đà Nẵng Hoàng Diệu, TP 48 Địa
D110 120443 16 Nguyễn Hoàng Long Nam 01/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Địa
D048 120444 16 Nguyễn Khánh Ly Nữ 08/04/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Địa
D045 120445 16 Đào Thị Phương Mai Nữ 13/05/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 50 Địa
D051 120446 16 Trần Thị Mai Nữ 21/10/2002 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 50 Địa
D67 120447 16 Đặng Đình Mạnh Nam 10/03/2002 Hưng Hà, TB Tiền Phong, TP 43 Địa
D82 120448 16 Đặng Thành Minh Nam 23/08/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Địa
D102 120449 16 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 06/02/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 47 Địa
D057 120450 16 Vũ Đức Minh Nam 16/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 49 Địa
D012 120451 16 Phạm Hoài Nam Nam 21/06/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Địa
D011 120452 16 Vũ Văn Nam Nam 20/07/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 42 Địa
D014 120453 16 Bùi Thị Quỳnh Nga Nữ 29/11/2002 Đồng Nai Tây Sơn, TP 43 Địa
D030 120454 16 Bùi Thị Thúy Ngần Nữ 02/12/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 48 Địa
D107 120455 16 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 11/02/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 52 Địa
D89 120456 16 Đặng Hồng Nhung Nữ 04/03/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 43 Địa
D054 120457 16 Lương Trang Nhung Nữ 28/03/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 50 Địa
D024 120458 16 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 06/12/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 47 Địa
D80 120459 16 Đỗ Trọng Phong Nam 23/02/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 42 Địa
D039 120460 17 Bùi Quang Phúc Nam 19/11/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 43 Địa
D035 120461 17 Tạ Minh Quang Nam 05/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 48 Địa
D104 120462 17 Trần Ngọc Quang Nam 03/08/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 49 Địa
D95 120463 17 Hà Văn Rạng Nam 16/07/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 42 Địa
D034 120464 17 Bùi Thiện Tài Nam 16/08/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 47 Địa
D043 120465 17 Trương Thị Thanh Nữ 05/03/2002 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 49 Địa
D022 120466 17 Đặng Minh Thành Nam 04/06/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 49 Địa
D032 120467 17 Hoàng Phương Thảo Nữ 27/09/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 52 Địa
D93 120468 17 Hoàng Thị Thảo Nữ 20/11/2002 Bình Phước Vũ Phúc, TP 47 Địa
D016 120469 17 Nguyễn Thu Thảo Nữ 09/07/2002 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 50 Địa
D066 120470 17 Trần Thị Phương Thảo Nữ 25/01/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 49 Địa
D94 120471 17 Đào Xuân Thắng Nam 31/08/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Địa
D68 120472 17 Đặng Thị Thoa Nữ 16/02/2002 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 48 Địa
D031 120473 17 Phạm Thị Thúy Nữ 21/06/2002 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 53 Địa
D065 120474 17 Trần Thị Thương Nữ 29/09/2002 Bình Thuận Vũ Tiến, VT 50 Địa
D053 120475 17 Đào Thu Trang Nữ 24/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Địa
D005 120476 17 Trần Thị Thùy Trang Nữ 07/09/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 50 Địa
D85 120477 17 Vũ Quỳnh Trang Nữ 24/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Địa
D103 120478 17 Chu Thị Ngọc Trâm Nữ 18/06/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 43 Địa
D75 120479 17 Đặng Xuân Trình Nam 07/03/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 50 Địa
D044 120480 17 Phạm Anh Tú Nam 30/07/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 49 Địa
D020 120481 17 Trần Anh Tuấn Nam 22/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Địa
D96 120482 17 Khổng Thị Mai Tuyết Nữ 16/02/2002 Hà Nội Đông Mỹ, TP 47 Địa
D019 120483 17 Nguyễn Thị Hải Vân Nữ 08/04/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 43 Địa
D056 120484 17 Phan Quốc Việt Nam 26/02/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Địa
D73 120485 17 Trần Nguyễn Yến Vy Nữ 13/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Địa
D015 120486 17 Tống Hải Yến Nữ 09/04/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 48 Địa
H115 120487 18 Nguyễn Thúy An Nữ 14/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H087 120488 18 Bùi Phương Anh Nữ 20/03/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
H010 120489 18 Chu Minh Anh Nam 28/04/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 52 Hoá
H022 120490 18 Hoàng Quang Anh Nam 02/01/2002 Thành phố TB Chu Văn An, VT 50 Hoá
H005 120491 18 Lê Đức Anh Nam 09/04/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 48 Hoá
H037 120492 18 Lương Tâm Anh Nữ 04/05/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Hoá
H086 120493 18 Mai Ngọc Anh Nữ 26/06/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
H131 120494 18 Nguyễn Phương Anh Nữ 27/10/2002 Vũ Thư, TB Phú Xuân, TP 44 Hoá
H084 120495 18 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 28/03/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Hoá
H105 120496 18 Phạm Phương Anh Nữ 23/10/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Hoá
H122 120497 18 Phạm Thị Hà Anh Nữ 22/03/2002 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 50 Hoá
H030 120498 18 Phạm Thị Minh Anh Nữ 17/11/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 49 Hoá
H075 120499 18 Phí Hải Anh Nữ 27/10/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Hoá
H081 120500 18 Trần Hà Anh Nữ 01/01/2003 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 51 Hoá
H136 120501 18 Trần Mai Anh Nữ 22/05/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
H117 120502 18 Trần Thị Ngọc Anh Nữ 29/08/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Hoá
H077 120503 18 Ngô Việt Bách Nam 10/12/2002 Thành phố TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Hoá
H110 120504 18 Phạm Văn Bắc Nam 18/03/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
H045 120505 18 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 14/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H039 120506 18 Bùi Đức Cảnh Nam 01/11/2002 Thành phố TB Lê Quý Đôn, KX 49 Hoá
H046 120507 18 Nguyễn Kim Chi Nữ 21/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H103 120508 18 Nguyễn Đức Chinh Nam 24/03/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H026 120509 18 Phan Văn Chương Nam 30/03/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Hoá
H055 120510 18 Trần Thị Thanh Diễm Nữ 27/05/2002 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 50 Hoá
H088 120511 18 Nguyễn Thị Diệp Nữ 10/11/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
H042 120512 18 Đào Tiến Dũng Nam 15/03/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H073 120513 18 Nguyễn Tiến Dũng Nam 19/03/2002 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H052 120514 19 Nguyễn Tiến Dũng Nam 01/05/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Hoá
H027 120515 19 Trần Thành Duy Nam 11/12/2002 Hà Nội Nguyễn Trường Tộ, Đống Đa, Hà Nội 50 Hoá
H041 120516 19 Hồ Mỹ Duyên Nữ 28/02/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H109 120517 19 Nguyễn Thái Dương Nam 08/12/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Hoá
H095 120518 19 Nguyễn Thùy Dương Nữ 05/10/2002 Hải Phòng Vũ Tây, KX 50 Hoá
H014 120519 19 Đỗ Tiến Đạt Nam 13/02/2002 Quỳnh Phụ, TB An Vũ, QP 53 Hoá
H066 120520 19 Nguyễn Tiến Đạt Nam 01/03/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53 Hoá
H008 120521 19 Trần Quốc Đạt Nam 31/03/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Hoá
H019 120522 19 Trần Quang Đô Nam 05/01/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 54 Hoá
H129 120523 19 Bùi Quý Đức Nam 05/02/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
H011 120524 19 Đào Mạnh Đức Nam 10/10/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
H070 120525 19 Nguyễn Anh Đức Nam 11/07/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Hoá
H101 120526 19 Trần Quốc Đức Nam 24/01/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 45 Hoá
H118 120527 19 Trần Mai Giang Nữ 10/11/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Hoá
H121 120528 19 Dương Thu Hà Nữ 02/01/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Hoá
H015 120529 19 Đàm Thị Hà Nữ 15/12/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Hoá
H107 120530 19 Nguyễn Thu Hà Nữ 14/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H126 120531 19 Đặng Hoàng Hải Nam 18/01/2003 Đông Hưng, TB Tây Sơn, TP 50 Hoá
H017 120532 19 Tô Hoàng Hải Nam 22/01/2002 Bạc Liêu Đông Hoàng, ĐH 50 Hoá
H133 120533 19 Đinh Đức Hạnh Nữ 08/10/2002 Đông Hưng, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Hoá
H123 120534 19 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 03/03/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 48 Hoá
H100 120535 19 Trần Mỹ Hạnh Nữ 18/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H091 120536 19 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 16/10/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Hoá
H079 120537 19 Trần Thị Thu Hiền Nữ 07/04/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Hoá
H065 120538 19 Đinh Văn Hiệp Nam 28/08/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 47 Hoá
H058 120539 19 Nguyễn Minh Hiếu Nam 11/04/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H111 120540 19 Vũ Đức Hiếu Nam 13/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
H038 120541 20 Phạm Thị Thu Hòa Nữ 27/09/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 53 Hoá
H021 120542 20 Trần Quốc Hoàn Nam 07/03/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Hoá
H025 120543 20 Phạm Đình Hoàng Nam 14/06/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Hoá
H132 120544 20 Vũ Thu Huế Nữ 09/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Hoá
H071 120545 20 Đặng Quang Huy Nam 13/11/2002 Hưng Hà, TB Kỳ Bá, TP 50 Hoá
H044 120546 20 Phạm Quốc Huy Nam 17/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H006 120547 20 Phạm Quang Hưng Nam 19/11/2002 Sơn La Lê Quý Đôn, Sơn La 53 Hoá
H016 120548 20 Trần Thị Thu Hường Nữ 09/08/2002 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 50 Hoá
H059 120549 20 Đinh Công Khang Nam 17/09/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
H012 120550 20 Nguyễn Hưng Khang Nam 10/08/2002 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 50 Hoá
H090 120551 20 Hà Phương Lam Nữ 26/08/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
H003 120552 20 Hoàng Tố Lan Nữ 10/03/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Hoá
H119 120553 20 Trần Kim Liên Nữ 13/07/2002 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 51 Hoá
H069 120554 20 Hà Hoài Linh Nữ 06/02/2002 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Hoá
H024 120555 20 Hoàng Hải Linh Nam 20/03/2002 Thành phố TB Trung An, VT 52 Hoá
H080 120556 20 Hoàng Mai Linh Nữ 19/09/2002 Vũ Thư, TB Thái Hưng, HH 49 Hoá
H082 120557 20 Lại Khánh Linh Nữ 18/09/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Hoá
H099 120558 20 Ngô Khánh Linh Nữ 12/06/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Hoá
H093 120559 20 Nguyễn Duy Linh Nam 12/11/2002 Thành phố TB Song Lãng, VT 52 Hoá
H018 120560 20 Nguyễn Đăng Linh Nam 02/07/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 52 Hoá
H009 120561 20 Nguyễn Phương Linh Nữ 09/03/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Hoá
H113 120562 20 Nguyễn Tuấn Linh Nam 10/03/2002 Kiến Xương, TB 14-10, TH 50 Hoá
H032 120563 20 Trần Khánh Linh Nữ 12/03/2002 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H034 120564 20 Vũ Khánh Linh Nữ 21/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53 Hoá
H085 120565 20 Vũ Thị Hoài Linh Nữ 03/07/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 49 Hoá
H031 120566 20 Nguyễn Phú Long Nam 28/01/2002 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 49 Hoá
H124 120567 20 Phan Thành Long Nam 28/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52 Hoá
H094 120568 21 Đỗ Đức Lương Nam 21/01/2002 TP Hồ Chí Minh Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H125 120569 21 Trương Thị Thanh Mai Nữ 16/02/2002 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 50 Hoá
H098 120570 21 Trần Đức Mạnh Nam 13/05/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 42 Hoá
H134 120571 21 Vũ Thị May Nữ 28/03/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 47 Hoá
H043 120572 21 Hà Nhật Minh Nam 16/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H054 120573 21 Nguyễn Ngọc Minh Nam 26/02/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H120 120574 21 Nguyễn Tường Minh Nam 06/11/2002 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Hoá
H089 120575 21 Phạm Ngọc Minh Nữ 13/09/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 50 Hoá
H050 120576 21 Trương Hồng Minh Nữ 21/03/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Hoá
H102 120577 21 Lê Thị Trà My Nữ 17/05/2002 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 50 Hoá
H002 120578 21 Dương Thành Nam Nam 29/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Hoá
H072 120579 21 Lê Hoàng Nam Nam 06/11/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 43 Hoá
H040 120580 21 Phạm Thế Nam Nam 30/04/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Hoá
H036 120581 21 Trần Thu Nga Nữ 01/09/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Hoá
H035 120582 21 Đoàn Tuấn Nghĩa Nam 14/06/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Hoá
H130 120583 21 Phạm Gia Nghĩa Nam 30/06/2002 Vũ Thư, TB Hồng Phong, VT 53 Hoá
H116 120584 21 Khổng Thị Minh Ngọc Nữ 18/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 51 Hoá
H097 120585 21 Lê Bảo Nguyên Nam 25/12/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 47 Hoá
H028 120586 21 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 21/07/2002 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H128 120587 21 Phạm Thị Kim Oanh Nữ 23/08/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Hoá
H064 120588 21 Nguyễn Minh Phúc Nam 04/09/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
H033 120589 21 Cao Thị Mỹ Phương Nữ 25/01/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Hoá
H051 120590 21 Nguyễn Mai Phương Nữ 04/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Hoá
H049 120591 21 Trần Lâm Phương Nữ 24/04/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Hoá
H112 120592 21 Trần Mai Phương Nữ 05/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
H092 120593 21 Nguyễn Bích Phượng Nữ 21/06/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 53 Hoá
H083 120594 21 Lại Minh Quang Nam 08/07/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Hoá
H013 120595 21 Trần Văn Quang Nam 21/01/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 47 Hoá
H048 120596 22 Phan Thúy Quỳnh Nữ 30/08/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Hoá
H061 120597 22 Lại Minh Sang Nam 14/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Hoá
H076 120598 22 Bùi Nhất Sinh Nam 09/10/2002 TP Hồ Chí Minh Phú Xuân, TP 43 Hoá
H114 120599 22 Đặng Hoàng Sơn Nam 15/07/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H029 120600 22 Phan Thị Ngọc Thạch Nữ 25/05/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Hoá
H023 120601 22 Hoàng Hải Thanh Nữ 21/05/2002 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 51 Hoá
H020 120602 22 Trần Minh Thành Nam 18/05/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 51 Hoá
H004 120603 22 Phạm Đức Thắng Nam 10/10/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Hoá
H127 120604 22 Phạm Trọng Thiện Nam 04/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 51 Hoá
H001 120605 22 Trần Minh Anh Thư Nữ 27/02/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Hoá
H135 120606 22 Nguyễn Như Tiến Nam 28/01/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Hoá
H053 120607 22 Phạm Xuân Tiến Nam 28/06/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Hoá
H062 120608 22 Lê Huyền Trang Nữ 25/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H137 120609 22 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 27/04/2002 Thành phố TB Lê Danh Phương, HH 43 Hoá
H068 120610 22 Phạm Thị Huyền Trang Nữ 21/12/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 51 Hoá
H056 120611 22 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 20/06/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Hoá
H108 120612 22 Vũ Quỳnh Trang Nữ 07/11/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Hoá
H106 120613 22 Nguyễn Văn Tráng Nam 03/03/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 52 Hoá
H047 120614 22 Đỗ Ngọc Trâm Nữ 19/02/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Hoá
H074 120615 22 Mai Quang Trường Nam 02/12/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
H007 120616 22 Trần Quang Trường Nam 07/05/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 41 Hoá
H067 120617 22 Đỗ Ngọc Anh Tuấn Nam 16/10/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Hoá
H060 120618 22 Trần Đình Vang Nam 18/05/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 49 Hoá
H096 120619 22 Hà Hồng Việt Nam 05/04/2002 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 50 Hoá
H078 120620 22 Ngô Minh Việt Nam 17/07/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 49 Hoá
H057 120621 22 Nguyễn Thành Vinh Nam 20/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
H104 120622 22 Trần Quang Vinh Nam 19/11/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Hoá
H063 120623 22 Trần Thành Vinh Nam 09/08/2002 LB Nga Hoàng Diệu, TP 50 Hoá
L099 120624 23 Bùi Doãn Anh Nam 01/03/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54
L100 120625 23 Hoàng Anh Nam 15/08/2002 Phú Thọ Lương Thế Vinh, TP 54
L067 120626 23 Hoàng Minh Anh Nữ 08/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50
L118 120627 23 Nguyễn Duy Anh Nam 21/12/2002 Thành phố TB Lê Danh Phương, HH 47
L097 120628 23 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 10/02/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 50
L035 120629 23 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 30/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50
L082 120630 23 Phan Phương Anh Nữ 30/05/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50
L093 120631 23 Vũ Diệu Anh Nữ 02/03/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54
L044 120632 23 Vũ Mai Anh Nữ 15/12/2002 Thành phố TB Vũ Vinh, VT 50
L080 120633 23 Bùi Thị Ánh Nữ 22/01/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50
L069 120634 23 Nguyễn Văn Ba Nam 02/11/2002 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 50
L054 120635 23 Trần Xuân Bách Nam 21/03/2002 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 50
L116 120636 23 Nguyễn Linh Chi Nữ 14/02/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50
L059 120637 23 Hoàng Ngọc Chinh Nam 04/03/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 48
L084 120638 23 Phạm Phúc Chuẩn Nam 19/08/2002 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 52
L014 120639 23 Phạm Phú Cường Nam 27/01/2002 Thành phố TB Lê Quý Đôn, KX 53
L016 120640 23 Bùi Bích Diệu Nữ 02/03/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50
L029 120641 23 Lê Thanh Doan Nữ 15/06/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 48
L010 120642 23 Lê Nguyễn Hân Du Nữ 24/02/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 54
L108 120643 23 Bùi Quang Duy Nam 15/10/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 54
L088 120644 23 Nguyễn Đức Duy Nam 01/11/2002 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 50
L028 120645 23 Phạm Tùng Dương Nam 11/01/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 43
L071 120646 23 Trần Ngọc Dương Nam 16/05/2002 Thành phố TB Bách Thuận, VT 50
L109 120647 23 Ngô Duy Đạt Nam 07/12/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50
L061 120648 23 Nguyễn Hữu Đạt Nam 06/06/2002 Kiến Xương, TB Vũ Trung, KX 47
L006 120649 24 Hoàng Hải Đăng Nam 10/10/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 54
L098 120650 24 Trần Ngọc Đăng Nam 24/10/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 45
L111 120651 24 Đào Văn Đức Nam 17/02/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50
L094 120652 24 Đoàn Minh Đức Nam 02/11/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 43
L002 120653 24 Nguyễn Văn Đức Nam 20/07/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50
L073 120654 24 Đỗ Quang Giáp Nam 29/03/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 45
L017 120655 24 Chu Thị Hồng Hải Nữ 12/03/2002 Thành phố TB Lê Quý Đôn, KX 53
L057 120656 24 Đặng Thị Tuyết Hạnh Nữ 17/03/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 54
L081 120657 24 Ngô Thị Thu Hiền Nữ 16/01/2002 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 54
L008 120658 24 Nguyễn Thị Hiền Nữ 23/11/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50
L110 120659 24 Lê Trung Hiếu Nam 12/11/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54
L107 120660 24 Lưu Minh Hiếu Nam 05/03/2002 Vũ Thư, TB Hồng Phong, VT 41
L058 120661 24 Nguyễn Trung Hiếu Nam 14/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50
L075 120662 24 Phạm Đỗ Anh Hiếu Nam 16/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50
L012 120663 24 Vũ Trọng Hiếu Nam 11/06/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 49
L117 120664 24 Nguyễn Quang Hóa Nam 05/07/2002 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 51
L004 120665 24 Nguyễn Văn Hoan Nam 07/02/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 53
L121 120666 24 Nguyễn Huy Hoàng Nam 25/01/2002 Đắk Nông 14-10, TH 50
L011 120667 24 Nguyễn Huy Hoàng Nam 04/11/2002 Thái Thụy, TB Trần Phú, TP 42
L095 120668 24 Nguyễn Thiên Học Nam 02/09/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 53
L018 120669 24 Bùi Phi Hùng Nam 10/03/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50
L043 120670 24 Lê Việt Hùng Nam 28/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53
L070 120671 24 Hoàng Đình Đức Huy Nam 20/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52
L030 120672 24 Nguyễn Quang Huy Nam 29/10/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50
L087 120673 24 Trần Khánh Huyền Nữ 26/04/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 49
L086 120674 25 Bùi Diệu Hương Nữ 03/07/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 47
L106 120675 25 Bùi Thị Mai Hương Nữ 30/09/2002 Thành phố TB Việt Thuận, VT 54
L119 120676 25 Nguyễn Đăng Khoa Nam 13/02/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50
L101 120677 25 Hà Trung Kiên Nam 15/01/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50
L047 120678 25 Phạm Văn Kiên Nam 10/05/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 52
L048 120679 25 Tống Duy Kiên Nam 28/03/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54
L077 120680 25 Đỗ Công Lâm Nam 15/09/2002 Hải Phòng Trần Phú, TP 48
L009 120681 25 Bùi Mai Linh Nữ 03/08/2002 Kiến Xương, TB Vũ Hòa, KX 50
L003 120682 25 Hoàng Thị Linh Nữ 07/08/2002 Vũ Thư, TB Trung An, VT 50
L013 120683 25 Lại Mai Linh Nữ 03/08/2002 Thành phố TB Lê Quý Đôn, KX 53
L096 120684 25 Nguyễn Khánh Linh Nữ 19/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50
L065 120685 25 Tống Diệu Linh Nữ 24/02/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 54
L020 120686 25 Vũ Mai Linh Nữ 09/08/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 54
L052 120687 25 Vũ Ngọc Linh Nam 25/03/2002 Hà Nội Trần Phú, TP 43
L055 120688 25 Vũ Hoàng Long Nam 27/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 51
L103 120689 25 Phạm Lê Hương Ly Nữ 19/09/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 48
L025 120690 25 Đào Tuyết Mai Nữ 20/02/2002 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 50
L033 120691 25 Đinh Ngọc Mai Nữ 01/05/2002 Sơn La Võ Thị Sáu, Phù Yên, Sơn La 50
L102 120692 25 Vũ Thị Ngọc Mai Nữ 07/05/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49
L124 120693 25 Nguyễn Đức Mạnh Nam 29/03/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 45
L001 120694 25 Trần Đăng Mạnh Nam 27/08/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50
L066 120695 25 Phạm Công Minh Nam 23/05/2002 Vũ Thư, TB Trung An, VT 51
L068 120696 25 Lê Duy Nam Nam 16/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54
L022 120697 25 Phạm Hoài Nam Nam 14/04/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 53
L051 120698 25 Ngô Thị Yến Ngọc Nữ 12/08/2002 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 54
L031 120699 26 Phạm Thị Yến Ngọc Nữ 06/11/2002 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 50
L045 120700 26 Mai Trọng Nguyên Nam 02/10/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51
L023 120701 26 Phạm Thế Bảo Phúc Nam 28/01/2002 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 50
L036 120702 26 Bùi Thu Phương Nữ 04/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50
L083 120703 26 Nguyễn Thị Nam Phương Nữ 29/07/2002 Thành phố TB Trọng Quan, ĐH 50
L005 120704 26 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 27/10/2002 Đông Hưng, TB Minh Thành, TP 50
L085 120705 26 Nguyễn Văn Phương Nam 02/09/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50
L113 120706 26 Trần Thị Ngọc Phượng Nữ 07/02/2002 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 50
L078 120707 26 Nhâm Sỹ Đức Quang Nam 20/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54
L089 120708 26 Đặng Hồng Quân Nam 31/10/2002 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 44
L062 120709 26 Đỗ Minh Quân Nam 24/07/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54
L027 120710 26 Phạm Trung Quân Nam 16/04/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 50
L090 120711 26 Vũ Minh Quân Nam 09/06/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50
L021 120712 26 Lê Đức Quý Nam 21/01/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50
L039 120713 26 Nguyễn Văn Quyết Nam 27/10/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54
L074 120714 26 Trần Quyết Nam 06/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53
L079 120715 26 Phạm Văn Quynh Nam 15/11/2002 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 52
L038 120716 26 Phạm Như Quỳnh Nữ 31/10/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 52
L037 120717 26 Phạm Thu Quỳnh Nữ 21/07/2002 Vũ Thư, TB Xuân Hòa, VT 52
L063 120718 26 Đàm Quang Sáng Nam 10/04/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53
L120 120719 26 Hà Nam Thái Nam 13/02/2002 Thành phố TB Lê Hồng Phong, TP 50
L007 120720 26 Nguyễn Ngọc Thành Nam 13/10/2002 Thành phố TB Minh Lãng, VT 50
L123 120721 26 Nguyễn Tiến Thành Nam 06/07/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47
L050 120722 26 Phạm Hà Thành Nam 18/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52
L024 120723 26 Phạm Văn Thành Nam 06/12/2002 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 50
L064 120724 27 Ngô Phương Thảo Nữ 15/11/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50
L092 120725 27 Nguyễn Văn Thiện Nam 27/01/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 52
L034 120726 27 Lê Tiến Thịnh Nam 15/03/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53
L091 120727 27 Hoàng Minh Thu Nữ 03/11/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50
L049 120728 27 Vũ Thị Hoài Thu Nữ 27/08/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 54
L019 120729 27 Vũ Thị Kim Thúy Nữ 06/07/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54
L040 120730 27 Nguyễn Thị Thư Nữ 12/04/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54
L056 120731 27 Giang Văn Thức Nam 01/08/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50
L042 120732 27 Lê Thị Thương Nữ 10/11/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 53
L115 120733 27 Phạm Công Tiến Nam 30/01/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54
L122 120734 27 Rương Văn Tỉnh Nam 08/12/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 49
L112 120735 27 Phạm Như Toàn Nam 09/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52
L046 120736 27 Đặng Thị Minh Trang Nữ 05/04/2002 Đông Hưng, TB Hoàng Diệu, TP 50
L114 120737 27 Lưu Thị Thu Trang Nữ 20/04/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54
L104 120738 27 Phan Thu Trang Nữ 12/04/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50
L026 120739 27 Vũ Thị Thu Trang Nữ 15/11/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 52
L015 120740 27 Phạm Ngọc Thanh Trúc Nữ 18/04/2002 Thành phố TB Lê Quý Đôn, KX 50
L072 120741 27 Nguyễn Thị Thanh Tú Nữ 30/09/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50
L041 120742 27 Đặng Hà Tuyên Nam 12/12/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 50
L105 120743 27 Trần Đại Tưởng Nam 26/12/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50
L053 120744 27 Đoàn Quang Vinh Nam 01/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 48
L060 120745 27 Văn Thị Thanh Xuân Nữ 27/03/2002 Đắk Lắk Phạm Huy Quang, ĐH 54
L032 120746 27 Vũ Thị Hồng Xuyến Nữ 30/01/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50
L076 120747 27 Mai Hải Yến Nữ 29/10/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 51
SI017 120748 28 Đào Ánh An Nữ 18/02/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 51 Sinh
SI087 120749 28 Phan Thị Bình An Nữ 30/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
SI055 120750 28 Đặng Ngọc Anh Nữ 15/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Sinh
SI043 120751 28 Đỗ Việt Anh Nam 06/11/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 47 Sinh
SI006 120752 28 Đỗ Vũ Thu Anh Nữ 18/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
SI013 120753 28 Lưu Thị Quỳnh Anh Nữ 02/03/2002 Vũ Thư, TB Tây Sơn, TP 50 Sinh
SI042 120754 28 Nguyễn Đức Anh Nam 11/03/2002 Thành phố TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sinh
SI001 120755 28 Nguyễn Tân Anh Nam 18/01/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Sinh
SI68 120756 28 Phùng Thị Ngọc Anh Nữ 08/06/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Sinh
SI100 120757 28 Trần Thị Quỳnh Anh Nữ 14/11/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 53 Sinh
SI051 120758 28 Trần Nhật Ánh Nữ 11/12/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 42 Sinh
SI045 120759 28 Nguyễn Thái Bình Nam 25/01/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Sinh
SI056 120760 28 Phạm Linh Chi Nữ 02/05/2002 Thành phố TB Lê Hồng Phong, TP 50 Sinh
SI69 120761 28 Hoàng Phương Chinh Nữ 25/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 49 Sinh
SI66 120762 28 Phạm Văn Cường Nam 14/08/2002 Thành phố TB Vũ Đoài, VT 47 Sinh
SI025 120763 28 Bùi Ngọc Diệp Nữ 20/08/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Sinh
SI093 120764 28 Nguyễn Quang Dũng Nam 01/07/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 48 Sinh
SI086 120765 28 Bùi Văn Dương Nam 06/08/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Sinh
SI090 120766 28 Nguyễn Vũ Thùy Dương Nữ 03/11/2002 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 50 Sinh
SI002 120767 28 Trần Thị Tâm Đan Nữ 20/10/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Sinh
SI59 120768 28 Hoàng Long Đạt Nam 30/01/2002 Lai Châu Song An, VT 53 Sinh
SI097 120769 28 Nguyễn Việt Đức Nam 13/04/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 48 Sinh
SI023 120770 28 Vũ Ngọc Đức Nam 19/08/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Sinh
SI047 120771 28 Đoàn Thị Hương Giang Nữ 23/09/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 45 Sinh
SI71 120772 28 Nguyễn Trường Giang Nam 23/08/2002 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
SI037 120773 29 Phạm Thị Thu Hà Nữ 07/12/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Sinh
SI088 120774 29 Phan Hải Hà Nữ 16/01/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Sinh
SI024 120775 29 Vũ Nguyễn Việt Hà Nam 05/09/2002 Kiên Giang Trần Phú, TP 49 Sinh
SI027 120776 29 Vũ Thị Thu Hà Nữ 25/10/2002 Thành phố TB Trung An, VT 54 Sinh
SI058 120777 29 Phạm Phúc Hải Nam 22/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52 Sinh
SI046 120778 29 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 02/12/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Sinh
SI083 120779 29 Phạm Thanh Hằng Nữ 22/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 48 Sinh
SI003 120780 29 Nguyễn Thu Hiền Nữ 23/04/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 49 Sinh
SI094 120781 29 Nguyễn Công Hiệu Nam 26/09/2002 Thái Nguyên Kỳ Bá, TP 47 Sinh
SI095 120782 29 Phạm Thu Hòa Nữ 22/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Sinh
SI032 120783 29 Cao Đức Huy Nam 01/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 51 Sinh
SI048 120784 29 Phạm Lâm Huy Nam 04/07/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 45 Sinh
SI096 120785 29 Vũ Bá Quang Huy Nam 09/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 46 Sinh
SI64 120786 29 Đào Thị Khánh Huyền Nữ 12/07/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 49 Sinh
SI036 120787 29 Hoàng Thị Huyền Nữ 23/04/2002 Hưng Hà, TB Lưu Khánh Đàm, HH 50 Sinh
SI050 120788 29 Bùi Mai Hương Nữ 05/10/2002 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 50 Sinh
SI80 120789 29 Hà Thu Hương Nữ 08/06/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Sinh
SI029 120790 29 Vũ Lan Hương Nữ 07/10/2002 Hà Nội Trần Phú, TP 50 Sinh
SI61 120791 29 Phạm Trung Kiên Nam 24/09/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sinh
SI089 120792 29 Tạ Ngọc Kiên Nam 26/09/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Sinh
SI018 120793 29 Vũ Văn Kiệt Nam 27/05/2002 Thái Nguyên Tây Sơn, TP 47 Sinh
SI70 120794 29 Đào Mai Linh Nữ 26/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52 Sinh
SI049 120795 29 Lương Thị Diệu Linh Nữ 17/08/2002 Thành phố TB Vũ Lạc, TP 49 Sinh
SI028 120796 29 Nguyễn Khánh Linh Nữ 29/09/2002 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 51 Sinh
SI053 120797 29 Nguyễn Thảo Linh Nữ 12/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
SI041 120798 30 Phạm Thùy Linh Nữ 10/06/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Sinh
SI62 120799 30 Trần Khánh Linh Nữ 16/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Sinh
SI098 120800 30 Nguyễn Đức Lưu Nam 27/07/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 52 Sinh
SI81 120801 30 Dương Thị Cẩm Ly Nữ 28/06/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 44 Sinh
SI084 120802 30 Phạm Tiến Mạnh Nam 28/11/2002 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 52 Sinh
SI63 120803 30 Phạm Hoàng Mến Nữ 17/06/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Sinh
SI73 120804 30 Nguyễn Đức Minh Nam 15/04/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
SI004 120805 30 Nhâm Hà My Nữ 24/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52 Sinh
SI79 120806 30 Bùi Thị Thùy Ngân Nữ 16/03/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 48 Sinh
SI099 120807 30 Nguyễn Thị Ngân Nữ 14/11/2002 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 52 Sinh
SI031 120808 30 Trần Thị Ngọc Nữ 10/06/2002 Kiến Xương, TB Vũ Bình, KX 50 Sinh
SI014 120809 30 Vũ Thị Ngọc Nữ 25/05/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Sinh
SI020 120810 30 Phạm Anh Nguyễn Nữ 17/07/2002 Thành phố TB Tân Phong, VT 51 Sinh
SI044 120811 30 Phạm Thị Ánh Nguyệt Nữ 25/11/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 49 Sinh
SI010 120812 30 Phạm Thị Nhung Nữ 24/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 47 Sinh
SI77 120813 30 Phạm Quang Phúc Nam 29/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 51 Sinh
SI005 120814 30 Trần Minh Phúc Nam 30/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
SI75 120815 30 Nguyễn Hà Phương Nữ 05/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
SI67 120816 30 Phạm Mai Phương Nữ 31/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Sinh
SI035 120817 30 Vũ Nguyễn Hà Phương Nữ 18/06/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Sinh
SI033 120818 30 Nguyễn Minh Quân Nam 20/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
SI057 120819 30 Trần Ngọc Quân Nam 26/01/2002 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 50 Sinh
SI054 120820 30 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 03/11/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Sinh
SI74 120821 30 Bùi Quang Thành Nam 24/01/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Sinh
SI012 120822 30 Nguyễn Trọng Thành Nam 31/08/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sinh
SI82 120823 31 Bùi Hương Thảo Nữ 14/06/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Sinh
SI011 120824 31 Trần Thị Thu Thảo Nữ 29/09/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sinh
SI008 120825 31 Vũ Thanh Thảo Nữ 21/10/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Sinh
SI009 120826 31 Nguyễn Mạnh Thắng Nam 29/10/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Sinh
SI021 120827 31 Phạm Thị Anh Thơ Nữ 06/08/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Sinh
SI015 120828 31 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 18/10/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sinh
SI040 120829 31 Trương Lệ Thu Nữ 25/07/2002 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 50 Sinh
SI038 120830 31 Bùi Phan Thanh Thúy Nữ 02/10/2002 Đắk Lắk Tây Sơn, TP 51 Sinh
SI085 120831 31 Phạm Thị Thúy Nữ 12/04/2002 Thái Thụy, TB Thụy Phong, TT 50 Sinh
SI022 120832 31 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 19/12/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 48 Sinh
SI034 120833 31 Trần Thị Thủy Nữ 17/05/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 49 Sinh
SI092 120834 31 Lê Đỗ Kiều Thương Nữ 29/01/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 44 Sinh
SI030 120835 31 Đỗ Thị Thu Trang Nữ 06/06/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 49 Sinh
SI60 120836 31 Hoàng Thị Quỳnh Trang Nữ 25/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Sinh
SI016 120837 31 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 30/11/2002 Đông Hưng, TB Tây Sơn, TP 46 Sinh
SI78 120838 31 Nguyễn Thu Trang Nữ 25/04/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 50 Sinh
SI039 120839 31 Phạm Thị Thu Trang Nữ 11/03/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Sinh
SI76 120840 31 Phạm Thùy Trang Nữ 02/10/2002 Gia Lai Đông Hòa, TP 50 Sinh
SI052 120841 31 Trần Đại Tráng Nam 27/01/2002 Hưng Hà, TB Trần Lãm, TP 50 Sinh
SI026 120842 31 Lương Xuân Trường Nam 24/10/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Sinh
SI019 120843 31 Nguyễn Xuân Trường Nam 18/07/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 47 Sinh
SI65 120844 31 Phạm Đoàn Thu Uyên Nữ 18/10/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Sinh
SI72 120845 31 Phạm Thị Tường Vi Nữ 06/12/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Sinh
SI007 120846 31 Phạm Quốc Vương Nam 05/07/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 51 Sinh
SI091 120847 31 Đặng Hồng Yến Nữ 30/04/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Sinh
SU184 120848 32 Trần Mai An Nữ 22/10/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 44 Sử
SU043 120849 32 Bùi Hoàng Việt Anh Nam 15/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Sử
SU065 120850 32 Bùi Trần Thùy Anh Nữ 31/03/2002 Thái Thụy, TB Thái Xuyên, TT 43 Sử
SU193 120851 32 Dương Thị Quỳnh Anh Nữ 17/06/2002 Thành phố TB Lê Hồng Phong, TP 44 Sử
SU159 120852 32 Đặng Việt Anh Nam 21/03/2002 Thành phố TB Đông Mỹ, TP 49 Sử
SU056 120853 32 Đoàn Thị Lan Anh Nữ 24/08/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Sử
SU113 120854 32 Hoàng Minh Anh Nữ 17/11/2002 Thành phố TB Lê Hồng Phong, TP 43 Sử
SU077 120855 32 Lã Thị Thục Anh Nữ 16/10/2002 Kon Tum Kỳ Bá, TP 50 Sử
SU116 120856 32 Nguyễn Thế Anh Nam 27/06/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 47 Sử
SU131 120857 32 Nguyễn Thị Hồng Anh Nữ 14/01/2003 Thành phố TB Lê Hồng Phong, TP 43 Sử
SU109 120858 32 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 05/03/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sử
SU009 120859 32 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 07/05/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 43 Sử
SU023 120860 32 Nguyễn Tùng Anh Nam 26/07/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 48 Sử
SU178 120861 32 Nhâm Thị Quỳnh Anh Nữ 02/05/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 44 Sử
SU183 120862 32 Phạm Đăng Anh Nam 01/05/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Sử
SU098 120863 32 Phạm Tú Anh Nam 01/05/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Sử
SU083 120864 32 Trần Thị Lan Anh Nữ 09/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Sử
SU071 120865 32 Vũ Hiền Anh Nữ 28/02/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Sử
SU053 120866 32 Dương Ngọc Ánh Nữ 27/05/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 49 Sử
SU088 120867 32 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 08/06/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 43 Sử
SU087 120868 32 Đồng Xuân Bách Nam 02/10/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Sử
SU117 120869 32 Lê Ngọc Bách Nam 12/12/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 43 Sử
SU048 120870 32 Đinh Quốc Bảo Nam 27/08/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 43 Sử
SU036 120871 32 Đỗ Thị Cẩm Bình Nữ 15/06/2002 Thái Thụy, TB Tây Sơn, TP 48 Sử
SU052 120872 32 Phan Như Bình Nam 22/09/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 47 Sử
SU007 120873 32 Nguyễn Thị Huệ Chi Nữ 02/05/2002 Thái Thụy, TB Thái Hà, TT 48 Sử
SU115 120874 32 Bùi Duy Chiến Nam 05/06/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 43 Sử
SU018 120875 32 Phạm Thị Thanh Chuyên Nữ 31/07/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 50 Sử
SU100 120876 33 Lại Đức Công Nam 28/06/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 49 Sử
SU055 120877 33 Lại Thị Dung Nữ 25/04/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 49 Sử
SU091 120878 33 Lê Thùy Dung Nữ 04/07/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Sử
SU170 120879 33 Phạm Tiến Dũng Nam 08/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 49 Sử
SU013 120880 33 Bùi Thái Dương Nam 17/04/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sử
SU198 120881 33 Nguyễn Minh Dương Nam 29/11/2002 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 43 Sử
SU145 120882 33 Vũ Xuân Dương Nam 13/12/2002 Thành phố TB Lê Hồng Phong, TP 43 Sử
SU040 120883 33 Đặng Thị Đào Nữ 11/09/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 43 Sử
SU186 120884 33 Nguyễn Quốc Đạt Nam 12/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Sử
SU072 120885 33 Nguyễn Văn Đạt Nam 16/06/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sử
SU059 120886 33 Hoàng Duy Đông Nam 01/04/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sử
SU099 120887 33 Đỗ Hồng Đức Nam 03/08/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 45 Sử
SU041 120888 33 Nguyễn Trung Đức Nam 18/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 43 Sử
SU124 120889 33 Trần Nguyên Đức Nam 01/11/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Sử
SU096 120890 33 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 01/05/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 45 Sử
SU175 120891 33 Nguyễn Thu Hà Nữ 31/08/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 46 Sử
SU121 120892 33 Phạm Nguyệt Hà Nữ 12/04/2002 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 46 Sử
SU149 120893 33 Phạm Thu Hà Nữ 25/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Sử
SU101 120894 33 Lương Thế Hải Nam 03/07/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Sử
SU140 120895 33 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 17/11/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 43 Sử
SU139 120896 33 Trần Thị Hạnh Nữ 03/01/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 50 Sử
SU122 120897 33 Nguyễn Thị Hảo Nữ 29/03/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Sử
SU142 120898 33 Hà Thúy Hằng Nữ 21/11/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 44 Sử
SU126 120899 33 Hà Duy Hiến Nam 03/12/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 43 Sử
SU102 120900 33 Nguyễn Thị Hiền Nữ 22/02/2002 Thành phố TB Việt Hùng, VT 50 Sử
SU185 120901 33 Bùi Công Hiếu Nam 27/01/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 48 Sử
SU075 120902 33 Đỗ Đình Hiếu Nam 29/10/2002 Thành phố TB Vũ Lạc, TP 49 Sử
SU038 120903 33 Đào Hoàng Hòa Nam 14/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 43 Sử
SU164 120904 34 Nguyễn Đức Hiếu Nam 30/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 43 Sử
SU001 120905 34 Nguyễn Trung Hiếu Nam 16/08/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 46 Sử
SU021 120906 34 Trần Trung Hiếu Nam 25/05/2002 Hưng Hà, TB Minh Thành, TP 48 Sử
SU130 120907 34 Trần Xuân Hiếu Nam 06/02/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 43 Sử
SU032 120908 34 Vũ Trung Hiếu Nam 25/06/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Sử
SU011 120909 34 Đoàn Hữu Hoài Nam 24/02/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 43 Sử
SU138 120910 34 Trần Thu Hoài Nữ 27/11/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 49 Sử
SU050 120911 34 Đặng Thị Mỹ Hoàn Nữ 20/06/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 41 Sử
SU147 120912 34 Bùi Hữu Hoàng Nam 04/05/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 48 Sử
SU110 120913 34 Đinh Việt Hoàng Nam 27/01/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 48 Sử
SU061 120914 34 Lại Huy Hoàng Nam 30/09/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Sử
SU156 120915 34 Nguyễn Huy Hoàng Nam 11/05/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 43 Sử
SU104 120916 34 Phạm Huy Hoàng Nam 15/09/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Sử
SU182 120917 34 Hoàng Thị Hồng Nữ 13/08/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 44 Sử
SU015 120918 34 Trương Ánh Hồng Nữ 07/01/2002 Hà Nội Lê Quý Đôn, KX 50 Sử
SU157 120919 34 Đỗ Huy Hùng Nam 22/04/2002 Thành phố TB Hưng Đạo, TH 47 Sử
SU064 120920 34 Phạm Việt Hùng Nam 10/08/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 49 Sử
SU063 120921 34 Lê Quang Huy Nam 06/01/2002 Hưng Hà, TB Bắc Sơn, HH 43 Sử
SU158 120922 34 Phạm Gia Huy Nam 21/10/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Sử
SU176 120923 34 Trần Quang Huy Nam 18/08/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 43 Sử
SU136 120924 34 Lê Ngọc Huyền Nữ 26/10/2002 Thành phố TB Vũ Quý, KX 43 Sử
SU066 120925 34 Nguyễn Khúc Khánh Huyền Nữ 13/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54 Sử
SU037 120926 34 Phạm Thị Khánh Huyền Nữ 16/11/2002 Kiến Xương, TB Trần Lãm, TP 43 Sử
SU174 120927 34 Trần Khánh Huyền Nữ 19/12/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 49 Sử
SU192 120928 34 Vũ Thị Thanh Huyền Nữ 19/04/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 44 Sử
SU172 120929 34 Bùi Duy Hưng Nam 30/03/2002 Thành phố TB Tân Hòa, VT 47 Sử
SU127 120930 34 Hà Văn Hưng Nam 25/08/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 48 Sử
SU161 120931 34 Nguyễn Thành Hưng Nam 18/03/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 42 Sử
SU195 120932 35 Trịnh Gia Hưng Nam 10/08/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 43 Sử
SU095 120933 35 Nguyễn Trường Khải Nam 09/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 45 Sử
SU079 120934 35 Phạm Nam Khánh Nam 19/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 43 Sử
SU152 120935 35 Đỗ Tuấn Kiệt Nam 10/08/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Sử
SU049 120936 35 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 11/03/2002 Thành phố TB Tân Phong, VT 50 Sử
SU173 120937 35 Trần Thị Ngọc Lan Nữ 02/11/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 43 Sử
SU076 120938 35 Cao Thị Khánh Linh Nữ 28/10/2002 Thành phố TB Vũ phúc, TP 43 Sử
SU086 120939 35 Khổng Thị Thùy Linh Nữ 11/02/2002 Thành phố TB Đông Mỹ, TP 49 Sử
SU105 120940 35 Lại Khánh Linh Nữ 23/09/2002 Hưng Yên Lương Thế Vinh, TP 53 Sử
SU054 120941 35 Lềm Nguyễn Thùy Linh Nữ 26/11/2002 Sơn La Thị trấn Vũ Thư 50 Sử
SU033 120942 35 Ngô Thị Mai Linh Nữ 16/03/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 43 Sử
SU144 120943 35 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 08/02/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 44 Sử
SU143 120944 35 Nguyễn Thùy Linh Nữ 10/01/2003 LB Nga Lương Thế Vinh, TP 49 Sử
SU194 120945 35 Phạm Hải Linh Nữ 04/04/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 43 Sử
SU135 120946 35 Phạm Phương Linh Nữ 15/08/2002 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 48 Sử
SU093 120947 35 Trần Hoài Linh Nữ 01/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 44 Sử
SU044 120948 35 Trần Khánh Linh Nữ 05/11/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 42 Sử
SU004 120949 35 Trần Vũ Khánh Linh Nữ 11/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Sử
SU190 120950 35 Vũ Thùy Linh Nữ 11/11/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 47 Sử
SU165 120951 35 Đỗ Ngọc Bích Loan Nữ 26/06/2002 Đắk Lắk Trần Phú, TP 44 Sử
SU137 120952 35 Trần Thị Bích Loan Nữ 12/06/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 42 Sử
SU191 120953 35 Nguyễn Phan Thành Long Nam 11/06/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Sử
SU045 120954 35 Trần Xuân Lộc Nam 19/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 46 Sử
SU153 120955 35 Vũ Tiến Lộc Nam 16/11/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 45 Sử
SU166 120956 35 Nguyễn Văn Lương Nam 25/05/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 43 Sử
SU090 120957 35 Nhâm Đức Lương Nam 15/09/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Sử
SU051 120958 35 Trần Thị Thanh Mai Nữ 25/07/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 43 Sử
SU154 120959 35 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 16/10/2002 Vũ Thư, TB Hồng Phong, VT 48 Sử
SU039 120960 36 Trần Xuân Mai Nữ 31/01/2003 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Sử
SU167 120961 36 Nguyễn Đức Mạnh Nam 16/09/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 44 Sử
SU062 120962 36 Nguyễn Thị Ngọc Minh Nữ 05/09/2002 Bình Dương Hoàng Diệu, TP 43 Sử
SU132 120963 36 Phạm Tuấn Minh Nam 30/10/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 44 Sử
SU010 120964 36 Hoàng Thị Mơ Nữ 01/10/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 47 Sử
SU150 120965 36 Vũ Hà My Nữ 01/11/2002 Thành phố TB Tân Hòa, VT 47 Sử
SU030 120966 36 Nhâm Phương Nam Nam 01/11/2002 Kiến Xương, TB Trần Phú, TP 45 Sử
SU128 120967 36 Phạm Hải Nam Nam 17/07/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 43 Sử
SU027 120968 36 Phạm Hoàng Nam Nam 22/12/2001 LB Nga Trần Phú, TP 48 Sử
SU003 120969 36 Trần Phương Nam Nam 20/10/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 48 Sử
SU014 120970 36 Vũ Hoài Nam Nam 08/04/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 43 Sử
SU134 120971 36 Trần Thị Nga Nữ 19/06/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 49 Sử
SU057 120972 36 Vũ Thị Nga Nữ 22/10/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 45 Sử
SU067 120973 36 Nguyễn Kim Ngân Nữ 09/04/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 49 Sử
SU197 120974 36 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 22/11/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 43 Sử
SU120 120975 36 Nguyễn Văn Ngọc Nam 29/05/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 45 Sử
SU082 120976 36 Trần Thảo Ngọc Nữ 13/06/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 44 Sử
SU155 120977 36 Lưu Thị Minh Nguyệt Nữ 12/09/2002 Vũ Thư, TB Hồng Phong, VT 47 Sử
SU074 120978 36 Dương Thanh Nhàn Nữ 18/02/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53 Sử
SU163 120979 36 Phạm Thị Nguyên Nhung Nữ 15/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54 Sử
SU060 120980 36 Trịnh Hồng Nhung Nữ 25/11/2002 Lai Châu Chu Văn An, VT 53 Sử
SU026 120981 36 Đỗ Thị Quỳnh Như Nữ 10/10/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Sử
SU035 120982 36 Nguyễn Kiều Oanh Nữ 13/09/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 47 Sử
SU022 120983 36 Nguyễn Duy Phát Nam 09/05/2002 Hà Nội Trần Phú, TP 47 Sử
SU160 120984 36 Nguyễn Thanh Phúc Nam 05/01/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Sử
SU112 120985 36 Phạm Đình Phúc Nam 07/11/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 43 Sử
SU002 120986 36 Đặng Thị Thu Phương Nữ 10/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 44 Sử
SU118 120987 36 Lại Thị Minh Phương Nữ 10/06/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 45 Sử
SU028 120988 37 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 22/05/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Sử
SU016 120989 37 Lại Minh Quang Nam 19/06/2002 Thành phố TB Đông Mỹ, TP 50 Sử
SU148 120990 37 Bùi Minh Quân Nam 17/05/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 43 Sử
SU125 120991 37 Nguyễn Tiến Quốc Nam 14/01/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 43 Sử
SU097 120992 37 Hà Minh Quý Nam 10/01/2002 Thành phố TB Đông Mỹ, TP 50 Sử
SU108 120993 37 Vũ Đình Quyết Nam 22/03/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Sử
SU078 120994 37 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 25/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sử
SU017 120995 37 Đặng Ngọc Sang Nam 17/02/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 43 Sử
SU181 120996 37 Hoàng Liên Sơn Nam 09/03/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 50 Sử
SU123 120997 37 Nguyễn Thái Sơn Nam 19/08/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 43 Sử
SU111 120998 37 Phan Thái Sơn Nam 20/07/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 50 Sử
SU180 120999 37 Bùi Thị Minh Tâm Nữ 18/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Sử
SU179 121000 37 Nguyễn Việt Tân Nam 10/10/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 43 Sử
SU034 121001 37 Lưu Việt Thái Nam 01/01/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 43 Sử
SU005 121002 37 Nguyễn Việt Thái Nam 14/04/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 47 Sử
SU008 121003 37 Phạm Hồng Thái Nam 19/04/2002 Kiến Xương, TB Trần Phú, TP 48 Sử
SU024 121004 37 Trần Hoàng Thái Nam 23/08/2002 Thành phố TB Tân Phong, VT 50 Sử
SU162 121005 37 Hoàng Minh Thành Nam 15/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Sử
SU085 121006 37 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 16/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52 Sử
SU089 121007 37 Đào Thị Phương Thảo Nữ 12/07/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 50 Sử
SU168 121008 37 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 04/05/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 43 Sử
SU047 121009 37 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 09/12/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Sử
SU029 121010 37 Nguyễn Phương Thảo Nữ 18/10/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 43 Sử
SU068 121011 37 Nguyễn Đức Thắng Nam 11/12/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Sử
SU114 121012 37 Bùi Văn Thịnh Nam 24/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 43 Sử
SU092 121013 37 Vũ Đức Thịnh Nam 24/11/2002 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 50 Sử
SU058 121014 37 Bùi Thị Hoài Thu Nữ 09/08/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 43 Sử
SU012 121015 37 Nguyễn Diệu Thu Nữ 27/06/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 44 Sử
SU141 121016 38 Phạm Thị Minh Thuận Nữ 12/07/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Sử
SU080 121017 38 Tống Thị Thúy Nữ 09/07/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Sử
SU119 121018 38 Nguyễn Thu Thủy Nữ 20/03/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Sử
SU081 121019 38 Bùi Phan Hoài Thương Nữ 21/10/2002 Quảng Ninh Tây Sơn, TP 50 Sử
SU169 121020 38 Lê Mai Khánh Thương Nữ 24/12/2002 Thái Thụy, TB Phúc Khánh, TP 45 Sử
SU177 121021 38 Vũ Thị Thương Nữ 28/12/2002 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 49 Sử
SU070 121022 38 Hoàng Bảo Toàn Nam 18/08/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Sử
SU189 121023 38 Đặng Thị Huyền Trang Nữ 25/12/2002 Hưng Hà, TB Phúc Khánh, TP 48 Sử
SU106 121024 38 Đỗ Kiều Trang Nữ 03/11/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 43 Sử
SU196 121025 38 Nguyễn Huyền Trang Nữ 21/03/2002 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 43 Sử
SU073 121026 38 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 13/11/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Sử
SU020 121027 38 Phạm Vân Trang Nữ 12/10/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Sử
SU025 121028 38 Tô Kiều Trang Nữ 21/07/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 44 Sử
SU146 121029 38 Trần Thị Trang Nữ 24/06/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Sử
SU107 121030 38 Trần Thị Huyền Trang Nữ 01/11/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 43 Sử
SU019 121031 38 Hoàng Công Trung Nam 15/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Sử
SU103 121032 38 Phan Thế Trung Nam 10/04/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Sử
SU187 121033 38 Nguyễn Trọng Tuân Nam 06/04/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 49 Sử
SU069 121034 38 Hoàng Bảo Tuấn Nam 20/02/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Sử
SU094 121035 38 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 17/12/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 43 Sử
SU046 121036 38 Nguyễn Xuân Tùng Nam 02/12/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 47 Sử
SU042 121037 38 Phan Thị Hà Vi Nữ 11/09/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Sử
SU188 121038 38 Lê Hoàng Việt Nam 17/04/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 43 Sử
SU151 121039 38 Nguyễn Quốc Việt Nam 07/04/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 44 Sử
SU031 121040 38 Phạm Đức Việt Nam 28/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 42 Sử
SU129 121041 38 Trần Quốc Việt Nam 17/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sử
SU084 121042 38 Lương Thế Vinh Nam 21/09/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 43 Sử
SU006 121043 38 Vũ Ngọc Vinh Nam 11/05/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 43 Sử
SU171 121044 38 Phạm Thị Hải Yến Nữ 14/10/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 50 Sử
TI075 121045 39 Bùi Hoàng An Nam 22/05/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
TI066 121046 39 Đặng Vinh An Nam 26/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI249 121047 39 Phạm Thái An Nam 15/10/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Tin
TI065 121048 39 Bùi Hoàng Việt Anh Nam 15/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
TI116 121049 39 Đinh Đức Anh Nam 28/09/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 45 Tin
TI001 121050 39 Đỗ Phương Anh Nữ 29/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Tin
TI124 121051 39 Lê Phương Anh Nữ 19/04/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Tin
TI239 121052 39 Nguyễn Đức Anh Nam 25/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI057 121053 39 Nguyễn Lâm Anh Nữ 09/04/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI121 121054 39 Nguyễn Phương Anh Nữ 29/07/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Tin
TI172 121055 39 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 18/09/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
TI132 121056 39 Phạm Duy Anh Nam 29/08/2002 Hà Nội Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
TI240 121057 39 Phạm Đăng Anh Nam 01/05/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
TI136 121058 39 Phan Hà Nhật Anh Nữ 09/05/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 54 Tin
TI181 121059 39 Vũ Mai Anh Nữ 12/02/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 49 Tin
TI106 121060 39 Vũ Quang Anh Nam 20/08/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
TI230 121061 39 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 21/03/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 50 Tin
TI017 121062 39 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 29/04/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 50 Tin
TI110 121063 39 Bùi Quốc Bảo Nam 10/01/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 48 Tin
TI052 121064 39 Hoàng Gia Chi Bảo Nam 03/06/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
TI049 121065 39 Hoàng Hải Bình Nam 28/12/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 52 Tin
TI237 121066 39 Đỗ Minh Châu Nữ 06/02/2002 Tiền Hải, TB Đông Cơ, TH 50 Tin
TI035 121067 39 Nguyễn Minh Châu Nữ 24/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI025 121068 39 Nguyễn Ngọc Châu Nam 17/10/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Tin
TI180 121069 39 Đào Xuân Chiến Nam 20/03/2002 Thành phố TB Vũ Lạc, TP 47 Tin
TI197 121070 39 Nguyễn Thị Chinh Nữ 19/04/2002 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Tin
TI153 121071 39 Trần Kim Cúc Nữ 12/07/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 48 Tin
TI234 121072 39 Phạm Đức Cương Nam 24/05/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
TI054 121073 40 Trần Ngọc Cương Nam 26/04/2002 Vũ Thư, TB Minh Khai, VT 50 Tin
TI096 121074 40 Đỗ Mạnh Cường Nam 13/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI038 121075 40 Phạm Bá Đức Cường Nam 14/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI022 121076 40 Tống Hùng Cường Nam 13/01/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Tin
TI190 121077 40 Trần Danh Doanh Nam 23/06/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Tin
TI151 121078 40 Dương Tiến Dũng Nam 24/07/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 43 Tin
TI221 121079 40 Lại Cao Dũng Nam 08/10/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Tin
TI229 121080 40 Nguyễn Bá Dũng Nam 25/01/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Tin
TI085 121081 40 Nguyễn Đình Dũng Nam 22/03/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Tin
TI013 121082 40 Nguyễn Long Dũng Nam 09/06/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 42 Tin
TI135 121083 40 Phạm Việt Dũng Nam 27/01/2002 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI131 121084 40 Vũ Minh Dũng Nam 03/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI050 121085 40 Trần Ngọc Duy Nam 22/01/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Tin
TI218 121086 40 Nguyễn Thị Hà Duyên Nữ 30/12/2002 Ucraina Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI141 121087 40 Đặng Minh Dương Nam 28/08/2002 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 44 Tin
TI178 121088 40 Nguyễn Thái Dương Nam 24/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 49 Tin
TI087 121089 40 Nguyễn Linh Đan Nữ 14/10/2002 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
TI248 121090 40 Khiếu Anh Đào Nam 04/03/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 42 Tin
TI186 121091 40 Trần Thị Đào Nữ 08/02/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 49 Tin
TI080 121092 40 Hà Hoàng Tiến Đạt Nam 08/06/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
TI024 121093 40 Nguyễn Mạnh Đạt Nam 03/09/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 48 Tin
TI223 121094 40 Phạm Minh Đạt Nam 20/04/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 48 Tin
TI196 121095 40 Bùi Anh Độ Nam 26/02/2002 Vũ Thư, TB Vũ An, KX 47 Tin
TI059 121096 40 Nguyễn Duy Đông Nam 27/02/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Tin
TI129 121097 40 Bùi Mạnh Đức Nam 03/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI147 121098 40 Bùi Minh Đức Nam 14/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI152 121099 40 Hoàng Văn Đức Nam 11/05/2002 Bình Phước Tây Sơn, TP 42 Tin
TI098 121100 40 Lương Đình Đức Nam 16/07/2002 Thành phố TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
TI058 121101 41 Nguyễn Anh Đức Nam 11/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI030 121102 41 Nguyễn Trung Đức Nam 01/12/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Tin
TI083 121103 41 Nguyễn Vũ Đức Nam 02/04/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 49 Tin
TI228 121104 41 Phạm Minh Đức Nam 06/07/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
TI145 121105 41 Trương Minh Đức Nam 02/04/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
TI134 121106 41 Vũ Phạm Anh Đức Nam 08/03/2002 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI156 121107 41 Lại Thanh Giang Nam 17/02/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Tin
TI226 121108 41 Trịnh Thị Giang Nữ 31/10/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 50 Tin
TI091 121109 41 Nguyễn Thu Hà Nữ 02/10/2002 LB Nga Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI238 121110 41 Triệu Thị Thu Hà Nữ 27/08/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 47 Tin
TI100 121111 41 Đỗ Trung Hạ Nam 11/07/2002 Thành phố TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
TI015 121112 41 Đào Văn Hải Nam 07/04/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 48 Tin
TI206 121113 41 Vũ Việt Hải Nam 31/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI073 121114 41 Nhâm Bích Hạnh Nữ 23/07/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
TI246 121115 41 Vũ Thị Thu Hạnh Nữ 18/01/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 47 Tin
TI079 121116 41 Hà Thị Hảo Nữ 24/10/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
TI201 121117 41 Đào Thanh Hằng Nữ 02/01/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 52 Tin
TI099 121118 41 Phạm Ngọc Hân Nữ 27/09/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 52 Tin
TI220 121119 41 Tăng Lê Nhã Hân Nữ 22/10/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
TI056 121120 41 Phan Văn Hiệp Nam 13/07/2002 Đắk Lắk Vũ Chính, TP 50 Tin
TI120 121121 41 Đậu Văn Hiếu Nam 09/02/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Tin
TI213 121122 41 Đỗ Hoàng Hiếu Nam 18/06/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
TI225 121123 41 Nguyễn Trung Hiếu Nam 18/12/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 45 Tin
TI209 121124 41 Phạm Trung Hiếu Nam 15/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI187 121125 41 Trần Minh Hiếu Nam 24/02/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 51 Tin
TI212 121126 41 Trần Minh Hiếu Nam 16/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 49 Tin
TI231 121127 41 Trần Sỹ Hiếu Nam 27/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI067 121128 41 Trần Thị Hiếu Nữ 25/06/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Tin
TI194 121129 42 Bùi Thu Hoài Nữ 14/01/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 49 Tin
TI084 121130 42 Trần Thị Hoài Nữ 08/09/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
TI102 121131 42 Nguyễn Khải Hoàn Nam 15/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 49 Tin
TI062 121132 42 Phạm Khánh Hoàn Nữ 10/11/2002 Tiền Hải, TB Trần Phú, TP 50 Tin
TI199 121133 42 Vũ Ngọc Hoàn Nam 13/03/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 44 Tin
TI200 121134 42 Lê Phúc Hoàng Nam 26/03/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
TI214 121135 42 Nghiêm Đăng Hoàng Nam 14/12/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 50 Tin
TI182 121136 42 Nguyễn Huy Hoàng Nam 18/04/2002 Thành phố TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
TI188 121137 42 Nguyễn Quý Hoàng Nam 08/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Tin
TI081 121138 42 Nguyễn Văn Hoàng Nam 01/10/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 48 Tin
TI020 121139 42 Vũ Huy Hoàng Nam 13/12/2002 Thái Thụy, TB Trần Phú, TP 47 Tin
TI061 121140 42 Nguyễn Minh Huân Nam 06/12/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 47 Tin
TI118 121141 42 Dương Việt Hùng Nam 19/10/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 50 Tin
TI191 121142 42 Đặng Anh Hùng Nam 13/08/2002 Thành phố TB Song An, VT 47 Tin
TI004 121143 42 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 26/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
TI078 121144 42 Bùi Quang Huy Nam 21/12/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 49 Tin
TI250 121145 42 Đặng Quang Huy Nam 13/11/2002 Hưng Hà, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI125 121146 42 Đoàn Quang Huy Nam 07/04/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 48 Tin
TI043 121147 42 Hà Quang Huy Nam 09/02/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
TI046 121148 42 Nguyễn Kim Quang Huy Nam 27/08/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
TI033 121149 42 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 12/01/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 43 Tin
TI112 121150 42 Đào Duy Hưng Nam 30/04/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
TI019 121151 42 Lương Ngọc Hưng Nam 31/08/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
TI071 121152 42 Nguyễn Thái Hưng Nam 21/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI014 121153 42 Nguyễn Tiến Hưng Nam 01/12/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 48 Tin
TI021 121154 42 Phan Thành Hưng Nam 16/07/2002 Thành phố TB Tân Phong, VT 50 Tin
TI122 121155 42 Phí Vũ Quang Hưng Nam 09/07/2002 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI247 121156 42 Trương Thành Hưng Nam 23/05/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
TI029 121157 43 Phan Thị Thu Hương Nữ 11/07/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Tin
TI040 121158 43 Trịnh Quang Khải Nam 08/09/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Tin
TI086 121159 43 Trần Thị Thu Khanh Nữ 21/09/2002 Vũ Thư, TB Phú Xuân, TP 50 Tin
TI009 121160 43 Đặng Nhật Khánh Nam 04/08/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Tin
TI219 121161 43 Vũ Ngọc Khánh Nam 02/09/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Tin
TI166 121162 43 Bùi Minh Kiên Nam 24/12/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Tin
TI137 121163 43 Trần Phúc Lâm Nam 11/11/2002 Thành phố TB Tân Bình, TP 50 Tin
TI076 121164 43 Trần Tùng Lâm Nam 01/05/2002 Hà Tây Hoàng Diệu, TP 44 Tin
TI146 121165 43 Bùi Duy Linh Nam 26/09/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 46 Tin
TI128 121166 43 Đặng Thị Phương Linh Nữ 11/12/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Tin
TI127 121167 43 Đỗ Mai Linh Nữ 26/09/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Tin
TI103 121168 43 Hoàng Phương Linh Nữ 02/09/2002 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI093 121169 43 Nguyễn Khánh Linh Nữ 08/04/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 42 Tin
TI032 121170 43 Nguyễn Khánh Linh Nữ 03/07/2002 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Tin
TI089 121171 43 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 12/06/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Tin
TI163 121172 43 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 22/02/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
TI155 121173 43 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 24/04/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 44 Tin
TI177 121174 43 Nguyễn Tuấn Linh Nam 14/12/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 48 Tin
TI109 121175 43 Nguyễn Vũ Hoài Linh Nam 18/04/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Tin
TI070 121176 43 Phạm Diệu Linh Nữ 14/04/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
TI167 121177 43 Phạm Thùy Linh Nữ 17/11/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Tin
TI123 121178 43 Tạ Khánh Linh Nữ 28/01/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Tin
TI105 121179 43 Đào Mạnh Long Nam 06/12/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
TI130 121180 43 Lưu Hoàng Long Nam 05/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI107 121181 43 Nguyễn Duy Long Nam 21/12/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Tin
TI074 121182 43 Nguyễn Thành Long Nam 11/07/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI051 121183 43 Phạm Văn Minh Long Nam 14/03/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 48 Tin
TI060 121184 43 Trần Thái Hoàng Long Nam 10/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI185 121185 44 Trần Xuân Long Nam 13/08/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 49 Tin
TI216 121186 44 Phạm Thị Lương Nữ 09/09/2002 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Tin
TI044 121187 44 Phạm Thiên Lương Nam 09/09/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
TI064 121188 44 Phạm Thị Lý Nữ 17/05/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
TI227 121189 44 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 08/03/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 49 Tin
TI028 121190 44 Bùi Tiến Mạnh Nam 14/09/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI036 121191 44 Đinh Đức Mạnh Nam 26/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI045 121192 44 Đỗ Duy Mạnh Nam 26/10/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
TI176 121193 44 Trần Minh Mạnh Nam 01/04/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 48 Tin
TI215 121194 44 Đặng Văn Minh Nam 24/08/2002 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Tin
TI171 121195 44 Hoàng Anh Minh Nam 15/02/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI189 121196 44 Lê Đức Minh Nam 06/06/2002 Thành phố TB Vũ Lạc, TP 47 Tin
TI164 121197 44 Nguyễn Nhật Minh Nam 15/03/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI245 121198 44 Nguyễn Nhật Minh Nam 23/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI092 121199 44 Nguyễn Quang Minh Nam 26/08/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
TI204 121200 44 Phạm Bảo Minh Nam 21/11/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Tin
TI150 121201 44 Phạm Ngọc Minh Nam 19/07/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
TI192 121202 44 Bùi Trà My Nữ 28/06/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 49 Tin
TI115 121203 44 Bùi Đức Nam Nam 23/03/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
TI005 121204 44 Hoàng Quốc Nam Nam 21/05/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 48 Tin
TI077 121205 44 Nguyễn Văn Nam Nam 23/05/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 43 Tin
TI198 121206 44 Trần Phương Nam Nam 05/05/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
TI126 121207 44 Trần Phương Nam Nam 14/11/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 50 Tin
TI235 121208 44 Đào Trọng Nghĩa Nam 01/01/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Tin
TI088 121209 44 Trần Trọng Nghĩa Nam 05/10/2002 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 45 Tin
TI016 121210 44 Hoàng Huy Ngọ Nam 11/08/2002 Đắk Lắk Vũ Phúc, TP 50 Tin
TI242 121211 44 Nguyễn Ngọc Nhâm Nam 14/02/2002 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 48 Tin
TI149 121212 44 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 31/10/2002 Hải Dương Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI203 121213 45 Vũ Thị Hồng Nhung Nữ 01/01/2002 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 50 Tin
TI037 121214 45 Hoàng Hưng Phát Nam 08/03/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 47 Tin
TI026 121215 45 Bùi Tiến Phi Nam 29/04/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Tin
TI183 121216 45 Hà Quang Phong Nam 26/12/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Tin
TI010 121217 45 Đinh Hoàng Phúc Nam 17/01/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
TI193 121218 45 Lưu Hồng Phúc Nam 12/08/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Tin
TI094 121219 45 Nguyễn Thái Phúc Nam 11/12/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI047 121220 45 Tạ Duy Phúc Nam 19/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 48 Tin
TI108 121221 45 Vũ Đức Phúc Nam 25/09/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Tin
TI082 121222 45 Nguyễn Thị Phương Nữ 04/08/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 49 Tin
TI041 121223 45 Phạm Thị Mai Phương Nữ 26/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI113 121224 45 Phạm Thu Phương Nữ 27/03/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
TI133 121225 45 Tô Hoàng Phương Nữ 29/07/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI169 121226 45 Trần Thị Phương Nữ 18/05/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Tin
TI090 121227 45 Trần Thị Minh Phương Nữ 15/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI063 121228 45 Nguyễn Duy Quang Nam 01/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI211 121229 45 Nguyễn Đức Quang Nam 11/02/2002 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI174 121230 45 Nguyễn Minh Quang Nam 07/12/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 47 Tin
TI142 121231 45 Trần Nhật Quang Nam 19/11/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
TI072 121232 45 Từ Minh Quang Nam 14/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI175 121233 45 Phạm Đức Quân Nam 02/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI003 121234 45 Phạm Hồng Quân Nam 11/02/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI243 121235 45 Vũ Hồng Quân Nam 29/01/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Tin
TI007 121236 45 Quyền Đình Quyết Nam 19/11/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 43 Tin
TI097 121237 45 Đặng Thị Quỳnh Nữ 16/03/2002 Kiến Xương, TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
TI144 121238 45 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 19/03/2002 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Tin
TI179 121239 45 Nguyễn Phương Quỳnh Nữ 15/12/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI114 121240 45 Lã Quý Sang Nam 27/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
TI018 121241 46 Bùi Ngọc Trường Sơn Nam 26/03/2002 Thành phố TB Chu Văn An, VT 50 Tin
TI207 121242 46 Phạm Ngọc Sơn Nam 27/08/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 47 Tin
TI236 121243 46 Thái Trung Sơn Nam 04/07/2002 Nghệ An Phạm Huy Quang, ĐH 48 Tin
TI031 121244 46 Vũ Hoàng Sơn Nam 15/05/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 48 Tin
TI168 121245 46 Nguyễn Đình Tài Nam 08/11/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Tin
TI224 121246 46 Hoàng Văn Tâm Nam 06/02/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 49 Tin
TI095 121247 46 Trần Huyền Tâm Nữ 10/08/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
TI154 121248 46 Đỗ Văn Tân Nam 01/01/2002 Kiến Xương, TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
TI157 121249 46 Vũ Hải Thanh Nam 27/07/2002 Kiến Xương, TB Quang Lịch, KX 47 Tin
TI069 121250 46 Đinh Tiến Thành Nam 27/07/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI170 121251 46 Nguyễn Tiến Thành Nam 06/07/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
TI034 121252 46 Nguyễn Tuấn Thành Nam 03/10/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Tin
TI210 121253 46 Phạm Đạt Thành Nam 12/01/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 49 Tin
TI205 121254 46 Phạm Tuấn Thành Nam 01/10/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
TI195 121255 46 Đỗ Phương Thảo Nữ 23/08/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Tin
TI002 121256 46 Huỳnh Nguyễn Phương Thảo Nữ 23/03/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI068 121257 46 Phạm Phương Thảo Nữ 16/02/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Tin
TI138 121258 46 Bùi Xuân Thắng Nam 28/10/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
TI055 121259 46 Hà Việt Thắng Nam 07/01/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 50 Tin
TI119 121260 46 Lê Công Quốc Thắng Nam 17/09/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 48 Tin
TI023 121261 46 Phạm Hữu Thắng Nam 22/02/2002 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 50 Tin
TI039 121262 46 Trần Mạnh Thắng Nam 12/07/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI165 121263 46 Vũ Hữu Thắng Nam 14/12/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI173 121264 46 Trần Thanh Thụy Nữ 17/03/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 47 Tin
TI008 121265 46 Nguyễn Anh Thư Nữ 15/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI006 121266 46 Bùi Xuân Tiến Nam 10/08/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 43 Tin
TI148 121267 46 Đặng Minh Trang Nữ 29/11/2002 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 49 Tin
TI162 121268 46 Phạm Thị Thu Trang Nữ 05/10/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Tin
TI232 121269 47 Phạm Thu Trang Nữ 08/09/2002 Thành phố TB Đông Xuân, ĐH 50 Tin
TI184 121270 47 Trần Mai Trang Nữ 09/12/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 50 Tin
TI158 121271 47 Trần Thị Kiều Trang Nữ 04/11/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Tin
TI011 121272 47 Trần Thị Thu Trang Nữ 26/01/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI244 121273 47 Trần Thùy Trang Nữ 18/01/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 49 Tin
TI027 121274 47 Phạm Thị Thục Trinh Nữ 16/05/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
TI048 121275 47 Trần Công Trịnh Nam 27/12/2002 Tiền Hải, TB Minh Thành, TP 43 Tin
TI233 121276 47 Đào Việt Trung Nam 13/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI159 121277 47 Vũ Thành Trung Nam 12/10/2002 LB Nga Tây Sơn, TP 43 Tin
TI053 121278 47 Phạm Trọng Trường Nam 17/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI111 121279 47 Phạm Cẩm Tú Nữ 10/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
TI160 121280 47 Mai Đăng Tuân Nam 24/02/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 47 Tin
TI208 121281 47 Nguyễn Anh Tuấn Nam 06/05/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 49 Tin
TI202 121282 47 Bùi Thanh Tùng Nam 23/04/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 46 Tin
TI140 121283 47 Hà Thanh Tùng Nam 22/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Tin
TI042 121284 47 Nguyễn Hoàng Tùng Nam 15/11/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 50 Tin
TI117 121285 47 Nguyễn Thanh Tùng Nam 24/05/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
TI241 121286 47 Đào Thanh Tuyết Nữ 10/06/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 48 Tin
TI012 121287 47 Hoàng Đức Văn Nam 05/10/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 49 Tin
TI217 121288 47 Nguyễn Thanh Vân Nữ 19/11/2002 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Tin
TI139 121289 47 Vũ Thị Hồng Vân Nữ 09/01/2002 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 50 Tin
TI101 121290 47 Đặng Ngọc Việt Nam 01/11/2002 Thành phố TB Lê Hồng Phong, TP 46 Tin
TI222 121291 47 Nguyễn Cảnh Vinh Nam 19/09/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 48 Tin
TI143 121292 47 Trần Quang Vinh Nam 19/11/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Tin
TI104 121293 47 Phạm Bá Vương Nam 02/03/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Tin
TI161 121294 47 Phạm Thu Yến Nữ 20/04/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Tin
T185 121295 47 Bùi Thị Thanh An Nữ 26/07/2002 Thành phố TB Đông Mỹ, TP 50 Toán
T176 121296 47 Ngô Thị Vân An Nữ 22/01/2002 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 50 Toán
T214 121297 48 Nguyễn Đức An Nam 30/06/2002 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 50 Toán
T204 121298 48 Nguyễn Thúy An Nữ 01/04/2002 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 48 Toán
T094 121299 48 Phạm Thái An Nam 15/10/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Toán
T079 121300 48 Đào Thị Quỳnh Anh Nữ 07/02/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 53 Toán
T168 121301 48 Đỗ Thị Hải Anh Nữ 11/06/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
T058 121302 48 Hà Thị Anh Nữ 13/03/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Toán
T122 121303 48 Hà Thị Vân Anh Nữ 06/03/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T172 121304 48 Lê Thị Lan Anh Nữ 10/08/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 51 Toán
T042 121305 48 Lê Thị Mai Anh Nữ 13/12/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Toán
T048 121306 48 Ngô Hoàng Anh Nam 28/10/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 46 Toán
T194 121307 48 Nguyễn Hải Anh Nữ 27/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Toán
T085 121308 48 Nguyễn Lâm Anh Nữ 09/04/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
T098 121309 48 Nguyễn Việt Anh Nam 22/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53 Toán
T044 121310 48 Phạm Phương Anh Nữ 07/03/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 54 Toán
T135 121311 48 Phạm Tú Anh Nữ 09/12/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Toán
T096 121312 48 Trần Phương Anh Nữ 11/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T189 121313 48 Trịnh Thị Phương Anh Nữ 04/05/2002 Đông Hưng, TB Phương Cường Xá, ĐH 50 Toán
T145 121314 48 Vũ Đức Anh Nam 03/11/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Toán
T178 121315 48 Vũ Hoàng Anh Nam 01/01/2002 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Toán
T050 121316 48 Vũ Hữu Nam Anh Nam 12/02/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
T170 121317 48 Vũ Thị Vân Anh Nữ 09/01/2002 Tiền Hải, TB Minh Thành, TP 50 Toán
T102 121318 48 Phan Thị Ngọc Ban Nữ 07/06/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 47 Toán
T134 121319 48 Trương Đăng Biển Nam 08/06/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Toán
T180 121320 48 Nguyễn Xuân Cảnh Nam 19/08/2002 Thành phố TB Tân Bình, TP 43 Toán
T049 121321 48 Nguyễn Minh Châu Nữ 21/03/2002 Tiền Hải, TB Giang Phong, TH 50 Toán
T065 121322 48 Nguyễn Minh Châu Nữ 24/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T150 121323 48 Phí Thị Mỹ Châu Nữ 04/01/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
T147 121324 48 Đặng Thảo Chi Nữ 14/06/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
T025 121325 49 Phan Quỳnh Chi Nữ 01/10/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 51 Toán
T019 121326 49 Trần Thị Chiêm Nữ 04/12/2002 Nam Định Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định 50 Toán
T203 121327 49 Lại Trọng Chiến Nam 08/10/2002 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 50 Toán
T227 121328 49 Hà Văn Chín Nam 05/07/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 46 Toán
T046 121329 49 Đậu Lan Chinh Nữ 27/03/2002 Ucraina Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T239 121330 49 Đỗ Mạnh Cường Nam 13/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T067 121331 49 Phạm Bá Đức Cường Nam 14/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T041 121332 49 Phạm Thị Ngọc Diệp Nữ 30/05/2002 Thành phố TB Quang Dương, ĐH 47 Toán
T139 121333 49 Trần Công Du Nam 25/07/2002 Kiến Xương, TB Thanh Nê, KX 53 Toán
T165 121334 49 Hoàng Thị Thanh Dung Nữ 20/02/2002 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 46 Toán
T074 121335 49 Trịnh Nguyễn Yến Dung Nữ 20/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
T040 121336 49 Phạm Hoàng Dũng Nam 17/02/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Toán
T142 121337 49 Phạm Việt Dũng Nam 27/01/2002 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T143 121338 49 Vũ Minh Dũng Nam 03/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T175 121339 49 Vũ Trần Dũng Nam 02/06/2002 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 50 Toán
T063 121340 49 Trần Đức Duy Nam 19/07/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 49 Toán
T011 121341 49 Phạm Thị Mỹ Duyên Nữ 25/05/2002 Kiến Xương, TB Vũ Hòa, KX 50 Toán
T171 121342 49 Hoàng Thùy Dương Nữ 29/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T213 121343 49 Nguyễn Thùy Dương Nữ 25/02/2002 Thành phố TB Vũ Quý, KX 50 Toán
T215 121344 49 Vũ Tuấn Dương Nam 26/01/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Toán
T078 121345 49 Hồ Ngọc Đại Nam 22/02/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Toán
T225 121346 49 Cao Tiến Đạt Nam 28/11/2002 Đông Hưng, TB Dương Tiến, ĐH 50 Toán
T037 121347 49 Nguyễn Thành Đạt Nam 30/09/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 50 Toán
T241 121348 49 Nguyễn Tiến Đạt Nam 23/06/2002 Kiến Xương, TB Hòa Bình, KX 50 Toán
T179 121349 49 Nguyễn Văn Đạt Nam 29/04/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 46 Toán
T183 121350 49 Nguyễn Xuân Đạt Nam 22/05/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 48 Toán
T060 121351 49 Vũ Hải Đăng Nam 29/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54 Toán
T159 121352 49 Bùi Mạnh Đức Nam 03/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
T024 121353 50 Đặng Minh Đức Nam 13/08/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 54 Toán
T008 121354 50 Nguyễn Anh Đức Nam 23/07/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
T018 121355 50 Nguyễn Trung Đức Nam 08/07/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Toán
T218 121356 50 Nguyễn Vũ Đức Nam 02/04/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 49 Toán
T129 121357 50 Phan Minh Đức Nam 16/12/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 49 Toán
T140 121358 50 Vũ Phạm Anh Đức Nam 08/03/2002 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T182 121359 50 Bùi Phương Giang Nữ 14/12/2002 Đông Hưng, TB Phong Huy Lĩnh, ĐH 50 Toán
T055 121360 50 Nguyễn Minh Giang Nữ 28/02/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 50 Toán
T152 121361 50 Lương Thu Hà Nữ 02/10/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
T117 121362 50 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 05/07/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 43 Toán
T095 121363 50 Nguyễn Thu Hà Nữ 28/01/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Toán
T166 121364 50 Phạm Thị Thu Hà Nữ 11/06/2002 LB Nga Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
T020 121365 50 Trần Việt Hà Nữ 14/02/2002 Hưng Hà, TB Phạm Đôn Lễ, HH 50 Toán
T015 121366 50 Nguyễn Thị Nguyệt Hạ Nữ 07/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Toán
T003 121367 50 Nguyễn Đức Hải Nam 26/11/2002 Thành phố TB Đông Động, ĐH 50 Toán
T005 121368 50 Phạm Thị Hạnh Nữ 17/11/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 50 Toán
T208 121369 50 Đào Thanh Hằng Nữ 02/01/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 52 Toán
T099 121370 50 Phạm Ngọc Hân Nữ 27/09/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 52 Toán
T069 121371 50 Bùi Thị Minh Hiền Nữ 29/12/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
T197 121372 50 Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 13/02/2002 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
T235 121373 50 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 28/01/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 48 Toán
T034 121374 50 Trần Thanh Hiền Nữ 27/12/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 54 Toán
T244 121375 50 Trần Thúy Hiền Nữ 15/01/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Toán
T066 121376 50 Trần Duy Hiển Nam 12/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T202 121377 50 Nguyễn Xuân Hiệp Nam 14/09/2002 Vũ Thư, TB Hiệp Hòa, VT 50 Toán
T014 121378 50 Lộ Trung Hiếu Nam 26/10/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 50 Toán
T121 121379 50 Nguyễn Đức Hiếu Nam 06/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
T105 121380 51 Tạ Đức Hiếu Nam 16/06/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Toán
T212 121381 51 Trần Trung Hiếu Nam 28/05/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Toán
T177 121382 51 Bùi Thu Hoài Nữ 14/01/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 49 Toán
T231 121383 51 Vũ Thị Thu Hoài Nữ 24/08/2002 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 50 Toán
T217 121384 51 Đỗ Như Hoàng Nam 13/06/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
T151 121385 51 Mai Việt Hoàng Nam 09/02/2002 Thành phố TB Vũ Sơn, KX 50 Toán
T091 121386 51 Nguyễn Văn Hoàng Nam 17/05/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Toán
T004 121387 51 Phạm Huy Hoàng Nam 25/12/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 49 Toán
T007 121388 51 Phạm Minh Hoàng Nam 24/06/2002 Đông Hưng, TB Phong Huy Lĩnh, ĐH 50 Toán
T054 121389 51 Trần Thị Thu Huế Nữ 18/05/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 50 Toán
T228 121390 51 Bùi Đức Hùng Nam 18/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
T073 121391 51 Nguyễn Đức Hùng Nam 03/02/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 50 Toán
T232 121392 51 Nguyễn Trần Duy Hùng Nam 06/10/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Toán
T012 121393 51 Hoàng Mạnh Huy Nam 30/03/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 45 Toán
T113 121394 51 Đoàn Thị Thương Huyền Nữ 12/10/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Toán
T184 121395 51 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 15/09/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Toán
T169 121396 51 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 18/09/2002 Thành phố TB Vũ Sơn, KX 50 Toán
T016 121397 51 Lê Duy Hưng Nam 09/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Toán
T112 121398 51 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 05/04/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 54 Toán
T191 121399 51 Nguyễn Quang Hưng Nam 10/09/2002 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 48 Toán
T247 121400 51 Nguyễn Thái Hưng Nam 21/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T144 121401 51 Phí Vũ Quang Hưng Nam 09/07/2002 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T243 121402 51 Đinh Thị Hương Nữ 20/02/2002 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 50 Toán
T141 121403 51 Lưu Minh Hương Nữ 02/09/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 52 Toán
T246 121404 51 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 22/07/2002 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 50 Toán
T167 121405 51 Nguyễn Thu Hương Nữ 26/02/2002 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 50 Toán
T128 121406 51 Phạm Thị Hương Nữ 27/01/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 48 Toán
T200 121407 52 Trương Thu Hương Nữ 30/05/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 44 Toán
T101 121408 52 Phạm Thị Hường Nữ 06/06/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Toán
T032 121409 52 Đặng Nhật Khánh Nam 04/08/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Toán
T138 121410 52 Nguyễn Thị Vân Khánh Nữ 09/05/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Toán
T107 121411 52 Phạm Gia Khiêm Nam 15/11/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 53 Toán
T090 121412 52 Phạm Minh Đăng Khoa Nam 05/08/2002 Lâm Đồng Thị trấn Vũ Thư 50 Toán
T137 121413 52 Vũ Duy Kiên Nam 19/10/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
T115 121414 52 Trần Thị Lan Nữ 16/10/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 53 Toán
T114 121415 52 Đoàn Thị Tùng Lâm Nữ 04/01/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 51 Toán
T030 121416 52 Nguyễn Thanh Lâm Nam 14/07/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Toán
T076 121417 52 Bùi Thị Lê Nữ 15/04/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Toán
T104 121418 52 Đào Phương Liên Nữ 16/04/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
T229 121419 52 Bùi Phương Linh Nữ 06/08/2002 Hưng Hà, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T071 121420 52 Dương Thị Thùy Linh Nữ 28/12/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Toán
T038 121421 52 Đồng Thị Khánh Linh Nữ 14/10/2002 Thành phố TB Tân Phong, VT 50 Toán
T124 121422 52 Hoàng Phương Linh Nữ 02/09/2002 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T061 121423 52 Nguyễn Khánh Linh Nữ 28/10/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
T224 121424 52 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 29/08/2002 Thành phố TB Tân Bình, TP 50 Toán
T075 121425 52 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 14/08/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 52 Toán
T051 121426 52 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 24/12/2002 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 49 Toán
T118 121427 52 Phạm Thùy Linh Nữ 29/10/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 51 Toán
T036 121428 52 Tô Thùy Linh Nữ 31/10/2002 Đông Hưng, TB Đông Hoàng, ĐH 48 Toán
T057 121429 52 Vũ Thị Diệu Linh Nữ 24/02/2002 Đông Hưng, TB Đông Giang, ĐH 50 Toán
T045 121430 52 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 06/08/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 49 Toán
T193 121431 52 Nguyễn Duy Long Nam 21/12/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Toán
T097 121432 52 Nguyễn Thành Long Nam 11/07/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T120 121433 52 Trần Gia Long Nam 05/11/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 43 Toán
T087 121434 53 Trần Thái Hoàng Long Nam 10/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T013 121435 53 Nguyễn Thành Lộc Nam 11/03/2002 Kiến Xương, TB Vũ Trung, KX 54 Toán
T222 121436 53 Bùi Kim Ly Nữ 24/04/2002 Kiến Xương, TB Quang Trung, KX 49 Toán
T028 121437 53 Đặng Quỳnh Mai Nữ 06/09/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 51 Toán
T052 121438 53 Bùi Tiến Mạnh Nam 14/09/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
T027 121439 53 Đặng Ngọc Minh Nam 08/07/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 54 Toán
T201 121440 53 Nguyễn Cao Tài Minh Nam 07/11/2002 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, TP 48 Toán
T187 121441 53 Nguyễn Nhật Minh Nam 15/03/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T084 121442 53 Nguyễn Nhật Minh Nam 23/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T210 121443 53 Phạm Bảo Minh Nam 21/11/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
T190 121444 53 Phạm Đức Minh Nam 14/10/2002 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 43 Toán
T136 121445 53 Đặng Thị Trà My Nữ 18/09/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 49 Toán
T002 121446 53 Hoàng Thị Trà My Nữ 28/03/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 50 Toán
T070 121447 53 Phạm Huyền My Nữ 12/06/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 51 Toán
T132 121448 53 Phạm Hải Nam Nam 27/06/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 47 Toán
T082 121449 53 Phí Thị Nga Nữ 04/01/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 53 Toán
T216 121450 53 Vũ Thị Thu Nga Nữ 25/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T234 121451 53 Bùi Đại Nghĩa Nam 12/02/2002 Kiến Xương, TB Vũ Bình, KX 44 Toán
T056 121452 53 Đoàn Thị Bích Ngọc Nữ 05/07/2002 Hải Phòng Đông Động, ĐH 50 Toán
T148 121453 53 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 12/09/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
T119 121454 53 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 28/12/2002 Quỳnh Phụ, TB Lê Danh Phương, HH 50 Toán
T064 121455 53 Nguyễn Năng Nhật Nam 03/05/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Toán
T209 121456 53 Nguyễn Thị Nhinh Nữ 13/11/2002 Đông Hưng, TB Liên Giang, ĐH 54 Toán
T162 121457 53 Đoàn Phương Nhung Nữ 02/12/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 42 Toán
T233 121458 53 Đoàn Gia Phong Nam 13/05/2002 TP Hồ Chí Minh Tây Sơn, TP 49 Toán
T006 121459 53 Nguyễn Hà Phong Nam 11/10/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 48 Toán
T108 121460 53 Nguyễn Hải Phong Nam 23/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 53 Toán
T173 121461 54 Nguyễn Hải Phong Nam 28/10/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 49 Toán
T022 121462 54 Phạm Thái Phong Nam 19/08/2002 Thành phố TB Minh Lãng, VT 43 Toán
T021 121463 54 Phạm Thành Phong Nam 19/08/2002 Thành phố TB Minh Lãng, VT 47 Toán
T059 121464 54 Lưu Hồng Phúc Nam 12/08/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Toán
T205 121465 54 Nguyễn Thế Phước Nam 04/04/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Toán
T001 121466 54 Bùi Lan Phương Nữ 05/01/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Toán
T221 121467 54 Hà Thị Thu Phương Nữ 06/05/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Toán
T161 121468 54 Lưu Thị Thanh Phương Nữ 31/03/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
T086 121469 54 Tăng Thanh Phương Nữ 22/11/2002 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 54 Toán
T223 121470 54 Trương Duy Phương Nam 22/10/2002 Tiền Hải, TB Nam Hải, TH 50 Toán
T186 121471 54 Hà Thị Phượng Nữ 22/06/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Toán
T155 121472 54 Bùi Minh Quang Nam 26/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T126 121473 54 Đặng Văn Quang Nam 01/02/2002 LB Nga Hoa Hồng Bạch, ĐH 48 Toán
T092 121474 54 Nguyễn Duy Quang Nam 01/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T110 121475 54 Nguyễn Tiến Quang Nam 29/04/2002 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 50 Toán
T031 121476 54 Nguyễn Văn Quang Nam 13/09/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 45 Toán
T009 121477 54 Đặng Minh Quân Nam 09/03/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 47 Toán
T043 121478 54 Đỗ Minh Quân Nam 19/04/2002 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 48 Toán
T195 121479 54 Phạm Đức Quân Nam 02/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T103 121480 54 Đặng Thị Hải Quyên Nữ 26/06/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
T130 121481 54 Nguyễn Trọng Quyết Nam 25/01/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
T053 121482 54 Nguyễn Văn Quyết Nam 31/01/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 50 Toán
T029 121483 54 Trần Thị Diệu Quỳnh Nữ 31/05/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 53 Toán
T245 121484 54 Lã Quý Sang Nam 27/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Toán
T163 121485 54 Nguyễn Ngọc Trường Sơn Nam 24/11/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 43 Toán
T237 121486 54 Vũ Trường Sơn Nam 11/10/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
T010 121487 54 Cao Hoàng Tâm Nam 14/04/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
T111 121488 55 Bùi Duy Tân Nam 17/11/2002 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 50 Toán
T125 121489 55 Bùi Thị Phương Thanh Nữ 15/08/2002 Thành phố TB Đông Mỹ, TP 50 Toán
T072 121490 55 Nguyễn Hà Thanh Nữ 23/10/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Toán
T196 121491 55 Phan Văn Thanh Nam 28/07/2002 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, TP 43 Toán
T106 121492 55 Đinh Tiến Thành Nam 25/07/2002 Thành phố TB 14-10, TH 51 Toán
T146 121493 55 Lê Văn Thành Nam 16/01/2002 Thành phố TB Đông Mỹ, TP 47 Toán
T192 121494 55 Nguyễn Tiến Thành Nam 06/07/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Toán
T033 121495 55 Vũ Tiến Thành Nam 19/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Toán
T149 121496 55 Bùi Phương Thảo Nữ 22/06/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
T093 121497 55 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 20/12/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 48 Toán
T238 121498 55 Đỗ Phương Thảo Nữ 24/03/2002 Đông Hưng, TB Tây Sơn, TP 50 Toán
T181 121499 55 Đỗ Phương Thảo Nữ 23/08/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Toán
T236 121500 55 Đỗ Thị Phương Thảo Nữ 12/05/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 44 Toán
T123 121501 55 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 19/12/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Toán
T160 121502 55 Nguyễn Phương Thảo Nữ 26/08/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 43 Toán
T035 121503 55 Trần Lê Phương Thảo Nữ 24/09/2002 Thành phố TB Lê Quý Đôn, KX 54 Toán
T131 121504 55 Trần Thị Phương Thảo Nữ 11/09/2002 Quỳnh Phụ, TB Hoàng Diệu, TP 47 Toán
T219 121505 55 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 28/10/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
T068 121506 55 Trần Mạnh Thắng Nam 12/07/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T199 121507 55 Vũ Hữu Thắng Nam 14/12/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T240 121508 55 Nguyễn Đình Thi Nam 30/08/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Toán
T164 121509 55 Bùi Đức Thiện Nam 22/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T174 121510 55 Đoàn Thế Thiện Nam 06/09/2002 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 48 Toán
T133 121511 55 Đặng Thị Thu Nữ 26/02/2002 Vũ Thư, TB Tam Quang, VT 49 Toán
T077 121512 55 Phạm Thị Hoài Thu Nữ 15/03/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
T188 121513 55 Nguyễn Hà Phương Thùy Nữ 09/09/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Toán
T211 121514 55 Nguyễn Anh Thư Nữ 15/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T153 121515 56 Phạm Thị Hoài Thương Nữ 27/01/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 44 Toán
T017 121516 56 Lê Xuân Thường Nam 07/03/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 54 Toán
T088 121517 56 Nguyễn Thủy Tiên Nữ 17/04/2002 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 52 Toán
T207 121518 56 Đặng Thị Kim Tiến Nữ 01/12/2002 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 50 Toán
T206 121519 56 Đặng Thị Thùy Trang Nữ 13/12/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Toán
T230 121520 56 Lại Thị Thu Trang Nữ 05/09/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Toán
T156 121521 56 Phạm Quỳnh Trang Nữ 22/12/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 53 Toán
T047 121522 56 Phạm Thị Trang Nữ 29/10/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 49 Toán
T226 121523 56 Tạ Quốc Trí Nam 20/10/2002 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 49 Toán
T039 121524 56 Nguyễn Đức Trọng Nam 22/03/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Toán
T083 121525 56 Đặng Thành Trung Nam 25/07/2002 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T023 121526 56 Đoàn Việt Trung Nam 08/10/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Toán
T158 121527 56 Đỗ Thành Trung Nam 22/06/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 54 Toán
T116 121528 56 Nguyễn Thành Trung Nam 05/12/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
T100 121529 56 Đặng Xuân Trường Nam 17/04/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 43 Toán
T081 121530 56 Phạm Trọng Trường Nam 17/08/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T062 121531 56 Phạm Xuân Trường Nam 17/06/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53 Toán
T127 121532 56 Phạm Cẩm Tú Nữ 10/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
T109 121533 56 Mai Anh Tuấn Nam 30/01/2002 Thành phố TB Lê Quý Đôn, KX 54 Toán
T157 121534 56 Nguyễn Đình Tuấn Nam 04/02/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
T242 121535 56 Phạm Anh Tuấn Nam 28/09/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 43 Toán
T089 121536 56 Phạm Minh Tuấn Nam 08/11/2002 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 50 Toán
T198 121537 56 Vũ Quỳnh Vân Nữ 31/05/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Toán
T220 121538 56 Mai Quốc Việt Nam 06/01/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
T026 121539 56 Vũ Lê Hải Xuân Nữ 25/10/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 54 Toán
T080 121540 56 Lê Ngọc Yến Nữ 03/03/2002 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 54 Toán
T154 121541 56 Lưu Hải Yến Nữ 30/07/2002 Thành phố TB Vũ Tây, KX 50 Toán
V184 121542 57 Hà Kiều An Nữ 02/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V238 121543 57 Phan Thị Thanh An Nữ 15/05/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V180 121544 57 Bùi Ngân Anh Nữ 01/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V145 121545 57 Bùi Phương Anh Nữ 04/10/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 50 Văn
V274 121546 57 Đinh Thảo Anh Nữ 23/01/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Văn
V194 121547 57 Đoàn Hải Anh Nữ 02/03/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Văn
V063 121548 57 Đỗ Phương Anh Nữ 13/08/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Văn
V020 121549 57 Đỗ Thị Mai Anh Nữ 30/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Văn
V109 121550 57 Đỗ Thị Ngọc Anh Nữ 01/08/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 44 Văn
V143 121551 57 Đỗ Thị Phương Anh Nữ 23/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Văn
V147 121552 57 Lê Thị Tuyết Anh Nữ 06/03/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Văn
V041 121553 57 Mai Thị Vân Anh Nữ 18/03/2002 Thành phố TB Lê Quý Đôn, KX 50 Văn
V134 121554 57 Nguyễn Lan Anh Nữ 29/04/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 49 Văn
V277 121555 57 Nguyễn Lê Vy Anh Nữ 25/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 44 Văn
V064 121556 57 Nguyễn Phương Anh Nữ 22/04/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Văn
V187 121557 57 Nguyễn Thảo Anh Nữ 07/03/2002 Quỳnh Phụ, TB Vũ Hội, VT 51 Văn
V236 121558 57 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 31/01/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Văn
V275 121559 57 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 07/08/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 47 Văn
V233 121560 57 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 17/02/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Văn
V108 121561 57 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 12/06/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Văn
V085 121562 57 Phạm Đức Anh Nam 18/07/2001 Đông Hưng, TB Đông Kinh, ĐH 50 Văn
V043 121563 57 Phạm Hoàng Anh Nữ 23/10/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 52 Văn
V278 121564 57 Phạm Lương Quỳnh Anh Nữ 21/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V179 121565 57 Phùng Vũ Ngọc Anh Nữ 27/08/2002 Nam Định Tây Sơn, TP 49 Văn
V251 121566 57 Quách Thị Ngọc Anh Nữ 05/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V067 121567 57 Tô Hoàng Anh Nữ 20/03/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Văn
V142 121568 57 Trần Hà Anh Nữ 29/04/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Văn
V151 121569 58 Trần Hà Anh Nữ 30/04/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V249 121570 58 Trần Phương Anh Nữ 22/09/2002 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
V186 121571 58 Trần Thị Lan Anh Nữ 30/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
V213 121572 58 Trần Vân Anh Nữ 03/04/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 44 Văn
V196 121573 58 Vũ Bảo Trâm Anh Nữ 07/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V170 121574 58 Vũ Hoàng Mai Anh Nữ 25/11/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Văn
V302 121575 58 Vũ Minh Anh Nữ 02/06/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 43 Văn
V118 121576 58 Vũ Phương Anh Nữ 20/09/2002 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V212 121577 58 Vũ Thị Linh Anh Nữ 10/08/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
V025 121578 58 Vũ Tú Anh Nữ 18/07/2002 Hà Nội Đạo Lý, Lý Nhân, H.Nam 50 Văn
V017 121579 58 Vũ Tuấn Anh Nam 21/11/2002 Hà Nội Khương Mai, T.Xuân, Hà Nội 50 Văn
V026 121580 58 Vũ Vân Anh Nữ 18/07/2002 Hà Nội Đạo Lý, Lý Nhân, H.Nam 50 Văn
V031 121581 58 Lê Ngọc Ánh Nữ 17/11/2002 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 50 Văn
V105 121582 58 Phan Thị Ngọc Ánh Nữ 18/07/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
V229 121583 58 Phạm Ngọc Bích Nữ 02/03/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 46 Văn
V198 121584 58 Dương Thị Thanh Bình Nữ 09/11/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 52 Văn
V045 121585 58 Vũ Thị Ngọc Châu Nữ 19/12/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 49 Văn
V188 121586 58 Nguyễn Linh Chi Nữ 10/08/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
V259 121587 58 Nguyễn Phương Chi Nữ 10/06/2002 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Hoa, QP 52 Văn
V239 121588 58 Nguyễn Thị Chi Nữ 21/11/2002 Thành phố TB Đông Mỹ, TP 50 Văn
V049 121589 58 Chu Việt Chinh Nữ 16/03/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 51 Văn
V079 121590 58 Nguyễn Thị Thanh Chúc Nữ 10/04/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Văn
V162 121591 58 Nguyễn Quý Công Nam 28/09/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 45 Văn
V092 121592 58 Trương Thị Thùy Diễm Nữ 02/12/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 48 Văn
V235 121593 58 Trần Thị Diệu Nữ 13/05/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 50 Văn
V055 121594 58 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 30/08/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 51 Văn
V129 121595 58 Trần Khánh Dung Nữ 16/01/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Văn
V061 121596 59 Hà Minh Dũng Nam 14/06/2002 Thành phố TB Tân Phong, VT 42 Văn
V301 121597 59 Lương Thị Mỹ Duyên Nữ 21/12/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 48 Văn
V221 121598 59 Nguyễn Mỹ Duyên Nữ 01/05/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 44 Văn
V100 121599 59 Phạm Thị Mỹ Duyên Nữ 26/06/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 43 Văn
V207 121600 59 Vũ Thị Hồng Duyên Nữ 25/07/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Văn
V112 121601 59 Phạm Thùy Dương Nữ 25/10/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
V271 121602 59 Vũ Thị Thùy Dương Nữ 04/11/2002 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 50 Văn
V155 121603 59 Bùi Tiến Đạt Nam 01/11/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 43 Văn
V103 121604 59 Vũ Thành Đạt Nam 28/01/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Văn
V099 121605 59 Phạm Khánh Đoan Nữ 18/07/2002 TP Hồ Chí Minh Hoàng Diệu, TP 46 Văn
V218 121606 59 Nguyễn Minh Đức Nam 30/11/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 46 Văn
V208 121607 59 Nguyễn Thị Đức Nữ 11/01/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Văn
V013 121608 59 Bùi Nguyệt Giang Nữ 05/10/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Văn
V034 121609 59 Đinh Thu Giang Nữ 03/09/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Văn
V056 121610 59 Lại Thị Hương Giang Nữ 03/08/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 43 Văn
V084 121611 59 Lê Thị Hương Giang Nữ 18/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 54 Văn
V245 121612 59 Nguyễn Hương Giang Nữ 18/07/2002 Hà Nội Phạm Đôn Lễ, HH 47 Văn
V291 121613 59 Nguyễn Thị Linh Giang Nữ 16/08/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Văn
V111 121614 59 Phạm Bằng Giang Nam 01/01/2002 Thành phố TB Tân Bình, TP 45 Văn
V023 121615 59 Trần Huyền Giang Nữ 14/05/2002 Kiến Xương, TB Vũ Bình, KX 50 Văn
V120 121616 59 Trần Thị Linh Giang Nữ 20/06/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 49 Văn
V176 121617 59 Đặng Thái Hà Nữ 04/08/2002 Tiền Hải, TB Giang Phong, TH 50 Văn
V261 121618 59 Đoàn Thu Hà Nữ 12/04/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 53 Văn
V174 121619 59 Hoàng Thu Hà Nữ 24/06/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
V163 121620 59 Nguyễn Ngân Hà Nữ 20/09/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V091 121621 59 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 02/02/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 43 Văn
V237 121622 59 Nguyễn Vân Hà Nữ 23/07/2002 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V146 121623 60 Nguyễn Việt Hà Nữ 25/07/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V189 121624 60 Phạm Thu Hà Nữ 20/10/2002 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 49 Văn
V264 121625 60 Phạm Thu Hà Nữ 25/12/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 46 Văn
V248 121626 60 Tô Thu Hà Nữ 16/12/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 44 Văn
V021 121627 60 Đỗ Thị Thu Hải Nữ 21/01/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
V006 121628 60 Hoàng Đức Hải Nam 18/02/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 47 Văn
V182 121629 60 Phí Trường Hải Nam 27/09/2002 Hà Nội Kỳ Bá, TP 46 Văn
V299 121630 60 Tống Thị Hải Nữ 07/06/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 49 Văn
V138 121631 60 Trần Hoàng Hải Nam 01/02/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Văn
V282 121632 60 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 18/12/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Văn
V058 121633 60 Vũ Thị Hạnh Nữ 12/07/2002 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Văn
V267 121634 60 Vũ Thị Hạnh Nữ 07/11/2002 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 50 Văn
V076 121635 60 Trần Thị Hảo Nữ 11/01/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Văn
V128 121636 60 Dương Thu Hằng Nữ 09/07/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 43 Văn
V110 121637 60 Đỗ Thị Thu Hằng Nữ 13/03/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 42 Văn
V160 121638 60 Hà Thúy Hằng Nữ 16/04/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 43 Văn
V124 121639 60 Hoàng Thanh Hằng Nữ 15/05/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 48 Văn
V102 121640 60 Phạm Diệu Hằng Nữ 13/03/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V113 121641 60 Phạm Minh Hằng Nữ 17/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V298 121642 60 Phạm Thị Bích Hằng Nữ 10/10/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 43 Văn
V024 121643 60 Phạm Thị Thanh Thanh Hằng Nữ 01/01/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
V222 121644 60 Bùi Thị Thu Hiền Nữ 12/06/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V121 121645 60 Phạm Thảo Hiền Nữ 02/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V276 121646 60 Phạm Thu Hiền Nữ 22/12/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 48 Văn
V224 121647 60 Trần Mỹ Hiền Nữ 29/06/2002 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 50 Văn
V059 121648 60 Lại Tuấn Hiệp Nam 28/03/2002 Thành phố TB Tân Phong, VT 49 Văn
V185 121649 60 Phạm Thị Thu Hòa Nữ 23/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
V088 121650 61 Phạm Khánh Hoàn Nữ 10/11/2002 Tiền Hải, TB Trần Phú, TP 50 Văn
V008 121651 61 Nguyễn Minh Hoàng Nam 17/10/2002 Thái Thụy, TB Trần Lãm, TP 50 Văn
V262 121652 61 Tô Vũ Hoàng Nam 27/10/2002 Thành phố TB Lê Hồng Phong, TP 50 Văn
V090 121653 61 Vũ Việt Hoàng Nam 19/01/2002 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V074 121654 61 Phạm Thị Hồng Nữ 17/10/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
V036 121655 61 Tô Ánh Hồng Nữ 20/09/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Văn
V201 121656 61 Quách Thế Hùng Nam 28/11/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Văn
V080 121657 61 Hoàng Đức Huy Nam 27/06/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 43 Văn
V048 121658 61 Bùi Phương Huyền Nữ 24/10/2002 Thành phố TB Quang Dương, ĐH 48 Văn
V232 121659 61 Bùi Thị Thanh Huyền Nữ 22/12/2002 Thành phố TB Đông Mỹ, TP 50 Văn
V078 121660 61 Bùi Thị Thu Huyền Nữ 25/08/2002 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 50 Văn
V159 121661 61 Hà Thu Huyền Nữ 05/02/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 43 Văn
V149 121662 61 Lê Thị Thu Huyền Nữ 11/05/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V167 121663 61 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 10/03/2002 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 50 Văn
V158 121664 61 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 07/07/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 47 Văn
V202 121665 61 Trần Thu Huyền Nữ 23/05/2002 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, TP 48 Văn
V040 121666 61 Phạm Quỳnh Hương Nữ 06/09/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 51 Văn
V035 121667 61 Phạm Thị Mai Hương Nữ 23/11/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 48 Văn
V231 121668 61 Trịnh Linh Hương Nữ 19/03/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V148 121669 61 Vũ Thu Hương Nữ 08/04/2002 Thành phố TB Vũ Hội, VT 50 Văn
V053 121670 61 Hà Thị Hường Nữ 26/06/2002 Thành phố TB Vũ Hội, VT 50 Văn
V265 121671 61 Bùi Vân Khánh Nữ 11/05/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 48 Văn
V094 121672 61 Phạm Thị Minh Khuê Nữ 14/11/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Văn
V133 121673 61 Hoàng Phương Lan Nữ 23/09/2002 Thành phố TB Vũ Hội, VT 50 Văn
V169 121674 61 Phạm Thị Ngọc Lan Nữ 17/01/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 50 Văn
V037 121675 61 Hoàng Xuân Lịch Nam 26/11/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 50 Văn
V269 121676 61 Đặng Phương Linh Nữ 21/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Văn
V286 121677 62 Đặng Thị Linh Nữ 06/12/2002 Thành phố TB Đông Xuân, ĐH 48 Văn
V135 121678 62 Đỗ Khánh Linh Nữ 16/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V247 121679 62 Hà Thị Kiều Linh Nữ 28/06/2002 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 52 Văn
V263 121680 62 Hoàng Mai Linh Nữ 06/07/2002 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
V254 121681 62 Hoàng Phương Linh Nữ 02/11/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 50 Văn
V260 121682 62 Lê Thị Diệu Linh Nữ 18/04/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 43 Văn
V172 121683 62 Nguyễn Khánh Linh Nữ 02/06/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 49 Văn
V190 121684 62 Nguyễn Phương Linh Nữ 07/12/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Văn
V153 121685 62 Nguyễn Thị Linh Nữ 27/12/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Văn
V156 121686 62 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 08/11/2002 Thành phố TB Đông Thọ, TP 49 Văn
V062 121687 62 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 21/12/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 49 Văn
V104 121688 62 Nguyễn Thùy Linh Nữ 30/06/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 50 Văn
V018 121689 62 Nguyễn Tô Phương Linh Nữ 20/06/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
V289 121690 62 Phạm Quyền Linh Nam 30/01/2002 Kiến Xương, TB Hòa Bình, KX 50 Văn
V069 121691 62 Phạm Thảo Linh Nữ 03/03/2002 Lai Châu Tân Phong, VT 43 Văn
V116 121692 62 Phạm Thùy Linh Nữ 28/12/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Văn
V086 121693 62 Trần Hải Linh Nữ 09/10/2002 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 50 Văn
V206 121694 62 Trần Ngọc Thảo Linh Nữ 03/06/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Văn
V010 121695 62 Trần Vũ Khánh Linh Nữ 11/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 47 Văn
V070 121696 62 Trương Mỹ Linh Nữ 19/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V140 121697 62 Trương Thị Diệu Linh Nữ 26/02/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 48 Văn
V287 121698 62 Vũ Diệu Linh Nữ 18/01/2002 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V097 121699 62 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 01/06/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
V002 121700 62 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 19/11/2002 Kiến Xương, TB Trần Phú, TP 50 Văn
V068 121701 62 Lê Thị Phương Loan Nữ 24/11/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 44 Văn
V027 121702 62 Phạm Thị Phương Loan Nữ 20/03/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Văn
V106 121703 62 Phạm Thị Phương Loan Nữ 12/08/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
V295 121704 63 Phạm Hoàng Long Nam 30/03/2002 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
V256 121705 63 Đỗ Lưu Ly Nữ 26/12/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 49 Văn
V030 121706 63 Lê Thị Khánh Ly Nữ 31/07/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 50 Văn
V226 121707 63 Bùi Thị Ngọc Mai Nữ 08/01/2002 Thành phố TB Đông Mỹ, TP 50 Văn
V083 121708 63 Hà Thị Thảo Mai Nữ 14/01/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 48 Văn
V125 121709 63 Nguyễn Hoàng Mai Nữ 12/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V173 121710 63 Quách Duệ Mai Nữ 03/11/2002 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
V005 121711 63 Trần Nhật Mai Nữ 01/12/2001 Tiền Hải, TB Trần Phú, TP 49 Văn
V122 121712 63 Trịnh Thị Quỳnh Mai Nữ 29/12/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 50 Văn
V051 121713 63 Vũ Thị Mai Nữ 01/05/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 50 Văn
V252 121714 63 Lê Đức Mạnh Nam 17/08/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Văn
V166 121715 63 Doãn Nhật Minh Nữ 18/04/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Văn
V154 121716 63 Đoàn Nhật Minh Nam 18/03/2002 Thành phố TB Vũ Hội, VT 43 Văn
V242 121717 63 Hà Nguyệt Minh Nữ 29/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 48 Văn
V210 121718 63 Nguyễn Trần Phương Minh Nữ 30/08/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 44 Văn
V255 121719 63 Trần Nhật Minh Nam 24/04/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V077 121720 63 Nguyễn Thị Huyền My Nữ 26/03/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
V171 121721 63 Nguyễn Thị Trà My Nữ 25/03/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 45 Văn
V014 121722 63 Trần Trà My Nữ 27/10/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Văn
V205 121723 63 Đặng Hoài Nam Nam 20/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Văn
V272 121724 63 Phạm Duy Nam Nam 25/03/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 49 Văn
V038 121725 63 Đặng Phương Nga Nữ 19/02/2002 Đông Hưng, TB Đông Giang, ĐH 50 Văn
V228 121726 63 Phạm Thị Thu Nga Nữ 24/02/2002 Ucraina Kỳ Bá, TP 42 Văn
V075 121727 63 Trần Thị Nga Nữ 23/11/2002 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư 49 Văn
V225 121728 63 Đào Thủy Ngân Nữ 25/11/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 45 Văn
V126 121729 63 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 16/05/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Văn
V071 121730 63 Nguyễn Thùy Ngân Nữ 31/01/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 46 Văn
V098 121731 64 Bùi Bích Ngọc Nữ 06/03/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 45 Văn
V217 121732 64 Bùi Thị Yến Ngọc Nữ 22/01/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 51 Văn
V197 121733 64 Đoàn Ánh Ngọc Nữ 13/11/2002 Thành phố TB Tiền Phong, TP 47 Văn
V183 121734 64 Đỗ Bảo Ngọc Nữ 25/09/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 49 Văn
V139 121735 64 Đỗ Phạm Hồng Ngọc Nữ 29/11/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 49 Văn
V253 121736 64 Lê Phương Ngọc Nữ 13/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V178 121737 64 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 25/03/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 44 Văn
V257 121738 64 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 29/12/2002 Hưng Hà, TB Thống Nhất, HH 50 Văn
V241 121739 64 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 15/09/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
V137 121740 64 Trần Phương Ngọc Nữ 12/06/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Văn
V246 121741 64 Tạ Hoàng Nguyên Nam 01/04/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 50 Văn
V192 121742 64 Trần Thu Nguyệt Nữ 17/08/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V161 121743 64 Tô Thị Hương Nhài Nữ 13/03/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
V095 121744 64 Phạm Thị Minh Nhâm Nữ 12/02/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 43 Văn
V211 121745 64 Hoàng Minh Nhật Nam 02/12/2002 Hưng Hà, TB Trần Phú, TP 43 Văn
V300 121746 64 Đào Yến Nhi Nữ 24/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Văn
V152 121747 64 Nguyễn Phương Lan Nhi Nữ 30/09/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 49 Văn
V117 121748 64 Nguyễn Yến Nhi Nữ 04/12/2002 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, TP 44 Văn
V219 121749 64 Trịnh Thảo Nhi Nữ 29/07/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Văn
V214 121750 64 Vũ Yến Nhi Nữ 11/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Văn
V258 121751 64 Bùi Thị Nhung Nữ 14/05/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 43 Văn
V195 121752 64 Đặng Hồng Nhung Nữ 26/02/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 43 Văn
V131 121753 64 Đỗ Thùy Nhung Nữ 29/05/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V191 121754 64 Nguyễn Trang Nhung Nữ 16/04/2002 Thái Thụy, TB Trần Phú, TP 50 Văn
V123 121755 64 Phạm Thị Quỳnh Như Nữ 04/04/2002 Thành phố TB Vũ Phúc, TP 50 Văn
V057 121756 64 Lưu Thị Thanh Oanh Nữ 04/04/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Văn
V193 121757 64 Phạm Kiều Oanh Nữ 12/06/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Văn
V082 121758 64 Phạm Đức Phát Nam 05/07/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 43 Văn
V296 121759 65 Hoàng Trung Phong Nam 13/12/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
V285 121760 65 Bùi Bích Phương Nữ 21/11/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 47 Văn
V157 121761 65 Bùi Thảo Phương Nữ 18/02/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
V039 121762 65 Mai Thị Phương Nữ 18/03/2002 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Văn
V244 121763 65 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 29/12/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
V177 121764 65 Nguyễn Thu Phương Nữ 07/10/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V209 121765 65 Phạm Anh Phương Nữ 13/09/2002 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư 50 Văn
V240 121766 65 Phạm Thị Thu Phương Nữ 05/01/2002 Thành phố TB Đông Mỹ, TP 50 Văn
V250 121767 65 Phạm Thu Phương Nữ 28/01/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 44 Văn
V087 121768 65 Trần Thị Mai Phương Nữ 07/05/2002 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 50 Văn
V047 121769 65 Vũ Thị Thanh Phương Nữ 10/01/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 50 Văn
V060 121770 65 Trần Thị Kim Phượng Nữ 28/11/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 50 Văn
V288 121771 65 Nguyễn Minh Quang Nam 30/10/2002 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 50 Văn
V283 121772 65 Phạm Như Quang Nam 08/03/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 45 Văn
V042 121773 65 Đặng Anh Quân Nam 03/07/2002 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Văn
V220 121774 65 Đào Thu Quỳnh Nữ 21/09/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 50 Văn
V165 121775 65 Nguyễn Bảo Quỳnh Nữ 07/01/2003 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Văn
V081 121776 65 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 16/10/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 50 Văn
V294 121777 65 Trần Thị Quỳnh Nữ 02/05/2002 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 50 Văn
V230 121778 65 Trần Thị Như Quỳnh Nữ 18/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 48 Văn
V215 121779 65 Mai Thị Thanh Tâm Nữ 23/09/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 46 Văn
V007 121780 65 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 04/11/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Văn
V044 121781 65 Đào Thị Phương Thanh Nữ 16/06/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 50 Văn
V016 121782 65 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 30/09/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Văn
V028 121783 65 Phạm Thị Thanh Nữ 16/10/2002 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 50 Văn
V199 121784 65 Hà Phương Thảo Nữ 06/01/2002 Thành phố TB Đông Hòa, TP 50 Văn
V096 121785 65 Hà Thị Thảo Nữ 26/11/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
V009 121786 65 Nguyễn Phương Thảo Nữ 21/02/2002 Thái Thụy, TB Trần Phú, TP 49 Văn
V273 121787 66 Nguyễn Phương Thảo Nữ 12/07/2002 Hưng Yên Trần Lãm, TP 44 Văn
V280 121788 66 Nguyễn Phương Thảo Nữ 01/11/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Văn
V203 121789 66 Nguyễn Thị Thảo Nữ 07/07/2002 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, TP 49 Văn
V270 121790 66 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 05/06/2002 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Văn
V204 121791 66 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 28/02/2002 Thành phố TB Đông Mỹ, TP 47 Văn
V050 121792 66 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 15/04/2002 Thành phố TB Quang Dương, ĐH 47 Văn
V216 121793 66 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 17/09/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 54 Văn
V029 121794 66 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 20/01/2002 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 51 Văn
V015 121795 66 Trịnh Thị Phương Thảo Nữ 02/02/2002 Vũ Thư, TB Trung An, VT 49 Văn
V297 121796 66 Vũ Phương Thảo Nữ 10/08/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 46 Văn
V150 121797 66 Phạm Thị Thắm Nữ 28/02/2002 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 50 Văn
V115 121798 66 Đoàn Thị Thu Nữ 16/09/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 53 Văn
V101 121799 66 Phí Hà Thu Nữ 26/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 48 Văn
V107 121800 66 Tạ Thị Hằng Thu Nữ 20/09/2002 Thành phố TB Vũ Chính, TP 50 Văn
V114 121801 66 Vũ Thị Ngô Thu Nữ 20/01/2002 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 50 Văn
V168 121802 66 Đỗ Thị Thúy Nữ 23/08/2002 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 50 Văn
V284 121803 66 Hồ Xuân Thủy Nam 17/04/2002 Thành phố TB Lê Hồng Phong, TP 50 Văn
V132 121804 66 Nguyễn Minh Thủy Nữ 13/04/2002 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 45 Văn
V223 121805 66 Nguyễn Thu Thủy Nữ 17/01/2002 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
V181 121806 66 Phạm Thị Thu Thủy Nữ 19/03/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 52 Văn
V227 121807 66 Bùi Anh Thư Nữ 13/06/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
V046 121808 66 Bùi Thị Thư Nữ 22/07/2002 Thành phố TB Quang Dương, ĐH 48 Văn
V200 121809 66 Đỗ Anh Thư Nữ 07/07/2002 Vũ Thư, TB Kỳ Bá, TP 51 Văn
V130 121810 66 Trương Minh Thư Nữ 04/10/2002 Thanh Hóa Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V032 121811 66 Phạm Yến Thương Nữ 19/09/2002 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 50 Văn
V268 121812 66 Vũ Văn Tiến Nam 31/08/2002 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 48 Văn
V293 121813 66 Phạm Trương Toàn Nam 17/08/2002 Thành phố TB Trần Lãm, TP 42 Văn
V003 121814 66 Bùi Minh Trang Nữ 10/05/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Văn
V164 121815 67 Bùi Thị Huyền Trang Nữ 29/04/2002 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 53 Văn
V141 121816 67 Đào Thị Thu Trang Nữ 06/04/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V065 121817 67 Đỗ Thùy Trang Nữ 05/02/2002 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Văn
V072 121818 67 Hà Kiều Trang Nữ 11/05/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Văn
V234 121819 67 Lê Thị Huyền Trang Nữ 31/03/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 43 Văn
V054 121820 67 Nguyễn Huyền Trang Nữ 23/02/2002 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 49 Văn
V022 121821 67 Nguyễn Thị Trang Nữ 17/08/2002 Hưng Hà, TB Trần Phú, TP 47 Văn
V290 121822 67 Nguyễn Thị Trang Nữ 07/11/2002 Thành phố TB Phú Xuân, TP 47 Văn
V243 121823 67 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 10/11/2002 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Văn
V127 121824 67 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 29/12/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 48 Văn
V004 121825 67 Nguyễn Thu Trang Nữ 25/11/2002 Thành phố TB Minh Thành, TP 50 Văn
V012 121826 67 Phạm Thùy Trang Nữ 02/01/2002 Thành phố TB Tây Sơn, TP 50 Văn
V073 121827 67 Phạm Vân Trang Nữ 14/12/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 53 Văn
V175 121828 67 Vũ Hạnh Trang Nữ 15/10/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Văn
V281 121829 67 Lưu Bảo Trâm Nữ 07/11/2002 Thành phố TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
V052 121830 67 Hà Thị Trinh Nữ 27/08/2002 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 49 Văn
V119 121831 67 Nguyễn Đình Trung Nam 18/08/2002 Đông Hưng, TB An Vinh, QP 50 Văn
V093 121832 67 Trần Đức Trung Nam 23/08/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 49 Văn
V089 121833 67 Đoàn Cẩm Tú Nữ 11/04/2002 LB Nga Kỳ Bá, TP 50 Văn
V279 121834 67 Vũ Thanh Tùng Nam 10/10/2002 Thành phố TB Phúc Khánh, TP 48 Văn
V066 121835 67 Lại Thị Tươi Nữ 07/09/2002 Thành phố TB Tân Bình, TP 50 Văn
V011 121836 67 Đặng Thị Thùy Vân Nữ 08/08/2002 Thành phố TB Vũ Đông, TP 50 Văn
V001 121837 67 Lê Hồng Vân Nữ 21/01/2002 Kiến Xương, TB Trần Phú, TP 50 Văn
V144 121838 67 Nguyễn Thị Hải Vân Nữ 20/12/2002 Thành phố TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
V266 121839 67 Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ 13/03/2002 Thành phố TB Tân Phong, VT 50 Văn
V136 121840 67 Khiếu Vũ Việt Nam 17/12/2002 Thành phố TB Trần Phú, TP 50 Văn
V033 121841 67 Vũ Thị Vui Nữ 16/02/2002 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 48 Văn
V019 121842 67 Lương Hoàng Yến Nữ 26/07/2002 Thành phố TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn

Mọi thông tin trên website có tính tham khảo, Danh sách ghi tên dự thi chính thức được công bố tại trường THPT Chuyên Thái Bình.

Tác giả bài viết: NTS

 Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây