Thời khóa biểu buổi chiều số 01 (5/9/2016)

Thứ năm - 01/09/2016 16:57
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIÊU
Thực hiện từ 05/9/2016
             
LỚP THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ5 THỨ 6 THỨ 7
10TOÁN1 HSG Lý - Nết Toán - Sính HSG Hoá - Hoan HSG
10TOÁN2 HSG Toán - HuệT T.Anh - TrungA Hoá - DũngH Lý - HươngL HSG
10TIN HSG Hoá - HươngH Lý - Ng.Sơn HSG Toán - Dung  
10LÝ HSG Toán - Hường Hoá - Hoan HSG Lý - L.Sơn HSG
10HOÁ HSG Lý - Nhật Toán - Dung HSG Hoá - Hướng HSG
10SINH HSG Hoá - Chiến Sinh - Kiên HSG Toán - Phượng HSG
10A1   Lý - Thưởng Toán - Dũng T.Anh - Giang Văn - NhungV  
10A2   Văn - HằngV Lý - Du Toán - Dua T.Anh - Ngọc  
10VĂN HSG T.Anh - Ngọc Văn - Vân HSG Toán - H.Thắng HSG
10SỬ HSG Văn - Luyến Sử - Thoa HSG Địa - Minh HSG
10ĐỊA HSG Địa - Minh Văn - NhànV HSG Sử - Khoa HSG
10ANH1 HSG Văn - NhànV T.Anh - Hưng HSG Toán - Dua HSG
10ANH2 HSG Văn - NhungV T.Anh - Đạo HSG Toán - HiềnT HSG
11TOÁN1 HSG Lý - HươngL Toán - Hừng HSG Hoá - DũngH HSG
11TOÁN2 HSG Lý - Ng.Sơn Toán - Hường T.Anh - Chi Hoá - Hiệu HSG
11TIN HSG Lý - TuấnL Toán - Dâu HSG Hoá - NhungH HSG
11LÝ HSG Toán - Sính Hoá - ThuỷH HSG Lý - Du HSG
11HOÁ HSG Toán - Phượng Lý - Tuyết HSG Hoá - Tuân HSG
11SINH HSG Hoá - Hoan Toán - Hiện HSG Sinh - Hải HSG
11A1   Hoá - Tuân Toán - HiềnT   Lý - Tuyết  
11A2   Văn - Lan T.Anh - LinhA   Toán - HàT  
11VĂN HSG Toán - HằngT Văn - Mai HSG T.Anh - HạnhA HSG
11SỬ HSG Sử - Hiếu Văn - HàV HSG Địa - V.Anh HSG
11ĐỊA HSG Địa - V.Anh Sử - NhànS HSG Văn - NgaV HSG
11ANH1 HSG Văn - ThuỷV Toán - HuệT HSG T.Anh - ThanhA HSG
11ANH2 HSG Toán - Hiện T.Anh - Giang HSG Văn - Lĩnh HSG
12TOÁN1 HSG Toán - Q.Thắng Hoá - Chiến HSG Lý - Nết HSG
12TOÁN2 HSG Toán - Út Lý - Nhật HSG Hoá - Chiến HSG
12TIN HSG Toán - Dâu Lý - Thưởng HSG Hoá - ThuỷH HSG
12LÝ HSG Toán - Liên Hoá - Hướng HSG Lý - Tuyền HSG
12HOÁ HSG Hoá - Hiệu Lý - L.Sơn HSG Toán - Liên HSG
12SINH HSG Hoá - ThuỷH Toán - HàT HSG Sinh - HạnhS HSG
12A1   T.Anh - LinhA Toán - Liên Lý - TuấnL Hoá - HươngH  
12A2   T.Anh - Giang Toán - Phượng   Văn - ThuýV  
12VĂN HSG T.Anh - Đạo Toán - HằngT HSG Văn - HiềnV HSG
12SỬ HSG Sử - Yến Địa - Tùng HSG Văn - ThuỷV HSG
12ĐỊA HSG Địa - Tùng Văn - ThuýV HSG Sử - Thuỷ Sử HSG
12ANH1 HSG T.Anh - HạnhA Văn - HằngV HSG Toán - HằngT HSG
12ANH2 HSG T.Anh - Chi Văn - NgaV HSG Toán - Hiện HSG

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây