Thời khóa biểu buổi chiều, năm học 2020-2021, số 4, các tổ

Thứ tư - 28/10/2020 00:01
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU số 4      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2020      
                                 
THỨ Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT Huệ HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng HươngT
2     Toán -HSGQG HSG - 10TOÁN1   HSG - 11TOÁN1                    
3 Toán - 10TIN   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1 Toán - 10LÝ Toán - 11TOÁN1 Toán - 10ANH1 Toán - 11SINH Toán - 11A2 Toán - 12VĂN Toán - 12TOÁN2     Toán - 11LÝ Toán - 12A1  
4   Toán - 11TIN Toán -HSGQG     Toán - 10HOÁ Toán - 12HOÁ Toán - 10A2 Toán - 12LÝ Toán - 11ANH1 Toán - 11HOÁ Toán - 11A1 Toán - 12SINH Toán - 12ANH1   Toán - 10VĂN
5     Toán -HSGQG HSG - 10TOÁN1   HSG - 11TOÁN1                    
6     Toán -HSGQG   Toán - 10SINH   Toán - 10A1   Toán - 12TIN Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 11VĂN Toán - 10TOÁN2 Toán - 12A2 Toán - 11ANH2 Toán - 10ANH2
7     Toán -HSGQG HSG - 10TOÁN1 Toán - 11ĐỊA HSG - 11TOÁN1                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU số 4      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2020      
                           
THỨ NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2   Văn -HSGQG           HSG - 11VĂN         HSG - 10VĂN
3 Văn - 12ANH1 Văn - 12A2   Văn - 11ANH1   Văn -HSGQG   Văn - 11VĂN Văn - 10SỬ Văn - 11SỬ Văn - 11ANH2    
4     Văn - 10ĐỊA Văn -HSGQG Văn - 12ĐỊA   Văn - 11ĐỊA         Văn - 10A1  
5             Văn -HSGQG HSG - 11VĂN         HSG - 10VĂN
6   Văn - 12SỬ     Văn - 11A1 Văn - 12VĂN Văn - 10ANH1   Văn -HSGQG   Văn - 11A2 Văn - 10A2 Văn - 10VĂN
7               Văn -HSGQG Văn - 10ANH2 Văn - 12ANH2     HSG - 10VĂN
 
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU số 4    
TỔ LÝ    
Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2020    
                   
THỨ Du HươngL Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
2 HSG - 10LÝ     Lý -HSGQG HSG - 11LÝ        
3 Lý -HSGQG Lý - 11TIN   Lý - 11TOÁN2   Lý - 10HOÁ      
4 Lý - 12TIN   Lý - 10TIN   Lý - 10TOÁN1   Lý - 10TOÁN2 Lý -HSGQG Lý - 12A1
5 HSG - 10LÝ       Lý -HSGQG     Lý - 12LÝ  
6 Lý - 10LÝ   Lý - 11HOÁ Lý - 12TOÁN1 Lý - 11LÝ Lý - 11TOÁN1 Lý - 12HOÁ Lý -HSGQG Lý - 12TOÁN2
7 HSG - 10LÝ     Lý -HSGQG HSG - 11LÝ        
-EndFragment-->
 
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU số 4    
TỔ HÓA    
Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2020    
                   
THỨ HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2     HSG - 11HOÁ   HSG - 10HOÁ     Hoá -HSGQG  
3   Hoá - 12SINH Hoá - 11HOÁ   Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 12LÝ Hoá - 12HOÁ Hoá - 12TIN
4   Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 10LÝ Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 10SINH Hoá - 12TOÁN2
5     HSG - 11HOÁ Hoá -HSGQG HSG - 10HOÁ        
6 Hoá - 11SINH Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 11TIN   Hoá - 10HOÁ Hoá - 10TIN   Hoá -HSGQG  
7     HSG - 11HOÁ Hoá -HSGQG     Hoá - 12A1   HSG - 10HOÁ
 
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU số 4      
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2020      
                       
THỨ Hiếu Huyền Khoa NhànSử ThuỷSử Thoa YếnSử Duyên L.Anh Minh V.Anh
2   HSG - 11SỬ HSG - 10SỬ       Sử -HSGQG Địa -HSGQG HSG - 10ĐỊA   HSG - 11ĐỊA
3           Sử -HSGQG Sử - 12SỬ Địa - 12ĐỊA Địa - 10ĐỊA Địa -HSGQG Địa - 11ĐỊA
4     Sử -HSGQG         Địa - 11SỬ Địa - 12SỬ Địa - 10SỬ Địa -HSGQG
5   HSG - 11SỬ HSG - 10SỬ       Sử -HSGQG Địa -HSGQG HSG - 10ĐỊA   HSG - 11ĐỊA
6 Sử - 11ĐỊA Sử - 11SỬ Sử - 10SỬ Sử -HSGQG Sử - 12ĐỊA Sử - 10ĐỊA     Địa -HSGQG    
7 Sử -HSGQG HSG - 11SỬ HSG - 10SỬ         Địa -HSGQG HSG - 10ĐỊA    
 
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU số 4      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2020      
                     
THỨ Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi LinhA P.Anh
2       HSG - 10ANH1     HSG - 11ANH1     T.Anh -HSGQG
3 T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 10A2 T.Anh - 10A1   T.Anh -HSGQG T.Anh - 10VĂN  
4 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12A2 T.Anh -HSGQG   T.Anh - 11A2
5       HSG - 10ANH1 T.Anh -HSGQG   HSG - 11ANH1     T.Anh - 11A1
6   T.Anh - 12ANH1   T.Anh -HSGQG     T.Anh - 11ANH1      
7       HSG - 10ANH1     HSG - 11ANH1 T.Anh -HSGQG    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU số 4
SINH - CÔNG NGHỆ
Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2020
               
THỨ Hải HạnhS Hồi        
2 Sinh -HSGQG   HSG - 10SINH        
3   Sinh -HSGQG Sinh - 10SINH        
4 Sinh - 11SINH Sinh -HSGQG          
5 HSG - 11SINH Sinh -HSGQG HSG - 10SINH        
6 Sinh -HSGQG Sinh - 12SINH          
7 HSG - 11SINH Sinh -HSGQG HSG - 10SINH        
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU số 4
TIN - THỂ - QP
Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2020
               
THỨ HiềnTin QuếTin Thành        
2 HSG - 10TIN   Tin -HSGQG        
3 Tin -HSGQG            
4 Tin -HSGQG            
5 HSG - 10TIN Tin -HSGQG HSG - 11TIN        
6     Tin -HSGQG        
7 HSG - 10TIN Tin -HSGQG HSG - 11TIN        
able>

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây