DANH SÁCH, SỐ BÁO DANH CỦA THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THAI BÌNH NĂM HỌC 2019 - 2020

Thứ sáu - 24/05/2019 08:33
Hội đồng tuyển sinh THPT Chuyên Thái Bình năm học 2019 - 2020 công bố danh sách thí sinh ghi tên dự thi vào trường kèm số báo danh, phòng thi của các thí sinh.
DANH SÁCH, SỐ BÁO DANH CỦA THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THAI BÌNH NĂM HỌC 2019 - 2020

Sau khi sơ tuyển, Hội đồng tuyển sinh THPT Chuyên Thái Bình năm học 2019-2020 công bố danh sách thí sinh ghi tên dự thi vào trường và số báo danh, phòng thi

Sơ đồ phòng thi thí sinh xem trực tiếp tại trường thí: Trường ĐH Thái Bình, xã Tân Bình, Tp Thái Bình
 
DANH SÁCH, SỐ BÁO DANH THÍ SINH GHI TÊN DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
NĂM HỌC 2019-2020

 
TT
HS
SBD Phòng Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm
ST
Lớp
ĐK
1 A070 120001 01 Nguyễn Hoài An Nữ 18/09/2004 BV Phụ sản TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Anh
2 A150 120002 01 Vũ Thị Khánh An Nữ 19/08/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Anh
3 A060 120003 01 Ngô Quốc An Nam 23/05/2004 Thành phố TB Tân Phong, VT 41 Anh
4 A208 120004 01 Vũ Thị Thu An Nữ 13/08/2004 BV Phụ sản TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
5 A147 120005 01 Đặng Châu Anh Nữ 25/03/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
6 A225 120006 01 Hoàng Dung Anh Nữ 09/02/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
7 A256 120007 01 Nguyễn Thị Duyên Anh Nữ 30/03/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
8 A040 120008 01 Đặng Công Đức Anh Nam 07/07/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Anh
9 A212 120009 01 Hoàng Hà Anh Nữ 02/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
10 A036 120010 01 Đào Hải Anh Nữ 05/04/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
11 A014 120011 01 Nguyễn Hải Anh Nữ 01/11/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
12 A089 120012 01 Lại Thu Hoài Anh Nữ 11/04/2004 BV Phụ sản TB Tân Phong, VT 40 Anh
13 A091 120013 01 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 03/12/2003 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Anh
14 A156 120014 01 Vũ Hoàng Anh Nam 02/01/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
15 A065 120015 01 Hoàng Lan Anh Nữ 22/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
16 A087 120016 01 Nguyễn Mai Anh Nữ 06/05/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 41 Anh
17 A049 120017 01 Trần Mai Anh Nữ 19/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
18 A219 120018 01 Đỗ Minh Anh Nữ 24/09/2004 Tuyên Quang Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
19 A100 120019 01 Trần Hoài Minh Anh Nữ 21/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Anh
20 A131 120020 01 Bùi Mai Minh Anh Nữ 09/10/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
21 A120 120021 01 Dư Ngọc Anh Nữ 02/03/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Anh
22 A258 120022 01 Nguyễn Nhật Anh Nam 29/06/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
23 A123 120023 01 Bùi Phương Anh Nữ 16/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Anh
24 A274 120024 01 Nguyễn Hà Phương Anh Nữ 21/09/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 39 Anh
25 A246 120025 01 Hoàng Phương Anh Nữ 29/11/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Anh
26 A082 120026 01 Ngô Phương Anh Nữ 22/06/2004 Vũ Thư, TB Minh Khai, VT 40 Anh
27 A265 120027 01 Phạm Phương Anh Nữ 16/12/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 39 Anh
28 A171 120028 02 Nguyễn Trâm Anh Nữ 18/12/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Anh
29 A209 120029 02 Nguyễn Tú Anh Nữ 08/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
30 A092 120030 02 Hà Tuấn Anh Nam 31/08/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 37 Anh
31 A240 120031 02 Nguyễn Tuấn Anh Nam 06/11/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Anh
32 A166 120032 02 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 24/07/2004 Đông Hưng, TB Đông Hải, QP 40 Anh
33 A160 120033 02 Phạm Việt Anh Nam 04/09/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 36 Anh
34 A245 120034 02 Phạm Việt Anh Nam 18/11/2004 Đông Hưng, TB Đông Kinh, ĐH 40 Anh
35 A096 120035 02 Đỗ Ngọc Ánh Nữ 16/12/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Anh
36 A255 120036 02 Phạm Ngọc Ánh Nữ 23/08/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 40 Anh
37 A088 120037 02 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 12/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
38 A217 120038 02 Trần Ngọc Ba Nam 01/10/2004 Hưng Hà, TB Hồng An, HH 40 Anh
39 A013 120039 02 Phạm Lương Hải Băng Nữ 27/01/2004 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 43 Anh
40 A182 120040 02 Nguyễn Nhâm Bình Nữ 31/01/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
41 A086 120041 02 Tống Thanh Bình Nữ 10/08/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
42 A041 120042 02 Nguyễn Minh Châu Nam 16/08/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
43 A042 120043 02 Trần Thị Minh Châu Nữ 22/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
44 A020 120044 02 Nguyễn Hà Chi Nữ 08/02/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
45 A187 120045 02 Hoàng Khánh Chi Nữ 04/07/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
46 A051 120046 02 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 29/04/2004 Vũ Thư, TB Trung An, VT 39 Anh
47 A281 120047 02 Nguyễn Linh Chi Nữ 02/11/2004 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
48 A024 120048 02 Nguyễn Linh Chi Nữ 28/04/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Anh
49 A039 120049 02 Phạm Linh Chi Nữ 02/09/2004 Vũ Thư, TB Trung An, VT 40 Anh
50 A283 120050 02 Phạm Linh Chi Nữ 22/12/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Anh
51 A249 120051 02 Nguyễn Mai Chi Nữ 09/01/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
52 A076 120052 02 Trần Mai Chi Nữ 12/01/2004 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
53 A129 120053 02 Nguyễn Tùng Chi Nữ 28/04/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
54 A221 120054 02 Phạm Tuấn Cường Nam 08/02/2004 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 40 Anh
55 A012 120055 03 Nguyễn Công Danh Nam 30/11/2004 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 40 Anh
56 A243 120056 03 Vũ Kiến Danh Nam 20/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
57 A149 120057 03 Trần Bích Diệp Nữ 02/05/2004 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
58 A170 120058 03 Tạ Thị Ngọc Diệp Nữ 14/10/2004 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Anh
59 A231 120059 03 Trần Thị Huyền Diệu Nữ 08/03/2004 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 40 Anh
60 A257 120060 03 Vũ Thị Ngọc Dung Nữ 10/11/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 38 Anh
61 A269 120061 03 Phạm Thị Dung Nữ 20/06/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 39 Anh
62 A291 120062 03 Nguyễn Đức Dũng Nam 06/06/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Anh
63 A155 120063 03 Lại Quang Dũng Nam 20/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 44 Anh
64 A142 120064 03 Nguyễn Quang Dũng Nam 06/04/2004 Quỳnh Phụ, TB An Bài, QP 40 Anh
65 A053 120065 03 Nguyễn Tiến Dũng Nam 24/11/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Anh
66 A017 120066 03 Trần Trí Dũng Nam 06/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
67 A016 120067 03 Bùi Khánh Duy Nam 12/06/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
68 A262 120068 03 Lê Mỹ Duyên Nữ 30/01/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
69 A210 120069 03 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 25/03/2004 BV Phụ sản TB Phú Xuân, Tp.TB 41 Anh
70 A134 120070 03 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 14/09/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Anh
71 A003 120071 03 Trần Hải Dương Nam 27/11/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Anh
72 A011 120072 03 Phạm Thùy Dương Nữ 11/01/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 40 Anh
73 A220 120073 03 Phạm Thùy Dương Nữ 17/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
74 A279 120074 03 Đỗ Tùng Dương Nam 23/05/2004 BV Phụ sản TB Tân Hòa, VT 39 Anh
75 A071 120075 03 Lê Xuân Đào Nữ 03/04/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 40 Anh
76 A083 120076 03 Phạm Đình Đạt Nam 03/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 39 Anh
77 A238 120077 03 Bùi Đức Đạt Nam 18/05/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 37 Anh
78 A272 120078 03 Trần Tiến Đạt Nam 11/02/2004 BV Phụ sản TB Vũ Chính, Tp.TB 38 Anh
79 A010 120079 03 Trần Tiến Đạt Nam 28/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Anh
80 A022 120080 03 Nguyễn Hải Đăng Nam 07/02/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
81 A084 120081 03 Nguyễn Hoàng Đông Nam 18/10/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
82 A008 120082 04 Bùi Minh Đức Nam 28/07/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
83 A068 120083 04 Ngô Minh Đức Nam 14/07/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 35 Anh
84 A023 120084 04 Nguyễn Tiến Đức Nam 28/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
85 A102 120085 04 Nguyễn Hương Giang Nữ 13/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
86 A113 120086 04 Phạm Hương Giang Nữ 20/04/2004 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 40 Anh
87 A112 120087 04 Phạm Hương Giang Nữ 22/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
88 A004 120088 04 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 08/05/2004 Quỳnh Phụ, TB An Dục, QP 40 Anh
89 A176 120089 04 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 15/05/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
90 A271 120090 04 Phạm Ngọc Hà Nữ 25/11/2004 Vũ Thư, TB Vũ Vân, VT 40 Anh
91 A063 120091 04 Phan Thu Hà Nữ 03/01/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
92 A077 120092 04 Bùi Việt Hà Nữ 17/11/2004 Kiến Xương, TB Bình Minh, KX 40 Anh
93 A045 120093 04 Lâm Việt Hà Nữ 17/07/2004 Thành phố TB Tân Hòa, VT 40 Anh
94 A138 120094 04 Nguyễn Việt Hà Nữ 01/07/2004 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 40 Anh
95 A015 120095 04 Nguyễn Việt Hà Nữ 02/07/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
96 A059 120096 04 Nguyễn Việt Hà Nữ 09/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
97 A132 120097 04 Phạm Thị Việt Hà Nữ 22/01/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Anh
98 A052 120098 04 Nguyễn Thanh Hải Nam 14/04/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
99 A223 120099 04 Trần Mai Hạnh Nữ 04/03/2004 Thái Thụy, TB Thụy Phong, TT 40 Anh
100 A118 120100 04 Nguyễn Mỹ Hạnh Nữ 28/06/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Anh
101 A180 120101 04 Trần Ngọc Hân Nữ 08/10/2004 Tiền Hải, TB Giang Phong, TH 40 Anh
102 A165 120102 04 Bùi Thị Hiền Nữ 06/12/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Anh
103 A108 120103 04 Nguyễn Thị Hiền Nữ 08/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
104 A057 120104 04 Lê Thu Hiền Nữ 27/08/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
105 A161 120105 04 Lê Thị Thu Hiền Nữ 27/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
106 A005 120106 04 Đặng Đức Hiển Nam 01/12/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Anh
107 A230 120107 04 Vũ Thế Hiển Nam 16/09/2004 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Anh
108 A044 120108 04 Lại Hoàng Hiệp Nam 18/01/2004 Thành phố TB Tân Hòa, VT 40 Anh
109 A204 120109 05 Phạm Minh Hiếu Nam 15/09/2004 Đông Hưng, TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Anh
110 A196 120110 05 Trần Trung Hiếu Nam 07/08/2004 BV Phụ sản TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Anh
111 A094 120111 05 Nguyễn Văn Hiếu Nam 28/01/2004 BV Đa khoa TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
112 A248 120112 05 Nguyễn Thị Mai Hoa Nữ 01/12/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
113 A006 120113 05 Trần Thị Thanh Hoa Nữ 27/07/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Anh
114 A261 120114 05 Nguyễn Mạnh Hòa Nam 26/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
115 A168 120115 05 Phạm Duy Hoàng Nam 26/10/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 40 Anh
116 A058 120116 05 Phạm Việt Hoàng Nam 09/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
117 A031 120117 05 Đào Thị Ánh Hồng Nữ 15/12/2004 BV Phụ sản TB Đông Hòa, Tp.TB 39 Anh
118 A080 120118 05 Hoàng Thị Kim Hồng Nữ 16/10/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
119 A107 120119 05 Bùi Đức Hùng Nam 13/10/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Anh
120 A122 120120 05 Nguyễn Minh Hùng Nam 24/06/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
121 A179 120121 05 Nguyễn Việt Hùng Nam 19/12/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 39 Anh
122 A234 120122 05 Bùi Đình Huy Nam 29/10/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
123 A163 120123 05 Vũ Gia Huy Nam 11/02/2004 Hà Nội Trần Phú, Tp.TB 37 Anh
124 A282 120124 05 Trần Nhật Huy Nam 28/04/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Anh
125 A072 120125 05 Bùi Tuấn Huy Nam 30/03/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
126 A140 120126 05 Tô Khánh Huyền Nữ 19/08/2004 Thành phố TB Đông Hoàng, ĐH 40 Anh
127 A117 120127 05 Hà Phương Huyền Nữ 12/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
128 A207 120128 05 Bùi Thu Huyền Nữ 14/12/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
129 A292 120129 05 Nguyễn Thu Huyền Nữ 28/10/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 40 Anh
130 A158 120130 05 Lê Thị Thu Huyền Nữ 21/04/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Anh
131 A035 120131 05 Trần Vân Huyền Nữ 18/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
132 A252 120132 05 Vũ Quang Hưng Nam 10/01/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
133 A251 120133 05 Phạm Việt Hưng Nam 04/02/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
134 A151 120134 05 Vũ Thị Lan Hương Nữ 25/11/2004 Thành phố TB Đông Mỹ, Tp.TB 40 Anh
135 A032 120135 05 Bùi Thị Mai Hương Nữ 25/11/2004 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
136 A232 120136 06 Đặng Thị Thanh Hương Nữ 11/10/2004 Vũ Thư, TB Vũ Đoài, VT 40 Anh
137 A028 120137 06 Lương Thái Khang Nam 06/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
138 A285 120138 06 Nguyễn Kiều Khanh Nữ 13/08/2004 Hải Phòng Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
139 A241 120139 06 Nguyễn Duy Khánh Nam 19/06/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
140 A105 120140 06 Hà Gia Khánh Nam 13/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
141 A178 120141 06 Lương Gia Khánh Nam 25/04/2004 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Anh
142 A215 120142 06 Nguyễn Quang Khánh Nam 27/08/2004 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 39 Anh
143 A073 120143 06 Đỗ Trường Khánh Nam 16/10/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Anh
144 A101 120144 06 Đinh Hồng Khuyên Nữ 27/08/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
145 A081 120145 06 Phan Trung Kiên Nam 06/11/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
146 A276 120146 06 Lê Tuấn Kiên Nam 12/11/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
147 A062 120147 06 Lê Mỹ Kim Nữ 02/05/2004 BV Phụ sản TB Tân Phong, VT 40 Anh
148 A046 120148 06 Nguyễn Thị Thanh Lam Nữ 02/05/2004 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Anh
149 A047 120149 06 Hà Thị Mai Lan Nữ 20/04/2004 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Anh
150 A095 120150 06 Trần Thanh Lâm Nam 16/07/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 39 Anh
151 A242 120151 06 Đặng Ngọc Tùng Lâm Nam 02/01/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Anh
152 A247 120152 06 Hoàng Diệu Linh Nữ 28/08/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
153 A192 120153 06 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 13/10/2004 Thành phố TB Phúc Khánh, Tp.TB 39 Anh
154 A184 120154 06 Vũ Diệu Linh Nữ 24/11/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
155 A185 120155 06 Phan Khang Linh Nam 06/05/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
156 A078 120156 06 Bùi Khánh Linh Nữ 22/04/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 40 Anh
157 A213 120157 06 Ngô Khánh Linh Nữ 21/10/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Anh
158 A259 120158 06 Ngô Thị Khánh Linh Nữ 17/08/2004 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
159 A110 120159 06 Trần Khánh Linh Nữ 20/08/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
160 A103 120160 06 Bùi Phạm Mỹ Linh Nữ 20/02/2004 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Anh
161 A157 120161 06 Nguyễn Đàm Phương Linh Nữ 02/03/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Anh
162 A124 120162 06 Đặng Phương Linh Nữ 26/03/2004 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Anh
163 A061 120163 07 Lê Phương Linh Nữ 20/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
164 A126 120164 07 Phạm Phương Linh Nữ 31/08/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Anh
165 A286 120165 07 Phạm Thùy Linh Nữ 10/08/2004 Đăk Lăk Nguyên Xá, VT 40 Anh
166 A043 120166 07 Nguyễn Phương Thùy Linh Nữ 05/05/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
167 A154 120167 07 Phạm Công Yến Linh Nữ 12/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
168 A226 120168 07 Nguyễn Phương Loan Nữ 11/06/2004 Kiến Xương, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
169 A174 120169 07 Lê Nguyên Đức Long Nam 22/06/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
170 A097 120170 07 Trần Đức Long Nam 27/12/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
171 A164 120171 07 Hoàng Gia Long Nam 05/08/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 40 Anh
172 A229 120172 07 Đỗ Thành Long Nam 19/11/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Anh
173 A037 120173 07 Trần Hương Ly Nữ 27/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
174 A018 120174 07 Nguyễn Chi Mai Nữ 18/11/2004 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 39 Anh
175 A121 120175 07 Phạm Chi Mai Nữ 03/04/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
176 A250 120176 07 Tạ Lạc Mai Nữ 17/10/2004 Hải Dương Thái Hưng, TT 40 Anh
177 A195 120177 07 Ninh Thị Ngọc Mai Nữ 23/05/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Anh
178 A116 120178 07 Đặng Phương Mai Nữ 27/08/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Anh
179 A099 120179 07 Tô Phương Mai Nữ 02/06/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Anh
180 A280 120180 07 Phạm Quỳnh Mai Nữ 26/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
181 A273 120181 07 Phạm Thị Sao Mai Nữ 12/09/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 37 Anh
182 A288 120182 07 Nguyễn Ngọc Xuân Mai Nữ 25/02/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
183 A270 120183 07 Trần Đức Mạnh Nam 28/01/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Anh
184 A202 120184 07 Phạm Thị Hải Minh Nữ 14/11/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Anh
185 A007 120185 07 Lê Hoàng Minh Nam 12/11/2004 Sơn La Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
186 A133 120186 07 Đỗ Ngọc Minh Nam 12/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
187 A127 120187 07 Phạm Hoàng Nguyệt Minh Nữ 19/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Anh
188 A029 120188 07 Nguyễn Phương Minh Nữ 23/05/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Anh
189 A026 120189 07 Đặng Vũ Tuấn Minh Nam 24/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
190 A159 120190 08 Phạm Hà My Nữ 10/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
191 A263 120191 08 Phan Thị Hà My Nữ 15/01/2004 Thành phố TB Vũ Hội, VT 42 Anh
192 A115 120192 08 Vũ Hương Trà My Nữ 05/01/2004 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
193 A264 120193 08 Mai Thị Trà My Nữ 14/08/2004 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
194 A189 120194 08 Phạm Thị Trà My Nữ 06/11/2004 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 40 Anh
195 A169 120195 08 Vũ Trà My Nữ 05/07/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Anh
196 A191 120196 08 Nguyễn Mai Na Nữ 29/02/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 38 Anh
197 A106 120197 08 Trần Duy Nam Nam 25/07/2004 Đông Hưng, TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Anh
198 A228 120198 08 Nguyễn Giang Nam Nam 30/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Anh
199 A143 120199 08 Vũ Hải Nam Nam 15/06/2004 Quỳnh Phụ, TB An Bài, QP 40 Anh
200 A139 120200 08 Hà Thị Hải Ngân Nữ 17/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
201 A278 120201 08 Đỗ Thị Hạnh Ngân Nữ 04/05/2004 Thành phố TB Minh Lãng, VT 40 Anh
202 A067 120202 08 Bùi Hoàng Ngân Nữ 20/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
203 A148 120203 08 Nguyễn Thị Hoàng Ngân Nữ 05/05/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 40 Anh
204 A075 120204 08 Phạm Thị Song Ngân Nữ 28/08/2004 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40 Anh
205 A201 120205 08 Nguyễn Thu Ngân Nữ 06/09/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
206 A141 120206 08 Phạm Thu Ngân Nữ 27/03/2004 BV Phụ sản TB Đông Hoàng, ĐH 40 Anh
207 A290 120207 08 Trần Bảo Ngọc Nam 11/09/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 36 Anh
208 A054 120208 08 Trần Bích Ngọc Nữ 08/10/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Anh
209 A260 120209 08 Đinh Hồng Ngọc Nữ 30/06/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
210 A167 120210 08 Lương Thị Hồng Ngọc Nữ 02/04/2004 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
211 A277 120211 08 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 02/03/2004 Vũ Thư, TB Tự Tân, VT 40 Anh
212 A130 120212 08 Phạm Mai Ngọc Nữ 28/07/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 40 Anh
213 A172 120213 08 Phạm Minh Ngọc Nữ 17/04/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Anh
214 A125 120214 08 Hoàng Vân Ngọc Nữ 31/08/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Anh
215 A177 120215 08 Phạm Thị Thảo Nguyên Nữ 16/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Anh
216 A056 120216 09 Phạm Thị Thư Nguyên Nữ 24/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
217 A128 120217 09 Đặng Ngọc Hiền Nhi Nữ 10/10/2004 Hưng Hà, TB Văn Lang, HH 39 Anh
218 A181 120218 09 Đoàn Tuyết Nhi Nữ 02/11/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
219 A254 120219 09 Vũ Ngọc Yến Nhi Nữ 10/07/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 36 Anh
220 A268 120220 09 Tạ Thị Hồng Nhung Nữ 25/11/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 39 Anh
221 A050 120221 09 Đào Phương Nhung Nữ 20/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
222 A193 120222 09 Nguyễn Phương Nhung Nữ 10/10/2004 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Anh
223 A216 120223 09 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 03/10/2004 BV Đa khoa TB Đông Thọ, Tp.TB 39 Anh
224 A227 120224 09 Trần Thế Phong Nam 24/03/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 38 Anh
225 A119 120225 09 Nguyễn Đức Phúc Nam 15/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
226 A146 120226 09 Nguyễn Mai Phương Nữ 17/01/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Anh
227 A190 120227 09 Nguyễn Thị Phương Nữ 31/08/2004 Vũ Thư, TB Trung An, VT 40 Anh
228 A152 120228 09 Đặng Thị Phượng Nữ 05/02/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
229 A218 120229 09 Hoàng Duy Quang Nam 24/11/2004 BV Phụ sản TB Vũ Phúc, Tp.TB 38 Anh
230 A104 120230 09 Bùi Đại Quang Nam 24/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
231 A019 120231 09 Nguyễn Đăng Quang Nam 05/02/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
232 A002 120232 09 Nguyễn Minh Quang Nam 28/11/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
233 A275 120233 09 Trần Nhật Quân Nam 11/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
234 A145 120234 09 Đặng Thị Khánh Quyên Nữ 13/12/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
235 A183 120235 09 Đào Mai Quỳnh Nữ 25/08/2004 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 40 Anh
236 A293 120236 09 Đào Thái Sơn Nam 28/11/2004 Hà Nội Vũ Hội, VT 40 Anh
237 A188 120237 09 Hà Thị Minh Tâm Nữ 22/11/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
238 A206 120238 09 Tạ Thị Thùy Tâm Nữ 07/06/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
239 A233 120239 09 Tô Tiến Thành Nam 14/02/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 38 Anh
240 A009 120240 09 Đỗ Nguyên Thảo Nữ 23/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
241 A098 120241 09 Ngô Phương Thảo Nữ 11/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
242 A030 120242 10 Nguyễn Phương Thảo Nữ 19/05/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Anh
243 A203 120243 10 Đặng Thị Phương Thảo Nữ 06/03/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
244 A194 120244 10 Đỗ Thị Phương Thảo Nữ 15/12/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
245 A079 120245 10 Trần Phương Thảo Nữ 03/04/2004 Hải Phòng Trần Phú, Tp.TB 40 Anh
246 A222 120246 10 Vũ Phương Thảo Nữ 20/04/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Anh
247 A214 120247 10 Nguyễn Thị Thảo Nữ 14/04/2004 Thái Thụy, TB Thụy Xuân, TT 40 Anh
248 A038 120248 10 Phạm Hoài Thu Nữ 01/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
249 A199 120249 10 Phạm Nguyễn Ngọc Thùy Nữ 14/06/2004 Tiền Giang Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
250 A153 120250 10 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 21/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
251 A211 120251 10 Trần Thu Thủy Nữ 24/08/2004 Vũ Thư, TB Hòa Bình, VT 39 Anh
252 A162 120252 10 Phạm Thanh Thúy Nữ 12/02/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
253 A034 120253 10 Nguyễn Anh Thư Nữ 28/06/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
254 A136 120254 10 Trần Anh Thư Nữ 28/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
255 A064 120255 10 Lê Thị Ánh Thư Nữ 03/05/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Anh
256 A048 120256 10 Bùi Minh Thư Nữ 22/01/2004 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
257 A025 120257 10 Hà Vũ Minh Thư Nữ 06/06/2004 BV Phụ sản  TƯ Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
258 A205 120258 10 Bùi Thị Phương Thư Nữ 12/07/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
259 A224 120259 10 Bùi Thị Vân Thư Nữ 27/03/2004 Vũ Thư, TB Việt Thuận, VT 39 Anh
260 A284 120260 10 Phạm Minh Trang Nữ 23/07/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Anh
261 A144 120261 10 Trần Phương Trang Nữ 17/12/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Anh
262 A069 120262 10 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 07/05/2004 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40 Anh
263 A085 120263 10 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 13/11/2004 Thái Thụy, TB Thụy Chính, TT 40 Anh
264 A266 120264 10 Trần Quỳnh Trang Nữ 29/01/2004 Thành phố TB Vũ Hội, VT 39 Anh
265 A114 120265 10 Phạm Thị Trang Nữ 17/01/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Anh
266 A173 120266 10 Hoàng Thu Trang Nữ 11/03/2004 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 40 Anh
267 A197 120267 10 Tạ Thu Trang Nữ 23/10/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Anh
268 A074 120268 11 Trịnh Thị Thu Trang Nữ 21/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
269 A239 120269 11 Trần Thu Trang Nữ 30/06/2004 Nam Định Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Anh
270 A021 120270 11 Ngô Thị Thùy Trang Nữ 02/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
271 A090 120271 11 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 15/03/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 40 Anh
272 A235 120272 11 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 16/04/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
273 A137 120273 11 Nguyễn Minh Trí Nam 05/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Anh
274 A093 120274 11 Nguyễn Đức Trung Nam 04/04/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 39 Anh
275 A111 120275 11 Nguyễn Quang Trung Nam 16/03/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
276 A109 120276 11 Bùi Nam Trường Nam 29/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
277 A186 120277 11 Phạm Minh Tuấn Nam 14/02/2004 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
278 A253 120278 11 Nguyễn Nam Tùng Nam 18/07/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
279 A200 120279 11 Nguyễn Văn Tuyền Nam 28/01/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 37 Anh
280 A001 120280 11 Trương Mỹ Uyên Nữ 24/07/2004 BV Phụ sản  TƯ 14-10, TH 41 Anh
281 A289 120281 11 Phạm Thị Uyên Nữ 02/09/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 39 Anh
282 A198 120282 11 Hoàng Nguyễn Ánh Vân Nữ 15/07/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Anh
283 A244 120283 11 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 17/01/2005 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Anh
284 A027 120284 11 Đỗ Quỳnh Vân Nữ 17/04/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Anh
285 A236 120285 11 Đỗ Đức Việt Nam 30/11/2004 Đông Hưng, TB Hợp Hưng, ĐH 40 Anh
286 A135 120286 11 Lý Quang Vinh Nam 23/06/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 39 Anh
287 A175 120287 11 Nguyễn Thành Vinh Nam 31/10/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Anh
288 A287 120288 11 Nguyễn Cẩm Thảo Vy Nữ 07/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Anh
289 A055 120289 11 Lại Thủy Vy Nữ 19/05/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Anh
290 A237 120290 11 Quản Thị Thanh Xuân Nữ 31/12/2004 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Anh
291 A033 120291 11 Nguyễn Hải Yến Nữ 16/08/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Anh
292 A267 120292 11 Trần Thị Hải Yến Nữ 13/06/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Anh
293 A066 120293 11 Trần Hải Yến Nữ 09/08/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Anh
294 H107 120294 12 Đào Bùi Hòa An Nam 24/04/2004 Tp. HCM Tây Sơn, Tp.TB 37 Hoá
295 H073 120295 12 Nguyễn Đặng Đức Anh Nam 25/05/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Hoá
296 H031 120296 12 Đổng Đức Anh Nam 19/10/2004 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 40 Hoá
297 H062 120297 12 Nguyễn Đức Anh Nam 17/06/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 33 Hoá
298 H093 120298 12 Dương Đặng Hải Anh Nữ 06/02/2004 BV Phụ sản TB Vũ Quý, KX 40 Hoá
299 H105 120299 12 Hà Hải Anh Nữ 10/12/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Hoá
300 H108 120300 12 Phạm Hải Anh Nữ 10/04/2004 Vũ Thư, TB Tự Tân, VT 40 Hoá
301 H089 120301 12 Đặng Ngọc Hoàng Anh Nam 30/08/2004 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Hoá
302 H112 120302 12 Phạm Kim Anh Nữ 17/07/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Hoá
303 H091 120303 12 Đặng Thị Lan Anh Nữ 18/10/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Hoá
304 H013 120304 12 Nguyễn Lâm Anh Nữ 04/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
305 H022 120305 12 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 20/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Hoá
306 H076 120306 12 Phạm Phương Anh Nữ 22/01/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 39 Hoá
307 H080 120307 12 Trần Phương Anh Nữ 31/07/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Hoá
308 H069 120308 12 Cù Quang Anh Nam 18/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
309 H045 120309 12 Lại Vũ Tuấn Anh Nam 15/04/2004 Thành phố TB Lê Quý Đôn, KX 40 Hoá
310 H099 120310 12 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 23/08/2004 Nam Định Phúc Khánh, Tp.TB 40 Hoá
311 H038 120311 12 Phạm Thị Vân Anh Nữ 19/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Hoá
312 H018 120312 12 Phạm Kim Ánh Nữ 30/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
313 H010 120313 12 Lê Ngọc Ánh Nữ 13/04/2004 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Hoá
314 H029 120314 12 Nguyễn Huy Bách Nam 22/10/2004 Thành phố TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
315 H020 120315 12 Phạm Xuân Bảo Nam 20/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Hoá
316 H041 120316 12 Nguyễn Lương Bằng Nam 29/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
317 H110 120317 12 Bùi Huy Bình Nam 12/05/2004 Đồng Nai Trần Phú, Tp.TB 39 Hoá
318 H095 120318 12 Bùi Linh Chi Nữ 07/08/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Hoá
319 H082 120319 12 Trần Duy Chiến Nam 02/09/2004 BV Phụ sản TB 14-10, TH 40 Hoá
320 H058 120320 12 Phạm Thành Công Nam 17/09/2004 Đông Hưng, TB Đông Thọ, Tp.TB 40 Hoá
321 H097 120321 12 Nghiêm Đức Cường Nam 18/11/2004 Thành phố TB Tân Lập, VT 40 Hoá
322 H085 120322 13 Bùi Mạnh Cường Nam 07/02/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Hoá
323 H103 120323 13 Đỗ Mạnh Cường Nam 26/05/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 39 Hoá
324 H065 120324 13 Lê Anh Dũng Nam 24/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
325 H087 120325 13 Vũ Anh Dũng Nam 28/12/2004 BV Phụ sản TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
326 H077 120326 13 Đỗ Thị Duyên Nữ 15/10/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
327 H040 120327 13 Hoàng Tùng Dương Nam 25/06/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
328 H001 120328 13 Phạm Tiến Đạt Nam 19/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
329 H008 120329 13 Đỗ Anh Đức Nam 20/05/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
330 H084 120330 13 Phạm Minh Đức Nam 13/09/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Hoá
331 H009 120331 13 Nguyễn Trọng Đức Nam 04/06/2004 Thành phố TB Vũ Hội, VT 42 Hoá
332 H011 120332 13 Nguyễn Trung Đức Nam 26/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Hoá
333 H104 120333 13 Đặng Thị Hương Giang Nữ 24/09/2004 BV Phụ sản TB Minh Lãng, VT 39 Hoá
334 H090 120334 13 Nguyễn Thu Giang Nữ 07/08/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Hoá
335 H039 120335 13 Nguyễn Trường Giang Nam 05/07/2004 Hà Nội Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
336 H034 120336 13 Võ Đức Hà Nam 13/12/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Hoá
337 H004 120337 13 Nguyễn Mạnh Thái Hà Nam 09/02/2004 Quỳnh Phụ, TB An Hiệp, QP 42 Hoá
338 H025 120338 13 Đỗ Minh Hạnh Nữ 04/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
339 H101 120339 13 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 10/10/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Hoá
340 H049 120340 13 Vũ Minh Hiển Nam 20/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
341 H003 120341 13 Nguyễn Tiến Hiệp Nam 07/11/2004 Tuyên Quang An Hiệp, QP 42 Hoá
342 H016 120342 13 Lương Xuân Hiệp Nam 19/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
343 H012 120343 13 Nguyễn Minh Hiếu Nam 14/02/2004 BV Đa khoa TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Hoá
344 H088 120344 13 Đỗ Trung Hiếu Nam 19/06/2004 Vũ Thư, TB Vũ Vân, VT 40 Hoá
345 H006 120345 13 Lê Thị Hoài Nữ 11/11/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 38 Hoá
346 H056 120346 13 Nguyễn Thanh Hoàng Nam 13/06/2004 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 38 Hoá
347 H007 120347 13 Bùi Tuyên Huấn Nam 10/07/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Hoá
348 H046 120348 13 Đào Việt Hùng Nam 15/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
349 H067 120349 13 Lê Gia Huy Nam 27/08/2004 Thanh Hóa Tây Sơn, Tp.TB 40 Hoá
350 H043 120350 14 Giang Lương Gia Huy Nam 15/09/2004 LB Nga Trần Phú, Tp.TB 43 Hoá
351 H102 120351 14 Nguyễn Quang Huy Nam 21/06/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Hoá
352 H051 120352 14 Tống Quang Huy Nam 21/02/2004 Tp. HCM Nga An, Thanh Hóa 39 Hoá
353 H035 120353 14 Lại Quốc Huy Nam 19/02/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Hoá
354 H053 120354 14 Trần Quang Hưng Nam 03/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Hoá
355 H019 120355 14 Phạm Gia Khánh Nam 15/08/2004 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 44 Hoá
356 H015 120356 14 Võ Hồng Khiêm Nam 25/02/2004 Gia Lai Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
357 H111 120357 14 Nguyễn Thị Phương Lan Nữ 27/04/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 36 Hoá
358 H057 120358 14 Đặng Khánh Linh Nữ 12/09/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
359 H030 120359 14 Trần Thị Khánh Linh Nữ 13/02/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 42 Hoá
360 H052 120360 14 Vũ Thị Khánh Linh Nữ 21/06/2004 BV Phụ sản  TƯ Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
361 H014 120361 14 Nguyễn Phương Linh Nữ 22/11/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Hoá
362 H072 120362 14 Mai Thùy Linh Nữ 04/02/2004 Kiến Xương, TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Hoá
363 H064 120363 14 Phạm Ngọc Thùy Linh Nữ 30/07/2004 Quỳnh Phụ, TB An Bài, QP 40 Hoá
364 H021 120364 14 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 30/01/2004 Hưng Hà, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 44 Hoá
365 H047 120365 14 Lại Mạnh Long Nam 27/11/2004 Kiến Xương, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
366 H075 120366 14 Phạm Thị Khánh Ly Nữ 02/07/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 38 Hoá
367 H024 120367 14 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 19/10/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Hoá
368 H032 120368 14 Nguyễn Thị Mai Nữ 23/11/2004 Quảng Ninh Đông Hà, ĐH 39 Hoá
369 H037 120369 14 Nguyễn Quang Minh Nam 10/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Hoá
370 H086 120370 14 Phạm Trà My Nữ 10/07/2004 Thành phố TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
371 H063 120371 14 Đào Nhật Mỹ Nữ 13/10/2004 Hà Nội Minh Thành, Tp.TB 40 Hoá
372 H061 120372 14 Phạm Hữu Nam Nam 04/01/2004 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Hoá
373 H054 120373 14 Chu Thanh Ngân Nữ 26/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
374 H048 120374 14 Trần Bảo Ngọc Nữ 11/09/2004 Hà Nội Trần Phú, Tp.TB 40 Hoá
375 H033 120375 14 Vũ Thị Khánh Ngọc Nữ 03/09/2004 Thành phố TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
376 H083 120376 14 Vũ Thị Khánh Ngọc Nữ 25/04/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Hoá
377 H042 120377 14 Phạm Long Nhật Nam 20/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Hoá
378 H071 120378 15 Vũ Phượng Nhi Nữ 04/12/2004 Thành phố TB Đông Động, ĐH 40 Hoá
379 H017 120379 15 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 08/09/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
380 H059 120380 15 Nguyễn Trần Hải Phong Nam 08/09/2004 Thành phố TB Vũ Hội, VT 40 Hoá
381 H081 120381 15 Đặng Hoàng Phúc Nam 12/05/2004 BV Phụ sản TB 14-10, TH 40 Hoá
382 H005 120382 15 Bùi Hà Phương Nữ 15/06/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 39 Hoá
383 H109 120383 15 Trần Anh Quân Nam 08/02/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Hoá
384 H074 120384 15 Hà Hồng Quân Nam 02/01/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Hoá
385 H092 120385 15 Trần Thị Diễm Quỳnh Nữ 14/09/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Hoá
386 H106 120386 15 Nguyễn Danh Sơn Nam 20/12/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 42 Hoá
387 H050 120387 15 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 08/04/2004 Thành phố TB Lê Quý Đôn, KX 39 Hoá
388 H060 120388 15 Phạm Phú Tài Nam 20/01/2004 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Hoá
389 H026 120389 15 Nguyễn Hồng Thái Nam 03/12/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 38 Hoá
390 H070 120390 15 Ninh Duy Thành Nam 17/12/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Hoá
391 H068 120391 15 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 20/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Hoá
392 H094 120392 15 Nguyễn Văn Cường Thắng Nam 08/07/2004 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 38 Hoá
393 H002 120393 15 Dương Đình Thắng Nam 10/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
394 H044 120394 15 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 16/10/2004 Thái Thụy, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Hoá
395 H055 120395 15 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 13/06/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Hoá
396 H096 120396 15 Nguyễn Tuấn Trường Nam 17/08/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 38 Hoá
397 H078 120397 15 Đào Vũ Trường Nam 17/09/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 40 Hoá
398 H100 120398 15 Hoàng Anh Tuấn Nam 12/03/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Hoá
399 H028 120399 15 Vũ Anh Tuấn Nam 15/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Hoá
400 H036 120400 15 Bùi Đình Tuấn Nam 23/12/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Hoá
401 H027 120401 15 Hoàng Vũ Lâm Tùng Nam 06/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
402 H023 120402 15 Hồ Sỹ Tùng Nam 01/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Hoá
403 H079 120403 15 Trương Lâm Tường Nam 26/06/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Hoá
404 H098 120404 15 Nguyễn Hà Vy Nữ 04/11/2004 Quỳnh Phụ, TB An Ninh, QP 40 Hoá
405 L055 120405 16 Phạm Bình An Nam 08/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43
406 L041 120406 16 Hà Trường An Nam 04/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40
407 L013 120407 16 Nguyễn Duy Anh Nam 20/07/2004 LB Nga Lương Thế Vinh, Tp.TB 41
408 L015 120408 16 Bùi Hoàng Anh Nam 10/07/2004 Ninh Bình Trần Phú, Tp.TB 37
409 L043 120409 16 Bùi Hoàng Anh Nam 16/02/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 36
410 L001 120410 16 Hoàng Minh Hồng Anh Nữ 28/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
411 L063 120411 16 Lưu Kỳ Anh Nam 21/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
412 L027 120412 16 Vũ Minh Anh Nữ 29/08/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
413 L052 120413 16 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 27/07/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40
414 L014 120414 16 Vũ Quỳnh Anh Nữ 20/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
415 L056 120415 16 Bùi Tuấn Anh Nam 20/07/2004 Vũ Thư, TB Hồng Phong, VT 42
416 L009 120416 16 Nguyễn Việt Anh Nam 09/08/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
417 L042 120417 16 Nguyễn Linh Chi Nữ 30/07/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
418 L023 120418 16 Lê Quý Công Nam 05/01/2004 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 40
419 L029 120419 16 Lê Đỗ Ngọc Diệp Nữ 24/08/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40
420 L005 120420 16 Lê Thị Kim Duyên Nữ 28/02/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 40
421 L033 120421 16 Trần Đăng Dương Nam 19/09/2004 BV Phụ sản TB 14-10, TH 40
422 L008 120422 16 Nguyễn Phúc Trùng Dương Nam 27/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43
423 L017 120423 16 Bùi Hoàng Đạt Nam 15/09/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 36
424 L065 120424 16 Nguyễn Tiến Đạt Nam 08/03/2004 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 40
425 L024 120425 16 Nguyễn Thiên Hải Đăng Nam 26/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
426 L047 120426 16 Phan Minh Đức Nam 21/05/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 40
427 L037 120427 16 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 30/06/2004 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 40
428 L066 120428 16 Vũ Hoàng Hải Nam 14/09/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42
429 L045 120429 17 Nguyễn Xuân Hạnh Nam 01/05/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 43
430 L010 120430 17 Đỗ Trung Hiếu Nam 10/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
431 L044 120431 17 Nguyễn Phạm Huy Hoàng Nam 16/02/2004 BV Phụ sản TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
432 L016 120432 17 Vũ Nguyễn Quốc Hùng Nam 02/09/2004 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 37
433 L012 120433 17 Trần Đức Huy Nam 04/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
434 L069 120434 17 Ngô Quang Huy Nam 14/09/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40
435 L062 120435 17 Nguyễn Quốc Huy Nam 18/10/2004 Đông Hưng, TB Đông Thọ, Tp.TB 36
436 L048 120436 17 Phạm Khánh Huyền Nữ 17/08/2004 BV Phụ sản TB Phạm Huy Quang, ĐH 41
437 L030 120437 17 Trần Tiến Hưng Nam 25/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 39
438 L019 120438 17 Nguyễn Việt Hưng Nam 18/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
439 L032 120439 17 Trần Chung Khải Nam 11/08/2004 BV Phụ sản TB Phạm Huy Quang, ĐH 42
440 L002 120440 17 Trương Long Khánh Nam 24/07/2004 BV Phụ sản  TƯ 14-10, TH 41
441 L011 120441 17 Trần Trung Kiên Nam 10/09/2004 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41
442 L006 120442 17 Hoàng Mạnh Lâm Nam 18/12/2003 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42
443 L058 120443 17 Phạm Hoàng Linh Nữ 06/06/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40
444 L025 120444 17 Phan Nguyễn Khánh Linh Nữ 04/11/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40
445 L057 120445 17 Trần Khánh Linh Nữ 08/03/2004 Vũ Thư, TB Hồng Phong, VT 40
446 L068 120446 17 Nguyễn Hà Phương Linh Nữ 12/11/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 36
447 L038 120447 17 Nguyễn Đại Lợi Nam 11/11/2004 Đồng Nai Thanh Phú, VT 38
448 L050 120448 17 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 02/08/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40
449 L007 120449 17 Nguyễn Ngọc Phương Mai Nữ 01/07/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42
450 L051 120450 17 Nguyễn Văn Mạnh Nam 22/06/2004 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40
451 L039 120451 17 Khiếu Đức Minh Nam 28/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
452 L028 120452 17 Hoàng Phúc Đức Minh Nam 10/07/2004 BV Phụ sản TB Lê Quý Đôn, KX 42
453 L054 120453 18 Hà Quang Minh Nam 25/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41
454 L072 120454 18 Phan Thanh Minh Nam 12/12/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 44
455 L064 120455 18 Đỗ Hải Nam Nam 21/10/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40
456 L036 120456 18 Nguyễn Sinh Nam Nam 24/10/2004 BV Phụ sản TB 14-10, TH 40
457 L060 120457 18 Lê Phương Nga Nữ 29/06/2004 BV Phụ sản TB Lê Quý Đôn, KX 42
458 L022 120458 18 Đặng Thị Nga Nữ 19/03/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 42
459 L034 120459 18 Hồ Thanh Ngân Nữ 15/02/2004 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 40
460 L021 120460 18 Bùi Vũ Đức Nghĩa Nam 05/09/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
461 L018 120461 18 Phạm Minh Phúc Nam 25/05/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41
462 L031 120462 18 Nguyễn Minh Phương Nam 03/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
463 L046 120463 18 Nguyễn Văn Thái Nam 16/02/2004 Đăk Lăk Bách Thuận, VT 41
464 L070 120464 18 Đỗ Đặng Minh Thành Nam 14/10/2004 Điện Biên Thị trấn Vũ Thư, VT 40
465 L026 120465 18 Nguyễn Hoàng Phương Thảo Nữ 21/01/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42
466 L053 120466 18 Nguyễn Văn Thuật Nam 19/02/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41
467 L071 120467 18 Nguyễn Trọng Tiến Nam 03/02/2004 Vũ Thư, TB Tự Tân, VT 40
468 L067 120468 18 Nguyễn Trọng Minh Trí Nam 30/10/2004 Kon Tum Tây Sơn, Tp.TB 38
469 L061 120469 18 Ngô Thành Trung Nam 28/11/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40
470 L004 120470 18 Nguyễn Xuân Trưởng Nam 31/03/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 41
471 L040 120471 18 Phạm Anh Tú Nam 24/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40
472 L020 120472 18 Phạm Anh Tuân Nam 12/03/2004 Quỳnh Phụ, TB Đồng Tiến, QP 43
473 L059 120473 18 Hoàng Anh Tuấn Nam 12/03/2004 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 40
474 L003 120474 18 Phạm Thế Tùng Nam 05/05/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 41
475 L049 120475 18 Lý Thái Việt Nam 25/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 39
476 L035 120476 18 Lê Nguyên Vũ Nam 16/09/2004 Nam Định Lương Thế Vinh, Tp.TB 40
477 SI024 120477 19 Nguyễn Thuận An Nữ 11/12/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Sinh
478 SI051 120478 19 Nguyễn Tuấn An Nam 26/06/2004 Quỳnh Phụ, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sinh
479 SI006 120479 19 Lê Đặng Châu Anh Nữ 04/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Sinh
480 SI019 120480 19 Bùi Hoàng Diệu Anh Nữ 09/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Sinh
481 SI065 120481 19 Đoàn Vũ Kim Anh Nữ 07/05/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sinh
482 SI052 120482 19 Đinh Lâm Anh Nữ 02/09/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Sinh
483 SI049 120483 19 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 13/07/2004 Vũ Thư, TB Minh Quang, VT 42 Sinh
484 SI056 120484 19 Vũ Ngọc Minh Anh Nữ 23/02/2004 Tp. HCM Tân Bình, Tp.TB 39 Sinh
485 SI032 120485 19 Đỗ Thị Minh Anh Nữ 30/09/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 40 Sinh
486 SI016 120486 19 Phan Đặng Phương Anh Nữ 05/09/2004 Vũ Thư, TB Minh Khai, VT 40 Sinh
487 SI057 120487 19 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 06/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sinh
488 SI047 120488 19 Nguyễn Thanh Bình Nam 09/03/2004 Thanh Hóa Trần Phú, Tp.TB 40 Sinh
489 SI011 120489 19 Nguyễn Thanh Bình Nữ 22/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sinh
490 SI055 120490 19 Cao Mai Chi Nữ 02/01/2005 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sinh
491 SI058 120491 19 Bùi Tiến Chinh Nam 05/10/2004 BV Đa khoa TB Thị trấn Vũ Thư, VT 38 Sinh
492 SI041 120492 19 Nguyễn Thùy Dung Nữ 19/07/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 43 Sinh
493 SI059 120493 19 Vũ Hoàng Dũng Nam 25/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Sinh
494 SI020 120494 19 Nguyễn Tiến Đức Nam 19/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sinh
495 SI036 120495 19 Lại Trung Đức Nam 04/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sinh
496 SI028 120496 19 Bùi Thị Hoàng Giang Nữ 05/11/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Sinh
497 SI060 120497 19 Phạm Hương Giang Nữ 31/07/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Sinh
498 SI042 120498 19 Trần Quý Giang Nam 09/02/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 40 Sinh
499 SI061 120499 20 Trịnh Thị Hà Nữ 30/10/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Sinh
500 SI017 120500 20 Nguyễn Đặng Mỹ Hạnh Nữ 03/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sinh
501 SI010 120501 20 Vũ Thị Thanh Hằng Nữ 28/12/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Sinh
502 SI014 120502 20 Phạm Văn Hiếu Nam 06/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Sinh
503 SI054 120503 20 Trương Thị Mỹ Hoa Nữ 19/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Sinh
504 SI037 120504 20 Phạm Hữu Huân Nam 06/10/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Sinh
505 SI005 120505 20 Đào Mạnh Hùng Nam 10/10/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Sinh
506 SI053 120506 20 Phạm Quang Huy Nam 09/07/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Sinh
507 SI048 120507 20 Vũ Minh Huyền Nữ 24/10/2004 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sinh
508 SI003 120508 20 Lê Thị Thu Hường Nữ 20/10/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 43 Sinh
509 SI064 120509 20 Hà Huyền Linh Nữ 23/08/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 38 Sinh
510 SI029 120510 20 Phạm Khánh Linh Nữ 15/07/2004 Kiến Xương, TB Ka Long, Quảng Ninh 40 Sinh
511 SI038 120511 20 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 23/07/2004 Quỳnh Phụ, TB An Tràng, QP 43 Sinh
512 SI035 120512 20 Hoàng Nhật Linh Nữ 12/10/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Sinh
513 SI023 120513 20 Phạm Phương Linh Nữ 17/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Sinh
514 SI004 120514 20 Nguyễn Thị Phương Mai Nữ 25/01/2004 Kiến Xương, TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Sinh
515 SI062 120515 20 Vũ Thị Thanh Mai Nữ 16/01/2004 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Sinh
516 SI018 120516 20 Nguyễn Xuân Mai Nữ 22/01/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Sinh
517 SI040 120517 20 Nguyễn Đức Mạnh Nam 03/05/2004 Quảng Ninh Phú Xuân, Tp.TB 40 Sinh
518 SI008 120518 20 Phạm Trọng Mạnh Nam 15/04/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Sinh
519 SI027 120519 20 Lại Đức Minh Nam 21/06/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sinh
520 SI022 120520 20 Đào Tuyết Minh Nữ 17/01/2004 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 40 Sinh
521 SI066 120521 21 Mai Hoài Nam Nam 04/08/2004 Vũ Thư, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sinh
522 SI012 120522 21 Trần Thúy Nga Nữ 11/07/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Sinh
523 SI050 120523 21 Trần Ngọc Thanh Ngân Nữ 12/09/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Sinh
524 SI033 120524 21 Ngô Thị Kim Oanh Nữ 07/04/2004 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 44 Sinh
525 SI015 120525 21 Nguyễn Vũ Minh Phúc Nam 08/08/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Sinh
526 SI063 120526 21 Hà Minh Quang Nam 02/08/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Sinh
527 SI034 120527 21 Phạm Thúy Quỳnh Nữ 24/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Sinh
528 SI045 120528 21 Nguyễn Thị Mỹ Tâm Nữ 20/04/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Sinh
529 SI026 120529 21 Dương Hà Thành Nam 20/11/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 38 Sinh
530 SI031 120530 21 Nguyễn Viết Thành Nam 05/01/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sinh
531 SI013 120531 21 Trần Xuân Thành Nam 29/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sinh
532 SI021 120532 21 Đặng Phương Thoan Nữ 02/04/2004 BV Phụ sản TB Vũ Hội, VT 42 Sinh
533 SI039 120533 21 Phạm Thu Thủy Nữ 03/01/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 39 Sinh
534 SI002 120534 21 Trần Thị Thư Nữ 08/10/2004 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 40 Sinh
535 SI030 120535 21 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 15/04/2004 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 38 Sinh
536 SI001 120536 21 Bùi Huyền Trang Nữ 04/01/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Sinh
537 SI009 120537 21 Bùi Thị Minh Trang Nữ 08/08/2004 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Sinh
538 SI025 120538 21 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 23/01/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Sinh
539 SI046 120539 21 Hà Minh Trí Nam 22/06/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 37 Sinh
540 SI044 120540 21 Đỗ Xuân Trường Nam 16/02/2004 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 38 Sinh
541 SI007 120541 21 Bùi Thiện Vân Nữ 18/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sinh
542 SI043 120542 21 Trần Thị Yến Nữ 08/08/2004 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 41 Sinh
543 SU014 120543 22 Nguyễn Minh An Nữ 12/08/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 38 Sử
544 SU047 120544 22 Phùng Sinh An Nữ 08/11/2004 Quỳnh Phụ, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sử
545 SU027 120545 22 Đặng Châu Anh Nữ 09/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
546 SU024 120546 22 Nguyễn Vũ Châu Anh Nữ 03/04/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Sử
547 SU069 120547 22 Vũ Mai Anh Nữ 06/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
548 SU062 120548 22 Ngô Phạm Phương Anh Nữ 05/02/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Sử
549 SU057 120549 22 Trần Phương Anh Nữ 14/11/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Sử
550 SU017 120550 22 Phạm Quang Anh Nam 11/12/2004 BV Phụ sản  TƯ Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
551 SU033 120551 22 Bùi Quỳnh Anh Nữ 05/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
552 SU058 120552 22 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 24/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 37 Sử
553 SU016 120553 22 Nguyễn Thị Chang Nữ 24/08/2004 Vũ Thư, TB Trung An, VT 40 Sử
554 SU009 120554 22 Lý Kim Chi Nữ 17/10/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Sử
555 SU022 120555 22 Hoàng Thị Quỳnh Chi Nữ 14/06/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sử
556 SU061 120556 22 Bùi Thảo Chi Nữ 05/11/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Sử
557 SU007 120557 22 Vũ Việt Dũng Nam 03/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Sử
558 SU005 120558 22 Đinh Quang Duy Nam 07/06/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Sử
559 SU045 120559 22 Phạm Thị Ánh Dương Nữ 04/12/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Sử
560 SU018 120560 22 Hoàng Hải Đăng Nam 14/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
561 SU043 120561 22 Đào Minh Đức Nam 02/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 37 Sử
562 SU020 120562 22 Đỗ Minh Đức Nam 04/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
563 SU060 120563 22 Nguyễn Đỗ Trung Đức Nam 16/11/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 36 Sử
564 SU013 120564 22 Phạm Hoài Giang Nữ 14/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Sử
565 SU019 120565 22 Bùi Hoàng Giang Nam 21/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sử
566 SU065 120566 22 Trần Hương Giang Nữ 04/12/2004 Hưng Hà, TB Quỳnh Mai, HBT, HN 40 Sử
567 SU042 120567 23 Vũ Thị Ngọc Hà Nữ 21/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 41 Sử
568 SU012 120568 23 Trần Ngọc Hà Nữ 15/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
569 SU041 120569 23 Đỗ Nguyễn Thúy Hiền Nữ 17/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Sử
570 SU029 120570 23 Nguyễn Minh Hiếu Nam 01/02/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 36 Sử
571 SU053 120571 23 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 08/01/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Sử
572 SU035 120572 23 Nguyễn Mĩ Hoa Nữ 22/11/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Sử
573 SU028 120573 23 Hồ Thị Kim Huệ Nữ 29/07/2004 Vũ Thư, TB Vũ Vinh, VT 42 Sử
574 SU034 120574 23 Lê Quang Huy Nam 08/09/2004 Vũ Thư, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sử
575 SU066 120575 23 Phạm Thị Thu Huyền Nữ 31/12/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Sử
576 SU044 120576 23 Phạm Lan Hương Nữ 06/02/2004 Hà Nội Tân Hòa, VT 38 Sử
577 SU010 120577 23 Ngô Thị Thu Hương Nữ 20/07/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 39 Sử
578 SU036 120578 23 Nguyễn Trịnh Ngọc Khánh Nữ 27/04/2004 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 42 Sử
579 SU056 120579 23 Nguyễn Thị Liên Nữ 29/05/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Sử
580 SU025 120580 23 Trương Hoàng Linh Nữ 04/02/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
581 SU032 120581 23 Tống Khánh Linh Nữ 07/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Sử
582 SU039 120582 23 Trần Khánh Linh Nữ 04/01/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 43 Sử
583 SU026 120583 23 Trịnh Khánh Linh Nữ 29/06/2004 BV Phụ sản TB 14-10, TH 42 Sử
584 SU002 120584 23 Nguyễn Phương Linh Nữ 25/09/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 38 Sử
585 SU006 120585 23 Nguyễn Thảo Linh Nữ 15/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Sử
586 SU046 120586 23 Phạm Cẩm Ly Nữ 22/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
587 SU055 120587 23 Đàm Đức Mạnh Nam 15/11/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Sử
588 SU071 120588 23 Đoàn Mai Minh Nữ 01/11/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 37 Sử
589 SU038 120589 23 Bùi Trà My Nữ 18/03/2004 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
590 SU031 120590 23 Hoàng Vũ Trà My Nữ 12/07/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Sử
591 SU023 120591 24 Ngô Hoàng Ngân Nữ 22/11/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Sử
592 SU050 120592 24 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 18/04/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 42 Sử
593 SU059 120593 24 Vũ Thảo Nguyên Nữ 25/10/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Sử
594 SU011 120594 24 Vũ Thanh Nhàn Nữ 21/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
595 SU070 120595 24 Nguyễn Đình Phúc Nam 30/05/2004 Kiến Xương, TB Trần Phú, Tp.TB 38 Sử
596 SU063 120596 24 Nguyễn Tuấn Phúc Nam 28/11/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Sử
597 SU052 120597 24 Hà Thị Khánh Phương Nữ 21/01/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 39 Sử
598 SU051 120598 24 Trần Thu Phương Nữ 20/04/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 37 Sử
599 SU001 120599 24 Trần Minh Quang Nam 31/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Sử
600 SU049 120600 24 Hoàng Phương Thảo Nữ 12/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
601 SU004 120601 24 La Phương Thảo Nữ 27/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Sử
602 SU048 120602 24 Nguyễn Phương Thảo Nữ 25/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
603 SU015 120603 24 Vũ Thanh Thảo Nữ 13/06/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Sử
604 SU008 120604 24 Bùi Thị Anh Thơ Nữ 03/04/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Sử
605 SU003 120605 24 Hoàng Thị Anh Thư Nữ 21/12/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 40 Sử
606 SU067 120606 24 Trần Anh Thư Nữ 23/11/2004 Thành phố TB Vũ Tây, KX 40 Sử
607 SU030 120607 24 Hà Thị Quỳnh Trang Nữ 02/01/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Sử
608 SU054 120608 24 Nguyễn Ngọc Thu Trang Nữ 27/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
609 SU068 120609 24 Đặng Thị Ngọc Trâm Nữ 14/08/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Sử
610 SU040 120610 24 Mai Khánh Tú Nam 28/02/2004 Nam Định Vũ Sơn, KX 38 Sử
611 SU021 120611 24 Phạm Đình Tuấn Nam 06/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
612 SU037 120612 24 Trần Thanh Vân Nữ 25/11/2004 BV Phụ sản  TƯ Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Sử
613 SU064 120613 24 Nguyễn Thảo Vy Nữ 26/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Sử
614 D084 120614 25 Trần Thanh An Nữ 19/01/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Địa
615 D240 120615 25 Nguyễn Cẩm Anh Nữ 18/08/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 43 Địa
616 D073 120616 25 Bùi Hà Anh Nữ 29/10/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Địa
617 D064 120617 25 Phạm Hải Anh Nữ 22/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
618 D100 120618 25 Nguyễn Hồng Anh Nữ 17/11/2004 Đăk Nông Hoàng Diệu, Tp.TB 39 Địa
619 D223 120619 25 Vũ Hoàng Lan Anh Nữ 31/07/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Địa
620 D188 120620 25 Ngô Lan Anh Nữ 13/10/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Địa
621 D015 120621 25 Hoàng Minh Anh Nữ 03/08/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Địa
622 D116 120622 25 Phạm Minh Anh Nữ 20/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Địa
623 D016 120623 25 Lê Thị Minh Anh Nữ 07/03/2004 Tp. HCM Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
624 D227 120624 25 Nguyễn Ngân Anh Nữ 26/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 36 Địa
625 D245 120625 25 Hà Ngọc Anh Nữ 30/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
626 D132 120626 25 Nguyễn Ngọc Anh Nam 14/04/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 42 Địa
627 D047 120627 25 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 23/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
628 D151 120628 25 Bùi Thị Ngọc Anh Nữ 21/07/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
629 D217 120629 25 Hà Thị Ngọc Anh Nữ 15/10/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
630 D081 120630 25 Phí Thị Ngọc Anh Nữ 12/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
631 D239 120631 25 Trần Ngọc Anh Nữ 25/02/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 36 Địa
632 D018 120632 25 Đào Phương Anh Nữ 27/06/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 38 Địa
633 D020 120633 25 Phạm Hoàng Phương Anh Nữ 01/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
634 D060 120634 25 Nguyễn Phương Anh Nữ 29/08/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
635 D046 120635 25 Trần Thị Phương Anh Nữ 18/09/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Địa
636 D164 120636 25 Vũ Thị Phương Anh Nữ 16/06/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Địa
637 D231 120637 25 Vũ Quang Anh Nam 15/04/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 36 Địa
638 D077 120638 25 Hoàng Quỳnh Anh Nữ 19/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
639 D107 120639 25 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 18/12/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 39 Địa
640 D053 120640 25 Nguyễn Thế Thiện Anh Nam 27/03/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 39 Địa
641 D106 120641 25 Nguyễn Tố Anh Nữ 14/09/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
642 D165 120642 25 Phan Trâm Anh Nữ 19/07/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Địa
643 D118 120643 26 Nguyễn Trung Anh Nữ 09/05/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 35 Địa
644 D236 120644 26 Hoàng Tuấn Anh Nam 16/11/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 36 Địa
645 D089 120645 26 Nguyễn Vân Anh Nữ 17/10/2004 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 39 Địa
646 D173 120646 26 Trần Việt Anh Nam 08/12/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 36 Địa
647 D076 120647 26 Đặng Hoàng Vương Anh Nam 27/12/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 39 Địa
648 D150 120648 26 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 07/09/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 38 Địa
649 D185 120649 26 Đặng Quang Ba Nam 08/04/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Địa
650 D037 120650 26 Bùi Thế Bách Nam 23/04/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
651 D234 120651 26 Lê Thị Hồng Bích Nữ 26/04/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Địa
652 D109 120652 26 Nguyễn Đức Bình Nam 04/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
653 D146 120653 26 Trần Thanh Bình Nam 05/07/2004 BV Phụ sản TB Hoàng Diệu, Tp.TB 37 Địa
654 D128 120654 26 Đào Đức Cảnh Nam 20/10/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 38 Địa
655 D194 120655 26 Nguyễn Thị Bảo Châu Nữ 12/05/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 39 Địa
656 D219 120656 26 Trần Bảo Châu Nữ 20/08/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 39 Địa
657 D140 120657 26 Bùi Ngọc Minh Châu Nữ 20/07/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
658 D007 120658 26 Nghiêm Kim Chi Nữ 13/05/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
659 D210 120659 26 Phạm Thị Kim Chi Nữ 09/07/2004 BV Phụ sản TB Lê Quý Đôn, KX 40 Địa
660 D144 120660 26 Phan Thị Linh Chi Nữ 06/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
661 D097 120661 26 Lê Văn Chiến Nam 10/02/2004 Thành phố TB Đông Mỹ, Tp.TB 39 Địa
662 D152 120662 26 Nguyễn Hữu Công Nam 24/03/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 37 Địa
663 D158 120663 26 Ngô Mạnh Cường Nam 17/05/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 38 Địa
664 D129 120664 26 Phạm Mạnh Cường Nam 20/04/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
665 D147 120665 26 Bùi Trọng Thành Danh Nam 29/01/2004 BV Phụ sản TB An Vinh, QP 40 Địa
666 D036 120666 26 Đặng Quang Dũng Nam 24/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
667 D136 120667 26 Lê Quang Dũng Nam 16/10/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 37 Địa
668 D170 120668 26 Hoàng Tiến Dũng Nam 05/05/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Địa
669 D214 120669 26 Trần Trung Dũng Nam 10/10/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Địa
670 D197 120670 26 Nguyễn Việt Dũng Nam 26/08/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
671 D235 120671 26 Vũ Việt Dũng Nam 23/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
672 D039 120672 27 Vũ Đăng Duy Nam 25/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
673 D049 120673 27 Nguyễn Thảo Duyên Nữ 27/09/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 37 Địa
674 D228 120674 27 Vũ Mạnh Dương Nam 03/12/2004 Tiền Hải, TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 40 Địa
675 D192 120675 27 Đinh Thùy Dương Nữ 05/01/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 38 Địa
676 D091 120676 27 Trương Thùy Dương Nữ 12/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Địa
677 D005 120677 27 Nguyễn Tùng Dương Nam 01/08/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Địa
678 D254 120678 27 Đặng Duy Đạt Nam 07/10/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 37 Địa
679 D035 120679 27 Hoàng Tiến Đạt Nam 02/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 38 Địa
680 D200 120680 27 Phan Tiến Đạt Nam 18/12/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Địa
681 D160 120681 27 Phan Giang Minh Đức Nam 03/07/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 36 Địa
682 D079 120682 27 Khổng Minh Đức Nam 10/03/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
683 D002 120683 27 Trần Minh Đức Nam 02/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
684 D177 120684 27 Lương Thanh Đức Nam 18/12/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Địa
685 D229 120685 27 Nguyễn Trung Đức Nam 09/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 37 Địa
686 D108 120686 27 Ngô Thị Hồng Gấm Nữ 06/09/2004 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 38 Địa
687 D123 120687 27 Hoàng Đức Giang Nam 01/11/2004 Thành phố TB Minh Quang, VT 38 Địa
688 D101 120688 27 Trần Thị Thu Giang Nữ 18/01/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Địa
689 D174 120689 27 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 04/05/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Địa
690 D196 120690 27 Phạm Hoàng Thu Hà Nữ 06/10/2004 Cao Bằng Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
691 D253 120691 27 Chu Thị Thu Hà Nữ 16/02/2004 Tiền Hải, TB An Ninh, TH 40 Địa
692 D112 120692 27 Nguyễn Thị Thúy Hà Nữ 04/02/2004 BV Phụ sản TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Địa
693 D180 120693 27 Nguyễn Đức Hải Nam 23/09/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 36 Địa
694 D120 120694 27 Vũ Minh Hải Nữ 02/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
695 D117 120695 27 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 19/04/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 35 Địa
696 D058 120696 27 Ngô Mỹ Hạnh Nữ 26/09/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 40 Địa
697 D029 120697 27 Trần Thu Hiền Nữ 20/03/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
698 D249 120698 27 Đào Nghĩa Hiệp Nam 14/01/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 38 Địa
699 D241 120699 27 Tô Đức Hiếu Nam 30/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
700 D075 120700 28 Bùi Minh Hiếu Nam 11/12/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Địa
701 D040 120701 28 Nhâm Minh Hiếu Nam 03/09/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Địa
702 D189 120702 28 Phạm Minh Hiếu Nam 29/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
703 D004 120703 28 Nguyễn Trung Hiếu Nam 01/10/2004 Vũ Thư, TB Hòa Bình, VT 40 Địa
704 D209 120704 28 Trần Thị Thanh Hoa Nữ 14/10/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 38 Địa
705 D184 120705 28 Nguyễn Khánh Hòa Nữ 05/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Địa
706 D085 120706 28 Phạm Thị Khánh Hòa Nữ 06/10/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 39 Địa
707 D153 120707 28 Ngô Thị Hoàn Nữ 15/12/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 39 Địa
708 D080 120708 28 Bùi Lương Hoàng Nam 13/06/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
709 D027 120709 28 Phạm Trọng Hoàng Nam 21/01/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 39 Địa
710 D082 120710 28 Nguyễn Lương Hùng Nam 20/08/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 37 Địa
711 D237 120711 28 Hoàng Phi Hùng Nam 28/12/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Địa
712 D086 120712 28 Phạm Đức Huy Nam 06/11/2004 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
713 D195 120713 28 Đào Quang Huy Nam 08/10/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 37 Địa
714 D019 120714 28 Trần Quang Huy Nam 04/03/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 38 Địa
715 D045 120715 28 Trần Quang Huy Nam 30/07/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 39 Địa
716 D105 120716 28 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 05/04/2004 Tuyên Quang Kỳ Bá, Tp.TB 42 Địa
717 D138 120717 28 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 19/12/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 40 Địa
718 D137 120718 28 Trần Thanh Huyền Nữ 30/04/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 40 Địa
719 D248 120719 28 Nguyễn Thu Huyền Nữ 10/12/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
720 D182 120720 28 Phạm Vũ Anh Hưng Nam 30/08/2004 Tp. HCM Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
721 D038 120721 28 Nguyễn Đức Hưng Nam 13/01/2004 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 36 Địa
722 D010 120722 28 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 13/06/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Địa
723 D169 120723 28 Phạm Thị Lan Hương Nữ 22/09/2004 Hà Nội Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
724 D171 120724 28 Phạm Linh Hương Nữ 11/06/2004 Vũ Thư, TB Minh Khai, VT 40 Địa
725 D041 120725 28 Nguyễn Thu Hương Nữ 30/09/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Địa
726 D001 120726 28 Bùi Thị Thu Hương Nữ 10/08/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Địa
727 D057 120727 28 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 17/07/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 43 Địa
728 D115 120728 29 Trần Quang Khải Nam 25/11/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Địa
729 D242 120729 29 Trần Minh Khang Nam 15/06/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Địa
730 D052 120730 29 Bùi Gia Khánh Nam 01/04/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 37 Địa
731 D055 120731 29 Đặng Gia Khánh Nam 01/12/2004 BV Phụ sản TB Hoàng Diệu, Tp.TB 39 Địa
732 D145 120732 29 Vũ Minh Khánh Nam 02/09/2004 Đông Hưng, TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Địa
733 D078 120733 29 Nguyễn Gia Khiêm Nam 03/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Địa
734 D157 120734 29 Hoàng Mai Lan Nữ 09/11/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Địa
735 D026 120735 29 Nguyễn Ngọc Lan Nữ 24/06/2004 Quỳnh Phụ, TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Địa
736 D042 120736 29 Trần Thị Lanh Nữ 23/01/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 40 Địa
737 D096 120737 29 Phạm Thọ Lâm Nam 07/11/2004 Thành phố TB Đông Mỹ, Tp.TB 37 Địa
738 D094 120738 29 Nguyễn Tùng Lâm Nữ 12/03/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
739 D126 120739 29 Bùi Xuân Lâm Nam 16/07/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Địa
740 D113 120740 29 Hoàng Ngọc Bảo Linh Nữ 08/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
741 D220 120741 29 Phạm Bùi Diệu Linh Nữ 22/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
742 D119 120742 29 Phan Diệu Linh Nữ 16/06/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 37 Địa
743 D067 120743 29 Đỗ Đức Linh Nam 17/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
744 D175 120744 29 Lương Thị Hải Linh Nữ 29/09/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Địa
745 D232 120745 29 Đào Khánh Linh Nữ 19/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 37 Địa
746 D201 120746 29 Nguyễn Khánh Linh Nữ 12/10/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Địa
747 D033 120747 29 Đào Mai Linh Nữ 29/09/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Địa
748 D230 120748 29 Đào Trần Mai Linh Nữ 20/08/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 38 Địa
749 D092 120749 29 Lê Ngọc Linh Nữ 04/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
750 D099 120750 29 Dư Thị Phương Linh Nữ 09/01/2004 Kiến Xương, TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
751 D068 120751 29 Tô Phương Linh Nữ 18/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
752 D102 120752 29 Trần Phương Linh Nữ 27/10/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Địa
753 D098 120753 29 Khổng Thị Linh Nữ 12/07/2004 Thành phố TB Đông Mỹ, Tp.TB 39 Địa
754 D031 120754 29 Lưu Thùy Linh Nữ 17/09/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
755 D074 120755 29 Ngô Thùy Linh Nữ 07/06/2004 Hải Phòng Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
756 D186 120756 30 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 07/09/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 38 Địa
757 D087 120757 30 Vũ Thùy Linh Nữ 06/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Địa
758 D206 120758 30 Vũ Thùy Linh Nữ 24/05/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Địa
759 D062 120759 30 Bùi Xuân Linh Nam 30/04/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Địa
760 D215 120760 30 Lê Thanh Loan Nữ 11/11/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 37 Địa
761 D022 120761 30 Bùi Hải Long Nam 12/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 35 Địa
762 D193 120762 30 Hoàng Bùi Hải Long Nam 24/10/2004 Tiền Hải, TB An Ninh, TH 40 Địa
763 D155 120763 30 Nguyễn Hải Long Nam 07/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 38 Địa
764 D205 120764 30 Lê Hoàng Long Nam 12/09/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 38 Địa
765 D065 120765 30 Đỗ Đại Việt Long Nam 09/11/2003 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
766 D154 120766 30 Phạm Ngọc Mai Nữ 22/05/2004 Thành phố TB Phúc Khánh, Tp.TB 40 Địa
767 D054 120767 30 Trần Ngọc Mai Nữ 17/12/2004 BV Phụ sản TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
768 D238 120768 30 Phạm Thị Thanh Mai Nữ 29/04/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 37 Địa
769 D104 120769 30 Hoàng Xuân Mai Nữ 22/12/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Địa
770 D103 120770 30 Hà Đức Mạnh Nam 29/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Địa
771 D226 120771 30 Phạm Tô Đức Mạnh Nam 25/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
772 D190 120772 30 Nguyễn Thế Mạnh Nam 14/11/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Địa
773 D021 120773 30 Vũ Cao Minh Nam 01/10/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
774 D202 120774 30 Nguyễn Trần Đức Minh Nam 03/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 36 Địa
775 D066 120775 30 Đoàn Hà Minh Nữ 26/04/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Địa
776 D071 120776 30 Trần Hồng Minh Nữ 13/12/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 37 Địa
777 D222 120777 30 Vũ Thị Ngọc Minh Nữ 24/01/2004 Hưng Hà, TB Hoàng Diệu, Tp.TB 39 Địa
778 D244 120778 30 Trịnh Quang Minh Nam 08/02/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 38 Địa
779 D070 120779 30 Trần Thu Minh Nữ 23/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
780 D156 120780 30 Lê Thị Hà My Nữ 05/08/2004 BV Phụ sản TB Vũ Phúc, Tp.TB 39 Địa
781 D061 120781 30 Trần Thị Hà My Nữ 16/10/2004 Kiến Xương, TB Vũ Lạc, Tp.TB 39 Địa
782 D143 120782 30 Đoàn Trà My Nữ 13/12/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Địa
783 D028 120783 30 Nguyễn Đoàn Hải Nam Nam 23/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
784 D013 120784 31 Vũ Thành Nam Nam 06/11/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Địa
785 D149 120785 31 Vũ Thành Nam Nam 27/12/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 36 Địa
786 D014 120786 31 Trần Tuấn Nam Nam 06/09/2004 Hòa Bình Phúc Khánh, Tp.TB 40 Địa
787 D166 120787 31 Trịnh Phương Nga Nữ 07/04/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 39 Địa
788 D024 120788 31 Đỗ Kim Ngân Nữ 27/07/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
789 D148 120789 31 Chu Thị Kim Ngân Nữ 14/10/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Địa
790 D247 120790 31 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 13/02/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 43 Địa
791 D006 120791 31 Phạm Thị Bích Ngọc Nữ 25/04/2004 Vũ Thư, TB Duy Nhất, VT 41 Địa
792 D179 120792 31 Mai Thị Hồng Ngọc Nữ 23/12/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 38 Địa
793 D208 120793 31 Đỗ Mai Ngọc Nữ 17/08/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 36 Địa
794 D183 120794 31 Bùi Minh Ngọc Nữ 10/03/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
795 D162 120795 31 Đinh Minh Ngọc Nữ 17/10/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 38 Địa
796 D059 120796 31 Nguyễn Linh Nhi Nữ 15/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
797 D131 120797 31 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 03/08/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 36 Địa
798 D134 120798 31 Trần Thị Kim Oanh Nữ 07/01/2004 Tiền Hải, TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
799 D204 120799 31 Ngô Thế Phong Nam 08/12/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 36 Địa
800 D187 120800 31 Trần Đăng Phú Nam 30/11/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 37 Địa
801 D083 120801 31 Đặng Bảo Phúc Nam 27/07/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
802 D093 120802 31 Phạm Trường Phúc Nam 22/10/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 36 Địa
803 D161 120803 31 Đặng Thị Lan Phương Nữ 23/04/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Địa
804 D056 120804 31 Hoàng Minh Phương Nữ 09/02/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Địa
805 D163 120805 31 Phạm Minh Phương Nữ 13/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Địa
806 D023 120806 31 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 22/07/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 36 Địa
807 D252 120807 31 Nguyễn Thu Phương Nữ 31/10/2004 Hà Nội Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
808 D225 120808 31 Trần Đăng Quang Nam 20/05/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 35 Địa
809 D063 120809 31 Lưu Đức Quang Nam 18/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
810 D199 120810 31 Vũ Hồng Quân Nam 26/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
811 D135 120811 31 Hoàng Minh Quân Nam 14/07/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 39 Địa
812 D251 120812 32 Đỗ Ngọc Quý Nam 02/01/2004 Ninh Bình Hoàng Diệu, Tp.TB 35 Địa
813 D050 120813 32 Trần Thị Diễm Quỳnh Nữ 08/09/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 36 Địa
814 D114 120814 32 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 07/11/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 36 Địa
815 D176 120815 32 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 28/02/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Địa
816 D198 120816 32 Nguyễn Thị Thu Quỳnh Nữ 16/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 39 Địa
817 D216 120817 32 Phạm Đức Sơn Nam 03/07/2004 BV Phụ sản TB Vũ Phúc, Tp.TB 37 Địa
818 D025 120818 32 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 05/03/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
819 D072 120819 32 Nguyễn Quang Thái Nam 13/03/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 36 Địa
820 D212 120820 32 Nguyễn Đình Thanh Nam 06/10/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 36 Địa
821 D191 120821 32 Bùi Thị Phương Thanh Nữ 21/03/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Địa
822 D032 120822 32 Dương Thị Thu Thanh Nữ 20/12/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 38 Địa
823 D088 120823 32 Đỗ Tiến Thành Nam 28/06/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 39 Địa
824 D141 120824 32 Nguyễn Văn Thành Nam 28/12/2003 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Địa
825 D009 120825 32 Hồ Dạ Thảo Nữ 05/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
826 D250 120826 32 Hoàng Phương Thảo Nữ 04/04/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 39 Địa
827 D090 120827 32 Đỗ Nguyễn Phương Thảo Nữ 25/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
828 D030 120828 32 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 22/10/2004 Điện Biên Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Địa
829 D125 120829 32 Bùi Thanh Thảo Nữ 19/10/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 39 Địa
830 D110 120830 32 Phạm Thanh Thảo Nữ 21/07/2004 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 42 Địa
831 D111 120831 32 Phạm Thanh Thảo Nữ 28/10/2004 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 39 Địa
832 D011 120832 32 Nguyễn Thị Thảo Nữ 21/08/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Địa
833 D017 120833 32 Phan Thành Thắng Nam 16/01/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Địa
834 D095 120834 32 Vũ Văn Thắng Nam 19/12/2004 Thành phố TB Đông Mỹ, Tp.TB 37 Địa
835 D203 120835 32 Đỗ Hưng Thịnh Nam 15/01/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 37 Địa
836 D246 120836 32 Phạm Đình Thọ Nam 21/10/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Địa
837 D012 120837 32 Nguyễn Phương Thúy Nữ 17/11/2004 Đông Hưng, TB Hoàng Diệu, Tp.TB 39 Địa
838 D127 120838 32 Lê Thanh Thúy Nữ 17/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
839 D130 120839 32 Trịnh Văn Thưởng Nam 08/07/2004 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Địa
840 D168 120840 33 Trịnh Xuân Toàn Nam 26/12/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Địa
841 D181 120841 33 Trần Đăng Tôn Nam 27/01/2004 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 38 Địa
842 D044 120842 33 Nguyễn Văn Tới Nam 19/03/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 39 Địa
843 D233 120843 33 Trần Hà Trang Nữ 30/09/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 37 Địa
844 D124 120844 33 Đặng Huyền Trang Nữ 02/05/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 36 Địa
845 D207 120845 33 Trần Huyền Trang Nữ 17/08/2004 Quỳnh Phụ, TB Minh Thành, Tp.TB 38 Địa
846 D051 120846 33 Dương Thị Kiều Trang Nữ 23/09/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 36 Địa
847 D034 120847 33 Nguyễn Thị Linh Trang Nữ 02/09/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Địa
848 D211 120848 33 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 14/11/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
849 D048 120849 33 Trần Thanh Trang Nữ 27/02/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 38 Địa
850 D008 120850 33 Bùi Thu Trang Nữ 02/08/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 36 Địa
851 D122 120851 33 Trần Thị Thùy Trang Nữ 05/07/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 37 Địa
852 D003 120852 33 Phạm Thị Vân Trang Nữ 25/06/2004 BV Phụ sản TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
853 D213 120853 33 Nguyễn Ngọc Tú Nam 18/02/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 36 Địa
854 D142 120854 33 Nguyễn Anh Tuấn Nam 29/12/2004 Ninh Bình Kỳ Bá, Tp.TB 38 Địa
855 D172 120855 33 Phạm Minh Tuấn Nam 23/05/2004 Vũ Thư, TB Minh Khai, VT 40 Địa
856 D218 120856 33 Phạm Phú Tuệ Nam 02/05/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
857 D159 120857 33 Nguyễn Thị Minh Uyên Nữ 14/10/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 37 Địa
858 D243 120858 33 Phạm Thị Uyên Nữ 21/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Địa
859 D221 120859 33 Vũ Tú Uyên Nữ 24/03/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Địa
860 D178 120860 33 Chu Thị Thanh Vân Nữ 22/02/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Địa
861 D167 120861 33 Nguyễn Thị Lan Vi Nữ 31/05/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Địa
862 D139 120862 33 Phạm Quốc Việt Nam 02/06/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
863 D043 120863 33 Trần Xuân Vũ Nam 16/02/2004 Thành phố TB Vũ Tiến, VT 37 Địa
864 D224 120864 33 Phạm Thảo Vy Nữ 02/09/2004 Tp. HCM Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Địa
865 D069 120865 33 Trần Thanh Xuân Nữ 18/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Địa
866 D121 120866 33 Hồ Thị Xuân Nữ 17/10/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Địa
867 D133 120867 33 Hứa Hoàng Yến Nữ 15/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Địa
868 TI043 120868 34 Đào Diệu An Nữ 30/10/2004 Thành phố TB Tân Phong, VT 40 Tin
869 TI024 120869 34 Nguyễn Bá Đức Anh Nam 14/11/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
870 TI054 120870 34 Nguyễn Đức Anh Nam 17/01/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
871 TI095 120871 34 Nguyễn Đức Anh Nam 18/03/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
872 TI101 120872 34 Nguyễn Lâm Anh Nữ 12/03/2004 Kiến Xương, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
873 TI109 120873 34 Nguyễn Minh Anh Nữ 17/11/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
874 TI092 120874 34 Bùi Ngọc Anh Nam 29/02/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
875 TI120 120875 34 Nguyễn Quốc Anh Nam 22/12/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Tin
876 TI005 120876 34 Bùi Thị Quỳnh Anh Nữ 02/02/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
877 TI155 120877 34 Nguyễn Thế Anh Nam 09/07/2004 Thành phố TB An Ninh, QP 40 Tin
878 TI083 120878 34 Trần Trọng Thế Anh Nam 28/04/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Tin
879 TI110 120879 34 Bùi Tuấn Anh Nam 18/09/2004 BV Phụ sản TB Trọng Quan, ĐH 40 Tin
880 TI133 120880 34 Ngô Tuấn Anh Nam 28/07/2004 BV Đa khoa TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Tin
881 TI066 120881 34 Bùi Đặng Vi Anh Nữ 03/05/2004 Bình Phước Trần Lãm, Tp.TB 39 Tin
882 TI094 120882 34 Nguyễn Việt Anh Nữ 18/03/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
883 TI160 120883 34 Nguyễn Việt Anh Nam 31/07/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 39 Tin
884 TI064 120884 34 Đặng Nguyễn Việt Anh Nam 16/10/2004 Vũ Thư, TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Tin
885 TI090 120885 34 Phạm Việt Anh Nam 01/01/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
886 TI151 120886 34 Phạm Minh Ánh Nữ 11/02/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 36 Tin
887 TI139 120887 34 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 15/09/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
888 TI046 120888 34 Đặng Ngọc Bách Nam 31/07/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
889 TI033 120889 34 Nguyễn Bảo Châu Nữ 06/04/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Tin
890 TI004 120890 34 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 15/04/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Tin
891 TI032 120891 34 Phạm Thị Kim Chi Nữ 09/10/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
892 TI011 120892 34 Phạm Mai Chi Nữ 25/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
893 TI132 120893 34 Vũ Đình Cường Nam 09/05/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 36 Tin
894 TI021 120894 34 Bùi Hoàng Việt Cường Nam 25/03/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Tin
895 TI065 120895 35 Phạm Việt Cường Nam 02/01/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 38 Tin
896 TI150 120896 35 Nguyễn Quang Danh Nam 26/11/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
897 TI104 120897 35 Trần Đăng Diện Nam 21/02/2004 Đông Hưng, TB Trọng Quan, ĐH 40 Tin
898 TI117 120898 35 Nguyễn Bá Dũng Nam 11/09/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Tin
899 TI152 120899 35 Vũ Đức Dũng Nam 18/07/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
900 TI149 120900 35 Đặng Tiến Dũng Nam 12/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
901 TI135 120901 35 Ngô Tiến Dũng Nam 08/09/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
902 TI028 120902 35 Vũ Trọng Dũng Nam 05/03/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 39 Tin
903 TI119 120903 35 Phạm Văn Dũng Nam 15/09/2004 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
904 TI040 120904 35 Lê Xuân Dũng Nam 06/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
905 TI137 120905 35 Hà Quốc Duy Nam 28/11/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 36 Tin
906 TI118 120906 35 Tô Đức Dương Nam 30/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
907 TI070 120907 35 Đỗ Tuấn Dương Nam 16/09/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 39 Tin
908 TI115 120908 35 Đào Tùng Dương Nam 26/03/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
909 TI067 120909 35 Nguyễn Đức Đạt Nam 03/10/2004 BV Phụ sản TB Vũ An, KX 40 Tin
910 TI049 120910 35 Bùi Quang Đạt Nam 25/07/2004 BV Phụ sản TB Đông Hoàng, ĐH 37 Tin
911 TI153 120911 35 Lê Thành Đạt Nam 17/12/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Tin
912 TI126 120912 35 Trần Thành Đạt Nam 15/02/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Tin
913 TI102 120913 35 Phạm Tiến Đạt Nam 27/06/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Tin
914 TI114 120914 35 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 21/08/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Tin
915 TI044 120915 35 Vũ Tuấn Đạt Nam 11/10/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 38 Tin
916 TI089 120916 35 Nguyễn Bá Đoan Nam 18/07/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
917 TI057 120917 35 Bùi Đức Độ Nam 25/02/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
918 TI016 120918 35 Đoàn Đình Đông Nam 14/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
919 TI038 120919 35 Trần Anh Đức Nam 02/10/2004 Thái Thụy, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
920 TI154 120920 35 Hà Mạnh Đức Nam 12/08/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Tin
921 TI103 120921 35 Nguyễn Hà Minh Đức Nam 01/06/2004 BV Phụ sản TB Đông Thọ, Tp.TB 38 Tin
922 TI079 120922 36 Phùng Minh Đức Nam 15/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 39 Tin
923 TI078 120923 36 Tạ Quang Đức Nam 21/09/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
924 TI071 120924 36 Hà Văn Đức Nam 20/05/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
925 TI143 120925 36 Bùi Hương Giang Nữ 11/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
926 TI129 120926 36 Phạm Ngọc Hà Nữ 25/01/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
927 TI036 120927 36 Hoàng Thái Hà Nữ 12/10/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
928 TI148 120928 36 Phan Vũ Việt Hà Nữ 21/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Tin
929 TI130 120929 36 Trần Đình Hải Nam 31/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
930 TI106 120930 36 Nguyễn Minh Hải Nam 12/04/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Tin
931 TI147 120931 36 Hoàng Trung Hải Nam 23/02/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
932 TI073 120932 36 Trịnh Văn Hải Nam 22/02/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Tin
933 TI082 120933 36 Bùi Xuân Hải Nam 22/06/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
934 TI007 120934 36 Phan Mỹ Hạnh Nữ 29/01/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Tin
935 TI045 120935 36 Phạm Thị Hiền Nữ 27/09/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Tin
936 TI022 120936 36 Bùi Ngọc Hiển Nam 07/03/2004 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
937 TI053 120937 36 Dương Văn Hiếu Nam 20/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
938 TI134 120938 36 Phạm Xuân Hoan Nam 26/02/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 39 Tin
939 TI161 120939 36 Đoàn Mạnh Hoàng Nam 17/10/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 36 Tin
940 TI072 120940 36 Trịnh Văn Hoàng Nam 22/02/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Tin
941 TI010 120941 36 Trương Văn Hoàng Nam 10/12/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Tin
942 TI145 120942 36 Hà Ngọc Huy Nam 31/08/2004 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 40 Tin
943 TI086 120943 36 Phạm Xuân Huy Nam 25/09/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
944 TI116 120944 36 Cao Thị Ngọc Huyền Nữ 26/09/2004 Thái Nguyên Phạm Huy Quang, ĐH 40 Tin
945 TI013 120945 36 Hoàng Duy Hưng Nam 23/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Tin
946 TI141 120946 36 Trịnh Hữu Hưng Nam 06/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 38 Tin
947 TI027 120947 36 Tô Hồng Khánh Nam 03/10/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
948 TI107 120948 36 Đoàn Nam Khánh Nam 12/03/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Tin
949 TI014 120949 37 Phạm Ngọc Khánh Nữ 05/06/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
950 TI047 120950 37 Phạm Đăng Khoa Nam 29/07/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Tin
951 TI052 120951 37 Vũ Đăng Khoa Nam 21/06/2004 Kiến Xương, TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Tin
952 TI008 120952 37 Nguyễn Phúc Bảo Lâm Nam 30/08/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 38 Tin
953 TI055 120953 37 Bùi Hoàng Phúc Lâm Nữ 04/10/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 40 Tin
954 TI023 120954 37 Nguyễn Duy Tùng Lâm Nam 11/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
955 TI136 120955 37 Nguyễn Tùng Lâm Nam 16/05/2003 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
956 TI128 120956 37 Vũ Thị Mỹ Lệ Nữ 01/02/2004 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 40 Tin
957 TI080 120957 37 Vũ Thị Lịm Nữ 16/02/2004 Vũ Thư, TB Trung An, VT 40 Tin
958 TI056 120958 37 Nguyễn Diệu Linh Nữ 07/08/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Tin
959 TI121 120959 37 Nguyễn Diệu Linh Nữ 25/11/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Tin
960 TI002 120960 37 Quách Hải Linh Nam 12/05/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Tin
961 TI131 120961 37 Phạm Ngọc Linh Nữ 23/03/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
962 TI035 120962 37 Phan Phương Linh Nữ 01/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
963 TI091 120963 37 Phạm Thảo Vân Linh Nữ 31/01/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 37 Tin
964 TI093 120964 37 Bùi Đức Long Nam 31/01/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Tin
965 TI037 120965 37 Nguyễn Lê Việt Long Nam 27/11/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Tin
966 TI012 120966 37 Trần Đức Lương Nam 05/02/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 39 Tin
967 TI108 120967 37 Đỗ Khánh Ly Nữ 17/10/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
968 TI111 120968 37 Hoàng Anh Minh Nam 29/11/2004 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
969 TI029 120969 37 Nguyễn Đức Minh Nam 23/03/2004 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
970 TI157 120970 37 Phạm Thị Ngọc Minh Nữ 08/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
971 TI142 120971 37 Đào Quang Minh Nam 30/09/2004 BV Đa khoa TB Tiền Phong, Tp.TB 39 Tin
972 TI081 120972 37 Đặng Tuấn Minh Nam 27/12/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 40 Tin
973 TI075 120973 37 Nguyễn Trọng Nam Nam 08/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
974 TI159 120974 37 Lê Vũ Thúy Ngân Nữ 07/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
975 TI030 120975 37 Phạm Thị Ngọc Nữ 03/07/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Tin
976 TI076 120976 38 Trần Hạnh Nguyên Nữ 15/05/2004 BV Đa khoa TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Tin
977 TI019 120977 38 Phạm Yến Nhi Nữ 17/02/2004 BV Đa khoa TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
978 TI031 120978 38 Trần Yến Nhi Nữ 09/04/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
979 TI058 120979 38 Trần Ngọc Nhy Nam 21/09/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Tin
980 TI059 120980 38 Phạm Thanh Phong Nam 24/01/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
981 TI001 120981 38 Lê Viết Hải Phúc Nam 15/02/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
982 TI003 120982 38 Phạm Hồng Phúc Nam 27/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
983 TI039 120983 38 Nguyễn Hữu Phúc Nam 12/01/2004 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
984 TI099 120984 38 Lê Thu Phương Nữ 01/08/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
985 TI077 120985 38 Nguyễn Mạnh Quang Nam 21/04/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
986 TI123 120986 38 Chu Minh Quang Nam 09/08/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
987 TI124 120987 38 Khiếu Minh Quang Nam 17/01/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Tin
988 TI068 120988 38 Nguyễn Vinh Quang Nam 18/08/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
989 TI144 120989 38 Bùi Công Sơn Nam 15/03/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
990 TI062 120990 38 Nguyễn Thái Sơn Nam 03/12/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Tin
991 TI061 120991 38 Bùi Thanh Sơn Nam 16/02/2003 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Tin
992 TI097 120992 38 Trần Xuân Sơn Nam 04/07/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
993 TI098 120993 38 Phạm Thế Tài Nam 18/04/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Tin
994 TI113 120994 38 Vũ Đức Tấn Nam 19/07/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Tin
995 TI017 120995 38 Nguyễn Thị Hồng Thái Nữ 19/05/2004 Quỳnh Phụ, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
996 TI138 120996 38 Lê Thị Thanh Nữ 28/01/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Tin
997 TI156 120997 38 Bùi Xuân Thanh Nam 10/09/2004 Thành phố TB Minh Lãng, VT 39 Tin
998 TI085 120998 38 Đào Duy Thành Nam 26/11/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Tin
999 TI100 120999 38 Vũ Viết Thành Nam 16/03/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Tin
1000 TI050 121000 38 Trần Việt Thành Nam 21/02/2004 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 39 Tin
1001 TI042 121001 38 Trần Thị Phương Thảo Nữ 23/09/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Tin
1002 TI018 121002 38 Nguyễn Nhật Thăng Nam 05/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
1003 TI087 121003 39 Vũ Văn Thăng Nam 06/11/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
1004 TI006 121004 39 Nguyễn Bá Thắng Nam 21/04/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
1005 TI069 121005 39 Cao Hồng Thắng Nam 22/04/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 37 Tin
1006 TI015 121006 39 Phạm Tiến Thắng Nam 25/10/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
1007 TI051 121007 39 Nguyễn Quang Thế Nam 18/01/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 36 Tin
1008 TI084 121008 39 Nguyễn Hữu Thọ Nam 17/07/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Tin
1009 TI140 121009 39 Nguyễn Đức Thuận Nam 12/11/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 38 Tin
1010 TI127 121010 39 Trần Minh Thư Nữ 27/01/2004 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 40 Tin
1011 TI025 121011 39 Vương Lê Trác Thức Nam 10/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
1012 TI112 121012 39 Vũ Ngọc Tiến Nam 25/06/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Tin
1013 TI048 121013 39 Nguyễn Xuân Tiến Nam 18/10/2004 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 38 Tin
1014 TI096 121014 39 Lê Thu Trang Nữ 05/01/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Tin
1015 TI009 121015 39 Nguyễn Ngọc Thu Trang Nữ 27/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
1016 TI158 121016 39 Nguyễn Đức Trọng Nam 01/10/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 36 Tin
1017 TI034 121017 39 Đặng Quang Trung Nam 29/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Tin
1018 TI125 121018 39 Phạm Xuân Trung Nam 09/07/2004 Lạng Sơn Vũ Lạc, Tp.TB 40 Tin
1019 TI074 121019 39 Nguyễn Quốc Trưởng Nam 20/02/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 39 Tin
1020 TI063 121020 39 Nguyễn Ngọc Tú Nam 27/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Tin
1021 TI020 121021 39 Lương Anh Tuấn Nam 25/03/2004 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Tin
1022 TI060 121022 39 Trần Đình Tùng Nam 20/07/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Tin
1023 TI105 121023 39 Trương Phương Uyên Nữ 13/05/2004 Vũ Thư, TB Hòa Bình, VT 40 Tin
1024 TI088 121024 39 Nguyễn Thùy Vân Nữ 12/10/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Tin
1025 TI041 121025 39 Bùi Tiến Việt Nam 01/01/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Tin
1026 TI122 121026 39 Vũ Trung Việt Nam 10/02/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Tin
1027 TI162 121027 39 Bùi Xuân Việt Nam 14/02/2004 Thành phố TB Vũ Sơn, KX 40 Tin
1028 TI026 121028 39 Bùi Xuân Việt Nam 29/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Tin
1029 TI146 121029 39 Nguyễn Trần Quang Vinh Nam 07/09/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 38 Tin
1030 T036 121030 40 Ngô Duy Anh Nam 31/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Toán
1031 T029 121031 40 Nguyễn Bá Đức Anh Nam 14/11/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1032 T123 121032 40 Nguyễn Đức Anh Nam 18/03/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1033 T105 121033 40 Bùi Hoàng Anh Nam 21/10/2004 Tiền Hải, TB Bắc Hải, TH 39 Toán
1034 T068 121034 40 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 10/03/2004 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Toán
1035 T061 121035 40 Phạm Thị Minh Anh Nữ 03/08/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1036 T114 121036 40 Dương Ngọc Anh Nữ 11/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 36 Toán
1037 T070 121037 40 Nguyễn Trọng Thế Anh Nam 07/01/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Toán
1038 T085 121038 40 Trần Trọng Thế Anh Nam 28/04/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Toán
1039 T039 121039 40 Nguyễn Tuấn Anh Nam 04/09/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 40 Toán
1040 T118 121040 40 Phạm Vân Anh Nữ 25/08/2004 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Toán
1041 T124 121041 40 Nguyễn Việt Anh Nữ 18/03/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1042 T015 121042 40 Vũ Thái Bình Nam 20/12/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Toán
1043 T121 121043 40 Nguyễn Thanh Bình Nam 16/07/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Toán
1044 T001 121044 40 Bùi Thị Thanh Bình Nữ 15/01/2004 Quỳnh Phụ, TB An Vinh, QP 41 Toán
1045 T042 121045 40 Nguyễn Vũ Phương Chi Nữ 25/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1046 T067 121046 40 Đặng Quỳnh Chi Nữ 10/03/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Toán
1047 T113 121047 40 Bùi Tiến Chinh Nam 05/10/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 38 Toán
1048 T057 121048 40 Lưu Thiện Việt Cường Nam 01/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1049 T023 121049 40 Nguyễn Đức Dũng Nam 20/04/2004 Vũ Thư, TB Phúc Thành, VT 40 Toán
1050 T043 121050 40 Nguyễn Quang Dũng Nam 22/12/2004 Lai Châu Phạm Huy Quang, ĐH 41 Toán
1051 T126 121051 40 Đặng Tiến Dũng Nam 12/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1052 T056 121052 40 Trần Khánh Duy Nam 26/04/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1053 T071 121053 40 Vũ Hà Mỹ Duyên Nữ 20/06/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 43 Toán
1054 T107 121054 40 Tô Đức Dương Nam 30/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1055 T111 121055 40 Nguyễn Thành Đại Nam 25/08/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 37 Toán
1056 T054 121056 40 Trần Trọng Đại Nam 07/02/2004 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 39 Toán
1057 T100 121057 40 Lại Quốc Đạt Nam 16/01/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 41 Toán
1058 T017 121058 41 Phạm Tiến Đạt Nam 27/10/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Toán
1059 T006 121059 41 Vũ Văn Đạt Nam 02/06/2004 BV Phụ sản TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1060 T003 121060 41 Vũ Đình Đăng Nam 25/09/2004 Thành phố TB Vũ Hội, VT 40 Toán
1061 T005 121061 41 Nguyễn Duy Hải Đăng Nam 09/01/2004 Hưng Hà, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 43 Toán
1062 T033 121062 41 Lê Xuân Khánh Đăng Nam 27/07/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1063 T058 121063 41 Nguyễn Khoa Điềm Nam 18/05/2004 Hưng Hà, TB Minh Tân, HH 39 Toán
1064 T096 121064 41 Đoàn Đình Đông Nam 14/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1065 T079 121065 41 Nguyễn Thị Hà Giang Nữ 19/05/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 36 Toán
1066 T026 121066 41 Bùi Hương Giang Nữ 11/09/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1067 T018 121067 41 Nguyễn Hương Giang Nữ 24/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1068 T016 121068 41 Nguyễn Như Giáp Nam 17/06/2004 Thanh Hóa Lương Thế Vinh, Tp.TB 44 Toán
1069 T127 121069 41 Phan Vũ Việt Hà Nữ 21/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 41 Toán
1070 T083 121070 41 Nguyễn Ngọc Hải Nam 09/07/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Toán
1071 T125 121071 41 Hoàng Trung Hải Nam 23/02/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1072 T084 121072 41 Bùi Xuân Hải Nam 22/06/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1073 T050 121073 41 Đặng Thu Hằng Nữ 20/10/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1074 T004 121074 41 Trần Nữ Thảo Hiền Nữ 11/05/2004 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 40 Toán
1075 T132 121075 41 Nguyễn Trung Hiếu Nam 15/07/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Toán
1076 T134 121076 41 Dương Văn Hiếu Nam 20/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1077 T086 121077 41 Bùi Phạm Minh Hoàng Nam 28/02/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 42 Toán
1078 T101 121078 41 Lê Việt Hoàng Nam 10/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 37 Toán
1079 T089 121079 41 Bùi Lê Hùng Nam 11/07/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1080 T137 121080 41 Phạm Đình Huy Nam 20/10/2001 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Toán
1081 T082 121081 41 Phạm Hoàng Huy Nam 01/10/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 40 Toán
1082 T090 121082 41 Bùi Lê Huy Nam 11/07/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 42 Toán
1083 T012 121083 41 Lại Phạm Quang Huy Nam 16/07/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Toán
1084 T073 121084 41 Lương Diệu Huyền Nữ 01/07/2004 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 40 Toán
1085 T047 121085 41 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 12/08/2004 Thái Thụy, TB Thái Hưng, TT 40 Toán
1086 T014 121086 42 Nguyễn Thị Huyền Nữ 04/01/2004 Quỳnh Phụ, TB Thị trấn QC, QP 41 Toán
1087 T102 121087 42 Bùi Gia Hưng Nam 13/03/2004 Quảng Ninh Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Toán
1088 T130 121088 42 Bùi Ngọc Hưng Nam 15/02/2004 Kiến Xương, TB Vũ Tây, KX 40 Toán
1089 T044 121089 42 Vũ Lan Hương Nữ 21/08/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Toán
1090 T060 121090 42 Đoàn Quang Khải Nam 17/12/2004 Hưng Hà, TB Minh Tân, HH 40 Toán
1091 T115 121091 42 Đỗ Hữu Khang Nam 08/03/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1092 T008 121092 42 Phạm Xuân Khang Nam 11/10/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Toán
1093 T048 121093 42 Phạm An Khánh Nam 26/03/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 37 Toán
1094 T010 121094 42 Khúc Gia Khánh Nam 27/08/2004 Tiền Hải, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Toán
1095 T136 121095 42 Phạm Ngọc Khánh Nữ 05/06/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1096 T059 121096 42 Nguyễn Trung Kiên Nam 21/10/2004 Hưng Hà, TB Minh Tân, HH 40 Toán
1097 T109 121097 42 Nguyễn Đức Lâm Nam 19/06/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1098 T024 121098 42 Nguyễn Duy Tùng Lâm Nam 11/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1099 T135 121099 42 Phan Nguyễn Tùng Lâm Nam 29/09/2004 Quảng Ninh Trần Phú, Tp.TB 35 Toán
1100 T103 121100 42 Nguyễn Đình Linh Nam 07/01/2004 BV Phụ sản TB An Ấp, QP 41 Toán
1101 T009 121101 42 Nguyễn Phương Linh Nữ 13/01/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1102 T041 121102 42 Phan Phương Linh Nữ 01/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1103 T106 121103 42 Trần Bảo Long Nam 12/01/2004 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 40 Toán
1104 T027 121104 42 Bùi Đức Long Nam 31/01/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Toán
1105 T081 121105 42 Nguyễn Hoàng Long Nam 11/07/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 39 Toán
1106 T011 121106 42 Chu Nhật Mai Nữ 12/05/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1107 T046 121107 42 Lê Phương Mai Nữ 01/01/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1108 T025 121108 42 Cao Đức Mạnh Nam 23/11/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1109 T072 121109 42 Mai Đức Mạnh Nam 08/01/2004 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 40 Toán
1110 T097 121110 42 Hoàng Anh Minh Nam 29/11/2004 Vũ Thư, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1111 T031 121111 42 Nguyễn Đức Minh Nam 23/03/2004 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1112 T116 121112 42 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 16/01/2004 BV Phụ sản TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1113 T131 121113 43 Phạm Thị Ngọc Minh Nữ 08/10/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1114 T087 121114 43 Bùi Nguyễn Minh Nam 27/06/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 43 Toán
1115 T052 121115 43 Bùi Nhật Minh Nữ 25/01/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1116 T119 121116 43 Lê Tuấn Minh Nam 29/09/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 36 Toán
1117 T035 121117 43 Phạm Hoài Nam Nam 08/04/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Toán
1118 T077 121118 43 Nguyễn Trọng Nam Nam 08/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1119 T110 121119 43 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 02/09/2004 Đông Hưng, TB Mê Linh, ĐH 40 Toán
1120 T095 121120 43 Lê Vũ Thúy Ngân Nữ 07/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1121 T094 121121 43 Cao Trọng Nghĩa Nam 21/04/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 37 Toán
1122 T055 121122 43 Trần Trọng Nghĩa Nam 08/11/2004 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Toán
1123 T037 121123 43 Phạm Bảo Ngọc Nữ 31/03/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 44 Toán
1124 T066 121124 43 Lê Minh Ngọc Nữ 29/07/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Toán
1125 T051 121125 43 Phạm Như Ngọc Nữ 20/01/2004 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1126 T007 121126 43 Hoàng Đức Nhã Nam 06/10/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 36 Toán
1127 T112 121127 43 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 01/11/2004 Đông Hưng, TB An Châu, ĐH 44 Toán
1128 T038 121128 43 Trần Yến Nhi Nữ 09/04/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1129 T045 121129 43 Nguyễn Thảo Nhung Nữ 28/01/2004 Đông Hưng, TB An Châu, ĐH 40 Toán
1130 T032 121130 43 Phạm Hồng Phúc Nam 27/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1131 T022 121131 43 Nguyễn La Nhân Phúc Nam 16/01/2004 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 40 Toán
1132 T021 121132 43 Trịnh Hà Phương Nữ 12/02/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Toán
1133 T065 121133 43 Đỗ Thanh Phương Nữ 24/06/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Toán
1134 T120 121134 43 Phạm Duy Quang Nam 31/01/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 38 Toán
1135 T099 121135 43 Đặng Thanh Quang Nam 14/07/2004 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 43 Toán
1136 T088 121136 43 Bùi Xuân Sơn Nam 03/01/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Toán
1137 T020 121137 43 Nguyễn Xuân Tài Nam 04/04/2004 Đông Hưng, TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 40 Toán
1138 T092 121138 43 Trương Mỹ Tâm Nữ 15/07/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 42 Toán
1139 T108 121139 43 Vũ Đức Tấn Nam 19/07/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1140 T078 121140 44 Nguyễn Thị Hồng Thái Nữ 19/05/2004 Quỳnh Phụ, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1141 T104 121141 44 Nguyễn Văn Thái Nam 26/09/2004 Đông Hưng, TB Phú Lương, ĐH 40 Toán
1142 T128 121142 44 Vũ Viết Thành Nam 16/03/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Toán
1143 T002 121143 44 Mai Thị Hương Thảo Nữ 23/12/2004 Đông Hưng, TB Đông La, ĐH 40 Toán
1144 T034 121144 44 Bùi Đức Thắng Nam 29/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1145 T053 121145 44 Nguyễn Thị Thục Nữ 23/10/2004 Hưng Hà, TB Văn Lang, HH 39 Toán
1146 T019 121146 44 Ngô Mạnh Thủy Nam 10/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 37 Toán
1147 T098 121147 44 Trần Thu Thủy Nữ 12/01/2004 Thái Thụy, TB Lê Quý Đôn, KX 40 Toán
1148 T093 121148 44 Vũ Thanh Thúy Nữ 08/02/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1149 T030 121149 44 Vương Lê Trác Thức Nam 10/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1150 T069 121150 44 Hà Văn Tiến Nam 17/01/2004 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 39 Toán
1151 T075 121151 44 Vũ Thị Huyền Trang Nữ 06/08/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Toán
1152 T080 121152 44 Bùi Mai Trang Nữ 01/07/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1153 T076 121153 44 Trần Minh Trang Nữ 11/07/2004 Đông Hưng, TB Hoa Hồng Bạch, ĐH 40 Toán
1154 T091 121154 44 Lê Thu Trang Nữ 05/01/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 41 Toán
1155 T063 121155 44 Lê Bảo Trung Nam 27/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Toán
1156 T040 121156 44 Đặng Quang Trung Nam 29/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Toán
1157 T133 121157 44 Nguyễn Quang Trung Nam 22/06/2004 BV Phụ sản TB TT Quỳnh Côi, QP 40 Toán
1158 T122 121158 44 Vũ Minh Trường Nam 25/05/2004 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 40 Toán
1159 T013 121159 44 Bùi Hoàng Tùng Nam 10/10/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1160 T028 121160 44 Phạm Hoàng Tùng Nam 11/04/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Toán
1161 T062 121161 44 Bùi Gia Tường Nam 27/08/2004 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 40 Toán
1162 T064 121162 44 Phạm Thu Uyên Nữ 01/01/2004 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 40 Toán
1163 T074 121163 44 Ngô Thanh Vân Nữ 03/05/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1164 T129 121164 44 Vũ Thị Thảo Vân Nữ 08/02/2004 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 40 Toán
1165 T049 121165 44 Lê Thị Thùy Vân Nữ 23/03/2004 BV Phụ sản TB Đông Hoàng, ĐH 40 Toán
1166 T117 121166 44 Vũ Thị Hải Yến Nữ 28/12/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Toán
1167 V071 121167 45 Đỗ Thị Ngọc An Nữ 30/10/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1168 V034 121168 45 Lê Khánh Bảo Anh Nữ 18/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1169 V164 121169 45 Bùi Cẩm Anh Nữ 06/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1170 V191 121170 45 Nguyễn Bùi Châu Anh Nữ 21/03/2004 Hưng Yên Dị Sử, Mỹ Hào, HY 40 Văn
1171 V085 121171 45 Nguyễn Hoàng Diệu Anh Nữ 17/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Văn
1172 V070 121172 45 Phí Thị Hà Anh Nữ 11/01/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1173 V069 121173 45 Phí Thị Hải Anh Nữ 11/01/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1174 V087 121174 45 Trần Hải Anh Nữ 19/09/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1175 V049 121175 45 Phí Vũ Hải Anh Nữ 21/03/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1176 V143 121176 45 Lại Hồng Anh Nữ 22/02/2004 Thành phố TB Vũ Ninh, KX 40 Văn
1177 V075 121177 45 Phạm Hương Anh Nữ 20/06/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 36 Văn
1178 V005 121178 45 Lương Kiều Anh Nữ 23/11/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1179 V168 121179 45 Nguyễn Kiều Anh Nữ 10/02/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Văn
1180 V058 121180 45 Hoàng Thị Kim Anh Nữ 26/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 39 Văn
1181 V189 121181 45 Đoàn Vũ Kim Anh Nữ 07/05/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1182 V117 121182 45 Phạm Lan Anh Nữ 13/02/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 40 Văn
1183 V090 121183 45 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 01/03/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1184 V187 121184 45 Nguyễn Mai Anh Nữ 29/08/2004 Đông Hưng, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1185 V163 121185 45 Đặng Thị Mai Anh Nữ 15/11/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1186 V101 121186 45 Lê Nguyễn Minh Anh Nữ 04/04/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Văn
1187 V176 121187 45 Hoàng Ngọc Anh Nữ 12/08/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 40 Văn
1188 V208 121188 45 Lê Ngọc Anh Nữ 31/08/2004 Thành phố TB Lê Hồng Phong, Tp.TB 37 Văn
1189 V170 121189 45 Tô Ngọc Anh Nữ 25/11/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1190 V094 121190 45 Nguyễn Nguyệt Anh Nữ 07/11/2004 Hà Tây Trần Lãm, Tp.TB 36 Văn
1191 V203 121191 45 Bùi Phương Anh Nữ 12/03/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1192 V026 121192 45 Khiếu Phương Anh Nữ 04/12/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 38 Văn
1193 V029 121193 45 Nguyễn Phương Anh Nữ 15/04/2004 BV Phụ sản TB Phú Xuân, Tp.TB 38 Văn
1194 V140 121194 46 Nguyễn Phương Anh Nữ 30/12/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1195 V183 121195 46 Phạm Phương Anh Nữ 02/08/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 36 Văn
1196 V057 121196 46 Phí Phương Anh Nữ 30/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1197 V066 121197 46 Vũ Phương Anh Nữ 27/07/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1198 V002 121198 46 Bùi Quỳnh Anh Nữ 23/05/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 43 Văn
1199 V194 121199 46 Trần Thị Quỳnh Anh Nữ 05/06/2004 Vũ Thư, TB Minh Lãng, VT 40 Văn
1200 V169 121200 46 Tô Tâm Anh Nữ 01/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1201 V031 121201 46 Nguyễn Thảo Anh Nữ 22/03/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1202 V084 121202 46 Phạm Thảo Anh Nữ 05/02/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Văn
1203 V115 121203 46 Bùi Thị Anh Nữ 31/01/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 41 Văn
1204 V152 121204 46 Phạm Nguyễn Thủy Anh Nữ 01/09/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1205 V053 121205 46 Vũ Vân Anh Nữ 19/09/2004 Thành phố TB Phúc Khánh, Tp.TB 39 Văn
1206 V127 121206 46 Nguyễn Thị Minh Ánh Nữ 13/03/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 38 Văn
1207 V138 121207 46 Phạm Thị Minh Ánh Nữ 24/12/2003 BV Phụ sản TB Phúc Khánh, Tp.TB 39 Văn
1208 V061 121208 46 Nguyễn Thúy Bắc Nữ 31/07/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Văn
1209 V054 121209 46 Nguyễn Thị Diệu Bằng Nữ 10/02/2004 Vũ Thư, TB Song An, VT 40 Văn
1210 V185 121210 46 Võ Nguyễn Thái Bình Nữ 23/03/2004 Đồng Tháp Kỳ Bá, Tp.TB 38 Văn
1211 V193 121211 46 Phạm Thị Minh Châu Nữ 21/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1212 V032 121212 46 Hà Thị Diệu Chi Nữ 03/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1213 V110 121213 46 Bùi Hà Chi Nữ 05/09/2004 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 40 Văn
1214 V065 121214 46 Phạm Hà Chi Nữ 30/06/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Văn
1215 V160 121215 46 Lại Linh Chi Nữ 13/09/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Văn
1216 V021 121216 46 Nguyễn Minh Chi Nữ 16/02/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1217 V043 121217 46 Lê Thảo Chi Nữ 30/07/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Văn
1218 V019 121218 46 Vũ Thùy Chi Nữ 07/10/2004 BV Phụ sản TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1219 V135 121219 46 Khổng Yến Chi Nữ 25/06/2004 Thành phố TB Phúc Khánh, Tp.TB 40 Văn
1220 V196 121220 46 Phạm Thị Kim Cúc Nữ 11/10/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 41 Văn
1221 V041 121221 47 Bùi Ngọc Diệp Nữ 03/12/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1222 V106 121222 47 Trần Thị Minh Dịu Nữ 07/02/2004 Vũ Thư, TB Bách Thuận, VT 40 Văn
1223 V036 121223 47 Khiếu Phong Du Nam 10/01/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Văn
1224 V210 121224 47 Hoàng Thị Dung Nữ 11/10/2004 Vũ Thư, TB Nguyên Xá, VT 39 Văn
1225 V128 121225 47 Đỗ Lương Duyên Nữ 14/09/2004 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 41 Văn
1226 V001 121226 47 Nguyễn Mai Duyên Nữ 07/10/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1227 V040 121227 47 Đồng Phương Duyên Nữ 02/08/2004 Thành phố TB Tân Phong, VT 40 Văn
1228 V171 121228 47 Phạm Thị Duyên Nữ 26/04/2004 BV Đa khoa TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Văn
1229 V078 121229 47 Lê Thị Ánh Dương Nữ 29/11/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 44 Văn
1230 V074 121230 47 Phạm Thùy Dương Nữ 29/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1231 V209 121231 47 Nguyễn Văn Đức Nam 23/03/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Văn
1232 V082 121232 47 Nguyễn Hương Giang Nữ 13/07/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1233 V050 121233 47 Nguyễn Hương Giang Nữ 27/11/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1234 V076 121234 47 Nguyễn Vân Giang Nữ 13/10/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1235 V073 121235 47 Trần Mỹ Hà Nữ 22/10/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 40 Văn
1236 V037 121236 47 Phạm Phương Hà Nữ 28/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1237 V149 121237 47 Phạm Thu Hà Nữ 03/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Văn
1238 V113 121238 47 Trần Thu Hà Nữ 16/07/2004 Đông Hưng, TB Đông Thọ, Tp.TB 38 Văn
1239 V013 121239 47 Nguyễn Đặng Đình Hải Nam 22/12/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 39 Văn
1240 V132 121240 47 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 20/03/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 39 Văn
1241 V003 121241 47 Nguyễn Thanh Hiền Nữ 06/10/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Văn
1242 V014 121242 47 Dương Thúy Hiền Nữ 22/02/2004 BV Đa khoa TB Tiền Phong, Tp.TB 35 Văn
1243 V162 121243 47 Tạ Thị Thúy Hiền Nữ 22/04/2004 BV Phụ sản TB 14-10, TH 40 Văn
1244 V137 121244 47 Trần Trung Hiếu Nam 01/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 36 Văn
1245 V064 121245 47 Hà Thị Hoa Nữ 16/02/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Văn
1246 V158 121246 47 Vũ Phạm Minh Hòa Nữ 05/02/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1247 V206 121247 47 Hà Thị Mỹ Hoan Nữ 16/04/2004 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 40 Văn
1248 V077 121248 48 Nguyễn Huy Hoàng Nam 11/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1249 V199 121249 48 Phạm Tiến Hoàng Nam 16/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 39 Văn
1250 V177 121250 48 Hoàng Minh Hồng Nữ 12/05/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Văn
1251 V180 121251 48 Phạm Phương Hồng Nữ 25/10/2004 Thái Thụy, TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Văn
1252 V174 121252 48 Hà Thị Hồng Nữ 10/09/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1253 V080 121253 48 Thái Trần Vân Huế Nữ 29/02/2004 Tiền Hải, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1254 V155 121254 48 Nguyễn Thị Huệ Nữ 18/08/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Văn
1255 V004 121255 48 Đoàn Hữu Hùng Nam 20/09/2004 Thái Thụy, TB Phú Xuân, Tp.TB 36 Văn
1256 V201 121256 48 Bùi Lâm Hùng Nam 26/11/2004 Vũ Thư, TB Tự Tân, VT 40 Văn
1257 V175 121257 48 Nguyễn Thành Huy Nam 10/05/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1258 V182 121258 48 Lê Thị Khánh Huyền Nữ 02/09/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Văn
1259 V079 121259 48 Nhâm Phương Huyền Nữ 09/12/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Văn
1260 V055 121260 48 Nguyễn Thị Huyền Nữ 14/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Văn
1261 V141 121261 48 Nguyễn Thu Huyền Nữ 03/06/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 40 Văn
1262 V088 121262 48 Đoàn Thị Thu Huyền Nữ 10/10/2004 Tiền Hải, TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Văn
1263 V133 121263 48 Nguyễn Mai Hương Nữ 01/07/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 40 Văn
1264 V139 121264 48 Phạm Mai Hương Nữ 12/04/2004 Thành phố TB Thị trấn Vũ Thư, VT 40 Văn
1265 V098 121265 48 Phạm Minh Hương Nữ 08/02/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 42 Văn
1266 V018 121266 48 Bùi Lâm Quỳnh Hương Nữ 23/05/2004 BV Đa khoa TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1267 V146 121267 48 Phạm Thu Hương Nữ 18/09/2004 Kiến Xương, TB Trần Lãm, Tp.TB 37 Văn
1268 V045 121268 48 Vũ Thị Thu Hương Nữ 21/04/2004 BV Phụ sản TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1269 V048 121269 48 Nguyễn Duy Khánh Nam 14/09/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 40 Văn
1270 V016 121270 48 Nguyễn Ngọc Kiểm Nam 02/04/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 37 Văn
1271 V051 121271 48 Phạm Hoàng Lan Nữ 02/04/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 38 Văn
1272 V184 121272 48 Nguyễn Ngọc Lan Nữ 07/10/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Văn
1273 V144 121273 48 Phan Thị Ngọc Lan Nữ 25/02/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 39 Văn
1274 V129 121274 48 Phạm Thị Phương Lanh Nữ 08/03/2004 Vũ Thư, TB Tân Hòa, VT 40 Văn
1275 V157 121275 49 Phan Diệu Linh Nữ 14/09/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 37 Văn
1276 V172 121276 49 Vũ Thị Diệu Linh Nữ 09/03/2004 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 40 Văn
1277 V105 121277 49 Hoàng Hà Linh Nữ 24/05/2004 Thành phố TB 14-10, TH 40 Văn
1278 V131 121278 49 Bùi Khánh Linh Nữ 13/10/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 39 Văn
1279 V124 121279 49 Nguyễn Khánh Linh Nữ 18/01/2004 Tiền Hải, TB Trần Phú, Tp.TB 39 Văn
1280 V181 121280 49 Nguyễn Khánh Linh Nữ 18/09/2004 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 39 Văn
1281 V104 121281 49 Nguyễn Khánh Linh Nữ 20/11/2004 BV Phụ sản TB Trần Phú, Tp.TB 37 Văn
1282 V006 121282 49 Phạm Khánh Linh Nữ 22/12/2004 Quỳnh Phụ, TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1283 V047 121283 49 Phạm Thị Khánh Linh Nữ 16/07/2004 Thành phố TB Phúc Khánh, Tp.TB 40 Văn
1284 V136 121284 49 Tống Khánh Linh Nữ 20/08/2004 BV Đa khoa TB Vũ Phúc, Tp.TB 42 Văn
1285 V025 121285 49 Vũ Khánh Linh Nữ 16/11/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1286 V118 121286 49 Tô Hoàng Mỹ Linh Nữ 12/04/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1287 V030 121287 49 Nguyễn Phương Linh Nữ 22/08/2004 Thành phố TB Tiền Phong, Tp.TB 39 Văn
1288 V023 121288 49 Phạm Phương Linh Nữ 04/01/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1289 V056 121289 49 Trần Phương Linh Nữ 17/12/2004 Tiền Hải, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1290 V107 121290 49 Vũ Ngọc Thùy Linh Nữ 04/09/2004 Kiến Xương, TB Phúc Khánh, Tp.TB 39 Văn
1291 V119 121291 49 Nguyễn Thùy Linh Nữ 11/04/2004 Hà Nội Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1292 V125 121292 49 Nguyễn Phạm Thùy Linh Nữ 27/10/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1293 V038 121293 49 Trần Thị Thùy Linh Nữ 16/07/2004 Thành phố TB Tân Bình, Tp.TB 40 Văn
1294 V198 121294 49 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 31/03/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 39 Văn
1295 V095 121295 49 Mai Lê Phương Loan Nữ 10/02/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Văn
1296 V024 121296 49 Nguyễn Tiến Long Nam 05/12/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1297 V044 121297 49 Nguyễn Thị Hiền Lương Nữ 29/01/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1298 V022 121298 49 Nguyễn Khánh Ly Nữ 15/11/2004 Kiến Xương, TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1299 V156 121299 49 Nguyễn Minh Lý Nữ 01/01/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 39 Văn
1300 V147 121300 49 Trần Thị Hoàng Mai Nữ 10/08/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1301 V173 121301 49 Vũ Thị Hồng Mai Nữ 11/11/2004 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Văn
1302 V151 121302 50 Vũ Hồng Mai Nữ 06/11/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 39 Văn
1303 V166 121303 50 Lê Ngọc Mai Nữ 29/05/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 39 Văn
1304 V179 121304 50 Đặng Trần Ngọc Mai Nữ 16/03/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1305 V046 121305 50 Nguyễn Quỳnh Mai Nữ 05/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1306 V214 121306 50 Đặng Thị Sao Mai Nữ 15/07/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 36 Văn
1307 V150 121307 50 Ngô Ngọc Minh Nữ 06/02/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1308 V017 121308 50 Nguyễn Trần Ngọc Minh Nữ 05/02/2004 Ninh Bình Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1309 V205 121309 50 Nguyễn Tuấn Minh Nam 21/08/2004 Vũ Thư, TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1310 V100 121310 50 Nguyễn Thị Hà My Nữ 06/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1311 V099 121311 50 Nguyễn Hải Nam Nam 26/08/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1312 V116 121312 50 Phạm Kim Ngân Nữ 09/02/2004 Vũ Thư, TB Việt Hùng, VT 38 Văn
1313 V109 121313 50 Bùi Thị Thúy Ngần Nữ 28/03/2004 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Văn
1314 V093 121314 50 Trần Ánh Ngọc Nữ 13/10/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 38 Văn
1315 V167 121315 50 Trần Bảo Ngọc Nữ 27/08/2004 Sơn La Kỳ Bá, Tp.TB 36 Văn
1316 V081 121316 50 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 22/06/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1317 V097 121317 50 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 01/05/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1318 V120 121318 50 Phạm Lê Minh Ngọc Nữ 25/05/2004 Hưng Hà, TB Phúc Khánh, Tp.TB 40 Văn
1319 V121 121319 50 Trương Thảo Ngọc Nữ 05/05/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Văn
1320 V145 121320 50 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 28/03/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 38 Văn
1321 V015 121321 50 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 04/11/2004 Hưng Hà, TB Hồng An, HH 40 Văn
1322 V092 121322 50 Trần Nguyễn Thảo Nhi Nữ 09/10/2004 BV Phụ sản TB Vũ Đông, Tp.TB 39 Văn
1323 V215 121323 50 Vũ Thị Ý Nhi Nữ 27/02/2004 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 40 Văn
1324 V091 121324 50 Đặng Yến Nhi Nữ 14/10/2004 BV Phụ sản TB Vũ Đông, Tp.TB 39 Văn
1325 V111 121325 50 Vũ Nguyễn Yến Nhi Nữ 02/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Văn
1326 V142 121326 50 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 26/04/2004 Kiến Xương, TB Hòa Bình, KX 39 Văn
1327 V112 121327 50 Vũ Hồng Nhung Nữ 07/10/2004 Đông Hưng, TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Văn
1328 V063 121328 50 Dương Thị Nhung Nữ 14/04/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Văn
1329 V027 121329 51 Khiếu Thị Nhung Nữ 24/07/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 40 Văn
1330 V086 121330 51 Bùi Đức Phúc Nam 16/11/2004 Thành phố TB Hoàng Diệu, Tp.TB 37 Văn
1331 V020 121331 51 Phan Hồng Phúc Nam 12/08/2004 Thành phố TB Phú Xuân, Tp.TB 41 Văn
1332 V200 121332 51 Trần Văn Phúc Nam 08/09/2004 Vũ Thư, TB Tự Tân, VT 40 Văn
1333 V192 121333 51 Trần Thị Huyền Phương Nữ 17/08/2004 Hưng Yên Kỳ Bá, Tp.TB 38 Văn
1334 V028 121334 51 Nguyễn Mai Phương Nữ 15/12/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 40 Văn
1335 V072 121335 51 Đặng Thị Minh Phương Nữ 17/10/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1336 V108 121336 51 Hà Thị Minh Phương Nữ 11/01/2004 Thành phố TB Đông Thọ, Tp.TB 40 Văn
1337 V089 121337 51 Nguyễn Thị Ngọc Phương Nữ 11/03/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1338 V102 121338 51 Nguyễn Thảo Phương Nữ 24/07/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Văn
1339 V052 121339 51 Nguyễn Thị Phương Nữ 12/06/2004 Thành phố TB Vũ Lạc, Tp.TB 40 Văn
1340 V178 121340 51 Hoàng Như Quỳnh Nữ 06/11/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Văn
1341 V007 121341 51 Lê Xuân Quỳnh Nữ 20/08/2004 BV Phụ sản TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1342 V010 121342 51 Đỗ Thế Tài Nam 09/08/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 43 Văn
1343 V148 121343 51 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 26/04/2004 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Văn
1344 V068 121344 51 Vũ Đình Tân Nam 11/01/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 44 Văn
1345 V211 121345 51 Nguyễn Văn Thái Nam 26/02/2004 Tp. HCM Phúc Khánh, Tp.TB 40 Văn
1346 V039 121346 51 Hoàng Phương Thanh Nữ 01/04/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 40 Văn
1347 V067 121347 51 Đoàn Phương Thảo Nữ 10/12/2004 Thành phố TB Trần Lãm, Tp.TB 40 Văn
1348 V159 121348 51 Nguyễn Phương Thảo Nữ 18/04/2004 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 40 Văn
1349 V204 121349 51 Trương Thị Phương Thảo Nữ 17/01/2004 Tp. HCM Hoàng Diệu, Tp.TB 40 Văn
1350 V153 121350 51 Vũ Thạch Thảo Nữ 29/04/2004 BV Phụ sản TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Văn
1351 V083 121351 51 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 12/01/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Văn
1352 V165 121352 51 Trần Nguyễn Mai Thi Nữ 17/02/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 43 Văn
1353 V202 121353 51 Phạm Thị Thu Nữ 21/06/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 40 Văn
1354 V161 121354 51 Phạm Thị Thanh Thủy Nữ 11/10/2004 Kiến Xương, TB Tân Bình, Tp.TB 40 Văn
1355 V096 121355 51 Phạm Thị Thủy Nữ 03/01/2004 Thanh Hóa Phú Xuân, Tp.TB 39 Văn
1356 V059 121356 52 Phạm Thị Diệu Thúy Nữ 19/07/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Văn
1357 V195 121357 52 Tô Thị Thúy Nữ 11/01/2004 Tiền Hải, TB 14-10, TH 43 Văn
1358 V009 121358 52 Trần Thị Thúy Nữ 15/03/2004 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 41 Văn
1359 V060 121359 52 Trần Phạm Anh Thư Nữ 28/08/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Văn
1360 V062 121360 52 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 16/01/2004 Thành phố TB Đông Hòa, Tp.TB 40 Văn
1361 V011 121361 52 Đào Thị Minh Thư Nữ 23/06/2004 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 40 Văn
1362 V213 121362 52 Lê Thị Thương Nữ 01/02/2004 BV Phụ sản TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1363 V186 121363 52 Phạm Thị Thương Nữ 02/09/2004 Đông Hưng, TB Quang Dương, ĐH 40 Văn
1364 V035 121364 52 Đỗ Nguyễn Thủy Tiên Nữ 01/08/2004 Hà Nội Lương Thế Vinh, Tp.TB 42 Văn
1365 V042 121365 52 Tống Huyền Trang Nữ 02/12/2004 Thành phố TB Vũ Phúc, Tp.TB 40 Văn
1366 V188 121366 52 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 08/07/2004 Thành phố TB Tây Sơn, Tp.TB 40 Văn
1367 V207 121367 52 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 22/08/2004 Đông Hưng, TB Minh Phú, ĐH 40 Văn
1368 V123 121368 52 Đỗ Minh Trang Nữ 01/07/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1369 V190 121369 52 Phạm Quỳnh Trang Nữ 05/04/2004 Thành phố TB Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn
1370 V134 121370 52 Nguyễn Thùy Trang Nữ 05/11/2004 Thành phố TB Phúc Khánh, Tp.TB 40 Văn
1371 V122 121371 52 Trần Thùy Trang Nữ 13/11/2004 Thành phố TB Vũ Sơn, KX 40 Văn
1372 V012 121372 52 Vũ Lại Ngọc Trinh Nữ 20/09/2004 Tiền Hải, TB Phú Xuân, Tp.TB 38 Văn
1373 V103 121373 52 Nguyễn Hoàng Trung Nam 04/11/2004 Thành phố TB Minh Thành, Tp.TB 40 Văn
1374 V008 121374 52 Cao Xuân Trường Nam 24/12/2004 Thành phố TB Vũ Đông, Tp.TB 38 Văn
1375 V197 121375 52 Trần Thị Tố Uyên Nữ 22/06/2004 Thành phố TB Lương Thế Vinh, Tp.TB 43 Văn
1376 V130 121376 52 Hoàng Thị Mỹ Vân Nữ 22/05/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Văn
1377 V033 121377 52 Trần Thị Phương Vân Nữ 09/10/2004 Vũ Thư, TB Vũ Tiến, VT 44 Văn
1378 V114 121378 52 Phan Thị Thanh Vân Nữ 14/09/2004 Thành phố TB Vũ Chính, Tp.TB 40 Văn
1379 V212 121379 52 Vũ Thị Thảo Vân Nữ 08/08/2004 Thành phố TB Trần Phú, Tp.TB 35 Văn
1380 V154 121380 52 Trần Thị Lê Vi Nữ 11/07/2004 BV Phụ sản TB Vũ Phúc, Tp.TB 39 Văn
1381 V126 121381 52 Trần Hùng Việt Nam 13/10/2004 BV Phụ sản  TƯ Kỳ Bá, Tp.TB 40 Văn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây