Thời khóa biểu buổi chiều, năm học 2020-2021, số 3, thực hiện từ 19/10/2020

Thứ sáu - 16/10/2020 23:36
THỨ 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12A1 12A2 12ANH1 12ANH2
2 HSG - Đăng   HSG - QuếTin HSG - Tuyền HSG - Tuân HSG - HạnhS HSG - Mai HSG - YếnSử HSG - Duyên     HSG - Chi  
3 Toán - Đăng Toán - Hường Hoá - NhungH Hoá - ThuỷH Hoá - Tuân Hoá - Chiến Toán - HiềnT Địa - L.Anh Địa - Duyên Toán - H.Thắng Văn - HằngV Văn - NhungV T.Anh - Giang
4 Hoá - ThuỷH Hoá - NhungH Lý - Du Toán - Huệ Toán - DungT Toán - Út T.Anh - Giang Sử - YếnSử Văn - Lan Lý - Tuyết T.Anh - ThanhA Toán - HàT  
5 HSG - Đăng   HSG - QuếTin HSG - Tuyền HSG - Tuân HSG - HạnhS HSG - Mai HSG - YếnSử HSG - Duyên     HSG - Chi  
6 Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyết Toán - Huệ Lý - Tuyền Lý - TuấnL Sinh - HạnhS Văn - Mai Văn - HằngV Sử - ThuỷSử   Toán - HàT T.Anh - HạnhA Toán - Hường
7 HSG - Đăng   HSG - QuếTin HSG - Tuyền HSG - Tuân HSG - HạnhS HSG - Mai HSG - YếnSử HSG - Duyên Hoá - ThuỷH   HSG - Chi Văn - ThuýV
 
THỨ 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11A1 11A2 11ANH1 11ANH2
2 HSG - Hừng   HSG - Thành HSG - L.Sơn HSG - Hiệu HSG - Hải HSG - NhànV HSG - Huyền HSG - V.Anh     HSG - ThanhA  
3 Toán - Hừng Lý - Ng.Sơn Lý - HươngL Toán - HàT Hoá - Hiệu Toán - HằngT Văn - NhànV Văn - ThuýV Văn - NgaV   Toán - Huệ Văn - HiềnV Văn - Lĩnh
4 Hoá - Hoan Hoá - Chiến Toán - Sính T.Anh - Hưng Toán - Hường Sinh - Hải T.Anh - NgaA Địa - Duyên Địa - V.Anh Toán - Phượng T.Anh - P.Anh Toán - HiềnT T.Anh - Ngọc
5 HSG - Hừng   HSG - Thành HSG - L.Sơn HSG - Hiệu HSG - Hải HSG - NhànV HSG - Huyền HSG - V.Anh T.Anh - P.Anh   HSG - ThanhA  
6 Lý - Thưởng Toán - HiềnT Hoá - Hiệu Lý - L.Sơn Lý - Nhật Hoá - HươngH Toán - Phượng Sử - Huyền Sử - Hiếu Văn - Lan Văn - Lĩnh T.Anh - ThanhA Toán - H.Thắng
7 HSG - Hừng   HSG - Thành HSG - L.Sơn HSG - Hiệu HSG - Hải HSG - NhànV HSG - Huyền Toán - Dua     HSG - ThanhA  
 
THỨ 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10A1 10A2 10ANH1 10ANH2
2 HSG - Q.Thắng   HSG - HiềnTin HSG - Du HSG - Hướng HSG - Hồi HSG - DungV HSG - Khoa HSG - L.Anh     HSG - Hậu  
3 Toán - Q.Thắng Hoá - Hướng Toán - Dũng Toán - Dua Lý - Thưởng Sinh - Hồi T.Anh - LinhA Văn - Vân Sử - Thoa T.Anh - NgaA T.Anh - Hưng Toán - DungT  
4 Lý - L.Sơn Lý - TuấnL Lý - Nhật Hoá - DũngH Toán - Hừng Hoá - Tuân Toán - HươngT Địa - Minh Văn - HàV Văn - Luyến Toán - HằngT Văn - NgaV T.Anh - HạnhA
5 HSG - Q.Thắng   HSG - HiềnTin HSG - Du HSG - Hướng HSG - Hồi HSG - DungV HSG - Khoa HSG - L.Anh     HSG - Hậu  
6 Hoá - Chiến Toán - Út Hoá - DũngH Lý - Du Hoá - Hướng Toán - Dua Văn - DungV Sử - Khoa Địa - L.Anh Toán - DungT Văn - Luyến T.Anh - Hậu Toán - HươngT
7 HSG - Q.Thắng   HSG - HiềnTin HSG - Du HSG - NhungH HSG - Hồi HSG - DungV HSG - Khoa HSG - L.Anh     HSG - Hậu Văn - Vân

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây