Chào mừng kỷ niệm 50 hệ chuyên, 30 năm thành lập THPT Chuyên Thái Bình

Hướng tới kỷ niệm 50 năm hệ chuyên, 
30 năm thành lập THPT Chuyên Thái Bình

Danh sách phòng thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017

Thứ bảy - 04/06/2016 05:50
DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 ----------o0o---------
TT MÃ HS SBD STT Phòng Phòng Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 A79 120001 1 1 Đặng Thái An Nam 9/18/2001 Thành Phố, TB Lê Lợi, KX 50 Anh
2 A179 120002 2 1 Bùi Thị Ngân Anh Nữ 8/26/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 50 Anh
3 A177 120003 3 1 Cao Tuấn Anh Nam 1/25/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Anh
4 A96 120004 4 1 Đào Đăng Vũ Anh Nữ 1/21/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Anh
5 A154 120005 5 1 Đặng Phương Anh Nữ 4/17/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 45 Anh
6 A153 120006 6 1 Đặng Quang Anh Nam 8/9/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 43 Anh
7 A29 120007 7 1 Đặng Vân Anh Nữ 10/29/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Anh
8 A17 120008 8 1 Đinh Tuấn Anh Nam 8/11/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 51 Anh
9 A18 120009 9 1 Đinh Xuân Anh Nam 4/23/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
10 A186 120010 10 1 Đoàn Đức Anh Nam 2/23/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
11 A94 120011 11 1 Hoàng Kim Anh Nữ 9/14/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
12 A281 120012 12 1 Hoàng Thị Minh Anh Nữ 1/2/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
13 A258 120013 13 1 Hoàng Việt Anh Nam 9/2/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
14 A205 120014 14 1 Nghiêm Thị Mai Anh Nữ 6/27/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 49 Anh
15 A211 120015 15 1 Nguyễn Phương Anh Nữ 6/27/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 50 Anh
16 A10 120016 16 1 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 10/5/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
17 A286 120017 17 1 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 9/29/2001 Thành Phố, TB Thái Giang, TT 50 Anh
18 A52 120018 18 1 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 7/16/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
19 A267 120019 19 1 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 11/26/2001 Vũ Thư, TB Đồng Thanh, VT 53 Anh
20 A13 120020 20 1 Nguyễn Vân Anh Nữ 1/17/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Anh
21 A105 120021 21 1 Nguyễn Vân Anh Nữ 9/5/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
22 A109 120022 22 1 Phạm Hoàng Ngọc Anh Nữ 7/4/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
23 A27 120023 23 1 Phí Thị Phương Anh Nữ 2/11/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
24 A249 120024 24 1 Trần Huyền Anh Nữ 9/22/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
25 A265 120025 25 1 Trần Mai Anh Nữ 10/10/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
26 A91 120026 26 1 Trần Phương Anh Nữ 7/30/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 50 Anh
27 A108 120027 27 1 Trần Thế Anh Nam 5/6/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Anh
28 A277 120028 28 1 Vũ Đoàn Duy Anh Nam 10/6/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 50 Anh
29 A197 120029 29 1 Vũ Thị Lan Anh Nữ 2/2/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Anh
30 A97 120030 1 2 Vũ Thị Lan Anh Nữ 3/27/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
31 A144 120031 2 2 Nguyễn Thị Kim Ánh Nữ 12/11/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 49 Anh
32 A251 120032 3 2 Ngô Văn Bình Nam 8/23/2001 Thành Phố, TB Đông Tân, ĐH 50 Anh
33 A271 120033 4 2 Nguyễn Thanh Bình Nam 11/18/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 47 Anh
34 A68 120034 5 2 Nguyễn Thanh Bình Nam 12/29/2001 Thái Thụy, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
35 A206 120035 6 2 Nguyễn Trần Thanh Bình Nữ 8/30/2001 Đông Hưng, TB Minh Thành, TP 50 Anh
36 A235 120036 7 2 Nguyễn Minh Châu Nữ 1/27/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
37 A04 120037 8 2 Nguyễn Thị Băng Châu Nữ 2/4/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Anh
38 A47 120038 9 2 Dương Minh Chi Nữ 12/30/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
39 A102 120039 10 2 Đoàn Linh Chi Nữ 7/16/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
40 A83 120040 11 2 Nguyễn Linh Chi Nữ 12/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
41 A73 120041 12 2 Nguyễn Trần Hà Chi Nữ 7/12/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
42 A53 120042 13 2 Phạm Kim Chi Nữ 9/21/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48 Anh
43 A128 120043 14 2 Vũ Bùi Linh Chi Nữ 2/2/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Anh
44 A269 120044 15 2 Vũ Phạm Linh Chi Nữ 5/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
45 A222 120045 16 2 Phạm Thị Dịu Nữ 3/16/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
46 A100 120046 17 2 Lê Trần Thùy Dung Nữ 9/19/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 49 Anh
47 A34 120047 18 2 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 7/14/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Anh
48 A274 120048 19 2 Đỗ Mạnh Dũng Nam 3/20/2001 Thành Phố, TB Vũ Hội, VT 50 Anh
49 A46 120049 20 2 Trần Tiến Dũng Nam 1/5/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 48 Anh
50 A164 120050 21 2 Lê Nguyễn Anh Duy Nam 10/18/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Anh
51 A167 120051 22 2 Nguyễn Khương Duy Nam 1/29/2002 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
52 A89 120052 23 2 Tô Văn Duy Nam 5/3/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 49 Anh
53 A58 120053 24 2 Khiếu Thị Mỹ Duyên Nữ 10/27/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 50 Anh
54 A119 120054 25 2 Đỗ Tuấn Dương Nam 11/25/2001 Thành Phố, TB Minh Lãng, VT 50 Anh
55 A133 120055 26 2 Nguyễn Ánh Dương Nữ 7/13/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Anh
56 A123 120056 27 2 Nguyễn Trần Thùy Dương Nữ 11/1/2001 Hưng Hà, TB Minh Thành, TP 50 Anh
57 A252 120057 28 2 Phạm Quý Dương Nam 12/22/2001 Thành Phố, TB Duy Nhất, VT 47 Anh
58 A272 120058 29 2 Bùi Thị Đào Nữ 5/5/2001 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 49 Anh
59 A201 120059 1 3 Phí Tiến Đạt Nam 7/27/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 43 Anh
60 A92 120060 2 3 Bùi Minh Đức Nam 10/26/2001 Thành Phố, TB Tân Phong, VT 53 Anh
61 A21 120061 3 3 Nguyễn Minh Đức Nam 10/19/2001 Hà Nội Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
62 A230 120062 4 3 Nguyễn Ngọc Đức Nam 7/26/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 43 Anh
63 A168 120063 5 3 Nguyễn Văn Đức Nam 6/9/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 47 Anh
64 A263 120064 6 3 Nguyễn Việt Đức Nam 1/23/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
65 A284 120065 7 3 Đào Thị Bích Giang Nữ 8/29/2001 Thành Phố, TB Phúc Thành, VT 51 Anh
66 A152 120066 8 3 Nguyễn Hương Giang Nữ 10/8/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 45 Anh
67 A248 120067 9 3 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 1/4/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
68 A219 120068 10 3 Phạm Thị Ngân Giang Nữ 9/21/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
69 A26 120069 11 3 Phạm Trường Giang Nam 1/18/2001 Thành Phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
70 A234 120070 12 3 Bùi Việt Hà Nữ 11/1/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Anh
71 A245 120071 13 3 Đặng Thị Thu Hà Nữ 4/17/2001 Đông Hưng, TB Đông Hà, ĐH 50 Anh
72 A106 120072 14 3 Lê Thu Hà Nữ 1/17/2001 Hà Nội Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
73 A239 120073 15 3 Lê Thúy Hà Nữ 2/2/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 44 Anh
74 A39 120074 16 3 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 5/21/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
75 A118 120075 17 3 Nguyễn Thái Hà Nam 11/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
76 A57 120076 18 3 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 11/9/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Anh
77 A132 120077 19 3 Nguyễn Việt Hà Nữ 9/22/2001 Tiền Hải, TB Tây Sơn, TP 43 Anh
78 A171 120078 20 3 Phạm Thu Hà Nữ 6/11/2001 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 48 Anh
79 A150 120079 21 3 Trần Hải Hà Nữ 4/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
80 A80 120080 22 3 Đỗ Nhật Hạ Nữ 7/25/2001 Vũ Thư, TB Dũng Nghĩa, VT 50 Anh
81 A08 120081 23 3 Đào Minh Hải Nam 1/4/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 54 Anh
82 A208 120082 24 3 Hoàng Minh Hải Nam 7/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
83 A55 120083 25 3 Nghiêm Giới Khai Hải Nam 10/1/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Anh
84 A276 120084 26 3 Phạm Thanh Hải Nam 11/6/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
85 A173 120085 27 3 Trần Trung Hải Nam 2/24/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 50 Anh
86 A19 120086 28 3 Bùi Thị Mỹ Hạnh Nữ 2/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Anh
87 A23 120087 29 3 Phạm Minh Hạnh Nữ 1/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
88 A99 120088 1 4 Phạm Minh Hạnh Nữ 12/8/2001 Đông Hưng, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
89 A111 120089 2 4 Vũ Hồng Hạnh Nữ 1/1/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
90 A218 120090 3 4 Phạm Thị Hảo Nữ 1/10/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Anh
91 A256 120091 4 4 Phạm Phương Hiền Nữ 4/23/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
92 A70 120092 5 4 Hoàng Hiếu Nam 11/15/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Anh
93 A238 120093 6 4 Trần Hiếu Nam 7/3/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 46 Anh
94 A270 120094 7 4 Trần Trung Hiếu Nam 12/28/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 43 Anh
95 A183 120095 8 4 Đặng Phương Hoa Nữ 12/21/2001 Lào Cai Đông Lâm, TH 50 Anh
96 A226 120096 9 4 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nữ 3/4/2001 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Hải, QP 50 Anh
97 A223 120097 10 4 Mai Thị Hoài Nữ 4/1/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
98 A121 120098 11 4 Nguyễn Huy Hoàn Nam 9/11/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 49 Anh
99 A12 120099 12 4 Chu Minh Hoàng Nam 10/16/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Anh
100 A75 120100 13 4 Đào Việt Hoàng Nam 12/28/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 52 Anh
101 A214 120101 14 4 Vũ Tiến Hoàng Nam 5/20/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Anh
102 A148 120102 15 4 Nguyễn Thị Thanh Hồng Nữ 6/16/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Anh
103 A279 120103 16 4 Hoàng Thị Huê Nữ 5/16/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
104 A110 120104 17 4 Hà Thị Huế Nữ 4/1/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 45 Anh
105 A188 120105 18 4 Phạm Thị Như Huế Nữ 6/12/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Anh
106 A250 120106 19 4 Phạm Thị Thu Huệ Nữ 6/4/2001 Đông Hưng, TB Đông Tân, ĐH 50 Anh
107 A129 120107 20 4 Vũ Mạnh Hùng Nam 3/28/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 48 Anh
108 A261 120108 21 4 Vũ Tiến Hùng Nam 10/1/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
109 A01 120109 22 4 Đào Thị Thương Huyền Nữ 10/24/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
110 A31 120110 23 4 Lại Thị Khánh Huyền Nữ 1/4/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
111 A175 120111 24 4 Bùi Quang Huynh Nam 11/9/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
112 A231 120112 25 4 Bùi Thị Thu Hương Nữ 9/28/2001 Kiến Xương, TB 14-10, TH 51 Anh
113 A283 120113 26 4 Đỗ Mai Hương Nữ 2/10/2001 Thành Phố, TB Phúc Thành, VT 50 Anh
114 A282 120114 27 4 Lê Thu Hương Nữ 1/30/2001 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 43 Anh
115 A199 120115 28 4 Nguyễn Lâm Thùy Hương Nữ 10/17/2001 Bình Định Dũng Nghĩa, VT 50 Anh
116 A134 120116 29 4 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 4/17/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 50 Anh
117 A149 120117 1 5 Phạm Thị Mai Hương Nữ 1/19/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Anh
118 A181 120118 2 5 Vũ Mai Hương Nữ 4/2/2001 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 50 Anh
119 A142 120119 3 5 Vũ Thu Hương Nữ 8/13/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
120 A33 120120 4 5 Đặng Hữu Trung Kiên Nam 12/20/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
121 A74 120121 5 5 Lê Ngọc Kiên Nam 11/9/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
122 A180 120122 6 5 Phạm Hữu Kiên Nam 4/6/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
123 A204 120123 7 5 Phạm Quang Khiêm Nam 6/15/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 49 Anh
124 A78 120124 8 5 Nguyễn Thế Khôi Nam 6/29/2001 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 49 Anh
125 A259 120125 9 5 Bùi Trúc Lam Nữ 9/8/2001 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 47 Anh
126 A257 120126 10 5 Hà Thị Ngọc Lan Nữ 2/9/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
127 A278 120127 11 5 Lại Thị Thanh Lan Nữ 1/1/2001 Đông Hưng, TB Đông Tân, ĐH 50 Anh
128 A112 120128 12 5 Nguyễn Thị Lan Nữ 3/7/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Anh
129 A193 120129 13 5 Bùi Nguyễn Ái Linh Nữ 9/5/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Anh
130 A76 120130 14 5 Bùi Thảo Linh Nữ 6/14/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
131 A228 120131 15 5 Dương Thị Diệu Linh Nữ 9/1/2001 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 50 Anh
132 A86 120132 16 5 Đào Phương Linh Nữ 6/29/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 50 Anh
133 A159 120133 17 5 Đặng Thị Linh Nữ 12/14/2001 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 47 Anh
134 A40 120134 18 5 Đặng Thùy Linh Nữ 11/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
135 A25 120135 19 5 Lại Khánh Linh Nữ 8/2/2001 Đông Hưng, TB Mê Linh, ĐH 48 Anh
136 A65 120136 20 5 Ngô Phương Linh Nữ 7/16/2001 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Anh
137 A212 120137 21 5 Nguyễn Khánh Linh Nữ 11/24/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Anh
138 A273 120138 22 5 Nguyễn Phương Linh Nữ 8/21/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
139 A138 120139 23 5 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 8/31/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Anh
140 A35 120140 24 5 Phạm Gia Linh Nam 10/23/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 45 Anh
141 A241 120141 25 5 Phạm Phương Linh Nữ 12/1/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
142 A242 120142 26 5 Vũ Phương Linh Nữ 2/19/2001 Thành Phố, TB Trọng Quan, ĐH 50 Anh
143 A266 120143 27 5 Vũ Thị Khánh Linh Nữ 9/18/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 46 Anh
144 A42 120144 28 5 Bùi Thị Thanh Loan Nữ 4/30/2001 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 50 Anh
145 A224 120145 29 5 Lê Thanh Loan Nữ 8/14/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Anh
146 A287 120146 1 6 Đỗ Hải Long Nam 12/14/2001 Thành Phố, TB Phúc Thành, VT 48 Anh
147 A24 120147 2 6 Nguyễn Hoàng Long Nam 1/18/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Anh
148 A198 120148 3 6 Nguyễn Tiểu Long Nam 9/29/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Anh
149 A156 120149 4 6 Vũ Hoàng Long Nam 11/6/2001 Thành Phố, TB Tân Hòa, VT 48 Anh
150 A215 120150 5 6 Vũ Việt Long Nam 9/19/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
151 A227 120151 6 6 Bùi Văn Luân Nam 6/25/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 49 Anh
152 A233 120152 7 6 Đào Khánh Ly Nữ 10/24/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
153 A62 120153 8 6 Lê Phương Ly Nữ 8/11/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Anh
154 A43 120154 9 6 Nguyễn Hương Ly Nữ 2/22/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
155 A41 120155 10 6 Phạm Nguyễn Thảo Ly Nữ 11/15/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
156 A253 120156 11 6 Phạm Thị Khánh Ly Nữ 7/18/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
157 A216 120157 12 6 Phạm Thị Thảo Ly Nữ 8/8/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
158 A165 120158 13 6 Bùi Thu Mai Nữ 6/11/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
159 A32 120159 14 6 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 4/2/2001 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Anh
160 A113 120160 15 6 Phạm Xuân Mai Nữ 1/15/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 51 Anh
161 A87 120161 16 6 Lại Đức Mạnh Nam 5/31/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 45 Anh
162 A191 120162 17 6 Lại Tiến Mạnh Nam 8/1/2001 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 50 Anh
163 A54 120163 18 6 Lê Đức Mạnh Nam 8/28/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
164 A229 120164 19 6 Vũ Đức Mạnh Nam 2/15/2001 Nam Định Phúc Khánh, TP 50 Anh
165 A30 120165 20 6 Đàm Nữ Nguyệt Minh Nữ 11/8/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
166 A50 120166 21 6 Đỗ Hồng Minh Nữ 6/7/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
167 A66 120167 22 6 Mai Nhật Minh Nữ 11/27/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 47 Anh
168 A67 120168 23 6 Phan Tuấn Minh Nam 10/23/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
169 A61 120169 24 6 Phạm Phan Hà My Nữ 8/27/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Anh
170 A84 120170 25 6 Đặng Phương Nam Nam 12/26/2001 Kiến Xương, TB Lê Lợi, KX 50 Anh
171 A88 120171 26 6 Đặng Hồng Nga Nữ 10/2/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
172 A126 120172 27 6 Phạm Thị Nga Nữ 11/28/2001 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 48 Anh
173 A247 120173 28 6 Cao Thị Ngân Nữ 3/5/2001 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 50 Anh
174 A246 120174 29 6 Nguyễn Thị Ngân Nữ 9/8/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Anh
175 A107 120175 1 7 Trần Thảo Ngân Nữ 5/27/2001 Hưng Hà, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
176 A93 120176 2 7 Nguyễn Phú Nghĩa Nam 12/23/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 52 Anh
177 A44 120177 3 7 Trần Thị Ngoan Nữ 4/11/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 50 Anh
178 A155 120178 4 7 Đàm Thị Ngọc Nữ 7/12/2001 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 50 Anh
179 A16 120179 5 7 Lê Hồng Ngọc Nữ 10/30/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 54 Anh
180 A127 120180 6 7 Phạm Thị Ánh Ngọc Nữ 1/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 54 Anh
181 A38 120181 7 7 Vũ Hồng Ngọc Nữ 7/7/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
182 A178 120182 8 7 Vũ Đình Nguyên Nam 2/28/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
183 A244 120183 9 7 Phạm Thu Nhài Nữ 12/17/2001 Đông Hưng, TB Đông Hà, ĐH 50 Anh
184 A98 120184 10 7 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 3/11/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Anh
185 A85 120185 11 7 Phạm Yến Nhi Nữ 10/2/2001 Tiền Hải, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 49 Anh
186 A22 120186 12 7 Trần Tô Thị Phương Nhi Nữ 6/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Anh
187 A05 120187 13 7 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 1/19/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
188 A81 120188 14 7 Nguyễn Thị Nhung Nữ 12/5/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 48 Anh
189 A82 120189 15 7 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 1/27/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Anh
190 A135 120190 16 7 Phạm Thị Nhung Nữ 4/30/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 47 Anh
191 A116 120191 17 7 Đỗ Thị Kim Oanh Nữ 3/1/2001 Vũ Thư, TB Đồng Thanh, VT 50 Anh
192 A60 120192 18 7 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 8/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 46 Anh
193 A101 120193 19 7 Nguyễn Ngọc Hiền Phúc Nữ 5/11/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
194 A09 120194 20 7 Bùi Hà Phương Nữ 1/29/2001 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 50 Anh
195 A187 120195 21 7 Bùi Thị Phương Nữ 2/19/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Anh
196 A103 120196 22 7 Đặng Thị Phương Nữ 10/28/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Anh
197 A176 120197 23 7 Đặng Thị Phương Nữ 11/22/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 48 Anh
198 A115 120198 24 7 Đinh Tâm Phương Nữ 11/6/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Anh
199 A49 120199 25 7 Hoàng Thảo Phương Nữ 11/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Anh
200 A51 120200 26 7 Hoàng Vân Phương Nữ 3/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
201 A02 120201 27 7 Mạc Minh Phương Nữ 12/25/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
202 A160 120202 28 7 Nguyễn Ngọc Phương Nữ 6/26/2001 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 48 Anh
203 A213 120203 29 7 Nguyễn Thị Lan Phương Nữ 3/16/2001 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 50 Anh
204 A289 120204 1 8 Phạm Hà Phương Nữ 9/24/2001 Thành Phố, TB Tthh, HH 46 Anh
205 A104 120205 2 8 Phạm Thùy Phương Nữ 5/6/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Anh
206 A268 120206 3 8 Trần Thị Minh Phương Nữ 6/17/2001 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 49 Anh
207 A169 120207 4 8 Trần Thị Thu Phương Nữ 7/19/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
208 A232 120208 5 8 Vũ Thị Thu Phương Nữ 1/19/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
209 A210 120209 6 8 Vũ Thu Phương Nữ 9/22/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
210 A200 120210 7 8 Bùi Anh Quân Nam 12/6/2001 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 50 Anh
211 A158 120211 8 8 Lê Anh Quân Nam 9/24/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 49 Anh
212 A131 120212 9 8 Nguyễn Anh Quân Nam 9/9/2001 Thái Thụy, TB Lương Thế Vnh, TP 49 Anh
213 A196 120213 10 8 Bùi Thị Diễm Quỳnh Nữ 8/12/2001 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 47 Anh
214 A20 120214 11 8 Đào Thúy Quỳnh Nữ 2/4/2002 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
215 A207 120215 12 8 Ngô Thúy Quỳnh Nữ 10/25/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
216 A190 120216 13 8 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 10/30/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 50 Anh
217 A130 120217 14 8 Trần Diễm Quỳnh Nữ 1/8/2001 Vũ Thư, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
218 A11 120218 15 8 Trần Thị Diễm Quỳnh Nữ 12/3/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 49 Anh
219 A217 120219 16 8 Ngô Thái Sơn Nam 10/21/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
220 A07 120220 17 8 Trần Cao Sơn Nam 2/28/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 49 Anh
221 A172 120221 18 8 Bùi Ngọc Toàn Nam 4/16/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
222 A170 120222 19 8 Phạm Thanh Tùng Nam 2/7/2001 Đông Hưng, TB Hoa Lư, ĐH 48 Anh
223 A147 120223 20 8 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ 8/7/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Anh
224 A184 120224 21 8 Trần Thị Ánh Tuyết Nữ 9/22/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 47 Anh
225 A240 120225 22 8 Bùi Thị Tươi Nữ 8/18/2001 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 48 Anh
226 A237 120226 23 8 Phạm Hoàng Thái Nam 6/18/2001 Thành Phố, TB 14-10, TH 46 Anh
227 A140 120227 24 8 Bùi Tuấn Thanh Nam 6/18/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
228 A90 120228 25 8 Vũ Thị Thanh Nữ 1/23/2001 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 50 Anh
229 A260 120229 26 8 Bùi Tiến Thành Nam 7/12/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
230 A264 120230 27 8 Nguyễn Minh Thành Nam 10/8/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Anh
231 A195 120231 28 8 Phạm Đình Thành Nam 11/3/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Anh
232 A69 120232 1 9 Bùi Thu Thảo Nữ 12/25/2001 Thái Thụy, TB Trần Phú, TP 47 Anh
233 A189 120233 2 9 Doãn Thị Phương Thảo Nữ 5/25/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
234 A114 120234 3 9 Hoàng Minh Thảo Nữ 4/10/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Anh
235 A124 120235 4 9 Khổng Thị Thảo Nữ 11/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
236 A157 120236 5 9 Lại Thị Thảo Nữ 4/7/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Anh
237 A243 120237 6 9 Lê Phương Thảo Nữ 5/5/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
238 A220 120238 7 9 Lê Thị Phương Thảo Nữ 7/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
239 A143 120239 8 9 Phạm Hương Thảo Nữ 11/10/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Anh
240 A163 120240 9 9 Phạm Thị Thảo Nữ 11/14/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
241 A236 120241 10 9 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 8/25/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
242 A56 120242 11 9 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 8/10/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
243 A64 120243 12 9 Trần Thị Thảo Nữ 11/5/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 48 Anh
244 A122 120244 13 9 Phạm Đăng Thiết Nam 2/22/2001 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Anh
245 A225 120245 14 9 Nguyễn Xuân Thiệu Nam 1/17/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
246 A15 120246 15 9 Nguyễn Đức Thịnh Nam 1/29/2001 Thành Phố, TB Bình Nguyên, KX 50 Anh
247 A45 120247 16 9 Nguyễn Thị Hoài Thơ Nữ 10/6/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Anh
248 A71 120248 17 9 Bùi Thị Minh Thu Nữ 3/23/2001 Thành Phố, TB Vũ Lễ, KX 50 Anh
249 A162 120249 18 9 Đoàn Thị Hoài Thu Nữ 6/10/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
250 A161 120250 19 9 Phạm Hà Thu Nữ 8/20/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
251 A146 120251 20 9 Nguyễn Phương Thúy Nữ 2/2/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Anh
252 A125 120252 21 9 Nguyễn Thị Thùy Nữ 1/13/2001 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Anh
253 A194 120253 22 9 Phạm Thị Thùy Nữ 6/15/2001 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 50 Anh
254 A285 120254 23 9 Phạm Thị Thu Thùy Nữ 4/20/2001 Đông Hưng, TB Đông Các, ĐH 50 Anh
255 A192 120255 24 9 Phan Thị Thanh Thùy Nữ 11/14/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Anh
256 A14 120256 25 9 Hà Thanh Thủy Nữ 2/1/2001 Kiến Xương, TB Hồng Thái, KX 50 Anh
257 A141 120257 26 9 Nguyễn Thị Thủy Nữ 10/27/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Anh
258 A03 120258 27 9 Phạm Thu Thủy Nữ 8/8/2001 Quỳnh Phụ, TB An Lễ, QP 50 Anh
259 A262 120259 28 9 Vũ Thu Thủy Nữ 11/25/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
260 A77 120260 1 10 Phạm Minh Thư Nữ 5/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
261 A221 120261 2 10 Trần Anh Thư Nữ 8/20/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
262 A145 120262 3 10 Khiếu Thị Thanh Thương Nữ 8/14/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 43 Anh
263 A166 120263 4 10 Nhâm Thị Hoài Thương Nữ 2/18/2001 Đông Hưng, TB Đông Hoàng, ĐH 50 Anh
264 A59 120264 5 10 Chu Quỳnh Trang Nữ 11/6/2001 Tiền Hải, TB Tây Sơn, TP 47 Anh
265 A28 120265 6 10 Dương Thu Trang Nữ 4/9/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
266 A36 120266 7 10 Đào Linh Trang Nữ 10/18/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Anh
267 A202 120267 8 10 Đào Thanh Trang Nữ 7/5/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
268 A203 120268 9 10 Hoàng Thanh Trang Nữ 9/9/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
269 A139 120269 10 10 Hoàng Thu Trang Nữ 3/28/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
270 A48 120270 11 10 Lương Huyền Trang Nữ 6/1/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Anh
271 A63 120271 12 10 Nguyễn Thùy Trang Nữ 1/1/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
272 A136 120272 13 10 Nguyễn Xuân Trang Nam 12/4/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
273 A209 120273 14 10 Phạm Hạnh Trang Nữ 8/29/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 51 Anh
274 A06 120274 15 10 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 1/26/2001 Kiến Xương, TB Thanh Tân, KX 50 Anh
275 A120 120275 16 10 Vũ Hiền Trang Nữ 1/10/2001 Nam Định Minh Thành, TP 50 Anh
276 A117 120276 17 10 Ngô Minh Trí Nam 1/26/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Anh
277 A255 120277 18 10 Doãn Thị Lan Trinh Nữ 4/18/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
278 A182 120278 19 10 Nguyễn Phú Trọng Nam 11/18/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 45 Anh
279 A137 120279 20 10 Vũ Chí Trung Nam 9/29/2001 Thành Phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
280 A275 120280 21 10 Lê Phương Uyên Nữ 6/20/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Anh
281 A280 120281 22 10 Nguyễn Thị Vân Nữ 3/24/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 52 Anh
282 A185 120282 23 10 Phạm Thị Thảo Vân Nữ 2/24/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Anh
283 A151 120283 24 10 Phan Thị Vân Nữ 3/1/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
284 A174 120284 25 10 Ngô Hoàng Việt Nam 6/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
285 A95 120285 26 10 Nguyễn Quốc Việt Nam 10/26/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 49 Anh
286 A37 120286 27 10 Khiếu Thị Hải Yến Nữ 5/28/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
287 A254 120287 28 10 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 8/26/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Anh
288 D48 120288 1 11 Hoàng Thị Ngọc Anh Nữ 1/7/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 52 Địa
289 D32 120289 2 11 Nguyễn Phương Anh Nữ 9/23/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 47 Địa
290 D78 120290 3 11 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 10/31/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 47 Địa
291 D85 120291 4 11 Phạm Hải Anh Nữ 9/18/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Địa
292 D56 120292 5 11 Phạm Việt Anh Nam 1/14/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 48 Địa
293 D64 120293 6 11 Tô Trần Phương Anh Nữ 9/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Địa
294 D96 120294 7 11 Trương Vũ Thái Anh Nữ 9/9/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Địa
295 D45 120295 8 11 Nguyễn Minh Ánh Nữ 1/11/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 45 Địa
296 D08 120296 9 11 Đỗ Gia Bình Nam 12/7/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 44 Địa
297 D35 120297 10 11 Đặng Đức Cảnh Nam 5/12/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 43 Địa
298 D24 120298 11 11 Lưu Thành Công Nam 5/4/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Địa
299 D19 120299 12 11 Mai Thị Linh Chi Nữ 1/1/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Địa
300 D11 120300 13 11 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 8/24/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Địa
301 D70 120301 14 11 Vũ Thị Linh Chi Nữ 9/21/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47 Địa
302 D43 120302 15 11 Đoàn Quang Chiến Nam 1/2/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 41 Địa
303 D20 120303 16 11 Phạm Trọng Duy Nam 3/1/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47 Địa
304 D99 120304 17 11 Bùi Quang Dương Nam 2/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Địa
305 D76 120305 18 11 Phạm Thành Đạt Nam 10/6/2001 Lai Châu Phúc Khánh, TP 50 Địa
306 D58 120306 19 11 Trương Lâm Quốc Đạt Nam 5/7/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Địa
307 D36 120307 20 11 Nguyễn Văn Đoàn Nam 7/24/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Địa
308 D38 120308 21 11 Dương Tiến Đức Nam 9/22/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 47 Địa
309 D04 120309 22 11 Hà Minh Đức Nam 10/5/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 48 Địa
310 D10 120310 23 11 Trần Minh Đức Nam 4/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Địa
311 D07 120311 24 11 Nguyễn Ngọc Hương Giang Nữ 1/27/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 48 Địa
312 D84 120312 25 11 Bùi Việt Hà Nữ 9/13/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 46 Địa
313 D28 120313 1 12 Nguyễn Thanh Hà Nữ 6/12/2001 Vũ Thư, TB Kỳ Bá, TP 50 Địa
314 D75 120314 2 12 Nguyễn Lê Thanh Hải Nam 8/9/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43 Địa
315 D33 120315 3 12 Bùi Ngọc Hạnh Nam 1/26/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Địa
316 D42 120316 4 12 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 8/26/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 49 Địa
317 D73 120317 5 12 Hồ Xuân Hiếu Nam 9/28/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Địa
318 D49 120318 6 12 Phạm Viết Hiếu Nam 4/17/2001 Kiến Xương, TB Trần Lãm, TP 50 Địa
319 D05 120319 7 12 Trần Thị Phương Hoa Nữ 8/31/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Địa
320 D90 120320 8 12 Đặng Thị Hòa Nữ 1/29/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Địa
321 D59 120321 9 12 Vũ Văn Hùng Nam 8/5/2001 Nam Định Minh Thành, TP 43 Địa
322 D03 120322 10 12 Bùi Thị Thanh Huyền Nữ 11/27/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 43 Địa
323 D53 120323 11 12 Nguyễn Thị Thúy Huyền Nữ 1/10/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 50 Địa
324 D63 120324 12 12 Phạm Thị Huyền Nữ 2/21/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 49 Địa
325 D95 120325 13 12 Phạm Thị Huyền Nữ 11/13/2001 Quỳnh Phụ, TB Minh Thành, TP 45 Địa
326 D66 120326 14 12 Nguyễn Đỗ Lan Hương Nữ 10/20/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 42 Địa
327 D81 120327 15 12 Nguyễn Mai Hương Nữ 7/13/2001 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 43 Địa
328 D52 120328 16 12 Phạm Hoàng Lan Hương Nữ 9/17/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 43 Địa
329 D37 120329 17 12 Dương Ngọc Khánh Nữ 2/11/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 43 Địa
330 D54 120330 18 12 Đào Thị Ngọc Lan Nữ 6/18/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 49 Địa
331 D18 120331 19 12 Bùi Tùng Lâm Nam 5/15/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Địa
332 D82 120332 20 12 Nguyễn Văn Linh Nam 1/25/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 45 Địa
333 D27 120333 21 12 Đỗ Ngọc Lượng Nam 10/9/2001 Huế Tây Sơn, TP 43 Địa
334 D79 120334 22 12 Nguyễn Thị Lựu Nữ 7/14/2001 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 50 Địa
335 D94 120335 23 12 Bùi Mỹ Ly Nữ 12/22/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 43 Địa
336 D16 120336 24 12 Hoàng Thị Ly Nữ 7/28/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43 Địa
337 D62 120337 25 12 Hà Yến Minh Nữ 9/20/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 54 Địa
338 D68 120338 1 13 Nguyễn Hoàng Minh Nam 1/14/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Địa
339 D39 120339 2 13 Nguyễn Quang Minh Nam 1/2/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 51 Địa
340 D50 120340 3 13 Phạm Tuấn Minh Nam 11/15/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 49 Địa
341 D65 120341 4 13 Phan Hải Minh Nữ 11/27/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Địa
342 D51 120342 5 13 Vũ Hùng Minh Nam 8/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 44 Địa
343 D74 120343 6 13 Hoàng Hải Nam Nam 1/6/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 47 Địa
344 D34 120344 7 13 Vũ Hoằng Nghị Nam 11/2/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 48 Địa
345 D09 120345 8 13 Bùi Minh Ngọc Nữ 11/29/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 49 Địa
346 D29 120346 9 13 Hà Thị Bích Ngọc Nữ 1/28/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Địa
347 D44 120347 10 13 Nguyễn Minh Ngọc Nam 3/2/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 49 Địa
348 D72 120348 11 13 Phùng Thị Minh Ngọc Nữ 3/5/2001 Thanh Hóa Lê Quý Đôn, KX 50 Địa
349 D02 120349 12 13 Trần Yến Ngọc Nữ 5/25/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 50 Địa
350 D46 120350 13 13 Phạm Trương Thảo Nguyên Nữ 1/19/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Địa
351 D88 120351 14 13 Phan Ánh Nguyệt Nữ 12/28/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 49 Địa
352 D98 120352 15 13 Lê Yến Nhi Nữ 10/16/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 43 Địa
353 D100 120353 16 13 Đỗ Thị Nhung Nữ 1/8/2001 Vũ Thư, TB Hiệp Hòa, VT 50 Địa
354 D06 120354 17 13 Võ Thị Kim Oanh Nữ 4/11/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Địa
355 D55 120355 18 13 Đào Thu Phương Nữ 9/29/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 48 Địa
356 D01 120356 19 13 Nguyễn Thị Phương Nữ 4/30/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 49 Địa
357 D22 120357 20 13 Vũ Ngọc Lan Phương Nữ 12/22/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Địa
358 D15 120358 21 13 Vũ Thị Lan Phương Nữ 11/12/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Địa
359 D87 120359 22 13 Hoàng Nhật Quang Nam 2/27/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 46 Địa
360 D92 120360 23 13 Nguyễn Hồng Quân Nam 3/29/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 49 Địa
361 D61 120361 24 13 Đặng Ngọc Sang Nam 6/26/2001 Tp Hồ Chí Minh Phúc Khánh, TP 48 Địa
362 D41 120362 25 13 Đỗ Minh Tâm Nữ 8/30/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Địa
363 D30 120363 1 14 Trương Minh Tú Nam 9/9/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 43 Địa
364 D67 120364 2 14 Phạm Anh Tuân Nam 12/23/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 42 Địa
365 D47 120365 3 14 Phạm Minh Thái Nam 10/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 45 Địa
366 D91 120366 4 14 Đặng Thị Diệu Thanh Nữ 3/16/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Địa
367 D93 120367 5 14 Bùi Thị Thảo Nữ 3/5/2001 Kiến Xương, TB Nam Bình, KX 43 Địa
368 D17 120368 6 14 Bùi Thị Thanh Thảo Nữ 1/27/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Địa
369 D40 120369 7 14 Đỗ Thị Thảo Nữ 10/6/2001 Tiền Hải, TB Trần Lãm, TP 43 Địa
370 D86 120370 8 14 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 1/16/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Địa
371 D83 120371 9 14 Trần Thị Thảo Nữ 10/8/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 53 Địa
372 D14 120372 10 14 Trần Thị Phương Thảo Nữ 3/12/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Địa
373 D60 120373 11 14 Chu Hữu Thắng Nam 10/10/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Địa
374 D89 120374 12 14 Vũ Đoàn Quý Thắng Nam 7/22/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 45 Địa
375 D71 120375 13 14 Hà Huyền Trang Nữ 2/3/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 48 Địa
376 D13 120376 14 14 Hoàng Hà Quỳnh Trang Nữ 12/19/2001 Vũng Tàu Tây Sơn, TP 43 Địa
377 D25 120377 15 14 Hoàng Thị Trang Nữ 7/14/2001 Quảng Ninh Tây Sơn, TP 43 Địa
378 D26 120378 16 14 Hồ Thu Trang Nữ 8/16/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 44 Địa
379 D80 120379 17 14 Nguyễn Hồng Trang Nữ 10/25/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Địa
380 D12 120380 18 14 Nguyễn Thu Trang Nữ 11/13/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 49 Địa
381 D97 120381 19 14 Hà Mạnh Trí Nam 11/8/2001 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 50 Địa
382 D23 120382 20 14 Đào Thị Kiều Trinh Nữ 4/22/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Địa
383 D77 120383 21 14 Lê Thị Kiều Trinh Nữ 10/27/2001 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 51 Địa
384 D69 120384 22 14 Vũ Thị Kiều Trinh Nữ 12/15/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Địa
385 D31 120385 23 14 Lê Xuân Trường Nam 9/27/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Địa
386 D21 120386 24 14 Vũ Thị Tố Uyên Nữ 12/4/2001 Thành Phố, TB Đông Xuân, ĐH 50 Địa
387 D57 120387 25 14 Trần Huy Việt Nam 1/8/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 46 Địa
388 H01 120388 1 15 Bùi Thị Vân Anh Nữ 10/2/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
389 H51 120389 2 15 Bùi Việt Anh Nam 12/15/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Hoá
390 H30 120390 3 15 Hà Thị Kiều Anh Nữ 8/8/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Hoá
391 H34 120391 4 15 Lê Thị Quỳnh Anh Nữ 8/23/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Hoá
392 H75 120392 5 15 Nguyễn Đức Anh Nam 4/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
393 H70 120393 6 15 Phạm Ngọc Phương Anh Nữ 10/27/2001 Quảng Ninh Chu Văn An, VT 49 Hoá
394 H49 120394 7 15 Vũ Thị Kiều Anh Nữ 1/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
395 H40 120395 8 15 Phạm Xuân Bách Nam 7/28/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 51 Hoá
396 H22 120396 9 15 Đỗ Đức Bình Nam 6/21/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
397 H98 120397 10 15 Lê Thanh Bình Nam 9/21/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Hoá
398 H50 120398 11 15 Trần Mạnh Cường Nam 10/14/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 46 Hoá
399 H85 120399 12 15 Phạm Linh Chi Nữ 1/25/2001 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
400 H106 120400 13 15 Phan Linh Chi Nữ 4/9/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
401 H60 120401 14 15 Nguyễn Duy Chính Nam 7/26/2001 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 50 Hoá
402 H48 120402 15 15 Phạm Thị Diên Nữ 1/26/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
403 H24 120403 16 15 Hoàng Hồng Dung Nữ 12/29/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Hoá
404 H104 120404 17 15 Trần Tiến Dũng Nam 2/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
405 H83 120405 18 15 Hoàng Tân Duy Nam 4/9/2001 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 49 Hoá
406 H04 120406 19 15 Bùi Thanh Dương Nam 9/5/2001 LB Nga Lương Thế Vinh, TP 51 Hoá
407 H59 120407 20 15 Lê Đức Dương Nam 1/27/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Hoá
408 H86 120408 21 15 Mai Đức Dương Nam 12/7/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Hoá
409 H100 120409 22 15 Vũ Đức Đại Nam 7/17/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Hoá
410 H13 120410 23 15 Bùi Xuân Đạt Nam 8/23/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Hoá
411 H07 120411 24 15 Nguyễn Quốc Đạt Nam 7/27/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
412 H32 120412 25 15 Bùi Đoàn Đức Nam 7/19/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
413 H38 120413 26 15 Đồng Minh Đức Nam 5/15/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Hoá
414 H03 120414 27 15 Hà Minh Đức Nam 3/16/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
415 H12 120415 28 15 Nguyễn Minh Đức Nam 10/19/2001 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
416 H102 120416 1 16 Đinh Huyền Giang Nữ 1/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
417 H20 120417 2 16 Nguyễn Ngọc Hải Nam 2/10/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Hoá
418 H45 120418 3 16 Đỗ Thị Hằng Nữ 1/1/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Hoá
419 H89 120419 4 16 Phạm Vũ Thu Hằng Nữ 8/16/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
420 H66 120420 5 16 Hà Thu Hiền Nữ 1/30/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Hoá
421 H23 120421 6 16 Trịnh Thúy Hiền Nữ 6/15/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Hoá
422 H33 120422 7 16 Nguyễn Minh Hiển Nam 12/5/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
423 H54 120423 8 16 Bùi Minh Hiếu Nam 9/26/2001 Thành Phố, TB Minh Lãng, VT 50 Hoá
424 H68 120424 9 16 Nguyễn Quốc Hiệu Nam 5/16/2001 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 48 Hoá
425 H93 120425 10 16 Nguyễn Việt Hoàng Nam 2/6/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 48 Hoá
426 H42 120426 11 16 Tạ Mạnh Hoàng Nam 5/25/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
427 H79 120427 12 16 Xuân Huy Hoàng Nam 7/17/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Hoá
428 H110 120428 13 16 Nguyễn Sinh Hùng Nam 1/1/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 51 Hoá
429 H77 120429 14 16 Nguyễn Viết Hùng Nam 5/17/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 43 Hoá
430 H69 120430 15 16 Vũ Văn Huy Nam 6/16/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 48 Hoá
431 H82 120431 16 16 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 9/25/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Hoá
432 H25 120432 17 16 Vũ Trịnh Thu Huyền Nữ 10/18/2001 Kiến Xương, TB Phú Xuân, TP 47 Hoá
433 H21 120433 18 16 Nguyễn Xuân Hưng Nam 12/10/2001 Thành Phố, TB Vũ Hội, VT 53 Hoá
434 H73 120434 19 16 Nguyễn Trung Kiên Nam 5/14/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 49 Hoá
435 H62 120435 20 16 Nguyễn Hoàng Khải Nam 1/22/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Hoá
436 H26 120436 21 16 Đỗ Ngọc Khánh Nam 4/11/2001 Quỳnh Phụ, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
437 H11 120437 22 16 Phạm Quốc Khánh Nam 6/27/2001 Thành Phố, TB Mê Linh, ĐH 50 Hoá
438 H101 120438 23 16 Nguyễn Đăng Khiêm Nam 6/4/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Hoá
439 H80 120439 24 16 Nguyễn Thị Phương Lan Nữ 9/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
440 H90 120440 25 16 Nguyễn Thanh Lâm Nam 7/11/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Hoá
441 H10 120441 26 16 Tô Hoàng Lâm Nam 9/9/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Hoá
442 H35 120442 27 16 Vũ Nhật Linh Nam 4/9/2001 Lâm Đồng Tân Bình, TP 49 Hoá
443 H15 120443 28 16 Ngô Thị Hồng Loan Nữ 1/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Hoá
444 H57 120444 1 17 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 2/17/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 48 Hoá
445 H61 120445 2 17 Lê Nguyễn Thành Long Nam 1/12/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Hoá
446 H109 120446 3 17 Đặng Văn Luân Nam 2/16/2001 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 48 Hoá
447 H92 120447 4 17 Đào Công Lý Nam 7/16/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Hoá
448 H16 120448 5 17 Vũ Hương Mai Nữ 12/23/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Hoá
449 H17 120449 6 17 Ngô Thanh Mến Nữ 11/23/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 54 Hoá
450 H05 120450 7 17 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 8/21/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 51 Hoá
451 H105 120451 8 17 Phí Quang Minh Nam 9/12/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Hoá
452 H72 120452 9 17 Vũ Thiện Minh Nam 11/10/2001 Đắc Lắc Đông Xuân, ĐH 47 Hoá
453 H88 120453 10 17 Lại Thị Mơ Nữ 10/30/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 48 Hoá
454 H56 120454 11 17 Ngô Thành Nam Nam 10/9/2001 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 54 Hoá
455 H46 120455 12 17 Phạm Linh Ngân Nữ 6/16/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Hoá
456 H47 120456 13 17 Phạm Minh Ngọc Nữ 1/9/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
457 H44 120457 14 17 Trần Minh Nguyệt Nữ 1/7/2001 Slovakia Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Hoá
458 H84 120458 15 17 Nguyễn Thanh Nhàn Nữ 11/2/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
459 H18 120459 16 17 Đào Phan Minh Nhật Nam 8/25/2001 Thái Thụy, TB An Bài, QP 50 Hoá
460 H108 120460 17 17 Đoàn Thị Yến Nhi Nữ 10/22/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
461 H08 120461 18 17 Lê Tuấn Phong Nam 7/16/2001 Vũ Thư, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Hoá
462 H37 120462 19 17 Bùi Minh Phúc Nam 3/26/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Hoá
463 H53 120463 20 17 Đỗ Quang Phúc Nam 10/18/2001 Thành Phố, TB Tân Hòa, VT 53 Hoá
464 H36 120464 21 17 Khiếu Minh Phương Nữ 7/27/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 43 Hoá
465 H94 120465 22 17 Phạm Hà Phương Nữ 10/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
466 H78 120466 23 17 Trần Thu Phương Nữ 4/13/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Hoá
467 H31 120467 24 17 Vũ Thị Thu Phương Nữ 8/20/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Hoá
468 H91 120468 25 17 Nguyễn Anh Quân Nam 3/5/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 52 Hoá
469 H14 120469 26 17 Đặng Thanh Sơn Nam 5/7/2001 Thành Phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
470 H19 120470 27 17 Trương Đức Tân Nam 2/16/2001 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 49 Hoá
471 H09 120471 1 18 Vũ Mạnh Tân Nam 3/1/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 54 Hoá
472 H87 120472 2 18 Trần Ngọc Tiến Nam 3/4/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
473 H39 120473 3 18 Phạm Trung Tin Nam 11/16/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Hoá
474 H81 120474 4 18 Mai Thị Toan Nữ 7/25/2001 Thành Phố, TB Vũ Vinh, VT 50 Hoá
475 H27 120475 5 18 Đỗ Minh Tú Nam 1/5/2001 Thành Phố, TB Hiệp Hòa, VT 53 Hoá
476 H74 120476 6 18 Đặng Minh Tuân Nam 1/31/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
477 H63 120477 7 18 Nguyễn Công Tuấn Nam 6/2/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Hoá
478 H67 120478 8 18 Nguyễn Tiến Thành Nam 10/4/2001 Thành Phố, TB Quỳnh Thọ, QP 53 Hoá
479 H41 120479 9 18 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 8/12/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 52 Hoá
480 H99 120480 10 18 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 7/27/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Hoá
481 H43 120481 11 18 Phạm Thu Thảo Nữ 9/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
482 H52 120482 12 18 Phạm Xuân Thăng Nam 3/25/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Hoá
483 H65 120483 13 18 Hà Đình Thắng Nam 10/11/2001 Lai Châu Đông Hòa, TP 42 Hoá
484 H29 120484 14 18 Hoàng Đức Thắng Nam 12/19/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
485 H28 120485 15 18 Hà Thị Thùy Nữ 1/22/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 47 Hoá
486 H76 120486 16 18 Tống Thị Thư Nữ 3/20/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
487 H95 120487 17 18 Bùi Thị Quỳnh Trang Nữ 6/2/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Hoá
488 H71 120488 18 18 Phạm Huyền Trang Nữ 10/25/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
489 H64 120489 19 18 Phan Thị Trang Nữ 10/3/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Hoá
490 H96 120490 20 18 Phạm Công Trọng Nam 10/24/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Hoá
491 H55 120491 21 18 Vũ Đức Trọng Nam 2/25/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 52 Hoá
492 H02 120492 22 18 Nguyễn Ngọc Trung Nam 9/12/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 47 Hoá
493 H107 120493 23 18 Phạm Đặng Thu Uyên Nữ 3/10/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
494 H06 120494 24 18 Trần Mạnh Việt Nam 3/13/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
495 H58 120495 25 18 Phạm Đắc Vượng Nam 2/9/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 53 Hoá
496 H103 120496 26 18 Lưu Thị Hải Yến Nữ 7/10/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Hoá
497 H97 120497 27 18 Tạ Thị Hải Yến Nữ 9/18/2001 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 50 Hoá
498 L23 120498 1 19 Đào Nguyễn Tuấn Anh Nam 8/21/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 43
499 L176 120499 2 19 Đoàn Thị Hải Anh Nữ 12/14/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 43
500 L41 120500 3 19 Đỗ Thị Quỳnh Anh Nữ 7/5/2001 Tiền Hải, TB Minh Thành, TP 50
501 L19 120501 4 19 Lê Đức Anh Nam 12/24/2001 Đông Hưng, TB Minh Thành, TP 43
502 L57 120502 5 19 Nguyễn Phương Anh Nữ 1/10/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 49
503 L167 120503 6 19 Nguyễn Phương Anh Nữ 9/14/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50
504 L148 120504 7 19 Nguyễn Tuấn Anh Nam 2/15/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
505 L37 120505 8 19 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 2/5/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52
506 L175 120506 9 19 Nguyễn Trần Quốc Anh Nam 12/26/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43
507 L60 120507 10 19 Phạm Hải Anh Nam 11/9/2001 Vũng Tàu Lương Thế Vinh, TP 50
508 L142 120508 11 19 Phạm Mai Anh Nữ 11/23/2001 Thành Phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51
509 L17 120509 12 19 Phạm Tuấn Anh Nam 10/29/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 47
510 L95 120510 13 19 Vũ Ngọc Anh Nữ 8/7/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 51
511 L117 120511 14 19 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 5/6/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 49
512 L83 120512 15 19 Phạm Quang Ánh Nam 8/29/2001 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 50
513 L115 120513 16 19 Lê Thành Công Nam 2/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 47
514 L107 120514 17 19 Hoàng Mạnh Cường Nam 9/25/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50
515 L105 120515 18 19 Nguyễn Việt Cường Nam 1/24/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 48
516 L136 120516 19 19 Ngô Kim Chi Nữ 10/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
517 L98 120517 20 19 Đặng Tiến Dũng Nam 1/7/2001 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 48
518 L146 120518 21 19 Nguyễn Khắc Tiến Dũng Nam 12/5/2001 Quỳnh Phụ, TB Thị trấn Quỳnh Côi, QP 50
519 L09 120519 22 19 Trần Nguyễn Anh Dũng Nam 11/1/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 43
520 L139 120520 23 19 Vũ Mạnh Dũng Nam 3/25/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48
521 L147 120521 24 19 Phạm Thị Thảo Duyên Nữ 2/8/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 48
522 L14 120522 25 19 Lại Thế Dương Nam 8/26/2001 Đông Hưng, TB Đông Mỹ, TP 50
523 L75 120523 26 19 Nguyễn Đăng Dương Nam 5/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
524 L77 120524 27 19 Nguyễn Hải Dương Nam 3/16/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 52
525 L21 120525 28 19 Vũ Hải Dương Nam 1/9/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50
526 L82 120526 29 19 Nguyễn Trọng Đạo Nam 8/24/2001 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 50
527 L138 120527 1 20 Nguyễn Đình Đạt Nam 8/23/2001 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 48
528 L159 120528 2 20 Nguyễn Trọng Đạt Nam 12/13/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 51
529 L73 120529 3 20 Phạm Quốc Đạt Nam 3/15/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50
530 L114 120530 4 20 Phạm Xuân Đức Nam 11/11/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50
531 L131 120531 5 20 Vũ Ngọc Đức Nam 9/7/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50
532 L02 120532 6 20 Vũ Xuân Đức Nam 1/2/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 51
533 L158 120533 7 20 Nguyễn Trần Thành Được Nam 10/15/2001 Kiên Giang Vũ An, KX 44
534 L106 120534 8 20 Phạm Hà Giang Nữ 8/30/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 43
535 L64 120535 9 20 Vũ Thị Mai Giang Nữ 11/23/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 47
536 L132 120536 10 20 Đinh Quang Hà Nam 7/2/2001 Hà Tây Tây Sơn, TP 43
537 L81 120537 11 20 Hà Thị Thu Hà Nữ 11/12/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 48
538 L144 120538 12 20 Hà Thúy Hà Nữ 1/5/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 49
539 L69 120539 13 20 Nguyễn Sỹ Hà Nam 8/25/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
540 L91 120540 14 20 Nguyễn Thúy Hà Nữ 1/14/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50
541 L134 120541 15 20 Phạm Bá Hà Nam 9/9/2001 Thành Phố, TB Bách Thuận, VT 47
542 L157 120542 16 20 Phạm Thị Kim Hà Nữ 2/14/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50
543 L125 120543 17 20 Vũ Mạnh Hà Nam 6/13/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50
544 L99 120544 18 20 Ngô Đức Hải Nam 9/14/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 50
545 L08 120545 19 20 Nguyễn Đức Hải Nam 12/23/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 43
546 L22 120546 20 20 Tào Mạnh Hải Nam 7/19/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49
547 L116 120547 21 20 Trần Quang Hanh Nam 2/28/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 43
548 L152 120548 22 20 Trần Thị Hạnh Nữ 8/11/2001 Hưng Hà, TB Phạm Đôn Lễ, HH 49
549 L120 120549 23 20 Lê Thị Hằng Nữ 4/7/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
550 L80 120550 24 20 Phan Văn Hiệp Nam 7/24/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 43
551 L156 120551 25 20 Bùi Xuân Hiếu Nam 3/3/2001 Thành Phố, TB Thanh Phú, VT 50
552 L137 120552 26 20 Nguyễn Như Hiếu Nam 2/20/2001 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 48
553 L67 120553 27 20 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 4/6/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52
554 L20 120554 28 20 Nguyễn Trung Hiếu Nam 12/16/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53
555 L18 120555 29 20 Phạm Trung Hiếu Nam 2/23/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50
556 L06 120556 1 21 Phạm Trung Hiếu Nam 6/12/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 53
557 L48 120557 2 21 Vũ Minh Hiếu Nam 1/7/2001 Đông Hưng, TB Tây Sơn, TP 48
558 L90 120558 3 21 Vũ Trung Hiếu Nam 8/1/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 54
559 L39 120559 4 21 Bùi Ngọc Hoa Nữ 11/30/2001 Thành Phố, TB Vũ Quý, KX 49
560 L150 120560 5 21 Nguyễn Văn Hòa Nam 10/22/2001 Tiền Hải, TB Nam Chính, TH 48
561 L86 120561 6 21 Lê Huy Hoàng Nam 10/20/2001 Thành Phố, TB  Phúc Khánh, TP 49
562 L155 120562 7 21 Nguyễn Việt Hoàng Nam 1/29/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 47
563 L79 120563 8 21 Nguyễn Việt Hoàng Nam 10/12/2001 Thành Phố, TB Vũ Trung, KX 47
564 L164 120564 9 21 Nguyễn Thị Kim Huế Nữ 2/25/2001 Hưng Hà, TB Phạm Kính Ân, HH 50
565 L63 120565 10 21 Đỗ Mạnh Hùng Nam 12/5/2001 Thành Phố, TB Tân Hòa, VT 50
566 L92 120566 11 21 Đỗ Xuân Hùng Nam 10/7/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 47
567 L173 120567 12 21 Hoàng Phi Hùng Nam 12/26/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 43
568 L30 120568 13 21 Lê Quang Hùng Nam 5/6/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52
569 L47 120569 14 21 Vũ Mạnh Hùng Nam 7/29/2001 Thành Phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53
570 L25 120570 15 21 Bùi Quốc Huy Nam 11/22/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48
571 L04 120571 16 21 Trần Quang Huy Nam 9/16/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 45
572 L168 120572 17 21 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 1/6/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51
573 L12 120573 18 21 Nguyễn Thu Hương Nữ 12/2/2001 Vũ Thư, TB Tam Quang, VT 50
574 L104 120574 19 21 Bùi Trung Kiên Nam 1/7/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43
575 L118 120575 20 21 Đặng Thị Phượng Kiều Nữ 7/13/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52
576 L56 120576 21 21 Cao Xuân Khải Nam 10/19/2001 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 50
577 L44 120577 22 21 Mai Văn Khải Nam 10/6/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53
578 L61 120578 23 21 Phạm Quang Khải Nam 6/4/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 43
579 L97 120579 24 21 Trần Nam Khánh Nam 6/13/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
580 L45 120580 25 21 Vũ Thị Kim Liên Nữ 12/7/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50
581 L101 120581 26 21 Đặng Ngọc Linh Nam 11/16/2001 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 46
582 L40 120582 27 21 Hà Thùy Linh Nữ 11/1/2001 Sơn La Vũ Quý, KX 49
583 L172 120583 28 21 Nguyễn Mạnh Linh Nam 8/3/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 43
584 L76 120584 29 21 Nguyễn Phương Linh Nữ 3/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53
585 L70 120585 1 22 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 11/17/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48
586 L43 120586 2 22 Nguyễn Thùy Linh Nữ 10/20/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50
587 L05 120587 3 22 Phạm Phương Linh Nữ 12/1/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50
588 L51 120588 4 22 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 10/7/2001 Tiền Hải, TB Minh Thành, TP 47
589 L161 120589 5 22 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 4/1/2001 Thành Phố, TB Đông Xuân, ĐH 50
590 L24 120590 6 22 Phạm Văn Lĩnh Nam 8/12/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49
591 L141 120591 7 22 Bùi Thị Loan Nữ 8/18/2001 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 50
592 L15 120592 8 22 Đỗ Đức Long Nam 10/8/2001 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 50
593 L54 120593 9 22 Ngô Duy Long Nam 9/13/2001 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, TP 50
594 L93 120594 10 22 Vũ Như Lộc Nam 3/27/2001 Thành Phố, TB Đông Hà, ĐH 49
595 L100 120595 11 22 Bùi Thị Khánh Ly Nữ 10/14/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50
596 L163 120596 12 22 Lê Hà Ly Nữ 7/19/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50
597 L85 120597 13 22 Phạm Thị Mai Nữ 4/14/2001 Đông Hưng, TB Liên Giang, ĐH 50
598 L109 120598 14 22 Nguyễn Đức Mạnh Nam 10/1/2001 Thành Phố, TB Song Lãng, VT 48
599 L129 120599 15 22 Phạm Đức Mạnh Nam 2/7/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 48
600 L113 120600 16 22 Đặng Quang Minh Nam 6/27/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50
601 L01 120601 17 22 Đỗ Đức Minh Nam 7/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
602 L123 120602 18 22 Đỗ Hải Minh Nữ 11/4/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 51
603 L42 120603 19 22 Ngô Quang Minh Nam 10/10/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50
604 L27 120604 20 22 Nguyễn Quang Minh Nam 11/21/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 45
605 L153 120605 21 22 Trương Huỳnh Hải Nam Nam 8/28/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
606 L140 120606 22 22 Ngô Hoài Ngọc Nữ 9/7/2001 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 50
607 L65 120607 23 22 Nguyễn Duy Linh Ngọc Nữ 2/5/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 48
608 L166 120608 24 22 Phạm Bảo Ngọc Nữ 10/26/2001 Đông Hưng, TB Phú Lương, ĐH 50
609 L169 120609 25 22 Vũ Thị Minh Ngọc Nữ 10/6/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50
610 L128 120610 26 22 Trần Linh Nhi Nữ 1/2/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 48
611 L154 120611 27 22 Vũ Viết Phát Nam 10/12/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47
612 L171 120612 28 22 Đào Trung Phong Nam 4/8/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 43
613 L112 120613 29 22 Trần Long Phú Nam 2/1/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50
614 L36 120614 1 23 Trần Huy Phúc Nam 5/22/2001 Tiền Hải, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50
615 L68 120615 2 23 Đoàn Xuân Phước Nam 11/17/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 43
616 L151 120616 3 23 Hoàng Văn Phương Nam 2/9/2001 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 43
617 L135 120617 4 23 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 3/2/2001 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 50
618 L162 120618 5 23 Nhâm Thị Minh Phương Nữ 12/25/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50
619 L84 120619 6 23 Dương Thị Bích Phượng Nữ 10/2/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
620 L87 120620 7 23 Phạm Đình Quang Nam 3/10/2001 Quỳnh Phụ, TB Trần Lãm, TP 50
621 L03 120621 8 23 Đỗ Hồng Quân Nam 4/3/2001 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 53
622 L16 120622 9 23 Nguyễn Anh Quân Nam 8/12/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50
623 L13 120623 10 23 Phạm Trịnh Quân Nam 8/31/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 46
624 L149 120624 11 23 Nguyễn Anh Quý Nam 4/2/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 49
625 L46 120625 12 23 Bùi Thúy Quỳnh Nữ 12/3/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48
626 L88 120626 13 23 Trần Minh Sang Nam 11/23/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50
627 L119 120627 14 23 Phạm Ngọc Sáng Nam 5/1/2001 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 49
628 L34 120628 15 23 Nguyễn Chính Siêu Nam 5/22/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50
629 L53 120629 16 23 Trịnh Quang Sinh Nam 9/23/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 49
630 L11 120630 17 23 Bùi Xuân Sính Nam 4/25/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 48
631 L165 120631 18 23 Nguyễn Văn Sơn Nam 3/15/2001 Tiền Hải, TB Đông Hoàng, TH 50
632 L55 120632 19 23 Trần Công Sơn Nam 6/9/2001 Thành Phố, TB Tân Phong, VT 51
633 L124 120633 20 23 Trần Hồng Sơn Nam 10/4/2001 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, TP 45
634 L10 120634 21 23 Nghiêm Đăng Tâm Nam 3/1/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50
635 L52 120635 22 23 Bùi Anh Việt Tiệp Nam 9/21/2001 Hải Phòng Minh Thành, TP 43
636 L49 120636 23 23 Lê Anh Tú Nam 9/13/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 48
637 L130 120637 24 23 Ngô Võ Anh Tuấn Nam 1/3/2001 Quảng Bình Hoàng Diệu, TP 47
638 L143 120638 25 23 Hoàng Đức Tuệ Nam 10/12/2001 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 48
639 L28 120639 26 23 Phạm Ngọc Tùng Nam 12/14/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49
640 L50 120640 27 23 Phạm Quang Tùng Nam 11/25/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47
641 L89 120641 28 23 Hoàng Văn Thái Nam 3/16/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 48
642 L78 120642 29 23 Trương Việt Thái Nam 3/20/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 47
643 L96 120643 30 23 Hoàng Chí Thanh Nam 11/17/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 47
644 L170 120644 1 24 Nguyễn Thị Thanh Thanh Nữ 12/14/2001 Sơn La Vũ Lạc, TP 49
645 L31 120645 2 24 Ngô Quốc Thành Nam 9/29/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 49
646 L122 120646 3 24 Nguyễn Ngọc Thành Nam 11/21/2001 Lào Cai Hoàng Diệu, TP 45
647 L07 120647 4 24 Bùi Phương Thảo Nữ 2/8/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50
648 L72 120648 5 24 Đoàn Thị Phương Thảo Nữ 8/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
649 L126 120649 6 24 Khổng Thị Phương Thảo Nữ 1/14/2001 Thành Phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50
650 L160 120650 7 24 Ngô Thị Phương Thảo Nữ 4/19/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50
651 L127 120651 8 24 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 1/8/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54
652 L102 120652 9 24 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 6/4/2001 Nam Định Tây Sơn, TP 43
653 L66 120653 10 24 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 8/6/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 48
654 L38 120654 11 24 Trần Thị Phương Thảo Nữ 3/2/2001 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 49
655 L108 120655 12 24 Đoàn Quyết Thắng Nam 6/20/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 48
656 L74 120656 13 24 Nguyễn Khả Thắng Nam 1/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53
657 L94 120657 14 24 Phạm Văn Thiện Nam 8/28/2001 Gia Lai Đông Thọ, TP 43
658 L29 120658 15 24 Bùi Thị Thanh Thủy Nữ 1/13/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43
659 L58 120659 16 24 Nguyễn Tuấn Thụy Nam 11/27/2001 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 50
660 L71 120660 17 24 Hà Thị Thu Trang Nữ 3/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
661 L110 120661 18 24 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 8/16/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50
662 L32 120662 19 24 Nguyễn Thị Linh Trang Nữ 4/7/2001 Quỳnh Phụ, TB Thị trấn Quỳnh Côi, QP 51
663 L33 120663 20 24 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 4/7/2001 Quỳnh Phụ, TB Thị trấn Quỳnh Côi, QP 52
664 L35 120664 21 24 Trần Quỳnh Trang Nữ 10/8/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50
665 L174 120665 22 24 Nguyễn Phương Trung Nam 12/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
666 L145 120666 23 24 Vũ Quang Trường Nam 1/12/2001 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 50
667 L62 120667 24 24 Nguyễn Lưu Vinh Nam 8/17/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 47
668 L111 120668 25 24 Phạm Trọng Vinh Nam 1/4/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 44
669 L103 120669 26 24 Bùi Huy Vũ Nam 8/8/2001 Tp Hồ Chí Minh Trần Phú, TP 43
670 L133 120670 27 24 Đỗ Trường Vũ Nam 1/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53
671 L121 120671 28 24 Tô Văn Vũ Nam 5/4/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 41
672 L26 120672 29 24 Nguyễn Minh Vương Nam 5/9/2001 Đông Hưng, TB Trần Phú, TP 50
673 L59 120673 30 24 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 10/21/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50
674 SI68 120674 1 25 Đỗ Thị Ngọc Anh Nữ 8/2/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
675 SI78 120675 2 25 Giang Lan Anh Nữ 8/1/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
676 SI32 120676 3 25 Giang Quỳnh Anh Nữ 1/4/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 52 Sinh
677 SI23 120677 4 25 Hoàng Tuấn Anh Nam 10/4/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Sinh
678 SI50 120678 5 25 Nguyễn Phương Anh Nữ 11/6/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Sinh
679 SI02 120679 6 25 Phạm Đức Anh Nam 11/1/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sinh
680 SI83 120680 7 25 Phan Mai Anh Nữ 10/16/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 54 Sinh
681 SI19 120681 8 25 Trần Nhật Anh Nữ 6/13/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sinh
682 SI07 120682 9 25 Vũ Minh Anh Nữ 10/30/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
683 SI42 120683 10 25 Vũ Ngọc Anh Nữ 9/7/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 49 Sinh
684 SI36 120684 11 25 Vũ Thị Quỳnh Anh Nữ 10/14/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Sinh
685 SI38 120685 12 25 Nguyễn Linh Chi Nữ 10/14/2001 Tiền Hải, TB Trần Phú, TP 50 Sinh
686 SI21 120686 13 25 Giang Thị Diệp Nữ 4/20/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 52 Sinh
687 SI28 120687 14 25 Mai Việt Dũng Nam 5/4/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Sinh
688 SI66 120688 15 25 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 9/25/2001 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
689 SI57 120689 16 25 Trần Tuấn Dương Nam 5/11/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 48 Sinh
690 SI62 120690 17 25 Trần Đoàn Xuân Đạt Nam 1/1/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Sinh
691 SI03 120691 18 25 Nguyễn Minh Đức Nam 3/27/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sinh
692 SI61 120692 19 25 Lều Thị Ngọc Hà Nữ 9/28/2001 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 50 Sinh
693 SI12 120693 20 25 Phạm Thanh Hà Nữ 12/23/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 51 Sinh
694 SI97 120694 21 25 Trần Thu Hà Nữ 2/25/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Sinh
695 SI71 120695 22 25 Bùi Xuân Hải Nam 9/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
696 SI22 120696 23 25 Phạm Hồng Hạnh Nữ 11/22/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Sinh
697 SI01 120697 24 25 Nguyễn Thị Hằng Nữ 1/22/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Sinh
698 SI33 120698 1 26 Vũ Thị Thu Hằng Nữ 7/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Sinh
699 SI51 120699 2 26 Lương Thị Thu Hiền Nữ 7/7/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Sinh
700 SI81 120700 3 26 Nguyễn Minh Hiếu Nam 5/27/2001 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
701 SI16 120701 4 26 Nguyễn Thị Hoa Nữ 1/20/2001 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Sinh
702 SI85 120702 5 26 Nguyễn Thu Hòa Nữ 8/9/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Sinh
703 SI75 120703 6 26 Phạm Hải Hòa Nam 6/25/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 46 Sinh
704 SI96 120704 7 26 Đỗ Mạnh Hoàng Nam 8/8/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 41 Sinh
705 SI58 120705 8 26 Trần Thu Huế Nữ 8/18/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
706 SI10 120706 9 26 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 11/1/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sinh
707 SI53 120707 10 26 Vũ Duy Hùng Nam 2/2/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 53 Sinh
708 SI24 120708 11 26 Bùi Khánh Huyền Nữ 2/24/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Sinh
709 SI17 120709 12 26 Đỗ Khánh Huyền Nữ 10/31/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
710 SI30 120710 13 26 Trần Thị Thu Huyền Nữ 5/10/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Sinh
711 SI73 120711 14 26 Phạm Huy Hưng Nam 4/17/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Sinh
712 SI74 120712 15 26 Đặng Thị Hương Nữ 9/17/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 47 Sinh
713 SI27 120713 16 26 Nguyễn Thị Hương Nữ 10/6/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Sinh
714 SI35 120714 17 26 Phạm Ngọc Minh Hương Nữ 5/15/2001 Kiên Giang Tân Phong, VT 46 Sinh
715 SI06 120715 18 26 Vũ Hoài Hương Nữ 8/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
716 SI40 120716 19 26 Dương Thị Thu Hường Nữ 9/24/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 43 Sinh
717 SI87 120717 20 26 Nguyễn Ngọc Khiêm Nam 2/21/2001 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 50 Sinh
718 SI04 120718 21 26 Trần Ngọc Lan Nữ 2/18/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 51 Sinh
719 SI08 120719 22 26 Trần Ngọc Lâm Nam 8/31/2001 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 50 Sinh
720 SI76 120720 23 26 Bùi Quang Linh Nam 12/21/2001 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 47 Sinh
721 SI56 120721 24 26 Dương Diệu Linh Nữ 8/14/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 53 Sinh
722 SI64 120722 1 27 Nguyễn Nhật Linh Nữ 3/31/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 52 Sinh
723 SI05 120723 2 27 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 10/3/2001 Quỳnh Phụ, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Sinh
724 SI90 120724 3 27 Trịnh Thị Mỹ Linh Nữ 8/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
725 SI11 120725 4 27 Trần Phương Loan Nữ 2/15/2001 Vũ Thư, TB Kỳ Bá, TP 50 Sinh
726 SI25 120726 5 27 Nguyễn Quang Long Nam 12/24/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 46 Sinh
727 SI72 120727 6 27 Vũ Thành Luân Nam 3/19/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 51 Sinh
728 SI88 120728 7 27 Đào Xuân Mai Nữ 3/30/2001 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 43 Sinh
729 SI49 120729 8 27 Nguyễn Phương Mai Nữ 10/17/2001 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 51 Sinh
730 SI44 120730 9 27 Phí Ngọc Mai Nữ 9/24/2001 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 51 Sinh
731 SI39 120731 10 27 Phạm Thị Trà Mi Nữ 3/29/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 45 Sinh
732 SI14 120732 11 27 Nguyễn Thị Thảo Minh Nữ 12/23/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Sinh
733 SI93 120733 12 27 Phan Thị Mơ Nữ 2/23/2001 Vũng Tàu 14-10, TH 50 Sinh
734 SI15 120734 13 27 Đào Hoàng Nam Nam 8/28/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sinh
735 SI67 120735 14 27 Đào Thị Thúy Nga Nữ 7/20/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 50 Sinh
736 SI45 120736 15 27 Nguyễn Hữu Ngàn Nam 10/26/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Sinh
737 SI34 120737 16 27 Khiếu Thị Hồng Nhung Nữ 8/2/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 43 Sinh
738 SI59 120738 17 27 Nguyễn Mai Nhung Nữ 8/27/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sinh
739 SI55 120739 18 27 Tô Thị Huyền Nhung Nữ 3/22/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 53 Sinh
740 SI79 120740 19 27 Vũ Hồng Phong Nam 4/29/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 43 Sinh
741 SI29 120741 20 27 Hà Thu Phương Nữ 8/21/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 44 Sinh
742 SI18 120742 21 27 Trần Thị Phương Nữ 10/15/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Sinh
743 SI70 120743 22 27 Vũ Thị Phương Nữ 6/26/2001 Thành Phố, TB Tân Hòa, VT 50 Sinh
744 SI84 120744 23 27 Phạm Hải Quang Nam 9/9/2001 Quỳnh Phụ, TB Trần Phú, TP 43 Sinh
745 SI69 120745 24 27 Đoàn Thị Diễm Quỳnh Nữ 8/15/2001 Kiến Xương, TB Vũ Lạc, TP 49 Sinh
746 SI37 120746 1 28 Hồ Thu Quỳnh Nữ 3/26/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Sinh
747 SI91 120747 2 28 Phạm Thị Quỳnh Nữ 4/4/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 50 Sinh
748 SI86 120748 3 28 Phùng Thị Thúy Quỳnh Nữ 1/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sinh
749 SI94 120749 4 28 Trần Văn Tân Nam 2/6/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 53 Sinh
750 SI65 120750 5 28 Tạ Quốc Toản Nam 10/21/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sinh
751 SI09 120751 6 28 Vũ Minh Tuệ Nữ 11/17/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
752 SI95 120752 7 28 Mai Thị Thái Nữ 5/29/2001 Thành Phố, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 54 Sinh
753 SI63 120753 8 28 Trần Công Thành Nam 7/9/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sinh
754 SI92 120754 9 28 Đào Thị Thu Thảo Nữ 4/5/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 51 Sinh
755 SI46 120755 10 28 Khổng Thị Phương Thảo Nữ 11/26/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 41 Sinh
756 SI80 120756 11 28 Nguyễn Thị Thảo Nữ 8/10/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 52 Sinh
757 SI20 120757 12 28 Phạm Thu Thảo Nữ 11/1/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Sinh
758 SI48 120758 13 28 Trần Phương Thảo Nữ 6/5/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
759 SI82 120759 14 28 Cao Thị Thắm Nữ 5/14/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 52 Sinh
760 SI52 120760 15 28 Phạm Thị Ánh Thơ Nữ 6/21/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Sinh
761 SI54 120761 16 28 Phạm Thị Thanh Thu Nữ 12/12/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 53 Sinh
762 SI13 120762 17 28 Hà Thu Trang Nữ 9/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
763 SI26 120763 18 28 Hà Thùy Trang Nữ 8/6/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Sinh
764 SI43 120764 19 28 Hoàng Thị Thu Trang Nữ 3/20/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 48 Sinh
765 SI31 120765 20 28 Vũ Thị Thu Trang Nữ 10/8/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
766 SI60 120766 21 28 Vũ Thùy Trang Nữ 1/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
767 SI77 120767 22 28 Đào Thục Trinh Nữ 7/30/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 49 Sinh
768 SI47 120768 23 28 Phạm Việt Trinh Nữ 12/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
769 SI89 120769 24 28 Nguyễn Thị Thảo Uyên Nữ 6/30/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Sinh
770 SI41 120770 25 28 Đặng Thị Yến Nữ 6/5/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 50 Sinh
771 SU08 120771 1 29 Hoàng Anh Nữ 12/25/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Sử
772 SU62 120772 2 29 Nguyễn Đức Anh Nam 12/7/2001 Hà Nam Lê Quý Đôn, KX 43 Sử
773 SU25 120773 3 29 Nguyễn Tuyết Anh Nữ 9/19/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43 Sử
774 SU30 120774 4 29 Nguyễn Thị Hải Anh Nữ 11/20/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Sử
775 SU12 120775 5 29 Phạm Phương Anh Nữ 10/25/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 47 Sử
776 SU23 120776 6 29 Phạm Thị Vân Anh Nữ 1/5/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Sử
777 SU75 120777 7 29 Trần Thị Vân Anh Nữ 3/31/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 43 Sử
778 SU35 120778 8 29 Trương Vũ Thái Anh Nữ 9/9/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Sử
779 SU10 120779 9 29 Nguyễn Linh Chi Nữ 10/11/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Sử
780 SU26 120780 10 29 Đỗ Văn Chiến Nam 6/22/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sử
781 SU06 120781 11 29 Tô Thị Ánh Chinh Nữ 10/8/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Sử
782 SU16 120782 12 29 Nguyễn Quý Dân Nam 7/24/2001 Kiến Xương, TB Trần Phú, TP 42 Sử
783 SU69 120783 13 29 Quản Trọng Dũng Nam 9/7/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 48 Sử
784 SU49 120784 14 29 Đinh Hoàng Dương Nam 6/14/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 43 Sử
785 SU22 120785 15 29 Đỗ Thùy Dương Nữ 10/31/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Sử
786 SU72 120786 16 29 Lê Tùng Dương Nam 8/5/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 51 Sử
787 SU65 120787 17 29 Nguyễn Thái Dương Nam 8/12/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 47 Sử
788 SU74 120788 18 29 Nguyễn Thùy Dương Nữ 8/31/2001 Tiền Hải, TB Tây Sơn, TP 50 Sử
789 SU60 120789 19 29 Nguyễn Trung Dương Nam 11/14/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 43 Sử
790 SU64 120790 20 29 Đào Tiến Đạt Nam 10/7/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sử
791 SU59 120791 21 29 Nguyễn Hồng Đức Nam 2/16/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sử
792 SU55 120792 22 29 Phạm Minh Đức Nam 1/24/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Sử
793 SU68 120793 23 29 Đỗ Đức Giang Nam 5/27/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 42 Sử
794 SU37 120794 24 29 Phí Mạnh Hải Nam 8/7/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 43 Sử
795 SU41 120795 25 29 Vũ Tuấn Hải Nam 10/18/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 43 Sử
796 SU46 120796 26 29 Đào Thanh Hiền Nữ 1/19/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 47 Sử
797 SU33 120797 27 29 Nguyễn Thị Minh Hiền Nữ 11/27/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 49 Sử
798 SU54 120798 1 30 Cao Minh Hiếu Nam 3/21/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 48 Sử
799 SU09 120799 2 30 Trần Trung Hiếu Nam 3/16/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 42 Sử
800 SU28 120800 3 30 Lê Thị Bích Hồng Nữ 8/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sử
801 SU81 120801 4 30 Đỗ Xuân Hùng Nam 10/7/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 47 Sử
802 SU76 120802 5 30 Vũ Gia Hùng Nam 10/3/2001 Hà Nội Vũ Hội, VT 50 Sử
803 SU57 120803 6 30 Phan Gia Huy Nam 8/30/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 47 Sử
804 SU38 120804 7 30 Nguyễn Thị Hương Nữ 5/15/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Sử
805 SU80 120805 8 30 Phạm Thị Thu Hương Nữ 6/2/2001 Đông Hưng, TB Hợp Hưng, ĐH 47 Sử
806 SU71 120806 9 30 Hoàng Vũ Khánh Linh Nữ 5/6/2001 Hưng Hà, TB Phú Xuân, TP 45 Sử
807 SU18 120807 10 30 Nguyễn Diệu Linh Nữ 12/21/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 48 Sử
808 SU79 120808 11 30 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 7/25/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 43 Sử
809 SU47 120809 12 30 Phạm Thị Phương Linh Nữ 9/21/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 49 Sử
810 SU14 120810 13 30 Trương Quang Linh Nam 1/29/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 43 Sử
811 SU78 120811 14 30 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Nữ 2/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 49 Sử
812 SU67 120812 15 30 Lại Thị Lương Nữ 10/10/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 49 Sử
813 SU44 120813 16 30 Nguyễn Hương Ly Nữ 8/2/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sử
814 SU51 120814 17 30 Nguyễn Đức Mạnh Nam 2/8/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Sử
815 SU43 120815 18 30 Nguyễn Văn Mạnh Nam 8/27/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 47 Sử
816 SU77 120816 19 30 Nguyễn Vũ Đức Mạnh Nam 7/8/2001 Thái Thụy, TB Phúc Khánh, TP 45 Sử
817 SU40 120817 20 30 Trần Quang Minh Nam 3/14/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 48 Sử
818 SU45 120818 21 30 Bùi Văn Nam Nam 8/3/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 44 Sử
819 SU19 120819 22 30 Trần Nhật Nam Nam 12/15/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 45 Sử
820 SU21 120820 23 30 Nguyễn Thị Ngân Nữ 6/20/2001 Vũ Thư, TB Dũng Nghĩa, VT 49 Sử
821 SU29 120821 24 30 Phạm Thị Minh Nguyệt Nữ 8/22/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 48 Sử
822 SU02 120822 25 30 Vũ Minh Nguyệt Nữ 6/20/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sử
823 SU66 120823 26 30 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 6/18/2001 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 48 Sử
824 SU07 120824 27 30 Trần Văn Phong Nam 2/25/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 44 Sử
825 SU01 120825 1 31 Hoàng Mạnh Phúc Nam 11/17/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Sử
826 SU32 120826 2 31 Hà Lan Phương Nữ 3/9/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 45 Sử
827 SU20 120827 3 31 Lê Minh Phương Nữ 9/20/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Sử
828 SU70 120828 4 31 Lương Nguyệt Phương Nữ 11/15/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 42 Sử
829 SU15 120829 5 31 Nguyễn Phạm Vân Phương Nữ 12/23/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 48 Sử
830 SU04 120830 6 31 Phạm Thị Thu Phương Nữ 11/13/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Sử
831 SU11 120831 7 31 Bùi Minh Phượng Nữ 1/1/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Sử
832 SU52 120832 8 31 Hà Minh Quân Nam 2/14/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 46 Sử
833 SU61 120833 9 31 Nguyễn Anh Quý Nam 1/25/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 47 Sử
834 SU39 120834 10 31 Hà Xuân Tiến Nam 10/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Sử
835 SU50 120835 11 31 Nguyễn Duy Toản Nam 4/22/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 43 Sử
836 SU05 120836 12 31 Bùi Văn Tuấn Nam 10/23/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 43 Sử
837 SU03 120837 13 31 Phạm Minh Thành Nam 4/30/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sử
838 SU13 120838 14 31 Vũ Phương Thảo Nữ 5/29/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sử
839 SU56 120839 15 31 Đào Quý Thắng Nam 5/8/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 42 Sử
840 SU36 120840 16 31 Phạm Thị Diễm Thùy Nữ 11/19/2001 Gia Lai Lê Hồng Phong, TP 43 Sử
841 SU63 120841 17 31 Phạm Thị Minh Thùy Nữ 6/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Sử
842 SU48 120842 18 31 Ngô Thị Thương Nữ 1/2/2001 Hưng Yên Trần Phú, TP 49 Sử
843 SU73 120843 19 31 Hoàng Thị Thu Trang Nữ 8/21/2001 Kiến Xương, TB Tiền Phong, TP 43 Sử
844 SU42 120844 20 31 Nguyễn Thu Trang Nữ 11/18/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 43 Sử
845 SU27 120845 21 31 Vũ Quỳnh Trang Nữ 7/12/2001 Kiến Xương, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Sử
846 SU53 120846 22 31 Vũ Thị Ngọc Trâm Nữ 12/6/2001 Thành Phố, TB Vũ Công, KX 50 Sử
847 SU24 120847 23 31 Bùi Thành Trung Nam 10/4/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 42 Sử
848 SU58 120848 24 31 Trần Viết Trung Nam 7/27/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 48 Sử
849 SU34 120849 25 31 Nguyễn Tố Uyên Nữ 12/10/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 43 Sử
850 SU31 120850 26 31 Bùi Thị Khánh Vân Nữ 3/20/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Sử
851 SU17 120851 27 31 Hoàng Yến Nữ 6/11/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Sử
852 TI142 120852 1 32 Bùi Đình Anh Nam 8/18/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
853 TI81 120853 2 32 Bùi Thị Quỳnh Anh Nữ 9/5/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Tin
854 TI03 120854 3 32 Đặng Việt Anh Nam 1/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
855 TI157 120855 4 32 Đồng Trọng Anh Nam 12/26/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 41 Tin
856 TI02 120856 5 32 Hoàng Minh Anh Nam 4/21/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
857 TI103 120857 6 32 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 1/5/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
858 TI05 120858 7 32 Lê Hồng Anh Nữ 10/31/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Tin
859 TI151 120859 8 32 Nguyễn Đức Vinh Anh Nam 1/20/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 52 Tin
860 TI06 120860 9 32 Nguyễn Hải Anh Nữ 12/17/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
861 TI163 120861 10 32 Nguyễn Hoàng Anh Nam 1/11/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 48 Tin
862 TI154 120862 11 32 Nguyễn Ngọc Anh Nam 11/8/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
863 TI45 120863 12 32 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 4/12/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Tin
864 TI132 120864 13 32 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 1/2/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
865 TI56 120865 14 32 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 9/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 47 Tin
866 TI10 120866 15 32 Nguyễn Trung Anh Nam 9/5/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Tin
867 TI146 120867 16 32 Phạm Tuấn Anh Nam 9/10/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 46 Tin
868 TI164 120868 17 32 Vũ Thế Anh Nam 7/26/2001 Thừa Thiên - Huế Phạm Huy Quang, ĐH 50 Tin
869 TI72 120869 18 32 Nguyễn Đình Bảo Nam 1/26/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 51 Tin
870 TI156 120870 19 32 Nguyễn Thái Bảo Nam 9/24/2001 Hưng Hà, TB Nguyễn Tông Quai, HH 53 Tin
871 TI116 120871 20 32 Phan Trọng Bằng Nam 8/1/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Tin
872 TI100 120872 21 32 Nguyễn Đức Cảnh Nam 2/17/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Tin
873 TI37 120873 22 32 Nguyễn Thành Công Nam 9/12/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 49 Tin
874 TI27 120874 23 32 Phạm Thành Công Nam 12/2/2001 Bắc Ninh Đông Thọ, TP 48 Tin
875 TI117 120875 24 32 Phạm Tiến Cường Nam 4/23/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Tin
876 TI18 120876 25 32 Đoàn Minh Chiến Nam 10/30/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
877 TI30 120877 26 32 Phạm Duy Chiến Nam 3/16/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
878 TI118 120878 27 32 Phạm Duy Chiến Nam 3/29/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 48 Tin
879 TI97 120879 28 32 Nguyễn Quang Chiều Nam 9/18/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
880 TI119 120880 29 32 Vũ Thành Chung Nam 1/6/2001 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 53 Tin
881 TI121 120881 1 33 Chử Ngọc Diệp Nữ 6/4/2001 Vũ Thư, TB Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 49 Tin
882 TI110 120882 2 33 Bùi Quý Doanh Nam 10/17/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
883 TI39 120883 3 33 Nguyễn Việt Dũng Nam 8/24/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 45 Tin
884 TI82 120884 4 33 Vũ Tuấn Dũng Nam 9/25/2001 CH Séc Thị trấn Vũ Thư, VT 49 Tin
885 TI78 120885 5 33 Đào Đình Duy Nam 6/2/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 52 Tin
886 TI73 120886 6 33 Lại Thị Minh Dương Nữ 6/24/2001 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Tin
887 TI93 120887 7 33 Vũ Thùy Dương Nữ 1/9/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Tin
888 TI153 120888 8 33 Đặng Quý Dưỡng Nam 10/12/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 48 Tin
889 TI113 120889 9 33 Đào Thành Đạt Nam 5/29/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Tin
890 TI162 120890 10 33 Nguyễn Tiến Đạt Nam 7/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
891 TI52 120891 11 33 Vũ Tiến Đạt Nam 2/2/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
892 TI77 120892 12 33 Phạm Ngọc Đô Nam 12/23/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Tin
893 TI50 120893 13 33 Nguyễn Minh Đông Nam 5/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
894 TI34 120894 14 33 Bùi Quang Đức Nam 9/17/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
895 TI137 120895 15 33 Hoàng Minh Đức Nam 3/24/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Tin
896 TI120 120896 16 33 Lê Anh Đức Nam 10/30/2001 LB Nga Trần Phú, TP 44 Tin
897 TI125 120897 17 33 Lê Thành Đức Nam 12/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
898 TI92 120898 18 33 Nguyễn Anh Đức Nam 6/7/2001 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 50 Tin
899 TI143 120899 19 33 Phạm Trung Đức Nam 10/5/2001 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 49 Tin
900 TI129 120900 20 33 Phạm Xuân Đức Nam 11/23/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Tin
901 TI36 120901 21 33 Nguyễn Hương Giang Nữ 8/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
902 TI07 120902 22 33 Phạm Linh Giang Nữ 5/30/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
903 TI85 120903 23 33 Nguyễn Ngọc Hà Nam 2/4/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 53 Tin
904 TI24 120904 24 33 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 5/31/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Tin
905 TI65 120905 25 33 Phạm Nam Hải Nam 11/22/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
906 TI68 120906 26 33 Vũ Việt Hải Nam 3/4/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
907 TI123 120907 27 33 Lại Thị Hằng Nữ 12/15/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 49 Tin
908 TI126 120908 28 33 Hà Trung Hiếu Nam 6/8/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 46 Tin
909 TI15 120909 29 33 Lê Trung Hiếu Nam 8/30/2001 Thành Phố, TB Hồng Thái, KX 50 Tin
910 TI86 120910 1 34 Nguyễn Đăng Hiếu Nam 7/16/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Tin
911 TI12 120911 2 34 Nguyễn Trung Hiếu Nam 11/7/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Tin
912 TI89 120912 3 34 Nguyễn Việt Hiếu Nam 8/30/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
913 TI14 120913 4 34 Phạm Quang Hiếu Nam 2/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43 Tin
914 TI32 120914 5 34 Trịnh Minh Hiếu Nam 1/1/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 48 Tin
915 TI09 120915 6 34 Vũ Quang Hiếu Nam 8/18/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Tin
916 TI51 120916 7 34 Vương Thị Minh Hòa Nữ 12/14/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
917 TI31 120917 8 34 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 1/27/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
918 TI139 120918 9 34 Phí Trung Hoàng Nam 11/19/2001 Thành Phố, TB Vũ Sơn, KX 50 Tin
919 TI80 120919 10 34 Đỗ Mai Hồng Nữ 11/15/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
920 TI108 120920 11 34 Hà Thị Huệ Nữ 9/21/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
921 TI158 120921 12 34 Đào Quang Huy Nam 6/21/2001 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
922 TI150 120922 13 34 Hoàng Xuân Huy Nam 5/21/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Tin
923 TI83 120923 14 34 Ngô Văn Huy Nam 6/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
924 TI99 120924 15 34 Nguyễn Bá Huy Nam 7/30/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 54 Tin
925 TI69 120925 16 34 Vũ Văn Huy Nam 6/17/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 47 Tin
926 TI135 120926 17 34 Phạm Ngọc Hưng Nam 4/13/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 49 Tin
927 TI55 120927 18 34 Phan Phúc Hưng Nam 11/29/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 48 Tin
928 TI130 120928 19 34 Vũ Văn Hưng Nam 8/10/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 43 Tin
929 TI112 120929 20 34 Phạm Đình Hướng Nam 4/11/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
930 TI131 120930 21 34 Phan Văn Khang Nam 8/15/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Tin
931 TI23 120931 22 34 Vũ Ngọc Khanh Nam 12/22/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
932 TI159 120932 23 34 Phạm Danh Khiêm Nam 11/15/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 49 Tin
933 TI88 120933 24 34 Phạm Phan Khiêm Nam 12/27/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Tin
934 TI08 120934 25 34 Trần Thị Lan Nữ 11/11/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
935 TI71 120935 26 34 Phạm Phúc Lâm Nam 8/9/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Tin
936 TI147 120936 27 34 Trần Công Lâm Nam 5/13/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 52 Tin
937 TI160 120937 28 34 Hoàng Thanh Lịch Nam 4/12/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
938 TI64 120938 29 34 Đặng Quyền Linh Nam 7/22/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Tin
939 TI98 120939 1 35 Nguyễn Thảo Linh Nữ 10/3/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
940 TI54 120940 2 35 Trần Thùy Linh Nữ 3/2/2002 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
941 TI138 120941 3 35 Trần Vũ Long Nam 5/9/2001 Kiến Xương, TB Vũ Chính, TP 50 Tin
942 TI122 120942 4 35 Nguyễn Văn Lợi Nam 8/1/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 49 Tin
943 TI40 120943 5 35 Phạm Đức Lương Nam 1/25/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 48 Tin
944 TI134 120944 6 35 Bùi Cẩm Ly Nữ 5/15/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Tin
945 TI20 120945 7 35 Đặng Tuyết Mai Nữ 1/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
946 TI25 120946 8 35 Phạm Thanh Mai Nữ 6/10/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
947 TI114 120947 9 35 Dương Đức Mạnh Nam 8/19/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Tin
948 TI41 120948 10 35 Phạm Văn Mạnh Nam 3/17/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 49 Tin
949 TI136 120949 11 35 Bùi Quang Minh Nam 10/30/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 49 Tin
950 TI102 120950 12 35 Đỗ Đức Minh Nam 9/7/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
951 TI111 120951 13 35 Trần Bình Minh Nam 5/10/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 49 Tin
952 TI128 120952 14 35 Trần Nhật Minh Nam 3/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 49 Tin
953 TI148 120953 15 35 Trần Tuấn Minh Nam 7/14/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
954 TI33 120954 16 35 Trương Quang Minh Nam 5/31/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
955 TI67 120955 17 35 Phạm Thị Thu Mơ Nữ 8/13/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 50 Tin
956 TI58 120956 18 35 Đỗ Đức Nam Nam 8/27/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 49 Tin
957 TI141 120957 19 35 Hoàng Hải Nam Nam 11/5/2001 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
958 TI29 120958 20 35 Nguyễn Hải Nam Nam 10/3/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
959 TI63 120959 21 35 Phạm Quang Nam Nam 10/9/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
960 TI127 120960 22 35 Tô Minh Nam Nam 3/29/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48 Tin
961 TI91 120961 23 35 Vũ Hoài Nam Nam 2/15/2001 Thành Phố, TB Đông Xuân, ĐH 50 Tin
962 TI62 120962 24 35 Vũ Hoàng Nam Nam 11/23/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 52 Tin
963 TI48 120963 25 35 Hoàng Thị Hồng Nga Nữ 12/16/2001 Thành Phố, TB Tân Phong, VT 50 Tin
964 TI140 120964 26 35 Tô Thúy Ngân Nữ 3/9/2001 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, TP 53 Tin
965 TI44 120965 27 35 Đỗ Phạm Trọng Nghĩa Nam 10/9/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Tin
966 TI19 120966 28 35 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 12/1/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
967 TI17 120967 29 35 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 6/21/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 47 Tin
968 TI57 120968 1 36 Nguyễn Hoàng Nguyên Nam 3/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
969 TI28 120969 2 36 Phạm Minh Nhật Nam 12/23/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
970 TI115 120970 3 36 Nguyễn Thị Nhiên Nữ 2/20/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
971 TI35 120971 4 36 Trần Hồng Nhung Nữ 8/28/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Tin
972 TI109 120972 5 36 Trần Đại Phú Nam 1/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
973 TI21 120973 6 36 Vũ Hồng Phúc Nam 1/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
974 TI74 120974 7 36 Đỗ Minh Phương Nữ 1/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 51 Tin
975 TI104 120975 8 36 Trần Duy Phương Nam 1/7/2001 Kiến Xương, TB Thanh Nê, KX 47 Tin
976 TI13 120976 9 36 Vũ Quỳnh Phương Nữ 12/19/2001 Phú Yên Đông Hòa, TP 50 Tin
977 TI42 120977 10 36 Nguyễn Văn Quang Nam 4/13/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 43 Tin
978 TI76 120978 11 36 Phạm Ngọc Quang Nam 9/29/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 49 Tin
979 TI26 120979 12 36 Phí Minh Quang Nam 2/3/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
980 TI84 120980 13 36 Hà Ngọc Anh Quân Nam 1/5/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Tin
981 TI01 120981 14 36 Tạ An Quyên Nữ 10/10/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
982 TI16 120982 15 36 Đào Hương Quỳnh Nữ 8/20/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
983 TI04 120983 16 36 Nguyễn Xuân Tân Nam 3/14/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 50 Tin
984 TI145 120984 17 36 Tô Văn Tân Nam 4/18/2001 Kiến Xương, TB Bình Nguyên, KX 50 Tin
985 TI38 120985 18 36 Nguyễn Minh Tiến Nam 3/5/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
986 TI133 120986 19 36 Đinh Ngọc Toàn Nam 1/11/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
987 TI107 120987 20 36 Hà Minh Tuân Nam 1/16/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 49 Tin
988 TI101 120988 21 36 Đỗ Mạnh Tuấn Nam 1/2/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 48 Tin
989 TI87 120989 22 36 Đào Viết Anh Tùng Nam 2/9/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 43 Tin
990 TI96 120990 23 36 Nguyễn Vũ Lâm Tùng Nam 6/19/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
991 TI46 120991 24 36 Trần Thanh Tùng Nam 3/27/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 50 Tin
992 TI70 120992 25 36 Nguyễn Quang Thái Nam 10/19/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
993 TI11 120993 26 36 Nguyễn Việt Thái Nam 9/21/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Tin
994 TI22 120994 27 36 Bùi Tiến Thành Nam 7/12/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
995 TI60 120995 28 36 Phạm Đạt Thành  Nam 10/23/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
996 TI149 120996 29 36 Lại Phương Thảo Nữ 6/30/2001 Đông Hưng, TB Đông Tân, ĐH 50 Tin
997 TI59 120997 1 37 Phan Minh Thảo Nữ 10/16/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
998 TI124 120998 2 37 Nguyễn Thị Thắm Nữ 12/26/2001 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Tin
999 TI152 120999 3 37 Đặng Anh Thơ Nữ 12/4/2001 Đông Hưng, TB Hợp Hưng, ĐH 50 Tin
1000 TI66 121000 4 37 Nguyễn Thị Thu Nữ 9/30/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Tin
1001 TI75 121001 5 37 Trần Diệu Thu Nữ 9/26/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 52 Tin
1002 TI95 121002 6 37 Vũ Đức Thuận Nam 1/31/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Tin
1003 TI106 121003 7 37 Bùi Thị Diệu Thúy Nữ 4/19/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
1004 TI53 121004 8 37 Phạm Thu Trang Nữ 6/2/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
1005 TI155 121005 9 37 Trịnh Thị Huyền Trang Nữ 1/27/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 49 Tin
1006 TI61 121006 10 37 Vũ Thị Thu Trang Nữ 1/28/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 50 Tin
1007 TI94 121007 11 37 Nguyễn Xuân Trường Nam 1/19/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Tin
1008 TI161 121008 12 37 Phan Thị Thảo Vân Nữ 8/7/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Tin
1009 TI90 121009 13 37 Phí Thị Thanh Vân Nữ 1/11/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 49 Tin
1010 TI43 121010 14 37 Bùi Hoàng Việt Nam 6/11/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43 Tin
1011 TI47 121011 15 37 Vũ Quang Vinh Nam 3/26/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 49 Tin
1012 TI144 121012 16 37 Phạm Hồng Vương Nam 1/9/2001 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 42 Tin
1013 TI105 121013 17 37 Quách Ngọc Vương Nam 3/14/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Tin
1014 TI49 121014 18 37 Dương Thị Hải Yến Nữ 1/1/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Tin
1015 TI79 121015 19 37 Phạm Thị Hải Yến Nữ 7/15/2001 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 52 Tin
1016 T116 121016 20 37 Lương Thanh An Nam 8/7/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Toán
1017 T158 121017 21 37 Nguyễn Thành An Nam 12/28/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 48 Toán
1018 T34 121018 22 37 Trần Hải An Nữ 3/22/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Toán
1019 T189 121019 23 37 Trần Thành An Nam 5/29/2001 Quảng Ninh Phong Huy Lĩnh, ĐH 49 Toán
1020 T79 121020 24 37 Bùi Thị Quỳnh Anh Nữ 9/5/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Toán
1021 T05 121021 25 37 Đặng Việt Anh Nam 1/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1022 T108 121022 26 37 Đoàn Thạch Anh Nam 9/14/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 43 Toán
1023 T132 121023 27 37 Đồng Trọng Anh Nam 12/26/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 41 Toán
1024 T06 121024 28 37 Hoàng Minh Anh Nam 4/21/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Toán
1025 T28 121025 29 37 Hoàng Minh Anh Nữ 9/11/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Toán
1026 T157 121026 1 38 Lại Tuấn Anh Nam 9/1/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 48 Toán
1027 T192 121027 2 38 Lê Hà Ngọc Anh Nữ 1/6/2001 Đồng Nai Vũ Quý, KX 49 Toán
1028 T98 121028 3 38 Lê Thảo Anh Nữ 12/3/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Toán
1029 T64 121029 4 38 Ngô Duy Thành Anh Nam 1/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Toán
1030 T131 121030 5 38 Ngô Hoàng Anh Nam 5/29/2001 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 50 Toán
1031 T195 121031 6 38 Nguyễn Hoàng Anh Nam 11/3/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 47 Toán
1032 T60 121032 7 38 Nguyễn Mai Anh Nữ 8/13/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
1033 T01 121033 8 38 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 4/19/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1034 T52 121034 9 38 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 3/5/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
1035 T78 121035 10 38 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 7/15/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1036 T172 121036 11 38 Nguyễn Xuân Anh Nam 6/30/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
1037 T191 121037 12 38 Phan Tuấn Anh Nam 4/22/2001 Đông Hưng, TB Phong Huy Lĩnh, ĐH 50 Toán
1038 T142 121038 13 38 Quách Việt Anh Nam 2/18/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Toán
1039 T200 121039 14 38 Trần Lan Anh Nữ 7/7/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 53 Toán
1040 T95 121040 15 38 Dương Ngọc Ánh Nữ 9/11/2001 Thành Phố, TB Minh Lãng, VT 50 Toán
1041 T161 121041 16 38 Lại Thị Ngọc Ánh Nữ 1/11/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Toán
1042 T136 121042 17 38 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 8/24/2001 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 49 Toán
1043 T71 121043 18 38 Phạm Ngọc Ánh Nữ 1/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
1044 T180 121044 19 38 Phạm Trọng Bằng Nam 5/7/2001 Hưng Hà, TB Phạm Kính Ân, HH 50 Toán
1045 T109 121045 20 38 Phạm Thanh Bình Nữ 6/10/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Toán
1046 T111 121046 21 38 Nguyễn Đức Cảnh Nam 2/17/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Toán
1047 T141 121047 22 38 Nguyễn Văn Công Nam 4/9/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 48 Toán
1048 T160 121048 23 38 Đặng Mạnh Cường Nam 1/12/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Toán
1049 T90 121049 24 38 Trần Chí Cường Nam 8/20/2001 Vũ Thư, TB Trung An, VT 48 Toán
1050 T123 121050 25 38 Lại Thị Linh Chi Nữ 8/1/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
1051 T31 121051 26 38 Vũ Văn Chiến Nam 1/2/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Toán
1052 T72 121052 27 38 Đỗ Thành Chung Nam 5/6/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Toán
1053 T56 121053 28 38 Bùi Quý Doanh Nam 10/17/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Toán
1054 T40 121054 29 38 Nguyễn Văn Duẩn Nam 8/27/2001 Đông Hưng, TB Đông La, ĐH 50 Toán
1055 T133 121055 1 39 Bùi Tiến Dũng Nam 7/5/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 45 Toán
1056 T36 121056 2 39 Nguyễn Hà Dũng Nam 6/17/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Toán
1057 T144 121057 3 39 Phạm Khương Duy Nam 4/29/2001 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 50 Toán
1058 T87 121058 4 39 Phạm Đức Dương Nam 4/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Toán
1059 T43 121059 5 39 Phạm Thùy Dương Nữ 2/7/2001 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 49 Toán
1060 T84 121060 6 39 Phạm Viết Dương Nam 7/7/2001 Thành Phố, TB Vũ Lễ, KX 50 Toán
1061 T117 121061 7 39 Trần Ngọc Dương Nam 6/3/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 44 Toán
1062 T122 121062 8 39 Hoàng Xuân Lin Đa Nữ 1/20/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
1063 T204 121063 9 39 Lê Quang Đạt Nam 7/8/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Toán
1064 T38 121064 10 39 Mai Tiến Đạt Nam 2/17/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Toán
1065 T50 121065 11 39 Nguyễn Tiến Đạt Nam 6/20/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 48 Toán
1066 T61 121066 12 39 Vũ Tiến Đạt Nam 2/2/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1067 T32 121067 13 39 Vũ Tiến Đạt Nam 7/27/2001 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 43 Toán
1068 T76 121068 14 39 Vương Tiến Đạt Nam 10/11/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
1069 T126 121069 15 39 Phạm Thị Định Nữ 2/23/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 49 Toán
1070 T63 121070 16 39 Nguyễn Minh Đông Nam 5/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1071 T113 121071 17 39 Dương Minh Đức Nam 4/15/2001 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Toán
1072 T18 121072 18 39 Phạm Lê Anh Đức Nam 2/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
1073 T183 121073 19 39 Trần Trung Đức Nam 7/18/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 49 Toán
1074 T155 121074 20 39 Trần Viết Đức Nam 9/2/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Toán
1075 T51 121075 21 39 Trần Thị Hương Giang Nữ 10/15/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Toán
1076 T103 121076 22 39 Lưu Văn Giáp Nam 1/12/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 43 Toán
1077 T186 121077 23 39 Trần Thị Thu Hà Nữ 3/14/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 54 Toán
1078 T82 121078 24 39 Bùi Văn Hải Nam 11/12/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Toán
1079 T127 121079 25 39 Đặng Tiến Hải Nam 10/23/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 49 Toán
1080 T153 121080 26 39 Vũ Thị Thanh Hải Nữ 1/29/2001 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 50 Toán
1081 T92 121081 27 39 Vũ Việt Hải Nam 3/4/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1082 T45 121082 28 39 Đỗ Thị Hạnh Nữ 10/31/2001 Hưng Hà, TB Kỳ Bá, TP 43 Toán
1083 T74 121083 1 40 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 7/16/2001 Thành Phố, TB Vũ An, KX 50 Toán
1084 T145 121084 2 40 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 4/3/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 50 Toán
1085 T182 121085 3 40 Đặng Thị Thu Hằng Nữ 2/21/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Toán
1086 T174 121086 4 40 Đồng Thị Thu Hằng Nữ 3/15/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Toán
1087 T171 121087 5 40 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 10/13/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 49 Toán
1088 T129 121088 6 40 Nguyễn Thu Hằng Nữ 6/25/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 53 Toán
1089 T190 121089 7 40 Đặng Trung Hậu Nam 2/2/2001 Đông Hưng, TB Đông Giang, ĐH 48 Toán
1090 T201 121090 8 40 Phạm Thị Hiền Nữ 7/6/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Toán
1091 T115 121091 9 40 Trần Thị Thu Hiền Nữ 10/28/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Toán
1092 T08 121092 10 40 Trần Trọng Hiệp Nam 8/25/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1093 T48 121093 11 40 Phạm Công Hiếu Nam 6/9/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47 Toán
1094 T148 121094 12 40 Trần Trung Hiếu Nam 12/9/2000 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 54 Toán
1095 T170 121095 13 40 Lã Thị Hoa Nữ 3/2/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
1096 T178 121096 14 40 Nguyễn Thúy Hòa Nữ 5/8/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Toán
1097 T147 121097 15 40 Phạm Xuân Hòa Nam 6/26/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 50 Toán
1098 T62 121098 16 40 Vương Thị Minh Hòa Nữ 12/14/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1099 T24 121099 17 40 Nguyễn Văn Hoàn Nam 6/25/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 50 Toán
1100 T130 121100 18 40 Nguyễn Tiến Hoàng Nam 6/20/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 48 Toán
1101 T137 121101 19 40 Phạm Việt Hoàng Nam 5/10/2001 Lai Châu Minh Thành, TP 50 Toán
1102 T26 121102 20 40 Phùng Huy Hoàng Nam 9/15/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 47 Toán
1103 T15 121103 21 40 Trịnh Tiến Hoàng Nam 12/2/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Toán
1104 T128 121104 22 40 Nguyễn Đức Hội Nam 7/6/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 42 Toán
1105 T46 121105 23 40 Nguyễn Thị Hồng Huế Nữ 8/30/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Toán
1106 T89 121106 24 40 Vũ Mai Huệ Nữ 4/29/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 49 Toán
1107 T119 121107 25 40 Hoàng Phó Hùng Nam 3/1/2001 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 50 Toán
1108 T165 121108 26 40 Đỗ Ngọc Huy Nam 1/10/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 52 Toán
1109 T110 121109 27 40 Nguyễn Bá Huy Nam 7/30/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 54 Toán
1110 T164 121110 28 40 Nguyễn Quang Huy Nam 8/24/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 49 Toán
1111 T121 121111 1 41 Nguyễn Quốc Huy Nam 4/5/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1112 T156 121112 2 41 Vũ Mạnh Huy Nam 3/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 54 Toán
1113 T58 121113 3 41 Vũ Văn Huy Nam 2/5/2001 Kiến Xương, TB Trà Giang, KX 47 Toán
1114 T176 121114 4 41 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 4/5/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
1115 T67 121115 5 41 Phan Phúc Hưng Nam 11/29/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 48 Toán
1116 T07 121116 6 41 Nguyễn Ngọc Kiên Nam 8/23/2001 Hưng Hà, TB Hồng An, HH 50 Toán
1117 T83 121117 7 41 Bùi Tác Kiệt Nam 12/27/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 43 Toán
1118 T44 121118 8 41 Bùi Tuấn Khang Nam 7/30/2001 Đông Hưng, TB Trần Phú, TP 43 Toán
1119 T151 121119 9 41 Phạm Công Khang Nam 8/21/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
1120 T54 121120 10 41 Hoàng Minh Khôi Nam 5/24/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 43 Toán
1121 T85 121121 11 41 Đào Đức Khuê Nam 6/23/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 45 Toán
1122 T25 121122 12 41 Vũ Tiến Lâm Nam 9/18/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 53 Toán
1123 T199 121123 13 41 Hoàng Thanh Lịch Nam 4/12/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1124 T159 121124 14 41 Phạm Thị Kim Liên Nữ 9/9/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 48 Toán
1125 T10 121125 15 41 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 3/4/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1126 T81 121126 16 41 Bùi Trúc Linh Nữ 1/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
1127 T197 121127 17 41 Đặng Quyền Linh Nam 7/22/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
1128 T166 121128 18 41 Lê Diệu Linh Nữ 8/9/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Toán
1129 T66 121129 19 41 Trần Thị Khánh Linh Nữ 4/22/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1130 T100 121130 20 41 Phan Mai Loan Nữ 7/29/2001 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 50 Toán
1131 T196 121131 21 41 Trần Thành Long Nam 10/16/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 54 Toán
1132 T29 121132 22 41 Phạm Thanh Mai Nữ 6/10/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Toán
1133 T105 121133 23 41 Trần Phương Mai Nữ 4/15/2001 Tiền Hải, TB Nam Thịnh, TH 53 Toán
1134 T02 121134 24 41 Đỗ Đức Mạnh Nam 10/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
1135 T69 121135 25 41 Bùi Công Minh Nam 1/16/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Toán
1136 T124 121136 26 41 Nguyễn Văn Minh Nam 8/25/2001 Quỳnh Phụ, TB An Ấp, QP 50 Toán
1137 T75 121137 27 41 Vũ Công Minh Nam 8/15/2001 Thành Phố, TB Hợp Hưng, ĐH 50 Toán
1138 T184 121138 28 41 Nguyễn Hà My Nữ 9/8/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1139 T194 121139 1 42 Nguyễn Thị Trà My Nữ 4/28/2001 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 49 Toán
1140 T112 121140 2 42 Trần Thị Trà My Nữ 1/27/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Toán
1141 T187 121141 3 42 Đỗ Thành Nam Nam 7/10/2001 Tuyên Quang Hoa Hồng Bạch, ĐH 48 Toán
1142 T163 121142 4 42 Hoàng Hải Nam Nam 11/5/2001 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
1143 T207 121143 5 42 Tô Phương Nam Nam 7/17/2001 Đông Hưng, TB Đông Hoàng, ĐH 44 Toán
1144 T125 121144 6 42 Trần Văn Nam Nam 3/19/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 47 Toán
1145 T47 121145 7 42 Vũ Hà Nam Nam 10/29/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 47 Toán
1146 T68 121146 8 42 Ngô Thị Ngân Nữ 4/4/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Toán
1147 T206 121147 9 42 Tô Thúy Ngân Nữ 3/9/2001 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
1148 T39 121148 10 42 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 12/1/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1149 T22 121149 11 42 Bùi Hồng Ngọc Nữ 5/20/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1150 T193 121150 12 42 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 4/2/2001 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 50 Toán
1151 T42 121151 13 42 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 6/21/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 47 Toán
1152 T139 121152 14 42 Đặng Thị Ánh Nguyệt Nữ 10/5/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Toán
1153 T150 121153 15 42 Lê Thị Nguyệt Nữ 2/9/2001 Hưng Hà, TB Văn Lang, HH 50 Toán
1154 T99 121154 16 42 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 9/11/2001 Đông Hưng, TB Mê Linh, ĐH 50 Toán
1155 T93 121155 17 42 Hoàng Thị Nhẫn Nữ 2/25/2001 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Toán
1156 T134 121156 18 42 Bùi Linh Nhi Nữ 1/19/2001 Thành Phố, TB 14-10, TH 50 Toán
1157 T09 121157 19 42 Trịnh Hoàng Yến Nhi Nữ 10/2/2001 Đắc Lắc Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
1158 T175 121158 20 42 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 9/27/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
1159 T96 121159 21 42 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 3/16/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Toán
1160 T55 121160 22 42 Bùi Minh Phúc Nam 6/29/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 45 Toán
1161 T21 121161 23 42 Vũ Hồng Phúc Nam 1/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1162 T41 121162 24 42 Lê Minh Phương Nữ 11/21/2001 Thành Phố, TB Chu Văn An, VT 50 Toán
1163 T19 121163 25 42 Phí Thị Huyền Phương Nữ 3/4/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1164 T205 121164 26 42 Vũ Thị Phương Nữ 6/1/2001 Đông Hưng, TB Đông Các, ĐH 49 Toán
1165 T80 121165 27 42 Nguyễn Văn Quang Nam 4/5/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
1166 T152 121166 28 42 Phạm Minh Quang Nam 10/1/2001 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 47 Toán
1167 T202 121167 1 43 Vũ Trọng Quảng Nam 9/29/2001 Tiền Hải, TB Nam Hà, TH 49 Toán
1168 T106 121168 2 43 Nguyễn Hoàng Quân Nam 9/12/2001 Vũ Thư, TB Trung An, VT 50 Toán
1169 T04 121169 3 43 Tạ An Quyên Nữ 10/10/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
1170 T86 121170 4 43 Vũ Sinh Quyền Nam 6/3/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
1171 T149 121171 5 43 Nguyễn Minh Quyết Nam 3/19/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Toán
1172 T177 121172 6 43 Lê Khánh Quỳnh Nữ 10/10/2001 Thành Phố, TB Đông Hoàng, ĐH 50 Toán
1173 T101 121173 7 43 Phan Thị Như Quỳnh Nữ 1/2/2001 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 50 Toán
1174 T37 121174 8 43 Hoàng Văn Sơn Nam 12/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 49 Toán
1175 T59 121175 9 43 Phạm Hồng Sơn Nam 11/20/2001 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 49 Toán
1176 T33 121176 10 43 Dương Minh Tâm Nữ 2/9/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Toán
1177 T198 121177 11 43 Nguyễn Huy Tân Nam 2/15/2001 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 50 Toán
1178 T65 121178 12 43 Nguyễn Ngọc Tân Nam 1/21/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 46 Toán
1179 T35 121179 13 43 Lê Minh Tiến Nam 6/20/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1180 T23 121180 14 43 Nguyễn Minh Tiến Nam 3/5/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Toán
1181 T03 121181 15 43 Nguyễn Xuân Tiến Nam 10/26/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Toán
1182 T57 121182 16 43 Mai Anh Tuấn Nam 3/28/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 49 Toán
1183 T14 121183 17 43 Nguyễn Long Tuấn Nam 1/1/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Toán
1184 T94 121184 18 43 Trần Ngọc Anh Tuấn Nam 4/16/2001 Tt Nông Trường Thái Bình Minh Thành, TP 48 Toán
1185 T118 121185 19 43 Đào Duy Tùng Nam 5/21/2001 LB Nga Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1186 T30 121186 20 43 Phạm Quang Tùng Nam 12/14/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1187 T12 121187 21 43 Tạ Bá Cát Tường Nam 9/13/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 53 Toán
1188 T146 121188 22 43 Nguyễn Thị Thanh Nữ 4/24/2001 Thái Bình Quang Bình, KX 50 Toán
1189 T27 121189 23 43 Bùi Tiến Thành Nam 7/12/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Toán
1190 T154 121190 24 43 Đỗ Tuấn Thành Nam 2/21/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Toán
1191 T13 121191 25 43 Ngô Tuấn Thành Nam 1/13/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 52 Toán
1192 T102 121192 26 43 Nguyễn Tiến Thành Nam 9/7/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1193 T107 121193 27 43 Cao Châu Thảo Nam 6/17/2001 Quỳnh Phụ, TB An Vũ, QP 50 Toán
1194 T17 121194 28 43 Trần Thị Phương Thảo Nữ 1/4/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Toán
1195 T20 121195 1 44 Trần Thị Phương Thảo Nữ 1/1/2002 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 48 Toán
1196 T167 121196 2 44 Trần Trọng Thắng Nam 11/3/2001 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 49 Toán
1197 T162 121197 3 44 Vũ Đức Thắng Nam 4/21/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 53 Toán
1198 T185 121198 4 44 Nguyễn Văn Thống Nam 8/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 47 Toán
1199 T181 121199 5 44 Đặng Anh Thơ Nữ 12/4/2001 Đông Hưng, TB Hợp Hưng, ĐH 50 Toán
1200 T97 121200 6 44 Lê Thị Hoài Thu Nữ 5/23/2001 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 50 Toán
1201 T16 121201 7 44 Nguyễn Thị Thu Nữ 9/30/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Toán
1202 T169 121202 8 44 Nguyễn Thế Thụ Nam 11/12/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 48 Toán
1203 T140 121203 9 44 Hoàng Huy Thuần Nam 9/26/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 47 Toán
1204 T143 121204 10 44 Trần Thanh Thủy Nữ 11/30/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48 Toán
1205 T49 121205 11 44 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 8/14/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48 Toán
1206 T168 121206 12 44 Trần Anh Thư Nữ 12/15/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Toán
1207 T135 121207 13 44 Vũ Anh Thư Nữ 5/30/2001 Thành Phố, TB 14-10, TH 53 Toán
1208 T173 121208 14 44 Lại Thị Huyền Thương Nữ 3/4/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Toán
1209 T11 121209 15 44 Nguyễn Thị Thương Nữ 9/1/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
1210 T77 121210 16 44 Nguyễn Đăng Huyền Trang Nữ 8/4/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Toán
1211 T120 121211 17 44 Nguyễn Thị Trang Nữ 8/30/2001 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 50 Toán
1212 T114 121212 18 44 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 11/23/2001 Đông Hưng, TB Liên Giang, ĐH 50 Toán
1213 T53 121213 19 44 Phạm Thu Trang Nữ 6/2/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Toán
1214 T91 121214 20 44 Phan Thị Quỳnh Trang Nữ 11/14/2001 Nam Định Minh Thành, TP 50 Toán
1215 T179 121215 21 44 Phan Thị Việt Trang Nữ 4/7/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Toán
1216 T88 121216 22 44 Trần Ngọc Triển Nam 2/18/2001 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 50 Toán
1217 T104 121217 23 44 Trần Minh Trung Nam 9/24/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Toán
1218 T70 121218 24 44 Bùi Xuân Trường Nam 7/9/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 54 Toán
1219 T73 121219 25 44 Đào Đức Trường Nam 9/15/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 48 Toán
1220 T203 121220 26 44 Vũ Thị Thu Uyên Nữ 5/17/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Toán
1221 T188 121221 27 44 Đàm Xuân Vũ Nam 1/18/2001 Thành Phố, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 52 Toán
1222 T138 121222 28 44 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 7/28/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Toán
1223 V129 121223 1 45 Phạm Thị Quỳnh An Nữ 12/1/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1224 V62 121224 2 45 Bùi Phương Anh Nữ 9/4/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1225 V206 121225 3 45 Bùi Phương Anh Nữ 11/20/2001 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1226 V46 121226 4 45 Đào Thị Minh Anh Nữ 12/13/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 48 Văn
1227 V03 121227 5 45 Đặng Tuấn Anh Nam 9/22/2001 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 43 Văn
1228 V42 121228 6 45 Đặng Thị Phương Anh Nữ 10/28/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1229 V60 121229 7 45 Đỗ Thị Vân Anh Nữ 4/4/2001 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 50 Văn
1230 V198 121230 8 45 Lê Châu Anh Nữ 10/14/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
1231 V70 121231 9 45 Nguyễn Minh Anh Nữ 5/26/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 44 Văn
1232 V246 121232 10 45 Nguyễn Phương Anh Nữ 7/9/2001 Đông Hưng, TB Phú Lương, ĐH 43 Văn
1233 V13 121233 11 45 Nguyễn Phương Anh Nữ 8/8/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1234 V19 121234 12 45 Nguyễn Thị Diệp Anh Nữ 5/16/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 50 Văn
1235 V11 121235 13 45 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 9/19/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Văn
1236 V178 121236 14 45 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 10/3/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 50 Văn
1237 V147 121237 15 45 Nguyễn Thị Việt Anh Nữ 8/10/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1238 V85 121238 16 45 Phạm Hải Anh Nữ 11/14/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1239 V141 121239 17 45 Phạm Hoàng Anh Nam 10/22/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 48 Văn
1240 V97 121240 18 45 Phạm Quỳnh Anh Nữ 12/22/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 46 Văn
1241 V207 121241 19 45 Phạm Thị Lan Anh Nữ 11/21/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 45 Văn
1242 V242 121242 20 45 Phạm Thị Mai Anh Nữ 3/25/2001 Bắc Ninh Tân Hòa, VT 45 Văn
1243 V18 121243 21 45 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 2/14/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Văn
1244 V49 121244 22 45 Phạm Thị Thúy Anh Nữ 2/5/2001 Đông Hưng, TB Tây Sơn, TP 48 Văn
1245 V229 121245 23 45 Trần Duyên Anh Nữ 10/28/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 47 Văn
1246 V41 121246 24 45 Trần Thị Hải Anh Nữ 10/9/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Văn
1247 V170 121247 25 45 Trần Thị Lan Anh Nữ 6/29/2001 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 46 Văn
1248 V219 121248 26 45 Vũ Phương Anh Nữ 5/17/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
1249 V25 121249 27 45 Vũ Thị Lan Anh Nữ 10/20/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 47 Văn
1250 V234 121250 28 45 Hoàng Thị Ngọc Ánh Nữ 9/18/2001 Đông Hưng, TB Phong Huy Lĩnh, ĐH 50 Văn
1251 V237 121251 1 46 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Nữ 8/25/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
1252 V204 121252 2 46 Phan Minh Ánh Nữ 8/21/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
1253 V121 121253 3 46 Phạm Thị Ngọc Bích Nữ 3/16/2001 Ninh Bình Vũ Chính, TP 50 Văn
1254 V16 121254 4 46 Bùi Thị Thanh Bình Nữ 3/31/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1255 V191 121255 5 46 Lại Thị Hà Châu Nữ 11/27/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Văn
1256 V124 121256 6 46 Tô Thị Hoàng Châu Nữ 10/5/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Văn
1257 V179 121257 7 46 Trần Minh Châu Nữ 4/11/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 43 Văn
1258 V34 121258 8 46 Đỗ Huệ Chi Nữ 9/19/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Văn
1259 V190 121259 9 46 Nguyễn Cao Quỳnh Chi Nữ 1/3/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Văn
1260 V48 121260 10 46 Phạm Linh Chi Nữ 7/9/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 47 Văn
1261 V137 121261 11 46 Phạm Thị Linh Chi Nữ 8/1/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 48 Văn
1262 V223 121262 12 46 Vũ Thị Linh Chi Nữ 12/26/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47 Văn
1263 V222 121263 13 46 Bùi Đức Chính Nam 9/24/2001 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 50 Văn
1264 V158 121264 14 46 Đặng Thị Bích Diệp Nữ 9/14/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 47 Văn
1265 V224 121265 15 46 Hoàng Thị Diệp Nữ 2/27/2001 Hưng Hà, TB Phạm Kính Ân, HH 45 Văn
1266 V02 121266 16 46 Phạm Thị Hồng Dinh Nữ 10/28/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 49 Văn
1267 V31 121267 17 46 Nguyễn Thị Dịu Nữ 7/29/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Văn
1268 V218 121268 18 46 Lê Thị Thùy Dung Nữ 8/31/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 52 Văn
1269 V80 121269 19 46 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 1/7/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 46 Văn
1270 V110 121270 20 46 Bùi Khương Duy Nam 2/4/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 43 Văn
1271 V249 121271 21 46 Hoàng Thị Duyên Nữ 8/25/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 51 Văn
1272 V146 121272 22 46 Nguyễn Thị Hải Duyên Nữ 6/6/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 49 Văn
1273 V176 121273 23 46 Phạm Thị Duyên Nữ 10/4/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 47 Văn
1274 V28 121274 24 46 Phạm Thị Hồng Duyên Nữ 10/21/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Văn
1275 V186 121275 25 46 Vũ Hồng Duyên Nữ 3/18/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Văn
1276 V75 121276 26 46 Đào Quốc Định Nam 9/1/2001 Tp Hồ Chí Minh Tân Phong, VT 40 Văn
1277 V241 121277 27 46 Bùi Thị Giang Nữ 11/14/2001 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 49 Văn
1278 V153 121278 28 46 Nguyễn Hà Giang Nữ 7/5/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1279 V257 121279 1 47 Nguyễn Thị Giang Nữ 10/13/2001 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 48 Văn
1280 V221 121280 2 47 Nguyễn Thị Linh Giang Nữ 1/2/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 53 Văn
1281 V20 121281 3 47 Vũ Thị Linh Giang Nữ 8/29/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1282 V169 121282 4 47 Bùi Thị Hà Nữ 10/27/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1283 V39 121283 5 47 Đoàn Thị Thu Hà Nữ 12/10/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 47 Văn
1284 V144 121284 6 47 Nguyễn Thị Hải Hà Nữ 9/30/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 53 Văn
1285 V36 121285 7 47 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 8/11/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1286 V167 121286 8 47 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 8/1/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1287 V232 121287 9 47 Phạm Việt Hà Nữ 10/8/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1288 V66 121288 10 47 Phí Việt Hà Nữ 6/17/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 51 Văn
1289 V201 121289 11 47 Lê Thúy Hằng Nữ 2/2/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 44 Văn
1290 V123 121290 12 47 Phạm Thu Hằng Nữ 6/28/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1291 V59 121291 13 47 Phan Thúy Hằng Nữ 8/8/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 45 Văn
1292 V05 121292 14 47 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 9/18/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1293 V88 121293 15 47 Nguyễn Minh Hiền Nữ 7/30/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1294 V26 121294 16 47 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 8/24/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Văn
1295 V126 121295 17 47 Phạm Thị Hiền Nữ 1/11/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Văn
1296 V164 121296 18 47 Trần Thị Hiền Nữ 7/8/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Văn
1297 V27 121297 19 47 Vũ Thị Thu Hiền Nữ 3/2/2001 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 43 Văn
1298 V138 121298 20 47 Vũ Thị Thúy Hiền Nữ 3/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 49 Văn
1299 V78 121299 21 47 Hà Minh Hiếu Nam 9/28/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 47 Văn
1300 V193 121300 22 47 Trần Minh Hiếu Nam 9/21/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 47 Văn
1301 V93 121301 23 47 Phùng Hải Hiệu Nam 6/14/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 42 Văn
1302 V77 121302 24 47 Đỗ Phương Hoa Nữ 8/15/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 49 Văn
1303 V255 121303 25 47 Lê Thị Hòa Nữ 9/30/2001 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 48 Văn
1304 V172 121304 26 47 Mai Thị Hoài Nữ 10/7/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 45 Văn
1305 V73 121305 27 47 Nguyễn Thị Minh Hoàn Nữ 1/30/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Văn
1306 V24 121306 28 47 Vũ Thị Hồng Nữ 1/1/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47 Văn
1307 V64 121307 1 48 Nguyễn Thị Huê Nữ 6/29/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Văn
1308 V225 121308 2 48 Bùi Thị Huế Nữ 7/5/2000 Tiền Hải, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1309 V57 121309 3 48 Vũ Thị Huế Nữ 3/21/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1310 V94 121310 4 48 Vũ Gia Hùng Nam 10/3/2001 Hà Nội Vũ Hội, VT 50 Văn
1311 V151 121311 5 48 Bùi Thị Huyền Nữ 7/28/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
1312 V226 121312 6 48 Cao Thị Thanh Huyền Nữ 12/29/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 47 Văn
1313 V156 121313 7 48 Đào Thu Huyền Nữ 11/6/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 52 Văn
1314 V143 121314 8 48 Lại Thanh Huyền Nữ 10/10/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 43 Văn
1315 V113 121315 9 48 Nguyễn Thị Huyền Nữ 3/8/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1316 V22 121316 10 48 Nguyễn Thị Huyền Nữ 6/27/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 47 Văn
1317 V188 121317 11 48 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 11/24/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 50 Văn
1318 V168 121318 12 48 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 8/20/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 43 Văn
1319 V68 121319 13 48 Phạm Thu Huyền Nữ 8/7/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1320 V01 121320 14 48 Phí Vũ Ngọc Huyền Nữ 5/10/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Văn
1321 V160 121321 15 48 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 11/14/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1322 V61 121322 16 48 Trần Thị Thu Huyền Nữ 5/28/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1323 V33 121323 17 48 Chu Thị Hồng Hương Nữ 8/29/2001 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, TP 47 Văn
1324 V50 121324 18 48 Đỗ Thị Hương Nữ 11/28/2001 Vũ Thư, TB Hiệp Hòa, VT 47 Văn
1325 V79 121325 19 48 Hà Thị Thu Hương Nữ 3/9/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Văn
1326 V244 121326 20 48 Hoàng Thu Hương Nữ 2/5/2001 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Nguyên, QP 50 Văn
1327 V106 121327 21 48 Mai Bùi Thanh Hương Nữ 6/10/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Văn
1328 V89 121328 22 48 Nguyễn Mai Hương Nữ 2/21/2001 Thành Phố, TB Vũ Ninh, KX 50 Văn
1329 V83 121329 23 48 Nguyễn Thị Khánh Hương Nữ 10/17/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 49 Văn
1330 V173 121330 24 48 Phạm Thị Lan Hương Nữ 3/26/2001 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 50 Văn
1331 V155 121331 25 48 Rương Thị Hương Nữ 3/30/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Văn
1332 V108 121332 26 48 Trịnh Minh Hương Nữ 11/30/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 49 Văn
1333 V236 121333 27 48 Nguyễn Đức Khắc Nam 10/2/2001 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 50 Văn
1334 V29 121334 28 48 Nguyễn Thị Phương Lam Nữ 4/10/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 45 Văn
1335 V55 121335 1 49 Bùi Hương Lan Nữ 3/17/2001 Đông Hưng, TB Minh Thành, TP 43 Văn
1336 V58 121336 2 49 Phạm Ngọc Lan Nữ 11/5/2001 Vũ Thư, TB Minh Thành, TP 44 Văn
1337 V81 121337 3 49 Phạm Thị Ngọc Lan Nữ 12/12/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 50 Văn
1338 V132 121338 4 49 Bùi Khánh Linh Nữ 10/21/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Văn
1339 V08 121339 5 49 Đỗ Thảo Linh Nữ 10/8/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Văn
1340 V134 121340 6 49 Đỗ Trúc Linh Nữ 9/1/2001 Tp Hồ Chí Minh Vũ Chính, TP 50 Văn
1341 V228 121341 7 49 Lê Khánh Linh Nữ 10/25/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 48 Văn
1342 V196 121342 8 49 Lê Thùy Linh Nữ 12/13/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Văn
1343 V117 121343 9 49 Nguyễn Mai Linh Nữ 4/13/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 46 Văn
1344 V171 121344 10 49 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 11/7/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
1345 V211 121345 11 49 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 7/3/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 53 Văn
1346 V76 121346 12 49 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 1/24/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Văn
1347 V127 121347 13 49 Phạm Mai Linh Nữ 1/16/2001 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 50 Văn
1348 V215 121348 14 49 Phạm Ngọc Linh Nữ 2/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1349 V104 121349 15 49 Phạm Thùy Linh Nữ 2/16/2001 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 50 Văn
1350 V152 121350 16 49 Quách Gia Linh Nữ 12/18/2001 Bình Phước Tiền Phong, TP 50 Văn
1351 V182 121351 17 49 Tạ Ngọc Linh Nữ 10/25/2001 Tp Hồ Chí Minh Lương Thế Vinh, TP 52 Văn
1352 V185 121352 18 49 Tô Lê Khánh Linh Nữ 2/10/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 49 Văn
1353 V37 121353 19 49 Thái Thùy Linh Nữ 3/11/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Văn
1354 V111 121354 20 49 Trần Diệu Linh Nữ 9/6/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1355 V149 121355 21 49 Trần Hoài Linh Nữ 6/30/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 43 Văn
1356 V116 121356 22 49 Trần Hồng Lĩnh Nữ 11/16/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1357 V91 121357 23 49 Hà Thị Bích Loan Nữ 4/9/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1358 V101 121358 24 49 Trần Việt Long Nam 10/13/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 47 Văn
1359 V82 121359 25 49 Trần Thị Thùy Luyến Nữ 6/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 50 Văn
1360 V128 121360 26 49 Cao Thị Hiền Lương Nữ 8/28/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1361 V125 121361 27 49 Lã Khánh Ly Nữ 8/1/2001 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, TP 51 Văn
1362 V209 121362 28 49 Nguyễn Khánh Ly Nữ 12/10/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1363 V102 121363 29 49 Mai Hồng Lý Nữ 2/20/2001 Hưng Hà, TB Minh Thành, TP 46 Văn
1364 V47 121364 1 50 Đoàn Phương Mai Nữ 7/21/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
1365 V103 121365 2 50 Nguyễn Thanh Mai Nữ 12/23/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1366 V250 121366 3 50 Nguyễn Thị Hương Mai Nữ 3/17/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 45 Văn
1367 V256 121367 4 50 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 9/21/2001 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 43 Văn
1368 V145 121368 5 50 Vũ Phương Mai Nữ 5/26/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 44 Văn
1369 V21 121369 6 50 Trần Thị Hồng Mến Nữ 2/1/2001 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 49 Văn
1370 V175 121370 7 50 Bùi Hà My Nữ 9/22/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Văn
1371 V157 121371 8 50 Bùi Phạm Trà My Nữ 1/8/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 46 Văn
1372 V245 121372 9 50 Ngô Hà My Nữ 4/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Văn
1373 V10 121373 10 50 Trần Thị Hà My Nữ 2/25/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1374 V240 121374 11 50 Trần Thị Hải Ninh Nữ 9/30/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Văn
1375 V159 121375 12 50 Hoàng Thị Quỳnh Nga Nữ 4/16/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Văn
1376 V67 121376 13 50 Nguyễn Thị Nga Nữ 3/16/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1377 V200 121377 14 50 Phạm Thị Nga Nữ 6/12/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Văn
1378 V114 121378 15 50 Lê Thị Hồng Ngát Nữ 1/18/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Văn
1379 V180 121379 16 50 Nguyễn Thu Ngân Nữ 10/13/2001 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 50 Văn
1380 V87 121380 17 50 Phạm Thị Kiều Ngân Nữ 12/15/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1381 V205 121381 18 50 Trần Kim Ngân Nữ 11/14/2001 Thành Phố, TB Quang Dương, ĐH 50 Văn
1382 V12 121382 19 50 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 2/28/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1383 V192 121383 20 50 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 3/2/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Văn
1384 V69 121384 21 50 Phạm Mai Ngọc Nữ 8/11/2001 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Côi, QP 47 Văn
1385 V203 121385 22 50 Phạm Minh Ngọc Nữ 3/25/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
1386 V112 121386 23 50 Phạm Thị Minh Ngọc Nữ 8/23/2001 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 50 Văn
1387 V56 121387 24 50 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 2/1/2001 Đông Hưng, TB Trần Lãm, TP 49 Văn
1388 V06 121388 25 50 Nghiêm Bình Nguyệt Nữ 11/17/2001 Thái Thụy, TB Trần Phú, TP 43 Văn
1389 V136 121389 26 50 Phạm Thị Hồng Nhẫn Nữ 1/4/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 48 Văn
1390 V238 121390 27 50 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 4/19/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
1391 V74 121391 28 50 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 5/8/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1392 V65 121392 29 50 Phạm Thị Kim Oanh Nữ 3/2/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
1393 V53 121393 1 51 Đặng Thị Hồng Phúc Nữ 4/12/2001 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 48 Văn
1394 V133 121394 2 51 Bùi Thảo Phương Nữ 11/16/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1395 V131 121395 3 51 Đoàn Minh Phương Nữ 6/27/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1396 V217 121396 4 51 Khổng Thị Mai Phương Nữ 4/11/2001 Đông Hưng, TB Đông Mỹ, TP 48 Văn
1397 V177 121397 5 51 Phạm Minh Phương Nữ 9/26/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1398 V99 121398 6 51 Phạm Thị Phương Nữ 8/12/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 50 Văn
1399 V98 121399 7 51 Phạm Thị Phương Nữ 12/28/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 42 Văn
1400 V90 121400 8 51 Phạm Thị Minh Phương Nữ 1/27/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 50 Văn
1401 V30 121401 9 51 Phạm Thu Phương Nữ 1/27/2001 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 50 Văn
1402 V214 121402 10 51 Trần Thị Thảo Phương Nữ 10/15/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1403 V14 121403 11 51 Bùi Hữu Anh Quân Nam 1/29/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 47 Văn
1404 V135 121404 12 51 Đào Thị Diễm Quỳnh Nữ 3/23/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 48 Văn
1405 V35 121405 13 51 Nguyễn Khánh Quỳnh Nữ 7/17/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 47 Văn
1406 V109 121406 14 51 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 4/2/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Văn
1407 V184 121407 15 51 Phạm Như Quỳnh Nữ 5/15/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 51 Văn
1408 V43 121408 16 51 Vũ Thị Quỳnh Nữ 2/3/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Văn
1409 V181 121409 17 51 Vũ Thị Sim Nữ 7/31/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1410 V252 121410 18 51 Đỗ Bảo Sơn Nam 2/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 44 Văn
1411 V220 121411 19 51 Nguyễn Đức Sơn Nam 5/14/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 43 Văn
1412 V235 121412 20 51 Trịnh Văn Sơn Nam 4/14/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 49 Văn
1413 V120 121413 21 51 Đỗ Đặng Thanh Tân Nữ 4/30/2001 Thành Phố, TB Song An, VT 46 Văn
1414 V40 121414 22 51 Nguyễn Xuân Tân Nam 10/14/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 48 Văn
1415 V247 121415 23 51 Hà Quang Tú Nam 8/31/2001 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 49 Văn
1416 V07 121416 24 51 Phạm Mạnh Tuấn Nam 11/9/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 47 Văn
1417 V189 121417 25 51 Đinh Thanh Tùng Nam 8/1/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1418 V251 121418 26 51 Lê Thị Sơn Thanh Nữ 1/12/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 52 Văn
1419 V174 121419 27 51 Nguyễn Ngọc Đan Thanh Nữ 1/4/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Văn
1420 V17 121420 28 51 Phạm Thanh Thanh Nữ 2/5/2001 Đông Hưng, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1421 V140 121421 29 51 Trần Thị Thanh Thanh Nữ 12/11/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 49 Văn
1422 V187 121422 1 52 Vũ Hà Thanh Nữ 8/2/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 50 Văn
1423 V239 121423 2 52 Hoàng Văn Thành Nam 4/11/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 49 Văn
1424 V122 121424 3 52 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 6/22/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Văn
1425 V202 121425 4 52 Hà Thị Phương Thảo Nữ 12/12/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 46 Văn
1426 V233 121426 5 52 Hoàng Thạch Thảo Nữ 4/1/2001 Hưng Hà, TB Phạm Kính Ân, HH 50 Văn
1427 V130 121427 6 52 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 2/8/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 50 Văn
1428 V163 121428 7 52 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 1/5/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 44 Văn
1429 V227 121429 8 52 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 1/31/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 49 Văn
1430 V165 121430 9 52 Nguyễn Thu Thảo Nữ 4/3/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Văn
1431 V23 121431 10 52 Phạm Thị Thảo Nữ 11/20/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 43 Văn
1432 V38 121432 11 52 Phùng Thị Thanh Thảo Nữ 6/8/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Văn
1433 V142 121433 12 52 Trịnh Phương Thảo Nữ 4/2/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 49 Văn
1434 V63 121434 13 52 Trương Thị Thảo Nữ 11/4/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Văn
1435 V213 121435 14 52 Vũ Thanh Thảo Nữ 10/25/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Văn
1436 V95 121436 15 52 Vũ Thị Thảo Nữ 2/17/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47 Văn
1437 V161 121437 16 52 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 10/18/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Văn
1438 V118 121438 17 52 Vũ Thị Thắm Nữ 1/6/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Văn
1439 V96 121439 18 52 Nguyễn Thị Thu Nữ 4/5/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 47 Văn
1440 V248 121440 19 52 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 4/19/2001 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 47 Văn
1441 V150 121441 20 52 Trần Thị Thu Nữ 10/3/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
1442 V107 121442 21 52 Phạm Thị Thúy Nữ 3/2/2001 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 43 Văn
1443 V216 121443 22 52 Hoàng Mai Thùy Nữ 12/14/2001 Hưng Hà, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43 Văn
1444 V208 121444 23 52 Phạm Nguyễn Thanh Thủy Nữ 6/3/2001 LB Nga Hoàng Diệu, TP 49 Văn
1445 V86 121445 24 52 Phùng Thị Thu Thủy Nữ 8/30/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1446 V139 121446 25 52 Trần Thu Thủy Nữ 4/2/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Văn
1447 V100 121447 26 52 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 12/24/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 47 Văn
1448 V194 121448 27 52 Phan Vũ Anh Thư Nữ 11/14/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Văn
1449 V254 121449 28 52 Vũ Anh Thư Nữ 12/20/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 47 Văn
1450 V162 121450 29 52 Nguyễn Thị Hà Thương Nữ 5/12/2001 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 49 Văn
1451 V72 121451 1 53 Bùi Linh Trang Nữ 10/6/2001 Thành Phố, TB Tân Phong, VT 50 Văn
1452 V54 121452 2 53 Đồng Thu Trang Nữ 1/28/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Văn
1453 V253 121453 3 53 Hà Quỳnh Trang Nữ 1/6/2001 Sơn La Thái Hưng, TT 50 Văn
1454 V195 121454 4 53 Ngô Thu Trang Nữ 12/10/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 49 Văn
1455 V210 121455 5 53 Nguyễn Hà Trang Nữ 8/11/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1456 V243 121456 6 53 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 4/19/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1457 V04 121457 7 53 Nguyễn Thu Trang Nữ 4/10/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 52 Văn
1458 V09 121458 8 53 Nguyễn Thu Trang Nữ 9/28/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1459 V148 121459 9 53 Nguyễn Thu Trang Nữ 11/21/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48 Văn
1460 V51 121460 10 53 Nhâm Thị Quỳnh Trang Nữ 8/3/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1461 V166 121461 11 53 Phạm Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 1/7/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Văn
1462 V197 121462 12 53 Phạm Thu Trang Nữ 9/25/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47 Văn
1463 V212 121463 13 53 Trần Thị Huyền Trang Nữ 8/18/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48 Văn
1464 V32 121464 14 53 Trần Thị Linh Trang Nữ 7/20/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 43 Văn
1465 V115 121465 15 53 Trịnh Thu Trang Nữ 5/21/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 49 Văn
1466 V84 121466 16 53 Vũ Hồng Trang Nữ 6/16/2000 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Văn
1467 V183 121467 17 53 Lương Thùy Trinh Nữ 8/16/2001 Vũ Thư, TB Tam Quang, VT 50 Văn
1468 V230 121468 18 53 Đoàn Thế Trọng Nam 2/7/2001 Tiền Hải, TB Nam Chính, TH 45 Văn
1469 V199 121469 19 53 Đoàn Văn Trung Nam 6/24/2001 Thành Phố, TB Bình Nguyên, KX 50 Văn
1470 V92 121470 20 53 Bùi Thảo Uyên Nữ 8/21/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1471 V71 121471 21 53 Nguyễn Thu Uyên Nữ 11/3/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 48 Văn
1472 V231 121472 22 53 Phạm Thị Thảo Vân Nữ 12/9/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1473 V119 121473 23 53 Hoàng Phương Vy Nữ 6/4/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Văn
1474 V154 121474 24 53 Hà Thị Xuân Nữ 6/15/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Văn
1475 V15 121475 25 53 Nguyễn Thanh Xuân Nữ 2/8/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Văn
1476 V52 121476 26 53 Lê Hoàng Yến Nữ 3/12/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Văn
1477 V105 121477 27 53 Nguyễn Hải Yến Nữ 6/10/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Văn
1478 V45 121478 28 53 Phạm Hải Yến Nữ 8/5/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1479 V44 121479 29 53 Vũ Hải Yến Nữ 1/31/2001 Quỳnh Phụ, TB Kỳ Bá, TP 44 Văn

Tác giả bài viết: PTK

 Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây