DANH SÁCH SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

Thứ hai - 06/06/2022 16:20
Trường THPT Chuyên Thái Bình thông báo Danh sách số báo danh, phòng thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.Theo đó, các thi sinh đăng ký thi chuyên Anh sẽ thi tại Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thái Bình; thí sinh dự thi các môn chuyên còn lại thi tại THPT Chuyên Thái Bình.
DANH SÁCH SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI, ĐỊA ĐIỂM THI
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023
  • Thí sinh đăng ký dự thi các lớp chuyên Toán, Tin, Lí, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi tại Trường THPT Chuyên Thái Bình (số 368A, đường Phan Bá vành, p.Quang Trung, Tp Thái Bình)
  • Thí sinh đăng ký dự thi lớp chuyên tiếng Anh thi tại Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thái Bình (số 117, đường Hoàng Công Chất, p.Quang Trung, Tp Thái Bình)
  • Thí sinh thi Chuyên Toán thi từ Phòng 01 đến Phòng 05
  • Thí sinh thi Chuyên Tin từ Phòng 05 đến phòng 09
STT Phòng thi SBD TTP Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa điểm thi Môn chuyên Mã môn thi
1 P01 300001 1 Dương Thị Thúy An 26/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
2 P01 300002 2 Phạm Hải An 26/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
3 P01 300003 3 Ðào Thị Vân Anh 11/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
4 P01 300004 4 Đặng Mai Anh 04/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
5 P01 300005 5 Đỗ Lan Anh 04/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
6 P01 300006 6 Hoàng Hà Anh 30/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
7 P01 300007 7 Lê Đức Anh 14/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
8 P01 300008 8 Ngô Mai Anh 15/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
9 P01 300009 9 Nguyễn Quốc Anh 19/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
10 P01 300010 10 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 13/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
11 P01 300011 11 Phạm Ngọc Tú Anh 16/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
12 P01 300012 12 Phạm Tuấn Anh 03/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
13 P01 300013 13 Phạm Việt Anh 14/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
14 P01 300014 14 Trần Đức Anh 14/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
15 P01 300015 15 Trần Phương Anh 10/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
16 P01 300016 16 Vũ Tiến Anh 13/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
17 P01 300017 17 Vương Đức Anh 02/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
18 P01 300018 18 Ngô Thị Ngọc Ánh 08/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
19 P01 300019 19 Trương Ngọc Ánh 11/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
20 P01 300020 20 Lê Chí Bách 24/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
21 P01 300021 21 Nguyễn Gia Bảo 22/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
22 P01 300022 22 Nguyễn Thị Ngọc Bích 26/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
23 P01 300023 23 Lê Quang Bình 24/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
24 P01 300024 24 Nguyễn Thị Quế Chi 26/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
25 P02 300025 1 Vũ Thị Quỳnh Chi 22/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
26 P02 300026 2 Đào Thiện Chung 14/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
27 P02 300027 3 Mai Tuấn Cường 28/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
28 P02 300028 4 Đặng Ngọc Diệp 12/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
29 P02 300029 5 Phạm Xuân Diệu 14/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
30 P02 300030 6 Nguyễn Tiến Dũng 12/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
31 P02 300031 7 Nguyễn Tiến Dũng 13/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
32 P02 300032 8 Phạm Mạnh Dũng 28/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
33 P02 300033 9 Cao Minh Dương 03/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
34 P02 300034 10 Đặng Thái Dương 13/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
35 P02 300035 11 Đỗ Đại Dương 21/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
36 P02 300036 12 Lê Tuấn Dương 28/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
37 P02 300037 13 Nguyễn Quang Dương 10/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
38 P02 300038 14 Nguyễn Thùy Dương 16/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
39 P02 300039 15 Trần Thùy Dương 03/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
40 P02 300040 16 Vũ Hoàng Dương 09/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
41 P02 300041 17 Đặng Tuấn Đạt 14/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
42 P02 300042 18 Nguyễn Vũ Hải Đăng 08/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
43 P02 300043 19 Phạm Hải Minh Đăng 06/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
44 P02 300044 20 Vũ Huy Đức 05/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
45 P02 300045 21 Vũ Mạnh Đức 03/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
46 P02 300046 22 Vũ Quang Hà 08/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
47 P02 300047 23 Đinh Đức Hải 20/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
48 P02 300048 24 Lê Đức Hiếu 03/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
49 P03 300049 1 Phạm Trung Hiếu 18/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
50 P03 300050 2 Phạm Xuân Hiếu 10/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
51 P03 300051 3 Hoàng Xuân Hoàn 12/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
52 P03 300052 4 Nguyễn Huy Hoàng 08/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
53 P03 300053 5 Nguyễn Minh Hoàng 06/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
54 P03 300054 6 Nguyễn Việt Hoàng 28/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
55 P03 300055 7 Tô Uyên Khánh Hoàng 11/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
56 P03 300056 8 Lương Nguyễn Hùng 25/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
57 P03 300057 9 Bùi Hữu Huy 06/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
58 P03 300058 10 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
59 P03 300059 11 Phạm Phương Huyền 28/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
60 P03 300060 12 Trần Khánh Huyền 26/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
61 P03 300061 13 Nguyễn Việt Hưng 30/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
62 P03 300062 14 Hoàng Xuân Khánh 06/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
63 P03 300063 15 Bùi Ngọc Khiêm 17/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
64 P03 300064 16 Nguyễn Trung Kiên 01/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
65 P03 300065 17 Phạm Phương Lan 02/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
66 P03 300066 18 Hà Ngọc Linh 16/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
67 P03 300067 19 Nguyễn Lê Khánh Linh 02/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
68 P03 300068 20 Phạm Khánh Linh 24/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
69 P03 300069 21 Trần Bảo Linh 03/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
70 P03 300070 22 Trần Thuỳ Linh 01/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
71 P03 300071 23 Nguyễn Hoàng Mai 24/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
72 P03 300072 24 Nguyễn Ngọc Mai 15/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
73 P04 300073 1 Lương Nhật Minh 12/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
74 P04 300074 2 Ngô Quang Minh 18/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
75 P04 300075 3 Nguyễn Hải Minh 26/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
76 P04 300076 4 Nguyễn Hồng Minh 08/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
77 P04 300077 5 Nguyễn Quang Minh 04/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
78 P04 300078 6 Phạm Thị Nhật Minh 27/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
79 P04 300079 7 Trần Đăng Minh 16/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
80 P04 300080 8 Hoàng Công Nam 13/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
81 P04 300081 9 Khiếu Đình Nam 12/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
82 P04 300082 10 Phạm Hải Nam 12/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
83 P04 300083 11 Đoàn Thị Hồng Ngọc 05/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
84 P04 300084 12 Lưu Bảo Ngọc 26/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
85 P04 300085 13 Nguyễn Minh Ngọc 30/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
86 P04 300086 14 Trần Minh Ngọc 09/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
87 P04 300087 15 Trương Bảo Ngọc 05/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
88 P04 300088 16 Lưu Quang Phúc 05/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
89 P04 300089 17 Dương Diễm Phương 03/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
90 P04 300090 18 Lê Thị Hiền Phương 05/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
91 P04 300091 19 Phùng Hà Phương 28/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
92 P04 300092 20 Đặng Minh Quang 25/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
93 P04 300093 21 Hà Anh Quang 20/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
94 P04 300094 22 Phạm Hải Quang 20/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
95 P04 300095 23 Trần Lý Quân 10/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
96 P04 300096 24 Nguyễn Thái Sơn 13/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
97 P05 300097 1 Nguyễn Minh Thái 01/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
98 P05 300098 2 Ngô Thị Phương Thanh 05/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
99 P05 300099 3 Bùi Quang Thành 04/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
100 P05 300100 4 Nguyễn Phạm Phương Thảo 07/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
101 P05 300101 5 Nguyễn Phương Thảo 13/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
102 P05 300102 6 Phạm Phương Thảo 29/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
103 P05 300103 7 Trịnh Văn Thắng 17/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
104 P05 300104 8 Nguyễn Xuân Thiện 03/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
105 P05 300105 9 Bùi Anh Thư 04/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
106 P05 300106 10 Nguyễn Ngọc Diệu Thư 19/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
107 P05 300107 11 Trần Xuân Thưởng 31/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
108 P05 300108 12 Phạm Thị Huyền Trang 25/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
109 P05 300109 13 Đào Thị Cẩm Tú 05/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
110 P05 300110 14 Phạm Duy Tuấn 02/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
111 P05 300111 15 Trần Xuân Tùng 16/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
112 P05 300112 16 Nguyễn Hoàng Việt 17/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
113 P05 300113 17 Phạm Lê Uyên Vy 09/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
114 P05 300114 18 Đào Duy Anh 18/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
115 P05 300115 19 Đào Lê Phúc Anh 21/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
116 P05 300116 20 Nguyễn Lan Anh 30/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
117 P05 300117 21 Nguyễn Trần Việt Anh 16/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
118 P05 300118 22 Nguyễn Vũ Hoàng Anh 28/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
119 P05 300119 23 Phạm Hữu Anh 18/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
120 P05 300120 24 Trần Ngọc Hà Anh 04/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
121 P06 300121 1 Vũ Đức Anh 06/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
122 P06 300122 2 Đặng Thái Bình 03/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
123 P06 300123 3 Lê Thanh Bình 27/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
124 P06 300124 4 Mai Đức Bình 27/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
125 P06 300125 5 Trần Khánh Chi 29/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
126 P06 300126 6 Trần Thị Quỳnh Chi 16/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
127 P06 300127 7 Trịnh Kim Chi 20/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
128 P06 300128 8 Nguyễn Thành Công 25/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
129 P06 300129 9 Phạm Tiến Ðạt 27/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
130 P06 300130 10 Bùi Đức Doanh 06/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
131 P06 300131 11 Nguyễn Tiến Dũng 31/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
132 P06 300132 12 Phạm Tấn Dũng 21/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
133 P06 300133 13 Bùi Quang Duy 07/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
134 P06 300134 14 Đỗ Ánh Dương 30/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
135 P06 300135 15 Đào Khắc Đạt 26/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
136 P06 300136 16 Bùi Hải Đăng 21/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
137 P06 300137 17 Nguyễn Duy Đức 07/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
138 P06 300138 18 Nguyễn Duy Đức 17/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
139 P06 300139 19 Phạm Anh Đức 04/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
140 P06 300140 20 Phạm Công Ngọc Đức 22/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
141 P06 300141 21 Phí Hoàng Giang 21/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
142 P06 300142 22 Mai Quý Giáp 10/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
143 P06 300143 23 Trịnh Xuân Hải 26/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
144 P06 300144 24 Vũ Mạnh Hải 27/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
145 P07 300145 1 Đào Minh Hiển 14/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
146 P07 300146 2 Hà Quang Hiếu 03/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
147 P07 300147 3 Nguyễn Đức Hiếu 24/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
148 P07 300148 4 Vũ Lê Minh Hiếu 26/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
149 P07 300149 5 Vũ Minh Hiếu 20/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
150 P07 300150 6 Lê Việt Hùng 18/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
151 P07 300151 7 Đoàn Lê Quang Huy 24/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
152 P07 300152 8 Phan Vũ Huy 12/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
153 P07 300153 9 Tống Gia Huy 27/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
154 P07 300154 10 Lại Thị Huyền 11/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
155 P07 300155 11 Phan Thị Thanh Huyền 07/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
156 P07 300156 12 Vũ Thanh Huyền 15/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
157 P07 300157 13 Doãn Gia Hưng 29/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
158 P07 300158 14 Lê Minh Khải 30/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
159 P07 300159 15 Phạm Quang Khởi 16/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
160 P07 300160 16 Hoàng Trung Kiên 29/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
161 P07 300161 17 Tô Trung Kiên 10/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
162 P07 300162 18 Đoàn Khánh Lam 30/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
163 P07 300163 19 Phạm Ngọc Lâm 19/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
164 P07 300164 20 Vũ Thái Lâm 09/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
165 P07 300165 21 Tống Khánh Linh 04/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
166 P07 300166 22 Trần Hoàng Linh 28/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
167 P07 300167 23 Bùi Đức Long 21/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
168 P07 300168 24 Vũ Văn Lương 27/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
169 P08 300169 1 Nguyễn Đức Mạnh 21/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
170 P08 300170 2 Nguyễn Tiến Mạnh 28/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
171 P08 300171 3 Đinh Tiến Minh 27/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
172 P08 300172 4 Lưu Nhật Minh 27/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
173 P08 300173 5 Nguyễn Hoàng Minh 22/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
174 P08 300174 6 Phạm Quang Minh 01/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
175 P08 300175 7 Jeong Sang My 03/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
176 P08 300176 8 Nguyễn Ðức Nam 21/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
177 P08 300177 9 Phạm Đình Nam 24/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
178 P08 300178 10 Lại Duy Nguyên 13/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
179 P08 300179 11 Vũ Hồng Nguyên 22/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
180 P08 300180 12 Bùi Hải Phong 20/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
181 P08 300181 13 Ngô Trường Phước 12/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
182 P08 300182 14 Đặng Minh Quang 10/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
183 P08 300183 15 Phí Trọng Quang 29/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
184 P08 300184 16 Nguyễn Trọng Minh Quân 05/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
185 P08 300185 17 Phạm Minh Quân 31/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
186 P09 300186 1 Phạm Xuân Sơn 12/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
187 P09 300187 2 Phạm Tuấn Tài 01/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
188 P09 300188 3 Nguyễn Gia Thái 25/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
189 P09 300189 4 Nguyễn Thành Thái 05/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
190 P09 300190 5 Lê Tiến Thành 01/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
191 P09 300191 6 Vũ Đức Thành 21/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
192 P09 300192 7 Nguyễn Ngọc Diệu Thảo 08/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
193 P09 300193 8 Nguyễn Thu Thảo 16/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
194 P09 300194 9 Phạm Đức Thịnh 21/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
195 P09 300195 10 Bùi Đức Toản 04/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
196 P09 300196 11 Hoàng Thu Trang 19/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
197 P09 300197 12 Nguyễn Quỳnh Trang 11/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
198 P09 300198 13 Phạm Mai Trang 11/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
199 P09 300199 14 Hoàng Quốc Việt 10/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
200 P09 300200 15 Phạm Hoàng Quốc Việt 12/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
201 P09 300201 16 Phạm Lê Đức Việt 02/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
202 P09 300202 17 Ngô Quang Vinh 25/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Toán học chuyên TOC
1 P10 300203 1 Đào Duy Anh 11/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
2 P10 300204 2 Lê Tuấn Anh 10/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
3 P10 300205 3 Phạm Hoàng Anh 23/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
4 P10 300206 4 Trần Phương Anh 21/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
5 P10 300207 5 Trịnh Minh Anh 16/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
6 P10 300208 6 Hồ Sỹ Bách 24/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
7 P10 300209 7 Nguyễn Gia Bảo 18/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
8 P10 300210 8 Hoàng Xuân Bình 04/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
9 P10 300211 9 Phan Gia Bình 22/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
10 P10 300212 10 Trịnh Yến Chi 06/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
11 P10 300213 11 Nguyễn Bá Dũng 09/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
12 P10 300214 12 Đặng Anh Duy 20/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
13 P10 300215 13 Vũ Anh Duy 25/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
14 P10 300216 14 Nguyễn Lâm Dương 25/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
15 P10 300217 15 Nguyễn Khắc Đạt 13/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
16 P10 300218 16 Bùi Trung Đức 08/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
17 P10 300219 17 Trần Minh Đức 16/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
18 P10 300220 18 Vũ Văn Đức 12/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
19 P10 300221 19 Phan Khánh Hà 27/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
20 P10 300222 20 Chu Thị Thanh Hằng 28/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
21 P10 300223 21 Phạm Minh Hiếu 04/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
22 P10 300224 22 Đỗ Đức Huy 06/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
23 P10 300225 23 Đặng Đức Quang Hưng 10/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
24 P10 300226 24 Nguyễn Quang Hưng 16/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
25 P11 300227 1 Nguyễn Mai Hương 07/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
26 P11 300228 2 Nguyễn Thị Thiên Hương 17/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
27 P11 300229 3 Dương Đức Khiêm 06/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
28 P11 300230 4 Trương Bách Khoa 18/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
29 P11 300231 5 Phan Trung Kiên 08/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
30 P11 300232 6 Vũ Đức Kiên 14/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
31 P11 300233 7 Nguyễn Đan Lê 12/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
32 P11 300234 8 Nguyễn Ngọc Phương Linh 03/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
33 P11 300235 9 Nguyễn Thị Phương Linh 27/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
34 P11 300236 10 Bùi Đức Long 05/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
35 P11 300237 11 Nguyễn Gia Lộc 17/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
36 P11 300238 12 Vũ Thị Xuân Mai 31/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
37 P11 300239 13 Hoàng Công Minh 19/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
38 P11 300240 14 Lê Quang Minh 20/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
39 P11 300241 15 Lương Hiểu Minh 23/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
40 P11 300242 16 Ngô Quỳnh Minh 06/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
41 P11 300243 17 Phạm Lê Minh 03/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
42 P11 300244 18 Phạm Quốc Minh 11/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
43 P11 300245 19 Tạ Nhật Minh 28/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
44 P11 300246 20 Lê Thị Hồng Mơ 01/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
45 P11 300247 21 Ngô Hà My 09/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
46 P11 300248 22 Bùi Đức Nam 04/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
47 P11 300249 23 Nguyễn Thiện Nhân 24/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
48 P11 300250 24 Nguyễn Ðức Phát 05/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
49 P12 300251 1 Nguyễn Gia Phong 08/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
50 P12 300252 2 Nguyễn Văn Phúc 09/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
51 P12 300253 3 Nguyễn Hà Phương 17/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
52 P12 300254 4 Vũ Phạm Trang Phương 29/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
53 P12 300255 5 Bùi Đăng Quang 14/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
54 P12 300256 6 Phạm Tuấn Quang 21/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
55 P12 300257 7 Nguyễn Thúy Quỳnh 07/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
56 P12 300258 8 Đỗ Đức Thành 23/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
57 P12 300259 9 Vũ Thanh Thảo 28/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
58 P12 300260 10 Hoàng Đức Thiện 30/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
59 P12 300261 11 Đồng Phương Thủy 10/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
60 P12 300262 12 Hoàng Quỳnh Trang 19/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
61 P12 300263 13 Mai Khánh Trình 15/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
62 P12 300264 14 Tạ Hoàng Trung 24/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
63 P12 300265 15 Nguyễn Hồng Vân 24/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
64 P12 300266 16 Trần Viết Vinh 17/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
65 P12 300267 17 Nguyễn Hà Vy 02/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Vật lý chuyên VLY
1 P13 300268 1 Bùi Đức Anh 11/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
2 P13 300269 2 Nghiêm Tuấn Anh 20/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
3 P13 300270 3 Phạm Minh Anh 08/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
4 P13 300271 4 Phạm Tuấn Anh 18/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
5 P13 300272 5 Vũ Minh Việt Anh 16/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
6 P13 300273 6 Bùi Thị Nguyệt Ánh 25/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
7 P13 300274 7 Phạm Đào Ngọc Bách 26/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
8 P13 300275 8 Phạm Đình Gia Bảo 31/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
9 P13 300276 9 Nguyễn Thanh Thuận Bình 06/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
10 P13 300277 10 Phan Thanh Bình 01/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
11 P13 300278 11 Trần Thái Bình 07/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
12 P13 300279 12 Bùi Hà Chi 24/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
13 P13 300280 13 Ðàm Nông Biên Cương 17/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
14 P13 300281 14 Nguyễn Phúc Dũng 23/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
15 P13 300282 15 Phạm Hiếu Dũng 20/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
16 P13 300283 16 Đàm Đức Đại 22/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
17 P13 300284 17 Chu Minh Đạt 26/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
18 P13 300285 18 Đoàn Duy Đức 22/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
19 P13 300286 19 Đoàn Việt Đức 15/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
20 P13 300287 20 Hà Minh Đức 14/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
21 P13 300288 21 Hoàng Trường Giang 26/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
22 P13 300289 22 Nguyễn Phương Hà 09/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
23 P13 300290 23 Vũ Trọng Hà 05/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
24 P13 300291 24 Vũ Hoàng Hải 02/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
25 P14 300292 1 Nguyễn Minh Hiếu 26/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
26 P14 300293 2 Trần Xuân Hiệu 25/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
27 P14 300294 3 Tống Đức Huy Hoàng 04/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
28 P14 300295 4 Nguyễn Thị Lan Hương 31/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
29 P14 300296 5 Tống Dạ Quỳnh Hương 05/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
30 P14 300297 6 Hà Duy Khánh 22/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
31 P14 300298 7 Đào Việt Khoa 13/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
32 P14 300299 8 Trần Thanh Liêm 16/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
33 P14 300300 9 Nguyễn Khánh Linh 03/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
34 P14 300301 10 Nguyễn Ngọc Phương Linh 17/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
35 P14 300302 11 Nguyễn Quang Linh 26/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
36 P14 300303 12 Phạm Trần Phương Linh 25/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
37 P14 300304 13 Võ Khánh Linh 30/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
38 P14 300305 14 Lại Bảo Long 05/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
39 P14 300306 15 Nguyễn Tuấn Long 25/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
40 P14 300307 16 Chu Hữu Lợi 06/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
41 P14 300308 17 Nguyễn Thành Luân 28/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
42 P14 300309 18 Giang Đỗ Ngọc Minh 15/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
43 P14 300310 19 Lương Anh Minh 07/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
44 P14 300311 20 Vi Đức Minh 05/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
45 P14 300312 21 Nguyễn Thị Trà My 05/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
46 P14 300313 22 Phạm Đức Nam 15/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
47 P14 300314 23 Vũ Đình Nam 21/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
48 P14 300315 24 Kiều Thúy Nga 04/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
49 P15 300316 1 Bùi Phương Ngân 16/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
50 P15 300317 2 Lê Bảo Ngọc 07/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
51 P15 300318 3 Phạm Bích Ngọc 26/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
52 P15 300319 4 Vũ Khôi Nguyên 09/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
53 P15 300320 5 Bùi Nguyễn Yến Nhi 19/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
54 P15 300321 6 Vũ Nguyễn Quỳnh Như 26/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
55 P15 300322 7 Phạm Thi Vân Oanh 23/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
56 P15 300323 8 Đỗ Đức Phong 05/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
57 P15 300324 9 Phạm Lê Hải Phong 29/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
58 P15 300325 10 Phan Hồng Phúc 27/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
59 P15 300326 11 Trần Danh Phúc 30/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
60 P15 300327 12 Đỗ Hà Phương 08/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
61 P15 300328 13 Nguyễn Hà Phương 28/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
62 P15 300329 14 Phạm Hải Phương 19/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
63 P15 300330 15 Phạm Minh Phương 23/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
64 P15 300331 16 Vũ Lan Phương 03/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
65 P15 300332 17 Đoàn Minh Quang 04/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
66 P16 300333 1 Lương Minh Quang 19/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
67 P16 300334 2 Phạm Hồng Quý 22/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
68 P16 300335 3 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 31/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
69 P16 300336 4 Đoàn Tuấn Sang 04/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
70 P16 300337 5 Nguyễn Minh Tâm 28/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
71 P16 300338 6 Nguyễn An Thái 30/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
72 P16 300339 7 Nguyễn Tiến Thành 16/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
73 P16 300340 8 Nguyễn Việt Thành 18/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
74 P16 300341 9 Phạm Thiên Thành 10/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
75 P16 300342 10 Nguyễn Ngọc Thiện 27/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
76 P16 300343 11 Đặng Việt Trung 24/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
77 P16 300344 12 Lê Lâm Tùng 05/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
78 P16 300345 13 Phạm Thanh Tùng 18/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
79 P16 300346 14 Trần Duy Tùng 25/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
80 P16 300347 15 Tô Vũ 16/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
81 P16 300348 16 Phạm Bá Vương 30/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Hóa học chuyên HHC
1 P17 300349 1 Đàm Việt Anh 17/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
2 P17 300350 2 Hà Lý Thái Anh 12/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
3 P17 300351 3 Lại Trâm Anh 13/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
4 P17 300352 4 Nguyễn Mai Anh 08/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
5 P17 300353 5 Phạm Minh Anh 14/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
6 P17 300354 6 Phạm Phương Anh 09/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
7 P17 300355 7 Trần Hà Anh 21/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
8 P17 300356 8 Trần Hải Anh 26/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
9 P17 300357 9 Trần Hoàng Anh 12/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
10 P17 300358 10 Trần Thị Ngọc Ánh 03/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
11 P17 300359 11 Lương Đức Quang Bách 12/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
12 P17 300360 12 Trần Trường Bình 02/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
13 P17 300361 13 Trần Bảo Châu 30/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
14 P17 300362 14 Trần Minh Châu 08/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
15 P17 300363 15 Vũ Minh Châu 11/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
16 P17 300364 16 Lương Nguyễn Thùy Dung 29/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
17 P17 300365 17 Mai Tiến Dũng 30/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
18 P17 300366 18 Phí Mạnh Dũng 22/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
19 P17 300367 19 Nguyễn Ngọc Minh Dương 11/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
20 P17 300368 20 Chu Tiến Đạt 28/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
21 P17 300369 21 Đặng Quang Đạt 28/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
22 P17 300370 22 Lương Thị Hương Giang 22/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
23 P17 300371 23 Tô Bích Hằng 07/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
24 P17 300372 24 Trần Minh Hằng 18/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
25 P17 300373 25 Lưu Thị Thu Hiền 15/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
26 P17 300374 26 Phạm Huy Hoàng 15/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
27 P18 300375 1 Đặng Hoàng Hùng 14/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
28 P18 300376 2 Nguyễn Bá Hùng 09/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
29 P18 300377 3 Đoàn Khánh Huyền 27/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
30 P18 300378 4 Nguyễn Quang Hưng 14/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
31 P18 300379 5 Phạm Trọng Khánh 18/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
32 P18 300380 6 Phạm Thị Thanh Lam 05/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
33 P18 300381 7 Lê Tùng Lâm 10/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
34 P18 300382 8 Bùi Thùy Linh 01/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
35 P18 300383 9 Hoàng Thị Khánh Linh 07/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
36 P18 300384 10 Lại Thùy Linh 12/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
37 P18 300385 11 Nguyễn Diệu Linh 06/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
38 P18 300386 12 Phạm Khánh Linh 04/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
39 P18 300387 13 Vũ Thuỳ Linh 26/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
40 P18 300388 14 Nguyễn Hồng Minh 01/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
41 P18 300389 15 Nguyễn Trần Uyên Minh 13/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
42 P18 300390 16 Phí Ngọc Tuấn Minh 02/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
43 P18 300391 17 Trần Bình Minh 18/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
44 P18 300392 18 Vũ Huệ Minh 30/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
45 P18 300393 19 Vũ Quang Minh 07/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
46 P18 300394 20 Hoàng Thị Trà My 13/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
47 P18 300395 21 Đào Khánh Ngân 20/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
48 P18 300396 22 Mai Hải Ngân 05/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
49 P18 300397 23 Ngô Thanh Ngân 26/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
50 P18 300398 24 Đinh Thị Thanh Nhàn 14/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
51 P18 300399 25 Nguyễn Hồng Nhật 02/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
52 P18 300400 26 Nguyễn Phương Nhi 04/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
53 P19 300401 1 Đặng Thái Phúc 02/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
54 P19 300402 2 Lại Thị Minh Phương 26/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
55 P19 300403 3 Phạm Minh Phương 16/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
56 P19 300404 4 Phí Mỹ Phương 10/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
57 P19 300405 5 Trần Mai Phương 23/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
58 P19 300406 6 Đỗ Bùi Đăng Quang 05/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
59 P19 300407 7 Vũ Như Quỳnh 01/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
60 P19 300408 8 Phạm Nguyên Bảo Sinh 10/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
61 P19 300409 9 Vũ Minh Sơn 13/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
62 P19 300410 10 Đào Ngọc Tài 02/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
63 P19 300411 11 Lê Hoàng Thái 10/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
64 P19 300412 12 Hoàng Thị Thanh 23/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
65 P19 300413 13 Đoàn Tất Thành 08/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
66 P19 300414 14 Nguyễn Nhật Thành 14/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
67 P19 300415 15 Đỗ Trần Phương Thảo 09/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
68 P19 300416 16 Trương Hà Phương Thảo 22/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
69 P19 300417 17 Phạm Minh Thư 29/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
70 P19 300418 18 Vũ Bảo Anh Thư 17/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
71 P19 300419 19 Ngô Huyền Thương 21/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
72 P19 300420 20 Lương Thị Thùy Trang 05/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
73 P19 300421 21 Nguyễn Ngân Trang 28/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
74 P19 300422 22 Nguyễn Thị Thùy Trang 30/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
75 P19 300423 23 Trần Ngọc Quỳnh Trang 03/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
76 P19 300424 24 Nguyễn Đặng Phương Trinh 11/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
77 P19 300425 25 Nguyễn Thành Trung 02/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
78 P19 300426 26 Lê Xuân Trường 02/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Sinh học chuyên SHC
1 P20 300427 1 Nguyễn Ngọc Minh An 16/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
2 P20 300428 2 Nguyễn Thu An 26/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
3 P20 300429 3 Trần Minh An 02/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
4 P20 300430 4 Vũ Thanh An 22/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
5 P20 300431 5 Vũ Thị Thuỳ An 20/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
6 P20 300432 6 Bùi Thị Minh Anh 19/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
7 P20 300433 7 Ðặng Thị Mai Anh 26/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
8 P20 300434 8 Đỗ Lan Anh 18/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
9 P20 300435 9 Hà Mai Anh 15/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
10 P20 300436 10 Lại Mai Anh 06/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
11 P20 300437 11 Nguyễn Đức Anh 10/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
12 P20 300438 12 Nguyễn Hải Anh 27/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
13 P20 300439 13 Nguyễn Lê Hà Anh 30/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
14 P20 300440 14 Nguyễn Mai Anh 23/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
15 P20 300441 15 Nguyễn Phương Anh 18/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
16 P20 300442 16 Nguyễn Thi Phương Anh 31/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
17 P20 300443 17 Nguyễn Thị Anh 23/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
18 P20 300444 18 Nguyễn Thị Hồng Anh 08/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
19 P20 300445 19 Nguyễn Tuấn Anh 26/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
20 P20 300446 20 Nguyễn Việt Anh 19/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
21 P20 300447 21 Nhâm Bảo Anh 20/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
22 P20 300448 22 Nhâm Phương Anh 23/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
23 P20 300449 23 Phạm Hồng Anh 28/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
24 P20 300450 24 Phạm Hồng Anh 20/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
25 P21 300451 1 Phạm Mai Anh 20/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
26 P21 300452 2 Phạm Minh Anh 01/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
27 P21 300453 3 Phạm Nhật Anh 21/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
28 P21 300454 4 Phạm Nhung Anh 29/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
29 P21 300455 5 Phạm Phương Anh 02/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
30 P21 300456 6 Phạm Thị Hải Anh 25/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
31 P21 300457 7 Tống Trần Vân Anh 30/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
32 P21 300458 8 Trần Lâm Thị Vân Anh 03/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
33 P21 300459 9 Vũ Minh Anh 01/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
34 P21 300460 10 Nguyễn Thị Minh Ánh 29/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
35 P21 300461 11 Phạm Thị Ngọc Ánh 23/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
36 P21 300462 12 Trần Hoàng Ân 15/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
37 P21 300463 13 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 13/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
38 P21 300464 14 Đặng Bảo Châu 25/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
39 P21 300465 15 Lê Bảo Châu 30/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
40 P21 300466 16 Nguyễn Diệu Châu 31/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
41 P21 300467 17 Bùi Mai Chi 25/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
42 P21 300468 18 Hà Trúc Chi 01/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
43 P21 300469 19 Nguyễn Ngọc Hà Chi 17/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
44 P21 300470 20 Phạm Kim Chi 12/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
45 P21 300471 21 Trần Quỳnh Chi 13/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
46 P21 300472 22 Phạm An Hoa Ðông 27/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
47 P21 300473 23 Trần Thị Thùy Dung 09/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
48 P21 300474 24 Nguyễn Vũ Dũng 23/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
49 P22 300475 1 Trần Trung Dũng 12/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
50 P22 300476 2 Hà Thùy Duyên 23/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
51 P22 300477 3 Lê Thị Duyên 18/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
52 P22 300478 4 Nguyễn Hồng Duyên 20/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
53 P22 300479 5 Phạm Thị Mỹ Duyên 25/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
54 P22 300480 6 Phạm Thế Duyệt 04/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
55 P22 300481 7 Phạm Thị Thùy Dương 02/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
56 P22 300482 8 Phạm Thuỳ Dương 09/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
57 P22 300483 9 Phạm Thùy Dương 02/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
58 P22 300484 10 Phan Thùy Dương 28/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
59 P22 300485 11 Phí Trang Linh Đan 11/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
60 P22 300486 12 Đoàn Tiến Đạt 27/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
61 P22 300487 13 Nguyễn Thành Đạt 16/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
62 P22 300488 14 Vũ Minh Đức 03/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
63 P22 300489 15 Nguyễn Hương Giang 13/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
64 P22 300490 16 Phạm Hương Giang 26/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
65 P22 300491 17 Phạm Thị Hương Giang 20/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
66 P22 300492 18 Đào Ngân Hà 14/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
67 P22 300493 19 Khổng Thu Hà 30/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
68 P22 300494 20 Ngô Ngân Hà 17/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
69 P22 300495 21 Ngô Việt Hà 09/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
70 P22 300496 22 Nguyễn Ngọc Hà 11/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
71 P22 300497 23 Nguyễn Thị Thu Hà 06/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
72 P22 300498 24 Phạm Thị Ngọc Hà 23/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
73 P23 300499 1 Ngô Nhật Hạ 11/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
74 P23 300500 2 Nguyễn Lê Mỹ Hạnh 03/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
75 P23 300501 3 Vũ Thị Diệu Hằng 01/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
76 P23 300502 4 Ngô Thu Hiền 03/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
77 P23 300503 5 Trương Thu Hiền 20/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
78 P23 300504 6 Nguyễn Công Phúc Hiếu 06/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
79 P23 300505 7 Nguyễn Trung Hiếu 20/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
80 P23 300506 8 Phạm Xuân Hiếu 14/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
81 P23 300507 9 Trần Minh Hiếu 15/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
82 P23 300508 10 Lê Việt Hoà 01/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
83 P23 300509 11 Phạm Thị Mai Huê 25/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
84 P23 300510 12 Đặng Minh Huế 07/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
85 P23 300511 13 Nguyễn Thu Huế 28/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
86 P23 300512 14 Nguyễn Thái Huy 05/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
87 P23 300513 15 Nguyễn Xuân Huy 29/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
88 P23 300514 16 Đặng Thị Thanh Huyền 26/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
89 P23 300515 17 Đỗ Khánh Huyền 16/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
90 P23 300516 18 Lê Bùi Ngọc Huyền 22/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
91 P23 300517 19 Nguyễn Khánh Huyền 13/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
92 P23 300518 20 Nguyễn Thanh Huyền 18/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
93 P23 300519 21 Vũ Phương Huyền 07/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
94 P23 300520 22 Vũ Thu Huyền 12/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
95 P23 300521 23 Bùi Thu Hương 14/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
96 P23 300522 24 Nguyễn Thanh Hương 24/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
97 P24 300523 1 Phạm Quỳnh Hương 09/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
98 P24 300524 2 Bùi Vân Khánh 14/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
99 P24 300525 3 Nguyễn Ngân Khánh 09/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
100 P24 300526 4 Nguyễn Ngọc Khánh 02/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
101 P24 300527 5 Trịnh Vân Khánh 05/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
102 P24 300528 6 Đỗ Mai Khuê 27/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
103 P24 300529 7 Bùi Thị Mỹ Kim 30/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
104 P24 300530 8 Nguyễn Bảo Lam 31/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
105 P24 300531 9 Bùi Khánh Linh 21/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
106 P24 300532 10 Bùi Thuỳ Linh 25/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
107 P24 300533 11 Ngô Khánh Linh 30/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
108 P24 300534 12 Nguyễn Hoàng Linh 09/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
109 P24 300535 13 Nguyễn Hoàng Diệu Linh 18/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
110 P24 300536 14 Nguyễn Mai Linh 04/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
111 P24 300537 15 Nguyễn Thị Phương Linh 23/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
112 P24 300538 16 Nguyễn Thùy Linh 17/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
113 P24 300539 17 Phạm Yến Linh 09/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
114 P24 300540 18 Phan Phương Linh 15/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
115 P24 300541 19 Trần Mỹ Linh 10/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
116 P24 300542 20 Trần Nhật Phương Linh 27/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
117 P24 300543 21 Vương Diệu Linh 06/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
118 P24 300544 22 Phạm Khánh Ly 22/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
119 P24 300545 23 Bùi Thị Ngọc Mai 04/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
120 P24 300546 24 Phạm Quỳnh Mai 28/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
121 P25 300547 1 Đỗ Phúc Minh 14/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
122 P25 300548 2 Nguyễn Bảo Minh 03/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
123 P25 300549 3 Nguyễn Ðặng Hồng Minh 14/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
124 P25 300550 4 Nguyễn Như Nguyệt Minh 24/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
125 P25 300551 5 Trần Tụê Minh 19/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
126 P25 300552 6 Vũ Nguyệt Minh 17/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
127 P25 300553 7 Nguyễn Hà My 07/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
128 P25 300554 8 Nguyễn Thảo My 01/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
129 P25 300555 9 Nguyễn Vũ Trà My 17/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
130 P25 300556 10 Phạm Nhật Trà My 26/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
131 P25 300557 11 Phạm Thị Thuý Nga 07/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
132 P25 300558 12 Trần Thị Thúy Nga 11/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
133 P25 300559 13 Bùi Thảo Ngân 03/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
134 P25 300560 14 Đoàn Thanh Ngân 17/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
135 P25 300561 15 Vũ Kim Ngân 15/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
136 P25 300562 16 Đào Hồng Ngọc 27/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
137 P25 300563 17 Nguyễn Hồng Ngọc 28/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
138 P25 300564 18 Phí Khánh Ngọc 21/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
139 P25 300565 19 Vũ Minh Ngọc 21/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
140 P25 300566 20 Phạm Thảo Nguyên 21/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
141 P25 300567 21 Phan Thảo Nguyên 31/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
142 P25 300568 22 Dương Yến Nhi 23/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
143 P25 300569 23 Vũ Quốc Phong 09/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
144 P25 300570 24 Nguyễn Ngọc Phú 24/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
145 P26 300571 1 Vũ Hoàng Phúc 30/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
146 P26 300572 2 Bùi Nguyễn Thu Phương 22/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
147 P26 300573 3 Đào Ngọc Phương 02/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
148 P26 300574 4 Hoàng Lan Phương 26/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
149 P26 300575 5 Lê Anh Phương 03/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
150 P26 300576 6 Nguyễn Nhất Phương 26/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
151 P26 300577 7 Nguyễn Thị Minh Phương 21/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
152 P26 300578 8 Nguyễn Thị Minh Phương 19/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
153 P26 300579 9 Nguyễn Thu Phương 03/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
154 P26 300580 10 Phạm Thị Phương 11/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
155 P26 300581 11 Phạm Thu Phương 30/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
156 P26 300582 12 Trần Linh Phương 08/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
157 P26 300583 13 Trần Minh Phương 05/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
158 P26 300584 14 Vũ Minh Phương 02/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
159 P26 300585 15 Nguyễn Đắc Nhật Quang 01/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
160 P26 300586 16 Nguyễn Minh Quân 26/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
161 P26 300587 17 Hoàng Như Quỳnh 23/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
162 P26 300588 18 Phạm Như Quỳnh 05/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
163 P26 300589 19 Nguyễn Thái Sơn 29/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
164 P26 300590 20 Nguyễn Minh Tâm 18/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
165 P26 300591 21 Nguyễn Thị Thanh Tâm 02/01/2008 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
166 P26 300592 22 Nguyễn Ngọc Thái 16/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
167 P26 300593 23 Nguyễn Phương Thanh 06/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
168 P26 300594 24 Phan Đan Thanh 14/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
169 P27 300595 1 Bùi Thị Phương Thảo 10/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
170 P27 300596 2 Ðào Thị Thảo 05/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
171 P27 300597 3 Nguyễn Thị Thảo 19/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
172 P27 300598 4 Nguyễn Thị Phương Thảo 07/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
173 P27 300599 5 Nguyễn Thị Thanh Thảo 16/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
174 P27 300600 6 Phạm Phương Thảo 14/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
175 P27 300601 7 Trương Phương Thảo 01/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
176 P27 300602 8 Vũ Hưng Thiện 22/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
177 P27 300603 9 Bùi Vĩ Thịnh 02/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
178 P27 300604 10 Đặng Thị Minh Thu 09/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
179 P27 300605 11 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 29/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
180 P27 300606 12 Quách Phạm Diệu Thúy 15/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
181 P27 300607 13 Nguyễn Thị Anh Thư 11/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
182 P27 300608 14 Nguyễn Thị Anh Thư 16/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
183 P27 300609 15 Nguyễn Vũ Anh Thư 28/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
184 P27 300610 16 Phạm Anh Thư 22/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
185 P27 300611 17 Trần Lê Minh Thư 22/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
186 P27 300612 18 Trần Minh Thư 14/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
187 P27 300613 19 Nguyễn Việt Tiến 15/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
188 P27 300614 20 Bùi Quỳnh Trang 07/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
189 P27 300615 21 Đào Linh Trang 01/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
190 P27 300616 22 Lê Trần Thuỳ Trang 28/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
191 P27 300617 23 Phạm Hà Trang 15/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
192 P27 300618 24 Phạm Huyền Trang 02/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
193 P28 300619 1 Phạm Minh Trang 05/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
194 P28 300620 2 Phạm Thị Huyền Trang 22/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
195 P28 300621 3 Phan Phạm Mai Trang 28/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
196 P28 300622 4 Phan Thị Thu Trang 31/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
197 P28 300623 5 Lê Bảo Trâm 01/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
198 P28 300624 6 Nguyễn Bảo Trâm 13/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
199 P28 300625 7 Trần Bảo Trâm 24/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
200 P28 300626 8 Trần Thị Huyền Trân 30/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
201 P28 300627 9 Hoàng Phương Trúc 09/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
202 P28 300628 10 Bùi Minh Trường 15/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
203 P28 300629 11 Bùi Anh Tú 04/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
204 P28 300630 12 Bùi Anh Tuấn 03/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
205 P28 300631 13 Nguyễn Mạnh Tuấn 22/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
206 P28 300632 14 Nguyễn Minh Tuấn 25/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
207 P28 300633 15 Phạm Anh Tuấn 18/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
208 P28 300634 16 Bùi Minh Tuyết 16/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
209 P28 300635 17 Vũ Bảo Uyên 14/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
210 P28 300636 18 Trần Hoàng Việt 06/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
211 P28 300637 19 Nguyễn Văn Vũ 11/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
212 P28 300638 20 Lưu Nguyễn Ngọc Vy 30/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
213 P28 300639 21 Nguyễn Phương Thảo Vy 28/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
214 P28 300640 22 Hoàng Hải Yến 14/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
215 P28 300641 23 Nguyễn Thị Hải Yến 20/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
216 P28 300642 24 Vũ Thị Hoàng Yến 26/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Ngữ Văn chuyên NVN
1 P29 300643 1 Đỗ Ngọc An 20/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
2 P29 300644 2 Phạm Trúc An 23/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
3 P29 300645 3 Đào Phương Anh 20/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
4 P29 300646 4 Nguyễn Minh Anh 12/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
5 P29 300647 5 Phạm Hiếu Anh 07/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
6 P29 300648 6 Trần Mai Anh 10/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
7 P29 300649 7 Vũ Thị Thảo Anh 30/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
8 P29 300650 8 Nguyễn Ngọc Ánh 28/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
9 P29 300651 9 Nguyễn Bùi Việt Bách 26/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
10 P29 300652 10 Nguyễn An Bình 19/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
11 P29 300653 11 Nguyễn Gia Bình 20/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
12 P29 300654 12 Nguyễn Quang Bình 28/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
13 P29 300655 13 Hoàng Thị Diệu Châu 02/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
14 P29 300656 14 Bùi Quỳnh Chi 05/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
15 P29 300657 15 Nguyễn Hà Chi 08/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
16 P29 300658 16 Phạm Yến Chi 15/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
17 P29 300659 17 Lê Thùy Dung 05/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
18 P29 300660 18 Vũ Thị Thùy Dung 29/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
19 P29 300661 19 Vũ Thùy Dung 26/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
20 P29 300662 20 Phạm Nam Dũng 03/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
21 P29 300663 21 Đỗ Minh Dương 12/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
22 P29 300664 22 Đỗ Quang Dương 08/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
23 P29 300665 23 Nguyễn Tiến Đạt 05/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
24 P29 300666 24 Nguyễn Thanh Giang 31/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
25 P30 300667 1 Nguyễn Nam Hải 04/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
26 P30 300668 2 Hoàng Trung Hiếu 03/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
27 P30 300669 3 Phạm Hữu Hiếu 11/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
28 P30 300670 4 Hoàng Thúy Hòa 16/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
29 P30 300671 5 Trần Minh Hoàn 02/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
30 P30 300672 6 Đỗ Duy Hoàng 27/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
31 P30 300673 7 Lưu Đức Huy 08/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
32 P30 300674 8 Tạ Thị Thu Huyền 19/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
33 P30 300675 9 Đặng Vũ Nhật Linh 06/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
34 P30 300676 10 Lại Huyền Linh 27/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
35 P30 300677 11 Nguyễn Hoàng Linh 08/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
36 P30 300678 12 Nguyễn Lê Phương Linh 13/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
37 P30 300679 13 Nguyễn Phương Linh 04/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
38 P30 300680 14 Phí Hà Linh 28/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
39 P30 300681 15 Vũ Phương Linh 13/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
40 P30 300682 16 Vũ Tuệ Linh 19/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
41 P30 300683 17 Hà Phạm Hiếu Long 11/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
42 P30 300684 18 Nguyễn Xuân Mai 06/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
43 P30 300685 19 Lâm Bảo Minh 26/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
44 P30 300686 20 Trịnh Gia Minh 17/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
45 P30 300687 21 Nguyễn Hải Nam 04/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
46 P30 300688 22 Vũ Thị Nam 20/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
47 P30 300689 23 Ngô Bảo Ngân 04/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
48 P30 300690 24 Phùng Đào Thảo Nguyên 23/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
49 P31 300691 1 Đào Yến Nhi 12/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
50 P31 300692 2 Phạm Yến Nhi 15/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
51 P31 300693 3 Hoàng Ngọc Phúc 16/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
52 P31 300694 4 Nguyễn Minh Phương 07/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
53 P31 300695 5 Trần Thu Phương 26/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
54 P31 300696 6 Vũ Hà Phương 29/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
55 P31 300697 7 Đặng Lê Thái Sơn 16/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
56 P31 300698 8 Ngô Chí Thành 02/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
57 P31 300699 9 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
58 P31 300700 10 Nguyễn Trần Phương Thảo 04/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
59 P31 300701 11 Đặng Minh Thu 29/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
60 P31 300702 12 Tô Thị Minh Thu 24/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
61 P31 300703 13 Nguyễn Thu Thủy 03/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
62 P31 300704 14 Nguyễn Phương Trang 31/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
63 P31 300705 15 Phan Thị Cẩm Tú 09/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
64 P31 300706 16 Vũ Thành Trí Tường 29/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
65 P31 300707 17 Bùi Thị Thùy Vân 06/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
66 P31 300708 18 Chu Thị Hồng Vân 06/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Lịch sử chuyên LSU
1 P32 300709 1 Phạm Thị Hải An 23/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
2 P32 300710 2 Đào Trâm Anh 09/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
3 P32 300711 3 Đoàn Phương Anh 21/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
4 P32 300712 4 Lê Đặng Hải Anh 05/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
5 P32 300713 5 Lê Hồng Anh 06/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
6 P32 300714 6 Lê Nguyễn Phương Anh 12/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
7 P32 300715 7 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 05/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
8 P32 300716 8 Nguyễn Việt Anh 08/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
9 P32 300717 9 Nguyễn Việt Anh 17/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
10 P32 300718 10 Phạm Đức Anh 22/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
11 P32 300719 11 Tống Phương Anh 24/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
12 P32 300720 12 Vũ Ngọc Anh 16/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
13 P32 300721 13 Nguyễn Phi Bảo 02/08/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
14 P32 300722 14 Phạm Gia Bảo 27/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
15 P32 300723 15 Nguyễn Hải Bình 23/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
16 P32 300724 16 Phạm Ngân Bình 25/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
17 P32 300725 17 Đào Ngọc Minh Châu 24/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
18 P32 300726 18 Trần Thị Bảo Châu 03/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
19 P32 300727 19 Đào Quỳnh Chi 13/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
20 P32 300728 20 Đào Thị Quỳnh Chi 21/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
21 P32 300729 21 Ngô Phú Cường 18/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
22 P32 300730 22 Nguyễn Khánh Dung 31/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
23 P32 300731 23 Phạm Phương Dung 28/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
24 P32 300732 24 Nguyễn Đắc Dũng 18/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
25 P33 300733 1 Nguyễn Thị Thùy Dương 07/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
26 P33 300734 2 Nguyễn Minh Đức 18/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
27 P33 300735 3 Nhâm Anh Đức 05/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
28 P33 300736 4 Phạm Thu Hà 12/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
29 P33 300737 5 Phạm Ngọc Hiếu 13/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
30 P33 300738 6 Bùi Việt Hoàn 06/10/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
31 P33 300739 7 Ngô Trần Gia Hoàng 15/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
32 P33 300740 8 Hoàng Minh Hồng 06/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
33 P33 300741 9 Nguyễn Văn Gia Huy 19/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
34 P33 300742 10 Đào Gia Hưng 22/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
35 P33 300743 11 Lê Xuân Hương 05/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
36 P33 300744 12 Bùi Lương Ngọc Khánh 09/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
37 P33 300745 13 Nguyễn Duy Khánh 18/02/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
38 P33 300746 14 Đặng Phương Linh 15/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
39 P33 300747 15 Đỗ Hợp Phương Linh 09/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
40 P33 300748 16 Đỗ Phương Linh 02/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
41 P33 300749 17 Đỗ Phương Linh 01/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
42 P33 300750 18 Giang Thảo Linh 04/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
43 P33 300751 19 Lê Quang Linh 11/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
44 P33 300752 20 Phạm Thảo Linh 13/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
45 P33 300753 21 Trần Thảo Linh 05/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
46 P33 300754 22 Vũ Phương Linh 25/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
47 P33 300755 23 Đỗ Ngọc Mai 09/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
48 P33 300756 24 Bùi Phương Minh 04/04/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
49 P34 300757 1 Hà Nhật Minh 26/03/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
50 P34 300758 2 Lê Phương Minh 06/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
51 P34 300759 3 Trần Nhật Minh 24/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
52 P34 300760 4 Phạm Trà My 31/08/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
53 P34 300761 5 Nguyễn Phương Ngọc 26/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
54 P34 300762 6 Phạm Hồng Ngọc 05/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
55 P34 300763 7 Trần Thị Thanh Ngọc 05/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
56 P34 300764 8 Vũ Chỉ Châu Ngọc 15/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
57 P34 300765 9 Hoàng Yến Như 29/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
58 P34 300766 10 Trần Mai Phong 20/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
59 P34 300767 11 Lương Hữu Phúc 16/01/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
60 P34 300768 12 Vũ Ngọc Phúc 29/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
61 P34 300769 13 Chu Hà Phương 13/02/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
62 P34 300770 14 Đinh Thảo Phương 14/12/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
63 P34 300771 15 Tống Anh Quân 31/12/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
64 P34 300772 16 Phạm Hoàng Sơn 16/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
65 P34 300773 17 Phạm Huy Sơn 16/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
66 P34 300774 18 Nguyễn Đoàn Minh Tâm 06/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
67 P34 300775 19 Trịnh Thị Minh Tâm 01/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
68 P35 300776 1 Nguyễn Chí Thanh 20/06/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
69 P35 300777 2 Bùi Tiến Thành 19/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
70 P35 300778 3 Lê Đăng Thành 05/11/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
71 P35 300779 4 Trần Thanh Thảo 20/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
72 P35 300780 5 Nguyễn Hồng Thắm 12/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
73 P35 300781 6 Tô Đức Thắng 08/04/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
74 P35 300782 7 Bùi Minh Thư 21/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
75 P35 300783 8 Vũ Hoàng Anh Thư 18/10/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
76 P35 300784 9 Bùi Thu Trang 15/01/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
77 P35 300785 10 Đầu Vũ Huyền Trang 26/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
78 P35 300786 11 Lê Hà Trang 31/05/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
79 P35 300787 12 Lê Thuỳ Trang 10/07/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
80 P35 300788 13 Nguyễn Ngọc Hà Trang 06/06/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
81 P35 300789 14 Trương Thị Mai Trang 21/09/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
82 P35 300790 15 Khiếu Nguyễn Quang Trường 31/07/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
83 P35 300791 16 Nguyễn Quang Trường 31/05/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
84 P35 300792 17 Trần Diệp Văn 06/11/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
85 P35 300793 18 Bùi Thị Bích Vân 16/03/2007 Nữ THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
86 P35 300794 19 Phạm Tuấn Vũ 16/09/2007 Nam THPT Chuyên Thái Bình Địa lý chuyên DLY
1 P36 300795 1 Hà Hải An 18/02/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
2 P36 300796 2 Lê Trường An 05/07/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
3 P36 300797 3 Phạm Thu An 12/02/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
4 P36 300798 4 Trương Hải An 28/01/2008 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
5 P36 300799 5 Vũ An 10/09/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
6 P36 300800 6 Chu Phương Anh 30/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
7 P36 300801 7 Đào Minh Anh 31/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
8 P36 300802 8 Đỗ Đức Anh 09/06/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
9 P36 300803 9 Đỗ Minh Anh 08/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
10 P36 300804 10 Lê Bùi Diệu Anh 19/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
11 P36 300805 11 Lê Kim Anh 03/07/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
12 P36 300806 12 Lê Thị Hiền Anh 24/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
13 P36 300807 13 Nghiêm Phương Anh 31/12/2006 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
14 P36 300808 14 Nguyễn Châu Anh 07/04/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
15 P36 300809 15 Nguyễn Diệu Anh 17/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
16 P36 300810 16 Nguyễn Duy Anh 05/09/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
17 P36 300811 17 Nguyễn Hà Kim Anh 08/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
18 P36 300812 18 Nguyễn Hải Anh 17/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
19 P36 300813 19 Nguyễn Lan Anh 22/11/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
20 P36 300814 20 Nguyễn Minh Anh 29/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
21 P36 300815 21 Nguyễn Ngọc Thủy Anh 14/02/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
22 P36 300816 22 Nguyễn Phạm Minh Anh 21/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
23 P36 300817 23 Nguyễn Phương Anh 16/04/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
24 P36 300818 24 Nguyễn Tấn Anh 11/02/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
25 P37 300819 1 Nguyễn Thị Hải Anh 12/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
26 P37 300820 2 Nguyễn Thị Hoài Anh 01/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
27 P37 300821 3 Nguyễn Thị Phương Anh 05/02/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
28 P37 300822 4 Nguyễn Thị Phương Anh 22/02/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
29 P37 300823 5 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 15/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
30 P37 300824 6 Nguyễn Thị Tâm Anh 14/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
31 P37 300825 7 Phạm Hùng Anh 26/06/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
32 P37 300826 8 Phạm Phương Anh 07/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
33 P37 300827 9 Phạm Tuấn Anh 29/08/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
34 P37 300828 10 Phan Anh 10/03/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
35 P37 300829 11 Phan Phương Anh 07/04/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
36 P37 300830 12 Phan Phương Anh 18/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
37 P37 300831 13 Tô Ngọc Anh 04/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
38 P37 300832 14 Tô Thế Anh 09/09/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
39 P37 300833 15 Trần Hải Anh 17/01/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
40 P37 300834 16 Trần Tiến Anh 10/03/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
41 P37 300835 17 Vũ Hồng Anh 17/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
42 P37 300836 18 Vũ Thị Vân Anh 03/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
43 P37 300837 19 Nguyễn Thị Minh Ánh 18/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
44 P37 300838 20 Trần Nguyệt Ánh 29/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
45 P37 300839 21 Vũ Minh Ánh 22/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
46 P37 300840 22 Hoàng Ngọc Bách 27/01/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
47 P37 300841 23 Lê Gia Bách 16/05/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
48 P37 300842 24 Trần Quang Bách 24/09/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
49 P38 300843 1 Vũ Gia Bách 15/08/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
50 P38 300844 2 Phí Quốc Bảo 31/07/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
51 P38 300845 3 Trần Huy Bảo 02/01/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
52 P38 300846 4 Lê Yến Bình 04/11/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
53 P38 300847 5 Nguyễn Hải Bình 21/03/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
54 P38 300848 6 Trịnh Hải Bình 24/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
55 P38 300849 7 Nguyễn Diệu Châu 24/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
56 P38 300850 8 Đặng Thùy Chi 30/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
57 P38 300851 9 Đỗ Minh Chi 04/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
58 P38 300852 10 Đỗ Quỳnh Chi 21/07/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
59 P38 300853 11 Đỗ Thị Hà Chi 18/07/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
60 P38 300854 12 Hà Thị Yến Chi 22/04/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
61 P38 300855 13 Nguyễn Mai Chi 11/02/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
62 P38 300856 14 Nguyễn Thị Linh Chi 26/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
63 P38 300857 15 Phạm Mai Chi 14/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
64 P38 300858 16 Phạm Quỳnh Chi 29/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
65 P38 300859 17 Trần Khánh Chi 09/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
66 P38 300860 18 Trần Vũ Quỳnh Chi 22/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
67 P38 300861 19 Phạm Tiến Ðạt 17/11/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
68 P38 300862 20 Lê Thu Dịu 17/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
69 P38 300863 21 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/04/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
70 P38 300864 22 Phạm Thùy Dung 26/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
71 P38 300865 23 Phạm Thùy Dung 22/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
72 P38 300866 24 Bùi Hoàng Việt Dũng 26/02/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
73 P39 300867 1 Phan Tiến Dũng 25/12/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
74 P39 300868 2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 05/05/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
75 P39 300869 3 Nguyễn Minh Ðức 29/09/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
76 P39 300870 4 Bùi Thị Ánh Dương 01/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
77 P39 300871 5 Nguyễn Phạm Hải Dương 03/04/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
78 P39 300872 6 Nguyễn Thảo Dương 18/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
79 P39 300873 7 Nguyễn Thị Thùy Dương 15/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
80 P39 300874 8 Phạm Ngọc Thuỳ Dương 01/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
81 P39 300875 9 Phạm Ngọc Thùy Dương 28/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
82 P39 300876 10 Trịnh Ánh Dương 09/05/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
83 P39 300877 11 Nguyễn Ánh Đào 20/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
84 P39 300878 12 Bùi Thọ Đạt 21/01/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
85 P39 300879 13 Phạm Tiến Đạt 14/07/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
86 P39 300880 14 Trần Tiến Đạt 04/11/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
87 P39 300881 15 Trịnh Hải Đăng 11/11/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
88 P39 300882 16 Vũ Hải Đăng 08/02/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
89 P39 300883 17 Nguyễn Tâm Đoan 28/07/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
90 P39 300884 18 Nguyễn Minh Đức 25/09/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
91 P39 300885 19 Tống Thành Đức 29/07/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
92 P39 300886 20 Lương Đỗ Ngân Giang 24/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
93 P39 300887 21 Ngô Thị Linh Giang 20/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
94 P39 300888 22 Nguyễn Hương Giang 18/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
95 P39 300889 23 Vũ Hương Giang 10/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
96 P39 300890 24 Đỗ Thu Hà 28/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
97 P40 300891 1 Nguyễn Phương Hà 24/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
98 P40 300892 2 Nguyễn Thu Hà 26/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
99 P40 300893 3 Nguyễn Thu Hà 06/11/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
100 P40 300894 4 Phạm Thu Hà 18/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
101 P40 300895 5 Trần Thu Hà 06/07/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
102 P40 300896 6 Lại Đức Hải 20/01/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
103 P40 300897 7 Phạm Quý Hải 16/07/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
104 P40 300898 8 Nguyễn Minh Hằng 30/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
105 P40 300899 9 Phạm Thanh Hằng 18/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
106 P40 300900 10 Hà Thị Hải Hiền 17/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
107 P40 300901 11 Vũ Thế Hiển 29/10/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
108 P40 300902 12 Phạm Minh Hiếu 26/11/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
109 P40 300903 13 Trần Trung Hiếu 23/11/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
110 P40 300904 14 Nguyễn Minh Hoàng 30/10/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
111 P40 300905 15 Trần Trọng Hoàng 01/01/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
112 P40 300906 16 Nguyễn Thái Hùng 09/03/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
113 P40 300907 17 Nguyễn Văn Hùng 27/07/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
114 P40 300908 18 Phí Quang Huy 29/10/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
115 P40 300909 19 Ngô Thu Huyền 11/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
116 P40 300910 20 Phạm Phương Huyền 15/02/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
117 P40 300911 21 Phạm Khánh Hưng 07/08/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
118 P40 300912 22 Trần Khánh Hương 30/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
119 P40 300913 23 Vũ Bảo Khánh 07/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
120 P40 300914 24 Bùi Trọng Khoa 28/10/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
121 P41 300915 1 Nguyễn Tuấn Khoa 21/11/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
122 P41 300916 2 Hoàng Minh Khuê 06/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
123 P41 300917 3 Trần Xuân Kiên 18/07/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
124 P41 300918 4 Quách Gia Kiệt 07/05/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
125 P41 300919 5 Trần Tuệ Lam 30/05/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
126 P41 300920 6 Phạm Ngọc Tùng Lâm 27/10/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
127 P41 300921 7 Hoàng Mai Liên 14/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
128 P41 300922 8 Bùi Hà Linh 05/04/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
129 P41 300923 9 Bùi Kiều Linh 17/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
130 P41 300924 10 Bùi Ngọc Linh 08/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
131 P41 300925 11 Đinh Phương Linh 07/07/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
132 P41 300926 12 Đỗ Lưu Khánh Linh 06/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
133 P41 300927 13 Lã Vũ Hà Linh 21/07/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
134 P41 300928 14 Lê Mỹ Linh 03/02/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
135 P41 300929 15 Lê Phạm Diệp Linh 13/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
136 P41 300930 16 Lưu Ngọc Linh 19/05/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
137 P41 300931 17 Nguyễn Hà Linh 19/04/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
138 P41 300932 18 Nguyễn Khánh Linh 23/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
139 P41 300933 19 Nguyễn Khánh Linh 10/07/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
140 P41 300934 20 Nguyễn Khánh Linh 13/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
141 P41 300935 21 Nguyễn Lưu Hải Linh 29/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
142 P41 300936 22 Nguyễn Mai Linh 13/02/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
143 P41 300937 23 Phạm Đặng Gia Linh 21/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
144 P41 300938 24 Phạm Ngọc Linh 19/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
145 P42 300939 1 Phạm Thái Phương Linh 17/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
146 P42 300940 2 Tô Khánh Linh 01/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
147 P42 300941 3 Trần Khánh Linh 21/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
148 P42 300942 4 Vũ Mai Linh 20/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
149 P42 300943 5 Vũ Thảo Linh 26/07/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
150 P42 300944 6 Nguyễn Thị Thanh Loan 26/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
151 P42 300945 7 Đặng Tuấn Long 09/02/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
152 P42 300946 8 Phạm Hải Long 15/03/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
153 P42 300947 9 Vũ Tuấn Long 11/03/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
154 P42 300948 10 Đoàn Phan Cẩm Ly 02/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
155 P42 300949 11 Nguyễn Hồng Ly Ly 21/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
156 P42 300950 12 Vũ Khánh Ly 03/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
157 P42 300951 13 Bùi Phương Mai 03/04/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
158 P42 300952 14 Khiếu Xuân Mai 26/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
159 P42 300953 15 Lê Hà Chi Mai 26/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
160 P42 300954 16 Nguyễn Phương Mai 03/02/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
161 P42 300955 17 Nguyễn Trần Chi Mai 23/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
162 P42 300956 18 Phạm Thanh Mai 08/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
163 P42 300957 19 Đặng Tuấn Mạnh 14/09/2006 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
164 P42 300958 20 Bùi Công Minh 20/02/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
165 P42 300959 21 Bùi Đức Minh 31/08/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
166 P42 300960 22 Ðào Quang Minh 16/11/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
167 P42 300961 23 Lê Hoàng Minh 22/10/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
168 P42 300962 24 Nguyễn Đặng Nguyệt Minh 02/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
169 P43 300963 1 Nguyễn Hà Minh 22/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
170 P43 300964 2 Phạm Gia Minh 23/11/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
171 P43 300965 3 Trần Đức Minh 21/07/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
172 P43 300966 4 Trần Thanh Minh 06/12/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
173 P43 300967 5 Vũ Quang Minh 06/02/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
174 P43 300968 6 Vũ Tuấn Minh 19/07/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
175 P43 300969 7 Bùi Thị Trà My 18/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
176 P43 300970 8 Nguyễn Hà Phương My 21/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
177 P43 300971 9 Phạm Trà My 15/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
178 P43 300972 10 Vũ Thảo My 04/11/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
179 P43 300973 11 Nguyễn Hải Nam 13/07/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
180 P43 300974 12 Nguyễn Phương Nam 11/08/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
181 P43 300975 13 Nguyễn Thành Nam 21/02/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
182 P43 300976 14 Đỗ Thị Quỳnh Nga 31/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
183 P43 300977 15 Phan Thanh Ngân 05/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
184 P43 300978 16 Trần Duy Nghĩa 10/06/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
185 P43 300979 17 Đào Minh Ngọc 25/11/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
186 P43 300980 18 Hà Bảo Ngọc 20/04/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
187 P43 300981 19 Khiếu Hải Ngọc 04/11/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
188 P43 300982 20 Nguyễn Bích Ngọc 27/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
189 P43 300983 21 Nguyễn Thị Minh Ngọc 21/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
190 P43 300984 22 Phạm Khánh Ngọc 08/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
191 P43 300985 23 Phạm Yến Ngọc 09/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
192 P43 300986 24 Trần Bảo Ngọc 10/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
193 P44 300987 1 Vũ Bảo Ngọc 14/01/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
194 P44 300988 2 Đỗ Hạnh Nguyên 08/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
195 P44 300989 3 Đỗ Thảo Nguyên 04/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
196 P44 300990 4 Nguyễn Dương Hạnh Nguyên 13/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
197 P44 300991 5 Trần Minh Nguyệt 04/11/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
198 P44 300992 6 Vũ Ngọc Minh Nguyệt 22/07/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
199 P44 300993 7 Đặng Lê Nhi 14/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
200 P44 300994 8 Hoàng Phương Nhi 09/05/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
201 P44 300995 9 Nguyễn Vũ Ngọc Nhi 30/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
202 P44 300996 10 Nguyễn Yến Nhi 23/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
203 P44 300997 11 Phạm Ngọc Bình Nhi 09/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
204 P44 300998 12 Phạm Thị Yến Nhi 22/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
205 P44 300999 13 Nguyễn Cẩm Nhung 02/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
206 P44 301000 14 Nguyễn Quỳnh Như 03/05/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
207 P44 301001 15 Nguyễn Lâm Oanh 21/02/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
208 P44 301002 16 Bùi Xuân Anh Phát 17/05/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
209 P44 301003 17 Phạm Quang Phát 24/08/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
210 P44 301004 18 Trần Thiên Phong 16/02/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
211 P44 301005 19 Bùi Thiên Phú 09/05/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
212 P44 301006 20 Phạm Ngọc Phú 02/01/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
213 P44 301007 21 Đào Trường Phúc 21/12/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
214 P44 301008 22 Nguyễn Hải Phúc 08/01/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
215 P44 301009 23 Trần Năng Phúc 23/07/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
216 P44 301010 24 Đặng Minh Phương 29/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
217 P45 301011 1 Hà Phương 09/04/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
218 P45 301012 2 Lê Thảo Phương 16/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
219 P45 301013 3 Nguyễn Minh Phương 16/11/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
220 P45 301014 4 Nguyễn Nguyên Phương 11/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
221 P45 301015 5 Nguyễn Thảo Phương 03/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
222 P45 301016 6 Nguyễn Thị Thu Phương 22/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
223 P45 301017 7 Phạm Lê Hà Phương 23/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
224 P45 301018 8 Trần Thị Bích Phương 15/02/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
225 P45 301019 9 Trần Thị Hoàng Phương 15/02/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
226 P45 301020 10 Trịnh Linh Phương 20/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
227 P45 301021 11 Nguyễn Thiện Quang 23/06/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
228 P45 301022 12 Đỗ Hồng Quân 04/07/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
229 P45 301023 13 Nguyễn Thị Quyên 26/04/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
230 P45 301024 14 Nguyễn Lê Bảo Quỳnh 29/04/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
231 P45 301025 15 Phạm Như Quỳnh 12/07/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
232 P45 301026 16 Nguyễn Thái Sơn 11/08/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
233 P45 301027 17 Nguyễn Xuân Sơn 21/12/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
234 P45 301028 18 Lê Nguyễn Thanh Thảo 25/11/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
235 P45 301029 19 Nguyễn Mai Thảo 03/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
236 P45 301030 20 Nguyễn Phương Thảo 27/05/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
237 P45 301031 21 Nguyễn Trần Thanh Thảo 05/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
238 P45 301032 22 Phạm Thị Thanh Thảo 10/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
239 P45 301033 23 Trần Thị Phương Thảo 02/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
240 P45 301034 24 Nguyễn Khắc Tiến Thịnh 15/09/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
241 P46 301035 1 Đặng Phương Thùy 13/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
242 P46 301036 2 Lê Thanh Thủy 31/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
243 P46 301037 3 Nguyễn Ðỗ Bích Thúy 23/05/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
244 P46 301038 4 Mai Anh Thư 25/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
245 P46 301039 5 Nguyễn Anh Thư 19/04/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
246 P46 301040 6 Nguyễn Minh Thư 07/05/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
247 P46 301041 7 Phạm Minh Thư 16/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
248 P46 301042 8 Đỗ Mai Trang 14/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
249 P46 301043 9 Hà Thu Trang 25/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
250 P46 301044 10 Hoàng Thu Trang 08/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
251 P46 301045 11 Nguyễn Quỳnh Trang 16/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
252 P46 301046 12 Nguyễn Thu Trang 08/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
253 P46 301047 13 Nhâm Quỳnh Trang 12/04/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
254 P46 301048 14 Phạm Thu Trang 25/08/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
255 P46 301049 15 Phan Thị Kiều Trang 14/07/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
256 P46 301050 16 Phạm Việt Trinh 18/11/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
257 P46 301051 17 Trần Quốc Trung 20/08/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
258 P46 301052 18 Nguyễn Xuân Trường 05/11/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
259 P46 301053 19 Nguyễn Tăng Trưởng 20/11/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
260 P47 301054 1 Vũ Cẩm Tú 02/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
261 P47 301055 2 Phạm Đăng Tùng 08/01/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
262 P47 301056 3 Vũ Lâm Tùng 07/06/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
263 P47 301057 4 Bùi Phương Uyên 31/12/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
264 P47 301058 5 Đinh Hoàng Tú Uyên 03/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
265 P47 301059 6 Bùi Thị Mỹ Vân 28/10/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
266 P47 301060 7 Nguyễn Sinh Tường Vân 13/03/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
267 P47 301061 8 Nguyễn Thanh Vân 03/07/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
268 P47 301062 9 Nguyễn Nam Việt 26/11/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
269 P47 301063 10 Bùi Công Vinh 23/01/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
270 P47 301064 11 Nguyễn Nhật Vinh 14/02/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
271 P47 301065 12 Trần Nam Vĩnh 25/02/2007 Nam TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
272 P47 301066 13 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 20/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
273 P47 301067 14 Vũ Thanh Xuân 02/01/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
274 P47 301068 15 Lê Hải Yến 26/09/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
275 P47 301069 16 Nguyễn Hoàng Yến 11/02/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
276 P47 301070 17 Phạm Hải Yến 14/05/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
277 P47 301071 18 Phạm Thị Hải Yến 17/11/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH
278 P47 301072 19 Vũ Thị Hải Yến 04/06/2007 Nữ TT GDNN-GDTX TPTB Tiếng Anh chuyên TAH

Tác giả bài viết: NTS

Nguồn tin: THPT Chuyên Thái Bình

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây