DANH SÁCH, SỐ BÁO DANH CỦA THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2018-2019

Thứ sáu - 25/05/2018 12:14
Hội đồng tuyển sinh THPT Chuyên Thái Bình năm học 2018 - 2019 công bố danh sách thí sinh ghi tên dự thi vào trường kèm số báo danh, phòng thi của các thí sinh.
Sau khi sơ tuyển, Hội đồng tuyển sinh THPT Chuyên Thái Bình năm học 2018-2019 công bố danh sách thí sinh ghi tên dự thi vào trường và số báo danh, phòng thi

Sơ đồ phòng thi thí sinh xem trực tiếp tại trường thi hoặc tại trường THPT Chuyên Thái Bình.

 
DANH SÁCH, SỐ BÁO DANH THÍ SINH GHI TÊN DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
NĂM HỌC 2018-2019
MÃ HS SBD Phòng Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK
A177 120001 1 Bùi Thị Yến Anh Nữ 10/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Anh
A353 120002 1 Đào Lan Anh Nữ 10/02/2003 Vũ Thư, TB Vũ Vân, VT 40 Anh
A219 120003 1 Đào Ngọc Anh Nữ 14/09/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Anh
A081 120004 1 Đặng Mai Anh Nữ 13/01/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40 Anh
A075 120005 1 Đặng Ngọc Anh Nam 31/10/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
A040 120006 1 Đinh Bùi Hải Anh Nữ 04/02/2003 Thành phố, TB Song Lãng, VT 40 Anh
A256 120007 1 Đỗ Ngọc Anh Nữ 10/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A054 120008 1 Đỗ Ngọc Anh Nữ 07/11/2003 Tiền Hải, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
A042 120009 1 Đỗ Thị Quỳnh Anh Nữ 06/01/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Anh
A093 120010 1 Đỗ Thị Vân Anh Nữ 09/01/2003 Thành phố, TB Minh Lãng, VT 40 Anh
A364 120011 1 Hà Minh Anh Nữ 30/08/2003 Thành phố, TB Vũ Ninh, KX 40 Anh
A358 120012 1 Hà Phương Anh Nữ 10/04/2003 Đông Hưng, TB Phong Huy Lĩnh, ĐH 40 Anh
A336 120013 1 Hoàng Việt Anh Nam 08/02/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Anh
A024 120014 1 Lê Minh Anh Nữ 17/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A088 120015 1 Mai Tuấn Anh Nam 16/12/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 39 Anh
A327 120016 1 Nguyễn Châu Anh Nam 31/03/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
A085 120017 1 Nguyễn Chu Phương Anh Nữ 03/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A328 120018 1 Nguyễn Hoàng Anh Nam 21/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A253 120019 1 Nguyễn Hoàng Duy Anh Nam 21/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
A227 120020 1 Nguyễn Mai Anh Nữ 22/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A262 120021 1 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nữ 24/11/2003 Kiến Xương, TB Vũ Hòa, KX 40 Anh
A297 120022 1 Nguyễn Phúc Bảo Anh Nữ 24/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A294 120023 1 Nguyễn Phương Anh Nữ 28/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A266 120024 1 Nguyễn Phương Anh Nữ 17/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A145 120025 1 Nguyễn Phương Anh Nữ 16/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A318 120026 1 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 11/11/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 39 Anh
A211 120027 1 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 29/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A213 120028 1 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 30/10/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 39 Anh
A167 120029 2 Nguyễn Thị Thảo Anh Nữ 01/01/2003 Quỳnh Phụ, TB An Ấp, QP 40 Anh
A313 120030 2 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ 03/12/2003 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Anh
A106 120031 2 Nguyễn Thị Tuyết Anh Nữ 16/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
A247 120032 2 Nguyễn Trần Phương Anh Nữ 25/10/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 40 Anh
A269 120033 2 Phạm Duy Anh Nam 24/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 38 Anh
A182 120034 2 Phạm Minh Tuấn Anh Nam 01/04/2003 Hưng Hà, TB Thái Phương, HH 40 Anh
A022 120035 2 Phạm Phương Anh Nữ 25/06/2003 Tiền Hải, TB Nam Hà, TH 40 Anh
A301 120036 2 Phạm Thị Phương Anh Nữ 03/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A105 120037 2 Quách Thị Phương Anh Nữ 09/12/2003 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40 Anh
A068 120038 2 Thái Phương Anh Nữ 18/03/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A267 120039 2 Trần Tuấn Anh Nam 27/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36 Anh
A006 120040 2 Vũ Ngân Anh Nữ 17/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A150 120041 2 Vũ Thị Phương Anh Nữ 16/01/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Anh
A119 120042 2 Vũ Thị Vân Anh Nữ 04/09/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
A113 120043 2 Bùi Hồng Ánh Nữ 14/12/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Anh
A225 120044 2 Đoàn Lê Minh Ánh Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Vũ Vinh, VT 40 Anh
A302 120045 2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 25/09/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Anh
A149 120046 2 Nguyễn Trương Bách Nam 05/03/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 36 Anh
A303 120047 2 Nguyễn Thanh Bình Nam 24/11/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
A157 120048 2 Đặng Minh Châu Nữ 07/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A246 120049 2 Nguyễn Bảo Châu Nữ 21/08/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A037 120050 2 Nguyễn Đỗ Minh Châu Nữ 12/11/2003 Đắk Lắk Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A028 120051 2 Đỗ Lan Chi Nữ 06/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A198 120052 2 Nguyễn Quế Chi Nữ 18/11/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Anh
A046 120053 2 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 10/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A295 120054 2 Phạm Yến Chi Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
A057 120055 2 Phùng Phương Chi Nữ 02/08/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Anh
A060 120056 2 Vũ Thị Bảo Chi Nữ 28/04/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
A125 120057 3 Nguyễn Thị Thu Cúc Nữ 02/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A346 120058 3 Nguyễn Trọng Cương Nam 23/12/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
A050 120059 3 Đoàn Thị Diễm Nữ 20/12/2003 Thành phố, TB Việt Thuận, VT 40 Anh
A096 120060 3 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 03/07/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A069 120061 3 Mai Thị Dinh Nữ 25/06/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
A278 120062 3 Nguyễn Thu Dịu Nữ 17/07/2003 Đông Hưng, TB Nguyên Xá, ĐH 40 Anh
A009 120063 3 Nguyễn Thùy Dung Nữ 30/04/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
A041 120064 3 Trương Thanh Dung Nữ 09/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A296 120065 3 Vũ Thị Nhật Dung Nữ 26/01/2003 Quỳnh Phụ, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
A249 120066 3 Bùi Ngọc Dũng Nam 23/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Anh
A200 120067 3 Hà Vũ Tiến Dũng Nam 25/06/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Anh
A044 120068 3 Nguyễn Mạnh Dũng Nam 30/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A134 120069 3 Phạm Minh Dũng Nam 11/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A207 120070 3 Nguyễn Nhật Duy Nam 30/11/2003 Thành phố, TB Bách Thuận, VT 40 Anh
A066 120071 3 Phạm Đức Duy Nam 29/07/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
A158 120072 3 Hoàng Phương Duyên Nữ 18/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 42 Anh
A131 120073 3 Lê Mỹ Duyên Nữ 11/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A010 120074 3 Bùi Hải Dương Nam 22/04/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 38 Anh
A082 120075 3 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 01/01/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A014 120076 3 Phạm Ánh Dương Nữ 12/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 44 Anh
A156 120077 3 Phạm Thái Dương Nam 18/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A002 120078 3 Trần Xuân Ánh Dương Nữ 29/12/2003 Tiền Hải, TB An Ninh, TH 40 Anh
A133 120079 3 Đỗ Vĩ Đại Nam 21/11/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A251 120080 3 Bùi Thành Đạt Nam 12/09/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 38 Anh
A098 120081 3 Phạm Tiến Đạt Nam 06/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A226 120082 3 Phạm Tuấn Đạt Nam 28/04/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Anh
A160 120083 3 Tạ Quốc Đạt Nam 20/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A121 120084 3 Trần Tiến Đạt Nam 03/06/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 37 Anh
A058 120085 4 Trịnh Thành Đạt Nam 13/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Anh
A175 120086 4 Phạm Hải Đăng Nam 26/05/2003 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 41 Anh
A359 120087 4 Bùi Anh Đức Nam 29/09/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 37 Anh
A218 120088 4 Đào Hồng Đức Nam 03/02/2003 Hưng Hà, TB Kỳ Bá, TP 36 Anh
A344 120089 4 Nguyễn Anh Đức Nam 12/09/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 40 Anh
A043 120090 4 Trần Hữu Đức Nam 25/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 38 Anh
A112 120091 4 Trần Việt Đức Nam 10/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A192 120092 4 Đặng Hoàng Giang Nam 20/11/2002 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
A161 120093 4 Đỗ Hải Giang Nữ 30/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A076 120094 4 Đỗ Hương Giang Nữ 03/07/2003 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Ngọc, QP 40 Anh
A074 120095 4 Lê Hoàng Giang Nam 30/05/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Anh
A341 120096 4 Nguyễn Thủy Giang Nữ 21/10/2003 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A243 120097 4 Phạm Hương Giang Nữ 24/02/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
A276 120098 4 Trần Hương Giang Nữ 13/04/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
A179 120099 4 Trần Thị Hương Giang Nữ 11/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Anh
A238 120100 4 Vũ Hoàng Giang Nam 09/02/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Anh
A090 120101 4 Vũ Thị Linh Giang Nữ 20/01/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Anh
A146 120102 4 Đào Quang Giáp Nam 16/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Anh
A252 120103 4 Bùi Thị Phương Hà Nữ 28/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A003 120104 4 Đào Thị Thu Hà Nữ 25/05/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
A138 120105 4 Hoàng Thúy Hà Nữ 07/12/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Anh
A072 120106 4 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 20/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A349 120107 4 Nguyễn Thị Nguyệt Hà Nữ 14/05/2003 Vũ Thư, TB Minh Khai, VT 39 Anh
A077 120108 4 Nguyễn Việt Hà Nữ 04/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A099 120109 4 Nguyễn Vũ Ngọc Hà Nữ 25/11/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 40 Anh
A019 120110 4 Phạm Thu Hà Nữ 03/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A159 120111 4 Phí Thị Việt Hà Nữ 16/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A071 120112 4 Vũ Diệu Hà Nữ 31/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A155 120113 5 Hồ Ngọc Hạnh Nam 28/09/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Anh
A036 120114 5 Nguyễn Minh Hạnh Nữ 19/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A190 120115 5 Nguyễn Nguyên Hạnh Nữ 08/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A084 120116 5 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 20/04/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
A291 120117 5 Vũ Minh Hằng Nữ 24/10/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Anh
A114 120118 5 Vũ Thị Hằng Nữ 18/06/2003 Đông Hưng, TB Đông Các, ĐH 40 Anh
A309 120119 5 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 13/09/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
A097 120120 5 Nguyễn Thúy Hiền Nữ 12/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A139 120121 5 Phạm Thảo Hiền Nữ 13/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A268 120122 5 Hoàng Ngọc Hiệp Nam 11/05/2003 Tiền Hải, TB Bắc Hải, TH 40 Anh
A232 120123 5 Đỗ Minh Hiếu Nam 17/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Anh
A333 120124 5 Mai Trung Hiếu Nam 14/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Anh
A012 120125 5 Nguyễn Xuân Hiếu Nam 10/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
A017 120126 5 Phạm Trần Hiếu Nam 03/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Anh
A362 120127 5 Bùi Ngọc Hoa Nữ 27/02/2003 Hàn Quốc Kỳ Bá, TP 40 Anh
A130 120128 5 Bùi Thị Hồng Hoa Nữ 08/03/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Anh
A034 120129 5 Hoàng Phương Hoa Nữ 30/07/2003 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 40 Anh
A174 120130 5 Lê Khánh Hòa Nữ 22/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A216 120131 5 Trần Minh Hòa Nữ 30/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A031 120132 5 Nguyễn Minh Hoàn Nam 30/01/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
A136 120133 5 Lương Đức Hoàng Nam 04/01/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
A108 120134 5 Ngô Minh Hoàng Nam 23/11/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A080 120135 5 Phạm Việt Hoàng Nam 15/06/2003 Ninh Bình Hoàng Diệu, TP 40 Anh
A180 120136 5 Vũ Huy Hoàng Nam 10/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A111 120137 5 Đồng Thị Thu Hồi Nữ 21/09/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
A102 120138 5 Bùi Minh Hồng Nữ 24/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A089 120139 5 Trần Thị Thanh Hồng Nữ 23/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A203 120140 5 Bùi Quốc Huân Nam 01/12/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40 Anh
A326 120141 6 Bùi Mạnh Hùng Nam 12/09/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
A244 120142 6 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 18/02/2003 Thái Bình Tây Sơn, TP 37 Anh
A281 120143 6 Nguyễn Tuấn Hùng Nam 08/10/2003 Hưng Hà, TB Minh Thành, TP 40 Anh
A329 120144 6 Khổng Minh Huy Nam 15/10/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Anh
A129 120145 6 Nguyễn Ngọc Huy Nam 20/01/2003 Đông Hưng, TB Hồng Việt, ĐH 40 Anh
A153 120146 6 Nguyễn Văn Huy Nam 02/05/2003 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 40 Anh
A183 120147 6 Phạm Minh Huy Nam 13/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
A154 120148 6 Trần Quang Huy Nam 25/11/2003 Thành phố, TB Chu Văn An, VT 40 Anh
A338 120149 6 Trịnh Quang Huy Nam 08/11/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Anh
A250 120150 6 Vũ Văn Huy Nam 17/11/2003 Thái Bình Đông Hòa, TP 39 Anh
A282 120151 6 Lương Thị Huyền Nữ 10/07/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Anh
A144 120152 6 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 09/05/2003 Hưng Hà, TB Minh Tân, HH 40 Anh
A237 120153 6 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 23/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 44 Anh
A137 120154 6 Nguyễn Trần Ngọc Huyền Nữ 14/10/2003 Vũ Thư, TB Song An, VT 42 Anh
A195 120155 6 Trần Ngọc Huyền Nữ 26/01/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
A073 120156 6 Trịnh Khánh Huyền Nữ 27/12/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A224 120157 6 Trần Việt Hưng Nam 29/03/2003 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 40 Anh
A178 120158 6 Đào Thị Mai Hương Nữ 24/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A172 120159 6 Lê Thu Hương Nữ 23/10/2003 Ninh Bình Trương Hán Siêu, Ninh Bình 40 Anh
A307 120160 6 Mai Thị Lan Hương Nữ 07/07/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Anh
A312 120161 6 Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 10/10/2003 Hàn Quốc Minh Thành, TP 40 Anh
A280 120162 6 Phạm Thị Thanh Hường Nữ 12/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A001 120163 6 Chử Xuân Khải Nam 05/11/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 40 Anh
A095 120164 6 Lê Ngọc Khánh Nữ 02/08/2003 Thái Bình Nghĩa Tân, CG, Hà Nội 40 Anh
A143 120165 6 Nguyễn Lâm Khánh Nam 21/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A029 120166 6 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ 03/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A361 120167 6 Nguyễn Thành Liêm Nam 07/02/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 39 Anh
A151 120168 6 Bùi Khánh Linh Nữ 11/06/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Anh
A025 120169 7 Bùi Nguyễn Khánh Linh Nữ 16/10/2003 Bắc Ninh Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A210 120170 7 Bùi Thị Lệ Linh Nữ 05/06/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 39 Anh
A322 120171 7 Đào Thị Linh Nữ 25/09/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Anh
A335 120172 7 Đặng Thị Thùy Linh Nữ 02/10/2003 Thành phố, TB Đông Xuân, ĐH 40 Anh
A201 120173 7 Đinh Thị Khánh Linh Nữ 12/03/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 42 Anh
A011 120174 7 Đỗ Khánh Linh Nữ 18/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A311 120175 7 Đỗ Thùy Linh Nữ 19/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 39 Anh
A191 120176 7 Hà Thị Thùy Linh Nữ 07/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A334 120177 7 Hoàng Khánh Linh Nữ 04/08/2003 Kiến Xương, TB Thị trấn, VT 41 Anh
A299 120178 7 Lê Trịnh Khánh Linh Nữ 28/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Anh
A279 120179 7 Lương Phương Linh Nữ 21/08/2003 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 40 Anh
A308 120180 7 Nguyễn Khánh Linh Nữ 14/06/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Anh
A315 120181 7 Nguyễn Khánh Linh Nữ 25/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Anh
A300 120182 7 Nguyễn Khánh Linh Nữ 18/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A020 120183 7 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 01/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A038 120184 7 Nguyễn Phạm Mỹ Linh Nữ 27/12/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
A065 120185 7 Nguyễn Phương Linh Nữ 15/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A325 120186 7 Nguyễn Phương Linh Nữ 28/08/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 43 Anh
A059 120187 7 Nguyễn Thị Linh Nữ 28/09/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Anh
A023 120188 7 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 09/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A292 120189 7 Nguyễn Thùy Linh Nữ 07/04/2003 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 40 Anh
A354 120190 7 Nguyễn Thùy Linh Nữ 09/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 36 Anh
A298 120191 7 Nguyễn Vũ Linh Nam 03/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Anh
A189 120192 7 Phạm Khánh Linh Nữ 06/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
A350 120193 7 Phạm Ngọc Linh Nữ 08/11/2003 Thành phố, TB Hiệp Hòa, VT 40 Anh
A265 120194 7 Phạm Phương Linh Nữ 08/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A152 120195 7 Phạm Thị Mai Linh Nữ 29/01/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Anh
A170 120196 7 Trần Khánh Linh Nữ 08/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
A245 120197 8 Trần Thùy Linh Nữ 23/03/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Anh
A186 120198 8 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 29/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 44 Anh
A355 120199 8 Nguyễn Thanh Loan Nữ 01/01/2003 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A357 120200 8 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 13/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Anh
A045 120201 8 Bùi Quang Long Nam 05/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A239 120202 8 Nguyễn Kim Long Nam 13/08/2003 Thành phố, TB Tân Phong, VT 38 Anh
A064 120203 8 Nguyễn Tô Hoàng Long Nam 12/07/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A205 120204 8 Phạm Xuân Luận Nam 29/08/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Anh
A337 120205 8 Bùi Xuân Mai  Nữ 18/02/2003 TT-Huế 14-10, TH 40 Anh
A287 120206 8 Mạnh Phương Mai Nữ 22/11/2003 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 43 Anh
A140 120207 8 Phạm Thị Mai Nữ 30/01/2003 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 40 Anh
A184 120208 8 Phạm Thị Thùy Mai Nữ 15/09/2003 Kiến Xương, TB Bình Nguyên, KX 40 Anh
A314 120209 8 Phạm Thị Xuân Mai Nữ 13/02/2003 Đắk Lắk Bách Thuận, VT 42 Anh
A248 120210 8 Trần Phương Mai Nữ 05/02/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
A289 120211 8 Vũ Chi Mai Nữ 13/12/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Anh
A290 120212 8 Vũ Hà Mai Nữ 13/12/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
A018 120213 8 Hoàng Nhật Minh Nam 22/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A323 120214 8 Lê Hoàng Minh Nam 23/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A132 120215 8 Nguyễn Công Minh Nam 12/07/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 35 Anh
A171 120216 8 Nguyễn Đỗ Nhật Minh Nữ 02/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Anh
A242 120217 8 Nguyễn Đức Minh Nam 05/02/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Anh
A273 120218 8 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 06/11/2003 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A235 120219 8 Phạm Ngọc Minh Nữ 01/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A126 120220 8 Phạm Thị Ngọc Minh Nữ 04/02/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A063 120221 8 Lều Thị Hà My Nữ 18/04/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 39 Anh
A236 120222 8 Nguyễn Hà My Nữ 14/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 44 Anh
A285 120223 8 Bùi Đặng Tiểu Mỹ Nữ 27/02/2003 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 38 Anh
A061 120224 8 Nguyễn Hải Nam Nam 10/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A116 120225 9 Nguyễn Thành Nam Nam 28/05/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A026 120226 9 Phạm Bá Nam Nam 25/12/2003 Đông Hưng, TB Đông Các, ĐH 37 Anh
A055 120227 9 Phạm Thành Nam Nam 01/11/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Anh
A188 120228 9 Trịnh Tuấn Nam Nam 21/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Anh
A220 120229 9 Chu Thị Phương Nga Nữ 05/11/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
A087 120230 9 Đào Thị Kim Ngân Nữ 25/05/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Anh
A222 120231 9 Đặng Thị Phương Ngân Nữ 16/01/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40 Anh
A214 120232 9 Lê Thanh Ngân Nữ 07/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A271 120233 9 Mai Hoàng Ngân Nữ 22/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A339 120234 9 Mai Hồng Ngân Nữ 04/02/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A039 120235 9 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 17/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A234 120236 9 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 17/07/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Anh
A049 120237 9 Phan Thảo Ngân Nữ 27/08/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
A032 120238 9 Phan Thị Kim Ngân Nữ 20/05/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Anh
A259 120239 9 Trần Thị Ngân Nữ 20/03/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
A274 120240 9 Mai Nguyễn Phương Nghi Nữ 22/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A204 120241 9 Đặng Minh Nghĩa Nam 03/05/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A343 120242 9 Bùi Trần Minh Ngọc Nữ 24/12/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40 Anh
A272 120243 9 Lê Bích Ngọc Nữ 15/09/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 38 Anh
A261 120244 9 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 08/02/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
A330 120245 9 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 12/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Anh
A233 120246 9 Nguyễn Yến Ngọc Nữ 27/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
A107 120247 9 Phạm Huyền Ngọc Nữ 03/05/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Anh
A047 120248 9 Phùng Bảo Ngọc Nữ 20/11/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Anh
A165 120249 9 Vũ Ngọc Ngọc Nam 27/09/2003 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 37 Anh
A078 120250 9 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 25/04/2003 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40 Anh
A035 120251 9 Hoàng Khánh Nhi Nữ 07/01/2003 Thành phố, TB Song Lãng, VT 41 Anh
A229 120252 9 Hoàng Yến Nhi Nữ 07/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A092 120253 10 Lại Thị Yến Nhi Nữ 23/10/2003 Thành phố, TB Minh Lãng, VT 40 Anh
A202 120254 10 Phạm Bình Nhi Nữ 13/11/2003 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Anh
A120 120255 10 Phí Thị Hồng Nhung Nữ 08/12/2003 Thành phố, TB Vũ Tiến, VT 38 Anh
A270 120256 10 Trương Thị Trang Nhung Nữ 27/08/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
A221 120257 10 Vũ Thị Hồng Nhung Nữ 27/10/2003 Thành phố, TB Vũ Thắng, KX 40 Anh
A053 120258 10 Đoàn Thị Kim Oanh Nữ 27/11/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
A206 120259 10 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 15/07/2003 Thái Thụy, TB Thái Giang, TT 40 Anh
A342 120260 10 Vũ Gia Phong Nam 20/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Anh
A127 120261 10 Đỗ Hồng Phúc Nam 20/02/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 41 Anh
A142 120262 10 Lương Đức Phúc Nam 26/08/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 38 Anh
A181 120263 10 Ngô Quang Phúc Nam 05/02/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A331 120264 10 Vũ Hoàng Phúc Nam 29/11/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 38 Anh
A027 120265 10 Bùi Tiểu Phương Nữ 01/01/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
A062 120266 10 Đặng Mai Phương Nữ 27/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A176 120267 10 Đỗ Thu Phương Nữ 28/11/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 43 Anh
A194 120268 10 Lê Thị Thu Phương Nữ 14/04/2003 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40 Anh
A115 120269 10 Ngô Minh Phương Nữ 14/11/2003 Hưng Hà, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A254 120270 10 Nguyễn Hà Phương Nữ 29/07/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A187 120271 10 Nguyễn Mai Phương Nữ 30/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Anh
A135 120272 10 Nguyễn Thị Hà Phương Nữ 12/02/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Anh
A223 120273 10 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 28/04/2003 Thành phố, TB Vũ Thắng, KX 40 Anh
A275 120274 10 Nhâm Thu Phương Nữ 27/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A277 120275 10 Phạm Mai Phương Nữ 24/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A079 120276 10 Phạm Minh Phương Nữ 01/05/2003 Thành phố, TB Vũ Lễ, KX 40 Anh
A086 120277 10 Phạm Nguyễn Mỹ Phương Nữ 09/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Anh
A094 120278 10 Phạm Thu Phương Nữ 27/05/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Anh
A324 120279 10 Phạm Thu Phương Nữ 09/09/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Anh
A356 120280 10 Trần Thu Phương Nữ 30/01/2003 Thành phố, TB Minh Khai, VT 41 Anh
A185 120281 11 Vũ Mỹ Phương Nữ 25/11/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
A083 120282 11 Tạ Duy Quang Nam 17/01/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Anh
A052 120283 11 Bùi Minh Quân Nam 03/05/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Anh
A286 120284 11 Mai Nhân Anh Quân Nam 01/06/2003 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 40 Anh
A283 120285 11 Cao Thiên Quý Nam 11/02/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Anh
A048 120286 11 Phạm Thị Thanh Quý Nữ 08/11/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Anh
A306 120287 11 Lê Nguyễn Thái Sơn Nam 27/02/2003 LB Nga Phạm Huy Quang, ĐH 42 Anh
A304 120288 11 Nguyễn Văn Tài Nam 12/11/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
A240 120289 11 Kiều Thanh Tâm Nữ 06/08/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Anh
A109 120290 11 Đồng Thúy Thanh Nữ 01/12/2003 Thành phố, TB Tân Phong, VT 40 Anh
A164 120291 11 Nguyễn Quang Thanh Nam 01/06/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
A004 120292 11 Nguyễn Thị Minh Thanh Nữ 28/09/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Anh
A208 120293 11 Phạm Hữu Thanh Nam 06/10/2003 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Anh
A100 120294 11 Phạm Thúy Thanh Nữ 04/12/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
A319 120295 11 Trần Phương Thanh Nữ 21/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A310 120296 11 Nguyễn Công Thành Nam 04/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A351 120297 11 Nguyễn Đức Minh Thành Nam 22/03/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Anh
A173 120298 11 Nguyễn Tiến Thành Nam 30/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Anh
A258 120299 11 Đinh Phương Thảo Nữ 26/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A163 120300 11 Hoàng Phương Thảo Nữ 01/11/2003 Thành phố, TB Trung An, VT 40 Anh
A015 120301 11 Lê Phương Thảo Nữ 27/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A030 120302 11 Ngô Thị Phương Thảo Nữ 11/09/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 40 Anh
A162 120303 11 Nguyễn Phương Thảo Nữ 08/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A230 120304 11 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 30/09/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 37 Anh
A305 120305 11 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 15/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
A033 120306 11 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 27/03/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Anh
A209 120307 11 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 11/01/2003 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 40 Anh
A147 120308 11 Nguyễn Thu Thảo Nữ 20/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A320 120309 12 Phạm Đình Hương Thảo Nữ 26/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Anh
A007 120310 12 Phạm Phương Thảo Nữ 18/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Anh
A056 120311 12 Phạm Phương Thảo Nữ 16/01/2004 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A118 120312 12 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 09/12/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Anh
A124 120313 12 Trần Thị Phương Thảo Nữ 15/08/2003 Thành phố, TB Vũ Tiến, VT 39 Anh
A122 120314 12 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 24/11/2003 Bình Thuận Vũ Tiến, VT 39 Anh
A347 120315 12 Vũ Phương Thảo Nữ 23/03/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A360 120316 12 Nguyễn Nhật Thắng Nam 21/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A021 120317 12 Nguyễn Việt Thắng Nam 10/04/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Anh
A317 120318 12 Phạm Đỗ Hoàng Thắng Nam 16/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A255 120319 12 Nguyễn Đức Thọ Nam 09/02/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Anh
A293 120320 12 Nguyễn Thị Anh Thu Nữ 23/02/2003 Đắk Lắk Tiền Phong, TP 36 Anh
A231 120321 12 Phạm Minh Thu Nữ 13/11/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Anh
A169 120322 12 Trần Thị Minh Thu Nữ 07/09/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Anh
A197 120323 12 Phạm Thị Phương Thùy Nữ 08/04/2003 Kiến Xương, TB Bình Nguyên, KX 40 Anh
A264 120324 12 Lưu Thu Thủy Nữ 15/09/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A166 120325 12 Mai Anh Thư Nữ 16/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Anh
A212 120326 12 Trần Ngọc Anh Thư Nữ 20/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
A168 120327 12 Trần Thị Minh Thư Nữ 07/09/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Anh
A110 120328 12 Đồng Minh Thưởng Nữ 01/12/2003 Thành phố, TB Tân Phong, VT 40 Anh
A005 120329 12 Đinh Thị Thủy Tiên Nữ 22/06/2003 Hà Tây Phú Minh, PX, Hà Nội 40 Anh
A257 120330 12 Phạm Khánh Toàn Nam 12/12/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 37 Anh
A332 120331 12 Cao Hiếu Trang Nữ 10/11/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
A141 120332 12 Đặng Mai Trang Nữ 09/05/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Anh
A363 120333 12 Đoàn Huyền Trang Nữ 07/02/2003 Thái Bình Vũ Ninh, KX 40 Anh
A091 120334 12 Đỗ Thị Huyền Trang Nữ 07/11/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Anh
A215 120335 12 Hoàng Thu Trang Nữ 11/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A340 120336 12 Lê Thị Phương Trang Nữ 01/06/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 39 Anh
A345 120337 13 Lê Thị Thu Trang Nữ 09/03/2003 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 43 Anh
A284 120338 13 Nguyễn Thùy Trang Nữ 20/05/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
A263 120339 13 Phạm Thu Trang Nữ 27/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A128 120340 13 Trần Huyền Trang Nữ 26/05/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 44 Anh
A123 120341 13 Trần Thị Trang Nữ 08/05/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Anh
A217 120342 13 Vũ Quỳnh Trang Nữ 05/03/2003 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 40 Anh
A013 120343 13 Vũ Quỳnh Trang Nữ 15/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A321 120344 13 Bùi Thị Ánh Trinh Nữ 27/11/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Anh
A260 120345 13 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 07/10/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
A199 120346 13 Lại Quốc Trường Nam 25/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
A288 120347 13 Trần Thanh Tùng Nam 07/09/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Anh
A193 120348 13 Hà Thị Ánh Tuyết Nữ 17/02/2003 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40 Anh
A241 120349 13 Hoàng Ánh Tuyết Nữ 27/12/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 36 Anh
A352 120350 13 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 10/09/2003 Vũ Thư, TB Vũ Vân, VT 40 Anh
A316 120351 13 Trần Du Tự Nam 24/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Anh
A103 120352 13 Trần Thị Hồng Tươi Nữ 02/04/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Anh
A148 120353 13 Đào Thị Thu Uyên Nữ 08/06/2003 Tp HCM Trần Lãm, TP 40 Anh
A016 120354 13 Hà Thị Tố Uyên Nữ 09/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Anh
A348 120355 13 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 22/08/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
A117 120356 13 Phạm Thị Hà Vi Nữ 14/06/2003 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 40 Anh
A101 120357 13 Hà Đức Việt Nam 12/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 44 Anh
A228 120358 13 Nguyễn Đức Việt Nam 22/08/2003 Thành phố, TB Tân Phong, VT 40 Anh
A008 120359 13 Phạm Thị Vinh Nữ 15/01/2003 Thái Nguyên Vũ Chính, TP 40 Anh
A051 120360 13 Phạm Thị Thanh Vy Nữ 12/01/2003 Tp HCM Việt Thuận, VT 40 Anh
A104 120361 13 Bùi Chu Bảo Yến Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 40 Anh
A067 120362 13 Lê Thị Hoàng Yến Nữ 04/05/2003 Quảng Bình Lương Thế Vinh, TP 40 Anh
A196 120363 13 Nguyễn Hải Yến Nữ 04/01/2003 Nam Định Tân Lập, VT 40 Anh
A070 120364 13 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ 15/05/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Anh
D057 120365 14 Nguyễn Diệu An Nữ 06/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D133 120366 14 Ninh Đức Tùng An Nam 12/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Địa
D040 120367 14 Phạm Phương Hà An Nữ 13/01/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Địa
D115 120368 14 Bùi Thế Anh Nam 25/07/2003 Đông Hưng, TB Hoàng Diệu, TP 40 Địa
D117 120369 14 Đặng Hoàng Anh Nam 07/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Địa
D035 120370 14 Đỗ Tuấn Anh Nam 15/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D120 120371 14 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 19/11/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Địa
D142 120372 14 Lê Ngọc Phương Anh Nữ 28/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D041 120373 14 Lưu Thị Phương Anh Nữ 31/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
D026 120374 14 Nguyễn Linh Anh Nữ 01/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D121 120375 14 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ 02/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Địa
D153 120376 14 Nguyễn Thế Anh Nam 08/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Địa
D064 120377 14 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 18/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Địa
D003 120378 14 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 10/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 38 Địa
D126 120379 14 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 24/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Địa
D069 120380 14 Nguyễn Việt Anh Nam 15/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Địa
D134 120381 14 Ninh Đức Anh Nam 12/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Địa
D116 120382 14 Ninh Thế Anh Nam 26/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Địa
D097 120383 14 Phạm Hà Anh Nữ 23/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D131 120384 14 Phan Thị Vân Anh Nữ 02/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
D028 120385 14 Tạ Hoàng Anh Nam 16/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 39 Địa
D091 120386 14 Trần Hoàng Anh Nữ 24/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
D062 120387 14 Trần Kiều Anh Nữ 09/04/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Địa
D014 120388 14 Trần Thị Hải Anh Nữ 10/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D084 120389 14 Trần Thị Lan Anh Nữ 30/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Địa
D033 120390 14 Vũ Vân Anh Nữ 01/08/2003 Quảng Ninh Đông Hòa, TP 40 Địa
D132 120391 15 Trương Thị Ngọc Ánh Nữ 04/11/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Địa
D113 120392 15 Đỗ Gia Bình Nam 25/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Địa
D018 120393 15 Nguyễn Thị Hải Bình Nữ 20/08/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Địa
D024 120394 15 Bùi Minh Châu Nữ 06/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D107 120395 15 Ngô Nguyễn Bảo Châu Nữ 27/07/2003 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 41 Địa
D123 120396 15 Hà Linh Chi Nữ 07/11/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Địa
D047 120397 15 Nguyễn Kim Chi Nữ 08/01/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Địa
D038 120398 15 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 30/03/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 38 Địa
D009 120399 15 Nguyễn Yến Chi Nữ 29/05/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Địa
D106 120400 15 Trần Kim Chi Nữ 30/12/2003 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 40 Địa
D108 120401 15 Nguyễn Thị Chúc Nữ 26/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 37 Địa
D067 120402 15 Nguyễn Thành Chung Nam 23/04/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Địa
D081 120403 15 Chu Minh Cường Nam 20/06/2003 Kiến Xương, TB Quang Trung, KX 38 Địa
D128 120404 15 Nguyễn Sỹ Cường Nam 28/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 37 Địa
D143 120405 15 Lại Minh Dũng Nam 31/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Địa
D078 120406 15 Vũ Anh Dũng Nam 08/10/2003 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 36 Địa
D046 120407 15 Mai Mạnh Duy Nam 19/11/2003 Thái Thụy, TB Minh Thành, TP 40 Địa
D063 120408 15 Bùi Thùy Dương Nữ 18/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Địa
D004 120409 15 Hà Thị Thùy Dương Nữ 01/11/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 37 Địa
D049 120410 15 Hà Tiến Đạt Nam 22/08/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Địa
D070 120411 15 Nguyễn Thành Đạt Nam 23/08/2003 Tiền Hải, TB Trần Phú, TP 36 Địa
D029 120412 15 Nguyễn Tiến Đạt Nam 16/09/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 42 Địa
D148 120413 15 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 19/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Địa
D135 120414 15 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 15/12/2003 Quỳnh Phụ, TB Kỳ Bá, TP 41 Địa
D152 120415 15 Vũ Tiến Đạt Nam 21/12/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Địa
D127 120416 15 Đoàn Minh Đức Nam 07/06/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Địa
D051 120417 16 Bùi Minh Giang Nữ 14/02/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 37 Địa
D079 120418 16 Đào Thị Thu Giang Nữ 24/05/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Địa
D094 120419 16 Hoàng Hương Giang Nữ 17/04/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 36 Địa
D149 120420 16 Lê Thị Huyền Giang Nữ 20/10/2003 Hà Nam Vũ Vân, VT 40 Địa
D010 120421 16 Đoàn Thư Hà Nữ 20/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D114 120422 16 Hoàng Việt Hà Nữ 01/08/2003 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 38 Địa
D150 120423 16 Lê Thị Bảo Hà Nữ 16/10/2003 Nam Định Tiền Phong, TP 39 Địa
D027 120424 16 Nguyễn Việt Hà Nữ 13/05/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 42 Địa
D050 120425 16 Quách Vũ Ngân Hà Nữ 10/10/2003 Hòa Bình Minh Quang, VT 37 Địa
D020 120426 16 Tăng Hoàng Hà Nữ 24/11/2003 Thái Thụy, TB Trần Phú, TP 40 Địa
D021 120427 16 Lê Ngọc Hải Nam 21/01/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Địa
D103 120428 16 Vũ Thị Hải Nữ 28/08/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 37 Địa
D066 120429 16 Vũ Mai Hạnh Nữ 27/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D124 120430 16 Bùi Đức Hiền Nam 22/01/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 37 Địa
D109 120431 16 Lê Thu Hiền Nữ 12/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Địa
D154 120432 16 Nguyễn Thu Hiền Nữ 17/12/2002 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D073 120433 16 Vũ Thúy Hiền Nữ 14/03/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 38 Địa
D059 120434 16 Bùi Hữu Hiếu Nam 06/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Địa
D137 120435 16 Cao Trung Hiếu Nam 27/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Địa
D006 120436 16 Hà Trung Hiếu Nam 10/09/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 38 Địa
D061 120437 16 Phạm Quốc Hiếu Nam 02/05/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Địa
D086 120438 16 Trần Việt Hoàng Nam 03/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D112 120439 16 Phạm Quang Hưng Nam 22/09/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 37 Địa
D074 120440 16 Hoàng Thu Hương Nữ 20/09/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 36 Địa
D118 120441 16 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 20/06/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 37 Địa
D071 120442 16 Tạ Thu Hương Nữ 01/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Địa
D019 120443 17 Nguyễn Thị Hường Nữ 12/02/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 39 Địa
D110 120444 17 Bùi Duy Khánh Nam 29/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 37 Địa
D083 120445 17 Lê Nguyên Khánh Nam 31/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Địa
D048 120446 17 Phạm Đức Khiêm Nam 16/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 39 Địa
D157 120447 17 Phạm Thị Tuyết Lan Nữ 22/02/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Địa
D001 120448 17 Bùi Thảo Linh Nữ 23/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 38 Địa
D146 120449 17 Chu Phương Linh Nữ 19/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D101 120450 17 Lương Khánh Linh Nữ 20/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
D144 120451 17 Nguyễn Bảo Linh Nữ 27/03/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Địa
D145 120452 17 Nguyễn Mai Linh Nữ 25/12/2003 Quỳnh Phụ, TB Kỳ Bá, TP 36 Địa
D077 120453 17 Nguyễn Phương Linh Nữ 03/02/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Địa
D053 120454 17 Nguyễn Thị Cát Linh Nữ 22/07/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 41 Địa
D119 120455 17 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 15/08/2003 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 40 Địa
D058 120456 17 Trần Bảo Linh Nữ 18/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 38 Địa
D151 120457 17 Khúc Hoàng Long Nam 05/11/2003 Quảng Bình Minh Thành, TP 36 Địa
D076 120458 17 Hoàng Nhật Mai Nữ 08/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
D017 120459 17 Hoàng Quỳnh Mai Nữ 07/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D015 120460 17 Nguyễn Bình Gia Minh Nam 27/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Địa
D111 120461 17 Nguyễn Đức Minh Nam 12/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D025 120462 17 Phạm Vũ Nhật Minh Nữ 15/10/2003 Hà Nội Trần Phú, TP 39 Địa
D042 120463 17 Trần Bình Minh Nam 10/12/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 40 Địa
D080 120464 17 Đỗ Thành Nam Nam 24/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 36 Địa
D129 120465 17 Nguyễn Đức Hải Nam Nam 12/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 37 Địa
D087 120466 17 Phạm Hải Nam Nam 03/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Địa
D122 120467 17 Phạm Hoàng Nam Nam 04/10/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Địa
D065 120468 17 Bùi Huyền Nga Nữ 21/10/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 39 Địa
D125 120469 18 Lưu Hải Ngân Nữ 07/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D102 120470 18 Nguyễn Hoàng Ngân Nữ 10/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Địa
D039 120471 18 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 17/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D005 120472 18 Cao Đại Nghĩa Nam 15/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Địa
D140 120473 18 Hà Trần Bảo Ngọc Nữ 09/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Địa
D045 120474 18 Nguyễn Thị Ngọc Nhi Nữ 10/08/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 40 Địa
D036 120475 18 Trần Thị Yến Nhi Nữ 10/12/2003 Đông Hưng, TB Thị trấn, VT 36 Địa
D037 120476 18 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 30/03/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Địa
D088 120477 18 Bùi Hải Phong Nam 05/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Địa
D030 120478 18 Đặng Xuân Phong Nam 22/04/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 43 Địa
D147 120479 18 Nguyễn Sinh Phúc Nam 29/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D141 120480 18 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 28/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
D090 120481 18 Đặng Việt Quang Nam 11/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Địa
D095 120482 18 Khúc Ngọc Quý Nam 07/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
D007 120483 18 Nguyễn Lương Quý Nam 29/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Địa
D092 120484 18 Trần Ngọc Quỳnh Nữ 06/11/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Địa
D054 120485 18 Trần Nguyệt Quỳnh Nữ 10/08/2003 Thanh Hóa Vũ Tiến, VT 40 Địa
D139 120486 18 Vũ Thị Diễm Quỳnh Nữ 23/03/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 36 Địa
D100 120487 18 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 27/04/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Địa
D031 120488 18 Nguyễn Minh Tân Nam 14/12/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 39 Địa
D098 120489 18 Bùi Huy Thành Nam 01/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Địa
D136 120490 18 Nguyễn Trường Thành Nam 27/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D008 120491 18 Lê Phương Thảo Nữ 20/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Địa
D034 120492 18 Nguyễn Phương Thảo Nữ 27/11/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Địa
D105 120493 18 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 18/12/2003 Đông Hưng, TB Đông Tân, ĐH 38 Địa
D022 120494 18 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 16/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
D096 120495 19 Vũ Thị Thảo Nữ 26/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Địa
D032 120496 19 Nguyễn Đức Thắng Nam 07/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D012 120497 19 Nguyễn Văn Thắng Nam 03/11/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Địa
D093 120498 19 Phạm Cao Thiên Nam 17/01/2003 Hải Dương Kỳ Bá, TP 39 Địa
D056 120499 19 Nguyễn Hưng Thịnh Nam 29/12/2003 Hà Nội Trần Phú, TP 38 Địa
D013 120500 19 Phạm Thị Minh Thu Nữ 01/04/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 41 Địa
D052 120501 19 Trần Diệu Thúy Nữ 28/09/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 41 Địa
D055 120502 19 Trần Minh Thúy Nữ 12/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
D099 120503 19 Trần Anh Thư Nữ 20/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Địa
D104 120504 19 Vũ Anh Thư Nữ 10/08/2003 Đồng Nai Đông Hòa, TP 39 Địa
D155 120505 19 Bùi Thị Thương Nữ 23/07/2003 Thành phố, TB Song An, VT 38 Địa
D068 120506 19 Nguyễn Xuân Toàn Nam 18/02/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Địa
D002 120507 19 Nguyễn Thị Hương Trà Nữ 09/08/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Địa
D043 120508 19 Đỗ Mai Trang Nữ 04/07/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Địa
D085 120509 19 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 27/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D138 120510 19 Vũ Thu Trang Nữ 01/01/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Địa
D082 120511 19 Vũ Quý Trịnh Nam 18/07/2003 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D023 120512 19 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 28/02/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40 Địa
D011 120513 19 Tạ Thanh Trúc Nữ 04/09/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Địa
D016 120514 19 Nguyễn Mạnh Trung Nam 30/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Địa
D156 120515 19 Lương Thị Thu Uyên Nữ 18/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Địa
D044 120516 19 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 18/10/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 40 Địa
D130 120517 19 Đặng Anh Việt Nam 03/12/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 37 Địa
D060 120518 19 Nguyễn Thành Vinh Nam 13/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Địa
D075 120519 19 Nguyễn Anh Vũ Nam 26/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Địa
D072 120520 19 Lương Triều Vỹ Nam 02/01/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 37 Địa
D089 120521 19 Nguyễn Ngọc Phương Yến Nữ 24/09/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Địa
H071 120522 20 Đào Thu An Nữ 27/02/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
H036 120523 20 Bùi Phương Anh Nữ 22/05/2003 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 43 Hoá
H060 120524 20 Bùi Phương Anh Nữ 25/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Hoá
H046 120525 20 Đặng Thị Hà Anh Nữ 22/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H029 120526 20 Đoàn Việt Anh Nam 15/03/2003 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 42 Hoá
H026 120527 20 Đỗ Minh Anh Nữ 28/03/2003 Thành phố, TB Song Lãng, VT 40 Hoá
H128 120528 20 Lại Thế Anh Nam 18/12/2003 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 38 Hoá
H123 120529 20 Lê Phạm Tiến Anh Nam 02/11/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Hoá
H018 120530 20 Nguyễn Mai Anh Nữ 26/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Hoá
H005 120531 20 Nguyễn Phương Anh Nữ 25/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
H021 120532 20 Phạm Hoàng Anh Nam 17/09/2003 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H115 120533 20 Phạm Kiều Anh Nữ 13/12/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 39 Hoá
H022 120534 20 Phạm Việt Anh Nam 11/01/2003 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H010 120535 20 Trần Minh Anh Nữ 30/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H134 120536 20 Trần Phương Anh Nữ 12/04/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Hoá
H044 120537 20 Trần Việt Anh Nam 01/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Hoá
H030 120538 20 Vũ Việt Anh Nam 14/10/2003 Quỳnh Phụ, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H062 120539 20 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 21/07/2003 Thái Bình Trần Phú, TP 36 Hoá
H061 120540 20 Nguyễn Quang Ánh Nam 08/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Hoá
H055 120541 20 Vũ Ngọc Ánh Nữ 26/08/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Hoá
H013 120542 20 Vũ Thị Ngọc Ánh Nữ 09/04/2003 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 38 Hoá
H111 120543 20 Lê Xuân Bách Nam 13/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H074 120544 20 Đoàn Thanh Bình Nữ 16/11/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Hoá
H105 120545 20 Lại Bảo Châu Nữ 24/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
H047 120546 20 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Nữ 14/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Hoá
H133 120547 20 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Nữ 04/09/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Hoá
H104 120548 20 Hoàng Ngọc Chiến Nam 07/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 38 Hoá
H108 120549 21 Nguyễn Thành Công Nam 08/03/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
H003 120550 21 Nguyễn Thị Hoàng Diệp Nữ 03/03/2003 Quỳnh Phụ, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
H059 120551 21 Trần Thị Thảo Dung Nữ 26/06/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H122 120552 21 Bùi Anh Dũng Nam 15/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Hoá
H087 120553 21 Bùi Đình Dũng Nam 19/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Hoá
H113 120554 21 Nguyễn Tiến Dũng Nam 31/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Hoá
H024 120555 21 Nguyễn Tiến Dũng Nam 25/11/2003 Điện Biên Trần Phú, TP 40 Hoá
H112 120556 21 Vũ Tiến Dũng Nam 08/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Hoá
H014 120557 21 Bùi Văn Duy Nam 01/03/2003 Kiến Xương, TB Vũ Trung, KX 36 Hoá
H004 120558 21 Trần Thị Hạnh Duyên Nữ 20/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H091 120559 21 Nguyễn Cảnh Dương Nam 08/02/2003 Đông Hưng, TB Phương Cường Xá, ĐH 40 Hoá
H077 120560 21 Nguyễn Xuân Dương Nam 09/06/2003 Quỳnh Phụ, TB Tân Bình, TP 39 Hoá
H097 120561 21 Phạm Thị Ánh Dương Nữ 04/09/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Hoá
H083 120562 21 Tăng Thùy Dương Nữ 14/12/2003 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Hoá
H110 120563 21 Vũ Quang Đạo Nam 22/10/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 36 Hoá
H027 120564 21 Bùi Xuân Minh Đức Nam 02/07/2003 Tp HCM Phú Xuân, TP 39 Hoá
H025 120565 21 Đỗ Minh Đức Nam 14/10/2003 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 40 Hoá
H109 120566 21 Nguyễn Minh Đức Nam 15/09/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 38 Hoá
H126 120567 21 Đồng Thị Hương Giang Nam 04/11/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 38 Hoá
H095 120568 21 Khổng Thị Ngọc Hà Nữ 18/08/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
H080 120569 21 Mai Thanh Hà Nữ 26/03/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
H048 120570 21 Nguyễn Thái Hà Nữ 07/09/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Hoá
H100 120571 21 Nguyễn Thị Phương Hà Nữ 02/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Hoá
H056 120572 21 Nguyễn Thu Hà Nữ 08/09/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Hoá
H120 120573 21 Bùi Hoàng Hải Nam 08/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
H067 120574 21 Lê Thanh Hải Nữ 28/07/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
H020 120575 21 Nguyễn Đức Hạnh Nam 15/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H079 120576 22 Mai Thanh Hảo Nữ 26/03/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
H121 120577 22 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 12/12/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Hoá
H076 120578 22 Nguyễn Phúc Hiền Nữ 13/06/2003 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H089 120579 22 Phạm Thế Hiển Nam 28/10/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Hoá
H039 120580 22 Vũ Tuấn Trọng Hiệp Nam 14/12/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 41 Hoá
H035 120581 22 Bùi Trung Hiếu Nam 20/03/2003 Vũ Thư, TB Phúc Khánh, TP 33 Hoá
H032 120582 22 Mai Xuân Hiếu Nam 13/05/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Hoá
H119 120583 22 Đỗ Thị Ngọc Hoa Nữ 11/11/2003 Thành phố, TB Tân Hòa, VT 40 Hoá
H070 120584 22 Đào Ngọc Hoan Nam 15/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
H106 120585 22 Trần Việt Hoàng Nam 04/03/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 43 Hoá
H054 120586 22 Hoàng Anh Hùng Nam 14/03/2003 Thành phố, TB Minh Lãng, VT 40 Hoá
H049 120587 22 Phùng Khánh Huy Nam 12/11/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Hoá
H041 120588 22 Hà Khánh Huyền Nữ 11/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H033 120589 22 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 26/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H096 120590 22 Vũ Mai Hương Nữ 15/08/2003 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H094 120591 22 Ngô Cao Khiêm Nam 01/03/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 41 Hoá
H043 120592 22 Nguyễn Phạm Tùng Lâm Nam 02/04/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
H002 120593 22 Nguyễn Thanh Lâm Nam 24/09/2003 Thành phố, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Hoá
H066 120594 22 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 12/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Hoá
H015 120595 22 Đặng Thị Diệu Linh Nữ 14/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H102 120596 22 Đinh Khánh Linh Nữ 08/10/2003 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 40 Hoá
H118 120597 22 Hà Thị Hoài Linh Nữ 28/12/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 37 Hoá
H065 120598 22 Trần Diệp Linh Nữ 13/12/2003 Thành phố, TB Nam Trung, TH 40 Hoá
H132 120599 22 Trần Đăng Linh Nam 10/11/2002 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 36 Hoá
H129 120600 22 Vũ Hải Linh Nam 06/09/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Hoá
H009 120601 22 Phạm Nguyễn Quyết Long Nam 04/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
H125 120602 22 Tạ Hữu Long Nam 23/03/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 39 Hoá
H073 120603 23 Trần Xuân Lộc Nam 10/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Hoá
H001 120604 23 Lã Quý Lương Nam 15/05/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
H008 120605 23 Quách Khành Ly Nữ 11/09/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
H019 120606 23 Hoàng Ngọc Mai Nữ 23/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H078 120607 23 Phạm Thị Xuân Mai Nữ 15/01/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Hoá
H037 120608 23 Đặng Chí Minh Nam 19/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H116 120609 23 Lê Phú Minh Nam 21/12/2003 Thành phố, TB Song An, VT 40 Hoá
H052 120610 23 Phạm Ngọc Minh Nam 30/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H012 120611 23 Nguyễn Hải Nam Nam 23/08/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Hoá
H130 120612 23 Hà Thanh Nga Nữ 04/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H042 120613 23 Giang Bảo Ngọc Nữ 06/02/2004 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H045 120614 23 Nguyễn Thị Vân Ngọc Nữ 21/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Hoá
H082 120615 23 Phan Thị Thảo Ngọc Nữ 25/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Hoá
H127 120616 23 Trần Bảo Ngọc Nữ 28/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Hoá
H090 120617 23 Đoàn Thị Hạnh Nguyên Nữ 18/04/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 44 Hoá
H075 120618 23 Lưu Thảo Nguyên Nữ 08/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
H085 120619 23 Ngô Thị Tuyết Nhi Nữ 12/06/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
H034 120620 23 Mai Thị Hồng Nhung Nữ 26/12/2003 Lai Châu Đoàn Kết, Lai Châu 40 Hoá
H051 120621 23 Ngô Minh Ninh Nam 17/11/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Hoá
H086 120622 23 Lê Hoàng Phúc Nam 20/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Hoá
H131 120623 23 Nguyễn Sinh Phúc Nam 29/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H038 120624 23 Nguyễn Mai Phương Nữ 28/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H058 120625 23 Nguyễn Minh Phương Nữ 17/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H050 120626 23 Nguyễn Minh Phương Nữ 17/10/2003 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H057 120627 23 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 15/03/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Hoá
H072 120628 23 Lê Minh Quang Nam 11/02/2003 Thành phố, TB Ngô Sĩ Liên, HK, Hà Nội 38 Hoá
H017 120629 23 Vũ Minh Quang Nam 16/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H028 120630 24 Bùi Minh Sơn Nam 17/10/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Hoá
H011 120631 24 Nguyễn Xuân Thành Nam 14/03/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Hoá
H007 120632 24 Phí Mạnh Thành Nam 05/08/2003 Hà Nội Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
H040 120633 24 Nguyễn Phương Thảo Nữ 27/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 41 Hoá
H117 120634 24 Nguyễn Phương Thảo Nữ 24/04/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Hoá
H103 120635 24 Nguyễn Phương Thảo Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H107 120636 24 Trần Phương Thảo Nữ 08/01/2003 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H068 120637 24 Đặng Việt Thắng Nam 15/12/2003 Vũ Thư, TB Xuân Hòa, VT 43 Hoá
H063 120638 24 Đỗ Đức Thắng Nam 10/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
H053 120639 24 Lê Minh Thắng Nam 03/06/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 42 Hoá
H084 120640 24 Nguyễn Minh Thắng Nam 13/02/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Hoá
H098 120641 24 Trịnh Thanh Thúy Nữ 27/07/2003 Vũ Thư, TB Trung An, VT 40 Hoá
H006 120642 24 Phạm Minh Thư Nữ 01/10/2003 Thành phố, TB Đoàn Kết, Lai Châu 42 Hoá
H081 120643 24 Phạm Đoàn Vân Trang Nữ 30/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Hoá
H114 120644 24 Phạm Quỳnh Trang Nữ 19/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H092 120645 24 Phan Thị Thu Trang Nữ 10/10/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Hoá
H069 120646 24 Đặng Quang Trường Nam 15/10/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 38 Hoá
H099 120647 24 Nguyễn Trọng Tú Nam 13/04/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Hoá
H016 120648 24 Nguyễn Anh Tuấn Nam 21/07/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
H124 120649 24 Tô Minh Tuấn Nam 09/12/2003 Đông Hưng, TB Đông Hoàng, ĐH 40 Hoá
H101 120650 24 Lê Thanh Tùng Nam 26/12/2003 Nam Định Trần Phú, TP 36 Hoá
H031 120651 24 Trương Hà Tuyết Nữ 22/10/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Hoá
H088 120652 24 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 07/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Hoá
H093 120653 24 Phan Thị Hồng Vân Nữ 02/12/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Hoá
H023 120654 24 Lưu Hoàng Vũ Nam 24/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Hoá
H064 120655 24 Lưu Phong Vũ Nam 10/05/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
L011 120656 25 Bùi Gia An Nam 15/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40
L118 120657 25 Nguyễn Khánh An Nam 30/07/2003 Thành phố, TB Vũ Vinh, VT 40
L095 120658 25 Bùi Bá Tiến Anh Nam 06/01/2003 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 40
L146 120659 25 Bùi Hoàng Anh Nam 19/01/2003 Thái Thụy, TB Tây Sơn, TP 37
L169 120660 25 Bùi Ngọc Anh Nữ 20/06/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 36
L148 120661 25 Bùi Thị Phương Anh Nữ 28/12/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40
L167 120662 25 Dương Phương Anh Nữ 03/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 35
L092 120663 25 Dương Quang Anh Nam 11/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38
L109 120664 25 Đặng Tuấn Anh Nam 28/08/2003 Thành phố, TB 14-10, TH 42
L033 120665 25 Đỗ Hoàng Anh Nam 08/06/2003 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 40
L128 120666 25 Đỗ Quang Anh Nam 25/09/2003 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 42
L045 120667 25 Nguyễn Hoàng Anh Nam 19/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L126 120668 25 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 22/10/2003 Đông Hưng, TB Minh Thành, TP 40
L081 120669 25 Nguyễn Trâm Anh Nữ 06/12/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40
L123 120670 25 Phạm Nhật Anh Nữ 07/08/2003 Thái Bình Đông Kinh, ĐH 40
L013 120671 25 Phạm Văn Anh Nam 26/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43
L116 120672 25 Phùng Thị Lan Anh Nữ 09/09/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36
L112 120673 25 Trần Việt Anh Nam 21/11/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 38
L124 120674 25 Vũ Ngọc Anh Nữ 29/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40
L003 120675 25 Vũ Quỳnh Anh Nữ 08/12/2003 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Ngọc, QP 41
L094 120676 25 Vũ Thanh Hà Anh Nam 07/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L154 120677 25 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 23/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 44
L149 120678 25 Nguyễn Xuân Bách Nam 19/03/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 37
L030 120679 25 Nguyễn Nguyên Bảo Nam 14/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40
L074 120680 25 Nguyễn An Bình Nữ 31/12/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 41
L111 120681 25 Thân Công Bình Nam 14/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L038 120682 25 Bùi Văn Cảnh Nam 08/02/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
L145 120683 25 Trần Thị Phương Chi Nữ 09/04/2002 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 39
L028 120684 25 Mai Thế Chinh Nam 18/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L060 120685 26 Lại Mạnh Cường Nam 19/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41
L077 120686 26 Trần Hoàng Diệu Nam 21/02/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40
L097 120687 26 Trần Vỹ Diệu Nữ 19/08/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40
L068 120688 26 Bùi Thị Hồng Dung Nữ 07/05/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 39
L050 120689 26 Phạm Minh Dũng Nam 09/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37
L034 120690 26 Vũ Hoàng Duy Nam 19/09/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40
L107 120691 26 Trần Mỹ Duyên Nữ 08/05/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40
L100 120692 26 Trịnh Thị Duyên Nữ 04/11/2003 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40
L129 120693 26 Vũ Đình Dương Nam 19/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L119 120694 26 Đoàn Tuấn Đạt Nam 17/05/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39
L139 120695 26 Lê Quốc Đạt Nam 10/02/2003 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 40
L064 120696 26 Phạm Tiến Đạt Nam 12/10/2003 Thành phố, TB Vũ Ninh, KX 40
L086 120697 26 Tô Xuân Đạt Nam 24/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L080 120698 26 Phạm Ngọc Đăng Nam 05/11/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40
L058 120699 26 Lê Trọng Đoàn Nam 01/09/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 39
L098 120700 26 Nguyễn Thế Đô Nam 30/06/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 38
L090 120701 26 Khiếu Minh Đức Nam 25/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L087 120702 26 Nguyễn Minh Đức Nam 09/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39
L125 120703 26 Nguyễn Tiến Đức Nam 05/02/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40
L007 120704 26 Trần Anh Đức Nam 08/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36
L150 120705 26 Trần Mạnh Đức Nam 26/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40
L171 120706 26 Vũ Minh Đức Nam 17/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 39
L072 120707 26 Đinh Hà Giang Nữ 24/07/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40
L114 120708 26 Đổng Thị Trà Giang Nữ 07/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L106 120709 26 Lê Thị Việt Hà Nữ 14/08/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40
L065 120710 26 Trần Hoàng Hà Nam 20/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40
L075 120711 26 Trần Thị Thu Hiên Nữ 29/03/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 37
L161 120712 26 Trần Thị Hiền Nữ 23/07/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42
L073 120713 26 Nguyễn Vinh Hiển Nam 19/07/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40
L036 120714 27 Đỗ Nguyễn Trung Hiếu Nam 26/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40
L014 120715 27 Vũ Đức Hiếu Nam 16/11/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42
L104 120716 27 Vũ Trọng Hiệu Nam 11/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43
L032 120717 27 Đoàn Thị Hoa Nữ 14/03/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 37
L078 120718 27 Nguyễn Minh Hóa Nam 20/01/2003 Đông Hưng, TB Hồng Việt, ĐH 39
L005 120719 27 Nguyễn Việt Hoàng Nam 25/04/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 43
L093 120720 27 Phạm Minh Hoàng Nam 24/02/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40
L164 120721 27 Trương Nhất Hoàng Nam 16/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38
L067 120722 27 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 16/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
L147 120723 27 Nguyễn Phi Hùng Nam 18/04/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40
L105 120724 27 Nguyễn Quốc Hùng Nam 20/03/2003 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 41
L054 120725 27 Bùi Tấn Huy Nam 04/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41
L082 120726 27 Bùi Văn Huy Nam 18/10/2003 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 44
L122 120727 27 Hà Quang Huy Nam 23/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40
L042 120728 27 Nguyễn Quang Huy Nam 13/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
L165 120729 27 Vũ Đức Huy Nam 10/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36
L066 120730 27 Nguyễn Thu Huyền Nữ 21/05/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43
L085 120731 27 Nguyễn Minh Hưng Nam 01/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L026 120732 27 Nguyễn Quốc Việt Hưng Nam 04/08/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
L061 120733 27 Phí Duy Hưng Nam 28/09/2003 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 40
L008 120734 27 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 09/12/2003 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 40
L037 120735 27 Nguyễn Hữu Khải Nam 12/01/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36
L057 120736 27 Nguyễn Văn Khải Nam 07/02/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 39
L029 120737 27 Trần Đình Khải Nam 05/08/2003 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 40
L040 120738 27 Nguyễn Nam Khánh Nam 07/05/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 44
L041 120739 27 Đặng Thị Thanh Khuê Nữ 07/10/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40
L027 120740 27 Phạm Trung Kiên Nam 23/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L096 120741 27 Nguyễn Tùng Lâm Nam 11/01/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 41
L120 120742 27 Trương Nhật Lệ Nữ 26/08/2003 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 36
L031 120743 28 Lương Thị Thùy Linh Nữ 25/11/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40
L088 120744 28 Phạm Khánh Linh Nữ 06/08/2003 Đông Hưng, TB Trần Phú, TP 35
L052 120745 28 Phạm Phương Linh Nữ 25/01/2004 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40
L035 120746 28 Trần Phạm Khánh Linh Nữ 27/10/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36
L010 120747 28 Vũ Mạnh Linh Nam 20/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 38
L021 120748 28 Bùi Đức Long Nam 16/02/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40
L069 120749 28 Nguyễn Khánh Ly Nữ 31/08/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43
L117 120750 28 Phan Thị Khánh Ly Nữ 14/01/2003 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 43
L076 120751 28 Tạ Khánh Ly Nữ 14/05/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40
L168 120752 28 Vũ Thị Khánh Ly Nữ 15/03/2003 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 40
L016 120753 28 Nguyễn Hùng Mạnh Nam 16/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L166 120754 28 Vũ Tiến Mạnh Nam 18/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36
L051 120755 28 Bùi Nguyệt Minh Nữ 18/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40
L158 120756 28 Đỗ Hoàng Minh Nam 29/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 35
L017 120757 28 Nguyễn Văn Thành Minh Nam 24/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
L018 120758 28 Phan Trần Minh Nam 24/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
L136 120759 28 Đỗ Nhữ Hoàng Nam Nam 11/02/2003 Hà Nội 14-10, TH 43
L138 120760 28 Đỗ Thành Nam Nam 05/04/2003 Vũ Thư, TB Song An, VT 36
L063 120761 28 Ngô Phương Nam Nam 18/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L001 120762 28 Nguyễn Hoài Nam Nam 08/04/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40
L084 120763 28 Phạm Phương Nam Nam 01/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L134 120764 28 Thái Tuấn Nam Nam 05/06/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40
L140 120765 28 Vũ Hoàng Nam Nam 13/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40
L044 120766 28 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 04/08/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41
L043 120767 28 Trần Đức Nghĩa Nam 04/01/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40
L020 120768 28 Vũ Minh Nghĩa Nam 24/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40
L079 120769 28 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 12/01/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40
L110 120770 28 Vũ Bá Lâm Nhi Nữ 22/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40
L055 120771 29 Trần Thị Oanh Nữ 27/06/2003 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40
L132 120772 29 Đặng Thanh Phong Nam 30/09/2003 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40
L099 120773 29 Nguyễn Xuân Phú Nam 16/08/2003 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 41
L157 120774 29 Nguyễn Đắc Minh Phúc Nam 29/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40
L163 120775 29 Nguyễn Sinh Phúc Nam 29/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L162 120776 29 Phạm Đình Phúc Nam 15/01/2003 Vũ Thư, TB Minh Khai, VT 35
L015 120777 29 Vũ Tiến Phúc Nam 28/05/2003 Thành phố, TB Đông Xuân, ĐH 36
L012 120778 29 Ngô Mai Phương Nữ 01/02/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40
L023 120779 29 Nhâm Trần Mai Phương Nữ 16/05/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40
L170 120780 29 Phạm Mai Minh Phương Nữ 21/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40
L135 120781 29 Phạm Thu Phương Nữ 23/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40
L137 120782 29 Trần Minh Phương Nữ 08/10/2003 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 40
L152 120783 29 Nguyễn Minh Quang Nam 14/02/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40
L047 120784 29 Phạm Minh Quang Nam 31/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42
L002 120785 29 Bùi Huy Quân Nam 29/08/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 36
L101 120786 29 Đinh Trọng Quân Nam 12/01/2003 Đông Hưng, TB Quỳnh Trang, QP 40
L153 120787 29 Hoàng Đức Minh Quân Nam 07/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40
L049 120788 29 Nguyễn Văn Quân Nam 25/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
L056 120789 29 Nguyễn Thế Quý Nam 09/11/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 37
L048 120790 29 Phạm Xuân Quý Nam 16/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
L141 120791 29 Bùi Thị Ngọc Quỳnh Nữ 06/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40
L019 120792 29 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 25/08/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43
L121 120793 29 Phạm Như Quỳnh Nữ 29/10/2003 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 41
L006 120794 29 Hoàng Tiến Sơn Nam 31/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40
L071 120795 29 Trần Minh Thanh Nam 01/01/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40
L108 120796 29 Mai Tiến Thành Nam 08/09/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 38
L083 120797 29 Nguyễn Tuấn Thành Nam 13/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L113 120798 29 Phạm Trung Thành Nam 30/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L130 120799 30 Nguyễn Thu Thảo Nữ 06/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42
L009 120800 30 Phạm Hồng Thắm Nữ 30/10/2003 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 40
L102 120801 30 Hoàng Quốc Thắng Nam 24/12/2003 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 40
L070 120802 30 Khổng Tiến Thắng Nam 06/02/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
L115 120803 30 Nguyễn Thế Thắng Nam 10/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 37
L159 120804 30 Trần Đức Thắng Nam 09/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36
L142 120805 30 Nguyễn Như Thiệm Nam 24/07/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 39
L022 120806 30 Bùi Đức Thịnh Nam 22/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 39
L024 120807 30 Đặng Văn Thịnh Nam 24/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
L062 120808 30 Hoàng Thị Thanh Thịnh Nữ 21/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L143 120809 30 Phạm Công Tính Nam 01/04/2003 Thành phố, TB Đông Mỹ, TP 37
L059 120810 30 Lê Quý Toàn Nam 03/03/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 39
L127 120811 30 Hoàng Thị Quỳnh Trang Nữ 18/10/2003 Vũ Thư, TB Tiền Phong, TP 40
L089 120812 30 Lê Quỳnh Trang Nữ 19/05/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 39
L053 120813 30 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 29/03/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 41
L151 120814 30 Phạm Thùy Trang Nữ 06/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36
L160 120815 30 Nguyễn Minh Triết Nam 06/12/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 39
L133 120816 30 Nguyễn Quỳnh Trúc Nữ 26/02/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42
L039 120817 30 Đặng Ngọc Tuấn Nam 10/07/2003 Thái Nguyên Đông Hòa, TP 37
L144 120818 30 Lê Trần Quang Tuấn Nam 16/05/2003 Gia Lai Trần Phú, TP 36
L155 120819 30 Nguyễn Năng Tuấn Nam 11/02/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
L103 120820 30 Mai Thanh Tùng Nam 21/08/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 44
L091 120821 30 Mai Văn Tùng Nam 05/10/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40
L046 120822 30 Trần Thanh Tùng Nam 21/06/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40
L131 120823 30 Nguyễn Hoàng Việt Nam 02/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40
L156 120824 30 Đặng Quang Vinh Nam 08/04/2003 Thành phố, TB Đồng Tiến, QP 40
L004 120825 30 Lương Quang Vinh Nam 28/01/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40
L025 120826 30 Phạm Công Vinh Nam 17/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
SI073 120827 31 Đỗ Phương Anh Nữ 07/09/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Sinh
SI025 120828 31 Đỗ Quỳnh Anh Nữ 22/08/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Sinh
SI068 120829 31 Hoàng Bùi Quế Anh Nữ 22/09/2003 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI094 120830 31 Nguyễn Lê Tuấn Anh Nam 16/10/2003 Bình Thuận Lương Thế Vinh, TP 42 Sinh
SI055 120831 31 Nguyễn Phương Anh Nữ 01/09/2003 Hưng Hà, TB Minh Tân, HH 40 Sinh
SI009 120832 31 Nguyễn Quang Anh Nam 18/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI034 120833 31 Nguyễn Vân Anh Nữ 15/12/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 38 Sinh
SI002 120834 31 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 23/01/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 38 Sinh
SI030 120835 31 Phí Thúy Anh Nữ 17/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI102 120836 31 Vũ Phương Anh Nữ 15/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Sinh
SI081 120837 31 Vũ Thị Phương Anh Nữ 04/11/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 38 Sinh
SI103 120838 31 Phạm Ngọc Ánh Nữ 17/02/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sinh
SI046 120839 31 Phạm Thị Hồng Ánh Nữ 05/02/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Sinh
SI074 120840 31 Nguyễn Ngọc Bích Nữ 24/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI063 120841 31 Trương Ngọc Bích Nữ 13/11/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 38 Sinh
SI007 120842 31 Nguyễn Khánh Bình Nữ 14/08/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 41 Sinh
SI005 120843 31 Nguyễn Lại Sơn Bình Nam 09/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Sinh
SI078 120844 31 Đinh Hà Chi Nữ 20/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Sinh
SI107 120845 31 Đỗ Phương Chi Nữ 13/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
SI111 120846 31 Nguyễn Mai Chi Nữ 15/10/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Sinh
SI075 120847 31 Trần Thị Mai Diễm Nữ 30/06/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 43 Sinh
SI096 120848 31 Đặng Huyền Diệu Nữ 10/02/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 37 Sinh
SI014 120849 31 Đặng Thùy Dung Nữ 27/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Sinh
SI076 120850 31 Đặng Kim Duyên Nữ 04/05/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Sinh
SI006 120851 31 Chu Thị Thùy Dương Nữ 08/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
SI011 120852 31 Đoàn Thùy Dương Nữ 17/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sinh
SI026 120853 31 Nguyễn Thế Dương Nam 11/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Sinh
SI092 120854 31 Trần Cảnh Thái Dương Nam 03/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI065 120855 31 Trương Thị Thùy Dương Nữ 13/03/2003 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Sinh
SI001 120856 31 Vũ Thùy Dương Nữ 02/03/2003 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 40 Sinh
SI044 120857 32 Hà Mạnh Đức Nam 03/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Sinh
SI113 120858 32 Phí Đình Đức Nam 11/01/2003 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI060 120859 32 Phạm Ngân Giang Nữ 03/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI016 120860 32 Phạm Thu Giang Nữ 08/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
SI117 120861 32 Vũ Thị Quỳnh Giang Nữ 04/03/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Sinh
SI038 120862 32 Bùi Song Hà Nữ 12/07/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Sinh
SI033 120863 32 Phạm Thị Thanh Hà Nữ 13/10/2003 Thành phố, TB Tân Phong, VT 39 Sinh
SI041 120864 32 Trần Thái Hà Nam 28/12/2003 Thành phố, TB Chu Văn An, VT 40 Sinh
SI112 120865 32 Vũ Thu Hà Nữ 17/02/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Sinh
SI101 120866 32 Hà Thị Mỹ Hạnh Nữ 13/09/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Sinh
SI119 120867 32 Bùi Minh Hằng Nữ 20/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Sinh
SI084 120868 32 Lương Thị Thúy Hiền Nữ 07/06/2003 Vũ Thư, TB Phúc Khánh, TP 40 Sinh
SI037 120869 32 Vũ Thị Phương Hiền Nữ 27/10/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 38 Sinh
SI024 120870 32 Hoàng Văn Hiệp Nam 25/04/2003 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 40 Sinh
SI105 120871 32 Vũ Huy Hiếu Nam 19/10/2003 Ninh Bình Thị trấn, VT 38 Sinh
SI087 120872 32 Đặng Minh Hoàn Nam 10/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Sinh
SI008 120873 32 Đào Phi Hùng Nam 11/04/2003 LB Nga Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI039 120874 32 Lại Vũ Tuấn Hùng Nam 11/10/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Sinh
SI028 120875 32 Nguyễn Sơn Huy Nam 14/08/2003 Lai Châu Lê Danh Phương, HH 44 Sinh
SI050 120876 32 Đặng Thị Huyền Nữ 21/02/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 40 Sinh
SI072 120877 32 Bùi Thị Hương Nữ 28/07/2003 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 38 Sinh
SI082 120878 32 Bùi Văn Khanh Nam 06/06/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Sinh
SI066 120879 32 Phạm Thị Ngọc Khánh Nữ 09/10/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 37 Sinh
SI077 120880 32 Vũ Đăng Khoa Nam 01/11/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 39 Sinh
SI106 120881 32 Hoàng Mạnh Lâm Nam 02/12/2003 Vũ Thư, TB Tam Quang, VT 43 Sinh
SI097 120882 32 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 09/05/2003 Thành phố, TB Trung An, VT 40 Sinh
SI003 120883 32 Bùi Thảo Linh Nữ 12/08/2003 Tiền Hải, TB Trần Phú, TP 40 Sinh
SI090 120884 32 Đào Phương Linh Nữ 11/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI088 120885 32 Đinh Thùy Linh Nữ 16/09/2003 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 44 Sinh
SI027 120886 32 Nguyễn Mai Linh Nữ 27/08/2003 Vũ Thư, TB Phú Xuân, TP 38 Sinh
SI015 120887 33 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 21/02/2003 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Sinh
SI059 120888 33 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 26/07/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Sinh
SI071 120889 33 Phạm Khánh Linh Nữ 27/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI067 120890 33 Phạm Khánh Linh Nữ 18/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI053 120891 33 Phạm Trần Khánh Linh Nữ 07/09/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40 Sinh
SI115 120892 33 Đoàn Mạnh Long Nam 11/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI048 120893 33 Nguyễn Hoàng Long Nam 30/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Sinh
SI056 120894 33 Lương Khánh Ly Nữ 24/04/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Sinh
SI047 120895 33 Đỗ Phương Mai Nữ 30/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI045 120896 33 Hoàng Thị Mai Nữ 06/03/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 44 Sinh
SI093 120897 33 Tô Thị Ngọc Mai Nữ 04/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sinh
SI013 120898 33 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 20/12/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 37 Sinh
SI085 120899 33 Nguyễn Minh Mạnh Nam 05/03/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Sinh
SI018 120900 33 Chu Công Minh Nam 24/10/2003 Tiền Hải, TB Tây Sơn, TP 37 Sinh
SI083 120901 33 Ngô Đoàn Thùy Minh Nữ 14/01/2004 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Sinh
SI064 120902 33 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 06/05/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Sinh
SI100 120903 33 Nguyễn Nhật Minh Nam 21/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 39 Sinh
SI099 120904 33 Tạ Nhật Minh Nam 14/01/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Sinh
SI057 120905 33 Vũ Thị Huyền Minh Nữ 27/10/2003 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 44 Sinh
SI089 120906 33 Bùi Thị My Nữ 02/12/2003 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 40 Sinh
SI042 120907 33 Nguyễn Thị Huyền My Nữ 27/08/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 40 Sinh
SI019 120908 33 Hoàng Minh Nghĩa Nam 23/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sinh
SI022 120909 33 Đỗ Hồng Nhung Nữ 12/07/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Sinh
SI049 120910 33 Nguyễn Đức Phát Nam 24/05/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Sinh
SI010 120911 33 Hà Thanh Phong Nam 23/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI086 120912 33 Bùi Hà Phương Nữ 23/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI017 120913 33 Cao Thị Anh Phương Nữ 14/09/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Sinh
SI098 120914 33 Lưu Xuân Phương Nam 26/10/2003 Đông Hưng, TB Phú Châu, ĐH 38 Sinh
SI031 120915 33 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 21/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sinh
SI109 120916 33 Hoàng Vũ Hồng Quang Nam 26/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Sinh
SI070 120917 34 Mai Đỗ Quyên Nữ 23/04/2003 Thành phố, TB Trung An, VT 40 Sinh
SI091 120918 34 Nguyễn Thái Sơn Nam 18/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
SI114 120919 34 Đặng Thanh Tâm Nữ 20/11/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Sinh
SI104 120920 34 Hoàng Khắc Thanh Nam 13/02/2003 Vũ Thư, TB Tam Quang, VT 42 Sinh
SI118 120921 34 Nguyễn Thị Thanh Nữ 19/08/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Sinh
SI108 120922 34 Phạm Thị Hoàng Thanh Nữ 16/11/2003 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
SI110 120923 34 Nguyễn Phương Thảo Nữ 24/10/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Sinh
SI035 120924 34 Nguyễn Phương Thảo Nữ 27/12/2003 LB Nga Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI032 120925 34 Trịnh Đăng Phương Thảo Nữ 17/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Sinh
SI058 120926 34 Bùi Đình Thịnh Nam 14/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 39 Sinh
SI062 120927 34 Bùi Gia Thịnh Nam 28/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
SI069 120928 34 Lê Minh Thu Nữ 19/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
SI052 120929 34 Ngô Thị Thu Thủy Nữ 13/11/2003 Thành phố, TB Đông Lâm, TH 40 Sinh
SI116 120930 34 Đào Ngọc Anh Thư Nữ 26/11/2003 Vũ Thư, TB Vũ Vân, VT 40 Sinh
SI021 120931 34 Hà Thị Minh Thư Nữ 15/08/2003 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40 Sinh
SI079 120932 34 Tô Thanh Thưởng Nam 01/01/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Sinh
SI040 120933 34 Nguyễn Đức Toàn Nam 10/02/2003 Hà Giang Phạm Huy Quang, ĐH 41 Sinh
SI095 120934 34 Phan Khánh Toàn Nam 01/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sinh
SI023 120935 34 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 11/07/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Sinh
SI012 120936 34 Trần Thị Huyền Trang Nữ 20/12/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 38 Sinh
SI029 120937 34 Vũ Đức Trọng Nam 23/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI020 120938 34 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn Nam 06/02/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Sinh
SI051 120939 34 Phạm Trần Minh Tuấn Nam 02/09/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Sinh
SI054 120940 34 Phạm Cát Tường Nam 07/06/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40 Sinh
SI061 120941 34 Đặng Anh Vân Nữ 31/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sinh
SI036 120942 34 Tạ Quốc Việt Nam 10/11/2003 Hà Giang Lương Thế Vinh, TP 40 Sinh
SI080 120943 34 Trần Đại Việt Nam 10/05/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Sinh
SI004 120944 34 Hoàng Thị Hải Yến Nữ 26/12/2003 Thành phố, TB Nguyên Xá, VT 40 Sinh
SI043 120945 34 Phạm Thị Hải Yến Nữ 19/10/2003 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 41 Sinh
SU043 120946 35 Đỗ Thu An Nữ 09/10/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 36 Sử
SU003 120947 35 Nguyễn Song Thái An Nữ 10/09/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Sử
SU051 120948 35 Đặng Hà Anh Nữ 29/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 38 Sử
SU086 120949 35 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 20/09/2003 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 36 Sử
SU104 120950 35 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 17/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
SU092 120951 35 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 02/01/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 39 Sử
SU046 120952 35 Nguyễn Việt Anh Nam 03/11/2003 Nam Định Thị trấn, VT 37 Sử
SU007 120953 35 Phạm Châu Anh Nữ 24/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 44 Sử
SU004 120954 35 Phạm Thị Hoài Anh Nữ 26/07/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Sử
SU068 120955 35 Thái Phương Anh Nữ 18/03/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
SU071 120956 35 Trần Minh Anh Nữ 07/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Sử
SU080 120957 35 Trần Tiến Anh Nam 19/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Sử
SU091 120958 35 Vũ Hương Anh Nữ 15/05/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sử
SU015 120959 35 Vũ Lan Anh Nữ 19/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
SU034 120960 35 Vũ Thị Quỳnh Anh Nữ 27/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sử
SU083 120961 35 Vũ Việt Lan Anh Nữ 09/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Sử
SU048 120962 35 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 26/07/2003 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 41 Sử
SU093 120963 35 Đặng Hà Bắc Nam 22/07/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 37 Sử
SU047 120964 35 Nguyễn Minh Châu Nữ 18/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sử
SU016 120965 35 Vũ Minh Châu Nữ 25/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
SU110 120966 35 Hoàng Anh Dũng Nam 16/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 36 Sử
SU035 120967 35 Dương Nhật Duy Nam 28/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 34 Sử
SU072 120968 35 Lê Thị Hồng Duyên Nữ 11/11/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 39 Sử
SU020 120969 35 Đoàn Thùy Dương Nữ 24/05/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40 Sử
SU054 120970 35 Phạm Thị Thùy Dương Nữ 25/03/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 40 Sử
SU019 120971 35 Trần Thái Bình Dương Nam 22/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 35 Sử
SU112 120972 35 Trần Thị Ánh Dương Nữ 05/12/2003 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 38 Sử
SU097 120973 35 Bùi Tuấn Đạt Nam 12/09/2003 Thái Bình Kỳ Bá, TP 40 Sử
SU066 120974 35 Đỗ Đức Đạt Nam 30/08/2003 Thành phố, TB Song An, VT 40 Sử
SU084 120975 36 Nguyễn Văn Đạt Nam 26/05/2003 Hưng Hà, TB Kỳ Bá, TP 37 Sử
SU063 120976 36 Phạm Tuấn Đạt Nam 25/11/2003 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
SU111 120977 36 Trần Tiến Đạt Nam 16/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
SU006 120978 36 Đặng Minh Đức Nam 10/11/2003 Thành phố, TB Trung An, VT 37 Sử
SU078 120979 36 Bùi Hương Giang Nữ 10/10/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Sử
SU045 120980 36 Phạm Nam Giang Nam 11/12/2003 Thái Bình Kỳ Bá, TP 39 Sử
SU062 120981 36 Trịnh Hương Giang Nữ 21/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Sử
SU013 120982 36 Nguyễn Thu Hà Nữ 26/09/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
SU076 120983 36 Trịnh Thị Thu Hà Nữ 15/10/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Sử
SU108 120984 36 Vũ Quỳnh Hà Nữ 12/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
SU094 120985 36 Phạm Hoàng Hải Nam 02/08/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 36 Sử
SU009 120986 36 Bùi Thị Thu Hằng Nữ 16/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sử
SU064 120987 36 Phạm Thu Hằng Nữ 05/11/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 36 Sử
SU030 120988 36 Phạm Thu Hiền Nữ 24/05/2003 LB Nga Lương Thế Vinh, TP 43 Sử
SU022 120989 36 Nguyễn Thanh Hiếu Nam 25/03/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 37 Sử
SU033 120990 36 Trần Minh Hiếu Nam 04/10/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 38 Sử
SU044 120991 36 Hà Minh Hòa Nữ 10/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 44 Sử
SU095 120992 36 Lê Việt Hoàng Nam 09/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Sử
SU011 120993 36 Trần Xuân Hoạt Nam 12/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
SU001 120994 36 Đặng Văn Hùng Nam 24/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Sử
SU096 120995 36 Phạm Quang Huy Nam 31/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 39 Sử
SU113 120996 36 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 05/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sử
SU057 120997 36 Quách Khánh Huyền Nữ 06/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
SU029 120998 36 Hoàng Thị Lan Hương Nữ 19/04/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 37 Sử
SU039 120999 36 Phạm Gia Khánh Nam 04/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36 Sử
SU100 121000 36 Chu Thành Kiên Nam 13/03/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 36 Sử
SU031 121001 36 Bùi Lý Linh Nữ 09/03/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 42 Sử
SU025 121002 36 Bùi Mai Linh Nữ 08/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
SU082 121003 36 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 30/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sử
SU075 121004 37 Đặng Thị Ánh Linh Nữ 19/07/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 38 Sử
SU038 121005 37 Hà Linh Linh Nữ 14/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sử
SU090 121006 37 Lê Phương Linh Nữ 10/12/2003 Hải Phòng Kỳ Bá, TP 40 Sử
SU088 121007 37 Nguyễn Hoàng Linh Nam 30/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
SU053 121008 37 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 01/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36 Sử
SU101 121009 37 Nguyễn Thùy Linh Nữ 27/09/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 37 Sử
SU109 121010 37 Nguyễn Thùy Linh Nữ 09/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 36 Sử
SU049 121011 37 Phạm Khánh Linh Nữ 16/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Sử
SU036 121012 37 Vũ Khánh Linh Nữ 30/04/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 39 Sử
SU102 121013 37 Vũ Trọng Hoàng Linh Nam 25/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 37 Sử
SU114 121014 37 Phạm Thị Hồng Loan Nữ 31/05/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 37 Sử
SU032 121015 37 Lê Trần Tuấn Long Nam 15/05/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 36 Sử
SU002 121016 37 Dương Văn Lương Nam 13/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Sử
SU052 121017 37 Cao Hoàng Mai Nữ 30/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sử
SU065 121018 37 Đỗ Đức Minh Nam 07/05/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
SU107 121019 37 Đỗ Ngọc Minh Nam 07/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36 Sử
SU037 121020 37 Phạm Đức Minh Nam 17/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Sử
SU070 121021 37 Nguyễn Hà My Nữ 08/12/2003 Vũ Thư, TB Phúc Khánh, TP 40 Sử
SU105 121022 37 Nguyễn Thành Nam Nam 18/04/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 39 Sử
SU014 121023 37 Bùi Thanh Nga Nữ 21/10/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Sử
SU056 121024 37 Lại Thị Nga Nữ 29/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Sử
SU061 121025 37 Đoàn Thị Thanh Ngân Nữ 11/05/2003 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 42 Sử
SU067 121026 37 Lư Thị Kim Ngân Nữ 16/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Sử
SU059 121027 37 Hoàng Thị Hồng Ngọc Nữ 28/01/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Sử
SU021 121028 37 Nguyễn Dương Thảo Nguyên Nữ 28/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Sử
SU050 121029 37 Trần Thị Nguyệt Nữ 11/07/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 36 Sử
SU018 121030 37 Bùi Thanh Nhàn Nữ 28/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
SU026 121031 37 Nguyễn Thị Bảo Nhi Nữ 04/11/2003 Quỳnh Phụ, TB An Lễ, QP 36 Sử
SU073 121032 38 Đặng Thị Oanh Nữ 16/12/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 36 Sử
SU103 121033 38 Bùi Trọng Phan Nam 26/08/2003 Thái Bình Đông Hòa, TP 40 Sử
SU077 121034 38 Bùi Thị Bích Phương Nữ 30/12/2003 Hải Dương Vũ Phúc, TP 39 Sử
SU041 121035 38 Đàm Thu Phương Nữ 23/05/2003 Thái Thụy, TB Tây Sơn, TP 36 Sử
SU023 121036 38 Đỗ Minh Phương Nữ 13/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Sử
SU005 121037 38 Đỗ Phạm Minh Phương Nữ 14/01/2003 Tiền Hải, TB Trần Phú, TP 39 Sử
SU081 121038 38 Phạm Tuấn Phương Nam 23/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sử
SU055 121039 38 Trần Nguyễn Nam Phương Nữ 05/01/2003 Vũ Thư, TB Trung An, VT 40 Sử
SU028 121040 38 Trần Thị Minh Phương Nữ 01/01/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 43 Sử
SU040 121041 38 Nguyễn Duy Quý Nam 19/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Sử
SU087 121042 38 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 25/05/2003 Tiền Hải, TB Giang Phong, TH 36 Sử
SU069 121043 38 Nhâm Trúc Quỳnh Nữ 12/04/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Sử
SU098 121044 38 Lương Hoàng Bảo Sơn Nam 11/10/2003 Thái Bình Trần Phú, TP 38 Sử
SU024 121045 38 Trần Thanh Tâm Nữ 11/08/2003 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 43 Sử
SU058 121046 38 Đoàn Thị Phương Thảo Nữ 22/02/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Sử
SU008 121047 38 Đỗ Thị Phương Thảo Nữ 20/08/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Sử
SU106 121048 38 Nguyễn Phương Thảo Nữ 16/03/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 38 Sử
SU074 121049 38 Dương Quang Thắng Nam 07/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Sử
SU089 121050 38 Nguyễn Thị Thu Nữ 08/04/2003 Nam Định Tam Quang, VT 43 Sử
SU079 121051 38 Vũ Thùy Tiên Nữ 04/05/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 37 Sử
SU012 121052 38 Bùi Thu Trang Nữ 30/08/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 38 Sử
SU027 121053 38 Lê Thị Kiều Trang Nữ 05/08/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 43 Sử
SU010 121054 38 Nguyễn Kiều Trang Nữ 15/11/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 37 Sử
SU060 121055 38 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 21/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Sử
SU099 121056 38 Trần Lê Huyền Trang Nữ 02/08/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40 Sử
SU042 121057 38 Vũ Thị Kiều Trinh Nữ 05/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sử
SU085 121058 38 Lại Hồng Vân Nữ 18/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Sử
SU017 121059 38 Lê Hải Yến Nữ 14/02/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Sử
TI161 121060 39 Bùi Ngọc Đức Anh Nam 09/07/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 38 Tin
TI028 121061 39 Chu Đức Anh Nam 26/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Tin
TI014 121062 39 Đinh Bùi Lâm Anh Nữ 22/12/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI199 121063 39 Đinh Phương Anh Nữ 11/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI023 121064 39 Đỗ Phương Anh Nữ 28/02/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Tin
TI200 121065 39 Hoàng Lê Việt Anh Nam 07/11/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Tin
TI176 121066 39 Khúc Tuấn Anh Nam 09/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Tin
TI073 121067 39 Lại Đức Việt Anh Nam 19/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Tin
TI167 121068 39 Lưu Trung Anh Nam 21/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 44 Tin
TI068 121069 39 Nguyễn Ngân Anh Nữ 23/04/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI120 121070 39 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 19/09/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 37 Tin
TI175 121071 39 Nguyễn Vũ Hải Anh Nữ 13/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI009 121072 39 Phạm Thị Lan Anh Nữ 14/08/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
TI078 121073 39 Phạm Thị Trang Anh Nữ 03/04/2003 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI136 121074 39 Phạm Trần Việt Anh Nam 08/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI052 121075 39 Phạm Tùng Anh Nam 04/11/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 39 Tin
TI102 121076 39 Phan Quỳnh Anh Nữ 02/11/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI099 121077 39 Phan Thế Anh Nam 21/09/2003 Thái Bình Trần Lãm, TP 39 Tin
TI142 121078 39 Trần Ngọc Anh Nam 02/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
TI021 121079 39 Trần Thanh Hải Anh Nam 23/06/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Tin
TI076 121080 39 Trần Thị Phương Anh Nữ 04/10/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI198 121081 39 Trần Vũ Anh Nam 25/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 37 Tin
TI035 121082 39 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 13/04/2003 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 40 Tin
TI140 121083 39 Đào Ngọc Bảo Nam 08/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI121 121084 39 Đỗ Thị Thái Bình Nữ 19/06/2003 Tp HCM Nguyễn Đức Cảnh, TT 40 Tin
TI041 121085 39 Nguyễn Xuân Bình Nam 05/12/2003 Thành phố, TB Song Lãng, VT 40 Tin
TI105 121086 39 Phạm Mai Chi Nữ 27/01/2003 Kiến Xương, TB Bình Nguyên, KX 40 Tin
TI127 121087 39 Vũ Mai Chi Nữ 12/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI104 121088 39 Lê Minh Chiến Nam 30/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI137 121089 40 Phan Trường Chinh Nam 21/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI181 121090 40 Nguyễn Duy Công Nam 05/12/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Tin
TI044 121091 40 Phạm Văn Cường Nam 27/01/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 38 Tin
TI205 121092 40 Vũ Chí Cường Nam 07/05/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
TI124 121093 40 Vũ Mạnh Cường Nam 28/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Tin
TI063 121094 40 Bùi Thùy Dung Nữ 05/10/2003 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40 Tin
TI074 121095 40 Nguyễn Tấn Dũng Nam 13/09/2003 Hưng Hà, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI178 121096 40 Bùi Việt Duy Nam 11/01/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
TI151 121097 40 Nguyễn Văn Duy Nam 02/08/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 35 Tin
TI038 121098 40 Phạm Tiến Duy Nam 19/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI187 121099 40 Tô Ngọc Khánh Duy Nam 28/10/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Tin
TI075 121100 40 Trần Xuân Duy Nam 26/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI133 121101 40 Hà Thị Duyên Nữ 12/11/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
TI112 121102 40 Phan Thị Duyên Nữ 02/04/2003 Sơn La Vũ Chính, TP 40 Tin
TI153 121103 40 Đỗ Tùng Dương Nam 21/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI207 121104 40 Lê Quý Dương Nam 20/04/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI171 121105 40 Nguyễn Tùng Dương Nam 14/10/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 38 Tin
TI082 121106 40 Vũ Đình Đại Nam 09/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI179 121107 40 Bùi Văn Đạt Nam 29/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
TI204 121108 40 Nguyễn Tấn Đạt Nam 10/02/2003 Thái Bình Kỳ Bá, TP 37 Tin
TI059 121109 40 Nguyễn Tiến Đạt Nam 11/05/2003 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 40 Tin
TI077 121110 40 Vũ Đỗ Thành Đạt Nam 10/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI095 121111 40 Nguyễn Hữu Đông Nam 18/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 38 Tin
TI114 121112 40 Phạm Công Đông Nam 04/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
TI202 121113 40 Đào Minh Đức Nam 18/05/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Tin
TI018 121114 40 Đào Minh Đức Nam 05/08/2003 Đông Hưng, TB Đông Các, ĐH 40 Tin
TI002 121115 40 Đào Tiến Đức Nam 08/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Tin
TI055 121116 40 Nguyễn Anh Đức Nam 07/03/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI122 121117 40 Nguyễn Minh Đức Nam 12/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI001 121118 41 Nguyễn Ngọc Đức Nam 06/03/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 39 Tin
TI158 121119 41 Nguyễn Tuấn Đức Nam 11/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI208 121120 41 Nguyễn Việt Đức Nam 30/05/2003 Thành phố, TB Vũ Ninh, KX 38 Tin
TI160 121121 41 Trần Minh Đức Nam 28/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI145 121122 41 Trịnh Minh Đức Nam 01/09/2003 Thái Bình Trần Phú, TP 36 Tin
TI065 121123 41 Hoàng Vũ Trường Giang Nam 21/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Tin
TI031 121124 41 Bùi Thị Thu Hà Nữ 25/08/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
TI169 121125 41 Lã Hoàng Nhật Hà Nữ 29/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
TI100 121126 41 Phạm Duy Hải Nam 27/04/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI206 121127 41 Hà Đức Hạnh Nam 10/03/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Tin
TI173 121128 41 Nguyễn Thị Hằng Nữ 20/08/2003 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI069 121129 41 Nguyễn Diệu Hiền Nữ 09/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Tin
TI088 121130 41 Hà Chấn Hiệp Nam 23/09/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
TI168 121131 41 Phạm Công Hiệp Nam 02/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI185 121132 41 Đỗ Đức Hiếu Nam 04/09/2003 Thái Bình Thị trấn, VT 40 Tin
TI190 121133 41 Hà Minh Hiếu Nam 29/10/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
TI164 121134 41 Khổng Minh Hiếu Nam 18/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Tin
TI019 121135 41 Nguyễn Lê Minh Hiếu Nam 22/03/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Tin
TI013 121136 41 Nguyễn Minh Hiếu Nam 18/01/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Tin
TI033 121137 41 Nguyễn Minh Hiếu Nam 06/11/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 38 Tin
TI053 121138 41 Phạm Trung Hiếu Nam 29/11/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 39 Tin
TI139 121139 41 Nguyễn Đăng Hiệu Nam 01/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI094 121140 41 Bùi Hồng Hoa Nữ 07/06/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI011 121141 41 Phạm Phương Hoa Nữ 28/10/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
TI096 121142 41 Đỗ Thế Hoàn Nam 25/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Tin
TI118 121143 41 Nguyễn Việt Hoàng Nam 25/02/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
TI079 121144 41 Nguyễn Việt Hoàng Nam 18/10/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Tin
TI113 121145 41 Vũ Đình Hoàng Nam 14/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
TI143 121146 41 Vũ Đức Hoàng Nam 08/04/2003 Thái Nguyên Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI162 121147 42 Dương Mạnh Hùng Nam 30/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI149 121148 42 Đinh Văn Huy Nam 31/10/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
TI042 121149 42 Phạm Đức Huy Nam 26/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI154 121150 42 Hoàng Khánh Huyền Nữ 14/08/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Tin
TI098 121151 42 Nguyễn Văn Huỳnh Nam 14/06/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
TI004 121152 42 Tạ Cao Hưng Nam 11/03/2003 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 40 Tin
TI080 121153 42 Trần Ngọc Hưng Nam 22/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 38 Tin
TI194 121154 42 Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 09/09/2003 Thành phố, TB Đông Xuân, ĐH 40 Tin
TI022 121155 42 Ngô Duy Khang Nam 04/05/2003 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI043 121156 42 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ 26/08/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI067 121157 42 Nguyễn Đăng Khoa Nam 21/08/2003 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40 Tin
TI170 121158 42 Nguyễn Ngọc Khoa Nam 25/07/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 37 Tin
TI183 121159 42 Bùi Hữu Kiên Nam 17/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI184 121160 42 Phạm Đình Kiên Nam 11/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI010 121161 42 Vũ Hoàng Kiên Nam 01/02/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI060 121162 42 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 26/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI030 121163 42 Bùi Hải Long Nam 12/03/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Tin
TI091 121164 42 Tô Hoàng Long Nam 05/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI087 121165 42 Vũ Hoàng Long Nam 26/10/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
TI157 121166 42 Vũ Nguyễn Duy Long Nam 15/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
TI027 121167 42 Nguyễn Thị Lương Nữ 05/02/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
TI141 121168 42 Ngô Thị Hải Ly Nữ 11/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI066 121169 42 Nguyễn Khánh Ly Nữ 01/01/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
TI081 121170 42 Phan Ngọc Mai Nữ 07/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Tin
TI189 121171 42 Bù Đức Mạnh Nam 11/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI188 121172 42 Bùi Văn Mạnh Nam 29/03/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 39 Tin
TI111 121173 42 Dương Văn Mạnh Nam 11/05/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 40 Tin
TI192 121174 42 Phạm Hữu Mạnh Nam 08/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI048 121175 42 Đặng Chí Minh Nam 19/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI034 121176 43 Đặng Duy Minh Nam 03/06/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Tin
TI003 121177 43 Đặng Vũ Bảo Minh Nam 09/03/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI093 121178 43 Hoàng Anh Minh Nam 24/04/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI020 121179 43 Lê Đức Minh Nam 09/11/2003 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI166 121180 43 Mai Lâm Minh Nam 25/12/2003 Tp HCM Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI086 121181 43 Nguyễn Công Minh Nam 22/07/2003 Thành phố, TB Trần Quốc Tuấn, Nam TL, Hà Nội 40 Tin
TI005 121182 43 Phạm Nhật Minh Nam 05/10/2003 Kiến Xương, TB Minh Thành, TP 40 Tin
TI156 121183 43 Trần Hoàng Minh Nam 14/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI097 121184 43 Phạm Thị Trà My Nữ 02/01/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Tin
TI201 121185 43 Hoàng Hải Nam Nam 04/11/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Tin
TI128 121186 43 Tạ Ngọc Hải Nam Nam 12/02/2003 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI092 121187 43 Tô Phương Nam Nam 11/12/2003 Gia Lai Tây Sơn, TP 38 Tin
TI193 121188 43 Trần Hoàng Nam Nam 10/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Tin
TI058 121189 43 Lại Vũ Thủy Ngân Nữ 26/04/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI083 121190 43 Lê Hồng Ngọc Nam 11/01/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Tin
TI072 121191 43 Phạm Hồng Ngọc Nữ 11/04/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Tin
TI089 121192 43 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 03/05/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
TI182 121193 43 Trịnh Bảo Ngọc Nữ 08/12/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI115 121194 43 Đoàn Phương Nguyên Nữ 12/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Tin
TI057 121195 43 Lại Vũ Thu Nguyệt Nữ 26/04/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI155 121196 43 Phạm Thị Phương Nhung Nữ 16/03/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Tin
TI132 121197 43 Nguyễn Như Phong Nam 31/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Tin
TI129 121198 43 Nguyễn Thế Phong Nam 25/03/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
TI008 121199 43 Nguyễn Xuân Phong Nam 23/01/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
TI032 121200 43 Nguyễn Gia Phú Nam 05/11/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Tin
TI117 121201 43 Đặng Sinh Phúc Nam 24/01/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Tin
TI015 121202 43 Tô Đức Phúc Nam 28/01/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Tin
TI056 121203 43 Bùi Thu Phương Nữ 01/05/2003 Bình Dương Chu Văn An, VT 40 Tin
TI037 121204 43 Bùi Tuấn Phương Nữ 04/12/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Tin
TI186 121205 44 Hoàng Thu Phương Nữ 01/07/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Tin
TI050 121206 44 Lê Thu Phương Nữ 11/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI061 121207 44 Nguyễn Hoàng Phương Nam 13/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI029 121208 44 Nguyễn Thanh Phương Nam 17/12/2003 Quỳnh Phụ, TB TT Quỳnh Côi, QP 40 Tin
TI064 121209 44 Vũ Kim Phượng Nữ 06/02/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
TI119 121210 44 Bùi Lê Minh Quang Nam 21/07/2003 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI006 121211 44 Nguyễn Minh Quân Nam 07/05/2003 Quỳnh Phụ, TB An Ninh, QP 40 Tin
TI163 121212 44 Phạm Anh Quân Nam 12/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
TI039 121213 44 Phạm Việt Quân Nam 08/05/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Tin
TI025 121214 44 Vũ Minh Quân Nam 04/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Tin
TI195 121215 44 Đỗ Thị Hồng Quyên Nữ 10/06/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Tin
TI046 121216 44 Phạm Xuân Quyết Nam 13/05/2003 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 38 Tin
TI130 121217 44 Phạm Thị Diễm Quỳnh Nữ 28/11/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI134 121218 44 Vũ Đăng Tân Nam 06/10/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 39 Tin
TI071 121219 44 Đào Việt Thái Nam 16/02/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Tin
TI138 121220 44 Đỗ Minh Thái Nam 05/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI174 121221 44 Lê Viết Thái Nam 17/03/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Tin
TI085 121222 44 Vũ Duy Thanh Nam 01/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI150 121223 44 Đinh Đức Thành Nam 21/05/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI152 121224 44 Nguyễn Công Thành Nam 15/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI107 121225 44 Nguyễn Đức Thành Nam 22/08/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Tin
TI125 121226 44 Phạm Duy Thành Nam 21/09/2003 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI047 121227 44 Phạm Tiến Thành Nam 21/07/2003 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 39 Tin
TI084 121228 44 Trần Minh Thành Nam 14/01/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI209 121229 44 Trần Phương Thảo Nữ 01/10/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Tin
TI036 121230 44 Vũ Phương Thảo Nữ 04/08/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
TI172 121231 44 Vũ Thị Thu Thảo Nữ 29/05/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Tin
TI146 121232 44 Nguyễn Đức Thắng Nam 07/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI106 121233 44 Trần Xuân Thắng Nam 05/07/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Tin
TI191 121234 45 Nguyễn Đình Thiệu Nam 21/03/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 39 Tin
TI024 121235 45 Nguyễn Đức Thịnh Nam 08/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI180 121236 45 Nguyễn Văn Thuấn Nam 28/07/2003 Thái Bình Hoàng Diệu, TP 40 Tin
TI148 121237 45 Đặng Phan Bích Thuần Nữ 21/12/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
TI070 121238 45 Ngô Đức Thuận Nam 13/10/2003 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 40 Tin
TI101 121239 45 Phạm Thế Tiên Nam 16/06/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
TI109 121240 45 Phạm Minh Tiến Nam 06/07/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
TI135 121241 45 Vũ Minh Tiến Nam 09/12/2003 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
TI026 121242 45 Nguyễn Ngọc Toàn Nam 24/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TI203 121243 45 Phùng Quý Toàn Nam 14/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Tin
TI177 121244 45 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 17/03/2003 Đông Hưng, TB Đông Các, ĐH 40 Tin
TI054 121245 45 Phạm Minh Trang Nữ 16/11/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI126 121246 45 Phạm Thị Minh Trang Nữ 02/09/2003 Thái Bình Trần Lãm, TP 39 Tin
TI012 121247 45 Trịnh Huyền Trang Nữ 20/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI131 121248 45 Vũ Thị Huyền Trang Nữ 27/06/2003 Thái Bình Kỳ Bá, TP 37 Tin
TI090 121249 45 Hoàng Thị Thanh Trúc Nữ 04/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Tin
TI159 121250 45 Hà Văn Trung Nam 13/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Tin
TI165 121251 45 Nguyễn Quang Trung Nam 07/05/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 39 Tin
TI040 121252 45 Nguyễn Thành Trung Nam 24/07/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI196 121253 45 Phạm Xuân Trường Nam 14/10/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40 Tin
TI017 121254 45 Nguyễn Thanh Tú Nam 27/03/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
TI123 121255 45 Trần Anh Tú Nam 16/05/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 39 Tin
TI108 121256 45 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 27/09/2003 LB Nga Đông Thọ, TP 36 Tin
TI147 121257 45 Nguyễn Việt Tuấn Nam 19/10/2003 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI103 121258 45 Phạm Quang Tuấn Nam 08/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Tin
TI051 121259 45 Lương Quang Tùng Nam 22/02/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Tin
TI049 121260 45 Nguyễn Sơn Tùng Nam 20/12/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 38 Tin
TI062 121261 45 Nguyễn Thanh Tùng Nam 22/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Tin
TI197 121262 45 Nguyễn Thế Tùng Nam 09/04/2003 Quảng Ninh Tân Hòa, VT 40 Tin
TI016 121263 46 Phạm Sơn Tùng Nam 14/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Tin
TI007 121264 46 Phạm Thanh Tùng Nam 24/03/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Tin
TI045 121265 46 Vũ Thị Hồng Tươi Nữ 01/12/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
TI110 121266 46 Phạm Đăng Việt Nam 30/12/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40 Tin
TI116 121267 46 Dương Thế Vinh Nam 14/07/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Tin
TI144 121268 46 Nguyễn Quang Vũ Nam 14/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Tin
TO093 121269 46 Đặng Trường An Nam 19/02/2003 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 40 Toán
TO135 121270 46 Vũ Thanh An Nữ 27/02/2003 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 40 Toán
TO148 121271 46 Chu Việt Anh Nam 03/09/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Toán
TO157 121272 46 Đặng Hải Anh Nữ 07/06/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Toán
TO159 121273 46 Đặng Quỳnh Anh Nữ 07/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 37 Toán
TO163 121274 46 Đinh Phương Anh Nữ 11/05/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO032 121275 46 Đồng Đức Anh Nam 15/05/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO110 121276 46 Hà Huy Anh Nam 31/10/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 36 Toán
TO106 121277 46 Nguyễn Ngân Anh Nữ 23/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO026 121278 46 Trần Thị Trâm Anh Nữ 02/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO071 121279 46 Trần Tuấn Anh Nam 27/01/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 43 Toán
TO142 121280 46 Vũ Quang Anh Nam 18/02/2003 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 40 Toán
TO045 121281 46 Vũ Thị Phương Anh Nữ 10/11/2003 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Toán
TO057 121282 46 Dương Thị Ngọc Ánh Nữ 30/10/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Toán
TO122 121283 46 Đỗ Thái Bình Nam 09/10/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Toán
TO151 121284 46 Nguyễn Xuân Bình Nam 05/12/2003 Thành phố, TB Song Lãng, VT 40 Toán
TO125 121285 46 Đào Thị Khánh Chi Nữ 18/11/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Toán
TO126 121286 46 Hoàng Lâm Mai Chi Nữ 29/12/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 37 Toán
TO164 121287 46 Phan Trường Chinh Nam 21/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO064 121288 46 Nguyễn Kim Cúc Nữ 17/10/2003 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 40 Toán
TO072 121289 46 Đoàn Ngọc Cường Nam 02/05/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 43 Toán
TO081 121290 46 Lê Xuân Dân Nam 19/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Toán
TO100 121291 46 Hoàng Anh Dũng Nam 25/08/2003 Hải Dương Bình Minh, Hải Dương 40 Toán
TO112 121292 47 Lại Anh Dũng Nam 10/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 41 Toán
TO002 121293 47 Nguyễn Đức Duy Nam 08/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Toán
TO089 121294 47 Trần Quang Duy Nam 08/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 44 Toán
TO138 121295 47 Đỗ Thùy Dương Nữ 25/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Toán
TO114 121296 47 Đỗ Tùng Dương Nam 21/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO134 121297 47 Phạm Hải Dương Nữ 02/10/2003 Thành phố, TB Đông Mỹ, TP 38 Toán
TO036 121298 47 Hoàng Tiến Đạt Nam 24/10/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
TO010 121299 47 Nguyễn Tiến Đạt Nam 01/11/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 42 Toán
TO137 121300 47 Trần Văn Đạt Nam 25/01/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Toán
TO147 121301 47 Vũ Đỗ Thành Đạt Nam 10/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO046 121302 47 Trần Quốc Đệ Nam 26/08/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 43 Toán
TO023 121303 47 Nguyễn Duy Đông Nam 09/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Toán
TO128 121304 47 Nguyễn Anh Đức Nam 07/03/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO117 121305 47 Nguyễn Tuấn Đức Nam 11/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO055 121306 47 Phạm Minh Đức Nam 15/02/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO053 121307 47 Phạm Văn Đức Nam 14/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
TO150 121308 47 Lê Thị Hương Giang Nữ 06/07/2003 Đông Hưng, TB Đông Hà, ĐH 40 Toán
TO080 121309 47 Nguyễn Minh Giang Nữ 11/05/2003 Hà Nội Kỳ Bá, TP 36 Toán
TO130 121310 47 Phạm Hương Giang Nữ 10/04/2003 Đông Hưng, TB Tân Bình, TP 40 Toán
TO070 121311 47 Phạm Thị Thu Hà Nữ 11/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO007 121312 47 Vũ Hồng Hà Nữ 13/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
TO082 121313 47 Vũ Quang Hải Nam 25/06/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Toán
TO015 121314 47 Nguyễn Việt Hàn Nam 10/02/2003 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Ngọc, QP 40 Toán
TO085 121315 47 Phạm Thị Minh Hạnh Nữ 15/02/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
TO024 121316 47 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 22/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
TO158 121317 47 Phạm Công Hiệp Nam 02/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO038 121318 47 Trịnh Đức Hiệp Nam 17/02/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 42 Toán
TO102 121319 47 Nguyễn Minh Hiếu Nam 18/04/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Toán
TO044 121320 47 Nguyễn Xuân Hiếu Nam 14/09/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 43 Toán
TO152 121321 48 Phạm Minh Hiếu Nam 08/11/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO075 121322 48 Đoàn Mai Hoa Nữ 29/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Toán
TO063 121323 48 Nguyễn Thị Hoài Nữ 21/02/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Toán
TO084 121324 48 Khổng Trọng Hoàng Nam 22/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Toán
TO162 121325 48 Phạm Minh Hoàng Nam 24/02/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Toán
TO042 121326 48 Vũ Nhật Hoàng Nam 17/01/2003 Thái Bình Đông Các, ĐH 40 Toán
TO111 121327 48 Vũ Viết Hoàng Nam 17/10/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Toán
TO062 121328 48 Hoàng Việt Hồng Nữ 25/02/2003 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 40 Toán
TO034 121329 48 Phạm Trần Huân Nam 29/04/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Toán
TO153 121330 48 Hà Đức Hùng Nam 06/12/2002 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Toán
TO087 121331 48 Nguyễn Phi Hùng Nam 27/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 38 Toán
TO131 121332 48 Đỗ Quang Huy Nam 28/10/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Toán
TO012 121333 48 Lưu Quang Huy Nam 17/11/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
TO067 121334 48 Bùi Thị Huyền Nữ 15/07/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 40 Toán
TO033 121335 48 Đặng Khánh Huyền Nữ 30/10/2003 Hưng Hà, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO086 121336 48 Đỗ Thị Thu Huyền Nữ 18/08/2002 Gia Lai Giang Phong, TH 42 Toán
TO013 121337 48 Lã Thị Thanh Huyền Nữ 22/12/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
TO016 121338 48 Lê Thị Khánh Huyền Nữ 21/02/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Toán
TO052 121339 48 Trần Văn Hưng Nam 29/06/2003 Thái Thụy, TB Bình Liêu, Quảng Ninh 40 Toán
TO133 121340 48 Trần Viết Hưng Nam 30/05/2003 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40 Toán
TO068 121341 48 Phạm Thị Thu Hương Nữ 24/03/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO136 121342 48 Tạ Thị Thu Hương Nữ 05/10/2003 Tiền Hải, TB Giang Phong, TH 40 Toán
TO025 121343 48 Ngô Duy Khang Nam 04/05/2003 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO104 121344 48 Phạm Duy Khánh Nam 05/10/2003 Thành phố, TB Vũ Ninh, KX 39 Toán
TO115 121345 48 Phạm Ngọc Khánh Nam 02/07/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 37 Toán
TO066 121346 48 Trần Quốc Khoa Nam 12/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO143 121347 48 Phạm Đình Kiên Nam 11/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO048 121348 48 Trịnh Trung Kiên Nam 01/01/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO008 121349 48 Vũ Hoàng Kiên Nam 01/02/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO039 121350 49 Đặng Tuấn Kiệt Nam 12/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO123 121351 49 Tạ Duy Lâm Nam 19/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Toán
TO160 121352 49 Bùi Khánh Linh Nữ 23/10/2003 Hà Nội Hoàng Diệu, TP 36 Toán
TO060 121353 49 Bùi Phương Linh Nữ 02/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO037 121354 49 Lê Diệu Linh Nữ 11/08/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
TO076 121355 49 Nguyễn Diệu Linh Nữ 17/07/2003 Đông Hưng, TB Hoàng Diệu, TP 39 Toán
TO132 121356 49 Nguyễn Hoàng Linh Nam 30/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO027 121357 49 Nguyễn Khánh Linh Nữ 28/10/2003 Tp HCM Hồng Thái, KX 40 Toán
TO061 121358 49 Vũ Khánh Linh Nữ 16/11/2003 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Toán
TO118 121359 49 Vũ Thùy Linh Nữ 03/03/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Toán
TO028 121360 49 Vũ Tuấn Linh Nam 13/07/2003 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 37 Toán
TO139 121361 49 Lê Quý Long Nam 09/03/2003 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 40 Toán
TO166 121362 49 Phạm Văn Long Nam 18/08/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
TO141 121363 49 Đinh Văn Lợi Nam 04/08/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 37 Toán
TO161 121364 49 Nguyễn Quang Lợi Nam 27/04/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Toán
TO105 121365 49 Trần Trung Luyện Nam 10/03/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 41 Toán
TO083 121366 49 Trần Văn Lương Nam 02/03/2003 Thành phố, TB Trung An, VT 40 Toán
TO149 121367 49 Lại Vũ Trang Ly Nữ 06/07/2003 Hà Giang Vũ Ninh, KX 37 Toán
TO001 121368 49 Phạm Ngọc Mai Nữ 12/01/2003 Tiền Hải, TB Nam Thịnh, TH 40 Toán
TO077 121369 49 Phạm Phương Mai Nữ 30/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO124 121370 49 Vũ Thu Mai Nữ 10/02/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Toán
TO144 121371 49 Bùi Đức Mạnh Nam 11/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO097 121372 49 Bùi Đức Mạnh Nam 19/02/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 36 Toán
TO095 121373 49 Đặng Trần Đức Mạnh Nam 24/10/2003 Quỳnh Phụ, TB TT Quỳnh Côi, QP 40 Toán
TO003 121374 49 Trần Trung Mạnh Nam 26/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO127 121375 49 Mai Lâm Minh Nam 25/12/2003 Tp HCM Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO049 121376 49 Nguyễn Đức Minh Nam 15/05/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO030 121377 49 Tống Quang Minh Nam 28/02/2003 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 36 Toán
TO120 121378 49 Trần Hoàng Minh Nam 14/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO006 121379 50 Vũ Nhật Minh Nam 22/12/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 37 Toán
TO040 121380 50 Nguyễn Trà My Nữ 12/10/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Toán
TO092 121381 50 Dương Hoàng Nam Nam 09/04/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Toán
TO009 121382 50 Nguyễn Hoàng Nam Nam 25/01/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Toán
TO108 121383 50 Cao Thị Bích Ngọc Nữ 27/06/2003 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 40 Toán
TO069 121384 50 Trịnh Bảo Ngọc Nữ 08/12/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO107 121385 50 Vũ Thị Phương Nhung Nữ 17/06/2003 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 40 Toán
TO088 121386 50 Bùi Thị Nương Nữ 11/05/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
TO155 121387 50 Lại Thế Phái Nam 04/03/2003 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 40 Toán
TO156 121388 50 Nguyễn Đức Phú Nam 18/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36 Toán
TO099 121389 50 Lê Diệu Phương Nữ 29/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 37 Toán
TO065 121390 50 Nguyễn Đình Phương Nam 03/09/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
TO098 121391 50 Bùi Lê Minh Quang Nam 21/07/2003 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO169 121392 50 Bùi Văn Quang Nam 17/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36 Toán
TO058 121393 50 Nguyễn Minh Quang Nam 09/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Toán
TO018 121394 50 Phạm Ngọc Quân Nam 20/08/2003 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 44 Toán
TO020 121395 50 Vũ Minh Quân Nam 04/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Toán
TO029 121396 50 Khúc Thục Quyên Nữ 29/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO004 121397 50 Phan Văn Quyến Nam 31/12/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Toán
TO031 121398 50 Dương Hải Quyền Nam 11/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Toán
TO146 121399 50 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 04/06/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 37 Toán
TO109 121400 50 Đỗ Minh Thái Nam 05/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO116 121401 50 Hoàng Duy Thái Nam 05/02/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Toán
TO145 121402 50 Phạm Ngọc Thanh Nam 13/01/2003 Kiến Xương, TB Vũ Thắng, KX 39 Toán
TO167 121403 50 Vũ Duy Thanh Nam 01/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO005 121404 50 Vũ Phương Thanh Nữ 16/06/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 44 Toán
TO051 121405 50 Bùi Đức Thành Nam 30/06/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO113 121406 50 Nguyễn Công Thành Nam 15/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO091 121407 50 Bùi Phương Thảo Nữ 26/04/2003 Đông Hưng, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO073 121408 51 Hoàng Thu Thảo Nữ 01/02/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO078 121409 51 Đoàn Đức Thắng Nam 09/01/2003 Quỳnh Phụ, TB Nguyễn Bỉnh Khiêm, VB, Hải Phòng 40 Toán
TO011 121410 51 Hà Đức Thắng Nam 06/10/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 42 Toán
TO054 121411 51 Nguyễn Xuân Thắng Nam 27/06/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 39 Toán
TO017 121412 51 Đỗ Nguyên Đăng Thi Nam 09/07/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Toán
TO019 121413 51 Nguyễn Đức Thịnh Nam 08/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO154 121414 51 Quách Thị Phương Thu Nữ 07/07/2003 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 40 Toán
TO059 121415 51 Nguyễn Trọng Thủy Nam 23/09/2003 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 37 Toán
TO096 121416 51 Nguyễn Văn Thuyên Nam 14/01/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 44 Toán
TO129 121417 51 Tưởng Huyền Thương Nữ 07/09/2003 Vũ Thư, TB Phú Xuân, TP 37 Toán
TO074 121418 51 Bùi Mạnh Toàn Nam 06/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Toán
TO056 121419 51 Đào Quang Toàn Nam 28/05/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Toán
TO022 121420 51 Nguyễn Ngọc Toàn Nam 24/02/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO101 121421 51 Nguyễn Minh Trang Nữ 07/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Toán
TO079 121422 51 Nguyễn Thị Trang Nữ 17/03/2003 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Toán
TO140 121423 51 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 21/04/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Toán
TO021 121424 51 Nguyễn Thùy Trang Nữ 20/06/2003 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO094 121425 51 Phạm Thị Huyền Trang Nữ 22/06/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 38 Toán
TO121 121426 51 Đinh Minh Triều Nam 22/01/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Toán
TO050 121427 51 Nguyễn Thành Trung Nam 11/04/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 42 Toán
TO119 121428 51 Vũ Đăng Trung Nam 13/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Toán
TO103 121429 51 Phạm Xuân Trường Nam 24/03/2003 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 36 Toán
TO165 121430 51 Nguyễn Việt Tuấn Nam 19/10/2003 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 40 Toán
TO043 121431 51 Bùi Thanh Tùng Nam 07/01/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Toán
TO041 121432 51 Nguyễn Thảo Vân Nữ 26/12/2003 Quỳnh Phụ, TB An Bài, QP 40 Toán
TO014 121433 51 Vũ Thảo Vân Nữ 10/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Toán
TO035 121434 51 Nguyễn Quang Vũ Nam 14/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Toán
TO090 121435 51 Nguyễn Thị Thủy Yến Nữ 19/08/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Toán
TO047 121436 51 Vũ Thị Hải Yến Nữ 11/10/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Toán
V228 121437 52 Bùi Phương Anh Nữ 25/03/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Văn
V075 121438 52 Bùi Phương Anh Nữ 17/08/2003 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V044 121439 52 Bùi Quỳnh Anh Nữ 17/12/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Văn
V306 121440 52 Bùi Thị Phương Anh Nữ 15/10/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Văn
V257 121441 52 Dương Việt Anh Nữ 25/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 43 Văn
V287 121442 52 Đào Lê Đức Anh Nam 21/02/2004 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V099 121443 52 Đặng Minh Anh Nữ 17/09/2003 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40 Văn
V129 121444 52 Đỗ Châu Anh Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 39 Văn
V184 121445 52 Đỗ Minh Anh Nữ 16/09/2001 LB Nga Minh Thành, TP 36 Văn
V219 121446 52 Hà Thị Ngọc Anh Nữ 01/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Văn
V256 121447 52 Hoàng Thị Ngọc Anh Nữ 12/02/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Văn
V145 121448 52 Hoàng Thị Phương Anh Nữ 15/11/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 37 Văn
V046 121449 52 Hoàng Thiên Anh Nữ 10/11/2003 LB Nga Minh Thành, TP 40 Văn
V066 121450 52 Hoàng Vân Anh Nữ 23/03/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Văn
V245 121451 52 Hoàng Vũ Hà Anh Nữ 21/11/2003 Thái Bình Tây Sơn, TP 40 Văn
V017 121452 52 Lê Quang Anh Nam 19/12/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Văn
V277 121453 52 Lưu Phương Anh Nữ 29/05/2003 Đông Hưng, TB Đông Các, ĐH 40 Văn
V296 121454 52 Lưu Thị Minh Anh Nữ 14/02/2003 Hàn Quốc Tân Phong, VT 40 Văn
V022 121455 52 Ngô Đình Kỳ Anh Nam 05/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
V166 121456 52 Nguyễn Bùi Phương Anh Nữ 03/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Văn
V091 121457 52 Nguyễn Mai Anh Nữ 02/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Văn
V067 121458 52 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 15/01/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Văn
V255 121459 52 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 19/09/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 39 Văn
V289 121460 52 Nguyễn Nguyệt Anh Nữ 21/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Văn
V226 121461 52 Nguyễn Phương Anh Nữ 03/03/2003 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V143 121462 52 Nguyễn Thắng Tiến Anh Nam 24/02/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 40 Văn
V057 121463 52 Nguyễn Thị Diệu Anh Nữ 16/01/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 37 Văn
V186 121464 52 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 23/04/2003 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Văn
V087 121465 52 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 26/12/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
V012 121466 53 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 14/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V048 121467 53 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 20/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V030 121468 53 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 06/11/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Văn
V083 121469 53 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 04/06/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
V160 121470 53 Nguyễn Trúc Anh Nữ 22/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V128 121471 53 Nguyễn Tú Anh Nữ 12/09/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V305 121472 53 Phạm Hải Anh Nam 09/03/2003 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 40 Văn
V049 121473 53 Phạm Hải Anh Nữ 11/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 39 Văn
V114 121474 53 Phạm Hồng Anh Nữ 19/03/2003 Thành phố, TB Trọng Quan, ĐH 40 Văn
V267 121475 53 Phạm Thị Lan Anh Nữ 09/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 36 Văn
V097 121476 53 Phạm Thị Minh Anh Nữ 23/03/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
V273 121477 53 Phạm Thị Phương Anh Nữ 29/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
V135 121478 53 Phạm Thị Vân Anh Nữ 07/08/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 39 Văn
V214 121479 53 Trần Châu Anh Nữ 29/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V090 121480 53 Trần Đức Anh Nam 21/01/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 38 Văn
V231 121481 53 Trần Hà Anh Nữ 31/10/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40 Văn
V218 121482 53 Trần Mai Anh Nữ 25/06/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 39 Văn
V063 121483 53 Trần Thị Ngọc Anh Nữ 18/08/2003 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 36 Văn
V167 121484 53 Vũ Quỳnh Anh Nữ 05/10/2003 Thành phố, TB Lê Hồng Phong, TP 37 Văn
V098 121485 53 Vũ Thị Hồng Anh Nữ 30/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V149 121486 53 Đoàn Minh Ánh Nữ 06/04/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Văn
V261 121487 53 Phạm Ngọc Hải Ánh Nữ 18/01/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 38 Văn
V116 121488 53 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 16/11/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Văn
V115 121489 53 Hoàng Đức Bình Nam 07/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 37 Văn
V272 121490 53 Hoàng Yên Bình Nữ 19/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
V127 121491 53 Trần Thị Bình Nữ 25/01/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Văn
V026 121492 53 Vũ Thị Thanh Bình Nữ 31/01/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Văn
V310 121493 53 Bùi Bảo Châu Nữ 16/07/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Văn
V122 121494 53 Bùi Thị Hoàng Châu Nữ 03/07/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V151 121495 54 Lâm Bảo Châu Nữ 27/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Văn
V192 121496 54 Phan Thị Hà Châu Nữ 07/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Văn
V244 121497 54 Bùi Mai Chi Nữ 22/04/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 39 Văn
V047 121498 54 Hoàng Mai Chi Nữ 01/09/2003 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
V280 121499 54 Lê Thị Thảo Chi Nữ 11/06/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Văn
V177 121500 54 Nguyễn Tô Vân Chi Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
V252 121501 54 Phạm Khánh Chi Nữ 04/07/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
V210 121502 54 Phạm Phương Chi Nữ 09/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Văn
V270 121503 54 Trần Kim Chi Nữ 06/12/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 38 Văn
V182 121504 54 Vũ Mai Chi Nữ 19/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V238 121505 54 Khiếu Ngọc Diệp Nữ 10/10/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Văn
V001 121506 54 Nguyễn Thị Dung Nữ 04/02/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
V224 121507 54 Mai Tiến Dũng Nam 12/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 37 Văn
V274 121508 54 Nguyễn Quang Dũng Nam 31/07/2003 Quỳnh Phụ, TB Vũ Lạc, TP 33 Văn
V317 121509 54 Trần Quang Dũng Nam 29/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Văn
V276 121510 54 Hoàng Đức Duy Nam 19/11/2002 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Văn
V292 121511 54 Bùi Phương Duyên Nữ 20/02/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Văn
V007 121512 54 Nguyễn Thị Thùy Duyên Nữ 10/11/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 39 Văn
V174 121513 54 Phạm Thị Duyên Nữ 14/08/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 38 Văn
V089 121514 54 Trần Thế Duyệt Nam 01/01/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 40 Văn
V180 121515 54 Bùi Thị Thu Dương Nữ 04/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V294 121516 54 Mai Hoàng Dương Nam 13/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 36 Văn
V130 121517 54 Nguyễn Thùy Dương Nữ 16/09/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
V108 121518 54 Nguyễn Thị Cẩm Đào Nữ 19/01/2003 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 40 Văn
V072 121519 54 Bùi Xuân Đạt Nam 29/01/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Văn
V029 121520 54 Trần Đại Đũng Nam 23/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 35 Văn
V123 121521 54 Trần Bảo Đức Nam 10/12/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Văn
V086 121522 54 Phạm Thị Giang Nữ 16/12/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Văn
V027 121523 54 Phạm Thị Trà Giang Nữ 09/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Văn
V279 121524 55 Trần Huyền Giang Nữ 21/10/2003 Quảng Ninh Hoàng Diệu, TP 40 Văn
V126 121525 55 Trần Thị Hương Giang Nữ 06/02/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 42 Văn
V194 121526 55 Trần Thị Hương Giang Nữ 14/09/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 38 Văn
V169 121527 55 Đỗ Thu Hà Nữ 27/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V300 121528 55 Lại Nguyệt Hà Nữ 31/05/2003 Vũ Thư, TB Phú Xuân, TP 36 Văn
V235 121529 55 Lê Thị Thu Hà Nữ 03/04/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Văn
V161 121530 55 Mai Nguyễn Việt Hà Nữ 08/07/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V211 121531 55 Nghiêm Thị Thu Hà Nữ 10/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Văn
V074 121532 55 Nguyễn Nhật Hà Nữ 23/10/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
V246 121533 55 Nguyễn Thị Khánh Hà Nữ 04/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V293 121534 55 Nguyễn Thị Nguyệt Hà Nữ 16/09/2003 Quỳnh Phụ, TB Trần Phú, TP 38 Văn
V207 121535 55 Phạm Thu Hà Nữ 06/04/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Văn
V188 121536 55 Phạm Thu Hà Nữ 17/05/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Văn
V176 121537 55 Quản Thu Hà Nữ 04/06/2003 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Văn
V302 121538 55 Trần Thu Hà Nữ 27/02/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V242 121539 55 Võ Hoàng Hải Nam 14/02/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Văn
V301 121540 55 Đinh Thị Thanh Hằng Nữ 05/04/2003 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 38 Văn
V101 121541 55 Nguyễn Minh Hằng Nữ 31/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Văn
V136 121542 55 Nguyễn Ngô Thu Hằng Nữ 21/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 37 Văn
V102 121543 55 Phạm Thị Hằng Nữ 12/04/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Văn
V025 121544 55 Vũ Thị Minh Hằng Nữ 25/08/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Văn
V131 121545 55 Vũ Thị Thu Hằng Nữ 24/06/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 37 Văn
V023 121546 55 Nguyễn Thị Thảo Hiền Nữ 17/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
V040 121547 55 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 30/07/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Văn
V073 121548 55 Phạm Thu Hiền Nữ 06/08/2003 Thành phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
V178 121549 55 Tạ Thị Thanh Hiền Nữ 27/05/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 36 Văn
V134 121550 55 Trần Thu Hiền Nữ 30/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V069 121551 55 Nguyễn Hữu Hiển Nam 19/02/2003 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 38 Văn
V254 121552 55 Lữ Trung Hiếu Nam 28/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 37 Văn
V183 121553 56 Trần Thị Thanh Hoa Nữ 16/11/2003 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Văn
V076 121554 56 Từ Thị Thanh Hòa Nữ 07/04/2003 Thái Bình Trần Lãm, TP 40 Văn
V234 121555 56 Đoàn Việt Hoàng Nam 27/10/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V190 121556 56 Trần Huy Hoàng Nam 31/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V064 121557 56 Trần Thị Huệ Nữ 24/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
V140 121558 56 Bùi Đức Huy Nam 24/03/2003 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 40 Văn
V100 121559 56 Trần Ngọc Huy Nam 05/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V035 121560 56 Trần Văn Huy Nam 24/04/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
V189 121561 56 Bùi Minh Huyền Nữ 29/08/2003 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 44 Văn
V010 121562 56 Bùi Thị Huyền Nữ 16/01/2003 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 40 Văn
V018 121563 56 Đỗ Vũ Thanh Huyền Nữ 10/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V061 121564 56 Hà Thương Huyền Nữ 16/11/2003 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 39 Văn
V153 121565 56 Hoàng Diệu Huyền Nữ 16/10/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
V195 121566 56 Lê Hà Trang Huyền Nữ 07/11/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Văn
V041 121567 56 Nguyễn Minh Huyền Nữ 08/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
V299 121568 56 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 10/02/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 39 Văn
V262 121569 56 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 15/02/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
V024 121570 56 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 10/07/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 41 Văn
V248 121571 56 Nguyễn Thu Huyền Nữ 31/03/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Văn
V213 121572 56 Nguyễn Thu Huyền Nữ 27/11/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V065 121573 56 Phạm Thị Huyền Nữ 09/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
V045 121574 56 Bùi Thị Mai Hương Nữ 07/03/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Văn
V313 121575 56 Đỗ Thu Hương Nữ 28/09/2003 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 40 Văn
V124 121576 56 Hoàng Thị Lan Hương Nữ 07/12/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 43 Văn
V308 121577 56 Hoàng Thị Thu Hương Nữ 27/08/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Văn
V038 121578 56 Khiếu Thị Mai Hương Nữ 18/09/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Văn
V191 121579 56 Nguyễn Bảo Hương Nữ 08/07/2003 Hà Nội Phan Chu Trinh, Hà Nội 40 Văn
V206 121580 56 Nhâm Diệu Hương Nữ 17/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V155 121581 56 Phạm Mai Hương Nữ 04/09/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40 Văn
V316 121582 57 Phạm Thị Mai Hương Nữ 30/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V312 121583 57 Trần Thị Thúy Hường Nữ 11/12/2003 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 39 Văn
V031 121584 57 Đoàn Ngọc Khánh Nữ 04/01/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
V009 121585 57 Ngô Vân Khánh Nữ 23/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V314 121586 57 Nguyễn Vân Khánh Nữ 19/01/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Văn
V060 121587 57 Nguyễn Thị Khuyên Nữ 07/11/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 40 Văn
V269 121588 57 Trần Thúy Lan Nữ 06/12/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 38 Văn
V266 121589 57 Phạm Như Lệ Nữ 08/05/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
V052 121590 57 Hoàng Phương Liên Nữ 21/04/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 40 Văn
V039 121591 57 Nguyễn Thị Liên Nữ 25/03/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 40 Văn
V110 121592 57 Bùi Phương Linh Nữ 09/01/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
V209 121593 57 Bùi Phương Linh Nữ 22/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V068 121594 57 Cao Nhật Linh Nữ 16/11/2003 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 37 Văn
V229 121595 57 Hà Thị Thùy Linh Nữ 20/06/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 38 Văn
V056 121596 57 Lại Thùy Linh Nữ 03/10/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
V298 121597 57 Nguyễn Bảo Linh Nữ 27/03/2003 Thành phố, TB Phúc Khánh, TP 40 Văn
V259 121598 57 Nguyễn Hương Linh Nữ 14/09/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Văn
V217 121599 57 Nguyễn Khánh Linh Nữ 09/06/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 39 Văn
V220 121600 57 Nguyễn Khánh Linh Nữ 25/07/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 39 Văn
V144 121601 57 Nguyễn Khánh Linh Nữ 02/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 39 Văn
V034 121602 57 Nguyễn Phương Linh Nữ 14/11/2003 Thành phố, TB Tân Bình, TP 40 Văn
V054 121603 57 Nguyễn Phương Linh Nữ 28/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V002 121604 57 Nhâm Hồ Khánh Linh Nữ 22/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V170 121605 57 Phạm Phương Linh Nữ 15/12/2003 LB Nga Trần Phú, TP 39 Văn
V037 121606 57 Phạm Khánh Linh Nữ 04/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
V230 121607 57 Phạm Khánh Linh Nữ 21/10/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Văn
V201 121608 57 Phạm Mai Linh Nữ 30/06/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Văn
V147 121609 57 Phạm Thùy Linh Nữ 24/07/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Văn
V019 121610 57 Phạm Trần Phương Linh Nữ 13/10/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 40 Văn
V103 121611 58 Phan Thị Thùy Linh Nữ 24/06/2003 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Văn
V212 121612 58 Phí Khánh Linh Nữ 05/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
V307 121613 58 Trần Diệu Linh Nữ 25/03/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 36 Văn
V013 121614 58 Trần Lê Phương Linh Nữ 28/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 37 Văn
V148 121615 58 Trần Mai Linh Nữ 23/06/2003 Sơn La Lý Tự Trọng, Sơn La 40 Văn
V121 121616 58 Trần Thị Khánh Linh Nữ 30/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V021 121617 58 Trịnh Khánh Linh Nữ 03/01/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Văn
V062 121618 58 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 13/04/2003 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 39 Văn
V050 121619 58 Nguyễn Thị Luyến Nữ 18/10/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 39 Văn
V260 121620 58 Phạm Hải Ly Nữ 13/01/2003 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 43 Văn
V092 121621 58 Bùi Thị Thanh Mai Nữ 14/01/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Văn
V095 121622 58 Nguyễn Thị Phương Mai Nữ 26/07/2003 Thái Bình Tân Bình, TP 40 Văn
V156 121623 58 Nguyễn Xuân Mai Nữ 25/10/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V181 121624 58 Trịnh Chi Mai Nữ 10/10/2003 Hà Nội Thị trấn, VT 39 Văn
V281 121625 58 Vũ Thị Quỳnh Mai Nữ 28/10/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Văn
V263 121626 58 Lê Thị Trà Mi Nữ 16/02/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 40 Văn
V105 121627 58 Đặng Thị Phương Minh Nữ 05/04/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 42 Văn
V036 121628 58 Đinh Nguyệt Minh Nữ 30/09/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
V071 121629 58 Nguyễn Thị Hải Minh Nữ 12/02/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
V003 121630 58 Dương Hà My Nữ 09/06/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Văn
V093 121631 58 Nguyễn Hạ My Nữ 02/03/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
V158 121632 58 Phạm Thị Thu Nga Nữ 03/04/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Văn
V241 121633 58 Phạm Thị Việt Nga Nữ 13/08/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 37 Văn
V133 121634 58 Tạ Hằng Nga Nữ 19/06/2003 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Văn
V173 121635 58 Đỗ Phương Ngọc Nữ 17/09/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Văn
V081 121636 58 Phạm Thị Bảo Ngọc Nữ 08/08/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
V112 121637 58 Phạm Thị Minh Ngọc Nữ 12/08/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
V250 121638 58 Phan Thị Ngọc Nữ 13/02/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Văn
V137 121639 58 Phan Vũ Hải Ngọc Nữ 22/08/2003 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 36 Văn
V125 121640 59 Trần Ánh Ngọc Nữ 01/03/2003 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Văn
V185 121641 59 Vũ Thị Hồng Ngọc Nữ 20/02/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
V082 121642 59 Vũ Thị Thanh Ngọc Nữ 10/03/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
V285 121643 59 Nguyễn Đức Duy Nguyên Nam 16/11/2003 Hà Nội Trần Phú, TP 35 Văn
V053 121644 59 Nguyễn Nam Hoàng Nguyên Nam 30/08/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Văn
V119 121645 59 Vũ Thảo Nguyên Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 40 Văn
V084 121646 59 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 16/05/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
V008 121647 59 Bùi Yến Nhi Nữ 26/02/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V146 121648 59 Nguyễn Phương Nhi Nữ 30/03/2003 Hà Nam Trần Phú, TP 36 Văn
V268 121649 59 Nguyễn Yến Nhi Nữ 08/02/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 39 Văn
V150 121650 59 Phan Thảo Nhi Nữ 28/10/2003 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 40 Văn
V225 121651 59 Trần Yến Nhi Nữ 21/07/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
V175 121652 59 Đặng Thị Thảo Nhiên Nữ 13/05/2003 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40 Văn
V205 121653 59 Đỗ Thị Hồng Nhung Nữ 25/01/2003 Hưng Hà, TB Tiền Phong, TP 40 Văn
V077 121654 59 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 08/12/2003 Kiến Xương, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
V264 121655 59 Phạm Thị Hoàng Oanh Nữ 08/05/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V271 121656 59 Đào Thanh Phong Nam 10/09/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 40 Văn
V251 121657 59 Bùi Diệu Phương Nữ 19/03/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Văn
V120 121658 59 Bùi Thảo Phương Nữ 15/05/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 39 Văn
V168 121659 59 Bùi Thị Lan Phương Nữ 04/03/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn, VT 40 Văn
V179 121660 59 Bùi Thị Xuân Phương Nữ 24/11/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
V283 121661 59 Đặng Thị Mai Phương Nữ 16/01/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V239 121662 59 Đinh Thị Mai Phương Nữ 10/09/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
V309 121663 59 Nguyễn Thị Phương Nữ 15/01/2003 Vũ Thư, TB Trung An, VT 40 Văn
V208 121664 59 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 01/09/2003 Vũng Tàu Minh Thành, TP 40 Văn
V043 121665 59 Nguyễn Thu Phương Nữ 05/11/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V236 121666 59 Trần Thị Thảo Phương Nữ 02/03/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
V164 121667 59 Hà Việt Quang Nam 25/12/2003 Thái Thụy, TB Minh Thành, TP 37 Văn
V088 121668 59 Tống Minh Quân Nam 22/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 38 Văn
V157 121669 60 Nguyễn Thị Thục Quyên Nữ 13/12/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V106 121670 60 Phạm Mai Quyên Nữ 07/04/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Văn
V247 121671 60 Phạm Thị Quyên Nữ 31/05/2003 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 44 Văn
V142 121672 60 Bùi Đức Quyền Nam 16/01/2003 Thành phố, TB Vũ Đông, TP 37 Văn
V258 121673 60 Đặng Diễm Quỳnh Nữ 07/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V016 121674 60 Đặng Diễm Quỳnh Nữ 15/08/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V118 121675 60 Đoàn Thị Quỳnh Nữ 17/10/2003 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 40 Văn
V282 121676 60 Đoàn Thị Như Quỳnh Nữ 05/05/2003 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V011 121677 60 Phạm Thị Diễm Quỳnh Nữ 29/08/2003 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 37 Văn
V196 121678 60 Phạm Thu Quỳnh Nữ 23/02/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 39 Văn
V249 121679 60 Phạm Hoàng Sơn Nam 13/09/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 39 Văn
V139 121680 60 Vũ Tuấn Tài Nam 09/03/2003 Thái Bình Tân Bình, TP 36 Văn
V080 121681 60 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 19/01/2003 Quảng Bình Tân Bình, TP 38 Văn
V113 121682 60 Lại Thị Hoài Thanh Nữ 18/12/2003 Thành phố, TB Tân Phong, VT 40 Văn
V303 121683 60 Nguyễn Thị Minh Thanh Nữ 06/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V070 121684 60 Bùi Xuân Thành Nam 29/01/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 36 Văn
V028 121685 60 Nguyễn Tiến Thành Nam 07/01/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 39 Văn
V015 121686 60 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 16/04/2003 Thanh Hóa Nguyên Xá, VT 40 Văn
V163 121687 60 Đào Thị Phương Thảo Nữ 15/09/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Văn
V243 121688 60 Lê Phương Thảo Nữ 14/03/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 38 Văn
V187 121689 60 Lê Phương Thảo Nữ 31/03/2003 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Văn
V117 121690 60 Lương Thanh Thảo Nữ 25/09/2003 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 40 Văn
V138 121691 60 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Nữ 03/04/2003 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Văn
V223 121692 60 Nguyễn Phương Thảo Nữ 16/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V094 121693 60 Nguyễn Phương Thảo Nữ 22/10/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
V311 121694 60 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 26/07/2003 Vũ Thư, TB Song An, VT 36 Văn
V295 121695 60 Đặng Thị Thắm Nữ 19/10/2003 Thành phố, TB Vũ Phúc, TP 40 Văn
V200 121696 60 Đỗ Mai Thi Nữ 07/11/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Văn
V204 121697 60 Đào Đức Thịnh Nam 10/04/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 38 Văn
V233 121698 61 Phạm Đức Thịnh Nam 31/01/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 38 Văn
V104 121699 61 Bùi Kim Thoa Nữ 29/05/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 38 Văn
V096 121700 61 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 29/07/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
V033 121701 61 Nguyễn Hoài Thu Nữ 10/09/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V059 121702 61 Nguyễn Thanh Thùy Nữ 08/02/2003 Thành phố, TB Lê Quý Đôn, KX 42 Văn
V297 121703 61 Phạm Phương Thủy Nữ 05/05/2003 Thành phố, TB Thị trấn, VT 38 Văn
V078 121704 61 Phạm Thu Thủy Nữ 03/04/2003 Đồng Nai Lê Danh Phương, HH 43 Văn
V198 121705 61 Đặng Anh Thư Nữ 22/08/2003 Thành phố, TB Vũ Lạc, TP 39 Văn
V240 121706 61 Lại Anh Thư Nữ 07/07/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Văn
V111 121707 61 Lương Thị Minh Thư Nữ 14/10/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Văn
V237 121708 61 Nguyễn Thị Thư Nữ 10/06/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 40 Văn
V304 121709 61 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 06/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V193 121710 61 Phan Anh Thư Nữ 28/10/2003 Thành phố, TB Vũ Hội, VT 40 Văn
V055 121711 61 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ 29/05/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 38 Văn
V315 121712 61 Phạm Minh Tiến Nam 27/08/2003 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 40 Văn
V222 121713 61 Phạm Thu Trà Nữ 10/06/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V253 121714 61 Trần Thanh Trà Nữ 09/02/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 36 Văn
V265 121715 61 Bùi Thu Trang Nữ 16/10/2003 Thành phố, TB Hoàng Diệu, TP 40 Văn
V278 121716 61 Dương Thị Trang Nữ 16/03/2003 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Văn
V290 121717 61 Đào Huyền Trang Nữ 05/12/2003 Quỳnh Phụ, TB Tt Quỳnh Côi, QP 40 Văn
V215 121718 61 Đinh Ngọc Thùy Trang Nữ 29/06/2003 Sơn La Vũ Thắng, KX 40 Văn
V058 121719 61 Hoàng Thị Thu Trang Nữ 15/10/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 42 Văn
V199 121720 61 Lê Huyền Trang Nữ 21/10/2003 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Văn
V032 121721 61 Lê Thị Thu Trang Nữ 13/11/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
V202 121722 61 Lưu Thùy Trang Nữ 21/05/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 40 Văn
V006 121723 61 Nguyễn Kiều Trang Nữ 11/04/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V288 121724 61 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 15/11/2003 Vũ Thư, TB Trung An, VT 39 Văn
V159 121725 61 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 07/11/2003 Thành phố, TB Vũ Chính, TP 40 Văn
V085 121726 62 Nguyễn Thu Trang Nữ 03/05/2003 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Văn
V171 121727 62 Nguyễn Thu Trang Nữ 22/08/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 37 Văn
V197 121728 62 Nguyễn Vân Trang Nữ 27/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V004 121729 62 Phạm Kiều Trang Nữ 14/11/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 36 Văn
V020 121730 62 Phạm Mai Trang Nữ 13/02/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 40 Văn
V286 121731 62 Phạm Ngọc Thùy Trang Nữ 29/09/2003 Đồng Nai Đông Hòa, TP 40 Văn
V107 121732 62 Phạm Thu Trang Nữ 12/06/2003 Thành phố, TB Trần Phú, TP 40 Văn
V275 121733 62 Phạm Vân Trang Nữ 21/10/2003 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
V216 121734 62 Trần Hoàng Trang Nữ 26/06/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V291 121735 62 Vũ Huyền Trang Nữ 26/03/2003 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 39 Văn
V132 121736 62 Vũ Thị Kiều Trang Nữ 19/07/2003 Kiến Xương, TB Vũ Đông, TP 40 Văn
V284 121737 62 Vũ Thùy Trang Nữ 06/12/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V232 121738 62 Lại Nguyễn Quỳnh Trâm Nữ 26/12/2003 Thành phố, TB Kỳ Bá, TP 37 Văn
V221 121739 62 Đặng Nguyễn Bảo Trân Nữ 23/01/2003 Kiên Giang Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
V154 121740 62 Nguyễn Minh Trúc Nữ 23/11/2003 Thành phố, TB Minh Thành, TP 40 Văn
V203 121741 62 Lê Quang Trường Nam 17/01/2003 Thành phố, TB Tiền Phong, TP 39 Văn
V051 121742 62 Vũ Ánh Tuyết Nữ 02/01/2004 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 41 Văn
V152 121743 62 Hà Thị Tươi Nữ 20/07/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 39 Văn
V227 121744 62 Đoàn Hồng Vân Nữ 16/09/2003 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 38 Văn
V109 121745 62 Đỗ Thùy Vân Nữ 31/03/2003 Thành phố, TB Trần Lãm, TP 40 Văn
V005 121746 62 Nguyễn Thùy Vân Nữ 19/12/2003 Thành phố, TB Đông Hòa, TP 37 Văn
V165 121747 62 Vũ Quỳnh Vân Nữ 19/10/2003 Thành phố, TB Tây Sơn, TP 37 Văn
V141 121748 62 Nguyễn Thanh Xuân Nữ 04/01/2003 Hà Nội Minh Phú, ĐH 39 Văn
V014 121749 62 Nguyễn Thị Xuân Nữ 21/11/2003 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 40 Văn
V079 121750 62 Nguyễn Bình Yên Nữ 14/12/2003 Thành phố, TB Lương Thế Vinh, TP 40 Văn
V162 121751 62 Đỗ Hải Yến Nữ 06/05/2003 Thành phố, TB Phú Xuân, TP 39 Văn
V172 121752 62 Phạm Hải Yến Nữ 12/05/2003 Thành phố, TB Đông Thọ, TP 38 Văn
V042 121753 62 Phí Hải Yến Nữ 26/11/2003 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 40 Văn

Nguồn tin: chuyenthaibinh.edu.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây