DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2022-2023

Thứ sáu - 03/06/2022 17:06
Căn cứ dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống phần mềm tuyển sinh, Trường THPT Chuyên Thái Bình xác nhận các thí sinh có đủ điều kiện tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên năm học 2022 - 2023 theo quy định gồm các thí sinh trong danh sách
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
(VÒNG SƠ TUYỂN)
STT Mã học sinh (nếu có) Họ đệm, Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Mã lớp chuyên ĐK KC (C/K) Điểm sơ tuyển
1 HS1012521449 PHẠM THỊ HẢI AN Nữ 23/06/2007 TP Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu DLY C 40
2 HS1004112938 PHẠM ĐỨC  ANH Nam 22/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá DLY C 40
3 HS1004112999 LÊ ĐẶNG HẢI ANH Nữ 05/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 43
4 HS1003759534 LÊ HỒNG  ANH Nữ 06/03/2007 Tây Tiến, Tiền Hải Trường THCS 14-10 DLY C 40
5 HS1004113071 VŨ NGỌC  ANH Nữ 16/03/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Kỳ Bá DLY C 40
6 HS1004218665 ĐOÀN PHƯƠNG  ANH Nữ 21/04/2007 Kiến Xương TB Trường THCS Trần Phú DLY C 40
7 HS1004719942 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 12/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong DLY C 40
8 HS1004153011 TỐNG PHƯƠNG  ANH Nữ 24/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành DLY C 40
9 HS1012519343 ĐÀO TRÂM  ANH Nữ 09/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
10 HS1004218396 NGUYỄN NGỌC TUẤN ANH Nam 05/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú DLY C 40
11 HS1007730106 NGUYỄN VIỆT  ANH Nam 17/10/2007 Thái Thụy Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
12 HS1004230856 NGUYỄN VIỆT  ANH Nam 08/04/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
13 HS1004156820 PHẠM GIA  BẢO Nam 27/06/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình,P. Quang Trung, thành phố TB THCS Thị trấn Vũ Thư DLY C 38
14 HS1004218399 NGUYỄN PHI  BẢO Nam 02/08/2007 Thành phố TB Trường THCS Trần Phú DLY C 40
15 HS1004113077 NGUYỄN HẢI  BÌNH Nữ 23/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá DLY C 38
16 HS1012519345 PHẠM NGÂN  BÌNH Nữ 25/09/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
17 HS1004113079 TRẦN THỊ BẢO CHÂU Nữ 03/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá DLY K 40
18 HS1004218670 ĐÀO NGỌC MINH CHÂU Nữ 24/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú DLY C 40
19 HS1004719945 ĐÀO QUỲNH  CHI Nữ 13/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong DLY C 40
20 HS1003551615 ĐÀO THỊ QUỲNH CHI Nữ 21/04/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn DLY C 39
21 HS1004221048 NGÔ PHÚ  CƯỜNG Nam 18/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 43
22 HS1003733924 NGUYỄN KHÁNH  DUNG Nữ 31/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm DLY C 37
23 HS1012521409 PHẠM PHƯƠNG  DUNG Nữ 28/09/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu DLY C 40
24 HS1003554096 NGUYỄN ĐẮC  DŨNG Nam 18/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Phúc Khánh DLY C 40
25 HS1004218351 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 07/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú DLY C 40
26 HS1004113010 NHÂM ANH  ĐỨC Nam 05/02/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá DLY C 40
27 HS1004218680 NGUYỄN MINH  ĐỨC Nam 18/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú DLY C 40
28 HS1003434079 PHẠM THU  Nữ 12/09/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Lê Quý Đôn DLY K 44
29 HS1004156881 PHẠM NGỌC  HIẾU Nam 13/02/2007 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Quang Trung - TPTB THCS Thị trấn Vũ Thư DLY C 39
30 HS1004220926 BÙI VIỆT  HOÀN Nam 06/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
31 HS1004218582 NGÔ TRẦN GIA HOÀNG Nam 15/02/2007 Thành phố Hải Phòng Trường THCS Trần Phú DLY K 40
32 HS1012519347 HOÀNG MINH  HỒNG Nữ 06/08/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
33 HS1004218414 NGUYỄN VĂN GIA HUY Nam 19/03/2007 Thành phố TB Trường THCS Trần Phú DLY K 39
34 HS1004719844 ĐÀO GIA  HƯNG Nam 22/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong DLY C 40
35 HS1004218473 LÊ XUÂN  HƯƠNG Nữ 05/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú DLY C 40
36 HS1004257349 NGUYỄN DUY  KHÁNH Nam 18/02/2007 Vũ Thư - Thái Bình Trường THCS Phú Xuân DLY C 40
37 HS1004113021 BÙI LƯƠNG NGỌC KHÁNH Nữ 09/03/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Kỳ Bá DLY C 40
38 HS1004220932 ĐẶNG PHƯƠNG  LINH Nữ 15/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
39 HS1004220890 ĐỖ PHƯƠNG  LINH Nữ 01/03/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
40 HS1004112897 ĐỖ PHƯƠNG  LINH Nữ 02/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá DLY C 40
41 HS1004230860 ĐỖ HỢP PHƯƠNG LINH Nữ 09/08/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 39
42 HS1004218376 VŨ PHƯƠNG  LINH Nữ 25/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú DLY K 40
43 HS1003733826 LÊ QUANG  LINH Nam 11/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm DLY C 39
44 HS1004218694 GIANG THẢO  LINH Nữ 04/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú DLY C 40
45 HS1004218697 PHẠM THẢO  LINH Nữ 13/02/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú DLY C 40
46 HS1004218632 TRẦN THẢO  LINH Nữ 05/09/2007 Vũ Thư - Thái Bình Trường THCS Trần Phú DLY C 39
47 HS1004220970 ĐỖ NGỌC  MAI Nữ 09/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
48 HS1012521426 HÀ NHẬT  MINH Nam 26/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu DLY C 40
49 HS1004220893 TRẦN NHẬT  MINH Nam 24/11/2007 Thành phố TB Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
50 HS1004201610 BÙI PHƯƠNG  MINH Nữ 04/04/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn DLY C 40
51 HS1004218636 LÊ PHƯƠNG  MINH Nữ 06/12/2007 Tỉnh Nam Định Trường THCS Trần Phú DLY C 43
52 HS1004297960 PHẠM TRÀ  MY Nữ 31/08/2007 Phường Quang Trung - TP. Thái Bình - Thái Bình THCS Tân Lập DLY C 42
53 HS1004719957 VŨ CHỈ CHÂU NGỌC Nữ 15/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong DLY C 39
54 HS1003554144 PHẠM HỒNG  NGỌC Nữ 05/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phúc Khánh DLY C 40
55 HS1004243747 NGUYỄN PHƯƠNG  NGỌC Nữ 26/01/2007 Huyện Tiền Hải Tiểu học và Trung học cơ sở Vân Trường DLY C 43
56 HS1004201526 TRẦN THỊ THANH NGỌC Nữ 05/07/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn DLY C 40
57 HS1004201661 HOÀNG YẾN  NHƯ Nữ 29/09/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn DLY C 40
58 HS1012521524 TRẦN MAI  PHONG Nam 20/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu DLY C 40
59 HS1004257363 LƯƠNG HỮU  PHÚC Nam 16/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân DLY C 40
60 HS1004112979 VŨ NGỌC  PHÚC Nam 29/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá DLY K 40
61 HS1004221066 CHU HÀ  PHƯƠNG Nữ 13/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
62 HS1003554146 ĐINH THẢO  PHƯƠNG Nữ 14/12/2007 Thành Phố - Thái Bình Trường THCS Phúc Khánh DLY C 40
63 HS1004203806 TỐNG ANH  QUÂN Nam 31/12/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Vũ Hội DLY C 36
64 HS1004113048 PHẠM HOÀNG  SƠN Nam 16/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá DLY C 40
65 HS1004113049 PHẠM HUY  SƠN Nam 16/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá DLY C 40
66 HS1003759566 NGUYỄN ĐOÀN MINH TÂM Nữ 06/09/2007 BVPS Trung Ương Trường THCS 14-10 DLY K 41
67 HS1004220948 TRỊNH THỊ MINH TÂM Nữ 01/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
68 HS1004218496 NGUYỄN CHÍ  THANH Nam 20/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú DLY K 40
69 HS1004112988 LÊ ĐĂNG  THÀNH Nam 05/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú DLY C 40
70 HS1004218497 BÙI TIẾN  THÀNH Nam 19/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú DLY C 38
71 HS1011048692 TRẦN THANH  THẢO Nữ 20/06/2007 Vũ Thư - Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá DLY C 39
72 HS1004112755 NGUYỄN HỒNG  THẮM Nữ 12/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá DLY C 40
73 HS1004112916 TÔ ĐỨC  THẮNG Nam 08/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá DLY C 40
74 HS1004220901 VŨ HOÀNG ANH THƯ Nữ 18/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
75 HS1004201490 BÙI MINH  THƯ Nữ 21/11/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn DLY C 39
76 HS1004266460 LÊ HÀ  TRANG Nữ 31/05/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân DLY K 40
77 HS1007730175 NGUYỄN NGỌC HÀ TRANG Nữ 06/06/2007 Ninh Giang - Hải Dương Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
78 HS1003851868 ĐẦU VŨ HUYỀN TRANG Nữ 26/07/2007 BVPS Thái Bình Trường THCS 14-10 DLY C 40
79 HS1012521445 TRƯƠNG THỊ MAI TRANG Nữ 21/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu DLY K 40
80 HS1003554159 BÙI THU  TRANG Nữ 15/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phúc Khánh DLY C 40
81 HS1004719897 LÊ THUỲ  TRANG Nữ 10/07/2007 BV PS TP TB Trường THCS Tiền Phong DLY C 43
82 HS1004113062 NGUYỄN QUANG  TRƯỜNG Nam 31/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá DLY C 40
83 HS1004719972 KHIẾU NGUYỄN QUANG TRƯỜNG Nam 31/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong DLY C 39
84 HS1004113156 TRẦN DIỆP  VĂN Nữ 06/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
85 HS1004220904 BÙI THỊ BÍCH VÂN Nữ 16/03/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh DLY C 40
86 HS1004156910 PHẠM TUẤN  Nam 16/09/2007 Bệnh viện Đa Khoa Vũ Thư, Thị Trấn VT- TB THCS Thị trấn Vũ Thư DLY C 38
87 HS1004220951 BÙI ĐỨC  ANH Nam 11/03/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
88 HS1004220882 PHẠM MINH  ANH Nữ 08/04/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
89 HS1003733951 NGHIÊM TUẤN  ANH Nam 20/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm HHC C 40
90 HS1012479822 PHẠM TUẤN  ANH Nam 18/01/2007 BV PS Thái Bình Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Lâm HHC K 40
91 HS1004299011 VŨ MINH VIỆT ANH Nam 16/08/2007 Thị Trấn Vũ Thư - Huyện Vũ Thư - Thái Bình Trường THCS Minh lãng HHC C 40
92 HS1004257341 BÙI THỊ NGUYỆT ÁNH Nữ 25/04/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân HHC C 40
93 HS1003851833 PHẠM ĐÀO NGỌC BÁCH Nam 26/05/2007 Đông Cơ, Tiền Hải Trường THCS 14-10 HHC K 40
94 HS1004221002 PHẠM ĐÌNH GIA BẢO Nam 31/03/2007 TP Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
95 HS1004221003 TRẦN THÁI  BÌNH Nam 07/05/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
96 HS1004220954 PHAN THANH  BÌNH Nam 01/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
97 HS1004220885 NGUYỄN THANH THUẬN BÌNH Nam 06/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
98 HS1004201542 BÙI HÀ  CHI Nữ 24/03/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn HHC C 40
99 HS1012484144 ÐÀM NÔNG BIÊN CƯƠNG Nam 17/02/2007 P. Tân Giang - Thị xã Cao Bằng - Cao Bằng TH&THCS Việt Hùng HHC C 41
100 HS1004221006 PHẠM HIẾU  DŨNG Nam 20/03/2007 Thái Thụy Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 41
101 HS1004203780 NGUYỄN PHÚC  DŨNG Nam 23/03/2007 Phường Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Hội HHC K 40
102 HS1003716768 ĐÀM ĐỨC  ĐẠI Nam 22/10/2007 Xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Hải HHC K 40
103 HS1004221050 CHU MINH  ĐẠT Nam 26/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
104 HS1004201592 ĐOÀN DUY  ĐỨC Nam 22/04/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn HHC C 40
105 HS1004156923 HÀ MINH  ĐỨC Nam 14/10/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư HHC C 40
106 HS1004220959 ĐOÀN VIỆT  ĐỨC Nam 15/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
107 HS1004173508 HOÀNG TRƯỜNG  GIANG Nam 26/10/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư HHC C 41
108 HS1004220922 NGUYỄN PHƯƠNG  Nữ 09/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 41
109 HS1004112953 VŨ TRỌNG  Nam 05/06/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
110 HS1004203752 VŨ HOÀNG  HẢI Nam 02/05/2007 Phường Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Hội HHC K 42
111 HS1004220960 NGUYỄN MINH  HIẾU Nam 26/09/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
112 HS1004203873 TRẦN XUÂN  HIỆU Nam 25/09/2007 Phường Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Hội HHC K 40
113 HS1004220961 TỐNG ĐỨC HUY HOÀNG Nam 04/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
114 HS1003827939 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG Nữ 31/12/2007 Bệnh viện Phố Nối Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Động HHC K 40
115 HS1004156930 TỐNG DẠ QUỲNH HƯƠNG Nữ 05/04/2007 Thị Trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư HHC C 40
116 HS1004220889 HÀ DUY  KHÁNH Nam 22/08/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 41
117 HS1004113091 ĐÀO VIỆT  KHOA Nam 13/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
118 HS1004218474 TRẦN THANH  LIÊM Nam 16/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú HHC C 39
119 HS1004220891 NGUYỄN KHÁNH  LINH Nữ 03/05/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
120 HS1012521423 VÕ KHÁNH  LINH Nữ 30/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu HHC C 40
121 HS1004481047 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH Nữ 17/07/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang HHC C 40
122 HS1004201654 PHẠM TRẦN PHƯƠNG LINH Nữ 25/05/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn HHC C 40
123 HS1003759512 NGUYỄN QUANG  LINH Nam 26/10/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS 14-10 HHC K 44
124 HS1004220935 LẠI BẢO  LONG Nam 05/02/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
125 HS1004220892 NGUYỄN TUẤN  LONG Nam 25/08/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
126 HS1004218634 CHU HỮU  LỢI Nam 06/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú HHC C 40
127 HS1012516324 NGUYỄN THÀNH  LUÂN Nam 28/02/2007 TP Thái Bình Trường THCS Lê Danh Phương HHC C 40
128 HS1004156895 LƯƠNG ANH  MINH Nam 07/06/2007 Bệnh viện phụ sản TW, P. Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội THCS Thị trấn Vũ Thư HHC C 40
129 HS1004221024 VI ĐỨC  MINH Nam 05/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
130 HS1003401646 GIANG ĐỖ NGỌC MINH Nữ 15/05/2007 Kiến Xương - Thái Bình Trường THCS Lê Quý Đôn HHC C 40
131 HS1004481064 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 05/03/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang HHC K 40
132 HS1012521607 VŨ ĐÌNH  NAM Nam 21/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu HHC C 40
133 HS1004220976 PHẠM ĐỨC  NAM Nam 15/05/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
134 HS1004156939 KIỀU THÚY  NGA Nữ 04/01/2007 Thị Trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư HHC C 40
135 HS1004218641 BÙI PHƯƠNG  NGÂN Nữ 16/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú HHC C 40
136 HS1004220940 LÊ BẢO  NGỌC Nữ 07/12/2007 Thái Thụy - Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 41
137 HS1004112744 PHẠM BÍCH  NGỌC Nữ 26/05/2007 Tiền Hải Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá HHC C 40
138 HS1004220978 VŨ KHÔI  NGUYÊN Nam 09/09/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
139 HS1004113037 BÙI NGUYỄN YẾN NHI Nữ 19/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá HHC C 40
140 HS1004156941 VŨ NGUYỄN QUỲNH NHƯ Nữ 26/06/2007 Vĩnh Thạnh Trung,Châu Phú - An Giang THCS Thị trấn Vũ Thư HHC K 40
141 HS1004156942 PHẠM THI VÂN OANH Nữ 23/09/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư HHC C 40
142 HS1004218710 ĐỖ ĐỨC  PHONG Nam 05/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú HHC C 40
143 HS1004201484 PHẠM LÊ HẢI PHONG Nam 29/07/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn HHC C 40
144 HS1012519341 TRẦN DANH  PHÚC Nam 30/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 41
145 HS1004220943 PHAN HỒNG  PHÚC Nam 27/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 44
146 HS1004221032 ĐỖ HÀ  PHƯƠNG Nữ 08/05/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 44
147 HS1004220983 NGUYỄN HÀ  PHƯƠNG Nữ 28/09/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
148 HS1004218436 PHẠM HẢI  PHƯƠNG Nữ 19/07/2007 Thành phố TB Trường THCS Trần Phú HHC C 40
149 HS1004112986 VŨ LAN  PHƯƠNG Nữ 03/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá HHC C 40
150 HS1004113101 PHẠM MINH  PHƯƠNG Nữ 23/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá HHC C 40
151 HS1012519342 ĐOÀN MINH  QUANG Nam 04/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
152 HS1003850923 LƯƠNG MINH  QUANG Nam 19/11/2007 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 HHC K 42
153 HS1004218385 PHẠM HỒNG  QUÝ Nam 22/02/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Trần Phú HHC C 40
154 HS1004220986 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 31/03/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 43
155 HS1004257413 ĐOÀN TUẤN  SANG Nam 04/10/2007 Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình Trường THCS Phú Xuân HHC K 36
156 HS1012534509 NGUYỄN MINH  TÂM Nam 28/06/2007 TT Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam TH-THCS Thanh Phú HHC C 40
157 HS1004044733 NGUYỄN AN  THÁI Nam 30/08/2007 Đông Hưng - Thái Bình Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyên Xá HHC K 40
158 HS1004520493 PHẠM THIÊN  THÀNH Nam 10/03/2007 Đông Hưng,Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang HHC C 40
159 HS1004220899 NGUYỄN TIẾN  THÀNH Nam 16/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
160 HS1012525904 NGUYỄN VIỆT  THÀNH Nam 18/05/2007 TP Thái Bình-Thái Bình Trường THCS Tân Hòa HHC C 38
161 HS1012490750 NGUYỄN NGỌC  THIỆN Nam 27/05/2007 Tây Ninh, Tiền Hải Trường THCS 14-10 HHC K 42
162 HS1004220990 ĐẶNG VIỆT  TRUNG Nam 24/02/2007 Thái Thụy Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 41
163 HS1004113155 TRẦN DUY  TÙNG Nam 25/11/2007 Vũ Thư Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá HHC C 40
164 HS1004156951 LÊ LÂM  TÙNG Nam 05/12/2007 Thị Trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư HHC C 38
165 HS1003733990 PHẠM THANH  TÙNG Nam 18/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm HHC C 40
166 HS1004220993 TÔ   Nam 16/09/2007 Tỉnh Gia Lai Trường THCS Lương Thế Vinh HHC C 40
167 HS1004719974 PHẠM BÁ  VƯƠNG Nam 30/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong HHC K 40
168 HS1012521490 ĐỖ NGỌC  AN Nam 20/09/2007 Tiền Hải, Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu LSU K 36
169 HS1004220877 PHẠM TRÚC  AN Nữ 23/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 41
170 HS1004113069 PHẠM HIẾU  ANH Nữ 07/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá LSU C 37
171 HS1004112940 TRẦN MAI  ANH Nữ 10/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá LSU C 43
172 HS1004218342 NGUYỄN MINH  ANH Nữ 12/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú LSU C 40
173 HS1004112928 ĐÀO PHƯƠNG  ANH Nữ 20/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá LSU C 39
174 HS1004218669 VŨ THỊ THẢO ANH Nữ 30/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú LSU C 40
175 HS1007760538 NGUYỄN NGỌC  ÁNH Nữ 28/04/2007 P. Quang Trung - TP Thái Bình- Thái Bình TH&THCS Việt Hùng LSU C 40
176 HS1007754642 NGUYỄN BÙI VIỆT BÁCH Nam 26/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá LSU C 40
177 HS1004113076 NGUYỄN AN  BÌNH Nam 19/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá LSU C 40
178 HS1004201459 NGUYỄN GIA  BÌNH Nam 20/04/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn LSU C 37
179 HS1004257342 NGUYỄN QUANG  BÌNH Nam 28/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân LSU C 40
180 HS1012467479 HOÀNG THỊ DIỆU CHÂU Nữ 02/10/2007 Vũ Phúc - Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 40
181 HS1004218671 NGUYỄN HÀ  CHI Nữ 08/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú LSU C 44
182 HS1004201632 BÙI QUỲNH  CHI Nữ 05/03/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn LSU C 40
183 HS1004245984 PHẠM YẾN  CHI Nữ 15/02/2007 Phường Quang Trung, thành Phố Thái Bình Trường TH và THCS Tam Quang LSU K 41
184 HS1004153016 LÊ THÙY  DUNG Nữ 05/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành LSU K 40
185 HS1012521539 VŨ THỊ THÙY DUNG Nữ 29/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu LSU C 40
186 HS1012519339 VŨ THÙY  DUNG Nữ 26/05/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 42
187 HS1004220957 PHẠM NAM  DŨNG Nam 03/09/2007 Hưng Hà - Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 40
188 HS1004218674 ĐỖ MINH  DƯƠNG Nữ 12/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú LSU C 40
189 HS1003733959 ĐỖ QUANG  DƯƠNG Nam 08/02/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Trần Lãm LSU C 40
190 HS1004218521 NGUYỄN TIẾN  ĐẠT Nam 05/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú LSU C 37
191 HS1004201640 NGUYỄN THANH  GIANG Nữ 31/05/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn LSU K 40
192 HS1004153021 NGUYỄN NAM  HẢI Nam 04/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành LSU C 40
193 HS1004220925 PHẠM HỮU  HIẾU Nam 11/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 40
194 HS1012516238 HOÀNG TRUNG  HIẾU Nam 03/12/2007 Hưng Hà Trường THCS Lê Danh Phương LSU C 39
195 HS1004165239 HOÀNG THÚY  HÒA Nữ 16/04/2007 Phường Quang Trung-TP Thái Bình-Thái Bình TH và THCS Song An LSU K 40
196 HS1004218623 TRẦN MINH  HOÀN Nam 02/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú LSU C 37
197 HS1004156835 ĐỖ DUY  HOÀNG Nam 27/09/2007 Vũ Thư - Thái Bình Trường THCS Trần Phú LSU K 38
198 HS1004218683 LƯU ĐỨC  HUY Nam 08/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú LSU C 40
199 HS1012521466 TẠ THỊ THU HUYỀN Nữ 19/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu LSU C 37
200 HS1004221060 PHÍ HÀ  LINH Nữ 28/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 42
201 HS1004201652 NGUYỄN HOÀNG  LINH Nữ 08/05/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn LSU C 40
202 HS1003733969 LẠI HUYỀN  LINH Nữ 27/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm LSU C 40
203 HS1004112961 ĐẶNG VŨ NHẬT LINH Nữ 06/03/2007 Thái Thụy Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá LSU K 39
204 HS1004220969 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH Nữ 13/07/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 43
205 HS1003733827 NGUYỄN PHƯƠNG  LINH Nữ 04/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm LSU C 40
206 HS1004201655 VŨ PHƯƠNG  LINH Nữ 13/06/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn LSU C 40
207 HS1004230862 VŨ TUỆ  LINH Nữ 19/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 42
208 HS1004221062 HÀ PHẠM HIẾU LONG Nam 11/06/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 43
209 HS1004230863 NGUYỄN XUÂN  MAI Nữ 06/03/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 40
210 HS1004221063 LÂM BẢO  MINH Nữ 26/09/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 41
211 HS1004218539 TRỊNH GIA  MINH Nam 17/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú LSU C 37
212 HS1004153035 NGUYỄN HẢI  NAM Nam 04/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành LSU C 40
213 HS1012519340 VŨ THỊ  NAM Nữ 20/06/2007 Kiến Xương Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 40
214 HS1004221064 NGÔ BẢO  NGÂN Nữ 04/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 40
215 HS1004719958 PHÙNG ĐÀO THẢO NGUYÊN Nữ 23/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong LSU C 43
216 HS1004220898 ĐÀO YẾN  NHI Nữ 12/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 40
217 HS1009641120 PHẠM YẾN  NHI Nữ 15/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú LSU C 40
218 HS1003733982 HOÀNG NGỌC  PHÚC Nam 16/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm LSU C 40
219 HS1004112985 VŨ HÀ  PHƯƠNG Nữ 29/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá LSU K 40
220 HS1004257364 NGUYỄN MINH  PHƯƠNG Nữ 07/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân LSU C 39
221 HS1004257365 TRẦN THU  PHƯƠNG Nữ 26/04/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân LSU C 40
222 HS1004218386 ĐẶNG LÊ THÁI SƠN Nam 16/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 40
223 HS1004230866 NGÔ CHÍ  THÀNH Nam 02/08/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh LSU C 42
224 HS1004218390 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 26/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú LSU K 40
225 HS1004113052 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO Nữ 04/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá LSU C 40
226 HS1004218554 ĐẶNG MINH  THU Nữ 29/07/2007 Hưng Hà - Thái Bình Trường THCS Trần Phú LSU C 38
227 HS1004112810 TÔ THỊ MINH THU Nữ 24/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá LSU K 39
228 HS1004201532 NGUYỄN THU  THỦY Nữ 03/10/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn LSU C 39
229 HS1004218658 NGUYỄN PHƯƠNG  TRANG Nữ 31/03/2007 Quỳnh Phụ - Thái Bình Trường THCS Trần Phú LSU C 39
230 HS1004112760 PHAN THỊ CẨM Nữ 09/05/2007 Tỉnh Long An Trường THCS Kỳ Bá LSU C 38
231 HS1004201578 VŨ THÀNH TRÍ TƯỜNG Nam 29/09/2007 Thành Phố Thái Bình THCS Tây Sơn LSU K 36
232 HS1004201579 CHU THỊ HỒNG VÂN Nữ 06/03/2007 Thành Phố Thái Bình THCS Tây Sơn LSU K 39
233 HS1004562669 BÙI THỊ THÙY VÂN Nữ 06/03/2007 Thị Trấn Vũ Thư- Vũ Thư - Thái Bình Trường TH&THCS Tự Tân LSU C 40
234 HS1004113017 LÊ BÙI NGỌC HUYỀN Nữ 22/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN; C 40
235 HS1004220950 NGUYỄN NGỌC MINH AN Nữ 16/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
236 HS1004201625 TRẦN MINH  AN Nam 02/01/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
237 HS1004112997 VŨ THANH  AN Nữ 22/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
238 HS1004218338 NGUYỄN THU  AN Nữ 26/10/2007 Tỉnh Bắc Ninh Trường THCS Trần Phú NVN C 40
239 HS1004112717 VŨ THỊ THUỲ AN Nữ 20/02/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
240 HS1004153060 NHÂM BẢO  ANH Nữ 20/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành NVN K 40
241 HS1004112822 NGUYỄN ĐỨC  ANH Nam 10/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 38
242 HS1004201453 NGUYỄN LÊ HÀ ANH Nữ 30/06/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
243 HS1004112934 NGUYỄN HẢI  ANH Nữ 27/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
244 HS1004220912 PHẠM THỊ HẢI ANH Nữ 25/07/2007 TP Hồ Chí Minh Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
245 HS1004153088 PHẠM HỒNG  ANH Nữ 20/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành NVN C 38
246 HS1004201626 PHẠM HỒNG  ANH Nữ 28/09/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
247 HS1004175668 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH Nữ 08/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành NVN C 40
248 HS1004112929 ĐỖ LAN  ANH Nữ 18/04/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
249 HS1004313974 HÀ MAI  ANH Nữ 15/10/2007 TP TB Trường THCS Đông Hòa NVN C 40
250 HS1012521300 LẠI MAI  ANH Nữ 06/10/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Chính NVN C 40
251 HS1004218341 NGUYỄN MAI  ANH Nữ 23/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
252 HS1004175667 PHẠM MAI  ANH Nữ 20/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành NVN C 40
253 HS1012525862 ÐẶNG THỊ MAI ANH Nữ 26/04/2007 Phụ Dực-Quỳnh Phụ Trường THCS Tân Hòa NVN C 40
254 HS1004153089 PHẠM MINH  ANH Nữ 01/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành NVN K 36
255 HS1004112927 BÙI THỊ MINH ANH Nữ 19/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
256 HS1012519344 VŨ MINH  ANH Nữ 01/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
257 HS1004218564 PHẠM NHẬT  ANH Nam 21/11/2007 Chi Ba - Nhật Bản Trường THCS Trần Phú NVN C 40
258 HS1004201584 PHẠM NHUNG  ANH Nữ 29/04/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
259 HS1004220880 NGUYỄN PHƯƠNG  ANH Nữ 18/04/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
260 HS1004112937 NHÂM PHƯƠNG  ANH Nữ 23/02/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
261 HS1004112939 PHẠM PHƯƠNG  ANH Nữ 02/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
262 HS1012462583 NGUYỄN THI PHƯƠNG ANH Nữ 31/05/2007 Thành phố Thái Bình-Thái Bình Trường THCS Phúc Khánh NVN K 39
263 HS1012484140 NGUYỄN THỊ  ANH Nữ 23/02/2007 Thị trấn Vũ Thư - Vũ Thư - Thái Bình TH&THCS Việt Hùng NVN C 40
264 HS1003554090 NGUYỄN TUẤN  ANH Nam 26/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Phúc Khánh NVN C 40
265 HS1004212238 TRẦN LÂM THỊ VÂN ANH Nữ 03/02/2007 Vũ Tiến-Vũ Thư-Thái Bình Trường THCS Vũ Tiến NVN C 40
266 HS1012467476 TỐNG TRẦN VÂN ANH Nữ 30/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Vũ Phúc NVN C 40
267 HS1004175664 NGUYỄN VIỆT  ANH Nữ 19/07/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
268 HS1012510094 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH Nữ 29/11/2007 Vũ Thư- Thái Bình THCS Bách Thuận NVN C 40
269 HS1004221046 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH Nữ 23/08/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
270 HS1004719904 TRẦN HOÀNG  ÂN Nam 15/11/2007 tp Thái Bình Trường THCS Tiền Phong NVN C 40
271 HS1004113075 NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO Nam 13/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
272 HS1004112942 ĐẶNG BẢO  CHÂU Nữ 25/09/2007 Kiến Xương - Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 41
273 HS1004220955 LÊ BẢO  CHÂU Nữ 30/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
274 HS1004153014 NGUYỄN DIỆU  CHÂU Nữ 31/10/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Minh Thành NVN C 40
275 HS1004113006 NGUYỄN NGỌC HÀ CHI Nữ 17/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
276 HS1004220886 PHẠM KIM  CHI Nữ 12/03/2007 Đông Hưng Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 42
277 HS1004112875 BÙI MAI  CHI Nữ 25/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
278 HS1004153015 TRẦN QUỲNH  CHI Nữ 13/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành NVN C 40
279 HS1004313981 HÀ TRÚC  CHI Nữ 01/03/2007 TP TB Trường THCS Đông Hòa NVN C 40
280 HS1004218349 TRẦN THỊ THÙY DUNG Nữ 09/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
281 HS1004112779 TRẦN TRUNG  DŨNG Nam 12/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 37
282 HS1004153017 NGUYỄN VŨ  DŨNG Nam 23/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành NVN C 40
283 HS1004165492 NGUYỄN HỒNG  DUYÊN Nữ 20/07/2007 BV PS Thái Bình Trường TH&THCS Tân Bình NVN C 40
284 HS1004113007 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN Nữ 25/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
285 HS1012519346 LÊ THỊ  DUYÊN Nữ 18/06/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
286 HS1004313985 HÀ THÙY  DUYÊN Nữ 23/08/2007 TP TB Trường THCS Đông Hòa NVN C 40
287 HS1004719947 PHẠM THẾ  DUYỆT Nam 04/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong NVN C 37
288 HS1004218352 PHẠM THUỲ  DƯƠNG Nữ 09/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
289 HS1012510098 PHẠM THÙY  DƯƠNG Nữ 02/05/2007 Vũ Thư- Thái Bình THCS Bách Thuận NVN K 40
290 HS1012521305 PHAN THÙY  DƯƠNG Nữ 28/04/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Chính NVN C 40
291 HS1004313988 PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 02/01/2007 TP TB Trường THCS Đông Hòa NVN C 40
292 HS1004218676 PHÍ TRANG LINH ĐAN Nữ 11/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
293 HS1004218677 NGUYỄN THÀNH  ĐẠT Nam 16/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
294 HS1012512711 ĐOÀN TIẾN  ĐẠT Nam 27/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Vũ Lạc NVN C 39
295 HS1004013901 VŨ MINH  ĐỨC Nam 03/01/2007 Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa Trường THCS Thụy Phong NVN C 40
296 HS1004177663 PHẠM AN HOA ÐÔNG Nữ 27/12/2007 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình THCS TRỌNG QUAN NVN C 40
297 HS1012521309 NGUYỄN HƯƠNG  GIANG Nữ 13/02/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Chính NVN C 40
298 HS1004201641 PHẠM HƯƠNG  GIANG Nữ 26/02/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
299 HS1004177690 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 20/01/2007 Bênh viện đa khoa tỉnh Kon Tum THCS TRỌNG QUAN NVN C 41
300 HS1003554103 ĐÀO NGÂN  Nữ 14/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Phúc Khánh NVN C 40
301 HS1004719912 NGÔ NGÂN  Nữ 17/08/2007 Tp Thái Bình Trường THCS Tiền Phong NVN C 38
302 HS1004156831 NGUYỄN NGỌC  Nữ 11/10/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình, P.Quang Trung - Tp Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư NVN C 40
303 HS1004156832 PHẠM THỊ NGỌC Nữ 23/09/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình, P.Quang Trung - Tp Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư NVN K 40
304 HS1004201467 KHỔNG THU  Nữ 30/11/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
305 HS1004257347 NGUYỄN THỊ THU Nữ 06/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân NVN C 40
306 HS1004257346 NGÔ VIỆT  Nữ 09/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân NVN C 40
307 HS1004201643 NGÔ NHẬT  HẠ Nữ 11/09/2007 Thái Thụy - Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
308 HS1004218358 NGUYỄN LÊ MỸ HẠNH Nữ 03/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
309 HS1003381844 VŨ THỊ DIỆU HẰNG Nữ 01/06/2007 Kiến Xương - Thái Bình Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Công NVN K 40
310 HS1004221053 NGÔ THU  HIỀN Nữ 03/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 43
311 HS1004218681 TRƯƠNG THU  HIỀN Nữ 20/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
312 HS1004153025 TRẦN MINH  HIẾU Nam 15/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành NVN C 40
313 HS1004201644 NGUYỄN CÔNG PHÚC HIẾU Nam 06/01/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 39
314 HS1003733964 NGUYỄN TRUNG  HIẾU Nam 20/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm NVN C 40
315 HS1004153024 PHẠM XUÂN  HIẾU Nam 14/12/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Minh Thành NVN C 40
316 HS1004113128 LÊ VIỆT  HOÀ Nam 01/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 38
317 HS1004203876 PHẠM THỊ MAI HUÊ Nữ 25/01/2007 Phường Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Hội NVN K 40
318 HS1012490747 ĐẶNG MINH  HUẾ Nữ 07/04/2007 BVPS Thái Bình Trường THCS 14-10 NVN C 44
319 HS1003408245 NGUYỄN THU  HUẾ Nữ 28/01/2007 Phú Bình - Thái Nguyên Trường THCS Lê Quý Đôn NVN K 40
320 HS1004112890 NGUYỄN THÁI  HUY Nam 05/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 39
321 HS1004719842 NGUYỄN XUÂN  HUY Nam 29/04/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong NVN C 40
322 HS1004112787 ĐỖ KHÁNH  HUYỀN Nữ 16/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
323 HS1004112958 NGUYỄN KHÁNH  HUYỀN Nữ 13/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
324 HS1004201647 VŨ PHƯƠNG  HUYỀN Nữ 07/11/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
325 HS1004113087 NGUYỄN THANH  HUYỀN Nữ 18/11/2007 Thái Thụy Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
326 HS1004201598 ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN Nữ 26/03/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
327 HS1007785203 VŨ THU  HUYỀN Nữ 12/07/2007 Quỳnh Phụ Trường THCS Tiền Phong NVN K 40
328 HS1004221014 PHẠM QUỲNH  HƯƠNG Nữ 09/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 41
329 HS1004201519 NGUYỄN THANH  HƯƠNG Nữ 24/09/2007 Tỉnh Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
330 HS1012519348 BÙI THU  HƯƠNG Nữ 14/07/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
331 HS1004218688 NGUYỄN NGÂN  KHÁNH Nữ 09/02/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
332 HS1004313996 NGUYỄN NGỌC  KHÁNH Nữ 02/09/2007 TP TB Trường THCS Đông Hòa NVN C 40
333 HS1004153030 BÙI VÂN  KHÁNH Nữ 14/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành NVN C 40
334 HS1003733968 TRỊNH VÂN  KHÁNH Nữ 05/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm NVN C 41
335 HS1003361590 ĐỖ MAI  KHUÊ Nữ 27/12/2007 Kiến Xương - Thái Bình Trường TH&THCS Vũ Trung NVN K 40
336 HS1012490087 BÙI THỊ MỸ KIM Nữ 30/03/2007 Bệnh viện Đa Khoa khu vực Móng Cái - Quảng Ninh THCS An Bài NVN C 40
337 HS1012519349 NGUYỄN BẢO  LAM Nữ 31/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
338 HS1012519350 NGUYỄN HOÀNG DIỆU LINH Nữ 18/06/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
339 HS1004201656 VƯƠNG DIỆU  LINH Nữ 06/12/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
340 HS1004241208 NGUYỄN HOÀNG  LINH Nữ 09/02/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Song Lãng NVN C 40
341 HS1004218370 BÙI KHÁNH  LINH Nữ 21/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
342 HS1004201650 NGÔ KHÁNH  LINH Nữ 30/04/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
343 HS1004113095 NGUYỄN MAI  LINH Nữ 04/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
344 HS1004230861 TRẦN MỸ  LINH Nữ 10/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
345 HS1012512484 TRẦN NHẬT PHƯƠNG LINH Nữ 27/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Vũ Lạc NVN C 40
346 HS1003554136 PHAN PHƯƠNG  LINH Nữ 15/11/2007 Thành Phố - Thái Bình Trường THCS Phúc Khánh NVN C 40
347 HS1004203794 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 23/01/2007 Phường Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Hội NVN C 40
348 HS1012521422 BÙI THUỲ  LINH Nữ 25/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu NVN C 40
349 HS1012467505 NGUYỄN THÙY  LINH Nữ 17/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Vũ Phúc NVN C 40
350 HS1004218375 PHẠM YẾN  LINH Nữ 09/02/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
351 HS1004456280 PHẠM KHÁNH  LY Nữ 22/04/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
352 HS1004317059 BÙI THỊ NGỌC MAI Nữ 04/12/2007 Đông Hưng - Thái Bình Trường THCS Đông La NVN K 42
353 HCS34006045 PHẠM QUỲNH  MAI Nữ 28/08/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Mỹ Tân NVN C 40
354 HS1004113032 NGUYỄN BẢO  MINH Nữ 03/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
355 HS1004203761 NGUYỄN ÐẶNG HỒNG MINH Nữ 14/10/2007 Vũ Thư - Thái Bình Trường THCS Vũ Hội NVN C 40
356 HS1004218481 NGUYỄN NHƯ NGUYỆT MINH Nữ 24/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 43
357 HS1004220894 VŨ NGUYỆT  MINH Nữ 17/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
358 HS1003551634 ĐỖ PHÚC  MINH Nam 14/01/2007 Thành Phố - Thái Bình Trường THCS Vũ Đông NVN C 40
359 HS1004112973 TRẦN TỤÊ  MINH Nữ 19/04/2007 Thành phố Đà Nẵng Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
360 HS1003434083 NGUYỄN HÀ  MY Nữ 07/08/2007 Ba Đình - Hà Nội Trường THCS Lê Quý Đôn NVN K 40
361 HS1004257359 NGUYỄN THẢO  MY Nữ 01/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân NVN C 40
362 HS1004156938 PHẠM NHẬT TRÀ MY Nữ 26/07/2007 Diên Hồng - Diễn Châu - Nghệ An THCS Thị trấn Vũ Thư NVN C 40
363 HS1003733978 NGUYỄN VŨ TRÀ MY Nữ 17/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm NVN C 40
364 HS1004221846 PHẠM THỊ THUÝ NGA Nữ 07/05/2007 Thị trấn Vũ Thư - Vũ Thư - Thái Bình Trường THCS Minh Khai NVN C 40
365 HS1004156846 TRẦN THỊ THÚY NGA Nữ 11/07/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình,P. Quang Trung, thành phố TB THCS Thị trấn Vũ Thư NVN C 40
366 HS1004218643 VŨ KIM  NGÂN Nữ 15/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
367 HS1012512489 ĐOÀN THANH  NGÂN Nữ 17/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Vũ Lạc NVN C 40
368 HS1004218379 BÙI THẢO  NGÂN Nữ 03/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
369 HS1004201660 ĐÀO HỒNG  NGỌC Nữ 27/02/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn NVN C 40
370 HS1004218380 NGUYỄN HỒNG  NGỌC Nữ 28/05/2007 Vũ Thư - Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
371 HS1003551640 PHÍ KHÁNH  NGỌC Nữ 21/07/2007 Thành Phố - Thái Bình Trường THCS Vũ Đông NVN C 40
372 HS1004220897 VŨ MINH  NGỌC Nữ 21/12/2007 Thái Thụy Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 41
373 HS1004719848 PHẠM THẢO  NGUYÊN Nữ 21/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong NVN C 38
374 HS1004124442 PHAN THẢO  NGUYÊN Nữ 31/05/2007 TP Thái Bình, Thái Bình Trường THCS Tân Phong NVN C 40
375 HS1004314130 DƯƠNG YẾN  NHI Nữ 23/02/2007 THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Trường THCS Đông Hòa NVN C 40
376 HS1012521432 VŨ QUỐC  PHONG Nam 09/05/2007 Quỳnh Phụ- Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu NVN C 40
377 HS1004257362 NGUYỄN NGỌC  PHÚ Nam 24/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân NVN C 39
378 HS1004113041 VŨ HOÀNG  PHÚC Nam 30/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
379 HS1004221068 LÊ ANH  PHƯƠNG Nữ 03/02/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
380 HS1004112980 HOÀNG LAN  PHƯƠNG Nữ 26/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 41
381 HS1004153038 TRẦN LINH  PHƯƠNG Nữ 08/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành NVN C 40
382 HS1004203804 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG Nữ 19/06/2007 Phường Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Hội NVN C 40
383 HS1012519351 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG Nữ 21/09/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
384 HS1012521435 TRẦN MINH  PHƯƠNG Nữ 05/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu NVN C 40
385 HS1004113045 VŨ MINH  PHƯƠNG Nữ 02/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
386 HS1004218381 ĐÀO NGỌC  PHƯƠNG Nữ 02/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
387 HS1012467511 NGUYỄN NHẤT  PHƯƠNG Nữ 26/07/2007 Quỳnh Phụ - Thái Bình Trường THCS Vũ Phúc NVN C 40
388 HS1003733838 PHẠM THỊ  PHƯƠNG Nữ 11/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm NVN C 40
389 HS1003551643 NGUYỄN THU  PHƯƠNG Nữ 03/10/2007 Thành Phố - Thái Bình Trường THCS Vũ Đông NVN C 40
390 HS1012521236 BÙI NGUYỄN THU PHƯƠNG Nữ 22/09/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Chính NVN C 40
391 HS1012467512 PHẠM THU  PHƯƠNG Nữ 30/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Vũ Phúc NVN C 40
392 HS1004713768 NGUYỄN ĐẮC NHẬT QUANG Nam 01/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong NVN C 40
393 HS1003551686 NGUYỄN MINH  QUÂN Nam 26/08/2007 Thành Phố - Thái Bình Trường THCS Vũ Đông NVN C 40
394 HS1003733839 HOÀNG NHƯ  QUỲNH Nữ 23/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm NVN C 40
395 HS1012521436 PHẠM NHƯ  QUỲNH Nữ 05/04/2007 Đông Hưng- Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu NVN C 40
396 HS1004113047 NGUYỄN THÁI  SƠN Nam 29/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
397 HS1004719966 NGUYỄN MINH  TÂM Nữ 18/11/2007 Tỉnh Nam Định Trường THCS Tiền Phong NVN C 40
398 HS1004221070 NGUYỄN THỊ THANH TÂM Nữ 02/01/2008 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
399 HS1004521768 NGUYỄN NGỌC  THÁI Nam 16/07/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang NVN K 40
400 HS1004221071 PHAN ĐAN  THANH Nữ 14/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 42
401 HS1004203768 NGUYỄN PHƯƠNG  THANH Nữ 06/11/2007 Phường Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Hội NVN C 39
402 HS1004153040 PHẠM PHƯƠNG  THẢO Nữ 14/12/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Minh Thành NVN C 40
403 HS1004257369 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 10/07/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân NVN C 40
404 HS1012521238 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 07/02/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Chính NVN C 40
405 HS1012525850 TRƯƠNG PHƯƠNG  THẢO Nữ 01/01/2007 TP Thái Bình-Thái Bình Trường THCS Tân Hòa NVN C 40
406 HS1004257372 NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 16/05/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân NVN C 40
407 HS1006435554 ÐÀO THỊ  THẢO Nữ 05/11/2007 Bệnh viện đa khoa Ðông Hưng Trường THCS Đông Sơn NVN K 40
408 HS1004290180 NGUYỄN THỊ  THẢO Nữ 19/12/2007 Thị trấn Vũ Thư - Vũ Thư - Thái Bình Trường THCS Duy Nhất NVN K 39
409 HS1004220900 VŨ HƯNG  THIỆN Nam 22/08/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
410 HS1004124451 BÙI VĨ  THỊNH Nam 02/06/2007 TP Thái Bình, Thái Bình Trường THCS Tân Phong NVN C 40
411 HS1004153041 ĐẶNG THỊ MINH THU Nữ 09/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành NVN K 40
412 HS1012521272 NGUYỄN THỊ THANH THUỶ Nữ 29/09/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Chính NVN C 40
413 HS1004153042 QUÁCH PHẠM DIỆU THÚY Nữ 15/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành NVN K 40
414 HS1004420724 PHẠM ANH  THƯ Nữ 22/01/2007 Thị Trấn Vũ Thư - Vũ Thư - Thái Bình TH-THCS Phúc Thành NVN C 40
415 HS1004113105 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 16/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
416 HS1012521325 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 11/10/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Chính NVN C 40
417 HS1004156856 NGUYỄN VŨ ANH THƯ Nữ 28/09/2007 Bệnh viện Đa Khoa Vũ Thư-Thị Trấn, Vũ Thư, Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư NVN C 37
418 HS1004113106 TRẦN LÊ MINH THƯ Nữ 22/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
419 HS1012467515 TRẦN MINH  THƯ Nữ 14/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Vũ Phúc NVN C 40
420 HS1004113056 NGUYỄN VIỆT  TIẾN Nam 15/06/2007 Tiền Hải Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
421 HS1012521442 PHẠM HÀ  TRANG Nữ 15/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu NVN C 40
422 HS1004123263 PHẠM HUYỀN  TRANG Nữ 02/01/2007 Thành Phố - Thái Bình TH-THCS Đông Thọ NVN C 40
423 HS1004124454 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG Nữ 22/08/2007 Thành Phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh Trường THCS Tân Phong NVN C 40
424 HS1012519352 ĐÀO LINH  TRANG Nữ 01/11/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
425 HS1004218501 PHAN PHẠM MAI TRANG Nữ 28/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
426 HS1004113059 PHẠM MINH  TRANG Nữ 05/11/2007 Đông Hưng - Thái Bình Trường Trung Học Cơ Sở Hợp Hưng NVN C 40
427 HS1004218392 BÙI QUỲNH  TRANG Nữ 07/02/2007 Kiến Xương - Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
428 HS1012519353 PHAN THỊ THU TRANG Nữ 31/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
429 HS1004112994 LÊ TRẦN THUỲ TRANG Nữ 28/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN K 40
430 HS1004144649 LÊ BẢO  TRÂM Nữ 01/11/2007 Trạm y tế xã Thuỵ An - Thái Thuỵ - Thái Bình THCS Nguyễn Đức Cảnh NVN K 41
431 HS1004153046 NGUYỄN BẢO  TRÂM Nữ 13/04/2007 Quảng Hà - Quảng Ninh Trường THCS Minh Thành NVN C 40
432 HS1004314017 TRẦN BẢO  TRÂM Nữ 24/01/2007 Vũ Thư- Thái Bình Trường THCS Đông Hòa NVN C 40
433 HS1004156860 TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 30/12/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình,P. Quang Trung, thành phố TB THCS Thị trấn Vũ Thư NVN C 40
434 HS1012467517 HOÀNG PHƯƠNG  TRÚC Nữ 09/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Vũ Phúc NVN C 40
435 HS1004221038 BÙI MINH  TRƯỜNG Nam 15/04/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
436 HS1004218446 BÙI ANH  Nam 04/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú NVN C 40
437 HS1004257375 BÙI ANH  TUẤN Nam 03/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân NVN C 38
438 HS1009802766 PHẠM ANH  TUẤN Nam 18/02/2007 Hưng Hà - Thái Bình TH&THCS Bùi Hữu Diên NVN C 39
439 HS1004112995 NGUYỄN MẠNH  TUẤN Nam 22/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
440 HCS34006061 NGUYỄN MINH  TUẤN Nam 25/06/2007 Tỉnh Thái Bình THCS Kim Sơn NVN C 41
441 HS1004113063 BÙI MINH  TUYẾT Nữ 16/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
442 HS1004112855 VŨ BẢO  UYÊN Nữ 14/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá NVN C 40
443 HS1004220992 TRẦN HOÀNG  VIỆT Nam 06/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 40
444 HS1012521242 NGUYỄN VĂN  Nam 11/05/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Chính NVN C 40
445 HS1004067753 LƯU NGUYỄN NGỌC VY Nữ 30/11/2007 Ðông Hưng - Thái Bình Tiểu học và trung học cơ sở Đông Các NVN C 40
446 HS1004220906 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO VY Nữ 28/06/2007 Tỉnh Điện Biên Trường THCS Lương Thế Vinh NVN C 43
447 HS1004476626 HOÀNG HẢI  YẾN Nữ 14/02/2007 Quỳnh Phụ - Thái Bình THCS thị trấn Quỳnh Côi NVN K 42
448 HS1012520340 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Nữ 20/06/2007 Trạm y tế xã Thụy Quỳnh THCS Nguyễn Đức Cảnh NVN K 40
449 HS1004314019 VŨ THỊ HOÀNG YẾN Nữ 26/10/2007 TP TB Trường THCS Đông Hòa NVN C 40
450 HS1004221045 TRẦN HÀ  ANH Nữ 21/04/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 43
451 HS1004562674 TRẦN HẢI  ANH Nữ 26/05/2007 Hoà Khương- Hoà Vang- Đà Nẵng Trường TH&THCS Tự Tân SHC C 40
452 HS1004218668 TRẦN HOÀNG  ANH Nam 12/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú SHC C 40
453 HS1004257339 NGUYỄN MAI  ANH Nữ 08/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân SHC C 40
454 HS1004220911 PHẠM MINH  ANH Nữ 14/06/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
455 HS1004112867 PHẠM PHƯƠNG  ANH Nữ 09/09/2007 Đông Hưng - Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
456 HS1004221042 HÀ LÝ THÁI ANH Nữ 12/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 43
457 HS1004221043 LẠI TRÂM  ANH Nữ 13/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
458 HS1004220907 ĐÀM VIỆT  ANH Nam 17/01/2007 Thái Thụy - Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
459 HS1004241161 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 03/07/2007 Vũ Thư - Thái Bình Trường THCS Song Lãng SHC C 40
460 HS1012519338 LƯƠNG ĐỨC QUANG BÁCH Nam 12/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
461 HS1012520304 TRẦN TRƯỜNG  BÌNH Nam 02/01/2007 Xã: Thái Thượng - Thái Thuỵ - Thái Bình THCS Nguyễn Đức Cảnh SHC K 41
462 HS1012521407 TRẦN BẢO  CHÂU Nữ 30/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu SHC C 40
463 HS1004201631 TRẦN MINH  CHÂU Nữ 08/12/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn SHC C 40
464 HS1003759495 VŨ MINH  CHÂU Nữ 11/12/2007 Tây Sơn, Tiền Hải Trường THCS 14-10 SHC K 41
465 HS1003408238 LƯƠNG NGUYỄN THÙY DUNG Nữ 29/01/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Lê Quý Đôn SHC K 43
466 HS1004221049 PHÍ MẠNH  DŨNG Nam 22/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
467 HS1012521412 MAI TIẾN  DŨNG Nam 30/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu SHC C 40
468 HS1004113008 NGUYỄN NGỌC MINH DƯƠNG Nam 11/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
469 HS1004112948 ĐẶNG QUANG  ĐẠT Nam 28/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá SHC C 40
470 HS1004112947 CHU TIẾN  ĐẠT Nam 28/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá SHC C 40
471 HCS34006020 LƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 22/09/2007 Tỉnh Nam Định Trường THCS Đào Sư Tích SHC C 43
472 HS1004201513 TÔ BÍCH  HẰNG Nữ 07/07/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn SHC C 40
473 HS1004156880 TRẦN MINH  HẰNG Nữ 18/02/2007 Bệnh viện đa khoa Vũ Thư, Thị Trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư SHC C 40
474 HS1004290167 LƯU THỊ THU HIỀN Nữ 15/04/2007 Duy Nhất- Vũ Thư- Thái Bình Trường THCS Duy Nhất SHC C 40
475 HS1004719915 PHẠM HUY  HOÀNG Nam 15/02/2007 Tp Thái Bình Trường THCS Tiền Phong SHC C 40
476 HS1012520316 NGUYỄN BÁ  HÙNG Nam 09/02/2007 Bệnh viện Đa khoa huyệnThái Thuỵ - Thái Bình THCS Nguyễn Đức Cảnh SHC K 42
477 HS1012467498 ĐẶNG HOÀNG  HÙNG Nam 14/02/2007 Quỳnh Phụ - Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
478 HS1004112957 ĐOÀN KHÁNH  HUYỀN Nữ 27/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 44
479 HS1004220963 NGUYỄN QUANG  HƯNG Nam 14/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
480 HS1004221055 PHẠM TRỌNG  KHÁNH Nam 18/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
481 HS1003851850 PHẠM THỊ THANH LAM Nữ 05/10/2007 BVPS Thái Bình Trường THCS 14-10 SHC C 40
482 HS1004218691 LÊ TÙNG  LÂM Nam 10/07/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Trần Phú SHC C 40
483 HS1004112962 NGUYỄN DIỆU  LINH Nữ 06/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
484 HS1003434082 PHẠM KHÁNH  LINH Nữ 04/08/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Lê Quý Đôn SHC K 40
485 HS1004547052 HOÀNG THỊ KHÁNH LINH Nữ 07/12/2007 Trạm y tế xã Cư Pơng -krong Bnk - ĐakLak TH và THCS An Tràng SHC K 40
486 HS1004153031 BÙI THÙY  LINH Nữ 01/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành SHC C 40
487 HS1004221058 LẠI THÙY  LINH Nữ 12/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
488 HS1012521424 VŨ THUỲ  LINH Nữ 26/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu SHC C 40
489 HS1004112972 TRẦN BÌNH  MINH Nam 18/08/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Kỳ Bá SHC C 40
490 HS1004218699 NGUYỄN HỒNG  MINH Nữ 01/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
491 HS1012521429 VŨ HUỆ  MINH Nữ 30/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu SHC C 40
492 HS1004220895 VŨ QUANG  MINH Nam 07/06/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 44
493 HS1004218701 PHÍ NGỌC TUẤN MINH Nam 02/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú SHC C 40
494 HS1004075991 NGUYỄN TRẦN UYÊN MINH Nữ 13/08/2007 Bệnh viện Phụ sản Tháí Bình Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân SHC C 40
495 HS1004257358 HOÀNG THỊ TRÀ MY Nữ 13/07/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân SHC C 40
496 HS1004543443 MAI HẢI  NGÂN Nữ 05/03/2007 Bệnh viện Đồng Nai THCS Đông Hải SHC K 40
497 HS1004218642 ĐÀO KHÁNH  NGÂN Nữ 20/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
498 HS1004113097 NGÔ THANH  NGÂN Nữ 26/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá SHC C 40
499 HS1004220979 ĐINH THỊ THANH NHÀN Nữ 14/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
500 HS1012520327 NGUYỄN HỒNG  NHẬT Nam 02/10/2007 Bệnh viện Đa khoa Thái Thuỵ THCS Nguyễn Đức Cảnh SHC K 42
501 HS1012521431 NGUYỄN PHƯƠNG  NHI Nữ 04/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu SHC C 40
502 HS1004230865 ĐẶNG THÁI  PHÚC Nam 02/10/2007 Kiến Xương Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 44
503 HS1004218492 TRẦN MAI  PHƯƠNG Nữ 23/03/2007 Liên Bang Nga Trường THCS Trần Phú SHC C 40
504 HS1004112983 PHẠM MINH  PHƯƠNG Nữ 16/12/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá SHC C 40
505 HS1003759564 LẠI THỊ MINH PHƯƠNG Nữ 26/11/2007 Tây Tiến, Tiền Hải Trường THCS 14-10 SHC C 41
506 HS1004220985 PHÍ MỸ  PHƯƠNG Nữ 10/06/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 43
507 HS1004218652 ĐỖ BÙI ĐĂNG QUANG Nam 05/01/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 43
508 HS1004220947 VŨ NHƯ  QUỲNH Nữ 01/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
509 HS1003733985 PHẠM NGUYÊN BẢO SINH Nam 10/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm SHC C 40
510 HS1004112850 VŨ MINH  SƠN Nam 13/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá SHC C 38
511 HS1004528407 ĐÀO NGỌC  TÀI Nam 02/05/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang SHC C 40
512 HS1003851862 LÊ HOÀNG  THÁI Nam 10/03/2007 BVPS Thái Bình Trường THCS 14-10 SHC K 40
513 HS1012520249 HOÀNG THỊ  THANH Nữ 23/04/2007 Trạm y tế Thái Phúc THCS Nguyễn Đức Cảnh SHC K 42
514 HS1012516256 NGUYỄN NHẬT  THÀNH Nam 14/07/2007 Hưng Hà Trường THCS Lê Danh Phương SHC K 40
515 HS1003554118 ĐOÀN TẤT  THÀNH Nam 08/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Phúc Khánh SHC C 40
516 HS1004220989 TRƯƠNG HÀ PHƯƠNG THẢO Nữ 22/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 43
517 HS1004113051 ĐỖ TRẦN PHƯƠNG THẢO Nữ 09/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
518 HS1003759568 VŨ BẢO ANH THƯ Nữ 17/10/2007 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 SHC C 40
519 HS1012521440 PHẠM MINH  THƯ Nữ 29/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu SHC C 40
520 HS1012512494 NGÔ HUYỀN  THƯƠNG Nữ 21/02/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Vũ Lạc SHC C 40
521 HS1004220902 NGUYỄN NGÂN  TRANG Nữ 28/09/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 42
522 HS1004218557 TRẦN NGỌC QUỲNH TRANG Nữ 03/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú SHC C 40
523 HS1004719971 LƯƠNG THỊ THÙY TRANG Nữ 05/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong SHC C 40
524 HS1004218716 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 30/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
525 HS1004221075 NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG TRINH Nữ 11/09/2007 Tỉnh Gia Lai Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 41
526 HS1012516262 NGUYỄN THÀNH  TRUNG Nam 02/05/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Lê Danh Phương SHC K 42
527 HS1004220903 LÊ XUÂN  TRƯỜNG Nam 02/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh SHC C 40
528 HS1004313971 HÀ HẢI  AN Nữ 18/02/2007 TP TB Trường THCS Đông Hòa TAH C 40
529 HS1004221040 TRƯƠNG HẢI  AN Nữ 28/01/2008 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
530 HS1012502643 PHẠM THU  AN Nữ 12/02/2007 Bệnh viện phụ sản Trung ương thành phố Hà Nội Trung Học Cơ Sở Phong Huy Lĩnh TAH K 40
531 HS1012467520 LÊ TRƯỜNG  AN Nam 05/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Vũ Phúc TAH C 37
532 HS1004112926 VŨ   AN Nam 10/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
533 HS1003850900 NGUYỄN CHÂU  ANH Nữ 07/04/2007 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 TAH C 40
534 HS1004220879 LÊ BÙI DIỆU ANH Nữ 19/09/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 42
535 HS1004220908 NGUYỄN DIỆU  ANH Nữ 17/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
536 HS1012521400 NGUYỄN DUY  ANH Nam 05/09/2007 TP Thái Bình, Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu TAH C 40
537 HS1004221041 ĐỖ ĐỨC  ANH Nam 09/06/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
538 HS1004220909 NGUYỄN HẢI  ANH Nữ 17/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
539 HS1004520514 NGUYỄN THỊ HẢI ANH Nữ 12/12/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 42
540 HS1003828091 TRẦN HẢI  ANH Nam 17/01/2007 Kiến Xương - Thái Bình Trường THCS 14-10 TAH C 40
541 HS1003401644 LÊ THỊ HIỀN ANH Nữ 24/09/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Lê Quý Đôn TAH C 41
542 HS1004220881 NGUYỄN THỊ HOÀI ANH Nữ 01/06/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
543 HS1004257426 VŨ HỒNG  ANH Nữ 17/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân TAH C 40
544 HS1003733805 PHẠM HÙNG  ANH Nam 26/06/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm TAH C 40
545 HS1004218339 NGUYỄN HÀ KIM ANH Nữ 08/01/2007 Liên Bang Nga Trường THCS Trần Phú TAH C 40
546 HS1004113068 LÊ KIM  ANH Nữ 03/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
547 HS1004520515 NGUYỄN LAN  ANH Nữ 22/11/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 40
548 HS1012520206 ĐÀO MINH  ANH Nữ 31/08/2007 Bệnh viện Đa khoa Thái Thuỵ THCS Nguyễn Đức Cảnh TAH K 41
549 HS1004112821 ĐỖ MINH  ANH Nữ 08/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 39
550 HS1004520516 NGUYỄN MINH  ANH Nữ 29/09/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 40
551 HS1003408233 NGUYỄN PHẠM MINH ANH Nữ 21/01/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Lê Quý Đôn TAH C 40
552 HS1004220913 TÔ NGỌC  ANH Nữ 04/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
553 HS1004220910 PHAN   ANH Nam 10/03/2007 Kiến Xương Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
554 HS1004218663 CHU PHƯƠNG  ANH Nữ 30/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
555 HS1003851828 NGHIÊM PHƯƠNG  ANH Nữ 31/12/2006 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 TAH C 41
556 HS1004719941 NGUYỄN PHƯƠNG  ANH Nữ 16/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong TAH C 40
557 HS1012535537 PHẠM PHƯƠNG  ANH Nữ 07/06/2007 Trạm y tế xã Hùng Dũng Trường THCS Lê Danh Phương TAH K 42
558 HS1004520519 PHAN PHƯƠNG  ANH Nữ 18/03/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 40
559 HS1004299010 PHAN PHƯƠNG  ANH Nữ 07/04/2007 P.Hàng Bông - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội Trường THCS Minh lãng TAH C 40
560 HS1003678328 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 22/02/2007 Bệnh viện Phụ sản Tỉnh Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 40
561 HS1003851829 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 05/02/2007 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 TAH K 40
562 HS1003851830 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH Nữ 15/03/2007 EaH'leo, Đak Lak Trường THCS 14-10 TAH C 42
563 HS1004165518 NGUYỄN THỊ TÂM ANH Nữ 14/12/2007 Trạm y tế xã Tân Bình -TP Thái Bình Trường TH&THCS Tân Bình TAH C 40
564 HS1012512465 NGUYỄN TẤN  ANH Nam 11/02/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Vũ Lạc TAH C 40
565 HS1004124462 TÔ THẾ  ANH Nam 09/09/2007 TP Thái Bình, Thái Bình Trường THCS Tân Phong TAH C 40
566 HS1004221044 NGUYỄN NGỌC THỦY ANH Nữ 14/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
567 HS1004112825 TRẦN TIẾN  ANH Nam 10/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 37
568 HS1003733806 PHẠM TUẤN  ANH Nam 29/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm TAH C 40
569 HS1012521405 VŨ THỊ VÂN ANH Nữ 03/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu TAH C 40
570 HS1004153151 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH Nữ 18/09/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn TAH C 40
571 HS1004203819 VŨ MINH  ÁNH Nữ 22/03/2007 Phường Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Hội TAH C 40
572 HS1004220999 TRẦN NGUYỆT  ÁNH Nữ 29/10/2007 Tỉnh Hà Giang Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
573 HS1012484142 LÊ GIA  BÁCH Nam 16/05/2007 P. Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội TH&THCS Việt Hùng TAH C 40
574 HS1004520521 VŨ GIA  BÁCH Nam 15/08/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 40
575 HS1004156819 HOÀNG NGỌC  BÁCH Nam 27/01/2007 Bệnh viện phụ sản Trung ương,Hà Nội THCS Thị trấn Vũ Thư TAH C 39
576 HS1004562615 TRẦN QUANG  BÁCH Nam 24/09/2007 Thị trấn Vũ Thư -Vũ Thư -Thái Bình Trường TH&THCS Tự Tân TAH K 37
577 HS1004220916 TRẦN HUY  BẢO Nam 02/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 43
578 HS1004112871 PHÍ QUỐC  BẢO Nam 31/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
579 HCS34006072 NGUYỄN HẢI  BÌNH Nam 21/03/2007 Tỉnh Hải Dương THCS Nguyễn Huệ TAH C 37
580 HS1004230857 TRỊNH HẢI  BÌNH Nữ 24/10/2007 Thành phố Hải Phòng Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
581 HS1003733807 LÊ YẾN  BÌNH Nữ 04/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm TAH C 40
582 HS1004220917 NGUYỄN DIỆU  CHÂU Nữ 24/06/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
583 HS1012520264 ĐỖ THỊ HÀ CHI Nữ 18/07/2007 Bệnh viện Đa khoa Thái Thuỵ THCS Nguyễn Đức Cảnh TAH K 44
584 HS1012516195 TRẦN KHÁNH  CHI Nữ 09/12/2007 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình Trường THCS Lê Danh Phương TAH C 41
585 HS1003678332 NGUYỄN THỊ LINH CHI Nữ 26/01/2007 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH K 42
586 HS1004221004 NGUYỄN MAI  CHI Nữ 11/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
587 HS1004220956 PHẠM MAI  CHI Nữ 14/08/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
588 HS1004241233 ĐỖ MINH  CHI Nữ 04/10/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Song Lãng TAH K 40
589 HS1004113004 ĐỖ QUỲNH  CHI Nữ 21/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH K 37
590 HS1003851837 PHẠM QUỲNH  CHI Nữ 29/09/2007 BVPS Thái Bình Trường THCS 14-10 TAH C 40
591 HS1003733957 TRẦN VŨ QUỲNH CHI Nữ 22/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm TAH C 40
592 HS1006405348 ĐẶNG THÙY  CHI Nữ 30/06/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Trần Thái Tông TAH K 41
593 HS1004307452 HÀ THỊ YẾN CHI Nữ 22/04/2007 Quỳnh Phụ, Thái Bình THCS Quỳnh Ngọc TAH K 40
594 HS1004203751 PHẠM TIẾN  ÐẠT Nam 17/11/2007 Vũ Hội - Vũ Thư - Thái Bình Trường THCS Vũ Hội TAH C 38
595 HS1004257344 LÊ THU  DỊU Nữ 17/06/2007 Xã An Khê - Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái BÌnh Trường THCS Phú Xuân TAH C 40
596 HS1004220918 PHẠM THÙY  DUNG Nữ 22/01/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
597 HS1004165259 PHẠM THÙY  DUNG Nữ 26/01/2007 Phường Quang Trung-TP Thái Bình-Thái Bình TH và THCS Song An TAH C 40
598 HS1004165490 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG Nữ 03/04/2007 Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư- Thái Bình Trường TH&THCS Tân Bình TAH C 40
599 HS1003733811 PHAN TIẾN  DŨNG Nam 25/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm TAH C 40
600 HS1012521411 BÙI HOÀNG VIỆT DŨNG Nam 26/02/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu TAH C 40
601 HS1004520478 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 05/05/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH K 40
602 HS1012521414 BÙI THỊ ÁNH DƯƠNG Nữ 01/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu TAH C 40
603 HS1003678293 TRỊNH ÁNH  DƯƠNG Nữ 09/05/2007 Hồng Châu-Ðông Hưng-Thái Bình Trường THCS Hoa Hồng Bạch TAH K 40
604 HS1004218571 NGUYỄN PHẠM HẢI DƯƠNG Nam 03/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
605 HS1012520219 NGUYỄN THẢO  DƯƠNG Nữ 18/03/2007 Bệnh viện Đa khoa Thái Thuỵ, Thái Bình THCS Nguyễn Đức Cảnh TAH K 44
606 HCS34006064 PHẠM NGỌC THUỲ DƯƠNG Nữ 01/09/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Nguyễn Hiền TAH C 40
607 HS1003915813 PHẠM NGỌC THÙY DƯƠNG Nữ 28/01/2007 Đông Hưng - Thái Bình Trường Trung Học Cơ Sở Hợp Hưng TAH C 40
608 HS1004156921 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 15/12/2007 Tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TAH C 40
609 HS1004283306 NGUYỄN ÁNH  ĐÀO Nữ 20/03/2007 Thị Trấn Vũ Thư - Vũ Thư - Thái bình Trường THCS Nguyên Xá TAH C 40
610 HS1004520524 BÙI THỌ  ĐẠT Nam 21/01/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 40
611 HS1012106647 PHẠM TIẾN  ĐẠT Nam 14/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Vũ Lạc TAH C 40
612 HS1004218355 TRẦN TIẾN  ĐẠT Nam 04/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH K 40
613 HS1004156876 TRỊNH HẢI  ĐĂNG Nam 11/11/2007 Bệnh viẹn đa khoa Vũ Thư, Thị TrấnVũ Thư- TB THCS Thị trấn Vũ Thư TAH C 40
614 HS1012516235 VŨ HẢI  ĐĂNG Nam 08/02/2007 Hưng Hà Trường THCS Lê Danh Phương TAH C 41
615 HS1004520525 NGUYỄN TÂM  ĐOAN Nữ 28/07/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH K 41
616 HS1004153019 NGUYỄN MINH  ĐỨC Nam 25/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành TAH C 40
617 HS1003733815 TỐNG THÀNH  ĐỨC Nam 29/07/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Trần Lãm TAH C 39
618 HS1004420666 NGUYỄN MINH  ÐỨC Nam 29/09/2007 Phúc Thành - Vũ Thư - Thái Bình TH-THCS Phúc Thành TAH C 40
619 HS1004221007 NGUYỄN HƯƠNG  GIANG Nữ 18/08/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
620 HS1004156924 VŨ HƯƠNG  GIANG Nữ 10/06/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình, P.Quang Trung - Tp Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TAH C 40
621 HS1004124474 NGÔ THỊ LINH GIANG Nữ 20/10/2007 Hoàn Kiếm, Hà Nội Trường THCS Tân Phong TAH C 40
622 HS1004299015 LƯƠNG ĐỖ NGÂN GIANG Nữ 24/08/2007 Đức Giang - Hoài Đức - Hà Nội Trường THCS Minh lãng TAH K 40
623 HS1004123240 NGUYỄN PHƯƠNG  Nữ 24/08/2007 Thành Phố - Thái Bình TH-THCS Đông Thọ TAH C 40
624 HS1004217604 ĐỖ THU  Nữ 28/06/2007 Xuân Hòa - Vũ Thư - Thái Bình TH-THCS Xuân Hòa TAH C 40
625 HS1004221052 NGUYỄN THU  Nữ 06/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
626 HS1004221051 NGUYỄN THU  Nữ 26/08/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 43
627 HS1004562620 PHẠM THU  Nữ 18/09/2007 Thị trấn Vũ Thư -Vũ Thư -Thái Bình Trường TH&THCS Tự Tân TAH C 39
628 HS1003716773 TRẦN THU  Nữ 06/07/2007 Trạm Y tế xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Hải TAH K 40
629 HS1004220888 LẠI ĐỨC  HẢI Nam 20/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
630 HS1004112954 PHẠM QUÝ  HẢI Nam 16/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
631 HS1003759544 NGUYỄN MINH  HẰNG Nữ 30/10/2007 BVPS Thái Bình Trường THCS 14-10 TAH C 40
632 HS1004562687 PHẠM THANH  HẰNG Nữ 18/09/2007 Quang Trung- TP. Thái Bình-Thái Bình Trường TH&THCS Tự Tân TAH C 40
633 HS1004719949 HÀ THỊ HẢI HIỀN Nữ 17/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong TAH C 40
634 HS1004218364 VŨ THẾ  HIỂN Nam 29/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
635 HS1004112888 PHẠM MINH  HIẾU Nam 26/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
636 HS1004218361 TRẦN TRUNG  HIẾU Nam 23/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
637 HS1007937806 NGUYỄN MINH  HOÀNG Nam 30/10/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình THCS TRỌNG QUAN TAH K 39
638 HS1004234182 TRẦN TRỌNG  HOÀNG Nam 01/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lê Hồng Phong TAH C 39
639 HS1004218686 NGUYỄN THÁI  HÙNG Nam 09/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
640 HS1012484154 NGUYỄN VĂN  HÙNG Nam 27/07/2007 Việt Hùng - Vũ Thư - Thái Bình TH&THCS Việt Hùng TAH C 40
641 HS1004201645 PHÍ QUANG  HUY Nam 29/10/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn TAH C 40
642 HS1012508676 PHẠM PHƯƠNG  HUYỀN Nữ 15/02/2007 Bệnh viện Đa Khoa Thành phố Thái Binh Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 40
643 HS1004165531 NGÔ THU  HUYỀN Nữ 11/08/2007 Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình - TP Thái Bình Trường TH&THCS Tân Bình TAH C 40
644 HS1012534498 PHẠM KHÁNH  HƯNG Nam 07/08/2007 TT Vũ Thư-Vũ Thư- Thái Bình TH-THCS Thanh Phú TAH C 39
645 HS1012484157 TRẦN KHÁNH  HƯƠNG Nữ 30/08/2007 P. Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình TH&THCS Việt Hùng TAH C 40
646 HS1004221015 VŨ BẢO  KHÁNH Nữ 07/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 43
647 HS1004257397 BÙI TRỌNG  KHOA Nam 28/10/2007 Huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình Trường THCS Phú Xuân TAH C 36
648 HS1004203759 NGUYỄN TUẤN  KHOA Nam 21/11/2007 Phường Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Hội TAH C 39
649 HS1004156887 HOÀNG MINH  KHUÊ Nữ 06/12/2007 Bệnh viện da khoa Vũ Thư, Thị TrấnVũ Thư- TB THCS Thị trấn Vũ Thư TAH C 40
650 HS1004220929 TRẦN XUÂN  KIÊN Nam 18/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
651 HS1004313998 QUÁCH GIA  KIỆT Nam 07/05/2007 TP TB Trường THCS Đông Hòa TAH C 39
652 HS1004241174 TRẦN TUỆ  LAM Nữ 30/05/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Song Lãng TAH C 40
653 HS1004289236 PHẠM NGỌC TÙNG LÂM Nam 27/10/2007 Quang Trung - TP Thái bình - Thái Bình Trường THCS Minh Quang TAH C 40
654 HS1012467502 HOÀNG MAI  LIÊN Nữ 14/10/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Vũ Phúc TAH C 40
655 HS1012527544 LÊ PHẠM DIỆP LINH Nữ 13/10/2007 Xã Dương Phúc- Thái Thụy -Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu TAH C 40
656 HS1004156842 PHẠM ĐẶNG GIA LINH Nữ 21/06/2007 Bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội THCS Thị trấn Vũ Thư TAH C 38
657 HS1004218692 BÙI HÀ  LINH Nữ 05/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
658 HS1004220933 NGUYỄN HÀ  LINH Nữ 19/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
659 HS1004537736 LÃ VŨ HÀ LINH Nữ 21/07/2007 Bệnh viện đa khoa Thái Thuỵ- TB TH-THCS Thụy Dương TAH K 40
660 HS1004156841 NGUYỄN LƯU HẢI LINH Nữ 29/10/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình,P. Quang Trung, thành phố TB THCS Thị trấn Vũ Thư TAH K 40
661 HS1004218693 ĐỖ LƯU KHÁNH LINH Nữ 06/03/2007 Cộng hòa Séc Trường THCS Trần Phú TAH C 40
662 HS1004221016 NGUYỄN KHÁNH  LINH Nữ 13/06/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
663 HS1012516207 NGUYỄN KHÁNH  LINH Nữ 10/07/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Lê Danh Phương TAH K 41
664 HS1004009723 NGUYỄN KHÁNH  LINH Nữ 23/09/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 42
665 HS1004257353 TÔ KHÁNH  LINH Nữ 01/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
666 HS1004156892 TRẦN KHÁNH  LINH Nữ 21/08/2007 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Quang Trung - TPTB THCS Thị trấn Vũ Thư TAH C 40
667 HS1004220931 BÙI KIỀU  LINH Nữ 17/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 44
668 HS1012490090 NGUYỄN MAI  LINH Nữ 13/02/2007 Bệnh viện chuyên khoa Phụ sản Bắc Giang THCS An Bài TAH C 40
669 HS1004112964 VŨ MAI  LINH Nữ 20/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH K 40
670 HS1004220968 LÊ MỸ  LINH Nữ 03/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 43
671 HS1004230859 BÙI NGỌC  LINH Nữ 08/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
672 HS1004221059 LƯU NGỌC  LINH Nữ 19/05/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
673 HS1004218696 PHẠM NGỌC  LINH Nữ 19/09/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
674 HS1004221057 ĐINH PHƯƠNG  LINH Nữ 07/07/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
675 HS1012521232 PHẠM THÁI PHƯƠNG LINH Nữ 17/03/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Chính TAH C 40
676 HS1004221061 VŨ THẢO  LINH Nữ 26/07/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
677 HS1004165268 NGUYỄN THỊ THANH LOAN Nữ 26/10/2007 Phường Quang Trung-TP Thái Bình - Thái Bình TH và THCS Song An TAH K 40
678 HS1004112840 PHẠM HẢI  LONG Nam 15/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 37
679 HS1003828106 ĐẶNG TUẤN  LONG Nam 09/02/2007 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 TAH C 40
680 HS1004220936 VŨ TUẤN  LONG Nam 11/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 44
681 HS1004221019 ĐOÀN PHAN CẨM LY Nữ 02/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 43
682 HS1004520487 VŨ KHÁNH  LY Nữ 03/10/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 40
683 HS1003733829 NGUYỄN HỒNG LY LY Nữ 21/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm TAH C 40
684 HS1004220972 LÊ HÀ CHI MAI Nữ 26/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 43
685 HS1004156893 NGUYỄN TRẦN CHI MAI Nữ 23/12/2007 Bệnh viện đa khoa Vũ Thư, Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TAH C 40
686 HS1004562696 BÙI PHƯƠNG  MAI Nữ 03/04/2007 Quang Trung - TP. Thái Bình-Thái Bình Trường TH&THCS Tự Tân TAH C 40
687 HS1004220973 NGUYỄN PHƯƠNG  MAI Nữ 03/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
688 HS1004283283 PHẠM THANH  MAI Nữ 08/10/2007 Quang Trung - TP Thái bình - tỉnh Thái Bình Trường THCS Nguyên Xá TAH C 40
689 HS1004220971 KHIẾU XUÂN  MAI Nữ 26/06/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
690 HS1004112967 ĐẶNG TUẤN  MẠNH Nam 14/09/2006 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
691 HS1004283168 BÙI CÔNG  MINH Nam 20/02/2007 Quang Trung - Thành phố Thái Bình Trường THCS Nguyên Xá TAH C 40
692 HS1004112969 BÙI ĐỨC  MINH Nam 31/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
693 HS1003394954 TRẦN ĐỨC  MINH Nam 21/07/2007 TP. Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Ninh TAH K 40
694 HS1004562633 PHẠM GIA  MINH Nam 23/11/2007 Quang Trung- TP Thái Bình -Thái Bình Trường TH&THCS Tự Tân TAH C 36
695 HS1004220974 NGUYỄN HÀ  MINH Nữ 22/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 44
696 HS1012521427 LÊ HOÀNG  MINH Nam 22/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu TAH C 40
697 HS1004144732 NGUYỄN ĐẶNG NGUYỆT MINH Nữ 02/08/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Thụy Sơn TAH C 44
698 HS1012484166 ÐÀO QUANG  MINH Nam 16/11/2007 P. Quang Trung - Tp Thái Bình - Thái Bình TH&THCS Việt Hùng TAH C 40
699 HS1003851854 VŨ QUANG  MINH Nam 06/02/2007 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 TAH K 40
700 HS1004218702 TRẦN THANH  MINH Nam 06/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
701 HS1004201477 VŨ TUẤN  MINH Nam 19/07/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn TAH C 40
702 HS1003401638 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG MY Nữ 21/09/2007 Kiến Xương - Thái Bình Trường THCS Lê Quý Đôn TAH C 40
703 HS1004220975 VŨ THẢO  MY Nữ 04/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
704 HS1004520536 PHẠM TRÀ  MY Nữ 15/12/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH K 40
705 HS1004520535 BÙI THỊ TRÀ MY Nữ 18/12/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 40
706 HS1004218428 NGUYỄN HẢI  NAM Nam 13/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 39
707 HS1004218640 NGUYỄN PHƯƠNG  NAM Nam 11/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
708 HS1003361634 NGUYỄN THÀNH  NAM Nam 21/02/2007 TP. Thái Bình - Thái Bình Trường TH&THCS Vũ Trung TAH C 40
709 HS1004156845 ĐỖ THỊ QUỲNH NGA Nữ 31/10/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình,P. Quang Trung, thành phố TB THCS Thị trấn Vũ Thư TAH C 39
710 HS1004153037 PHAN THANH  NGÂN Nữ 05/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành TAH C 40
711 HS1012521263 TRẦN DUY  NGHĨA Nam 10/06/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Chính TAH C 40
712 HS1004499658 HÀ BẢO  NGỌC Nữ 20/04/2007 BVĐK huyện Quỳnh phụ THCS Đồng Tiến TAH C 40
713 HS1004719956 TRẦN BẢO  NGỌC Nữ 10/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong TAH C 40
714 HS1004123286 VŨ BẢO  NGỌC Nam 14/01/2007 Trạm y tế xã Đông Dương - Đông Hưng - Thái Bình TH-THCS Đông Thọ TAH C 40
715 HS1004113098 NGUYỄN BÍCH  NGỌC Nữ 27/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
716 HS1004220977 KHIẾU HẢI  NGỌC Nữ 04/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
717 HS1003851858 PHẠM KHÁNH  NGỌC Nữ 08/06/2007 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 TAH C 42
718 HS1004218542 ĐÀO MINH  NGỌC Nữ 25/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
719 HS1004299030 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC Nữ 21/01/2007 Thị trấn Vũ Thư - Vũ Thư - Thái Bình Trường THCS Minh lãng TAH K 42
720 HS1012534503 PHẠM YẾN  NGỌC Nữ 09/12/2007 Việt Hùng-Vũ Thư- Thái Bình TH-THCS Thanh Phú TAH C 40
721 HS1004218706 NGUYỄN DƯƠNG HẠNH NGUYÊN Nữ 13/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
722 HS1004220941 ĐỖ HẠNH  NGUYÊN Nữ 08/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
723 HS1004218705 ĐỖ THẢO  NGUYÊN Nữ 04/12/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH K 40
724 HS1004218707 VŨ NGỌC MINH NGUYỆT Nữ 22/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
725 HS1004230864 TRẦN MINH  NGUYỆT Nữ 04/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
726 HS1004520538 PHẠM NGỌC BÌNH NHI Nữ 09/08/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH K 41
727 HS1004220980 ĐẶNG LÊ  NHI Nữ 14/03/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
728 HS1004220942 NGUYỄN VŨ NGỌC NHI Nữ 30/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
729 HS1004218709 HOÀNG PHƯƠNG  NHI Nữ 09/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
730 HS1004156940 NGUYỄN YẾN  NHI Nữ 23/06/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TAH C 40
731 HS1004562665 PHẠM THỊ YẾN NHI Nữ 22/01/2007 Thị Trấn Vũ Thư- Vũ Thư - Thái Bình Trường TH&THCS Tự Tân TAH C 40
732 HS1004520539 NGUYỄN CẨM  NHUNG Nữ 02/01/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH K 40
733 HS1004112975 NGUYỄN QUỲNH  NHƯ Nữ 03/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
734 HS1003360355 NGUYỄN LÂM  OANH Nữ 21/02/2007 Kiến Xương -Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH K 40
735 HS1004479950 BÙI XUÂN ANH PHÁT Nam 17/05/2007 phường Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS VIệt THuận TAH C 40
736 HS1004562636 PHẠM QUANG  PHÁT Nam 24/08/2007 Quang Trung- TP Thái Bình -Thái Bình Trường TH&THCS Tự Tân TAH C 40
737 HS1012484170 TRẦN THIÊN  PHONG Nam 16/02/2007 P. Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình TH&THCS Việt Hùng TAH C 40
738 HS1003759522 PHẠM NGỌC  PHÚ Nam 02/01/2007 Đông Lâm, Tiền Hải Trường THCS 14-10 TAH K 40
739 HS1004112976 BÙI THIÊN  PHÚ Nam 09/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
740 HS1004112977 NGUYỄN HẢI  PHÚC Nam 08/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
741 HS1004112978 TRẦN NĂNG  PHÚC Nam 23/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
742 HS1004520490 ĐÀO TRƯỜNG  PHÚC Nam 21/12/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 41
743 HS1004481050 TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG Nữ 15/02/2007 Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH K 40
744 HS1004221067 HÀ   PHƯƠNG Nữ 09/04/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
745 HS1004220984 PHẠM LÊ HÀ PHƯƠNG Nữ 23/06/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
746 HS1004481051 TRẦN THỊ HOÀNG PHƯƠNG Nữ 15/02/2007 Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH K 40
747 HS1012512924 TRỊNH LINH  PHƯƠNG Nữ 20/08/2007 Tỉnh Thái Bình THCS An Vinh TAH C 40
748 HS1004220944 ĐẶNG MINH  PHƯƠNG Nữ 29/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
749 HS1004221069 NGUYỄN MINH  PHƯƠNG Nữ 16/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
750 HS1004201663 NGUYỄN NGUYÊN  PHƯƠNG Nữ 11/10/2007 Tỉnh Ninh Bình THCS Tây Sơn TAH C 39
751 HS1004220945 LÊ THẢO  PHƯƠNG Nữ 16/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
752 HS1004156943 NGUYỄN THẢO  PHƯƠNG Nữ 03/01/2007 Xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TAH K 41
753 HS1004227188 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Nữ 22/03/2007 Vũ Vinh - Vũ Thư -Thái Bình TH-THCS Vũ Vinh TAH K 40
754 HS1004220946 NGUYỄN THIỆN  QUANG Nam 23/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 43
755 HS1004218602 ĐỖ HỒNG  QUÂN Nam 04/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH K 40
756 HS1012510191 NGUYỄN THỊ  QUYÊN Nữ 26/04/2007 Tp Thái Bình - Thái Bình THCS Bách Thuận TAH C 40
757 HS1004218713 NGUYỄN LÊ BẢO QUỲNH Nữ 29/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
758 HS1004156850 PHẠM NHƯ  QUỲNH Nữ 12/07/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình,P. Quang Trung, thành phố TB THCS Thị trấn Vũ Thư TAH C 40
759 HS1004218387 NGUYỄN THÁI  SƠN Nam 11/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
760 HS1004218439 NGUYỄN XUÂN  SƠN Nam 21/12/2007 Thành phố TB Trường THCS Trần Phú TAH C 40
761 HS1012484171 NGUYỄN MAI  THẢO Nữ 03/12/2007 Việt Hùng - Vũ Thư - Thái Bình TH&THCS Việt Hùng TAH C 40
762 HS1004257370 NGUYỄN PHƯƠNG  THẢO Nữ 27/05/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân TAH C 40
763 HS1005448337 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 02/01/2007 Thị trấn Vũ Thư- Vũ Thư- Thái Bình THCS Trung An TAH C 40
764 HS1004218714 LÊ NGUYỄN THANH THẢO Nữ 25/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
765 HS1004230867 PHẠM THỊ THANH THẢO Nữ 10/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
766 HS1004289174 NGUYỄN TRẦN THANH THẢO Nữ 05/12/2007 Hòa Chính -Chương Mỹ- Hà Nội Trường THCS Minh Quang TAH C 40
767 HS1004218444 NGUYỄN KHẮC TIẾN THỊNH Nam 15/09/2007 Đông Hưng - Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 40
768 HS1012510939 ĐẶNG PHƯƠNG  THÙY Nữ 13/08/2007 Thị trấn Vũ Thư - Vũ Thư - Thái Bình Trường TH và THCS Hiệp Hòa TAH C 40
769 HS1004719968 LÊ THANH  THỦY Nữ 31/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong TAH C 40
770 HS1012502673 NGUYỄN ÐỖ BÍCH THÚY Nữ 23/05/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trung Học Cơ Sở Phong Huy Lĩnh TAH C 40
771 HS1004221072 MAI ANH  THƯ Nữ 25/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
772 HS1003916603 NGUYỄN ANH  THƯ Nữ 19/04/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 42
773 HS1004221073 NGUYỄN MINH  THƯ Nữ 07/05/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
774 HS1004112991 PHẠM MINH  THƯ Nữ 16/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
775 HS1012519087 PHAN THỊ KIỀU TRANG Nữ 14/07/2007 Tiền Hải, Thái Bình Trường THCS Nam Thắng TAH K 38
776 HS1004112993 ĐỖ MAI  TRANG Nữ 14/09/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
777 HS1004203849 NGUYỄN QUỲNH  TRANG Nữ 16/09/2007 Phường Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Hội TAH C 40
778 HS1004230868 NHÂM QUỲNH  TRANG Nữ 12/04/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
779 HS1012521480 HÀ THU  TRANG Nữ 25/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu TAH C 40
780 HS1004492112 HOÀNG THU  TRANG Nữ 08/10/2007 Quỳnh Phụ - Thái Bình TH và THCS Quỳnh Giao TAH C 39
781 HS1004156904 NGUYỄN THU  TRANG Nữ 08/10/2007 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Quang Trung - TPTB THCS Thị trấn Vũ Thư TAH C 40
782 HS1004719970 PHẠM THU  TRANG Nữ 25/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong TAH C 40
783 HS1004165515 PHẠM VIỆT  TRINH Nữ 18/11/2007 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình - TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình Trường TH&THCS Tân Bình TAH C 40
784 HS1004562642 TRẦN QUỐC  TRUNG Nam 20/08/2007 Quang Trung- TP Thái Bình -Thái Bình Trường TH&THCS Tự Tân TAH C 36
785 HS1004067748 NGUYỄN XUÂN  TRƯỜNG Nam 05/11/2007 BV phụ sản Thái Bình Tiểu học và trung học cơ sở Đông Các TAH C 40
786 HS1012521446 NGUYỄN TĂNG  TRƯỞNG Nam 20/11/2007 Thái Thụy- Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu TAH C 40
787 HS1003851869 VŨ CẨM  Nữ 02/06/2007 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 TAH K 41
788 HS1004153048 PHẠM ĐĂNG  TÙNG Nam 08/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành TAH C 40
789 HS1004257376 VŨ LÂM  TÙNG Nam 07/06/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân TAH C 40
790 HS1004218502 BÙI PHƯƠNG  UYÊN Nữ 31/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TAH C 38
791 HS1003360145 ĐINH HOÀNG TÚ UYÊN Nữ 03/01/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường Tiểu học và THCS Vũ Thắng TAH C 40
792 HS1004257377 BÙI THỊ MỸ VÂN Nữ 28/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân TAH C 40
793 HS1004113108 NGUYỄN THANH  VÂN Nữ 03/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 40
794 HS1004220905 NGUYỄN SINH TƯỜNG VÂN Nữ 13/03/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
795 HS1003733845 NGUYỄN NAM  VIỆT Nam 26/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm TAH C 40
796 HS1004221076 BÙI CÔNG  VINH Nam 23/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
797 HS1004520549 NGUYỄN NHẬT  VINH Nam 14/02/2007 Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 40
798 HS1004113159 TRẦN NAM  VĨNH Nam 25/02/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TAH C 37
799 HS1004153051 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY Nữ 20/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành TAH K 40
800 HS1004520550 VŨ THANH  XUÂN Nữ 02/01/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TAH C 40
801 HS1004203773 LÊ HẢI  YẾN Nữ 26/09/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn TAH C 40
802 HS1012484180 PHẠM HẢI  YẾN Nữ 14/05/2007 Việt Hùng - Vũ Thư - Thái Bình TH&THCS Việt Hùng TAH C 40
803 HS1012512931 PHẠM THỊ HẢI YẾN Nữ 17/11/2007 Quỳnh Phụ - Thái Bình THCS An Vinh TAH K 41
804 HS1004221077 VŨ THỊ HẢI YẾN Nữ 04/06/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TAH C 40
805 HS1012515842 NGUYỄN HOÀNG  YẾN Nữ 11/02/2007 Quỳnh Phụ - Thái Bình THCS Quỳnh Hội TAH C 40
806 HS1004201537 ĐÀO DUY  ANH Nam 18/06/2007 Thái Thụy Thái Bình THCS Tây Sơn THC C 40
807 HS1004481040 VŨ ĐỨC  ANH Nam 06/07/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang THC C 40
808 HS1004220915 TRẦN NGỌC HÀ ANH Nữ 04/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
809 HS1004165488 NGUYỄN VŨ HOÀNG ANH Nam 28/11/2007 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình- TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình Trường TH&THCS Tân Bình THC C 40
810 HS1004719939 PHẠM HỮU  ANH Nam 18/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Trường THCS Tiền Phong THC C 40
811 HS1004156912 NGUYỄN LAN  ANH Nữ 30/01/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư THC C 40
812 HS1004220994 ĐÀO LÊ PHÚC ANH Nam 21/09/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
813 HS1004112935 NGUYỄN TRẦN VIỆT ANH Nam 16/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá THC C 40
814 HS1004112941 MAI ĐỨC  BÌNH Nam 27/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá THC C 40
815 HS1004220884 ĐẶNG THÁI  BÌNH Nam 03/08/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
816 HS1004112724 LÊ THANH  BÌNH Nam 27/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá THC C 40
817 HS1004221005 TRẦN KHÁNH  CHI Nữ 29/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
818 HS1004156917 TRỊNH KIM  CHI Nữ 20/08/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư THC C 40
819 HS1004156916 TRẦN THỊ QUỲNH CHI Nữ 16/07/2007 Tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư THC C 40
820 HS1004257343 NGUYỄN THÀNH  CÔNG Nam 25/04/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân THC C 40
821 HS1004203782 PHẠM TIẾN  ÐẠT Nam 27/11/2007 Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Hội THC C 40
822 HS1012519355 BÙI ĐỨC  DOANH Nam 06/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
823 HS1004112828 PHẠM TẤN  DŨNG Nam 21/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá THC K 40
824 HS1004156919 NGUYỄN TIẾN  DŨNG Nam 31/10/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư THC C 40
825 HS1003554098 BÙI QUANG  DUY Nam 07/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Phúc Khánh THC C 40
826 HS1004220919 ĐỖ ÁNH  DƯƠNG Nữ 30/05/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
827 HS1004220958 ĐÀO KHẮC  ĐẠT Nam 26/07/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
828 HS1003733813 BÙI HẢI  ĐĂNG Nam 21/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm THC C 40
829 HS1004112951 PHẠM ANH  ĐỨC Nam 04/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá THC C 40
830 HS1012467488 NGUYỄN DUY  ĐỨC Nam 17/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Vũ Phúc THC C 40
831 HS1003408228 NGUYỄN DUY  ĐỨC Nam 07/05/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Lê Quý Đôn THC K 40
832 HS1003733962 PHẠM CÔNG NGỌC ĐỨC Nam 22/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm THC C 40
833 HS1004112952 PHÍ HOÀNG  GIANG Nam 21/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá THC C 40
834 HS1004528396 MAI QUÝ  GIÁP Nam 10/10/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang THC C 42
835 HS1012519356 VŨ MẠNH  HẢI Nam 27/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
836 HS1012467491 TRỊNH XUÂN  HẢI Nam 26/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Vũ Phúc THC C 40
837 HS1004153026 ĐÀO MINH  HIỂN Nam 14/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành THC C 40
838 HS1004221009 NGUYỄN ĐỨC  HIẾU Nam 24/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
839 HS1004221010 VŨ LÊ MINH HIẾU Nam 26/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
840 HS1004481045 VŨ MINH  HIẾU Nam 20/07/2007 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang THC C 40
841 HS1004218360 HÀ QUANG  HIẾU Nam 03/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú THC C 40
842 HS1003759507 LÊ VIỆT  HÙNG Nam 18/11/2007 BVPS Thái Bình Trường THCS 14-10 THC K 40
843 HS1004218366 TỐNG GIA  HUY Nam 27/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
844 HS1004719950 ĐOÀN LÊ QUANG HUY Nam 24/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong THC C 40
845 HS1004220962 PHAN VŨ  HUY Nam 12/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
846 HS1012521283 PHAN THỊ THANH HUYỀN Nữ 07/01/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Chính THC C 40
847 HS1004201648 VŨ THANH  HUYỀN Nữ 15/02/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn THC C 40
848 HS1004177699 LẠI THỊ  HUYỀN Nữ 11/04/2007 Ðông Hưng - Thái Bình THCS TRỌNG QUAN THC C 40
849 HS1004153029 DOÃN GIA  HƯNG Nam 29/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành THC C 40
850 HS1004200497 LÊ MINH  KHẢI Nam 30/05/2007 Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư- Thái Bình Trường TH&THCS Tân Bình THC C 40
851 HS1004562663 PHẠM QUANG  KHỞI Nam 16/03/2007 Thị Trấn Vũ Thư- Vũ Thư - Thái Bình Trường TH&THCS Tự Tân THC C 40
852 HS1004201603 HOÀNG TRUNG  KIÊN Nam 29/06/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn THC C 40
853 HS1003851849 TÔ TRUNG  KIÊN Nam 10/09/2007 BVPS Thái Bình Trường THCS 14-10 THC C 40
854 HS1012512481 ĐOÀN KHÁNH  LAM Nam 30/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Vũ Lạc THC C 40
855 HS1004220930 PHẠM NGỌC  LÂM Nam 19/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
856 HS1012521421 VŨ THÁI  LÂM Nam 09/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu THC C 44
857 HS1004528400 TRẦN HOÀNG  LINH Nữ 28/10/2007 Đông Hưng, Thái Bình. Trường THCS Phạm Huy Quang THC K 42
858 HS1004156933 TỐNG KHÁNH  LINH Nữ 04/09/2007 Thị Trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư THC C 40
859 HS1004221018 BÙI ĐỨC  LONG Nam 21/09/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
860 HS1004113029 VŨ VĂN  LƯƠNG Nam 27/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá THC K 36
861 HS1004201476 NGUYỄN ĐỨC  MẠNH Nam 21/12/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn THC C 39
862 HS1004112968 NGUYỄN TIẾN  MẠNH Nam 28/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá THC C 40
863 HS1004221021 NGUYỄN HOÀNG  MINH Nam 22/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
864 HS1004719846 LƯU NHẬT  MINH Nam 27/06/2007 Tỉnh Nam Định Trường THCS Tiền Phong THC C 40
865 HS1004314127 PHẠM QUANG  MINH Nam 01/08/2007 THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Trường THCS Đông Hòa THC C 40
866 HS1004220937 ĐINH TIẾN  MINH Nam 27/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
867 HS1004221025 JEONG SANG  MY Nữ 03/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
868 HS1004166644 PHẠM ĐÌNH  NAM Nam 24/08/2007 Đông Mỹ - Thành phố Thái Bình Trường THCS Đông Mỹ THC C 38
869 HS1004513692 NGUYỄN ÐỨC  NAM Nam 21/01/2007 Tân Phong - Vũ Thư - Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư THC C 40
870 HS1012525935 LẠI DUY  NGUYÊN Nam 13/12/2007 Hồng Bàng Hải Phòng Trường THCS Tân Hòa THC C 39
871 HS1003325377 VŨ HỒNG  NGUYÊN Nam 22/01/2007 TP. Thái Bình - Thái Bình TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS VŨ LỄ THC C 40
872 HS1004314007 BÙI HẢI  PHONG Nam 20/11/2007 TP TB Trường THCS Đông Hòa THC C 40
873 HS1004165541 NGÔ TRƯỜNG  PHƯỚC Nam 12/04/2007 Trung Tâm CSSK Tỉnh Bình Dương Trường TH&THCS Tân Bình THC C 40
874 HS1004112987 ĐẶNG MINH  QUANG Nam 10/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá THC C 40
875 HS1012502670 PHÍ TRỌNG  QUANG Nam 29/01/2007 Ðông Hưng - Thái Bình Trung Học Cơ Sở Phong Huy Lĩnh THC K 40
876 HS1004520508 PHẠM MINH  QUÂN Nam 31/01/2007 Đông Hưng, Thái Bình. Trường THCS Phạm Huy Quang THC K 43
877 HS1004218384 NGUYỄN TRỌNG MINH QUÂN Nam 05/06/2007 Kiến Xương - Thái Bình Trường THCS Trần Phú THC K 40
878 HS1004314011 PHẠM XUÂN  SƠN Nam 12/04/2007 TP TB Trường THCS Đông Hòa THC C 40
879 HS1012512492 PHẠM TUẤN  TÀI Nam 01/09/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Vũ Lạc THC K 40
880 HS1004218389 NGUYỄN GIA  THÁI Nam 25/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú THC C 40
881 HS1004112989 NGUYỄN THÀNH  THÁI Nam 05/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá THC C 40
882 HS1004719967 VŨ ĐỨC  THÀNH Nam 21/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Tiền Phong THC C 40
883 HS1004156946 LÊ TIẾN  THÀNH Nam 01/01/2007 Tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư THC C 39
884 HS1004562638 NGUYỄN NGỌC DIỆU THẢO Nữ 08/12/2007 Thị trấn Vũ Thư -Vũ Thư -Thái Bình Trường TH&THCS Tự Tân THC K 40
885 HS1004201664 NGUYỄN THU  THẢO Nữ 16/02/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn THC C 40
886 HS1004221037 PHẠM ĐỨC  THỊNH Nam 21/09/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh THC C 40
887 HS1012521479 BÙI ĐỨC  TOẢN Nam 04/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu THC C 40
888 HS1004156949 PHẠM MAI  TRANG Nữ 11/01/2007 Tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư THC C 40
889 HS1004113057 NGUYỄN QUỲNH  TRANG Nữ 11/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá THC C 38
890 HS1003420605 HOÀNG THU  TRANG Nữ 19/01/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Lê Quý Đôn THC K 40
891 HS1004112996 PHẠM LÊ ĐỨC VIỆT Nam 02/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá THC C 40
892 HS1004113109 HOÀNG QUỐC  VIỆT Nam 10/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá THC C 39
893 HS1012521447 PHẠM HOÀNG QUỐC VIỆT Nam 12/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Hoàng Diệu THC C 40
894 HS1004257378 NGÔ QUANG  VINH Nam 25/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Phú Xuân THC C 40
895 HS1003851823 PHẠM HẢI  AN Nam 26/12/2007 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 TOC C 40
896 HS1004220949 DƯƠNG THỊ THÚY AN Nữ 26/03/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
897 HS1004220996 LÊ ĐỨC  ANH Nam 14/04/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
898 HS1004153091 TRẦN ĐỨC  ANH Nam 14/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành TOC K 39
899 HS1004520496 VƯƠNG ĐỨC  ANH Nam 02/08/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TOC K 42
900 HS1003851825 HOÀNG HÀ  ANH Nữ 30/12/2007 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 TOC K 43
901 HS1004220995 ĐỖ LAN  ANH Nữ 04/05/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
902 HS1004220952 ĐẶNG MAI  ANH Nữ 04/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
903 HS1004156911 NGÔ MAI  ANH Nữ 15/09/2007 Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 40
904 HS1004220998 TRẦN PHƯƠNG  ANH Nữ 10/03/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
905 HS1012520208 NGUYỄN QUỐC  ANH Nam 19/01/2007 Bệnh viện Đa khoa Huyện Thái Thuỵ THCS Nguyễn Đức Cảnh TOC K 44
906 HS1004543339 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH Nữ 13/03/2007 Phân viện- Tư môi- Quỳnh Phụ THCS Đông Hải TOC K 40
907 HS1012516232 VŨ TIẾN  ANH Nam 13/03/2007 Tp Thái Bình Trường THCS Lê Danh Phương TOC K 41
908 HS1004218344 PHẠM NGỌC TÚ ANH Nữ 16/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TOC C 40
909 HS1004156913 PHẠM TUẤN  ANH Nam 03/04/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 40
910 HS1012502648 ÐÀO THỊ VÂN ANH Nữ 11/10/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trung Học Cơ Sở Phong Huy Lĩnh TOC K 40
911 HS1004220997 PHẠM VIỆT  ANH Nam 14/08/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
912 HS1003360327 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 08/11/2007 Kiến Xương -Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
913 HS1003851832 TRƯƠNG NGỌC  ÁNH Nữ 11/04/2007 BVPS Thái Bình Trường THCS 14-10 TOC K 40
914 HS1004481042 LÊ CHÍ  BÁCH Nam 24/01/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TOC K 40
915 HS1004221001 NGUYỄN GIA  BẢO Nam 22/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 44
916 HS1003354552 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Nữ 26/10/2007 TP. Thái Bình - Thái Bình Trường Tiểu học và THCS Vũ Hòa TOC K 40
917 HS1004067721 LÊ QUANG  BÌNH Nam 24/12/2007 Bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới Tiểu học và trung học cơ sở Đông Các TOC C 40
918 HS1003678333 NGUYỄN THỊ QUẾ CHI Nữ 26/01/2007 Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TOC K 42
919 HS1004112943 VŨ THỊ QUỲNH CHI Nữ 22/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TOC C 40
920 HS1003851838 ĐÀO THIỆN  CHUNG Nam 14/12/2007 BVPS Thái Bình Trường THCS 14-10 TOC K 40
921 HS1005448275 MAI TUẤN  CƯỜNG Nam 28/09/2007 Bệnh viện đa khoa Vũ Thư, TT Vũ Thư, Vũ Thư, Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 40
922 HS1004156918 ĐẶNG NGỌC  DIỆP Nữ 12/10/2007 Thị Trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 40
923 HS1004221834 PHẠM XUÂN  DIỆU Nữ 14/01/2007 Thị trấn Vũ Thư - Vũ Thư - Thái Bình Trường THCS Minh Khai TOC K 40
924 HS1005448277 PHẠM MẠNH  DŨNG Nam 28/09/2007 Bệnh viện đa khoa Vũ Thư, TT Vũ Thư, Vũ Thư, Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 44
925 HS1012520216 NGUYỄN TIẾN  DŨNG Nam 13/03/2007 Bệnh viện Phụ Sản Tỉnh Thái Bình THCS Nguyễn Đức Cảnh TOC C 44
926 HS1012520215 NGUYỄN TIẾN  DŨNG Nam 12/04/2007 Trạm y tế xã Thuỵ Phúc THCS Nguyễn Đức Cảnh TOC K 44
927 HS1012516198 ĐỖ ĐẠI  DƯƠNG Nam 21/03/2007 Thị trấn Hưng Hà Trường THCS Lê Danh Phương TOC C 40
928 HS1004156922 VŨ HOÀNG  DƯƠNG Nam 09/07/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 41
929 HS1012516197 CAO MINH  DƯƠNG Nam 03/02/2007 Thị trấn Hưng Nhân Trường THCS Lê Danh Phương TOC K 40
930 HS1004420665 NGUYỄN QUANG  DƯƠNG Nam 10/06/2007 Phúc Thành - Vũ Thư - Thái Bình TH-THCS Phúc Thành TOC C 40
931 HS1004153098 ĐẶNG THÁI  DƯƠNG Nam 13/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Minh Thành TOC K 36
932 HS1003678294 NGUYỄN THÙY  DƯƠNG Nữ 16/01/2007 Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Hà Hải Dương Trường THCS Hoa Hồng Bạch TOC K 40
933 HS1003851840 TRẦN THÙY  DƯƠNG Nữ 03/08/2007 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 TOC K 43
934 HS1004513679 LÊ TUẤN  DƯƠNG Nam 28/01/2007 Lai Vu - Kim Thành - Hải Dương THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 40
935 HS1004481069 ĐẶNG TUẤN  ĐẠT Nam 14/11/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TOC K 41
936 HS1004520480 NGUYỄN VŨ HẢI ĐĂNG Nam 08/01/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TOC C 40
937 HS1004201637 PHẠM HẢI MINH ĐĂNG Nam 06/10/2007 Thành phố Thái Bình THCS Tây Sơn TOC C 39
938 HS1004481043 VŨ HUY  ĐỨC Nam 05/07/2007 Bệnh viện đa khoa thành phố Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TOC C 40
939 HS1004166628 VŨ MẠNH  ĐỨC Nam 03/06/2007 Đông Mỹ - Thành phố Thái Bình Trường THCS Đông Mỹ TOC C 40
940 HS1004166631 VŨ QUANG  Nam 08/07/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Đông Mỹ TOC C 40
941 HS1004220923 ĐINH ĐỨC  HẢI Nam 20/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
942 HS1004221008 LÊ ĐỨC  HIẾU Nam 03/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
943 HS1004481046 PHẠM TRUNG  HIẾU Nam 18/12/2007 Đông Hưng, Thái Bình. Trường THCS Phạm Huy Quang TOC K 41
944 HS1004520503 PHẠM XUÂN  HIẾU Nam 10/01/2007 Đông Hưng, Thái Bình. Trường THCS Phạm Huy Quang TOC K 43
945 HS1004067729 HOÀNG XUÂN  HOÀN Nam 12/06/2007 Ðông Hưng - Thái Bình Tiểu học và trung học cơ sở Đông Các TOC C 40
946 HS1004520505 NGUYỄN HUY  HOÀNG Nam 08/01/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TOC K 41
947 HS1003851843 TÔ UYÊN KHÁNH HOÀNG Nam 11/01/2007 Tây Giang, Tiền Hải Trường THCS 14-10 TOC C 41
948 HS1004156926 NGUYỄN MINH  HOÀNG Nam 06/12/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC K 39
949 HS1004123244 NGUYỄN VIỆT  HOÀNG Nam 28/04/2007 Thành Phố - Thái Bình TH-THCS Đông Thọ TOC C 38
950 HS1004156929 LƯƠNG NGUYỄN  HÙNG Nam 25/01/2007 Thị Trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 40
951 HS1004221011 BÙI HỮU  HUY Nam 06/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC K 40
952 HS1004221013 TRẦN KHÁNH  HUYỀN Nữ 26/05/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
953 HS1004221012 PHẠM PHƯƠNG  HUYỀN Nữ 28/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
954 HS1003408247 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Nữ 10/11/2007 Kiến Xương - Thái Bình Trường THCS Lê Quý Đôn TOC K 40
955 HS1004520484 NGUYỄN VIỆT  HƯNG Nam 30/09/2007 Bệnh viện Phụ sản Trung ương Trường THCS Phạm Huy Quang TOC K 40
956 HS1004156931 HOÀNG XUÂN  KHÁNH Nam 06/05/2007 Thị Trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 40
957 HS1004156932 BÙI NGỌC  KHIÊM Nam 17/09/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 40
958 HS1003678304 NGUYỄN TRUNG  KIÊN Nam 01/01/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TOC K 43
959 HS1004420640 PHẠM PHƯƠNG  LAN Nữ 02/05/2007 Thị Trấn Vũ Thư - Vũ Thư - Thái Bình TH-THCS Phúc Thành TOC C 40
960 HS1012516210 TRẦN BẢO  LINH Nữ 03/10/2007 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên Trường THCS Lê Danh Phương TOC K 40
961 HS1003394952 NGUYỄN LÊ KHÁNH LINH Nữ 02/07/2007 Hồng Bàng - Hải Phòng Trường THCS Vũ Ninh TOC C 40
962 HS1004221017 PHẠM KHÁNH  LINH Nữ 24/03/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
963 HS1003354563 HÀ NGỌC  LINH Nữ 16/05/2007 Kiến Xương - Thái Bình Trường Tiểu học và THCS Vũ Hòa TOC K 40
964 HS1004112963 TRẦN THUỲ  LINH Nữ 01/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TOC K 43
965 HS1004156934 NGUYỄN HOÀNG  MAI Nữ 24/02/2007 Trung An - Vũ Thư - Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC K 40
966 HS1004156935 NGUYỄN NGỌC  MAI Nữ 15/07/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 40
967 HS1004220939 TRẦN ĐĂNG  MINH Nam 16/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
968 HS1004520489 NGUYỄN HẢI  MINH Nam 26/03/2007 Bệnh viện phụ sản tỉnh Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TOC K 40
969 HS1003733977 NGUYỄN HỒNG  MINH Nam 08/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm TOC C 40
970 HS1004112970 LƯƠNG NHẬT  MINH Nam 12/05/2007 Tiền Hải Thái Bình Trường THCS Kỳ Bá TOC C 40
971 HS1004221023 PHẠM THỊ NHẬT MINH Nữ 27/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 41
972 HS1004221020 NGÔ QUANG  MINH Nam 18/09/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
973 HS1004221022 NGUYỄN QUANG  MINH Nam 04/07/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 43
974 HS1004220896 HOÀNG CÔNG  NAM Nam 13/08/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
975 HS1004221026 KHIẾU ĐÌNH  NAM Nam 12/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 42
976 HS1003733979 PHẠM HẢI  NAM Nam 12/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm TOC C 40
977 HS1004221028 LƯU BẢO  NGỌC Nữ 26/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 43
978 HS1003678351 TRƯƠNG BẢO  NGỌC Nữ 05/01/2007 Bệnh viện Đa khoa Ðông Hưng Trường THCS Hoa Hồng Bạch TOC K 40
979 HS1004221027 ĐOÀN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 05/03/2007 Tỉnh Bắc Giang Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
980 HS1006333651 NGUYỄN MINH  NGỌC Nam 30/08/2007 Hồng Việt- Đông Hưng- Thái Bình Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Việt TOC C 40
981 HS1004221029 TRẦN MINH  NGỌC Nữ 09/06/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
982 HS1012512923 LƯU QUANG  PHÚC Nam 05/02/2007 Quỳnh Phụ - Thái Bình THCS An Vinh TOC K 42
983 HS1012519357 DƯƠNG DIỄM  PHƯƠNG Nữ 03/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC K 41
984 HS1004156944 PHÙNG HÀ  PHƯƠNG Nữ 28/08/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 40
985 HS1003950923 LÊ THỊ HIỀN PHƯƠNG Nữ 05/04/2007 BV Phụ sản Thái Bình Tiểu học và THCS Đông Hoàng TOC K 40
986 HS1004203765 HÀ ANH  QUANG Nam 20/07/2007 Phường Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 40
987 HS1004513699 PHẠM HẢI  QUANG Nam 20/03/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình, P.Quang Trung - Tp Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 41
988 HS1003759574 ĐẶNG MINH  QUANG Nam 25/09/2007 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 TOC K 40
989 HS1004297929 TRẦN LÝ  QUÂN Nam 10/04/2007 Phường Quang Trung - TP. Thái Bình - Thái Bình THCS Tân Lập TOC C 41
990 HS1004067741 NGUYỄN THÁI  SƠN Nam 13/01/2007 BV Đa khoa Ðông Hưng Tiểu học và trung học cơ sở Đông Các TOC C 40
991 HS1004156947 NGUYỄN MINH  THÁI Nam 01/01/2007 Xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC K 39
992 HS1004156945 NGÔ THỊ PHƯƠNG THANH Nữ 05/04/2007 TT Vũ Thư - Vũ Thư - Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 40
993 HS1004520492 BÙI QUANG  THÀNH Nam 04/09/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TOC C 40
994 HS1004221035 NGUYỄN PHƯƠNG  THẢO Nữ 13/06/2007 Thái Thụy Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
995 HS1004221036 PHẠM PHƯƠNG  THẢO Nữ 29/03/2007 Tiền Hải Trường THCS Lương Thế Vinh TOC K 44
996 HS1004173510 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THẢO Nữ 07/09/2007 Bệnh viện phụ sản, Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 42
997 HS1004218391 TRỊNH VĂN  THẮNG Nam 17/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú TOC C 40
998 HS1003828117 NGUYỄN XUÂN  THIỆN Nam 03/08/2007 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 TOC C 41
999 HS1004481054 BÙI ANH  THƯ Nữ 04/01/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang TOC K 42
1000 HS1004203030 NGUYỄN NGỌC DIỆU THƯ Nữ 19/03/2007 Hòa Bình - Vũ Thư - Thái Bình Tiểu học&THCS Hòa Bình TOC K 40
1001 HS1004420726 TRẦN XUÂN  THƯỞNG Nam 31/01/2007 Tân Hòa - Vũ Thư - Thái Bình TH-THCS Phúc Thành TOC C 40
1002 HS1004156905 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG Nữ 25/05/2007 Đông Cường - Đông Hưng - Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 40
1003 HS1003356524 ĐÀO THỊ CẨM Nữ 05/08/2007 Kiến Xương - Thái Bình Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Nguyên TOC C 40
1004 HS1012484176 PHẠM DUY  TUẤN Nam 02/07/2007 Thị trấn Vũ Thư - Vũ Thư - Thái Bình TH&THCS Việt Hùng TOC K 40
1005 HS1004156952 TRẦN XUÂN  TÙNG Nam 16/11/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư TOC C 40
1006 HS1003851870 NGUYỄN HOÀNG  VIỆT Nam 17/10/2007 BVĐK Tiền Hải Trường THCS 14-10 TOC K 40
1007 HS1004221039 PHẠM LÊ UYÊN VY Nữ 09/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh TOC C 40
1008 HS1004220878 ĐÀO DUY  ANH Nam 11/08/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 43
1009 HS1004218343 PHẠM HOÀNG  ANH Nam 23/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú VLY C 40
1010 HS1004220953 TRỊNH MINH  ANH Nam 16/07/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1011 HS1004156914 TRẦN PHƯƠNG  ANH Nữ 21/05/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư VLY C 40
1012 HS1004156865 LÊ TUẤN  ANH Nam 10/03/2007 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Quang Trung - TPTB THCS Thị trấn Vũ Thư VLY C 39
1013 HS1004221000 HỒ SỸ  BÁCH Nam 24/10/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1014 HS1004156915 NGUYỄN GIA  BẢO Nam 18/10/2007 Quang Trung - TPTB THCS Thị trấn Vũ Thư VLY C 40
1015 HS1003733956 PHAN GIA  BÌNH Nam 22/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm VLY C 40
1016 HS1004221047 HOÀNG XUÂN  BÌNH Nam 04/05/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 42
1017 HS1003440019 TRỊNH YẾN  CHI Nữ 06/05/2007 TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Lê Quý Đôn VLY K 41
1018 HS1004481059 NGUYỄN BÁ  DŨNG Nam 09/06/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang VLY K 42
1019 HS1004156871 ĐẶNG ANH  DUY Nam 20/11/2007 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Quang Trung - TPTB THCS Thị trấn Vũ Thư VLY C 40
1020 HS1004156872 VŨ ANH  DUY Nam 25/10/2007 Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Thị TrấnVũ Thư- TB THCS Thị trấn Vũ Thư VLY K 41
1021 HS1004220887 NGUYỄN LÂM  DƯƠNG Nam 25/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY K 40
1022 HS1004220920 NGUYỄN KHẮC  ĐẠT Nam 13/08/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1023 HS1004220921 TRẦN MINH  ĐỨC Nam 16/12/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 42
1024 HS1004283154 BÙI TRUNG  ĐỨC Nam 08/02/2007 Thị Trấn Vũ Thư - Vũ Thư - Thái Bình Trường THCS Nguyên Xá VLY C 40
1025 HS1012520270 VŨ VĂN  ĐỨC Nam 12/06/2007 Khoa sản - Bệnh viện đa khoa Thái Thuỵ THCS Nguyễn Đức Cảnh VLY K 40
1026 HS1004113081 PHAN KHÁNH  Nữ 27/11/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 42
1027 HS1004220924 CHU THỊ THANH HẰNG Nữ 28/07/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 43
1028 HS1004112955 PHẠM MINH  HIẾU Nam 04/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1029 HS1004156928 ĐỖ ĐỨC  HUY Nam 06/01/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư VLY C 40
1030 HS1004220928 ĐẶNG ĐỨC QUANG HƯNG Nam 10/12/2007 Tỉnh Quảng Ninh Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1031 HS1004221054 NGUYỄN QUANG  HƯNG Nam 16/05/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 42
1032 HS1004220964 NGUYỄN MAI  HƯƠNG Nữ 07/01/2007 Hà Tây Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 42
1033 HS1004220965 NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG Nữ 17/04/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1034 HS1003420587 DƯƠNG ĐỨC  KHIÊM Nam 06/08/2007 Kiến Xương - Thái Bình Trường THCS Lê Quý Đôn VLY K 42
1035 HS1004220967 TRƯƠNG BÁCH  KHOA Nam 18/04/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1036 HS1004220966 VŨ ĐỨC  KIÊN Nam 14/03/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 43
1037 HS1004156888 PHAN TRUNG  KIÊN Nam 08/01/2007 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư VLY C 40
1038 HS1012534546 NGUYỄN ĐAN  Nữ 12/11/2007 TT Vũ Thư - Vũ Thư - Thái Bình TH-THCS Thanh Phú VLY C 40
1039 HS1004299025 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH Nữ 03/04/2007 Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Minh lãng VLY C 40
1040 HS1004528401 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 27/01/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang VLY K 43
1041 HS1004283321 BÙI ĐỨC  LONG Nam 05/06/2007 Thị Trấn Vũ Thư - Vũ Thư - Thái bình Trường THCS Nguyên Xá VLY K 40
1042 HS1007730174 NGUYỄN GIA  LỘC Nam 17/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1043 HS1004528402 VŨ THỊ XUÂN MAI Nữ 31/08/2007 Ðông Hưng , Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang VLY K 44
1044 HS1012516245 HOÀNG CÔNG  MINH Nam 19/12/2007 Tp Thái Bình Trường THCS Lê Danh Phương VLY K 43
1045 HS1004218378 LƯƠNG HIỂU  MINH Nam 23/04/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú VLY C 40
1046 HS1004156936 PHẠM LÊ  MINH Nam 03/11/2007 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư VLY C 40
1047 HS1004220938 TẠ NHẬT  MINH Nam 28/02/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1048 HS1003733831 LÊ QUANG  MINH Nam 20/03/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Lãm VLY C 40
1049 HS1004156937 PHẠM QUỐC  MINH Nam 11/02/2007 Thị Trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình THCS Thị trấn Vũ Thư VLY C 39
1050 HS1012520284 NGÔ QUỲNH  MINH Nữ 06/08/2007 Bệnh viện Đa khoa Thái Thuỵ THCS Nguyễn Đức Cảnh VLY C 40
1051 HS1004227185 LÊ THỊ HỒNG Nữ 01/03/2007 P Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình TH-THCS Vũ Vinh VLY K 40
1052 HS1004528404 NGÔ HÀ  MY Nữ 09/02/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang VLY K 41
1053 HS1012516215 BÙI ĐỨC  NAM Nam 04/05/2007 Tỉnh Thái Bình Trường THCS Lê Danh Phương VLY K 41
1054 HS1004218708 NGUYỄN THIỆN  NHÂN Nam 24/06/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Trần Phú VLY C 40
1055 HS1006351633 NGUYỄN ÐỨC  PHÁT Nam 05/11/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang VLY C 42
1056 HS1004220981 NGUYỄN GIA  PHONG Nam 08/01/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1057 HS1004220982 NGUYỄN VĂN  PHÚC Nam 09/12/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1058 HS1004112982 NGUYỄN HÀ  PHƯƠNG Nữ 17/08/2007 Thành phố Hải Phòng Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1059 HS1004203839 VŨ PHẠM TRANG PHƯƠNG Nữ 29/12/2007 Phường Quang Trung - TP Thái Bình - Thái Bình Trường THCS Vũ Hội VLY C 39
1060 HS1004481065 BÙI ĐĂNG  QUANG Nam 14/08/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang VLY K 43
1061 HS1004221033 PHẠM TUẤN  QUANG Nam 21/11/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1062 HS1005448295 NGUYỄN THÚY  QUỲNH Nữ 07/01/2007 Tỉnh Thái Bình THCS Trung An VLY C 40
1063 HS1012519354 ĐỖ ĐỨC  THÀNH Nam 23/02/2007 Thành Phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1064 HS1004112990 VŨ THANH  THẢO Nữ 28/10/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40
1065 HS1004520494 HOÀNG ĐỨC  THIỆN Nam 30/12/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang VLY K 40
1066 HS1004124453 ĐỒNG PHƯƠNG  THỦY Nữ 10/01/2007 TP Thái Bình, Thái Bình Trường THCS Tân Phong VLY C 41
1067 HS1004156903 HOÀNG QUỲNH  TRANG Nữ 19/11/2007 Bệnh viện Đa Khoa Vũ Thư, Thị TrấnVũ Thư- TB THCS Thị trấn Vũ Thư VLY K 40
1068 HS1004520511 MAI KHÁNH  TRÌNH Nam 15/10/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang VLY K 40
1069 HS1004220991 TẠ HOÀNG  TRUNG Nam 24/11/2007 Thành phố Hà Nội Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 43
1070 HS1004520495 NGUYỄN HỒNG  VÂN Nữ 24/09/2007 Đông Hưng, Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang VLY K 42
1071 HS1004528412 TRẦN VIẾT  VINH Nam 17/08/2007 Bệnh viện phụ sản Thái Bình Trường THCS Phạm Huy Quang VLY C 44
1072 HS1004112762 NGUYỄN HÀ  VY Nữ 02/01/2007 Thành phố Thái Bình Trường THCS Lương Thế Vinh VLY C 40

Tác giả bài viết: NTS

Nguồn tin: THPT Chuyên Thái Bình:

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây