Thời khóa biểu học kì I, năm học 2020-2021, số 1, thực hiện từ 27/07/2020

Thứ bảy - 25/07/2020 21:05
THỨ Ca 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11A1 11A2 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11ANH1 11ANH2
2 1 Toán - Hừng Toán - HiềnT Toán - Sính Lý - L.Sơn Lý - Nhật Toán - HằngT Văn - Lan Văn - Lĩnh Toán - Dua Sử - Huyền Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Toán - H.Thắng
2 Hoá - Hoan Hoá - Chiến Lý - HươngL Toán - HàT Toán - Hường Sinh - Hải Toán - Phượng Toán - Huệ Văn - NhànV Văn - ThuýV Văn - NgaV Văn - HiềnV Văn - NhungV
3 1 Toán - Hừng Toán - HiềnT Lý - HươngL Hoá - Hoan Hoá - Hiệu Toán - HằngT T.Anh - P.Anh Văn - Lĩnh Toán - Dua Địa - Duyên Văn - NgaV T.Anh - ThanhA T.Anh - Ngọc
2 Hoá - Hoan Lý - Ng.Sơn Hoá - Hiệu Lý - L.Sơn Lý - Nhật Sinh - Hải Toán - Phượng T.Anh - P.Anh T.Anh - NgaA Sử - Huyền Địa - V.Anh Văn - HiềnV Toán - H.Thắng
4 1 Toán - Hừng Lý - Ng.Sơn Toán - Sính Toán - HàT Toán - Hường Hoá - ThuỷH Văn - Lan T.Anh - P.Anh Toán - Dua Địa - Duyên Sử - Hiếu Toán - HiềnT T.Anh - Ngọc
2 Lý - Thưởng Hoá - Chiến Lý - HươngL Hoá - Hoan Lý - Nhật Sinh - Hải T.Anh - P.Anh Toán - Huệ Văn - NhànV Văn - ThuýV Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Toán - H.Thắng
5 1 Hoá - Hoan Toán - HiềnT Toán - Sính Toán - HàT Hoá - Hiệu Toán - HằngT Toán - Phượng T.Anh - P.Anh Toán - Dua Địa - Duyên Sử - Hiếu T.Anh - ThanhA Toán - H.Thắng
2 Lý - Thưởng Lý - Ng.Sơn Hoá - Hiệu Lý - L.Sơn Toán - Hường Hoá - ThuỷH T.Anh - P.Anh Văn - Lĩnh T.Anh - NgaA Sử - Huyền Văn - NgaV Toán - HiềnT Văn - NhungV
6 1 Lý - Thưởng Hoá - Chiến Toán - Sính Hoá - Hoan Hoá - Hiệu Hoá - ThuỷH Văn - Lan Toán - Huệ Văn - NhànV Sử - Huyền Sử - Hiếu Văn - HiềnV T.Anh - Ngọc
2 Hoá - Hoan Lý - Ng.Sơn Hoá - Hiệu Lý - L.Sơn Lý - Nhật Toán - HằngT Toán - Phượng Văn - Lĩnh T.Anh - NgaA Văn - ThuýV Địa - V.Anh Toán - HiềnT Văn - NhungV
7 1 Lý - Thưởng Hoá - Chiến Lý - HươngL Toán - HàT Hoá - Hiệu Hoá - ThuỷH T.Anh - P.Anh Toán - Huệ Văn - NhànV Địa - Duyên Văn - NgaV Toán - HiềnT T.Anh - Ngọc
2 Toán - Hừng Toán - HiềnT Hoá - Hiệu Hoá - Hoan Toán - Hường Sinh - Hải Văn - Lan T.Anh - P.Anh T.Anh - NgaA Văn - ThuýV Sử - Hiếu Văn - HiềnV Văn - NhungV
 
THỨ Ca 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 Hoá - DũngH Toán - Hường Hoá - Hoan Toán - Huệ Hoá - Tuân Toán - Út Hoá - ThuỷH Văn - HằngV T.Anh - Giang Sử - YếnSử Sử - ThuỷSử Toán - HàT Văn - ThuýV
2 Toán - Đăng Hoá - ThuỷH Lý - TuấnL Hoá - DũngH Toán - DungT Hoá - Tuân Toán - H.Thắng T.Anh - ThanhA Toán - HiềnT Văn - HằngV Văn - Lan Văn - Luyến T.Anh - Giang
3 1 Lý - Ng.Sơn Hoá - ThuỷH Lý - TuấnL Toán - Huệ Toán - DungT Sinh - HạnhS Toán - H.Thắng Toán - HàT T.Anh - Giang Địa - L.Anh Sử - ThuỷSử T.Anh - Chi Toán - Hường
2 Toán - Đăng Toán - Hường Toán - Huệ Lý - Tuyền Lý - Nết Toán - Út Hoá - ThuỷH T.Anh - ThanhA Toán - HiềnT Sử - YếnSử Địa - Duyên Toán - HàT T.Anh - Giang
4 1 Toán - Đăng Lý - Tuyết Hoá - Hoan Toán - Huệ Hoá - Tuân Sinh - HạnhS Toán - H.Thắng T.Anh - ThanhA Văn - Mai Địa - L.Anh Sử - ThuỷSử T.Anh - Chi Văn - ThuýV
2 Lý - Ng.Sơn Hoá - ThuỷH Lý - TuấnL Lý - Tuyền Toán - DungT Hoá - Tuân Lý - Tuyết Toán - HàT Toán - HiềnT Sử - YếnSử Văn - Lan Văn - Luyến Toán - Hường
5 1 Lý - Ng.Sơn Hoá - ThuỷH Toán - Huệ Hoá - DũngH Toán - DungT Sinh - HạnhS Lý - Tuyết Văn - HằngV T.Anh - Giang Địa - L.Anh Sử - ThuỷSử T.Anh - Chi Toán - Hường
2 Hoá - DũngH Lý - Tuyết Hoá - Hoan Toán - Huệ Lý - Nết Toán - Út Toán - H.Thắng T.Anh - ThanhA Văn - Mai Văn - HằngV Địa - Duyên Toán - HàT T.Anh - Giang
6 1 Lý - Ng.Sơn Toán - Hường Lý - TuấnL Hoá - DũngH Hoá - Tuân Toán - Út Lý - Tuyết Văn - HằngV Toán - HiềnT Sử - YếnSử Địa - Duyên Toán - HàT Văn - ThuýV
2 Hoá - DũngH Lý - Tuyết Toán - Huệ Lý - Tuyền Lý - Nết Hoá - Tuân Hoá - ThuỷH Toán - HàT Văn - Mai Văn - HằngV Văn - Lan Văn - Luyến Toán - Hường
7 1 Toán - Đăng Toán - Hường Hoá - Hoan Hoá - DũngH Hoá - Tuân Sinh - HạnhS Lý - Tuyết Văn - HằngV T.Anh - Giang Địa - L.Anh Văn - Lan T.Anh - Chi Văn - ThuýV
2 Hoá - DũngH Lý - Tuyết Toán - Huệ Lý - Tuyền Lý - Nết Hoá - Tuân Hoá - ThuỷH Toán - HàT Văn - Mai Văn - HằngV Địa - Duyên Văn - Luyến T.Anh - Giang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây