Danh sách phòng thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017

Thứ bảy - 04/06/2016 16:50
DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 ----------o0o---------
TT MÃ HS SBD STT Phòng Phòng Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 A79 120001 1 1 Đặng Thái An Nam 9/18/2001 Thành Phố, TB Lê Lợi, KX 50 Anh
2 A179 120002 2 1 Bùi Thị Ngân Anh Nữ 8/26/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 50 Anh
3 A177 120003 3 1 Cao Tuấn Anh Nam 1/25/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Anh
4 A96 120004 4 1 Đào Đăng Vũ Anh Nữ 1/21/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Anh
5 A154 120005 5 1 Đặng Phương Anh Nữ 4/17/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 45 Anh
6 A153 120006 6 1 Đặng Quang Anh Nam 8/9/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 43 Anh
7 A29 120007 7 1 Đặng Vân Anh Nữ 10/29/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Anh
8 A17 120008 8 1 Đinh Tuấn Anh Nam 8/11/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 51 Anh
9 A18 120009 9 1 Đinh Xuân Anh Nam 4/23/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
10 A186 120010 10 1 Đoàn Đức Anh Nam 2/23/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
11 A94 120011 11 1 Hoàng Kim Anh Nữ 9/14/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
12 A281 120012 12 1 Hoàng Thị Minh Anh Nữ 1/2/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
13 A258 120013 13 1 Hoàng Việt Anh Nam 9/2/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
14 A205 120014 14 1 Nghiêm Thị Mai Anh Nữ 6/27/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 49 Anh
15 A211 120015 15 1 Nguyễn Phương Anh Nữ 6/27/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 50 Anh
16 A10 120016 16 1 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 10/5/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
17 A286 120017 17 1 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 9/29/2001 Thành Phố, TB Thái Giang, TT 50 Anh
18 A52 120018 18 1 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 7/16/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
19 A267 120019 19 1 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 11/26/2001 Vũ Thư, TB Đồng Thanh, VT 53 Anh
20 A13 120020 20 1 Nguyễn Vân Anh Nữ 1/17/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Anh
21 A105 120021 21 1 Nguyễn Vân Anh Nữ 9/5/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
22 A109 120022 22 1 Phạm Hoàng Ngọc Anh Nữ 7/4/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
23 A27 120023 23 1 Phí Thị Phương Anh Nữ 2/11/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
24 A249 120024 24 1 Trần Huyền Anh Nữ 9/22/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
25 A265 120025 25 1 Trần Mai Anh Nữ 10/10/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
26 A91 120026 26 1 Trần Phương Anh Nữ 7/30/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 50 Anh
27 A108 120027 27 1 Trần Thế Anh Nam 5/6/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Anh
28 A277 120028 28 1 Vũ Đoàn Duy Anh Nam 10/6/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 50 Anh
29 A197 120029 29 1 Vũ Thị Lan Anh Nữ 2/2/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Anh
30 A97 120030 1 2 Vũ Thị Lan Anh Nữ 3/27/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
31 A144 120031 2 2 Nguyễn Thị Kim Ánh Nữ 12/11/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 49 Anh
32 A251 120032 3 2 Ngô Văn Bình Nam 8/23/2001 Thành Phố, TB Đông Tân, ĐH 50 Anh
33 A271 120033 4 2 Nguyễn Thanh Bình Nam 11/18/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 47 Anh
34 A68 120034 5 2 Nguyễn Thanh Bình Nam 12/29/2001 Thái Thụy, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
35 A206 120035 6 2 Nguyễn Trần Thanh Bình Nữ 8/30/2001 Đông Hưng, TB Minh Thành, TP 50 Anh
36 A235 120036 7 2 Nguyễn Minh Châu Nữ 1/27/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
37 A04 120037 8 2 Nguyễn Thị Băng Châu Nữ 2/4/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Anh
38 A47 120038 9 2 Dương Minh Chi Nữ 12/30/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
39 A102 120039 10 2 Đoàn Linh Chi Nữ 7/16/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
40 A83 120040 11 2 Nguyễn Linh Chi Nữ 12/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
41 A73 120041 12 2 Nguyễn Trần Hà Chi Nữ 7/12/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
42 A53 120042 13 2 Phạm Kim Chi Nữ 9/21/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48 Anh
43 A128 120043 14 2 Vũ Bùi Linh Chi Nữ 2/2/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Anh
44 A269 120044 15 2 Vũ Phạm Linh Chi Nữ 5/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
45 A222 120045 16 2 Phạm Thị Dịu Nữ 3/16/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
46 A100 120046 17 2 Lê Trần Thùy Dung Nữ 9/19/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 49 Anh
47 A34 120047 18 2 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 7/14/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Anh
48 A274 120048 19 2 Đỗ Mạnh Dũng Nam 3/20/2001 Thành Phố, TB Vũ Hội, VT 50 Anh
49 A46 120049 20 2 Trần Tiến Dũng Nam 1/5/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 48 Anh
50 A164 120050 21 2 Lê Nguyễn Anh Duy Nam 10/18/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Anh
51 A167 120051 22 2 Nguyễn Khương Duy Nam 1/29/2002 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
52 A89 120052 23 2 Tô Văn Duy Nam 5/3/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 49 Anh
53 A58 120053 24 2 Khiếu Thị Mỹ Duyên Nữ 10/27/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 50 Anh
54 A119 120054 25 2 Đỗ Tuấn Dương Nam 11/25/2001 Thành Phố, TB Minh Lãng, VT 50 Anh
55 A133 120055 26 2 Nguyễn Ánh Dương Nữ 7/13/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Anh
56 A123 120056 27 2 Nguyễn Trần Thùy Dương Nữ 11/1/2001 Hưng Hà, TB Minh Thành, TP 50 Anh
57 A252 120057 28 2 Phạm Quý Dương Nam 12/22/2001 Thành Phố, TB Duy Nhất, VT 47 Anh
58 A272 120058 29 2 Bùi Thị Đào Nữ 5/5/2001 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 49 Anh
59 A201 120059 1 3 Phí Tiến Đạt Nam 7/27/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 43 Anh
60 A92 120060 2 3 Bùi Minh Đức Nam 10/26/2001 Thành Phố, TB Tân Phong, VT 53 Anh
61 A21 120061 3 3 Nguyễn Minh Đức Nam 10/19/2001 Hà Nội Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
62 A230 120062 4 3 Nguyễn Ngọc Đức Nam 7/26/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 43 Anh
63 A168 120063 5 3 Nguyễn Văn Đức Nam 6/9/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 47 Anh
64 A263 120064 6 3 Nguyễn Việt Đức Nam 1/23/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
65 A284 120065 7 3 Đào Thị Bích Giang Nữ 8/29/2001 Thành Phố, TB Phúc Thành, VT 51 Anh
66 A152 120066 8 3 Nguyễn Hương Giang Nữ 10/8/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 45 Anh
67 A248 120067 9 3 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 1/4/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
68 A219 120068 10 3 Phạm Thị Ngân Giang Nữ 9/21/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
69 A26 120069 11 3 Phạm Trường Giang Nam 1/18/2001 Thành Phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
70 A234 120070 12 3 Bùi Việt Hà Nữ 11/1/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Anh
71 A245 120071 13 3 Đặng Thị Thu Hà Nữ 4/17/2001 Đông Hưng, TB Đông Hà, ĐH 50 Anh
72 A106 120072 14 3 Lê Thu Hà Nữ 1/17/2001 Hà Nội Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
73 A239 120073 15 3 Lê Thúy Hà Nữ 2/2/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 44 Anh
74 A39 120074 16 3 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 5/21/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
75 A118 120075 17 3 Nguyễn Thái Hà Nam 11/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
76 A57 120076 18 3 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 11/9/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Anh
77 A132 120077 19 3 Nguyễn Việt Hà Nữ 9/22/2001 Tiền Hải, TB Tây Sơn, TP 43 Anh
78 A171 120078 20 3 Phạm Thu Hà Nữ 6/11/2001 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 48 Anh
79 A150 120079 21 3 Trần Hải Hà Nữ 4/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
80 A80 120080 22 3 Đỗ Nhật Hạ Nữ 7/25/2001 Vũ Thư, TB Dũng Nghĩa, VT 50 Anh
81 A08 120081 23 3 Đào Minh Hải Nam 1/4/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 54 Anh
82 A208 120082 24 3 Hoàng Minh Hải Nam 7/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
83 A55 120083 25 3 Nghiêm Giới Khai Hải Nam 10/1/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Anh
84 A276 120084 26 3 Phạm Thanh Hải Nam 11/6/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
85 A173 120085 27 3 Trần Trung Hải Nam 2/24/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 50 Anh
86 A19 120086 28 3 Bùi Thị Mỹ Hạnh Nữ 2/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Anh
87 A23 120087 29 3 Phạm Minh Hạnh Nữ 1/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
88 A99 120088 1 4 Phạm Minh Hạnh Nữ 12/8/2001 Đông Hưng, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
89 A111 120089 2 4 Vũ Hồng Hạnh Nữ 1/1/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
90 A218 120090 3 4 Phạm Thị Hảo Nữ 1/10/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Anh
91 A256 120091 4 4 Phạm Phương Hiền Nữ 4/23/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
92 A70 120092 5 4 Hoàng Hiếu Nam 11/15/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Anh
93 A238 120093 6 4 Trần Hiếu Nam 7/3/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 46 Anh
94 A270 120094 7 4 Trần Trung Hiếu Nam 12/28/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 43 Anh
95 A183 120095 8 4 Đặng Phương Hoa Nữ 12/21/2001 Lào Cai Đông Lâm, TH 50 Anh
96 A226 120096 9 4 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nữ 3/4/2001 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Hải, QP 50 Anh
97 A223 120097 10 4 Mai Thị Hoài Nữ 4/1/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
98 A121 120098 11 4 Nguyễn Huy Hoàn Nam 9/11/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 49 Anh
99 A12 120099 12 4 Chu Minh Hoàng Nam 10/16/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Anh
100 A75 120100 13 4 Đào Việt Hoàng Nam 12/28/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 52 Anh
101 A214 120101 14 4 Vũ Tiến Hoàng Nam 5/20/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Anh
102 A148 120102 15 4 Nguyễn Thị Thanh Hồng Nữ 6/16/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Anh
103 A279 120103 16 4 Hoàng Thị Huê Nữ 5/16/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
104 A110 120104 17 4 Hà Thị Huế Nữ 4/1/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 45 Anh
105 A188 120105 18 4 Phạm Thị Như Huế Nữ 6/12/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Anh
106 A250 120106 19 4 Phạm Thị Thu Huệ Nữ 6/4/2001 Đông Hưng, TB Đông Tân, ĐH 50 Anh
107 A129 120107 20 4 Vũ Mạnh Hùng Nam 3/28/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 48 Anh
108 A261 120108 21 4 Vũ Tiến Hùng Nam 10/1/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
109 A01 120109 22 4 Đào Thị Thương Huyền Nữ 10/24/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
110 A31 120110 23 4 Lại Thị Khánh Huyền Nữ 1/4/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
111 A175 120111 24 4 Bùi Quang Huynh Nam 11/9/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
112 A231 120112 25 4 Bùi Thị Thu Hương Nữ 9/28/2001 Kiến Xương, TB 14-10, TH 51 Anh
113 A283 120113 26 4 Đỗ Mai Hương Nữ 2/10/2001 Thành Phố, TB Phúc Thành, VT 50 Anh
114 A282 120114 27 4 Lê Thu Hương Nữ 1/30/2001 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 43 Anh
115 A199 120115 28 4 Nguyễn Lâm Thùy Hương Nữ 10/17/2001 Bình Định Dũng Nghĩa, VT 50 Anh
116 A134 120116 29 4 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 4/17/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 50 Anh
117 A149 120117 1 5 Phạm Thị Mai Hương Nữ 1/19/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Anh
118 A181 120118 2 5 Vũ Mai Hương Nữ 4/2/2001 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 50 Anh
119 A142 120119 3 5 Vũ Thu Hương Nữ 8/13/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
120 A33 120120 4 5 Đặng Hữu Trung Kiên Nam 12/20/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
121 A74 120121 5 5 Lê Ngọc Kiên Nam 11/9/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
122 A180 120122 6 5 Phạm Hữu Kiên Nam 4/6/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
123 A204 120123 7 5 Phạm Quang Khiêm Nam 6/15/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 49 Anh
124 A78 120124 8 5 Nguyễn Thế Khôi Nam 6/29/2001 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 49 Anh
125 A259 120125 9 5 Bùi Trúc Lam Nữ 9/8/2001 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 47 Anh
126 A257 120126 10 5 Hà Thị Ngọc Lan Nữ 2/9/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
127 A278 120127 11 5 Lại Thị Thanh Lan Nữ 1/1/2001 Đông Hưng, TB Đông Tân, ĐH 50 Anh
128 A112 120128 12 5 Nguyễn Thị Lan Nữ 3/7/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Anh
129 A193 120129 13 5 Bùi Nguyễn Ái Linh Nữ 9/5/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Anh
130 A76 120130 14 5 Bùi Thảo Linh Nữ 6/14/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
131 A228 120131 15 5 Dương Thị Diệu Linh Nữ 9/1/2001 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 50 Anh
132 A86 120132 16 5 Đào Phương Linh Nữ 6/29/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 50 Anh
133 A159 120133 17 5 Đặng Thị Linh Nữ 12/14/2001 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 47 Anh
134 A40 120134 18 5 Đặng Thùy Linh Nữ 11/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
135 A25 120135 19 5 Lại Khánh Linh Nữ 8/2/2001 Đông Hưng, TB Mê Linh, ĐH 48 Anh
136 A65 120136 20 5 Ngô Phương Linh Nữ 7/16/2001 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Anh
137 A212 120137 21 5 Nguyễn Khánh Linh Nữ 11/24/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Anh
138 A273 120138 22 5 Nguyễn Phương Linh Nữ 8/21/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
139 A138 120139 23 5 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 8/31/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Anh
140 A35 120140 24 5 Phạm Gia Linh Nam 10/23/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 45 Anh
141 A241 120141 25 5 Phạm Phương Linh Nữ 12/1/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
142 A242 120142 26 5 Vũ Phương Linh Nữ 2/19/2001 Thành Phố, TB Trọng Quan, ĐH 50 Anh
143 A266 120143 27 5 Vũ Thị Khánh Linh Nữ 9/18/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 46 Anh
144 A42 120144 28 5 Bùi Thị Thanh Loan Nữ 4/30/2001 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 50 Anh
145 A224 120145 29 5 Lê Thanh Loan Nữ 8/14/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Anh
146 A287 120146 1 6 Đỗ Hải Long Nam 12/14/2001 Thành Phố, TB Phúc Thành, VT 48 Anh
147 A24 120147 2 6 Nguyễn Hoàng Long Nam 1/18/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Anh
148 A198 120148 3 6 Nguyễn Tiểu Long Nam 9/29/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Anh
149 A156 120149 4 6 Vũ Hoàng Long Nam 11/6/2001 Thành Phố, TB Tân Hòa, VT 48 Anh
150 A215 120150 5 6 Vũ Việt Long Nam 9/19/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
151 A227 120151 6 6 Bùi Văn Luân Nam 6/25/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 49 Anh
152 A233 120152 7 6 Đào Khánh Ly Nữ 10/24/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
153 A62 120153 8 6 Lê Phương Ly Nữ 8/11/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Anh
154 A43 120154 9 6 Nguyễn Hương Ly Nữ 2/22/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
155 A41 120155 10 6 Phạm Nguyễn Thảo Ly Nữ 11/15/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
156 A253 120156 11 6 Phạm Thị Khánh Ly Nữ 7/18/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
157 A216 120157 12 6 Phạm Thị Thảo Ly Nữ 8/8/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
158 A165 120158 13 6 Bùi Thu Mai Nữ 6/11/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
159 A32 120159 14 6 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 4/2/2001 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Anh
160 A113 120160 15 6 Phạm Xuân Mai Nữ 1/15/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 51 Anh
161 A87 120161 16 6 Lại Đức Mạnh Nam 5/31/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 45 Anh
162 A191 120162 17 6 Lại Tiến Mạnh Nam 8/1/2001 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 50 Anh
163 A54 120163 18 6 Lê Đức Mạnh Nam 8/28/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
164 A229 120164 19 6 Vũ Đức Mạnh Nam 2/15/2001 Nam Định Phúc Khánh, TP 50 Anh
165 A30 120165 20 6 Đàm Nữ Nguyệt Minh Nữ 11/8/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
166 A50 120166 21 6 Đỗ Hồng Minh Nữ 6/7/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
167 A66 120167 22 6 Mai Nhật Minh Nữ 11/27/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 47 Anh
168 A67 120168 23 6 Phan Tuấn Minh Nam 10/23/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
169 A61 120169 24 6 Phạm Phan Hà My Nữ 8/27/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Anh
170 A84 120170 25 6 Đặng Phương Nam Nam 12/26/2001 Kiến Xương, TB Lê Lợi, KX 50 Anh
171 A88 120171 26 6 Đặng Hồng Nga Nữ 10/2/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
172 A126 120172 27 6 Phạm Thị Nga Nữ 11/28/2001 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 48 Anh
173 A247 120173 28 6 Cao Thị Ngân Nữ 3/5/2001 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 50 Anh
174 A246 120174 29 6 Nguyễn Thị Ngân Nữ 9/8/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Anh
175 A107 120175 1 7 Trần Thảo Ngân Nữ 5/27/2001 Hưng Hà, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
176 A93 120176 2 7 Nguyễn Phú Nghĩa Nam 12/23/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 52 Anh
177 A44 120177 3 7 Trần Thị Ngoan Nữ 4/11/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 50 Anh
178 A155 120178 4 7 Đàm Thị Ngọc Nữ 7/12/2001 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 50 Anh
179 A16 120179 5 7 Lê Hồng Ngọc Nữ 10/30/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 54 Anh
180 A127 120180 6 7 Phạm Thị Ánh Ngọc Nữ 1/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 54 Anh
181 A38 120181 7 7 Vũ Hồng Ngọc Nữ 7/7/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
182 A178 120182 8 7 Vũ Đình Nguyên Nam 2/28/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
183 A244 120183 9 7 Phạm Thu Nhài Nữ 12/17/2001 Đông Hưng, TB Đông Hà, ĐH 50 Anh
184 A98 120184 10 7 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 3/11/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Anh
185 A85 120185 11 7 Phạm Yến Nhi Nữ 10/2/2001 Tiền Hải, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 49 Anh
186 A22 120186 12 7 Trần Tô Thị Phương Nhi Nữ 6/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Anh
187 A05 120187 13 7 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 1/19/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
188 A81 120188 14 7 Nguyễn Thị Nhung Nữ 12/5/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 48 Anh
189 A82 120189 15 7 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 1/27/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Anh
190 A135 120190 16 7 Phạm Thị Nhung Nữ 4/30/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 47 Anh
191 A116 120191 17 7 Đỗ Thị Kim Oanh Nữ 3/1/2001 Vũ Thư, TB Đồng Thanh, VT 50 Anh
192 A60 120192 18 7 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 8/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 46 Anh
193 A101 120193 19 7 Nguyễn Ngọc Hiền Phúc Nữ 5/11/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
194 A09 120194 20 7 Bùi Hà Phương Nữ 1/29/2001 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 50 Anh
195 A187 120195 21 7 Bùi Thị Phương Nữ 2/19/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Anh
196 A103 120196 22 7 Đặng Thị Phương Nữ 10/28/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Anh
197 A176 120197 23 7 Đặng Thị Phương Nữ 11/22/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 48 Anh
198 A115 120198 24 7 Đinh Tâm Phương Nữ 11/6/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Anh
199 A49 120199 25 7 Hoàng Thảo Phương Nữ 11/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Anh
200 A51 120200 26 7 Hoàng Vân Phương Nữ 3/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
201 A02 120201 27 7 Mạc Minh Phương Nữ 12/25/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
202 A160 120202 28 7 Nguyễn Ngọc Phương Nữ 6/26/2001 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 48 Anh
203 A213 120203 29 7 Nguyễn Thị Lan Phương Nữ 3/16/2001 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 50 Anh
204 A289 120204 1 8 Phạm Hà Phương Nữ 9/24/2001 Thành Phố, TB Tthh, HH 46 Anh
205 A104 120205 2 8 Phạm Thùy Phương Nữ 5/6/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Anh
206 A268 120206 3 8 Trần Thị Minh Phương Nữ 6/17/2001 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 49 Anh
207 A169 120207 4 8 Trần Thị Thu Phương Nữ 7/19/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
208 A232 120208 5 8 Vũ Thị Thu Phương Nữ 1/19/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
209 A210 120209 6 8 Vũ Thu Phương Nữ 9/22/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
210 A200 120210 7 8 Bùi Anh Quân Nam 12/6/2001 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 50 Anh
211 A158 120211 8 8 Lê Anh Quân Nam 9/24/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 49 Anh
212 A131 120212 9 8 Nguyễn Anh Quân Nam 9/9/2001 Thái Thụy, TB Lương Thế Vnh, TP 49 Anh
213 A196 120213 10 8 Bùi Thị Diễm Quỳnh Nữ 8/12/2001 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 47 Anh
214 A20 120214 11 8 Đào Thúy Quỳnh Nữ 2/4/2002 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
215 A207 120215 12 8 Ngô Thúy Quỳnh Nữ 10/25/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
216 A190 120216 13 8 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 10/30/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 50 Anh
217 A130 120217 14 8 Trần Diễm Quỳnh Nữ 1/8/2001 Vũ Thư, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
218 A11 120218 15 8 Trần Thị Diễm Quỳnh Nữ 12/3/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 49 Anh
219 A217 120219 16 8 Ngô Thái Sơn Nam 10/21/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
220 A07 120220 17 8 Trần Cao Sơn Nam 2/28/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 49 Anh
221 A172 120221 18 8 Bùi Ngọc Toàn Nam 4/16/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
222 A170 120222 19 8 Phạm Thanh Tùng Nam 2/7/2001 Đông Hưng, TB Hoa Lư, ĐH 48 Anh
223 A147 120223 20 8 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ 8/7/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Anh
224 A184 120224 21 8 Trần Thị Ánh Tuyết Nữ 9/22/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 47 Anh
225 A240 120225 22 8 Bùi Thị Tươi Nữ 8/18/2001 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 48 Anh
226 A237 120226 23 8 Phạm Hoàng Thái Nam 6/18/2001 Thành Phố, TB 14-10, TH 46 Anh
227 A140 120227 24 8 Bùi Tuấn Thanh Nam 6/18/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
228 A90 120228 25 8 Vũ Thị Thanh Nữ 1/23/2001 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 50 Anh
229 A260 120229 26 8 Bùi Tiến Thành Nam 7/12/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
230 A264 120230 27 8 Nguyễn Minh Thành Nam 10/8/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Anh
231 A195 120231 28 8 Phạm Đình Thành Nam 11/3/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Anh
232 A69 120232 1 9 Bùi Thu Thảo Nữ 12/25/2001 Thái Thụy, TB Trần Phú, TP 47 Anh
233 A189 120233 2 9 Doãn Thị Phương Thảo Nữ 5/25/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
234 A114 120234 3 9 Hoàng Minh Thảo Nữ 4/10/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Anh
235 A124 120235 4 9 Khổng Thị Thảo Nữ 11/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
236 A157 120236 5 9 Lại Thị Thảo Nữ 4/7/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Anh
237 A243 120237 6 9 Lê Phương Thảo Nữ 5/5/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh
238 A220 120238 7 9 Lê Thị Phương Thảo Nữ 7/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
239 A143 120239 8 9 Phạm Hương Thảo Nữ 11/10/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Anh
240 A163 120240 9 9 Phạm Thị Thảo Nữ 11/14/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
241 A236 120241 10 9 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 8/25/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
242 A56 120242 11 9 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 8/10/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
243 A64 120243 12 9 Trần Thị Thảo Nữ 11/5/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 48 Anh
244 A122 120244 13 9 Phạm Đăng Thiết Nam 2/22/2001 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Anh
245 A225 120245 14 9 Nguyễn Xuân Thiệu Nam 1/17/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
246 A15 120246 15 9 Nguyễn Đức Thịnh Nam 1/29/2001 Thành Phố, TB Bình Nguyên, KX 50 Anh
247 A45 120247 16 9 Nguyễn Thị Hoài Thơ Nữ 10/6/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Anh
248 A71 120248 17 9 Bùi Thị Minh Thu Nữ 3/23/2001 Thành Phố, TB Vũ Lễ, KX 50 Anh
249 A162 120249 18 9 Đoàn Thị Hoài Thu Nữ 6/10/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
250 A161 120250 19 9 Phạm Hà Thu Nữ 8/20/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
251 A146 120251 20 9 Nguyễn Phương Thúy Nữ 2/2/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Anh
252 A125 120252 21 9 Nguyễn Thị Thùy Nữ 1/13/2001 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Anh
253 A194 120253 22 9 Phạm Thị Thùy Nữ 6/15/2001 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 50 Anh
254 A285 120254 23 9 Phạm Thị Thu Thùy Nữ 4/20/2001 Đông Hưng, TB Đông Các, ĐH 50 Anh
255 A192 120255 24 9 Phan Thị Thanh Thùy Nữ 11/14/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Anh
256 A14 120256 25 9 Hà Thanh Thủy Nữ 2/1/2001 Kiến Xương, TB Hồng Thái, KX 50 Anh
257 A141 120257 26 9 Nguyễn Thị Thủy Nữ 10/27/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Anh
258 A03 120258 27 9 Phạm Thu Thủy Nữ 8/8/2001 Quỳnh Phụ, TB An Lễ, QP 50 Anh
259 A262 120259 28 9 Vũ Thu Thủy Nữ 11/25/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh
260 A77 120260 1 10 Phạm Minh Thư Nữ 5/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
261 A221 120261 2 10 Trần Anh Thư Nữ 8/20/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
262 A145 120262 3 10 Khiếu Thị Thanh Thương Nữ 8/14/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 43 Anh
263 A166 120263 4 10 Nhâm Thị Hoài Thương Nữ 2/18/2001 Đông Hưng, TB Đông Hoàng, ĐH 50 Anh
264 A59 120264 5 10 Chu Quỳnh Trang Nữ 11/6/2001 Tiền Hải, TB Tây Sơn, TP 47 Anh
265 A28 120265 6 10 Dương Thu Trang Nữ 4/9/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
266 A36 120266 7 10 Đào Linh Trang Nữ 10/18/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Anh
267 A202 120267 8 10 Đào Thanh Trang Nữ 7/5/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
268 A203 120268 9 10 Hoàng Thanh Trang Nữ 9/9/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh
269 A139 120269 10 10 Hoàng Thu Trang Nữ 3/28/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
270 A48 120270 11 10 Lương Huyền Trang Nữ 6/1/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Anh
271 A63 120271 12 10 Nguyễn Thùy Trang Nữ 1/1/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh
272 A136 120272 13 10 Nguyễn Xuân Trang Nam 12/4/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh
273 A209 120273 14 10 Phạm Hạnh Trang Nữ 8/29/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 51 Anh
274 A06 120274 15 10 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 1/26/2001 Kiến Xương, TB Thanh Tân, KX 50 Anh
275 A120 120275 16 10 Vũ Hiền Trang Nữ 1/10/2001 Nam Định Minh Thành, TP 50 Anh
276 A117 120276 17 10 Ngô Minh Trí Nam 1/26/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Anh
277 A255 120277 18 10 Doãn Thị Lan Trinh Nữ 4/18/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh
278 A182 120278 19 10 Nguyễn Phú Trọng Nam 11/18/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 45 Anh
279 A137 120279 20 10 Vũ Chí Trung Nam 9/29/2001 Thành Phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh
280 A275 120280 21 10 Lê Phương Uyên Nữ 6/20/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Anh
281 A280 120281 22 10 Nguyễn Thị Vân Nữ 3/24/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 52 Anh
282 A185 120282 23 10 Phạm Thị Thảo Vân Nữ 2/24/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Anh
283 A151 120283 24 10 Phan Thị Vân Nữ 3/1/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh
284 A174 120284 25 10 Ngô Hoàng Việt Nam 6/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 40 Anh
285 A95 120285 26 10 Nguyễn Quốc Việt Nam 10/26/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 49 Anh
286 A37 120286 27 10 Khiếu Thị Hải Yến Nữ 5/28/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh
287 A254 120287 28 10 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 8/26/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Anh
288 D48 120288 1 11 Hoàng Thị Ngọc Anh Nữ 1/7/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 52 Địa
289 D32 120289 2 11 Nguyễn Phương Anh Nữ 9/23/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 47 Địa
290 D78 120290 3 11 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 10/31/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 47 Địa
291 D85 120291 4 11 Phạm Hải Anh Nữ 9/18/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Địa
292 D56 120292 5 11 Phạm Việt Anh Nam 1/14/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 48 Địa
293 D64 120293 6 11 Tô Trần Phương Anh Nữ 9/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Địa
294 D96 120294 7 11 Trương Vũ Thái Anh Nữ 9/9/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Địa
295 D45 120295 8 11 Nguyễn Minh Ánh Nữ 1/11/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 45 Địa
296 D08 120296 9 11 Đỗ Gia Bình Nam 12/7/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 44 Địa
297 D35 120297 10 11 Đặng Đức Cảnh Nam 5/12/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 43 Địa
298 D24 120298 11 11 Lưu Thành Công Nam 5/4/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Địa
299 D19 120299 12 11 Mai Thị Linh Chi Nữ 1/1/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Địa
300 D11 120300 13 11 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 8/24/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Địa
301 D70 120301 14 11 Vũ Thị Linh Chi Nữ 9/21/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47 Địa
302 D43 120302 15 11 Đoàn Quang Chiến Nam 1/2/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 41 Địa
303 D20 120303 16 11 Phạm Trọng Duy Nam 3/1/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47 Địa
304 D99 120304 17 11 Bùi Quang Dương Nam 2/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Địa
305 D76 120305 18 11 Phạm Thành Đạt Nam 10/6/2001 Lai Châu Phúc Khánh, TP 50 Địa
306 D58 120306 19 11 Trương Lâm Quốc Đạt Nam 5/7/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Địa
307 D36 120307 20 11 Nguyễn Văn Đoàn Nam 7/24/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Địa
308 D38 120308 21 11 Dương Tiến Đức Nam 9/22/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 47 Địa
309 D04 120309 22 11 Hà Minh Đức Nam 10/5/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 48 Địa
310 D10 120310 23 11 Trần Minh Đức Nam 4/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Địa
311 D07 120311 24 11 Nguyễn Ngọc Hương Giang Nữ 1/27/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 48 Địa
312 D84 120312 25 11 Bùi Việt Hà Nữ 9/13/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 46 Địa
313 D28 120313 1 12 Nguyễn Thanh Hà Nữ 6/12/2001 Vũ Thư, TB Kỳ Bá, TP 50 Địa
314 D75 120314 2 12 Nguyễn Lê Thanh Hải Nam 8/9/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43 Địa
315 D33 120315 3 12 Bùi Ngọc Hạnh Nam 1/26/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Địa
316 D42 120316 4 12 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 8/26/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 49 Địa
317 D73 120317 5 12 Hồ Xuân Hiếu Nam 9/28/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Địa
318 D49 120318 6 12 Phạm Viết Hiếu Nam 4/17/2001 Kiến Xương, TB Trần Lãm, TP 50 Địa
319 D05 120319 7 12 Trần Thị Phương Hoa Nữ 8/31/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Địa
320 D90 120320 8 12 Đặng Thị Hòa Nữ 1/29/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Địa
321 D59 120321 9 12 Vũ Văn Hùng Nam 8/5/2001 Nam Định Minh Thành, TP 43 Địa
322 D03 120322 10 12 Bùi Thị Thanh Huyền Nữ 11/27/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 43 Địa
323 D53 120323 11 12 Nguyễn Thị Thúy Huyền Nữ 1/10/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 50 Địa
324 D63 120324 12 12 Phạm Thị Huyền Nữ 2/21/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 49 Địa
325 D95 120325 13 12 Phạm Thị Huyền Nữ 11/13/2001 Quỳnh Phụ, TB Minh Thành, TP 45 Địa
326 D66 120326 14 12 Nguyễn Đỗ Lan Hương Nữ 10/20/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 42 Địa
327 D81 120327 15 12 Nguyễn Mai Hương Nữ 7/13/2001 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 43 Địa
328 D52 120328 16 12 Phạm Hoàng Lan Hương Nữ 9/17/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 43 Địa
329 D37 120329 17 12 Dương Ngọc Khánh Nữ 2/11/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 43 Địa
330 D54 120330 18 12 Đào Thị Ngọc Lan Nữ 6/18/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 49 Địa
331 D18 120331 19 12 Bùi Tùng Lâm Nam 5/15/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Địa
332 D82 120332 20 12 Nguyễn Văn Linh Nam 1/25/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 45 Địa
333 D27 120333 21 12 Đỗ Ngọc Lượng Nam 10/9/2001 Huế Tây Sơn, TP 43 Địa
334 D79 120334 22 12 Nguyễn Thị Lựu Nữ 7/14/2001 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 50 Địa
335 D94 120335 23 12 Bùi Mỹ Ly Nữ 12/22/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 43 Địa
336 D16 120336 24 12 Hoàng Thị Ly Nữ 7/28/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43 Địa
337 D62 120337 25 12 Hà Yến Minh Nữ 9/20/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 54 Địa
338 D68 120338 1 13 Nguyễn Hoàng Minh Nam 1/14/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Địa
339 D39 120339 2 13 Nguyễn Quang Minh Nam 1/2/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 51 Địa
340 D50 120340 3 13 Phạm Tuấn Minh Nam 11/15/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 49 Địa
341 D65 120341 4 13 Phan Hải Minh Nữ 11/27/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Địa
342 D51 120342 5 13 Vũ Hùng Minh Nam 8/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 44 Địa
343 D74 120343 6 13 Hoàng Hải Nam Nam 1/6/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 47 Địa
344 D34 120344 7 13 Vũ Hoằng Nghị Nam 11/2/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 48 Địa
345 D09 120345 8 13 Bùi Minh Ngọc Nữ 11/29/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 49 Địa
346 D29 120346 9 13 Hà Thị Bích Ngọc Nữ 1/28/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Địa
347 D44 120347 10 13 Nguyễn Minh Ngọc Nam 3/2/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 49 Địa
348 D72 120348 11 13 Phùng Thị Minh Ngọc Nữ 3/5/2001 Thanh Hóa Lê Quý Đôn, KX 50 Địa
349 D02 120349 12 13 Trần Yến Ngọc Nữ 5/25/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 50 Địa
350 D46 120350 13 13 Phạm Trương Thảo Nguyên Nữ 1/19/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Địa
351 D88 120351 14 13 Phan Ánh Nguyệt Nữ 12/28/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 49 Địa
352 D98 120352 15 13 Lê Yến Nhi Nữ 10/16/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 43 Địa
353 D100 120353 16 13 Đỗ Thị Nhung Nữ 1/8/2001 Vũ Thư, TB Hiệp Hòa, VT 50 Địa
354 D06 120354 17 13 Võ Thị Kim Oanh Nữ 4/11/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Địa
355 D55 120355 18 13 Đào Thu Phương Nữ 9/29/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 48 Địa
356 D01 120356 19 13 Nguyễn Thị Phương Nữ 4/30/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 49 Địa
357 D22 120357 20 13 Vũ Ngọc Lan Phương Nữ 12/22/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Địa
358 D15 120358 21 13 Vũ Thị Lan Phương Nữ 11/12/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Địa
359 D87 120359 22 13 Hoàng Nhật Quang Nam 2/27/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 46 Địa
360 D92 120360 23 13 Nguyễn Hồng Quân Nam 3/29/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 49 Địa
361 D61 120361 24 13 Đặng Ngọc Sang Nam 6/26/2001 Tp Hồ Chí Minh Phúc Khánh, TP 48 Địa
362 D41 120362 25 13 Đỗ Minh Tâm Nữ 8/30/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Địa
363 D30 120363 1 14 Trương Minh Tú Nam 9/9/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 43 Địa
364 D67 120364 2 14 Phạm Anh Tuân Nam 12/23/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 42 Địa
365 D47 120365 3 14 Phạm Minh Thái Nam 10/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 45 Địa
366 D91 120366 4 14 Đặng Thị Diệu Thanh Nữ 3/16/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Địa
367 D93 120367 5 14 Bùi Thị Thảo Nữ 3/5/2001 Kiến Xương, TB Nam Bình, KX 43 Địa
368 D17 120368 6 14 Bùi Thị Thanh Thảo Nữ 1/27/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Địa
369 D40 120369 7 14 Đỗ Thị Thảo Nữ 10/6/2001 Tiền Hải, TB Trần Lãm, TP 43 Địa
370 D86 120370 8 14 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 1/16/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Địa
371 D83 120371 9 14 Trần Thị Thảo Nữ 10/8/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 53 Địa
372 D14 120372 10 14 Trần Thị Phương Thảo Nữ 3/12/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Địa
373 D60 120373 11 14 Chu Hữu Thắng Nam 10/10/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Địa
374 D89 120374 12 14 Vũ Đoàn Quý Thắng Nam 7/22/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 45 Địa
375 D71 120375 13 14 Hà Huyền Trang Nữ 2/3/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 48 Địa
376 D13 120376 14 14 Hoàng Hà Quỳnh Trang Nữ 12/19/2001 Vũng Tàu Tây Sơn, TP 43 Địa
377 D25 120377 15 14 Hoàng Thị Trang Nữ 7/14/2001 Quảng Ninh Tây Sơn, TP 43 Địa
378 D26 120378 16 14 Hồ Thu Trang Nữ 8/16/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 44 Địa
379 D80 120379 17 14 Nguyễn Hồng Trang Nữ 10/25/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Địa
380 D12 120380 18 14 Nguyễn Thu Trang Nữ 11/13/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 49 Địa
381 D97 120381 19 14 Hà Mạnh Trí Nam 11/8/2001 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 50 Địa
382 D23 120382 20 14 Đào Thị Kiều Trinh Nữ 4/22/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Địa
383 D77 120383 21 14 Lê Thị Kiều Trinh Nữ 10/27/2001 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 51 Địa
384 D69 120384 22 14 Vũ Thị Kiều Trinh Nữ 12/15/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Địa
385 D31 120385 23 14 Lê Xuân Trường Nam 9/27/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Địa
386 D21 120386 24 14 Vũ Thị Tố Uyên Nữ 12/4/2001 Thành Phố, TB Đông Xuân, ĐH 50 Địa
387 D57 120387 25 14 Trần Huy Việt Nam 1/8/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 46 Địa
388 H01 120388 1 15 Bùi Thị Vân Anh Nữ 10/2/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
389 H51 120389 2 15 Bùi Việt Anh Nam 12/15/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Hoá
390 H30 120390 3 15 Hà Thị Kiều Anh Nữ 8/8/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Hoá
391 H34 120391 4 15 Lê Thị Quỳnh Anh Nữ 8/23/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Hoá
392 H75 120392 5 15 Nguyễn Đức Anh Nam 4/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
393 H70 120393 6 15 Phạm Ngọc Phương Anh Nữ 10/27/2001 Quảng Ninh Chu Văn An, VT 49 Hoá
394 H49 120394 7 15 Vũ Thị Kiều Anh Nữ 1/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
395 H40 120395 8 15 Phạm Xuân Bách Nam 7/28/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 51 Hoá
396 H22 120396 9 15 Đỗ Đức Bình Nam 6/21/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
397 H98 120397 10 15 Lê Thanh Bình Nam 9/21/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Hoá
398 H50 120398 11 15 Trần Mạnh Cường Nam 10/14/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 46 Hoá
399 H85 120399 12 15 Phạm Linh Chi Nữ 1/25/2001 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
400 H106 120400 13 15 Phan Linh Chi Nữ 4/9/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
401 H60 120401 14 15 Nguyễn Duy Chính Nam 7/26/2001 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 50 Hoá
402 H48 120402 15 15 Phạm Thị Diên Nữ 1/26/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
403 H24 120403 16 15 Hoàng Hồng Dung Nữ 12/29/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Hoá
404 H104 120404 17 15 Trần Tiến Dũng Nam 2/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
405 H83 120405 18 15 Hoàng Tân Duy Nam 4/9/2001 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 49 Hoá
406 H04 120406 19 15 Bùi Thanh Dương Nam 9/5/2001 LB Nga Lương Thế Vinh, TP 51 Hoá
407 H59 120407 20 15 Lê Đức Dương Nam 1/27/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Hoá
408 H86 120408 21 15 Mai Đức Dương Nam 12/7/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Hoá
409 H100 120409 22 15 Vũ Đức Đại Nam 7/17/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Hoá
410 H13 120410 23 15 Bùi Xuân Đạt Nam 8/23/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Hoá
411 H07 120411 24 15 Nguyễn Quốc Đạt Nam 7/27/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
412 H32 120412 25 15 Bùi Đoàn Đức Nam 7/19/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
413 H38 120413 26 15 Đồng Minh Đức Nam 5/15/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Hoá
414 H03 120414 27 15 Hà Minh Đức Nam 3/16/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
415 H12 120415 28 15 Nguyễn Minh Đức Nam 10/19/2001 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
416 H102 120416 1 16 Đinh Huyền Giang Nữ 1/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
417 H20 120417 2 16 Nguyễn Ngọc Hải Nam 2/10/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Hoá
418 H45 120418 3 16 Đỗ Thị Hằng Nữ 1/1/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Hoá
419 H89 120419 4 16 Phạm Vũ Thu Hằng Nữ 8/16/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
420 H66 120420 5 16 Hà Thu Hiền Nữ 1/30/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Hoá
421 H23 120421 6 16 Trịnh Thúy Hiền Nữ 6/15/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Hoá
422 H33 120422 7 16 Nguyễn Minh Hiển Nam 12/5/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
423 H54 120423 8 16 Bùi Minh Hiếu Nam 9/26/2001 Thành Phố, TB Minh Lãng, VT 50 Hoá
424 H68 120424 9 16 Nguyễn Quốc Hiệu Nam 5/16/2001 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 48 Hoá
425 H93 120425 10 16 Nguyễn Việt Hoàng Nam 2/6/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 48 Hoá
426 H42 120426 11 16 Tạ Mạnh Hoàng Nam 5/25/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
427 H79 120427 12 16 Xuân Huy Hoàng Nam 7/17/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Hoá
428 H110 120428 13 16 Nguyễn Sinh Hùng Nam 1/1/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 51 Hoá
429 H77 120429 14 16 Nguyễn Viết Hùng Nam 5/17/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 43 Hoá
430 H69 120430 15 16 Vũ Văn Huy Nam 6/16/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 48 Hoá
431 H82 120431 16 16 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 9/25/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Hoá
432 H25 120432 17 16 Vũ Trịnh Thu Huyền Nữ 10/18/2001 Kiến Xương, TB Phú Xuân, TP 47 Hoá
433 H21 120433 18 16 Nguyễn Xuân Hưng Nam 12/10/2001 Thành Phố, TB Vũ Hội, VT 53 Hoá
434 H73 120434 19 16 Nguyễn Trung Kiên Nam 5/14/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 49 Hoá
435 H62 120435 20 16 Nguyễn Hoàng Khải Nam 1/22/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Hoá
436 H26 120436 21 16 Đỗ Ngọc Khánh Nam 4/11/2001 Quỳnh Phụ, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
437 H11 120437 22 16 Phạm Quốc Khánh Nam 6/27/2001 Thành Phố, TB Mê Linh, ĐH 50 Hoá
438 H101 120438 23 16 Nguyễn Đăng Khiêm Nam 6/4/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Hoá
439 H80 120439 24 16 Nguyễn Thị Phương Lan Nữ 9/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
440 H90 120440 25 16 Nguyễn Thanh Lâm Nam 7/11/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Hoá
441 H10 120441 26 16 Tô Hoàng Lâm Nam 9/9/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Hoá
442 H35 120442 27 16 Vũ Nhật Linh Nam 4/9/2001 Lâm Đồng Tân Bình, TP 49 Hoá
443 H15 120443 28 16 Ngô Thị Hồng Loan Nữ 1/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Hoá
444 H57 120444 1 17 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 2/17/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 48 Hoá
445 H61 120445 2 17 Lê Nguyễn Thành Long Nam 1/12/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Hoá
446 H109 120446 3 17 Đặng Văn Luân Nam 2/16/2001 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 48 Hoá
447 H92 120447 4 17 Đào Công Lý Nam 7/16/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Hoá
448 H16 120448 5 17 Vũ Hương Mai Nữ 12/23/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Hoá
449 H17 120449 6 17 Ngô Thanh Mến Nữ 11/23/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 54 Hoá
450 H05 120450 7 17 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 8/21/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 51 Hoá
451 H105 120451 8 17 Phí Quang Minh Nam 9/12/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Hoá
452 H72 120452 9 17 Vũ Thiện Minh Nam 11/10/2001 Đắc Lắc Đông Xuân, ĐH 47 Hoá
453 H88 120453 10 17 Lại Thị Mơ Nữ 10/30/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 48 Hoá
454 H56 120454 11 17 Ngô Thành Nam Nam 10/9/2001 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 54 Hoá
455 H46 120455 12 17 Phạm Linh Ngân Nữ 6/16/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Hoá
456 H47 120456 13 17 Phạm Minh Ngọc Nữ 1/9/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
457 H44 120457 14 17 Trần Minh Nguyệt Nữ 1/7/2001 Slovakia Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Hoá
458 H84 120458 15 17 Nguyễn Thanh Nhàn Nữ 11/2/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
459 H18 120459 16 17 Đào Phan Minh Nhật Nam 8/25/2001 Thái Thụy, TB An Bài, QP 50 Hoá
460 H108 120460 17 17 Đoàn Thị Yến Nhi Nữ 10/22/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
461 H08 120461 18 17 Lê Tuấn Phong Nam 7/16/2001 Vũ Thư, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Hoá
462 H37 120462 19 17 Bùi Minh Phúc Nam 3/26/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Hoá
463 H53 120463 20 17 Đỗ Quang Phúc Nam 10/18/2001 Thành Phố, TB Tân Hòa, VT 53 Hoá
464 H36 120464 21 17 Khiếu Minh Phương Nữ 7/27/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 43 Hoá
465 H94 120465 22 17 Phạm Hà Phương Nữ 10/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
466 H78 120466 23 17 Trần Thu Phương Nữ 4/13/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Hoá
467 H31 120467 24 17 Vũ Thị Thu Phương Nữ 8/20/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Hoá
468 H91 120468 25 17 Nguyễn Anh Quân Nam 3/5/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 52 Hoá
469 H14 120469 26 17 Đặng Thanh Sơn Nam 5/7/2001 Thành Phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
470 H19 120470 27 17 Trương Đức Tân Nam 2/16/2001 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 49 Hoá
471 H09 120471 1 18 Vũ Mạnh Tân Nam 3/1/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 54 Hoá
472 H87 120472 2 18 Trần Ngọc Tiến Nam 3/4/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
473 H39 120473 3 18 Phạm Trung Tin Nam 11/16/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Hoá
474 H81 120474 4 18 Mai Thị Toan Nữ 7/25/2001 Thành Phố, TB Vũ Vinh, VT 50 Hoá
475 H27 120475 5 18 Đỗ Minh Tú Nam 1/5/2001 Thành Phố, TB Hiệp Hòa, VT 53 Hoá
476 H74 120476 6 18 Đặng Minh Tuân Nam 1/31/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Hoá
477 H63 120477 7 18 Nguyễn Công Tuấn Nam 6/2/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Hoá
478 H67 120478 8 18 Nguyễn Tiến Thành Nam 10/4/2001 Thành Phố, TB Quỳnh Thọ, QP 53 Hoá
479 H41 120479 9 18 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 8/12/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 52 Hoá
480 H99 120480 10 18 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 7/27/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Hoá
481 H43 120481 11 18 Phạm Thu Thảo Nữ 9/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
482 H52 120482 12 18 Phạm Xuân Thăng Nam 3/25/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Hoá
483 H65 120483 13 18 Hà Đình Thắng Nam 10/11/2001 Lai Châu Đông Hòa, TP 42 Hoá
484 H29 120484 14 18 Hoàng Đức Thắng Nam 12/19/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
485 H28 120485 15 18 Hà Thị Thùy Nữ 1/22/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 47 Hoá
486 H76 120486 16 18 Tống Thị Thư Nữ 3/20/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
487 H95 120487 17 18 Bùi Thị Quỳnh Trang Nữ 6/2/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Hoá
488 H71 120488 18 18 Phạm Huyền Trang Nữ 10/25/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
489 H64 120489 19 18 Phan Thị Trang Nữ 10/3/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Hoá
490 H96 120490 20 18 Phạm Công Trọng Nam 10/24/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Hoá
491 H55 120491 21 18 Vũ Đức Trọng Nam 2/25/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 52 Hoá
492 H02 120492 22 18 Nguyễn Ngọc Trung Nam 9/12/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 47 Hoá
493 H107 120493 23 18 Phạm Đặng Thu Uyên Nữ 3/10/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Hoá
494 H06 120494 24 18 Trần Mạnh Việt Nam 3/13/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Hoá
495 H58 120495 25 18 Phạm Đắc Vượng Nam 2/9/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 53 Hoá
496 H103 120496 26 18 Lưu Thị Hải Yến Nữ 7/10/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Hoá
497 H97 120497 27 18 Tạ Thị Hải Yến Nữ 9/18/2001 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 50 Hoá
498 L23 120498 1 19 Đào Nguyễn Tuấn Anh Nam 8/21/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 43
499 L176 120499 2 19 Đoàn Thị Hải Anh Nữ 12/14/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 43
500 L41 120500 3 19 Đỗ Thị Quỳnh Anh Nữ 7/5/2001 Tiền Hải, TB Minh Thành, TP 50
501 L19 120501 4 19 Lê Đức Anh Nam 12/24/2001 Đông Hưng, TB Minh Thành, TP 43
502 L57 120502 5 19 Nguyễn Phương Anh Nữ 1/10/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 49
503 L167 120503 6 19 Nguyễn Phương Anh Nữ 9/14/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50
504 L148 120504 7 19 Nguyễn Tuấn Anh Nam 2/15/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
505 L37 120505 8 19 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 2/5/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52
506 L175 120506 9 19 Nguyễn Trần Quốc Anh Nam 12/26/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43
507 L60 120507 10 19 Phạm Hải Anh Nam 11/9/2001 Vũng Tàu Lương Thế Vinh, TP 50
508 L142 120508 11 19 Phạm Mai Anh Nữ 11/23/2001 Thành Phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51
509 L17 120509 12 19 Phạm Tuấn Anh Nam 10/29/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 47
510 L95 120510 13 19 Vũ Ngọc Anh Nữ 8/7/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 51
511 L117 120511 14 19 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 5/6/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 49
512 L83 120512 15 19 Phạm Quang Ánh Nam 8/29/2001 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 50
513 L115 120513 16 19 Lê Thành Công Nam 2/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 47
514 L107 120514 17 19 Hoàng Mạnh Cường Nam 9/25/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50
515 L105 120515 18 19 Nguyễn Việt Cường Nam 1/24/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 48
516 L136 120516 19 19 Ngô Kim Chi Nữ 10/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
517 L98 120517 20 19 Đặng Tiến Dũng Nam 1/7/2001 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 48
518 L146 120518 21 19 Nguyễn Khắc Tiến Dũng Nam 12/5/2001 Quỳnh Phụ, TB Thị trấn Quỳnh Côi, QP 50
519 L09 120519 22 19 Trần Nguyễn Anh Dũng Nam 11/1/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 43
520 L139 120520 23 19 Vũ Mạnh Dũng Nam 3/25/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48
521 L147 120521 24 19 Phạm Thị Thảo Duyên Nữ 2/8/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 48
522 L14 120522 25 19 Lại Thế Dương Nam 8/26/2001 Đông Hưng, TB Đông Mỹ, TP 50
523 L75 120523 26 19 Nguyễn Đăng Dương Nam 5/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
524 L77 120524 27 19 Nguyễn Hải Dương Nam 3/16/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 52
525 L21 120525 28 19 Vũ Hải Dương Nam 1/9/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50
526 L82 120526 29 19 Nguyễn Trọng Đạo Nam 8/24/2001 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 50
527 L138 120527 1 20 Nguyễn Đình Đạt Nam 8/23/2001 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 48
528 L159 120528 2 20 Nguyễn Trọng Đạt Nam 12/13/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 51
529 L73 120529 3 20 Phạm Quốc Đạt Nam 3/15/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50
530 L114 120530 4 20 Phạm Xuân Đức Nam 11/11/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50
531 L131 120531 5 20 Vũ Ngọc Đức Nam 9/7/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50
532 L02 120532 6 20 Vũ Xuân Đức Nam 1/2/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 51
533 L158 120533 7 20 Nguyễn Trần Thành Được Nam 10/15/2001 Kiên Giang Vũ An, KX 44
534 L106 120534 8 20 Phạm Hà Giang Nữ 8/30/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 43
535 L64 120535 9 20 Vũ Thị Mai Giang Nữ 11/23/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 47
536 L132 120536 10 20 Đinh Quang Hà Nam 7/2/2001 Hà Tây Tây Sơn, TP 43
537 L81 120537 11 20 Hà Thị Thu Hà Nữ 11/12/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 48
538 L144 120538 12 20 Hà Thúy Hà Nữ 1/5/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 49
539 L69 120539 13 20 Nguyễn Sỹ Hà Nam 8/25/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
540 L91 120540 14 20 Nguyễn Thúy Hà Nữ 1/14/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50
541 L134 120541 15 20 Phạm Bá Hà Nam 9/9/2001 Thành Phố, TB Bách Thuận, VT 47
542 L157 120542 16 20 Phạm Thị Kim Hà Nữ 2/14/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50
543 L125 120543 17 20 Vũ Mạnh Hà Nam 6/13/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50
544 L99 120544 18 20 Ngô Đức Hải Nam 9/14/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 50
545 L08 120545 19 20 Nguyễn Đức Hải Nam 12/23/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 43
546 L22 120546 20 20 Tào Mạnh Hải Nam 7/19/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49
547 L116 120547 21 20 Trần Quang Hanh Nam 2/28/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 43
548 L152 120548 22 20 Trần Thị Hạnh Nữ 8/11/2001 Hưng Hà, TB Phạm Đôn Lễ, HH 49
549 L120 120549 23 20 Lê Thị Hằng Nữ 4/7/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
550 L80 120550 24 20 Phan Văn Hiệp Nam 7/24/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 43
551 L156 120551 25 20 Bùi Xuân Hiếu Nam 3/3/2001 Thành Phố, TB Thanh Phú, VT 50
552 L137 120552 26 20 Nguyễn Như Hiếu Nam 2/20/2001 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 48
553 L67 120553 27 20 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 4/6/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52
554 L20 120554 28 20 Nguyễn Trung Hiếu Nam 12/16/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53
555 L18 120555 29 20 Phạm Trung Hiếu Nam 2/23/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50
556 L06 120556 1 21 Phạm Trung Hiếu Nam 6/12/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 53
557 L48 120557 2 21 Vũ Minh Hiếu Nam 1/7/2001 Đông Hưng, TB Tây Sơn, TP 48
558 L90 120558 3 21 Vũ Trung Hiếu Nam 8/1/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 54
559 L39 120559 4 21 Bùi Ngọc Hoa Nữ 11/30/2001 Thành Phố, TB Vũ Quý, KX 49
560 L150 120560 5 21 Nguyễn Văn Hòa Nam 10/22/2001 Tiền Hải, TB Nam Chính, TH 48
561 L86 120561 6 21 Lê Huy Hoàng Nam 10/20/2001 Thành Phố, TB  Phúc Khánh, TP 49
562 L155 120562 7 21 Nguyễn Việt Hoàng Nam 1/29/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 47
563 L79 120563 8 21 Nguyễn Việt Hoàng Nam 10/12/2001 Thành Phố, TB Vũ Trung, KX 47
564 L164 120564 9 21 Nguyễn Thị Kim Huế Nữ 2/25/2001 Hưng Hà, TB Phạm Kính Ân, HH 50
565 L63 120565 10 21 Đỗ Mạnh Hùng Nam 12/5/2001 Thành Phố, TB Tân Hòa, VT 50
566 L92 120566 11 21 Đỗ Xuân Hùng Nam 10/7/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 47
567 L173 120567 12 21 Hoàng Phi Hùng Nam 12/26/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 43
568 L30 120568 13 21 Lê Quang Hùng Nam 5/6/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52
569 L47 120569 14 21 Vũ Mạnh Hùng Nam 7/29/2001 Thành Phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53
570 L25 120570 15 21 Bùi Quốc Huy Nam 11/22/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48
571 L04 120571 16 21 Trần Quang Huy Nam 9/16/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 45
572 L168 120572 17 21 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 1/6/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51
573 L12 120573 18 21 Nguyễn Thu Hương Nữ 12/2/2001 Vũ Thư, TB Tam Quang, VT 50
574 L104 120574 19 21 Bùi Trung Kiên Nam 1/7/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43
575 L118 120575 20 21 Đặng Thị Phượng Kiều Nữ 7/13/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52
576 L56 120576 21 21 Cao Xuân Khải Nam 10/19/2001 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 50
577 L44 120577 22 21 Mai Văn Khải Nam 10/6/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53
578 L61 120578 23 21 Phạm Quang Khải Nam 6/4/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 43
579 L97 120579 24 21 Trần Nam Khánh Nam 6/13/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
580 L45 120580 25 21 Vũ Thị Kim Liên Nữ 12/7/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50
581 L101 120581 26 21 Đặng Ngọc Linh Nam 11/16/2001 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 46
582 L40 120582 27 21 Hà Thùy Linh Nữ 11/1/2001 Sơn La Vũ Quý, KX 49
583 L172 120583 28 21 Nguyễn Mạnh Linh Nam 8/3/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 43
584 L76 120584 29 21 Nguyễn Phương Linh Nữ 3/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53
585 L70 120585 1 22 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 11/17/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48
586 L43 120586 2 22 Nguyễn Thùy Linh Nữ 10/20/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50
587 L05 120587 3 22 Phạm Phương Linh Nữ 12/1/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50
588 L51 120588 4 22 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 10/7/2001 Tiền Hải, TB Minh Thành, TP 47
589 L161 120589 5 22 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 4/1/2001 Thành Phố, TB Đông Xuân, ĐH 50
590 L24 120590 6 22 Phạm Văn Lĩnh Nam 8/12/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49
591 L141 120591 7 22 Bùi Thị Loan Nữ 8/18/2001 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 50
592 L15 120592 8 22 Đỗ Đức Long Nam 10/8/2001 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 50
593 L54 120593 9 22 Ngô Duy Long Nam 9/13/2001 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, TP 50
594 L93 120594 10 22 Vũ Như Lộc Nam 3/27/2001 Thành Phố, TB Đông Hà, ĐH 49
595 L100 120595 11 22 Bùi Thị Khánh Ly Nữ 10/14/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50
596 L163 120596 12 22 Lê Hà Ly Nữ 7/19/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50
597 L85 120597 13 22 Phạm Thị Mai Nữ 4/14/2001 Đông Hưng, TB Liên Giang, ĐH 50
598 L109 120598 14 22 Nguyễn Đức Mạnh Nam 10/1/2001 Thành Phố, TB Song Lãng, VT 48
599 L129 120599 15 22 Phạm Đức Mạnh Nam 2/7/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 48
600 L113 120600 16 22 Đặng Quang Minh Nam 6/27/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50
601 L01 120601 17 22 Đỗ Đức Minh Nam 7/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
602 L123 120602 18 22 Đỗ Hải Minh Nữ 11/4/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 51
603 L42 120603 19 22 Ngô Quang Minh Nam 10/10/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50
604 L27 120604 20 22 Nguyễn Quang Minh Nam 11/21/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 45
605 L153 120605 21 22 Trương Huỳnh Hải Nam Nam 8/28/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
606 L140 120606 22 22 Ngô Hoài Ngọc Nữ 9/7/2001 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 50
607 L65 120607 23 22 Nguyễn Duy Linh Ngọc Nữ 2/5/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 48
608 L166 120608 24 22 Phạm Bảo Ngọc Nữ 10/26/2001 Đông Hưng, TB Phú Lương, ĐH 50
609 L169 120609 25 22 Vũ Thị Minh Ngọc Nữ 10/6/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50
610 L128 120610 26 22 Trần Linh Nhi Nữ 1/2/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 48
611 L154 120611 27 22 Vũ Viết Phát Nam 10/12/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47
612 L171 120612 28 22 Đào Trung Phong Nam 4/8/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 43
613 L112 120613 29 22 Trần Long Phú Nam 2/1/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50
614 L36 120614 1 23 Trần Huy Phúc Nam 5/22/2001 Tiền Hải, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50
615 L68 120615 2 23 Đoàn Xuân Phước Nam 11/17/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 43
616 L151 120616 3 23 Hoàng Văn Phương Nam 2/9/2001 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 43
617 L135 120617 4 23 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 3/2/2001 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 50
618 L162 120618 5 23 Nhâm Thị Minh Phương Nữ 12/25/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50
619 L84 120619 6 23 Dương Thị Bích Phượng Nữ 10/2/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
620 L87 120620 7 23 Phạm Đình Quang Nam 3/10/2001 Quỳnh Phụ, TB Trần Lãm, TP 50
621 L03 120621 8 23 Đỗ Hồng Quân Nam 4/3/2001 Hà Nội Lương Thế Vinh, TP 53
622 L16 120622 9 23 Nguyễn Anh Quân Nam 8/12/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50
623 L13 120623 10 23 Phạm Trịnh Quân Nam 8/31/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 46
624 L149 120624 11 23 Nguyễn Anh Quý Nam 4/2/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 49
625 L46 120625 12 23 Bùi Thúy Quỳnh Nữ 12/3/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48
626 L88 120626 13 23 Trần Minh Sang Nam 11/23/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50
627 L119 120627 14 23 Phạm Ngọc Sáng Nam 5/1/2001 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 49
628 L34 120628 15 23 Nguyễn Chính Siêu Nam 5/22/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50
629 L53 120629 16 23 Trịnh Quang Sinh Nam 9/23/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 49
630 L11 120630 17 23 Bùi Xuân Sính Nam 4/25/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 48
631 L165 120631 18 23 Nguyễn Văn Sơn Nam 3/15/2001 Tiền Hải, TB Đông Hoàng, TH 50
632 L55 120632 19 23 Trần Công Sơn Nam 6/9/2001 Thành Phố, TB Tân Phong, VT 51
633 L124 120633 20 23 Trần Hồng Sơn Nam 10/4/2001 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, TP 45
634 L10 120634 21 23 Nghiêm Đăng Tâm Nam 3/1/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50
635 L52 120635 22 23 Bùi Anh Việt Tiệp Nam 9/21/2001 Hải Phòng Minh Thành, TP 43
636 L49 120636 23 23 Lê Anh Tú Nam 9/13/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 48
637 L130 120637 24 23 Ngô Võ Anh Tuấn Nam 1/3/2001 Quảng Bình Hoàng Diệu, TP 47
638 L143 120638 25 23 Hoàng Đức Tuệ Nam 10/12/2001 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 48
639 L28 120639 26 23 Phạm Ngọc Tùng Nam 12/14/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49
640 L50 120640 27 23 Phạm Quang Tùng Nam 11/25/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47
641 L89 120641 28 23 Hoàng Văn Thái Nam 3/16/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 48
642 L78 120642 29 23 Trương Việt Thái Nam 3/20/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 47
643 L96 120643 30 23 Hoàng Chí Thanh Nam 11/17/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 47
644 L170 120644 1 24 Nguyễn Thị Thanh Thanh Nữ 12/14/2001 Sơn La Vũ Lạc, TP 49
645 L31 120645 2 24 Ngô Quốc Thành Nam 9/29/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 49
646 L122 120646 3 24 Nguyễn Ngọc Thành Nam 11/21/2001 Lào Cai Hoàng Diệu, TP 45
647 L07 120647 4 24 Bùi Phương Thảo Nữ 2/8/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50
648 L72 120648 5 24 Đoàn Thị Phương Thảo Nữ 8/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
649 L126 120649 6 24 Khổng Thị Phương Thảo Nữ 1/14/2001 Thành Phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50
650 L160 120650 7 24 Ngô Thị Phương Thảo Nữ 4/19/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50
651 L127 120651 8 24 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 1/8/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54
652 L102 120652 9 24 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 6/4/2001 Nam Định Tây Sơn, TP 43
653 L66 120653 10 24 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 8/6/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 48
654 L38 120654 11 24 Trần Thị Phương Thảo Nữ 3/2/2001 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 49
655 L108 120655 12 24 Đoàn Quyết Thắng Nam 6/20/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 48
656 L74 120656 13 24 Nguyễn Khả Thắng Nam 1/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53
657 L94 120657 14 24 Phạm Văn Thiện Nam 8/28/2001 Gia Lai Đông Thọ, TP 43
658 L29 120658 15 24 Bùi Thị Thanh Thủy Nữ 1/13/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43
659 L58 120659 16 24 Nguyễn Tuấn Thụy Nam 11/27/2001 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 50
660 L71 120660 17 24 Hà Thị Thu Trang Nữ 3/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
661 L110 120661 18 24 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 8/16/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50
662 L32 120662 19 24 Nguyễn Thị Linh Trang Nữ 4/7/2001 Quỳnh Phụ, TB Thị trấn Quỳnh Côi, QP 51
663 L33 120663 20 24 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 4/7/2001 Quỳnh Phụ, TB Thị trấn Quỳnh Côi, QP 52
664 L35 120664 21 24 Trần Quỳnh Trang Nữ 10/8/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50
665 L174 120665 22 24 Nguyễn Phương Trung Nam 12/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50
666 L145 120666 23 24 Vũ Quang Trường Nam 1/12/2001 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 50
667 L62 120667 24 24 Nguyễn Lưu Vinh Nam 8/17/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 47
668 L111 120668 25 24 Phạm Trọng Vinh Nam 1/4/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 44
669 L103 120669 26 24 Bùi Huy Vũ Nam 8/8/2001 Tp Hồ Chí Minh Trần Phú, TP 43
670 L133 120670 27 24 Đỗ Trường Vũ Nam 1/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53
671 L121 120671 28 24 Tô Văn Vũ Nam 5/4/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 41
672 L26 120672 29 24 Nguyễn Minh Vương Nam 5/9/2001 Đông Hưng, TB Trần Phú, TP 50
673 L59 120673 30 24 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 10/21/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50
674 SI68 120674 1 25 Đỗ Thị Ngọc Anh Nữ 8/2/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
675 SI78 120675 2 25 Giang Lan Anh Nữ 8/1/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
676 SI32 120676 3 25 Giang Quỳnh Anh Nữ 1/4/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 52 Sinh
677 SI23 120677 4 25 Hoàng Tuấn Anh Nam 10/4/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Sinh
678 SI50 120678 5 25 Nguyễn Phương Anh Nữ 11/6/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Sinh
679 SI02 120679 6 25 Phạm Đức Anh Nam 11/1/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sinh
680 SI83 120680 7 25 Phan Mai Anh Nữ 10/16/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 54 Sinh
681 SI19 120681 8 25 Trần Nhật Anh Nữ 6/13/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sinh
682 SI07 120682 9 25 Vũ Minh Anh Nữ 10/30/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
683 SI42 120683 10 25 Vũ Ngọc Anh Nữ 9/7/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 49 Sinh
684 SI36 120684 11 25 Vũ Thị Quỳnh Anh Nữ 10/14/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Sinh
685 SI38 120685 12 25 Nguyễn Linh Chi Nữ 10/14/2001 Tiền Hải, TB Trần Phú, TP 50 Sinh
686 SI21 120686 13 25 Giang Thị Diệp Nữ 4/20/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 52 Sinh
687 SI28 120687 14 25 Mai Việt Dũng Nam 5/4/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Sinh
688 SI66 120688 15 25 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 9/25/2001 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
689 SI57 120689 16 25 Trần Tuấn Dương Nam 5/11/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 48 Sinh
690 SI62 120690 17 25 Trần Đoàn Xuân Đạt Nam 1/1/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Sinh
691 SI03 120691 18 25 Nguyễn Minh Đức Nam 3/27/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sinh
692 SI61 120692 19 25 Lều Thị Ngọc Hà Nữ 9/28/2001 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 50 Sinh
693 SI12 120693 20 25 Phạm Thanh Hà Nữ 12/23/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 51 Sinh
694 SI97 120694 21 25 Trần Thu Hà Nữ 2/25/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Sinh
695 SI71 120695 22 25 Bùi Xuân Hải Nam 9/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
696 SI22 120696 23 25 Phạm Hồng Hạnh Nữ 11/22/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Sinh
697 SI01 120697 24 25 Nguyễn Thị Hằng Nữ 1/22/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Sinh
698 SI33 120698 1 26 Vũ Thị Thu Hằng Nữ 7/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Sinh
699 SI51 120699 2 26 Lương Thị Thu Hiền Nữ 7/7/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Sinh
700 SI81 120700 3 26 Nguyễn Minh Hiếu Nam 5/27/2001 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
701 SI16 120701 4 26 Nguyễn Thị Hoa Nữ 1/20/2001 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Sinh
702 SI85 120702 5 26 Nguyễn Thu Hòa Nữ 8/9/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Sinh
703 SI75 120703 6 26 Phạm Hải Hòa Nam 6/25/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 46 Sinh
704 SI96 120704 7 26 Đỗ Mạnh Hoàng Nam 8/8/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 41 Sinh
705 SI58 120705 8 26 Trần Thu Huế Nữ 8/18/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
706 SI10 120706 9 26 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 11/1/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sinh
707 SI53 120707 10 26 Vũ Duy Hùng Nam 2/2/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 53 Sinh
708 SI24 120708 11 26 Bùi Khánh Huyền Nữ 2/24/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Sinh
709 SI17 120709 12 26 Đỗ Khánh Huyền Nữ 10/31/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
710 SI30 120710 13 26 Trần Thị Thu Huyền Nữ 5/10/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Sinh
711 SI73 120711 14 26 Phạm Huy Hưng Nam 4/17/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Sinh
712 SI74 120712 15 26 Đặng Thị Hương Nữ 9/17/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 47 Sinh
713 SI27 120713 16 26 Nguyễn Thị Hương Nữ 10/6/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Sinh
714 SI35 120714 17 26 Phạm Ngọc Minh Hương Nữ 5/15/2001 Kiên Giang Tân Phong, VT 46 Sinh
715 SI06 120715 18 26 Vũ Hoài Hương Nữ 8/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
716 SI40 120716 19 26 Dương Thị Thu Hường Nữ 9/24/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 43 Sinh
717 SI87 120717 20 26 Nguyễn Ngọc Khiêm Nam 2/21/2001 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 50 Sinh
718 SI04 120718 21 26 Trần Ngọc Lan Nữ 2/18/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 51 Sinh
719 SI08 120719 22 26 Trần Ngọc Lâm Nam 8/31/2001 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 50 Sinh
720 SI76 120720 23 26 Bùi Quang Linh Nam 12/21/2001 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 47 Sinh
721 SI56 120721 24 26 Dương Diệu Linh Nữ 8/14/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 53 Sinh
722 SI64 120722 1 27 Nguyễn Nhật Linh Nữ 3/31/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 52 Sinh
723 SI05 120723 2 27 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 10/3/2001 Quỳnh Phụ, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Sinh
724 SI90 120724 3 27 Trịnh Thị Mỹ Linh Nữ 8/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
725 SI11 120725 4 27 Trần Phương Loan Nữ 2/15/2001 Vũ Thư, TB Kỳ Bá, TP 50 Sinh
726 SI25 120726 5 27 Nguyễn Quang Long Nam 12/24/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 46 Sinh
727 SI72 120727 6 27 Vũ Thành Luân Nam 3/19/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 51 Sinh
728 SI88 120728 7 27 Đào Xuân Mai Nữ 3/30/2001 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 43 Sinh
729 SI49 120729 8 27 Nguyễn Phương Mai Nữ 10/17/2001 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 51 Sinh
730 SI44 120730 9 27 Phí Ngọc Mai Nữ 9/24/2001 Thái Bình Lương Thế Vinh, TP 51 Sinh
731 SI39 120731 10 27 Phạm Thị Trà Mi Nữ 3/29/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 45 Sinh
732 SI14 120732 11 27 Nguyễn Thị Thảo Minh Nữ 12/23/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Sinh
733 SI93 120733 12 27 Phan Thị Mơ Nữ 2/23/2001 Vũng Tàu 14-10, TH 50 Sinh
734 SI15 120734 13 27 Đào Hoàng Nam Nam 8/28/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sinh
735 SI67 120735 14 27 Đào Thị Thúy Nga Nữ 7/20/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 50 Sinh
736 SI45 120736 15 27 Nguyễn Hữu Ngàn Nam 10/26/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Sinh
737 SI34 120737 16 27 Khiếu Thị Hồng Nhung Nữ 8/2/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 43 Sinh
738 SI59 120738 17 27 Nguyễn Mai Nhung Nữ 8/27/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sinh
739 SI55 120739 18 27 Tô Thị Huyền Nhung Nữ 3/22/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 53 Sinh
740 SI79 120740 19 27 Vũ Hồng Phong Nam 4/29/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 43 Sinh
741 SI29 120741 20 27 Hà Thu Phương Nữ 8/21/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 44 Sinh
742 SI18 120742 21 27 Trần Thị Phương Nữ 10/15/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Sinh
743 SI70 120743 22 27 Vũ Thị Phương Nữ 6/26/2001 Thành Phố, TB Tân Hòa, VT 50 Sinh
744 SI84 120744 23 27 Phạm Hải Quang Nam 9/9/2001 Quỳnh Phụ, TB Trần Phú, TP 43 Sinh
745 SI69 120745 24 27 Đoàn Thị Diễm Quỳnh Nữ 8/15/2001 Kiến Xương, TB Vũ Lạc, TP 49 Sinh
746 SI37 120746 1 28 Hồ Thu Quỳnh Nữ 3/26/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Sinh
747 SI91 120747 2 28 Phạm Thị Quỳnh Nữ 4/4/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 50 Sinh
748 SI86 120748 3 28 Phùng Thị Thúy Quỳnh Nữ 1/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sinh
749 SI94 120749 4 28 Trần Văn Tân Nam 2/6/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 53 Sinh
750 SI65 120750 5 28 Tạ Quốc Toản Nam 10/21/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sinh
751 SI09 120751 6 28 Vũ Minh Tuệ Nữ 11/17/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
752 SI95 120752 7 28 Mai Thị Thái Nữ 5/29/2001 Thành Phố, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 54 Sinh
753 SI63 120753 8 28 Trần Công Thành Nam 7/9/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sinh
754 SI92 120754 9 28 Đào Thị Thu Thảo Nữ 4/5/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 51 Sinh
755 SI46 120755 10 28 Khổng Thị Phương Thảo Nữ 11/26/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 41 Sinh
756 SI80 120756 11 28 Nguyễn Thị Thảo Nữ 8/10/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 52 Sinh
757 SI20 120757 12 28 Phạm Thu Thảo Nữ 11/1/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Sinh
758 SI48 120758 13 28 Trần Phương Thảo Nữ 6/5/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
759 SI82 120759 14 28 Cao Thị Thắm Nữ 5/14/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 52 Sinh
760 SI52 120760 15 28 Phạm Thị Ánh Thơ Nữ 6/21/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Sinh
761 SI54 120761 16 28 Phạm Thị Thanh Thu Nữ 12/12/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 53 Sinh
762 SI13 120762 17 28 Hà Thu Trang Nữ 9/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
763 SI26 120763 18 28 Hà Thùy Trang Nữ 8/6/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Sinh
764 SI43 120764 19 28 Hoàng Thị Thu Trang Nữ 3/20/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 48 Sinh
765 SI31 120765 20 28 Vũ Thị Thu Trang Nữ 10/8/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
766 SI60 120766 21 28 Vũ Thùy Trang Nữ 1/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
767 SI77 120767 22 28 Đào Thục Trinh Nữ 7/30/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 49 Sinh
768 SI47 120768 23 28 Phạm Việt Trinh Nữ 12/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sinh
769 SI89 120769 24 28 Nguyễn Thị Thảo Uyên Nữ 6/30/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Sinh
770 SI41 120770 25 28 Đặng Thị Yến Nữ 6/5/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 50 Sinh
771 SU08 120771 1 29 Hoàng Anh Nữ 12/25/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Sử
772 SU62 120772 2 29 Nguyễn Đức Anh Nam 12/7/2001 Hà Nam Lê Quý Đôn, KX 43 Sử
773 SU25 120773 3 29 Nguyễn Tuyết Anh Nữ 9/19/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43 Sử
774 SU30 120774 4 29 Nguyễn Thị Hải Anh Nữ 11/20/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Sử
775 SU12 120775 5 29 Phạm Phương Anh Nữ 10/25/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 47 Sử
776 SU23 120776 6 29 Phạm Thị Vân Anh Nữ 1/5/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Sử
777 SU75 120777 7 29 Trần Thị Vân Anh Nữ 3/31/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 43 Sử
778 SU35 120778 8 29 Trương Vũ Thái Anh Nữ 9/9/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Sử
779 SU10 120779 9 29 Nguyễn Linh Chi Nữ 10/11/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Sử
780 SU26 120780 10 29 Đỗ Văn Chiến Nam 6/22/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sử
781 SU06 120781 11 29 Tô Thị Ánh Chinh Nữ 10/8/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Sử
782 SU16 120782 12 29 Nguyễn Quý Dân Nam 7/24/2001 Kiến Xương, TB Trần Phú, TP 42 Sử
783 SU69 120783 13 29 Quản Trọng Dũng Nam 9/7/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 48 Sử
784 SU49 120784 14 29 Đinh Hoàng Dương Nam 6/14/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 43 Sử
785 SU22 120785 15 29 Đỗ Thùy Dương Nữ 10/31/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Sử
786 SU72 120786 16 29 Lê Tùng Dương Nam 8/5/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 51 Sử
787 SU65 120787 17 29 Nguyễn Thái Dương Nam 8/12/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 47 Sử
788 SU74 120788 18 29 Nguyễn Thùy Dương Nữ 8/31/2001 Tiền Hải, TB Tây Sơn, TP 50 Sử
789 SU60 120789 19 29 Nguyễn Trung Dương Nam 11/14/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 43 Sử
790 SU64 120790 20 29 Đào Tiến Đạt Nam 10/7/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sử
791 SU59 120791 21 29 Nguyễn Hồng Đức Nam 2/16/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sử
792 SU55 120792 22 29 Phạm Minh Đức Nam 1/24/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Sử
793 SU68 120793 23 29 Đỗ Đức Giang Nam 5/27/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 42 Sử
794 SU37 120794 24 29 Phí Mạnh Hải Nam 8/7/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 43 Sử
795 SU41 120795 25 29 Vũ Tuấn Hải Nam 10/18/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 43 Sử
796 SU46 120796 26 29 Đào Thanh Hiền Nữ 1/19/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 47 Sử
797 SU33 120797 27 29 Nguyễn Thị Minh Hiền Nữ 11/27/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 49 Sử
798 SU54 120798 1 30 Cao Minh Hiếu Nam 3/21/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 48 Sử
799 SU09 120799 2 30 Trần Trung Hiếu Nam 3/16/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 42 Sử
800 SU28 120800 3 30 Lê Thị Bích Hồng Nữ 8/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sử
801 SU81 120801 4 30 Đỗ Xuân Hùng Nam 10/7/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 47 Sử
802 SU76 120802 5 30 Vũ Gia Hùng Nam 10/3/2001 Hà Nội Vũ Hội, VT 50 Sử
803 SU57 120803 6 30 Phan Gia Huy Nam 8/30/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 47 Sử
804 SU38 120804 7 30 Nguyễn Thị Hương Nữ 5/15/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Sử
805 SU80 120805 8 30 Phạm Thị Thu Hương Nữ 6/2/2001 Đông Hưng, TB Hợp Hưng, ĐH 47 Sử
806 SU71 120806 9 30 Hoàng Vũ Khánh Linh Nữ 5/6/2001 Hưng Hà, TB Phú Xuân, TP 45 Sử
807 SU18 120807 10 30 Nguyễn Diệu Linh Nữ 12/21/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 48 Sử
808 SU79 120808 11 30 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 7/25/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 43 Sử
809 SU47 120809 12 30 Phạm Thị Phương Linh Nữ 9/21/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 49 Sử
810 SU14 120810 13 30 Trương Quang Linh Nam 1/29/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 43 Sử
811 SU78 120811 14 30 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Nữ 2/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 49 Sử
812 SU67 120812 15 30 Lại Thị Lương Nữ 10/10/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 49 Sử
813 SU44 120813 16 30 Nguyễn Hương Ly Nữ 8/2/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sử
814 SU51 120814 17 30 Nguyễn Đức Mạnh Nam 2/8/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Sử
815 SU43 120815 18 30 Nguyễn Văn Mạnh Nam 8/27/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 47 Sử
816 SU77 120816 19 30 Nguyễn Vũ Đức Mạnh Nam 7/8/2001 Thái Thụy, TB Phúc Khánh, TP 45 Sử
817 SU40 120817 20 30 Trần Quang Minh Nam 3/14/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 48 Sử
818 SU45 120818 21 30 Bùi Văn Nam Nam 8/3/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 44 Sử
819 SU19 120819 22 30 Trần Nhật Nam Nam 12/15/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 45 Sử
820 SU21 120820 23 30 Nguyễn Thị Ngân Nữ 6/20/2001 Vũ Thư, TB Dũng Nghĩa, VT 49 Sử
821 SU29 120821 24 30 Phạm Thị Minh Nguyệt Nữ 8/22/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 48 Sử
822 SU02 120822 25 30 Vũ Minh Nguyệt Nữ 6/20/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Sử
823 SU66 120823 26 30 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 6/18/2001 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 48 Sử
824 SU07 120824 27 30 Trần Văn Phong Nam 2/25/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 44 Sử
825 SU01 120825 1 31 Hoàng Mạnh Phúc Nam 11/17/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Sử
826 SU32 120826 2 31 Hà Lan Phương Nữ 3/9/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 45 Sử
827 SU20 120827 3 31 Lê Minh Phương Nữ 9/20/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Sử
828 SU70 120828 4 31 Lương Nguyệt Phương Nữ 11/15/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 42 Sử
829 SU15 120829 5 31 Nguyễn Phạm Vân Phương Nữ 12/23/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 48 Sử
830 SU04 120830 6 31 Phạm Thị Thu Phương Nữ 11/13/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Sử
831 SU11 120831 7 31 Bùi Minh Phượng Nữ 1/1/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Sử
832 SU52 120832 8 31 Hà Minh Quân Nam 2/14/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 46 Sử
833 SU61 120833 9 31 Nguyễn Anh Quý Nam 1/25/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 47 Sử
834 SU39 120834 10 31 Hà Xuân Tiến Nam 10/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Sử
835 SU50 120835 11 31 Nguyễn Duy Toản Nam 4/22/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 43 Sử
836 SU05 120836 12 31 Bùi Văn Tuấn Nam 10/23/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 43 Sử
837 SU03 120837 13 31 Phạm Minh Thành Nam 4/30/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Sử
838 SU13 120838 14 31 Vũ Phương Thảo Nữ 5/29/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Sử
839 SU56 120839 15 31 Đào Quý Thắng Nam 5/8/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 42 Sử
840 SU36 120840 16 31 Phạm Thị Diễm Thùy Nữ 11/19/2001 Gia Lai Lê Hồng Phong, TP 43 Sử
841 SU63 120841 17 31 Phạm Thị Minh Thùy Nữ 6/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Sử
842 SU48 120842 18 31 Ngô Thị Thương Nữ 1/2/2001 Hưng Yên Trần Phú, TP 49 Sử
843 SU73 120843 19 31 Hoàng Thị Thu Trang Nữ 8/21/2001 Kiến Xương, TB Tiền Phong, TP 43 Sử
844 SU42 120844 20 31 Nguyễn Thu Trang Nữ 11/18/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 43 Sử
845 SU27 120845 21 31 Vũ Quỳnh Trang Nữ 7/12/2001 Kiến Xương, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Sử
846 SU53 120846 22 31 Vũ Thị Ngọc Trâm Nữ 12/6/2001 Thành Phố, TB Vũ Công, KX 50 Sử
847 SU24 120847 23 31 Bùi Thành Trung Nam 10/4/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 42 Sử
848 SU58 120848 24 31 Trần Viết Trung Nam 7/27/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 48 Sử
849 SU34 120849 25 31 Nguyễn Tố Uyên Nữ 12/10/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 43 Sử
850 SU31 120850 26 31 Bùi Thị Khánh Vân Nữ 3/20/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Sử
851 SU17 120851 27 31 Hoàng Yến Nữ 6/11/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Sử
852 TI142 120852 1 32 Bùi Đình Anh Nam 8/18/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
853 TI81 120853 2 32 Bùi Thị Quỳnh Anh Nữ 9/5/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Tin
854 TI03 120854 3 32 Đặng Việt Anh Nam 1/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
855 TI157 120855 4 32 Đồng Trọng Anh Nam 12/26/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 41 Tin
856 TI02 120856 5 32 Hoàng Minh Anh Nam 4/21/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
857 TI103 120857 6 32 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 1/5/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
858 TI05 120858 7 32 Lê Hồng Anh Nữ 10/31/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Tin
859 TI151 120859 8 32 Nguyễn Đức Vinh Anh Nam 1/20/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 52 Tin
860 TI06 120860 9 32 Nguyễn Hải Anh Nữ 12/17/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
861 TI163 120861 10 32 Nguyễn Hoàng Anh Nam 1/11/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 48 Tin
862 TI154 120862 11 32 Nguyễn Ngọc Anh Nam 11/8/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
863 TI45 120863 12 32 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 4/12/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Tin
864 TI132 120864 13 32 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 1/2/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
865 TI56 120865 14 32 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 9/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 47 Tin
866 TI10 120866 15 32 Nguyễn Trung Anh Nam 9/5/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Tin
867 TI146 120867 16 32 Phạm Tuấn Anh Nam 9/10/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 46 Tin
868 TI164 120868 17 32 Vũ Thế Anh Nam 7/26/2001 Thừa Thiên - Huế Phạm Huy Quang, ĐH 50 Tin
869 TI72 120869 18 32 Nguyễn Đình Bảo Nam 1/26/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 51 Tin
870 TI156 120870 19 32 Nguyễn Thái Bảo Nam 9/24/2001 Hưng Hà, TB Nguyễn Tông Quai, HH 53 Tin
871 TI116 120871 20 32 Phan Trọng Bằng Nam 8/1/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Tin
872 TI100 120872 21 32 Nguyễn Đức Cảnh Nam 2/17/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Tin
873 TI37 120873 22 32 Nguyễn Thành Công Nam 9/12/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 49 Tin
874 TI27 120874 23 32 Phạm Thành Công Nam 12/2/2001 Bắc Ninh Đông Thọ, TP 48 Tin
875 TI117 120875 24 32 Phạm Tiến Cường Nam 4/23/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Tin
876 TI18 120876 25 32 Đoàn Minh Chiến Nam 10/30/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
877 TI30 120877 26 32 Phạm Duy Chiến Nam 3/16/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
878 TI118 120878 27 32 Phạm Duy Chiến Nam 3/29/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 48 Tin
879 TI97 120879 28 32 Nguyễn Quang Chiều Nam 9/18/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
880 TI119 120880 29 32 Vũ Thành Chung Nam 1/6/2001 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 53 Tin
881 TI121 120881 1 33 Chử Ngọc Diệp Nữ 6/4/2001 Vũ Thư, TB Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 49 Tin
882 TI110 120882 2 33 Bùi Quý Doanh Nam 10/17/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
883 TI39 120883 3 33 Nguyễn Việt Dũng Nam 8/24/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 45 Tin
884 TI82 120884 4 33 Vũ Tuấn Dũng Nam 9/25/2001 CH Séc Thị trấn Vũ Thư, VT 49 Tin
885 TI78 120885 5 33 Đào Đình Duy Nam 6/2/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 52 Tin
886 TI73 120886 6 33 Lại Thị Minh Dương Nữ 6/24/2001 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Tin
887 TI93 120887 7 33 Vũ Thùy Dương Nữ 1/9/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Tin
888 TI153 120888 8 33 Đặng Quý Dưỡng Nam 10/12/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 48 Tin
889 TI113 120889 9 33 Đào Thành Đạt Nam 5/29/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Tin
890 TI162 120890 10 33 Nguyễn Tiến Đạt Nam 7/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
891 TI52 120891 11 33 Vũ Tiến Đạt Nam 2/2/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
892 TI77 120892 12 33 Phạm Ngọc Đô Nam 12/23/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Tin
893 TI50 120893 13 33 Nguyễn Minh Đông Nam 5/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
894 TI34 120894 14 33 Bùi Quang Đức Nam 9/17/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
895 TI137 120895 15 33 Hoàng Minh Đức Nam 3/24/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Tin
896 TI120 120896 16 33 Lê Anh Đức Nam 10/30/2001 LB Nga Trần Phú, TP 44 Tin
897 TI125 120897 17 33 Lê Thành Đức Nam 12/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
898 TI92 120898 18 33 Nguyễn Anh Đức Nam 6/7/2001 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 50 Tin
899 TI143 120899 19 33 Phạm Trung Đức Nam 10/5/2001 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 49 Tin
900 TI129 120900 20 33 Phạm Xuân Đức Nam 11/23/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Tin
901 TI36 120901 21 33 Nguyễn Hương Giang Nữ 8/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
902 TI07 120902 22 33 Phạm Linh Giang Nữ 5/30/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
903 TI85 120903 23 33 Nguyễn Ngọc Hà Nam 2/4/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 53 Tin
904 TI24 120904 24 33 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 5/31/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Tin
905 TI65 120905 25 33 Phạm Nam Hải Nam 11/22/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
906 TI68 120906 26 33 Vũ Việt Hải Nam 3/4/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
907 TI123 120907 27 33 Lại Thị Hằng Nữ 12/15/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 49 Tin
908 TI126 120908 28 33 Hà Trung Hiếu Nam 6/8/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 46 Tin
909 TI15 120909 29 33 Lê Trung Hiếu Nam 8/30/2001 Thành Phố, TB Hồng Thái, KX 50 Tin
910 TI86 120910 1 34 Nguyễn Đăng Hiếu Nam 7/16/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Tin
911 TI12 120911 2 34 Nguyễn Trung Hiếu Nam 11/7/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Tin
912 TI89 120912 3 34 Nguyễn Việt Hiếu Nam 8/30/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
913 TI14 120913 4 34 Phạm Quang Hiếu Nam 2/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43 Tin
914 TI32 120914 5 34 Trịnh Minh Hiếu Nam 1/1/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 48 Tin
915 TI09 120915 6 34 Vũ Quang Hiếu Nam 8/18/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Tin
916 TI51 120916 7 34 Vương Thị Minh Hòa Nữ 12/14/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
917 TI31 120917 8 34 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 1/27/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
918 TI139 120918 9 34 Phí Trung Hoàng Nam 11/19/2001 Thành Phố, TB Vũ Sơn, KX 50 Tin
919 TI80 120919 10 34 Đỗ Mai Hồng Nữ 11/15/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
920 TI108 120920 11 34 Hà Thị Huệ Nữ 9/21/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
921 TI158 120921 12 34 Đào Quang Huy Nam 6/21/2001 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
922 TI150 120922 13 34 Hoàng Xuân Huy Nam 5/21/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Tin
923 TI83 120923 14 34 Ngô Văn Huy Nam 6/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
924 TI99 120924 15 34 Nguyễn Bá Huy Nam 7/30/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 54 Tin
925 TI69 120925 16 34 Vũ Văn Huy Nam 6/17/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 47 Tin
926 TI135 120926 17 34 Phạm Ngọc Hưng Nam 4/13/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 49 Tin
927 TI55 120927 18 34 Phan Phúc Hưng Nam 11/29/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 48 Tin
928 TI130 120928 19 34 Vũ Văn Hưng Nam 8/10/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 43 Tin
929 TI112 120929 20 34 Phạm Đình Hướng Nam 4/11/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Tin
930 TI131 120930 21 34 Phan Văn Khang Nam 8/15/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Tin
931 TI23 120931 22 34 Vũ Ngọc Khanh Nam 12/22/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
932 TI159 120932 23 34 Phạm Danh Khiêm Nam 11/15/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 49 Tin
933 TI88 120933 24 34 Phạm Phan Khiêm Nam 12/27/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Tin
934 TI08 120934 25 34 Trần Thị Lan Nữ 11/11/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
935 TI71 120935 26 34 Phạm Phúc Lâm Nam 8/9/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Tin
936 TI147 120936 27 34 Trần Công Lâm Nam 5/13/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 52 Tin
937 TI160 120937 28 34 Hoàng Thanh Lịch Nam 4/12/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
938 TI64 120938 29 34 Đặng Quyền Linh Nam 7/22/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Tin
939 TI98 120939 1 35 Nguyễn Thảo Linh Nữ 10/3/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
940 TI54 120940 2 35 Trần Thùy Linh Nữ 3/2/2002 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
941 TI138 120941 3 35 Trần Vũ Long Nam 5/9/2001 Kiến Xương, TB Vũ Chính, TP 50 Tin
942 TI122 120942 4 35 Nguyễn Văn Lợi Nam 8/1/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 49 Tin
943 TI40 120943 5 35 Phạm Đức Lương Nam 1/25/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 48 Tin
944 TI134 120944 6 35 Bùi Cẩm Ly Nữ 5/15/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Tin
945 TI20 120945 7 35 Đặng Tuyết Mai Nữ 1/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
946 TI25 120946 8 35 Phạm Thanh Mai Nữ 6/10/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
947 TI114 120947 9 35 Dương Đức Mạnh Nam 8/19/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Tin
948 TI41 120948 10 35 Phạm Văn Mạnh Nam 3/17/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 49 Tin
949 TI136 120949 11 35 Bùi Quang Minh Nam 10/30/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 49 Tin
950 TI102 120950 12 35 Đỗ Đức Minh Nam 9/7/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
951 TI111 120951 13 35 Trần Bình Minh Nam 5/10/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 49 Tin
952 TI128 120952 14 35 Trần Nhật Minh Nam 3/3/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 49 Tin
953 TI148 120953 15 35 Trần Tuấn Minh Nam 7/14/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
954 TI33 120954 16 35 Trương Quang Minh Nam 5/31/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
955 TI67 120955 17 35 Phạm Thị Thu Mơ Nữ 8/13/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 50 Tin
956 TI58 120956 18 35 Đỗ Đức Nam Nam 8/27/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 49 Tin
957 TI141 120957 19 35 Hoàng Hải Nam Nam 11/5/2001 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
958 TI29 120958 20 35 Nguyễn Hải Nam Nam 10/3/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
959 TI63 120959 21 35 Phạm Quang Nam Nam 10/9/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
960 TI127 120960 22 35 Tô Minh Nam Nam 3/29/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48 Tin
961 TI91 120961 23 35 Vũ Hoài Nam Nam 2/15/2001 Thành Phố, TB Đông Xuân, ĐH 50 Tin
962 TI62 120962 24 35 Vũ Hoàng Nam Nam 11/23/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 52 Tin
963 TI48 120963 25 35 Hoàng Thị Hồng Nga Nữ 12/16/2001 Thành Phố, TB Tân Phong, VT 50 Tin
964 TI140 120964 26 35 Tô Thúy Ngân Nữ 3/9/2001 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, TP 53 Tin
965 TI44 120965 27 35 Đỗ Phạm Trọng Nghĩa Nam 10/9/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Tin
966 TI19 120966 28 35 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 12/1/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
967 TI17 120967 29 35 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 6/21/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 47 Tin
968 TI57 120968 1 36 Nguyễn Hoàng Nguyên Nam 3/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
969 TI28 120969 2 36 Phạm Minh Nhật Nam 12/23/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
970 TI115 120970 3 36 Nguyễn Thị Nhiên Nữ 2/20/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
971 TI35 120971 4 36 Trần Hồng Nhung Nữ 8/28/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Tin
972 TI109 120972 5 36 Trần Đại Phú Nam 1/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
973 TI21 120973 6 36 Vũ Hồng Phúc Nam 1/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Tin
974 TI74 120974 7 36 Đỗ Minh Phương Nữ 1/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 51 Tin
975 TI104 120975 8 36 Trần Duy Phương Nam 1/7/2001 Kiến Xương, TB Thanh Nê, KX 47 Tin
976 TI13 120976 9 36 Vũ Quỳnh Phương Nữ 12/19/2001 Phú Yên Đông Hòa, TP 50 Tin
977 TI42 120977 10 36 Nguyễn Văn Quang Nam 4/13/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 43 Tin
978 TI76 120978 11 36 Phạm Ngọc Quang Nam 9/29/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 49 Tin
979 TI26 120979 12 36 Phí Minh Quang Nam 2/3/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
980 TI84 120980 13 36 Hà Ngọc Anh Quân Nam 1/5/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Tin
981 TI01 120981 14 36 Tạ An Quyên Nữ 10/10/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Tin
982 TI16 120982 15 36 Đào Hương Quỳnh Nữ 8/20/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
983 TI04 120983 16 36 Nguyễn Xuân Tân Nam 3/14/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 50 Tin
984 TI145 120984 17 36 Tô Văn Tân Nam 4/18/2001 Kiến Xương, TB Bình Nguyên, KX 50 Tin
985 TI38 120985 18 36 Nguyễn Minh Tiến Nam 3/5/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
986 TI133 120986 19 36 Đinh Ngọc Toàn Nam 1/11/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Tin
987 TI107 120987 20 36 Hà Minh Tuân Nam 1/16/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 49 Tin
988 TI101 120988 21 36 Đỗ Mạnh Tuấn Nam 1/2/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 48 Tin
989 TI87 120989 22 36 Đào Viết Anh Tùng Nam 2/9/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 43 Tin
990 TI96 120990 23 36 Nguyễn Vũ Lâm Tùng Nam 6/19/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
991 TI46 120991 24 36 Trần Thanh Tùng Nam 3/27/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 50 Tin
992 TI70 120992 25 36 Nguyễn Quang Thái Nam 10/19/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
993 TI11 120993 26 36 Nguyễn Việt Thái Nam 9/21/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Tin
994 TI22 120994 27 36 Bùi Tiến Thành Nam 7/12/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
995 TI60 120995 28 36 Phạm Đạt Thành  Nam 10/23/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
996 TI149 120996 29 36 Lại Phương Thảo Nữ 6/30/2001 Đông Hưng, TB Đông Tân, ĐH 50 Tin
997 TI59 120997 1 37 Phan Minh Thảo Nữ 10/16/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Tin
998 TI124 120998 2 37 Nguyễn Thị Thắm Nữ 12/26/2001 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 50 Tin
999 TI152 120999 3 37 Đặng Anh Thơ Nữ 12/4/2001 Đông Hưng, TB Hợp Hưng, ĐH 50 Tin
1000 TI66 121000 4 37 Nguyễn Thị Thu Nữ 9/30/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Tin
1001 TI75 121001 5 37 Trần Diệu Thu Nữ 9/26/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 52 Tin
1002 TI95 121002 6 37 Vũ Đức Thuận Nam 1/31/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Tin
1003 TI106 121003 7 37 Bùi Thị Diệu Thúy Nữ 4/19/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Tin
1004 TI53 121004 8 37 Phạm Thu Trang Nữ 6/2/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Tin
1005 TI155 121005 9 37 Trịnh Thị Huyền Trang Nữ 1/27/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 49 Tin
1006 TI61 121006 10 37 Vũ Thị Thu Trang Nữ 1/28/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 50 Tin
1007 TI94 121007 11 37 Nguyễn Xuân Trường Nam 1/19/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Tin
1008 TI161 121008 12 37 Phan Thị Thảo Vân Nữ 8/7/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Tin
1009 TI90 121009 13 37 Phí Thị Thanh Vân Nữ 1/11/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 49 Tin
1010 TI43 121010 14 37 Bùi Hoàng Việt Nam 6/11/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43 Tin
1011 TI47 121011 15 37 Vũ Quang Vinh Nam 3/26/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 49 Tin
1012 TI144 121012 16 37 Phạm Hồng Vương Nam 1/9/2001 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 42 Tin
1013 TI105 121013 17 37 Quách Ngọc Vương Nam 3/14/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Tin
1014 TI49 121014 18 37 Dương Thị Hải Yến Nữ 1/1/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Tin
1015 TI79 121015 19 37 Phạm Thị Hải Yến Nữ 7/15/2001 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 52 Tin
1016 T116 121016 20 37 Lương Thanh An Nam 8/7/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Toán
1017 T158 121017 21 37 Nguyễn Thành An Nam 12/28/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 48 Toán
1018 T34 121018 22 37 Trần Hải An Nữ 3/22/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Toán
1019 T189 121019 23 37 Trần Thành An Nam 5/29/2001 Quảng Ninh Phong Huy Lĩnh, ĐH 49 Toán
1020 T79 121020 24 37 Bùi Thị Quỳnh Anh Nữ 9/5/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Toán
1021 T05 121021 25 37 Đặng Việt Anh Nam 1/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1022 T108 121022 26 37 Đoàn Thạch Anh Nam 9/14/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 43 Toán
1023 T132 121023 27 37 Đồng Trọng Anh Nam 12/26/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 41 Toán
1024 T06 121024 28 37 Hoàng Minh Anh Nam 4/21/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Toán
1025 T28 121025 29 37 Hoàng Minh Anh Nữ 9/11/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Toán
1026 T157 121026 1 38 Lại Tuấn Anh Nam 9/1/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 48 Toán
1027 T192 121027 2 38 Lê Hà Ngọc Anh Nữ 1/6/2001 Đồng Nai Vũ Quý, KX 49 Toán
1028 T98 121028 3 38 Lê Thảo Anh Nữ 12/3/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Toán
1029 T64 121029 4 38 Ngô Duy Thành Anh Nam 1/1/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Toán
1030 T131 121030 5 38 Ngô Hoàng Anh Nam 5/29/2001 Tiền Hải, TB Đông Lâm, TH 50 Toán
1031 T195 121031 6 38 Nguyễn Hoàng Anh Nam 11/3/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 47 Toán
1032 T60 121032 7 38 Nguyễn Mai Anh Nữ 8/13/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
1033 T01 121033 8 38 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 4/19/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1034 T52 121034 9 38 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 3/5/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
1035 T78 121035 10 38 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 7/15/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1036 T172 121036 11 38 Nguyễn Xuân Anh Nam 6/30/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
1037 T191 121037 12 38 Phan Tuấn Anh Nam 4/22/2001 Đông Hưng, TB Phong Huy Lĩnh, ĐH 50 Toán
1038 T142 121038 13 38 Quách Việt Anh Nam 2/18/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Toán
1039 T200 121039 14 38 Trần Lan Anh Nữ 7/7/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 53 Toán
1040 T95 121040 15 38 Dương Ngọc Ánh Nữ 9/11/2001 Thành Phố, TB Minh Lãng, VT 50 Toán
1041 T161 121041 16 38 Lại Thị Ngọc Ánh Nữ 1/11/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Toán
1042 T136 121042 17 38 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 8/24/2001 Vũ Thư, TB Tân Bình, TP 49 Toán
1043 T71 121043 18 38 Phạm Ngọc Ánh Nữ 1/6/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
1044 T180 121044 19 38 Phạm Trọng Bằng Nam 5/7/2001 Hưng Hà, TB Phạm Kính Ân, HH 50 Toán
1045 T109 121045 20 38 Phạm Thanh Bình Nữ 6/10/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Toán
1046 T111 121046 21 38 Nguyễn Đức Cảnh Nam 2/17/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Toán
1047 T141 121047 22 38 Nguyễn Văn Công Nam 4/9/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 48 Toán
1048 T160 121048 23 38 Đặng Mạnh Cường Nam 1/12/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Toán
1049 T90 121049 24 38 Trần Chí Cường Nam 8/20/2001 Vũ Thư, TB Trung An, VT 48 Toán
1050 T123 121050 25 38 Lại Thị Linh Chi Nữ 8/1/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
1051 T31 121051 26 38 Vũ Văn Chiến Nam 1/2/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Toán
1052 T72 121052 27 38 Đỗ Thành Chung Nam 5/6/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Toán
1053 T56 121053 28 38 Bùi Quý Doanh Nam 10/17/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Toán
1054 T40 121054 29 38 Nguyễn Văn Duẩn Nam 8/27/2001 Đông Hưng, TB Đông La, ĐH 50 Toán
1055 T133 121055 1 39 Bùi Tiến Dũng Nam 7/5/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 45 Toán
1056 T36 121056 2 39 Nguyễn Hà Dũng Nam 6/17/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Toán
1057 T144 121057 3 39 Phạm Khương Duy Nam 4/29/2001 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 50 Toán
1058 T87 121058 4 39 Phạm Đức Dương Nam 4/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Toán
1059 T43 121059 5 39 Phạm Thùy Dương Nữ 2/7/2001 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, TP 49 Toán
1060 T84 121060 6 39 Phạm Viết Dương Nam 7/7/2001 Thành Phố, TB Vũ Lễ, KX 50 Toán
1061 T117 121061 7 39 Trần Ngọc Dương Nam 6/3/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 44 Toán
1062 T122 121062 8 39 Hoàng Xuân Lin Đa Nữ 1/20/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
1063 T204 121063 9 39 Lê Quang Đạt Nam 7/8/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Toán
1064 T38 121064 10 39 Mai Tiến Đạt Nam 2/17/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Toán
1065 T50 121065 11 39 Nguyễn Tiến Đạt Nam 6/20/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 48 Toán
1066 T61 121066 12 39 Vũ Tiến Đạt Nam 2/2/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1067 T32 121067 13 39 Vũ Tiến Đạt Nam 7/27/2001 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 43 Toán
1068 T76 121068 14 39 Vương Tiến Đạt Nam 10/11/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
1069 T126 121069 15 39 Phạm Thị Định Nữ 2/23/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 49 Toán
1070 T63 121070 16 39 Nguyễn Minh Đông Nam 5/9/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1071 T113 121071 17 39 Dương Minh Đức Nam 4/15/2001 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Toán
1072 T18 121072 18 39 Phạm Lê Anh Đức Nam 2/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
1073 T183 121073 19 39 Trần Trung Đức Nam 7/18/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 49 Toán
1074 T155 121074 20 39 Trần Viết Đức Nam 9/2/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Toán
1075 T51 121075 21 39 Trần Thị Hương Giang Nữ 10/15/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Toán
1076 T103 121076 22 39 Lưu Văn Giáp Nam 1/12/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 43 Toán
1077 T186 121077 23 39 Trần Thị Thu Hà Nữ 3/14/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 54 Toán
1078 T82 121078 24 39 Bùi Văn Hải Nam 11/12/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Toán
1079 T127 121079 25 39 Đặng Tiến Hải Nam 10/23/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 49 Toán
1080 T153 121080 26 39 Vũ Thị Thanh Hải Nữ 1/29/2001 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 50 Toán
1081 T92 121081 27 39 Vũ Việt Hải Nam 3/4/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1082 T45 121082 28 39 Đỗ Thị Hạnh Nữ 10/31/2001 Hưng Hà, TB Kỳ Bá, TP 43 Toán
1083 T74 121083 1 40 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 7/16/2001 Thành Phố, TB Vũ An, KX 50 Toán
1084 T145 121084 2 40 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 4/3/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 50 Toán
1085 T182 121085 3 40 Đặng Thị Thu Hằng Nữ 2/21/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Toán
1086 T174 121086 4 40 Đồng Thị Thu Hằng Nữ 3/15/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Toán
1087 T171 121087 5 40 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 10/13/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 49 Toán
1088 T129 121088 6 40 Nguyễn Thu Hằng Nữ 6/25/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 53 Toán
1089 T190 121089 7 40 Đặng Trung Hậu Nam 2/2/2001 Đông Hưng, TB Đông Giang, ĐH 48 Toán
1090 T201 121090 8 40 Phạm Thị Hiền Nữ 7/6/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Toán
1091 T115 121091 9 40 Trần Thị Thu Hiền Nữ 10/28/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Toán
1092 T08 121092 10 40 Trần Trọng Hiệp Nam 8/25/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1093 T48 121093 11 40 Phạm Công Hiếu Nam 6/9/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47 Toán
1094 T148 121094 12 40 Trần Trung Hiếu Nam 12/9/2000 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 54 Toán
1095 T170 121095 13 40 Lã Thị Hoa Nữ 3/2/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
1096 T178 121096 14 40 Nguyễn Thúy Hòa Nữ 5/8/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Toán
1097 T147 121097 15 40 Phạm Xuân Hòa Nam 6/26/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 50 Toán
1098 T62 121098 16 40 Vương Thị Minh Hòa Nữ 12/14/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1099 T24 121099 17 40 Nguyễn Văn Hoàn Nam 6/25/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 50 Toán
1100 T130 121100 18 40 Nguyễn Tiến Hoàng Nam 6/20/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 48 Toán
1101 T137 121101 19 40 Phạm Việt Hoàng Nam 5/10/2001 Lai Châu Minh Thành, TP 50 Toán
1102 T26 121102 20 40 Phùng Huy Hoàng Nam 9/15/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 47 Toán
1103 T15 121103 21 40 Trịnh Tiến Hoàng Nam 12/2/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Toán
1104 T128 121104 22 40 Nguyễn Đức Hội Nam 7/6/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 42 Toán
1105 T46 121105 23 40 Nguyễn Thị Hồng Huế Nữ 8/30/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Toán
1106 T89 121106 24 40 Vũ Mai Huệ Nữ 4/29/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 49 Toán
1107 T119 121107 25 40 Hoàng Phó Hùng Nam 3/1/2001 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 50 Toán
1108 T165 121108 26 40 Đỗ Ngọc Huy Nam 1/10/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 52 Toán
1109 T110 121109 27 40 Nguyễn Bá Huy Nam 7/30/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 54 Toán
1110 T164 121110 28 40 Nguyễn Quang Huy Nam 8/24/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 49 Toán
1111 T121 121111 1 41 Nguyễn Quốc Huy Nam 4/5/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1112 T156 121112 2 41 Vũ Mạnh Huy Nam 3/24/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 54 Toán
1113 T58 121113 3 41 Vũ Văn Huy Nam 2/5/2001 Kiến Xương, TB Trà Giang, KX 47 Toán
1114 T176 121114 4 41 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 4/5/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
1115 T67 121115 5 41 Phan Phúc Hưng Nam 11/29/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 48 Toán
1116 T07 121116 6 41 Nguyễn Ngọc Kiên Nam 8/23/2001 Hưng Hà, TB Hồng An, HH 50 Toán
1117 T83 121117 7 41 Bùi Tác Kiệt Nam 12/27/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 43 Toán
1118 T44 121118 8 41 Bùi Tuấn Khang Nam 7/30/2001 Đông Hưng, TB Trần Phú, TP 43 Toán
1119 T151 121119 9 41 Phạm Công Khang Nam 8/21/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
1120 T54 121120 10 41 Hoàng Minh Khôi Nam 5/24/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 43 Toán
1121 T85 121121 11 41 Đào Đức Khuê Nam 6/23/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 45 Toán
1122 T25 121122 12 41 Vũ Tiến Lâm Nam 9/18/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 53 Toán
1123 T199 121123 13 41 Hoàng Thanh Lịch Nam 4/12/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1124 T159 121124 14 41 Phạm Thị Kim Liên Nữ 9/9/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 48 Toán
1125 T10 121125 15 41 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 3/4/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1126 T81 121126 16 41 Bùi Trúc Linh Nữ 1/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
1127 T197 121127 17 41 Đặng Quyền Linh Nam 7/22/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
1128 T166 121128 18 41 Lê Diệu Linh Nữ 8/9/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Toán
1129 T66 121129 19 41 Trần Thị Khánh Linh Nữ 4/22/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1130 T100 121130 20 41 Phan Mai Loan Nữ 7/29/2001 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 50 Toán
1131 T196 121131 21 41 Trần Thành Long Nam 10/16/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 54 Toán
1132 T29 121132 22 41 Phạm Thanh Mai Nữ 6/10/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Toán
1133 T105 121133 23 41 Trần Phương Mai Nữ 4/15/2001 Tiền Hải, TB Nam Thịnh, TH 53 Toán
1134 T02 121134 24 41 Đỗ Đức Mạnh Nam 10/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
1135 T69 121135 25 41 Bùi Công Minh Nam 1/16/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Toán
1136 T124 121136 26 41 Nguyễn Văn Minh Nam 8/25/2001 Quỳnh Phụ, TB An Ấp, QP 50 Toán
1137 T75 121137 27 41 Vũ Công Minh Nam 8/15/2001 Thành Phố, TB Hợp Hưng, ĐH 50 Toán
1138 T184 121138 28 41 Nguyễn Hà My Nữ 9/8/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1139 T194 121139 1 42 Nguyễn Thị Trà My Nữ 4/28/2001 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 49 Toán
1140 T112 121140 2 42 Trần Thị Trà My Nữ 1/27/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Toán
1141 T187 121141 3 42 Đỗ Thành Nam Nam 7/10/2001 Tuyên Quang Hoa Hồng Bạch, ĐH 48 Toán
1142 T163 121142 4 42 Hoàng Hải Nam Nam 11/5/2001 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
1143 T207 121143 5 42 Tô Phương Nam Nam 7/17/2001 Đông Hưng, TB Đông Hoàng, ĐH 44 Toán
1144 T125 121144 6 42 Trần Văn Nam Nam 3/19/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 47 Toán
1145 T47 121145 7 42 Vũ Hà Nam Nam 10/29/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 47 Toán
1146 T68 121146 8 42 Ngô Thị Ngân Nữ 4/4/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Toán
1147 T206 121147 9 42 Tô Thúy Ngân Nữ 3/9/2001 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
1148 T39 121148 10 42 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 12/1/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1149 T22 121149 11 42 Bùi Hồng Ngọc Nữ 5/20/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1150 T193 121150 12 42 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 4/2/2001 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 50 Toán
1151 T42 121151 13 42 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 6/21/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 47 Toán
1152 T139 121152 14 42 Đặng Thị Ánh Nguyệt Nữ 10/5/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Toán
1153 T150 121153 15 42 Lê Thị Nguyệt Nữ 2/9/2001 Hưng Hà, TB Văn Lang, HH 50 Toán
1154 T99 121154 16 42 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 9/11/2001 Đông Hưng, TB Mê Linh, ĐH 50 Toán
1155 T93 121155 17 42 Hoàng Thị Nhẫn Nữ 2/25/2001 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 50 Toán
1156 T134 121156 18 42 Bùi Linh Nhi Nữ 1/19/2001 Thành Phố, TB 14-10, TH 50 Toán
1157 T09 121157 19 42 Trịnh Hoàng Yến Nhi Nữ 10/2/2001 Đắc Lắc Lương Thế Vinh, TP 52 Toán
1158 T175 121158 20 42 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 9/27/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Toán
1159 T96 121159 21 42 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 3/16/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Toán
1160 T55 121160 22 42 Bùi Minh Phúc Nam 6/29/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 45 Toán
1161 T21 121161 23 42 Vũ Hồng Phúc Nam 1/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1162 T41 121162 24 42 Lê Minh Phương Nữ 11/21/2001 Thành Phố, TB Chu Văn An, VT 50 Toán
1163 T19 121163 25 42 Phí Thị Huyền Phương Nữ 3/4/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1164 T205 121164 26 42 Vũ Thị Phương Nữ 6/1/2001 Đông Hưng, TB Đông Các, ĐH 49 Toán
1165 T80 121165 27 42 Nguyễn Văn Quang Nam 4/5/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
1166 T152 121166 28 42 Phạm Minh Quang Nam 10/1/2001 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 47 Toán
1167 T202 121167 1 43 Vũ Trọng Quảng Nam 9/29/2001 Tiền Hải, TB Nam Hà, TH 49 Toán
1168 T106 121168 2 43 Nguyễn Hoàng Quân Nam 9/12/2001 Vũ Thư, TB Trung An, VT 50 Toán
1169 T04 121169 3 43 Tạ An Quyên Nữ 10/10/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Toán
1170 T86 121170 4 43 Vũ Sinh Quyền Nam 6/3/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
1171 T149 121171 5 43 Nguyễn Minh Quyết Nam 3/19/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Toán
1172 T177 121172 6 43 Lê Khánh Quỳnh Nữ 10/10/2001 Thành Phố, TB Đông Hoàng, ĐH 50 Toán
1173 T101 121173 7 43 Phan Thị Như Quỳnh Nữ 1/2/2001 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 50 Toán
1174 T37 121174 8 43 Hoàng Văn Sơn Nam 12/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 49 Toán
1175 T59 121175 9 43 Phạm Hồng Sơn Nam 11/20/2001 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 49 Toán
1176 T33 121176 10 43 Dương Minh Tâm Nữ 2/9/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Toán
1177 T198 121177 11 43 Nguyễn Huy Tân Nam 2/15/2001 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 50 Toán
1178 T65 121178 12 43 Nguyễn Ngọc Tân Nam 1/21/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 46 Toán
1179 T35 121179 13 43 Lê Minh Tiến Nam 6/20/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1180 T23 121180 14 43 Nguyễn Minh Tiến Nam 3/5/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Toán
1181 T03 121181 15 43 Nguyễn Xuân Tiến Nam 10/26/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Toán
1182 T57 121182 16 43 Mai Anh Tuấn Nam 3/28/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 49 Toán
1183 T14 121183 17 43 Nguyễn Long Tuấn Nam 1/1/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Toán
1184 T94 121184 18 43 Trần Ngọc Anh Tuấn Nam 4/16/2001 Tt Nông Trường Thái Bình Minh Thành, TP 48 Toán
1185 T118 121185 19 43 Đào Duy Tùng Nam 5/21/2001 LB Nga Lương Thế Vinh, TP 50 Toán
1186 T30 121186 20 43 Phạm Quang Tùng Nam 12/14/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1187 T12 121187 21 43 Tạ Bá Cát Tường Nam 9/13/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 53 Toán
1188 T146 121188 22 43 Nguyễn Thị Thanh Nữ 4/24/2001 Thái Bình Quang Bình, KX 50 Toán
1189 T27 121189 23 43 Bùi Tiến Thành Nam 7/12/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Toán
1190 T154 121190 24 43 Đỗ Tuấn Thành Nam 2/21/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Toán
1191 T13 121191 25 43 Ngô Tuấn Thành Nam 1/13/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 52 Toán
1192 T102 121192 26 43 Nguyễn Tiến Thành Nam 9/7/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Toán
1193 T107 121193 27 43 Cao Châu Thảo Nam 6/17/2001 Quỳnh Phụ, TB An Vũ, QP 50 Toán
1194 T17 121194 28 43 Trần Thị Phương Thảo Nữ 1/4/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Toán
1195 T20 121195 1 44 Trần Thị Phương Thảo Nữ 1/1/2002 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 48 Toán
1196 T167 121196 2 44 Trần Trọng Thắng Nam 11/3/2001 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 49 Toán
1197 T162 121197 3 44 Vũ Đức Thắng Nam 4/21/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 53 Toán
1198 T185 121198 4 44 Nguyễn Văn Thống Nam 8/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 47 Toán
1199 T181 121199 5 44 Đặng Anh Thơ Nữ 12/4/2001 Đông Hưng, TB Hợp Hưng, ĐH 50 Toán
1200 T97 121200 6 44 Lê Thị Hoài Thu Nữ 5/23/2001 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 50 Toán
1201 T16 121201 7 44 Nguyễn Thị Thu Nữ 9/30/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 47 Toán
1202 T169 121202 8 44 Nguyễn Thế Thụ Nam 11/12/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 48 Toán
1203 T140 121203 9 44 Hoàng Huy Thuần Nam 9/26/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 47 Toán
1204 T143 121204 10 44 Trần Thanh Thủy Nữ 11/30/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48 Toán
1205 T49 121205 11 44 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 8/14/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48 Toán
1206 T168 121206 12 44 Trần Anh Thư Nữ 12/15/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Toán
1207 T135 121207 13 44 Vũ Anh Thư Nữ 5/30/2001 Thành Phố, TB 14-10, TH 53 Toán
1208 T173 121208 14 44 Lại Thị Huyền Thương Nữ 3/4/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Toán
1209 T11 121209 15 44 Nguyễn Thị Thương Nữ 9/1/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Toán
1210 T77 121210 16 44 Nguyễn Đăng Huyền Trang Nữ 8/4/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Toán
1211 T120 121211 17 44 Nguyễn Thị Trang Nữ 8/30/2001 Quỳnh Phụ, TB Đông Hải, QP 50 Toán
1212 T114 121212 18 44 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 11/23/2001 Đông Hưng, TB Liên Giang, ĐH 50 Toán
1213 T53 121213 19 44 Phạm Thu Trang Nữ 6/2/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Toán
1214 T91 121214 20 44 Phan Thị Quỳnh Trang Nữ 11/14/2001 Nam Định Minh Thành, TP 50 Toán
1215 T179 121215 21 44 Phan Thị Việt Trang Nữ 4/7/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Toán
1216 T88 121216 22 44 Trần Ngọc Triển Nam 2/18/2001 Kiến Xương, TB Vũ Lễ, KX 50 Toán
1217 T104 121217 23 44 Trần Minh Trung Nam 9/24/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Toán
1218 T70 121218 24 44 Bùi Xuân Trường Nam 7/9/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 54 Toán
1219 T73 121219 25 44 Đào Đức Trường Nam 9/15/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 48 Toán
1220 T203 121220 26 44 Vũ Thị Thu Uyên Nữ 5/17/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Toán
1221 T188 121221 27 44 Đàm Xuân Vũ Nam 1/18/2001 Thành Phố, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 52 Toán
1222 T138 121222 28 44 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 7/28/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Toán
1223 V129 121223 1 45 Phạm Thị Quỳnh An Nữ 12/1/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1224 V62 121224 2 45 Bùi Phương Anh Nữ 9/4/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1225 V206 121225 3 45 Bùi Phương Anh Nữ 11/20/2001 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1226 V46 121226 4 45 Đào Thị Minh Anh Nữ 12/13/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 48 Văn
1227 V03 121227 5 45 Đặng Tuấn Anh Nam 9/22/2001 Vũ Thư, TB Trần Phú, TP 43 Văn
1228 V42 121228 6 45 Đặng Thị Phương Anh Nữ 10/28/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1229 V60 121229 7 45 Đỗ Thị Vân Anh Nữ 4/4/2001 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 50 Văn
1230 V198 121230 8 45 Lê Châu Anh Nữ 10/14/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
1231 V70 121231 9 45 Nguyễn Minh Anh Nữ 5/26/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 44 Văn
1232 V246 121232 10 45 Nguyễn Phương Anh Nữ 7/9/2001 Đông Hưng, TB Phú Lương, ĐH 43 Văn
1233 V13 121233 11 45 Nguyễn Phương Anh Nữ 8/8/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1234 V19 121234 12 45 Nguyễn Thị Diệp Anh Nữ 5/16/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 50 Văn
1235 V11 121235 13 45 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 9/19/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Văn
1236 V178 121236 14 45 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 10/3/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 50 Văn
1237 V147 121237 15 45 Nguyễn Thị Việt Anh Nữ 8/10/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1238 V85 121238 16 45 Phạm Hải Anh Nữ 11/14/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1239 V141 121239 17 45 Phạm Hoàng Anh Nam 10/22/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 48 Văn
1240 V97 121240 18 45 Phạm Quỳnh Anh Nữ 12/22/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 46 Văn
1241 V207 121241 19 45 Phạm Thị Lan Anh Nữ 11/21/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 45 Văn
1242 V242 121242 20 45 Phạm Thị Mai Anh Nữ 3/25/2001 Bắc Ninh Tân Hòa, VT 45 Văn
1243 V18 121243 21 45 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 2/14/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Văn
1244 V49 121244 22 45 Phạm Thị Thúy Anh Nữ 2/5/2001 Đông Hưng, TB Tây Sơn, TP 48 Văn
1245 V229 121245 23 45 Trần Duyên Anh Nữ 10/28/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 47 Văn
1246 V41 121246 24 45 Trần Thị Hải Anh Nữ 10/9/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Văn
1247 V170 121247 25 45 Trần Thị Lan Anh Nữ 6/29/2001 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 46 Văn
1248 V219 121248 26 45 Vũ Phương Anh Nữ 5/17/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
1249 V25 121249 27 45 Vũ Thị Lan Anh Nữ 10/20/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 47 Văn
1250 V234 121250 28 45 Hoàng Thị Ngọc Ánh Nữ 9/18/2001 Đông Hưng, TB Phong Huy Lĩnh, ĐH 50 Văn
1251 V237 121251 1 46 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Nữ 8/25/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
1252 V204 121252 2 46 Phan Minh Ánh Nữ 8/21/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
1253 V121 121253 3 46 Phạm Thị Ngọc Bích Nữ 3/16/2001 Ninh Bình Vũ Chính, TP 50 Văn
1254 V16 121254 4 46 Bùi Thị Thanh Bình Nữ 3/31/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1255 V191 121255 5 46 Lại Thị Hà Châu Nữ 11/27/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 50 Văn
1256 V124 121256 6 46 Tô Thị Hoàng Châu Nữ 10/5/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Văn
1257 V179 121257 7 46 Trần Minh Châu Nữ 4/11/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 43 Văn
1258 V34 121258 8 46 Đỗ Huệ Chi Nữ 9/19/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Văn
1259 V190 121259 9 46 Nguyễn Cao Quỳnh Chi Nữ 1/3/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Văn
1260 V48 121260 10 46 Phạm Linh Chi Nữ 7/9/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 47 Văn
1261 V137 121261 11 46 Phạm Thị Linh Chi Nữ 8/1/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 48 Văn
1262 V223 121262 12 46 Vũ Thị Linh Chi Nữ 12/26/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47 Văn
1263 V222 121263 13 46 Bùi Đức Chính Nam 9/24/2001 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 50 Văn
1264 V158 121264 14 46 Đặng Thị Bích Diệp Nữ 9/14/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 47 Văn
1265 V224 121265 15 46 Hoàng Thị Diệp Nữ 2/27/2001 Hưng Hà, TB Phạm Kính Ân, HH 45 Văn
1266 V02 121266 16 46 Phạm Thị Hồng Dinh Nữ 10/28/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 49 Văn
1267 V31 121267 17 46 Nguyễn Thị Dịu Nữ 7/29/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Văn
1268 V218 121268 18 46 Lê Thị Thùy Dung Nữ 8/31/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 52 Văn
1269 V80 121269 19 46 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 1/7/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 46 Văn
1270 V110 121270 20 46 Bùi Khương Duy Nam 2/4/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 43 Văn
1271 V249 121271 21 46 Hoàng Thị Duyên Nữ 8/25/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 51 Văn
1272 V146 121272 22 46 Nguyễn Thị Hải Duyên Nữ 6/6/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 49 Văn
1273 V176 121273 23 46 Phạm Thị Duyên Nữ 10/4/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 47 Văn
1274 V28 121274 24 46 Phạm Thị Hồng Duyên Nữ 10/21/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Văn
1275 V186 121275 25 46 Vũ Hồng Duyên Nữ 3/18/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Văn
1276 V75 121276 26 46 Đào Quốc Định Nam 9/1/2001 Tp Hồ Chí Minh Tân Phong, VT 40 Văn
1277 V241 121277 27 46 Bùi Thị Giang Nữ 11/14/2001 Kiến Xương, TB Vũ Quý, KX 49 Văn
1278 V153 121278 28 46 Nguyễn Hà Giang Nữ 7/5/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1279 V257 121279 1 47 Nguyễn Thị Giang Nữ 10/13/2001 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 48 Văn
1280 V221 121280 2 47 Nguyễn Thị Linh Giang Nữ 1/2/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 53 Văn
1281 V20 121281 3 47 Vũ Thị Linh Giang Nữ 8/29/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1282 V169 121282 4 47 Bùi Thị Hà Nữ 10/27/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1283 V39 121283 5 47 Đoàn Thị Thu Hà Nữ 12/10/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 47 Văn
1284 V144 121284 6 47 Nguyễn Thị Hải Hà Nữ 9/30/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 53 Văn
1285 V36 121285 7 47 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 8/11/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1286 V167 121286 8 47 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 8/1/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1287 V232 121287 9 47 Phạm Việt Hà Nữ 10/8/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1288 V66 121288 10 47 Phí Việt Hà Nữ 6/17/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 51 Văn
1289 V201 121289 11 47 Lê Thúy Hằng Nữ 2/2/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 44 Văn
1290 V123 121290 12 47 Phạm Thu Hằng Nữ 6/28/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1291 V59 121291 13 47 Phan Thúy Hằng Nữ 8/8/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 45 Văn
1292 V05 121292 14 47 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 9/18/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1293 V88 121293 15 47 Nguyễn Minh Hiền Nữ 7/30/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1294 V26 121294 16 47 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 8/24/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Văn
1295 V126 121295 17 47 Phạm Thị Hiền Nữ 1/11/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Văn
1296 V164 121296 18 47 Trần Thị Hiền Nữ 7/8/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Văn
1297 V27 121297 19 47 Vũ Thị Thu Hiền Nữ 3/2/2001 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 43 Văn
1298 V138 121298 20 47 Vũ Thị Thúy Hiền Nữ 3/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 49 Văn
1299 V78 121299 21 47 Hà Minh Hiếu Nam 9/28/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 47 Văn
1300 V193 121300 22 47 Trần Minh Hiếu Nam 9/21/2001 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 47 Văn
1301 V93 121301 23 47 Phùng Hải Hiệu Nam 6/14/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 42 Văn
1302 V77 121302 24 47 Đỗ Phương Hoa Nữ 8/15/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 49 Văn
1303 V255 121303 25 47 Lê Thị Hòa Nữ 9/30/2001 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 48 Văn
1304 V172 121304 26 47 Mai Thị Hoài Nữ 10/7/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 45 Văn
1305 V73 121305 27 47 Nguyễn Thị Minh Hoàn Nữ 1/30/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Văn
1306 V24 121306 28 47 Vũ Thị Hồng Nữ 1/1/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47 Văn
1307 V64 121307 1 48 Nguyễn Thị Huê Nữ 6/29/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Văn
1308 V225 121308 2 48 Bùi Thị Huế Nữ 7/5/2000 Tiền Hải, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1309 V57 121309 3 48 Vũ Thị Huế Nữ 3/21/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1310 V94 121310 4 48 Vũ Gia Hùng Nam 10/3/2001 Hà Nội Vũ Hội, VT 50 Văn
1311 V151 121311 5 48 Bùi Thị Huyền Nữ 7/28/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
1312 V226 121312 6 48 Cao Thị Thanh Huyền Nữ 12/29/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 47 Văn
1313 V156 121313 7 48 Đào Thu Huyền Nữ 11/6/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 52 Văn
1314 V143 121314 8 48 Lại Thanh Huyền Nữ 10/10/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 43 Văn
1315 V113 121315 9 48 Nguyễn Thị Huyền Nữ 3/8/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1316 V22 121316 10 48 Nguyễn Thị Huyền Nữ 6/27/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 47 Văn
1317 V188 121317 11 48 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 11/24/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 50 Văn
1318 V168 121318 12 48 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 8/20/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 43 Văn
1319 V68 121319 13 48 Phạm Thu Huyền Nữ 8/7/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1320 V01 121320 14 48 Phí Vũ Ngọc Huyền Nữ 5/10/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Văn
1321 V160 121321 15 48 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 11/14/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1322 V61 121322 16 48 Trần Thị Thu Huyền Nữ 5/28/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1323 V33 121323 17 48 Chu Thị Hồng Hương Nữ 8/29/2001 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, TP 47 Văn
1324 V50 121324 18 48 Đỗ Thị Hương Nữ 11/28/2001 Vũ Thư, TB Hiệp Hòa, VT 47 Văn
1325 V79 121325 19 48 Hà Thị Thu Hương Nữ 3/9/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Văn
1326 V244 121326 20 48 Hoàng Thu Hương Nữ 2/5/2001 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Nguyên, QP 50 Văn
1327 V106 121327 21 48 Mai Bùi Thanh Hương Nữ 6/10/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Văn
1328 V89 121328 22 48 Nguyễn Mai Hương Nữ 2/21/2001 Thành Phố, TB Vũ Ninh, KX 50 Văn
1329 V83 121329 23 48 Nguyễn Thị Khánh Hương Nữ 10/17/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 49 Văn
1330 V173 121330 24 48 Phạm Thị Lan Hương Nữ 3/26/2001 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 50 Văn
1331 V155 121331 25 48 Rương Thị Hương Nữ 3/30/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Văn
1332 V108 121332 26 48 Trịnh Minh Hương Nữ 11/30/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 49 Văn
1333 V236 121333 27 48 Nguyễn Đức Khắc Nam 10/2/2001 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 50 Văn
1334 V29 121334 28 48 Nguyễn Thị Phương Lam Nữ 4/10/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 45 Văn
1335 V55 121335 1 49 Bùi Hương Lan Nữ 3/17/2001 Đông Hưng, TB Minh Thành, TP 43 Văn
1336 V58 121336 2 49 Phạm Ngọc Lan Nữ 11/5/2001 Vũ Thư, TB Minh Thành, TP 44 Văn
1337 V81 121337 3 49 Phạm Thị Ngọc Lan Nữ 12/12/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 50 Văn
1338 V132 121338 4 49 Bùi Khánh Linh Nữ 10/21/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Văn
1339 V08 121339 5 49 Đỗ Thảo Linh Nữ 10/8/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Văn
1340 V134 121340 6 49 Đỗ Trúc Linh Nữ 9/1/2001 Tp Hồ Chí Minh Vũ Chính, TP 50 Văn
1341 V228 121341 7 49 Lê Khánh Linh Nữ 10/25/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 48 Văn
1342 V196 121342 8 49 Lê Thùy Linh Nữ 12/13/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 50 Văn
1343 V117 121343 9 49 Nguyễn Mai Linh Nữ 4/13/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 46 Văn
1344 V171 121344 10 49 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 11/7/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
1345 V211 121345 11 49 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 7/3/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 53 Văn
1346 V76 121346 12 49 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 1/24/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Văn
1347 V127 121347 13 49 Phạm Mai Linh Nữ 1/16/2001 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 50 Văn
1348 V215 121348 14 49 Phạm Ngọc Linh Nữ 2/27/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1349 V104 121349 15 49 Phạm Thùy Linh Nữ 2/16/2001 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 50 Văn
1350 V152 121350 16 49 Quách Gia Linh Nữ 12/18/2001 Bình Phước Tiền Phong, TP 50 Văn
1351 V182 121351 17 49 Tạ Ngọc Linh Nữ 10/25/2001 Tp Hồ Chí Minh Lương Thế Vinh, TP 52 Văn
1352 V185 121352 18 49 Tô Lê Khánh Linh Nữ 2/10/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 49 Văn
1353 V37 121353 19 49 Thái Thùy Linh Nữ 3/11/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Văn
1354 V111 121354 20 49 Trần Diệu Linh Nữ 9/6/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1355 V149 121355 21 49 Trần Hoài Linh Nữ 6/30/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 43 Văn
1356 V116 121356 22 49 Trần Hồng Lĩnh Nữ 11/16/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1357 V91 121357 23 49 Hà Thị Bích Loan Nữ 4/9/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1358 V101 121358 24 49 Trần Việt Long Nam 10/13/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 47 Văn
1359 V82 121359 25 49 Trần Thị Thùy Luyến Nữ 6/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 50 Văn
1360 V128 121360 26 49 Cao Thị Hiền Lương Nữ 8/28/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1361 V125 121361 27 49 Lã Khánh Ly Nữ 8/1/2001 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, TP 51 Văn
1362 V209 121362 28 49 Nguyễn Khánh Ly Nữ 12/10/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1363 V102 121363 29 49 Mai Hồng Lý Nữ 2/20/2001 Hưng Hà, TB Minh Thành, TP 46 Văn
1364 V47 121364 1 50 Đoàn Phương Mai Nữ 7/21/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Văn
1365 V103 121365 2 50 Nguyễn Thanh Mai Nữ 12/23/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1366 V250 121366 3 50 Nguyễn Thị Hương Mai Nữ 3/17/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 45 Văn
1367 V256 121367 4 50 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 9/21/2001 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 43 Văn
1368 V145 121368 5 50 Vũ Phương Mai Nữ 5/26/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 44 Văn
1369 V21 121369 6 50 Trần Thị Hồng Mến Nữ 2/1/2001 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 49 Văn
1370 V175 121370 7 50 Bùi Hà My Nữ 9/22/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Văn
1371 V157 121371 8 50 Bùi Phạm Trà My Nữ 1/8/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 46 Văn
1372 V245 121372 9 50 Ngô Hà My Nữ 4/10/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Văn
1373 V10 121373 10 50 Trần Thị Hà My Nữ 2/25/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1374 V240 121374 11 50 Trần Thị Hải Ninh Nữ 9/30/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Văn
1375 V159 121375 12 50 Hoàng Thị Quỳnh Nga Nữ 4/16/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Văn
1376 V67 121376 13 50 Nguyễn Thị Nga Nữ 3/16/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1377 V200 121377 14 50 Phạm Thị Nga Nữ 6/12/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Văn
1378 V114 121378 15 50 Lê Thị Hồng Ngát Nữ 1/18/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Văn
1379 V180 121379 16 50 Nguyễn Thu Ngân Nữ 10/13/2001 Kiến Xương, TB Vũ An, KX 50 Văn
1380 V87 121380 17 50 Phạm Thị Kiều Ngân Nữ 12/15/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1381 V205 121381 18 50 Trần Kim Ngân Nữ 11/14/2001 Thành Phố, TB Quang Dương, ĐH 50 Văn
1382 V12 121382 19 50 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 2/28/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1383 V192 121383 20 50 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 3/2/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Văn
1384 V69 121384 21 50 Phạm Mai Ngọc Nữ 8/11/2001 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Côi, QP 47 Văn
1385 V203 121385 22 50 Phạm Minh Ngọc Nữ 3/25/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Văn
1386 V112 121386 23 50 Phạm Thị Minh Ngọc Nữ 8/23/2001 Vũ Thư, TB Chu Văn An, VT 50 Văn
1387 V56 121387 24 50 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 2/1/2001 Đông Hưng, TB Trần Lãm, TP 49 Văn
1388 V06 121388 25 50 Nghiêm Bình Nguyệt Nữ 11/17/2001 Thái Thụy, TB Trần Phú, TP 43 Văn
1389 V136 121389 26 50 Phạm Thị Hồng Nhẫn Nữ 1/4/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 48 Văn
1390 V238 121390 27 50 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 4/19/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
1391 V74 121391 28 50 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 5/8/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1392 V65 121392 29 50 Phạm Thị Kim Oanh Nữ 3/2/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
1393 V53 121393 1 51 Đặng Thị Hồng Phúc Nữ 4/12/2001 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, TP 48 Văn
1394 V133 121394 2 51 Bùi Thảo Phương Nữ 11/16/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1395 V131 121395 3 51 Đoàn Minh Phương Nữ 6/27/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1396 V217 121396 4 51 Khổng Thị Mai Phương Nữ 4/11/2001 Đông Hưng, TB Đông Mỹ, TP 48 Văn
1397 V177 121397 5 51 Phạm Minh Phương Nữ 9/26/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Văn
1398 V99 121398 6 51 Phạm Thị Phương Nữ 8/12/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 50 Văn
1399 V98 121399 7 51 Phạm Thị Phương Nữ 12/28/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 42 Văn
1400 V90 121400 8 51 Phạm Thị Minh Phương Nữ 1/27/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 50 Văn
1401 V30 121401 9 51 Phạm Thu Phương Nữ 1/27/2001 Đông Hưng, TB Đông Thọ, TP 50 Văn
1402 V214 121402 10 51 Trần Thị Thảo Phương Nữ 10/15/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1403 V14 121403 11 51 Bùi Hữu Anh Quân Nam 1/29/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 47 Văn
1404 V135 121404 12 51 Đào Thị Diễm Quỳnh Nữ 3/23/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 48 Văn
1405 V35 121405 13 51 Nguyễn Khánh Quỳnh Nữ 7/17/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 47 Văn
1406 V109 121406 14 51 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 4/2/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 51 Văn
1407 V184 121407 15 51 Phạm Như Quỳnh Nữ 5/15/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 51 Văn
1408 V43 121408 16 51 Vũ Thị Quỳnh Nữ 2/3/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 43 Văn
1409 V181 121409 17 51 Vũ Thị Sim Nữ 7/31/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1410 V252 121410 18 51 Đỗ Bảo Sơn Nam 2/22/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 44 Văn
1411 V220 121411 19 51 Nguyễn Đức Sơn Nam 5/14/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 43 Văn
1412 V235 121412 20 51 Trịnh Văn Sơn Nam 4/14/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 49 Văn
1413 V120 121413 21 51 Đỗ Đặng Thanh Tân Nữ 4/30/2001 Thành Phố, TB Song An, VT 46 Văn
1414 V40 121414 22 51 Nguyễn Xuân Tân Nam 10/14/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 48 Văn
1415 V247 121415 23 51 Hà Quang Tú Nam 8/31/2001 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 49 Văn
1416 V07 121416 24 51 Phạm Mạnh Tuấn Nam 11/9/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 47 Văn
1417 V189 121417 25 51 Đinh Thanh Tùng Nam 8/1/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1418 V251 121418 26 51 Lê Thị Sơn Thanh Nữ 1/12/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 52 Văn
1419 V174 121419 27 51 Nguyễn Ngọc Đan Thanh Nữ 1/4/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Văn
1420 V17 121420 28 51 Phạm Thanh Thanh Nữ 2/5/2001 Đông Hưng, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1421 V140 121421 29 51 Trần Thị Thanh Thanh Nữ 12/11/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 49 Văn
1422 V187 121422 1 52 Vũ Hà Thanh Nữ 8/2/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 50 Văn
1423 V239 121423 2 52 Hoàng Văn Thành Nam 4/11/2001 Thành Phố, TB Vũ Phúc, TP 49 Văn
1424 V122 121424 3 52 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 6/22/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Văn
1425 V202 121425 4 52 Hà Thị Phương Thảo Nữ 12/12/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 46 Văn
1426 V233 121426 5 52 Hoàng Thạch Thảo Nữ 4/1/2001 Hưng Hà, TB Phạm Kính Ân, HH 50 Văn
1427 V130 121427 6 52 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 2/8/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 50 Văn
1428 V163 121428 7 52 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 1/5/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 44 Văn
1429 V227 121429 8 52 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 1/31/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 49 Văn
1430 V165 121430 9 52 Nguyễn Thu Thảo Nữ 4/3/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Văn
1431 V23 121431 10 52 Phạm Thị Thảo Nữ 11/20/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 43 Văn
1432 V38 121432 11 52 Phùng Thị Thanh Thảo Nữ 6/8/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Văn
1433 V142 121433 12 52 Trịnh Phương Thảo Nữ 4/2/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 49 Văn
1434 V63 121434 13 52 Trương Thị Thảo Nữ 11/4/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Văn
1435 V213 121435 14 52 Vũ Thanh Thảo Nữ 10/25/2001 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 50 Văn
1436 V95 121436 15 52 Vũ Thị Thảo Nữ 2/17/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47 Văn
1437 V161 121437 16 52 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 10/18/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 49 Văn
1438 V118 121438 17 52 Vũ Thị Thắm Nữ 1/6/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Văn
1439 V96 121439 18 52 Nguyễn Thị Thu Nữ 4/5/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 47 Văn
1440 V248 121440 19 52 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 4/19/2001 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 47 Văn
1441 V150 121441 20 52 Trần Thị Thu Nữ 10/3/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Văn
1442 V107 121442 21 52 Phạm Thị Thúy Nữ 3/2/2001 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 43 Văn
1443 V216 121443 22 52 Hoàng Mai Thùy Nữ 12/14/2001 Hưng Hà, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43 Văn
1444 V208 121444 23 52 Phạm Nguyễn Thanh Thủy Nữ 6/3/2001 LB Nga Hoàng Diệu, TP 49 Văn
1445 V86 121445 24 52 Phùng Thị Thu Thủy Nữ 8/30/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1446 V139 121446 25 52 Trần Thu Thủy Nữ 4/2/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 53 Văn
1447 V100 121447 26 52 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 12/24/2001 Thành Phố, TB Vũ Đông, TP 47 Văn
1448 V194 121448 27 52 Phan Vũ Anh Thư Nữ 11/14/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Văn
1449 V254 121449 28 52 Vũ Anh Thư Nữ 12/20/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 47 Văn
1450 V162 121450 29 52 Nguyễn Thị Hà Thương Nữ 5/12/2001 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 49 Văn
1451 V72 121451 1 53 Bùi Linh Trang Nữ 10/6/2001 Thành Phố, TB Tân Phong, VT 50 Văn
1452 V54 121452 2 53 Đồng Thu Trang Nữ 1/28/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 50 Văn
1453 V253 121453 3 53 Hà Quỳnh Trang Nữ 1/6/2001 Sơn La Thái Hưng, TT 50 Văn
1454 V195 121454 4 53 Ngô Thu Trang Nữ 12/10/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 49 Văn
1455 V210 121455 5 53 Nguyễn Hà Trang Nữ 8/11/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 50 Văn
1456 V243 121456 6 53 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 4/19/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1457 V04 121457 7 53 Nguyễn Thu Trang Nữ 4/10/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 52 Văn
1458 V09 121458 8 53 Nguyễn Thu Trang Nữ 9/28/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Văn
1459 V148 121459 9 53 Nguyễn Thu Trang Nữ 11/21/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48 Văn
1460 V51 121460 10 53 Nhâm Thị Quỳnh Trang Nữ 8/3/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1461 V166 121461 11 53 Phạm Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 1/7/2001 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, TP 52 Văn
1462 V197 121462 12 53 Phạm Thu Trang Nữ 9/25/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 47 Văn
1463 V212 121463 13 53 Trần Thị Huyền Trang Nữ 8/18/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48 Văn
1464 V32 121464 14 53 Trần Thị Linh Trang Nữ 7/20/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 43 Văn
1465 V115 121465 15 53 Trịnh Thu Trang Nữ 5/21/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vinh, TP 49 Văn
1466 V84 121466 16 53 Vũ Hồng Trang Nữ 6/16/2000 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Văn
1467 V183 121467 17 53 Lương Thùy Trinh Nữ 8/16/2001 Vũ Thư, TB Tam Quang, VT 50 Văn
1468 V230 121468 18 53 Đoàn Thế Trọng Nam 2/7/2001 Tiền Hải, TB Nam Chính, TH 45 Văn
1469 V199 121469 19 53 Đoàn Văn Trung Nam 6/24/2001 Thành Phố, TB Bình Nguyên, KX 50 Văn
1470 V92 121470 20 53 Bùi Thảo Uyên Nữ 8/21/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Văn
1471 V71 121471 21 53 Nguyễn Thu Uyên Nữ 11/3/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 48 Văn
1472 V231 121472 22 53 Phạm Thị Thảo Vân Nữ 12/9/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1473 V119 121473 23 53 Hoàng Phương Vy Nữ 6/4/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 50 Văn
1474 V154 121474 24 53 Hà Thị Xuân Nữ 6/15/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 50 Văn
1475 V15 121475 25 53 Nguyễn Thanh Xuân Nữ 2/8/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Văn
1476 V52 121476 26 53 Lê Hoàng Yến Nữ 3/12/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Văn
1477 V105 121477 27 53 Nguyễn Hải Yến Nữ 6/10/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Văn
1478 V45 121478 28 53 Phạm Hải Yến Nữ 8/5/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Văn
1479 V44 121479 29 53 Vũ Hải Yến Nữ 1/31/2001 Quỳnh Phụ, TB Kỳ Bá, TP 44 Văn

Tác giả bài viết: PTK

 Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây