Thời khóa biểu học kì II, năm học 2019-2020, số 3, các tổ

Thứ ba - 03/03/2020 12:54
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3    
TỔ TOÁN    
Thực hiện từ ngày 04 tháng 03 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT Huệ Phượng Út H.Thắng
4 1 SHL - 12TOÁN2     SHL - 12TOÁN1     SHL - 12A2    
2 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ĐỊA   Toán - 12TOÁN1   Toán - 12LÝ Toán - 12SINH Toán - 12ANH2  
3 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ĐỊA       Toán - 12LÝ Toán - 12A2 Toán - 12ANH2 Toán - 12SỬ
4 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ĐỊA         Toán - 12A2 Toán - 12ANH2 Toán - 12SỬ
5                  
5 1   Toán - 12TIN Toán - 12A1   Toán - 12ANH1   Toán - 12SINH Toán - 12ANH2  
2   Toán - 12TIN Toán - 12A1   Toán - 12ANH1   Toán - 12SINH Toán - 12VĂN  
3 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12TIN Toán - 12A1     Toán - 12LÝ   Toán - 12VĂN  
4 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ĐỊA       Toán - 12LÝ Toán - 12A2 Toán - 12VĂN  
5                  
6 1   Toán - 12HOÁ   Toán - 12TOÁN1 Toán - 12ANH1     Toán - 12ANH2  
2   Toán - 12HOÁ   Toán - 12TOÁN1 Toán - 12ANH1        
3   Toán - 12HOÁ Toán - 12A1         Toán - 12VĂN Toán - 12SỬ
4   Toán - 12ĐỊA Toán - 12A1         Toán - 12VĂN Toán - 12SỬ
5                  
7 1   Toán - 12HOÁ   Toán - 12TOÁN1 Toán - 12ANH1   Toán - 12SINH   Toán - 12SỬ
2   Toán - 12HOÁ   Toán - 12TOÁN1     Toán - 12SINH    
3   Toán - 12TIN       Toán - 12LÝ Toán - 12A2    
4   Toán - 12TIN         Toán - 12A2    
5                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3    
TỔ VĂN    
Thực hiện từ ngày 04 tháng 03 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT HằngV HàV Lan NgaV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
4 1       SHL - 12VĂN          
2       Văn - 12VĂN Văn - 12A2        
3       Văn - 12VĂN       Văn - 12TIN  
4   Văn - 12A1   Văn - 12VĂN Văn - 12ANH1     Văn - 12TIN  
5                  
5 1 Văn - 12HOÁ   Văn - 12LÝ     Văn - 12ĐỊA Văn - 12TOÁN2   Văn - 12SỬ
2 Văn - 12HOÁ   Văn - 12LÝ       Văn - 12TOÁN2   Văn - 12SỬ
3     Văn - 12SINH     Văn - 12TOÁN1     Văn - 12ANH2
4     Văn - 12SINH     Văn - 12TOÁN1     Văn - 12ANH2
5                  
6 1   Văn - 12A1 Văn - 12SINH   Văn - 12A2 Văn - 12ĐỊA Văn - 12TOÁN2   Văn - 12SỬ
2   Văn - 12A1 Văn - 12SINH   Văn - 12A2 Văn - 12ĐỊA     Văn - 12ANH2
3     Văn - 12LÝ   Văn - 12ANH1 Văn - 12TOÁN1      
4 Văn - 12HOÁ   Văn - 12LÝ   Văn - 12ANH1     Văn - 12TIN  
5                  
7 1   Văn - 12A1     Văn - 12A2 Văn - 12ĐỊA Văn - 12TOÁN2 Văn - 12TIN Văn - 12ANH2
2   Văn - 12A1     Văn - 12A2 Văn - 12ĐỊA Văn - 12TOÁN2 Văn - 12TIN Văn - 12ANH2
3 Văn - 12HOÁ   Văn - 12SINH Văn - 12VĂN Văn - 12ANH1 Văn - 12TOÁN1     Văn - 12SỬ
4 Văn - 12HOÁ   Văn - 12LÝ Văn - 12VĂN Văn - 12ANH1 Văn - 12TOÁN1     Văn - 12SỬ
5                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3
TỔ LÝ
Thực hiện từ ngày 04 tháng 03 năm 2020
                 
THỨ TIẾT TuấnL            
4 1 SHL - 12A1            
2              
3              
4              
5              
5 1              
2              
3              
4              
5              
6 1              
2              
3              
4              
5              
7 1              
2              
3              
4              
5              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3
TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD
Thực hiện từ ngày 04 tháng 03 năm 2020
                 
THỨ TIẾT NhànSử Minh Vui        
4 1 SHL - 12SỬ SHL - 12ĐỊA SHL - 12LÝ        
2              
3              
4              
5              
5 1              
2              
3              
4              
5              
6 1              
2              
3              
4              
5              
7 1              
2              
3              
4              
5              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3
TỔ NGOẠI NGỮ
Thực hiện từ ngày 04 tháng 03 năm 2020
                 
THỨ TIẾT HạnhA Hậu Hưng NgaA TrungA LinhA  
4 1 SHL - 12ANH2 SHL - 12ANH1          
2 T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12TIN T.Anh - 12A1 T.Anh - 12SỬ    
3 T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12A1 T.Anh - 12SINH    
4 T.Anh - 12HOÁ   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12SINH    
5              
5 1     T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12A2   T.Anh - 12VĂN  
2 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12A2   T.Anh - 12ĐỊA  
3 T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12A2 T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12ĐỊA  
4 T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12TIN T.Anh - 12A1 T.Anh - 12SỬ    
5              
6 1     T.Anh - 12TIN T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 12VĂN  
2   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TIN T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12VĂN  
3 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TIN T.Anh - 12A2 T.Anh - 12SINH T.Anh - 12ĐỊA  
4 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12A2 T.Anh - 12SINH    
5              
7 1       T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 12VĂN  
2   T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12VĂN  
3 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 12A1   T.Anh - 12ĐỊA  
4 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 12A1 T.Anh - 12SINH T.Anh - 12ĐỊA  
5              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
Thực hiện từ ngày 04 tháng 03 năm 2020
                 
THỨ TIẾT Hồi YếnCN          
4 1 SHL - 12SINH SHL - 12HOÁ          
2              
3              
4              
5              
5 1              
2              
3              
4              
5              
6 1              
2              
3              
4              
5              
7 1              
2              
3              
4              
5              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3
TỔ TIN - THỂ - QPAN
Thực hiện từ ngày 04 tháng 03 năm 2020
                 
THỨ TIẾT HiềnTin            
4 1 SHL - 12TIN            
2              
3              
4              
5              
5 1              
2              
3              
4              
5              
6 1              
2              
3              
4              
5              
7 1              
2              
3              
4              
5              

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây