Thời khóa biểu buổi chiều năm học 2017-2018

Thứ tư - 06/09/2017 16:21
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIÊU
Thực hiện từ 11/9/2017
             
LỚP THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ5 THỨ 6 THỨ 7
10TOÁN1 HSG Lý - Nhật Toán - Dung HSG Hoá - Hoan HSG
10TOÁN2 HSG Hoá - Chiến Lý - L.Sơn HSG Toán - Q.Thắng HSG
10TIN HSG Toán - Liên Lý - Thưởng HSG Hoá - Hướng HSG
10LÝ HSG Hoá - Hướng Toán - Liên HSG Lý - Ng.Sơn HSG
10HOÁ HSG Toán - Dâu Hoá - Nhung HSG Lý - Tuyền HSG
10SINH HSG Toán - Q.Thắng Sinh - Hồi HSG Hoá - Hiệu HSG
10A1   Toán - Đăng Hoá - Chiến   Lý - TuấnL  
10A2   Văn - HiềnV T.Anh - NgaA   Toán - Phượng  
10VĂN HSG Toán - H.Thắng T.Anh - LinhA HSG Văn - NgaV HSG
10SỬ HSG Văn - ThuýV Sử - NhànS HSG Địa - Tùng HSG
10ĐỊA HSG Địa - L.Anh Sử - Huyền Toán/Anh Văn - ThuýV HSG
10ANH1 HSG Văn - Lan T.Anh - Hậu HSG Toán - HằngT HSG
10ANH2 HSG T.Anh - HạnhA Văn - P.Lan HSG Toán - Út HSG
11TOÁN1 HSG Toán - Sính Hoá - Hoan HSG Lý - Nết HSG
11TOÁN2   T.Anh - Chi Hoá - DũngH Lý - HươngL Toán - HuệT  
11TIN HSG Hoá - ThuỷH Lý - Tuyền HSG Toán - Dung HSG
11LÝ HSG Hoá - Hoan Toán - Phượng HSG Lý - L.Sơn HSG
11HOÁ HSG Toán - Út Hoá - Hiệu HSG Lý - Nhật HSG
11SINH HSG Sinh - Kiên Toán - Đăng HSG Hoá - Chiến HSG
11A1 Toán - Dũng Hoá (ở 11Tin)  Văn - NhungV T.Anh - NgaA Lý - Thưởng  
11A2   Toán - Dua Văn - HằngV   T.Anh - Ngọc  
11VĂN HSG Văn - Vân T.Anh - Ngọc HSG Toán - H.Thắng HSG
11SỬ HSG Địa - Minh Văn - Luyến HSG Sử - Thoa HSG
11ĐỊA Văn - NhànV Địa - Duyên Sử - Khoa     HSG
11ANH1 HSG T.Anh - Hưng Toán - Dua HSG Văn - NhànV HSG
11ANH2 HSG Văn - NhungV T.Anh - Đạo HSG Toán - HiềnT HSG
12TOÁN1 HSG Toán - Hừng Lý - HươngL HSG Hoá - DũngH HSG
12TOÁN2 HSG Hoá - Hiệu Lý - Ng.Sơn HSG Toán - Hường HSG
12TIN HSG Lý - TuấnL Toán - Dâu HSG Hoá - Nhung HSG
12LÝ HSG Lý - Du Hoá - ThuỷH HSG Toán - Sính HSG
12HOÁ HSG Toán - Hường Lý - Tuyết HSG Hoá - Tuân HSG
12SINH HSG Toán - Hiện Sinh - Hải HSG Hoá - ThuỷH HSG
12A1   Hoá - Tuân Toán - HiềnT   Lý - Tuyết  
12A2   T.Anh - Hậu Toán - HàT   Văn - Lan  
12VĂN HSG Toán - HằngT Văn - Mai HSG T.Anh - Chi HSG
12SỬ HSG Sử - Hiếu Văn - HàV HSG Địa - L.Anh HSG
12ĐỊA HSG Sử - Yến Văn - HiềnV HSG Địa - V.Anh HSG
12ANH1 HSG Văn - HằngV Toán - HuệT HSG T.Anh - ThanhA HSG
12ANH2   T.Anh - Giang Toán - Hiện   Văn - Lĩnh  

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây