CƠ CẤU PHÒNG THI VÀ ĐỊA ĐIỂM CÁC PHÒNG THI

Thứ sáu - 25/05/2018 12:36
CƠ CẤU PHÒNG THI VÀ ĐỊA ĐIỂM CÁC PHÒNG THI
KỲ THI THUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2018 - 2019
 
Phòng thi Số thí sinh Môn ĐK Từ SBD Đến SBD Hội trường
1 28 Anh 120001 120028 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.06
2 28 Anh 120029 120056 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.06
3 28 Anh 120057 120084 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.08
4 28 Anh 120085 120112 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.08
5 28 Anh 120113 120140 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.10
6 28 Anh 120141 120168 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.10
7 28 Anh 120169 120196 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.12
8 28 Anh 120197 120224 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.12
9 28 Anh 120225 120252 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.14
10 28 Anh 120253 120280 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.16
11 28 Anh 120281 120308 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.15
12 28 Anh 120309 120336 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.11B
13 28 Anh 120337 120364 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.13
14 26 Địa 120365 120390 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.03
15 26 Địa 120391 120416 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.01
16 26 Địa 120417 120442 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.01
17 26 Địa 120443 120468 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.02
18 26 Địa 120469 120494 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.06
19 27 Địa 120495 120521 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.06
20 27 Hoá 120522 120548 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.09
21 27 Hoá 120549 120575 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.11A
22 27 Hoá 120576 120602 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.7B
23 27 Hoá 120603 120629 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.05
24 26 Hoá 120630 120655 Nhà F, Tầng 3, Phòng F3.7A
25 29 120656 120684 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.08
26 29 120685 120713 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.08
27 29 120714 120742 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.10
28 28 120743 120770 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.10
29 28 120771 120798 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.12
30 28 120799 120826 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.12
31 30 Sinh 120827 120856 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.14
32 30 Sinh 120857 120886 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.14
33 30 Sinh 120887 120916 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.16
34 29 Sinh 120917 120945 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.16
35 29 Sử 120946 120974 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.15
36 29 Sử 120975 121003 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.15
37 28 Sử 121004 121031 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.11A
38 28 Sử 121032 121059 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.11B
39 29 Tin 121060 121088 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.13
40 29 Tin 121089 121117 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.13
41 29 Tin 121118 121146 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.09
42 29 Tin 121147 121175 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.09
43 29 Tin 121176 121204 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.07
44 29 Tin 121205 121233 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.07
45 29 Tin 121234 121262 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.05
46 29 Tin(6), Toán(23) 121263 121291 Nhà F, Tầng 4, Phòng F4.05
47 29 Toán 121292 121320 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.01
48 29 Toán 121321 121349 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.01
49 29 Toán 121350 121378 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.02
50 29 Toán 121379 121407 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.02
51 29 Toán 121408 121436 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.06
52 29 Văn 121437 121465 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.08B
53 29 Văn 121466 121494 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.08A
54 29 Văn 121495 121523 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.10
55 29 Văn 121524 121552 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.12A
56 29 Văn 121553 121581 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.12B
57 29 Văn 121582 121610 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.14
58 29 Văn 121611 121639 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.16
59 29 Văn 121640 121668 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.15
60 29 Văn 121669 121697 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.13
61 28 Văn 121698 121725 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.11B
62 28 Văn 121726 121753 Nhà F, Tầng 5, Phòng F5.11A

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây