Thời khóa biểu kì 1 số 01 các tổ

Thứ năm - 17/08/2017 18:07
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 24 tháng 08 năm 2017      
                                       
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1       ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 12TIN   ChCờ - 10TOÁN1     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10A2   ChCờ - 12A2  
2 Toán - 11A1           Toán - 12TIN   Toán - 10TOÁN1     Toán - 12A1       Toán - 11SỬ    
3 Toán - 11A1 Toán - 12LÝ   Toán - 10TOÁN2   Toán - 12TOÁN1 Toán - 12TIN           Toán - 12HOÁ   Toán - 10A2 Toán - 11SỬ Toán - 12SỬ  
4   Toán - 12LÝ   Toán - 10TOÁN2   Toán - 12TOÁN1           Toán - 11ANH2 Toán - 12HOÁ   Toán - 10A2   Toán - 12A2  
5                                    
3 1 Toán - 11A1       Toán - 11ANH1   Toán - 10HOÁ Toán - 10TIN Toán - 10TOÁN1 Toán - 12VĂN       Toán - 12SINH        
2 Toán - 11A1   Toán - 10A1   Toán - 11ANH1   Toán - 12TIN   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12VĂN Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A1   Toán - 12SINH        
3   Toán - 11TOÁN1 Toán - 11SINH   Toán - 11A2     Toán - 10LÝ   Toán - 10ĐỊA Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ĐỊA   Toán - 12ANH2   Toán - 11HOÁ    
4   Toán - 11TOÁN1 Toán - 11SINH           Toán - 11TIN     Toán - 12ĐỊA   Toán - 12ANH2   Toán - 11HOÁ    
5                                    
4 1     Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ĐỊA   Toán - 12TIN     Toán - 10ĐỊA       Toán - 12SINH        
2     Toán - 10A1 Toán - 10SINH Toán - 11A2   Toán - 10HOÁ     Toán - 10ĐỊA       Toán - 12SINH        
3     Toán - 11SINH   Toán - 11A2                         Toán - 11VĂN
4     Toán - 11SINH                     Toán - 12ANH2 Toán - 11LÝ   Toán - 12SỬ  
5                           Toán - 12ANH2 Toán - 11LÝ   Toán - 12SỬ Toán - 10VĂN
5 1         Toán - 11ANH1                         Toán - 10VĂN
2   Toán - 11TOÁN1               Toán - 10ANH1     Toán - 12TOÁN2         Toán - 10VĂN
3         Toán - 11ĐỊA         Toán - 12VĂN Toán - 12ANH1 Toán - 12A1 Toán - 12TOÁN2   Toán - 11LÝ Toán - 11SỬ    
4   Toán - 12LÝ                 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A1 Toán - 12HOÁ   Toán - 11LÝ Toán - 11HOÁ   Toán - 10SỬ
5                                    
6 1         Toán - 11ANH1     Toán - 10LÝ Toán - 11TIN Toán - 10ANH1               Toán - 11VĂN
2         Toán - 11A2     Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1 Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 12TOÁN2       Toán - 12SỬ  
3         Toán - 11ĐỊA         Toán - 12VĂN   Toán - 11ANH2 Toán - 12TOÁN2     Toán - 10ANH2 Toán - 12A2 Toán - 10SỬ
4       Toán - 10SINH Toán - 11ĐỊA     Toán - 10TIN     Toán - 12ANH1 Toán - 12ĐỊA       Toán - 10ANH2 Toán - 12A2  
5       Toán - 10SINH       Toán - 10TIN       Toán - 12ĐỊA Toán - 12HOÁ     Toán - 11SỬ    
7 1   Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TOÁN2   Toán - 12TOÁN1     Toán - 11TIN                 Toán - 11VĂN
2   Giao ban       Toán - 12TOÁN1 Toán - 10HOÁ   Toán - 11TIN   Toán - 12ANH1 Toán - 11ANH2     Toán - 10A2 Toán - 10ANH2 Toán - 12A2 Toán - 11VĂN
3   Toán - 12LÝ   Họp CN   Họp CN Họp CN   Họp CN   Toán - 12ANH1 Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 11HOÁ Họp CN Toán - 10SỬ
4       SHL - 10TOÁN2   SHL - 12TOÁN1 SHL - 12TIN   SHL - 10TOÁN1     SHL - 11ANH2 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10A2   SHL - 12A2  
5                                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 24 tháng 08 năm 2017      
                               
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV P.Lan
2 1           ChCờ - 12VĂN ChCờ - 10VĂN   ChCờ - 11VĂN          
2           Văn - 12VĂN Văn - 10VĂN              
3   Văn - 12TOÁN2 Văn - 10HOÁ   Văn - 10LÝ       Văn - 12SINH   Văn - 12ANH2 Văn - 10TIN    
4   Văn - 12TOÁN2 Văn - 10HOÁ   Văn - 10LÝ       Văn - 12SINH   Văn - 12ANH2 Văn - 10TIN    
5                            
3 1   Văn - 12TOÁN2   Văn - 10A2           Văn - 10SỬ     Văn - 10TOÁN2  
2 Văn - 11ANH2 Văn - 11A2   Văn - 10A2           Văn - 10SỬ     Văn - 10TOÁN2  
3   Văn - 12ANH1     Văn - 12A2       Văn - 11VĂN       Văn - 12HOÁ  
4 Văn - 12TOÁN1 Văn - 12ANH1     Văn - 12A2       Văn - 11VĂN Văn - 10ĐỊA     Văn - 12HOÁ  
5                            
4 1     Văn - 12SỬ Văn - 12ĐỊA     Văn - 12LÝ Văn - 11TIN       Văn - 11SỬ Văn - 12A1 Văn - 11TOÁN1
2 Văn - 11ANH2   Văn - 12SỬ Văn - 12ĐỊA Văn - 10LÝ   Văn - 10VĂN Văn - 11ANH1       Văn - 11SỬ Văn - 12A1 Văn - 11TOÁN1
3 Văn - 11A1     Văn - 10A2 Văn - 10ANH1             Văn - 11TOÁN2    
4 Văn - 11A1       Văn - 12A2     Văn - 11ĐỊA           Văn - 10ANH2
5 Văn - 12TOÁN1     Văn - 12TIN                    
5 1   Văn - 11A2       Văn - 12VĂN   Văn - 11TIN     Văn - 10TOÁN1 Văn - 11TOÁN2 Văn - 10SINH Văn - 11HOÁ
2   Văn - 11A2       Văn - 12VĂN   Văn - 11TIN       Văn - 11TOÁN2 Văn - 10SINH Văn - 10ANH2
3               Văn - 11ANH1     Văn - 10A1   Văn - 12HOÁ Văn - 10ANH2
4   Văn - 12ANH1           Văn - 11ANH1         Văn - 10TOÁN2  
5                            
6 1     Văn - 11SINH Văn - 12TIN     Văn - 10VĂN Văn - 11ĐỊA   Văn - 11LÝ Văn - 12ANH2   Văn - 12A1  
2 Văn - 11A1   Văn - 11SINH Văn - 12TIN     Văn - 10VĂN Văn - 11ĐỊA Văn - 11VĂN Văn - 11LÝ        
3 Văn - 12TOÁN1   Văn - 10HOÁ           Văn - 11VĂN   Văn - 10TOÁN1   Văn - 10SINH  
4 Văn - 11ANH2           Văn - 12LÝ   Văn - 12SINH Văn - 10SỬ Văn - 10TOÁN1      
5             Văn - 12LÝ              
7 1     Văn - 12SỬ Văn - 12ĐỊA           Văn - 10ĐỊA   Văn - 10TIN   Văn - 11HOÁ
2       Giao ban Văn - 10ANH1         Văn - 10ĐỊA Văn - 10A1     Văn - 11HOÁ
3     Văn - 11SINH   Văn - 10ANH1 Họp CN Họp CN   Họp CN Văn - 11LÝ Văn - 10A1 Văn - 11SỬ   Văn - 11TOÁN1
4           SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN   SHL - 11VĂN          
5                            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ Tự NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 24 tháng 08 năm 2017      
                                                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 12A1           ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN1         ChCờ - 10A1   ChCờ - 12HOÁ     ChCờ - 10TIN     ChCờ - 11TIN   ChCờ - 11A1
2 Thể - 12TOÁN1   QP - 10LÝ       Lý - 12LÝ Lý - 12ĐỊA Lý - 10ĐỊA Lý - 11HOÁ   Lý - 11LÝ   Lý - 10A1   Lý - 12HOÁ               CNghệ - 11ANH2
3     QP - 10ANH1                   Lý - 11ANH2     Lý - 12A1     Tin - 10TOÁN1         CNghệ - 11ANH1
4 Thể - 12A1   Thể - 12ĐỊA         Lý - 11TOÁN2   Lý - 11ĐỊA   Lý - 10ANH2 Lý - 10SỬ Lý - 12TIN   Lý - 11ANH1               CNghệ - 11A2
5                                                
3 1 Thể - 10ĐỊA   Thể - 10SINH   Thể - 11LÝ       Lý - 11A2           Lý - 11SINH     Tin - 12LÝ   Tin - 10LÝ     CNghệ - 11VĂN  
2 Thể - 10TIN QP - 11TIN Thể - 10ANH1 Thể - 11SINH         Lý - 11TOÁN1 Lý - 11VĂN         Lý - 10HOÁ     Tin - 12TOÁN1     Tin - 10ĐỊA   CNghệ - 12ANH2  
3 Thể - 10HOÁ   QP - 10A1   QP - 10SỬ   Lý - 12LÝ   Lý - 10A2 Lý - 10TOÁN1                   Tin - 10VĂN Tin - 11ANH2      
4 Thể - 10A2 Thể - 11ANH2 Thể - 10A1 QP - 11A1 Thể - 10VĂN   Lý - 12LÝ   Lý - 10ANH1 Lý - 10TOÁN1               Tin - 12TOÁN2   Tin - 12SỬ Tin - 10ANH2      
5                                                
4 1 QP - 10ANH2       QP - 11ANH1     Lý - 12TOÁN1               Lý - 12ANH2               CNghệ - 12TOÁN2
2 Thể - 10ANH2 Thể - 11VĂN     QP - 11LÝ     Lý - 11TOÁN2     Lý - 12ANH1                       CNghệ - 11TIN  
3 Thể - 12VĂN QP - 11ANH2     Thể - 11ĐỊA         Lý - 11HOÁ     Lý - 10VĂN     Lý - 11ANH1         Tin - 11TIN   CNghệ - 11LÝ CNghệ - 12HOÁ
4 QP - 10TIN Thể - 11TIN     QP - 10VĂN     Lý - 12VĂN   Lý - 11VĂN Lý - 12TOÁN2   Lý - 11ANH2 Lý - 12SINH     Tin - 11HOÁ       Tin - 10ANH1   CNghệ - 12A1  
5                   Lý - 10SINH Lý - 12TOÁN2   Lý - 10TIN Lý - 12SINH     Tin - 11SINH       Tin - 11SỬ   CNghệ - 12A2  
5 1 Thể - 12SINH   Thể - 12LÝ Thể - 12A2 QP - 11SỬ     Lý - 12ĐỊA Lý - 11TOÁN1     Lý - 11LÝ   Lý - 12SỬ   Lý - 12HOÁ Tin - 11A1           CNghệ - 11SINH CNghệ - 12TOÁN1
2 QP - 10ĐỊA Thể - 11HOÁ Thể - 10TOÁN1   Thể - 10SỬ     Lý - 12TOÁN1 Lý - 10A2     Lý - 10TOÁN2   Lý - 12TIN   Lý - 12A1             CNghệ - 11SỬ CNghệ - 11A1
3 QP - 10HOÁ QP - 11HOÁ QP - 10SINH QP - 11SINH Thể - 11TOÁN1       Lý - 10ĐỊA           Lý - 11TIN   Tin - 11TOÁN2   Tin - 10TIN   Tin - 11A2   CNghệ - 12ĐỊA CNghệ - 12SINH
4 QP - 10A2 QP - 11VĂN QP - 10TOÁN1 Thể - 11A2 Thể - 11SỬ     Lý - 12VĂN Lý - 10ANH1         Lý - 10A1 Lý - 11TIN   Tin - 11TOÁN1   Tin - 10TIN   Tin - 11ĐỊA   CNghệ - 12SỬ CNghệ - 12TIN
5                                                
6 1       Thể - 12TOÁN2 Thể - 10TOÁN2           Lý - 12ANH1 Lý - 10ANH2     Lý - 12A2 Lý - 11SỬ   Tin - 12SINH   Tin - 10SINH     CNghệ - 12VĂN  
2       Thể - 12ANH1 QP - 11TOÁN1               Lý - 10SỬ   Lý - 10HOÁ Lý - 11SỬ   Tin - 12VĂN   Tin - 10A2 Tin - 10TOÁN2      
3       Thể - 12SỬ Thể - 11TOÁN2           Lý - 10LÝ Lý - 10TOÁN2 Lý - 11A1         Tin - 12TIN     Tin - 11TIN   CNghệ - 12ANH1  
4         Thể - 11ANH1           Lý - 10LÝ Lý - 11LÝ Lý - 10VĂN     Lý - 12ANH2   Tin - 12HOÁ   Tin - 10A1 Tin - 11TIN   CNghệ - 11HOÁ  
5                                       Tin - 12ANH1        
7 1     Thể - 12HOÁ Thể - 11A1 QP - 11TOÁN2 Thể - 12ANH2     Lý - 11A2   Lý - 10LÝ       Lý - 11SINH   Tin - 11LÝ Tin - 12A2   Tin - 10HOÁ     CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12LÝ
2   Giao ban Thể - 10LÝ Giao ban QP - 10TOÁN2         Lý - 11ĐỊA Giao ban   Lý - 11A1 Lý - 12SỬ     Giao ban   Tin - 10TIN Tin - 12ANH2 Tin - 10SỬ   CNghệ - 11TOÁN1 Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 12TIN QP - 11A2 QP - 11ĐỊA   Họp CN Họp CN Họp CN Lý - 10SINH     Lý - 10TIN Họp CN Lý - 12A2 Họp CN Tin - 11ANH1 Tin - 12A1 Họp CN Tin - 12ĐỊA Tin - 11VĂN Họp CN CNghệ - 11TOÁN2 Họp CN
4 SHL - 12A1 Họp CN         SHL - 12LÝ SHL - 11TOÁN2 SHL - 11TOÁN1         SHL - 10A1   SHL - 12HOÁ     SHL - 10TIN     SHL - 11TIN   SHL - 11A1
5                                                
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 24 tháng 08 năm 2017      
                                   
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS T.Anh Hồi Thương Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH     ChCờ - 10HOÁ   ChCờ - 10SINH     ChCờ - 11HOÁ            
2 Sinh - 11SINH Sinh - 12SINH   Sinh - 12ANH2 Sinh - 11ĐỊA   CNghệ - 10SINH Sinh - 10TIN Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 12SỬ          
3 Sinh - 10A1   Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 12VĂN     Sinh - 10SINH CNghệ - 10ĐỊA Hoá - 11SINH Hoá - 11HOÁ Hoá - 11LÝ          
4   Sinh - 12SỬ Sinh - 11TIN Sinh - 12VĂN Sinh - 10VĂN   Sinh - 10SINH CNghệ - 10TOÁN1 Hoá - 11SINH Hoá - 11HOÁ Hoá - 11VĂN          
5                                
3 1     Sinh - 12ANH1   Sinh - 11ANH2     CNghệ - 10VĂN   Hoá - 11HOÁ   Hoá - 12ANH2 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11TIN Hoá - 12HOÁ  
2       Sinh - 12ĐỊA           Hoá - 12TOÁN2     Hoá - 12A2 Hoá - 12LÝ Hoá - 12HOÁ Hoá - 12ANH1
3     Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 12A1 Sinh - 11SỬ     CNghệ - 10TOÁN2       Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11A1 Hoá - 12SINH   Hoá - 12TIN
4     Sinh - 12TIN Sinh - 11LÝ Sinh - 10LÝ         Hoá - 10SINH   Hoá - 11ĐỊA Hoá - 10SỬ   Hoá - 12A1 Hoá - 11SỬ
5                                
4 1 Sinh - 11SINH Sinh - 12HOÁ Sinh - 11TOÁN2   Sinh - 11VĂN     CNghệ - 10ANH1 Hoá - 12VĂN   Hoá - 10A2 Hoá - 10TIN Hoá - 11A1 Hoá - 11A2    
2 Sinh - 11SINH   Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 12A2 Sinh - 10TOÁN1     CNghệ - 10SỬ Hoá - 12VĂN     Hoá - 10TIN Hoá - 12TOÁN1      
3   Sinh - 12SỬ     Sinh - 10SỬ Sinh - 10SINH   CNghệ - 10HOÁ Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 11TOÁN1     Hoá - 12SINH    
4     Sinh - 12TIN Sinh - 12LÝ     Sinh - 10A2   Hoá - 10A1   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10LÝ   Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 10HOÁ
5     Sinh - 11HOÁ Sinh - 12A1 Sinh - 10HOÁ     CNghệ - 10LÝ     Hoá - 11VĂN Hoá - 10ANH1   Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 12ANH1
5 1     Sinh - 12ANH1           Hoá - 10A1     Hoá - 10LÝ Hoá - 10ĐỊA   Hoá - 12A1  
2       Sinh - 12A2                     Hoá - 12HOÁ  
3     Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 12LÝ     Sinh - 10ANH1   Hoá - 10VĂN     Hoá - 12ANH2 Hoá - 10SỬ      
4     Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 11A1     Sinh - 10ĐỊA   Hoá - 11ANH2     Hoá - 10ANH2 Hoá - 12A2      
5                                
6 1         Sinh - 11A2     CNghệ - 10TIN     Hoá - 12SỬ   Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12LÝ    
2         Sinh - 10ANH2     CNghệ - 10A1                
3                     Hoá - 11LÝ   Hoá - 10ĐỊA Hoá - 11ANH1   Hoá - 11SỬ
4               CNghệ - 10A2         Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11A2   Hoá - 10HOÁ
5                                
7 1   Sinh - 12SINH           CNghệ - 10ANH2 Hoá - 11ANH2 Hoá - 10SINH Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 10ANH1   Hoá - 11ANH1    
2 Giao ban Sinh - 12HOÁ Giao ban Sinh - 12ĐỊA Sinh - 11ANH1       Giao ban Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 10TOÁN1         Hoá - 12TIN
3   Họp CN Họp CN Sinh - 12ANH2 Họp CN   Họp CN Sinh - 10TOÁN2 Hoá - 10VĂN Họp CN Hoá - 10A2 Hoá - 10ANH2   Hoá - 11TIN   Hoá - 10HOÁ
4 SHL - 11SINH SHL - 12SINH     SHL - 10HOÁ   SHL - 10SINH     SHL - 11HOÁ            
5                                
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 24 tháng 08 năm 2017      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh Phượng HĐ HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 12SỬ ChCờ - 11LÝ   ChCờ - 10SỬ ChCờ - 11SỬ     ChCờ - 11ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA   ChCờ - 12ĐỊA     ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10LÝ
2 Sử - 12TOÁN2 Sử - 10ANH1   Sử - 10SỬ     Địa - 10ANH2   Địa - 12ANH1   Địa - 11TOÁN1     GDCD - 11TIN GDCD - 11A2
3   Sử - 10VĂN     Sử - 11A2   Địa - 12A2             GDCD - 11VĂN GDCD - 11ĐỊA
4   Sử - 11LÝ         Địa - 10ANH1             GDCD - 11SỬ  
5                              
3 1 Sử - 12SỬ         Sử - 12ĐỊA Địa - 10ANH1 Địa - 11ĐỊA   Địa - 11SỬ Địa - 12A1       GDCD - 11TOÁN1
2 Sử - 12SỬ         Sử - 10LÝ   Địa - 11ĐỊA   Địa - 10SINH         GDCD - 11LÝ
3             Địa - 10ANH2     Địa - 11LÝ Địa - 12VĂN        
4           Sử - 10TIN Địa - 12SINH               GDCD - 11TOÁN2
5                              
4 1         Sử - 11ANH2 Sử - 12ANH1 Địa - 10VĂN     Địa - 10HOÁ   Địa - 10TOÁN1 GDCD - 10SINH GDCD - 11HOÁ  
2     Sử - 12TIN Sử - 12HOÁ Sử - 11A1 Sử - 10TOÁN2             GDCD - 10A2    
3     Sử - 12A2 Sử - 12A1 Sử - 11SỬ Sử - 10TOÁN1 Địa - 10TIN     Địa - 10LÝ   Địa - 10A1 GDCD - 10ANH2 GDCD - 12TIN  
4       Sử - 10SỬ   Sử - 10SINH     Địa - 10ĐỊA Địa - 11ANH1   Địa - 10TOÁN2 GDCD - 12HOÁ GDCD - 12TOÁN1  
5     Sử - 11ĐỊA Sử - 10SỬ Sử - 11ANH1       Địa - 10ĐỊA       GDCD - 12LÝ    
5 1           Sử - 10ANH2   Địa - 12ANH2   Địa - 11VĂN   Địa - 10TOÁN2 GDCD - 10HOÁ GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 10ANH1
2     Sử - 12ANH2 Sử - 12LÝ   Sử - 10HOÁ   Địa - 11ĐỊA   Địa - 10LÝ   Địa - 10A1 GDCD - 12ANH1 GDCD - 11SINH  
3     Sử - 12A2         Địa - 12TIN   Địa - 11ANH2   Địa - 10A2 GDCD - 12SỬ   GDCD - 10LÝ
4       Sử - 12SINH   Sử - 12TOÁN1               GDCD - 12ĐỊA  
5                              
6 1   Sử - 11TOÁN1     Sử - 11HOÁ Sử - 10A1 Địa - 10SỬ   Địa - 10ĐỊA Địa - 10HOÁ Địa - 12ĐỊA Địa - 11TOÁN2 GDCD - 10TOÁN1 GDCD - 11A1 GDCD - 11ANH2
2   Sử - 11TIN Sử - 12ANH2 Sử - 12SINH   Sử - 12TOÁN1 Địa - 12HOÁ     Địa - 10SINH Địa - 12ĐỊA   GDCD - 12A2 GDCD - 11ANH1 GDCD - 10TIN
3       Sử - 12HOÁ Sử - 11SINH Sử - 12ĐỊA Địa - 10TIN   Địa - 12LÝ Địa - 11HOÁ   Địa - 10A2 GDCD - 10A1 GDCD - 12ANH2  
4   Sử - 10ĐỊA Sử - 12TIN Sử - 12A1 Sử - 11VĂN Sử - 12VĂN Địa - 12TOÁN2   Địa - 12SỬ       GDCD - 10TOÁN2    
5                   Địa - 11TIN     GDCD - 10SỬ    
7 1 Sử - 12TOÁN2 Sử - 10A2     Sử - 11SỬ Sử - 12ANH1 Địa - 10SỬ           GDCD - 12VĂN   GDCD - 10VĂN
2 Giao ban Sử - 11TOÁN2 Giao ban Sử - 12LÝ Sử - 11SỬ   Địa - 10VĂN Giao ban   Địa - 11SINH   Địa - 11A2 GDCD - 12SINH GDCD - 12A1 Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 12VĂN Địa - 12TOÁN1 Họp CN Họp CN Địa - 11A1 Họp CN Địa - 10TOÁN1 GDCD - 10ĐỊA Họp CN Họp CN
4 SHL - 12SỬ SHL - 11LÝ   SHL - 10SỬ SHL - 11SỬ     SHL - 11ĐỊA SHL - 10ĐỊA   SHL - 12ĐỊA     SHL - 12ANH2 SHL - 10LÝ
5                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ NGOẠI NGữ      
Thực hiện từ ngày 24 tháng 08 năm 2017      
                         
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1     ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1   ChCờ - 12ANH1      
2     T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12A2 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 10A2   T.Anh - 11TOÁN2    
3   T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11TIN     T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11TOÁN2    
4   T.Anh - 10A1   T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 11A1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11TOÁN1    
5                      
3 1   T.Anh - 10A1 T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 12A2 T.Anh - 12TIN         T.Anh - 12TOÁN1
2     T.Anh - 10ANH2           T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10VĂN
3   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10TIN T.Anh - 11TIN T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10SINH  
4     T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11A2   T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10TOÁN2  
5                      
4 1   T.Anh - 10SỬ     T.Anh - 12A2   T.Anh - 10LÝ       T.Anh - 11LÝ
2   T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 10ANH1       T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11ĐỊA
3   T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12TOÁN1
4   T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 11A2       T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11SỬ  
5   T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 11TIN         T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 12HOÁ
5 1 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10TIN     T.Anh - 12TIN T.Anh - 10A2       T.Anh - 11ĐỊA
2 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10TIN T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ĐỊA     T.Anh - 12SINH T.Anh - 11LÝ
3   T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 11A1     T.Anh - 10TOÁN2  
4   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11SINH     T.Anh - 10LÝ     T.Anh - 10SINH T.Anh - 10VĂN
5                      
6 1             T.Anh - 10A2       T.Anh - 12HOÁ
2       T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 12A1   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12LÝ  
3       T.Anh - 11A2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12A1   T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 12SINH T.Anh - 10VĂN
4       T.Anh - 11SINH T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11A1   T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12TOÁN1
5       T.Anh - 11SINH             T.Anh - 11ĐỊA
7 1   T.Anh - 10A1       T.Anh - 12TIN T.Anh - 12A1        
2 Giao ban               T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10SINH T.Anh - 11LÝ
3 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12SỬ Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 10LÝ Họp CN T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12SINH T.Anh - 12HOÁ
4     SHL - 10ANH2 SHL - 11A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1   SHL - 12ANH1      
5                      

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây