Thời khóa biểu buổi chiều, năm học 2020-2021, các lớp 12, thực hiện từ 05/04/2021

Thứ sáu - 02/04/2021 23:02
Lớp 12 thực hiện Thời khóa biểu buổi chiều theo chu kỳ các tuần:
 
Tuần 1: Thực hiện từ 05/04/2021.
 
THỨ 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12A1 12A2 12ANH1 12ANH2
2   Sinh - Kiên Toán - Huệ Sinh - HươngS Toán - DungT T.Anh - LinhA Địa - Minh T.Anh - TrungA Toán - Út T.Anh - QuếA Sử - Tùng   Sử - YếnSử
3 Toán - Đăng Toán - Hường Hoá - NhungH Hoá - ThuỷH     Toán - HiềnT Sử - YếnSử Địa - Duyên Toán - H.Thắng Văn - HằngV Văn - NhungV T.Anh - Giang
4 Hoá - ThuỷH Hoá - NhungH Lý - Du Toán - Huệ T.Anh - LinhA Toán - Út T.Anh - Giang Địa - L.Anh Văn - Lan Lý - Tuyết T.Anh - ThanhA Toán - HàT Văn - HằngV
5 T.Anh - HạnhA T.Anh - Ngọc Sinh - Sâm T.Anh - TrungA Sinh - HạnhS Hoá - Chiến Sử - Thoa Toán - HằngT   Sinh - HươngS   Địa - PhượngĐ Địa - Minh
6 Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyết T.Anh - Hậu Lý - Tuyền Lý - TuấnL Sinh - HạnhS   Văn - HằngV Sử - ThuỷSử Hoá - ThuỷH Toán - HàT T.Anh - Chi Toán - Hường
7 Sinh - Kiên       Hoá - Tuân Lý - TuấnL Văn - Mai   T.Anh - TrungA   Địa - H.Anh Sử - Thoa  
 
Tuần 2: Thực hiện từ 12/04/2021. Hết tuần 2, các lớp Toán1, Toán2, Tin, Lý, Hóa, Sinh, A1 quay về tuần 1...
 
THỨ 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12A1 12A2 12ANH1 12ANH2
2   Sinh - Kiên Toán - Huệ Sinh - HươngS Toán - DungT   Địa - Minh T.Anh - TrungA Toán - Út Văn - HàV GDCD - HằngCD   GDCD - Vui
3 Toán - Đăng Toán - Hường Hoá - NhungH Hoá - ThuỷH Văn - Lan Văn - DungV Toán - HiềnT GDCD - Vui Địa - Duyên Toán - H.Thắng Văn - HằngV Văn - NhungV T.Anh - Giang
4 Hoá - ThuỷH Hoá - NhungH Lý - Du Toán - Huệ   Toán - Út T.Anh - Giang Địa - L.Anh Văn - Lan Lý - Tuyết T.Anh - ThanhA Toán - HàT Văn - HằngV
5 Văn - HằngV Văn - NgaV Sinh - Sâm Văn - NhungV Sinh - HạnhS Hoá - Chiến GDCD - HằngCD Toán - HằngT   Sinh - HươngS   Địa - PhượngĐ Địa - Minh
6 Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyết Văn - NhungV Lý - Tuyền Lý - TuấnL Sinh - HạnhS   Văn - HằngV GDCD - Vui Hoá - ThuỷH Toán - HàT T.Anh - Chi Toán - Hường
7 Sinh - Kiên       Hoá - Tuân Lý - TuấnL Văn - Mai   T.Anh - TrungA   Địa - H.Anh GDCD - HằngCD  
 

Tuần 3: Thực hiện từ 19/04/2021. Hết tuần 3, các lớp Văn, Sử, Địa, A2, Anh1, Anh2 quay về tuần 1...

THỨ 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12A2 12ANH1 12ANH2
2 GDCD - HằngCD T.Anh - TrungA Toán - Út Sử - Tùng   Sử - YếnSử
3 Toán - HiềnT Sử - YếnSử Địa - Vui Văn - HằngV Văn - NhungV T.Anh - Giang
4 T.Anh - Giang GDCD - Vui Văn - Lan T.Anh - ThanhA Toán - HàT Văn - HằngV
5 Sử - Thoa Toán - HằngT     GDCD - HằngCD GDCD - Vui
6   Văn - HằngV Sử - ThuỷSử Toán - HàT T.Anh - Chi Toán - Hường
7 Văn - Mai   T.Anh - TrungA GDCD - HằngCD Sử - Thoa  
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây