Thời khóa biểu buổi chiều, năm học 2020-2021, số 6, thực hiện từ 08/03/2021

Thứ sáu - 05/03/2021 10:40
THỨ 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10A1 10A2 10ANH1 10ANH2
2 HSG - Q.Thắng   HSG - HiềnTin HSG - Du HSG - Hướng HSG - Hồi HSG - DungV HSG - Khoa HSG - L.Anh     HSG - Hậu  
3 Toán - Q.Thắng Lý - TuấnL Toán - Dũng Toán - Dua Hoá - Chiến Sinh - Hồi T.Anh - LinhA Địa - Minh Địa - L.Anh T.Anh - NgaA T.Anh - Hưng Toán - DungT Văn - Vân
4 Lý - L.Sơn Hoá - Hướng Lý - Nhật Hoá - DũngH Toán - Hừng Hoá - Tuân Toán - HươngT Văn - Vân Văn - HàV Văn - Luyến Toán - HằngT T.Anh - Hậu T.Anh - HạnhA
5 HSG - Q.Thắng   HSG - HiềnTin HSG - Du HSG - Hướng HSG - Hồi HSG - DungV HSG - Khoa HSG - L.Anh     HSG - Hậu  
6 Hoá - Chiến Toán - Út Hoá - DũngH Lý - Du Lý - Thưởng Toán - Dua Văn - DungV Sử - Khoa Sử - Thoa Toán - DungT Văn - Luyến Văn - NgaV Toán - HươngT
7 HSG - Q.Thắng   HSG - HiềnTin HSG - Du HSG - Hướng HSG - Hồi HSG - DungV HSG - Khoa HSG - L.Anh     HSG - Hậu  
 
THỨ 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11A1 11A2 11ANH1 11ANH2
2 HSG - Hừng   HSG - Thành HSG - L.Sơn HSG - Hiệu HSG - Hải HSG - NhànV HSG - Huyền HSG - V.Anh     HSG - ThanhA  
3 Lý - Thưởng Lý - Ng.Sơn Lý - HươngL Toán - HàT Hoá - Hiệu Toán - HằngT Văn - NhànV Văn - Mai Địa - V.Anh T.Anh - P.Anh Toán - Huệ Văn - HiềnV Văn - NgaV
4 Hoá - Hoan Hoá - Chiến Toán - Sính T.Anh - Hưng Toán - Hường Sinh - Hải T.Anh - NgaA Địa - Duyên Văn - NgaV Toán - Phượng T.Anh - P.Anh Toán - HiềnT T.Anh - Ngọc
5 HSG - Hừng   HSG - Thành HSG - L.Sơn HSG - Hiệu HSG - Hải HSG - NhànV HSG - Huyền HSG - V.Anh     HSG - ThanhA  
6 Toán - Hừng Toán - HiềnT Hoá - Hiệu Lý - L.Sơn Lý - Nhật Hoá - HươngH Toán - Phượng Sử - Huyền Sử - Hiếu Văn - Lan Văn - Mai T.Anh - ThanhA Toán - H.Thắng
7 HSG - Hừng   HSG - Thành HSG - L.Sơn HSG - Hiệu HSG - Hải HSG - NhànV HSG - Huyền Toán - Dua     HSG - ThanhA  
 
THỨ 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12A1 12A2 12ANH1 12ANH2
2                          
3 Toán - Đăng Toán - Hường Hoá - NhungH Hoá - ThuỷH Hoá - Tuân   Toán - HiềnT Sử - YếnSử Địa - Duyên Toán - H.Thắng Văn - HằngV Văn - NhungV T.Anh - Giang
4 Hoá - ThuỷH Hoá - NhungH Lý - Du Toán - Huệ Toán - DungT Toán - Út T.Anh - Giang Địa - L.Anh Văn - Lan Lý - Tuyết T.Anh - ThanhA Toán - HàT Văn - HằngV
5           Hoá - Chiến              
6 Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyết Toán - Huệ Lý - Tuyền Lý - TuấnL Sinh - HạnhS   Văn - HằngV Sử - ThuỷSử Hoá - ThuỷH Toán - HàT T.Anh - Chi Toán - Hường
7             Văn - Mai            
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây