Thời khóa biểu buổi chiều, năm học 2019-2020, số 7

Chủ nhật - 10/05/2020 12:13
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIÊU SỐ 7
Thực hiện từ 11/05/2020
             
LỚP THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ5 THỨ 6 THỨ 7
10TOÁN1 HSG Hóa - Hoan Lý  - Thưởng  HSG Toán - Hừng HSG
10TOÁN2 HSG Hoá - Chiến Lý - Du HSG Toán - HiềnT HSG
10TIN HSG Hoá - Hiệu Lý - HươngL HSG Toán - Sính HSG
10LÝ HSG T.Anh - Hưng Lý - L.Sơn HSG Toán - HàT HSG
10HOÁ HSG Toán - Dũng Lý - Nhật HSG Hoá - Hiệu HSG
10SINH HSG Sinh - Hải Hoá - ThuỷH HSG Toán - HằngT HSG
10A1   T.Anh - P.Anh Toán - Hường   Văn - Lan  
10A2   Toán - Q.Thắng Văn - Lĩnh   T.Anh - P.Anh  
10VĂN HSG Văn - NhànV Toán - Phượng HSG T.Anh - NgaA HSG
10SỬ HSG Văn - Lĩnh Sử - Huyền HSG Địa - Duyên HSG
10ĐỊA HSG Địa - V.Anh Văn – HiềnV HSG Sử - Khoa HSG
10ANH1 HSG Văn - HiềnV Toán - HiềnT HSG T.Anh - ThanhA HSG
10ANH2 HSG Toán - H.Thắng Văn - Luyến HSG T.Anh - Ngọc HSG
11TOÁN1 HSG Lý - Ng.Sơn Hoá - DũngH HSG Toán - Đăng HSG
11TOÁN2   Toán - Hường Lý - Tuyết   Hoá - Hướng  
11TIN HSG Toán - HuệT Hóa - Hoan HSG Lý - Du HSG
11LÝ HSG Hoá - DũngH Lý - Tuyền HSG Toán - HuệT HSG
11HOÁ HSG Lý - Nết Toán - DungT HSG Hoá - Tuân HSG
11SINH HSG Hoá - Tuân Toán - Út HSG Sinh - HạnhS HSG
11A1   Lý - Tuyết Toán - H.Thắng T.Anh - Giang Hoá - ThuỷH  
11A2   Toán - HàT T.Anh - ThanhA   Văn - HằngV  
11VĂN HSG Toán - HiềnT Văn - Mai HSG T.Anh - Giang HSG
11SỬ HSG Sử - YếnSử Văn - HằngV HSG Địa - L.Anh HSG
11ĐỊA HSG Văn - Lan Địa - Duyên HSG Sử - Thuỷ Sử HSG
11ANH1 HSG Văn – Luyến Toán - HàT HSG T.Anh - Chi HSG
11ANH2   Văn - HàV T.Anh - Giang   Toán - Hường HSG
12TOÁN1   Lý - Nhật   Hóa - ThủyH Toán - DungT  
12TOÁN2   Lý - TuấnL Toán - Q.Thắng   Hoá - Chiến  
12TIN   Lý  - Thưởng  Hóa - Hướng    Toán - Dua  
12LÝ   Hoá - ThuỷH Toán - HuệT   Lý - Ng.Sơn  
12HOÁ   Hoá - NhungH Toán - Dua   Lý - Tuyền  
12SINH   Toán - Phượng Hoá - Chiến   Sinh - Hồi  
12A1   Toán - Hừng Lý - TuấnL   Hoá - DũngH  
12A2   T.Anh - NgaA Văn - Vân   Toán - Phượng  
12VĂN   T.Anh - Giang Văn - NgaV   Toán - Út  
12SỬ   Văn - DungV Địa - Minh   Sử - NhànS  
12ĐỊA   Địa - Minh Sử - Thoa   Văn - ThúyV  
12ANH1   Toán - HằngT T.Anh - Hậu   Văn - Vân  
12ANH2   Toán - Út Văn - DungV   T.Anh - HạnhA  

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây