Quyết định thành lập Website trường THPT Chuyên Thái Bình

Thứ năm - 16/02/2012 14:42

Quyết định thành lập

Quyết định thành lập
Quyết định thành lập Website trường THPT Chuyên Thái Bình


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
Trường THPT Chuyên
Số: 162/ QĐ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
                                                                                         Thái Bình, ngày 16 tháng 02 năm  2012
 
Quyết định của Hiệu trưởng trường THPT Chuyên TB
V/v thành lập Ban quản trị trang Website
 
 
- Căn cứ vào Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.
- Xét năng lực cán bộ, giáo viên.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Ban quản trị trang Website của trường THPT Chuyên Thái Bình gồm các ông (bà) có tên sau:
- Ông Nguyễn Văn Dũng – PHT – Trưởng ban
- Ông Phạm Trung Kiên – BT Đoàn trường – P.Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng bộ môn Vật Lý – Uỷ viên
- Ông Lê Sơn – GV Vật Lý – Uỷ viên
- Ông Vũ Tường Nam – Tổ trưởng tổ Giáo vụ – Uỷ viên
- Ông Phạm Tiến Hường – NV hành chính – Uỷ viên
(Hệ thống cộng tác viên do ông Trưởng ban quyết định).
Điều 2. Ban quản trị trang Website có nhiệm vụ giúp BGH nhà trường làm tốt hơn công tác chỉ đạo dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo tính chính xác, khoa học, thực tiễn và tính giáo dục. Dựa vào sự phân công của trưởng Ban quản trị, các cá nhân có tên tại điều 1 phải có trách nhiệm  tuân theo pháp luật hiện hành về thông tin trên trang Website và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hiệu trưởng nhà trường và luật pháp.
- Chế độ bồi dưỡng đối với các thành viên có tên tại điều 1 thực hiện theo hiệu quả công việc được giao (thanh toán theo quý).
Điều 3. Các bộ phận liên quan trong  nhà trường và các ông có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
 
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Quang Thuấn
 Từ khóa: n/a
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây