Thời khóa biểu buổi chiều, năm học 2019-2020, số 6

Thứ bảy - 07/03/2020 12:30
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIÊU
Thực hiện từ 09/03/2020
             
LỚP THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ5 THỨ 6 THỨ 7
10TOÁN1 HSG Hóa - Hoan Lý  - Thưởng  HSG Toán - Hừng HSG
10TOÁN2 HSG Hoá - Chiến Lý - Du HSG Toán - HiềnT HSG
10TIN HSG Hoá - Hiệu Lý - HươngL HSG Toán - Sính HSG
10LÝ HSG T.Anh - Hưng Lý - L.Sơn HSG Toán - HàT HSG
10HOÁ HSG Toán - Dũng Lý - Nhật HSG Hoá - Hiệu HSG
10SINH HSG Sinh - Hải Hoá - ThuỷH HSG Toán - HằngT HSG
10A1   T.Anh - P.Anh Toán - Hường   Văn - Lan  
10A2   Toán - Q.Thắng Văn - Lĩnh   T.Anh - P.Anh  
10VĂN HSG Văn - NhànV Toán - Phượng HSG T.Anh - NgaA HSG
10SỬ HSG Văn - Lĩnh Sử - Huyền HSG Địa - Duyên HSG
10ĐỊA HSG Địa - V.Anh Văn – HiềnV HSG Sử - Khoa HSG
10ANH1 HSG Văn - HiềnV Toán - HiềnT HSG T.Anh - ThanhA HSG
10ANH2 HSG Toán - H.Thắng Văn - Luyến HSG T.Anh - Ngọc HSG
11TOÁN1 HSG Lý - Ng.Sơn Hoá - DũngH HSG Toán - Đăng HSG
11TOÁN2   Toán - Hường Lý - Tuyết   Hoá - Hướng  
11TIN HSG Toán - HuệT Hóa - Hoan T.Anh - Chi Lý - Du HSG
11LÝ HSG Hoá - DũngH Lý - Tuyền HSG Toán - HuệT HSG
11HOÁ HSG Lý - Nết Hoá - Tuân HSG Toán - DungT HSG
11SINH HSG Hoá - Tuân Toán - Út HSG Sinh - HạnhS HSG
11A1   Lý - Tuyết Toán - H.Thắng T.Anh - Giang Hoá - ThuỷH  
11A2   Toán - HàT T.Anh - ThanhA   Văn - HằngV  
11VĂN HSG Toán - HiềnT Văn - Mai HSG T.Anh - Giang HSG
11SỬ HSG Sử - Hiếu Văn - HằngV HSG Địa - L.Anh HSG
11ĐỊA HSG Văn - Lan Địa - Duyên HSG Sử - Thuỷ Sử HSG
11ANH1 HSG Văn – Luyến Toán - HàT HSG T.Anh - Chi HSG
11ANH2   Văn - HàV T.Anh - Giang   Toán - Hường HSG
12TOÁN1 HSG Lý - Nhật Toán - DungT HSG Hoá - HươngH HSG
12TOÁN2   Lý - TuấnL Toán - Q.Thắng   Hoá - Chiến HSG
12TIN HSG Lý  - Thưởng  Hóa - Hướng  HSG Toán - Dua HSG
12LÝ HSG Hoá - ThuỷH Toán - HuệT HSG Lý - Ng.Sơn HSG
12HOÁ HSG Hoá - NhungH Toán - Dua HSG Lý - Tuyền HSG
12SINH HSG Toán - Phượng Hoá - Chiến HSG Sinh - Hồi HSG
12A1   Hoá - HươngH Toán - Hừng   Lý - TuấnL  
12A2   T.Anh - NgaA Văn - Vân   Toán - Phượng  
12VĂN HSG T.Anh - Giang Văn - NgaV HSG Toán - Út HSG
12SỬ HSG Văn - DungV Địa - Minh HSG Sử - NhànS HSG
12ĐỊA HSG Địa - Minh Sử - Thoa HSG Văn - ThúyV HSG
12ANH1 HSG Toán - HằngT T.Anh - Hậu HSG Văn - Vân HSG
12ANH2   Toán - Út Văn - DungV   T.Anh - HạnhA  

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây