Thời khóa biểu học kì II, năm học 2020-2021, số 8, thực hiện từ 10/05/2021

Thứ năm - 06/05/2021 05:00
THỨ TIẾT 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12A1 12A2 12ANH1 12ANH2
2 1 ChCờ - Đăng ChCờ - Minh ChCờ - Sâm ChCờ - Tuyền ChCờ - ThanhK ChCờ - HạnhS ChCờ - Mai ChCờ - YếnSử ChCờ - Duyên ChCờ - Diệp ChCờ - HằngV ChCờ - Chi ChCờ - Giang
2 Toán - Đăng T.Anh - Ngọc Hoá - NhungH Lý - Tuyền Hoá - Tuân Toán - Út T.Anh - Giang Sử - YếnSử Văn - Lan Toán - H.Thắng Văn - HằngV T.Anh - Chi Địa - Minh
3 Toán - Đăng T.Anh - Ngọc Sinh - Sâm Lý - Tuyền Hoá - Tuân Văn - DungV Văn - Mai Sử - YếnSử Văn - Lan Lý - Tuyết Toán - HàT Văn - NhungV T.Anh - Giang
4 Toán - Đăng Hoá - NhungH Sinh - Sâm Lý - Tuyền Hoá - Tuân Văn - DungV Văn - Mai Văn - HằngV Toán - Út Lý - Tuyết Toán - HàT Văn - NhungV Sử - YếnSử
5                          
3 1 Văn - HằngV Hoá - NhungH Lý - Du Hoá - ThuỷH Sinh - HạnhS Lý - TuấnL GDCD - HằngCD Sử - YếnSử T.Anh - Trung Văn - HàV Sử - Tùng Địa - PhượngĐ Toán - Hường
2 Văn - HằngV Sinh - Kiên Lý - Du Hoá - ThuỷH Sinh - HạnhS Toán - Út GDCD - HằngCD Sử - YếnSử T.Anh - Trung Văn - HàV Sử - Tùng Toán - HàT Toán - Hường
3 Sinh - Kiên Toán - Hường Hoá - NhungH Văn - NhungV Lý - TuấnL T.Anh - LinhA Địa - Minh Văn - HằngV Toán - Út T.Anh - QuếA GDCD - HằngCD Toán - HàT Sử - YếnSử
4 Hoá - ThuỷH Toán - Hường Hoá - NhungH Văn - NhungV T.Anh - LinhA Sinh - HạnhS Địa - Minh T.Anh - Trung Toán - Út T.Anh - QuếA Văn - HằngV GDCD - HằngCD Sử - YếnSử
5                          
4 1 Hoá - ThuỷH Lý - Tuyết Lý - Du Toán - Huệ Lý - TuấnL Văn - DungV Địa - Minh Toán - HằngT Địa - Duyên Sinh - HươngS T.Anh - ThanhA GDCD - HằngCD T.Anh - Giang
2 T.Anh - HạnhA Lý - Tuyết Lý - Du Hoá - ThuỷH Văn - Lan Lý - TuấnL GDCD - HằngCD Toán - HằngT Địa - Duyên Sinh - HươngS T.Anh - ThanhA Sử - Thoa Toán - Hường
3 Lý - Ng.Sơn T.Anh - Ngọc Toán - Huệ Sinh - HươngS Văn - Lan T.Anh - LinhA T.Anh - Giang Địa - L.Anh Địa - Duyên Lý - Tuyết GDCD - HằngCD Văn - NhungV Địa - Minh
4 Lý - Ng.Sơn Toán - Hường T.Anh - Hậu Sinh - HươngS Hoá - Tuân T.Anh - LinhA Sử - Thoa Địa - L.Anh Văn - Lan Lý - Tuyết GDCD - HằngCD Văn - NhungV Địa - Minh
5                          
5 1 Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyết Văn - NhungV Toán - Huệ Sinh - HạnhS Toán - Út Toán - HiềnT Văn - HằngV Sử - ThuỷSử T.Anh - QuếA Địa - H.Anh Địa - PhượngĐ GDCD - Vui
2 Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyết Toán - Huệ Văn - NhungV Sinh - HạnhS Toán - Út Toán - HiềnT Văn - HằngV Sử - ThuỷSử T.Anh - QuếA Địa - H.Anh Địa - PhượngĐ GDCD - Vui
3 T.Anh - HạnhA Toán - Hường Sinh - Sâm T.Anh - Trung Toán - DungT Sinh - HạnhS Sử - Thoa Địa - L.Anh GDCD - Vui Văn - HàV GDCD - HằngCD Toán - HàT Văn - HằngV
4 T.Anh - HạnhA Văn - NgaV Sinh - Sâm T.Anh - Trung Toán - DungT Sinh - HạnhS Sử - Thoa Địa - L.Anh Toán - Út Văn - HàV Toán - HàT GDCD - HằngCD Toán - Hường
5                          
6 1 Sinh - Kiên Văn - NgaV Toán - Huệ Hoá - ThuỷH Lý - TuấnL Hoá - Chiến Toán - HiềnT GDCD - Vui Sử - ThuỷSử Toán - H.Thắng Văn - HằngV T.Anh - Chi T.Anh - Giang
2 Sinh - Kiên Văn - NgaV Toán - Huệ T.Anh - Trung Lý - TuấnL Hoá - Chiến Toán - HiềnT GDCD - Vui Sử - ThuỷSử Toán - H.Thắng Văn - HằngV T.Anh - Chi T.Anh - Giang
3 Hoá - ThuỷH Sinh - Kiên T.Anh - Hậu Toán - Huệ Toán - DungT Lý - TuấnL T.Anh - Giang Toán - HằngT GDCD - Vui Toán - H.Thắng T.Anh - ThanhA Sử - Thoa Văn - HằngV
4 Văn - HằngV Sinh - Kiên T.Anh - Hậu Toán - Huệ Toán - DungT Lý - TuấnL T.Anh - Giang Toán - HằngT T.Anh - Trung Hoá - ThuỷH T.Anh - ThanhA Sử - Thoa GDCD - Vui
5                          
7 1 Hoá - ThuỷH Sinh - Kiên Hoá - NhungH Lý - Tuyền Văn - Lan Sinh - HạnhS Văn - Mai GDCD - Vui Địa - Duyên Sinh - HươngS Địa - H.Anh GDCD - HằngCD Văn - HằngV
2 Toán - Đăng Hoá - NhungH Văn - NhungV Sinh - HươngS T.Anh - LinhA Hoá - Chiến Văn - Mai T.Anh - Trung GDCD - Vui Hoá - ThuỷH Toán - HàT T.Anh - Chi Văn - HằngV
3 Sinh - Kiên Hoá - NhungH Văn - NhungV Sinh - HươngS T.Anh - LinhA Hoá - Chiến GDCD - HằngCD T.Anh - Trung Văn - Lan Hoá - ThuỷH Sử - Tùng Toán - HàT GDCD - Vui
4 SHL - Đăng SHL - Minh SHL - Sâm SHL - Tuyền SHL - ThanhK SHL - HạnhS SHL - Mai SHL - YếnSử SHL - Duyên SHL - Diệp SHL - HằngV SHL - Chi SHL - Giang
5                          

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây